پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه

word 496 KB 29967 89
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۱,۵۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A) روانشناسی بالینی 

  چکیده

  هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه بود.

  روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. به آزمودنی ها پرسشنامه رفتارهای پر خطر جنسی داده شد. تعداد 24 نفر به­ روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل با تعداد برابر (n=12) جایگزین شدند.

  روش ماتریکس بر روی گروه آزمایشی به ‌صورت گروهی اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دوباردرهفته تحت مداخله روان درمانی گروهی قرارگرفتند. بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد.

  یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار میانگین رفتارهای پر خطر گروه آزمایش و گروه کنترل بود. نتایج آزمون های تحلیل کواریانس نشان دادکه روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی و تعدادشرکای جنسی بطور معناداری تأثیرگذاربوده است. همچنین نتایج آزمونt  وابسته نشان داد تفاوت معناداری بین وضعیت تأهل در افراد پرخطر جنسی نداشته است.

  نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه روش ماتریکس احتمالاً می‌تواند باعث کاهش رفتار پر خطر جنسی در بین معتادین شود بنابراین از این رویکرد ممکن است بتوان برای کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در گروه های پرخطر به منظور پیشگیری از ابتلا به HIV استفاده کرد.

   

  کلیدواژگان: روش ماتریکس، رفتارهای پرخطر جنسی، HIV ، معتادان.

  مقدمه

   

  در بررسی تاریخ، هیچ جامعه بشری را نمی­توان یافت که با معضل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نباشد و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پابرجا خواهد بود. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملت­ها و اقوام قابل جستجو است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، 1387).

  بزرگترین معضل اجتماعی امروز ایران، اعتیاد است که مسأله و مشکل میلیون­ها جوان است که وارثان اصلی کشورند. امروزه اعتیاد به انواع مواد مخدر و مشکلات مرتبط با آن به نحو بسیار خطرناک و تأسف باری نسل جدید کشور را تهدید می کند. شیوع مواد مخدر و اعتیاد سال­هاست که یکی از گرفتاری های درجه اول کشور محسوب می­شود و کوشش­هایی که تاکنون برای مهار این پدیده صورت گرفته است به دلایل مختلف علی رغم خواست قلبی مردم و دولت موفقیت­های اندکی در پی داشته است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، 1387).

  اعتیاد حالت مزمن روانی و جسمی است که در اثر مصرف مکرر مواد مخدر در فرد ایجاد شده و در طی آن در فرد نیاز و تمایل جسمی و روحی برای مصرف دوباره مواد مخدر به وجود می­آید. فرد در طی اعتیاد خود مصرف مواد را مرتباً افزایش داده و در اثر قطع مواد نشانگان محرومیت در فرد ایجاد می­شود(سادوک و سادوک[1]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388).

  اعتیاد کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت شعاع قرار می­دهد و به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، جامعه انسانی را مورد هجوم قرار داده است(هوشنگ و جزایری، 1377). معتادان به مواد مخدر جزو گروهای پر خطر می‌باشند(جرلایز[2]، 2008) بنابراین انجام مداخلاتی در جهت کاهش رفتارهای پرخطر آنها ضروری به­نظر می­رسد زیرا اعتیاد به­عنوان یک آسیب اجتماعی، شاید هیچ­گاه به­طور کامل ریشه‏کن نشود، اما با تدبیر، اندیشه و تلاش واقعی حداقل می‏توان آسیب­های مرتبط با آن­ را همچون رفتارهای پرخطر جنسی و به تبع آن سرعت شیوع و انتقال بیماری ایدز را کاهش داد. یکی از مداخلاتی که در دهه­های اخیر در زمینه ایجاد تغییر و یا کاهش در رفتار­های نامناسب با موفقیت و استقبال زیادی همراه بوده است روش ماتریکس می­باشد که به عنوان درمانی به­شکل فردی و گروهی به صورت مستقل و یا درکنار سایر درمان­ها در حوزه­های مختلف به­کار رفته است(مکری واختیاری،1388). با توجه به مشکلاتی از قبیل ابتلا به HIV و بیماری مقاربتی که می تواند به واسطه رفتارهای پرخطر به استثنای خودکشی درپسران بیشتراز دختران است(لیندبرگ،بوگسس و ویلیامز[3]،2000) و با در نظرگرفتن تعداد زیاد معتادان در جهان و کشور ما و نیز با در نظر گرفتن اینکه ارتباط جنسی نامشروع، در میان حدود نیمی از معتادان گزارش شده است(رازقی، 1999). این پژوهش درصدد است تا با استفاده از آموزش روش ماتریکس و تأثیر ممکنه آن در تسلط بر احساسات و رفتارها و نیز نقش این روش در تصمیم گیری مناسب تر، مداخله ای را در جهت کاهش رفتارهای پر خطر جنسی در مردان معتاد انجام دهد.

  بیان مسئله

  با شروع قرن جدید جوامع بشری با معضل بزرگ اجتماعی – روانی سوء مصرف مواد مواجه هستند. به عبارت دیگر، سوء مصرف مواد مخدر یک پدیده­ی جهانی است و کمتر کشوری یافت می­شود که این معضل در آن وجود نداشته باشد. سوء مصرف مواد مخدر، امروزه پا را از مرز اختلالات فردی و روانشناختی  فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است،که از آن با عناوینی هم­چون طاعون قرن و بلای خانمان سوز یاد می­شود.

  طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از تصادفات دومین عامل فوت در مرگهای مشکوک عوارض ناشی از اعتیاداست (رقیبی و پورقازی، 1384). اولین گزارشی که از مصرف مواد مخدر در ایران به چاپ رسیده است مربوط به قرن 17 میلادی می­باشد، ولی اولین آمار رسمی مکتوب به تعداد مصرف­کننندگان درایران مربوط به سال 1948 میلادی است که تعداد معتادان به تریاک را 1250000 نفراز کل جمعیت 14000000 نفرذکرکرده­اند (رزاقی، رحیمی و مدنی،1381).

