پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

word 2 MB 29686 196
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۵,۴۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت بازرگانی

  گرایش مالی

  چکیده:

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت 854/0، متغیر نقاط ضعف 900/0) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها 922/0، تهدیدها 840/0) و برای کل پرسشنامه 892/0 است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت‌ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (327) از نمره ضعف‌ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

  کلیدواژه: آسیب‌شناسی، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها)، برون‌ سپاری، خدمات شهری، شهرداری قم

   

  مقدمه:

  مقام معظم رهبری فرمودند: در امر تحقیق و نوآوری به‌هیچ‌وجه انحصارطلبی نکنید... از بیرون مجموعه هر چه می‌َتوانید استفاده کنید... حقیقتاً از این ظرفیت موجود در کشور استفاده کنید.

  امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری‌های کسب‌وکار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فنّاورانه، تخصصی شدن کارها، شتاب تحولات محیطی، عدم اطمینان به آینده افزایش هزینه‌ها، بزرگ شدن بیش‌ازاندازه برخی از سازمان‌ها (به‌ویژه در بخش عمومی) و نیز محدودیت‌های قانونی سبب شده است تا سازمان‌ها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دست‌یابی به مزیت‌های رقابتی در دنیای کنونی کسب‌وکار، به استراتژی‌های جدید روی‌آورند. یکی از این استراتژی‌ها، تمرکز بر شایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت‌ها به منابع خارج از سازمان (برون‌سپاری) است.

  برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات سازمان‌ها است و موجب کوچک شدن همراه با کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال مؤثر در بخش خصوصی،‌انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد درآمد می‌گردد. برون‌سپاری ابزاری قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می‌تواند کامیابی سازمان را به همراه داشته باشد؛ اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه‌تنها هیچ‌یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی‌شود، بلکه آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع (بلندمدت) سازمان وارد می‌شود.

   

   

  فصل اول:
  کلیات تحقیق

  1- مقدمه فصل

  با عنایت به اینکه هر پژوهشی در چارچوبی علمی انجام می پذیرد. عوامل و عناصر اصلی تشکیل‌دهنده طرح پژوهشی حاضر در برگیرنده؛ بیان مسئله و تبین ضرورت انجام پژوهش شروع‌شده و به روش‌شناسی تحقیق و تدوین فرضیه‌ها و چگونگی طراحی و تدوین ابزار گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و درنهایت واژه‌های کلیدی تحقیق ختم می‌شود.

  1-2- بیان مسئله

  امروزه مدیران دریافته‎اند که باید از تصدی‌گری‌های بی‌حاصل که فعالیت‌های واقعی آن‌ها نیستند، دست کشیده، از نقش کنترلی خود کاسته و به نقش‌های مذاکره گر، پشتیبان، تحلیلگر، راه‌حل دهنده و کمک دهنده بیفزایند. در این شرایط است که برون‌سپاری فعالیت‎های سازمان به‌عنوان ضرورتی اجرایی و یک راهبرد اجتناب‌ناپذیر برای سازمان‎ها مطرح می‎شود.

  مدیران خواهان شرکت‌ها و سازمان‎هایی می‎باشند که لاغر، چابک، انعطاف‌پذیر، پاسخگو، رقابت گر، مبتکر، کارآمد، مشتری دوست و سود‌آور باشند. ‌سازمان‌های کوچک انعطاف‌پذیرتر و اقدامات جایگزین روش‌های سرمایه‌گذاری شده و مدیریت آن‌ها ارگانیک و پویا است و نوآوری، خلاقیت،‌ و ابتکار عمل در آن‌ها تشویق می‌شود. تجدید سازمان با رعایت این نکته در شرکت‌های متوسط و کوچک نیز آغازشده است اکنون در دنیای کسب‌وکار اولاً کار را به محیط‌هایی که انسان‌ها هستند می‌برند و ثانیاً کارهایی را که پیشرفت در آن‌ها محدود بوده و فرصت رسیدن شاغل به سیستم‌های تخصصی و مدیریت ارشد را فراهم نمی‌کند، از شرکت‎ها و سازمان‎ها جدا ساخته و از طریق بخش‌های بیرون تأمین می‌نماید برای احیای هر نهادی و بازگرداندن آن به وظایف واقعی کارهای زیر لازم است: رها کردن کلیه کارهایی که قابلیت انجام ندارند و یا هرگز کارساز و گره‌گشا نبوده‌اند و نیز دست کشیدن از اموری که دوران ثمربخشی آن‌ها بسر آمده و دیگر نمی‌توانند فایده‌ای در برداشته باشند، تأکید کردن روی امور کارساز و متمرکز ساختن فعالیت‌ها روی اموری که موجبات بهبود و تقویت توانایی سازمان برای انجام وظایف آن را فراهم می‌سازند و تجزیه‌وتحلیل علل موفقیت‌ها ناتمام و شکست‌ها و ناکامی‌ها را میسر می‌سازد.

