پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

word 416 KB 30010 159
1391 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۲۰,۶۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

  امروزه عملیات روانی شیوه ها و تکنیک های مختلفی را شامل می شود، اما نمی توان این معنا را در تکنیک و یا شیوه ای خاص محدود دانست، از این منظر عملیات روانی فرایندی تاثیرگذار بر مخاطب بوسیله ابزار و وسایل مختلف است، فرایندی که در طول قرن ها تغییر یافته و امروز با چهره ای مدرن معانی مختلفی را تولید کرده است، شناخت جنگ نرمی که امروزه ملت ها و از آن نیز فراتر انسانیت را هدف قرار داده است تنها با درک صحیح از این معنا میسر است، از این رو یکی از نظریاتی که درتبیین مفهوم عملیات روانی و توضیح فرایند آن در این معنا کوشیده است نظریه ناهماهنگی شناختی در علم ارتباطات و روانشناسی اجتماعی است، بر این مبنا و نظر به ضرورت شناخت مولفه های هویتی جامعه خویش جهت تبیین الگوهای دفاعی بومی با رویکردی تحلیلی در تاریخ اسلام یکی از پرفرازو نشیب ترین دوران تاریخ اسلام یعنی دوره زمامداری بنی امیه براساس مولفه های عملیات روانی و نظریه ناهماهنگی شناختی مورد ارزیابی و بازخوانی قرار گرفت و ضمن تبیین معنای عملیات روانی در شیوه های رفتاری دستگاه خلافت اموی فرایند عمل این عملیات روانی توسط بنی امیه نیز براساس نظریه ناهماهنگی شناختی ارزیابی و توصیف گردید .

  واژگان کلیدی: عملیات روانی، تبلیغات، افکار عمومی، دستگاه اموی

  فصل اول-کلیات

  1- مقدمه

  امروزه اهمیت افکار عمومی[1] در مدیریت سیاسی و امنیتی که خود از تحولات تکنولوژیک جهان ناشی است افزایش چشمگیری یافته ، شیوه های سلطه و نفوذ[2] توسط قدرتهای بزرگ دستخوش تغییرات اساسی شده و تلاش برای تحمیل اراده از طریق روشهای نرم افزارانه و با بهره گیری از قدرت نرم[3] در دستور کار این دولتها قرار گرفته است. شیوع به کارگیری روشهای اعمال تهدید نرم مانند عملیات روانی به گونه ای گسترش یافته است که برخی از آن به جنگ دائمی یا نبرد ممتد یاد می کنند. به تعبیر شهید آوینی «خانه های امنیت در زیر دامنه آتش فشانها استقرار یافته است» پس گریزی از هجوم تهدیدات نرم وجود ندارد، هرچند تهدیدات نرم با گسترش روز افزون تکنولوژی دائماً در حال تغییر است اما شناخت این تهدیدات به دور از مبانی عملی و جایگاه تاریخی آن چندان راه گشا نخواهد بود.

  با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و گسترش روابط بین‌الملل، تأثیر تبلیغات و عملیات روانی بر فرهنگها و نگرش‌های اجتماعی کاملا ملموس بوده و به عنوان حربه‌ای برای تغییر افکار عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. اما افکار عمومی پدیده ای نو ظهور نیست بلکه در دوران مختلف تاریخی و در شناخت جوامع بشری مولفه ای تاثیر گذار بوده است. تبلیغ و استفاده راهبردی از آن برای دستیابی به اهداف خود و منزوی کردن دشمن ریشه در ابتدایی ترین اجتماعات دارد، اجتماعاتی که هم گام با تاریخ بشری متحول شده اند و دنیای پیچیده تکنولوژی و دهکده کوچک جهانی ارتباطات را رقم زدند، اما در این میان نباید و نمی توان مبانی و ریشه های واقعیات اجتماعی را نادیده گرفت از این رو همواره بر تاریخ و مطالعه آن تاکید شده است و از این روست که همواره تاریخ یکی از مولفه های هویتی جوامع و انسانها بوده است، بر این اساس پایه های تمدنی فرهنگهای گوناگون سهم وسیعی در واقعیات امروزین آنها دارد و بخش عظیمی از موفقیت امروز جوامع پیشرفته را علت است، البته همه ما می دانیم که سقوط و صعود نسل ها نه تنها و صرفاً به این علت بلکه به دلایل گوناگونی رقم می خورده و می خورد، اما تلاش و جهد جوامع نیز عنصری غیرقابل انکار است، در کشورهای جهان سوم بسیارند کشورهایی که با پیشینه تمدنی قدرتمند دچار مشکلات فراوان داخلی و خارجی اند و در رکود و فقر بسر می برند. با دیدن چنین واقعیاتی به سهولت می توان درک کرد که عامل بسیاری از واپس زدگی ها و عقب ماندگی ها درکنار بسیاری از شدائدی که بر آن ملت ها گذشته است، عدم رجعت به اصول تمدنی و داشته های تاریخی و تولید علم بومی بوده است، مسئله علوم انسانی غربی و شرقی که امروزه بسیاری از کشورها و خصوصاً کشورهای جهان اسلام با آن رو به رویند، آنچنان که بسیاری از بزرگان جهان اسلام برآن تکیه دارند، مسئله ای ریشه ای  است که در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز علمی باید پیگری شود.

