پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان)

word 382 KB 30308 173
1390 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۷,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

  چکیده

  هدف: توجه به حمایت اجتماعی و سلامت روانی و مهارتهای مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهشتعیین حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)می باشد.

  روش وابزار: جامعه آماری شامل کلیه افرادی هستند که در مراکز ترک اعتیاد (رازی) در شهرستان قروه جهت درمان از طریق درمانیمراجعه کرده اندو نیز معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام که دوره 3 ماهه از شروع درمان گذشته است  می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند  و از میان دو گروه فوق بوده و تعداد 100 نفر از هر گروه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از 3 ابزار پژوهشی پرسشنامه سلامت عمومی ([1]GHQ)  ،آزمون حمایت اجتماعی و آزمون راهبردهای مقابله ای[2] برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، استفاده گردید.

  یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که میزان حمایت اجتماعی در معتادان گمنام بالاتر از معتادان تحت درمان متادون است.همچنین راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام بیشتر و موثرتر از معتادان تحت درمان با متادون است. و نیز سلامت روانیکلی معتادان گمنام بیشتر از افراد تحت درمان با متادون می باشد .

  بحث و نتیجه گیری:مطابق نتایج به دست آمده بنظر میرسد از بین روشهای درمانی بکارگرفته شده برای ترک اعتیاد به مواد مخدر اگر در کناردار ودرمانی مشاوره و درمانهای گروهی به صورت نظامند ومنظم استفاده شود امکان موفقیت در درمان بیشتر و امکان لغزش و بازگشت به مصرف دوبار ه در افراد درحال ترک مواد مخدر کاهش می یابد.

  پیشنهاد می شود درحین درمان ترک اعتیاد به مسئله سلامت روان افراد معتاد  بیشتر توجه شود و صرفا به موضع دارودرمانی پرداخته نشود.در عین حال روشهای مقابله ای موثر به معتادان در حال ترک آموزش داده شودتا اثر بخشی بیشتری در زمینه ترک مشاهده شود.همچنین با کمک خانواده های معتادان در حال ترک میتوان به مسئله حمایت اجتماعی وحمایت روانی آنها توجه بیشتری کرد تا اثربخشی ترک اعتیاددر این افرادافزایش یابد.

  کلید واژه: سلامت روان ، مهارتهای مقابله ای، حمایت اجتماعی ، معتادان گمنام ،شهرستان قروه

  1- General Health Question (GHQ(

  2- coping strategies

  -1-1مقدمه :

  بی شک بیماری اعتیاد، یک معضل بزرگ و رویدادی در حال رشد و فزاینده است. در جوامع امروزی کمتر کشور پیدا می شود که با مسئله اعتیاد دست و پنجه نرم نکند. امروزه مساله اعتیاد دیگر مشکلی فردی تلقی نمی شود.شخص معتاد علاوه برزیانهای جسمی و روانی که بر پیکرهء وجودی خود وارد می سازد در سطحی وسیعتر بهداشت روانی و اجتماعی افراد مرتبط با وی یعنی اعضای خانواده اش,دوستان و همسالان و همکارانش و در نهایت کل افراد یک جامعه انسانی را نیز به مخاطره می اندازد.

   علاوه بر آن مصرف مواد مخدر زیانها و خسارتهایی را از بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به کشورها وارد می کند.

  استعمال مواد مخدر به عنوان مسئله مهم مورد تحقیق و بررسی بهداشت عمومی در سراسر جهان است؛کهدر معنای لغویش به عنوان نوعی وابستگی جسمی و روانی تعریف میشود اما در معنای پویشی و روانشناختی نوعی اختلال و بیماری به حساب می آید. اگرچه از بارزترین آسیب های روانی و اجتماعی است که پویایی انسانی را به مخاطره انداخته است و امکانات مادی و معنوی یک جامعه را تباه می سازد. بیماری اعتیاد بیماری وسوسه آمیزی است که افراد درگیر با آن به تنهایی برای رهایی از آن و رسیدن به نقطه نسبی از سلامت جسم و روان موفق نخواهند بود.

  2-1-بیان مسئله:

  پدیده سوء مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی بخصوص درمیان نسل جوان توجه بسیاری از متخصصان و مسئولین سیاسی ,فرهنگی,تربیتی و آموزشی در اکثر کشورها را به خود معطوف ساخته است.

  در کشور ایران  به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی این موضوع پیچیدگی خاص خود را یافته است. لذا شناسایی و تبیین درست آن برای یافتن ‌راه‌حلهای مناسب ضروری به نظر می‌رسد.بر طبق آمار رسمی در ایران نیز شمار مصرف کنندگان مواد مخدر نزدیک به 1/8 تا 3/3 میلیون نفر برآورد شده است که مواد افیونی بیشترین مواد مصرفی را تشکیل می دهند.(مکری.2002)

  بررسی ها همچنین نشان می دهند 20/0 تا 90/0 معتادانی که تحت درمان قرار می گیرند دچار عود یا بازگشت به مصرف مجدد مواد می گردند . مروم مطالعات گذشته نشان میدهد اثر بخشی درمانهای نگهدارندهء دارویی بدون مداخله های روانی_اجتماعی  به علت اطاعت دارویی پایین و میزان بالای ریزش ضعیف می باشد.(بوالهری.1387)

  انسان برای مداوای بیماری ها، تسکین درد و کاهش رنج روان خود هزاران سال است که از مواد مخدر استفاده می کند اما سود مصرف مواد امروزه پا را از مرزهای بهداشتی درمانی فرانهاده و به عنوان یک معضل روانی- اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مصرف مواد مخدر طی سدۀ گذشته نگرانی‌های روزافزونی را برای کلیۀ جوامع در پی داشته است. کشور ایرانبه دلیل اینکه در سر راه یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد افیونی قرار دارد و نیز بهدلایل تاریخی-اجتماعی، یکی از قربانیان مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود . (حیدریوهمکاران، 1382).

   گزارش سازمان ملل در سال 2005  حاکی است ایران بالاترین آمار به دست آمده معتادان به هروئین و تریاک را در جهان دارد. براساس این گزارش در ایران از هر هفده نفر، یک نفر معتاد به مواد مخدر است.این رقم حدود 20/0 جامعۀ ایران است (سپهرمنش، احمدوند،  و موسوی، 1387 و نوری مقدم 1388).

