پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد

word 447 KB 29946 113
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۴,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

  چکیده:

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد اجرا شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همه معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی 92-93 بودند.تعداد معلمان 1740 نفر بود که از بین آنها 95 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزارهای سنجش پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج داده‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معناداری وجود دارد طوری که افزایش نگرش مذهبی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش فرسودگی شغلی در معلمان می‌شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش مذهبی پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان است.

              

  کلید واژه ها: نگرش مذهبی، بهزیستی روان شناختی، فرسودگی شغلی، دبیران شاغل.

  مقدمه:

  امروزه آموزش و پرورش سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم وتربیت، به خصوص در ابعاد اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش و سلامت نیروی انسانی، فعالیت های اساسی صورت گیرد تا از به هدر رساندن سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری شود. اگر مراکز آموزش و پرورش از راهبردهای مناسب ومفید برای افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرسنل خود استفاده کنند و دبیران در فضایی آرام و عاری از فشارروانی و استرس به امر خطیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم بپردازند،می توان به سلامت روانی و جسمی پرسنل شاغل در آموزش و پرورش و در نهایت کارآیی و اثر بخشی سازمانی نیز دست یافت .

  اعتقاد به دین و مذهب برای آدمی موهبتی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح  میکند ،به عقل وی روشنگری می بخشد ،بر اراده تأکید دارد، و آن را می پروراند، به آدمی کمک می کند تا به فرمانهای عقل گردن نهد،نیازهای اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق می بخشد ومذهب به عنوان یک محافظ در برابر فشارهای روانی عمل می کند ویکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده وتعالی کشورها دارند معلمان می باشند که به صورت طبیعی فشارهای روانی زیادی در این شغل را تجربه می کنند وبی تردید این فشارهای روانی ناشی از مسائل کاری ومحیط تدریس ،تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی وجسمانی آنها خواهد داشت ونگرش مذهبی قوی می‌تواند به عنوان یک ضربه گیر مناسب در برابر این فشارها عمل کند(باهوگرا[1]،2010) .

  داشتن هدف و تعیین آن در زندگی از مهمترین موضوعات دینی ، مدیریتی ، فلسفی و روانشناختی بشمار می آید .پژوهشگران زیادی به هدفدار بودن در زندگی تأکید داشته اند .سازمان بهداشت جهانی بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط محققین به طور رسمی اعلام کرد که پتانسیل ها و توانشهای دینی مذهبی را باید بکار گرفت تا سلامت روانی افراد ارتقاء یابد (غدیری و جان بزرگی ،2009).

   در مورد تأثیر و اهمیت اعتقادات دینی بر سلامت روان  و سلامت جسم از گذشته تا کنون بحث های زیادی صورت گرفته است و در سالهای اخیر روانشناسان به نقش دین در تأمین سلامت روان و درمان بیماریهای روانی توجه ویژه ای داشته اند . آنها معتقدند درایمان به خدا و نگرش مذهبی نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی او را کمک می کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور می سازد (جوادی آملی،1380).

   در آموزش و پرورش و به طور اخص در مدارس ،عنصر انسانی جایگاهی خاص دارد و در بین افرادحاضر در مدرسه،می توان گفت که معلمین مهم ترین نقش را بر عهده دارند.معلمان به خاطر نقش حساسی که دارند از طرف مدیران،والدین ،دانش آموزان ،نهادهای سیاسی-اجتماعی و گروه های رسمی و غیر رسمی موجود در مدرسه تحت فشار هستند .به علاو ه آنان با مشکلات عدیده ی دیگری در داخل و خارج از مدرسه روبه رو هستند.با افزایش روزافزون مسئولیت مدارس و پیچیده ترشدن محیط آن ها از معلمان مدارس انتظار می رود که فعالیتشان را در سطحی بسیار گسترده تر از قبل به انجام برسانند.این انتظار روزافزون آنها را تحت فشار دائمی قرار داده است.این فشار اگر بیش از اندازه باشد ، سلامت و آسایش شخصی معلمان را به خطر می اندازد و آنها را دچار استرس می کند ودر اثر فشارهایی که بر آنها وارد می شود ، پس از مدتی از توان و انرژی اولیه این نیروی مهم کاسته  شده و موجب فرسودگی آنان می گردد(بهمنی،1387).

  ازطرف دیگر اعتقادات مذهبی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی انسان مطرح بوده و می‌تواند در سلامت روانی وبهزیستی روانشناختی او تأثیر گذار باشد.

