پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

word 3 MB 29676 142
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۸,۴۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

  ( M.A )

  مدیریت بازرگانی گرایش مالی

  چکیده

  از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

  تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاکنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

  خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

  . در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد

  مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.

  یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. .

   

  کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی

   

   

   

   

   

  مقدمه

  پس از گذشت 78 سال از قدمت صنعت بیمه در کشورمان ، هنوز هم بیمه به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده و در اکثر موارد در سطح بیمه های اجباری باقی مانده است که این موضوع را به وضوح می توان حتی در بین اقشار تحصیلکرده و ثروتمند جامعه نیز مشاهده نمود.

  گذشته از بیمه های مربوط به افراد ، بیمه های مربوط به صنایع اصلی نیز بطور کامل در بازار کشورمان تعریف و شناسایی نشده و چه بسا ریسک های بزرگ و فراوانی که با توجه به استفاده از روشهای بسیار قدیمی و سنتی و عدم اطلاعات کافی و درست ، زمینه بیمه نمودن آنها در فعالیتهای اقتصادی فراهم نگردیده است و اگر هم فراهم شده ، با استانداردهای بسیار قدیمی می باشد که برای شرکت های بیمه ریسک بالایی داشته و متعاقبا باعث ضرر و زیان های فراوانی برای این شرکت ها میگردد.

  در این تحقیق کوشیده شده است تا با استفاده از روش RBI زمینه شناسایی دقیق و درست ریسک قابل بیمه شدن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بمنظور تعیین دقیق تر حق بیمه فراهم گردد.

    

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1. بیان مسأله 

  با انجام بازرسی در صنعت می توان نقاط شرایطی را که می تواند منجر به وقوع حوادث جبران ناپذیری به لحاظ آسیب به افراد، تجهیزات و محیط زیست وارد نماید، از قبل مشخص نمود. همچنین با انجام بازرسی فنی می توان مکانیزم های تخریب را شناسایی،پایش و اندزه گیری کرده و زمان تبدیل نقص(خرابی) به نقطه بحرانی را مشخص نمود.

  بدون شک امروزه توجه روز افزونی نسبت به مقوله ریسک و روش های مبتنی بر ریسک جهت تدوین استراتژی های بازرسی، نگهداری و مدیریت در صنایع فرایندی نفت ،گاز،پتروشیمی و صنایع نیروگاهی سراسر جهان از جمله ایران بوجود آمده است. تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک[1] به صاحبان صنعت این توانایی را می دهد تا محدوده ای از فاکتور های کلیدی، نظیر در نظر گرفتن سطح قابلیت اعتماد به تجهیزات، و همچنین ایمنی، بهداشت و محیط زیست[2] و مسائل مالی را در فرایند های تصمیم گیری خود در نظر داشته باشند. استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ابزاری را جهت بهبود مستمر برنامه های بازرسی از تجهیزات فراهم نموده و کاهش سیستماتیک آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین می توان از نتایج بازرسی بر مبنای ریسک به عنوان ابزاری جهت برنامه ریزی سالیانه سازمان ها استفاده نمود. به گونه ای که با استفاده از آن می توان منابع و بودجه لازم برای عملکرد تجهیزات در سطوح قابل قبولی از ریسک و کارایی را مشخص نمود.

  بازرسی بر مبنای ریسک ابزاری مدیریتی جهت تشخیص و اولویت بندی ریسک های مربوط به سیستم های تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک های محاسبه شده می باشد. در واقع استفاده از آنالیز ریسک جهت مدیریت برنامه های بازرسی تجهیزات صنعتی می باشد.

  بطور خلاصه، در تکنیک RBI ابتدا میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار محاسبه شده و از حاصل ضرب این دو فاکتور (یعنی احتمال و پیامد) میزان ریسک بدست می آید. سپس بر اساس اندازه ریسک بدست آمده، تجهیزات اولویت بندی شده و برنامه بازرسی برای آنها تعریف میگردد. در این تکنیک، بر خلاف برنامه های سنتی بازرسی که یا بر اساس نظر کارخانه سازنده یا استاندارد انجام می پذیرد(Fixed Interval) و یا بر حسب شرایطی که تجهیز پشت سر گذاشته(Condition Base) اما با در نظر گرفتن احتمال خرابی که در کل نگاهی به عقب وتاریخچه آن تجهیز در گذشته دارد(Reactive)، فاصله زمانی ثابتی برای بازرسی تجهیزات تعریف نمیگردد، بلکه هر دستگاه بازه زمانی و برنامه جداگانه ای جهت بازرسی دارد.

