پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران

word 420 KB 30087 122
1393 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۴,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد  در رشته  علوم ارتباطات اجتماعی

  چکیده:

  در این رساله تلاش می­شود به بررسی زمینه­های تاریخی، اجتماعی  و فرهنگی جنگ و رابطه­ی آن با سینما و همچنین چگونگی بازتاب آن "زمینه" ها در سینما ، در سه دهه بعد از انقلاب پرداخته شود. در واقع نگارنده سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم­های سینمایی با موضوعیت جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ است. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­(متن)های ابراهیم حاتمی­کیا شناسایی کرد. تمامی فیلم­های انتخاب شده فیلم­های حاتمی­کیا هستند. سه دهه­ی مدنظر شامل  دهه­ی اول که جنگ جریان داشته­، دهه­ی دوم که مصادف با جریان سازندگی بوده است و دهه­ی سوم که دهه­ی اصلاحات است. در این پایان­نامه تنها یک گفتمان جنگ شناسایی می­شود که این گفتمان در طول سه دوره تغییر و تحول می­یابد. به زبانی دیگر سه گفتمان جنگ که هر یک خود را در تقابل با دیگری تعریف کند و جود ندارد، بلکه یک گفتمان مورد توجه قرار می­گیرد که چگونه در طول سه دهه تغییر می­یابد. نگارنده سه دوره­ی اصلی در گفتمان جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده است. هریک از سه دوره و یژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. روش این رساله مبتنی بر مطالعات فرهنگی و تحلیل گفتمان-نظریات لاکلائو وموفه- می­باشد. در این پایان نامه از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است که عمدتا آن را هم به مثابه­ی روش و هم به مثابه­ی نظریه در نظر می­گیرند. بواقع رویکرد مطالعات فرهنگی نقشی شناختی برای هنر قائل است و از توجه صرف به مقوله زیبا شناختی فراتر می­رود و آن را در ارتباط با فهم ما از جهان هستی قرار می­دهد،از این رو متن(فیلم)های حاتمی­کیا حوزه­های گفتمانی می­شوند برای شناختن وضعیت دوران­ها.

  واژه‌های کلیدی:

    الف- فارسی:

    سینمای­جنگ، تحلیل­گفتمان، دیگری،  لاکلائو، موفه. 

  مقدمه:

  هدف اصلی این پژوهش بررسی زمینه­های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب است. نگارنده در این رساله، سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم جنگ را درطول سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­است. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. محور اصلی در این پایان نامه توجه به دال­های مرکزی جنگ و بازنمایی آن در سینمای جنگ در طول سه دهه گذشته است. این رساله از نظر روش تحقیق و مبانی نظری مبتنی بر مطالعات فرهنگی و تحلیل­گفتمان-دیدگاه لاکلائو وموفه-می­باشد. بواقع رویکرد مطالعات فرهنگی نقشی شناختی برای هنر قائل است و از توجه صرف به مقوله زیبا شناختی فراتر می­رود و آن را در ارتباط با فهم ما از جهان هستی قرار می­دهد. در این پایان­نامه تنها یک گفتمان جنگ شناسایی می­شود که این گفتمان در طول سه دوره تغییر و تحول می­یابد. به زبانی دیگر سه گفتمان جنگ که هر یک خود را در تقابل با دیگری تعریف کند و جود ندارد، بلکه یک گفتمان مورد توجه قرار می­گیرد که چگونه در طول سه دهه تغییر می­یابد. نگارنده سه دوره­ی اصلی در گفتمان جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده است. هریک از سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. بر همین اساس  در این تحقیق فیلم­های حاتمی­کیا انتخاب شده­اند. حاتمی­کیا را می­توان سینماگر جنگ شناخت که در هر سه دوره­ی ذکر شده حضور داشته است. در ادامه فصل بندی رساله را به شکل خلاصه شرح می­دهم.

