پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه

word 1 MB 29868 165
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت: ۲۱,۴۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. »

  رشته تحقیقات آموزشی

  چکیده

  هدف از این پژوهش بررسی استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد بالای 18 سال منطقه عسلویه می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر از افراد جامعه آماری انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و فیش ثبت اطلاعات می باشد.جهت بررسی سوالات پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بارتلت استفاده شده که مقدارKMO در این آزمون 816/0 می باشد که نشان دهنده ی روایی آن است.همچنین برای بررسی پایایی  پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که ضریب آلفا 846/0 بوده که نشان دهنده آن است که از انسجام محتوایی کافی برخوردار است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده آن است که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر مولفه محیط زیست و اقتصاد بیشترین تاثیر داشته است و بر سایر مولفه ها نیز به صورت نسبی اثرگذار می باشد.

  کلمات کلیدی: کیفیت زندگی، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت، تحصیلات

  مقدمه

  صنعتی شدن به عنوان یک ابزار مهم و کارآمد برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در عصر حاضر کوشش برای صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه بصورت یکی از نهضتهای جهان درآمده است، صنعتی شدن یکی از راههای اساسی است که کشورهای در حال توسعه امید دارند که با نیل به آن به مشکلاتی مانند فقر، عدم امنیت، تراکم بیش اندازه جمعیت و مسائل نابرابری های فضایی رهایی یابند (خاتمی، 1389، ص 32)

  از جمله صنایع مهم و پر درآمد که برخورداری از آن برای هر کشوری یک امتیاز بزرگ محسوب می گردد، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. ایران از لحاظ داشتن ذخایر گازی در جهان پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر گاز حوزه پارس جنوبی تقریبا یک سوم آن را تشکیل می دهد ( محمدی،1379،ص 35 ) کشور ایران نیز از جمله ی کشورهایی است که از این موهبت الهی برخوردار می باشد و یکی از قطبهای مهم این صنعت در منطقه عسلویه در استان بوشهر واقع است.

  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب شرقی استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و واقع درگستره جغرافیایی شهرستان کنگان قرار دارد و حدود ۱۰۵ کیلومتر از حوزه‌ی گاز پارس جنوبی که درمیان خلیج فارس واقع شده (دنباله حوزه گنبدشمالی‌قطر) فاصله دارد (سایت اینترنتی ویکی پدیا).

  در گذشته نگاهی که به توسعه صنعتی می شد صرفاً یک نگاه اقتصادی بود و شاخصهایی مانند فرهنگ و سلامت و محیط زیست و دانش و تحصیلات مردم نادیده گرفته می شد در حالی که این شاخص ها از مولفه های اساسی یک زندگی خوب به شمار می روند.

  کیفیت زندگی ادراکات فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف و معیارها و دغدغه های او رابطه دارد. (مرادی،1392)

  این پژوهش با بررسی این مفهوم و شاخصهای مربوط به آن به دنبال آن است که تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه مورد بررسی قرار دهد. 

   

  1-2- بیان مساله

  کشور ایران با در اختیار داشتن 5/137 میلیارد بشکه ذخیره نفت، معادل 4/11 درصد ذخایر ثابت شده ی جهانی پس از عربستان مقام دوم جهانی و از لحاظ ذخایر گاز نیز با3/28 تریلیون متر جزء چند کشور اول جهان است.(خاتمی،1389،ص3)

  میدان گازی پارس جنوبی که از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است برروی خط مرزی ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد. ذخیره بخش مربوط به ایران حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 6/38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده است.(خلیفه و فرخی،1389،ص3)

  این میدان گازی واقع در منطقه عسلویه در استان بوشهر می باشد. این منطقه گازی به علت تاثیر آن بر اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است اما همین اهمیت و ارزش باعث تغییر در کیفیت زندگی مردم این منطقه گردیده است.

  شواهد بسیاری نشان می دهد در عسلویه به طور خاص و در بقیه مناطقی که صنعت نفت و گاز در آنجا توسعه یافته است بطور عام به وضعیت خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش و آموزش عالی، رونق اقتصادی خدمات شهری و بسیاری از آنچه شاخص های رفاه در جهان امروز به حساب می آیند بهبود یافته است.( فاضلی و طالبیان، 1389،ص1) اما به نظر می رسد که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در منطقه عسلویه باعث بروز مشکلاتی نیز در منطقه گردیده است. شواهد نشان می دهد که معضلات زیست محیطی و به دنبال آن به مخاطره افتادن سلامت عمومی از مهمترین مشکلات منطقه به شمار می روند. ورود حجم زیادی از پساب آلوده شرکتهای فعال در منطقه به دریا می تواند اثرات نابود کننده و مخربی را برروی اکوسیستم دریایی به دنبال داشته و به دنبال آن سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات نشان می دهد که خروج گازهای زائد از منابع ثابت مانند فلرها و دودکش ها و... به هوای محیط، با توجه به تعدد و تجمع این منابع در منطقه باعث بروز آلودگی هوا گردیده (موسوی، 1391) که این امر می تواند خطرات زیادی را برای سلامتی افراد به دنبال داشته باشد. از دیگر مشکلات زیست محیطی بوجود آمده می توان به تولید زیاد پسماندهای صنعتی و شهری ناشی از استقرار صنایع و مناطق مسکونی و عدم مدیریت مناسب آنها اشاره نمود.