   بکار گیری اصول کلی آنالیز ریسک بمنظور اولویت بندی و مدیریت برنامه های بازرسی، که امروزه تحت عنوان RBI از آن یاد می شود، یکی از جدید ترین کاربرد های اصول ریسک می باشد که احتمال و شدت پیامد وقوع ازکارفتادگی تجهیزات مربوطه را با نگاهی پیشگیرانه[3] مورد برسی قرار می دهد.

  در این روش بر خلاف روشهای سنتی بازرسی، فاصله زمانی ثابتی تعریف نمی گردد بلکه برای هر دستگاه، فاصله زمانی و روش بازرسی مشخصی تعیین می شود. با استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، می توان امکانات و توانمندیهای بازرسی را بر روی دستگاههایی با ریسک بالاتر متمرکز نمود.

   بطور خلاصه مزایای استفاده از روش RBI عبارت است از : افزایش ایمنی و قابلیت اعتماد تجهیزات ، کاهش توقف های غیر برنامه ریزی شده واحد، کاهش هزینه های بازرسی فنی و خطر ازکار افتادگی، برنامه ریزی دقیق بازرسی فنی و تعمیرات ،افزایش فاصله بازرسی های فنی و تعمیرات دوره ای و همچنین افزایش خاصیت کار گروهی و بکارگیری دیدگاههای متفاوت می باشد.

  کاربرد بازرسی بر مبنای ریسک در بازرسی تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی از اواخر دهه 1980 توسط چندین شرکت آغاز گردید و برای اولین بار در سال 1393 به صورت مکتوب انتشار یافت. سنگ بنای یک پروژه مشترک صنعتی با حمایت 21 شرکت پالایشی و پتروشیمی در سال 1993 و به سرپرستی انستیتوی نفت آمریکا[4] به منظور تدوین دستورالعمل های بازرسی بر مبنای ریسک جهت کاربرد در صنایع نفتی بنا نهاده شد.

   

  1-2. پیشینه تحقیق

   

  سید جواد هاشمی و همکاران(2009) با مطاله خود از طریق نحوه استقرار بازرسی بر مبنای ریسک در واحد تقطیر اتمسفری پالایشگاه آبادان به یک سیستم منسجم مدیریت یکپارچگی تجهیزات با استفاده از نرم افزار دست یافتند. خروجی این مطاله دستیابی به یک سیستم مدیریت یکپارچه تجهیزات بر اساس استراتژی بازرسی بر مبنای ریسک و مزایای حاصل از آن از نظر صرفه جویی های اقتصادی، مسائل ایمنی و متمرکز شدن برنامه های بازرسی بوده است. [1]

   

  آقای جیان شوایی و همکاران (سال 2011) با مطالعه RBI  مخازن بزرگ نگهداری نفت خام دریافتند که نتایج غالب متد دوره ای بازرسی داخلی در پایین تر از سطح بازرسی و یا بالاتر از سطح بازرسی می باشند. بنابراین، چگونگی تعیین منطقی (قابل قبول) فاصله بازرسی داخلی، در جهت متعادل سازی نیازهای بهره برداری ایمن و هزینه بازرسی جهت مخازن نفت خام بسیار قابل توجه بوده است در این مطالعه، تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک(RBI) جهت ارزیابی کمی ریسک مخازن نفت خام و انبار نفت درچین مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه ریسک بین دیواره مخزن و پایین آن نشان می دهد که ریسک مخزن وابسته به پایین آن می باشد. در این مطالعه دستورالعمل پیش بینی فاصله بازرسی داخلی[5] برای مخازن نفت خام نیز موجود بوده است. بازه بازرسی داخلی پیش بینی شده توسط متد RBI به تدریج با افزایش سطح قابل قبول ریسک گسترش یافته است و نهایتا این روش برای تعیین ریسک قابل قبول مخازن نفت خام پیشنهاد گردید که عدد3.45 ×10-4 به عنوان ریسک قابل قبول مخزن نفت تعیین گردید. عدد 0.8 به عنوان فاکتور ایمنی برای تعیین نهایی بازه بازرسی داخلی برای 18 مخزن نفت خام پیشنهاد گردید.

