پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر

word 3 MB 29891 151
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت: ۱۹,۶۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

  رشته: علوم تربیتی

  گروه :برنامه ریزی درسی

  چکیده :

  خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن،بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد،وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود.

  هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی،تلاش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهده او واگذار شده است،کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاری و سهل انگاری نشود،از کنترل درونی بهره مند است.

  از طرف دیگر، هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها، ظرفیت ها و منابع معنوی می باشد که بکار بستن آنها در زندگی روزانه می تواند موجب افزایش انطباق پذیری فرد شود.

   هدف از پژوهش تحلیل و بررسی رابطه  میان هوش معنوی و خودکنترلی در بین دانشجویان پیام نور واحد بهشهر می باشد. به این منظور تعداد 357 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر به عنوان نمونه ، به روش تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.

   با استفاده از تحلیل آزمون پیرسون ورگرسیون تلاش شده است تا صحت فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.

   یافته های پژوهش بیانگر آن است که برخی از ابعاد هوش معنوی، دارای رابطه معناداری با خود کنترلی دانشجویان و برخی نیز  فاقد رابطه می باشند.

  نتایج پژوهش نشان می دهد که بین خود کنترلی و هوش معنوی ارتباط معنادارو متوسطی وجود دارد .

  بین تفکر وجودی نقادانه، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با خود کنترلی دانشجویان، رابطه ی معناداری وجود دارد.

   همچنین موئلفه معنا سازی شخصی با خود کنترلی، فاقد رابطه می باشد.

   

  واژگان کلیدی:

  خود کنترلی ،هوش معنوی، هوش، معنویت، معیارهای هوش،

   

  مقدمه

  مفهوم هوش معنوى در ادبیات آکادمیک روان شناسى براى اولین بار در سال 1996 توسط استیونز[1] و بعد در سال 1999 توسط ایمونز  مطرح شد.

   به موازات این جریان گاردنر[2](1999)، مفهوم هوش معنوى را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسى قرار داد و پذیرش این مفهوم ترکیبى معنویت و هوش را به چالش کشید.

  هوش معنوى، موضوع جالب و جدیدى است که مطالب نظرى و نیز یافته های پژوهشی و تجربى در مورد آن بسیار اندک است.

   اخیرا، این موضوع نظر بسیارى از صاحب نظران و محققان را به خود جلب کرده است. هوش معنوى قادر است که هشیارى یا احساس پیوند با یک قدرت برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل کند یا افزایش دهد (سیسک و تورنس[3]، 2001 ).

  هوش معنوى سازه هاى معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب مى کند. در حالى که معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس، معنا، هوشیارى اوج یافته و تعالى درارتباط است، هوش معنوى مستلزم توانایى هایى است که از چنین موضوعات معنوى براى تطابق و کنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهاى با ارزش استفاده مى کند(ایمونز[4]، 1999).

  رابرت ایمونز، (استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا) عقیده دارد تعابیر و معانی مختلف معنویت و مذهبی‌بودن سبب تمرکز تحقیقات بر روی معنای معنویت شده است.

  همزمان روندهای جدیدی در روانشناسی دین ظهور کرده است و به واسطه آنها اقداماتی اثر گذار ولی غیرمنسجم صورت گرفته است که به واسطه آنها باورها، تعهد و اعمال معنوی مرتبط با موفقیت در زندگی روزمره (برای مثال سلامت فیزیکی و روانی و نیز موفقیت در زندگی زناشویی) قلمداد می‌شوند. ایمونز عقیده دارد در چنین شرایطی وجود مفهومی که این پتانسیل را داشته باشد که ادبیات این موضوعات را یکپارچه کند، بسیار مهم است. او عقیده دارد این مفهوم هوش معنوی می‌باشد (ایمونز،۲۰۰۰).

  خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن، وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد.

   هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی، تلاش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهده او واگذار شده است، کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاری و سهل انگاری نشود، از کنترل درونی بهره مند است. به عبارت دیگر؛ هر گاه عامل کنترل کننده از خارج به داخل انسان منتقل شود، به طوری که شخص با اختیار و آگاهی به ارزیابی و اصلاح عملکرد خود در قالب استانداردهای مشخص و در جهت اهداف مطلوب بپردازد، خودکنترلی تحقق یافته است.

