پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

word 749 KB 29837 120
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

  پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه­ی بین کیفیت­ سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت  پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.

  نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.

  در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.

   

   

   واژه­های کلیدی: کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادار

   

  مقدمه

   سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، یکی‌از‌ موارد ضروری واساسی ‌در فرآیند رشد ‌و توسعه‌اقتصادی ‌هر کشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمایه یاد کرد. مدیران سرمایه­گذاری، ‌مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می‌پردازند، برای حفظ و‌افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود‌ باید عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی دارایی­های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی را مطالعه نموده و سعی کنند، منابع مالی خود ‌را در داراییهای مالی سرمایه‌گذاری نمایند که بیشترین بازده‌ و کمترین ریسک را برای آنان در برداشته باشد. (طالب نیا، 1389).

   اکثر سرمایه‌گذاران در مقطع سرمایه‌گذاری  نقدشوندگی را به عنوان مزیت سرمایه‌گذاری در نظر می­گیرند، و به سرمایه‌گذاری در‌ اوراق سهامی می‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبی سایر شرایط) که دارای نقدشوندگی بالا است. هر‌چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان می دهد که عامل عدم نقدشوندگی در سرمایه‌گذاری­ها می­تواند نقش مهمی را ایفا‌نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی خود نیاز داشته‌ باشند که در چنین شرایطی قدرت نقدشوندگی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری­ها به وجه نقد است. به عبارت بهتر منظور از نقدشوندگی صرفا سهولت خرید و فروش سهام می باشد.

  معیار های زیادی برای نقدشوندگی در مطالعه های پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک دسته­بندی می­توان این معیار‌ها را به دو دسته‌ی معیار های اطلاعاتی و معیار­های معاملاتی نقدشوندگی تقسیم‌ کرد (رحمانی، حسینی، رضاپور،1389). در مورد معیار های اطلاعاتی اعتقاد براین است که در قبال اطلاعات به طور مستقیم واکنش نشان می دهند،  و ابراز و افشا یا عدم افشای به موقع اطلاعات مورد نیاز و مورد انتظار منجر به تغییر در این معیار‌ها می‌گردد. معیار‌های معاملاتی بیشتر از رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می پذیرد.

  همچنین در مطالعات گذشته تاثیر عوامل متعددی بر این معیار ها مورد مطالعه قرار گرفته است. عواملی چون سود نقدی ،کیفیت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، از جمله این عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسی این مطالعات نمی‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را نادیده گرفت. چرا که در اکثر این مطالعات  تاثیر متغیر مستقل پژوهش بر نقدشوندگی سهام از مجرای تاثیر متغیر مستقل بر عدم تقارن­اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.  این بحث یعنی چگونگی تاثیر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی بر نقدشوندگی به صورت زیر تبیین می شود.

  هزینه بازارگردان ها به سه بخش تقسیم می­شود:هزینه های فرآیند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست. هزینه های فرآیند درخواست خرید و فروش(سفارش)، هزینه­هایی هستند که به طور مستقیم با ارائه خدمات بازارگردانی در ارتباط است و شامل اقلامی همچون عضویت در بورس، اجاره فضای بورس، هزینه­های کامپیوتری، هزینه­های خدمات اطلاعاتی، هزینه­های نیروی کار می باشد. هزینه­های نگهداری موجودی­ها، هزینه­هایی است که یک بازارگردان به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه‌گذاران ‌به ‌فوریتهای مبادله(نقدشوندگی)دارد، متحمل می شود.

