پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

word 1 MB 29940 116
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۵,۰۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد "MA"

  گرایش: روانشناسی عمومی

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (2007) و پرسشنامه سلامت ­روان 25-SCL پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چند گانه وجود دارد و هوش معنوی بهترین پیش بینی کننده سلامت روان دانشجویان می باشد.

   

   

  کلید واژگان: تاب آوری، هوش معنوی، سلامت روان

   

  مقدمه

       بدون شک کسب علم مهمترین و زیر بنایی ترین فعالیت های انسان است که نقش بسیار اساسی در زندگی فرد و همچنین، ایجاد فرهنگ و تمدن و پیشرفت وی دارد. توانایی کسب علم از پیشرفته ترین و ضروری ترین توانمندی یا فعالیت های پیچیده و عالی ذهن انسان است که اساس پیشرفت علمی وی را فراهم نموده و موجب شده تا به تمدن پیشرفته ای دست یابد. شرایط محیطی و فردی در تسهیل این مقوله نقش بسزایی دارند (شاوران و همکاران،1387).

   

       دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت تحصیلی شان خواهد داشت. دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند (حلاجانی، 1389).

       در دانشجویان که قشر پویا و زیر بنایی علمی جامعه هستند مسئله سلامت روان[1] یک مسئله مهم و جدی است و سلامت روان جنبه ای از مفهوم کلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است که علیرغم تلاش هایی که از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هر چه بیشتر سلامتی انسان ها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینه تعریف و مصداق کامل سلامتی روانی در افراد وجود ندارد. سلامت روانی علاوه بر بدن سالم، به محیط و شرایط زندگی سالم نیاز دارد (خدا رحیمی، 1374).

        سلامت ­روان در تحول شخصیت واحد نقش بنیادین دارد. تصور تحول موزون انسان بدون وجود سلامت­ روان غیر ممکن است. بی­ شک عوامل متعددی بر سلامت­ روان تأثیر می ­گذارند که فهرست کردن همه­­ی آنها دشوار است، چرا که وجود تفاوت­های فردی ممکن است به تنوع در عوامل مؤثر بر سلامت­ روان بیا­نجامد. با این ­حال یافته­های حاصل از پژوهش­ها در زمینه­های زیست شناسی و علوم ­اجتماعی دانش ما را درباره­ی عواملی که ممکن است سلامت ­روان را تحت تأثیر قرار دهند وسعت بخشیده­اند (برنا و سواری،1387).

      سلامت روان مفهوم چند بعدی می باشد و با ابعاد گوناگون شناختی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در تعامل است. دو متغیری که در این پژوهش ارتباط آن ها با سلامت روان در دانشجویان بررسی می گردد، تاب آوری[2] از ابعاد روانشناختی و هوش معنوی[3] از بعد معنویات است.

       تاب‌آوری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پا به عرصه ادبیات روانشناسی تحولی نهاد و انقلابی نو در نحوه نگرش ایجاد نمود و جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است. به ‌طوری که هر روز بر شمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه  افزوده می‌شود (حسینی،1391).

   در سال های اخیر تاب آوری یکی از متغیر های نوین مهم در امر محیط های تحصیلی و شغلی محسوب می شود که شناسایی این سازه بینشی دگرگون و امیدوار کننده ایجاد نموده و به قابلیت تطابق انسان در مواجه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بوسیله آن اشاره می نماید. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می شود، توسعه می یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گردد (دینر[4] و همکاران، 2009، به نقل از فقیهی،1391).

      از طرفی نیز هوش معنوی متغیر دیگری است که در این پژوهش ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان بررسی می گردد. معنویت، نیاز فرا رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خود فرد است. این آگاهی ممکن است منجر به تجربه­ای فراتر از خود ­شود (کرچتون[5]،2008).

      در برخی دیدگاه‌ها بر جنبه‌های عاطفی و رفتاری هوش معنوی تأکید شده است. هوش معنوی به‌ عنوان انتخاب بین روح و نفس و هم‌ چنین، به ‌عنوان داشتن عملکرد عاقلانه و توأم با عطوفت همراه با حفظ صلح درونی و بیرونی در هر شرایطی تعریف شده است. در این‌گونه تعاریف بر جنبه‌های تعالی‌جویانه، درستکارانه و مهرورزانه‌ی هوش معنوی تأکید گردیده است (مرعشی، 1390).