  در این صورت، نظارت خارجی در تحقق چنین رفتاری که متضمن انجام وظیفه و ترک خلاف است، نقشی نداشته و تنها مراقبت درونی است که موجب رفتار  مزبور می شود(جان بزرگی و همکاران،1387).

  در این فصل، ‌هدف، بررسی ادبیات و پیشینه ی تحقیق در مورد رابطه هوش معنوی و خودکنترلی در بین دانشج ویان دانشگاه پیام نور بهشهر  می باشد.

  2-2- هوش معنوی

  نظریه هوش معنوی پس از آنکه برای اولین بار درسال 1997 توسط دو نویسنده زوهار  و مارشال  معرفی شد، درسال 2000 کتابی را با همین عنوان منتشر کرده و آن را عامل یکپارچگی و به تمامیت رسیدن و کامل شدن دانسته اند.

   دراین کتاب درمورد شواهد علمی نیز بحث شده است نظیر پژوهش های پرسینگر[5]  روانشناس اعصاب و راماچاندران متخصص مغز و اعصاب در دهه 1990 در دانشگاه کالیفرنیا که منجر به شناسایی یک نقطه درمغز انسان شد که به نام نقطه خدا[6]  نامگذاری شد. این منطقه دریکی از اتصالات عصبی درلوب تمپورال مغز واقع شده است. درطول اسکن با توپوگرافی انتشار پوزیترون، این مناطق عصبی هرزمان که موضوعات تحقیقی معنوی و روحانی با افراد مورد بحث قرار گرفته است روشن شده اند.

   با اینکه وجود این نقطه درمغز دلیلی برای اثبات وجود خدا نمی دهد، ولیکن نمایانگر آن است که مغز برای پاسخ به پرسش های نهایی و غایی  برنامه ریزی شده است(پارسا،1389).

  هوش معنوی، مشاور و راهنمای رسیدن به درک درستی از ابعاد دیگر است و تمایل ما برای یافتن معنا و ارتباط با بی نهایت است.

   هوش معنوی به ما کمک می کند تا اصول درست و حقیقی را که در ناخودآگاه ما وجود دارند را هضم و درک نموده و بخشی از آگاهی مان نماییم که می تواند مانند یک قطب نما برایمان عمل کند. برای این منظور قطب نما تصویر بسیار خوبی است، زیرا که همیشه به نقاط شمال اشاره دارد که دلالت به سمت بالا دارد.

  همگام با رویای نوری که از درون دستهایمان دور می شود به دنیا می آیندو کل زندگیشان را جهت بازگشت به آن هاله نور یا آن منبع پرانرژی حیات و آفرینش و غوطه ور شدن درپاکی و بیکران آن و غرق شدن دراصالت خویش صرف و وقف می نمایند.

   همان نوری که از آن می آییم و درآن جسم مان شروع به شکل گیری می کند و شروع به شناختن دستها و پاها و صورت و سایر اعضای بدنمان و تشخیص آنها می کنید و با تکامل جسمی جهت ورود به این دنیای فانی به ناگه با خروج از رحم مادر برای اولین بار چشمان فیزیکی خود را باز می کنید و همه چی را از جنس گوشت و خون و اجسام لمس شدنی می بیند و مادر پدری را که ما را احاطه کرده اند و آرام آرام با صبر و عشق و حمایت خود به ما فیزیک رامی آموزند تا مقدمات راه عبور از این آزمایش را فراگیریم. آنچه دراین محیط می آموزید آن است که همه ما از خدا هستیم و مخلوق و معبود اوییم ولی بسیار هستیم و برروی زمین پراکنده شدیم و هرکدام مان منحصر به فرد و ویژه هستیم همچو نمایی از خالق خود، و با قوانین جاری در طبیعت آشنا می شویم و همچنین قوانین و عرف مرسوم درجوامع انسانی و اینکه برای سرپا نگه داشتن خود اصول اولیه ای وجود دارد همچو نیازهای جسمانی نفس کشیدن، خوردن، خوابیدن، دفع کردن و معاشرت کردن و آنچه محسوس است آن است که تصویر آن نور از پس زمینه وجودمان پاک نخواهد شد و فطرتمان ما را به سوی آفریدگارمان و آن یکتا و نور مطلق که همه چیز از او نسبیت می یابد و آن هستی و نیستی ازلی که همه هیچ است هدایت می کند، چه بدانید و چه ندانید و چه خواب باشید.

