پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام

word 439 KB 30057 147
1388 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۱۹,۱۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات

   

  چکیده:‌

  در تحقیق پیش رو جهت گیری رفتارهای اخلاقی شخصیت‌های مثبت، معمولی و منفی سریال «مدارصفردرجه» با روش تحلیل محتوا بررسی شده است.

  با توجه به معیارهای موجود درمتون اسلامی، رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی در دو زیر مقوله ارزشی و ضدارزشی تقسیم‌بندی گردیده‌اند و در ادامه 86 رفتارطرح شده درسریال – که جمعاً 976 بار تکرار شده‌اند – با تعیین جهت گیری هر رفتار، بررسی شده است و منظور از جهت‌گیری این است که اگر رفتارشخصیت‌های مثبت ومعمولی مؤید اخلاقیات باشد و رفتار غیراخلاقی از سوی شخصیت‌های منفی، ارائه شده باشد، جهت‌گیری سریال مثبت ودر غیر این صورت جهت گیری منفی در نظر گرفته شده است.

  بررسی رفتارها حاکی از آن است که در سریال 491 مورد رفتار پسندیده‌ی اخلاقی معادل 3/50 درصد کل رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی دیده می‌شود؛ از مجموع 491رفتار پسندیده‌ی اخلاقی در 480 مورد جهت‌گیری سریال مثبت بوده و در 11 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.96 مورد رفتار واجب اخلاقی معادل 8/9 درصد از کل موارد، نمایش داده شده است؛ از مجموع واجبات اخلاقی در 92 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در 4 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.220 مورد گناه صغیره معادل 6/22 درصد کل موارد، نشان داده شده است؛ ازمجموع گناهان صغیره،در 137 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در83 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.169 مورد گناه کبیره معادل 3/17 درصد کل موارد احصا شده است؛ از مجموع گناهان کبیره در 112 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در 57 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.

  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سریال به لحاظ کمّی و با کدگذاری مساوی رفتارها ، 84 درصد جهت‌گیری‌های سریال مثبت ودر جهت ترویج رفتارهای اخلاقی بوده است و در مقابل 16 درصد رفتارها با جهت‌گیری منفی ارائه شده اند.

   

  واژگان کلیدی: دین، اسلام، اخلاق، ارزش، ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی، «مدار صفر درجه».

  طرح مسأله

    از میان چهار کارکرد اصلی رسانه تلویزیون (تفریح و سرگرمی، اطلاع رسانی، آموزش وارشاد) تمایل مخاطبان رسانه‌ی ملی در وهله‌ی اول استفاده از این رسانه با کارکرد تفریح و سرگرمی است واغلب خانواده‌ها پس از فراغت از کار روزانه ، بخشی از وقت خود را به دیدن برنامه‌های شبکه‌های مختلف رسانه‌ی ملی خصوصا  مجموعه‌های تلویزیونی اختصاص می‌دهند. با این پیش فرض که ارایه‌ی غیر مستقیم آموزش‌ها در قالب کلی کارکرد سرگرم کننده با مقاومت کمتری از سوی مخاطب مواجه می ‌شود و برد و تأثیر بیشتری دارد. سریال‌های تلویزیونی با هدف‌گذاری سازمانی، علاوه بر خصوصیت سرگرم کنندگی به دنبال ارایه‌ی آموزش‌های غیرمستقیم به جامعه هدف هستند.

  پذیرش پیش فرض آموزش درونی و غیر مستقیم سریال‌های سرگرم کننده‌ی تلویزیونی اما، باعث ایجاد این نگرانی نیز هست که تأمین هزینه‌های بالای تولید و میلیون‌ها نفر ساعتی که صرف تولید وعرضه‌‌‌‌ی برنامه‌های تلویزیونی - به ویژه مجموعه‌های پرمخاطب – می‌شود، به دلیل فقدان روش‌های علمی سنجش وارزیابی تأثیرات برنامه‌ها روی مخاطب، به ضد خود مبدل نشود و نتایج نامطلوب نداشته باشد.

    در تحقیق حاضر تلاش شده که با کنکاش در تعاریف دین و واکاوی ساختار و مؤلفه‌های دین و دینداری و همین‌طور اخلاق و اخلاق اسلامی‌‌‌‌، مجموعه‌ای کاربردی از تعاریف علمی برای      تحلیل محتوای اخلاقی سریال‌های تلویزیونی ارائه شود. البته باید در نظر داشت که با عنایت به
  جامع‌الاطراف بودن دین حنیف اسلام و گستره‌ی وسیع اخلاق اسلامی که در برگیرنده‌ی کل افعال انسانی است ، احصای عموم قواعد بیش از توان افراد و مجموعه‌های علمی است ولی باید گفت که «آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید». بنابراین در این تحقیق سعی شده است   - در حد بضاعت - با احصای بخشی از قواعد قطعی اخلاق اسلامی گردآوری شده  در منابع معتبر اخلاقی، این تعاریف و یافته‌های علمی در تحلیل محتوای اخلاقی «سریال مدارصفردرجه» به‌کار گرفته شود.

