پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان

word 917 KB 30170 147
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۹,۱۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی – گروه روانشناسی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قصه گویی بر نشانه های رفتار لجبازی – نافرمانی انجام گردیده است. مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. گروه نمونه این پژوهش متشکل از 20 نفرکودک در سنین 4 تا 6 سال ، که شامل 10 نفر گروه آزمایش و 10 نفر گروه کنترل است، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان کودک دارای نشانه ی لجبازی – نافرمانی شناسایی شده اند.

  سپس در طول مدت 2 ماه در 13 جلسه ی 60 دقیقه ای شرکت داده شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد قصه درمانی موجب کاهش نشانه های  لجبازی- نافرمانی در آزمودنیها شده است  .(P<0/01) 

  این نتیجه با یافته های پژوهشگران دیگر تطابق دارد و قابلیت کاربرد قصه درمانی را در درمان مشکلات رفتاری کودکان نشان می دهد.

  کلید واژه ها : قصه درمانی ، اختلال لجبازی – نافرمانی 

  امروزه اگرچه شاهد علاقه زیادی در زمینه مراقبت و درمان کودکان مبتلا به اختلال رفتاری هستیم ، اما این امر در حوزه بهداشت روانی پدیده ای نسبتا جدید است ، آغاز توجه به بهداشت روانی کودک را، به وضوح تنها تا مدتی قبل از اوائل قرن بیستم می توان ردیابی کرد . البته مدت زمانی هم طول کشید که در راهنماهای تشخیص اختلال روانی ، فصلی هم به اختلال های روان شناختی و الگوهای ناسازگارانه رفتار کودکان و نشانه شناسی آنان اختصاص یافت . امروز در سایه مطالعات علمی ، دانش ما درباره مشکلات دوره کودکی به طور روز افزون در حال افزایش است . شیوه های مطالعه علمی ، دنیایی از یافته ها و البته سوالهای بیشتر را پیش روی ما گشوده است . این یافته ها طبقه بندی های قبلی را اصلاح می کند ، بسط می دهد و دسته بندی های جدیدی را اضافه می نماید (موریس[1] و کراتوچویل [2] ،ترجمه نائینیان1389 )

  براساس DSM-V[3] جدیدترین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی پانزدهمین طبقه  تشخیصی شامل :

  اختلال لجبازی- نافرمانی ، اختلال انفجاری متناوب ، اختلال سلوک ،اختلال شخصیت ضد اجتماعی،آتش افروزی، دزدی بیمارگون وسایر اختلالهای در هم گسیخته خاص و غیر خاص ، کنترل تکانشی و سلوک می باشد. ( راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ؛2013 )

  اغلب کودکان به ویژه در نوجوانی یک دوره منفی گرایی و نافرمانی و نافرمانی خفیف را پشت سر می گذارند و اغلب والدین از خصومت یا جر و بحث کردن های گاه و بی گاه فرزندانشان شاکی هستند . اما اگر چنین رفتارهایی بیشتر اوقات وجود داشته باشند ، چه پیش می آید ؟ کودکان و نوجوانان دارای اختلال لجبازی نافرمانی ، الگوی رفتاری منفی ، خصمانه و نافرمان نشان می دهند که به مشکلات خانوادگی یا تحصیلی مهمی منجر می شود . این اختلال از تمرد و نافرمانی معمولی کودکی و نوجوانی خیلی شدیدتر است . کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال ، بارها از کوره در می روند ، جرو بحث می کنند ، از انجام دادن آنچه به آنها گفته شده خودداری می کنند و عملا دیگران را می رنجانند . آنها زود رنج ، ناراحت وستیزه جو ، مغرور و حق به جانب هستند . آنها به جای اینکه خودشان را علت مشکلاتشان بدانند ، دیگران را سرزنش می کنند یا اصرار دارند که آنها قربانی شرایط هستند . برخی از کودکان که به این صورت رفتار می کنند ، بیشتر با والدینشان مقابله می کنند  تا با غریبه ها ، اما اکثر آنها در هر زمینه ای مشکل دارند .رفتار آنها در عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی شان طوری اختلال ایجاد می کند که احترام معلم ها و دوستی همسالانشان را از دست می دهند . این شکستها باعث می شوند که آنها احساس بی کفایتی و افسردگی کنند (هالجین[4]، و کراس [5] ترجمه سید محمدی ، 1391 )

  اولین نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی معمولاً در سالهای پیش از دبستان ، و به ندرت دیرتر از سنین نوجوانی ظاهر می شود . پسرها بیشتر از دخترهای هم سن ، به این اختلال دچار می شوند ، اما بعد از بلوغ این اختلال به طور برابر در دخترها و پسرها شایع است . در برخی موارد اختلال لجبازی –نافرمانی به اختلال سلوک تبدیل می شود . در واقع اغلب کودکان دارای اختلال سلوک سابقه لجبازی و نافرمانی دارند .

  با این حال ، همه کودکان دارای اختلال لجبازی –نافرمانی به سمت رفتارهای اخلالگرانه جدی تر که با اختلال سلوک همراه هستند پیش نمی روند (لاهی [6] و همکاران ، 1992 )

  به موازات پژوهشهای گسترده ، که به شناخت و آگاهی بیشتر درباره انواع ، نشانه ها ، عوامل زمینه ساز و تمیز بین اختلال های رفتاری کودکان انجامیده ، حجم مطالعات در مورد درمان روان شناختی آنها نیز به سرعت در حال افزایش است .روش های منتج از سیستم های نظریه ای اولیه (روان تحلیل گری ، رفتارگرایی ، سیستم های خانواده و نظریه های مربوط به رشد ) مدام در حال نوپردازی و اصلاح و تعدیل هستند . در کنار آن ، هر روز چشم اندازهای جدیدتری در برابر روان درمانی کودک گشوده می شود . مرور ادبیات اخیر ، کاربرد و اثر بخشی رویکردهایی مثل روان تحلیل گری و درمان شناختی رفتاری کودک و همچنین دامنه وسیعی از درمان هایی مثل هنر و موسیقی را نشان می دهد . در بین درمانهای موجود ، اغلب تالیفات روی بازی درمانی و کاربرد قصه ها در درمان کودکان تمرکز دارند (اسکورزلی [7]، گلد [8] 1999)

  استفاده از بازی درمانی به عنوان یک فن ، به نهضت روان تحلیل گری و به کارهای آنافروید [9]و ملانی کلاین [10] در درمان کودکان بر می گردد . (لندرث[11]، ترجمه آرین ، 1390 )

  کاربرد درمانی قصه نیز ، ریشه در تفکرات روان تحلیل گری دارد و با کارهای میلتون اریکسون[12] آغاز شد (کارلسون [13]2001) اریکسون درجلسات درمان ، قصه هایی را متناسب با موقعیت روانی مراجع برای او نقل می کرد و اعتقاد داشت که با بازگویی قصه ها ، نیروهای سازنده و مثبت ، ناخودآگاه مراجع را برای او قابل دسترس می سازد .