   باتوجه به سیر تکاملی بشر از خلقتش تاکنون و شکل گیری تمدن ها و پیشرفت حاصله درعلوم و فنون، آدمی توانسته تا حدودی جایگاه خود را روی زمین بیابد و مکانی جهت آسایش خود فراهم نماید و برای این منظور مقررات و قوانینی را برای خود وضع نموده است تا حدود و مرزهای جسمی و فیزیکی رعایت شود و همگان با هم برروی زمین به خیر و خوشی و سلامت روزگار بگذرانند تا از کثرت در وحدت به وحدت درکثرت برسند و کمال را تجربه نمایند.

   حال انسانی را درنظر بگیرید که برای جسم و ذهن خود تدارکاتی را آماده و مهیا کرده است لیک گمگشته و خسته و فرسوده به نظر می رسد و روند زندگی او شکل دیگری پیدا کرده و دربسیاری از جوامع تغییراتی را درسلیقه و فرهنگ و آداب و رسوم شان شاهد هستیم که جویندگی انسان را درجهت یافتن و رسیدن به بهترین مسیر و زندگی و درحقیقت آرامش را نشان می دهد.

   این سرگشتگی پاسخی ندارد جز توجه به روح، آگاه شدن به آن و نیازهای این بعد وجود و آوردن آن به لحظه لحظه زندگی است.

  در این راستا درسال 1997 دو نویسنده زوهار و مارشال یک بعد جدید از هوش انسانی را معرفی کردند به نام هوش معنوی که طبق نظر آنان هوش نهایی است و برای حل مسایل مفهومی و ارزشی استفاده می شود که به شرح آن خواهیم پرداخت(پارسا، 1389)

   

  2-2-1- تاریخچه هوش معنوی

  بعد از معرفی هوش های چندگانه توسط گاردنر  مفهوم هوش معنوی پدیدار گشت. گارنر درسال 1983 درکتاب معروف خود تحت عنوان چارچوب های مغز تئوری هوش های چندگانه را مطرح نمود بعد از آن هوش عاطفی که دراصل توسط پاین[7](1985) معرفی گشت به وسیله سالری و مایر[8] درسال 1990 به عنوان یک نوع هوش اجتماعی درمقاله ای تحت عنوان هوش عاطفی مطرح گردید، به دنبال آن گلمن[9] مفهوم هوش عاطفی را وارد دنیای تجارت نمود و کتابی را با عنوان هوش عاطفی تحریر کرد.

  درهمان زمان واژه هوش معنوی نیز عنوان گشت. درسال 1985 یکی از کتب از واژه هوش معنوی استفاده نمود. نویسنده درآن عنوان کرد: با اشاره به نور هوش معنوی که عیسی مسیح نشان داده بود. مسیح گفت که من نور جهان هستم با وجود این منبع صرفا مربوط به کتاب مقدس و به شیوه های رفتاری دیگر اشاره ندارد. بنابراین در رابطه با ابداع واژه هوش معنوی و کاربرد آن درحوزه اجتماعی هنوز ادعایی وجود ندارد.

  سیسک و تورنس (2001) ریشه هوش معنوی را نوشته های باستان و عرفان شرق می داند. آنها به تأثیر صوفی ها اسلام، بودا و تائونیسم اشاره کرده اند(کراین[10]2008).

   

   

  2-2-2-تعریف هوش

  استرنبرگ [11](1988) هوش را به عنوان توانائی های ذهنی تعریف می کند که برای انتخاب انطباق و شکل ذهنی محتوای محیطی ضروری است. استرنبرگ مدلی سه بخشی را تعریف می کند شامل:

  -هوش آکادمیک: توسط تستهای کلاسیک ضریب هوشی  اندازه گیری می شود.

  -هوش عملی: از طریق گردآوری دانش ضمنی برای حل مسئله روزانه رشد می یابد.

  -هوش خلاق: که نشان دهنده توانایی های ترکیبی است به گونه ای که افراد مشکلات را به شیوه ای نو و بدیع ببینند و تفکر که به شیوه متداول را کنار بگذارند(آمرام ،2009).