  به نظر می رسد با استقرار صنعت و به دنبال آن ورود مهاجران از سایر نقاط کشور در منطقه، تغییراتی را نیز در وضعیت فرهنگی و اجتماعی منطقه بوجود آورده است.

  با توجه به پژوهش هایی که توسط جامعه شناسان و محققان در این زمینه صورت گرفته، در اینجا نیز بررسی می گردد که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چه تاثیری بر امکانات فرهنگی، شرایط زیست محیطی و وضعیت اجتماعی –اقتصادیمردماینمنطقهدارد؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  ایران کشوری در حال توسعه است که دائماً پروژه های اقتصادی گوناگونی در مناطق مختلف آن اجرا می شود. ملاحظه نکردن شرایط پایداری برای کیفیت زندگی مردم آن منطقه سبب می شود تا زندگی سالم ساکنان مناطق اجرای این طرح ها و همچنین توسعه پایدار با خطر مواجه شود.(طالبیان و فاضلی و دغاقله،1387،ص56)

  در خصوص کیفیت زندگی محققان و دانشمندان مولفه های متفاوتی را مد نظر قرار داده اند. از جمله سلامت، محیط زیست، امکانات فرهنگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و تحصیلات و ... را می توان نام برد. هرچند صنعت و توسعه آن، رشد و شکوفایی در ابعاد مختلف زندگی بشر به ویژه در بعد اقتصادی و مادی به همراه آورده است اما از آنجا که توسعه اقتصادی کشورها در مراحل نخست خود به ملاحظات زیست محیطی بی توجه بوده است، خسارات شدیدی را به محیط زیست وارد کرده است.(قاسمی،1385،ص27)

  طرح های توسعه صنعتی غالباً پرهزینه اند و با ساخت شان منطقه وسیعی تحت تاثیر اثرات مثبت و منفی آنها قرار می گیرند. در جریان ساخت و راه اندازی تاسیسات صنعتی منطقه وسیعی از مناطق مسکونی مردم بومی تحت تاثیر امکانات تاسیس شده قرار می گیرند.( خلیفه و همکاران، 1389،ص10)

  همچنین اشتغال نیروهای بومی در صنعت به معنی تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به جامعه ی پیرامون آن و کاستن از فقر مردم در مقابل تاثیرات سوء اجتماعی صنعت مثل بزهکاری، انحرافات اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی در مناطق صنعتی وجود دارد.( همان منبع، ص8)

  با در نظر گرفتن همه آثار صنعتی شدن و استقرار صنعت در مناطق مختلف، به نظر لازم می آید که با پژوهش و درنگ در این مسائل یک منطقه صنعتی را از تمامی جنبه ها نه فقط جنبه اقتصادی ارتقاء داد و از اثرات سوء جلوگیری کرد. در این پژوهش محقق بر آن است که تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را بر کیفیت زندگی مردم این منطقه مورد بررسی قرار دهد.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف کلی:

  بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه

   

  1-4-2- اهداف ویژه:

  1-

  2-

  3-

  4-

  5-

   

  1-4-3- هدف کاربردی:

  باتوجهبهاینکهاینتحقیقدرموردتاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم انجام شده است و به بررسی شاخصهای کیفیت زندگی از جمله اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت و تحصیلات می پردازد،لذا نتایجاین تحقیقمیتوانددروزارتخانه های نفت، آموزشوپرورش، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیستمورداستفادهقرارگیردو بهویژهنتایجاین پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهای و ادارات منطقه عسلویه قرار گیرد.

   

  1-5- سؤالات تحقیق:

  1-5-1- سوال اصلی:

  استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چه تاثیری بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه داشته است؟

   

  1-5-2- سوالات ویژه:

  1-

  2-

  3-

  4-

  5-

   

  1-6- تعاریف متغیر ها

  1-6-1- کیفیت زندگی

  بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان است(نجات،1387،ص58) .

