پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

word 1 MB 30318 119
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه مدیریت

  گرایش بازرگانی - تحول

  پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

  چکیده

  مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­شود.

  در این پژوهش رابطه بین همسویی مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت­های قطعه ساز خودروی شهرک­های صنعتی استان سمنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس ادبیات موجود درباره مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار، یک مدل نظری توسعه داده شد و نتایج فرضیات بصورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو  واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می‌باشند، قلمرو تحقیق حاضر می‌باشد و از آنجا که آگاه‌ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می‌باشند، لذا پاسخ دهندگان مدیران ارشد این شرکت‌ها می‌باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می‌باشد. تعداد نمونه این پژوهش 130 شرکت بوده است.

  بر اساس میانگین سؤالات مطروحه در مورد عملکرد، شرکت‌ها به ترتیب، لیست شدند. نیمه اول شرکت‌ها با توجه به این لیست، شرکت‌های با عملکرد بالا و نیمه دوم، شرکت‌های با عملکرد پایین در نظر گرفته شدند. سپس همسویی بین مشخصه‌های محیطی کسب‌و‌کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین، هم برای شرکت‌های با عملکرد بالا و هم برای شرکت‌های با عملکرد پایین آزموده شد تا فرضیه اصلی پژوهش بررسی شود. طبق فرضیه اصلی پژوهش، در شرکت‌های با عملکرد بالا، بین مشخصه‌های محیطی کسب‌و‌کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین همسویی وجود دارد (وجود همسویی استراتژیک) و در شرکت‌های با عملکرد پایین، این همسویی استراتژیک، وجود ندارد. بررسی همسویی استراتژیک، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  واژه‌های کلیدی: همسویی استراتژیک، اولویت های رقابتی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عملکرد

  مقدمه

  در طول چهل سال گذشته، ماهیت محیط کسب ‌و ‌کار با ترکیبی از تغییرات الگوی تقاضا، تغییرات تکنولوژی و جهانی شدن، دچار دگرگونی شده‌است. امروزه نیازهای بازار، ناپایدار و پراکنده شده‌است و مانند گذشته نمی‌توان مشتریان را به‌راحتی طبقه‌بندی کرد. آن‌ها تقاضای ارزش بالاتر، تنوع بیش‌تر، خدمات بهبود یافته در زمان کم‌تر و شتاب در نوآوری محصول را دارند (خیمتریکس، 2004). دیکن(2003) بیان می‌دارد از  دهه 80 میلادی، شتاب گرفتن پیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات، و فن‌آوری‌های حمل و نقل، به همراه توجه به ایده بازار آزاد، موجب آشفتگی تدریجی محیط کسب‌ و ‌کار به‌دلیل افزایش تنوع، سرعت تغیرات غیر قابل پیش بینی، پیچیدگی و فشار رقابتی شد (تینگ چی، کیلداف و گراگیا، 2009).

  پپیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات و انتقال تکنولوژی به همراه تفکر بازار آزاد، باعث تحرک جغرافیایی خدمات و محصولات شده­است (دیکن، 2003). همراه با آزاد شدن تجارت جهانی و بازارهای مالی، اقتصاد جهانی به هم پیوسته رو به فزونی  پدیدار گشت و مرزهای بازار تعریف مجدد شد، به طوری که حرکت به سمت برون سپاری از نتایج به­وجود آمدن زنجیره تامین جهانی بوده است. پدیدار شدن رقابت در عرصه جهانی باعث به­وجود آمدن نوآوری تولید و چرخه عمر کمتر محصولات شده است.

  با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره با روش‌های جدید درحال انجام است. این دیدگاه که موفقیت یا شکست یک سازمان، در نهایت توسط زنجیره تامین آن مشخص می‌شود، بطور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته‌است (برای نمونه، چوپرا و میندل، 2001؛ لمبرت و کوپر، 2000؛ میسون-جونز، نیلور و تاویل، 2000). امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط کسب‌و‌کار ایشان تطابق داشته‌باشد، و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار کاملاً رقابتی جهانی می‌باشد (فردندال و هیل، 2001؛ سیمچی-لوی و دیگران، 2003).

  در فصل حاضر کلیات پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش آمده است. در فصل سوم روش شناسی پژوهش تبیین شده است و در فصل چهار به بیان یافته­های این پژوهش پرداخته شده است. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهادات منتج از این پژوهش در فصل پنج ارائه شده است.