  فاصله بازرسی داخلی در کشور چین در بازه های زمانی 5 تا 7 ساله یک الزام می باشد، که خیلی محافظه کارانه و پایین تر از زمان سرویس پیش بینی شده مخزن می باشد..فاصله بازرسی داخلی محاسبه شده توسط روش Gumbel کوتاهتر از روش محاسبه شده با RBI برای تانک ها با فاصله بازرسی داخلی کمتر است، این مقاله توصیه می کند متد بازرسی بر مبنای ریسک برای پیش بینی کردن فاصله بازرسی داخلی جهت مخازن نفت خام استفاده گردد. [2]

   

  تینگ جون یانگ (2010) با مطالعه بازرسی بر مبنای ریسک بر روی تجهیزات واحد پلی اتیلن سبک به این نتیجه رسیدندکه حدود 8% از تجهیزات و لاین های تحت فشار، 90% ریسک تجهیزات تحت فشار پلی اتیلن را در برمیگیرند، در این مطالعه بستر ایجاد استراتژی بازرسی پس از شناسایی تجهیزات با ریسک بالا فراهم گردید. روش بکار گرفته شده در این مطالعه بصورت RBI کیفی بوده و از ماتریس 5*5 بکاررفته است. [3]

   

  اقای ونگ تسان هوانگ (2007) مطالعه ای بر روی سیستم راهنمای بازرسی خطوط لوله بر مبنای ریسک اتجام داده است. در این تحقیق، یک سیستم بازرسی بر مبنای ریسک و یک مدل راهنما برای بازرسی از خطوط لوله برسی شده است. روش مطالعه از دو بخش تشکیل شده که عبارتند از: ساختن یک مدل بازرسی بر مبنای ریسک برای خطوط لوله و ایجاد یک مدل راهنما برای بازرسی بر مبنای ریسک خطوط لوله.

  برای بررسی بازرسی بر مبنای ریسک و سیستم آنالیز استراتژیک بازدید هایی از واحد نیز صورت گرفته است. یک مدل نبتنی بر دانش مطابق با استاندارد های بین المللی و مقررات دولتی ایجاد شده و یک فرایند یکپارچه منطقی برای کاهش اختلافات تناقضات در مدل مذکور بکار رفته است. این مدل بهمنظور آنالیز فاکتور های خرابی، مدل های تخریب و موقعیت های مستعدتخریب خطوط لوله در واحد های پتروشیمی طراحی شده است.

  هدف از این مطالعه تهیه ابزارهایی برای برنامه ریزی بهینه بازرسی های خطوط لوله برای افراد مرتبط در امر بازرسی بوده است. و همچنین، برای ایجاد پیش بینی موثر از ریسک های بالقوه خطوط لوله و بمنظور ایجاد سطح بالاتری از ایمنی در بهره برداری واحد که صنایع پتروشیمی می توانند انتظار دستیابی به آن را داشته باشند. یک ارزیابی ریسک روی سیستم لوله کشی یک مجتمع پتروشیمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین ریسک ها و خطرات از تعداد کمی از خطوط لوله نشات گرفته است. [4]

   

  چی هویی چاین (2008) مطالعه خود را تحت عنوان بازرسی بر مبنای ریسک شیر های ایمنی فشارشکن[6] انجام داده است. هدف از شیر ایمنی فشار شکن، بقا و حفظ ایمنی سیستم های تحت فشار می باشد. اگر یک شیر ایمنی فشار شکن نتواند درست عمل کند، در صورت عدم وجود وسایل حفاظتی دیگر ممکن است منجربه یک رویداد فاجعه بار گردد با بکار بردن اطلاعات رسیده از تست های انجام شده و آنالیز های آماری از وضعیت فرسودگی شیر های ایمنی فشار شکن در فرایند بخش روغنکاری، یک سیستم بازرسی بر مبنای ریسک در این مطالعه ایجاد شده است.