  کوستانزا و همکاران[1] در سال 2007 کیفیت زندگی را به عنوان تامین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد درگروهها از بهزیستی ذهنی تعریف می کند، و همچنین داس[2] در سال 2008 کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آنها تعریف می کند (رضوانی،متکان،منصوریان وستاری ،1389،ص 93 )

  پال[3] در سال 2005 کیفیت زندگی را اینگونه تعریف کرده است: معیاری برای سنجش میزان تامین نیازهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است (رضوانی و منصوریان،1386، ص 5 )

  بطور کلی کیفیت زندگی مفهوم نامشخصی است و معنی آن بستگی به بستری دارد که در آن مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت زندگی مستقیماً قابل مشاهده و اندازه گیری با ملاکهای پذیرفته شده عموم نیست بلکه یک انتزاع فکری است که تمهید شده است تا در نظر گرفتن چگونگی زندگی مردم را در چارچوب هایی تسهیل کند که در آن داوری درباره اینکه چه چیزی می تواند بهتر یا بدتر باشد مطرح شود بنابر این مشابه مفاهیمی چون توسعه، رفاه و بهزیستی است(دیوید ام،1381،ترجمه شاهی اردبیلی و حاتمی نژاد،ص160)

  در فلسفه و نظریه شناخت، منظور از کیفیت زندگی چگونگی یک چیز است در زمینه اقتصادی معادل مرغوبیت و مجموعه ای از ویژگیهای یک کالا و عرضه کننده آن که باعث فروش کالا می شود را گویند و در زمینه اجتماعی و فردی معادل با شایستگی، صلاحیت و لیاقت می باشد(فراهانی و همکاران،1391،ص70)

   

  1-6-2- اقتصاد

  در فرهنگ لغت فارسی معین واژه اقتصاد اینگونه تعریف شده است: (اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) میانه روی در هر کاری . 2 - رعایت اعتدال در دخل و خرج . 3 - (اِمص .) میانه روی در هزینه ها، میان کاری .

  فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اینگونه تعریف کرده است: ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص.. در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند.اقتصاد همچنین به صورت «شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشور» تعریف شده است.(سایت ویکی پدیا)

   

  [1]Costanza et al

  [2]Das

  [3]Pal

  Abstract

  The purpose of this study is to investigate the confirmation of Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ) on the quality of Asaluyeh Zone people life. This study is applicable according to the purpose, and is scaling- descriptive regarding the way of gathering data. The population of the study is included all the Asaluyeh Zone people elder than 18. 200 participants are selected from the population by random simple sampling. The instruments of the study are a questionnaire   prepared by researcher and information recording fiches. Bartlett's factor analysis method is used for checking the questionnaire items to assess the value of KMO varying from zero to one, which indicates its validity. Cronbach's alpha coefficient is used for checking the reliability of the questionnaire indicating enough coherent content. The result of statistic analysis revealed that the confirmation of Pars Special Energy Economic Zone has the most effect on environment component and economic and relative effect on other components.

  Key words: quality of life, economy, environment, culture, health, education

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

   

  عنوانصفحه

   

  چکیده.......................................................................................................................................................................................1

   

  فصل اول: طرح تحقیق.........................................................................................................................2

  1-1- مقدمه...........................................................................................................................................................................2

  1-2- بیان مساله...................................................................................................................................................................3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................................................................................5

  1-4- اهداف تحقیق..............................................................................................................................................................6

  1-4-1- هدف کلی...............................................................................................................................................................6

  1-4-2- اهداف ویژه.............................................................................................................................................................6

  1-4-3- هدف کاربردی.......................................................................................................................................................7

  1-5- سؤالات تحقیق...........................................................................................................................................................7

  1-5-1- سوال اصلی.............................................................................................................................................................7

  1-5-2- سوالات ویژه...........................................................................................................................................................7

  1-6- تعاریف متغیر ها.........................................................................................................................................................8

  1-6-1- کیفیت زندگی.......................................................................................................................................................8

  1-6-2- اقتصاد.....................................................................................................................................................................9

  1-6-3- محیط زیست.......................................................................................................................................................10

  1-6-4- فرهنگ..................................................................................................................................................................11

  1-6-5- سلامت..................................................................................................................................................................11

  1-6-6- تحصیلات.............................................................................................................................................................12

  1-7- تعریف عملیاتی........................................................................................................................................................12

  1-7-1- کیفیت زندگی....................................................................................................................................................12

  1-7-2- اقتصاد...................................................................................................................................................................13

  1-7-3- محیط زیست......................................................................................................................................................13

  1-7-4- فرهنگ.................................................................................................................................................................14

  1-7-5- سلامت.................................................................................................................................................................14

  1-7-6- تحصیلات..............................................................................................................................................................14

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق...........................................................................................................16

  2-1- مقدمه........................................................................................................................................................................16

  2-2- مبانی نظری تحقیق...............................................................................................................................................17

  2-2-1- صنعت..................................................................................................................................................................17

  2-2-1-1- توسعه صنعتی...............................................................................................................................................19

  2-2-1-2- چالشهای توسعه صنعتی............................................................................................................................20

  2-2-1-3- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی...................................................................................................................22