  در ابتدا سعی شد تا در هر دوره فیلم­های انتخاب شود که بتوان بر اساس آنها مفاهیم و دال­های اصلی این گفتمان مشخص شود. در دهه اول سه فیلم"دیده بان"،"مهاجر"و"هویت" مورد تحلیل قرارگرفته است. اکثر این فیلم­ها از سال 1365 به بعد ساخته شده بودند و به واقع این تاخیر چند ساله مهمترین عامل برای ظهور و شکل­گیری این گفتمان بود. این امر به این معنا نیست که این گفتمان تا سال 1365ساخت فیلم­های سینمایی شکل نگرفته بود، بلکه به این دلیل است که سینما به عنوان یک حوزه هنری، لوازم و ابزارهای خاص خود را دارد و این گفتمان چند سال طول کشید تا بتواند به این لوازم دست پیدا کند و از سینما به عنوان یک حوزه برای بازنمایی گفتمانی استفاده کند. گفتمان­های پیش از آن که درباره جنگ، فیلم ساخته بودند، عمدتا یا گفتمان­های ملی­گرایانه و میهن پرستانه­اند (مانند فیلم عقاب­ها) و یا از نظر ژانری بسیار شبیه به فیلم­های هالیوودی هستند که عمدتا اکشن هستند. اما گفتمان رسمی به خوبی توانست مرز مشخصی بین خود و سایر گفتمان­هایی که به نوعی به بازنمایی جنگ می­پرداختند، ترسیم کند.

  اما در دهه دوم گفتمان جنگ تا حدود زیادی دچار تغییر و تحول می­شود. دهه اول که با پایان جنگ همراه است و گفتمان جنگ رسوب یافته است، در فیلمی مثل از "کرخه تا راین" ساخته می­شود که به نوع دیگری خود را در یک کشور اروپایی مثل آلمان می­یابد. این گفتمان به گمان حذف سایر رقبا در داخل، در خاج از کشور به دنبال نگاه خیره دیگری است و هویت خود را از طریق ساختن جعلی این نگاه بازسازی می­کند. اما در اویل این دهه است که با ورود سایر گفتمان­ها در عرصه بازنمایی ، و قدرت گرفتن گفتمان­های رقیب، این گفتمان هم دچار بحران می­شود. رویه قالب در این گفتمان دیگر نه طرد و انکار دیگری، بلکه تقابل با دیگری است. این امر متضمن حداقل بازنمایی دیگری است، هر چند این بازنمایی به شکل نابرابری صورت می­گیرد و در اغلب موارد این گفتمان خودی است که به جای گفتمان­های دیگری سخن می­گوید. با این وجود این گفتمان همانطور که در فیلم" آژانس شیشه­ایی" نشان داده­اند، دچار بحران می­شود و عمدتا سعی می­کند با استراتژی حذف موارد ناخالص از خود، گفتمان خود را تبرئه سازد. اما این شکل از تطهیر تا آنجا پیش می­رود که دیگر چیزی از این گفتمان باقی نمی­ماند. به همین دلیل مواجهه این گفتمان با به حاشیه راندن خودش به شکل مرثیه و در نهایت به صورت مالیخولیا خود را نشان می­دهد. به طور مثال در فیلم "آژانس شیشه­ای" عباس به ابژه­ایی تبدیل می­شود که در حال از دست رفتن است و نماد ارزش­هایی می­شود که در حال از دست رفتن است، ارزش­هایی که حتی وجود آنها نیز محل تردید است. این نوع نگاه به ابژه از دست رفته، با آرمانی کردن گذشته و پالودن تمام ناخالصی­ها از آن صورت می­گیرد. شیوه بازنمایی بدن در این دوره نیز با نوعی تناقض همراه است. از یک طرف بدن به نمادی برای مظلومیت و ازدست رفتن ارزش­ها تبدیل شده است و به مهمترین دال مورد ارجاع برای گفتمان رسمی تبدیل می­شود که تاکیدی بر بعد جسمانی بدن است و از طرف دیگر و همانطور که در دهه اول نیز نشان داده شد، بایستی بر بعد روحانی یا همان متا فیزیک رزمنده اشاره کند. به همین دلیل در این فیلم بدن رزمنده به شکلی زیبا شناختی بازنمایی می­شود.