  بدین ترتیب با درک شرایط پیشرو و افزایش تمامیت خواهی دشمن و شرایط ناهمواری که دشمنان با آن مواجه اند، برای مقابله و مبارزه با جنگ نرم دشمن که گستره وسیعی از مردم جامعه و افکار عمومی را شامل می شود و به منظور تولید الگوهای بومی دفاعی کشور نیاز به توجه و بازشناخت بن مایه های اصلی تمدنی جامعه باتوجه به علوم و سرمایه بشری بیش از پیش اهمیت دارد. اما تاریخ پر فراز و نشیب صدر اسلام به مثابه چراغی روشن همواره در کور راه های زمان راهگشای جامعه اسلامی مان بوده است، تاریخی که داشته ها، خواسته ها و آرمانهایمان را رقم زده است و بناست تا الگویی برای مسیر آینده مان باشد.

   با توجه و تورقی در تاریخ اسلام می توان دریافت که یکی از بزرگترین و یا به تعبیر نگارنده بزرگترین تهدید برای جهان اسلام بنی امیه بوده اند، بنی امیه نه یک قوم و قبیله بلکه جریانی فکری منحرفی بود که در برابر اسلام ناب ایستاد، بنی امیه در طول سالیان حکومت خود بر بخش هایی از جهان اسلام چنان دشمنی و عداوتی در برابر حق از خود نشان داد که کمتر می توان نمونه ای برای آن یافت، از این رو اهمیت این دوران قابل درک می باشد.

  یکی از ضربات دستگاه حکومت بنی امیه، ایجاد انحراف های مبنایی و شکاف های عمیق در جامعه مسلمین بود، انحرافی که با لعن امیر المومنین (ع) بر منابر اموی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، از این منظر اصلی ترین کارکرد عملیات روانی[4] دشمن ایجاد شکاف و انحراف در جامعه اسلامی بوده و هست، انحرافی که همواره با وارد آوردن لطمات شناختی بخشی از جامعه مسلمین را در راستای اهداف دشمنان از آن جدا کرده است.

  براین اساس و بنا بر خلاء احساس شده در این حوزه و با همکاری اساتید و دوستان صاحب نظر در این مسیر قدم گذاردیم و امید است، نتایج آتی ضمن ارائه تصویری روشن از تاریخ با نگاهی نو اندیشانه به ترسیم رویکردی علمی در مسئولین و دست اندرکاران در این حوزه، سهم کوچکی از این جمع در اعتلای پرچم مقدس کشورمان باشد.

   

   2-طرح مسئله و تعریف آن

  انسان ها همواره برای تحت تأثیر قراردادن دیگران به شیوه‌ها و ترفندهایی متوسل ‌شده‌اند، این کنش ها از ارتباط چهره به چهره دو فرد در اجتماعات کوچک و بزرگ تا دهکده جهانی امروز ادامه داشته و با گسترش ارتباطات و ابزار های ارتباطی وسعت بیشتری یافته و وارد ابعاد پیچیده تری شده است، این پیچیدگی منجر به تولید مفهومی چون عملیات روانی با رنگ و بویی مدرن شده، در تعریفی مختصر می توان عملیات روانی را «استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امکانات به منظور تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و رفتار گروههای دوست، دشمن و بیطرف، برای دستیابی به اهداف» دانست. (حسینی،1383: 12)، آنچه در تعریف قابل توجه است استفاده از تبلیغات[5] و سایر امکانات است که در واقع عملیات روانی را به تبلیغات محدود نمی داند، هرچند واژه عملیات روانی مفهومی مدرن است اما این معنا را می توان در طول تاریخ و انواع فعالیت ها و اقدامات بشری مشاهده کرد که از مهمترین آنها در زمان های خاص همچون بحران ها، جنگ ها، نزاع‌های محلی بصورت مختلف و گوناگون بوده است، حال آنکه در طول زمان ارتباطات به مثابه ابزاری در منطق عملیات روانی بر شیوه های آن موثر بوده و پیشرفت تکنولوژی ابزارهای جدیدی را خلق کرده و تا حدودی شیوه های جدیدی را موجب شده و تحولاتی را در تکنیک های عملیات روانی بوجود آورده است، اما باید گفت آنچه قابل تأکید است این است که انسانها پدیده تأثیرگذاری روانی و استفاده از آن در جنگ و صلح و سیاست را به تازگی کشف نکرده اند، بلکه فقط نظریات آن در قرن اخیر تکامل و توسعه یافته و در واقع کمتر برهه‌ای از تاریخ حیات اجتماعی و سیاسی بشر را می‌توان یافت که فارغ از این عناصر باشد، با ظهور اسلام تحولی جدید در تبلیغ به وجود آمد .یکی از نویسندگان عرب در این باره می نویسد:

  «با ظهور اسلام تبلیغ وارد مرحله جدیدی شد، بدین گونه که تبلیغات علنی با تبلیغات سری آمیخته گشت و از حالت خودسری و نوسان به صنعت منظم تخصصی در آمد و از انحصار برخی افراد مثل حکام یا قشرهای قدرتمند مثل سیاست مداران و تجار خارج شد و به کلیه افراد شایسته در هر زمان و مکان ارتقاء یافت و از سلطه مطلق یا هرج و مرج مطلق به آزادی اندیشه و آزادی انسانیت راه گشود...»(کاوش،1383: 1)

  تاریخ پر فراز و نشیب اسلام و به طور خاص برهه زمامداری بنی امیه بر بخشی از سرزمینهای اسلامی برهه ایست، که دستگاه اموی با تلاش روانی و نظامی خود بر مردم زمینه سکوت و همراهی آنها را بر حفظ حکومت خود و شهادت سیدالشهدا(ع) فراهم کرد. امیر المومنین علی (ع)حضور بنی امیه را هولناک ترین فتنه ها معرفی می کند:

  «آگاه باشید! همانا ترسناک ترین فتنه ها در نظر من فتنه ی بنی امیه بر شما است. فتنه ای کور و ظلمانی که سلطه اش همه جا را فراگرفته و بلای آن دامن گیر نیکوکاران است، هرکس آن فتنه ها را نشناسد نگرانی و سختی آن دامن گیرش گردد و هرکس که فتنه ها را بشناسد حادثه ای برای او رخ نخواهد داد، به خدا سوگند بنی امیه بعد از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود و آنان چونان شتر سرکشی که دست به زمین می کوبد و لگد زند و با دندان گاز گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد...» (کاوش،1383: 1)

  به نوعی می توان گفت، فتنه یعنی جو حاکم بر اجتماع تحت سلطه بنی امیه که جای پای منحوسی از شیطان است، بنی امیه همیشه رقیب و مخالف سرسخت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بود و تا فتح مکه و یأس کامل مشرکین ، در حال جنگ با اسلام و قرآن بوده و در جنگ بدر، احد و احزاب ، نه تنها پرچم کفر به دوش ابوسفیان و معاویه قرار داشت ، بلکه در بعضی از این جنگ ها، هند همسر ابوسفیان نیز به عنوان تقویت روحی و حمایت معنوی از سپاهیان شرک ، به همراه آنان در میدان جنگ حضور می یافت.

  ولی پس از پیروزی اسلام در جزیره العرب  که برای آنان تظاهر به شرک و جنگ علنی وجود نداشت.   این کفر به نفاق مبدل گردید و ظاهرا اسلام را پذیرفتند، اما در باطن امر و در عمل ، همان دشمنی و کینه گذشته اسلام و قرآن را تعقیب نمودند و آن گاه که معاویه به قدرت رسید، در کنار این نفاق ، ظلم و ستم بر مسلمانان واقعی را به حد اعلی رسانیده و پیروان امیرمؤ منان (علیه السلام ) را به زنجیر کشید و فرزند او یزید فاسق و دیگر خاندان بنی امیه نیز رهرو وی بودند.

  امام حسین( علیه السلام) در خطبه های مختلفی به معرفی بنی امیه پرداخته اند  حضرت، بنی امیه را پیروان شیطان معرفی می نمایند و می فرماید:

  «ان هولاء قد لزموا طاعه الشیطان ، و ترکوا طاعه الرحمان ، و اظهروا الفساد، و عطلو الحدود، و استاثروا بالفی ء و احلوا حرام الله و حرموا حلاله. . .  

  و اینان (بنی امیه) اطاعت خدا را ترک و اطاعت شیطان را بر خود فرض نموده اند.  فساد را ترویج و حدود و قوانین الهی را تعطیل کرده اند.  بیت المال را بر خود اختصاص داده اند. حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کرده اند».(کاوش،1383: 2)

  این جملات ، در خصوص بنی امیه فرازهایی از سخنرانی حسین بن علی (علیه السلام) است که در منزل بیضه خطاب به یاران خود و سپاهیان حر بن یزید ریاحی فرمود. باز حضرت در سخنانی دیگر می فرماید:

  «کانی باوصالی تقطعها عسلان الفوات بین النواویس و کربلا فیملان منی اکراشا جوفا و اجریه سغب

  گویا می بینم که درندگان بیابانها (پیروان بنی امیه ) در سرزمینی در میان نواویس و کربلا، اعضای بدن مرا قطعه قطعه و شکمهای گرسنه خود را سیر و انبانهای خود را پر می کنند».(کاوش،1383: 5)

  امام علیه السلام این جمله را در ضمن خطبه ای در شب هشتم ذیحجه سال شصت در مکه ایراد فرمود و صبح همان روز به سوی عراق حرکت نمود.

  «و ایم الله ! لو کنت فی ثقب جحر هامه من هذه الهوام لا ستخر جونی حتی یقضوا فی حاجتهم...

