پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

word 3 MB 29818 122
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۵,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •   پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته :حسابداری   

  در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

  1-2  بیان مسئله

      به دلیل نقش و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده است، همان گونه که در مقدمه هم اشاره شد، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام شده است ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده­ای متناسب با سطح ریسک خود می­ باشند. یکی از ریسک­­­های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی­هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می­رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می­تواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

  دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها  باشد،  قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار است ،اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این تحقیق در نظر داریم که رابطه بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام است را  با ریسک نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن شود.

  مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟

  1-3  ضرورت تحقیق

      موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه 1980مطرح شده است. برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی وجود دارد. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی است که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت شود. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، حائز اهمیت است.

  یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای  شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟

  مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند در یک نقش به عنوان مدیر ، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی است. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف تحقیق می‌باشد .

  1-4  اهداف تحقیق

  تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،

  بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،

  بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،

  تبیین رابطه ریسک  نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

   

  1-5  فرضیه های تحقیق

   فرضیه اصلی اول :

   بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

   فرضیه اصلی دوم :

   بین نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه های فرعی:

  1- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

  2- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیهود وبازده غیرعادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.

  3- بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  1-6 جامعه آماری و نحوه گردآوری اطلاعات

    در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد. بدین منظور کلیه شرکت‌های جامعه آماری که دارای شرایط زیر  باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف خواهند شد:

  اطلاعات مالی شرکتهای نمونه در دسترس باشند.

  شرکتهای نمونه  توقف معاملاتی بیش از 6 ماه طی دوره زمانی تحقیق نداشته باشند.

  سال مالی آنها منتهی  به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

  اطلاعات  مربوط به داده های صورتهای مالی از ابتدای سال مالی 85 لغایت 90 در دسترس باشند.

  عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی تحقیق داشته باشند.

  شرکتهای عضو صنایع سرمایه گذاری، بانکها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی نباشند.

   

  در این تحقیق داده‌های مورد نیاز مدل‌های تحقیق از  بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز استخراج می‌گردد و در صورت عدم وجود بخشی از اطلاعات مورد نیاز در نرم‌افزارهای مذکور، از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه استفاده خواهد شد‌. ‌همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه­ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان­نامه های تحصیلی و رساله­های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه­های الکترونیکی اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت‌ها استخراج و برای نتیجه­گیری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت‌.

   

 • فهرست:

   

  فصل اول: کلیات

  1-1  مقدمه........................................................................................................................ 3

  1-2  بیان مسئله................................................................................................................ 3

  1-3  ضرورت تحقیق........................................................................................................ 4

  1-4  اهداف تحقیق........................................................................................................... 5

  1-5  فرضیه های تحقیق.................................................................................................... 5

  1-6 جامعه آماری و نحوه گردآوری اطلاعات...................................................................... 6

  1-7  روش تحقیق............................................................................................................. 6

  1-8  استفاده کنندگان از تحقیق............................................................................................ 7

  1-9 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی.................................................................................. 7

  1-10 ساختار کلی تحقیق ................................................................................................... 9

  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

  2- 1 مقدمه...................................................................................................................... 11

  2-2 تعریف نقدشوندگی................................................................................................... 11

  2-3 دلایل اهمیت نقدشوندگی........................................................................................... 13

  2-3-1 اهمیت نقدشوندگی در رشدو توسعه بازار................................................................. 14

  2-3-2 نقدشوندگی معیاری برای ارزیابی ریسک................................................................. 15

  2-3-3 تاثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه............................................................................ 15

  2-3-4 نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکتها و کل اقتصاد............................................... 16

  2-3-5 نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد....................................... 16

  2-3-6 تاثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام........................................................................ 17

  2-3-7 کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها......................................................... 17

  2-3-8 تاثیر نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه.......................................... 18

  2-4  معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی.......................................................................... 19

  2-5 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار............................................................... 21

   2-6 مفهوم جهش برای نقدشوندگی ................................................................................. 22

  2-7 شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی......................................................................... 22

  2-8 میزان سهام شناور آزاد................................................................................................ 26

  2- 9 ریسک نقدشوندگی.................................................................................................. 31

  2-10 بازده سهام............................................................................................................... 33

  2-11 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار ............................................................... 34

  2-11-1 بازده تحقق یافته................................................................................................... 34

  2-11-2 بازده مورد انتظار................................................................................................. 34

  2-12 اجزای بازده............................................................................................................ 34

  2-12-1 سود دریافتی....................................................................................................... 34

  2-12-2 سود (زیان) سرمایه............................................................................................ 35