       بنابراین بنا به آنچه گفته شد جامعه دانشجویی با توجه به اینکه زیربنای علمی و توسعه علمی کشور می باشد پژوهش در راستای بررسی عواملی که با سلامت روان ارتباط دارد و زمینه آن را تسهیل می کند، می تواند گام مهمی در فراهم آوردن جامعه علمی با صلابت باشد. لذا پژوهش در راستای رابطه ابعاد شناختی و معنوی با سلامت روان دانشجویان می باشد.      

  بیان مسئله

       اصطلاح سلامت­ روانی، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می­شود. هر فرهنگی براساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت­ روان است و سلامت­ روان قسمتی از سلامت کلی است (عطاری  و شفاعی،1392).

       منظور از سلامت ­روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هدفش، ذهنش، حالت و فکر می باشد. از طرف ­دیگر سلامت­ روان روی سلامت فیزیکی هم ­تأثیر دارد. بسیاری از پژوهش­های اخیر مشخص کردند که یک­ سری اختلالات فیزیکی و جسمی به ­شرایط خاص روانی مرتبط هستند. یک فرد زمانی سلامت­ روانی دارد که با شناخت و حفظ ویژگی­های شناختی خود را با محیط تطبیق دهد (جوکار و سمنگان،1389).

       سلامت روان را نباید به عنوان حالت آسایش ایده آل که از طریق حذف کامل بیماری به دست می آید در نظر گرفت بلکه سلامتی روشی برای زندگی است که از طریق آن انسان نا کامل بتواند در مواجهه با این دنیای نا کامل بدون اینکه متحمل درد و ناراحتی بشود به موفقیت هایی هم دست پیدا کند (جوهری نیا،1385).

      در جامعه دانشجویی که پویایی و انسجام آنها می تواند زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشور شود عوامل متعددی بر سلامت روان دخالت دارند. دو عامل مهم که در  سلامت روان جامعه دانشجویی نقش بسزایی را ایفا می نمایند، تاب آوری دانشجویان در مواجهه با مشکلات و هوش معنوی آن ها می باشد.

      تاب آوری[6] یکی از سازه های اصلی شخصیت است و برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک[7]،2002).

      تاب آوری ظرفیتی ذاتی نیست بلکه رفتار تاب آورانه اکتسابی است. در حقیقت فرایند زندگی است، فرایندی که در آن، هر کس می تواند بر تنش ها و رویدادهای ناگوار غلبه کند و نتیجه فرایندی تاب آفرینانه در زندگی واقعی است. این سازه تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است. عدم گسترش تاب آوری می تواند ایجاد کننده تجارب منفی باشد و علت ناسازگاری، تحمل کم و عدم تطابق با شرایط محیطی و استرس زا را باعث شود و در نهایت طیف سلامت روان را برهم زند (استیو[8]،2011).

      یکی دیگر ابعادی که بر سلامت روان تاثیر دارد هوش معنوی[9] است. هوش معنوی نوعی هوش است که بوسیله آن می توانیم مشکلات مبنا و ارزش را حل کنیم. هوشی که افراد را قادر می سازد تا زندگی را به صورت گسترده تر و غنی تر ببینند و مسیر فعالیت هایشان را تشخیص دهند و باعث می گردد که مسیر زندگی پر معناتر شود(مارشال[10]،2000، به نقل از سعیدی،1391).

      از عوامل دیگر مؤثر بر کاهش مشکلات زندگی، معنویت و گرایش های معنوی است. معنویت، به ‌عنوان یک هوش، بیانگر مجموعه‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و منابع معنوی است که کاربرد آن موجب افزایش انطباق‌پذیری و در نتیجه ارتقای سلامت روان افراد می‌شود (کینگ[11]، 2008، به نقل از موسوی و تامولی،1391).

       بنابراین می توان گفت، با توجه به اینکه جامعه دانشجویی پویایی می باشد، انسجام روانی آن ها می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور شود، لذا سلامت روان آن ها و شناسایی عواملی که با آن مرتبط اند می تواند در راستا کاهش چالش های روانی- اجتماعی جامعه دانشجویی کمک شایانی نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد صورت خواهد پذیرفت.

