پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر)

word 7 MB 30109 153
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۹,۸۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

   

  چکیده

  بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردها، توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در سطح شهر بوده و تشدید می گردد؛ از این رو اساس بررسی میزان آسیب­پذیری شهر یکی از ضروریات مدیریت شهری به حساب می­آید. اینک با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر به ارزیابی میزان آسیب­پذیری شهر پیرانشهر پرداخته شده است. در این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می­باشد. بدین منظور در وهله اول با استفاده از شاخص­ها و معیارهای مربوطه و با بهره­گیری از مدل تحلیل شبکه­ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چگونگی آسیب پذیری کلی شهر پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله دوم آسیب­پذیری شهر با استفاده از تکنیک­های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، TOPSIS، VIKOR، به تفکیک محلات مشخص گردید. در نهایت به تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز امدادی از جمله بیمارستان­ها و ایستگاه­های آتش­نشانی و پایگاه­های اسکان موقت با استفاده از مدل­های میانگین نزدیک‌ترین همسایه (Nearest Neighbor )، تحلیل شبکه (Network Analysis Model)، ANP و منطق فازی (FUZZY) پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که 27 درصد مساحت شهر دارای آسیب­پذیری زیاد و خیلی زیاد، 56 درصد آسیب­پذیری متوسط و 17 درصد آسیب­پذیری کم می­باشد. همچنین محله­های 21، 23، 31 و 41 که واقع در ه استبافت فرسوده ( قدیمی) و حواشی شهر می­باشند، به دلیل قدمت بالا، مصالح با کیفیت نامناسب، ریزدانه بودن قطعات، همجواری نامناسب کاربری­ها و دسترسی نامناسب به بیمارستان، مراکز درمانی، اورژانس و آتش­نشانی آسیب­پذیرتر از دیگر محله های شهر می­باشند؛ در عین حال قرارگیری بافت فرسوده (خیابان امام خمینی) در حاشیه کوه و عدم رعایت استانداردها در ساخت و سازه­ها، بر میزان این آسیب­پذیری افزوده است. در قسمت­های شمال و شمال شرقی  شهر که عمدتاً ساختمان­ها تازه­ساخت می­باشند و از مصالح ساختمانی با کیفیت بالا بهره گرفته شده است، همچنین به دلیل وجود فضاهای باز و مراکز آموزشی و اداری نوساز و بزرگ بودن مساحت قطعات؛ احتمال آسیب پذیری در این بخش از شهر بسیار کم است.

  کلمات کلیدی: آسیب­پذیری شهری، زلزله، پیرانشهر، سیستم اطلاعات جغرافیایی

  مقدمه

  با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله می‌تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه شهرها و کشور را دچار وقفه نماید. ضرورت کاهش آسیب‌پذیری شهرها در برابر این پدیده، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی کالبدی محسوب می‌شود، در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب‌پذیری اجزا و عناصر شهری و تحلیل و ارزیابی آن با استفاده از مدل‌های موجود در این زمینه می‌باشد که بتوان مناطق و بافت‌های آسیب‌پذیر شهری را مورد شناسایی قرار داده و با مشخص کردن این مناطق به ارائه راهکارهای علمی و عملی در ارتباط با کاهش اثرات زلزله پرداخت.

  مسائل فوق‌الذکر لزوم تغییر مقیاس نگرش به مسئله زلزله را از ساختمان به مناطق شهری مطرح می‌نماید. برای عملی نمودن این تغییر نگرش، می‌توان برنامه‌ریزی شهری را به عنوان یکی از عوامل اصلی مقابله با آثار سوء زمین‌لرزه بکار گرفت و در سطوح مختلف برنامه‌ریزی شهری به بررسی و ارائه راهکارهای عملی کاهش آثار زمین‌لرزه در سطح شهرها پرداخت. این تحقیق بر آن است تا با شناسایی و تدوین روابط بین برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بحران زلزله، در جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه ای در شهر پیرانشهر، گامی بردارد؛ برای این منظور به چندین موضوع خرد شامل‌: شناسایی و انتخاب شاخص‌های ارزیابی آسیب‌پذیری، تحلیل میزان تأثیر هر کدام از شاخص‌ها و تعیین نواحی پرخطر و متراکم مسکونی و امتیاز‌بندی طیف‌های مختلف آسیب‌پذیری به عنوان گزینه‌های تحقیق، تولید نقشه آسیب­پذیری شهر در برابر زلزله، مکانیابی اسکان موقت، بیمارستان و ایستگاه آتش­نشانی با استفاده از مدل فازی و[1]ANP و [2]AHP و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی[3](GIS) و ارائه راهبردهای و سیاست‌های مرتبط با مدیریت بحران در محدوده مطالعاتی در جهت کاهش خسارت‌ها و تلفات ناشی از وقوع زلزله در 5 فصل  می‌پردازد.

   

  [1] -Atrial natriuretic peptide

  [2] -Analytical Hierarchy process

  [3] - Geographical Information System

  1-1- بیان مسئله

  یکی از موضوع‌هایی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، سوانح طبیعی است. بحران، رویداد یا واقعه ناگهانی است که با آسیب‌های جانی و مادی گسترده و یا زمینه های بروز این گونه آسیب‌ها همراه بوده، نیازمند انجام اقدامات فوری است. این قبیل حوادث طبیعی که منجر به بروز وضعیت بحرانی در جامعه می‌شوند، حداقل به طور بالقوه و اغلب خطرناک، ویرانگر و کشنده هستند(Alexander, 2002: 38).  زلزله یکی از این بحران‌هاست که هر از چند گاهی قسمتی از زمین را می‌لرزاند و زیان‌های جانی و مالی زیادی را بر انسان‌ها تحمیل می­کند.

  خطر زلزله بسیاری از کشورها را در سطح جهان در بر می‌گیرد و خود عامل ناکامی‌های زندگی و اکثر مرگ و میرهاست (اسمیت، 1382: 199). با قرارگیری ایران بر روی کمربند زلزله آلپ- هیمالیا، این کشور طی قرون گذشته، 130 زلزله به بزرگی 5/7 ریشتر را تجربه کرده است (Ghafory-Ashtiany, 1999: 4).  بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2003 میلادی، کشور ایران در بین کشورهای جهان رتبه نخست را در تعداد زلزله های با شدت بالای 5/5 ریشتر و یکی از بالاترین رتبه‌ها را در زمینه آسیب پذیری از زلزله و تعداد افراد کشته شده در اثر این سانحه داشته است(UNDP,2004:12). وجود زمینه های لرزه خیزی ناشی از موقعیت زمین شناسی، وجود گسل‌های فراوان در بطن و حاشیه شهرها و... همگام با عوامل انسانی متعدد نظیر جمعیت شهری، افزایش مسکن کم دوام شهری، شهرسازی نامناسب با بحران زلزله، همگی قابلیت لرزه پذیری شهرها را افزایش داده است. تا جایی که 90 درصد شهرهای کشور ما در برابر یک زلزله 5/5 ریشتری آسیب پذیر گشته‌اند (عکاشه، 1383: 495). امروزه آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان مسئله ای جهانی پیش روی متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. این وضع در کشورهای دارای ساختار طبیعی مخاطره آمیز، از جمله ایران، طی دهه های اخیر به صورتی حادتر نمود یافته است (حبیب،1371: 13). آن چه زلزله‌ها را به سانحه تبدیل می‌کند، عدم آگاهی انسان و توانایی در مواجه و برخورد با آن است. این مسئله عموماً با گسترده‌ترین دخالت‌های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز تشدید می‌شود (حاتمی نژاد و همکاران، 1388: 1).