  در دهه سوم اما همه چیز تغییر می­کند و تقابل و تخاصم گفتمان به شکل تفاوت گفتمانی و درک دیگری همراه می­شود. فیلم دهه سوم که به" نام پدر" است بیش از هر چیز مربوط می­شود با رویارویی گفتمان کسانی که به جنگ رفته­اند و گفتمان نسل سوم جنگ. اما همانطور که گفته شد، گفتمان رسمی جنگ تا حدود زیادی دچار استحاله شده است و همه چیز در یک تفاوت فرهنگی و درک متقابل پیش می­رود. در گفتمان این دهه، بازنمایی بدن، وجه کاملا متقابلی با دهه اول پیدا می­کند و بر خلاف دهه اول که از بدن رزمنده بدن زدایی شده بود، بدن و سویه جسمانی آن به نمادی برای مقاومت تبدیل شده است. به همین خاطر بدن زخمی شده یک دانشجوی دختر به نمادی برای مخالفت و مقاومت در برابر جنگی تبدیل می­شود که به نظر می رسد بیش از حد طولانی شده است و انتظار می­رود که به فراموشی سپرده شود.

  مفهوم دیگری که در ادامه به بحث گذاشته می­شود "استحاله"است. استحاله در این جا به معنای تغییر بنیادین در یک گفتمان نیست، بلکه تغییر تدریجی در مفاهیم و دال­های مرکزی است، به حدی که بتوان گفتمان دهه هفتاد را همان گفتمان دهه شصت دانست و گفتمان دهه هفتاد را نیز همان گفتمان دهه هشتاد. اگر این گفتمان را در روند تاریخی آن بازشناسی کنیم ممکن است گفتمان دهه هشتاد را گفتمانی متفاوت و یا حتی متقابل در برابر گفتمان دهه شصت دانست. از همین رو است که به عقیده من اتخاذ رویکردی تبارشناسانه برای تحلیل هر گفتمانی مشخص است. اینکه سر حد یک گفتمان چیست و یا به عبارت دیگر آیا می­توان منشاء خاصی برای یک گفتمان قائل شد و آن را شناسایی کرد­، اما می­توان به شناسایی این امر پرداخت که یک گفتمان از چه زمانی توانسته است هژمونی خود را تا حدی مسلط کند. از این رو گفتمان رسمی جنگ، بدون شک ریشه در دهه­های پیش از انقلاب نیز دارد، اما آنچه اهمیت دارد این موضع است که این گفتمان در دهه شصت تو انسته است با دستیابی به یک حوزه گفتمانی، یعنی سینما، گفتمان خود را به عنوان گفتمان مسلط در دهه اول- معرفی کند. موضوع مهم دیگر به گفتمان رسمی کشور در طول این سه دهه بازمی­گردد. به واقع هدف من از انتخاب ‏سینمای جنگ، پیگیری گفتمان­های مسلط جمهوری اسلامی در طول این سه دهه بوده است. نتیجه به دست آمده حرکت تاریخی گفتمان در مواجهه با سایر گفتمان ها از یک رویکرد تخاصمی به سمت تفاوت فرهنگی است.

  در ادامه کمال تشکر از خانم دکتر مهری بهار  را دارم که اگر نبود راهنمایی ایشان انجام این رساله ممکن نبود.نظریاتشان چون چراغی راه دشوار این رساله را روشن و بار سنگین آن را سبک کرد.وهمچنین ازآاقای دکتر تقی آزاد ارمکی و آقای دکترمحمودشارع پور سپاسگزارم.