  اهمیت و ضرورت پژوهش

       اهمیت این موضوع زمانی مشخص است که به این نکته توجه شود که بر طبق آمار و ارقام موجود، کشور ایران یک کشور جوان بوده و بخش عمده جمعیت آن، متشکل از جمعیت جوان و نوجوان و جوانان می باشد. با توجه به تمام این مسائل اهمیت سلامت روان دانشجویان بیش از پیش مشخص می شود. این گروه به دلیل شرایط سنی و موقعیت های خاص اجتماعی در معرض استرس های فراوان می باشند (خلیلی،1392).

      دانشجویان به دلیل شرایط سنی و موقعیت های خاص اجتماعی در معرض استرس های فراوان می باشند و توجه به اینکه سلامت روان دانشجویان بیش از پیش اهمیت دارد و چه عواملی سلامت روان دانشجویان را افزایش می دهد مهم و ضروری تلقی می شود (احمد زاده،1391).

      یکی از ابعادی مهم و تاثیر گذار بر سلامت روان میزان تاب آوری دانشجویان است. زیرا که تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و ناملایمات زندگی شغلی و تحصیلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند (کامرون[12] و دیگران، 2009، به نقل از شاکری نیا و محمدپور، 1389).

      از طرف دیگر بعد معنوی در رشد سلامت روان اهمیت فراوانی دارد زیرا بحران معنا و احساس پوچی موجب عدم استحکام در برابر مشکلات، چالش ها، رویدادها و حوادث زندگی می شود و سلامت نفس و روان را به مخاطره می اندازد. لذا بررسی هوش معنوی از ضروریات هر جامعه ای می باشد (سعیدی،1391).

       دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند لذا سلامت روان آن ها می تواند بر عملکرد تحصیلی آنها نقش داشته باشد. پژوهش هایی که این راهکارها را در جهت افزایش سطح سلامت روان در جامعه دانشجویی صورت می پذیرند به متولیان امر الخصوص دانشگاه ها بازخورد مناسبی جهت افزایش سطح سلامت روان دانشجویان می دهد و دانشگاه ها با استفاده از این راه کارها می توانند زمینه افزایش سطح سلامت روان دانشجویان را فراهم آورند و موجبات پیشرفت و تعالی های متعدد در عرصه های گوناگون شوند.  لذا دانشگاه ها با افزایش سلامت روان دانشجویان می توانند در ابعاد گوناگون موفقیت های علمی فراوانی را بدست آورند. بنابراین پژوهش در این زمینه مهم و ضروری تلقی می گردد. 

  اهداف پژوهش

      هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد می باشد. اهداف فرعی پژوهش شامل:

  تعیین رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان؛

  تعیین رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان؛

  تعیین رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان؛

  مقایسه تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل.

  فرضیه‏های تحقیق

  فرضیه اول: بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه وجود دارد.

  فرضیه سوم: بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد.

   

   

   

   

   

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  تعریف مفهومی تاب آوری

       مارش[13] (1996) تاب آوری را به عنوان توانایی عبور از دشواری ها و غلبه بر شرایط در زندگی تعریف می کند. همچنین، والرر[14] (2001) تاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار تعریف می کند.

      گارمزی و ماستن[15] (1991، به نقل از سامانی و همکاران،1386) تاب آوری را‌ یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده، تعریف نمود‌ه‌اند.

  تعریف عملیاتی تاب آوری

      منظور از تاب آوری در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه 26 سوالی کونور و دیویدسون[16] (2003) کسب می نمایند.

  تعریف مفهومی هوش معنوی

       هوش معنوی به عنوان یک هوش ذاتی انسانی، توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم را دارد. در عین حالی که سلامت و آرامش درونی و بیرونی (بردباری) را صرف نظر از شرایط حفظ می­کند (مک گوار[17]، 1993، به نقل از سعیدی،1391).

  تعریف عملیاتی هوش معنوی

      در این پژوهش، منظور از هوش معنوی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه‌ی هوش معنوی که توسط امرام و درایر[18] (2007) طراحی شده است، بدست می آورد.