  2-2-1-4- صنعت و توسعه پایدار.................................................................................................................................27

  2-2-2- کیفیت زندگی....................................................................................................................................................32

  2-2-3- شاخص های کیفیت زندگی...........................................................................................................................38

  2-2-4- اقتصاد...................................................................................................................................................................41

  2-2-4-1- تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی..................................................................................................44

  2-2-4-2- پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی.........................................................................................................46

  2-2-5- محیط زیست......................................................................................................................................................49

  2-2-5-1- تاثیر محیط زیست بر کیفیت زندگی....................................................................................................55

  2-2-5-2- پیامدهای زیست محیطی توسعه صنعتی............................................................................................56

  2-2-6- فرهنگ.................................................................................................................................................................58

  2-2-6-1- جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی............................................................................................................63

  2-2-6-2- پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی..........................................................................................................65

  2-2-7- سلامت..................................................................................................................................................................67

  2-2-7-1- نقش سلامت در کیفیت زندگی...............................................................................................................69

  2-2-7-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت سلامت...............................................................................................71

  2-2-8- تحصیلات.............................................................................................................................................................73

  2-2-8-1- نقش تحصیلات در کیفیت زندگی..........................................................................................................75

  2-2-8-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت تحصیلات...........................................................................................75

  2-3- پیشینه پژوهش.......................................................................................................................................................77

  2-3-1- پیشینه داخلی....................................................................................................................................................77

  2-3-2- پیشینه خارجی..................................................................................................................................................81

  2-3-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده...................................................................................................................83

  2-4- بررسی محیط پژوهش...........................................................................................................................................84

  2-5- مدل نظری................................................................................................................................................................85

   

  فصل سوم: روش شناسی...................................................................................................................89

  3-1- مقدمه........................................................................................................................................................................89

  3-2- روش تحقیق............................................................................................................................................................90

  3-3- جامعه آماری............................................................................................................................................................91

  3-4- نمونه آماری..............................................................................................................................................................91

  3-5- روش گردآوری داده ها..........................................................................................................................................92

  3-5-1- ابزار تحقیق.........................................................................................................................................................92

  3-5-2- نحوه تهیه پرسشنامه........................................................................................................................................92

  3-5-3- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه...................................................................................................................93

  3-5-3-1- قابلیت اطمینان (پایایی).............................................................................................................................93

  3-5-3-2- اعتبار (روایی)................................................................................................................................................94

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................................................95


  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق.................................................................................96

  4-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................96

  4-2- اطلاعات جمعیت­شناختی تحقیق.......................................................................................................................97

  4-2-1- بررسی جنسیت پاسخگویان............................................................................................................................97

  4-2-2- بررسی وضعیت تأهل پاسخگویان..................................................................................................................98

  4-2-3- بررسی وضعیت محل سکونت پاسخگویان...................................................................................................98

  4-2-4- بررسی وضعیت اشتغال  پاسخگویان............................................................................................................99

  4-2-5- بررسی سطح تحصیلات................................................................................................................................100

  4-3- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف..........................................101

  4-4- تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق........................................................................................................................102

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................123

  5-1- مقدمه......................................................................................................................................................................123

  5-2- بررسی سؤالات ویژه تحقیق..............................................................................................................................124

  5-3- جمع بندی.............................................................................................................................................................133

  5-4- پیشنهادات..............................................................................................................................................................134

  5-4-1- پیشنهادات کاربردی........................................................................................................................................134

  5-4-2- پیشنهادات پژوهشی........................................................................................................................................134

  5-5- محدودیت ها..........................................................................................................................................................135

   

  فهرست منابع.....................................................................................................................................................................136

  پیوستها...........................................................................................................................................................................148

  چکیدهانگلیسی................................................................................................................................................................151

  منبع:

  فهرست منابع:

  احمدی بیرگانی، ح و چاره ساز، ن، (1389)، آلودگی صنعتی و تاثیر آن بر وضعیت منطقه عسلویه و راهکارهای مقابله با آن، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  احمدی، ع و حاجی نژاد، ع، (1389)، تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام (ICIWG 2010)

  اخوان بهبهانی، ع و مسعودی اصل، ای، (1386)، تمرکز زدایی در بخش سلامت، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 54

  ارجمند، س، (1346)، نقش نیروی انسانی ماهر در توسعه اقتصادی، فصلنامه بورس، شماره 48

  اعتمادی، ح، و رفیعی، ح، (1379)، سیاست سلامت در چارچوب رفاه اجتماعی، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 6

  اکبری، ع، اردستانی، م، شکراللهی، ح، علیخانی، ج، بهادری، م و شلیگان، ج، (1389)، مطالعه پراکنش آلودگی های نفتی در خاک و آبهای زیر زمینی منطقه تاسیسات مجتمع گاز پارس جنوبی، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  آذر، ع و مومنی، م، (1380)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، تهران: انتشارات سمت

  آژانس بین المللی انرژی، (1384)، راهنمای آمار انرژی، ترجمه وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران

  آئین جمشید، خ، محسنی زاده، ف، حق شناس، آ و امیدی، س، (1389)، اثرات متقابل فعالیت صنایع مستقر در منطقه انرژی پارس و محیط زیست دریایی، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  بابایی، ن، (1382)، سیاست اجتماعی و سلامت، فصلنامه رفاه اجتماعی (علمی-پژوهشی)، شماره10.