  در مطالعه­ بعدی که توسط مؤسسه داریوش در مورد همه­گیری مصرف مواد در 28 استان کشور در سال1383    انجام گرفت­، تعداد معتادان کشورکه نیازمند خدمات درمانی بودند بین 1500000 نفر تا1800000 نفر برآورد شدند (نارنجی­ها ،1383). تخمین­های مبتنی بر گزارشهای سازمان ملل نشان می­دهد که 5/1 الی2 درصد ازجمعیت ایران مشکل جدی یا سوء  مصرف مواد مخدر دارند(محمدی،1390).

  اعتیاد یکی از بزگترین معضلات بزرگ جامعه ما است. اعتیاد معلول عوامل و مشکلات مختلف اجتماعی، روانشاختی و بیولوژیک است. معتادان به مواد مخدر از جمله گروه های پرخطردر ابتلا به عفونتهای ناشی از ویروس هاعامل هپاتیت c، هپاتیت B  و ایدزهستند. از جمله رفتارهای پر خطرافراد معتاد، می توان به استفاده مشترک از سرنگ آلوده جهت تزریق مواد اشاره کردکه باعث انتقال عفونت های اشاره شده در بین این افراد می شود (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

  از جمله دیگر رفتارهای پرخطر در افراد معتاد می توان به رفتارهای پرخطر جنسی درآنها اشاره کردکه عامل مؤثری درگسترش عفونت ایدز در سایر گروه های اجتماعی است و این موارد شامل شرکای متعدد جنسی و رفتار جنسی بدون استفاده از وسایل محافظتی نظیرکاندوم است (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

  هرگونه رابطه جنسی(دهانی، مهبلی و مقعدی) که بدون استفاده از وسایل ایمنی  رابطه جنسی ازقبیل کاندوم مردانه یا زنانه انجام گیردکه درآن احتمال مبتلاشدن به ایدز و دیگر بیماریهایی که ازطریق رابطه جنسی منتقل می­گردند افزایش یابد، رفتار پرخطر جنسی نامیده می­شود(سادوک و سادوک[4]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388). همچنین داشتن شرکای جنسی متعدد وگذری و ازطرفی رابطه جنسی در زمان مصرف مواد مخدر، جز رفتارهای پرخطر جنسی قرارمی گیرند(باکتینگ[5]، راسر[6] و اسکلما[7]، 1999).

  ضمن آنکه درتحقیقات مختلف رابطه متغیر رفتارهای پرخطرجنسی با متغیرهای دیگری بررسی شده است از قبیل شیوع رفتارهای جنسی پرخطر(حیدری، میراحمدی زاده، کشتکاران، اعتمادی و لطفی،1390)، زمان و روش آموزش مسائل جنسی(جلالی، ناهیدی، امیرعلی اکبری وعلوی مجده ،1384)، لزوم ارائه آگاهی های جنسی لازم به افراد معتاد(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389)، استفاده از مدل رویکرد برنامه ریزی شده به سلامت جامعه( یزدان پناه، صفری، یوسفی، عنقا، حبیبیان، و همکاران، 1389)، تأثیرمتادون درمانی در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی(مرسلی، 1387)، تأثیر نشانگان فزون کنشی-کاهش توجه[8] درگرایش به رفتارهای پرخطرجنسی(میکائیلی و هاشمی،1392). پیش بینی کننده های روانشناختی رفتارهای پرخطرجنسی( میکائیلی و هاشمی، 1392). همه این تحقیقات، اهمیت و گستردگی مشکل رفتارهای پرخطرجنسی را بیان نموده اند.

  شواهد نشان می دهندکه اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین و پرهزینه­ترین معضلات جامعه ما راتشکیل می­دهدکه هم اکنون رو به گسترش می باشد(سبزی خوشنامی، 1390). برآوردهای صورت گرفته نشان         می­دهدکه میزان خسارتهای اقتصادی-  اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر و اعتیاد و مشکلات در ارتباط با آن از قبیل انتقال و مبتلا شدن به ایدز و بیماری­های مقاربتی و درمان آن درکشورسالیانه700 میلیاردتومان می­باشدکه قسمتی از این هزینه مربوط به بیماریهای مرتبط با اعتیاد و معتادان از قبیل بیماری ایدز و هپاتیت می باشد(صادقی اهری، 1382(.

  آمارها نشان دهنده شیوع بالای رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان است. طبق گزارش 8/55% معتادان  روابط جنس خارج از چهارچوب خانواده داشته اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389). همچنین در تحقیق نارنجی ها(1383) شیوع رفتارهای پرخطرجنسی بین معتادان 7/42 و در پژوهشی دیگر میزان رفتارهای پرخطرجنسی معتادان 8/59% تخمین زده شده است(یاری، باباخانی و توکلی، 1388).

  با توجه به  افزایش معتادان در ایران و جهان شیوع بالای رفتارهای پرخطرجنسی در بین آنها و اینکه یکی از   راه­های اصلی انتقال ایدز و دیگر بیماریهای مقاربتی رفتارهای پرخطرجنسی است(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389)، انجام مداخلاتی در راستای کاهش رفتارهای پرخطر و جلوگیری از منتقل شدن و شیوع این قبیل بیماری­ها بسیار مهم می­باشد.

  چون کاربردهای مدل ماتریسی در حوزه های مختلف، برای درمان وابستگی به کوکایین(راوسن[9]، ابرت[10]، مک کان[11] و مان[12]، 1986)، مصرف دارو  و الکل، بهبود درشاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز( ویروس نقص ایمنی انسان) (شاپ تاو[13]، راوسن، مک کان و ابرت، 1994؛ شاپ تاو، راوسن و لینگ[14]،1997) به اثبات رسیده و این اثربخشی درمان حمایت تجربی برای استفاده از این مدل را فراهم کرده است.

  تعدادی از طرح هایی که با حمایت مالی موسسه ملی سوء مصرف مواد آمریکا اجرا شده، بیانگرآن است که شرکت کنندگان درمان شده با مدل ماتریسی، کاهش های آماری معناداری را در مصرف دارو و الکل، بهبودهایی را در شاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز داشتند (راوسن، 1995؛ شاپ تاو، راوسون، مک کان و ابرت، 1994؛ شاپ تاو، راوسون و لینگ، 1997).