  هزینه‌های انتخاب نادرست به این دلیل ایجاد می شود که ممکن است، بازارسازها با افرادی وارد معامله شوند که از اطلاعات بیشتری نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت دیگر طرف دوم معامله دارای اطلاعات نهانی باشند. بازاراسازها برای مقابله با این ریسک اقدام به افزایش  شکاف بین قیمتهای  خرید و فروش پیشنهادی می نمایند. بدین  طریق سعی در تضمین امنیت مالی خود دارند. با فرض این که کیفیت افشای اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشای بهتر و بیشتر اطلاعات نمایند احتمال وجود اطلاعات نهانی و به تبع آن احتمال  عدم‌تقارن‌اطلاعاتی ‌کاهش خواهد یافت، و بازارسازها ریسک انتخاب نادرست را در حد پایینی ارزیابی خواهند نمود، در نتیجه­ی کاهش این ریسک، نقدشوندگی سهام و بازار افزایش خواهند یافت.

  از سوی دیگر، در سالهای اخیر به ویژه پس از وقوع رسوایی های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود جلب شده است. کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه های متفاوتی است و از این رو تعاریف مختلفی از آن شده است. یک تعریف مهم از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود است؛پایداری سود به معنای تکرار پذیری سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ و استمرار سودهای جاری دارد وکیفیت سودبالاتر خواهد بود. (ثقفی، 1389)

  1-2- بیان مسئله

  موضوع پرهزینه بودن ضعف کیفیت سود از دیر‌باز مورد علاقه و مناقشه دانشگاهیان و متخصصان حوزه مالی بوده است. ارتورلویت[1] ریئس سابق بورس اوراق بهادار ‌امریکا مهمترین سودمندی کیفیت بالای استانداردهای حسابداری را بالا بردن نقدشوندگی و کاهش هزینه های سرمایه‌ای می‌داند.

  مدل تحلیلی کسانی مثل کیلی[2] (1985)و گلستون[3] ، میلگروم[4](1985) نشان می­دهد که عدم­تقارن­اطلاعاتی،ریسک هزینه گزینش نادرست را برای بازارسازهاافزایش می­دهد. در واکنش به ریسک گزینش نادرست شکاف بین قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش توسط بازارسازهاافزایش داده می­شود، گسترش این شکاف به کاهش نقدشوندگی سهام منجر می گردد نقدشوندگی می تواند به هزینه های دستیابی به سرمایه راتحت تاثیرقرار دهد. طبق شواهد امیهود[5] و مندلسون[6](1986) سرمایه­گذاران درنظردارندتابازده سرمایه‌گذاری شان را خالص از هزینه‌های معامله و نقدشوندگی به حداکثر برساند.بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانندمدیران، تحلیلگران آنهاومؤسسه هایی که از این افراد، اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند(ایسلی و اوهارا،2004)هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و لذا بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش پیدا می کنند.(چانگ و همکاران 2009)

  به عنوان نمونه قائمی و وطن پرست (1384) نشان داده اند که در بورس اوراق بهادار تهران، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین  معامله گران دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام راوسیع تر می کند. اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه وتقاضای غیرعادی درنتیجه وجود اطلاعات محرمانه بوجود می اید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد بالعکس،هنگام وجود اخبارمحرمانه خوب ، تقاضا زیاد و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثاراطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسب هدایت می کنند و در ، نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد(رضازاده و آزاد، 1387)

  از طرف دیگر نتایج مطالعات انجام شده همچون هیرلی[7] ، هاتون[8] و پیل پو[9]  (1999) نشان می­دهد بین شکاف قیمتی به طور منفی با کیفیت افشا ارتباط وجود دارد. همچنین که  هفلین[10] ، شاو[11]  و ویلد[12]  (2005) دریافتند شرکتها با کیفیت افشای بالاتر شکاف عدم‌تقارن اطلاعاتی کوچکتری دارند، این امر بدان معنی است که کیفیت افشای بالاتر،  جهت پایین آوردن  ریسک معاملات آگاهانه مفید است. بنابراین در صورتی که کیفیت سود را نمادی از کیفیت افشا در نظر بگیریم، به عبارت ساده­تر در صورتی کیفیت سود را در ارایه بهتر اطلاعات مالی واحد تجاری موثر بدانیم درآن صورت لزوم بحث و بررسی کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی  بیشتر خود­نمایی خواهد کرد و اهمیت کیفیت سود را بیشتر مشخص خواهد نمود.