  در مدیریت نوین و اقتصاد پویا به دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. ازجمله این اقدامات، کارا کردن شرکت‌ها، سازمان‎ها و مؤسسات و حرکت به‌سوی واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری می‌باشد. مطالعات نشان داده که امروزه سازمان‌ها برون‌سپاری را به‌عنوان یک ضرورت اجرایی در نظر می‌گیرند و بسیاری از خدمات را جهت واگذاری برنامه‌ریزی می‌نمایند. با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت برای کاهش تصدی‌گری این ضرورت بر دوش سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است که به مسئله برون‎سپاری در چارچوب ضوابط اقدام کنند. برون‌سپاری به‌عنوان یک راهبرد و یا در سطحی پائین تر یک سیاست اجتناب‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌ها امری ضروری می‌باشد.

  برون‏سپاری به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان‏ها و ارتقای بهره‏‏وری در قالب کوچک‏‎سازی در سال‌های اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمان‏ها قرارگرفته و به صورت‏های مختلف به اجرا درآمده است. در راستای تأکید برنامه چهارم مبنی بر ارتقای بهره‏وری، کاهش هزینه‏ها و کوچک‏سازی شرکت‏ها و مؤسسات اقدام به برون‏سپاری برخی از فعالیت‌های خود در قالب‏های مختلف به بخش خصوصی نموده‌اند. هم‌اکنون باگذشت چند سال از این برون‏سپاری‎ها، لازم است ابعاد برون‎سپاری‎های انجام‌شده در سازمان‎ها و در فعالیت‎های مختلف موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا برون‎سپاری‎های صورت گرفته در جهت کارآمد کردن فعالیت‎های سازمان به جهت سرعت، دقت و رضایت کلیه ذی‎نفعان بوده است؟ این برون‎سپاری‎ها تا چه حد توانسته‎اند اهداف مترتب بر برون‎سپاری مانند کاهش هزینه، کارایی، کوچک‎سازی و مشتری مداری را تأمین نمایند؟

  در برخی از برون‏سپاری‏های انجام‌شده سازمان‎ها با مشکلات مختلفی به لحاظ بار مالی، حقوقی، اجرایی و ارتباط با ذی‏نفعان مواجه شده‌اند. تاکنون موضوع برون‏سپاری غالباً به‌صورت کلی ارائه‌شده و مورد ارزیابی قرارگرفته است و الگوی مشخصی جهت تعیین فعالیت‎ها برای برون‎سپاری و نیز برون‏سپاری خدمات ارائه نگردیده است. لذا با توجه به رویداد این مشکلات، ضرورت دارد در قالب طرح تحقیقاتی و مطالعاتی علاوه بر تعیین فعالیت‎های قابل برون‎سپاری، آسیب‏شناسی از برون‏سپاری‏های انجام‌شده و فرایند برون‏سپاری و نیز فرایند کارکرد شرکت‏های بخش خصوصی صورت گیرد تا درنهایت ضمن عارضه‏یابی، با ارائه الگو یا الگوهایی مشکلات موجود رفع و کلیه ذی‏نفعان از مزایای آن بهره گیرند. نکته دیگر در ارتباط با این تحقیق آن است که در صورت عارضه‏یابی منجر به رفع مشکلات موجود، بسیاری از مشکلات سازمان حل‌شده و کاهش هزینه‌ها را در بسیاری از ابعاد در بر خواهد داشت و قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها را کاهش، روانی فعالیت و بهره‏وری آن‌ها را افزایش و درنهایت رضایت کلیه ذی‌نفعان را فراهم خواهد آورد؛ بنابراین این مطالعه می‎تواند فعالیت‎های قابل برون‎سپاری را در چارچوبی علمی مورد شناسایی قرار دهد و برای دستیابی به اهداف سازمان‎ها از این واگذاری‎ها برنامه‎ریزی‎های لازم را موردتوجه قرار دهد.

