پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

word 536 KB 30291 187
1390 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۸,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

  گرایش روانشناسی تربیتی

  چکیده

  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله  موسیقی آموخته  و نیاموخته بود.

  روش: روش پژوهش حاضر از  نوع علی- مقایسه­ای  یا  پس- رویدادی بود. نمونه پژوهش عبارت بود از50 دانش­آموز موسیقی آموخته(با حداقل 2 سال آموزش)و50 دانش­آموز موسیقی نیاموخته 10و11 ساله که از میان دانش­آموزان مدارس شهر تهران به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده بودند. گروه گواه از نظر سن،میزان تحصیلات پدر و مادر،سطح اقتصادی خانواده و نمره هوش­بهر(با استفاده از آزمون ریون)با گروه مورد بررسی همتاسازی شد. ابزار پژوهش برای گردآوری نمره­های حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس،خرده مقیاس­های آزمون وکسلر بود.

  یافته­ها: نتایج نشان داد،با کنترل نمره هوش کلی،توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دانش­آموزان موسیقی آموخته بیش از دانش­آموزان موسیقی نیاموخته است. بر این اساس تقریبا 5/6 درصد از واریانس "حافظه کوتاه مدت" آزمودنی ها،توسط انتساب به گروه­ها تبیین می­شود. این رقم در مورد "دقت و تمرکز حواس" به 5/11 درصد افزایش یافته است.

  نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که آموزش موسیقی و داشتن مهارت موسیقی می­تواند در رشد برخی توانایی­های شناختی کودکان مؤثر باشد. لذا در کنار سایر دروس،آموزش موسیقی می­تواند باعث توسعه کاربرد قوای شناختی در دانش­آموزان و راهبردی برای افزایش پیشرفت تحصیلی آنها باشد.

  کلمات کلیدی: موسیقی­آموخته،موسیقی­نیاموخته،حافظه کوتاه­مدت،دقت،تمرکزحواس،دانش آموزان

  مقدمه

  امروزه سال­های اولیه کودکی توجه بسیاری از روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است،چرا که دورانی است که پایه شخصیت فرد شکل می گیرد و تحول و پیشرفت کودک در جنبه‌های مختلف رشد یعنی شناختی،جسمانی،عاطفی و اجتماعی بسیار سریعتر از دوران بعدی زندگی اتفاق می‌افتد. مطالعات و پژوهش‌های روز افزونی که توسط متخصصین و روان شناسان در مورد سال‌های ابتدایی زندگی کودک انجام شده است،نقش حیاتی و با اهمیت محیطی را که کودک در آن پرورش می‌یابد،به روشنی نشان می‌دهد.

  بنجامین بلوم با انتشار کتابی تحت عنوان(پایداری و تغییر در خصوصیات انسان)به اهمیت سال‌های اولیه کودکی توجه شایانی نموده بلوم دریافت که حدود 50 % از رشد هوش بین زمان تولد تا 4 سالگی،حدود 30 % بین 4 تا 8 سالگی و 20% درصد باقی مانده در فاصله سنین 8 تا 17 سالگی شکل می گیرد بنابراین تا سن 6 سالگی که سن ورود به مدرسه و شروع آموزش رسمی است تقریباً دو سوم توانایی‌های هوش نهایی فرد شکل می‌گیرد(مفیدی،1383).

  یکی از نظریه پردازان این مکتب ژان پیاژه بر نقش فرد یاد گیرنده در یادگیری تاکید می کند و برخلاف رفتارگرایان که فرد را موجودی منفعل و متأثر از وقایع محیطی معرفی می کنند،انسان را  شرکت کننده ای فعال و موثر در جریان یادگیری می داند و ذهن آدمی را همانند یک سیستم دستکاری کننده رمزها به حساب می آورد(گیج و برلاینر،1995؛ نقل ازفردوسی،1380).

  عامل اصلی پرورش استعدادهای کودک،کیفیت آموزش است نه محتوای مواد درسی،کیفیت آموزش خود را به این شکل نشان می دهد،در مواردی که کودکان می‌خواهند مطالبی را به یادبیاورند،مفاهیمی را که آموخته‌اند،مبنا قرار می‌دهند و ایده‌های نو را بر اساس الگوهای فکری خود پردازش می‌نمایند(فیشر،2001؛ ترجمه صفایی مقدم،1385). بنابراین اولین دغدغه برنامه ریزی درسی کودکان باید این باشد که چطوری می‌توانند بهترین مطالب و مفاهیم را در غالب آسانترین و لذت بخش ترین روش به کودکان آموزش دهند .

  یکی از مهارت­های جریانات شناختی،فراشناخت است که اولین بار توسط جان فلاول[1](1976) مطرح شد. از نظر او فراشناخت به دانش شخص در مورد جریان های شناختی خود او مربوط می شود و شامل به عمل درآوردن،منظم کردن و هماهنگ کردن این جریان هاست. پس آگاهی فراشناختی به معنای شناختن خود به عنوان یک موجود تفکر کننده است. این آگاهی نقش مهمی در دقت،حل مساله،کنترل خود،خودآموزی و تغییر رفتار دارد. دانش آموزان نیز با رشد خود مهارت­هایی را برای
  سنجش خویش از نظر فهمیدن،مدت زمان لازم برای مطالعه یک موضوع،سازماندهی برنامه یادگیری و دستیابی به شیوه­های موثر و مناسب آموختن،فرار می گیرند(فارغ،1377).

  توانایی­های فراشناختی آن طور که براون[2] و همکاران(2003)مطالعه کرده اند در سنین پنج تا هفت سالگی بروز می کند و در سال­های بعد گسترش می یابد،بنابراین از همان سال­های پیش دبستانی می توان استراتژی­های متناسب فراشناختی را به آنان آموزش داد(فخاری زاده­،1383).

  پژوهش­های مولی[3] و همکاران(1992)مؤید این نظریه است که نه تنها آموختن دانش بلکه همچنین آموختن چگونگی استفاده از استراتژی­های شناختی در یادگیری اهمیت بسیاری دارد.

   متأسفانه چگونگی استفاده از این استراتژی معمولاً به شاگردان آموخته نمی­شود. دانش آموزان نه تنها چگونگی و موقعیت مناسب برای استفاده از استراتژی­های فراشناختی را یاد نگرفته­اند،بلکه عموماً اطلاعی از این استراتژی­ها نیز ندارند. پژوهش­های الیس[4](1983)نشان می دهد،که آموزش این استراتژی ها تأثیر عظیمی بر تعمیم و کاربرد آموخته ها در محیط های طبیعی به جای می گذارد. تکنیک فراشناختی به خودآموزی به طوری که بیکر و وینستون[5](1986)توضیح داده اند در یادگیری هنر و نویسندگی نیز کاملاً کارایی دارد(لطف آبادی،1373).

