پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

word 6 MB 29844 131
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  گرایش : حسابداری

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله  سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.

  کلمات کلیدی:تحلیل تکنیکال، استراتژی های سرمایه گذاری،میانگین های متحرک،شاخص قدرت اندازه حرکت، روش خرید و نگهداری

   

   

  1-1مقدمه

  سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:

  الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛

  ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).

  این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388)

  درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد. 

  مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.

  تقریبا  هیچ‍گونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.

   2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

  شروع حرکت بازسازی و اصلاح نظام اقتصادی کشور تحولاتی را در بازار سرمایه بوجود آورده، در این میان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ایران به عنوان یکی از اجزاء با اهمیت بازار سرمایه در موقعیت کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری احساس می شود و با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بورس به عنوان یکی از کاراترین و مؤثرترین روش های عرضه سهام در فرایند خصوصی سازی مورد توجه و تاکید کارشناسان مالی قرار گرفته است. از طرف دیگر یکی از ضرورت های اولیه توسعه بازار، اصلاح مکانیزم و سیاست های اطلاعاتی بازار سهام است و نوشته های مختلف ادبیات سرمایه گذاری بر نقش اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری و نحوه تجزیه و تحلیل این اطلاعات تاکید دارند، بنابراین در تصمیمات سرمایه گذاری، نقش بسیار موثری ایفا می کند و سرمایه گذاران با استفاده از این اطلاعات جزئیات بیشتری را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات هزینه زا است.(هم از جنبه مالی و هم از جنبه زمانی) سرمایه گذار بایستی چهارچوبی را تعیین نماید و در قالب این چهارچوب، به جمع اوری اطلاعات بپردازد. بنابراین شناسایی و تدوین چهارچوب مناسب  به منسجم شدن نظام اطلاعاتی بازار بورس کمک موثری نموده ودر شرایط کنونی  معرفی روش ها و ابزارهای تحلیل سهام به عنوان موضوعی اساسی و مهم تلقی می گردد. بنابراین انجام تحقیقاتی در این زمینه ضمن گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، ابزارهایی را جهت تحلیل در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار خواهد داد.

  این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.

   3-1اهداف تحقیق

  بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش های خرید تکنیکی با استفاده ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت  می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟

  بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.

  بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.

   4-1فرضیه های تحقیق

  فرضیه اول: استفاده از روش میانگین های متحرک برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

  فرضیه فرعی اول: روش میانگین های متحرک(EMA) برای خریدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.

  فرضیه فرعی دوم: روش میانگین متحرک برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.

  فرضیه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

  فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.

  فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.

  فرضیه سوم: استفاده از روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

  فرضیه فرعی اول: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.

  فرضیه فرعی دوم: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است

   5-1جامعه آماری و حجم آن

  جامعه آماری تحقیق حاضر راشرکت های حاضر در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1390لغایت انتهای سال 1392حضور دارند تشکیل می دهد.

  صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که در مجموع جامعه آماری 27شرکت می باشند.همچنین شرکت های سرمایه گذاری در صنایع دیگر بورس نیز به این مجموعه اضافه می گردد و در مجموع 36شرکت جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.

   6-1بر آورد حجم نمونه

  با توجه به اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به استفاده از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را بررسی نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج تحقیق می شوند از جامعه خارج می گردند

  قلمرو زمانی تحقیق از فروردین 1390لغایت اسفند 1392می باشد و تمام شرکت ها باید در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.

  تعداد روزهای باز نماد در طول دوره مورد رسیدگی باید بیش از 90% از روزهای معاملاتی باشد.

   7-1روش گرد آوری اطلاعات

  جهت جمع آوری اطلاعات از نرم افزار متاتریدر 4در پایلوت رسا و همچنین نرم افزار رهاورد نوین 3 استفاده می شود

   8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  بازده اطلاعات جمع آوری شده از شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از نرم افزار پایلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه می گردد. همچنین بازده ناشی از روش خرید و نگهداری از طریق نرم افزار اکسل محسابه می گردد.
  نحوه محاسبه بازده ناشی از روش خرید و نگهداری که خرید در ابتدای دوره صورت می گیرد و در انتهای دوره فروش صورت میگیرد بازده ناشی از تفاوت قیمتی درطول این مدت وهمچنین مزایای ناشی ازسودنقدی ومزایای ناشی ازافزایش سرمایه ازطریق حق تقدم وسهام جایزه نیزاضافه میگردد.