  تعریف پیاژه[12] (1960) هوش عبارتست از حالت تعادلی کلیه استعدادهای سازشی پی درپی از نوع حس و حرکت و نیروهای شناختی و اکتسابی و همچنین کلیه تبادلات جذبی و انطباق که بین جسم و محیط صورت می گیرد (پیاژه، 1385).

  هوش رفتار حل مسئه ای انطباقی است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و رشد سازگارانه جهت گیری شده است.

   گاردنر هوش را درمجموعه توانایی هایی می داند که برای حل مسئله و ایجاد محصولات جدید به کار می رود درمجموع هوش عموما موجب سازگاری خود با محیط می شود و روش های مقابله با مشکلات را دراختیار او قرار می دهد.

   همچنین توانایی شناخت مسئله، ارائه راه حل پیشنهادی برای مسائل پیشنهادی و کشف روشهای کارآمد حل مسائل از ویژگی های افراد با هوش است(غباری بناب،1386).

  به اعتقاد مایر (2000) انواع هوش ها عملکرد ذهنیشان را منعکس می کنند و نشان دهنده مجموعه ای از توانائی ها هستند.

  ازجمله: تعریف مسأله ایجاد استراتژیهایی برای حل مسأله و اختصاص دادن منابع برای آن(نازل2004[13]) از دیدگاه نازل به طوری کلی هوش عبارتست از رفتارهای حل مسأله به شیوه ای انطباقی که جهت گیری آن به سوی اهداف عملی است به گونه ای که باعث افزایش میزان انطباق پذیری فردی شود.

   رفتارهای انطباقی تضادهای درونی را کاهش می دهد. این تعریف مستلزم این است که دنبال اهداف باید با غلبه برموانع و حل مسائل توأم باشد(نازل، 2004).

  هوش عبارتست از به کارگیری آنچه که ما می دانیم درزمان مناسب و با هدفی صحیح(جورج[14]،2006).

  2-2-3- تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف

  با ظهور این پارادیم جدید اختلاف نظرهایی در رابطه با تعریف و تشریح هوش معنوی بوجود آمده است از جمله این اختلاف نظرها عبارتند از:

  هوش معنوی چگونه عمل می کند؟

  آیا این هوش قابل یادگیری و افزایش می باشد؟

  هوش معنوی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

  آیا استفاده از این هوش مزایای قابل توجهی را برای فرد فراهم می  کند؟

  هیچ یک از نویسندگان نتوانسته اند به تنهایی برای همه این سئوالات پاسخی را بیابند(کراین،2008).

  در این بخش مروری خواهیم داشت برتعاریف ارائه شده از جانب اندیشمندان درخصوص هوش معنوی:

  هوش معنوی مجموعه ای از توانمندی هایی است که به منابع معنوی متصل است.

  این بسیار مشابه تعریف هوش عاطفی است که می گوید هوش عاطفی مجموعه ای از توانمندی هایی است که به منابع عاطفی متصل است.

  هوش معنوی ساختارهای معنویت و هوش را جهت ایجاد ساختار جدیدی تحت عنوان هوش معنوی ترکیب می کند و ساختاری است که با روانشناسان بیولوژی مذهب معنویت و عرفان همپوشان است (نازل،2004).

   

  [1]  Stevense

  [2]  Gurdner

  [3]  Sisk & Tournes

  [4]  Immunes

  [5]  Persingell

  [6]  God-spot

  [7]  Payen

  [8]  Sualari & Mayer

  [9]  Goalman

  [10]  Kerayn

  [11]  Stenberg

  [12]  Piyashe

  [13]  Nazell

  [14]  Jorje

  Abstract:

  فصل پنجم

  نتیجه گیری و منابع

  Self-control, exists it is an internal based on without supervision or control in the foreign functions had been assigned and coarse behavior and illegal leave.  When a man would have been foreign to control their attempts to busy that he could not be has been assigned to, and committed no infraction such as negligence and not internal control benefit of. On the other hand represents spiritual intelligence collection of abilities, capacity and spiritual resources that apply to use in daily life can be increased by its adaptability to individual.  The aim of the research analysis and study of the relationship between intelligence and spiritual Self-control  message in the light unit students Behshahr. For this purpose 357 number of students University of Behshahr message light as an example, the abstract method and the data needed by the use of the questionnaire have been collected.  With the use of the pearson's correlation  test  and regression test solidarity effort has been to the true theory of the research test.  The research indicates that some of the spiritual intelligence dimensions, no meaningful relationship with controlling students and some had no connection is.  research results show that the controlling and spiritual intelligence connection significantو there is moderate.  The existence of thinking critically, supreme consciousness and expanding consciousness flows with his students-there was a meaningful.  Also componentه meaning personal confidence with his controlling lacked connection is.

  Keywords: critical thinking, expand consciousness ,spiritual intelligence , sense of self-making, transcendental awareness,  

 • فهرست:

  فهرست  مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه   

   

   

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه..........................................................................................................................................2

  1-2-بیان مساله....................................................................................................................................3

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................................................................6

  1-4- اهداف تحقیق ...........................................................................................................................7

  1-5-فرضیه های تحقیق .....................................................................................................................8

  1-6-تعریف واژه های کلیدی تحقیق..................................................................................................................................................8

  1-7-تعاریف عملیاتی........................................................................................................................13

  1-8-قلمرو تحقیق ............................................................................................................................14

   

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1-مقدمه .......................................................................................................................................16

  2-2-هوش معنوی.............................................................................................................................18

  2-2-1-تاریخچه هوش معنوی.........................................................................................................21

  2-2-2-تعریف هوش.......................................................................................................................22

  2-2-3-تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف......................................................................23

  2-3- معنویت....................................................................................................................................30

  2-3-1-معنویت و مذهب.................................................................................................................32

  2-3-2-همپوشی بین معنویت ومذهب.............................................................................................34

  2-3-3-انواع معنویت........................................................................................................................35

  2-3-4-اسلام و معنویت...................................................................................................................38

  2-3-5ویژگی اصلی انسانهای معنوی................................................................................................41

  2-3-6-ابعاد ارادی انسانهای معنوی.................................................................................................42

  2-3-7-مدل هوش معنوی کینگ......................................................................................................47

  2-4-خودکنترلی................................................................................................................................48

  2-4-1-مراحل خودکنترلی برای رسیدن به منبع کنترل درونی..........................................................52

  2-4-2-پنج مهارت افزایش خود کنترلی...........................................................................................54

  2-4-3-خود کنترلی و مراقبه............................................................................................................57

  2-4-4-واگیر دار بودن توانایی خود کنترلی......................................................................................57

  2-4-5-نقش و ضرورت خود کنترلی...............................................................................................59

  2-4-6-خود کنترلی در سازمان.........................................................................................................59

  2-4-7-ماهیت و هدف خود کنترلی.................................................................................................60

  2-4-8-مرز بین کنترل و خود کنترلی...............................................................................................62

  2-4-9-عواقب نداشتن کنترل بر خود...............................................................................................63

  2-4-10-ریشه کنترل بر خود............................................................................................................64

  2-4-11-مدل خود کنترلی تانجی.....................................................................................................66

  2-5ادبیات و پیشینه  تحقیق...............................................................................................................67

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1-مقدمه .......................................................................................................................................77

  3-2-روش تحقیق ............................................................................................................................78

  3-3-جامعه آماری.............................................................................................................................78

  3-4-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری....................................................................................79

  3-5-روش جمع‌آوری اطلاعات.......................................................................................................80

  3-6-ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................................81

  3-6-1-پرسشنامه بررسی رابطه هوش معنوی و خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر.................................................................................................................................................81

  3-6-1-1-پرسشنامه هوش معنوی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر............................................81

  3-6-1-2-پرسشنامه خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر..............................................82

  3-6-3-مولفه های جمعیت شناختی.................................................................................................83

  3-6-4-ابعاد پرسشنامه هوش معنوی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر........................................84

  3-6-5-ابعاد پرسشنامه خود کنترلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر..........................................84

  3-6-6-روایی پرسشنامه...................................................................................................................85

  3-6-6-1-اعتبار و روایی  پرسشنامه هوش معنوی..........................................................................85

  3-6-6-2-اعتبار و روایی  پرسشنامه خودکنترلی..............................................................................85