  در مرحله نخست، مشخصات شیر ایمنی فشار شکن از نقطه نظر مهندسین بازرسی و تعمیرات مورد بحث قرار گرفته و نتایج تست هایی که نشان دهنده خرابی بارز شیر ایمنی فشار شکن می باشد از اطلاعات مورد استفاده در آنالیز های آماری بعدی جدا خواهد شد. سپس ارتباط بین شرایط فرسودگی و پارامتر های متناسب شیر ایمنی فشار شکن که توسط تکنیک آماری-آنالیز انحراف(ANOVA) مورد آنالیز قرار گرفته. در پایان، یک استراتژی بازرسی بر مبنای ریسک نیمه کمی پیشنهاد شده است. همچنین یک دوره بازرسی تخمینی برای هر شیر ایمنی فشار شکن پیشنهاد شده است.

  خروجی این مطالعه نشان میدهد که بیشترین ریسک ها از تعداد کمی از شیر های ایمنی فشار شکن نشات گرفته، به همین دلیل دوره های بازرسی انها کوتاهتر از 2 سال مطابق با استاندارد های مربوطه و مقررات وضع شده خواهد بود. [5]

   

   

   

  1-3. ضرورت انجام تحقیق:

   تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است. همچنین با توجه به جستجوهای انجام شده تا کنون تحقیقی در ارتباط با اجرای پروژه بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع پتروشیمی خصوصا در بخش دی اتانایزر واحد الفین مشاهده نشده و عمدتاً سیستم های ارزیابی رسیک بصورت تمام کیفی یا تماما کمی بوده که نتایج آن تفاوت زیادی با این پروژه دارد. در این تحقیق روش بکار گرفته شده بر مبنای تلفیق روش های کمی و کیفی به صورت همزمان می باشد( روش نیمه کمی). روش نیمه کمی تا حدودی از مزایای دو روش کمی و کیفی بهره مند است یعنی تقریباً از سرعت روش کیفی و دقت روش کمی استفاده می کند. با اشاره به موارد فوق تحقیق حاضر از نوآوری موضوعی و مکانی برخوردار است.

   

  1-4. هدف مطالعه

  1-4-1. هدف آرمانی

  تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

   

  1-4-2. اهداف ویژه

  شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.

  محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.

  محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.

  الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات. 

  بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

   

   

  1-5. هدف کاربردی

  ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

   

  1-6. سؤالات تحقیق

  تجهیزات فرایندی ثابت در واحد مورد مطالعه جهت انجام RBI کدامند؟

  میزان احتمال از کارافتادگی تجهیزات مورد مطالعه چقدر است؟

  میزان پیامد از کارافتادگی تجهیزات مورد مطالعه چقدر است ؟

  اولویت بندی و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای و تعیین متد های بازرسی از تجهیزات چگونه است؟

  چه راهکار هایی جهت بازرسی و کاهش ریسک بر اساس بازرسی بر مبنای ریسک می توان ارائه داد؟

   

  1-7.  فرضیه‏

  میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه بالا می باشد

  میزان پیامد از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه بالا می باشد

  روش RBI ازکارایی قابل قبولی جهت بازرسی بر مبنای ریسک برخوردار است.

  از بین تجهیزات مورد مطالعه برج و درام ها از اولویت بالاتری نسبت به بقیه برخوردار هستند.

  دانش خوردگی مهمترین ابزار جهت شناسایی مکانیزم های از کار افتادگی در فرایند بازرسی بر مبنای ریسک است.

  مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک تجهیزات در صنعت مورد مطالعه وجود ندارد.

   

   

   

   

   

   

   

  1-8.  تعاریف و مفاهیم

   بازرسی

  فرایندی است که با استفاده از آن می توان مکانیزم های نقص(خرابی) را شناسایی،پایش و انداره گیری نمود. استفاده صحیح از بازرسی ها، توانایی کاربر را در پیش بینی مکانیزم های تخریب و نرخ آنها بهبود می بخشد. سپس می توان اعمال تخفیف دهنده (تعمیر، تعویض، تغییرات و غیره) را برنامه ریزی کرده و آنها را قبل از تاریخ پیش بینی شده ازکارافتادگی، انجام داد. کاهش عدم قطعیت و افزایش قابلیت پیش بینی از طریق بازرسی، مستقیما باعث کاهش احتمال از کار افتادگی و در نتیجه کاهش ریسک خواهد شد.