  بهزیستی روانشناختی دارای مقیاسهائی است که همگی سه مشخصه کلی دارند: اول اینکه درونی هستند؛ یعنی در درون تجربه فرد قرار می گیرند، دوم اینکه بهزیستی روانشناختی اندازه گیریهای مثبت راشامل می شود، از این نظر با اندازه گیریهائی مثل بهداشت روانی که با فقدان مولفه های منفی تعریف می شود تفاوت دارد. سوم اینکه اندازه گیریهای بهزیستی روانشناختی نوعأ سنجش کلی از تمام جوانب زندگی یک شخص را شامل می شود گرچه می توان خلق یا رضایت را درون حیطه خاصی سنجید، تأکید معمولأ روی قضاوتی یکپارچه از زندگی شخص است بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تعریف می شود وافزایش ظرفیت حالتهای مثبت و کاهش حالتهای منفی به عنوان بهزیستی بهینه تعریف می شود و ارتقای سطح بهزیستی روانشناختی یکی از اهداف  روانشناسی در قرن حاضر محسوب می شود.(کمبل[2]،1981/به نقل از صحرائیان ،1390)

  فرسودگی شغلی در معلمان هم از جنبه های منفی شغل معلمی مثل بی انضباطی دانش آموزان و فقدان علاقه آنها به تحصیل و کلاسهای پر ازدحام و نقل و انتقال اجباری معلمان و حقوق ناکافی و عدم وجود مدیران و والدین حمایت کننده ایجاد می شود و این حالت به صورت علائم جسمانی چون سردر، زخم معده و عوامل روانی مثل افسردگی یا عوامل رفتاری مثل افت کاری و غیبت ظاهر می شود .معلمانی که از فرسودگی شغلی رنج می برند، از لحاظ هیجانی خسته اند، انگیزه ی کار در آنها کم است، افسرده هستند و انرژی و شور وهیجان اندکی برای انجام دادن کارها دارند. فرسودگی شغلی نه تنها در زندگی حرفه ای معلمان تأثیر دارد، بلکه زندگی شخصی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. معلمان فرسوده نسبت به دیگران رفتار منفی پیدا می کنند، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و به سبب احساس بی کفایتی و کاهش توانایی در انجام دادن کارها، تصمیم به ترک کار خود می گیرند(اسپکتور[3]، 2004).

  تحقیقاتی که از دهه 1970 در زمینه استرس و فرسودگی شغلی معلمان آغاز شده است حاکی از آن است که تعداد معلمانی که شغل خود را ترک می کنند در حال افزایش است. از دلایل مهم ترک شغل در این قشر، فرسودگی شغلی است و این خسارتی بزرگ برای سرمایه گذاری های مادی و هدر رفتن استعدادهای دانشگاهی است اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی بدن است. افرادی که به آن دچار می شوند، اصولاً دارای انرژی کم و احساس خستگی بیش از حد هستند و برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش می‌دهند. از آثار دیگر آن، فرسودگی عاطفی می باشد که از نشانه های آن می توان افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود، وجود نگرش های منفی به خود، شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی را نام برد و سرانجام اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی را گزارش می کنند. (دسی[4]، 2006).

   

  1-2- بیان مسئله :

  شناسایی منابع موجود در هر زمینه تحقیقی که از آن به پیشینه یا سابقه تعبیر می‌شود، اقدام اساسی در انجام هر پژوهش به حساب می‌آید. آگاهی از دغدغه‌های فکری دیگران، اطلاع از نوع رویکردهای موجود به بحث، پرهیز از کارهای موازی و تکراری، دستیابی به منابع و متون لازم و ... از جمله ثمراتی است که این مهم بدست می دهد. در زمینه تربیت دینی اشاره به این نکته لازم است هر چند تربیت دینی در سالهای اخیر بر سر زبانها جاری است و صفحاتی از مجله‌ها،‌کتابها را به خود اختصاص داده است و حتی همایشهایی در این زمینه برگزار شده است ولی تربیت دینی و مفاهیم مربوط به آن حوزه‌ای بکر و ناکاویده است. اگرچه تعدادی از مقالات و طرح‌های پژوهشی در این زمینه وجود دارد اما تحقیق کامل و مستقلی در ارتباط با موضوع تحقیق وجود ندارد اگر هم مطالعاتی انجام شده نادر می‌باشد. درسالهای اخیر پژوهشهای زیادی در حیطه مذهب صورت گرفته است و در این تحقیقات ارتباط مذهب با متغیرهای دیگر مانند :سازگاری تحصیلی ،فرسودگی شغلی،ارتکاب جرم، سلامت روانی، خود تنظیمی، مقابله با بیماری‌های لاعلاج، روابط زناشوئی،شادکامی،بهزیستی روانشناختی وغیره بررسی شده است .همچنین این پژوهشها بر روی گروههای اجتماعی مختلف مثل پرستاران ،دانشجویان،معلمان،کارکنان ادارات، سالمندان، دانش‌آموزان و غیره انجام گرفته است .گرچه یافته ها ومطالعات مختلف به بررسی اثرات متغیرهای معنوی و مذهبی بر روی بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بر روی بعضی از گروههای اجتماعی پرداخته اند ولی مطالعه ای که به بررسی هر سه متغیر در قالب یک مطالعه در مورد معلمان پرداخته باشد یافت نشد.به همین علت این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین مذهبی بودن معلمان مرد با بهزیستی روانشناختی  و میزان فرسودگی شغلی آنها می باشد .

  روانشناسی دینی که عبارت است از مطالعه مذهب و پدیده های مذهبی با استفاده از مفاهیم روانشناسی، اشاره به این دارد که مذهب و واقعیات روانشناسی از یکدیگر تأثیر می پذیرند. در حیطه روانشناسی دینی، تمایل فزاینده ای وجود دارد که چشم اندازهای تئوریکی، به واسطه پژوهشهای تجربی حمایت شود (نصیحت کن ،1389).از این رو افزایش سئوالاتی در زمینه های گوناگون نظیر میزان مذهبی بودن ،نیاز به مذهب ،تأثیر دین در سلامت جسم و روان ،تأثیر مذهب در کاهش استرس و فرسودگی شغلی ویا افزایش بهزیستی روانشناختی با درجه مذهبی بودن بسیار چشمگیر بوده است .