  آمارهای منتشره از سوی سازمانهای بین المللی، به خصوص سازمان بهداشت جهانی و یا کمیته کنترل مواد مخدر یونسکو، حکایت از افزایش فزاینده این مواد در سطح دنیا دارد؛ تنها تفاوت موجود بین کشورها و در رده های سنی مختلف، الگوی مصرف آنهاست. گسترش این روند باعث نابودی تمامی بنیاد های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه شده و آنرا از درون دچار تباهی و فساد کرده و نهایتا به انحطاط خواهد کشانید.(سازمان بهزیستی.1387)

  اعتیاد  به انواع مواد مخدر از معضلات  مهم در جامعه ایران به شمار می‌رود که مسئولان و خانواده ها  را نگران نموده و لازم است که برای رفع آن تدابیر و اندیشه‌های مختلفی داشته و به مرحله اجرا گذاشته شود.  آمارهای منتشره از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که بیش از 2 میلیون معتاد در کشورمان وجود دارند. این موضوع سبب شده است که کشورمان به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد معتاد به مواد مخدر را دارد مطرح گردد. به همین دلیل مدیران در برنامه ریزیهای اجتماعی خود اهمیت زیادی را برای مقوله ترک اعتیاد و درمان مناسب آن قایل هستند.درسالهای اخیر  موضوع ترک اعتیاد به عنوان یک موضوع تخصصی و بین رشته ای مطرح می باشد که با توجه به نگرانی هایی که در زمینه گرایش جوانان به اعتیاد در سالهای اخیر مطرح شده است لازم است تا روشهای موفق و اثر بخش در زمینه اعتیاد شناسایی گردد. روشهای مختلفی تاکنون در مورد ترک اعتیاد مطرح گردیده است و هر ساله تعداد زیادی از معتادان سعی می کنند تا به روشهای متعدد اعتیاد خود را ترک نمایند. درمان از طریق متادون به عنوان یک روش درمانی  نگهدارنده در سالهای اخیر از سوی پزشکان به معتادان پیشنهاد گردیده است و نتایج مطلوبی را به همراه داشته است. معمولا افرادی که برای ترک اعتیاد خود مراجعه می نمایند اگر از حمایتهای اجتماعی بالاتری برخوردار باشند میزان موفقیت بیشتری را در چرخه ترک اعتیاد تجربه می کنند. به اعتقاد  دیویدسون (2010) حمایت اجتماعی می تواند زمینه و شرایط مناسب را برای ترک افراد فراهم آورد. معتادان در صورتی که از شبکه اجتماعی حمایتگر مناسبی برخوردار باشند می توانند دشواری مراحل ترک را آسان تر طی نمایند.استانتون (1989)بیان می کند که مناسبترین شیوه برخورد با معتادان برای درمان این است که علاوه برفرد معتاد در پرداختن به مسائل اوبه روند اعتیاد و خانواده او نیز توجه شود و غلاوه براین لازم است که بر الگوهای رفتاری خانواده وی نیز دقت  کافی شود.

  از طرف دیگر مفهوم قابل بررسی بعدی روش مقابله ای[1]  اشخاص با یک مشکل یا رویداد است.راهبرد مقابله ای یا شیوه مقابله افراد با شرایط و و موقعیت های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. به نظر لازاروس و فولکمن(1984) مقابله یکسری تغییرات با دوام و تلاشهای رفتاری و شناختی ایجاد شده توسط شخص است که به منظور کنترل و اداره خواسته های بیرونی و دورنی ویژه ایست که بر منابع و توانایی های فرد برتری یافته اند و به وی فشار طاقت فرسایی وارد می سازند. به نظرلازاروس (2004) مقابله دوکارکرد مهم دارد:1-تنظیم هیجانهای ناگوار و درمانده کننده و 2-در پیش گرفتن کنشی برای بهبود و تغییر مسئله ای که باعث ناراحتی شده است.

  بر این اساس ما دو نوع مقابله داریم:مقابله معطوف به حل مسئله[2] و مقابله هیجان مدار[3].

  راهبرد مقابله مسئله محور روشهای فعالی است که به صورت عمل کردن یا اندیشیدن در جهت برطرف کردن مشکل ایجاد شده بکار گرفته می شود.

  راهبرد مقابله عاطفه محور شیوه هایی است که از طریق آنها افراد به سطح بهینه از تنظیم هیجانی و توانایی برخورد با احساسات شدید و بحرانی دست می یابند.(سارنی2010)

  افراد معتاد در روند زندگی، زمانی که با رویدادهای مسئله ساز که نیاز به بررسی و حل کردن اساسی دارند به چه طریقی عمل می کنند. چه تفاوتی هایی در افراد مختلف در نحوه روبرو شدن و مقابله با مشکلات وجود دارد.(ابراهیمی.1385)

  به دلیل اهمیت خاص پدیده اعتیاد ونیز باتوجه به عوامل متعددی که می توانند هم به عنوان پیش درآمد ظهور چنین معضلی مطرح شوند وهم  به دلیل کاستی هایی تلقی گردند که باعث تداوم در مصرف مواد مخدر یا لغزش وبازگشت دوباره به مصرف گردند در این رساله به بررسی  و مقایسه  میزان حمایت اجتماعی، راهبرد مقابله ای و سلامت روانی در معتادان گمنام بامعتادان تحت درمان با متادون پرداخته شده است.

   

  3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق:

  پدیده اعتیاد مهمترین ناهنجاری اجتماعی کنونی در جهان روبه رشد به شمار می آید.مسئله اعتیاد به مواد مخدر از دورانهای بسیار گذشته در جوامع بشری وجود داشته و در عصر حاضر نیز به موازات پیشرفت های شگرف علی و افزایش چشمگیر و قابل تردید سطح درک، شعور و آگاهی مردم، همچنان عنان گسیخته در حال گسترش است و هر روز افراد بیشتری به دام مهلک خود گرفتار می سازد.

  آمارها نشان می دهند که نسبت مقدار مواد مخدر در سطح جهان در سال 2005 نسبت به سال پیش از آن رشدی سرسام آور داشته است. به طوری که مصرف مواد به طور کلی در سطح دنیا حدود 60/0،هروئین 45/0 و کوکائین و حشیش به میزان 75/0 تا 80/0 افزایش را داشته است.(قراباغی.1387)

  در مورد عوامل گرایش به اعتیاد به تعداد عوامل مختلفی که در جهت بروز و شیوع آن موثرند صحبت شده است.در این بین از عوامل فردی-خانوادگی خرد تا عوامل اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در سطح کلان می توان نام برد.برای تبیین اعتیاد در سطح کلان می توان به عوامل ساختاری و نارسایی در بخشهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ازجمله مسئله شکاف طبقاتی،نابرابری و احساس محرومیت نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی جوامع،شکاف بین دولت و ملت،ناکارآمدی مدیران،آشفتگی های اجتماعی و بحران هویت در حوزه اجتماعی و نیز فاصله ارزشها و و هنجارها با عدم انطباق میان میان اهداف و امکانات،تعارض نقشها در حوزه فرهنگی و ... توجه می شود.