  چون فضای حاکم بر سریال که با تأثیرپذیری از مقطع زمانی سریال، در برگیرنده‌ی طرح نظرات و گوشه‌هایی از عملکرد نحله‌های مختلف فرهنگی سیاسی و مذهبی حاضر در سریال است – البته   درحد طرح در یک مجموعه سرگرم‌کننده‌ی تلویزیونی – و حوادث جاری در این مجموعه، مانند تصریحات و اشاراتی که به «فرصت تاریخی بعد از شهریور1320، آغاز اقدامات عملی صهیونیست‌ها در تأسیس رژیم  نامشروع اسراییل، فضای حاکم بر جامعه بین‌الملل در سالهای جنگ جهانی دوم و تأثیرات آن بر سیستم‌های کوچک‌تری مثل ایران و...» شده  فرصت طرح چند نحله‌ی فرهنگی را در - قامت فرد یا افرادی به عنوان نماینده‌ی آن مشرب به خصوص - در اختیار نویسنده و کارگردان این سریال قرار داده است. این مشرب‌های فرهنگی و خرده فرهنگ‌های دیگری که در سریال به نمایش در می‌آیند عبارت‌اند از: خانواده اصیل مسلمان(حاصل پیوند یک ایرانی مسلمان معتقد با یک فلسطینی رزمنده...)، مجموعه‌های موازی ایرانی که هر یک قیمومیت فرهنگی غیر بومی را پذیرفته‌اند، همین‌طور نمایندگان مشرب‌های مختلف در فضای دانشگاهی خارج از ایران. تضارب و تزاحم آرای این مجموعه‌ها و افراد و همین‌طور که با طرح نظرات ایرانی اسلامی، ایده‌آلیستی، فرصت‌طلبانه، نازیستی، صهیونیستی و... فرصت مناسبی برای طرح ارزش‌ها در اختیار کارگردان قرار داده بود. و از منظر دیگر جذابیت‌های گوناگون فضای حاکم بر سریال مثل دیالوگ‌های بازیگران، چندوجهی بودن قصه سریال و ساختار قابل دفاع مجموعه‌ی تلویزیونی«مدارصفردرجه» از یک سو، و اهمیت این رویکرد که حتی برنامه‌های سرگرم‌کننده رسانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران بایستی با هنرمندی به ترویج ارزش‌های اسلامی همت گمارند، اینجانب را بر آن داشت که روی موضوع «ارزش‌های اخلاقی اسلام در سریال مدارصفردرجه» به حد بضاعت دقیق شوم. نوشتار پیش‌روی حاصل این غور و بررسی دانشجویانه می‌باشد.

   

  2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

  بایستگی ترویج ارزش‌های اسلامی در رسانه‌ی ملی و تصوری که در مورد سهولت ارائه رفتارهای اخلاقی در قالب سریا‌ل‌های تلویزیونی در میان سازندگان این آثار احساس می‌شود، باعث نگرانی‌هایی است که در آغاز نوشتار نیز اشاره‌هایی به آنها شد. باید پذیرفت که طرح موضوعات اخلاقی در سریال‌های تلویزیونی یک پدیده‌ی سهل و راحت نیست، هر چند به دلیل تجارب موفق و ماندگار تلویزیون پرداختن به این موضوعات ممتنع و نشدنی هم نیست.

       شاید در بهترین وضع بتوان گفت ارائه‌ی رفتارهای دینی به طور اعم و موضوعات اخلاقی- به عنوان موضوعات مورد بررسی در این تحقیق- به طور اخص امری «سهل  ممتنع»[1]است. سهل و راحت است چون تکلیف برنامه‌ساز با بسیاری از رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی روشن است و باورهای اخلاقی جامعه‌ی مخاطب با مجموعه‌های برنامه‌ساز متجانس و از یک حوزه‌ی هویتی هستند و این امر مبنای فهم مشترک میان مخاطب و برنامه‌ساز از است. ممتنع بودن موضوع هم ناشی از آن است که این یا آن فعل اخلاقی یا غیر اخلاقی از کدام شخصیت و یا در چه فضایی سر میزند. این همان بزنگاه پر ریسک و خطر برنامه‌سازی برای یک جامعه‌ی دینی است. و حکایت گر اهمیت و ضروریت تحقیق دانشجویانه‌ی پیش روست.

       در این تحقیق برآنیم با ارائه‌ی تعاریف علمی برگرفته از مبانی اخلاقی اسلام و رسیدن به جهت گیری درست در مسیر ارائه‌ی هنرمندانه‌ی موضوعات اخلاقی این جهت گیری‌ها را در سریال «مدار صفر درجه» مورد مداقه قرار دهیم و توفیق یا عدم توفیق این مجموعه را در این حوزه بررسی کنیم. (بررسی جهت‌گیری‌های اخلاقی سریال هم به عنوان نفس جهت‌گیری و هم به عنوان جهت‌گیری افعال و خصلت‌های اخلاقی و غیراخلاقی توسط هر یک از شخصیت‌ها در موقعیت‌های مختلف).