  تعریف مفهومی سلامت ­روان

      کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سلامت فکر و روان را چنین تعریف می­نماید، سلامت روانی عبارت می­باشد از سلامت فکر و روان، قابلیت برقراری رابطه هماهنگ و موزون با دیگران، تغییر و اصطلاح محیط­ فردی و اجتماعی، حل تضادها مشکلات و تمایلات فردی به ­طور منطقی، عادلانه و مناسب (میلانی­فر، 1373؛ به نقل از جوکار و سمنگان،1389).

     جاهودا[19] (1982، به نقل از برنا و سواری،1387) در تعریف سلامت­روانی می­گوید: سلامت­روانی عبارت است از واکنش­های مطلوب، متناسب، مستقر انسانی در موقعیت­های مختلف، که راهنمای تحولات رفتاری فرد در برابر ناراحتی­ها و فشارهای درونی، بیرونی باشد.

      همچنین، ساعتچی (1375، به نقل از برنا و سواری،1387) سلامت ­روانی را داشتن سازگاری کافی و احساس خوب ­بودن از دیدگاه روان شناختی، متناسب با معیارهای قابل قبول روابط انسانی و جامعه می­داند

   

  [1]- mental health

  [2]- resilience

  [3]- spiritual Intelligence

  [4]- Diener

  [5]. Crichton

  [6]- resilience

  [7]- Block

  [8]- Stive

  [9] - spiritual intelligese

  [10] - Marshal

  [11]- King

  [12]- Cameron

  [13]- March

  [14]- Waller

  [15]- Garmezi & Masten

  [16]- Connor & Dawidson

  [17]- McGuire

  [18] - Amraam & dryer

  [19] -Jahoda

  Abstract

  The goal of this study is to inspect the relationship between resilience and spiritual Intelligence with mental health in the students of islamic azad university Khoram Abad. The sample includes 225 person for students. That were selected in multi- stage and research instruments include the Connor-Dawidson (2003) resilience scale, spiritual intelligence (ISIS) scale and SCL_25 questionnaire. Research plan was from correlation type. For analyzing the results we used Pierson’s simple Statistical correlation coefficient method and multiple regression analysis method. The result showed that there is meaningful positive correlation exists between resilience with mental health students and a meaningful positive correlation exists between spiritual Intelligence with mental health students. It also regression result showed that there is multiple relationship between resilience and spiritual Intelligence with mental health well being students, and spiritual intelligence is the best mental health well being students prediction.

   

  Keywords: resilience, spiritual intelligence, mental health

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                          شماره صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش... 2

  مقدمه. 3

  بیان مسئله. 5

  اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

  اهداف پژوهش... 9

  فرضیه‏های تحقیق.. 9

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

  فصل دوم: پیشینه پژوهش... 12

  هوش... 13

  معنویت... 14

  هوش معنوی و مؤلفه های آن. 16

  مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 23

  رشد هوش معنوی.. 25

  هوش معنوی و سلامت روانی.. 28

  مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر. 29

  مفهوم تاب آوری.. 31

  تاب آوری چیست؟. 32

  روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 34

  تعاریف دیگر از انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 35

  ویژگی های افراد دارای تاب آوری.. 36

  روش های ایجاد تاب آوری در افراد. 37

  دیدگاه های مربوط به تاب آوری.. 38

  نقش محیط در تاب آوری.. 43

  سلامت روان. 47

  تعریف سلامت روان. 48

  عوامل مؤثر بر سلامت روان. 50

  سلامت روان در مکاتب مختلف... 51

  نظریه های سلامتروان. 57

  بازنگری پژوهش ها 62

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 68

  مقدمه. 69

  جامعه آماری.. 69

  حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 69

  خصوصیات آزمودنی ها 70

  طرح پژوهش... 70

  ابزار پژوهش... 71

  نحوه انجام پژوهش... 74

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 75

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش... 76

  الف) یافته های توصیفی.. 77

  ب) یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش... 79

  ج) یافته های جانبی.. 81

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 83

  بحث و نتیجه گیری.. 84

  محدودیت های پژوهش... 89

  پیشنهادات پژوهش... 90

  منابع. 91

  پیوست ها 102

  چکیده لاتین.. 109

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                          شماره صفحه