  این موارد بررسی جنبه ها و راهکارهای بیشتردر خصوص رفتارهای پرخطرجنسی را می طلبد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهرکرمانشاه پرداخته شده است.

          اهمیت و ضرورت پژوهش

  اعتیاد درحال حاضر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که گریبان گیر انسان شده و عوارض ناشی از آن، آسیب های بسیار جدی اجتماعی، روانی، فردی، فرهنگی و اخلاقی ایجاد می کند. ضمن آنکه باید بدانیم اهمیت پدیده شوم اعتیاد، نیازی به سخنرانی و قلم فرسایی افراطی ندارد( وزارت بهداشت،1381).

  از سویی دیگر امروزه شیوع بیماری های پرخطر جنسی تبدیل به یکی از مهمترین دل نگرانی های بشری شده و در جهان رشد تصاعدی دارد. آمارها بیانگر این هستندکه هر روز16 تا20 هزار نفر در جهان به ایدز مبتلا        می شوند و در ایران نیز مطابق آمار موجود، تا سال 1381، تعداد 4424 نفر مبتلا به ایدز بوده اند و از این تعداد، 365 نفر به علت رفتار جنسی پرخطر آلوده شده اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

  ضمن انکه استان کرمانشاه به علت تجربه مستقیم 8 سال جنگ و نیز مشکلات و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی بعد از جنگ(که همچنان ادامه هم دارد)، در حال حاضر یکی از آسیب پذیرترین استانهای ایران است. اعتیاد و رفتارهای پرخطرجنسی، بخش کوچکی از این مشکلات هستند. این نکته ضرورت انجام مطالعات تخصصی و ارائه راهکارهای علمی برای شهروندان این استان را بیش از پیش نشان می دهدکه اگر دراین زمینه تلاش نشود، این تجارب تلخ، تلخ تر خواهند شد. به زبان روانشناسی، یعنی شدت و فراوانی آسیب های روانی اجتماعی دربین مردم این استان، خارج از حد تعاملات خواهد شد.

  به طور خلاصه، نگاه اجمالی به سه واژه«اعتیاد و فرد معتاد»، «رفتارپرخطرجنسی» و محیط آسیب پذیر(همچون شهر کرمانشاه) این ادعا را به خوبی اثبات می کندکه این پژوهش و پژوهش هایی شبیه به آن، تئوری پردازی محض نیست بلکه سرمایه گذاری مستقیم برای سلامت و بهداشت روانی مردم یک جامعه است.

   اهداف پژوهش

  هدف اصلی

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه در سال 1393 است.

  اهداف فرعی

  1. تعیین اثربخشی روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی معتادان شهرکرمانشاه

  2. تعیین تاثیر وضعیت تأهل با انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان شهر کرمانشاه

            سؤالات تحقیق

  1.آیا روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان شهرکرمانشاه تاثیردارد ؟

  2. آیا روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی در معتادان شهر کرمانشاه تاثیردارد؟

  3. آیا وضعیت تأهل در انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان شهرکرمانشاه تاثیردارد؟

            تعریف واژگان

  تعاریف مفهومی

  روش ماتریکس: نوعی روش درمان غیردارویی در افراد معتاد است که جز در موارد نادر، نیاز به بستری بیماران نیست. این روش با حضور درمانگر و بیمارانجام می شود و بر مداخلاتی مثل آشنایی بیمار و خانواده اش با اعتیاد و مواد محرک و چگونگی  درمان، شناخت موقعیت های مشکل آفرین هر بیمار، مهارتهای پیشگیری از وسوسه و ولع مصرف، مهارتهای زندگی سالم و بدون مواد، افزایش بینش فرد نسبت به رفتارهایش و اصلاح آنها افزایش ماندگاری بیمار در درمان وکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مرتبط باانتقال ایدزداشتندتاکید                             می شود(راوسن[15]، 1995).

  رفتار پر خطر جنسی: هرگونه رابطه جنسی(دهانی، مهبلی و مقعدی) که بدون استفاده از وسایل ایمنی  رابطه جنسی از قبیل کاندوم مردانه یا زنانه انجام گیردکه درآن احتمال مبتلا شدن به ایدز و دیگر بیماری هایی که ازطریق رابطه جنسی منتقل می­گردند افزایش یابد، رفتارپرخطرجنسی نامیده می­شود(سادوک و سادوک[16]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388). همچنین داشتن شرکای جنسی متعدد وگذری و از طرفی رابطه جنسی در زمان مصرف مواد مخدر، جزء رفتارهای پرخطرجنسی قرار می گیرند(باکتینگ[17]، راسر و اسکلما[18]، 1999).

  تعاریف عملیاتی

  روش ماتریکس : در این پژوهش، روش ماتریکس پس از اجرای پیش ازآزمون در 8 جلسه یک  و نیم ساعته برای گروه آزمایش اجرا خواهد شد. منظور از روش ماتریکس، فرایند مشاوره ای با عناوین آشنایی و سنجش،کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان، انواع شروع کننده های درونی و بیرونی، وسوسه جنسی،کار و بهبودی، شرم و گناه، تعریف معنویت، روابط جنسی اعتیادگونه و سنجش پایانی است که به صورت گروهی اجرا شد(نجفی، بیگدلی، دهشیری، رحمتیان و طباطبایی، 1391).