  در سطحی پایینتر که مورد نظر روانشناسان اجتماعی است بر محیط نزدیک و بلافصل افراد افراد، روابط بین فردی افراد، روابط فرد در ارتباط با گروههای اجتماعی (خانواده،همسالان،مدرسه و ...) و نقش آنها در فراهم کردن زمینه گرایش مستقیم و غیر مستقیم فرد به سمت اعتیاد اشاره می شود.

  گسترش سوء مصرف مواد مخدر (بویژه در بین جوانان)، در کنار صدمات بهداشتی-اجتماعی که مسلما خواهد داشت، با تاثیر مستقیم بر توان آموزشی و ایجاد مانع در زمینه کسب مهارتهای شغلی در اشخاص، اثرات زیان باری را بر روند توسعه انسانی می گذارد.

  تلاشهای هماهنگ کشورهای مختلف برای رویارویی با عوارض و پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر که در چارچوب توافقات متعدد بین المللی انجام می گیرد، بیانگر عزم جهانی برای کنترل آثار این پدیده، به عنوان مانعی فرا روی سلامت جسمی/روانی و اجتماعی اشخاص دارد.(فرخناک.1387)

  سازمان بهداشت جهانی (WHO) مسئله مواد مخدر اعم از تولید،انتقال و توزیع و مصرف را در کنار سه مسئله دیگر جهانی یعنی تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست و فقر و شکاف طبقاتی، ازجمله مسائل اساسی برشمرده است؛ که حیات بشری را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

  آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیا به حدی است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوینگ می گوید:«اگر غذا را مستثنی کنیم هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر چنین آسان وارد زندگی ملتها شده باشد».(فرخناک.1387)

  از آنجا که مسئله اعتیاد بر سلامت جسم و روان افراد مصرف کننده تاثیر منفی و خطرناک دارد به بررسی سلامت عمومی اشخاص معتادان گمنام و آنهایی که به درمان از طریق متادون روی آورده اند، می پردازیم.

  نحوه رویارویی افراد با مشکلات زندگی و عوامل فشارزا با یکدیگر متفاوت است.در برخورد با چنین رویدادهایی راهکار مقابله در اشخاص یا اقدام برای حل مشکل استیا درجهت کاهش و دوری ازمشکل وانجام اعمالی غیر مفید مثل مصرف مواد مخدرصورت میگیرد.(یزدی زاده.1387)

   مسئله دوم مورد بررسی در این پژوهش بررسی نحوه کنار آمدن با مشکلات زندگی و راهبردهای مقابله ای بکار گرفته شده توسط معتادان گمنام و افراد تحت درمان با متادون می باشد.

  انسان موجودی اجتماعی است. در محیط خانواده پا به عرصه وجود می گذارد با افزایش سن و رشد جسمی و ذهنی به محیط گسترده تر اجتماع (همبازیها ،همکلاسیها و مدرسه) می گذارد. تعداد افرادی که در یک شخص به عنوان حمایت اجتماعی ذکر می شوند می توانند زیاد یا کم باشد.

  وجود این منابع حمایتی به شخص احساس ارزشمندی و قابل احترام بودن را القاء می کند. در هنگام بروز موقعیتهای حساس در کنار این اشخاص بودن باعث رشد فکر، سعی برای کاهش ناراحتی از طریق گفتگو و قابل پذیرش بودن بسیاری از حوادث ناگوار می گردد.

  مورد سوم که در این تحقیق بررسی می شود بررسی منابع حمایت اجتماعی در معتادان گمنام و تحت درمان با متادون می باشد.

  پس به طور کلی با توجه به بغرنج بودن عوارض و پیامدهای اعتیاد روی سلامت اشخاص و با آگاهی به اینکه در جهت پیشگیری و کاهش افراد در گیر با اعتیاد و مصرف مواد به بررسی حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی معتادان گمنام و افراد تحت درمان با متادون پرداخته می شود.

  4-1- اهداف تحقیق:

   هدف کلی:تعیین تفاوت میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام بامعتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه می باشد.

  - اهداف جزئی :

  1- تعیین تفاوتحمایت اجتماعی در معتادان گمنام باافراد تحت درمان با متادون.

  2-تعیین تفاوت راهبردهای مقابله ای به کار گرفته در معتادان گمنام باافراد تحت درمان با متادون.

  3- تعیین تفاوتوضعیت سلامت روانی در معتادان گمنام با افراد تحت درمان با متادون

  5-1-سوالهای پژوهش:

  1- بین میزان حمایت اجتما عی در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون  چه تفاوتی وجود دارد؟

  2- بین راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون چه تفاوتی وجود دارد؟

  3-بین میزان سلامت روانی در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون چه تفاوتی وجود دارد؟

  3-1- بین میزان وجود علائم افسردگی در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون  چه تفاوتی وجود دارد؟

  3-2- بین میزان وجود علائم اضطراب و مشکلات خواب (اختلالات خواب: کم خوابی / پر خوابی) در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون چه تفاوتی وجود دارد؟

  3-3- بین میزان عملکرد اجتماعی (میزان مقدار ناسا کنش وری اجتماعی) در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون  چه تفاوتی وجود دارد؟

  3-4- بین میزان وجود علائم جسمانی در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون چه تفاوتی وجود دارد؟

  6-1-فرضیه های پژوهش:

  1- میزان دریافت  حمایت اجتماعی در معتادان گمنام بیشترازمعتادان تحت درمان با متادون است.

  2- بین نوعراهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون تفاوت وجود دارد.(معتادان گمنام از راهبردهای مقابله یی مساله محور(کارآمد)بیشتر از معتادان تحت درمان با متادون استفاده می کنند).

  3- میزان سلامت روانی در معتادان گمنام بیشترازمعتادان تحت درمان با متادون است.

  3-1- میزان وجود علائم افسردگی در معتادان گمنام کمتراز معتادان تحت درمان با متادون است.