  جهت محاسبه بازدهی استراتژی تکینکال بدین صورت عمل می گردد((Hudson 1996

  در این حالات نرخ بازدهی کل و سالانه سهام تمام شرکت های مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژی تکنیکال محاسبه می شوند. بدین صورت که اگر علامت خرید برای هر سهم بر اساس قاعده استراتژی ایجاد شود آن سهم را می خریم و بازدهی آن را محاسبه می کنیم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را می فروشیم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنیم.

  Rsi: میانگین بازدهی یا نرخ بازدهی کل هر سهمi بر اساس روش استراتژی

  ri,t+1:نرخ بازدهی هر سهم در دوره t

  rf,t+1: بازده بدون ریسک در دوره t.

  dt+1: اعلام علامت های خرید و فروش بر اساس استراتژی(عدد یک نشانه علامت خرید و عدد صفر نشانه علامت فروش است).

  N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق

  بعد از محسابه نرخ بازدهی کل هر سهم، نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد مطالعه از طریق میانگین حسابی محاسبه می شود.

  n:تعداد سهام مورد بررسی

  محاسبه میانگین بازدهی بر اساس خرید و نگهداری:

  در این روش هر سهم در اولین زمان دوره فعالیت(سرمایه گذاری) خریداری می شود و تا پایان دوره فعالیت نگهداری می گردد و سپس فروخته می شود. کلیه مزایای دریافتی در طی دوره با تفاوت قیمت سهام اول و پایان دوره، مبنای محسابه بازدهی روش خرید و نگهداری می باشد.

  :نرخ بازدهی سهم iدردوره t

  N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق

  میانگین بازدهی 15روزه یا نرخ بازدهی کل هر سهم iبراساس روش خرید و نگهداری

  نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی بر اساس روش خرید و نگهداری به صورت ذیل محسابه می شود:

  Rn: نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی یا میانگین بازدهی کل پرتفوی.

  m: تعداد شرکت های مورد مطالعه.

  در بررسی فرضیه های کوتاه مدت از دوره زمانی روزانه و برای فرضیه های میان مدت از دوره زمانی هفتگی استفاده می شود.

   9-1مفاهیم و واژگان تحقیق

   1-9-1میانگین متحرک[1]:

  میانگین متحرک با همگن نمودن قیمت ها آنها را به اندیکاتوری برای دنبال کردن روند تبدیل می نماید.

   2-9-1اندیکاتور[2]

  اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

   3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت[3]

  این اندیکاتور  نوسانگری جنبشی است که سرعت تغییر حرکت های قیمت را اندازه گیری می کند. جهت استفاده از این اندیکاتور میانگین سودها و میانگین ضررها و قدرت نسبی  در دوره مورد نظر (معمولا از دوره 14استفاده می شود) محاسبه می شود و طبق فرمول زیر RSI محاسبه می گردد:

  RSI=100-(100/(1+RS(

  میانگین ضرر/میانگین سود=RS

  4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی

  این نقاط به عنوان حمایت و مقاومت بازار عمل می نماید و با وجود روند در بازار نقاط حمایت در جهت حرکت بازار براساس زمان و قیمت تغییر پیدا کرده و می تواند به عنوان نقاطی جهت تعیین حد ضرر عمل نماید.

   

  [1]Moving Average

  [2]Indicator

  [3]Relative Strength Index(RSI)

   

  Abstract

  In this study were investigated efficient technical strategies containing exponential moving average (EMA) and relative strength index (RSI) and hybrid method EMA&RSI with buy and hold method in order to buy stocks. Shopping opportunities are created based on the daily (short-term) and weekly (medium time) periods for 16 investment companies in Tehran Stock Exchange, extracted from 2011 to 2013, and the obtained data were compared with the buy and holding methods. The results showed that, in terms of the severity of rising (2013), technical strategy does not have efficient performance, but in terms of a balanced market trends, technical strategies are more effective to purchase the stock.