  بخدا سوگند! اگر در آشیانه پرنده ای هم باشم ، بنی امیه مرا بیرون خواهند کشید تا با کشتن من به خواسته خود نایل گردند». (کاوش،1383: 5)

   حسین بن علی (علیه السلام) این جمله را در پاسخ عبدالله بن زبیر در مکه فرمود که او در باطن به خارج شدن آن حضرت از مکه راضی و خوشحال بود، ولی در ظاهر امر، پیشنهاد اقامت در مکه و گاهی وعده کمک و مساعدت هم می داد.

  نقش امویان در تکوین و ایجاد این تحولات در شام که از زمان شیخین آغاز می شود قابل بررسی جدی است.امویان که ابتدا به صورت فاتحان مسلمان و سپس به عنوان کارگزاران حکومت مرکزی به این سرزمین وارد شدند و بعد از آن داعیه ی خلافت اسلامی را مطرح کردند و بالاخره در جریان صلح امام حسن مجتبی (علیه السلام) رسما به عنوان خلیفه به حکومت پرداختند و سیاست های تبلیغی ویژه ای را اعمال کردند که موثرترین عامل در موضع گیری های مردم شام در قبال وقایع و حوادث سایر سرزمین های اسلامی و جهت گیری مثبت یا منفی آنان در مقابل رویدادهای تاریخی و مردان تاریخ ساز جهان اسلام بودند.

  ساده ترین و متداول ترین این سیاست ها و تبلیغات ضد شیعی و ضد علوی تا آن جا گسترش می یابد که به هنگام نقل خبر شهادت امیر المومنین (علیه السلام) در مسجد این سوال در اذهان عمومی مردم شام مطرح می شود که علی در مسجد چه می کرده؟ مگر او نماز هم می خوانده؟ (کاوش،1383: 2) کاشتن بذر کینه و عداوت خاندان پیامبر در قلوب شامیان که از ابتدا تنها با اسلام اموی آشنایی داشتند و اسلام را تنها از دریچه ای که معاویه و اطرافیانش بر آن ها گشوده بودند می دیدند.

   

  [1] public opinions

  [2] Influence

  [3] Soft power

  [4] Psychological operations

  [5] propaganda

   

 • فهرست:

  فصل اول- کلیات ....................................................................................................................................  12

  مقدمه.....................................................................................................................................  12

  طرح مسئله و تعریف آن .......................................................................................................  14

  ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش .....................................................................................  18

  3-1

  3-2

  اهداف پژوهش .....................................................................................................................  20

  روش شناسی پژوهش ...........................................................................................................  21

  5-1 سوالات و سوال اصلی پژوهش ...................................................................................  21

  5-2 متغیرها .........................................................................................................................  21

  5-3 کاربران پژوهش ...........................................................................................................  21

  5-4 روش پژوهش و تکنیک جمع­آوری داده­ها ..................................................................  21

  5-5 تکنیک جمع آوری داده ها ..........................................................................................  21

  5-6 ابزار جمع آوری داده ها ..............................................................................................  22

  5-7 جامعه آماری ................................................................................................................  22

  5-8 شیوه­ ی تجزیه و تحلیل داده­ها ....................................................................................  22

  فصل دوم-ادبیات تحقیق .........................................................................................................................  23

  پیشینه تحقیق ..............................................................................................................................  23

  1-1

  1-2

  تحقیقات داخلی ....................................................................................................  29

  مفاهیم نظری ..............................................................................................................................  30

  مفاهیم نظری مرتبط با عملیات روانی ........................................................................  30

  2-1-1 عملیات روانی ...............................................................................................  30

  2-1-1-1 اهداف مورد نظر در عملیات‌روانی ...................................................  30

  تقسیم بندی عملیات‌روانی ............................................................  30

  2-1-1-3 تعریف کاربردی ...............................................................................  32

  2-1-2 جنگ روانی ..................................................................................................  33

  2-1-2-1 رابطه جنگ روانی و عملیات روانی .................................................  34

  2-1-2-2 شیوه‌های جنگ روانی ......................................................................  34

  2-1-2-3 عوامل مؤثر بر موفقیت جنگ روانی ................................................  34

  2-1-2-4 اقسام جنگ روانی ............................................................................  34

  2-1-2-5 اهداف جنگ روانی ..........................................................................  35

  تعریف کاربردی ...........................................................................  35

  تبلیغات .......................................................................................................  36

  2-1-3-1 عناصر تشکیل دهنده تبلیغات .........................................................  36

  2-1-3-2 انواع تبلیغات ..................................................................................  37

  2-1-3-3 تبلیغ از منظر اسلام ........................................................................  37

  تعریف کاربردی ..........................................................................  38

  افکار عمومی ..............................................................................................  38

  2-1-4-1 تفاوت افکار عمومی و احساس جمعی .........................................  39

  2-1-4-2 ویژگی های افکار عمومی ..............................................................  39

  2-1-4-3 اقسام افکار عمومی ........................................................................  39

  2-1-4-4 منشأ افکار عمومی ..........................................................................  40