  بتلهایم[14] و گاردنر[15] نیز بعد ها به کاربرد قصه ، به عنوان ابزار درمانی پرداختند . قصه ها اگرچه در روان درمانی بزرگسالان نیزمورد استفاده قرار می گیرند ، به دلیل هماهنگی ویژه ای که با جهان کودکی دارند ، به طور گسترده تری می توانند در روان درمانی کودکان به کار گرفته شوند . قصه ها فرصت همانند سازی با شخصیت ها ، برون سازی تعارضها و تخلیه هیجانها و کسب بینش را به کودک می دهد(اریکسون ، ترجمه قراچه داغی ، 1386)

  مرور ادبیات پژوهشی نشان می دهد که درمانگران کودک ، قصه و قصه گویی را چه در زمینه بازی درمانی و چه به طور مستقل ، هم برای درمان (کودکان دچار سو استفاده جنسی ، دارای اختلال های یادگیری ، مبتلا به ناتوانی های هیجانی و . . . )و هم آموزش مهارت های خاص (مهارت حل مسئله، مهارتهای خود تنظیمی ، شناخت احساسات ، کنترل پرخاشگری و . . . ) به کار گرفته اند .

   

  1-2- بیان مسئله 

  اگرچه رفتار مقابله ای و سرپیچی ، مخصوصا" در میان کودکان پیش دبستانی ممکن است رفتار هنجاری محسوب شود ، گروهی از کودکان رفتارمقابله ای را چنان فراوان و با شدت نشان می دهند که تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی اجتناب ناپذیر است . همان طور که در چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی DSM-V تعریف شده است ، اختلال لجبازی ، نافرمانی و الگوی عود کننده ای از رفتار منفی کارانه ، نافرمانی ، سرکشی و خصم آلود در برابر اشخاص صاحب قدرت می باشد .

  برای اینکه کودک ملاکهای تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی را دریافت کند ، باید دست کم چهار رفتار از رفتارهای زیر را حداقل در طول یک دوره 6 ماهه نشان دهد 1-لجبازی ، 2-جروبحث با بزرگسالان ، 3-امتناع از اطاعت کردن از درخواستها یا اوامر بزرگسالان 4-آزار عمدی مردم         5-سرزنش کردن دیگران 6-زودرنجی در برابر دیگران 7-خشمگین شدن و رنجیدن یا غرض ورزی 8-انتقام جویی. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ،2013)

  علاوه بر این ، اختلال لجبازی – نافرمانی تنها زمانی تشخیص داده می شود که این رفتارها با فراوانی بیشتر از آنچه معمولا در میان کودکان دارای سن وسطح رشدی یکسان دیده می شود ، رخ دهند و به کارکرد اجتماعی ، تحصیلی یا شغلی آسیب رسانند . با این حال ، اگر ملاکهای اختلال سلوک نیز وجود داشته باشند یا رفتارهای مقابله ای تنها در طول دوره اختلال خلقی یا روان پریشی ظاهر شوند، اختلال لجبازی – نافرمانی تشخیص داده نمی شود . (انجمن روان پزشکی آمریکا 1994)

  شیوع کنونی اختلال لجبازی –نافرمانی ، در دامنه شیوع 1% تا 11%  جمعیت قرار دارد. با متوسط براورد شیوع حدود 3/3 % میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ممکن است متفاوت باشد بسته به سن و جنس کودک.به نظر میرسد شیوع این اختلال ،قبل از نوجوانی در مردان  تا حدودی بیشتر از زنان است( 1: 4/1 ). (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ،2013)

   به علاوه ، اختلال لجبازی نافرمانی نوعا" در اوایل کودکی شکل می گیرد و رفتارهایی که مشخصه این اختلال هستند (مانند نافرمانی ، خصومت ، جرو بحث ) معمولا تا 6سالگی ظاهر می شوند (فریک و همکاران ، 1993) از آنجا که رفتارهای نافرمانی و خصمانه که مشخصه اختلال لجبازی – نافرمانی هستند می توانند تشدید گردند و به رفتارهای ضد اجتماعی شدید تر تبدیل شوند ، شناسایی و درمان زودهنگام این اختلال می تواند در پیشگیری از پیدایش اختلال سلوک موثر باشد (تولان[16]ولوبر[17] ، 1992 )

  این در حالی است که استفاده از قصه در چارچوب قصه گویی و قصه درمانی در سالهای اخیر به عنوان یکی از روش های بازی درمانی در متون پژوهشی مطرح شده است (آراد[18]2004)

  از جمله آنکه شاپیرو[19]و راس[20] (2002) به اثر بخشی و شفابخش رویکردهای قصه ای در روابط درمانگر و بیمار اشاره کرده اند . محدودیت های شناختی کودکان به ویژه سنین پایین از یک سو و پایین بودن انگیزه انها برای مشارکت در فرایندهای درمانی از سوی دیگر ، استفاده از روش های درمانی مستقیم مانند درمان های شناختی – رفتاری را با مشکلاتی رو به رو کرده است . از این نظر به کارگیری رویکردهای قصه با توجه به این که هم نوعی بازی درمانی تلقی می شود (آراد، 2004) و هم نوعی روش آموزشی برای تغییر دادن شیوه های تفکر و رفتار کردن محسوب می شود (تریزنبرگ [21]ومگ گراث[22]، 2001) می تواند محدودیت های فوق را در روان درمانی کودکان کاهش داده و بر اثر بخشی فرایند درمان بیفزاید .