  رفتارهای پرخطر جنسی: در این پژوهش، رفتارپرخطرجنسی توسط پرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی(زارعی، خاکباز وکرمی، 1389) سنجیده شد

   

  [1]-  Sadock

  2 _ Jarlais

  3 _  Lindbreg  & Boggess & Williams

  [4]-  Sadock

  1 _  Bockting

  2 _  Rosser

  3_  Scheltema

  4 _   Attention deficit hyper activity disorder (ADHD)

  1_   Rawson

  2 _  Obert

  3 _  McCann

  4 _  Mann

  5 _  Shoptaw

  6 _  Ling

  1 _  Rawson

  2 _  Sadock

  1 _  Bokting

  2  _ Rosser & Schltema

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                             صفحه                                   

  فصل یکم : مقدمه پژوهش                                                                                                                         1

  مقدمه                                                                                                                                           2     

  بیان مسأله                                                                                                                                      2     

  اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                               5     

  اهداف پژوهش                                                                                                                              6                 

  سوال پژوهش                                                                                                                                6     

  تعاریف واژگان                                                                                                                              6     

        تعریف مفهومی                                                                                                                        6

        تعریف عملیاتی                                                                                                                        7     

  فصل دوم: پیشینه پژوهش                                                                                                                 8    

  پیش درآمد                                                                                                                                    9

  انواع و شیوع رفتارهای پرخطر                                                                                                           9    

  رفتارهای خودآسیب رسان                                                                                                               9

  مصرف سیگار                                                                                                                             10

  سوء مصرف مواد                                                                                                                         10

  مصرف الکل                                                                                                                               11

  تعارف مربوط به رفتارجنسی                                                                                                          12

  رابطه جنسی                                                                                                                                12

  رابطه جنسی ایمن و پرخطر                                                                                                             12    

  رابطه جنسی با خطرمتوسط                                                                                                           12

  رابطه جنسی پرخطر                                                                                                                     12

  رفتارهای پرخطرکدامند ؟                                                                                                             13

  تعاریف مربوط به نوع رابطه جنسی                                                                                                13

  شریک جنسی اولیه                                                                                                                     13

  شریک جنسی ثانویه                                                                                                                    13

  تماس جنسی ناسالم                                                                                                                    13

  رفتارهای جنسی پرخطر                                                                                                               14

  مقدمه ای بر رفتارهای پرخطر نوجوانان                                                                                           17

  نقش شخصیت در رفتارهای جنسی پرخطر                                                                                     19

  دیدگاه های مرتبط در خصوص اعتیاد و رفتارهای پرخطر                                                                 20

  دیدگاه روانی اجتماعی                                                                                                                20

  دیدگاه روان تحلیلی                                                                                                                    20

  دیدگاه یادگیری اجتماعی                                                                                                            21

  دیدگاه رشدی- شناختی                                                                                                              21

  دیدگاه اعتقادات مذهبی                                                                                                              22

  دیدگاه آمادگی زیست شناختی                                                                                                    22

  دیدگاه اجتماعی- فرهنگی                                                                                                           23

  آثار محرومیت از پدر در همانندسازی نقش جنسی                                                                          24

  نظریه های موجود در مورد رفتارهای سالم  و پرخطر                                                                       24

  تعریف اعتیاد                                                                                                                              25

  مصرف موادمخدر                                                                                                                         26

  ملاکهای DSM-IV-TR                                                                                                               27    

  طبقه بندی انواع مواد                                                                                                                     28

  موادافیونی                                                                                                                                   28    

  موادآرامبخش، خواب آوار یا ضداضطراب                                                                                      28    

  توهم زا                                                                                                                                       29

  محرک ها                                                                                                                                   29

  تعریف متامفتامین                                                                                                                         29    

  اثرات متامفتامین                                                                                                                            31    

  عوامل موثر در شروع مصرف مواد                                                                                                   32    

  برای احساس سرخوشی                                                                                                                 32                

  برای احساس بهبودی                                                                                                                    32                

  برای کارکردبهتر                                                                                                                           32    

  کنجکاوی  و اینکه دیگران هم مصرف می کنند                                                                                32    

  رابطه پرخطرجنسی  و ایدز                                                                                                              33   

  انواع درمان ها و مقایسه آن ها                                                                                                         34

  گروه حمایت همتایان                                                                                                                     34

  جلسات12گامی                                                                                                                           35

  تحلیل عود                                                                                                                                    35

  حمایت اجتماعی                                                                                                                           35

  مدل ماتریکس                                                                                                                               35

  اصول راهنما در درمان ماتریکس                                                                                                   36

  رابطه مثبت و همیارانه                                                                                                                   37

  ساختارانتظارات                                                                                                                           37

  مهارت های شناختی- رفتاری                                                                                                       38

  گروه های خودیاری                                                                                                                    39

  پیشینه پژوهش                                                                                                                             40

  پژ وهش های  داخلی                                                                                                                   40

  پژوهش های خارجی                                                                                                                   41

  فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                              49

  روش                                                                                                                                         50

  معرفی متغیرها                                                                                                                              50

  جامعه آماری                                                                                                                               50

  نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                             51

  ابزار پژوهش                                                                                                                               51

  روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                         51

  روش اجرا                                                                                                                                   52         

  فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                                     54

  آمارتوصیفی                                                                                                                               55

  آزمون سوالات                                                                                                                             56

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                                    59

  بحث و نتیجه گیری                                                                                                                      60

  محدودیت های پژوهش                                                                                                                63

  پیشنهادها                                                                                                                                    63

  پیشنهاد کاربردی                                                                                                                         63

  پیشنهادات پژوهشی                                                                                                                      63

  منابع                                                                                                                                          65

  منابع فارسی                                                                                                                                65

  منابع انگلیسی                                                                                                                              70

  پیوست ها           76

  منبع:

   

  منابع فارسی

  اختیاری، حامد(1388). تلاش برای یافتن روش های داره درمانی وابستگی به متامفتامین.  فصلنامه اعتیاد، سال سوم، شماره نهم، 52-50 .

  احمدی، احمد(1373). روانشناسی نوجوانان وجوانان. اصفهان: انتشارات مشعل، چاپ یازدهم .

  امینی پور،  انیسه؛ فروغ عامری، گلناز؛ (1386). بررسی میزان آگاهی مربیان بهداشت مدارس پیرامون ایدز. مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، سال چهارم، شماره یک،30-42

  اصفهانی، زهرا؛ رضازاده، مجید؛ سیگاری، سپیده؛ فرهودی، بهنام؛ شیبانی، شهناز؛ تقی زاده، رحیم؛ احترامی، مهرداد (1390). آموزش پیشگیری از اچ ای وی/ ایدز به افراد در معرض رفتارهای پرخطرجنسی ویژه مربیان. تهران، انتشارات رسانه تخصصی.