  3-2- میزان وجود علائم اضطراب و مشکلات خواب (اختلالات خواب: کم خوابی / پر خوابی) در معتادان گمنام کمترازمعتادان تحت درمان با متادون است.

  3-3- میزان عملکرد اجتماعی (میزان مقدار ناسا کنش وری اجتماعی) در معتادان گمنام کمتراز معتادان تحت درمان با متادون است.

  3-4- میزان وجود علائم جسمانی در معتادان گمنام کمتراز معتادان تحت درمان با متادون است.

   

  7-1-متغیرهای تحقیق و تعریف نظری و عملی(عملیاتی) آنها.

  تعریف نظری

  1-7-1-سلامت روانی

  سلامت عمومی به معنای توانایی دسترسی به اهداف،ارضای نیازهای شخصی، مقابله بهینه با مشکلات شخصی(که فقط جنبه بیماری ندارد)و تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی به شیوه منطقی می باشد.(استفان و رافائل 2002).

  کاپلان و سادوک، سلامت روانی حالتی از بهزیستی در فرد داست، و این احساس که می تواند با جامعه کنار بیاید و موقعیت های شخصی و ویژگی های اجتماعی برای وی رضایت بخش است.(مسعودنیا.1386)

  تعریف عملی:

  سلامت روانی:در این پژوهش سلامت روانی در افراد با آزمون GHO مورد اندازه گیری قرار می گیرد. GHO توسط گلدنبرگ و هیلر در سال (1972) تهیه شد که دارای 28 آیتم می باشد و شامل 4 زیر مقیاس 7 سوالی (افسردگی،اضطراب و اختلالات خواب،مشکلات جسمانی و نارسا کنش وری اجتماعی) را می سنجد.تقوی ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس در جامعه ایرانی 90/0 وروایی مقیاس هارا 55/0 گزارش نموده است.(عاشوری.1388) این پرسشنامه یک ابزار غربال گر است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که درای یک اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار میگیرد.

  1-Coping strategies

  1-Problem solving

  2-Emotional bass

  Abstract

  Paying attention to social support and social health and contrastive skills of the drug-addicted people on the habit-kicking trend is an important matter for success in habit-breaking. The general objective of this research is determination of the social support, coping strategies and psychological salubrity of unknown addicted users and other addicted persons undergoing methadone treatment in Gharveh Town (in Kurdistan Province).

   The method and tools of the statistical society comprise all those who referred to habit-breaking centers in Gharveh Town and are being cured with METHADONE as well as addicted persons taking part in sessions of unknown drug addicts who have undergone a three-month training course. The sampling was done based upon a goal-based method from the ensuing two groups. One hundreds persons were chosen from each group. Three research-based tools were utilized in this investigation to evaluate the tools under discussion general health questionnaire, the social support questionnaire and contrastive strategies experiments were used.

  The findings and research corollaries denoted that the contrastive strategies used in unknown drug users exceeds those used in drug-addicts undergoing METHADONE treatment. There is a significant difference in their psychological health.according to the discussions and conclusions treatment success raises if drug therapeutics and group-based healings are conducted in a systematic and goal-based manner and their recidivism will decrease.

  It is suggested that soul-based salubrity of those addicted be heeded further during the habit-breaking treatment. One should not merely deal with sheer drug therapy. effective contrastive methods must be taught to the addicted people undergoing habit-kicking so that their habit-breaking will be undoubtedly successful. The social and psychological support can be regarded in a more exact way so that habit-breaking can have definite results.

    Key terms: psychological salubrity, contrastive skills, social support, unknown addicts, Ghorveh Town,

 • فهرست:

  فصل اول :کلیات پژوهش

  مقدمه 1

  2-1- بیان مسئله 1                  

  3-1- اهمیت و ضرورت  پژوهش4      

  4-1- اهداف پژوهش 7

  5-1- سوالهای پژوهش 7

  6-1- فرضیه های  پژوهش8

  7-1- متغییر های پژوهش و تعریف عملیاتی آنها9

  فصل دوم  :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  بخش اول : مبانی نظری

  1-2-مقدمه     13 

  2-2-تاریخچه اعتیاد در جهان                                                                                   15             

  3-2-تاریخچه مواد مخدر  در ایران  17

  4-2-ماهیت مواد مخدر  20

  5-2- مفهوم اعتیاد 22

  6-2-تعریف مواد مخدر  24

  7-2- راههای مصرف مواد مخدر 25

  8-2- طبقه بندی مواد مخدر 26

  9-2- خطرات مصرف مواد مخدر                                                                                 27    

  10-2-دیدگاههای نظری و تئوریک اعتیاد  28

  11-2-پیامدها و عوارض ناشی از مصرف مواد 30

  12-2- پیشگیری از اعتیاد به مواد و انواع آن  31

  13-2-مراکز درمانی تخصصی سوء مصرف مواد مخدر32

  14-2-شیوه های درمان 34

  15-2-اقدامات درمانی  36

  16-2-برنامه نگهدارنده متادون36

  17-2-استفاده ازروش درمانی گروهی 39

  18-2-خصوصیات افراد شرکت کننده در گروه درمانی 40

  19-2-روشهای کمک به معتادان از طریق گروه درمانی41

  20-2-اهداف گروه درمانی 43

  21-2-تعریف گروه معتادان گمنام45

  22-2-برنامه معتادان گمنام 46

  23-2-سلامت روان49

  24-2-نظریه های سلامت روان 50

  25-2-حمایت اجتماعی 53

  26-2-  منابع حمایت اجتماعی 57

  27-2-ابعاد حمایت اجتماعی                                                                                    58

  28-2- سیستم های حمایت اجتماعی                                                                         59

  29-2-طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن                                                               61

  30-2-مهارتهای مقابله ای                                                                                        64

  31-2-ارزیابی سبک های مقابله ای                                                                             74

  32-2-تفاوتهای فردی در سبکهای مقابله ای74

  بخش دوم :

  33-2- پژوهشهای انجام شده در ایران                                                                           76

  34-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران82

  فصل سوم  : روش شناسی

  1-3-روش پژوهش                                                                                                 88

  2-3- جامعه آماری.گروه نمونه و روش نمونه گیری                                                            88     

  3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات89

  4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری91

  فصل چهارم  :نتایج پژوهش

  1-4- یافته های پژوهش                                                                                         93

  2-4-آزمون فرضیه های پژوهش                                                                               105

  فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

  1-5- تبیین و تفسیر داده ها113

  2-5- پیشنهادها و راهکارها 114

  3-5-پیشنهادها برای تحقیقات آتی116

  4-5- مشکلات و محدودیتهای پژوهش117

  منابع و ماخذ                                                                                                                  118

  ضمایم و پیوست 129

  _ منابع و ماخذ:

   

  _ابیگهارت.کارل.کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد.1387.ترجمه مسعود هومان.نشرکتابهای دانه.