   

  ریسک

  ترکیب احتمالی وقوع بعضی از حوادث در طی یک بازه زمانی مورد نظر و پیامد های (معمولا منفی) مربوط به حادثه می باشد. به عبارت ریاضی، ریسک را می توان از معادله زیر محاسبه نمود:   

          ریسک = پیامد x احتمال

   

  مدیریت ریسک

  فرایند مدیریت ریسک پس از طبقه بندی تجهیزات و با توجه به حد آستانه ریسک انجام می شود. ممکن است برای ریسک هایی که قابل پذیرش تشخیص داده می شوند، هیچ فعالیت تخفیف دهنده ریسک و یا هر عمل اضافه دیگری لازم نباشد. برای ریسک هایی که غیر قابل پذیرش تشخیص داده می شوند  و در نتیجه به اعمال تخفیف دهنده ریسک احتیاج دارند.

   

  بازرسی بر مبنای ریسک[7]

   ابزاری مدیریتی جهت تشخیص و اولویت بندی ریسک های مربوط به سیستم های تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک های محاسبه شده می باشد. در واقع استفاده از انالیز ریسک جهت مدیریت برنامه های بازرسی تجهیزات صنعتی می باشد.

   

   

   

   

  احتمال وقوع از کار افتادگی[8]

   احتمال وقوع خرابی در بازرسی بر مبنای ریسک که در این تحقیق به روش کیفی ارزیابی شده عبارت است ازتخمین احتمال یک یا چند مکانیزم تخریب است که نتیجه آن اتلاف محتویات[9]  می باشد. در این ارزیابی تمامی مکانیزمهای تخریب که دستگاه نسبت به آنها حساس می باشد مورد توجه قرار می گیرند.

  بطور کلی احتمال وقوع خرابی با در نظر گرفتن دو فاکتور ذیل تعیین می گردد:

  1- مکانیزمهای تخریب و نرخ آنها که نتیجه محیط کاری (داخلی و خارجی) دستگاه است.

  2- مؤثر بودن برنامه بازرسی[10]  برای تعیین و پایش مکانیزمهای تخریب (با هدف تعویض یا تعمیر قبل از آسیب).

   

  پیامد وقوع ازکار افتادگی[11]

  پیامد وقوع ازکارافتادگی، پیش بینی نتیجه یک تخریب در دستگاههای مورد ارزیابی می باشد. ارزیابی این فاکتور بصورت کمی انجام گردیده که سه فاکتور اصلی ایمنی[12]، آلودگی[13] و تولید[14] در محاسبه آن تاثیر گذار می باشند.

   

  Abstract

  The method of Risk – Based Inspection (RBI) has found its status among international companies of gas, petroleum, and petrochemicals since its first application and many studies have been carried out on this method up to the present time.

  In addition, few studies have been conducted on the risk-based inspection and management, and the results of such researches have not been employed systematically. Moreover, these results have not applied to determine insurance rate.

  The important outcomes of this research notwithstanding the RBI methods applied in this study are summarized in the following:

  In most industrial units, more than 80% of the total risk is attributed only to 20% of the parts and equipments of that unit.

  The studies conducted in this field have reduced the annual essential repairs and its postponement from 2013 to 2015. Consequentially, the costs imposed by the stop of production for essential repairs, inspection, and labor costs were reduced too.

  One of the advantages of this research conducted on the method of risk-based inspection management is that it aims to find a technique to determine the duration of repairs and inspection of each equipment separately and in two groups A)during the normal production time of the unit, and B)during the period of the essential repairs of the unit.