  بدون شک از عوامل مؤثر در کاهش آسیب پذیری شهرها، به ویژه خسارات ناشی از زلزله، شکل و ساختاری است که شهر دارا بوده و می­توان با استفاده از برنامه ریزی و طراحی شهری اصولی و توجه مدیریت بحران، در کاهش آسیب پذیری شهر گامی مؤثر برداشت (حبیبی، 1387: 36-27). بنابراین کاهش آسیب پذیری شهرها زمانی محقق خواهد شد که ایمنی شهر در برابر زلزله به عنوان یک هدف در تمام سطوح برنامه ریزی شهر مدنظر قرار گیرد. استقرار نامناسب عناصر کالبدی و کاربری‌های زمین‌های شهری، شبکه ارتباطی ناکارآمد شهری، تأسیسات زیربنایی شهر و توزیع ناهمگون فضاهای باز شهری، قدمت بالا و کیفیت پایین بناها در بافت‌های شهر و مواردی از این قبیل، نقش اساسی در افزایش میزان آسیب‌های وارده به شهرها در برابر زلزله دارند، فزونی ابنیه و مساکن ناپایدار عموماً در بافت‌های فرسوده‌ای است که به دلیل مسائل و نارسایی‌های کالبدی، عملکردی، اجتماعی- اقتصادی و زیست‌محیطی از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده و در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله ناایمن و آسیب‌پذیر است. آسیب‌پذیری شهر گرچه عمدتاً ناشی از ناپایداری ابنیه است، ولی نفوذناپذیری برخی از بافت‌ها‌ی شهری(به دلیل دسترسی نامناسب سواره) و فشردگی بافت‌ها که ناشی از ریزدانگی و کثرت قطعات کوچک است، ایمنی کم این بافت‌ها را به ویژه با بروز سوانح شدت بخشیده است. موارد نامبرده همگی جزء مقولاتی است که با عدم رعایت آن­ها در شهرها، موجب آسیب­پذیری شهر در برابر زلزله شده است. لذا با اصلاح وضعیت شهرسازی در چهارچوب مدیریت بحران، می‌توان آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله را کاهش داد و امداد‌رسانی را تسهیل کرد. شهر پیرانشهر با توجه به وجود گسلی به همین نام و با طول تقریبی 200 کیلومتر که  موجب بروز زمین لرزه های متعددی شده است و همچنین گستردگی شهر در دامنه کوهستان که قسمت اعظم بافت فرسوده شهر در آن واقع شده است و ساخت و سازهای نامناسب، با خطر ریسک بالا در برابر زلزله مواجه است. لذا مطالعه درست  و مشخص کردن مسیرها و مناطق آسیب پذیر و یا امن شهر با توجه به معیارهای مشخص، آسیب ناشی از بحران‌ زلزله را کاهش داده و امکان برنامه ریزی درست را فراهم می‌آورد. این امر نیازمند مطالعه همه جانبه برای کاهش اثرات ناشی از بحران زلزله می‌باشد. مسائل بسیاری از این قبیل وجود دارند که دیدگاه کاهش آسیب‌پذیری ناشی از زلزله از طریق برنامه‌ریزی شهری را همگام با تجربیات ایمن‌سازی سازه‌ها، مطرح می‌نماید.

   

   

  1-2- ضرورت انجام تحقیق

  زلزله یکی از مخاطرات طبیعی است که همواره احتمال رخ دادن آن وجود دارد و زمانی مخاطره آمیز و بحران آفرین است که جامعه­ی در معرض آن، نسبت به آن آسیب­پذیر باشد (فرج زاده اصل و همکاران، 1390: 20). ساخت طبیعی کشور ما، زلزله را به عنوان یکی از مخرب‌ترین و تهدید‌‌کننده‌ترین عوامل انهدام حیات انسانی تبدیل نموده است و بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که هر از چند گاهی نقاط یا مناطق وسیعی از کشورمان توسط این بلای طبیعی منهدم شده و آسیب‌های جانی و مالی بسیار برجای مانده است. از سوی دیگر عدم به‌کارگیری صحیح تکنیک‌های مقابله با زلزله شهری و روستایی کشور را در خطر آسیب‌پذیری شدید قرار داده است. با وقوع هر زلزله­ای هزاران نفر قربانی می‌شوند با اینکه جمعیت ایران 1 درصد جمعیت دنیا می‌باشد، ولی تلفات ناشی از زلزله در حدود 6 درصد تلفات دنیاست (ابلقی، 1384: 2). خطرپذیری بالای شهر پیرانشهردر برابر بحران و عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز شهری در کاهش بحران، مهم‌ترین ضرورت انجام این پژوهش است. ضرورت کاهش آسیب‌های اجتماعی(تعداد تلفات و مجروحین)، اقتصادی( هزینه­های بازسازی، از کار افتادن اقتصاد شهر) و کالبدی (تخریب ساختمان‌ها)  ناشی از زلزله بر کسی پوشیده نیست. در چنین شرایطی پرداختن به مدیریت بحران و آسیب‌پذیری، ضروری به نظر می‌رسد. به این مفهوم که در مقیاس‌های مختلف مکانی الزاماً باید به تحلیل ریسک پرداخته و خطرپذیری مناطق مختلف بر اساس معیارهای مرتبط، مشخص شده و در مقیاس شهری و در سطح محلات میزان خطر برآورد شده، تا با روش‌های علمی و از طریق مدیریت بحران، آثار مخرب ناشی از زلزله را کاهش داد

   

  1-3- سؤالات  تحقیق

  محلات شهر پیرانشهر از نظر دسترسی در چه وضعیتی نسبت به خدمات امدادرسانی و درمانی در زمان بحران قرار دارند؟

  آیا  شبکه های ارتباطی موجود در پیرانشهر از کارایی لازم در هنگام بروز بحران برخوردار هستند؟

  آیا محلات شهر پیرانشهر به لحاظ آسیب­پذیری در وضعیت یکسانی می­باشند؟

   

  1-4-  فرضیه­های تحقیق

  فرضیه  در واقع مبین یک رابطه احتمالی (نه قطعی و حتمی‌) بین یک یا چند متغیر می‌باشد (شکوئی ، 1377: 87).  لذا فرضیاتی که راهنمای کار ما در این پژوهش می‌باشند عبارتند از:

  -

  -

  -

   

  1-5- پیشینه تحقیق

  سابقه تحقیق درباره زلزله در کشورهای پیشرفته مبتلا به آن مانند ژاپن و آمریکا به سالیان دراز پیش از این بر می‌گردد. اما در کشور ما به حدود چند دهه قبل محدود می‌شود. از جمله تحقیقات خارجی که اخیراً در این زمینه انجام گرفته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  راجا و شاجاهان(2011)، به تجزیه و تحلیل آسیب پذیری زلزله برای مناطق شهری شهر چیتاگونگ پرداختند.
  در سال 2010 ساریس و همکاران، آسیب پذیری زلزله و خطر لرزه ای را برای مراکز شهری با خطر بالا، برای جزیره کرت یونان ارزیابی کردند.

   لانتادا و همکاران(2009)، در تحقیقی ضمن مدل سازی شهر بارسلون با استفاده از مدل RISK-UE ، با به‌کارگیری مدل‌های موجود در زمینه تخمین خسارت به ارزیابی خسارات انسانی و اقتصادی در شهر بارسلون پرداخته‌اند.

  مارتینلی (2008) در مقاله­ای با عنوان ارزیابی آسیب­پذیری ساختمان‌ها و ارائه­ی سناریوهای آسیب برای شهرهای ایتالیا، ابتدا با استفاده از مدل‌های ارزیابی آسیب­پذیری میزان آسیب­پذیری ساختمانی را ارزیابی نموده و در نهایت با ارائه­ی مدل Risk-UE  به تخمین و مدل‌سازی خسارات ناشی از زلزله­های احتمالی پرداخته است.

  راشد در سال 2005، برای مشخص کردن میزان آسیب پذیری ناشی از زلزله، شاخص‌هایی مانند حداقل عملکرد پل‌ها، خدمات فوریت پزشکی، بیمارستان‌ها، بزرگراه‌ها و... را انتخاب نمود و با روش AHP و نرم افزار GIS مدل سازی نمود.

  گییوینازی در پژوهش خود، به بررسی مدل‌های مختلف آسیب پذیری از جمله مدل RISK-UK و سناریوهای مختلف آسیب پذیر پرداخته و سپس با این مدل به آسیب پذیری منطقه لیگوریا در ایتالیا ارزیابی و سناریوهای آسیب پذیری را انجام داده است.

  در سال 1993توکلی‌ها پژوهشی برای تعیین آسیب پذیری فیزیکی مساکن انجام دادند که نتیجه بررسی‌های آن‌ها منجر به برآورد منحنی‌های شکست برای سه نوع ساختمان بر اساس زلزله رودبار و منجیل گردیده است.

  شرکت جایکا (Jica ) در پروژه ای که برای شهر تهران انجام داد، آسیب پذیری شهر را در جنبه های گوناگون فیزیکی، انسانی و همچنین برای اماکن خاص بر اساس منحنی‌های شکست تهیه شده توسط توکلی‌ها بررسی نمود.

  در ایران نیز تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته است که در زیر به چند نمونه اخیر آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  در سال (1392) صدر در پایاننامه خود تحت عنوان "مکان­یابی سایت­های اسکان اضطراری برای آسیب دیدگان زلزله در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر کرمان)" به مکان­یابی مراکز اسکان اضطراری برای آْسیب­دیدگان زلزله پرداخته است. بدین منظور معیارها و زیرمعیارهای متأثر از شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد نظر را با استفاده از مطالعات شهرسازی و ضوابط سازمان مدیریت بحران شهر تهران تعیین، سپس میزان تأثیر هر یک را با استفاده از مدل تصمیم گیری AHP بصورت عددی تعیین نموده و این میزان تأثیرگذاری را با استفاده از مدل همپوشانی وزنی سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقشه­های مکانی معیارها و زیرمعیارها تأثیر داده و در نهایت چندین مکان با اولویت اول تا پنجم برحسب مساحت آن­ها تشخیص داد.