  با توجه به آنچه بیان شد، می‎توان دقت و بازنگری در فعالیت‎های برون‎سپاری شده، شرکت‎های طرف قرارداد، اشکال برون‎سپاری، فعالیت‎های جدید قابل‌واگذاری و درنهایت عارضه‎یابی فعالیت‎های برون‎سپاری شده برای دستیابی به اهداف حاکم بر برون‎سپاری و نتایج اصلی حاصل از آن به‌عنوان اهمیت و ضرورت این مطالعه بیان داشت.

  شهرداری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خدماتی در شهر می‌باشد که گستردگی و پهنه سازمانی آن به وسعت شهر است که ذینفعان و بهره‌برداران از خدمات آن تمامی مردم آن شهر می‌باشند. مدیریت چنین سازمان عظیمی به لحاظ منابع انسانی و وظایف جهت مدیریت شهر، آن را به یکی از منحصربه‌فردترین سازمان‌ها مبدل نموده است.

  نهاد شهرداری ازنظر حوزه وظایف، عملکرد و محدوده خدمات، در سطح جهان تعریف و مفهوم متفاوتی دارد. بر اساس این تعریف‌ها از مفهوم شهرداری و حوزه عمل آن، می‌توان مشخصه‌های شهرداری را شامل شهری بودن، غیردولتی بودن، استقلال، انتخابی بودن، رسیمت داشتن و موظف به اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی موردنیاز ساکنان شهر دانست. به هر ترتیب وظایف شهرداری‌ها باوجوداین مشخصه‌ها و وظایف، در سطح شهرهای مختلف جهان متفاوت است. در برخی از شهرها، مانند شهرهای ایالات‌متحده، حفاظت محیط، امنیت، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، آموزش و تعاون اقتصادی، ازجمله وظایف شهرداری‌هاست. در شهرهای هلند، تأمین تأسیسات زیربنایی و مایحتاج شهری، نظافت و فضای سبز و در شهر تورنتو (کانادا) حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، حفظ و گسترش فضای سبز، خانه‌سازی و شهرسازی در حوزه عمل شهرداری‌ها قرار دارد. در بسیاری از کشورها، اموری مانند رفاه اجتماعی، وظایف تولیدی و اقتصادی، اداره امور حمل‌ونقل، گسترش فضای سبز، نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی و نظافت شهر از وظایف مشترک شهرداری‌هاست. (شیعه،1387، 546)

  Abstract

  This investigation is following Pathology of internal and external factors of Outsourcing system utilities using SWOT Model. This investigation terms overall objective and descriptive research method - Navigation - is type of poll of experts ( Delphi Technique). The population of this investigation are expert managers and technicians of Qom Town Hall and dependent organization. for collection of data related to Theorical Foundations and factors extraction and basic indexes from Interview , the Library and internet resources and for information collection and needed data has been used Questionnaire To examine the technician ideas. In order to confirm the validity has been used the construct validity and in order to Reliability verification has been used the Crohn Bach ‘s Alpha exam that ampint of its for internal factors ( strength point variable = 0/854 , weekness point variable = 0/900) and external factors (Opportunities = 0/922 , threats = 0.84) and for all over the Questionnaire is equal to 0/892 and using Mean responses exam and so ranking indexes For checking the indexes. findings of investigation showes that the threats score(386) is more than Opportunities(195) in assessment of external factors and in assessment of external factors the threate points overcome the opportunities and so the results of interviewes is in line with the results of the questionnaire. Therefore we can say that it’s desired that in codification of Strategies the Outsourcing system utilities using internal forces and Increasing th Opportunities has been needed using from environment internal and external factors. As well as it’s necessary that Outsourcing system utilities provide the strategies for reducing the negative effects of threats possiblly.