  فعالیت‌های عالی ذهنی وقتی شروع می‌شود که تصویری از جهان پیرامون در ذهن کودک ایجاد شود. یعنی کودک بتواند خصوصیاتی از محرک‌ها را انتزاع کند و آن‌ ها را با تجربه پیشین بسنجد و عناصر غیر ضروری را کنار بزند و امکان شناخت دقیق تر فراهم شود. و در طی این مراحل به تجسم و باز آفرینی جهان خارج بپردازد(عباسی،1385).

  بر اساس نظر جانسون ومایکل باست(1967)در تعدادی از کودکان دشواری فهم روابط عددی از سال‌ها ی اول زندگی شروع می‌شود. توانایی شمارش،درک واحد به واحد کمیت‌ها،جور کردن،سوا کردن،مقایسه ی اعداد،همگی به تجارب کودک و دست ورزی اشیاء وابسته است(رخشان،1367؛ نقل از کهن صدق،1376). بنابراین چگونگی آشنایی کودک و روشی که به او آموزش داده می‌شود،می‌تواند نقش بسیار حیاتی در میزان دقت،یادگیری در سطوح بالاتر و یاد آوری داشته باشد .

  سیستم هایی که موسیقی باعث تقویت آن‌ها می‌شود مانند: سیستم حواس پنج گانه،تمرکز،درک،احساس و سیستم حرکتی،در واقع نیروهای محرکی هستند که پشت قدرت یادگیری نهفته هستند. این به این معنی نیست که بدون موسیقی افراد نمی‌توانند مطالب را یاد بگیرند،بلکه یادگیری به همراه موسیقی امکان توسعه سیستم‌های مغز را که هیچکدام به خاطر طبیعت خود امکان سنجش را ندارند،فراهم می‏آورند(جنسن،2004؛ترجمه عمرانی گرگری،1386).

  گاردنر[6](1983-1996)با استفاده از معیارهای دقیق خود هشت هوش متمایز را شناسایی کرده است:

  زبانی[7]،منطقی- ریاضی[8]،فضایی[9]،موسیقی[10]،بدنی – جنبشی[11]،بین فردی[12]،درون فردی[13] و طبیعت گر[14]. بر طبق نظریه وی(1991)مردم از طریق زبان،تحلیل منطقی – ریاضی،بازنمایی فضایی،موسیقی، حرکت های بدنی ،درک خود و دیگران و نزدیکی با طبیعت با دنیای خود آشنا می شوند. وی با نظام آموزشی به مخالفت برمی خیزد و اظهار می دارد که به جای تاکید بر شیوه های سنتی زبانی و منطقی – ریاضی باید مواد درسی به گونه ای ارائه شود که انواع شیوه های یادگیری را دربرگیرند و به جای شیوه ی سنتی مداد – کاغذی،ابزارهای مختلفی برای ارزیابی طراحی شوند(هافمن‌وهمکاران 1997؛ترجمه بحیرائی،1378).

  آنچه مسلم است انسان با تواناییهای متفاوت پا به عرصه حیات می گذارد و در طول فرایند رشد با فراهم بودن زمینه،تواناییها شناخته می شوند و استعدادها بروز می کنند،هدف های گوناگونی از آموزش های متفاوت در دوره های ابتدایی،راهنمایی و ارائه دروس مختلف وجود دارد که شاید بتوانیم بگوئیم فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای بروز استعدادها،توانایی ها و به کارگیری این توانائیها در جنبه های متفاوت زندگی یکی از مهمترین این اهداف می باشد(جهانی،1384).

  از جمع بندی مطالعاتی که در این راستا به عمل آمده است با ورود آموزش مواد متفاوت از جمله آموزش غیرتخصصی موسیقی در کنار سایر دروس می توان گامی در جهت رسیدن به تعلیم و تربیت موفق برداشت و در راستای عمل به اهداف آموزش و پرورش زمینه مساعد برای رشد دانش آموزان را در جنبه های متفاوت فراهم ساخت.

  با این حال این سوال مطرح است که اگر شواهد محکمی از ارزش موسیقی در آموزش حمایت می‏کنند،پس چرا از گنجاندن درس موسیقی در دوره تحصیلی حمایت نمی‏شود؟ اریک جنسن(2004؛ترجمه عمرانی گرگری،1386)پژوهشگر و عصب شناس معروف علت این امر را به عوامل زیر نسبت می‏دهد،اول اینکه خیلی از معلمان به قدر کافی در مورد مکانیزم مغز و یادگیری نمی‏دانند تا بتوانند در مورد ارزش موسیقی و روش تأثیر آن بر روی جسم بیندیشند. دوم اینکه اغلب معلمان زمینه و سابقه موسیقیایی نداشته و به همین دلیل تمایل کافی برای گنجاندن موسیقی در دوره تحصیلی ندا‏رند. دلیل سوم این است که معلمان و محصلان به خاطر حجم دروس دیگر محدودیت زمانی دارند . چهارم اینکه دست اندرکاران تصمیم گیری،در مورد برنامه درسی به نمرات درسی اهمیت بیشتری می‏دهند. ولی واقعیت این است که موسیقی فقط مکمل درس دیگر نیست،بلکه تلفیق موسیقی در دوره های تحصیلی به خاطر تأثیر بلند مدت آن بر روی محصلان و تقویت و پرورش مغز آنها،و در نهایت پرورش شهروندان بهتر برای آینده است.

  بنابراین هدف از درس موسیقی تربیت هنرمند حرفه ای نیست بلکه وسیله ای است تا دانش آموزان توانایی های خود را بشناسند،بیاموزند که حواس خود را چگونه برای شناخت محیط به کار ببرند و از این طریق با شناخت و کاربرد صحیح حواس خود،دقت و تمرکز خود را توسعه دهند تا زمینه ای مناسب برای بروز استعدادهای خود بیابند.

  1-1 .بیان مسأله

  امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دوره دبستان بیش از گذشته مورد نظر است . افزایش روز افزون متقاضیان آموزش‏های این دوره،نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه ضرورت تهیه برنامه های کیفی و غنی را در این دوره نشان می‏دهد. تحقیقات انجام شده در سال‏های اخیر،نشان دهنده تأثیر برنامه‏های غنی و برنامه ریزی آموزشی و درسی مطلوب،برای گروه‏های سنی مختلف کودکان این دوره است. مهمتر اینکه نتایج تحقیقات موید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر و برنامه‏های کیفی به علت کسب موفقیت‏های بیشتر کودکان در سال‏های تحصیلی بعد از گذرانیدن دوره دبستان است(مفیدی،1386).