  _ابراهیمی.امراله. (1385)بررسی حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای به کارگرفته در جانبازان قطع نخاعی.دانشگاه علوم پزشکی انستیتو روان پزشکی تهران.

  _اکبری ، ابوالقاسم ،1387 ، مشکلات نوجوانی و جوانی ، تهران ، انتشارات رشد و توسعه، چاپ چهارم.

  _احمدوند ، محمدعلی ، 1386 ،اعتیاد (سبب شناسی و درمان )،تهران ، انتشارات پیام نور ،چاپ دوم.

  _آشتیانی، الهام (1385)، جامعه شناسی اعتیاددر ایران امروز،نشر مهاجر،تهران. 

  _آزاد،حسین (1384)،آسیبشناسیروانی 2،انتشاراتبعثت،تهران.

  _احمدی،حبیب(1384)،جامعهشناسیانحرافات،انتشاراتوزارتفرهنگوارشاداسلامی،تهران.

   

  _اسفندریاری نیک. مهتاش (1375). بررسی نگرش های دانش آموزان، معلمین و والدین نسبت به یادگیری و ارزشیابی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ 10، 1و 2، 250- 263.

  _اعتماد.محمد تقی.(1388).توصیف انجمن معتادان گمنام و بررسی بین اعضای گروه بامعتادان خواهان جذب نشده در گروه.دانشگاه رودهن.

  _بشارت،محمدعلی.،میرزمانیبافقیسیدمحمود.،پورحسین،رضا (1380). نقش متغیرهایخانوادگیدرپدیدآییاختلالکاربردنابجایمواد.فصلنامهاندیشهورفتار،سالهفتم،شماره3، 52-46.

  _بخشایی.نورمحمد.(1387).بررسی ابعاد شخصیتی.رویدادهای استرس زاوحمایت اجتماعی در افرادافسرده.دانشگاه علوم پزشکی وانستیتوروانپزشکی تهران.

  _بوژه. ژان (1987) اعتیاد وشخصیت. ترجمه توفان گرگانی (1368). تهران: انتشارات سازمان آموزش انقلاب اسلامی.

  _بیات مختاری. لیلا (1388). برسی ویژگی های شخصیتی و تعداد دفعات ترک اعتیاد در افراد سابقاً معتاد. فصلنامه اعتیاد، شمارهﯼ نهم، صفحه 99-103.

  _بهاری.فرشاد.(1388)اعتیاد.مشاوره و درمان.(راهنمای تغییر رفتار اعتیادی معتادان).نشردانژه.

  _بهرامی نژاد ، بهرام ، بدریان ، بهرام ، اخوی زادگان ، رضا ( 1374) ، بررسی انواع اعتیاد در زندانیان مرد زندان چوبیدر قزوین ، پایان نامه دکترای حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دانشکده پزشکی.

  _باقری ، منصور ( 1381) ، نقش آموزش مهارتهای زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه تهران .

  _بهرامی ، هادی ( 1385 ) بررسی میزان شیوع اعتیاد در نوجوانان شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران .

  _بهرامی احسان ، هادی ،1388 ،اعتیاد و فرایند پیشگیری ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ سوم.

  _بوالهری.جعفر.(1387).اثربخشی پیشگیری ازعودبرپایه ذهن آگاهی در درمان وابستگی به مواد مخدر و سلامت روان.مجله اعتیاد پژوهی.سال دوم.شماره7.

  _پهلوانی، هاجر؛ ملکوتی، کاظم و براهنی، محمدتقی .(1375). بررسی میزان استرس، شیوه های مقابله و وضعیت سلامت روان افراد ناباور، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، انستیتو روان پزشکی تهران.

  _باشکوه ، اکبر ،  اوجاقی ، ناهید (1388) مطالعه رابطه نابرخورداری اجتماعی و آمادگی پذیرش اعتیاد در نوجوانان دبیرستانهای دخترانه شهرستان تبریز، مقاله ارایه شده در همایش مقاله نامه  اندیشه ای برای نجات، استان لرستان.

  _پژوهش هایی که مقاله شدند.(http://psychology.blogfa.com.//post.asx).

  _جزوه پیشگیری از اعتیاد در کشور.(1387).انتشارات سازمان امور بهزیستی و توانبخشی کشور.

  _جعفری زاده. ذبیح الله (1382). بررسی مقایسه ارتباط بین مولفه های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در معتادان به تریاک خود معرف 30-36 ساله. پایان نامهء کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  _چارلزایی.داجن دبلیو.مایکل شی. (1387)روانشناسی اعتیاد(سنجش تا درمان).ترجمه بایرامعلی رنجگر.نشر روان.

  _داویدیان، هارطون .(1376). بهداشت روانی از دیدگاه ادیان توحیدی، اولین همایش نقش دین در بهداشت روانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آذرماه.

  _دباغی.پرویز.(1387)بررسی نیم رخ روانی درافرادمصرف کننده مواد مخدرو محرک.فصلنامه روانشناسان و مجلهروانپزشکان.سال شانزدهم.شمارهء1.

  _دلاورپور، محمد آقا،. سلطانی، مرضیه،. مسعود، حسین‌چاری، (1387). پیشبینیبهبودییابازگشتبهسوءمصرفموادمخدر برپایههوشهیجانیورویاروییمذهبی. مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران،سالچهاردهم،شماره3، 315 -307.

   _هژیر.فرهاد.(1388).بررسی رابطه اختلالهای شخصیت ضداجتماعی و مرزی بااعتیاد به موادمخدردر مردان(35-18)ساله کرمانشاهی.دانشگاه تهران.

  _زکی.محمد.(1387).بررسی اعتباروروایی حمایت اجتماعی دانشجویاندانشگاه اصفهان.فصلنامه روانشناسان ایرانی.سال چهاردهم.شماره16.

   

  _حیدری پهلویان.احمد.(1386).بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی معتادان به مواد مخدروافراد غیرمعتاد.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشت و درمان همدان.

  _حاجیرسولی،مسعود (1389)،بررسیالگویمصرفمواداعتیادآوردرمعتادیندرمانجویمراکزدرمانیدرسطحاستانتهران،ستادمبارزهباموادمخدر.