   

  KEYWORDS:

  Diagnosis: Pathology،Internal Factor(Strengths and Weaknesses points) ،External Factor(Opportunities and Threats) ،Outsourcing ، Urban Services ، Qom Municipality

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق... 3

  1-1- مقدمه فصل.. 4

  1-2- بیان مسئله. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

  1-4- هدف‌های تحقیق.. 13

  1-4-1- هدف کلی.. 13

  1-4-2- هدف‌های ویژه 14

  1-5- سؤال‌های تحقیق.. 14

  1-5-1- سؤال کلی.. 14

  1-5-2- سؤال ویژه 14

  1-6- نوع روش تحقیق.. 15

  1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها 15

  1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 16

  1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 16

  1-9- قلمرو تحقیق.. 17

  1-9-1- قلمرو موضوعی.. 17

  1-9-2- قلمرو زمانی.. 17

  1-9-3- قلمرو مکانی.. 18

  1-10- واژگان کلیدی تحقیق.. 18

  فصل دوم:  ادبیات موضوع.. 23

  2-1- مقدمه. 24

  2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم. 24

  2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری.. 26

  2-4- تعاریف برون‌سپاری.. 30

  2-5- دلایل عمده برون‌سپاری.. 34

  2-5-1- مزایای برون‌سپاری.. 36

  2-5-2- معایب برون‌سپاری.. 42

  2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی.. 43

  2-6-1- خصوصی‌سازی.. 44

  2-6-2- کوچک‌سازی.. 45

  2-7- درون‌سپاری.. 46

  2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری.. 46

  2-9- انواع برون‌سپاری.. 49

  2-10- فرآیند برون‌سپاری.. 52

  2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 53

  2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی.. 55

  2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا 58

  2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها 59

  2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی.. 60

  2-13- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی.. 62

  2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی.. 64

  2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری.. 65

  2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام. 69

  2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق.. 70

  2-16-1- ابزار تحلیل SWOT. 72

  2-16-2- بررسی محیطی.. 74

  2-16-3- نقاط قوت... 78

  2-16-4- نقاط ضعف... 78

  2-16-5- تهدیدها 79

  2-16-6- فرصت‌ها 79

  2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 79

  مروری بر مطالعات گذشته. 82

  الف: تحقیقات داخلی.. 82

  ب: تحقیقات خارجی.. 92

  فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش.... 94

  3-1- مقدمه. 95

  3-2- نحوه اجرای تحقیق.. 95

  3-3- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 97

  3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای.. 97

  3-3-2- روش دلفی- پانل صاحب‌نظران. 98

  3-3-3- پرسشنامه. 98

  3-3-4- مصاحبه. 98

  3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق.. 99

  3-5- فرایند طراحی مدل تحقیق.. 102

  3-6- سؤال اصلی تحقیق.. 104

  3-7- طرح تحقیق.. 104

  3-8- روش تعیین پانل خبرگان. 105

  3-9- روایی روش دلفی.. 106

  3-10- پایایی روش دلفی.. 107

  3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات... 109

  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 111

  4-1- مقدمه. 112

  4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه. 112

  4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول. 114

  4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم. 117

  4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم. 122

  4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT.. 126

  4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT.. 130

  فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق... 132

  5-1- مقدمه. 133

  5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق.. 133

  5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی.. 141

  5-4- تحلیل و بحث... 142

  5-5- تدوین ماتریس SWOT.. 148

  5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم. 149

  5-7- پیشنهادهای عملیاتی.. 151

  5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده 154

  5-9- محدودیت‌های تحقیق.. 154

  منابع و مأخذ: 157

  پیوست‌ها: 165

   

  .

  منبع:

  الف) فهرست منابع فارسی

  آهنگران، محمد اسماعیل (1382). اصول و مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد.

  آقاپیروز، علی؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس، بهشتی نژاد،سیدمحمود (1388). مدیریت در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  اﻟﻮاﻧﯽ، سیدمهدی؛ اﺷﺮف‌زاده، فرزاد (1387). ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ برون‌سپاری راهی به‌سوی توسعه. تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺘﮑﺮان.

  امیرکبیری، علیرضا (1381). مدیریت استراتژیک. تهران: نشر نگاه دانش.

  اعرابی، سید محمد؛ آقازاده، هاشم؛ نظامی‌وند چگینی، هوشنگ (1387). دستنامه بررسی استراتژیک. چاپ دوم، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

  اشرف‌زاده، فرزاد (1383). مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری خدمات، فصلنامه مطالعات مدیریت، 1383،46، 110.

  احمدی، هانیه (1390). فهم دلایل عدم انسجام (ناهمسویی) خط مشی های عمومی در ایران: روش دلفی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  بذرافشان، جواد، احمدی، مریم (1392). مدیریت شهری جمع‌آوری مواد زاید خانگی با استفاده از مدل sowt مورد: نورآباد فارس، جغرافیا و توسعه، شماره 30، ص 116-101

  باقری، سیامک (1384). تهدیدات و آسیب های فراروی نظام جمهوری اسلامی، فصلنامه مطالعات سیاسی، 1384، 4، 18، ص 91.