   

  Key words: risk, rate of approximately

 • فهرست:

  چکیده ...................................................................................................................1

  مقدمه ....................................................................................................................2  

   

  فصل اول : کلیات

  1-1 بیان مساله .......................................................................................................4

  پیشینه تحقیق ..........................................................................................................5

  ضرورت انجام ........................................................................................................8

  هدف مطالعه ...........................................................................................................8

  1-4-1  هدف آرمانی .............................................................................................8

  1-4-2  اهداف ویژه ..............................................................................................8

  1-5 هدف کاربری .................................................................................................8

  1-6 سوالات تحقیق ...............................................................................................9

  1-7 فرضیه ............................................................................................................9

  1-8 تعاریف و مفاهیم ..........................................................................................10

   

  فصل دوم: آشنایی با فرآیند تولید

  2-1 آشنایی با محدوده تحت مطالعه ....................................................................18

  2-2 تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران  ............................................................18

   

   

   

  عنوان                                                                  شماره صفحه

  2-3 آشنایی با شرکت پلیمر آریا ساسول ...........................................................19

  2-4 شرح فرایند واحد الفین .............................................................................20

  2-5 بخش دی اتانایزر ......................................................................................24

  2-5-1 جداسازی برش های دوکربنه ...............................................................24

  2-5-2 هیدروژناسیون استیلن ..........................................................................25

  2-5-3 احیا کاتالیست .....................................................................................26

   

  فصل سوم : مواد و روش ها ( روش کار و تحقیق )

  3-1 انواع تکنیک های بازرسی بر مینای ریسک ..............................................29

  3-1-1 روش کیفی .........................................................................................30

  3-1-1-1 رتبه بندی واحدها بر اساس ریسک بالقوه .......................................31

  3-1-1-2 احتمال وقوع از کارافتادگی ............................................................32

  3-1-1-3 پیامدهای وقوع از کار افتادگی ........................................................33

  3-1-1-4 نتایح ...............................................................................................37

  3-1-1-5 تعیین نواحی بحرانی که نیازمند توجه بیشتری در حین بازرسی

   می باشند .......................................................................................................37

  3-1-2 روش کمی .........................................................................................38

  3-1-2-1 محاسبه پیامدهای ازکارافتادگی ......................................................40

  3-1-2-1-1 تخمین سرعت خروج سیال .......................................................40

  3-1-2-1-2 پیش بینی رفتار نشتی .................................................................40

  3.-1-2-1-2-1 تاثیرات اشتغال زا .................................................................40

  3-1-2-1-2-2 تاثیرات سمیت ......................................................................41

   

   

   

  عنوان                                                                  شماره صفحه

  3-1-2-1-2-3 تاثیرات زیست محیطی ............................................................41

  3-1-2-1-2-4 تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید .............................42

  3-1-2-1-3 کاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها ..................................42

  3-1-2-2 مروری بر احتمال وقوع از کار افتادگی ............................................43

  3-1-2-3 محاسبه ریسک ................................................................................43

  3-1-3 روش نیمه کمی ...................................................................................44

  3-1-3-1 آنالیز پیامد .......................................................................................45

  3-1-3-2 آنالیز احتمال ....................................................................................48

  3-1-3-3 آنالیز ریسک ....................................................................................49

  3-2 دلیل ارائه متدلوژی بکاررفته در این تحقیق ...............................................49

  3-3 ارائه (روش کار ) متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسک بکارگرفته شده

  در صنعت مورد مطالعه .....................................................................................50

  3-3-1 فلوچارت معرفی روش بکارگرفته شده جهت مدیریت بازرسی بر

   مبنای ریسک ...................................................................................................50

  3-3-2 عناصر کلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک و مراحل

   انجام آن .........................................................................................................51

  3-3-2-1 مرحله اول : تشکیل تیم RBI..........................................................52

  3-3-2-1-1 تعیین مسئولیت ها .......................................................................53

  3-3-2-1-2 آموزش و تائید صلاحیت پرسنل برای اجرای RBI.....................56

  3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوری داده های مورد نیاز در سیستم

  ارزیابی ریسک ...............................................................................................57

  3-3-2-2-1 منابع داده های خاص سایت( واحدهای تولیدی ) .....................59

   

   

   

  عنوان                                                                  شماره صفحه

  3-3-2-3 مرحله سوم : فرایند تعیین ریسک تجهیزات .......................................60

  3-3-2-3-1 پیامد وقوع از کار افتادگی ............................................................60