  رویکردهای درمانی مبتنی بر قصه ، موجب تحریک ذهن و فعالیت خود اکتشافی کودکان می شود و توان بسیاری برای برانگیختن بینش و تغییر رفتار دارند . این نوع درمان می تواند الگویی برای غلبه بر مقاومت کودک ، یادگیری مفاهیم جدید و الگویی برای رفتار مناسب ارائه کند (زایپس [23] 1995 ، دیوینی [24] 1995 ) .

  گسترش فرایند استفاده از قصه درمانی به ویژه قصه درمانی کودکان دارای اختلالات روانی از یک سو و مطرح شدن اختلال لجبازی – نافرمانی به عنوان یکی از اختلالات روانی برجسته ترکودکان و نوجوانان ، مسئله پژوهش حاضر را بر این دو متغیر یعنی قصه درمانی و اختلال لجبازی – نافرمانی متمرکز کرده است .

  برهمین اساس ، پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر قصه گویی را به عنوان یک فن درمانی برروی کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی مورد بررسی قرار دهد .

  قصه ها به راحتی در درون کودک راه می یابند و او را همراه خود به مراحل مختلف ماجرا برده و گزینه های رفتاری و نتایج حاصل را به وی نشان می دهند ، بنابراین به طور خاص و گسترده می توانند در روان درمانی کودکان به کار گرفته شوند (تامپسون [25]ورودلف[26] ترجمه طهوریان ، 1388 ).

  فرض بر این است که : قصه پردازی خود کودک به او فرصتی می دهد که به جستجوی مسائل خود و برخورد با آنها در فضایی خیالی و امن و بدون محدودیت بپردازد (داویس [27]1989 به نقل از کارلسون ، 2001 )

  کودک ،" قواعد خود ساخته ای" را براساس پیام استعاره ای قصه شکل می دهند که به جریانهای واقعی زندگی او تعمیم می یابند و رفتار کودک را هدایت خواهند کرد(هفنر [28]200) در این قالب درمانی لازم نیست که کودک به مشکلاتش اعتراف کند او می تواند شخصیت اصلی را ببیند که با مشکل مبارزه می کند ، به جستجوی گزینه های مختلف بر می خیزد و به راه حل مشکلات دست می یابد (داویس ، 1989 به نقل از کارلسون 2001)

  با قهرمان داستان همانند سازی کرده و قالب رفتاری او را برای خود بر می گزیند. به عنوان مثال اغلب داستان ها شخصیتی را به تصویر می کشد که با یای نکره مشخص می شود : پادشاهی ، زنی ، مردی ، شاهزاده ای ، شوهری ، فرزندی و . . . به دلیل کلی بودن لفظ ، امکان همانند سازی با این شخصیت ها فراهم می گردد .

  این جنبه عمومی پرسوناژهای داستانی به علت قابلیت تعمیم ، امکان جایگزینی شخصیت مخاطب داستان را فراهم کرده تا فرد به دور از هراس،دست به همانندسازی بزند (کریمی،1388) .

  در این جریان ، کودک احساسات مختلف را تجربه کرده و در همان حال درباره آنچه که ممکن بود خود او در چنین مواقعی انجام دهد فکر می کند . کودک در فضای ایمن قصه به دور از اضطراب ، سرزنش و تنبیه ، با مقایسه وضعیت های موجود در قصه ، بازندگی واقعی خود به بینش و خودآگاهی دست می یابد (داویس ، 1989 به نقل از کارلسون 2001) این خوداگاهی می تواند مقدمه ای برای خود تنظیمی و خودکنترلی در کودک باشد .

  قصه ها این فرصت را به کودکان می دهند که با شخصیت ها همانندسازی کرده ، تعارض ها را برون سازی ، هیجان ها را تخلیه کنند و به بینش نائل آیند (تبریزی ، 1374 )

  بنابر کارکرد آشکارسازی غیر مستقیم نیازها و انگیزه های پنهان در قصه ، کودک از طریق مکانیزمهای مختلف دفاعی نظیر فرافکنی یا همانند سازی می تواند انگیزه ها و نیازهای سرکوب شده خویش را بشناسد و آنها را به شکل صحیح تری والایش کند . (کریمی1388).

  با توجه به اینکه از یک سوشناسایی و درمان زود هنگام نشانه های لجبازی – نافرمانی بسیار اهمیت دارد و از سوی دیگرقصه می تواند به راحتی در درون کودک راه یابد، مسأله پژوهش حاضر این است که قصه درمانی چه تأثیری بر نشانه های لجبازی- نافرمانی در کودکان دارد ؟

   

  1-3- اهداف پژوهش

  هدف کلی : هدف از پژوهش حاضر تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان است .

  هدف کاربردی : تدوین و ارائه یک الگوی درمانی مبتنی بر قصه جهت استفاده مشاوران و روان شناسان برای پیشگیری اولیه و ثانویه اختلال لجبازی- نافرمانی کودکان است .

   

   

  1-4- ضرورت موضوع پژوهش

  جمع بندی مطالعات انجام شده روی شناخت و درمان اختلال لجبازی –نافرمانی کودکان اطلاعات زیر را ارائه می دهد .

  مطالعات همه گیر شناسی در جمعیت غیر کلینیکی این صفات را در 16 تا 22 درصد کودکان دبستانی گزارش نموده است (کاپلان[29] و سادوک [30] ترجمه پورافکاری 1382 )   

  اختلال لجبازی –نافرمانی تقریبا همیشه روابط بین فردی و عملکرد تحصیلی را مختل می کند . این کودکان اغلب فاقد دوست بوده و روابط انسانی را ناخوشایند می دانند . آنها علی الرغم هوش کافی به لحاظ خودداری از انتخاب شریک ، مقاومت در برابر درخواست های خارجی ، اصرار بر حل مشکل بدون کمک دیگران ، دارای عملکرد ضعیف بوده و یا در مدرسه مردود می گردند (خدایاری فرد، 1385 ).