  یقیناً یکی از ابزارهایی که می‏توان از اثرات مفید و بلند مدت آن در تعلیم و تربیت کودکان سود جست،هنر موسیقی است. امروزه تحقیقات زیادی در دنیا وجود دارد که اثر آموزش موسیقی را بر جنبه‏های مختلف هوش و یادگیری تأیید می‏کند.

  تأثیر موسیقی بر هوش فضایی(راشر،1999،کاستاجومی،1999،هتلند 2000)،برتوانایی خواندن (باتزلاف،2000)،برحافظه کلامی(هو،چین،چان،2003)،بر پیشرفت تحصیلی(هاچیز،اکانل،2005،راشر ،2005،راشر،راشر،2009)و بر پیشرفت در ریاضیات کودکان(جیوکگان ومیتچل مور،1996،گرازیانوو همکاران،1999،وان،2000،جانسون ومموت،2006،گوزا سیس و همکاران،2007،هریس،2007)از جمله این مورد است(به نقل ازقاسم تبار،1389).

  براساس مطالعه وضعیت افت تحصیلی مناطق 20 گانه تهران که مرکز کشور بوده و از امکانات آموزشی بالاتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار بوده است میزان افت تحصیلی در حد بالایی قرار دارد. حداقل میزان افت تحصیلی در سالهای 83-77 به ترتیب از اول راهنمایی به سوم راهنمایی برابر با 5،9،11 و حداکثر برابر با 5/17،24،37 درصد بوده است(جهانی،1384؛ نقل از رضایی،1388).

  از سوی دیگر باید توجه کرد که نیازها و انتظارات مختلف انسان ها برخاسته از مسایل اجتماعی روز است و هر انسانی هم به لحاظ طبیعت خود و هم از لحاظ اجتماعی که در آن زندگی می کند پیوسته در حال تغییر و تحول است پس نیازها و انتظارات وی نیز مدام متنوع و متعدد می شود. مهم­ترین نیاز بعد از نیازهای فیزیولوژیک هر انسان آموزش و پرورش وی است،پس نظام آموزش و پرورش هر کشور بایستی براساس نیازهای جامعه و طبقه بندی منطقی حوزه تربیتی و یافته های روانشناسی اهداف و مواد درسی مراحل مختلف آموزشی را تعیین کرده و نیازهای روز را با راه حل های دیروز پاسخ نگوید. متأسفانه در کشور ما مواد درسی دوره های مختلف آموزشی خصوصاً مقطع دبستان در طی چندین دهه اخیر تغییر چشم گیری در این راستا نیافته اند،و این در حالیست که آموزش و پرورش امروز جهان در جهت رشد و ارتقاء همه جانبه استعدادها گام برداشته و تنها به محفوظات صرف وقت نمی گذارد و دانش کاربردی را به کودکان  می آموزد و آموزش را بر روی تمامی ابعاد شناختی،عاطفی و حرکتی متمرکز می­نماید(فردوسی،1380).

  در زمینه روان شناسی موسیقی پژوهش های بسیاری انجام گردیده است که شامل پژوهش ها و ارزیابی های عصب شناسی و فیزیولوژیک بنیادی زیستی،درک موسیقی،مطالعات سو برتری نیمکره ای،مطالعات مربوط به شنوایی و مطالعات روانی – فیزیکی،مکانیزم های ادراک شنوایی،مطالعات روان شناسی اجتماعی،جنبه های زیباشناختی و عاطفی گوش دادن به موسیقی – تحلیل رفتاری یادگیری موسیقی و مطالعات کاربردی این حوزه ها در درمان،آموزش و غیره می شود(روان روشن،1378).

  یادگیری نواختن یکی از آلات موسیقی به دانش آموزان کمک می کند که در زمینه های حسی،روحی،ذهنی و جامعه شناسی توانایی های خود را گسترش بخشد. تمرینات موسیقی یاری رسان حافظه،افزایش دهنده تمرکز و پیشرفت دید و بینایی و تیزی شنوایی است و یادگیری نوازندگی یک ساز به طور مستمر باعث توسعه قوای ذهنی،فکر و تأثیرگذاری بر نظام جریان عصبی می شود(انصاری مقدم،1372).

  کودکانی که آموزش های موسیقی دریافت می کنند پیشرفت های قابل ملاحظه ای در گوش دادن،صحبت کردن،خواندن و مهارت های نوشتاری،تمرکز نسبت به سایر دانش آموزان می یابند و در ریاضیات و تاریخ نیز از دیگر دانش آموزان پیشرفته ترند(مالستو،2001؛نقل از رضایی،1388).

  جستجو و مطالعه پژوهش های گذشته های دور تا به حال بی شک تأثیر موسیقی در جنبه های متفاوت زندگی بشر را به صورت کلی نشان می دهد اما آنچه مسلم است این است که مطالعه کلی ومحدود پاسخ گوی نیازهای گسترده ما انسانها نیست،بنابراین پژوهشگربادرک اهمیت والای توانمندی های بشر به دنبال تأثیرآموزش موسیقی براین توانمندی ها با انتخاب حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس سعی درتخصصی کردن بررسی علم موسیقی و هنرموسیقی وتأثیر آن برتوانایی ذهنی دارد.

  مطالعات انجام شده در زمینه موسیقی درداخل ایران محدود می باشد ومطالعات انجام شده خارج از کشورنیز خاص آنهاست وبیشتردرکشورهایی انجام شده که پیش زمینه موسیقی کودکان آنها ازنظر شنیداری با کودکان ایرانی متفاوت است واین تفاوت از اختلافات جزئی وکلی اجزای تشکیل دهنده موسیقی(ازجمله ریتم،فواصل صوتی،یک صدایی یاچندصدایی بودن و...)ناشی می شود از این رو پژوهشگر درنظرداردارتباط بین آموزش موسیقی ورشدشناختی(با3متغیر حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس)کودکان ایرانی رابررسی نمایدکه می تواند با نتایج پژوهش های کشورهای دارای  بافت متفاوت،تفاوت داشته ومقایسه شود .

  در پژوهش حاضر حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس به عنوان توانایی های ذهنی مهم دریک فرد مدنظر می باشد،در مطالعه پژوهشهای قبلی روی تعامل بین مغز و موسیقی متغیرهای متفاوت وگوناگونی دیده نمی شود،وتاثیر پذیری توانایی های فضایی – زمانی  بیشترارزیابی شده است وسایر جنبه های شناخت و توانایی ذهنی کمتر مدنظر قرارگرفته است. بنابراین باتوجه به فرایندهای چندجانبه شناخت وتوانایی ذهنی،پژوهشگر برای پاسخ به این سؤال که آیا آموزش موسیقی بردیگرفرایندهای ذهنی تاثیردارد سه متغیر بالا را انتخاب نموده است. هدف ازانجام این پژوهش بررسی ارتباط بین آموزش موسیقی وتوانایی ذهنی فرد می باشد برای استفاده از توانمندی های ذهنی هرفرد درموقعیت های متفاوت یاد گیری و...است.