  اسماعیل مطلق،  محمد؛ اسلامی،  محمد؛ احمدیان، روشنک؛ رحیمی، اعظم؛ رحیمی، مجید؛ پرنیان، عندلیب(1391). ازدواج و روابط عاطفی و اجتماعی روابط زناشویی باروری سالم. تهران: نشر آرویج.

  بختیاری، احمد(1390). بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و منبع کنترل سلامت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون.پایانامه کارشناسی ارشد.تهران.دانشگاه تربیت مدرس.

  بهاری، فرشاد(1388). مشاوره و درمان اعتیاد. تهران: نشردانژه.

  بیابانگرد، اسماعیل(1382). روانشناسی نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  بیان­زاده، سید اکبر؛ بوالهری، جعفر؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ فتحعلی لواسانی، فهیمه و کریمی کسیمی، عیسی(1386). نقش مداخلات دارویی و روانشناختی درکاهش آسیب ناشی از مصرف مواد در زندانیان معتاد. مجله علوم پزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 55، 79-91

  بربریان، اکبر(1384). جمعیت و تنظیم خانواده. تهران: انتشارات نوردانش.

  جلالی، آریا کتایون؛ ناهیدی، فاطمه؛ امیرعلی اکبری، صدیقه؛ علوی مجده، حمید(1384). زمان و روش آموزش مسایل جنسی از دیدگاه معلمین و والدین شهرگرگان. دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی تهران. مجله دانشکده علوم پزشکی، سال چهارم، شماره یک،35-48.

  حاجیان، کریم اله؛ خیرخواه، فروزان؛ حبیبی، مانی(1388). فراوانی رفتارهای پرخطرسلامتی در دانشجویان دانشگاه های بابل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، 13 (12) : 53-60.

  حیدری، علیرضا؛ میر احمدی زاده، علی­رضا؛ کشتکاران، علی؛ اعتمادی، کوروش و لطفی، منصوره(1390). تغییرات رفتارهای جنسی محافظت نشده و استفاده از سرنگ  در معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متادون وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز: مقایسه قبل با بعد از مداخله بدون گروه کنترل. مجله دانشکده بهداشت و انیسیتو تحقیقات بهداشتی، دروه 9، شماره 1، 78-67.

   

  خیاطی پور، عاطفه؛ قربان شیرودی، شهره؛ خلعتبری، جواد (1389). مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری درگروهای اجتماع مدار و معتادان گمنام به گرایش مصرف مواد افیونی. باشگاه پژوهشگران جوان/ دانشگاه آزاداسلامی واحدتنکابن، 9 (6): 23-26.

  دبیرخانه کارگروه کشوری پیشگیری از عفونت اچ.ای.وی و ایدز وکنترل آن(1386). گزارش جمهوری اسلامی درباره پایش اعلانیه تعهد، مصوب اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در زمینه اچ،آی،وی و ایدز: تهران: مرکزمدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ایران.

  دستجردی، قاسم؛ ابراهیمی دهشیری، وجیهه؛ خلاصه زاده، گلرسته؛ احسانی، فاطمه(1390). دفترمواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد-وین(1382). ارزیابی وضعیت جهانی اکستاسی و آمفتامین ها. ترجمه: پژوهشکده ملی اطلاعات موادمخدرایران. ناشر: دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر.

  رفیعی فر، شهرام؛ و آقاجانی، محسن(1389). راهنمای زندگی عاری از خطر برای نوجوانان. تهران: انتشارات مهرراوش.

  راهنمای تشخیصی وآماری اختلال های روانی(2000). ترجمه  محمدرضا، نیکخو و هامایاک آوادیس یانس(1381). انتشارات تیراژه.

  رزاقی، محمد؛ رحیمی موقرآفرین، حسین؛ مدنی رئیسی دانا، فرامرز(1381). بازار موادمخد در ایران. مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم شماره2، 89-100.

  رقیبی، مهوش؛ و عبدالوهاب پورقاز(1384). بررسی رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه های شهر زاهدان . اولین همایش سراسری رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

  زارعی، فرشاد؛ نوروزی، ثریا؛ ظفری زاده، علی‌اکبر؛ و دست‌باز، انور(1392). تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش رفتارهای پر خطر در نوجوانان پسر. مجموعه مقالات اولین کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر.

  زارعی، فرشاد؛ خاکباز، حمید و کرمی، حوریه(1389). اثر بخشی آموزش مهارت خود آگاهی بر کاهش رفتارهای پر خطر ارتباط با جنس مخالف در معتادان. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره پانزدهم، مجله علوم پژشکی، 112-130.

  زاده محمدی، علی؛ و احمدآبادی، زهره(1387). هم و قوعی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان. فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهیدبهشتی، سال چهارم، شماره سیزده100-87 .

  سلیمانی نیا،  لیلا( 1386 ). تفاوت ها ی جنسیتی نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر.  فصلنامه مطالعات جوانان، 8 و9(3) ،99-80.

  سادوک، بنجامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا آلکوت(2008). خلاصه روانپزشکی، ترجمه رضاعی فرزین(1388). تهران: انتشارات ارجمند.

  سهرابی، فرامرز؛ هادیان، مینا؛ اصغرنژاد، فرید(1387). اثربخشی برنامه آموزش رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوءمصرف مواد. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 3، 22-31.

  سبزی خوشنامی، محمد(1390). رابطه حمایت اجتماعی وکنترل اجتماعی باتاب آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران پدر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  سعید، مهدی(1379). بررسی وضعیت سوءمصرف مواد در ایران. معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و برنامه کنترل موادمخدر سازمان ملل،شهرشیراز.

  شریعتی راد،تقوا(1390). بررسی عوارض شناختی ناشی از وابستگی به مواد روان گردان کراک و شیشه و هرویین. تهران:کتابخانه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.