  2-1-4-5 افکار عمومی در جنگ روانی .........................................................  40

  تعریف کاربردی ..........................................................................  41

  مدیریت ادراک ............................................................................................  41

  2-1-5-1 مفهوم شناسی مدیریت ادراک ........................................................  43

  2-1-5-2 روشهای مدیریت ادراک .................................................................  43

  2-1-5-3 تکنیک ها .......................................................................................  44

  تعریف کاربردی ..........................................................................  44

  شایعه ..........................................................................................................  45

  2-1-6-1 تعاریف شایعه ................................................................................  56

  2-1-6-2 تعریف کاربردی .............................................................................  47

  مفاهیم نظری مرتبط با دستگاه اموی ..........................................................................  48

  فشار اجتماعی ...............................................................................................  48

  2-2-1-1 فشار اجتماعی بر افکار عمومی ......................................................  49

  تعریف کاربردی ..........................................................................  49

  2-2-2 نفوذ اجتماعی ...................................................................................................  49

  2-2-2-1 پیامدهای رفتاری نفوذ اجتماعی .....................................................  51

  2-2-2-2 تعریف کاربردی .............................................................................  52

  مبانی نظری .................................................................................................................................  53نظریه ناهماهنگی شناختی .....................................................................................  53

  مفهوم هماهنگی شناختی .................................................................................  53

  نظریه های مربوط به ناهماهنگی شناختی ........................................................  53

  نظریه تعادل .................................................................................  54

  نظریه تقارن ..................................................................................  54

  نظریه همخوانی ............................................................................  54

  نظریه ناهماهنگی شناختی ............................................................  55

  3-1-2-4-1 چگونگی پیشرفت تئوری نظریه ............................  56

  تحقیقات مربوط به ناهماهنگی شناختی ........................................................  57

  چارچوب نظری ....................................................................................................  59

  3-2-1 توصیف واژههای کلیدی نظریه .......................................................................  59

  تشریح کاربردی نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر ......................................   61

  موقعیت های بروز ناهماهنگی ..................................................  62

  روابط متقابل در درون ساخت شناختی ....................................  64

  جایگاه نظریه ناهماهنگی شناختی در عملیات روانی دستگاه اموی (مدل نظری)  65

  فصل سوم- بنی امیه در بستر تاریخ .........................................................................................................  69

  مقدمه ...................................................................................................................................  69

  زمینه های قدرت بنی امیه ....................................................................................................  72

  2-1 جریان سقیفه ................................................................................................................  72

  2-2 خلافت عثمان، خون رگهای بنی امیه ..........................................................................  74

  پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه .........................................................................  76

  3-1 تثبیت حزب اموی .......................................................................................................  76

  جنگ جمل ..........................................................................................................................  79

  4-1 نامه به طلحه بن عبیداللَّه  ............................................................................................  80

  4-2 نامه به زبیر بن عوام .....................................................................................................  80 

  4-3 نامه به مروان بن حکم .................................................................................................  81

  4-4 نامه به سعید بن عاص‏ .................................................................................................  81

  4-5 نامه به عبداللَّه بن عامر بن کریز ..................................................................................  81

  4-6 نامه به ولید بن عقبه ....................................................................................................  82

  4-7 نامه به یعلی بن منیه .....................................................................................................  82

  4-8 بازتاب نامه‏نگاری‏های معاویه ......................................................................................  82

  جنگ صفَّین و حکمیت .......................................................................................................  84

  5-1 شهادت عمار و فئه باغیه .............................................................................................  85

  5-2  قرآن های بر نیزه ........................................................................................................  87

  5-3 حکمیت و خوارج .......................................................................................................  89

  صلح طلبی معاویه، توطئه ای برای القای مشروعیت ...........................................................  90

  ولیعهدی یزید و مقدمات معاویه بر این امرشوم ..................................................................  94

  7-1 اقدامات تبلیغی و فرهنگی معاویه برای ولیعهدی یزید ..............................................  94

  مرگ معاویه و خلافت یزید ................................................................................................  97

  پرافتخارترین فصل تاریخ اسلام ...........................................................................................  98

  9-1 اقدام یزید در مکّه ........................................................................................................  98

  -2 کوفیان و امتحان بزرگ ................................................................................................  99

  9-3 تغییر اوضاع اجتماعى کوفه .......................................................................................  100

  9-4 بسیج عمومى برای جنگ ..........................................................................................  101

  9-5 رسانه های تبلیغاتی اموی پس از واقعه عاشورا .........................................................  102

  پایان بنی امیه ..............................................................................................................  105

  10-1 مروان بن حکم ........................................................................................................  105

  10-2 ولیدبن عقبه بن ابی معیط ........................................................................................  106

  فصل چهارم – جایگاه شیوه های رفتاری امویان در مولفه های عملیات روانی ....................................  107

  مقدمه .................................................................................................................................  107

  فضای اجتماعی  قلمرو حکومتی بنی امیه .........................................................................  108

  2-1 نهاد اطلاع رسانی در زمان بنی امیه ...........................................................................  108