  بنابراین حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس بعنوان متغیرهای وابسته پژوهش مدنظر هستندو در دوگروه موسیقی آموخته وموسیقی نیاموخته موردمطالعه ومقایسه قرار می گیرند.آموزش موسیقی بعنوان متغیرمستقل مدنظر می باشد و متغیر هوش بعنوان عاملی تاثیرگذار کنترل می شود. نکته قابل ذکرآن است که پژوهش های قبل(درداخل وخارج از ایران)بیشتر از نوع آزمایشی بوده اند یعنی آزمودنی ها در فرایند پژوهش تحت آموزش موسیقی قرار گرفتند اما درپژوهش حاضر نمونه موسیقی آموخته،کودکان 10 و11 ساله ای خواهند بودکه تحت آموزش موسیقی ازقبل دریکی از مراکز آموزش موسیقی قرار گرفته اند و مهارت نسبی درنواختن یکی از آلات موسیقی ارف" دارند.

  در پژوهشی که برروی بیش از سیزده هزار دانش آموز در 42 مدرسه به عمل آمد جریان پیشرفت فرایند خواندن با کمک موسیقی مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شد(ائی سی،2000؛ نقل از رضایی،1388).

  قاسم تبار(1389)در تحقیقی به این نتیجه رسید که آموزش موسیقی ارف در یادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی،تأثیرگذار است.

  بررسی توانائی استدلال فضایی دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته نشان می دهد که توانایی دانش آموزان 12 ساله دختر و پسر موسیقی آموخته بسیار بالاتر از موسیقی نیاموخته است(فردوسی،1380).

  درپژوهشی دیگر تأثیر موسیقی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی سقزدرسال تحصیلی86-85 بررسی و ثابت شد(فتحی،1386).

  در مطالعاتی در خارج از ایران اثر شرکت فعال در فعالیت های موسیقی را بر جنبه های شناختی کودکان بررسی کردند. در مطالعه کوستا- جیومی[15](1999)نیز امتیاز توانایی فضایی کودکان سه ساله ای که دو سال آموزش خصوصی موسیقی دیده بودند نسبت به گروه کنترل،به طور معنی داری افزایش یافته بود مالاری[16] و فیبریک[17](2001)و راشر و همکاران(2000)در مورد کودکان سه تا پنچ ساله به نتایج مشابهی دست یافتند. گاردینر[18]،فاکس[19]،نولز[20]،تفری[21](2002)به کودکان کلاس های اول و دوم دبستان،هفت ماه موسیقی و هنرهای بصری آموزش دادند و پس از طی این دوره،گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در آزمون های استاندارد شده ریاضی امتیازهای بالاتری کسب کرد(قاسم تبار،1389).

  در پروژه­ای به نام پروژه صفر،یک روانشناس و یک پژوهشگر با همکاری هم بر روی بچه­های دبیرستانی دریافتند هنگامی که بچه ها درس موسیقی کلیدی[22] می گیرند برای چندین ماه یا سال عمل آنها در تست های استدلال فضایی رو به رشد می رود در حالیکه این تعلیمات تا دو سال ادامه یابد.

  برای تأیید در دو مرحله در روی پروژه صفر کار شد در مرحله اول بیشتر از دو هزار دانش آموز در 31 مطالعه شرکت کردند،عده ای فقط به انواع موسیقی گوش می کردند،عده ای در سکوت بودند و عده ای در تمرینات آرام بخش به سر می بردند. بعد از گرفتن تست های استدلال فضایی از آنها بهترین نتیجه مربوط به آنهایی بود که به موسیقی گوش داده بودند(هتلند،2004).

  راشر و همکاران(1997)در مطالعه ای نشان دادند که توانایی استدلال فضایی کودکان سه ساله ای که شش ماه،هفته ای دوبار و هر جلسه به مدت 10 تا 15 دقیقه آموزش خصوصی کیبورد می دیدند و نیز هر روز به مدت 30 دقیقه در گروه های آواز شرکت می کردند،نسبت به سه گروه کنترل،افزایش قابل توجهی داشته است.

  براساس بررسی های بعمل آمده، پژوهش های متفاوت روی موسیقی و تأثیر آن بر توانائیهای انسان، در خارج کشور بسیار بیشتر از ایران انجام شده،اما این پژوهش ها خاص خود آنهاست و موسیقی در میان آنها رواج دارد ولی در کشور ما در سیستم آموزش و پرورش موسیقی جایی ندارد و کمتر به آن پرداخته شده است،هر چند لزوم آن به عنوان یک درس ضروری به نظر می رسد.

  همان طور که مشاهده شد،مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است بیشتر تعامل بین موسیقی و مغز تأثیرپذیری توانایی های فضایی – زمانی را ارزیابی کرده و سایر جنبه های شناخت و توانایی ذهنی کمتر مدنظر قرار گرفته است،با توجه به فرایندهای چند جانبه ای که حین یادگیری موسیقی به وقوع می پیوندند،این سوال مطرح می شود که آیا آموزش موسیقی بر دیگر فرایندهای ذهنی نیز تأثیر دارد؟ با توجه به هم پوشی نواحی مربوط به توانایی کلامی قشر مغز(BA22 و ناحیه ورنیکه[23])بخش هایی از قشر تمپورال[24] که در موسیقی دانان حرفه ای به طور اختصاصی در طول فرآیندهای موسیقیایی فعالیت می کند(لوتز[25]،2003؛ نقل از میربها،1382). یکی از اهداف این پژوهش بررسی ارتباط بین آموزش موسیقی و توانایی های کلامی و عملی فرد می باشد.

  پژوهشگر با انتخاب حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس دانش آموزان که از توانایی های بسیار مورد نظر در طول تحصیل می باشد،به دنبال بررسی یک آموزش مهم و تأثیر آن بر جنبه های  توانایی های متفاوت افراد،می باشد. بدین شکل آموزش علمی موسیقی بر روی دانش آموزان علاوه بر پرورش هنر،تأثیرات شناختی آن نیز برای جامعه آموزش وپرورش و والدین ملموس تر نیز خواهد شد.

  همانطور که در پژوهش ها مطرح شد اکثر تحقیقات در این زمینه آزمایشی بوده است و تأثیر پخش و گوش دادن موسیقی و یا آموزش کوتاه مدت آن برای گروه آزمایشی مدنظر بوده است،ولی در این پژوهش برای رسیدن به تأثیرات آموزشی موسیقی به انتخاب افرادی برای گروه آزمایشی،پرداخته می شود،که خود 2 سال آموزش موسیقی دیده اند،یعنی کسانی که خود قادر به نواختن یکی از آلات موسیقی هستند و این مساله می تواند این پژوهش را متفاوت از پژوهش های قبلی نشان دهد.