   

  جدول 2-1: مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف... 31

  جدول 3-1: توزیع دانشجویان برحسب جنسیت... 70

  جدول 3-2: توزیع دانشجویان برحسب وضعیت تاهل.. 70

  جدول4-1: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان. 77

  جدول4-2: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  78

  جدول4-3: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل  78

  جدول 4-4: رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان. 79

  جدول 4-5: رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

  جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80

  جدول4-7: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر  81

  جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان متاهل و مجرد 82

  منبع:

   

  منابع فارسی

  آریا، ساره. (1388). بررسی رابطه باورهای انگیزشی با سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی  دختر ناحیه 4 اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  آریایی، مهران. (1389). رابطه تاب آوری با خود اثر بخشی در پزشکان شهرستان کاشمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.

  احمدزاده، علی. (1389). رابطه شوخ طبعی با رضایت از زندگی دانشجویان رشته های علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

  اسکندری، ستار. (1387). رابطه کیفیت زندگی با شوخ طبعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

  انتظاری، سهیلا. (1390). بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار.

  ایران نژاد، فریبا. (1389). رابطه بین خوش بینی، شادکامی و هوش هیجانی با انعطاف پذیری کنشی در معتادین مرد شهرستان ماهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.

  ایزدی، فروغ. (1389). رابطه بین خوش بینی، شادکامی و هوش هیجانی با انعطاف پذیری کنشی در معتادین مرد شهرستان ماهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.

  باقری، ستار. جاوید، رضا و دوستانی، مهران. (1389). بررسی هوش معنوی و هیجانی با سلامت روان در دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

   

   

  برنا، محمد رضا و سواری، کریم. (1387). ارتباط ساده و چندگانه نگرش های مذهبی، سلامت روانی، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی یافته های نو در روانشناسی. سال دوم. شماره 8 : 76- 86.

  بشارت، شیرین. صالحی نیما و زبردست، باران. (1387). رابطه ی تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روان در ورزشکاران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  بهبهانی، رزیتا. (1387). بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس با تاب آوری زنان مطلقه شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  پارسایی کیا، فریبا. (1390). رابطه سلامت روان با دلبستگی شغلی کارکنان بانک ملی اهواز. پایان  نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  جمالی ، صدیقه. رقیبی، مهوش و سالاری درگی، زهره. (1389). رابطه هوش معنوی با تعهد  زناشویی دانشجویان متاهل. مجله دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی یزد. شماره 3، دوره 18، 242-235.

  جوکار، لیلا و سمنگان، بهناز. (1389). رابطه تعلل و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و احد اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  جوهری نیا، رضا. (1385). مقایسه اضطراب مرگ و اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر و پسر   دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

  حسینی، ساره .(1391). بررسی رابطه ی بین تاب آوری و فرسودگی شغلی با تعهدسازمانی پرستاران شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

  حلاجانی، فاطمه. (1389). رابطه تنظیم هیجانی، فراشناخت و خوش بینی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.

  خدارحیمی، محمد. (1374). رابطه اضطراب مرگ با خوش بینی و سلامت روان دانشجویان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  خزائلی، مریم و پارسا، بیتا. (1388). مقایسه ی رابطه ی ساختار انگیزشی،تاب آوری،استرس ادراک شده و رضایت از زندگی در دختران پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  خزل پور، بیتا. (1390). بررسی رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت روانی مددکاران  بهزیستی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. 

  خزل، شیدا. (1390). بررسی رابطه ضریب سختی و تاب آوری با سلامت عمومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  خلیلی، سارا. (1392). اثربخشی موسیقی درمانی بر سلامت روان دانشجویان علوم تحقیقات خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.

  داوودی، ایران و نجاریان، بهمن. (1380). ساخت و اعتبار یابی فرم کوتاه شده 90-SCL. مجله انجمن روانشناسی. شماره 18.

  دهشیری، غلامرضا. علی نیا کروئی، رستم. دوستی، علی و یارعلی، محمد حسن. (1387). سبک های شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال 5، شماره 18: 169-159.