  پایداری سود جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان و تأثیر آن بر روی نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بورس ایران به مراتب از اهمیت زیادی برخوردار است. نتیجه پژوهش هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده، نشان می دهد که سرمایه گذاران، ریسک عدم نقدشوندگی رادر تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند(یحیی زاده فر و خرمدین،1387)

  تحلیل گران اوراق بهادار،مدیران شرکتها  و سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را معطوف به رقم سودخالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی سود و زیان می کنند(ثقفی و کردستانی،1383)

  پس ما برانیم اثر کیفیت سود را با این فرض که ضعف در آن به عدم تقارن اطلاعاتی منجر می شود، را بر نقدشوندگی سهام بررسی کنیم. لازم است به این مطلب نیز اشاره شود که ما معتقدیم عدم تقارن اطلاعاتی علاوه برآن که به شکاف قیمت­های خرید و فروش همانطورکه در بالا اشاره شد تاثیر خواهد گذاشت در مرحله بعد سایر معیارهای نقدشوندگی را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.

   

  1-3- اهمیت پژوهش

  اهمیت پژوهش حاضر هم راستا با اهمیت نقد شوندگی سهام می باشد و تلاشی است برای یافتن راه کارهایی مرتبط با نقد شوندگی، پژوهش های انجام شده  به اهمیت  بالای  نقدشوندگی در بازار های مالی اشاره می کنند. نقد شوندگی علاوه بر این که به رونق بازار بورس می انجامد و از دید اقتصادی مشارکت سرمایه های کوچک رادرفعالیت های اقتصادی سهولت می بخشد. کاهش هزینه سرمایه برای شرکتها را نیز در پی خواهد داشت علاوه برآن در سطح کلان بازار ها با نقد شوندگی زیاد در جذب سرمایه های خارجی موفق عمل می کنند . لذا ضروی به نظر می رسد تا با مطالعه متغیرهایی هم چون کیفیت سود سعی در شناسایی عوامل ارتقای نقد شوندگی در بازارهای مالی نماییم.

   با توجه به مطالب بالا و این مطلب که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند نقش مهمی در نقدشوندگی سهام بازی کند بررسی تاثیر کیفیت سود به عنوان متغیری که بر  کیفیت افشا  تاثیر می گذارد اهمیت و ضرورت می یابد.

  1-4- جنبه جدید و نوآورانه  بودن

   بر اساس اطلاعات کسب شده تاکنون، پژوهش و مطالعه‌ای در این خصوص درایران انجام نگرفته است و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیر محدود به پژوهش باتاچاریا پژوهشگر آمریکایی( 2008)، می باشد. ضمن اینکه از نظر نوع بازار مالی به لحاظ سطح توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از پژوهش مزبور متفاوت می باشد. علاوه برآن معیارهای نقدشوندگی که در پژوهش مزبور لحاظ نشده شده است در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است.

  1-5- اهداف پژوهش

  1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی

  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا

  3.  شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط  با حوزه این پژوهش.

  1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

   

  پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران،مدیران و سایر استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

  1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

  2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

   

  1-6- سوال پژوهش

  1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام رابطه چه رابطه­ای وجود دارد؟

  1-7- فرضیه ها

  فرضیه اصلی:

    بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه های فرعی:

  فرضیه 1-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 1-2- بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 2-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 2-2- بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 3-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 3-2- بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 4-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 4-2- بین هموارسازی سود و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 5-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 5-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 6-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 6-2- بین هموارسازی سود و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 7-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.

  فرضیه 7-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.