  دریک مطالعه طولی ارتباط بین دینداری وسلامت روانی در دانشجویان مرد دانشگاه هاروارد بررسی شد که نشان داد دینداری با بهزیستی روانشناختی ،جسمانی و اجتماعی آزمودنیها ارتباط مثبت معنی داری دارد و دین به عنوان بزرگترین منبع سلامت روان به ویژه در افرادی که دارای منابع شخصی وحمایتهای اجتماعی اندکی هستند یاد می شود(وایلانت[5] ،2008).

  بسیاری از پژوهشگران معتقدند ،معنویت به زندگی انسان معنا و هدف می دهد و مذهب نیز نمودی از معنویت است و بسیاری از افراد معنا را درعقاید مذهبی پیدا می کنند که این اعتقاد به آنها در درک و فهم رنج ،معنا و هدف به آنها کمک می کند و به افراد برای دست وپنجه نرم کردن با بی ثباتی و ناپایداری زندگی یاری می رساند(پاچالاسکی[6]،2004).

  فهم فرسودگی شغلی به فهم انگیزه آن کمک می کند ،چرا باید افراد دست اندر کار خدمات انسانی مثل پرستاران ،پزشکان و معلمان که سالها کارشان را با فدا کاری دنبال کرده اند ناگهان از پای در آیند! این افراد بسته به نوع نگرش و اعتقاداتی که به کار یا اهدافی که دارند رفته رفته و به تدریج از کار شکوه کرده و احساس بی ارزشی و افسردگی می کنند و بعد از آن بی علاقگی به کار فرا می رسد .بنا براین افرادی که ممکن است با بیشترین شور و اشتیاق وارد کار شوند اغلب بیشترین دلسردی را تجربه می‌کنند.(ساراسون[7]،1991/به نقل از یگانه ،1392).

  مطالعات نشان داده است که نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی وافسردگی به ترتیب پیش بینی کننده های خوبی برای عملکرد تحصیلی هستند و بین میزان عمل به باورهای دینی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ یعنی با افزایش عمل به باورهای دینی میزان شادکامی دانشجویان افزایش می یابد و بین جهت گیری مذهبی بیرونی وشادکامی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ یعنی هر چقدر جهت گیری مذهبی بیرونی افزایش یابد میزان شادکامی دانشجویان کاهش می یابد و بین میزان عمل به باورهای دینی و جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد(نصیحت کن،1389).

  فرسودگی شغلی دارای اثرات گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از :کاهش عملکرد که در آن فرد نمی تواند از تمام یا قسمت اعظم توان ،استعداد و انرژی جسمی روانی خود برای انجام کار استفاده کند وتلاش او  برای یافتن مشاغل جدید  در کنار شغل اصلی افزایش می یابد .در مطالعه ای که توسط هانگتوچن [8]در سال 1996بر روی صدها معلم صورت گرفت ،مشخص شد که معلمان در معرض فرسودگی شغلی به دنبال حرفه دیگری هستند وهر چقدر درجه فرسودگی شغلی معلمان بالاتر بود بیشتر به دنبال مشاغل دیگر و تغییر کار خود بودند (هانگتوچن ،2007).

  مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان مذهب را به عنوان یک  نیروی مؤثر در کاهش فشارهای روانی و گرایش به فساد و همچنین افزایش رضایتمندی از زندگی دانسته اند .نتایج پژوهش دیگری  بر روی گروهی از افراد میانسال در آمریکا نشان داد،احتمال اقدام به انتحار و رنجهای هیجانی در افرادی که تمایل به فعالیتهای مذهبی در هفته یا در ماه یا مناسبتهای خاصی دارند ،به شکل معنا داری بسیار کمتر از کسانی است که هرگز مشارکت مذهبی نداشته یا کمتر دارند (ساعتچی،1389).

  بنابراین پدیده رایج محیط های شغلی امروزی موضوع فرسودگی شغلی است و آن به فشار روانی در کار مربوط می شود. لذا از آنجائی که مهم ترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد ومعلمان مهمترین منبع سازمان آموزش و پرورش می باشند باید به این امر توجه کافی نمود که چه عواملی از فرسودگی شغلی معلمان  پیشگیری کرده و به بهزیستی روانشناختی در سطح بالادر آنها می انجامد و بر اساس نتایج مطالعات زیادی که درحیطه نگرش مذهبی و ارنباط آن با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در گروههای مختلف صورت گرفته است می توان  با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی و با آموزش روشهای مقابله ای به افزایش اثر بخشی فعالیت های افراد در سازمان مربوطه افزود و سنگ زیر بنای سلامتی بیشتر و بهزیستی روانشناختی بالاتر را بنانهاد .

   

  [1] - Bahugra,D.

  [2] - Cambel. S.

  [3] - Spector, A.

  [4] - Descy,E.

  [5] - Vaillanta,G.T.