  با توجه به این که توانایی نواختن موسیقی توسط کودکان بطور مداوم،حداقل 2سال و به شیوه آموزش ارف مخصوص کودکان یکی از ملاک های پژوهشگر می باشد. بنابراین توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس در دو گروه موسیقی آموخته و نیاموخته به عنوان سه متغیر مورد نظر پژوهشگر مورد بررسی قرار می گیرد.چون این دو،از توانایی های مهم برای بسیاری از مهارتهای درسی وزندگی می باشند و بالا بردن آنها با آموزش های متفاوت ضروری است و نیز کمتر به آنها پرداخته شده است. موسیقی به عنوان متغیری ثابت که می تواند این سه را بالا ببرد،مدنظر قرار گرفته شده است. بنابراین سؤال پژوهش حاضر عیارت است از: آیا حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس در کودکان 10 و11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت دارد؟

  1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

  ضرورت و اهمیت آموزش پرورش در دوران اولیه کودکی را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد. یکی حساسیت و سهولت اثر پذیری کودکان از محیط‏های آموزش می‏باشد و دیگر دوام و عمیق یادگیری آنها در این دوران است. یعنی یادگیری اولیه زمینه مناسبی برای کسب تجارب بعدی کودکان فراهم می‏آورند و آنچه در سنین اولیه و دبستانی آموخته می‏شود هم پایداری و دوام بیشتری دارد و هم تخریت و از بین بردن آن ‏ها مشکل‏تر است(مفیدی،1383).

  قدمت بعضی از نظریه هایی که در زمینه های ارزشهای اجتماعی یادگیری موسیقی در آمریکا بیان شده به بیش از یک قرن می رسد.که قسمتی از آنها به اثرات فراموسیقیایی آموزش موسیقی در سنین کودکی اشاره دارد. در سال های اخیر،در این راستا پژوهش هایی علمی متعددی شده است  که وجه اشتراک نتایج اکثر این مطالعات موثر بودن یادگیری موسیقی بر رشد شناختی و تفکر انتزاعی است(بیلهارتز[26]،برون[27]،اولسون[28]،2000). گاردنر[29]،موسیقی را به عنوان یکی از عوامل سازمان دهنده فرایندهای شناختی کودکان مطرح می کند(راشر[30] و زوپان[31]،2000؛ نقل از میربها،1382).

  لنگ[32] و شاو[33](1991)در توضیح این مطلب «مدل قشر مغزی تریون[34]» را مطرح کرده اند. براساس این مدل،الگوهای فعالیت نورونی مشخص که برای فرایندهای ذهنی فضایی – زمانی در نواحی وسیعی از قشر مغز سازمان یافته اند،هم برای استدلال فضایی و هم برای فعالیت های موسیقیایی مورد استفاده قرارمی گیرند. مطالعات متعدد انجام شده با EEG از مدل تریون قشر مغز حمایت می کند. مدل لنگ و شاو،در کنار نظریه حساسیت زود هنگام کودکان به موسیقی(گاردنر،کروم هنسل[35] و جوسزیک[36] 1990،اولشو[37]،شون[38]،ساکای[39] 1982،پاپوزک[40]،1982)و اطلاعات مربوط به قابلیت تغییرپذیری ویژگی های آناتومیک،فیزیولوژیکی و شیمیایی مغز کودکان(راکیک[41]،1997 آلبرت[42] و همکاران،1999)این فرضیه را مطرح  می کند که آموزش موسیقی سبب تقویت و تکامل مسیرهای عصبی دخیل در انجام فرآیندهای شناختی وابسته به محیط از جمله توانایی های فضایی می گردد. طبق نظریه هب استفاده مکرر از این شبکه عصبی خاص – از طریق یادگیری موسیقی – آن را در انجام دیگر توانایی ها توانمندتر و کارآمدتر می کند(چان،2000؛ نقل از میربها،1382).

   

  [1]- John  Flavell

  [2]- Brown

  [3]- Moley

  [4]- Ellis

  [5]- Baker and Winstion

  [6]- Gardner

  [7]- Linguistic

  [8]- Logical- Mathematical

  [9]- Spatial

  [10]- Musical

  [11]- Bodily-Kinesthetic

  [12]- Inter personal

  [13]- Inter a personal

  [14]- Naturalistic

  [15]- Costa-Giomi

  [16]- Mallary

  [17]- Phibrick

  [18]- Gardiner

  [19]- Fox

  [20]- Knowles

  [21]- Teffery

  [22]- Keyboard

  [23]- BA22 and Vrnyk·h area

  [24]-Temporal cortex

  [25]- Loterz

  [26]- Bilhartz

  [27]- Bruhn

  [28]- Olson

  [29]- Gardner

  [30]- Rauscher

  [31]- Zupan

  [32]- Leng

  [33]- Shaw

  [34]- Trion model of the cortex

  [35]- Krumhansl

  [36]- Jusczyk

  [37]- Olsho

  [38]- Schoon

  [39]- Sakqi

  [40]- Papousek

  [41]- Rakic

  [42]- Albert 

  Abstract
          The present study aims to address a The comparison of  short  term memory, attention  and  concentration  between 10 and 11 years old children  who  have  learned  music  and  who  haven't. Method: The study of Ali - a comparison or after the event.50 music-learned children(with minimum of 2 years music training)and 50 music-unlearned children between 10 and 11 years old of elementary school were schools in Tehran city. The control group was homogenized regarding their age, Parent education, Economic level of family and Intelligence test. Reyven and Wechsler(WISC-R)tests were performed for gathering scores of short-term memory , attention  and  concentration for all of students . The findings showed , with controlling overall intelligence quotient, short-term memory capacity, attention and  concentration of music-learnt students is above that of music-unlearned ones. Accordingly, approximately 6/5% of the variance of "short-term memory" subjects, by assignment to be  and are decisive. The figure in the "care and attention" to 11/5% percent increased.The results: suggested that learning music and musical skills can improve cognitive abilities in children. Thus, music, along with other courses, can improve metacognitive abilities in students and serve as an approach  to  educational  advancement.

   Keywords: music-learned , music-unlearned , short  term memory ,         attention , concentration.                                                                              

                                                     

 • فهرست:

   

   

   

   

   

   

   

      

  فهرست مطالب

  عنوان

   چکیده ...................................................................................................................    1

  صفحه

  فصل اول-کلیات پژوهش

   

  مقدمه .......................................................................................................................................

  3

  1-1بیان مسئله ......................................................................................................................

  7

  1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش ...........................................................................................

  14

  1-3 هدف های پژوهش .......................................................................................................

  18

  1-4 فرضیه های پژوهش .....................................................................................................

  19

  1-5 متغیرهای پژوهش ........................................................................................................