  3-3-2-3-1-1 فاکتور پیامد ایمنی (Csaf)......................................................61

  3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)...................................................................61

  3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)...............................................................61

  3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سیال (Fi)................................................................62

  3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سیال (Fis)....................................................62

  3-3-2-3-1-2 فاکتور پیامد آلودگی (Cpol)..................................................63

  3-3-2-3-1-3 فاکتور پیامد تولید (Cprod)..................................................64

  3-3-2-3-1-3-1 فاکتور تعمیر (Frep).........................................................64

  3-3-2-3-1-3-2 فاکتور قابلیت کارکرد (Fop)............................................65

  3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازکارافتادگی..........................................................65

  3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس میزان

   ریسک (Risk Ranking)............................................................................75

  3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ........................................76

  3-3-2-5-1 حداکثر فاصله زمانی بازرسی (چه زمانی بازرسی انجام پذیرد)....77

  3-3-2-5-2 روش های بازرسی (چگونه بازرسی انجام پذیرد).......................78

  3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسی ( چک لیست ) / ارزیابی تفصیلی .......79

  3-3-2-6 مرحله ششم : مدیریت و کاهش ریسک ..........................................79

  3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ...........................................................80

   

   

   

   

  عنوان                                                                  شماره صفحه

  فصل چهارم:نحوه پیاده سازی مدل پیشنهادیRIB بر روی واحد مورد مطالعه (درام 406)

  مرحله اول : تشکیل تیم RBI..............................................................................82

  مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات و داده ها .......................................................82

  مرحله سوم : تعین ریسک تجهیزات ...................................................................85

  مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس ریسک آنها ....................................86

  مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ..........................................................86

  مرحله ششم : مدیریت کاهش ریسک ................................................................87

  مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ..............................................................................88

   

  فصل پنجم: نتایج تحقیق

  5-1 نتیجه گیری از متدلوژی ارائه شده .............................................................91

   

  فصل ششم: تفسیر نتایج

  6-1 جمع بندی و تفسیر کلی نتایج ..................................................................120

  6-2 پیشنهادات ...............................................................................................123

   

   

   

  .

  منبع:

  - جوادپور سیروس، هاشمی سید جواد، نظرنژاد محمد «فناوری بازرسی بر مبنای ریسک»، نشر عصر جوان، 1387.

  2- فرامز پریزی، «نگاهی بر شرکت پلیمر اریاساسول مشارکتی موفق در صنعت پتروشیمی»، نشر ارمان اندیشان ویرا، ویرایش دوم بهار 1390.

  3- پورمحمد کامران، حمید امیریان، «شرح فرایند واحد الفین مجتمع الفین نهم»، زمستان 1383.

  [4] Hashemi. Seyed Javad, Implementation of risk based inspection methodology in managing integrity of Abadan Refinery pressurized production facilities, The2nd International conference on technical inspection and NDT, October 2008

  [5] Han Kejiang, Shuai Jian, Xu Xuerui, "Risk-based inspection for large-scale crude oil tanks", Journal of Loss Prevention in the Process Industries 25 (2012) 166-175

  [6] Yan Tingjun, Risk Based Inspection on the equipment of low density polyethylene, Journal of Procedia Engineering 15 (2011) 1145-1148

  [7] Hwanga Wen-Tsung, Wen Tiena Shiaw, Tsa Chih-Hung, Study of a risk-based piping inspection guideline system, Avalebel online at sciencedirect, ISA Transaction 46 (2006) 119-126

  [8] Chien.Chi-Hui, Hung Chen. Chun, Chao.YubJ, A strategy for the risk-based inspection of pressure safety valves, Journal of Reliability Engineering and System Safety, 94 (2009) 810-818

  [9] American Petroleum Institute, First Edition May 2000: "Risk Based Inspection Base Resource Document", API 581.

  [10] Li, H. B, "Development of large-size oil tanks. Petroleum Refinery Engineering", (1996), 26(6). 24e26

  [11] Conley M, Integrating risk-based inspection into risk management plans, Process Saf prog 2005; 24(4):236-43

  [12] Bai, M., & Liu, Z. W, "Economic benefit analysis of large-scale oil tank", Petroleum Engineering Construction, (1995) 1(6), 8e10.