  [6] - Puchalaski,C.M.

  [7] - Sarasune,D.

  [8] - Hongtuchen,C.

  Shobhna Joshi, Shilpa Kumari and Madhu Jain, Religious Belief and Its Relation to Psychological Well-being, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol. 34, No.2, July 2008, p. 345.

  Banaras Hindu University,Varanasi

  In recent years, psychological well-being has been the focus of intense research attention. Psychological well-being resides with in the experience of the individual.

  It may be defined as the state of feeling healthy and happy, having satisfaction, relaxation, pleasure and peace of mind. It deals with people’s feelings about everyday experiences in life activities. Such feelings may range from negative mental states or psychological strains, such as anxiety, depression, distress,frustration, emotional exhaustion, unhappiness and dissatisfaction, to a state which has been identified as positive mental health. There is now substantial literature which demonstrates positive effects of religious beliefs on psychological well-being. Psychological well-being is deeply related to the individual’s religious beliefs, which offer a rich source of material to consider the relationship between

  various dimensions of religious involvement and other facets of psychological well-being.

   

  Keywords: Religious beliefs, Psychological well-being

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                      صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش.... 1

  1-1- مقدمه: 2

  1-2- بیان مسئله : 4

  1-3- سئوال اصلی تحقیق: 7

  1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق : 7

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق: 7

  1-5- اهداف تحقیق : 9

  1-6- فرضیه های اصلی : 9

  1-7- تعریف اصطلاحات : 9

  1-8- تعاریف عملیاتی : 11

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق... 13

  2-1- پیشینه تحقیق: 14

  2-2- مفهوم نگرش مذهبی : 17

  2-3- مفهوم بهزیستی روانشناختی: 19

  2-4-1- مدل تعادل پویا : 22

  2-4-2- الگوی ویسینگ و وان ایدن  : 23

  2-4-3- نظریه ناهمخوانی رضایت : 23

  2-4-4- نظریه هدف غایی : 24

  2-5- ابعاد بهزیستی روان شناختی : 24

  2-5-1- پذیرش خود : 25

  2-5-2- هدفمندی در زندگی: 25

  2-5-3-رشد شخصی : 25

  2-5-4- تسلط بر محیط : 26

  2-5-5- خود مختاری : 26

  2-5-6- روابط مثبت با دیگران : 27

  2-6- مفهوم فرسودگی شغلی : 27

  2-7- مروری بر مطالعات انجام شده داخلی : 29

  2-8- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی : 31

  2-8- رابطه ایمان و مذهبی بودن : 35

  2-9- ویژگیهای افراد مذهبی : 36

  2-10- رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی : 41

  2-11- رابطه مذهب با فرسودگی شغلی : 43

  2-12- رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی : 45

  2-13- انواع جهت گیری مذهبی : 45

  2-14- آثار نگرش مذهبی بر زندگی : 47

   

  فصل سوم: روش تحقیق... 51

  3-1- طرح تحقیق.. 52

  3-2- جامعه آماری.. 52

  3-3- حجم نمونه. 52

  3-4-  قلمرو تحقیق: 53

  3-5- مراحل اجرای تحقیق.. 53

  3-6-  متغیرهای تحقیق.. 53

  3-7-  روش و ابزارجمع آوری داده ها 53

  3-8- روش اجرا 54

  3-9- پرسشنامه ها : 54

  3-10- روایی وپایایی پرسشنامه. 55

   

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات... 59

  4-1- تجزیه و تحلیل اطلاعات: 60

  4-2- بخش اول آمار توصیفی.. 60

  4-3- توصیف وضعیت جمعیت شناختی (دموگرافیک نمونه) 61

  4-3- آمار استنباطی: 69

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73

  5-1- نتیجه گیری: 74

  5-2- بحث در مورد یافته ها در پرتو پژوهش‌های پیشین : 75

  5-3- محدودیتها : 80

  منابع.. 85

  پیوستها 95

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                      صفحه

  جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 58

  جدول4-1 ) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی از نظرسن.. 61

  جدول4-2): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی.. 62

  جدول 4-3) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سابقه کار 63

  جدول 4-4) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر درآمد. 64

  جدول 4-5) :میانگین و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی روانشناختی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 65

  جدول 4-6) : میانگین و انحراف استاندارد نمرات فرسودگی شغلی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 67

  جدول4-7): آماره آزمون ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و ابعاد بهزیستی روانشناختی.. 69

  جدول4-8):ضریب همبستگی نگرش مذهبی و ابعاد فرسودگی شغلی.. 70

  جدول4-9): نتایج کلی تحلیل واریانس مقایسه بین افراد با نگرش مذهبی مختلف در ابعاد بهزیستی روانشناختی  70

  جدول4-10): نتایج تحلیل تفاوتهای بین گروهی در ابعاد مختلف بهزیستی روانشناختی.. 71

  جدول 4-11) : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی.. 72

   

   

   

   

   

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                       صفحه

  نمودار 4-1) توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سن.. 61

  نمودار 4-2 ):توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی.. 62

  نمودار4-3) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سابقه کار 63

  نمودار 4-4): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر درآمد. 64

  نمودار 4-5): مقایسه نمرات بهزیستی روانشناختی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 66

  نمودار 4-6): مقایسه نمرات فرسودگی شغلی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 68

  منبع:

   

  منابع فارسی :

  آریان پوران، سعید.(1390). اثر بخشی آزمون‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی و تاب‌آوری جانبازان شیمیائی، پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی ، دانشگاه محقق اردبیلی .