  2-2 سلطه تبلیغاتی بنی امیه بر اذهان عمومی ...................................................................  108

  2-3 عملیات روانی معاویه برای تامین نیروی انسانی .......................................................  109

  2-4 عملیات روانی بنی امیه در قلمرو حکومتی ...............................................................  112

  3- سطوح عملیات روانی بنی امیه ...........................................................................................  117

  3-1 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های القایی ............................................................  117

  3-2 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های اقناعی ...........................................................  117

  3-3 فرایند تغییر نگرش، پس از فریب رفتاری .................................................................  118

  3-4 فرایند تغییر نگرش، پس از اجبار رفتاری ..................................................................  118

  4- تکنیک های تبلیغاتی و عملیات روانی بنی امیه ..................................................................  120

  4-1 سانسور خبری ...........................................................................................................  120

  4-2 شیعه ستیزی ..............................................................................................................  120

  4-3 جعل حدیث و روایت ...............................................................................................  120

  4-4 احیاى عروبت ...........................................................................................................  125

  4-5 سد آگاهی مردم ........................................................................................................  126

  4-6 شایعه و تشنج آفرینی ................................................................................................  126

  4-7 اسطوره سازی ..........................................................................................................   128

  4-8 سست کردن اعتقادات مذهبی ...................................................................................  128

  4-9 احیاى جریان هاى اعتقادى انحرافى ........................................................................   130

  4-10 استفاده از جبر گرایی برای القای مشروعیت ...........................................................  132

  4-11 مقدس نمایی و وجه دینی بخشیدن به حکومت اموی ............................................  133

  4-12 مصادره مفاهیم ........................................................................................................  135

  4-13 تبلیغات روانی جهت بسط سلطنت امویان ..............................................................  136

  4-14 استفاده تبلیغی از  شخصیت های موثر ....................................................................  137

  4-15 ارسال پارازیت ........................................................................................................  138

  4-16 تحریف تاریخ .........................................................................................................  138

  4-17 استفاده از شعار های رنگین ....................................................................................  141

  4-18 جعل وقایع و تاثیر بر نسل ها .................................................................................  142

  فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات ..................................................................................................  144

  نتیجه گیری .......................................................................................................................  144

  پیشنهادات .........................................................................................................................  149

  2-1 روش های مقابله با عملیات روانی براساس مبانی نظری پژوهش ............................  149

  منبع:

   

  منابع

  قرآن کریم

  نهج البلاغه

  آبرکراسبی، نیکلاس، استفن هبل و برایان. اس. ترنر (1367). فرهنگ جامعه‌شناسی، حسن پویان، تهران: چاپخش

  آذربایجانی، مسعود و دیگران (1385).روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، چاپ دوم

  ابن ابى الحدید (1387 ه ق). شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر: دارالاحیإ الکتب العربى

  إبن أبى شیبه ، عبداللَّه بن محمّد الکوفى (1409 ق). المصَّنف، بیروت: دارالفکر

  ابن اعثم کوفی(۱۳۷۲).الفتوح، ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی، تهران: انتشارت و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول

  إبن قیس هلالى، سلیم (1420ق). کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمد باقر انصارى، قم

  احمدی، اکبر (تاریخ مشاهده1390). سیاست بازان اموی، وبلاگ نطق

  http،//notgh88.persianblog.ir/post/2

  -        ارفعی، مرتضی (تاریخ مشاهده اسفند 1390) تبلیغ از منظر اسلام، قم: پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه

  http،//www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=29384&Ma

  ارنسون، الیوت (1370). روانشناسی اجتماعی، حسین شکرکن، تهران: رشد

  استرایکر، شلدون و دیگران (1376). مبانی روان‌شناسی اجتماعی جلد 3، جواد طهوریان، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، چاپ اول

  افروز، غلامعلی(1376). مبانی روانشناسی شایعه، مجله اطلاع رسانی و کتابداری «روابط عمومی»، شماره 9

  امینی نجفی، عبدالحسین(1372). الغدیر جلد 11، تهران: دارالکتاب الاسلامیه

  ایروانی، محمود و باقریان، فاطمه(1383).شناخت اجتماعی، روان‌شناسی اجتماعی، تهران: ساوالان

  ایلخانی‌پور، علی و عبداللهی، امید(1383). درآمدی برجنگ رسانه‌ای، بی جا: چاپ اول

  بدار، ل. دزیل، ژ. لامارش، ل. (۱۳۸۱). روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، تهران: نشر ساوالان، چاپ دوم

  بدار، لوک و همکاران ( 1386). روانشناسی اجتماعی، حمزه گنجی، تهران: ساوالان

  بلاذری، احمدبن یحیی(1974م). الانساب الاشراف، بیروت:موسسه علمی مطبوعات

  بیرو، آلن(1380). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه دکتر باقر ساروخانی، تهران: کیهان، چاپ چهارم

  ترابی، علی اکبر(1381). جامعه شناسی تبلیغات، تهران: انتشارات فروزش، چاپ اول

  جعفریان، رسول (1374) تاریخ خلفا، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول

  جونیو. و. ئوکی (1365). تعریفی از افکار عمومی، از کتاب صدای مردم، ترجمه محمود عنایت، انتشارات کتاب‌سرا

  حاجی حسین نژاد، غلامرضا (تاریخ مشاهده اسفند 1390). شایعه و کارکردهای آن در عملیات روانی(1)، سایت راسخون

  http،//rasekhoon.net/article/show-7157.aspx

  حسینی،  حسین (1383). اصول و مبانی عملیات روانی، تهران: دانشگاه امام حسین(ع)

  حیدری، مجید (1389). عشق، قم: زائر ، چاپ اول

  خامنه ای، سیّد علی(1354). صلح امام حسن(ع)، شیخ راضی آل یاسین، تهران: آسیا، چاپ اول

  خاوری خراسانی،عبدالرسول (1354). وقایع بعد از رحلت رسول اکرم، تهران: آسیا

  داقرتی، ویلیام (1377). جنگ روانی ،مجموعه مقالات تبلیغات و جنگ روانی، ترجمه حسین حسینی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران: پژوهشکده علوم دفاعی

  داود فیرحى،(بی تا). قدرت، دانش و مشروعیت سیاسى، پایان نامه دکترى، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران

  دوچ، مورتون و کروس، روبرت م (1374). نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی، مرتضی کتبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  دیویس فیلیپ (1365). صدای مردم، ترجمه محمود عنایت، تهران: انتشارات کتاب‌سرا

  رفیعی،علی(بی تا). تاریخ زندگانى امام حسین، پژوهشکده تحقیقات اسلامى،‏ قم: انتشارات زمزم هدایت

  -

  -

  سایت دانشنامهٔآزاد ویکی‌پدیا (تاریخ مشاهده اسفند 1390)

  /kdjcvnb?lang=fga&state=tspage&pn

  سورین، و. تانکارد، ج (۱۳۸۱). نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول

  شارون، جوئل(1379). ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی، چاپ اول

  الشاوى، على (1383). با کاروان حسینى، جلد 1، پژوهشکده تحقیقات اسلامى، قم: انتشارات زمزم هدایت

  شایان مهر، علیرضا (1377). دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: کیهان

  شریعتی، محمدتقی (1351). خلافت و ولایت از نظر قران و سنت، تهران: حسینیه ارشاد

  شریف کاشانی، ملاّ حبیب الله (1389 ه ق). تذکره الشهداء، بی جا: چاپ اول

  شفیعی (تاریخ مشاهده اسفند 1390) مدیریت ادراک، سایت عملیات روانی

  http//www.arnet.ir/?lang=fa&state=spage&pn=history

  شهرستانى (1364). الملل و النحل، تحقیق محمد فتح الله بن بدران، قم: چاپ افست

  شهید مطهری (1367). حماسه حسینی، تهران: صدرا

  شیرازی، محمد(1376). عملیات روانی و تبلیغات [مفاهیم و کاربردها]، تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  صلاح، نصر(1381). جنگ روانی، محمود حقیقت کاشانی، تهران: سروش، چاپ دوم

  طبرى، محمد بن جریر (1372). تاریخ الامم و الملوک، تحقیق گروهى از علماء، بیروت: موسسه الأعلمى

  عادلی، پیشرو (تاریخ مشاهده اسفند 1390) روان‌شناسی اجتماعی و عملیات روانی، وبلاگ پیشرو

  http،//pishroobang.blogf.com/post/31?>sdch-{N

  العقاد،عباس محمود (بی تا). معاویه بن ابی سفیان، بی جا: دارالرشاد الحدیثه

  علوی،محمد بن عقیل (1412ه ق). النصایح الکفایه لمن یتولی معاویه، قم: دارالثقافه للطباعه

  غفاری، محسن (۱۳۷۴). سیره امام حسین(ع)، تهران: پیام آزادی، چاپ اول

  فرانزوی، استفن(1381). روان‌شناسی اجتماعی، مهرداد فیروزبخت و دیگران، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول

  فستینگر، ل. و ارونسون، ا (۱۳۷۷).پیدایش و کاهش ناهماهنگی در بافت های اجتماعی در روان شناسی اجتماعی، متون اساسی انگلیسی و امریکایی، ترجمه پرویز سرندی، تبریز: دانشگاه تبریز

  کاوش، رضا (1383). ارتباطات ،اطلاع رسانی و تبلیغات در زمان امویان، مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

  کرچ، د. کراچ فیلد، ر. س. بلاکی، ا. اس (۱۳۴۷). فرد در اجتماع، ترجمه محمود صناعی، تهران: کتابفروشی زوار

  کریمی، یوسف (1384). روان شناسی اجتماعی(نظریه‌ها، مفاهیم، کاربردها)، تهران: ارسباران

  کوئن، بروس (بی تا). مبانی جامعه‌شناسی، غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت، چاپ سوم،