   

  Keywords: Technical Analysis, Investment Strategies, Relative Strength Index, Purchasing and Holding Methods

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

             

  عنوان

  صفحه

  فصل اول:  کلیات تحقیق.. 1

  1-1مقدمه. 2

  2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 3

  3-1اهداف تحقیق.. 4

  4-1فرضیه های تحقیق.. 5

  5-1جامعه آماری و حجم آن. 5

  6-1بر آورد حجم نمونه. 6

  7-1روش گرد آوری اطلاعات... 6

  8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 6

  9-1مفاهیم و واژگان تحقیق.. 8

  1-9-1میانگین متحرک: 8

  2-9-1اندیکاتور. 8

  3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت... 9

  4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی.. 9

  فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 10

  1-2مقدمه. 11

  2-2مبانی نظری تحقیق.. 12

  1-2-2روش پرتفولیو. 12

  2-2-2تحلیل بنیادی.. 14

  1-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15

  2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 15

  3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 16

  4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 16

  3-2-2تحلیل تکنیکال. 16

  3-2استراتژی های سرمایه گذاری.. 18

  1-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی.. 19

  1-1-3-2استراتژی شتاب... 19

  2-1-3-2استراتژی معکوس... 20

  3-1-3-2اقلام تعهدی.. 21

  4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی.. 22

  2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی.. 25

  1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک... 25

  1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 26

  2-1-2-3-2میانگین متحرک موزون. 26

  3-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی.. 27

  4-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی.. 29

  5-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر. 29

  4-2روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک.. 31

  1-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت... 31

  2-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت... 32

  5-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32

  6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33

  7-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال. 36

  8-2تحقیقات خارج از کشور. 41

  1-8-2تحقیق الکساندر. 41

  2-8-2تحقیق فاما و بلوم. 42

  3-8-2تحقیق ون هورن و پارکر. 42

  4-8-2تحقیق جیمز. 42

  5-8-2تحقیق جنسن و بنینگتون. 43

  6-8-2تحقیق بروک و همکاران. 44

  7-8-2تحقیق بلوم و همکاران. 46

  تحقیق بسمبیندر و چان. 46

  9-8-2تحقیق هادسون و همکاران. 47

  10-8-2تحقیق میلز. 47

  11-8-2تحقیق جینکای.. 48

  12-8-2تحقیق ایساکو و هالیستین.. 48

  13-8-2تحقیق وایت و همکاران. 48

  14-8-2تحقیق رانتر و لیل.. 49

  15-8-2تحقیق وانگ و همکاران. 49

  16-8-2تحقیق گوناسکریج و پاور. 50

  17-8-2سوک جون لی و همکاران. 50

  18-8-2شین یون وانگ و همکاران. 51

  19-8-2کوکوهان چن و همکاران. 51

  20-8-2هارن و پاولو. 51

  9-2تحقیقات در داخل کشور. 51

  فصل سوم: روش انجام تحقیق.. 54

  1-3مقدمه. 55

  2-3روش تحقیق.. 55

  3-3جامعه آماری و حجم آن. 56

  4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56

  5-3فرضیه تحقیق.. 58

  6-3فرضیه های تحقیق.. 58

  7-3روش گرد آوری اطلاعات... 59

  8-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59

  9-3تعریف مفاهیم و واژگان. 61

  1-9-3اندیکاتور. 61

  2-9-3میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین3) 63

  5-9-3نقاط بایست و برگرد هندسی.. 67

  10-3استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده 68

  11-3اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق.. 71

  الف) قیمت سهام شرکتها: 71

  ب)مجامع عادی: 71

  ج) مجامع فوق العاده: 71

  12-3محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری.. 72

  13-3اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72

  1-13-3آزمون آماریt. 73

  2-13-3آزمون ویل کاکسون. 73

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75

  1-4مقدمه. 76

  2-4جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق.. 76

  3-4مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق.. 77

  4-4آزمون آماری.. 89

  1-4-4فرضیه اول. 89

  1-1-4-4سالانه. 89

  2-1-4-4دوساله و سه ساله. 91

  2-4-4فرضیه دوم. 94

  1-2-4-4سالانه. 94

  2-2-4-4دوساله و سه ساله. 96

  3-4-4فرضیه سوم. 98

  1-3-4-4سالانه. 98

  2-3-4-4دوساله و سه ساله. 100

  فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر. 104

  1-5مقدمه. 105

  2-5خلاصه تحقیق.. 105

  3-5نتیجه گیری.. 106

  4-5پیشنهادات علمی.. 109

  1-4-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 109

  منابع. 112

  منابع فارسی.. 112

  منابع خارجی.. 115

  منبع:

   

  منابع

  منابع فارسی

  جونز،چارلز پی،مدیریت سرمایه گذاری،ترجمه دکتررضاتهرانی و عسگر نوربخش،چاپ نهم،نشر نگاه دانش

  ستایش،محمدرضا و همکاران،(1388)، امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی(فنی) در پیش بینی روند  سهام در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بصیرت،42، 155-177

  مورفی،جان،تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه،ترجمه کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی،چاپ هشتم،نشرچالش

  ابزری،مهدی و پورابراهیمی، محمدرضا، استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی)،12،1-18.

  نجارزاده،ر. گداری،اکبر. (1387)، بررسی سود آوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی،8، 43-58

  شریعت پناهی،مجید. حیدری نیا،الیاس. پیامد اصلی استفاده از روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات حسابداری،6، 55-82

  هیبتی،فرشاد. و همکاران،(1389)، ارتباط دو رویکرد قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات مالی،5 ،115-136

  پورزمانی،زهرا.محمدی،محمدرضا،(1391)، مقایسه راهبردهای خرید و فروش سهام جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت، فصل نامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،14،1-11

  فلاح شمس،میرفیض.عطایی،یونس.(1392)، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﮐﺎراﺋﯽﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﺷﺘﺎب(ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم)در اﻧﺘﺨﺎبﭘﺮﺗﻔﻮیﻣﻨﺎﺳﺐ، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،16، 109-125.

  سلمانی،سوده.(1390)، بررسی ناهمگنی در بورس اوراق بهادار تهران براساس رویکرد تکنیکال،مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی،2 ،139-165.

  اسلامی بیدگلی،سعید.اسدی،غلامحسین. مقایسه عملکردییکساله سهام ارزشی و سهام رشدی  با استفاده از روش تشکیل پرتفولیو بر اساس اوزان تصادفی،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،14، 1-22

  صالح آبادی،ع. و همکاران،(1392)، بررسی توده واری شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران، سیاست های اقتصادی،96، 69-88.

  قالیباف اصل، حسن. و همکاران،(1389)، بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی،61،99-116

  14-

  15-

  سلمانی،سوده.(1390)، بررسی ناهمگونی در بورس اوراق بهادار براساس رویکرد تکنیکال، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی،2، 139-165.

   

   

  منابع خارجی

  Alexander, Sidney, S, Price movements in speculative markets: Trends or random walks. Industrial Management Review, 2:7–26, 1961.

  Alexander, Sidney, S,Price movements in speculative markets: Trends or random walks,N.2, Industrial Management Review, 2:25-46, 1964.

  Fama , Eugene F., and Marshall E. Blume. "Filter rules and stock-market trading." Journal of Business, 226-241, 1966.

  Van Horne , James C., and George GC Parker. "Technical trading rules: a comment." Financial Analysts Journal, 128-132, 1968.

  James, F. E. "Monthly moving averages—An effective investment tool?." Journal of Financial and Quantitative Analysis 3, no. 03 ,315-326,1968.

  Jensen, Michael C & Benington, George A,” Random walks and technical theories: Some additional evidence”, The Journal of Finance,469-482,1970

  Brock, William, Josef Lakonishok, and Blake LeBaron. "Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns." The Journal of Finance 47, no. 5 ,1731-1764,1992.

  Blume, Lawrence, David Easley, and Maureen O'hara. "Market statistics and technical analysis: The role of volume." The Journal of Finance 49, no. 1: 153-181,1994.

  Bessembinder, Hendrik, and Kalok Chan. "Market efficiency and the returns to technical analysis." Financial Management: 5-17,1998.