  [13] American Petroleum Institute, First Edition 2008: "Risk Based Inspection Base Resource Document", AP1 581.

  [14] Han, K. & J Shuai, J. "The remaining life prediction and INTII analysis for large-scale crude oil storage tank", In Proceedings of the 8th international pipeline conference, (2010), Calgary, Alberta, Canada.

  [15] LI Bing, SONG Guo-yu, Application of RBI Technology on Hydrogenation Unit, Journal of Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology, 2010.

  [16] American Petroleum Institute, Second Edition November 2009: "Risk-Based Inspectio", API 580.

  [17] Sasolburg Site Procedure, SSP-EM007 Rev.1, "Risk Based Inspection"

  [18] Chang RR. Study for remaining life estimation of localized and high remperature corrosion and inspection strategy for piping of refinery plant, Doctoral dissertation. Yunlin (Taiwan): Institute of Engineering Science & Technology, National Yunlin University of Science and Technology; 2004.

  [19] Baughman H, Eckhardt P, Leonard CR, merrick EA, Risk-based methods optimize maintenance work scope. Oil & Gas Journal, 1999;97:47-52.

  [20] Chang RR. Study for remaining life estimation of localized and high remperature corrosion and inspection strategy for piping of refinery plant, Doctoral dissertation. Yunlin (Taiwan): Institute of Engineering Science & Technology, National Yunlin University of Science and Technology; 2004.

  [21] Tsao CC. Establishing an auditing guide of extension and alternative inspection for pressure vessels, Final audit report. Executive Yuan (Taiwan), Institute of Labor Safety and health, Council of Labor Affairs; 2002. p. 38-43.

  [22] Urbanik SA, Evaluating relief valve reliability when extending the test and maintenance interval, Journal of Process SafProg 2004; 23(3): 191-6.

  [23] Haddara MR, Khan FI, Risk-based maintenance of ethylene oxide production facilities, Journal of Hazardous Materials A 2004;108:147-59.

  [24] Mahoney D. Large property damage losses m the hydrocarbon-chemical industries, A thirty-year review. 20th ed. New York: M & M Protection Consultants: 2003. p. 23-38.

  [25] Chien.Chi-Hui, Chen Chun-Hung Chao.YubJ, Journal of Reliability Engineering and System Safety, 94 (2009) 810-818

  [26] Camburn J, Saunders KL, Risk-based inspection of relief valves. In: Proceed-ings or PVP2008 on ASME pressure vessels and piping conference, Vancouver Canada, 2006.

  [27] Vesely WE. Principles of resource effectiveness and regulatory ectiveness for risk informed applications: reducing burdins by improving effectiveness. Reliab Engng Syst Safety 1999;63:283-92.

  [28] Fitness for service, American Petroleum Institute, API Recommended Practice 579-1. June 2007.

  [29] Maneesh Singh, Tore Markeset, Amethodology for risk-based inspection planning of oil and gas pipes based on fuzzy logic framework, Journal of Engineering Failure Analysis, 16 (2009) 2098-2113.

  .


تحقیق در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, مقاله در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, پروژه درباره پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی ( M.A ) چکیده از زمان شروع بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است. تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : مدیریت بازرگانی گرایش:بیمه چکیده بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات چکیده : مدیریت کارآمد روابط مشتری یک چالش مهم در رقابت کسب و کار شده است. سازمانها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را بر طرف کرد، دارند. این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صندوق ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته مديريت صنعتي، گرايش تحقيق در عمليات شهريور 1390 چکيده نحوه و چگونگي انتخاب از ديرباز موضوع بحث فلاسفه و دانشمندان بوده است، لذا حصول نتايج رضايت بخش نيازمند طي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی چکیده نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و امنیت تجهیزات بر عهده دارد. بنگاه‌ها‌ی تولیدی همواره درصدد کاهش هزینه‌ها‌ی تولید هستند. یکی از هزینه‌ها‌ی اساسی این بنگا‌ه‌ها هزینه تعمیرات است که عمدتاً با توجه به نوع صنعت، 15 تا 75 درصد هزینه‌ها‌ی تولید را ...

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

ثبت سفارش