  بابایی، رضا (1389). تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران به‌منظور برون‌سپاری فعالیت ها مطالعه موردی: دفتر فناوری اطلاعات شرکت توزیع برق استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان

  بازرگان، عباس (1376). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران.

  بنایی، علی (1390). شناخت نامه قم (ج 5)، قم: نور مطاف.

  برومند، زهرا، کیخاونی موسی، شیرین(1389). برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، شماره 7، سال دوم صفحات 36 تا 70

  پیرس، جان؛ رابینسون، ریجارد کنت (1388). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب. چاپ پنجم، صفحات 307-309

  پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد (1388). مدیریت استراتژیک. تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ 13

  توکلی دارستانی، شقایق؛ شهبازمرادی، سعید (1387). آسب‌شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، صص 110-94

  جفری، هریسون؛ کارون، جان (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران، انتشارات هیات

  جمالی، شروین (1389). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری برون‌سپاری خدمات در شرکت‌های مشاور معماری کوچک و متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  چشم براه، محسن؛ مرتضوی، سید محسن (1389). مدیریت برون‌سپاری اثربخش. چاپ دوم، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.

  حافظ نیا، محمدرضا (1382). مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.

  حجاری دهقی، مینا، کرباسیان، مهدی، شکرچی زاده اصفهانی، احمدرضا (1392). آسیب‌شناسی و ارزیابی ریسک‌های فرآیند برون‌سپاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان)، دومین همایش مالی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، گرگان

  خدا وردی و همکاران (1389). راهبرد برون‌سپاری؛ فواید، مشکلات و چالش‌ها، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، هفتم، 25، 65.

  رهنما، محمدرضا، خاکپور، براتعلی، صادقی، مجتبی (1391). تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل swot، جغرافیا و برنامه‌ریزی (دانشکده جغرافیا)، سال 16، شماره 42، صص 198-173

  رجایی پور، سعید، نادری، ناهید (1388). مدل‌ها و ابزارهای آسیب‌شناسی سازمانی، اصفهان، کنکاش

  رحمانی مختار، حمید (1384). ترمنتیکا قم از عصر باستان تا عصر معاصر، قم، مرکز انتشارات دارالنشر اسلام قم

  سلطانی، داود (1389). خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران (تولید، انتقال، توزیع)، تهران، موسسه فرهنگی الماس دانش.

  سدیری جوادی، عاطفه (1390). ارزیابی رضایت مشتریان در طرح های برون‌سپاری شده خدمات فناوری اطلاعات (IT) در شهرداری مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  سنجری، احمدرضا (1388). روش‌های تحقیق در مدیریت، تهران، عابد

  سلمانی و همکاران (1392). ارزیابی تجربه برون‌سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارائه‌شده در پایگاه‌های بهداشتی دولتی و برون‌سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله پژوهشی حکیم،1392، شانزدهم، اول، 28

  ﺳﺮﻣﺪ، زهره، ﺑﺎزرﮔﺎن، عباس، ﺣﺠﺎزی، الهه (1387). روش‌های ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری، تهران، اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه.

  سعیدی، عباس (1387). دانشنامه مدیریت شهری و روستایی.

  سیدجوادین، سیدرضا؛ حسنقلی پور، طهورث؛ پورولی، بهروز (1390). فرآیند برون‌سپاری. تهران، انتشارات نگاه دانش

  شهرداری قم (1391). سند راهبری شهرداری قم متدولوژی و محتوا، نشر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه.

  شمس الدینی، رضا (1389). شناسایی عوامل موثر بر تصمیمات برون‌سپاری و انتخاب تصمیم با بکارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مورد مطالعه: شهرداری کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

  ظفرنژاد، مژگان (1391). خطرات و مزایای برون‌سپاری فرآیندهای تجاری (مطالعه مورد: بانک تجارت). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واح غرب تهران. تهران

  عیاررضایی، بهمن (1388). نتایج ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران، تهران، انتشارات کوهسار

  عالم تبریز، اکبر، شایسته، رویا (1390). ارزیابی و اولویت‌بندی برون‌سپاری فرآیندهای کاری مالیات‌ستانی در سازمان امورمالیاتی با رویکرد TOPSIS فازی، پژوهش‌نامه مالیات،1390، 10