  ابراهیم زاده و همکاران (1391) پژوهشی با عنوان "تحلیلی بر آسیب پذیری ناشی از زلزله با تأکید بر ارائه الگوی بهینه مکانیابی کاربری‌های ویژه بهداشتی-درمانی و آموزشی" در بخشی از بافت فرسوده شهر تبریز با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GIS انجام دادند. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش کاربری‌های ویژه در محدوده مورد مطالعه از الگوی مناسبی برخوردار نیست. از این رو کاربری‌های ویژه جدیدی پیشنهاد و مکانیابی گردید.

  علی موحد و همکاران در سال 1391، در پژوهش خود با بهره گیری از مدل سلسله مراتبی معکوس، برآورد مناسبی از آسیب پذیری ساختمان‌های شهری با استفاده از داده های مکانی و توصیفی اجزا و عناصر اصلی ساختمان (کیفیت ابنیه، قدمت ابنیه، نوع مصالح، کاربری اراضی از نظر خطرپذیری، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی) پرداخته‌اند و تأثیر هر کدام از شاخص‌ها و کلاس بندی‌ها را در میزان آسیب پذیری ارائه دادند.

  فرج زاده و همکاران در سال 1390، با بهره گیری از مدل TOPSIS FUZZY و GIS، معیارهایی همچون مصالح ساختمانی، قدمت ابنیه، تعداد طبقات، کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت و سازگاری کاربری‌ها و وضعیت قرارگیری ساختمان در بلوک را در منطقه 9 شهرداری تهران، مورد ارزیابی قرار دادند.

  صابر محمد پور (1390) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تحلیل شاخص‌های کالبدی آسیب‌پذیری لرزه‌ای در بافت‌های فرسوده شهری با طراحی سناریو جهت مدیریت بحران زلزله؛ (مطالعه موردی: محله سیروس تهران)" به تحلیل شاخص­های آسیب­پذیری محله سیروس تهران پرداخت؛ و به این نتیجه رسید که در حیطه ارزیابی آسیب‌پذیری، استفاده صرف از شاخص‌های سازه‌ای کافی نیست و به منظور دستیابی به نتایج دقیق‌تر، استفاده از شاخص‌هایی همچون تراکم جمعیت، نوع بافت منطقه مورد بررسی، وضعیت شبکه معابر و ارتباط آن با فضاهای باز و بسته ضروری می‌نماید.

  در پژوهشی با عنوان زلزله و بحران شهری بابل که توسط فرجی و همکاران در سال 1389 با روش معیاری- تحلیلی و با استفاده از تحلیل AHP و SWOT انجام گرفت، اقدام به شناسایی روش‌های کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله با استفاده از فنون جغرافیایی و برنامه ریزی شهری با رویکرد مدیریت شهری شد.

  فرجی و همکاران (1389)، در مقاله خود با عنوان "زلزله و مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)" و با روش معیاری- تحلیلی از مدل تحلیل سلسله مراتبی برای پهنه بندی آسیب­پذیری کالبدی و اجتماعی-اقتصادی شهر و نیز روش سوات به منظور ارائه راهبردها، سیاست­ها و اقدامات استفاده کردند.

  در سال 1389 محمدی احمدیانی و همکاران در پژوهشی با عنوان "نقش عوامل مؤثر در آسیب پذیری کالبدی شهر جهرم در برابر زلزله" شهر جهرم را به 29 ناحیه پیشنهادی تقسیم نمودند و به لحاظ شاخص‌های آسیب پذیری رتبه بندی کردند.

  منزوی و همکاران (1389)، در پژوهش خود تحت عنوان "آسیب پذیری بافت فرسوده بخش مرکزی تهران در برابر زلزله (مطالعه موردی:منطقه 12 تهران)"، با در نظر گرفتن نظام آسیب زا و تأثیر پذیر در درون نظام شهری و محدوده بافت‌های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت‌های قدیمی منطقه را از منظر جغرافیای شهری مورد ارزیابی قرار دادند.

  احد نژاد روشتی در سال 1388 در رساله دکتری خود با عنوان (مدل سازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله "نمونه موردی: شهر زنجان"، با به‌کارگیری مدل RISK-UE و AHP و بومی سازی آن‌ها با استفاده از توابع آسیب پذیری زلزله های رخ داده در مناطق مختلف کشور، برآورد مناسبی از آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از داده های مکانی و توصیفی و اجزا و عناصر اصلی و رفتاری ساختمانی و تعیین تأثیر هرکدام از معیارهای بکار رفته در میزان آسیب پذیری انجام داده است.

  حاتمی نژاد و همکاران (1388) در پژوهشی با عنوان "ارزیابی میزان آسیب­پذیری لرزه­ای در شهر (نمونه مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران)" نشان دادند که الگوهای مختلف شهری در برابر زلزله، واکنش­های متفاوتی از خود نشان می­دهند و میزان آسیب­پذیری لرزه­ای شان متفاوت است.

  پورمحمدی و همکاران (1387)، در پژوهشی با عنوان "آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله" به بررسی عوامل مؤثر در آسیب پذیری مجتمع‌های زیستی شهری ایران در برابر زلزله و ناکارآمدی امدادگری در حین وقوع و بعد از آن پرداخته‌اند.

  ABSTRACT

             

  In general, the earthquake is one of the natural events that leaving the destructive impacts on human settlements and it is bringing the financial and lives losses on their residents. However, the vulnerability of city has a direct impact in human losses due to crisis and the vulnerability due to earthquake was basically result from uncontrolled constructions in the boundary of faults, the lack of regulations and standards observance, inappropriate distribution of population and facilities in the level of city. Therefore, the basic of examining the vulnerability rate of city is considered the one of the necessities of urban planning. Currently, with regard to this main topic, in present research has been paid to evaluate the vulnerability of Piranshahr city. In this research, the research method is descriptive-analytical. For this purpose, in the first step with using the indexes and related criteria and with utilizing the network analysis model (ANP) and Geography Information System (GIS) has been examined how the general vulnerability of Piranshahr city. In second stage, the vulnerability of city was identified to separating areas with using the hierarchy process analysis techniques (AHP), TOPSIS, VIKOR. Finally, it has been paid to spatial analysis and site selection of assistance centers such as hospitals, fire stations and bases of temporary settlements with used by mean models of nearest neighbor, network analysis, ANP and FUZZY. The results of this research show that 27 percent of city area has high and very high vulnerability, 56 percent has average vulnerability and 17 percent has low vulnerability. Also the areas of 21, 23, 31 and 41that are located in old texture and city margins are more vulnerability than others areas for reason high antiquity, materials with inappropriate quality, fine grained of components, inappropriate neighboring of lands and inappropriate access to hospitals, health centers, emergency and fire stations. However, positioning the old texture (Imam Khomeini  street) on the margin of mountain and lack of observance the standards in constructions has increased in the rate of this vulnerability. In parts of north and northeast of city that buildings are mainlynew construction and utilized by constructional materials with high quality. Also the possibility of vulnerability in this part of city is low for reason existing the open spaces and new construction of educational and administrative centers and be large the area of pieces.

  Key words: Urban vulnerability, Earthquake, Piranshahr, Geography Information System.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                         صفحه

  ..

  ................. فصل اول:کلیات تحقیق.... 1

  1-1-  بیان مسئله. 2

  1-2- ضرورت انجام تحقیق... 4

  1-3- سؤالات  تحقیق... 4

  1-4- فرضیه­های تحقیق... 5

  1-5- پیشینه تحقیق... 5

  1-6-  اهداف تحقیق... 9

  1-7- روش انجام تحقیق... 9

  1-8-  نوآوری تحقیق... 10

  1-9-  مشکلات و تنگناهای تحقیق... 10

  1-10- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق... 10

  ................. فصل دوم: مفاهیم، مدل­ها و مبانی نظری تحقیق.... 12

  2-1- مقدمه. 13

  2-2- مفاهیم و اصطلاحات... 13

  2-2-1- بلایا 13

  2-2-1-1- بلایای انسانی... 13

  2-2-1-2- بلایای طبیعی... 14

  2-2-2- بحران.. 14

  2-2-3- مدیریت بحران.. 15

  2-2-3-1- مدیریت بحران شهری... 15

  2-2-3-2- چرخه مدیریت بحران.. 15

  2-2-3-3- چرخه اصلی مدیریت بحران.. 16

  2-2-3-4- مراحل مدیریت بحران.. 16

  2-2-4- زلزله. 17

  2-2-5- ایمنی... 17

  2-2-6- آسیب‌پذیری... 17

  2-2-7- شهر. 18

  2-2-8- آسیب پذیری شهری... 18

  2-2-8-1- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر. 20

  2-2-8-2- ساختار شهر و آسیب­پذیری... 21

  2-2-8-3- بافت شهر و آسیب­پذیری... 21

  2-2-8-4- شکل شهر و آسیب پذیری... 23

  2-2-8-5- تراکم­های شهری و آسیب پذیری... 23

  2-2-8-6- آسیب پذیری تأسیسات و زیر ساختهای شهری... 24

  2-2-9- مدیریت شهری... 24

  2-2-10- برنامه­ریزی... 25

  2-2-10-1- برنامه­ریزی فضایی... 25

  2-2-10-2- برنامه­ریزی شهری... 25

  2-2-10-2-1- نقش برنامه­ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله. 26