  رحیمیان بوگر، فرید و اصغر نژاد، رضا. (1387). رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوری را با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم، فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، دوره دوم. 8: 24-15.

  رضاپور، غلام. (1389). رابطه ی فرسودگی شغلی با سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در معلمین ابتدائی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  رضوانی، شیوا. بهرامی، فاطمه و عابدی، محمدرضا. (1390). تاثیر تنظیم هیجانی بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، دوره 5، شماره 8: 56-43.

  رئیسی، علی. (1387). رابطه هوش فرهنگی و معنوی با سرسختی روانی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

  سادات خشوعی، مهدیه سادات. (1389). رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی دانشجویان دانشگاه. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره 6، سال 3: 107-97.

  ساعتچی، محمود. کامکاری، کامبیز و عسکریان، مهناز. (1390). آزمون های روانشناختی. تهران: انتشارات ویرایش. چاپ دوم.

  سامانی، سارا. صحراگرد، امل و جوکار، تینا. (1386). رابطه تعاملی تاب آوری، سلامت روانی و رضایت از زندگی بیماران زن، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم،3: 290 – 295.

  سقائیان، غلامرضا و سمیع، عبدالله. (1392). رابطه تاب آوری و صفات شخصیتی با شادکامی دانشجویان. سومین همایش ملی روان شناسی سلامت و خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، 17 و 18 اردیبهشت.

  سعیدی، ایران. (1391). مقایسه هوش معنوی و تاب آوری معتادین و افراد عادی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

  سمیع پور، اردلان. (1390). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با سلامت روان دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

  سهرابی، فرامرز. (1385). درآمدی بر هوش­معنوی، فصلنامه­ معنا، ویژه­نامه روانشناسی­دین، شماره 2: 34-18.

  شاکری نیا، ایرج و محمدپور، مهری. (1389). رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. سال چهاردهم، شماره دوم.

  شاوران، مژگان. دخیل پور، علی. مرادیان، خلیل و رهبریان، محمد. (1385). تاثیر آموزش هیجان محور بر میزان شوخ طبعی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

  عباسپور دوپلانی، طاهره. (1389). رابطه فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی. سال پنجم. شماره 14. صص 111- 124 .

  عطاری شوشتری، مرضیه و شفاعی، ثمره. (1391). رابطه اضطراب مرگ با سلامت روان بیماران سرطانی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

  علیپور، فرید. محمدپور، ابراهیم و بختیار، سعید. (1389) شادکامی و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

  فدایی، رضا. (1373). رابطه سلامت روان با بهزیستی و رضایت شغلی کارکنان ملی حفاری ایران در شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

  فرج زاده، محسن. (1388). بررسی رابطه احساس امنیت شغلی و حمایت ادراکی با سلامت روانی کارکنان آب و برق شهرستان دهدشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت. 

  فقیهی، مریم. (1391). رابطه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی، شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

  قادری، مینا. صبری، نازان. حسنوند، شقایق و موسوی، سارا. (1388). رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با سلامت روان دانشجویان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، دوره 9، شماره 4: 56-47.

  کندری، علی. (1381). بررسی رابطه تاب آوری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  کوچکی، شهلا. (1391). رابطه هوش معنوی با تعهد زناشویی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. 

  محمدی، دانیال. (1384). رابطه تاب آوری با توانمندی روانی پرستاران بیمارستان های شهر آبادان، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  مرادی دولت آبادی، مژگان. (1392). مقایسه هوش هیجانی، سلامت روان و رضایت شغلی دبیران زن و پرستاران شهرستان صحنه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

  مرعشی، سیّد علی. (1390). تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در داشجویان دانشکده‌ی نفت اهواز. پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشکده‌ی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  مریدی، صدف. (1389). مقایسه تاب آوری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اهواز. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  مسعودی نیا، راشین. (1389). رابطه تنظیم هیجانی و عزت نفس با شادکامی دانشجویان شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

  موسوی، زهرا و تامولی، لیلا. (1389). رابطه بین وسواس مذهبی و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  مرادی، مژگان. (1383). اثربخشی هیجان مداری را بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و احساس سلامت عمومی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.