   

   

   

   

  1-8-متغیر های پژوهش

  1-8-1-متغیر مستقل:

  کیفیت سود: کیفیت سود اشاره به معقول بودن کلی سود گزارش شده دارد(کنچل و دیگران،2007)[13] و معیاری برای ارزیابی  کیفیت (چگونگی) تکرار ، کنترل، و نزدیکی سود تعهدی به سود نقدی است (بن،2008)[14]

  متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می شود. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می شود(کردستانی و تاتلی،1392)

   

  1- Arthur Levitt

  2- Kyle

  3- Glosten

  4- Milgrom

  5- Amihud

  6- Mendelson

  7- Healy

  8- Hutton

  9- palepu

  10-  Heflin

  11- Shaw

  12- wild

  13- Knechel, W Robert, Salterio, Steven E, Ballou, Brian

  14- Ben

  Abstract

   

  Study the association between earnings quality and liquidity of listed companies

   

  Research to provide evidence to clarify the relationship between earnings quality and liquidity of the stock and quality assessment of the impact on the liquidity of the stock dividend has been done. In this study, 96 companies listed in Tehran Stock Exchange for the 5year period from 1387 to 1392 (the year of priority) as the population studied.The independent variable in this study is that the index of earnings quality (Accruals Quality and Earning Smoothness) is measured .To calculate Accruals Quality  of earnings quality model Dychav and Earning Smoothness Louise quality model is used.In order to measure the liquidity of the stock of liquidity that seven variables used are: Free Float, trading days, the waiting time of the transaction, turnover, roll stocks, value Trade,and roll Free Folat, and variable control the market price of the shares.To test the hypotheses of the model and combined data is used.

  Sub test results indicate the Accruals Quality and significant inverse correlation with the percentage of free float and time of the transaction, is directly related to the trading days, the roll stock is If that is not enough evidence to suggest a significant association between Accruals Quality and the turnover, the value trade and found circulating roll free float.

  However, the results showed that Earning Smoothness  and significant negative correlation with the number of trading days, stock turnover is directly related to circulating stock.If that is not enough evidence to suggest a significant relationship between Earning Smoothness  of free float, turnover, trading volume,waiting time transaction is expected to roll free float found.

   

   

  Key words: earnings quality, liquidity, exchange stock

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب                                                       صفحه

  فصل اول کلیات پژوهش... 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مسئله. 3