  بیان مسأله:

  سینمای جنگ در ایران که عموما با نام سینمای "دفاع مقدس"شناخته می­شود،­ به علت محور قرار گرفتن در
   ایدئولوژی رسمی حاکمیت نتوانست در دوره­های مختلف –سه دهه اخیر به نحو باز و آزادی مورد ارزیابی و نقادی قرار گیرد. تفکرات انتقادی در این دوره به علت تابو شدن شدید این سوژه  اکنون اجتماعی شده  که هنوز هم بسیار مورد ارجاع تفکر حاکم قرار می­گیرد و سعی در حفظ "تقدس گونگی" آن می­شود، تنها توانست در حوزه­ی ادبیات و هنر به صورت عام و سینما به صورت خاص پرداخت آزاد گونه­تر و رهاتری به آن داده شود. چون حوزه­ی هنرگفتمانی است که به شکل نمادین و غیر مستقیم فهم ما از چیزها را قوام می­دهد . این حوزه می­تواند به شکلی نمادین برخی از جنبه­های نهی شده آن را در خود بازنمایاند. با این وجود فهم ما از وقایع جنگ تنها به بازنمایی­های روایی در فیلم­ها محدود نمی­شود و نیاز به واکاوی فیلم و کنار هم قرار دادن تکه­های این پازل دارد. من سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ام. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد.

  "جغد مینوروا شباهنگام بال و پر می­گستراند".­­­ از نظر هگل، تاریخ در حرکت مومنتال خود در حال آشکارشدگی است. یعنی هر دوره­ای از تاریخ که به پایان می­رسد، اندیشه به بازاندیشی و بازسازی آن دوره می­پردازد. برای نمونه می­توان شاهنامه­ی فردوسی و ایلیاد و ادیسه­ی هومر را نام برد که در پایان اعصار طلایی ایران و یونان نگاشته می­شود. همانطور که ریکور عنوان می­کند "تفسیرهای رویدادهای متاخر نسبت به رویدادهای  نزدیک­تر  روشن­تر می­باشند"(steph.2006:36). این جمله ریکور یاد آور فاصله گرفتن تاریخی سوژه گفتمانی برای فهم بهتر آن دارد.

  از نظر هگل هیچ تفکری نمی­تواند از دوره­ی خود جدا فرض شود و نمی­تواند غیر از گذشته چیزی بگوید. با این بیان هیچ تفکری و نشانه­های آن (ادبیات، فلسفه وهنر) از زمانه­ی خود فراتر نمی­رود. بنا براین هر اندیشه­ای لوازم خود را از دوره­ی خود می­گیرد. هر اندیشه­ای در عین نگاشتن اکنون خود، سرشار از گذشته و آبستن آینده است. مگر هنگامی که مومنت تاریخی به پایان می­رسد. آنگاه است که تاریخ دوباره حرکت خویش را از نو از سر می­گیرد. با الهام از این الگوی هگل، ما سعی در بررسی گفتمان جنگ و رابطه­ی آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران  با تاکید بر آثار ابراهیم حاتمی­کیا داریم. دوران آغازی که در آن حاتمی­کیا متولد می­شود، به اوج می­رسد و سپس پایان می­یابد. محور اصلی در این پایان­نامه توجه به دال­های مرکزی جنگ و بازنمایی آن در سینمای جنگ در طول سه دهه گذشته است. این رساله مبتنی بر مطالعات فرهنگی و تحلیل­گفتمان می­باشد. بواقع رویکرد مطالعات فرهنگی نقشی شناختی برای هنر قائل است و از توجه صرف به مقوله زیبا شناختی فراتر می­رود و آن را در ارتباط با فهم ما از جهان هستی قرار می­دهد. به واقع در این پایان­نامه تنها یک گفتمان جنگ شناسایی می­شود که این گفتمان در طول سه دوره تغییر و تحول می­یابد به زبانی دیگر سه گفتمان جنگ که هر یک خود را در تقابل با دیگری تعریف کند و جود ندارد، بلکه یک گفتمان مورد توجه قرار می­گیرد که چگونه در طول سه دهه تغییر می­یابد. من سه دوره­ی اصلی در گفتمان جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ام. هریک از سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. بر همین اساس  در این تحقیق فیلم­های حاتمی­کیا را انتخاب کرده­ام. حاتمی­کیا را می­توان سینماگر جنگ شناخت که در هر سه دوره­ی ذکر شده حضور داشته است.