  2-2-11- کاربری اراضی شهری... 26

  2-2-11-1- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری... 26

  2-2-11-2- ارتباط بین کاربری زمین و آسیب­پذیری در برابر زلزله. 27

  2-2-12- امداد رسانی... 28

  2-2-12-1- فضاهای امدادرسانی هنگام زلزله. 28

  2-2-13- دسترسی... 29

  2-2-14- شبکه ارتباطی شهر. 29

  2-2-14-1- آسیب پذیری شبکه ارتباطی... 29

  2-2-15- مکان‌یابی... 30

  2-2-16- سیستم اطلاعات جغرافیایی... 31

  2-3- رهیافت­ها و رویکردها 31

  2-3-1- رهیافت‌های گوناگون پیرامون آسیب­پذیری... 31

  2-3-1-1- رهیافت غالب.... 32

  2-3-1-2- رهیافت اقتصاد سیاسی... 32

  2-3-2- دیدگاه­های آسیب­پذیری... 33

  2-3-2-1- دیدگاه زیست فیزیکی... 33

  2-3-2-2- دیدگاه ساخت اجتماعی... 33

  2-3-2-3- دیدگاه ترکیبی... 34

  2-3-3- دیدگاه­های مدیریت بحران.. 34

  2-3-3-1- دیدگاه سنتی... 34

  2-3-3-2- دیدگاه قانون طبیعی... 34

  2-3-3-3- دیدگاه تعاملی... 35

  2-3-4- رویکردهای مدیریت بحران.. 35

  2-3-4-1- رویکرد بحران گریزی... 35

  2-3-4-2- رویکرد بحران ستیزی... 36

  2-3-4-3- رویکرد بحران پذیری... 36

  2-4- مدل­های ارزیابی آسیب­پذیری... 36

  2-4-1- مدل‌های وزن دهی به معیارها : 36

  2-4-1-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 37

  2-4-1-2- مدل تحلیل شبکهای (ANP). 38

  2-4-2- مدل‌های ریاضی تلفیق لایه های اطلاعاتی... 39

  2-4-2-1- مدل منطق بولین : 40

  2-4-2-2- مدل منطق فازی : 41

  2-4-2-3- مدل TOPSIS.. 43

  2-4-2-4- مدل VIKOR... 44

  2-4-3- مدل تحلیل شبکه. 45

  2-4-4- شاخص میانگین نزدیک‌ترین همسایه. 46

  ................. فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه.. 48

  3-1- مقدمه. 49

  3-2- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر. 49

  3-2-1- موقعیت جغرافیای شهر. 49

  3-2-1-1- موقعیت و مختصات جغرافیایی... 50

  3-2-1-2- وضعیت توپوگرافی پیرانشهر. 50

  3-2-1-3- درصد و جهت شیب در شهر پیرانشهر. 51

  3-2-2- وضعیت زمین شناسی پیرانشهر. 52

  3-2-2-1- واحدهای زمین ساختی... 52

  3-2-2-2- کرتاسه در زیر پهنه پیرانشهر. 54

  3-2-2-3- تکتونیک و لرزه خیزی منطقه پیرانشهر. 55

  3-2-2-4- گسل پیرانشهر. 57

  3-2-3- واحدهای هیدرولوژیکی شهر پیرانشهر. 58

  3-2-3-1- آب‌های سطحی... 58

  3-2-3-2- آبهای زیر زمینی... 60

  3-2-4- ویژگی‌های اقلیمی شهر پیرانشهر. 60

  3-2-4-1- بارندگی... 61

  3-2-4-2- دما 62

  3-2-4-3- رطوبت نسبی... 62

  3-2-4-4- تابش..... 63

  3-2-4-5- باد. 64

  3-3- ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی شهر پیرانشهر. 65

  3-3-1-1- ساختار سنی و جنسی جمعیت.... 66

  3-3-2- بعد خانوار. 67

  3-3-3- وضع سواد. 68

  3-3-4- تراکم ناخالص جمعیتی به تفکیک محلات شهر. 68

  3-4- ویژگی‌های کالبدی و کاربری اراضی... 70

  3-4-1- الگوی مالکیت.... 74

  3-4-2- نظام کلی تراکم ساختمانی... 74

  3-4-3- تعداد طبقات... 76

  3-4-4- کیفیت بنا 77

  3-4-5- مصالح بنا 79

  3-4-6- قدمت بنا 80

  3-5- نتیجه­گیری... 82

  ................. فصل چهارم: یافته­های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن.. 83

  4-1- مقدمه. 84

  4-2- ارزیابی آسیب­پذیری شهر پیرانشهر در برابر زلزله. 84

  4-2-1- آسیب پذیری کالبدی... 84

  4-2-1-1- لایه همجواری کاربری اراضی شهری... 84

  4-2-1-2- سایر لایه­های ارزیابی آسیب­پذیری... 88

  4-2-1-3- تهیه نقشه آسیب پذیری... 90

  4-2-2- آسیب پذیری محله های شهر. 92

  4-2-2-1- آسیب­پذیری ناشی از قدمت ابنیه. 92

  4-2-2-2- آسیب­پذیری ناشی از مصالح بنا 93

  4-2-2-3- آسیب­پذیری ناشی از تعداد طبقات... 94

  4-2-2-4- آسیب­پذیری ناشی از عرض معبر. 94

  4-2-2-5- آسیب­پذیری ناشی از درجه محصوریت.... 95

  4-2-2-6- آسیب­پذیری ناشی از ریزدانگی قطعات... 96

  4-2-2-7- آسیب­پذیری ناشی از کاربری­ها 96

  4-2-2-8- برآورد آسیب­پذیری محلات با استفاده از شاخص نهایی... 98

  4-3- ارزیابی و تحلیل مراکز امداد و نجات در شهر پیرانشهر. 100

  4-3-1- تحلیل و مکانیابی ایستگاه­های آتش­نشانی... 100

  4-3-1-1- شاخص­های مؤثر در استقرار بهینه ایستگاه­های آتش­نشانی... 101

  4-3-1-2- ترکیب و تلفیق نهایی لایه­ها 104

  4-3-2- ارزیابی، تحلیل مراکز درمانی و مکانیابی بیمارستان.. 106

  4-3-2-1- توزیع و پراکنش مراکز درمانی موجود. 106

  4-3-2-2- بررسی وضع موجود بیمارستان شهر پیرانشهر و شعاع عملکرد آن.. 108

  4-3-2-3- مکانیابی بیمارستان­های جدید.. 109

  4-3-2-3-1- پارامترهای موثر در مکانیابی بیمارستان.. 109

  4-3-2-3-2- ترکیب و تلفیق نهایی لایه­ها 112

  4-3-3- مکانیابی بهینه‌ی پایگاه‌های اسکان موقت.... 113

  4-3-3-1- لایه فضای سبز، اراضی بایر و مراکز آموزشی... 114

  4-3-3-2- لایه مراکز انتظامی، مراکز درمانی و آتش­نشانی... 115

  4-3-3-3- لایه­های تراکم جمعیت، دسترسی به معابر، آسیب­پذیری و همجواری... 116

  4-3-3-4- تلفیق لایه­ها و تهیه نقشه نهایی مکانیابی پایگاه­های اسکان موقت.... 117

  4-4- نتیجه­گیری... 118

  ................. فصل پنجم: نتیجه­گیری­ آزمون فرضیات و ارایه پیشنهادات.... 119

  5-1- مقدمه. 120

  5-2- بررسی ‌و آزمون فرضیه‌ها 120

  5-2-1- فرضیه اول: 120

  5-2-2- فرضیه دوم. 122

  5-2-3- فرضیه سوم. 123

  5-3- نتیجه‌گیری... 126

  5-4- ارایه‌ پیشنهادها 127

   

   

  فهرست شکل‌ها

   شکل                                                                                           

                                                                                          صفحه

  شکل شماره (‏2‑1): چرخه مدیریت جامع بحران 16

  شکل شماره (‏2‑2): چارچوب نظری آسیب­پذیری 19

  شکل شماره (‏2‑3) : اصول جبر بولی 41

  شکل شماره (‏2‑4) : برد تابع عضویت یک مجموعه فازی... 42

  شکل شماره (‏2‑5) : تابع عضویت یک مجموعه فازی... 42

  شکل شماره (‏3‑1) : موقعیت پیرانشهر در سطح کشور، استان و شهرستان.. 50

  شکل شماره (‏3‑2) : توپوگرافی شهر پیرانشهر و حومه آن 51

  شکل شماره (‏3‑3) : درجه شیب در پیرانشهر و حومه. 52

  شکل شماره (‏3‑4) : گسل‌ها و لرزه خیزی منطقه 57

  شکل شماره (‏3‑5): وضعیت رطوبت نسبی ایستگاه پیرانشهر 63

  شکل شماره (‏3‑6) : موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض 37 درجه شمالی 64