  بایزیدی، اِ، اولادی، ب و عباسی، ن، (1391)، تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS، تهران: انتشارات عابد، مهرگان قلم.

  بذرافشان، ج و محمد نیا، ط، (1392)، تحلیل پیامدهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر توسعه اقتصادی روستاها مورد شناسی: بخش عسلویه شهرستان کنگان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، شماره 6

  براری، ع، (1391)، کیفیت زندگی، سایت اینترنتی تارنمای شخصی جامعه شناسی، http://sparsi.blogfa.com، 18/4/93.

  برگردن، ب، (1386)، اصول مدیریت دانش، ترجمه م انصاری، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر

  بکر، گری، (1380)، اقتصاد و توسعه:سرمایه انسانی و کاهش فقر، ترجمه عدلی، آ، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره دوم، صص25-20

  بلاغت، ر و هاشمی، اَ، (1391)، پژوهش در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران: انتشارات خسرو شیرین.

  پهلوان زاده، ف، بخشی زاده، ح و پهلوان زاده، م، (1389)، بررسی اثرات زیست محیطی و توسعه ای گسترش مراکز نفتی بر توسعه روستایی، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه.

  تبریزیان، ب، (1389)، بررسی نقش انرژی در توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی آن، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه.

  ترکیانفر، ف، جعفری، ح و صادقپور، اَ، (1388)، ارزیابی آثار محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر، مجله محیط شناسی (علمی-پژوهشی)، شماره 52: صص 54-43.

  حاجی آقایی، ل و عباسی، خ، (1389)، جامعه شناسی عمومی، شیراز: انتشارات نبی.

  حبیبی، م، (1389)، جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 16.

  حسن پور، ن، (1389)، مروری بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها: شرکت های نفت و گاز، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه.

  حسن‌زاده، د، (1387)، رویکرد اجتماع محور به کیفیت زندگی اجتماعات محلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 20، http://sepehrdidar.persianblog.ir

  حشمت زاده، م و غلامی، ب، (1387)، گاز خلیج فارس؛ فرصت ها و تهدیدهای امنیتی، فصلنامه بررسی های مسائل اقتصاد انرژی، شماره 2

  خاتمی، م، (1389)، بررسی تاثیر استقرار صنایع انرژی بر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرستان لامرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

  خلیفه، ح و فرخی، ل، (1389)، بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استقرار صنعت در منطقه، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  خلیلیان، م، (1381)، اسلام و توسعه، قم: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه

  داداش پور، ه، (1388)، خوشه های صنعتی، یادگیری، نوآوری و توسعه منطقه ای، فصلنامه راهبرد، شماره 18

  دانشنامه آزاد ویکی پدیا، http://fa.wikipedia.org، 10/4/1393

  درخشان، م، (1381)، منافع ملی و سیاستهای بهره برداری از منابع نفت و گاز، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 34

  دلاور، ع، (1373)، روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

  دهخدا، ع، (1373)، لغت نامه دهخدا، جلد دوازدهم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول

  دیوید ام، ا، (1381)، کیفیت زندگی: رفاه انسانی، عدالت اجتماعی، ترجمه ح شاهی اردبیلی و ح حاتمی نژاد، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 185 و 186

  راجی، م و گرامی، س، (1389)، بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی پالایشگاه گازی منطقه گازی فاز 3 منطقه پارس، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  رحمتی، اَ، کیفیت زندگی، سایت اینترنتی موسسه خیریه عروه الوثقی صدرا، www.ovsadra.com، 20/9/92

  رضایی قلعه، ح و میلانی بناب، ع، (1385)، بحثی در حقوق اجتماعی اقتصادی: استحقاق حق خدمات بهداشتی سلامت و آموزش در کشورهای در حال توسعه، نشریه راهبرد (علمی-پژوهشی)، شماره 42

  رضوانی، م و منصوریان، ح، (1386)، سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدلها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 3

  رضوانی، م، متکان، ع، منصوریان، ح و ستاری، م، (1389)، توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)، فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، شماره 2

  روزبهان، م، (1385)، مبانی توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات تابان، ویرایش سوم

  زاهدی مازندرانی، م، (1382)، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار

  زاهدی، ش و نجفی، غ، (1384)، بست مفهومی توسعه پایدار، پایگاه اطلاعات علمی کشور (SID)

  زلفی گل، م، (1383)، از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش، فصلنامه رهیافت، شماره 33

  زمانی، غ، (1389)، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استقرار صنعت در منطقه عسلویه، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  سایت اینترنتی اطلس اقیانوسهای سازمان ملل متحد، www.oceansatlas.com، 10/5/93

  سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، www.mums.ac.ir، 18/4/93

  سایت اینترنتی شهرهای ایران، www.irancitys.ir، 18/4/93

  سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بانک اطلاعات انرژی پارس، http://www.pseez.ir، 10/4/93

  سجادی، ح و صدر السادات، ج، (1383)، شاخص های سلامت اجتماعی، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 207 و 208

  سلامتی، پ، (1388)، کیفیت زندگی چیست، هفته نامه سپید، شماره 156

  سلطانی، ک، (1371)، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی – محیط زیست، جلد ششم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول

  سید مشهدی، پ، قلم باز، ف واسفندیاری، ع، (1390)، اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر سایر فعالیتهای اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی (علمی-پژوهشی)، شماره دوم

  سیف، ع، (1379)، اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

  شجاعی، ع، (1391)، صنعت نفت با دانش فنی صنعت گر ایرانی [سخن مدیر مسئول]، فصلنامه بین المللی بازرگانی

  شریعتی نجف آبادی، اِ، علم اقتصاد، پژوهشکده باقرالعلوم، www.pajoohe.com، 2/7/93

  شریف زاده، ف و بودلایی، ح، (1387)، مدیریت دانش در سازمانهای اداری، تولیدی و خدماتی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی

  صابری زفرقندی، م، رحیمی موقر، آ، حاجبی، اَ، امین اسماعیلی، م، رزاقی، ع، خستو، گ و جارسیا، ر، (1386)، وضعیت مصرف مواد، اعتیاد و خدمات مربوطه در کارگران منطقه صنعتی عسلویه (میدان گاز پارس جنوبی)، مجله پژوهشی حکیم، شماره 4

  صابری، ش و شیخ نوری، م، (1391)، بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت، فصلنامه پژوهشهای تاریخی (علمی- پژوهشی)، شماره سوم (پیاپی 15)

  صادقی فسایی، س، (1385)، ارائه یک الگوی مفهومی برای مسائل و انحرافات اجتماعی و راه حل های کاهش آن در عسلویه، مجله جامعه شناسی ایران (علمی-پژوهشی)، شماره 26

  صادقی، ع، (1389)، کیفیت زندگی؛ شاخص توسعه اجتماعی، فصلنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 34

  صدیقی، ک، (1381)، شکلگیریجغرافیاییجدیدصنعتدرجهان ، فصلنامه بورس، شماره 34، ص 31-24

  ضرابی، اَ و اذانی، م، (1380)، معنی و مفهوم توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره 59

  ضرابی، اَ و شیخ بیگلو، ر، (1390)، سطح بندی شاخص های توسعه سلامت استانهای ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی (علمی-پژوهشی)، شماره 42

  طالبیان، اَ و عمرانی مجد، عبداله، (1389)، مدم، نفت و حاکمیت، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  طالبیان، اَ، فاضلی، م و دغاقله، ع، (1387)، تحلیل تاثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 33، ص 75-55

  عبداللهیان، م، (1389)، بررسی نقش آلاینده های زیست محیطی ناشی از دودکش ها و مشعل های پالایشگاههای گاز منطقه گاز پارس جنوبی و خسارات وارده، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  عبدیانی، ن، انقلاب صنعتی، پژوهشکده باقرالعلوم، www.pajoohe.com، 15/5/93

  عریضی، ف و مولایی، ی، (1391)، تدوین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه جانبه سواحل دریای مکران، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران

  عزیزپور، ف و قاسمی، ع، (1389)، نقش منطقه ویژه پارس جنوبی -عسلویه- در تحول مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی: روستای اخند ناحیه کنگان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علمی-پژوهشی)، شماره 19

  عزیزی، م، صبحیه، م و بمانیان، م، (1386)، بررسی جایگاه و اهمیت مدیریت انتقال تکنولوژی در صنعت نفت کشور، فصلنامه مدیریت پروژه، شماره 6

  علایی، ح و یارعلی، ن، (1388)، اقتصاد پایدار، توسعه پایدار، مجموعه مقالات هشتمین همایش از سلسله همایشهای منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

  علوی، اِ، کلیات علم اقتصاد، در حال چاپ

  عنبری، م و ملاکی، اَ، (1390)، بررسی آثار اجتماعی قطبهای رشد صنعتی بر توسعه پایدار مردم، مجله توسعه روستایی (علمی-پژوهشی)، شماره 2