  در این بررسی، هم خود جهت‌گیری فی حد ذاته مهم است و هم جهت‌گیری درست و مورد توقع از هر یک از شخصیت‌ها؛ به این موضوع در متن تحقیق بیشتر خواهیم پرداخت.

  یکی دیگر از وجوه اهمیت این تحقیق، غور و بررسی خصلت‌های اخلاقی و ارزش‌گذاری جهت‌گیری‌های خصائل اخلاقی شخصیت‌هاست. در حد بیان ضرورت این بررسی می‌توان گفت، علاوه بر اهمیت بررسی رفتارهای اخلاقی در حوزه‌ها‌ی واجب مستحب، مکروه و حرام، معیار مهم دیگری نیز وجود دارد که بی‌توجهی به اهمیت آن و ساده انگاری در ارائه‌ی آموزش‌های غیرمستقیم، باز هم در بزنگاه پیشتر گفته به نقض غرض می‌انجامد. این معیار مهم که در متن تحقیق بیشتر به آن می‌پردازیم، نوع بیان هنری و جهت‌گیری‌های سریال در ارائه‌ی خصلت‌های اخلاقی است. کوشیده‌ایم در این حوزه نیز به تعاریف کاربردی و قابل تعمیم دست یابیم.

   

   

   

  3-1- درباره‌ی سریال «مدارصفردرجه»:

      سریال‌‌ تلویزیونی «مدار صفردرجه» در30 قسمت 50 دقیقه‌ای تولید ودرسال 1386 از شبکه اول سیما پخش شده است. شخصیت اصلی این سریال، جوان دانشجوی ایرانی به نام حبیب پارسا می‌باشد که در یک خانواده متعهد و مسئول ایرانی (پدری ایرانی: علی پارسا، کارمند مستعفی وزارت خارجه و منتقد سیاست‌های دولت ومادری فلسطینی: آسیه ، پرستاری معتقد و دلسوز با رفتاری انسانی) رشد یافته و درآغاز سریال درصدد ادامه تحصیل در یک دانشگاه معتبر خارجی است.

       باهمکاری و مساعدت یکی دیگر از شخصیت‌های اصلی سریال، سرگرد فتاحی که دوست خانوادگی پارساست با بورسیه حبیب پارس و اعزام او به فرانسه موافقت می‌شود. با این توضیح که سرگرد فتاحی در موقعیتی قرار می‌گیرد که در مقابل دادن یک امتیاز بزرگ(چشم پوشی از پیگیری قتل خاخام اسحاق) به تشکیلات صهیونیستی درایران، موافقت سیستم با پذیرش بورس تحصیلی حبیب پارسا را می‌گیرد.

       حبیب به فرانسه در آستانه‌ی جنگ دوم میرود ودر کلاس چند ملیتی ویا حداقل چند مسلکی یکی از دانشگاه‌های پاریس مشغول تحصیل می‌شود و کم‌کم به همکلاسی خود، دختری یهودی به نام سارا آستروک دل می‌بندد. این دختر یهودی از یک سو مورد علاقه‌ی فرزند یکی از سران صهیونیست‌هاست (جریانی که پیش‌تر پدر او را ترور کرده) و از سوی دیگر نزد دایی ضد صهیونیسم خود زندگی می‌کند که با چند سال تحقیق و جمع‌آوری اسناد پرونده‌ای افشا‌گرانه علیه صهیونیست‌ها آماده کرده است. آشنایی حبیب پارسا با این یهودی غیرصهیون، پای این دانشجوی ایرانی را به ماجراهایی باز می‌کند که با علت مخالفت سیستم در موردپذیرش بورسیه او تلاقی پیدا می‌کند... .

  حسن فتحی که پیشتر با کارگردانی سریال «روشن‌ترازخاموشی» با محوریت داستان زندگی حکیم متأله ملاصدرا شیرازی، بخش‌هایی از مجادلات حکمای امامیه با اهالی و تعلق خاطر خود به مجموعه‌سازی در مورد تاریخ ایران(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی) نشان داده بود در این مجموعه نیز به حواشی سالهای پایانی جنگ جهانی دوم (تأسیس رژیم جعلی اسرائیل) در ایران پرداخته است. در داستان این سریال شخصیت اصلی، جوانی است ایرانی که در دهه‌ی 1320 برای ادامه‌ی تحصیل به فرانسه(مهد تمدن غرب) می‌رود، در آنجا با دختری یهودی(یهودی ضربه خورده از صهیونیزم) آشنا می‌شود و به او دل می‌بندد... .

        در کنار این سه شخصیت اصلی(حبیب – سارا – فتاحی) شخصیت‌های محوری دیگر نیز وجود دارند که هریک تأثیر بسزایی در پیشبرد داستان به عهده دارند.

   

  [1]- قطعه‌ای که در ظاهر آسان نماید ولی نظیر آن گفتن مشکل باشد مثل شعر و نثر سعدی

  Abstract

   

  In this research the orientations of ethical behaviors in positive, ordinary and negative characters in ”Madaar e Sefr Daraje” serial have been evaluated by method of content analysis.