  شکل شماره (‏3‑7) : نواحی و محلات 15 گانه شهر پیرانشهر. 69

  شکل شماره (‏3‑8) : کاربری اراضی شهر پیرانشهر 73

  شکل شماره (‏3‑9) : تعداد طبقات در شهر پیرانشهر. 77

  شکل شماره (‏3‑10) : کیفیت بنا در شهر پیرانشهر 78

  شکل شماره (‏3‑11) : مصالح بنا در شهر پیرانشهر 80

  شکل شماره (‏3‑12) : قدمت بنا در شهر پیرانشهر. 81

  شکل شماره (‏4‑1) : وزندهی فاصله مناسب کاربری­ها 87

  شکل شماره (‏4‑2) : لایه نهایی ارزش­گذاری شده برای ارزیابی آسیب­پذیری... 89

  شکل شماره (‏4‑3) : مدل کلی وزن دهی معیارها در مدل ANP.. 90

  شکل شماره (‏4‑4) : نقشه آسیب­پذیری کالبدی شهر پیرانشهر. 91

  شکل شماره (‏4‑5) : سطح بندی محلات شهر بر اساس 7 شاخص آسیب­پذیری 98

  شکل شماره (‏4‑6) : آسیب­پذیری محلات شهر پیرانشهر 99

  شکل شماره (‏4‑7) : شعاع عملکرد ایستگاه آتش­نشانی 102

  شکل شماره (‏4‑8) : لایه­های وزن دهی شده. 104

  شکل شماره (‏4‑9) : وزن نهایی شاخص­های مکانیابی ایستگاه­های آتش­نشانی... 105

  شکل شماره (‏4‑10) : مکان­های بهینه برای احداث ایستگاه آتش­نشانی... 106

  شکل شماره (‏4‑11) : توزیع مراکز درمانی در شهر پیرانشهر. 107

  شکل شماره (‏4‑12) : الگوی توزیع مراکز درمانی در شهر پیرانشهر با استفاده از مدل نزدیک‌ترین همسایه. 108

  شکل شماره (‏4‑13) : شعاع عملکرد بیمارستان امام خمینی شهر پیرانشهر 109

  شکل شماره (‏4‑14) : وزن دهی فاصله مناسب کاربری­ها جهت مکان­یابی بیمارستان 112

  شکل شماره (‏4‑15) : ارزش­گذاری برای احداث بیمارستان.. 113

  شکل شماره (‏4‑16) : وزن دهی فاصله مناسب اراضی بایر، فضای سبز و مراکز آموزشی با استفاده از منطق OR 115

  شکل شماره (‏4‑17): وزن دهی فاصله مناسب مراکز درمانی، انتظامی و آتش­نشانی با استفاده از منطق SUM 116

  شکل شماره (‏4‑18) : وزن­دهی لایه­ها با منطق فازی 117

  شکل شماره (‏4‑19) : ارزش­گذاری برای ایجاد پایگاه­های اسکان موقت.... 118

  شکل شماره (‏5‑1): وضعیت دسترسی به خدمات امداد و نجات 121

  شکل شماره (‏5‑2): عرض معابر شهر پیرانشهر 124

  شکل شماره ( ‏5‑3): عرض معابر شهر پیرانشهر 125

   

   

                                     

  فهرست جداول

  جدول

  صفحه

   

   

  جدول شماره (‏2‑1) : متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر بحران‌ 19

  جدول شماره (‏2‑2) : رابطه اندازه قطعه­ها و درجه آسیب­پذیری... 22

  جدول شماره (‏2‑3) : رابطه درجه آسیب­پذیری و انواع بافت­های شهری... 23

  جدول شماره (‏2‑4) : خصوصیات روش‌های عمده وزن دهی به معیارها 37

  جدول شماره (‏2‑5) : اهمیت نسبت‌ها در روش مقایسه زوجی... 38

  جدول شماره (‏3‑1) : میزان بارندگی شهر پیرانشهر در یک دوره 29 ساله. 61

  جدول شماره (‏3‑2) : تغییرات ماهیانه دمای شهر پیرانشهر در یک دوره 29 ساله. 62

  جدول شماره (‏3‑3) : رشد جمعیت شهر پیرانشهر. 65

  جدول شماره (‏3‑4) : ساختار جمعیتی شهر پیرانشهر. 66

  جدول شماره (‏3‑5) : توزیع خانوارها بر حسب بعد خانوار در پیرانشهر. 67

  جدول شماره (‏3‑6) : وضعیت باسوادی در پیرانشهر. 68

  جدول شماره (‏3‑7) : تراکم جمعیت محلات و نواحی پیرانشهر. 70

  جدول شماره (‏3‑8) : وضعیت موجود کالبدی شهر پیرانشهر. 73

  جدول شماره (‏3‑9) : درصد تراکم ساختمانی مسکونی پیرانشهر به تفکیک محلات 15 گانه. 75

  جدول شماره (‏3‑10) :  تعداد طبقات بناهای شهر پیرانشهر. 76

  جدول شماره (‏3‑11) : کیفیت بناهای شهر پیرانشهر. 77

  جدول شماره (‏3‑12) : مصالح بناهای شهر پیرانشهر. 79

  جدول شماره (‏3‑13) : قدمت بناهای شهر پیرانشهر. 80

  جدول شماره (‏4‑1) : طبقه­بندی و وزندهی کاربری­های شهری... 86

  جدول شماره (‏4‑2) : وزن نهایی معیارهای همجواری کاربری‌ها 87

  جدول شماره (‏4‑3) : وزن نهایی معیارهای آسیب­پذیری... 88

  جدول شماره (‏4‑4) : وزن نهایی شاخص­های آسیب­پذیری شهر پیرانشهر. 90

  جدول شماره (‏4‑5) : ضریب تأثیر شاخص قدمت بنا با استفاده از مدل AHP.. 92

  جدول شماره (‏4‑6) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص قدمت بنا 92

  جدول شماره (‏4‑7) : ضریب تأثیر شاخص‌های مصالح با استفاده از مدل AHP.. 93

  جدول شماره (‏4‑8) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص مصالح.. 93

  جدول شماره (‏4‑9) : ضریب تأثیر شاخص تعداد طبقات با استفاده از مدل AHP.. 94

  جدول شماره (‏4‑10) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص تعداد طبقات... 94

  جدول شماره (‏4‑11) : ضریب تأثیر شاخص عرض معبر با استفاده از مدل AHP.. 94

  جدول شماره (‏4‑12) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص عرض معبر. 95

  جدول شماره (‏4‑13) : ضریب تأثیر شاخص درجه محصوریت با استفاده از مدل AHP.. 95

  جدول شماره (‏4‑14) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص درجه محصوریت.... 95

  جدول شماره (‏4‑15) : ضریب تأثیر شاخص ریزدانگی با استفاده از مدل AHP.. 96

  جدول شماره (‏4‑16) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص ریزدانگی... 96

  جدول شماره (‏4‑17) : ضریب تأثیر شاخص کاربری با استفاده از مدل AHP.. 97

  جدول شماره (‏4‑18) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص کاربری... 97

  جدول شماره (‏4‑19) : ضریب تأثیر شاخص نهایی با استفاده از مدل AHP.. 98

  جدول شماره (‏4‑20) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص نهایی با استفاده از مدل VIKOR... 99

  جدول شماره (‏4‑21) : طبقه­بندی فاصله مناسب از شبکه ارتباطی... 103

  جدول شماره (‏4‑22) : طبقه­بندی تراکم جمعیت.... 103

  جدول شماره (‏4‑23) : طبقه­بندی محصوریت معابر. 104

  جدول شماره (‏4‑24) : ضریب تأثیر شاخصها با استفاده از مدل AHP.. 105

  جدول شماره (‏4‑25): اولویت بندی نقاط با استفاده از TOPSIS.. 106

  جدول شماره (‏4‑26) : سازگاری کاربری درمانی با سایر کاربری­های شهری... 110

  جدول شماره (‏4‑27) : وزن نهایی شاخص‌های مکان‌یابی بیمارستان در مدل ANP.. 112

  جدول شماره (‏4‑28) : معیارهای ارزیابی جهت مکان‌یابی پایگاه­های اسکان موقت.... 114

  جدول شماره (‏5‑1) : دسترسی محلات به مراکز امداد و نجات... 121

  جدول شماره (‏5‑2) : عرض معابر شهر پیرانشهر. 124

  جدول شماره (‏5‑3) : درجه محصوریت معابر شهر پیرانشهر. 125

  منبع:

  منابع

  ابراهیم زاده، عیسی (1391)، سازمان یابی فضایی و روابط شهر و روستا، چاپ اول، مشهد، انتشارات مرندیز.

  ابراهیم زاده، عیسی؛ شمس اله کاظمی زاده؛ حکیمه قنبری (1391)، تحلیلی بر آسیب پذیری ناشی از زلزله بر ارائه الگوی بهینه مکانیابی کاربری های ویژه بهداشتی- درمانی و آموزشی، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، شماره 4، زاهدان.