  عباس نژاد، محسن (1374). راهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز (1)، مشهد، موسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش‌های قرآن حوزه و دانشگاه

  فرهنگی، علی اکبر و همکاران (1379). پرو‌ژه بررسی و شناخت وضع موجود شرکت آب منطقه ای کرمان، ارائه اولویتهای تحقیقات جهت حل برخی از مشکلات سازمان و افزایش بهره‌وری، مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  فرقانی، پریسا (1390). تعیین عوامل تأثیر گذار بر رضایت کاربران از خدمات IT برون‌سپاری شده در دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان

  فلیک، اووه (1387) در آمدی بر تحقیق کیفی،ترجمه هادی جلیلی،چاپ اول،تهران،نشر نی

  کویین، جمیز براین، مینتزبرگ، هنری، جمیز، رابرت ام (1386). فرآیند استراتژی، محمد صائبی، تهران، مرکزآموزش مدیریت دولتی.

  کرایه چیان، سارا (1390). عوامل موثر بر فرآیند برون‌سپاری پروژه های تحقیقاتی شرکت مپنا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  کاظمی، حکیمه (1389). بررسی عوامل موثر بر برون‌سپاری موفق مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور

  کردزاده، نیما (1388). تعیین جهت گیری استراتژیک در برون‌سپاری فرآیندهای IT صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی، مورد کاوی، بانک کارآفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

  کاوسی و همکاران (1390)، بررسی سطح تمایل به برون‌سپاری بر اساس ویژگی‌های واحدهای مختلف بیمارستانی از دیدگاه مدیران و کارکنان در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1389، فصلنامه بیمارستان، 91، یازدهم، 1، 9.

  گلکار، ک (1384) مناسب سازی تکنیک تحلیل SWOT، مجله صنه، شماره 41، دانشگاه شهید بهشتی.

  ممی زاده، جعفر (1375). دانش بهسازی و نوسازی سازمان، چاپ اول، تهران: انتشارات روایت

  میرزایی اهرنجانی، حسن (1381). طرح تفصیلی گسترش افقی نو در شناخت و آسیب‌شناسی سازمان عمومی و دولتی ایران (آب منطقه ای غرب)، تیرماه.

  مرادی مسیحی، واراز (    ). برنامه استراتژیک در کلان شهرها، تهران، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.

  معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی، ج 1، تهران، امیرکبیر، ج 1، ص 58.

  مرادپور، ذبیح (1389). طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی توسته منطقه‌ای کسب‌وکار (مطالعه موردی: استان زنجان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گیلان

  محمدکریمی، یوسف (1385). بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون‌سپاری از نگاه استراتژیک دستگاه‌های تولیدی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  مقدم کوهی، فاطمه (1389). آسب‌شناسی سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس مدل ویس بورد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  منصور، جهانگیر (1387). قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تهران، نشر دیدار

  موسی زاده، یلدا؛ جباری بیرامی، حسین؛ جنتی، علی؛ اصغری جعفرآبادی؛ محمد (1392)، شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون‌سپاری بر اساس شاخص‌های مرتبط: یک مطالعه کیفی، مجله سلامت و بهداشت، دوره چهارم، شماره دوم، تابستان 1392، صفحات 122 تا 133

  ناظمی، نجمه (1391). آسیب‌شناسی ارتباطات سازمانی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (حوزه ستادی تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  نبی پور حقیقی، سید مجید (1390). رابطه سنجی عوامل موثر بر تصمیم برون‌سپاری با نگرش راهبردی مورد مطالعه: خدمات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  نوبان، مهرالزمان (1381). سیمای میراث فرهنگی استان قم، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور

  نصیری خونساری، محمدمهدی، آذرمی، مسعود (1389). برون‌سپاری از دیدگاه زنجیره‌ی تأمین + مرجع اصطلاحات زنجیره‌ی تأمین، تهران، انتشارات شرح.