  صرامی، حمید؛ قربانی، مجید؛ مینویی، محمود(1392). بررسی چهاردهه تحقیقات شیوع شناسی اعتیاد در ایران.

  فصلنامه اعتیادپژوهشی، 7(26)، 57-29.

  صادقی اهری، سعید(1382). بررسی بازگشت مجدد به اعتیاد در بیماران مراجعه کننده در بیماران مراجعه کننده  به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی. فصلنامه اعتیادپژوهی، سال اول، شماره 2،33-41.

  عطایی، بهروز؛ صالحی، مهرداد؛ جوادی، عباسعلی؛ خورورش، فرزین؛ مرتضوی، عاطفه السادات؛ کسائیان، نازیلا؛ نخودیان، زری؛ و بابک، آناهیتا(1389). بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصقهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره114، سال بیست و هشتم، ص 837-849 .

  فروغ، عامری(1385). نگرش جامع به بیماری ایدز و پرستاری از بیماران مبتلا به ایدز. تهران: نشر و تبلیغ بشرا.

  فرنام، علی(1392). اثربخشی مدل ماتریسی در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به موادافیونی، فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، 565-571.

  کریمی، محمود؛ نیکنامی، شمس الدین؛ حیدری نیا، علیرضا(1383). تاثیربرنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از ایدزدر زندان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هشتم، شماره30،77-90.

  کلدوی، علی(1390). مقایسه اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی: مدل ماتریسی و روش ترکیبی در پیشگیری از بازگشت افراد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد زاهدان. پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.

  کبیری، فاطمه؛ حیدری، سیدحجت الله(1392). بررسی شیوع رفتارهای پرخطرمرتبط با سوءمصرف مواد در مراجعین به مراکزگذری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد. چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،221-240.

   

  ماسن، هنری پاول؛ و کیگان، جروم(2001). رشد و شخصیت. ترجمه مهشیدیاسایی(1380). تهران: کتاب ماد.

  مستشاری، گلاره؛ وزیریان، محسن(1382). راهنمای کاربردی درمان سوءمصرف کنندگان مواد.تهران: انتشارات پرشکوه.

  ماریت، قازیان؛ محمدی، هومن (1387). موادمخدر، مغز و رفتار. تهران: انتشارات پایا.

  مکری، آذرخش؛ اختیاری، حامد)1388.( شیوع متامفتامین در افرادتحت درمان نگهدارنده. فصلنامه اعتیاد، سال سوم، شماره نهم، 65-77.

  میکائیلی، فرزانه؛ هاشمی، تورج(1392). مقایسه نشانگان اختلال نقص توجه- بیش فعالی در افراد با رفتارهای جنسی پرخطر و افرادعادی، چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 133-155.

  مرسلی، محمدصادق(1387). تاثیردرمان نگهدارنده با متادون در تعدیل رفتارهای پرخطر، مجله اصلاح و تربیت، شماره81، 36-50.

  محمدی،کورش(1390). بررسی علل تغییرالگوی مصرف موادمخدرازسنتی(کم خطر)به صنعتی(پرخطر)درایران. دومین همایش سراسری آسیبهای اجتماعی وفرهنگی، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی.

  مهلینگ، رندی(2011). مت آمفتامین(شیشه)؛ ترجمه مهرزاد مظفر و نازیلارستمی(1390). انتشارات ستادمبارزه با موادمخدر، دفترتحقیقات وآموزش.

  ملکشاهی، فریده؛ مومن نسب، مرضیه. تاثیربرنامه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر برآگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس ابتدایی خرم آباد. فصلنامه یافته تابستان1386;9(2):32.

  ممتازی، سعید؛ جعفری، سارا؛ خسروی، ناصر؛ نیک فرجام، علی. علم اعتیاد مواد، مغز و رفتار. تهران: انتشارات سپیدبرگ.

  مرکزکنترل و پیشگیری از بیماری ها.2002؛ ترجمه باریکانی(1387). اعتیاد: پیشگیری و درمان. تبریز: نشرروان آبی.

  نجفی، محمود؛ بیگدلی، ایمان الله؛ دهشیری، غلامرضا؛ رحمتیان، اسحق و طباطبایی، موسی(1391). نقش مهارتهای زندگی پیش بینی سلامت روان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3(11) ،113-101.

  وندر، زندن؛ جمیز، دتبیلو(1996). روانشناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی(1391).تهران: انتشارات بعثت.

  نارنجی­ها، هومان(1383). ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف  و وابستگی به موادمخدر در ایران، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف مواد(موسسه داریوش).

   

  نارنجی­ها، هومان(1387). ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف  و وابستگی به  مواد مخدر در ایران. تهران: نشر دانژه.

  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، بیماری ایدز در جهان و ایران(1381).

  یزدان پناه، بهروز؛ صفری، میترا؛ یوسفی، مهران؛ عنقا، پروین؛ حبیبیان، محمد؛ زندی،کرامت اله؛ و آرانپور، همداد(1389). اثر برنامه آموزشی جامعه محور پیشگیری از سومصرف موادمخدر برکاهش رفتارهای پرخطر، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره18، شماره 3، ویژه نامه همایش رفتارهای پرخطر.

  یاری، جلیل؛ باباخانی، فرهاد؛ توکلی، محمود(1388). مطالعه فرایندآغاز به سوء مصرف مواد، ابتلا به وابستگی و درمان آن در شهر تهران. طرح پژوهشی. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Alam mehrjerdy, Z; Noroozi, A; Barr, A. M; & Ekhtiari, H. (2012). Attention deficits in chronic methamphetamine users as a potential target for enhancing treatmen Efficancy. Basic and clinica Neuroscience, 3 (4), 5-14.

  Angline, M. D; & Rawson, R. A. (2000). The CSAT metamphetaminetreatment: journal`of psychoactive Drugs 32(2) 135-136.                          ال metamphetamine treatmentprojectهدارنده ها.ترجمه:بژوهشکده ملی اطلاعات موادمخدرایران.ناشر:دبرخانه ستادمبارزه باموادمخدر.اری ب

  Adams, P. F. (1999). Vital health statistics: health risk behavior among our nationsyouth. U.S. department of health&human services.