  19

  1-5-1تعریف نظری مفاهیم.................................................................................................

  1-5-2 تعریف عملیاتی مفاهیم............................................................................................

  19

  21

   

  فصل دوم – ادبیات پژوهش

   

   مقدمه .....................................................................................................................................

  25

  2-1 اصول و هدف های آموزش و پرورش ......................................................................

  27

  2-2ویژگی های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی ....................................................

  29

  2-3 ملاک ها گزینش مواد درسی در دوره ابتدایی .......................................................

  31

  2-4 پیشرفت تحصیلی .........................................................................................................

  32

  2-5 حیطه های آموزشی .....................................................................................................

  33

  2-6 حوزه شناختی ................................................................................................................

  35

  2-7 توانایی های و مهارتهای ذهنی ..................................................................................

  35

  2-8 حیطه ی عاطفی ...........................................................................................................

  36

  2-9 حیطه روانی حرکتی .....................................................................................................

  37

  2-10 حافظه ...........................................................................................................................

  37

  2-11 هوش ............................................................................................................................

  40

  2-12 نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ ........................................................................

  41

  2-13 نظریه هوش گاردنر.....................................................................................................

  42

  2-14 هوش از نظر پیاژه ....................................................................................................

  44

  2-15 فراشناخت ...................................................................................................................

  46

  2-16 حیطه عواطف و نگرش ها ........................................................................................

  47

  2-17 علایق دانش آموزان ...................................................................................................

  48

  2-18 انگیزش ........................................................................................................................

  49

  2-19 خود پنداره ..................................................................................................................

  50

  2-20 مهارت های حرکتی ..................................................................................................

  51

  2-20-1 ویژگی های مهارتهای حرکتی ..........................................................................

  52

  2-21یادگیری فعال ........................................................................................................

  53

  2-22 کارکرد مغز..................................................................................................................

  55

  2-22-1 یادگیری و پردازش اطلاعات نیمکره چپ و راست مغز.................................

  57

  2-23 موسیقی چیست؟ ......................................................................................................

  60

  2-23-1 نظریه های مربوط به موسیقی............................................................................

  63

  2-23-2 تاریخ موسیقی در ایران ......................................................................................

  64

  2-23-3 متقدمان موسیقی در ایران .................................................................................

  66

  2-23-4 وضعیت کنونی آموزش موسیقی در ایران .......................................................

  68

  2-23-5 آموزش موسیقی در دانمارک .............................................................................

  69

  2-23-6 آموزش موسیقی در ژاپن .....................................................................................

  70

  2-23-7 معرفی روش آموزش سوزوکی ...........................................................................

  72

  2-23-8 مبانی اساسی موسیقی ........................................................................................

  73

  2-23-9 نقش آموزش موسیقی .........................................................................................

  76

  2-23-10 اثر آموزش موسیقی بر رشد شناختی ............................................................

  77

  2-23-11 موسیقی و مغز انسان ........................................................................................

  79

  2-24 حس آمیزی ................................................................................................................

  82

  2-25 کودک و درک مفاهیم موسیقی ...........................................................................

  84

  2-26 آموزش موسیقی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی..............................................

  85

  2-27 موسیقی،مهارت خواندن و رشد زبان ...................................................................

  88

  2-28 آموزش موسیقی و استدلال فضایی .......................................................................

  89

  2-29 نظام های نمادی و موسیقی ...................................................................................

  91

  2-30 گرایش ذاتی انسان به موسیقی ..............................................................................

  93

  2-31 نقش موسیقی از نظر پرورش ..................................................................................

  94

  2-32 موسیقی و حرکات بدن ............................................................................................

  97

  2-33 سیستم آموزش بدنی ................................................................................................

  98

  2-34 اصول اجرای موسیقی ...............................................................................................

  99

  2-35 مراحل پنجگانه دایره اجرا .......................................................................................

  100

  2-36 مروری بر پژوهش های انجام شده درباره اثرات موسیقی ................................

  101

  2-36-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران.......................................................

  101

  2-36-2 پژوهش های انجام شده در داخل ایران............................................................

  103

  2-37 خلاصه دانش موجود .................................................................................................

  106

   

  فصل سوم - روش پژوهش

   

   مقدمه .....................................................................................................................................

  3-1 روش پژوهش .................................................................................................................

  110

  110

  3-2 جامعه آماری .................................................................................................................

  110

  3-3 حجم نمونه ...................................................................................................................

  111

  3-4 روش نمونه گیری .........................................................................................................

  111

  3-5 ابزار اندازه گیری ...........................................................................................................

  111

  3-6 روش گرد آوری داده ها ...............................................................................................

  118

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها .....................................................................................

  120

   

  فصل چهارم - یافته های پژوهش

   

   مقدمه .....................................................................................................................................

  4-1 یافته های توصیفی ......................................................................................................

  122

  122

  4-2 یافته های استنباطی ....................................................................................................

  131

  4-3 فرضیه یکم .....................................................................................................................

  131

   

   

   فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری

   

   مقدمه.......................................................................................................................................

  135

  5-1 خلاصه پژوهش.............................................................................................................

  135

  5-2بحث ونتیجه گیری........................................................................................................

  5-3 محدودیت ها.................................................................................................................

  136

  141

  5-4 پیشنهادها ....................................................................................................................

  142

  5-5 پیشنهادهای کاربردی.................................................................................................

  فهرست منابع فارسی..........................................................................................................

  143

  144

  فهرست منابع انگلیسی........................................................................................................

  150

  ضمائم......................................................................................................................................

  152

  منبع:

  منابع فارسی

  ابراهیم کافوری،اکرم.(1356). مقایسه پاسخ های کودکان8 ساله پرورشگاهی وعادی به سوالات تست استنفورد_ بینه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشگاه تهران.

  اتکینسون،ریتا،اتکینسون،ریچاردو هیلگارد،ارنست.(1983). زمینه روانشناسی. ترجمه محمدنقی براهنی(1382). تهران: انتشارات رشد.

  اسدزاده،صدیقه.(1375).تأثیر تخصص و تجربه معلم برپیشرفت تحصیلی. دانشگاه الزهرا.

  انصاری،نسرین.(1388). تأثیرموسیقی برجنین.مجله شادکامی وموفقیت،شماره5 صفحه43.

  انصاری مقدم،اکرم.(1372).بررسی تأثیرات موسیقی بر افراد افسرده در مقایسه با افراد عادی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  ایرانی،اکبر.(1374).موسیقی در مسیر تلافی  اندیشه ها. تهران: انتشارات هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

  اوحدی،محمود.(1365).بررسی عملی بودن آزمایش هوش مکعب های کهس برای کودکان تهرانی. دانشگاه تهران.