  اگرچه رفتار مقابله ای نوعاً در اوائل دوره کودکی ظاهر می شود این نشانه ها ممکن است با افزایش سن ادامه یافته و وخیم تر شود (کازدین [31] و همکاران، 1987)

  شناسایی و درمان زودهنگام این اختلال می تواند در پیشگیری از مشکلات ثانوی که در رابطه با این اختلال مطرح می شوند مثل عزت نفس پایین ، تحمل پایین ناکامی ، خلق افسرده و خوی طغیانگر و اختلال سلوک و سوء مصرف الکل و موارد غیر قانونی در نوجوانی ، بسیار موثر باشد (راینک[32]دایتلیو[33]وفریمن[34] ترجمه علاقه بند راد ، 1380 )

  کودکان مبتلا به این اختلال ، مهارت های حل مسئله ضعیفی نشان می دهند و می کوشند در برابر تحمل رفتارهای معین از سوی اشخاص مهم (مانند والدین ) مقاومت کنند . این تمایز مورد تأیید طیفی از پژوهش هاست که روابط بین جنبه های مختلف شناخت اجتماعی وپرخاشگری شدید را برجسته می سازد (کریک[35] و داچ[36]، 1994 )

  پژوهشگران معتقدند(دیگئورگی[37]،1998،اتو[38]2000به نقل از هفنر ، 2003 ) از آنجا که مهارتهای اجتماعی از طریق قصه ها برای کودک به خوبی قابل فهم وبا معنی می شود احتمال تعمیم وبه کارگیری آن ها توسط کودک در زمینه های مشابه افزایش می یابد .

  چند نکته اول گفته شده در متن بالا ضرورت توجه به نشانه های این اختلال در کودکی و نیز بازبینی ادبیات مربوط به اتخاذ بهترین گزینه های درمانی را یاداوری می کند ودو مورد آخر ما را به اتخاذ شیوه ای جهت مداخله به منظور آموزش مهارت های حل مسئله نامگذاری احساسات ، درک دیدگاه دیگران و مهارت های اجتماعی و اهمیت آن رهنمون می سازد چرا که ایجاد این توانمندی ها در کودکان مبتلا به اختلال لجبازی – نافرمانی با بازگرداندن کودک به فضای اجتماعی تعامل با بزرگسالان و همسالان و شکستن دور باطل کشمکش های  بین فردی آنها می تواند چرخه مشکلات ارتباطی ایشان را برطرف نموده و

  ازاتلاف استعدادها جلوگیری کرده و کودک را به جریان رشد و تحول طبیعی برگرداند .

  از آنجا که بسیاری از مسائل و مشکلات دوران بزرگسالی ریشه در سالهای اولیه کودکی دارند و لازم است از همان ابتدا به آن ها توجه شود و اقدامات لازم صورت گیرد و از طرفی شیوه های مربوط به حل مسئله بزرگسالان را نیز نمی توان در مورد کودکان استفاده کرد لذا شیوه های آموزشی و درمان متناسب با کودکان از جمله شیوه قصه گویی می بایست به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد (جانگسما[39] و همکاران ، ترجمه صاحبی 1393 )

  از منظری دیگر ، چالش مهمی که روان درمانی کودک پیش رو دارد این است که کودکان خود در پی درمان بر نمی آیند بلکه به دلیل اختلالی که مورد توجه اعضای خانواده یا مسئولان مدرسه قرار گرفته است ، نزد درمانگر آورده می شوند . بنابراین کودکان اغلب عقیده دارند به دلیل بدرفتاری یا جهت تنبیه به خاطر کاری نادرست نزد درمانگرها آمده اند. آنها ممکن است تغییرات درمانی را چیزی جز سازش با واقعیت ناگوار تصور کنند و این امر سبب شود که درمانگر را به چشم عامل تنبیه از جانب والدین خود ببینند در چنین شرایطی در برقراری رابطه که مقدمه و گام اساسی درمان است بسیار مشکل خواهد بود . (سادوک و سادوک ، ترجمه پور افکاری ، 1382 )

  کاربرد قصه ها در جلسه درمان این کودکان می تواند موجبات رابطه اعتماد آمیز بین درمانگر و کودک را فراهم کند .در نهایت ، این پژوهش می تواند با معرفی شیوه ای که قصه ها را ، به عنوان بخش کامل کننده زندگی کودک ، وارد جلسه روان درمانی می کند ، سطری بر ادبیات روان درمانی کودک اضافه نماید . به نظر می رسد این شیوه نسبت به کار مستقیم با کودکان ، به دلیل علاقه وافر آنان به قصه ها ، جالب تر و لذت بخش تر باشد و در نتیجه توجه کودک را بیشتر و بهتر متمرکز نماید ، تنش فضای آموزشی و درمانی و نگرانی از نحوه عملکرد را به دنبال ندارد و از آنجا که کودک در جریان قصه ، همگام با قهرمان داستان به کشف موقعیت مشکل ، جستجوی گزینه های مقابله ای و انتخاب راه حل می پردازد ، شرایط  "یادگیری تجربی " و" تعمیم پذیری " و سرایت به محیط طبیعی را به بهترین نحو فراهم می کند .

   

  [1]- Mourice

  [2] -Cratochuile

  [3] -Diagnostic And Statistical Manual Disorder (DSM)

  [4] -Haljine

  [5] -Crass

  [6] -Lahey

  [7] -Scourzelli

  [8] -Gold

  [9] -Anna -Freud

  [10] -Melanie-Klein

  [11] -Kandreth

  [12] -Milton-Erikson

  [13] -Carlson

  [14] -Bettelhim

  [15] -Gardner

  [16] -Tolan

  [17] -Lober

  [18] -Arad

  [19] -Shapiro

  [20] -Ross

  [21] -Triezenberg

  [22] -Mc.Grath

  [23] -Zipes

  [24] -Divinyi

  [25] -Tampson         

  [26] -Rodoulf

  [27] -Davise

  [28] -Heffner

  [29] -Kaplan

  [30] -Sadock

  [31] -Kazdin

  [32] -Rink

  [33] -Datilu

  [34] -Friman

  [35]- Crick

  [36] -Dodge

  [37] -Digeorgy

  [38] -Out

  [39] -Jangsma

  Abstract

  The present study has been done in order to study the effect of narrative therapy to reduce the symptoms of oppositional Defiant disorder in the children. The study is experimental along with a control group with a pre – test and post – test.