  Arnett. J. (1992). Reekless Behavior in adolesccnce: A developmental perspective Developmental Review.1, 339-373.

  Bockting, W. O; Rosser, B. R., & Scheltema, K. (1999). Transgender HIV Prevention implementation and evaluation of  workshop. Health Education Research, 14 (2), 177-183.

  Battistic, R. & Roodenrys, S. (2010). Chronic cannabis users show altered Neurophy sinology functioning on stroop task conflict. Journal of Psychopharmacolgy, 212, 613-624.

  Berg, r. c; Ross, m. (2011). Effectiveness of mi4msm: how useful is  matrix inter viewing as an HIV risk prevention program for men who have sex with men? A systematic re view. Journal of AIDS Education and Prevention, 23(3), 533-549.

  Brewr, D. P. (1998). A meta analysis of  predictors of contuned drug use during and after treatment for opiate addiction. Journal of Substance Abuse Treatment           93(1):73-92.      

  Bullock, S; & Room R. (2004). Alcohol consumption by adolescents and young adults. WHO book.

  Bergman, M. M; & Scott, J. (2001). Young adolescents well-being & health risk behaviors: gender & socioeconomicdifferences. Journal of adolesccncc, 24, 183-197.

  Botvin, G; GriffinK, W; Paul, E; & Macaulary,A.P. (2003). Preventing tobacco and  Alcohol  use among Elementary school students thrugh skills training. Journal of child&Adolesecent substance Abuse,55(2),115-121.

  Brooks, T. L; Harris, S. K; Thrall, S; &Woods. (2002). Associatation of adolescent risk behaviors with mental health symptoms in high school student. Journal of adolescent health, 31(3): 240-246.

  Benson, P. L; Leffert, N. (1998). Developmental assets: measurement & perdictionof risk behaviors among adolescents. Journal of applied developmental science, 2(4) :209-230.

  Butler, J. T. (1982). Early adolescent alcohol consumption 7 Knowledge of alcohol. Journal of studies on alcohol, 43: 603-607.

  Chares, B. (2000). Systematizec HIV/AIDS education for students at University of Ibadan, Nigeria: impact to knowledge, attitude and compliance universal precautions. Journal of Advancd Nursing. August, 32, 4169.          

  carroll, K. M; Rounsaville, B. J; Gordon, L. T; nich, c, Jatlow, P; Bisighini, R. M. (1994).  Psychotherapy and pharmacotherapy for ambulatory cocaine abuse. Arch Gen psychiatry; 51, 177-187.

  Davison, G. C; & nertle, J. M. (2000). Abnor malpsychology. New York: John wiley & Sons.

  Dilalla, L. F; Gottesman, I. (1989). Heterogeneity of causes for causes for delinquen and criminality. Development & psychology, 1, 339-349.

  Dacey, J.; Kenny, M. (1997). Adolescent development. (2ed.). New York: Brown.

  Dryfoos, J. g. (1990). Adolesents at risk: prevalence & prevention. New York: Oxford university press.

  Diclemente, C. (2003). Addiction and change: How Addiction Develop and Addictive peple Recover. The Guilford publication. Inc use .

  Donovan, J. E; Jessor, R. (1985). The structure of problem behavior in adolescence and adulthood. journal of consulting and clinical psychology, 53, 890-904.

  Des Jarlais. (2008). HIV prevention for injecting drug users: the First 25 years and counting. Psychosom Med; 70(5): 606-11.

  DerenS, KangS,Y; colon, H. M; Andia, J. F; Robles, R,R. (2004). HIV incidence among high-risk Rico. J Acquir Immune Deficsyndr; 36,760-740.

  Farrington, D. P; West, D. (1991). The Cambridge study in delinquent development: A long-term follow-up of 411 London males. Criminality: personality, ehavior and life history (pp.115-138). new York: Springer.

  Fisher, M.(1991). Eating attitudes, self-esteam & anxiety among adolescent Females in a suburban high school. Journal of adolescent health. 122 (5): 377-84.

  Gotfredson. M. (1994). General theory of adolescent problem behavior. Erlbaumpress. N. J.

   Goddard, H. (1980). Feeble-mindedess, itscauses & consequences. new York: Macmillan.

  Gossop, m.;  Marsdena, J; Stewarta, d; & Treacy, s. (2002). Reduced Injection  Risk  and  Sexual  Risk  Behaviors  after  Drug  Misuse  Treatment:  Results  from  the  National  Treatment  Outcome  Research  Study. AIDS Care, 14(1), 77 – 93.

  Gusman, M.  R. (2007). "High risk behavior among youth": Nebguide, university of Nebraska.

  Gerberding, J; snider, D. (2004). methodology of the youth risk behavior surveill System. Morbidity & mortality weekly report, Vol 53. No. RR-12.

  Gusman, M; & Bosch, R. K. (2007). High risk behaviors among youth.

  Goshua, D; Miller, M; Donald, L; Zimmerman, T.(2004). Peysonality and Individual Differeces. social Indicators research: ANInter national and Inter disciplinary, Jaurnal for Quality-of-Life measurement,36(7);1611-162.

  Hendriks, V. (2011). Treatment of adolescents with a

  Cannabis use disorder: Main findings of a randomized controlled trial comparin

  Multidimensional family therapy and cognitive behavioral therapy in the Netherlands. Drug and Alcohol Depndncy,119, 64-71.

  Hahn, J. A; Page-Shafer, K; Lump, P.H; OchoaK, Moss, A.R. (2001). Hepatitis cirrus infection and needle exchange use among young injection drug users is san Francisco. Hematology, 341, 180-187.

  Huber, A; Ling, W; Shoptaw, S; Gulati,V; Brethen, P; & Rawson, R. (1997). Integrating treatments for metamphetamine abuse: A Psychosocial perspective. Journal of Addictive Diseases. 16, 41-50

  Jassor, R. (1992). Risk behavior in adolescence: A Psychosocial frame work: forunderstanding & action. Development review, 12, 374-390.