  2-13 بازده غیرعادی سهام................................................................................................. 36

  2-14 ریسک................................................................................................................... 39

  2-14-1 اندازه گیری ریسک............................................................................................. 40

  2-14-2 منابع ریسک....................................................................................................... 40

  2-15 انواع ریسک............................................................................................................ 42

  2-15-1رابطه ریسک وبازده ............................................................................................ 42

  2-16 مجموعه سرمایه گذاری............................................................................................ 43

  2-17 ریسک مجموعه سرمایه گذاری................................................................................. 43

  2-18 تئوری پرتفولیو........................................................................................................ 44

  2-19 پیشینه تحقیق........................................................................................................... 45

  2-19-1 تحقیقات خارجی................................................................................................ 45

  2-19-2 تحقیقات داخلی................................................................................................. 48

  2-20 خلاصه فصل ........................................................................................................ 50

  فصل سوم: روش‌ تحقیق

  3-1 مقدمه ...................................................................................................................... 52

  3 2  روش تحقیق.......................................................................................................... 52

  3 3  جامعه مطالعاتی و نمونه آماری................................................................................. 54

  3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه­گیری متغیرها......................................................................... 55

  3-4-1 متغیر وابسته ......................................................................................................... 56

  3-4-2 متغیر مستقل.......................................................................................................... 57

  3-4-3 متغیر های کنترل.................................................................................................... 57

  3 5  روش و ابزار گردآوری داده­ها................................................................................. 57

  3-6 قلمرو تحقیق ............................................................................................................ 58

  3-7 فرضیه های تحقیق .................................................................................................... 59

  3-8 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق ........................................................................................ 59

  3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................... 60

  3-10 آزمون های تحقیق................................................................................................... 60

  3-10-1 مدل رگرسیون..................................................................................................... 61

  3-10-2 آزمون ریشه واحد................................................................................................. 62

  3-10-3 آزمون خود همبستگی.......................................................................................... 64

  3-10-4 آزمون نرمال بودن پسماندها................................................................................. 65

  3-10-5 همبستگی........................................................................................................... 65

  3-10-6  ضریب همبستگی(r).......................................................................................... 65

  3-10-7  ضریب تعیین (2r)............................................................................................. 67

  3-11 خلاصه فصل.......................................................................................................... 67

  فصل  چهارم: تخمین مدل

  4-1 مقدمه........................................................................................................................ 69

  4-2 آمار توصیفی داده های تحقیق..................................................................................... 69

  4-3 آزمون مانایی............................................................................................................. 71

  4-4 مراحل برآورد مدل..................................................................................................... 72

  4-4-1 مدل اول............................................................................................................... 72

  4-4-1-1 نتایج حاصل از برآورد مدل اول......................................................................... 74

  4-4-2 مدل دوم............................................................................................................... 75

  4-4-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم......................................................................... 76

  4-4-3 مدل سوم.............................................................................................................. 77

  4-4-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل سوم........................................................................ 78

  4-4-4 مدل چهارم........................................................................................................... 79

  4-4-4-1 نتایج حاصل از برآورد مدل چهارم..................................................................... 80

  4-5 خلاصه فصل............................................................................................................. 81

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه........................................................................................................................ 83

  5-2 نتیجه گیری............................................................................................................... 83

  5-3 محدودیت های تحقیق............................................................................................... 86

  5-4 پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها............................................................................ 87

  5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.................................................................................... 87

  منابع:

  منابع فارسی...................................................................................................................... 89

  منابع لاتین......................................................................................................................... 91

  پیوست و ضمائم:

  پیوست الف: شرکتهای نمونه تحقیق..................................................................................... 93

  پیوست ب: خروجی های نرم افزار...................................................................................... 95

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  آذر،عادل. مومنی، منصور (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت،تهران، انتشارات سمت، جلد دوم .

  ایزدی نیا،ن(1382) "ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد(FCF)و تعیین شکاف قیمت  و ارزش سهام"،رساله دکترا دانشگاه علامه طباطبایی، ص 206-168.

  بست،ج."روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری"، ترجمه شریفی وطالقانی(1371)، انتشارات رشد،ص 125

  تهرانی،رضا(1390). "مدیریت مالی"، تهران، نشر نگاه دانش، چاپ نهم، ص 342-349

  جمالی، محمد(1387). "بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  جونز،چ. ،"مدیریت سرمایه گذاری"، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش(1386)، نشر نگاه دانش، چاپ سوم.

  حافظ نیا ،م.(1381) "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"،انتشارات سمت.

  خاکی،غ.( 1382) " روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی " ،انتشارات بازتاب، ص 155.