  Samplimg in this study was performed by an accessible sampling method.Sample group consists of 20 children in ages 4 up to 6 wich were labeled az oppositional defiant disorder .then two groups in 10 participant assigned as control group and experimental group.

  Experimental group took part in 13 narrative therapy sessions of 60 minutes for two months , while the control group did not get any interferences during the period . The data sum was studied by co – variance analysis test.

  Results showed that group narrative therapy had given decrease to the symptoms of oppositional Defiant disorder in the subjects ( P < 0/01  .(

  These findings apply to other findings by other researchers and seem as an effective technique the narrative therapy for curing children’s behavioral disorder.

  Key word: Narrative therapy , Oppositional Defiant disorder.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                        صفحه

  فصل اول : کلیات پژوهش

  1-1-  مقدمه. 1

  1-2- بیان مسئله. 5

  1-3- اهداف پژوهش.... 9

  1-4- ضرورت موضوع پژوهش.... 10

  1-5- فرضیه پژوهش.... 13

  1-6- تعریف متغیرهای پژوهش.... 13

  1-6-1- متغیر مستقل : قصه درمانی.. 13

  1-6-2- متغیر وابسته : اختلال لجبازی – نافرمانی کودک (ODD) 14

  فصل دوم : مرور پیشینه

  2-1- مقدمه. 15

  2-2- بخش اول اختلال لجبازی – نافرمانی.. 15

  2-2-1- اختلال لجبازی- نافرمانی کودکی.. 15

  2-2-2- همه گیر شناسی.. 21

  2-2-3- ملاحظات تشخیصی و ویژگیهای بالینی.. 24

  2-2-4- تشخیص افتراقی.. 28

  2-2-5- ویژگیها و اختلال های توأم. 30

  2-2-6- بررسی های آسیب شناختی و آزمایشگاهی.. 31

  2-2-7- سیروپیش آگهی.. 31

  2-2-8- سبب شناسی.. 32

  2-2-9- سازوکارهای شناختی رفتاری.. 34

  2-2-10- درمان. 39

  2-3- بخش دوم : قصه ، جایگاه و کابردهای بالینی آن. 42

  2-3-1- اهداف ادبیات کودکان. 42

  2-3-2- روند رشد ادبیات کودکان در جهان. 43

  2-3-3- قصه و اهمیت آن. 44

  2-3-4- نقش قصه در رشد عاطفی ، اجتماعی و شناختی کودک... 47

  2-3-5- معیارهای مورد توجه قصه گو برای انتخاب قصه. 52

  2-3-6- نکات مورد توجه قصه گو در حین قصه گویی.. 53

  2-3-7- ویژگی های قصه در فرآیند قصه درمانی.. 54

  2-3-8- رویه های قصه درمانی.. 55

  2-3-9- قصه گویی به عنوان یک راهبرد درمانی.. 62

  2-3-10- قصه در خانواده درمانی.. 65

  2-3-11- قصه پردازی در روان درمانی کودک... 68

  2-3-12- قصه درمانی به شیوه گروهی.. 69

  2-3-13- قصه در رویکردهای نظری روان درمانی.. 72

  2-3-14- روان تحلیل گری.. 73

  2-3-15- روان شناسی فردی (آدلری ) 75

  2-3-16- شناخت درمانی.. 76

  2-3-17- رفتار درمانی.. 77

  2-3-18- پیشینه پژوهش.... 79

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  3-1- مقدمه. 88

  3-2- جامعه آماری.. 89

  3-3- نمونه و روش نمونه گیری.. 89

  3-4- ابزار اندازگیری.. 90

  3-5- پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4. 90

  3-6- اجرا و نمره گذاری پرسشنامه CSI-4. 90

  3-6-1- نمره گذاری براساس نمره برش غربال شده 91

  3-6-2- نمره گذاری بر اساس شدت نشانه های مرضی.. 91

  3-6-3- چگونگی نمره گذاری پژوهشگر. 91

  3-7- پایایی و اعتبار پرسشنامه در 4  CSI- 92

  3-8- وسایل لازم برای قصه درمانی.. 94

  3-9- طرح درمانی و شرح مختصر جلسات... 95

  3-10- روش تحلیل داده ها 105

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- مقدمه. 106

  4-2- مفروضات تحلیل کوواریانس.... 108

  4-3- فرضیه‌‌ی پژوهش.... 113

  فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

  5-1- بحث و نتیجه گیری.. 115

  5-2- محدودیت های پژوهش.... 116

  5-3- پیشنهادها 117

  5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 117

  5-3-2- پیشنهادهای کاربردی.. 118

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی.. 122

  منابع انگلیسی.. 126

  پیوست­ها

  پیوست ها 130

  منبع:

  منابع فارسی

  آقا عباسی،یداللّه.(1390).نمایش خلاق(قصه گویی و تاترهای کودکان و نوجوانان).تهران؛قطره.

  اریکسون ، میلتون . (1386). قصه درمانی،نقش قصه در تغییر زندگی و شخصیت.ترجمه؛ مهدی قراچه داغی.تهران؛دایره.

  اسلامی، فرزانه .(1379).اثر بخشی آموزش درک دیدگاه از طریق قصه گویی بر افزایش توانایی هوشی .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی.

  اصغری،نکاح.(1382).گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه به مثابه تکنیک و ابزار در مشاوره و روان درمانی کودک.فصل نامه تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره 21.

  بتلهایم، برونر.(1392).افسون افسانه ها.ترجمه، اختر شریعت زاده. تهران؛هرمس.

  پروت،تامسون.براون،داگلاس.(1999)روان درمانی و مشاوره کودکان و نوجوانان.ترجمه؛حسن فرهی(1387). تهران؛ارجمند.

  پلویسکی،آنا.(1376).قصه گویی در خانه و خانواده. ترجمه؛ مصطفی رحماندوست. تهران؛مدرسه.

  تامسون،چارلزل . رودلف،لیندا.(1388). مشاوره با کودکان.ترجمه؛جواد طهوریان. تهران؛رشد.

  تبریزی، مصطفی.(1374). قصه گویی برای شناخت و درمان. مجله زنان،شماره23.