  بال،ساموئل .(1994).انگیزش در آموزش و پرورش،ترجمه سید علی اصغر مسدد(1373). دانشگاه    شیراز.

  بهرامی،هادی.(1377).آزمون های روانی،مبانی نظری وفنون کاربردی. تهران :انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  بی.آر.هرگنهان و میتواج،الون.(1993).مقدمه ای بر نظریه های یادگیری،ترجمه علی اکبر سیف(1377). تهران،نشر دوران.

  پورافکاری،نصرت اله.(1386).فرهنگ جامع روان شناسی-روان پزشکی.تهران:انتشارات فرهنگ معاصر.

  پور شاهی،سحر.(1385).موسیقی در مانی سپید  دانایی،شماره 8 .

  پور ظهیر،علی نقلی.(1376).اصول و مبانی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات دانشگاه  پیام نور.

  توحیدی اقدم،علی رضا.(1376).بررسی آزمایش برتری نیمکره ای و نقش آن در شیوه پردازش اطلاعات. دانشگاه تربیت مدرس.

  جنسن،ر.(2002).مغز وآموزش،ترجمه لیلی محمدحسین و سپیده رضوی.(1384).تهران : انتشارات رشد.

  جنسن،ر.(2004).چگونگی تأثیر موسیقی بر مغز،ترجمه آذر عمرانی گرگری.(1386).تهران : انتشارات ویرایش.

  حدادیان،محمد علی.(1372).خلاصه مقالات کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام.

  خرسند،هاله(1380).معرفی سوزوکی و روش آموزش او. فصلنامه مقام شماره 9.

  داریا پور،زهرا(1370).بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی.دانشگاه تربیت مدرس.

  درویش،محمد رضا(1384). اتنوموزیکولوژی. ماه هنرشماره 12.

  دلاور،علی.(1380).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران:انتشارات رشد.

  درخشان پور،ویدا.(1377).بررسی نقش عوامل جنسیت،هوش و تعاملات اجتماعی در بکارگیری راهبردهای فراشناختیدر حل مسائل ریاضی پایه سوم دبستان. دانشگاه الزهرا.

  دوست دار،هاتف.(1384).مقدمه‏ای برای آموزش موسیقی کودکان. تهران : انتشارات چنگ.

  رحیمی نیک،اعظم.(1374).تئوریهای نیاز و انگیزش. دانشگاه الزهرا.

  رازانی،ابوتراب.(1342).شعر و موسیقی و ساز و آواز در ادبیات فارسی. دانشگاه تهران.

  راه نجات،امیرحسین.(1379).بررسی تأثیر موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی گروهی از جانبازان مبتلا به اختلال استرس بعد از سانحه روانی مرکز روانپزشکی صدر،سمینار سراسری موسیقی درمانی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  رحمتی،مریم.(1377).بررسی نقش شخصیت معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی.دانشگاه الزهرا.

  رضایی،محبوبه.(1388).مقایسه توانایی استدلال فضایی وپیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم موسیقی آموخته ونیاموخته. دانشگاه آزادساوه.

  روشن روان،کامبیز.(1378).تأثیر موسیقی ایرانی در فرایند حافظه و شناخت.سمینار کنگره روانپزشکی فرهنگی و اجتماعی.

  زاده محمدی،علی.(1384).آموزش موسیقی و موسیقی در مانی کودکان استثنایی. تهران:انتشارات کارگاه نشر.

  زاده محمدی،علی.(1371).مقالات مترجم وارده در کتاب مقدمه ای بر موسیقی درمانی،تهران.

  زاده محمدی،علی.(1384).آموزش موسیقی و موسیقی در مانی کودکان استثنایی. تهران:انتشارات اسرار دانش.

  ساسان پور،مهشید.(1385).تأثیر موسیقی بر سلامت روان.مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دوره 17،شماره 2،تابستان 86.

  سیف،علی اکبر.(1380).روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.

  شریعتمداری،علی.(1370).چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی.تهران:انتشارات نشر دانشگاه.

  شکوهی،غلامحسین.(1373).تعلیم و تربیت و مراحل آن. تهران :انتشارات آستان قدس.

  شریعت زاده جنیدی،مریم.(1376).بررسی مقدماتی پدیده حس آمیزی در موسیقی دانان ایرانی. دانشگاه علامه طباطبا ئی.

  شجاعی،مکذولقدر.(1351).موسیقی و نوجوانان. دانشگاه تهران.

  عباسی،انسیه.(1385).بررسی ارتباط بین توانایی‏های کلامی و توانایی ریاضی در کودکان 5 و 6 ساله مهد کودک‏های منطقه شرق بهزیستی استان تهران.دانشگاه علوم توانبخشی علوم پزشکی تهران.

  عشایری،حسن.(1378).خلاصه مقالات سمینار موسیقی درمانی.دانشگاه هنر.

  عشایری،دولت آبادی.(1379).تأثیر موسیقی در مانی از دیدگاه شناختی.مجله روانشناسی امروز ،مهرماه 1383.

  عطاءزندی،جواد.(1376).بررسی نقش هنرموسیقی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت جام. دانشگاه آزادساری.

  فارابی،ابوذر.(1375).موسیقی کبیر،ترجمه آذر تاش آذر نوش.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران.

  فارغ،شهربانو.(1377).بررسی عوامل موثر بر شکست و موفقیت تحصیلی دانش آموزان. دانشگاه الزهرا.

  فتحی،قاسم.(1386). بررسی تأثیرموسیقی بریادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسرسال اول راهنمایی سقز86-85.دانشگاه علامه طباطبایی.

  فکوفی،ناصر.(1378).انسان شناسی و موسیقی.دانشگاه هنر.

  فخاری زاده،سعید.(1383).بررسی تأثیر موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی. دانشگاه تهران.

  فردوسی،فائزه.(1380).مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم موسیقی آموخته و نیاموخته.دانشگاه الزهرا.

  فیشر،ر.(2001).آموزش تفکر به کودکان،ترجمه مسعود صفایی مقدم وافسانه نجاریان.(1384). تهران:نشر رسش.

  قاسم تبار،نبی اله.(1389). بررسی تأثیرآموزش موسیقی به روش ارف دریادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی.دانشگاه علامه طباطبایی.

  قاسم زاده،فاطمه.(1378).نقش موسیقی از دیدگاه روانشناسی و تعلیم و تربیت. جامعه سالم،شماره 15.

  کیانی پور،عمر.(1390). اثربخشی ومقایسه موسیقی درمانی وشناخت درمانی گروهی برکنترل خشم.دانشگاه علامه طباطبایی.

  کیهانی،شریعت پناهی.(1386).بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه  دانشجویان  دانشگاه علوم  پزشکی آزاد تهران،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد،شماره 2،تابستان1387.