  ابراهیم­زاده، عیسی؛ محسن احد نژاد؛ حسین ابراهیم زاده آسمین و یوسف شفیعی (1389)، برنامه­ریزی و ساماندهی فضایی- مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS (نمونه موردی: شهر زنجان)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 73، صص 58-39.

  ابلقی، علیرضا (1384): یادداشت سردبیر، مجله هفت شهر، سازمان عمران و بهسازی شهری، شماره 18 و 19.

  احدنژاد روشتی، محسن؛ حیدر صالحی میشانی، لیلا وثوقی راد، سید احمد حسینی (1392)، نقش ارکان اصلی شهر ایرانی اسلامی در مکان گزینی مراکز اقامتی (مورد شناسی: شهر زنجان)، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، شماره 7، صص 126-111.

  احدنژاد روشتی، محسن؛ کریم جلیلی و علی زلفی (1390)، مکانیابی بهینه محل های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش­های چند معیاری و GIS (مطالعه موردی: شهر زنجان)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 20، شماره 23.

  احدنژاد، محسن(1388)، مدل سازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر زنجان)، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری به راهنمایی مهدی قرخلو، دانشگاه تهران.

  احمدی، حسن(1376): نقش شهرسازی در کاهش آسیب پذیری شهر، مسکن و انقلاب، تهران.

  اخگر، محمدفاضل(1387): بررسی کاربری اراضی شهر مریوان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  آرنوف، استان(1375): سیستم­های اطلاعات جغرافیایی، تهران، انتشارات سازمان نقشه­برداری کشور، تهران.

  اسدی نظری، مهرنوش ( 1383) برنامه ریزی و مکان‌یابی اردوگاه‌های اسکان موقت بازماندگان زلزله، نمونه‌ی موردی منطقه‌ی یک شهر شیراز، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تهران.

  اسماعیلی، اکبر(1382): کاربرد GIS در فرایند مسیریابی ایستگاه‌های آتش نشانی، تازه های ترافیک، سال چهارم، شماره نوزدهم.

  اسماعیلیان، زهرا (1390): نقش مدیریت واحد در بحران­های طبیعی شهری-مطالعه موردی شهر اصفهان، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، دانشگاه تبریز، تبریز.

  اسمیت ، کیت(1382) ؛ مخاطرات محیطی ، ترجمه ابراهیم مقیمی و شاپور گودرزی نژاد ، چاپ اول، انتشارات سمت.

  آقابابائی، محبوبه (1388) : تحلیل فضایی ایستگاهها و خدمات آتش نشانی شهر خمینی شهر (با استفاده از GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  آل شیخ، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ح‍س‍ی‍ن ه‍لال‍ی، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر س‍ل‍طان‍ی (1381) : کاربرد GIS در مکان یابی عرصه پخش سیلاب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هفدهم، شماره 4.

  امامی، امیر عباس و سارا کشانی (1391)، تامین اردوگاه­های اسکان موقت در بوستان تهران برای آسیب دیدگان زلزله محتمل تهران، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره دوم، شماره اول.

  اولیویه، دولفوس (1374) : فضای جغرافیایی،( مترجم: سیروس سهامی) نشر نیکا.

  ای درایک توماس. جی.هواتمر جرالد(1383) ، مدیریت بحران،اصول و راهنمای عملی دولت‌های محلی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

  ایمانی جاجرمی، حسین (1375)، مطالعه­ای در باب ایجاد سازمان­های مرکزی آتش­نشانی کشور، وزارت کشور، تهران، انتشارات مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری.

  بحرینی، سید حسین(1377): فرایند طراحی شهری، دانشگاه تهران، تهران.

  بهرامی، سرگل (1387): تحلیل شبکه خدمات و فوریت­های پزشکی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد،گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  پرهیزکار، اکبر (1383)، ارائه مدل و ضوابط مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی، مرکز پژوهش‌های شهری و روستایی.

  پرهیزکار، اکبر( 1376): ارائه الگوی مناسب مکان­گزینی خدمات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  پور محمدی، محمد رضا؛ علی مصیب زاده(1387)، آسیب پذیری شهرهای ایراندر برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امداد رسانی آنها، جغرافیا و توسعه، شماره 12.

  پورمحمدی، محمدرضا (1392)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.

  پویان ژیلا (1373)، برنامه­ریزی مقابله با خطرات طبیعی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  تیموری، محمود(1383)، مدیریت بحران در بافت‌های تاریخی، مجله شهرداریها، شماره61، ویژه نامه شماره 14، تهران.

  جان استار جفری، واستن (1377)، مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (ترجمه سید حسن ثنایی نژاد)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول.

  جلال زاده، اعظم؛ ابراهیم اصغری؛ محمد فریدی و محسن مؤید (1385)، تحلیل ساختاری گسل پیرانشهر، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران.

  جلیل پور، شهناز (1389)، ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS نمونه موردی: بافت قدیم شهر خوی ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان.

  چهرقان، علیرضا و محمد علی رجبی (1391)، تعیین مکان بهینه در فضای گسسته با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و سیستم­های استنتاجی فازی، نشریه علمی- ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره چهارم، شماره 1.

  حاتمی نژاد(1388)، ارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه ای در شهر(نمونه موردی، منطقه 10 شهرداری تهران)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68، تهران.

  حبیب، فرح(1371)، نقش فرم شهر در به حداقل رساندن خطرات ناشی از زلزله، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری، دفتر مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران.

  حبیب، فرح(1383): شکل شهر-زمین لرزه،مجله هفت شهر، سازمان عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی، شماره 17، تهران.

  حبیبی، سید محسن(1376): رشد شهر از درون، دیدگاه­ها و نظرها، شورای تخصصی شهر تهران، تهران.

  حبیبی، کیومرث(1387)، تعیین عوامل مؤثر در آسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از روش فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، هنرهای زیبا، شماره 33، دانشگاه تهران.

  حسنی (1384)، ضرورت تجدیدنظر در مدیریت بحران زلزله در ایران، مجموعه مقالات مربوط به ایران و ژاپن، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، شماره 298، 49-37.

  حسین زاده دلیر، کریم (1387)، برنامه­ریزی ناحیه­ای، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم.

  حسین زاده، سید رضا(1383): برنامه­ریزی شهری همگام با مخاطرات طبیعی با تأکید بر ایران، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره سوم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

  حسینی جناب، وحید و سایمانی مهرجانی، محمد(1383): رویارویی با سوانح طبیعی از منظری دیگر، مجله شهرداریها، شماره68، تهران.

  حسینی، سید احمد؛ مهدی مدیری و محمد مهدی هوشنگ (1391)، ارزیابی نحوه پراکنش و چگونگی دسترسی شهروندان به خدمات اضطراری در حوادث انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: نواحی 117 گانه تهران)، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، سال دوم، شماره سوم، 192-173.

  حمیدی، ملیحه(1371): ارزیابی الگوهای قطعه بندی اراضی و بافت شهری در آسیب پذیری مسکن، مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تهران.  سعیدنیا، احمد (1378) : کتاب سبز راهنمای شهرداری­ها، کاربری زمین شهری، انتشارات مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور، چاپ اول.

  رضایی، میثم (1391)، کاربرد مدل­های مکان­مند و تحلیل شبکه در مدیریت بحران شهری با استفاده از GIS (مورد مطالعه: منطقه 3 شهر اصفهان)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  رضویان، محمدتقی (1387): عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی( مطالعه موردی: شهر بناب)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 62.

  رنجبر، فاطمه (1378)، روابط متعادل شهر و روستا، منظومه­های روستایی شهرستان پیرانشهر، پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.

  رهنمائی، محمد تقی(1382): مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی(جغرافیا)، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ سوم، تهران.

  روشندل اربطانی، طهر و دیگران (1388)، تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم.

  زارعی، بهروز و مصطفی کاظمی (1374)، ارزیابی شبکه ارتباطی شهر رشت با هدف کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندس زلزله، جلد دوم، تهران.

  زبردست، اسفندیار و عسل محمدی (1384)؛ مکانیابی مراکز امدادرسانی در شرایط وقوع زلزله با استفاده از GIS و روش ارزیابی چندمعیاری AHP، نشریه هنرها­ی زیبا، شماره 21، صفحات 5-16.

  زنگی­آبادی، علی و جمال محمدی و همایون صفایی و صفر قائد ­رحمتی(1387): تحلیل شاخص­های آسیب­پذیری شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان، «مجله جغرافیا و توسعه»، شماره12.

  زنگی­آبادی، علی و نازنین تبریزی(1385)، زلزله تهران و ارزیابی فضایی آسیب­پذیری مناطق شهری، «مجله پژوهش­های جغرافیایی»، شماره 56.

  زیاری، کرامت الله (1388)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم.

  زیاری، کرامت اله و رسول داراب خانی (1389)، بررسی آسیب­پذیری بافت­های شهری در برابر زلزله (مورد مطالعه منطقه 11 شهرداری تهران)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 99.