  توکلی زاده،جهانشیر.(1375).بررسی همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی شهر گناباد . پایان نامه کارشناسی ارشد.تهران؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  تویسرکانی،مهدیه.(1385).اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانه های اختلال سلوک. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  جانگسما،آرتور، پیترسون ،مارک مک اینیس ، ویلیام . (1393) . روان درمانگری کودک و نوجوان.ترجمه،علی صاحبی، علی اکبرثمری، نادرباقری.مشهد: به نشر

  جک زایپس ، (1386). هنر قصه گویی خلاق. ترجمه، مینو پرنیانی . تهران : رشد.

  چمپرز،دیویی.(1383). قصه گویی و نمایش خلاق. ترجمه ، ثریا قزل ایاغ. تهران: نشر دانشگاهی .

  چهار محالی ، فاطمه. (1380). بررسی اثر بخشی قصه گویی در کاهش اختلالات رفتاری آشکار کودکان پیش دبستانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  راینک، مارک ای. دانبلیو ، فرانک ام. فریمن ، آرتور.(1380).شناخت درمانی در کودکان و نوجوانان . ترجمه،جواد علاقه بند راد ، حسن فرهی.تهران :بقعه.

  رحماندوست، مصطفی. (1381). قصه گویی اهمیت و راه و رسم آن.تهران:رشد.

  روشن،آرتور.(1391).قصه گویی(چگونه از داستان برای کمک به کودکان در رفع مشکلات زندگی بهره ببریم).ترجمه؛بهزاد یزدانی،مژگان عمادی.تهران؛جوانه رشد.

  سادوک،بنجامین ج. سادوک، ویرجینیا ا .(2001). چکیده روانپزشکی بالینی. ترجمه ، نصرت اله پورافکاری. (1382). تهران : شهرآب ؛ آینده سازان.

  سردار خانی عید گاهی، محسن.(1384). مقایسه فراوانی علایم اختلال نا فرمانی مقابله جویانه در کودکان تک فرزند در شهر تهران.پایان نامه دکتری. تهران :دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  سلطانی ، مریم .(1385). اثر بخشی روش قصه گویی به صورت گروهی در افزایش عزت نفس دانش آموزان در پایه دوم ابتدایی در شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  سیدی ،طاهره.(1379). تاثیر قصه گویی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پایه اول ابتدایی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

  شاهقلیان،میترا.(1391). تاثیر قصه گویی در کاهش پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی.

  شرودر ،کارولین اس.گوردون. بتی.ان.(1389).سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی.ترجمه،مهرداد فیروزبخت.تهران:دانژه.

  شریعت زاده ،مراد. (1377). هنجاریابی و بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه علایم مرضی کودک (CSI-4) در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسلام آباد غرب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  شیخ الاسلامی،حسین.(1381). ماهنامه کودک و نوجوان ، شماره 8، صفحه 63-58.

  شعاری نژاد،علی اکبر.(1381).ادبیات کودکان.تهران:اطلاعات.

  شلینگ، لوییس.(1390). نظریه های مشاوره. ترجمه ،خدیجه آرین.تهران:اطلاعات.

  شیبانی، شهناز،(1385). تاثیر قصه درمانی بر کاهش علایم افسردگی در کودکان افسرده ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

  شیپرو،لارنس.تی.(1385).دنیای اسرارآمیزکودکان.ترجمه،بیرجندی،مصلی نژاد.تهران: مؤسسه خیریه آموزشی فرهنگی شهید مهدوی.

  صاحبی،علی.(1393).قصه درمانی(گستره تربیتی و درمانی تمثیل). تهران،ارجمند.

  صباغیان،حمید(1386).بررسی تاثیر قصه گویی بر میزان پرخاشگری کودکان دختر و پسر سال اول و دوم ابتدایی شهرستان مهریز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  غنی،رضا.(1376). اصول و روش های قصه گویی.مشهد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

  قرل ایاغ،ثریا(1389).ادبیات کودک و نوجوان و ترویج خواندن .تهران:سمت.

  کاپلان،هارولد.ای و سادوک،بنجامین.جی،(1389)، خلاصه ی روان پزشکی(جلد سوم).ترجمه ی حسن رفیعی و فرزین رضایی،تهران؛ انتشارات ارجمند.

  کاکاوند،علیرضا.(1392).روانشناسی مرضی کودک، تهران؛ویرایش.

  کداسن،هایدی.شفر،چارلز.(1998).برگزیده ای از روشهای بازی درمانی. ترجمه،سوسن صابری، پریوش وکیلی(1389). تهران؛ آگاه.

  کرانوچوبل،توماس.موریس،ریچارد.(1991).روانشناسی بالینی کودک.ترجمه،محمد رضا نایینیان(1389).تهران؛ رشد.

  کریمی،عبدالعظیم.(1388).عشق درمانی(روان درمانی عارفانه).تهران؛دانژه.

  گرین،الین.(1391).هنر و فن قصه گویی. ترجمه،طاهره آدینه پور.تهران؛ابجد.

  گلدارد،کاترین.گلدارد،دیوید.(1389).راهنمای مشاوره با کودکان.ترجمه؛ مینو پرنیانی. تهران؛رشد.

  گلزاری،محمود.(1366).کتاب درمانی.تهران؛قلمرو.

  لطیفی کاشانی،فرح.وزیری،شهرام.(1392).روانشناسی مرضی کودک.تهران؛ارسباران.

  لندرث،گاری.(1390).بازی درمانی:مکانیزم مشاوره با کودکان.ترجمه ؛ خدیجه آرین.تهران؛ اطلاعات.

  متین، آذر.(1385).تاثیر قصه درمانی بر آموزش راهبرد های رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی.

  محمد اسماییل،الهه.(1383).بررسی اعتبار و روایی و تعیین نقاط برش اختلال های پرسشنامه علایم مرضی کودکان.(CSI-4) بر روی دانش آموزان 14-6 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران.تهران؛ پژوهشکده کودکان استثنایی

  منصور،محمود.(1392). روانشناسی ژنتیک،تحول روانی از کودکی تا پیری.تهران؛ سمت.

  میرزا بیگی،علی.(1390).نقش هنر در آموزش و پرورش بهداشت روانی کودکان.تهران؛موسسه فرهنگی مدرسه برهان.