  1-3- اهمیت پژوهش... 4

  1-4- جنبه جدید و نوآورانه  بودن. 5

  1-5- اهداف پژوهش... 5

  1-5-1- اهداف علمی پژوهش... 5

  1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش... 5

  1-6- سوال پژوهش... 6

  1-7- فرضیه ها 6

  1-8-متغیر های پژوهش... 7

  1-8-1-متغیر مستقل.. 7

  1-8-2- متغیر کنترلی.. 8

  1-8-3- متغیر های وابسته. 8

  1-9- استفاده کنندگان پژوهش... 10

  1-10 -  قلمرو پژوهش... 10

  فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش... 11

  2-1- مقدمه. 12

  2-2 - نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 12

  2-2-1- مفهوم نقدشوندگی.. 12

  2-2-2- نقدشوندگی بازار 13

  2-2-3- ریسک و بازده و نقدشوندگی.. 13

  2-2-4- هموار سازی سود. 14

  2-2-5- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام: 14

  2-2-6- کیفیت افشا 14

  2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام: 14

  2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن. 15

  2-3-1- اهداف گزارشگری سود. 15

  2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 15

  2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 16

  2-3-4-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری.. 17

  2-4- ظهورتئوری کیفیت سود. 18

  2-4-1-تئوری روشهای محافظه کارانه. 19

  2-4-2-تئوری روشهای تندرو 19

  2-4-3-تئوری روشهای مختلط.. 19

  2-4-4-تئوری روشهای با ثبات.. 20

  2-5-عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود. 20

  2-5-1- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود. 20

  2-5-1-1-عملکرد شرکت.. 20

  2-5-1-2- رشد و سرمایه‌گذاری درشرکت.. 21

  2-5-1-3-بدهی شر کت.. 21

  2-5-1-4-اندازه شرکت.. 21

  2-5-2- شیوه‌های گزارشگری مالی و کیفیت سود. 21

  2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود. 22

  2-5-3-1-هئیت مدیره و کیفیت سود. 23

  2-5-3-2- فرایندها و روش های کنترل داخلی.. 23

  2-5-3-3-مالکیت مدیریتی (داخلی) 24

  2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود. 24

  2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود. 24

  2-6- پیشینه پژوهش... 25

  2-6-1-پژوهش های خارجی.. 25

  2-6-2- پژوهش های داخلی.. 30

  فصل سوم روش پژوهش... 33

  3-1-مقدمه. 34

  3-2- سوالات و فرضیات پژوهش... 34

  3-2-1-سوالات پژوهش... 34

  3-2-2- فرضیات پژوهش... 34

  3-3-روش پژوهش... 35

  3-4-جامعه آماری.. 35

  3-5-روش نمونه گیری.. 35

  3-6-حجم نمونه آماری.. 36

  3-8-دوره زمانی پژوهش... 37

  3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 37

  3-9-1- متغیر وابسته. 37

  3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود) 38

  3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی.. 39

  3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود) 39

  3-9-3- متغیر کنترلی.. 40

  3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 40

  3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها 40

  3-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 40

  3-10-2-1- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی) 41

  3-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1. 41

  3-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2. 41

  3-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1. 41

  3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2. 42

  3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1. 42

  3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2. 42

  3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1. 42

  3-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2. 43

  3-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1. 43

  3-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1. 44

  3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2. 44

  3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1. 44

  3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2. 44

  3-11- روش های آماری مورد استفاده 46

  3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 46

  3-11-2- نرمال بودن. 47

  3-11-3- ناهمسانی واریانس... 48

  3-11-4- خودهمبستگی.. 48

  3-11-5- هم خطی.. 49

  3-11-6-آزمون مانایی.. 49

  3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر. 50

  3-11-8-آزمون هاسمن.. 50

  3-11-9-آزمونt 51

  3-11-10-ضریب تعیین.. 51

  3-11-11- آزمون F رگرسیون. 52

  3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون. 52

  3-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52

  3-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53

  3-12- خلاصه فصل.. 54

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‏ها 55

  4-1- مقدمه. 56

  4-2-آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 56

  4-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی.. 57

  4-3-1-آمار توصیفی.. 57

  4-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش) 58

  4-3-3- آزمون مانایی متغیرها 59

  4-3-4- آزمون همخطی.. 61

  4-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی.. 61

  4-3-5-1-آزمون F لیمر. 62

  4-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی.. 62

  4-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا 64

  4-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 64

  4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی.. 65

  4-4-1-آمار توصیفی.. 65

  4-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام) 71

  4-4-3- آزمون مانایی متغیرها 74

  4-4-4- آزمون همخطی.. 74

  4-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. 75

  4-4-5-1- آزمون F لیمر. 75

  4-4-5-2- آزمون هاسمن.. 77

  4-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش... 78

  4-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا 93

  4-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 94

  4-5- خلاصه فصل.. 95

  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

  5-1-مقدمه. 97

  5-2- مروی برخط مشی کلی پژوهش... 97

  5-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل. 98

  5-4-بحث.. 102

  5-5- محدودیت های پژوهش... 103

  5-6-پیشنهادات.. 103

  5-6-1-پیشنهادات کاربردی.. 103

  5-6-2-پیشنهاد آتی.. 103

  7-5- خلاصه فصل.. 104

  منابع و ماخذ. 105

   

  منبع:

   

  منابع فارسی             

  اعتمادی،ح.؛ایمانی،م.(1385). ارائه مدلی برای رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران.دو ماهنامه ،مدیریت و پیشرفت شماره 26

  ایزد نیا ، ن.؛ رضایی،ع، ا.(1389) .هموارسازی سود و نقد شوندگی سهام.فصل نامه حسابدار رسمی، شماره 13