    According to the criteria of Islamic contexts ethical behaviors are divided to valued and unvalued classifications. However 86 behaviors which are totally repeated 976 itimes have been evaluated in this serial, through behavior orientation.

  By “behavior orientation”, we mean if positive and ordinary characters do moral actions and also if negative characters do immoral actions the serial orientation is positive, otherwise, serial orientation has been considered negative.

  The survey of behaviors indicates that in this TV serial, 491 behaviors equal to 50/3 percent are positive moral behaviors of a total of moral and immoral behaviors. The TV serial orientation is positive in 480 behaviors from a total of 491 moral behaviors and in 11 behaviors the TV serial orientation is negative. 96 behaviors equal to 9/8 percent are unavoidable (necessary) moral behaviors. From a total of unavoidable moral behaviors, the TV serial orientation is positive in 92 behaviors and in 4 behaviors, is negative. 220 weak(small) sins equal to 22.6 percent, are shown in this TV serial. from a total of weak sins, the TV serial orientation is  positive in 137 behaviors and is negative in 83 behaviors. In addition 169 strong (big) sins equal to 17/3 percent, have been shown. From a total of these sins, the TV serial orientation is positive in 112 behaviors and in 57 behaviors, is negative.

  The results tend to show in terms of quantity, and equal coding to the behaviors, 84 percent of serial behaviors are positive and propagate the ethical behaviors and on the contrary 16 percent of behaviors are considered negative. But due to the mentioned reasons in the results section about the quality of presenting ethics, we presumably accept the success of the serial.

   

  Key Words: religion- Islam-ethics- value- moral and immoral values- Madar e Sefr Darajeh

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

       عنوان                                                                  صفحه

  1- فصل اول: کلیات تحقیق...............................................................................1

  1-1- طرح مسأله...........................................................................................................................2

  2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................3

  3-1- درباره‌ی سریال....................................................................................................................5

  4-1- اهداف طرح.........................................................................................................................7

  5-1- سؤال های تحقیق.................................................................................................................8

  6-1 تعریف مفاهیم........................................................................................................................8

   

  2- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق.....................................................13

  1-2- بررسی تحقیقات پیشین.....................................................................................................14

  2-2- چهارچوب نظری تحقیق....................................................................................................18

         1-2-2- نظریه‌های مربوط به موضوع تحقیق.....................................................................18

         2-2-2- تئوری کارکردگرایی ساختی.................................................................................21

         3-2-2- نظریه‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حضور تسلی بخش................................................................................22

         4-2-2- جامعه‌پذیری.........................................................................................................23

         5-2-2- دیدگاه هارولد لاسول............................................................................................23

         6-2-2- نظریه‌ی انباشتی................................................................................................... 23

         7-2-2- نظریه‌ی الگوگیری....................................................................................................24

        8-2-2- نظریه‌ی استفاده وخشنودی.......................................................................................26

  3-2- دین - اسلام – اخلاق – ارزش............................................................................................26

  4-2- کارکردها و ویژگی ارزش‌ها.................................................................................................35

        1-4-2- کارکرد.......................................................................................................................35

         2-4-2- ویژگی ارزش‌ها........................................................................................................36

   5-2- ویژگی ارزش‌های دینی........................................................................................................36

   6-2- تعریف رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی(از منظر اسلام)....................................................38

        1-6-2- ارزش‌ها و ضد ارزش‌های تحقیق..............................................................................82

  7-2- کارکرد رسانه از دید رهبران انقلاب اسلامی.......................................................................84

  8-2- نقد محتوایی سریال................................................................................................................85

  1-7-2- موارد مثبت سریال.........................................................................................................85

  2-7-2- موارد منفی سریال..........................................................................................................86

   

  3- فصل سوم: روش تحقیق...................................................................................89

  1-3- روش تحقیق...........................................................................................................................90

         1-1-3- جامعه‌ی آماری.........................................................................................................90

         2-1-3- واحد ثبت و شمارش...............................................................................................91

         3-1-3- واحد متن(فحوا).......................................................................................................91

         4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات.........................................................92

         5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات...........................................................................................92

         6-1-3- محاسبه‌ی حجم نمونه..............................................................................................93

          7-1-3- قواعد کدگذاری......................................................................................................93

          8-1-3- متغیر و رده‌های تحقیق............................................................................................94

                  1-8-1-3- نام شخصیت ...........................................................................................95

                  2-8-1-3- نوع شخصیت...........................................................................................96

                  3-8-1-3- جهت‌گیری...............................................................................................96

                              1-3-8-1-3- جهت‌گیری مثبت................................................................96

                             2-3-8-1-3- جهت گیری منفی.................................................................97

  2-3- تعریف عملی رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی در سریال.................................................97

  4- فصل چهارم: یافته‌های تحقیق...................................................................103

     جداول فراوانی....................................................................................................................104

  5- فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهادها..............................................117