  Abstract

  In this thesis it is tried to analyze the historical, social and cultural areas of the war and its relation with the Cinema and also the manner of reflecting these areas in Cinema, in three decades after the Iran revolution. Actually the writer distinguished the three main periods in representing the Cinema movies with the war subject in these three decades. Each one of these three decades has its own features and social conditions which can identify these features in the represented objects of the Ebrahim Hatamy Kia movies (texts). All of the selected movies are the Hatamy Kia movies. Three considered decades including the first decade that there was a war, the second decade was faced with the reconstruction flow and the third decade was the reformation. In this study only one war index will be identified which this index changes during the three decades. In the other hand there is no three war index which can define itself upon the other, also one index will be considered that how will change during the three decades. The writer distinguished the three main periods of these three decades. Each of these periods has its own features and conditions which can identify these features in the represented objects of the movies. This thesis is based upon the cultural studies and index analysis –Laklao and Moofe comments. In this thesis there is used from the index analysis which mainly can be considered as the method or as the hypothesis. Actually the cultural studies has a cognitive role and by attending to the aesthetic area, this will go beyond and will put it in a relation with our understanding from the universe, therefore the text (of the movies) of Hatamy Kia will be index areas for recognition of eras.

 • فهرست:

                                               فهرست مطالب:

  عنوان                                                                                                                        صفحه

  مقدمه: 1

  فصل اول. 4

  1-1-  بیان مسأله: 5

  1-2 - اهداف پژوهش: 7

  1-3- انگیزه­های شخصی پژوهش: 8

  فصل دوم. 10

  2-1- مروری بر پژوهشهای انجام شده: 11

  2-2- چیستی وتحلیل گفتمان. 13

  2-3- مفاهیم بنیادی نظریه گفتمان لاکلائو و موفه : 18

  فصل سوم. 22

  3-1- روش تحقیق: 23

  3-2- تبارشناسی.. 30

  3-3- شناسایی فضای تخاصم. 33

  3-4- تعیین زمان و مکان. 33

  3-5- منازعات معنایی و تحولات اجتماعی.. 34

  3-6-دال مرکزی.. 35

  3-7- دال شناور. 36

  3-8- دال اعظم/ دال متعالی. 36

  3-9- وقته، عنصر و بعد. 37

  3-10-  روایی و پایایی در تحلیل گفتمان. 37

  3-11- روش نمونه گیری و جامعه آماری.. 38

  فصل چهارم. 40

  4-1- ابراهیم حاتمی­کیا 41

  4-2- دهه آغازین سینمای جنگ... 41

  4-2-1-  فیلم سینمایی مهاجر. 43

  4-2-2- فیلم سینمایی دیده­بان. 54

  4-2-3- فیلم سینمایی هویت.. 58

  4-2-4- نتیجه گیری دهه اول: 66

  4-3- گفتمان دهه دوم بعد از جنگ... 67

  4-3-1- فیلم سینمایی از کرخه تا راین. 71

  4-3-2- فیلم سینمایی آژانس شیشه‌ای.. 80

  4-3-3-نتیجه­گیری دهه دوم: 86

  ‏4-4- دهه سوم جنگ و استحاله گفتمانی.. 89

  ‏4-4-1- فیلم سینمایی به نام پدر. 90

  4-4-2- نتیجه گیری دهه سوم: 99

  فصل پنجم. 102

  نتیجه­گیری: 103

  فهرست منابع: 110

   

  فهرست جداول                                                                                   صفحه             

   

   

   

  جدول شماره(1)...........................................................................................16                                                                                                                                                       

  منبع:

  فهرست منابع:

   

  1 (‏آلن، گراهام : بینا متنیت، ترجمه پیام یزدانجو، نشر مرکز،1380.

  2 ‏) اباذری، یوسفعلی، میلانی، ندا ( 1384‏) بازنما یی مفهوم غرب در نشریات دانشجویی، فصلنامه علوم اجتماعی، زمستان 84 ‏، شماره 26‏ صفحات 97تا 121.

  3 ‏) اباذری، یوسفعلی، فرهادپور، مراد ( 1383‏) نیویورک-کابل، نشانه شناسی 11‏سپتامبر، طرح نو.