  احمدپور،ا.؛حسنا قهرمانی ،ص. (1388) .بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها.بررسیهای حسابداری و حسابرسی،ش58: 20-3

  پور عظیمی، ر.(1377).سود حسابداری و قیمت سهام.مجله حسابدار، شماره 125

  حساس یگانه،ی.؛ آذینفر،ک.(1389).رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی.دوره 17،شماره 61

  ثقفی،ع.(1389).قابلیت اعتماد و کیفیت سود-رویکرد وضعیت مالی.پژوهش های حسابداری،شماره8:

  حساس یگانه،ی.؛کریمی، م.(1389). اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود.دومین کنفرانس بین الملی مشاوران و مدیران مالی

  خواجوی، ش.؛ناظمی،ا.(1384).ارتباط  بین  کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی د ر بورس اوراق تهران.بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره40

  خوش طینت،م.؛خانی‌، ع.(1382).مدیریت سود و پاداش مدیران.مطالعه‌ای جهت شفاف‌سازی اطلاعات مالی،مطالعات حسابداری،شماره 3

  رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام،مجله توسعه و سرمایه ، سال سوم، شماره پیاپی (5)

  رحمانی،ع.؛حسینی ،س.ع.؛و رضاپور،ن.(1389).رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران.بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 17 ، شماره61

  شاهپور اسماعیلی .(1386).کیفیت سود،مجله  حسابدار،   شماره 184

  شباهنگ،ر.(1384).تئوری حسابداری جلد اول.مرکز پژوهش های تخصصی حسابداری و حسابرسی،سازمان حسابرسی

  ظریف فرد، ا. (1378) .شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود در بنگاه های اقتصادی ایران.پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران

  عبده تبریزی، ح.؛فرهادی،ح.ر.؛وجمالی حست جانی،م.(1387) .بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد با بازده شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

  عرب صالحی ،م.؛ضیایی، م.ع .(1389).ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصل نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،شماره 5

  مجتهدزاده ،و.؛احمدی،ف.کیفیت سود.اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای،پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز (پیاپی(3/57)

  مراد زاده فرد، م.؛رضاپور، ن.و فرزانی، ح. (1389). بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (5)

  مهرانی ،س.؛رساییان،ا.(1388). نقدشوندگی سهام و نقد شوندگی داراییها، مجله حسابرس،شماره 46

  نوروش،ا.؛غلام زاده، م.(1382).  بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس – جنکینز. بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره 31

  نوروش،ا.؛مشایخی، ب.(1383). سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 81- 1375  

  نوروش،ا.؛مجیدی،ع.(1384).بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  یحیی‌زاده فر،م.؛خرمدین،ج.(1387) .نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده  سهام در بورس اوراق بهادار تهران.بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15 ، شماره53

  سکاران، اوما.(1380).ترجمه: دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی. "روش های پژوهش در مدیریت". چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  ملانظری،م.کریمی زند،س. (1386). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابررسی، سال چهاردهم، شماره:83.

  آذر،ع؛ مومنی؛م.(1389). "آمار و کاربرد آن در مدیریت". جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت، 1389.

  درخشان، م.(1385).اقتصادسنجی. جلد اول، تهران:انتشارات سمت.

  گجراتی،د.(1387) ترجمه:حمید ابریشمی. مبانی اقتصادسنجی. چاپ دوم، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

  جفعری سرشت،د.(389)." ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران". رساله دکتری مدیریت-گرایش مالی.دانشگاه تهران

  مومنی، م. قیومی، ع. (1388). " مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره58:103-112.

  بدری،ا؛ عبدالباقی،ع.(1389)"اقتصادسنجی مالی". انتشارات نصر.

  مشکی، م؛ دهدار، ف.(1390). "کالبدشکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزش در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهش های مالی، دوره13، ش31: 121-141.