  آزموده، پوران.(1386).رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان، مجله     روانشناسی، 11(1)،صص 60-74.   

  احمدی،خدابخش، علی فتحی آشتیانی ،علی رضا عرب نیا.(1385). بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشوئی ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ،ش5، ص55..

  امانتی، لوئیز،علامی، مه لقا، شکرابی، شعله ، حقانی ، حمید ، رمضان زاده ، فاطمه .(1388). کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نا بارور ،نشریه پرستاری ایران، جلد21، ش 56 ، صص 31-26 .

  امیری ،ریحانه.(1384).رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان ،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا .

  الماسی فرد ،محمد رسول.(1388). بررسی رابطه معنویت کاری با فرسودگی شغلی کارکنان مدارس،پایان نامه کارشناسی ارشد.

  بیرامی، دکترمنصور،نقدی، حجت الاسلام اصغر،اسماعیلی انامق،بهمن.(1391).دوفصلنامه علمی پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی وقدرت نرم دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)،س2،ش5،صص138-119.

  بابلی بهمنی ،عزیزالله.(1387).بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران دبیرستانهای شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران .

  بهرامی، محمد.(1390). مقایسه رفتارهای اجتنابی ، تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی .

  بخشی پور،دکترعباس.(1387).مقاله،رابطه رضایت از زندگی،سبک مسئله گشائی و نگرش مذهبی با سلامت روانی،فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،س3،ش4.

   جیمز، ویلیام.(1981). دین وروان، ترجمه مهدی قائنی(1372)،تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

  جعفری،محمدتقی.(1383).فرهنگ سازمانی ،انتشارات علمی فرهنگی تهران.

  جمالی، فیروزه.(1382).بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با احساس معنا بخش بودن زندگی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاههای تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا .

  جوادی آملی،عبدالله.(1380).انتظارات بشر از دین ،محقق محمدرضا مصطفی پور،قم اسراء.

  حسینی طهرانی، آیت الله حاج سید محمد حسین.(1387). معاد شناسی،جلد دوم،انتشارات علامه طباطبایی ، مشهد مقدس .

  خدابخش،محمدرضا،منصوری،پروین. (1389).مقالهاثر بخشی آموزه های دینی بر کادر درمان،مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی مشهد.

  خدایاری فرد،محمد، غباری بناب، باقر، شکوهی یکتا، محسن .(1381).گستره پژوهشهای روان شناختی در حوزه دین ،فصلنامه اندیشه ورفتار ،س6،ش4،صص53-45.

  دبیری نژاد، مریم. (1387).رابطه اعتقادات مذهبی با میزان اضطراب ،افسردگی وپرخاشگری در دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان امیدیه.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  دلاور،علی.(1387).آمار واحتمالات ،چاپ هفتم،انتشارات علامه طباطبائی.

  ساعتچی،محمود،کامکاری،کامبیز،عسگریان،مهناز.(1389).آزمونهای روانشناختی ،تهران ،نشر ایران.

  شریفی،طیبه،مهرابی زاده ،هنرمند،مهناز .(1385) .رابطه نگرش دینی با افسردگی،اضطراب و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،مجله پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی دانشگاه اصفهان.

  صحرائیان، علی، غلامی، علی رضا، وامیدوار، بابک.(1390). مقاله رابطه نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،اافق دانش س7،ش1،صص74-69.

  طباطبایی،سید محمد حسین. (1425).تفسیر المیزان ،قم ،مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه    قم .

  عسگری،پرویز،صفرزاده،سحر.(1392).مقاله،مجله دانش وپژوهش درروانشناسی کاربردی س14،ش1.

  فولادوند،فرزانه.(1389).خستگی شغلی ،علل و راه حل ،هفته نامه سلامت ،ش106،س3،ص8 .

  کشاورز،امیر،حسینعلی مهرابی و محمد سلطانی زاده .(1388). «پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی » ،روانشناسی تحولی ،ش22،صص168-159 .

  سید رضی،ابوالحسن محمدابن الحسین.(1390). نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی، تهران:موسسه نشر .خطبه76 و193.

  کاظمیان مقدم ،کبری.(1388).بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی ،مجله روانشناسی ودین،2(4):ص 157-174.

  مطهری، مرتضی.(1380).مجموعه آثار ،ج 1،چ10،قم ،صدرا.

  مطهری ، مرتضی.(1382). انسان و ایمان ،قم ،صدرا .

  معتمدی، عبدالله و همکاران .(1384).بررسی رابطه بین گرایشهای مذهبی و سالمندی موفق،دو ماهنامه دانشور رفتار،12،10: 43-56 .

  نجفی و همکاران .(1387). بررسی رابطه نگرش مذهبی ،پاسخهای مقابله ای و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد .

  نصیحت کن، زهرا.(1389).رابطه سازگاری تحصیلی با ویژگیهای شخصیتی و نگرش مذهبی در دانشجویان دختر دانشکده  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.

  هادیان فرد ،حبیب.(1384).«احساس ذهنی بهزیستی و فعالیتهای مذهبی در گروهی از مسلمانان» ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار )،ش11،صص 232-224 .

  همیلتون ،ملکلم.(1377).جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان ،تهران.

  همتی ،معصومه .( 1389).مقاله ،اعتقادات معنوی وکیفیت زندگی :مطاالعه کیفی مذهب در دختران مبتلا به دیابت ، کومش ،ج،12،ش2.

  یاوری ،فاطمه.(1385). تأثیر فیلمهای معنا گرا با توجه به شاخص‌های شخصیتی بر نگرش مذهبی و احساس معنا بخش بودن زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

  یزدانی ، فضل الله ،آزاد ، حسین.(1382). بررسی رابطه نگرش دینی ، سبکهای مقابله ای و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال تحصیلی 81-82 ، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی ،ش162،صص46-29 .

  یگانه ،طیبه.(پاییز1392). بررسی نقش جهت گیری های مذهبی در تبیین امید وبهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به  سرطان پستان .مقاله پژوهشی فصلنامه بیماریهای پستان در ایران ،س 6،ش3، دانشگاه آزاد واحد تنکابن.

  References

  Allport ,GW.(1963). Behavioral science, religion, and mental health, J Relig Health;2: 187-97.

  Alparslan ,O,Doganer, G.(2009). Relationship between levels of burnout of midwives who work in Sivas, Turkey province center and identified sociodemographic characteristics. International Journal of Nursing and Midwifery; 1: 019-028

  Addington-Hall, J. (2004). Spiritual needs in health care, British Medical Journal, 329,123-124.

  Azimi ,H. Zarghami ,M A.(2002). Study On23Religious Confronting And Rate Of Anxiety

  Among Medical Sciences Students in 1999 –2000. J Mazand Univ Med Sci;12(34):37(persian)

  Arefi M, Ghahramani M, Taheri M.(2010). Levels of burn out and its relationship with certain demographicfactorsamong faculty members of Shahid Beheshti University. Journalof Applied Psychology.; 4(2(14) ): 72-86

  Bahugra ,D.(2010).Commentary;Religion,religious attitudes and suicide. International journal of Epidemiology, 39(6),1496-1498.

  Bier man,C. & Alex,D.(2006). Does Religion Buffer the effects of Discrimination mental health?   Differing effect by race. Journal for the Scientific Study of Religion; 45(4):

  551-565.

  Brown, P. H & B. Tierney .(2009)."Religion and Subjective Well-Being among Elderly in China", Journal of Socio-Economics 38, pp.310-319

  Bierman,A.(2008).Does Religious Buffer the Effects of Discrimination on Mental Health? Differing Effects by face.journal for the scientific study of Religion.45(4);551-565.

  Bayani, AA, Godarzi ,H, Bayani A, Kocheki, AM.2008). Relationship of religious orientation with anxiety and depression in students. Journal of Menta Health Principles ;10(39): 209-14.(Persian)

  Cecero, J. J., Bedrosian, D. R., Fuentes, A., & Bornstein, R. F. (2006). Religiosity and

  health dependency as predictors of spiritual well-being. The International Journal for the Psychology of Religion, 16, 3, 225-238

  Cummings, J & Pargament, K.I.,. (2010). Anchored byFaith: Religion as a ResilienceFactor. In: Reich,J,W., Zautra. A. J., & Hall, J. S. Hnadbook of adultresilience. The Guilford Press, New York, London

  Durkheim , Emile.(1995). The Elementary Forms of Religious life trans . by Karen.E. Fields, New York ;The Free press .

  Denor, W. H, Wittenborn, A. K. & Golden, R. N. (2010). Augmenting antidepressant

  medication treatment of depressed women with emotionally focused therapy for

  couples: a randomized pilot study. Journal of Marriage and Family Therapy. 1:23-38.

  Descy, E. (2006). Stress and burnout in rural and urban secondary school teachers. Journal of educational research, 2, 287 – 293

  Dezutter ,j. & soenens, B., Hutsebaut, D.(2006). Religiosity and mental health:A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs . religious attitudes . Personality and Individual Differences 40,p; 807-818

   

  Desrosiers, A., & Miller , l. (2007). Relational spirituality and depression in adolescent girl Clinical Psychology. 63(10), 1021-1037.

  Diener,E.D,Suh, R, Larsen,R.& Griffin, S.(1998). The satisfactipn with lifescale.Jornal of personality Assessment,1,71-75

  Diener. E., (2003) Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for anational index. American psychologist.55:34-43.

  Diener. E.,O ishi, s.,& Lucas,R.E(2000) Personality, culture, and Subjective well- being: Emotional and cognitive evaluations of life, Annual Reviews  Psychology.dy of Religion, 42, 43- 55.54:403-425

  Emmons,R.(2000).is spirituality an intelligence? motivation,cognition and psychology of the ultimate concern. International jounal for the psychology of religion,. 10(1),

  Ellis A.(1988). is religion pathological? Free inquiry; 18: 27-32.

  Freued,Sigmund.(1960).Totem & Taboo, trans. By james strachey ,London ;Routledge.