     1-5- بررسی یافته‌های تحقیق......................................................................................................118

     2-5- پیشنهادها............................................................................................................................122

  فهرست منابع و مأخذ.........................................................................................................125

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول شماره‌ی1-3: جدول محاسبه ضریب پایایی تحقیق ...............................................................93

  جدول شماره‌ی1-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی، بر حسب جهت گیری رفتار...........................104

  جدول شماره‌ی2-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی، بر حسب نام رفتار..........................................104

  جدول شماره‌ی3-4: توزیع رفتارهای پسندیده اخلاقی بر حسب جهت گیری رفتار......................108

  جدول شماره‌ی4-4: توزیع واجبات اخلاقی بر حسب جهت گیری رفتار......................................109

  جدول شماره ی5-4: توزیع گناهان صغیره بر حسب جهت گیری رفتار........................................110

  جدول شماره‌ی6-4: توزیع گناهان کبیره به تفکیک جهت گیری رفتار...........................................112

  جدول شماره‌ی7-4: میانگین میزان محبوبیت بازیگران سریال مدار صفر درجه..............................113

  جدول شماره‌ی8-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی برحسب جهت گیری به تفکیک نوع شخصیت‌ها....114

  جدول شماره‌ی9-4:توزیع خصائل مورد بررسی برحسب جهت گیری..........................................115

  منبع:

  فهرست منابع و مآخذ:

  قرآن کریم

  آبراگرمبی، نیکلاس وهیل، استفن ویرایان، س.ترنر(1370). فرهنگ جامعه شناسی(حسن پویان؛ مترجم). تهران: انتشارات چاپخش(تاریخ نشر اصلی بی‌تا).

  آخوندی، مریم(1386). مخاطب شناسی طنز، روزنامه‌ی کیهان شماره‌ی18819.

  آشنا، حسام الدین(1386). رسانه دینی، رسانه غیر دینی، تبیان 49858 . بازیابی 8 اردیبهشت 1388 ازwww.tebyan.net/index/aspx                                                             

  آشنا، حسام الدین(1387). رسانه‌های جدید در خدمت دین، وبلاگ فرهنگ و ارتباطات. بازیابی 29 اردیبهشت 1388 ازhttp:ashnaa1343.pershianblogfa.com/post/278              

  آشنا، حسام‌الدین و رضی، حسین(1376). "بازنگری نظریه‌های هنجاری رسانه‌ای و ارائه دیدگاهی اسلامی"، فصلنامه پژوهشی، دانشگاه امام صادق«علیه‌السّلام» ، ش 4 ، صص 207-246

  آمدی، عبدالواحد بن محمد(1366). غرر الحکم و دررالکلم، (محمد علی انصاری؛ مترجم) قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).

  ابن حنبل، احمد (بی‌تا). مسند الامام احمد بن حنبل، (بی نا؛ مترجم)، بیروت: دارصادر.

  ابن‌شعبه، حسن‌بن‌علی(1404ق). تحف‌العقول‌عن‌آل‌الرسول «صلی‌الله‌علیهم»،(بی‌نا، مترجم)،  قم: موسسه‌ی انتشارات اسلامی. (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).

  ابن‌منظور(1988). لسان العرب(بی‌نا؛ مترجم) بیروت: دارحیاء التراث العربی.(تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).

  ابن هشام، ابن منظور(بی‌تا). السیرته النبویته، (بی نا، مترجم)، چاپ مصطفی.

  اسماعیلی، مهدی(1382). جایگاه حقوق و رسالت رسانه‌ها ، تهران: فصلنامه پژوهش و سنجش ویژه دین و رسانه، سال دهم شماره 35 ، پائیز 1382.

  اعوانی، غلامرضا(1375). اخلاق ، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران: انتشارات حیان.

  اکبریان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبریزی، علی(1387). علم و اخلاق. پروژه، 33328 بازیابی 24 فروردین 1388 ، از    www.pajoohe.com/fa/print.php                                                                  

  الوندی، علیرضا(1387). ارزش‌ورسانه، وبلاگ‌ ارتباطات، بازیابی29اردیبهشت 1388از          http:alvandiali.blogfa.com./post/1983                                                        

  امیری،کیومرث(1378). "تحلیل محتوای ارزش‌های معرفی شده در کتاب‌های درسی دوره دبیرستان در سال‌های 56-1352 و 76-1372 "،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی. استاد راهنما: دکتر مهدی محسنیان راد.

  17.           امین نژاد، طاهره(1387). مهمان داری و ضیافت، پژوهه 1661 .بازیابی 30 فروردین 1388 از
  www.pajoohe.com/fa/print.php

  امینی، ابراهیم(1367). خود سازی و تزکیه نفس، قم انتشارات شفق.

  باردن، آکن (1375). تحلیل محتوا، (ملیحه آشنایی و محمد یمنی سرخابی؛ مترجمین) تهران: دانشگاه شهید بهشتی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا)

  پویا، علیرضا(1380). بررسی مولفه‌های آرامبخشی در برنامه‌های صدا و سیما، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه، کد 341/1380.