  4)  بشیریه، حسین ( 1376‏) سیری در نظریه های جدیددر علوم سیاسی، ناشر، علوم نوین.

  5 ‏) تاجیک. محمد رضا ( 1387‏) گفتمان و تحلیل گفتمان، تهران، نشر نی.

  ‏6 ) فرکلاف. نورمن(1379‏)تحلیل انتقادی گفتمان، مترجمان:فاطمه شایسته پیران.  شعبان علی بهرام پور و دیگران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ، چاپ اول.

  7 ‏) فوکو میشل( 1380‏). نظم گفتار. ترجمه باقر پرهام.تهران: آگه.

  8 ‏) فوکو.میشل (1384‏)، "نیچه تبارشناسی. تاریخ". ترجمه نیکو سوخوش و افشین جها ندیده،ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم به ویراستاری لارنس کهون، تهران: نی.

   9 ) ‏فلیک. اووه ( 1387‏) درآمدی بر تحقیق کیفی.ترجمه: هادی جلیلی، تهران. نشر نی.

  10 ‏) حسینی زاده، سیدمحمد علی ( 1383‏) نظریه گفتمان وتحلیل سیاسی. فصلنامه علوم سیاسی، شماره 28 ‏ صفحات181تا212.

   11 ‏)سلطانی، سیدعلی اصغر ( 1384‏)، قدرت، گفتمان، زبان، تهران، نشر نی.

  12 ‏) سلطانی، سیدعلی اصغر ( 1383‏)، تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش، فصلنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 28صفحات153تا180 .

  13 ‏) اسلامی، مازیار، فرهادپور، مراد( 1387‏) پاریس-تهران: سینمای عباس کیارستمی، نشر فرهنک صبا.

  14 ‏) هال، استو ارت( 1386‏) : مطالعات فرهنکی و میراث های نظری آن، ترجمه محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران،

  15 ‏) هیل، جان ( 1381‏):پست مدرنیسم و فیلم، ترجمه الهه دهنوی ، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، فرهنگ و زندگی روزمره، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ه 20صفحه 165 .

  16 ‏) دریفوس، هیوبرت و وابینو، پل ( 1382‏)، میشل فوکو: فراسوی هرمنوتیک و ساختارکرایی، ترجمه حسین بشیریه،تهران: نی.

  17 ‏) ذکایی،محمدسعید( 1386) جوانان، جهانی شدن و مهاجرت های بین المللی. مجله جامعه شناسی ایران.سال هفتم- شماره 16صفحات41تا57 .

   18 ‏) ریکور، پل ( 1383)‏هرمنوتیک، احیای معنا یا کاهش توهم، ترجمه، هاله لاجوردی، مبانی نظری مدرنیسم، ارغنودن، شماره 16صفحات1تا10 .

  19 ‏) مرتضوی، فاطمه ( 1388 ‏) بررسی مفاهیم صلح و خشونت در سینمای دفاع مقدس، اندیشه های نوین تربیتی، شماره5 صفحات51تا70 .

  20 ‏) وان دایک، تئون(1382 ‏). مطالعاتی درتحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها.

  21 ‏) گنجی، اکبر (1372 ‏)، مشروعیت، ولایت، وکالت، مجله کیان شماره 13 صفحات 22تا 29.

  22 ‏) دلوز، ژیل( 1380‏)، فوکو، ترجمه نیکو سوخوش و افشین جها ندیده، تهران: نی.

  23 ‏) دریدا، ژاک (1386 ‏) نشانه شناسی و گراماتولوژی، ترجمه: مانی حقیقی،  در کتاب نمونه هایی از نقد پست مدرن: سرگشتگی نشانه ها.

  24 ‏) مک دانل، دایان (1380) مقدمه ای بر نظریه های گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.

  25 ‏) بارت، رولان(1380 ‏) اسطوره در زمانه حاضر، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه فلسفی ، ادبی، فرهنگی ارغنون، مسائل نظری فرهنگ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره 18 صفحات85تا136 .

  ‏26) فروید، زیکموند (1386‏) ماتم و مالیخولیا، ترجمه: مراد فرهادپور، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، روانکاوی ا، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره 21 ‏، چاپ دوم صفحات83تا102 .