  -حیدری پهلوان. احمد، امیرزرگر. محمدعلی، فرهادی نسب. عبدالله، محجوب. حسین (1382). بررسی مقایسه ای ویژگی شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد غیر معتاد ساکن همدان. مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیهمدان. سالدهم،شماره٢،55-62.

  _حسنی راد ، تورج ، سیزی پور، امیر (1388) بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتیاد در گروه های مراجعین به کلینیک های ترک اعتیاد استان لرستان، مقاله ارایه شده در همایش مقاله نامه  اندیشه ای برای نجات، استان لرستان.

  _حسنی زاده، فیروزه (1388) بررسی نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد در جامعه، مقاله ارایه شده در همایش مقاله نامه  اندیشه ای برای نجات، استان لرستان.

  _یزدی زاده.مرضیه.(1387)اثربخشی ومقایسه آموزش مهارتهای حل مسئله وتصمیم گیری گروهی بروضعیت سلامت روانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان تهران.

  _یونسی.سید جلال.(1388).پیش بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی نگردر زوجین.دانشگاه علوم بهزیستی.

  _کوشکی. شیرین (1385). بررسی رابطه رابطه اختلالات روانی و سبک های مقابله با مصرف مواد در بین معتادان. پایانامه­­ء دکتری تخصصی؛ دانشگاه آزاد اسلامی.

  _کاپلانوسادوک (1385)، خلاصهروانپزشکی،جلداول،ترجمهنصرتالهپورافگاری،شهرآب،تهران.

  کشاورز هدایتی.بهلول.(1388).بررسی مقایسه ای عزت نفس افراد معتادوافراد سالم.دانشگاه قزوین.

  _کوشکی. شیرین (1381). شیوه های موثر تغییر نگرش در درمان اعتیاد. فصلنامهﯼ علمی آموزشی بهزیستی. سال سوم، شماره چهارم.

  _میردریکوند ،فضل اله ،1383 ، اعتیاد، پیشگیری و درمان ،لرستان ،انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ، چاپ اول .

  _محمدی،کورش (1387)،موادمخدرواعتیادبهآن،هنرهایزیبا،اصفهان.

  _معیدفر،سعید (1385)،جامعهشناسیمسائلاجتماعیایران،نشرنورعلمتهران.

  _مسعودنیا.ابراهیم.(1386)خودکارآمدی ادراک شده و رتهبردهای مقابله ای درشرایط سخت و تنش

  _محمدی، کوروش (1388) بررسی و مطالعه آسیب شناسی تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از مواد سنتی به مواد صنعتی در ایران، مقاله ارایه شده در همایش مقاله نامه  اندیشه ای برای نجات، استان لرستان.

  _نشریه ستاد مبارزه با مواد مخدر.اعتیاد وماهیت آن.(1385).نشرسازمان مواد مخدرریاست جمهوری.

  _نورعلی.زهره.علیرضاعابدینی.(1387).بررسی راهبردهای مقابله ای.هوش هیجانی باموفقیت تحصیلی و شکست تحصیلی.دانشگاه علوم پزشکی و انستیتو روانپزشکی تهران.

  _نوری مقدم. ثنا (1386). پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی و ویژگی های شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامهﯼ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران

  _نیازی پور،یاراحمد ،1382 ،اعتیاد جوانان ،قم ، انتشارات شابک ،چاپ اول . _سایت پزشکان بدون مرز.(1388).بررسی ویژگی های افراد مصرف کننده مواد مخدروعلل آسیب پذیری در برابر مواد.

  _ستادمبارزه بامواد مخدر ریاست جمهوری.(1388).گزارش ویژه.اداره کل مطالعات و پژوهش های رایانه و آمار.

  _سوری، حسین ، سوری، ابوذر ، سوری ، ازاد (1388) بررسی  و مطالعه نقش باورهای دینیو آمادگی افراد معتاد برای ترک مواد، مقاله ارایه شده در همایش مقاله نامه  اندیشه ای برای نجات، استان لرستان.

  _سپهرمنش زهرا،افشیناحمدوند،فاطمهساداتقریشی،سیدغلامعباسموسوی (1387). بررسیویژگیهایشخصیتیمعتادانتزریقیزندانکاشاندرسال1385. فیض؛ 12(1(پی در پی45)):69-75.

  _سرگلزایی، محمدرضا .(1380). ترک اعتیاد موفق، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

  _سرگلزایی، محمدرضا.(1386).اعتیاد.ازسبب شناسی تادرمان.نشرقطره.

  _سلیگمن.روزنهان.( 1387).آسیب شناسی روانی.ترجمه یحیی سید محمدی.نشرساوالان.

  _عاشوری احمد. وکیلی یعقوب. بن سعید سارا و نوعی زهرا(1388).باورهای فراشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان.مجله علمی اصول بهداشت روانی :بهار 88.شماره 1.صفحه 20/15

  _عاشوری احمد، حبیبی عسگرآباد، ترکمن ملایری مهدی، جوان اسمعلی علی(1388). رابطه بین افکار خودکشی و صفات شخصیتی در افراد معتاد. مجله علوم رفتاری؛ دوره 3، شماره3، ص 249-255.

  _عرفانی.نصراله.1387.همایش استان سالم.کردستان.انتشارات آشنا.

  _فرخناک.داریوش.(1387).جامعه عاری از اعتیاد به مواد مخدر.انتشارات پرشکوه.

  _فروهر.(1388).راهنمای کارکرد قدم(معتادان گمنام).انتشارات:ان.ای.جهانی.نشرفرانقش.

  _فیضآبادی،رضا،هادیافرا ومحسنقربانی (۱۳۸۹)،تبیینجامعهشناختیعواملاجتماعیمؤثربرتغییرالگویمصرفموادمخدردراستانخراسانشمالی، ارائه شده در کنگره علمیپیشگیریاولیهازاعتیاداستانخراسانشمالی

  -صافی ، احمد ،1374 ،آموزش خانواده ،خانواده متعادل ، تهران ،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

  _صالحیجونقانی،فرحناز (1379)،بررسیتأثیرعواملاقتصادی- اجتماعیمؤثربراعتیاد؛مطالعهموردی: زندانشهرکرد،پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهشیراز.

  مقایسهایاختلالاتروانیوویژگیهایشخصیتیدرافرادوابسته وغیروابستهبهموادشهرهمدان.مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیهمداندورهپانزدهم،شماره2،42-47.