  Finaly-Jones, R. (2007). Factors in the teaching environment associated with severe psychological distress among school teachers. Australian and NewZealand Journal of psychiatry,20, 304- 313.

  Frankel ,VE.(1975). Man's search for meaning, Boston: Beacon Press.

  Fallot, R. D. (2001). Spirituality and religion in psychiatric rehabilitation and recovery. International Review of Psychiatry, 13, 110-116.

  Ghadiri M, Jon Bozorgi M. Relationship of demographic factors in life. Psychology and religion, the second year, ghom. 2009;2:131–56.

  Gillum, R. F. (2006). Frequency of Attendance at Religious Services, Overweight, and Obesity in American Women and Men: The Third National Health and Nutrition Examination Survey. Annals of Epidemiology, 16: 655-660

  Hackney, C.H., & Sanderes, G.S. (2003). Religiosity and mntal health. Journal for the Scientific Stu

  Hunler ,OS. Genc OZTI.(2005). The effect of religiousness on marital satisfaction:Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction.Contemporary Family Therapy;27(1):123-136.

  Huebner, E.S., Funk, B.A., & Gilman, R. (2005). Cross-sectional and longitudinal psychosocial correlates of adolescent life satisfaction reports. Canadian Journal of School Psychology, 16, 53-64.

  Harold ,G. koeniq.(1998). Religions Vaviors And Death Anxiety In Later Life. Hosp J 41:3-24.

  Hongtu, C. Karen, C. Elizabet ,C.(2007). Religious Participation As a predictor of Mental Status And Treatment Outcomes In Older Persons . Int J Geriatric Psychiatry; 22, Issue 2, 144- 153.

  Hasanovic M. Pajevic ,L.(2010).Religious Moral Beliefs as Mental Health Protective Factor of War Veterans Suffering from PTSD, Depressiveness, Anxiety, Tobacco and Alcohol Abuse in Comorbidity. Psychiatr Danub; 22(2):203-10.

  Hodge, D. R. (2005). Developing a spiritual assessment toolbox: A discussion of the strengths and limitations of five different assessment methods. Health and Social Work,30, 304- 314.

  Keyes.C., Shomtkinm. D(2002)Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of personality and social Psycology,62(6),1007-1022

  Koeing،H.G،Mccllough،M.،and Larson،D.B.(2001). Handbook of religion and health. New York: Oxford university Press Academic.. Koenig، Karol G.(1998). Handbook of Religion and Mental health.

  Krause, N. (2005). God-mediated control and psychological well-being in later life. Research on Aging, 27, 136- 164. 37

  Koenig Karol G.(1998). Handbook of Religion and Mental health.54;114-124.

  Krucoff, MW.et al.(2005). Music, Imagery, Touch, and Prayer as Adjuncts to Interventional Cardiac Care: the Monitoring and Actualisation of Noetic Trainings (MANTRA) II Randomised Study. Lancet;366:211-217.

  Larson, D B. Ssgerrill ,K A. Lyons J, S. (1992).Associations Between Dimensions of Religions Commitment and Mental Health. Am J Psychiatry; 149: 555-559.

  Li A , Early SF  , Mahrer  NE  , Klaristenfeld JL . (2014).Gold JI . Group cohesion and organizationalcommitment: protective factors for nurse residents' job satisfaction, compassion fatigue, compassionsatisfaction and burnout ,journal of Professional Nursing; 30(1): 89-99.

  Maslach ,c,& Jackson,S.E.(1993).manual of the Maslach Burnout Inventory(2 ed). Paloalto;Consulting Psychologists press Inc

  Miller, W. R., & Thoresen, C. E. (2003). Spirituality, religion, and health: An emerging research field. American Psychologist, 58, 1, 24-35.

  McClain, CS.Rosenfeld, B. Breitbart, W.(2003). Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. Lancet; 361(9369): 1603-7.

  Nooney, G. (2005). Religion, stress, and mental health in adolescence. Review of Religious Research, 46(4), 341-355.

  Nadi M,Sajadeyan A. analyzation of relations between spiritual well-being,life satifiction,psychological bloosom,hop in future and purposefulness.in university students life scientific research seasonal f Yazd hygiene Colleag 2012,4,54-48

  O'Conner, D. B., Cobb, J., & O'Conner, R. C. (2003). Religiosity, stress and psychological distress. Personality and Individual Differences, 34, 211-217.

  Omidvari, S.(2008) Spiritual health, concepts and challenges. Specialty Quran Interdisciplinary Res , 1: 6-17(Persian).

  Pargament, kI.(1997). The psychology of religion and coping. New York: Guilford Press.

  Puchalski, c.m.droff, rabbi. E(2004). hendi, iman. Yahya. spirituality, religion, and healing in palliative care. Journal of clingeriatrmed,20,689-714.

  Rew, L., & Wong, Y, J. (2006). A systematic review of associations among religiosity/spirituality and adolescent health attitudes and behaviors. Journal of Adolescent Health, 38: 433-442.

  Ryff, Carol D. Keyes Corey Lee M.(1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited, J Pers Soc Psychol , 69 (4):71

  Ryff. C.D Singer.B.,H .(1989) Happiness is every thing , Or is it? Exolorations on the meaning of psychological well-being . Journal of personality and social Psycology,

  57,1069-1081.