  تهرانی، مجتبی(1384). اخلاق الاهی، جلد چهارم و پنجم، تهران: موسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌‌ی معاصر.

  جان هیک(1382). فلسفه دین، (احمد بهشتی، مترجم). قم: موسسه بوستان کتاب (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).

  جانسون، چالرز(1363). تحول انقلابی: بررسی نظریه پدیده انقلاب،(حمید الیاسی؛ مترجم) تهران: انتشارات امیرکبیر.

  جوادی آملی، عبدالله(1380). شریعت در آینه معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

  جوانفکر، علی اکبر(1386). رسانه دینی، پژوهه 25513 . بازیابی 8/2/1388 از
  www.pajoohe.com/fa/15415/print.php                                                      

  حاجیلری، عبدالرضا(1377). "بررسی تطبیقی تغییر ارزش‌های اجتماعی مردم ایران در مطبوعات در سال‌های 1360 و 1375" پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، سال 78-77.

  حرّ عاملی، محمد بن حسن(1396ق). وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،(بی‌نا، مترجم)،  قم: موسسه‌ی آل‌البیت «علیهم‌السّلام»

  خادم الذاکرین، اکبر(1382). اخلاق اسلامی در نهج البلاغه، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب «علیه‌السّلام» چاپ چهارم.

  خرمشاهی، بهاالدین(1372). دین پژوهی: دفتر اول، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

  خمینی، روح الله(1383). چهل حدیث. تهران نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

  دبیری، احمد(1387). علم اخلاق، پژوهه ، 30586 . بازیابی 22 فروردین 1388 ، از
                                                        www.pajoohe.com/25513/index.php

  دستغیب، سیدعبدالحسین(1386). گناهان کبیره، قم، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب. (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا)

  دهخدا، علی اکبر(1334).  لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  رابرتسون، بان(1372). درآمدی در جامعه (حسین بدوان؛ مترجم)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا)

  رحمان ستایش، محمد کاظم(بی‌تا). تجسّس، 3296 بازیابی 29 اردیبهشت 1388    ازwww.encyclopaediaslamica.com/mdadkhal2.php                                        

  رهبر، محمدتقی و رحیمیان، محمد حسن(1378). اخلاق و تربیت اسلامی، تهران: انتشارات سمت.

  ژکس(بی‌تا). فلسفه اخلاق (ابوالقاسم پورحسینی؛ مترجم)، تهران انتشارات امیرکبیر

  سادات، محمدی(1365). اخلاق اسلامی. تهران: انتشارات سمت.

  ساروخانی، باقر(1370). جامعه شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.

  ساعی، محمد حسین(1386)." تحلیل محتوای ارزش‌های اسلامی در سریال زیر تیغ"پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما.

  سامقانی، محمد(1387).  علم اخلاق، پژوهه، 32133. بازیابی 25 فروردین 1388 از
                                                        www.pagoohe.com/25513/index.php

  سبحانی، جعفر (1413ق) مفاهیم القرآن . قم: (ناشر: بی‌نا).

  سلطان شاهی، علیرضا(1386). نقد «سریال مدار صفر درجه»، 533 . بازیابی 22 فروردین 1387 از
                                                                  www.Jew-blgfa.com/post.aspx      

  سیستانی، علی(1385). رساله‌ی عملیه،(بی‌نا، مترجم)، (بی‌جا).

  شاه محمدی، نرگس(1378). "بررسی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی "خاص نوجوانان" بر روی ارزش دینی  آنان". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشی در علوم اجتماعی. تهران: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(سلام‌الله علیها).

  طباطبایی، سید محمد حسین(1372). المیزان فی تفسیر القرآن، ج8 ،دارالکتب الاسلامیه.

  طباطبایی، سیدمحمدحسین(1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن، ج12،تهران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

  طبرسی، ابوعلی، فضل بن الحسن(1339). مجمع البیان، (بی‌نا، مترجم)، تهران: شرکته المعارف الاسلامیه.

  طهوری خیابانی، سودابه(1386). "ارزشیابی عملکرد شبکه جوان در زمینه اشاعه ارزشهای الهی انسانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشکده صدا وسیما، استاد راهنما: دکتر محمد علی هرمزی زاده، تهران: بهار 86.

  طیب، سیدعبدالحسین(1374). اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام، (تاریخ نشر اصلی بی‌تا).

  عباسی، شهاب الدین(1382). دین و فناوری و تلویزیون از دید نیل پستمن، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش و سنجش شماره 35.

  عروسی حویزی، عبدعلی‌بن‌جمعه(1422 ق). تفسیر نور الثقلین، تحقیق: سید علی عاشوری. بیروت موسسه التاریخ العربی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).

  علوی، تورج(1385). بررسی ارزش‌های اجتماعی(اخلاقی- مذهبی) مطرح شده در تیزرهای تلویزیونی در سال 1383، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی صداوسیما، استاد راهنما: دکتر محمود دهقان طرزجانی.