  غفاری، غ و امیدی،ر ، (1387)، کیفیت زندگی: کیفیت زندگی در برنامه های عمرانی و توسعه ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی (علمی-پژوهشی)، شماره 30 و 31

  فاضلی، م و طالبیان، اَ، (1389)، پیامدهای اجتماعی دیدگاهای نظری حاکم بر توسعه صنعت نفت و گاز، دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 28-27 بهمن ماه 1389، بوشهر، عسلویه

  فراهانی، ح، عبدلی، س و چراغی، م، (1391)، ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تاکید بر کیفیت زندگی (مطالعه مورد: دهستان مشهد، میقان شهرستان ارک)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای (علمی-پژوهشی)، شماره 8

  فرهودی، ر، قرمی، م و پناهنده خواه، م، (1388)، ارزیابی استراتژیک الگوی توسعه شهرهای نفت خیز با تاکید بر ابعاد اقتصادی (نمونه مورد مطالعه: شهر دو گنبدان)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره29.

  فریدونی، ف، صنعتی شدن، پژوهشکده باقرالعلوم، www.pajoohe.com، 15/5/93

  فصلنامه تازه های اقتصاد، (1391)، تبیین نق نفت در اقتصاد ایران [گزارش]، شماره 136

  فلاحی، ف و سجودی، س، (1390)، بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در صنایع ایران، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی (علمی-پژوهشی)، شماره 1

  فیشلر، ر، (1381)، شهر و پژوهش: برنامه ریزی برای بهبود وضعیت زندگی، از استاندارد زندگی تا کیفیت زندگی، ترجمه م تقی زاده مطلق، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 1

  قاسمی، ن، (1384)، حقوق کیفری محیط زیست، تهران: انتشارات جمال الحق، چاپ دوم

  قرائی مقدم، ا، (1374)، مبانی جامعه شناسی، تهران: انتشارات ابجد

  قنبری، ع، خانی قریه گپی، ن و افضلی ابرقویی، و، (1388)، عسلویه و نقش اقتصادی و اجتماعی آن بر خلیج فارس، فصلنامه اطلاعات علمی، شماره 3

  کریمی وکیل، علیرضا(1391)، رابطۀ کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران

  کلانتری، ن، سجادی، ز، مکوندی، م و کشاورزی، م، (1390)، خصوصیات شیمیایی خاک و آب زیرزمینی دشت آبرفتی عسلویه با تاکید بر آلودگی فلزات سنگین، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 4

  کوکبی، اَ، پورجعفر، م و تقوایی، ع، (1384)، برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 12

  کوئن، ب، (1373)، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه م ثلاثی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر

  اللهیاری، م، مولایی هشتچین، ن، علیپور، ح و دوستار، م، (1390)، تعاونی دهکده سلامت، راهبردی در جهت توسعه روستایی، فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیایی انسانی (علمی-پژوهشی)، شماره 12

  الماسی، ح، (1389)، مدیریت توسعه (از توسعه تاعمل)، تهران: انتشارات سپاهان کلمه

  محمد علی پور، ر، شاخص های توسعه پایدار، سایت اینترنتی علم گردشگری، www.tourismscience.ir، 3/4/93

  محمدعلی پور، ر، شاخص های توسعه پایدار، سایت اینترنتی علم گردشگری، www.tourismscience.ir، 3/4/93

  محمدی، ف، (1379)، نقش ایران در صادرات گاز خلیج فارس، فرصت ها و چالشهای آینده، فصلنامه اقتصاد انرژی، شماره 22

  محمدی، ف، (1389)، توانبخشی فلسفه ارتقا کیفیت زندگی، سیمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقا سلامت، 19-17 اسفندماه 1389، چابهار

  مرادی، ش، (1392)، بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در بین پرسنل بیمارستان امیرالمومنین)، سایت اینترنتی مددکار اجتماعی- پزشک و مشاور اجتماع، http://eloquent.persianblog.ir/post/77، 18/4/93

  مرادی، م، (1388)، تاثیر نفت بر نماگرهای اقتصاد کلان ایران با تاکید بر مکانیزم های انتقال و آثار، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره دوم

  مردوخی، ب، (1392)، توسعه صنعتی ایران، مجله پیام مدیریت، انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

  مزید آبادی فراهانی، م، (1386)، تگاهی به بخش سلامت در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه، مجله اقتصاد:برنامه، شماره 223، 23 تیر 1386، صص 29-27

  معین، م، (1350)، فرهنگ معین، جلد دوازدهم، تهران: انتشارات امیر کبیر

  ملکی، ج، (1390)، ارزیابی میزان کیفیت زندگی شهری، نشریه اینترنتی بام، سال سوم، شماره 27، تیرماه 90

  موسوی، ح، (1391)، بررسی کمینه سازی و بهبود Flaring برای یک واحد صنعتی به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و اتلاف انرژی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

  مهدوی، اَ، (1376)، نفت و توسعه اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 51

  مهرآرا، م و نصیب پرست، س، (1392)، رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی برای تعیین عوامل موثر بر وضعیت سلامت در کشورهای در حال توسعه، فصلنامه پژوهش اقتصاد کاربردی، شماره 2

  میرزا محمدی، م، فرمهینی فراهانی، م و اسفندیاری، س، (1390)، بررسی نقش آموزشهای دینی در سلامت فردی و اجتماعی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (علمی-پژوهشی)، شماره47.