  Hudson, Robert, Michael Dempsey, and Kevin Keasey. "A note on the weak form efficiency of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock prices-1935 to 1994." Journal of Banking & Finance 20, no. ,1121-1132,1996.

  Mills, Terence C. "Technical analysis and the London Stock Exchange: testing trading rules using the FT30." International Journal of Finance & Economics 2, no. 4 ,319-331,1997.

  Suk Jun,Lee and Tae Yoon,kim.(2007), Using Rough Set to support realTimeinvestment Strategies in Futures Market, 대한산업공학회추계학술발표논문집,2007,1-11

  gençay, Ramazan. "Optimization of technical trading strategies and the profitability in security markets." Economics Letters 59, no. 2: 249-254,1998.

  Isakov, Dušan, and Marc Hollistein. "Application of simple technical trading rules to Swiss stock prices: Is it profitable?." Financial Markets and Portfolio Management 13, no. 1: 9-26,1999.

  Sullivan, Ryan, Allan Timmermann, and Halbert White. "Data‐snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap." The journal of Finance 54, no. 5: 1647-1691,1999.

  Ratner, Mitchell, and Ricardo PC Leal. "Tests of technical trading strategies in the emerging equity markets of Latin America and Asia." Journal of Banking & Finance 23, no. 12: 1887-1905,1999.

  Lo, Andrew W., Harry Mamaysky, and Jiang Wang. "Foundations of technical analysis: Computational algorithms, statistical inference, and empirical implementation." The Journal of Finance 55, no. 4: 1705-1770,2000.

  Gunasekarage, A., & Power, D. M. (2001). The profitability of moving average trading rules in South Asian stock markets. Emerging Markets Review, 2(1), 17-33.

  McDowell,BennetA,The ART of Trading,(2008),New Jersey,John Wiley&Song

  Kuan-Cheng,Ko and et al,(2014), Value investing and technical analysis in Taiwan stock market, Pacific-Basin Finance Journal,26,14-36

  Tomasini, Emilio, and Urban Jaekle. Trading Systems. Britain, Harriman House Limited, 2011.

  Lin, Shih-Kuei, Shin-Yun Wang, and Pei-Ling Tsai. "Application of hidden Markov switching moving average model in the stock markets: Theory and empirical evidence." International Review of Economics & Finance 18, no. 2 (2009): 306-317.

  Pavlov, Vlad, and Stan Hurn. "Testing the profitability of moving-average rules as a portfolio selection strategy." Pacific-Basin Finance Journal 20, no. 5 (2012): 825-842.

  Hudson, Robert, Michael Dempsey, and Kevin Keasey. "A note on the weak form efficiency of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock prices-1935 to 1994." Journal of Banking & Finance 20, no. 6 (1996): 1121-1132.

  Wilder, J. W. (1978). New concepts in technical trading systems.

  Neil, O. (2004). The Successful Investor. Tata McGraw-Hill Education.

   


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, پروژه درباره پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک و اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده در این تحقیق به عنوان نمونه پیش‌بینی زمان بندی معاملات سهام 17 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. بدین‌صورت که ابتدا داده‌های اولیه که شامل 3 متغیر قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت سهام طی دوره زمانی 1388 تا پایان 1391 بصورت روزانه است، از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گردید ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده انقلاب اطلاعات و ابرفضای شبکه ای ، چشم انداز بازاریابی و نقش آفرینان سنتی آن را دگرگون ساخت و فرصتهای تازه ای را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار گرفته است. دسترسی آسان به اطلاعات، امکان مقایسه سریع محصولات و بسیاری دیگر از امکانات اینترنت قدرت مصرف کنندگان را به مراتب بیشتر ساخته است. و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA ) چکیده هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه­گذاری –جریان­هایِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه­ای می­باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 بررسی شده است (730 سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی در فاصله سالهای1391-1370از روش حداقل مربعات معمولی و استفاده از نرم افزار ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي گرايش: مديريت استراتژيک سال تحصيلي: 1389-1391 چکيده تحقيق   اندازه‌گيري ريسک بازار مسأله‌اي است که از ديرباز ذهن محققان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده : قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از ...

ثبت سفارش