  میرهادی،توران.(1371).فرهنگ نامه کودک و نوجوان.تهران؛شورای کتاب کودک.

  هالجین،ریچارد پی.ویتبورن کراس، سوزان.(1391).آسیب شناسی روانی (جلد اول).ترجمه،یحیی سید محمدی.تهران؛روان.

  هومن،حیدرعلی.(1392).شناخت روش علمی در علوم رفتاری.تهران؛سمت.

  یاسایی،مهشید.(1382).قصه گویی در کلاس درس.تهران؛پژوهشکده تعلیم و تربیت.

  یوسفی لویه،معصومه.(1386).تاثیر قصه درمانی بر مشکلات هیجانی(اضطراب)کودکان دبستانی.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Stein, D.J., Philips, K. A., Bolton, D., Fulford, K. W., Sadler, J. D., Kendler, K. S. (2010). What is a mental/Psychiatric Disorder? From DSM-IV to DSM-V. Psychological Medicine, 40: 1759-1765.

  Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry.2007,34,1273-83

  Sanders, C.L,  Leung, S., Mark, R., & Lau, J. (2003). An outcome evaluation of the implementation of the triple p- positive parenting program in Hong Kong. Family Process, 42(2), 531-544

  Achenbach,T.M(1993).Taxonomy and comorbidity of conduct problems:evidence from empirically based approaches.development and psychopatology,5,51-64.

  Arad.D. (2004).if your mother were an animal , what animal would she be? Creating play stories in family therapy: The animal attribution story – telling technique (AASTT). Family process , 43,249-263.

  American psychiatric Asoociation.(1994).Diagnostic and statistical manual of mental disorder(4th ed.).washington .DC:Author.campbell.

  Angus,L, levitt,H.And Hardke,k,(1999).The narrative processes coding system:research applications and impolications for psychotherapy practive,55(10):1255-70.

  Becvar.D.S, & Becvar ,R.J.(1993). Story telling and family therapy.The American journal of family therapy,21,145-160

  Bern ,C.F.(2004).Biolotherapy:using books to help bereaved children, The journal of death and dying,48(4),321-336.

  Biechoski,S.(2001).The use of fairy tale in adult psychotherapy. The art in the psychotherapy,15,23-36.

  Brooks,B.(2001).Story telling and the therapeutic process for children with learning disability.journal of learning disabilities,20,706-722.

  Campbell,S.B.(1990).bevavior problems in preschool children.guidance &counseling,16,92-100.

   Carlson,R.(2001).therapeutic use of story in therapy with children, Guidance & councelling,16,92-100

  Christ,M.A.G,Lahey,B,B,Frick,P.J.Russo,M.F,Mcburnett,k,Loeber,R.Stouthamer-Loeber,M.,&Green,s.(1990).serious conduct problems in in the children of adolescent mothers: Disentangling confounded correlations. journal on consulting and clinical psychology,58,840-844.

  Crick, N.R., & dodg,k.R.(1994).A review and reformulation of social in formation-processing mechanisms in children's social adjustment psychological bulletin,115,74-101.

  Correa,J.E.,Gozalez,O.B.,& weber,O,S.(1999).story telling in families with children: A therapeutic approach to learning problems. contemporary family therapy, 13(1),33-5

  Davy,E.A.(1999).Obsessive compaulsive discover and meta-cognition.new York : wiley.

  Delano,M,.& sneil ,M.E.(2006). The effects of social stories on the social engagement of children with autism: journal of positive behavior intervention,8,29-42.

  Delfini,L.F.,Bernal,M.E.,&Rosen,p.M,.(1976).comparison of deviant and normal boys in home setting. In.E.J.Mash,L.A.Hamerlynck,& L.C.Handy(Eds).behavior modification and families(pp.228-248). New York: Brinner/Mazel.

  Denning.s.(2004).telling tales.Harv bus rev,82(5):122-9,152.

  Dewivedi,K.N & Gardner,D.(1997).using metaphor and imsgery, in K,N.Dewivedi.(ed).The therapeutic use of stories. London :Routledge.

  Dilollo,A,Neimeyer,RA,and manning .WH.(2002). A personal constract view of relaps: indications for a narrative therapy companent to stuttering treatment. J.Fluency Disord,27(1):19-40,quize41-2.

  Divinyi,J.E. (wellness connection , peach tree city.(GA)(1995).story telling :An enjoyable and effect therapeutic toll. special issue, An international journal. VOl.17 (1),p .27-37.

  Drauker , CB.(1998).narrative therapy for women who have lived with violence. Arch psychiatric Nurs, 12(3):162-8.

  Emery,R.E.(1982).International conflict and the children of discord and divorce .psychological Bullentin,22,42-51.

  Emery,R.E.& O 'Leary,K.D.(1982).Children perception of marital discord and behavior problems of boys and girls. Journal abnormal child psychology,10,11-24.

  Espin CA,Cevasco J,Van Den Broke P,Baker S, and Gersten R.(2007).History as narrative:The nature and quality of historical understanding for students with LD. J Learn Disabil,40(2):174-82.

  Fiorention,L.And Howe,N.(2004).Language competence ,Narrative ability, and school readiness low – income. Preschool Canadian . journal of behavior science,36(4):280-294.

  Faraone,S.A.,Biederman,J.,keenan,K,&Tsuang,M.T.(1991).separation of DSM_III attention deficit disorder and conduct disorder.evidence from a family genetic study of American child psychiatry patient.psychological medicine,21,109-121.

  Feramo,J.L.(1975).personal reflection of a therapist.Journal of marriage and family counselling,1,15-28.

  Forehand,R.,Brody,G.,& Smith ,K (1986).contribution of child behavior and marital dissatisfaction to maternal perceptions of child maladjustment. Behavior research and therapy,24,43-48.

  Freeman ,M.(1998). Therapeutic use of storytelling for older children who are critically III.children health center ,20,208-215.

  Frick, P.J,Lahey,B.B.,Lober, R., Stouthamer-Loeber, M.,Christ ,M.A.G.,& Honson,K(1992).Familial risk factorto oppositional defiant disorder and conduct disorder.paterntal psychopathology and maternal parenting. Journal of consulting and clinical psychology ,60,49-55.