  کردی،عبدالرضا.(1380). هوش و زنی – موسیقیایی و کیفیت بخشی درآموزش ابتدایی. مجله رشد آموزش ابتدایی،شماره 33.

  کهن صدق،صوفیا.(1376).آزمون سنجش مهارت‏های پایه ریاضی در بدو ورود به دبستان. دانشگاه علامه طباطبایی.

  گل صباحی،گلناز(1385).وضعیت آموزش موسیقی در مدارس ایران. فصلنامه هنر.

  گلاور. جان ای – بروتینگ،راجراچ.(1993).روانشناسی تربیتی اصول و کاربرد آن،ترجمه علینقی فرازی،(1385). تهران : نشر دانشگاهی.

  گانیه،آر. ام(1916).اصول طراحی آموزشی،ترجمه دولت آبادی(1374).تهران: نشردانا.

  مارشال ریو،جان ما.(1998).انگیزش و هیجان،ترجمه یحیی سید محمدی.(1386).تهران :انتشارات رشد.

  مارنات،گری گراث.(1995).راهنمای سنجش روانی،ترجمه حسن پاشا شریفی،محمدرضا نیکخو (1375). تهران : انتشارات رشد.

  محسنی،نیک چهر.(1383).نظریه ها در روانشناسی رشد.تهران:  انتشارات پردیس،جلد اول.

  مفیدی،فرخنده.(1386). آموزش وپرورش پیش دبستان ودبستان. تهران: انتشارات پیام نور.

  مفیدی،فرخنده.(1383). آشنایی باآموزش وپرورش پیش دبستان. فصلنامه تعلیم وتربیت،چاپ دهم.

  مهربان،حسین.(1373).پرورش اجتماعی کودکان و نوجوانان. خلاصه مقالات پنجمین مجمع جایگاه تربیت.

  میربها،کاویانی،پور ناصح.(1382).اثر موسیقی بر توانایی های هوشی خردسالان. تازه های علوم شناختی،شماره 3،مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی.

  میل عاملی،اشرف.(1381).تأثیر موسیقی بر حالات هیجانی شنوندگان. سمینار سراسری موسیقی درمانی،دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  نصیری فر،حبیب ا... .(1372).مردان موسیقی سنتی و نوین ایران.تهران : انتشارات راد .

  نوری آورزمانی،محمد.(1379).تأثیر فعالیت های موسیقیائی و ریتمک بر کاهش پرخاشگری در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  نیت ل. گیج و دیویدسی. برلاینر.(1995).روانشناسی تربیتی،ترجمه حسین لطف آبادی (1373). مشهد: انتشارات حکیم فردوسی.

  هافمن،کارل.(1997).روانشناسی عمومی،ترجمه هادی بحیرایی(1378).تهران: انتشارات ارسباران، جلد اول.

   

  English resource

  Bilhartz, T. D., Bruhn, R. A., & Olson, J. E.(2000). The effect of early                                    music training on child cognitive development. Jurnal of Applied              development   psychology.

  Collett . Mary jane Hetland .(1992). Music as the Basis for learning                                    the Education Digest.

  Garniner . Fox ., Knowles Jeferry ., costa Giomi .(2002). Music as the                                Basis For learning . the Education Digest.

  Gage  N. L ., Avide  C. Berliner .(1998). Educational psychology  by                                          Boston : hoghton Nifflin1998 page 79.

  Holg . Ersen . Sven . Erik . September(1997). Aimsand methods in                                     danish preschool music education.   

  Jensen .Eric .(2000). Moving with the Brain in mind . Eductional leadership.        

  Mueller . Robert .(1984).The Biological foundations of music. A new york                          Academy  of  sciences  conference.            

  Nilsson  U.,   Unosson   M.,   Rawal  N.(2005). Stress   reduction  and                                      analgesia  in patients  exposed   to   calming  music  postoperatively:  a                             randomized  controlled   trial.  Eur  J  Anaesthesiol ; 22:96-102.                               Olsho . L.W ., Schoon . C., Sakai . R . Turpin . R .(1982). Auditory                                      frequency discrimination in infancy . Developmental  psychology.  18.721-726.

  Rauscher . F . H ., shaw . GL., Levine . LJ ., Wright.F.L., Dennis.W.R . 8                          Newcoib .(2002). Music troning causes long- term enhancement of                               preschool  children`s  spatial – temparal reasoning Neurological Research.

  Rauscher,  F.H.,  Shaw.  G.L.,   &  ky,  K.N. (1995). Listing  to Mozart                                enhances  spatial temporal  reasoning:  Towards  a neurophysiological  basis.                 Neuroscience  Letters ;185, 44-47.                                                   

  Rauscher,  F.H.,  &  Zupan,  M.A. (2000).Classroom  keyboard  in struction                             improves  kindergarten   children's  spatial  temporal  performance:  A                              field  experiment. Early  Childhood  ResearchQuarterly ; 15,215-228

  Weinberger .,Norman M .(2002). The musinour minds. educational leadership.

  Whitley  E,  Ball,  J,.(2002).   Statistics  review 4:  Sample  size  calculations. crit care             


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, پروژه درباره پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه حافظه کوتاه مدت ، دقت و تمرکز حواس کودکان 10 و 11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده: هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی چکیده؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر در سال تحصیلی 93-1392 بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انشانویسی در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی انجام شد. از یک طرح شبه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. دو دبستان ابتدایی شهر سمنان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه­های SNAP-IV (فرم معلم) و اختلال ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی(MA) چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ی دانش آموزان دختر سال سوم دوره اول دبیرستان که در سال تحصیلی 93-92در شهر ایوان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. پس از اجرای پیش آزمون، تعداد 30 نفر از دانش آموزانی که در ...

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی عملکرد حافظه‌ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس, 1392) چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس می­باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.Sc) چکیده خواندن اساسی‌ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است. نارساخوانی بیشترین درصد دانش آموزان ناتوان یادگیری را به خود اختصاص می‌دهد که با عدم موفقیت در زمینه مهارت‌های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی‌کردن تعریف می‌شود. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه حافظه فعال نیز یکی از عوامل مهم در امر یادگیری است که این دانش آموزان در آن ضعف شدید دارند. از این ...

آشنايي با مساله(پروپوزال)  الف) ضرورت واهميت موضوع ب) طرح مسئله ج) اهداف د) مباني نظري عام طرح ه) منابع ­­­­­­­­­­­­­­&s

پيشگفتار زمانيکه از ادبيات عصرنهضت سخن مي گوييم، بيشتر افراد چنين گمان مي کنند که در اين دوره تمامي اديبان و شاعران از هر آنچه که رنگ و بوي ادبيات کلاسيک داشت ،گريزان شدند و عليه سبک قديم شوريدند؛

ثبت سفارش