  27) راودراد، اعظم (1388 ‏) نگاهی جامعه شناختی به فیلم های حاتمی کیا، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، شماره1صفحات97تا126 .

  28)آزاد ارمکی، تقی و غراب، ناصر (1387 ‏) بدن و هویت، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 13 ‏صفحات101تا122.

  29 ‏) آزاد ارمکی، تقی و اعتمادی فر، سید مهدی (1387 ‏) بررسی ساختار روایی روابط بین نسلی در سینمای جنگ ایران (با تاکید بر سینمای حاتمی کیا)، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 12 صفحات57تا88 .

  30 ‏) یورگنسن، ماریان، فیلیپس، لوئیز (1389 ‏) نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه: هادی جلیلی، نشر نی.

   31 ‏) کر ایپ، یان (1387 ‏) فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه: شهناز مسمی پرست و محمود متحد، نشر آگه.

  32 ‏) پورصباغ، علیرضا (1389 ‏) مطالعه بازنما یی خود و دیگری در فیلم های سینمایی ژانر جنگی در سه دهه اخیر در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ.

  33 ‏) حیران پور، سپیده (1387 ‏) سینما و جنگ: بازتاب جنگ در سینمای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

  34 ‏) شرت، ایوان (1387 ‏) فلسفه ی علوم اجتماعی قاره ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه ی انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم، ترجمه: هادی جلیلی، نشر نی.

  35 ) ‏هال، استوارت( 1383‏): بومی و جهانی:جهانی شدن و قو میت، ترجمه بهزاد برکت، فصلنامه ارغنون، شماره جهانی شدن، شماره 42 ‏وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی صفحات239تا 262.

  ‏ 36) لاین، دیو ید. (1381 ‏). پسامدرنیته. ترجمه محمد رضا تاجیک. تهران : بقعه.

  37 ‏) های، کا لین. (1385 ‏). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی. ترجمه احمد گل محمدی. تهران : نشر نی.

  38 ) هال ،استوارت (1383) : هویت های قدیم و جدید ، قومیت های قدیم و جدید ، ترجمه شهریار وقفی پور ، فصلنامه ارغنون ، شماره جهانی شدن ، شماره 24 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . الف صفجات319تا352.

  39 ) هال ، استوارت (1386) : مطالعات فرهنگی و میراث های نظری آن ، ترجمه : محمد رضایی ، در کتاب مطالعات فرهنگی : دیدگاه و مناقشات ، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ، چاپ اول.

  40 ) ژیژک اسلاوی (1388) : کژ نگریستن ، ترجمه مازیار اسلامی و صالح نجفی ، نشر رخداد نو.

  41 ) ژیژک اسلاوی (1384) : رخداد ، ترجمه مراد فرهادپور و دیگران ، نشر گام نو.

  42 ) مهدی زاده ، سید محمد (1387) : رسانه ها و بازنمایی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

   

  1 )  hall, stuart (2005) : new ethnicities in book of critical dialogues in cultural studies,published in the taylor&francis e-library . A

  2 ) hall, stuart (2004) : gramci’s relevance for the study of race and ethnicity , in book of critical dialogues in cultural studies,published in the taylor&francis e-library . B

  3 )hall,stuart (1998) : cultural identity and diaspora

  4 )hall,stuart (1989) : ethencity : identity and deference

  5 ) hall , stuart (1996) : question of cultural identity , in book ‘modernity and it futures’,Cambridge : polity press

  6 ) (1980a) cultural studies :two paradigms’,in media , culture and society 2 (1), 57-72

  7 ) (1992) culture studies and its theoretical legacies’,inL.grossberg, C,Nelson and P.Treichler (eds) cultural, new york and London :routledge, 277-94

  8 ) hall , S. (1996) who needs identity? In S.Hall.and P . du Gay (eds),Questions of cultural identity, London : sage.

  9 ) oxford English dictionary (1971) Compact edition,Oxford : Oxford University Press.