  Frick,P,J,Van

  Horn,Y.,Lahey,B.B.,Christ,M.A.G.,Lober,R.,Hart,E.A.,Tannenbaum,L.,&Hanson,K.(1993).Oppositional defiant disorder and conduct disorder:Ameta-analytic review ,13,319-340.

  Freidberg ,R.D.(1994).Story telling and cognitive therapy with children .Journal of cognitive psychotherapy.An international quarterly.Vol.8(3),209.

  Geldard,K., and D.Geldard.(1997).Counselling children :Apratical introduction,London :Sage publications.

  Green ,K.D.,Forehand,R .,&Mcmahon,R.J.(1979).Parental manipulation of compliance and noncompliance in normal and deviant children.Bevavior modification ,3,245-266.

  Guerra,N.G.,Huesman,L,R .,& Hanish ,L.(1995). The role of normative beliefs in children social behavior .In N. Eisenberg( Ed),Review of personality and social psychology:social development (Vol.15,PP.140-158).Thousand Oaks,CA:Sage.

  Haegert,S.A.(1999).How does love grow?Attachment processesin older adapters and foster children as illustrated fictional stories.Unpoblished doctoral dissertation,university of Victoria.Retrieved from www.proguest.com/pgd

  Heffner,M.(2003) Excremantal support for the use of story telling to guide behavior:The effect of story telling on multiple and mixed ratio(FR)differential reinforcemement of low rate (DRL) schedule responding.unpublished doctoral dissertation ,west Virginia university.Retrieved from www.proguest.com/pgd

  Herman /lisa.(1997).Good enough fairy tales for resolving sexual abuse/arts in psychotherapy. Vol.24(5)436-445.

  Hinshaw,S.P.,Lahey,B.B.,& Hart,E.L.(1993).Issues of taxonomy and comorbidity in the development of conduct disorder .Development and psychopathology ,S,5,31-49.

  Huesman,L. R., Guerra,N , G.,Miller ,L,S.,&Zelli,A.(1992).The role of social norms in the development of aggression. (PP.139-152).New York/ Heidelberg:springer-verlag.

  Ingram ,R.E.(2000).Toward and information processing or depression. Cognitive therapy and research,8,443-478.

  Ivey,M.L.,Heflin,L,J.,&Alberto,P.(2004).The use of social stories to promote independent behaviors in novel events for children with PDD-NOS.Focus on Autism and other developmental disabilities,19,164-176.

  Johnson,S.M.,& Lobitz,G.K.(1974).The personal and marital adjustment of parents asrelated to observed child deviance and parenting behaviors.Journal of abnormal child psychology,2,193-207.

  Kazdin ,A.E.,Esveldt-Dawson,K.,French ,N.H.,& Unis, A . S .(1987)Effects of parent management training and problem-solving skills training combined in the treatment of antisocial child behavior.Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry ,26,416-424.

  Lahey B B,Loeber R,Quay H C,Frick P. J ,grim J (1992):Oppositional defianf disorder:issues to be resolved for DSM-IV.J Am Acad child adolesc psychiatry 31:539,546.

  Lober ,R.,Lahey.B . B..,&Thomas,C.(1991).Diagnostic conundrum of oppositional defiant disorder and conduct disorders. A journal of abnormal psychology ,100,379-390.

  May JC .(2005).Family attachment narrative therapy:healing the experience of early childhood maltreatment.J Marital Fam ther,31(3):221-37.

  Muntigal,p.(2004).ontogenesis in narrative therapy: a linguistic-semiotic examination of client change.family process,43(1):109,31

  Rahill,S.A.(2002).A comparison or the effectiveness or story-based and skill-based social competence programs on the development of social problem solving and peer relationship skills of children with emotional disability.unpublished Doctoral dissertation ,Carlson Albizu.Retrived from www.proquest.com/pqd

  Reilly,J.Losh,M,Bellugi V.And wulfeck,B.(2004)."frog,where are you?"Narrative in children with specific language impairment early focal grain injury, and Williams syndrome, Brain and language, 88(2):229-247.

  Schneider,p.andDube,Rv.(2005). Story presentation effects on childrens, retell content.Am j speech lang pathol, 14(1):52-60.

  Sonsosti,F.J.& powel –smith,K.A.(2006).Using social stories to improve the social behavior of children with Asperger syndrome,journal of positive behavioar interventions, 8,43-57.


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, پروژه درباره پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی نافرمانی کودکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره مدرسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی در کودکان هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و ...

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده کاستی توجه یکی از شایعترین مشکلات در کودکان کم توان ذهنی است و این مسئله به آسیب های روانشناختی، تحصیلی و اجتماعی منجر می شود. کمک به کودک کم توان ذهنی جهت افزایش فراخنای توجه بسیاری از مشکلات اساسی آنان را تعدیل می کند. از بین روش های درمانی متعدد که برای مداخله در این کاستی معرفی شده اند، نمایش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی می‏باشد. بدین منظور 100 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه‏گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآن‏های شیراز انتخاب ...

برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (ph.D.) رشته روان­شناسی عمومی چکیده هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر طرح واره درمانی و درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر کاهش علائم، سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون پس آزمون و پی­گیری با گروه کنترل استفاده شد. 60 نفر از دانشجویان ...

گرایش: بالینی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی ( MA) چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل انجام گردیده است.در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه گرمسار می‌باشند، که در سال 93-1392 ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. Sc.) گرایش: بالینی چکیده کم کاری تیروئید بیماری مزمنی است که می تواند باعث ایجاد افسردگی و مشکلات خواب در افراد شود لذا از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا بود. در این ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته راهنمایی و مشاوره هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان بوده است. . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، زنان مراجعه کننده به مراکز فرهنگی و فرهنگسراهای شهر اصفهان در سال 1393 بودند. نمونه این پژوهش 48 زن متاهل بودند که شامل 24 زن متاهل در گروه آزمایش و 24 زن ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده: هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان بود. روش: مطالعه از نوع مطالعات تک موردی با استفاده از روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف بود. سه نفر از زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغیرهای پژوهش حاضر سلامت روانی با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسمانی کردن، حساسیت بین فردی، وسواس، فوبیا، پارافوبیا، روان‌پریشی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ...

ثبت سفارش