  Ryff.C.,D(1989) In the eye of the beholder: Views of psychological well-being among middleaged and older adults. Psychology and Aging.4:195-210.

  Ryff.C.D Singer., B.H. (1996) psychological well-being in adult life.Current Pirections in  psychological Science: 4; 99-103.

  Ryff.C.D., Keyes.C.,(2002).Know they self and become what you are:A eudemonic apporach to psychological well-being.Jourrnal Happiness studies.9:13-39.

  Roberts, K. A, A Sociological overview.(1992). mental health impliucation of religio- cultural megatrends in the United States in Pergment. K. T. Maton, I and Hess, R. E (Editors).

  Richards, P. S., & Bergin, A. E. (2005). A spiritual strategy for counseling and psychotherapy (2nd ed.). Washington, D. C: American Psychological Association.

  Santen ,S.A,Holt, D.B,Kemp, J.D,Hemphill R.(2010). Burnout in medical students: examining the prevalence and associated factors. Southern Medical Journal;103:758-763

  Simpson, D. B., Newman, J. L., & Fuqua, D. R. (2007). Spirituality and personality: Accumulating evidence. Journal of Psychology and Christianity, 26, 1, 33.

  Spector,A.(2004).Factors related to nursing burnout : A review of empirical knowledge. Issues mental health nursing.Vol.15(4),Jul.(P.P. 331- 358 )

  Schieman, S., Pudrovska, T., & Milkie, M. A. (2005). The sense of divine control and the self- concept. Research on Aging, 27, 165- 196

  Stewart, C. (2001). The influence of spirituality on substance use of college students. Journal of Drug Education, 31(4), 343–51

  Sinha, J, W., Cnaan, R, M., & Gelles, R, G. (2007). Adolescent risk behaviors and religion. Findings from a national study, 30: 231-249.

  Thoresen ,C,E, Harris,A.,& Oman,D.(2001). Spirituality Religion and Health ; Evidence Issuse,and concerns. New York and London ; The Gulford press

  Trevino,M,K,Pargament,I,K,cotton.S.Leonard.C .A,et al social.(2009).Religious coping and psychology.

  Thalbourne, M. A. (2007). Potential psychology predictors of religiosity. International Journal for Psychology of Religion,17, 333- 336.

  Thune-Boyle, I. C & etal. (2006). Do religious/spiritual coping strategies affect illness adjustment in patients with cancer? A systematic review of the literature, Social Science & Medicine, 63, 151-164.

  Trevino,M. K, Pargament, I. K, Cotton, S, Leonard.C. A, et al.(2007). Religious Coping and Physiological, Psychological, Social, and Spiritual Outcomes in Patients with HIV/AIDS: Cross-sectional and Longitudinal Findings. AIDS and Behavior.

  Vaillanta,G.Templeton,j,Ardelt,M.&Meyers.S.E.(2008).The natural history of male mental health and religious in volvement.Social Science & medicine,66,221-231.

  Yang ,KP, Mao, XY.(2007). A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Studi; 44: 99-102.

  Zoher, D. & Marshall ,I. SQ.(2000) Spiritual intelligence: the ultimate intelligence.5. New York: Bloomsbury : P.324


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, مقاله در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, پروژه درباره پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی چکیده: مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ...

چکیده مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زای مختلف در محل کار برای رسیدن به هدف تامین سلامت و آسایش بیماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جسمانی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"منابع انسانی مقدمه کار، یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که در عین حال میتواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روانی منجر شود. استرسهای ناشی از شغل، باعث بروز نارضایتی کارکنان و پدیدآیی تاثیرات منفی به سزایی در سایر زمینه های زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی میشود. یکی از نتایج استرسهای ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی MA ) ) چکیده مطالعه حاضر به هدف بررسی مقایسه ای احساس خود کار آمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه سندرک در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد . 30 نفر از معلمان غیر پژوهنده و 10 نفر پژوهنده انتخاب و به سوالای پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و رضایت شغلی اسمیت ، کندال ، هیولین پاسخ دادند. داده ها با ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی «M.A» گرایش: تشکیلات و روشها چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن در دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان بوده است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است.جامعه آماری این پژوهش دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان بوده است.در این پژوهش از سه پرسشنامه استعدا خستگی شغلی ،اشتیاق شغلی و میل به ماندن استفاده ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابرسی چکیده: فشارهای ناشی از تضادهای منافع، دوره­های کاری پرمشغله و مانند آنها حسابرسی را تبدیل به شغلی تنش­زا می­کند؛ چنین تنش­هایی بر وجوه متعددی از زندگی و فعالیت­های حسابرسان تأثیر می­گذارند؛ سلامت جسمی و روانی فرد مورد تهدید واقع می­شود، زندگی شخصی و خانوادگی او تحت تأثیر قرار می­گیرد، روابط اجتماعی او در محل کار و بیرون از آن تضعیف می­گردد، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد ،ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد ،حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزیه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)گرایش: صنعتی و سازمانی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گار میانکوه چکیده این پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز میانکوه ، تعداد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده در زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است . حجم نمونه با ...

ثبت سفارش