  3-6-7-پایایی آزمون.........................................................................................................................85

  3-6-7-1-ضریب آلفای کرونباخ......................................................................................................86

  3-6-8-روش­های تجزیه و تحلیلی...................................................................................................88

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1-مقدمه .......................................................................................................................................91

  4-2-بررسی شاخص های جمعیت شناسی.......................................................................................91

  4-3-شاخص جنسیت:......................................................................................................................92

  4-4-شاخص  تاهل...........................................................................................................................93

  4-5-شاخص سن..............................................................................................................................94

  4-6-آمار استنباطی  ..........................................................................................................................95

  4-7-یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق..................................................................................95

  4-8-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ..................................................................96

  4-9-یافته های مربوط به فرضیه اول فرعی تحقیق...........................................................................98

  4-10-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه اول فرعی ....................................................................99

  4-11-یافته های مربوط به فرضیه دوم  فرعی تحقیق.....................................................................101

  4-12- یافته های مربوط به فرضیه سوم فرعی  تحقیق...................................................................103

  4-13-آزمون رگرسیون  برای تحلیل فرضیه سوم فرعی تحقیق......................................................104

  4-14-یافته های مربوط به فرضیه چهارم فرعی تحقیق..................................................................106

  4-15-آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه جهارم فرعی...............................................................107

   

  فصل پنجم

  5-1-مقدمه .....................................................................................................................................111

  5-2-نتایج آمار توصیفی..................................................................................................................111

  5-3-تایج فرضیه اصلی تحقیق........................................................................................................112

  5-4-نتایج فرضیه اول فرعی تحقیق................................................................................................114

  5-5-نتایج فرضیه دوم فرعی تحقیق................................................................................................116

  5-6-نتایج فرضیه سوم فرعی تحقیق...............................................................................................117

  5-7-نتایج فرضیه چهارم فرعی تحقیق............................................................................................118

  5-8-مقایسه نتایج این پژوهش با سایر تحقیقات............................................................................120

  5-9-محدودیت های تحقیق...........................................................................................................121

  5-10-پیشنهادها درراستای نتایج تحقیق.........................................................................................121

  5-10-1-پیشنهادهای پژوهشی.......................................................................................................122

  5-11-1-منابع فارسی.....................................................................................................................123

  5-11-2-منابع لاتین.......................................................................................................................126

   

   

  منبع:

   

  آقاپیروز،علی( 1379 )؛خودکنترلی درمدیریت با نگرش به منابع اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده حوزه و دانشگاه. صفحات 35-25

  برجعلی،زهرا ( 1389 )؛بررسی رابطۀ بین مؤلفه های اصلی هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با هویت شخصی دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا. صفحات 33-27

  بهرامی خوندابی، فاطمه ( 1383 )؛ بررسی رابطۀ بین خودکنترلی وکیفیت زندگی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان، دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. صفحات 14-11

  حسین چاری،مسعود، ملک، وحیدرضا، ذبیحی دان، سحر و کشتکاران،کتایون ( 1389 ). پیش بینی شادی براساس مؤلفه های هوش معنوی، خلاصه مقالات اولین همایش کشوری عوامل موثر بر سلامت اجتماعی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران. صفحات 11-4.

  رجائی،علیرضا ( 1388 ). "هوش معنوی: دیدگاهها وچالشها"،پژوهشنامه تربیتی، صفحات 92-90.

  سالاری،فرامرزی،همایی، رضاوحسینی محمدسلطان ( 1388 ). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان ، دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، سال سوم، شماره 5 صفحات 23-7

  ساغروانی،سیما،غیور،سیدمرتضی ( 1388 ). معنویت، خودشکوفایی وهوش معنوی درمحیط کار، فصلنامه هنر، شماره 6، صفحات 31-21.

  سهرابی، فرامرز ( 1387 ). مبانی هوش معنوی، فصلنامه سلامت روان، سال اول، شماره 1 ، صفحات 18-1

  سیمیاریان،کوثر(1388).تأثیرآموزش خودکنترلی برسهل انگاری وخود تنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.صفحات 45-38

  عزتی،ژولیا(1390).رابطۀ هوش معنوی با افسردگی وتأثیرمقابلۀ درمانگری بر هوش معنوی وافسردگی وراهبردهای مقابل های،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نورمرکزتهران.صفحات 24-18

  غباری بناب، باقر، سلیمی، محمد،سلیمانی، لیلا ونوری، ثنا ( 1386 ). "هوش معنوی"، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال .125- سوم،شماره 10 ،صفحه 147.