  علوی، حمید(1388). اخلاق عملی، تهران: پیام محراب.

  فاضلی، نعمت الله(1376). آموزش، تحقیق، ترویج، تحلیل محتوای‌ نامه‌ی اجتماعی، نمایه پژوهش، سال اول، تابستان 1376.

  فروهش تهرانی، غلامرضا(1373). بررسی تاثیرات ارزشی فیلم‌های سینمایی بر جامعه (با توجه به نظرات دانشجویان بیننده)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: فرامرز رفیع پور.

  فرهنگ اصطلاحات سینمائی(1387). 229، بازیابی 12 اردیبهشت 1388 از
       www.2.iribu/amouzesh/h/page-sh.asp                                                 

  فرهنگ واژه‌های سینمایی(1387). 75، بازیابی29اردیبهشت 1388 از                           
  www. 2.irib/dmcuzehs/h/page.asp                                                           

  فقیهی رضایی، محمد(1384). قرآن کریم همراه با شرح آیات منتخب، تهران انتشارات محراب قلم.

  فوزیه، شهاب و صالحی سده، زیبا(1383). "بررسی ارزش‌های اسلامی در مجموعه تلویزیونی گمگشته" مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما، سند شماره 85 .

  قمی، عباس(1379). مفاتیح الجنان، قم: انتشارات نبوغ (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).

  قمی، عباس(1422 ق) سفیته البحار،(بی‌نا، مترجم)، قم: انتشارات اسوه، چاپ سوم، (تاریخ نشر اصلی بی‌تا).

  کازنو، ژان(1381). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی(باقر ساروخانی و منوچهر محسنی؛    مترجمان). تهران: انتشارات اطلاعات(تاریخ نشر اصلی:1986).

  کراولی، آنجلا(1386). فرهنگ آکسفورد المنتری، (مریم مردانی؛ مترجم)،تهران: در دانش (تاریخ نشر اصلی: 1994 : دانشگاه آکسفورد).

  کلینی، محمد بن یعقوب(1376). اصول کافی، (سید جواد مصطفوی؛ مترجم)،تهران: انتشارات گلگشت. (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).

  کوئن، بروس(1369). مبانی جامعه شناسی، (توسلی و فاضل؛ مترجمین) قم: انتشارات سمت (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).

  مجلسی، محمد باقر(1364). بحارالانوار الجامعته لدرر اخبار الائمته الاطهار،(بی‌نا، مترجم)، تهران: دارالکتاب الاسلامیه (تاریخ نشر اصلی: 1404ق).

  محسنیان راد، مهدی(1375). انقلاب، مطبوعات و ارزشها، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

  محمد خلیفه، عبداللطیف(1378). بررسی روان‌شناختی تحول ارزش‌ها، ، (سیدی سیدحسین؛ مترجم)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد،1378.

  محمدی اشتهاردی، محمد(1387). چشم چرانی، روزنامه کیهان، سال شصت و چهارم شماره‌ی 19211.

  محمدی اشتهاردی، محمد(1381). تواضع و فروتنی، مجله‌‌ی پاسدار اسلام، شماره‌ی 245 .

  محمدی ری شهری، محمد(1383). میزان الحکمه، (حمید رضا شیخی؛ مترجم)، قم: دارالحدیث، (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).

  محمدی مهر، غلامرضا(1385). بررسی سریال‌های تلویزیونی از منظر تجمل گرایی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای اداره کل مطالعات رسانه.

  مریجی، شمس‌اله(1383). عوامل موثر در انحراف از ارزش‌ها. مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

  مصباح یزدی، محمدتقی(1370). آموزش عقاید، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

  مصباح یزدی، محمدتقی(1367). معارف قرآن، قم: موسسه در راه حق.

  مصباح یزدی، محمدتقی(1387). نقش نیّت در عبادات، تهران: روزنامه کیهان شماره 19311.

  مطهری، علی(1386). صداوسیما و مساله "عشق"، 52263 بازیابی 29 اردیبهشت 1388 از
  www.tebyaan.net/Politics-Social/Media/Radio-Tv.html                            

  مطهری، مرتضی(1382). مجموعه آثار ، تهران: انتشارات صدرا.

  معین، محمّد(1342). فرهنگ معین، تهران انتشارات امیرکبیر.

  مک کوئیل، دنیس(1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، (پرویز اجلالی، مترجم) مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

  مکارم شیرازی، ناصر و همکاران(1371). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه. چاپ سوم.

  مکارم شیرازی، ناصروهمکاران(1384). یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث. قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

  مهدوی‌کنی، محمدرضا(1372). نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، تهران: انتشارات فرهنگ اسلامی.

  مهرداد، هرمز(1380). مقدمه‌ای به: نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: موسسه‌ی دانشگاه پژوهش فاران.

  مولانا، حمید(1378). اسلامی کردن رسانه‌ها در عرصه‌ی جهانی، فصل‌نامه رادیو تلویزیون، سال اول پاییز 1378.