  زیاری، یوسفعلی و سمانه یزدان پناه (1390)، مکانیابی ایستگاه­های آتش­نشانی با استفاده از مدل AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر آمل)، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 14، 87-74.

  سعیدنیا، احمد(1378): مواد زاید جامد شهری، کتاب سبز شهرداری، جلد هفتم انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، تهران.

  سید احمد حسینی (1391)، نقش شبکه­های ارتباطی در توزیع کاربری­ها با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی منطقه سه شهر تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان.

  شکوئی، حسین (1377): جغرافیای کاربردی و مکتب­های جغرافیایی، چاپ چهارم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

  شیعه، اسماعیل (1384): مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ پانزدهم، تهران.

  شیعه، اسماعیل (1386) : مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، دانشگاه علم و صنعت.

  عبادی، عیسی (1385) :کاربرد GIS در مکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی به روش OWA (منطقه یک تهران)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور.

  عبدالهی، مجید (1382): مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، چاپ دوم، تهران.

  عزیزی، منصور (1383)،  کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان­یابی، توزیع فضایی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی و درمانی، نمونه موردی: شهر مهاباد، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

  عکاشه، بهرام(1383)، پریروز رودبار، دیروز بم، فردا...، چکیده مقالات همایش توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار، شهرداری تهران.

  غفاری گیلانده، عطا (1377)، ارزیابی نظام توسعه کالبدی شهری و ارایه الگوی مناسب توسعه کالبدی شهر با استفاده GIS در قالب مدل توسعه پایدار زمین (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری.

  فرج زاده اصل، منوچهر؛ محسن احد نژاد، جمال امینی(1390)، ارزیابی آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی، منطقه 9 شهرداری تهران)، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره 9.

  فرجی، امین و مهدی قرخلو، زلزله و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال هشتم، شماره 25، تابستان 1389.

  قادری، رضا (1376)، امکان­سنجی استقرار بهینه روستاهای زیر 20 خانوار (نمونه موردی: شهرستان پیرانشهر)، پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی، دانشگاه آزاد واحد تهران.

  قاسملو، فرشید (1380): پیدایش و توسعه آتش­نشانی در جهان، انتشارات سازمان شهرداری­ها، چاپ اول، تهران.

  قائد رحمتی، صفر( 1387): تحلیل فضایی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر اصفهان )، پایان­نامه دکتری تخصصی جغرافیا و برنا مه­ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  قدیری، محمود؛ عبدالرضا افتخاری؛ اکبر پرهیزگار و شایان شایان (1387)، تحلیلی بر دیدگاه­های نظری آسیب­پذیری جامعه نسبت به مخاطرات، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، صص22-1.

  قدیری، محمودعلی(1381): کاربرد روش‌های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  کاظمیان، غلامرضا(1378): کنکاشی در جایگاه شورای شهر در مدیریت شهری، مجله شهرداری­ها، شماره 13.

  کاظمیان، محمد (1383): ریتروماتولوژی و شیوه­های برخورد با قربانیان در بلایای طبیعی، مجموعه مقالات اولین همایش علمی-تحقیقی مدیریت امداد و نجات، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ایران، چاپ اول.

  کاک درویشی، خضر (1387)، برنامه­ریزی توسعه و عمران آینده پیرانشهر، پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد ملایر.

  کسمایی، مرتضی (1388)، اقلیم و معماری، نشر خاک، اصفهان.

  کوره پزان دزفولی، امین (1387)، اصول تئوری مجموعه های فازی، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

  کیانی، گشتاسب (1386)، بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهری نمونه موردی: سکونتگاه­های شهری استان چهارمحال بختیاری، پایاننامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا.

  محمد پور، صابر (13)، تحلیل شاخص‌های کالبدی آسیب‌پذیری لرزه‌ای در بافت‌های فرسوده شهری با طراحی سناریو جهت مدیریت بحران زلزله؛ (مطالعه موردی: محله سیروس تهران)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  محمدی احمدیانی، جمال؛ زهرا صحرائیان؛ فرامرز خسروی (1389)، نقش عوامل مؤثر در آسیب پذیری کالبدی شهر جهرم در برابر زلزله، تحقیقیات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 17،صص 143-121.

  محمدی سواد کوهی، خدیجه (1390)، بررسی وضعیت واحدهای مسکونی شهر ساری به منظور برنامه­ریزی و مدیریت بحران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  محمدی لرد، عبدالمحمود (1388)، فرایند های تحلیل شبکه­ای ANP و تحلیل سلسله مراتبی  AHP، انتشارات البرز فرادانش، تهران.

  محمدی، جواد (1381) : تحلیل پراکندگی فضایی و مکان یابی فضای سبز شهری در منطقه دو شهرداری تبریز، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  مخدوم و دیگران (1380) : ارزیابی برنامه های محیط زیست با سامانه­های اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.

  مدیری، مهدی، خسرو خواجه (1380) : اشاره­ای به سیستم اطلاعات جغرافیایی، انتشارات سازمان جغرافیایی ارتش، تهران.

  مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران(1375): برنامه ریزی کاربری زمین در مناطق زلزله خیز(نمونه شهرهای لوشان، منجیل، رودبار)، مرکز مقابله با بلایای طبیعی ایران، تهران.

  مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران(1380): ارزیابی بازسازی سه شهر زلزله زده ایران با تاکید بر آسیب پذیری آن در برابر زلزله(جلد دوم، گلباف)، مقابله با بلایای طبیعی ایران، تهران.

  مرکز مقابله با سوانح طبیعی ایران (1375):  برنامه ریزی کاربری زمین در مناطق زلزله خیز، چاپ اول، مرکز مقابله با سوانح طبیعی، تهران.

  مرکز مقابله با سوانح طبیعی ایران(1373): کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات ناشی از زلزله، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران.

  معصوم، جلال و جواد علی­آبادی (1380): ضوابط و مقررات ایمنی و آتش­نشانی، ضرورت­ها و تنگناها، فرهنگ ایمنی، سال اول، شماره 1، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، تهران.

  معصومی اشکوری، سید حسین(1385): اصول و مبانی برنامه­ریزی منطقه­ای، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان.

  منزوی، مهشید، محمد سلیمانی، سیمسن تولابی و اسماعیل چاووشی (1389)؛ آسیب پذیری بافت های فرسوده بخش مرکزی تهران ذر برابر زلزله (مورد: منطقه 12)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 73.

  مهندسان مشاور بوم نگار پارس (1391)، طرح توسعه و عمران (جامع) شهر پیرانشهر.

  مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر(1387)، طرح ساماندهی بافت فرسوده پیرانشهر.

  موحد، علی؛ محمد علی فیروزی و ایوب ایصافی (1391)، بررسی آسیب پذیری ساختمانه های شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی معکوس در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره یازدهم، صص 136-115.

  موسوی، سیده فاطمه(1384): تمهیدات شهرسازی به منظور کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله- نمونه مطالعه شهر چالوس، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

  ناطق الهی، فریبرز(1378): شناخت بحران و مدیریت آن، مجموعه سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله، تهران.

  نظریان، اصغر و بیراز کریمی (1388)، «ارزیابی توزیع فضایی و مکانیابی ایستگاه‌های آتش­نشانی شهر شیراز با استفاده از GIS، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال اول، شماره دوم.»

  نقیبی، فریدون (1382) : مسیریابی بهینه خطوط لوله نفت و گاز به وسیله سیستم اطلاعات مکانی GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی GIS، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران.

  نوجوان، مهدی؛ بابک امیدوار و اسماعیل صالحی (1392)، مکانیابی اسکان موقت با استفاده از الگوریتم­های فازی (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری تهران)، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31، ص 222-205.

  نوذر پور، علی (1380): اهداف و ضرورت­های انتشار فرهنگ ایمنی، سال اول، شماره 1، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.

  نوریان، فرشاد (1375) مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی، انتشارات مرکز جغرافیایی شهر تهران.

  نیاسری فرد، مهرداد (1384)، بررسی­های لرزه زمین ساخت و ریخت زمین ساخت جنوب غرب و غرب دریاچه ارومیه (با تأکید بر گسل­های پیرانشهر و سلماس)، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  هایوود، یان، سارا کورنلیوس، استیو کارور (1381) : مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه گیتی تجویدی، انتشارات سازمان نقشه برداری.

  ویلیامز، جاناتان (1376) : اطلاعات جغرافیایی از فضا، سازمان اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.

  Ahadnejad Reveshti, Mohsen (2007); Site selection study for fire extinguisher stations using network analysis and A.H.P Model, Case study: city of Zanjan, Map Asia Journal.

  Alexander,David,2000,Principles of Emergency and manegments, oxford university press.

  Bertrand, L & Hawarence, S (1986): The human factor in high fire risk urban residential areas: A pilot study in neworleans. Department of commerce, national fire prevention and control administration.

  Bolin , R . (1982) . Long term family recovery from disaster , Monograph Boulder Institute for Behavior Science.