  کریستنس، ریو. ام و رابرت او. مک ویلیامز (1365). صدای مردم، محمود عنایت، تهران: کتاب سرا

  کریمی، یوسف ( 1378). روانشناسی اجتماعی نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها، تهران: ارسباران، چاپ ششم

  کوئن، بروس(1375). درامدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: توتیا، چاپ دوم

  -        گلی زواره، غلامرضا(تاریخ مشاهده اسفند 1390) تبلیغات مسموم و تحریفات امویان، سایت حوزه علمیه قم

  http،//www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=29384&MagazineNumberID=3836)

  گودرزی، مرتضی(1387). تاریخ خلفا، قم: نشر میثاق سخن، چاپ اول

  لازار، ژودیت (1380). افکار عمومی، مرتضی کتبی، تهران: نشر نی

  متفکر، حسین(1386). جنگ روانی، دفتر عقل پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، قم

  محبی نیا، (تاریخ مشاهده1390) تئوری ناهماهنگی شناختی، وبلاگ آستانه سخن

  http//mohebbiniahosein.blogfa/arch/post/16

  -

  مرادی، حجت ا.. ،(1389). عملیات روانی و رسانه، تهران: نشر ساقی

  المسعودی،ابو الحسن علی بن الحسین (1973م). مروج الذهب و معادن الجوهر، بیروت: دار الاندلس

  معصومی، احمد  (1371). مجله سیاست دفاعی، تهران: پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام‌حسین(ع)

  نوری، جعفر(1978م) الصراع بین الامویین و مبادی الاسلام، قاهره، مطبوعات النجاح

  -        نیکرو، حمید (تاریخ مشاهده اسفند 1390) تاریخچه عملیات روانی، سایت عملیات روانی

  http،//www.arnet.ir/fd?#dfv%dfv/>6{Per3

  وثوقی، منصور ونیک خلق، علی‌اکبر(1371). مبانی جامعه شناسی، تهران: خردمند، چاپ پنجم

  ولهاوزن،جولیوس (1958). تاریخ الدوله العربیه، (ترجمه به عربی) دکتر محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره: لجنه التالیف و الترجمه

  یعقوب، احمد حسین (بی تا). نظریه عدالت صحابه، لندن: موسسه الفجر

  ساروخانی، باقر (1376). درآمدی بر دائره ‌المعارف علوم اجتماعی جلد دوم، تهران: کیهان، چاپ اول

  http،//ketaab.iecmd.org/IMAM_HOSSEIN/barresi_taarikh_ashura_aayati_peyneveshthaa.html#link59

  http،//pishro63.persianblog.ir/post/22

  http،//www.amaliateravani.com

  -          

  MA Lineberger، Psychological Warfare، washington combat forces press.1954

  - Mollet M. and Weir () The Effectiveness of Advertising in Persuading Women to Consider the Military as a Career Option School of Journalism and Broadcasting Oklahoma State University
  Lee S. and Shen F. () Party affiliation political ad perceptions and political
  involvement Evidence from the Presidential campaign College of Communications The Penn State University


تحقیق در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, مقاله در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, پروپوزال در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, تز دکترا در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, پروژه درباره پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M-A) رشته: جغرافیای سیاسی چکیده جنگ نرم از لحاظ بررسی های علمی، مفهومی نوین و از جنبه تاریخی، مفهومی بسیار کهن است. این مفهوم در دنیا باواژه قدرت نرم شناخته می شود. جنگ نرم در مفهوم نوین آن با ویژگی هایی از جمله نرم افزار گرایی،ذهنیت سازی، تهی سازی از درون، تغییر هویت فرهنگی، تغییر الگوهای رفتاری، همراه با الگوسازی رفتاری، ایجاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت های فراگیر و صنعتی شدن جوامع و نیز نزدیک شدن خدمات و امکانات سازمان ها به یکدیگر، خلا فقدان تبلیغات موثر و کارآمد که باعث جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. بانک ها نیز مانند موسسات دیگر از این امر مستثنی نیستند. یکی ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد MA رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است. این پژوهش به صورت میدانی و با روش ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: "مدیریت بیمه" مقدمه بیمه عمر یک ابزار مالی به حساب می آید.وظیفه حمایت مالی و ارائه پوشش به خانواده ای که نان آور(بیمه شد) خود را در نتیجه مرگ از دست داده است به عهده بیمه عمر گذاشته است.بیمه عمر امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه کشور های مختلف است وبه علت دارا بودن باراجتماعی و اقتصادی خاص از اهمیت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. چکیده با توجه به اهمیت رضایت مشتری در استفاده از تکنولوژی های جدید در توزیع کالا و خدمات و همچنین گستردگی استفاده از کارت هوشمند سوخت که به عنوان یکی از روشهای جدید ارائه خدمات در حال اجراست؛ بنابراین بررسی میزان تأثیر ارائه خدمات به صورت شیوه های نوین بر رضایت مشتریان ضروری به نظر می رسید به همین منظور پژوهشی با عنوان میزان تأثیر ...

ثبت سفارش