  مطهری،مرتضی ( 1386 )؛انسان در قرآن،تهران،صدرا،چ بیست وششم. صفحات 116-107

  مطهری،مرتضی ( 1387 )؛کلام،عرفان،حکمت عملی،جلد 2،تهران،صدرا. صفحات80-78

  معلمی،صدیقه(1388)،بررسی رابطۀ ساده و چندگانۀ سلامت روان، هوش معنوی و افکارناکارامد دردانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان. صفحات 43-35

  نهج البلاغه.ترجمه محمد مهدی فولادوند( 1378)؛قم،مؤسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل البیت (ع).صفحات 62-55

  نوجوانان دختر شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

  منابع لاتین :

  Barrick, Murry R.; Laura Parks & Michael K. Mount (2005). “Self- Monitoring as Amoderator of the Relationships between Personality Traits and Performance”, Personality Psychology, Vol.58, P.745-765.

  Blakely, Gerald L. (2003). “Are Chameleons Good Citizens? A Logitudinal Study of the Relationship between Slef-Monitoring and Organizational Citizenship”, Journal of Business and Psychology, Vol.18, No.2.

  Bolger,R.Somech,A.(2004).Influnce of teacher empowerment on teachers organizationalcommitment, professional commitment and OCB in schools, Journal of teaching andteach education, 20, P.277-289.

  Castro & Armario and Ruiz (2004). the influence of employee OCB customer loyalty,Journal of Service Industry Management, 15(1), P.27-53.

  Cavanogh,G.F.(1999).spirituality for managers : context and critique, Journal oforganization change Management, 12( 3), P.186-199.

  Cook, S. & Macaulay, S. (2005). Change management excellence, London and Sterling,Denis, L. M, Marsha, JB, Linda, M, L. (2006). Spiritual development of nursingstudent, Journal of nursing education, 45(9), P. 363-370.

  Dipaola,M.Tarter,C, Hoy,W.K.(2005).Measuring OCB in schools. Journal of schoolDipaola,M.F. Hoy,W,K.(2005).organizational citizenship of faculty and achievement ofhigh school students. The High School Journal, 88, P.35-44.

  Emmons, R.A. (1999). “Sprituality and Intelligence: Problems and Prospects”, The Internatinal Journal for Sychology of Religoin, P.640-675.

  Gar dner, H. (1999). “Intelligence reframes: multiple intelligence for 21st century”.NewYork: Basic Books. P.151-172

  Kjeldal, Sue-Ellen (2003). “Self-Monitoring and Consumer Behavior”, The Qualitative Report, Vol.8, Number 3, P.353-376.

  King, D.B. (2007). “The Spritual Inteligence Project: Trent University”, Canada: www. Dbking/spiritual intelligence. P.64-67

  king, D, B. (2008). Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Master of science dissertation, Trent university, Canada, Ontario.

  Kumru, Asiye & Ross A. Thompson (2003). “Ego Identity Status and Monitoring Behavior in Adolescents”, Journal of Adolescent Research in Personality, 38, P.75-83.

  Noble, K.D. (2000). “Spiritual Intelligence: A New Frame ofMind”, Advanced Development Journal. P.74-77

  Tangney CC, Evans DA, Bienias JL, Clare Morris M. . (2004). “ Healthy eating index of black and white older adults”. Nutrition Research. P.108-117.

  16)                       Zohar, D. & G. Drake (2000). “ON The Whole”, People Management, P.550.

  Zohar, D. & I. Marshall (2000). SQ: Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence, London, Bloomsbrg. P.341-345


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد "MA" گرایش: روانشناسی عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول) چکیده در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق ( اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

فصل اول طرح تحقيق -1- مقدمه اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتي روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب کرده است. پيشرفت علم روانشناسي از يک سو

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392 می باشد.با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 200نفر می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودنی ( 67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گردید. روش ...

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

ثبت سفارش