  Bonham-Carter, G. F., 1991. Geographic Information System for Geoscientists:

  Breuer, David(2001): Spatial Planning As An Instrument For Promrting Sustainable Development In the Nordic Countries, Finland.

  Brower, David, J & Charles, Bohl(2000): Principle and practice of hazard mitigation Emmetsburg, MD: FEMA. Emergency management higher education college course, April.

  Camarero, J.J., Gutierrrez, E. and Fortin, M.J (2000). Spatial pattern of sub-alpine grassland Eco tones in the Spanish central Pyrenees. Forest Ecology and Management, 134: 1-16.

  Catherine L. Ross(2006), Urban Transportation Planning, Lecture: Tuesday/Thursday 1:35 - 2:55 Lab: Fridays 9:05 -11:55,Room 52 College of Computing Room 297 Mason.the Port of Kobe after the 1995 earthquake, Journal of Transport Geography 8 (2000) 53±65.

  Chapin, F, Stuart and Kaiser Edward, J(1979): "Urban and planning, third edition, Illinois press.

  Dikmen, Isik, M.T, Birgonul(2007), using analytic network process for performance measurement in construction, College of Architecture, Georgia Institute of Technology, USA,

  EdmundZolnik, Julie Minde b, Debasree Das Gupta a, Sidney Turner)2010(“ Supporting planning to co-locate public facilities: A case study from Loudoun County”, Virginia, Journal of Applied Geography , 30, 687–696.

  Faidi, Hadeel osama rafiq (2007), urban seismic risk: impact on land use planning in Nablus city, Palestine, submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of the master of urban and regional planning, faculty of graduate studies at an- najah university, Nablus, Palestine.

  Fischer,Henry scharnberger charlsk and Geiger(1966),Redusing seismis vulnerability in low tomoderate risk areas,Disaster preventron and management,volume 5,number4,MCB university.

  Ford, j.(2002): Vulnerability consepts, and Issuese؛ A literature review of the consepts of Vulnerability, its definition, and application in studies dealing with humanenvironment interactions course Geog 6100, university of Guelpha.

  Friend, j, k, and Jessop W, N(1969): local governmental and strategic, London, tavistock puplications.

  Garcia-Melon,Javier Ferris-Onate, Jeronimo Aznar-Bellver,Pablo Aragones-Beltern and Rocio Poveda Bautista (2008),Farmland appraisal based on the analytic network Process, Jourmal of Global Optimization, Vol.42, PP,143-155

  Geertman, S. (1999) Geographical information technology publications

  Ghafory-Ashtyany, M (1999), Rescue Operation and Reconstructions in Iran, Disaster Prevention and Management, Volume 8, Number 1, MCB University,ISSN 0965-3562.

  Gibbons,John H.(1980), Criteria for Evaluating the Implementation Plan Required By the Earthquake Hazards, Congress of the united estate, office of technology assessment.

  Gibson,Gray(1997),An Introduction to seismology Disaster  preventionand

  Giovinazzi, S Lagomarsino, S &Pampanin, S, (2005)Vulnerability Methods and Damage Scenario for Seismic Ris; Analysis as Support to Retrofit Strategies: a European Perspective, NZSEE Conference,.

  Hall, P(1992): Urban and Regional planning, Harmondsworth Penguin Books.

  Hill C. & Jones G. (1995),” Strategic management theory”, Houghton Mifflin Company.

  Hiraskar, G(1989): Town Planning, DhaNP & Sons Delhi first Edition.

  Houser, G., & Egenning, P. C. (1993). Risk analysis, First Edition Earthquake Engineering Research Institute. Oakland, USA.

  Huang, Zhengdong(2003), Data Integration For Urban Transport Planning, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), The Netherlands.

  Husdal, J. (2006), Transport Network Vulnerability: Which Terminology and Metrics Should We Use? Paper presented at the NECTAR Cluster 1 Seminar, Norway: 1-9.

  JICA ( Japan International Cooperation Agency) and the TDMMO (Tehran Disaster Mitigation and Management Organization) ,2004, The comprehensive master plan study on urban seismic disaster prevention and management for the Greater Tehran Area in Iran. Main Final Report. Pacific Consultant International, Tokyo.

  Lantada, N., Pujades, L., & Barbat, A. (2009). Vulnerability index and capacity spectrum based methods for urban seismic risk evaluation. A comparison, Nat Hazards 51:501–524.

  Lili Yang, Bryan F. Jones b, Shuang-Hua Yang(2007) ,"A fuzzy multi-objective programming for optimization of fire station locations through genetic algorithms", European Journal of Operational Research 181 , 903–915.

  management, Volume 6.Number 5,MCB university  press, Emerald Group Limited.

  Martinelli A, Cifani G.2008. Building Vulnerability Assessment and Damage Scenarios in Celano(Italy) Using a Quick Survey Data-based Methodology, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 28:875-889.

  Maskerey. Andrew, Disaster Mitigation (1989), A community  Based Aprroach Oxfam.

  Mc Conkey, D (1987): planning for uncertainty, Business Horizons Journal.

  Mitchell, J.K., Devine, N., and Jagger, k.,(1989), A contextual model. Modeling with GIS, Pergamon. Ontario, Pages. 291-300.

  Nakabayashi, Itsuki(1994) “Urban Planning Based on Disaster Risk Assessment.” In Disaster Management in Metropolitan Areas for the 21st Century, Proceedings of the IDNDR Aichi/Nagoya International Conference, 1-4 November, Nagoya, Japan, 225-239.

  Okay ergunay, landuse planning as in instrument of earthquake hazard mitigation in turkey.

  Paton, Douglas & Fohston, David (2001): disaster and communities vulnerability, residience and preparedness, Disaster prevention and management, Volume 10, Number 4, MCB Univercity, ISSN 0965-3562.

  Petrson: H, GIS(2002) : A bridge between Quantitative analysis and human Recoynition.

  Rashed T, weeks John,2005Assessing vulnerability to earthquake hazards through spatial multicriteria analysis of urban areas.

  Reja, Yousuf, Shajahan, Amreen, 2011, Analysing the earthquake vulnerabilities for urban areas: In the context of Chittagong city.

  Saaty, Tomas L(2003), Fundamentals of The Analytic Network Process, Proc. of The International Symposium on The Analytic Hierarchy Process, Kobe, Japan.

  Sun Shaoping(1994). “Seismic Damage of Lifeline Facilities and Disaster Prevention in China.” In Disaster Management in Metropolitan Areas for the 21st Century. Proceedings of the IDNDR Aichi/Nagoya International Conference, 1-4 November, Nagoya, Japan, 317-325.

  Tavakoli, B., & Tavakoli, S. (1993). Estimating the Vulnerability and Loss functions of Residential Buildings, Journal of the International Society for the Presentational Mitigation of Natural Hazard 7(2).

  Turner. B. L & Meyer. W. B(1994): Global land use and land-cover change: An overview, Cambridge University Press.

  UNDP. (2004). Reducing Disaster Risk, A Challenge for Development.

  UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (2007) Handbook for Emergencies, Geneva, Third Edition.

  Waugh, William (2000): Living With Hazards/Dealing with Disaster an Introduction to Emergency Management. Armonk, New York: M.E. sharper, Inc.

  Weichselgranter, Guergen (2009), Dissaster mitigatin prevention and Manangement, 10 (2): pp 85-94.


تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), پروژه درباره پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی آسیب¬پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر پیرانشهر)

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور چکیده به ‌روزآوری پایگاه‌ های داده زمینی در محیط شهری کاری سخت و پر هزینه می‌باشد. تکنیک‌های سنجش از دور ماهواره‌ای به طور وسیعی در استخراج و کنترل تغییر پوشش زمین در مقیاس‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند که منجر به ایجاد نتایج مفیدی شده‌اند. انجام این کار به کمک روشهای استخراج اتوماتیک تغییر آسان‌تر می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع وصحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی راتحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می گیرد ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی اتوماسیون و ابزار دقیق چکیده ارائه روشی جدید در خوشه­بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c-means خوشه­بندی قرار دادن داده­ها در گروه­هایی است که اعضای هر گروه از زاویه خاصی به هم شباهت دارند . شباهت بین داده­های درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین داده­­های درون خوشه­های متفاوت حداقل می­باشد. Fuzzy c-means نیز یک تکنیک ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه دکتری رشته ی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده ایران یکی از زلزله‌ خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب‌های فراوان دیده‌اند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض انواع سوانح طبیعی می‌باشد که هر از گاهی بخشهای مختلفی از آن را تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌باری به جای می‌گذارد. واقع شدن ایران بر روی کمربند ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک چکیده ازجمله مسائل مهم در مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه طبیعی به ویژه زلزله، مکان یابی بهینه به منظور اسکان شهروندان در هنگام و یا پس از بروز حادثه می‌باشد. یکی از مشکلات بزرگ سازمان‌های درگیر در مدیریت بحران شهری، فقدان یک مدل مکانی جامع به منظور اعمال مدیریت واحد در انتقال ...

ثبت سفارش