  واحدپور، غلامعباس، جعفری، مهتاب (1390). راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیر ساخت های گردشگری ایران با تاکید بر مدل swot، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه ای، سال اول، شماره 1، صص 97-83

  هانگر، جی دیوید، ویلن، توماس ال (1381). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

  هادی زاده، عفیفه (1389). بررسی و اولویت‌بندی عوامل ریسک تاثیر‌گذار بر برون‌سپاری فناوری اطلاعات در شرکتهای ارتباطات سیار در ایران (مطالعه موردی: شرکت ایرانسل). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران

  یادگاری، محمد، علوی، زهرا، معصومی، نسیم (1385). جایگاه برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در استراژی هزینه‌های سازمان مطالعه موردی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

   

  ب) فهرست منابع غیرفارسی

  Scott and davis (2007), organizations and organizing, rational, natural and open system perspective, international edition, prentice Hall publications.

  Rodriguez, T.F.E & Robaina V.P. (2004), outsourcing and its Impact on Operational Objectives and Performance: a study of Hotels in the canary Islands, International Journal of Hospitality Management.

  Maschuris SJ, Kondylis MN. Outsourcing in public hospitals: A Greek perspective. Journal of Health Organization Management. 2006; 20(1):4-14

  Ross Jr. Frederic Dalsace, Erin Andeson. (2005) »Should you set up your own sales force or should you outsource it? Pitfalls standard analysis« Business Horizons,48,23-26

  Sartoriusa K. Kirstenb J. (2005) »The boundaries of the firm: why do sugar producers outsource sugarcane production?«, Management Accounting Research,16,81-99

  Paul L. James B. P.J.Byrne, Cathal H. (2007) »Contract costing in outsourcing enterprises: Exploring the benefit of discrete – event simulation «Int.J. Production Economics,110,97-114

  Terry,Bryan D.(2009), Fundamental Dimensions and Essential Elements of Exemplary County Extension Offices: A Delphi Study, A Disertation Presented for the Degree Doctor of Philosophy,University of Florida

  Topper,William(2006), Leadership Change in Privately Controlled Businesses: A Delphi Study of Succession Planning Best Practices, A Disertation Presented for the Degree Doctor of Philosophy,Caplla University: School of Business and Technology

  Schmidt,R(1997), Managing Delphi surveys using nonparamrtric statistical techniques, Decision Sciences,Vol 28 .

  .


تحقیق در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, مقاله در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, پروپوزال در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, تز دکترا در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, پروژه درباره پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT, رساله دکترا در مورد پایان نامه آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش مدیریت بازرگانی چکیده: برون­ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌ های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

چکیده: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر در ایران ، تنها عرضه کننده کامل حمایت های اجتماعی می باشد که می تواند در یک سازمان عملیاتی شود. مانند: مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی بازماندگان ، تامین هزینه های درمان ، مقرری بیمه بیکاری ، کمک عائله مندی ،کمک هزینه ازدواج ، غرامت دستمزد ایام بیماری ودیگر انواع خدمات بیمه ای و درمانی. از سوی دیگر امروزه یکی از ارکان ...

پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته مديريت صنعتي، گرايش تحقيق در عمليات شهريور 1390 چکيده نحوه و چگونگي انتخاب از ديرباز موضوع بحث فلاسفه و دانشمندان بوده است، لذا حصول نتايج رضايت بخش نيازمند طي

پایان ذنامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته : مدیریت چکیده امروزه تحولات جدید اقتصاد جهانی از جمله نوسان شدید قیمت مواد اولیه، بالارفتن دستمزد نیروی انسانی، افزایش هزینه حمل ونقل، انبارداری و سایر فاکتورهای تولید، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به فکر واداشته است تا برای موفقیت بیشتر در رقابت‌های تجاری، وارد عرصه تولید و تجارت کالاهایی شوند که کمترین میزان وابستگی به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده: در دنیای متلاطم و متغیر کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند ، تغییر است . در دنیای کسب و کاری که به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت و تغییر ، هدایت می شود، شرکت ها در جستجوی راه حلّی برای مشکلات کسب و کار خود هستند،بر اساس ادبیات و اطلاعات موجود از شرکت های مؤفّق دنیا چنین برداشت ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A." مديريت  شهريور  1390   چکيده هدف تحقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مرک

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

نمایندگی مازندران(شمال) رشته:مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهروری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده: کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن کشور باید براساس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته گروه مدیریت بازرگانی – گرایش مالی چکیده: بانک ها، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و کمک به اجرای پروژه های استراتژیک کشور دارند، از طرفی هدف اساسی هر مؤسسه مالی به ویژه بانک‌ها جذب مشتری و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باشد.با توجه به اهمیت منابع انسانی و مالی در بانک ها و نیز ...

ثبت سفارش