  میرسپاسی، ن، (1388)، برخی از چالشهای حوزه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت کشور، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 7، 1388، صص 7-1

  نادری، اَ، (1385)، پارادوکس کمبودنیروی انسانی متخصص و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، فصلنامه کار و جامعه، شماره 75 و 76

  نادری، ع و سیف نراقی، م، (1368)، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر   

  نجومی، م، (1388)، ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی، مقایسه متون علمی با مبانی دینی، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

  نجهت، س، (1387)، کیفیت زندگی و اندازه گیری آن، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره چهار، شماره 2، ص 62-57

  نخجوانی، اَ، (1382)، اقتصاد ایران، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

  نصراللهی ، خ، اکبری، ن و حیدری، م، (1390)، تحلیل مقایسه ای روشهای رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان خوزستان)، فصلنامه آمایش سرزمین، شماره4.

  نظری، ج و مختاری، م، (1389)، جامعه شناسی کیفیت زندگی مطالعه موردی بروجن، سایت اینترنتی بروجن امروز، http://borujentoday.blogfa.com/post-15.aspx، 18/4/93

  نویدیان، ع، (1389)، ویژه نامه سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

  وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا، اداره انرژی فسیلی، (1382)، برنامه های تحقیق، توسعه و آمادگی نفت و گاز، ترجمه ر رحیمیان، م ستاری، ز جهانگیری، ب سبحانی، م کاظمی، م شریف النبی و ن نعمتی، تهران: ذره: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

  ویسی، ه، (1384)، انتقال گاز ایران به جنوب و جنوب شرق آسیا (فرصت ها و تهدیدها)، فصلنامه ژئوپولیتیک (علمی-پژوهشی)

  هاشمی، اَ و خاتمی، م، (1389)، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان در شهرستان لامرد، همایش لامرد در افق توسعه 1404

  هاشمیان اصفهانی، م، زارعی، م، مشهدی فراهانی، ه، و ژاله کریمی، و، (1387)، رویکردنوآورانهدررفعمهمترینچالشهایصنعتنفت ، فصلنامه مدیریتومنابعانسانیدرصنعتنفت، شماره 2، 1387، صص 142-125

  همایون کاتوزیان، م، (1377)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، تهران: نشر مرکزی

   

  Carlos ELDS, Ramon BN, Rodolfo C. 2012. The proximity between Academy, Industry and Government: towards a more sustainable development of a Brazilian oil region. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 52: 100 – 109

  Dimitrios IM, Dimitrios P, Lluis P.2014. The Free Time Allocation and its Relationship with the Perceived Quality of Life (QoL) and Satisfaction with Life (SwL). Procedia Economics and Finance, 9: 519-532

  Hag.M.T. 1979. Industrialization in relation to integrated development with reference to Bangladesh. Industry and development.

  Mizan BH, Halimahton BB. 2012. FDI, Growth and the Environment: Impact on Quality of Life in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 50: 333 – 342

  Rogars.david. 1978. Industrialization in com benefits and the rural community. Rural sociology. Vol43.

  Ruzena K, Hana S, Emil W. 2014. Thermal Environment Evaluation According to Indices in IndustrialWorkplaces. Procedia Engineering, 69: 158 – 167

  Wang J, Wang L, Wang X, Zhang G, Fu H, Li K. 2011. A Study on the Strategy of Sustainable Development of Chemical Industry of Shandong Province. Energy Procedia, 5: 962–968


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش روان شناسی عمومی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. » رشته تحقیقات آموزشی چکیده هدف از این پژوهش بررسی استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد بالای 18 سال منطقه عسلویه می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر از افراد ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی چکیده بیان مساله: با توجه به اینکه شناخت کیفیت زندگی خانوارها، یکی از موارد بسیار مهم در حوزه تعیین سبک زندگی کنشگران اجتماعی می‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. در واقع سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده نوجوانانی که با یک سبک صحیح فرزندپروری تربیت می شوند دارای زندگی و حالات روانی بهتری می باشند . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوانی که در دبیرستان شهید دکتر بهشتی ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می ...

گروه مرتع و آبخیزداری پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی چکیده پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی چکیده بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری (مطالعه موردی: زنان 49- 15 ساله شهر شیراز) علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع ...

ثبت سفارش