  10 ) Jennifer Daryl, Slack (2005) The Theory and method of articulation in cultural studies. In book of Critical Dialogues in cultural Studies

  11 ) Davis , Helen (2004) understanding stuart hall, SAGE publications Ltd

  12 )procter , James (2004) : STUART HALL , simultaneously published  in the USA and Canada And Routledge

  13 )Foucalt , Michel (1972) : “The eye of Power”,in Power/Knowledge ; Selected Interview and Other Writing , trans Colin Cordin et al. New York : Pantheon.

  14) ) Foucalt , Michel (1981) , The order of discourse , in young , Robert (ed), Untying the text : A Poststructuralist Reader, PKP , London.

  15 )Foucalt , Michel (1988) Truth , Power , Self : An Interview with Michel Foucault,publisher : Tavistock

  16 )Foucalt , Michel (1971), The order of Things , London

  17)Steph Lawler : Reasrch Methods For Cultural Studies" Edinbeargh University Press: 2008

   

  18)Adorno, Theodor W (1994) The correspondence of Walter Benjamin, 1910-1940

   

  19)Laclau, E. and Mouffe (1985), Heqemony and socialist stratege: Towards a Radical Democratic Politics, Verso: London 


موضوع پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, نمونه پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, جستجوی پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, فایل Word پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, دانلود پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, فایل PDF پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, پروژه درباره پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران

چکيده: اين پروژه که تحت عنوان عايق مايع در برق قدرت مي باشد از سه فصل تشکيل يافته است که در طول اين فصل ضمن آشنايي شما با عايق هاي مايع و انواع آنها شما را با چگونگي کاربرد و خصوصيات فيزيکي اين عا

فصل اول مقدمه 1-1  جدايش جريان محدوده مقادير لزجت در سيالات مختلف بسيار وسيع است. مثلاً لزجت هوا در فشارها و درجه حرارت­هاي معمول، نسبتاً کوچک است. اين مقدار كوچك لزجت در بعضي شرايط

چکيده در اين تحقيق ابتدا يک اشاره کلي به ساختار طبيعي و اکولوژيکي بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعي و اقتصادي بخش زارچ مورد بررسي قرار گرفته است. در قسمت بعدي تعريف فضاي سبز و انواع و هم چنين

چکيده مقدمه: در ارتودنسي ثابت جهت نيل بر درمان از رابطه آرچ واير- ليگاچور – براکت استفاده مي شود که ليگاچور نقش اتصال دهنده بين آرچ واير به براکت را بازي مي نمايد. روشهاي بستن آرچ واير بر

مقدمه: برکه هاي تثبيت فاضلاب گودال هاي خاکي هستنند که فاضلاب خانگي و ديگر فاضلاب ها براي مدت طولاني در آن ها نگهداري شده و با عمل ته نشيني و به کمک نور،  حرارت، رشد جلبک ها و ميکروارگانيسم ها

چکيده: شهرستان سيرجان در قسمت جنوب غربي استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسير و از غرب به استان فارس محدود مي شود. سيرجان

پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد گروه جغرافيا سال 1387 چکيده: جهانگردي يکي از بزرگترين فعاليت هاي انسان امروزي است که مي تواند تغييراتي بزرگ در سيماي زمين، فرهنگ، سياست، اقتصاد و روش

M.Aپايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد گرايش فلسفه وحکمت اسلامي سال 1386 بيان مسئله: سپاس فراوان آفريدگاري را سزاست که جهان هستي را همسان و هماهنگ با احتياجات ونيازهاي بشر سامان داده وب

  وزارت آموزش وپرورش اداره کل مدارس عالي فني وحرفه اي  مقدمه:   بشراز زمان قديم به كشاورزي توجه داشته است وهميشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشيده وبراي افزايش توليدات ورونق

پايان نامه جهت اخذ درجه کارداني رشته گرافيک سال 1387 تاريخچه تاريخ نشان داده است که در ابتداي تمدن بشري نيازي به بسته بندي مواد غذايي نبود، بلکه مردم براي بدست آوردن غذا از محلي به محل دي

ثبت سفارش