  رساییان،ا. مهرانی، ساسان (1388). " بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری دانشگاه شیراز، شماره اول،ص222.

  سرمد ،ز و همکاران(1381). "روش تحقیق در علوم رفتاری"،تهران ، نشر آگاه.

  صمدی، علی حسین (1388). روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.

  فخاری،ح.فلاح محمدی،نرگس (1388). "بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "،تحقیقات حسابداری،شماره4، ص 148-163.

  فرتوک زاده،ح (1389)." بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران "، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره 59 ،ص64-65

  کاشانی پور،م (1389)"بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار"، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، شماره دوم، ص 66-67

  گجراتی، دامودار." مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی(1388)، جلد اول، چاپ هفتم،تهران.

  مراد زاده فرد،م( 1383)."بررسی نقش متغیرهای چندگانه حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام عادی"،رساله دکتری،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

  مهرآرا،محسن.فضائلی،اکبر(1388)."رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)"،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 35.

  نمازی،م.حشمتی،مرتضی (1386)." بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 49، ص 147-149

  نوفرستی،محمد(1378)."ریشه واحد و هم جمعی دراقتصاد سنجی"، خدمات فرهنگی رسا ، تهران.

  هژبرکیانی، کامبیز(1376). بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن درایران، تهران ،موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا(200)" تئوری های حسابداری" ترجمه علی پارسائیان(1385)، انتشارات ترمه، تهران.ص 380، 342، 418

  یحیی زاده فر،م. خرمدین، جواد (1387). " نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران" ، بررسی های حسابداری   و حسابرسی ،شماره 55، ص 102-108.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

  Acharya, V. & Pedersen, L. H. (2005), "Asset Pricing with Liquidity Risk", Journal of Financial Economics 77.

  Agarwal, P. (2009), "Institutional Ownership, Liquidity and Liquidity Risk", Phd Thesis, Cornell University.

  Amihud, Y ,(2002 ), " Liquidity and stock returns: Cross-section and  time-series effects" , Journal of Financial Markets, 5,1, pages 31-56.

  Amihud, Y. (2006). "Illiquidity and Stock Returns: Cross-section and Time-series Effects", Journal of Financial Markets 5(1 ).

  Black, F. (1971), "Towards a Fully Automated Exchange", Financial Analysts Journal 27(1).

  Chai, D., Faff, R., & Gharghori, P.(2010). New evidence on the relation between stock liquidity and measures oftrading activity.International Review of Financial Analysis, 19: 181-192.

  Chordia, T. et al. (2000). "Commonality in Liquidity", Journal of Financial Economics, 56(1).

  Dalsenius, M. (2007), "Effects of Stock Market Liquidity on Growth: Empirics and Theory", Working Paper, Uppsala University.

  Ellul, A. & Pagano, M. (2007), "IPO Underpricing and After-market Liquidity", Review of Financial Studies.

  Goss, B. A. (2008), "Debt, Risk and Liquidity in Futures Markets", Routledge, New York.

  Hasbrouck, J. (2003), "Trading Costs and Returns for US Equities: The Evidence from Daily Data", Working Paper, New York University.

  IOSCO. (2007). "Factors Influencing Liquidity in Emerging Markets".

  Lee, K. H. (2006), "Liquidity Risk and Asset Pricing", Phd Dissertation, Ohio Stae University.

  Lesmond, D.A., Ogden, J.P. & Trzcinka, C.A., (1999), "A New Estimate of Transaction Costs", Review of Financial Studies 12.

  Lhabitant, F. Serge & Gregoriou, G. N. (2008). "Stock Market Liquidity", John Wiley & Sons.

  Liu, W. (2006), "A Liquidity-Augmented Capital Asset Pricing Model", Journal of Financial Economics 82.

  Marcelo, J. L. M. & Quiros, M. M. M. (2007), "The Role of An Illiquidity Risk Factor in Asset Pricing: Empirical Evidence From the Spanish Stock Market", Working Paper, University of Extremadura.

  Naceur, S. B. et al. (2007), "The Determinants of Stock Market Development in the Middle Eastern and North Africa Region", Managerial Finance 33(7).

  Pastor, L. & Stambaugh, R. F. (2003). "Liquidity Risk and Expected Stock Returns", Journal of Political Economy 111(3).

  Zhang, F., Tian, Y. & Wirjanto, T., (2007), Liquidity Risk and Cross- Sectional Returns: Evidence from the Chinese Stock Markets, Finance Research Letters, Vol. 6, No 4.

   


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه­ی بین کیفیت­ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در تحقیق حاضر تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1391، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغیر مستقل این تحقیق عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

ثبت سفارش