  شاهچرا،م. (1390). "تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران". فصلنامه پژوهش های اقتصادی راه اندیشه: 91-118.

  بالتاجی، بری اچ. (1391)ترجمه: طلبلو، رضا؛ باقری پرمهر، شعله. "اقتصادسنجی". چاپ اول، ناشر نی.

  پی نو، ریموند.(1383) ترجمعه علی جهان خانی و علی پارسائیان. مدیریت مالی جلد اول و دوم. چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.

  صمدی، ع.(1388). "روابط کاذب در اقتصادسنجی". دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ اول تهران.

  نوفرستی، م.(1387). " ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی". انتشارات رسا.

  هژبرکیانی، ک. (1376). "بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران". موسسه پژوهش های پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  کردستانی، غ؛ تاتلی، ر. (1392). "کیفیتس سود و وضعیت مالی شرکت ها". مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(11): 4-19.

   

  منابع انگلیسی:

  Aboody, D.; and B,Lev.( 2000).Information Asymmetry R&D, and Insider Gains.Journal of Finance 55

  Abdelghany, K. (2005). “Measuring the Quality of Earnings”,Managerial  Auditing Journal. Vol. 20, No. 9: 1001-1015

  Barth, M.; J. Elliott.; and M, Finn. (1999). Market rewards associated with patterns of increasing earnings. Journal of Accounting Research 37 (Autumn): 387-413.     

  Bhattacharya, N.;Desai,H.; and Venkataraman,K.( 2008).Earnings quality and information asymmetry: Evidence from trading costs.Working, Southern Methodist University.

  Christensen, P.; Gerald,O.; Feltham,A.; and Florin, S. abac. (2003). Dynamic Incentives and ResponsibilityAccounting: A Comment.. Journal of Accounting and Economics 35:423-436

  Doyle, J.; Ge, W.; McVay, S.( 2007). Determinants of weaknesses in internal control over financialreporting. Journal of Accounting and Economics 44, 193-223

  Ghosh, A.; Zhaoyang,Gu.; and Jain, Prem C.( 2002). Sustained Earnings and Revenue Growth, Earnings Quality, and Earnings Response Coefficients. Review of Accounting Studies, 10: 33-57

  Heflin,F.;Shaw,W.;Wild,K.DISCLOSURE QUALITY AND MARKET LIQUIDITY

  Knechel, W.;Salterio,R.;Steven,E.;Brian,B. (2007) Auditing: Assurance & Risk, 3e. Canada, Thompson South-Western.

  Lev, B.; and Thagarajan, S.R. (1993). Fundamental information analysis.Journal of Accounting Research. Autumn: 190-215

  Louis,K.C.Chan.; jegadesh,N.; and Lakonishok,J.(2001). Earnings Quality and Stock Returns.national bureau of economic research.1050 massachusetts avenue.cambridge.MA 021138

  Johnson, Timothy C. (2008). "Volume, Liquidity and Liquidity Risk", Journal of Financial Economics (87).

  Penman, S. H., X. Zhang.(2002). "Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns"The Accounting Review, Vol.77, No.2, Apr.

  Radhakrishnan ,Gopalan، Ohad.; Kadan ،Mikhail ،Pevzner (2009)
  EFA (2009) Bergen Meetings Paper

  Salavei, K.;  .(2011).” Quality of Financial Information and Liquidity ”, Journal of Accounting and Economics,2:4

  Skinner, D. J.; and R. G Sloan. (2002). Earnings surprises, growth expectations and stock returns or don't let a torpedo stock sink your portfolio. Review of Accounting Studies 7: 289-312

  Wan, I.;Dunstan, K.; van Zijl,T. (2010 ).Earnings quality and corporate governance following the implementation of Malaysian code of corporate governance

  Watts, R.L.; Zimmerman, J.L.( 1986). Positive Accounting Theory. New Jersey, Prentice 


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته :حسابداری در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری چکیده : تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سود سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور، ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه ) بررسی می شود. در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

ثبت سفارش