  نصیر، رضا. (1389) رابطه ی راهبردهای مقابله با استرس  و تاب آوری با سلامت روان در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول . پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

  نعمت زاده، سیمین. (1392).  اثربخشی مهارت هوش هیجانی بر میزان سلامت روان بیماران ایدزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

  نوید، جفری و راتوس، اسپنسر. (1389). بهداشت روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات ارسباران.چاپ دوم.

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین

  Adelman, k. (2005). Resiliency and creativity. Articles from rostered Lay ministers Volume 21 Number 6.

  Amram, J. (2005). Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology.

  Block, J. (2002). Personality as an affect – procesing system. Mahwah. NJ: Elbaum.

   

  Cefai, C. (2008). Promoting resilience in the Classroom: A guide to developing pupils emotional and cognitive skills. Jassica kingsley publishers. London. UK.

  Crichton, J.C.A. (2008). Qualitative study of spiritual intelligence in organizational leaders. A Dissertation, the Marshall Goldsmith School of Management.

  Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U. & Helliwell, J. (2009). Well- being for policy. New York: Oxford University Press.

  Gemlik, N., Soares, J.F., Grossi, G. & sondin, O. (2010), The relationship     between  resilience And mental health Among Health sector staff in Turkey, Journal  of  Global  Strategic, V: 8, 137-149.

  Janson, J.O. (2000). Spiritual intelligence 12 month after coronary bypass graft surgery . Heart  lung. 29, 410 – 10.

  Lazaro, H. Capones, T. & Antonette, R. (2013). Relationship of resilience with happiness and mental health to students. Journal of psychology. Vol. 38.No. 6, pp.337-344.

  MaiaDuerr, H .(2008). The use of meditation and mindfulness practices of support military care providers: Aprospectus.V2, 28-39.

  Marsh, P.T .(1996). Resilience: A historical review of the construct. Journal of the California Alliance for the mentally illneses; 7 (3): 4-6.

  McMullen, B. (2003). Spiritual intelligence; www. Studentbmj.com.

  Mirec, H,. Donte, F., Robins, H. & Melisa, D. (2011). Relationship of emotion  rogulation with mental health and quality of life. journal of Social Behavior,32, 323-334.

  Nasel, D. D. (2004). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality; Unpublished thesis. Australia: The university of south Australia.

  Saroglou, V. and Scarit, C. (2010). Homor styles questionnaire: personality and educational corrlates in belgian hight school and college students. European Journal of personality .16.45-55.

  Stive, W. (2011). Resilience and organizational citizenship behavior intentions: pair rewards fair treatment. journal of social psychology. 142,3.

  Terje, G. and Morberg, K. (2010). Relationship of spiritual intelligence and Alexithymia with mental health  of Students. Journal of Stress and Health, 32, 323-334.

  Wain, U. Ruin, A. & Tai, L. (2009). The relationship spiritual intelligence and  happiness support of the mental health Clinical Instructor, of Students. Journal of Indian Academy of Applied Psychology. 34. 110-118.

  Walf. A. Annalakshmi. N. & Bernard. B. (2008). The resilience individual A personality Analyises. Journal of Indian Academy of Applied Psychology. 34. 110-118.

  Waller, M.A. (2001). Resilience in ecosystemic eohtext: Erolution of the child. American journal of Orghopsychiatry 71.:290-297.

  Wayet, H. & Richardson, E. (2012). The Meta theory of resilience and resilience. journal of Academic, Vol. 58 (3), 307-321.

  Wegan, A.D. (2002). Validation of the united states  version of the world Spiritual intelligence. Journal  of clinical Epidemiology، 53،1-12.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, مقاله در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, پروژه درباره پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

فصل اول طرح تحقيق -1- مقدمه اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتي روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب کرده است. پيشرفت علم روانشناسي از يک سو

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی گروه :برنامه ریزی درسی چکیده : خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن،بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد،وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود. هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی،تلاش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهده او واگذار شده است،کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاری و سهل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودنی ( 67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گردید. روش ...

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول) چکیده در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق ( اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

ثبت سفارش