  _قراباغی.مولود.(1387).تاثیرگروه درمانی درسلامت روانی معتادان گمنام. دانشگاه بوعلی همدان.

  _قلعهایها علی،فرهادینسب عبدالله،ضرابیان محمدکاظم ،متیننیا نسرین (1387). بررسی

  _رشیدی ، علی ، مهدی نیا ، علیرضا ( 1387) ، بررسی تأثیر رسانه ها در ارتکاب جرم در زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران .

  _رجائی ، علیرضا ( 1374) ، بررسی تیپ های شخصیتی مردان معتاد و عادی شهر مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران .

  _رضائیان، محسن. (1384). واژهنامهتوصیفی فراتحلیلها. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی، 5 (2) 145-143.

  _شاملو.سعید. (1388).بهداشت روانی.انتشارات رشد.

  _ شریفی، طیبه؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ شکرکن، حسین .(1385). رابطه نگرش دینی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، مجله پژوهش های تربیتی و روان شناختی دانشگاه اصفهان، 21، 1-44.

  _شعاع کاظمی.مهرانگیز.(1387).بررسی رابطه میان راهبردهای مقابله ای ونگرش نسبت به موادمخدر در افراد معتاد.دانشگاه الزهراء.فصلنامه اعتیاد پژوهی.

  _شریدن.چارلیزل.سالی.ای.رادماچر.(1386).روانشناسی تندرستی.مترجم:ابوتراب قنبری وشجاعی تهرانی.انتشارات هدایت.

  _شجاعیان، رضا.، وزمانیمنفرد، افشین. .(1381)ارتباطدعاباسلامت روانىوعملکردشغلىکارکنانفنىصنایعمهمات سازی. مجله روانپزشکیوروانشناسیبالینیایران،30، 40-33.

  _تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد.(www.maghale.net).

   _خدایاری فرد ، محمد ، عابدینی ، یاسمین ، اکبری زرد خانه ، سعید ( 1387) . اثر بخشی مداخلات شناختی – رفتاری بر سلامت روان شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر .

  _خوسخی .هلن.(1384).بررسی مقایسه ای عوامل شخصیتی .حمایت اجتماعی وحوادث تنش آمیزروزمره زندگی دربیماران کرونری قلب وافرادبهنجار(سالم).دانشگاه علوم پزشکی و انستیتو روانپزشکی تهران.

  منابع لاتین:

  1-Anton, R. F. (1999). What is craving? Models and implications for treatment.Alcohol.Research and Health, 23(3), 165-173.

  2-Berkman  and  seeman.(2002). Social  conditions  and  distress  in  oidery  persons.Journal of   Gerontology : psycholgical  secince.

  3-Billieux, J., Van der Linden, M., &Grazia, C. (2007).Which dimensions of impulsivityare related to cigarette craving? Addictive Behaviors, 32, 1189-1199.

  4-Boileau, I., Dagher, A., Leyton, M., Gunn, R N., Baker, G. B., Diksic, M., et al. (2006).Modeling sensitization to stimulants in humans: An [11C]raclopride/positronemission tomography study in healthy men. Archives of General Psychiatry,

  63(12), 1386-1395.

  5-Boileau, I., Dagher, A., Leyton, M., Welfeld, K., Booij, L., Diksic, M., et al. (2007).Conditioned dopamine release in humans: a PET [11C]raclopride study with

  amphetamine. Journal of Neuroscience, 27 (15), 3998-4003.

  6-Breiter, H. C, Rosen, B. R., & Ann, N. Y. (1999). Functional magnetic resonanceimaging of brain reward circuitry in the human. Annals of the New York Academyof Sciences, 877, 523-547.

  7-Brian well spance, Kathryn  whetten, Virender kumar, Marry Ann libert.Inc.(2008). Copying  stragies  and  putterns  of  Alchol  and  Drug abuse  among  HIV. Infected patients  in  the  United States Southeast.J. AIDS  patient  care  and  STDs  volum 22.numbers 11.

  8-Dalley, J. W., Theobald, D. E., Eagle, D. M., Passetti, F., & Robbins T. W. (2002).Deficits in impulse control associated with tonically elevated serotonergic.function in rat prefrontal cortex. Neuropsychopharmacology, 26, 716–728.

  9-Dickman, S. J. (2000). Functional and dysfunctional impulsivity: personality andcognitive correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 95-102.

  10-Doran, N., Spring, B., &McChargue, D. (2007). Effect of impulsivity on craving andbehavioral reactivity to smoking cues. Psychopharmacology, 194, 279–288.

  11-Eliason, M. J., &Amodia, D. S. (2007). An integral approach to drug craving. Addiction.Research and Theoy, 15(4), 343-364.

  12-Feurestein.M; labaaE . and  kuczmierczyk.A.R.(1999). Heath psychology.Network.plaunm press.

  13-For  more  information  on  illicit  drugs  check  out. Ourweh siteal : National  Drug  Intelligence  center  .U.S. Depertment  of  Joustice  Drug  Abuse  and  Mental Illness .(www.usdoj.gov/ndic).

  14-Gilbert.J.Botvin. Weill.(2002).medical  college  of  cornel university. Addictive behavior.  Vol 25.No.6.pp 887. LID . USA. Perqumen. (preventing  drug  abuse  in  schools: social  and  competence  enhancement  approaches  targeting  individual. Level. etiologic. factors).

  15-Heitzmann  and  Kaplan , (1988).provost.(1995).Journal  of  yourth  and  adolescence , (michelle document  and  marc A.)

  16-Hester, R., &Garavan, H. (2004). Executive dysfunction in cocaine addiction: Evidence. for discordant frontal, cingulate and cerebellar activity. Journal of Neuroscience,24, 11017-11022.

  17-Jellinek, E. M., Isbell, H., Lundquist, G., Teibout, H. M., Duchene, H., Maredones, J., et .al. (2005).The “craving” for alcohol.Quarterly Journal of Studies on Alcohol,16, 34-66.

  18-Katherine  Berry .Cherestine barrow clogh.Jone  Byrne.Nitin purandare. (2006).Soc psychitr  Epidemiol. 41.vol.280.294.

  19-Lane, S. D., Cherek, D. R., Rhodes, H. M., Pietras, C. J.,&Tcheremissine, O. V. (2003).Relationships among laboratory and psychometric measures of impulsivity.

  20-Leyton, M., Boileau, I., Benkelfat, C., Diksic, M., Baker, G. B., &Dagher, A. (2002).Amphetamine-induced increases in extracellular dopamine, drug wanting, and novelty seeking: A PET/[11C]raclopride study in healthy men.