  Kalichman, S. C. (2000). HIV transmission risk behaviors of men&women living With HIV-AIDS: prevalence & clinical interventions. Clinical psychology. science & Practice,7, 32-47.

  Kyalemil, s, J. M; RiveKL, E, D. E; Bakketeigl,V. (1996). The effect of education on adolescent use of condoms: applying the Solomon four-desing. Healt Education auarterly, 23(1), 34-47.

  Ketterlinus, R. D. (1994). Adolescent problem behaviors: issues. Hillsdale.NJ:

  Lawrence Erlbaum associates.pub.

  Lindbreg, L. D; Boggess, S; &Williams, S. (2000). Multiple threats: theco occurrence of teen health risk behaviors. whashington, DC: u. s. Department of health and human services.

  Metrebian,  N;  Shanahan, W; Wells, B; & Stimson, G. V. (1998). Feasibility of prescribing injectable heroin and methadone to opiate-dependent drug users: associated health gains and harm reductions. Med J Aust, 168(12), 596-600.

  Nancy,  M. petry. (2000). Gambling problems in substansed abusers are associated with increased sexual risk behaviors.

  Olweus, D. (1986). Aggression & hormones: behavioral relationship with testoster-One and adrenaline. Developement of antisocial and prosocialbehavior (PP.51-72). new York: Academic.

  Obert, J. L; London, E. D.; Rawson, R. A. (2002). Incorporating brain research findings into standard treatment: An example using the Matrix Model. Journal of Substance Abuse Treatment, 23, 107-114.

   

  Osgood, D. w. (1988). the gcnerality of defiance in late adolescence and earl Adult hood. american sociological review, 53, 81-93.

  Pinkerton. SD. Abramson. PR.Isrisky sex tational?Jeu of sex Res1992: 29: 561-568

  Reiniger,B.M.(2005).Predicting adolescent risk behaviors based on an ecological frame work&assets.American journal og health behaviors.29(2):150-61.

  Rawson, R.(1995).An intensive outpatient approach  for cocaine abuse treatment:The matrix model. Journal of substance Abuse Treatment,12(2) ,117-127.

  Rawson, R. A. ,obert, J. L. McCann, M. J. & Mann. A. J. (1986). Coaine Treatment  outcome: Cocaine use following inpatient, outpatient and no Treatment. CPDD NIDA Res. Monograph, 67, 271-277.

  Roll, J. M.; Rawson, R. A.; Ling, W.; & Shoptaw, S. (Eds). (2009). Methamphetamine Addiction: From Basic Science to Treatment. New York: Guiford press.

  Rawson, R. A. A; Huber, P, J. Obert, S. Shoptaw, & Ling; W.  (2002). Status  of  Metamphetamine Users 2-5 Years after Outpatient Treatment. Journal of Addictive Diseases 21(1). 107-19.

  Rawson, R.; Marinelli-Casey, P.; Anglin, D, Dickow, A.; Frazier, Y, Gallagher, C. (2004). A multi-site comparison of psychosocial approaches for the treatment of methamphetamine dependence. Addiction,99(6),708-717.

  Rawson, R.; McCann, M.; Huber, A.; & Shoptaw, S. (1999). Contingency management and relapse prevention as stimulant abuse treatment interventiins. In Stephen Higgins & Kenneth silverman(Eds), motivating behaviour change among illicitdrug abusers: Resarch on contingency management interventions (pp.57-74). Washington, D. C: American psychological Association.

  Razzaghi, E. (1999). Rapid Situation Assessment (RSA) of drug in Iran. prevention  Department, state welfare organization , Ministry of Health, IR of Iran and United natios International Drug control program.

  Samuel MC, Doherty, PM; Bulterys, M; Jenison, S. A. (2001). Association between hevoinuse, needle shaving and tattoos received in prison with hepatitis B and C positivity among street-recvuited injecting dvug users in New Mexico, USA. Epidemiol Infect;127-3, 475-484.

  Stark, K; Muller, R; Bienzle, U; & Holsmann, I. G. (1996). Methadone maintenance treatment and HIV risk taking behavior among injecting drug user in Berlin. Journal Epidemiol Community Health, 50, 1534-1537

  Shoptaw, S. D, Rawson, R; & Ling, W. (1997). Cocaine  abusecounseling

  As HIV Prevention. Journal of AIDS Education & prevention, 9, 511-520.

  Shoptaw, S; Rawson, R;  McCann. M.v; & Obert, J. (1994). The matrix model of outpatient stimulant abuse treatment: Evidence of efficacy. Journal of Addictive Diseases, 13(4) , 129-141.

  SAMSHA. (2006). Matrix Intensive outpatient treatment for people with stimulant use Disorder (counselors Family Education manual).

  Ullete, D; & Lyons, M. A. (2005). Semual sensation seeking, compulsivity and HIV risk behaviors incolleaguestudents. Journal of Community Health Nursing. 22(1), 47-60.

  Walsh, A. (1991). Self-esteam & sexual behavior: exploring gender differences. Sex roles, 25, 441-444.


تحقیق در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, مقاله در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, پروپوزال در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, تز دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, پروژه درباره پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده مشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی(M.A) گرایش بالینی چکیده: طرح مسئله : شناسایی عوامل شخصیتی و گرایش به مواد مخدر ، به تشخیص و درمان هر چه بهتر اعتیاد کمک کرده و با ارائه به موقع خدمات مشاوره ای و روان شناختی می توان از اعتیاد افراد مستعد تا حدودی پیشگیری کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود یافتگان ( گروه یاور) و بهبود نایافتگان ( گروه در حال بهبود ) ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی«آموزش تاب آوری» بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شهر همدان بود ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A)) چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر چکیده هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را ...

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - گرایش جامعه شناسی چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 سال بندرعباس به مصرف مشروبات الکلی در سال 1393 میباشد.نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جوانان این شهر است که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.گرداوری داده ها برخی براساس پرسشنامه های استاندارد شده و برخی محقق ساخته، ...

ثبت سفارش