  میرزایی، محسن(1384)." بررسی ارزشهای اسلامی در سریال ویژه رمضان 1382"، تحلیل محتوا سریال‌های افرزنه خواه کوچک وفقط به خاطر تو" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما.

  ناس، جان بی(1381). تاریخ جامع ادیان، (علی اصغر حکمت با مترجم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی(تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).

  نراقی، ملا احمد(بی‌تا). معراج السعاده، تهران: انتشارات تجلی.

  نراقی، مهدی (1368). جامع السعادات، چاپ نجف اشرف.

  نظرسنجی و اثر سنجی سریال مدار صفر درجه(1386). تهران: مرکز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

  نوری، حسین بن محمد تقی(1408 ق). مستدرک الوسایل،(بی‌نا، مترجم)، قم: موسسه آل‌البیت علیهم‌السّلام.

  نهج البلاغه(1326). شرح فیض الاسلام، تهران: چاپخانه آفتاب.

  نیک گهر، عبدالحسین(1371). مبانی جامعه شناسی. تهران: انتشارات رایزن.

  ورّام، مسعود بن عیسی(بی‌تا). مجموعه ورّام،(بی‌نا، مترجم)، قم: انتشارات مکتبه الفقیه.

  ویندال، سون(1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، (علیرضا دهقان؛ مترجم)، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

  هرندی،جعفر(1387). ایثار،بازیابی30اردیبهشت1388از   www.navideshahed.com//print/php                                                           

  هیوم، رابرت(بی‌تا). ادیان زنده جهان، (عبدالرحیم گواهی با مترجم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).

  Applbaum,°Etal°(1973). “Fundamental‌‌‌‌‌ Concepts in Human Communication , san Francisco canfold press.

  Benger, James R (1978).“Media Content as Social Indicators the Greenfield Index of Agenda Setting” Communication Research, Vol 5, no 4, P.437, sefe Publication.

  Blumer, J.G and Katz°(1974).“The Uses Of Mass Communication Current Persepective” on uses and Gratifications Research New bery Park.

  Brunkhorst, Hauke (1993).“Communication”; P. 96 - 98 in the Blackwell Dictionary of Twentieth – century Social Thought, bottomore (ed)

  Defleur and Dennis (1991).“Understanding Mass Communication” ,boston houghton miffin company.

  Giddens Anthony (1989) “Sociology, polity press”, Reprinted 199.

  Goode, william j, (1966) “The Dynamics of Modern Society”, New york: A therton.

  Heller, E.T. (1947) “Sociology Relation & Structures”:Astudy In principles of Socilogy New York.

  Lazarsfled (p.f) Merton (d.n) “Mass cummunication popular And Orginzed social action”, p. 492.

  MC Quail, Denis (1993) “Mass Communication Theory:An Introduction”. 

  Pals, Danliel, (1996). “Seven theories of Religion”, Oxford University Press.

  Roucek. J.S & warren R.R (1951) “Sociology”: A Introduction Iowd: Ames.

  Schaefer, Richard. T. (1983)“Sociology”; New York: Henry Helt Coinc.


تحقیق در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, مقاله در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, پروپوزال در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, تز دکترا در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, پروژه درباره پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام, رساله دکترا در مورد پایان نامه میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است . نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: پژوهش هنر چکیده در اسلام، هر هنری با معیار هر چه نزدیک تر بودن و مؤثر تر بودن آن در روح انسانی سنجیده می شود. نزدیکترین چیز به روح ما، بدن ماست. بنابر این، هر هنری که با بدن سرو کار دارد، مهم است. از همه ی آنها مهم تر جامه است. جامه بعد از بدن نزدیک ترین چیز به ماست. آنچه می پوشیم در آنچه در درون آن احساس میکنیم مؤثر است. تمدن کلاسیک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده: قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت اجرايي                       

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تربیت اخلاقی کودکان با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت در این تحقیق ضمن ارائه تعریف مختصری از اخلاق و برداشت­های امام علی (ع) به بررسی مبانی، اصول، روش، هدف­ و همچنین بررسی صلاحیت حرفه­ای معلم برای تربیت اخلاقی کودک پرداخته‌شده است. این تحقیق از جنس اسنادی است؛ روش تجزیه تحلیل اطلاعات ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي تابستان93 چکيده هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي تأثير کلاس هاي آموزش خانواده برروي د

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي سال 93 Effectiveness of family education on maternal educational perspective  

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پایان نامه، برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"رشته تولید سیما چکیده تحقیق: نشر آموزه های دین اسلام، از ضروری ترین عوامل بقاء و تداوم این آیین توحیدی می باشد. تبلیغ و اطلاع رسانی این مفاهیم و مبانی دینی، مهمترین راهکار نشر و ایقاء آن می باشد. با شروع غیبت امام زمان(عج)، روحانیون به عنوان نائبان آن حضرت، به این رسالت مهم پرداختند و می پردازند؛ در عصر غیبت، روحانیون مسلمان، به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تحقیق ارتباطات اجتماعی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است. مطالعه این پدیده ...

ثبت سفارش