  Neuropsychopharmacology, 27, 1027–1035.

  21-MacArthin_John  D. and  Cathrina. T.(2002). Research  network  on  socioeconomic  statuse  and  Health. Copying  strageties.

  22-Michele Dumont  and marc.A.provost.(2007).Resilience in adolencents;protective  role of social support,copying stragties,self  steem of  stress  and  deression." Gounal of youth  and  adolence".

  23-Moeller, F. G., Dougherty, D. M, Barratt, E. S, Schmitz, J. M., Swann, A. C., &Grabowski, J. (2001). The impact of impulsivity on cocaine use and retention intreatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 21(4), 193-198.

  24-Moeller, F. G., Barratt, E. S., Dougherty, D. M., Schmitz, J. M., & Swann, A. C. (2001).Psychiatric aspects of impulsivity.American Journal of Psychiatry, 158, 1783-1793.

  25-Munro, C. A., McCaul, M. E., Wong, D. F., Oswald, L. M., Zhou, Y., Brasic, J., et al.(2006). Sex differences in striatal dopamine release in healthy adults.BiologicalPsychiatry, 59, 966–974.

  26-Newton, T. F., Roache, J. D., De La Garza II, R., Fong, T., Wallace, C. L., Li, S. H., et al.(2006). Bupropion reduced methamphetamine-induced subjective effects and cueinducedcraving. Neuropsychopharmacology, 31(1), 1537-1544.

  27-Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (2005). Factor structure of the Barrattimpulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology, 51, 768-774.

  28-Paulus, M. P., Hozack, N., Zauscher, B. E., Frank, L., Brown, G. G., Braff, D. L., et al.(2002). Behavioral and functional neuroimaging evidence for prefrontaldysfunction in methamphetamine-dependent subjects.

  Neuropsychopharmacology, 26(1), 53-63.

  29-P.BHowmick. B.M.Tripathi, H.P.Jhingan  and  R.M. pandy  of psychologh.(2009).social  support.  Coping  strategies  in  spouses  of  individuls with  Alcol and  Drug Dependence.Indiana  Journal  of  psychology.43.(3).vol.209.224.

  30-PEGGYA.Tholts.(2000). Stress, copying  and  social support  processes :  Where Are  We ? What  Next ? vander bilt  univercity Journal  of  Health  and  social  behavior."Extra  Issue. "  53-79.

  31-Pickens, R. W., &Johanson, C. E. (2002). Craving: Consensus of status and agenda forfuture research. Drug and Alcohol Dependence, 30, 127-131.

  32-Powell. J., Bradley, B. P., & Gray, J. A. (2002). Classical conditioning and cognitive

  determinants of subjective craving for opiates: An investigation of their relativecontributions. British Journal of Addiction, 87, 1133–1144.

   

  33-Powell, J., Gray, J. A., Bradley, B. P., Kasvikis, Y., Strang, J., Barratt, L., et al. (2000).The effects of exposure to drug-related cues in detoxified opiate addicts: Atheoretical perspective and some new data. Addictive Behaviors, 15, 339–354.

  34-Reuter, M., & Netter, P. (2001). The influence of personality on nicotine craving: a

  hierarchical multivariate statistical prediction model. Neuropsychobiology, 44, 47-53.

  5-Robinson, T. E., &Berridge, K. C. (2003). The neural basis of drug craving: anincentive-sensitization theory of addiction. Brain Research Reviews, 18(3), 247-291.

  36-Roger E . Mithchell . (2001). Copying  whit  Domestict  violence : social  support  and  psychological  Health  Among  Battered  women . social Econology  laboratory. Departmant  of  psychiatry   and Bihavior Sciences. 

  37-Rook, K. S. and  ITurte.p.h.(2000).soucial  sapport ,social  control  in  family.Relationship  and  friendship.Journal  sciencse psychology.personal Relationship.

  38-Sarasun IG. Sarasun.BR. social sapport  help  in  bereavement?(2005). Journal  of  social  and  clinical  psycology .

  39-Smith RE. Zanas. J. Gender.  Appraisal, and  copying.(2002).:Allongitudinal analysis .Journal  of  personality.

  40-Sayette, M. A., Shiffman, S., Tiffany, S. T., Niaura, R. S., Martin, C. S., &Shadel W. G.(2000) .The measurement of craving. Addiction 95(Supp. 2),S189-S210.

  41-Selected  prescription  drug  with  potential for abuse .(NIDA INATIONAL  INSTITUTEON DRUG ABUSE).us.(2005).department  and  human  servies  national  institus  of  health. [www.drug abuse.gov]

  42-Shinyeol  k. (accessed:2007).the  effects  of  socioeconomic statuse social support  and  acculturation  on  the  mental and physical health  among  koren,American adults.

  43-Tavares, H., Zilberman, M. L., Hodgins, D. C., & el-Guebaly, N. (2005). Comparison of

  craving between pathological gamblers and alcoholics. Alcoholism: Clinical andExperimental Research, 29(8), 1427-1431.

  44-Tiffany, S. T., &Drobes, D. J. (2001). The development and initial validation of aquestionnaire on smoking urges. British Journal of Addiction, 86(11), 1467-1476.

  45-valintiner D,Holahan G, Moos.social support,appraisals of event controllability and coping :anintegrative model.Journal of personality and social psychology .1994<66(6),1094-1102.

  46-Vollm, B. A., de Araujo, I. E., Cowen, P. J., Rolls, E. T., Kringelbach, M. L., Smith, K.A., et al. (2004). Methamphetamine Activates Reward Circuitry in Drug Naïve  . Human Subjects.Neuropsychopharmacology, 29, 1715-1722.

  47-Verdejo-Garcia, A., Lawrence, A. J., & Clark, L. (2008). Impulsivity as a vulnerabilitymarker for substance-use disorders: Review of findings from high-risk research,problem gamblers and genetic association studies. Neuroscience andBiobehavioral Reviews, 32, 777-810.

  48-Wells A,carter K.further tests of a cognitive model of GAD:meta-cognition and worry in GOD. Panic disorder,social phobia,depression and non patientest.behav the 2001;32:85-102.

  49-West, R. (2006). Theory of addiction.Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), مقاله در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), پروژه درباره پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان), رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه (استان کردستان)

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

مقدمه روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند که بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روان­شناسی بالینی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر بندرعباس در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود که نمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A)) چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی چکیده هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

ثبت سفارش