   

   

  1-2- بیان مساله و تبیین موضوع

  هندفیلد و نیکولز (1999) بیان می‌کنند با توجه به چالش‌های روز افزون در محیط رقابتی، آشکار است که شرکت‌های موفق نه تنها بایستی بهتر از رقبای خود فعالیت نمایند، بلکه می‌بایست به‌طور مداوم خود را با تغییرات وفق دهند (به نقل از تینگ چی و همکاران، 2009). در مواجهه با تغییرات اگر سازمان آمادگی لازم را برای پذیرش تغییرات از درون خود نداشته‌باشد و در مقابل آن مقاومت نشان‌دهد، لاجرم به سمت نابودی خواهد‌رفت. باید اذعان داشت که پیچیدگی پدیده تغییر از آن جهت است که فرآیندی دینامیک بوده و از تعامل متقابل عوامل مختلف به‌وجود‌ می‌آید، و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در رابطه علت و معلولی با یکدیگر، ساز و کاری به‌وجود می‌آورند که درک و تحلیل آن را مشکل می‌سازد. از این رو تشخیص جهت مناسب تغییر، دشوار می‌گردد.

  سازمان‌ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر[1] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دست‌یابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می‌توان با گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری و با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. لذا گرفتن بازخورد مناسب و به موقع از محیط پرتلاطم کسب و کار برای بهبود عملکرد شرکت­ها امری ضروری می‌باشد. محیط کسب ‌و‌ کار متشکل از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است بوده و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین در انتخاب استراتژی های شرکت، از جمله انتخاب اولویت‌های رقابتی، محیط نقش تعیین کننده‌ای دارد. همچنین امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط کسب‌و‌کار ایشان تطابق داشته‌باشد و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار کاملاً رقابتی جهانی می‌باشد.

  تغییرات برای هر شرکتی منحصر به فرد می‌باشد و شرکت­ها بایستی با توجه به این تغییرات منحصر به فرد، خود را با آن سازگار نمایند. جهت سازگار شدن با محیط، شرکت­ها مجبور به پذیرش ملاحظاتی در اتخاذ استراتژی­ها و ساختارهای درونی و بیرونی خود می‌باشند.از آنجا که تعداد شرکت­های قطعه ساز شهرک­های صنعتی استان سمنان قابل توجه می‌باشد، و از آنجا که ورود بی سابقه رقبای خارجی به این صنعت، رقابت را بیش از پیش شدیدتر کرده است طوری که تعدادی از این شرکت ها طبق آمار شرکت شهرک های صنعتی مجبور به تعطیلی شده اند، گرفتن بازخور از محیط و همسویی استراتژیک، می‌تواند عملکرد این شرکت ها را بهبود داده تا بتوانند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و به بقای خود ادامه دهند. بنابر این پژوهش در صدد آن است که تا با بررسی اثر مشخصه های محیطی کسب و کار؛ که تغییرات مداوم و رو به فزونی محیط جزئی از آن می‌باشد؛ بر ساختار ها؛ همانند ساختار زنجیره تامین؛ و استراتژی هایی که توسط شرکت ها انتخاب می‌شوند؛ همچون انتخاب اولویت های رقابتی؛ نشان دهد اگر این مولفه ها با یکدیگر رابطه داشته باشند و همسو باشند، عملکرد کسب و کار شرکت در سطح بالاتری خواهد بود و باعث بقای شرکت­ها خواهد شد. بعبارتی استفاده از استراتژی های شرکت های موفق و حتی مشابه دیگر، نمی‌تواند شرط لازم و کافی برای عملکرد بالا باشد بلکه انتخاب استراتژی های شرکت بایستی با توجه به خصیصه های محیطی همان شرکت صورت پذیرد.

   

  1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

  در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کم‌تر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش‌نیاز دست‌یابی به خواسته‌های بازار و درنتیجه کسب سهم بیشتری از بازار است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می‌کردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه‌مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در توانایی‌های شرکت کافی نیست؛ بلکه تامین‌کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کم‌ترین هزینه تولید کنند، و توزیع‌کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن، پا به عرصه وجود نهاد.

  در سال‌های گذشته مطالعات بسیاری روی هم‌ترازی بین ساختار زنجیره تامین و دیگر عوامل کلیدی، چه به‌صورت مفهومی و چه به‌صورت تجربی صورت گرفته‌است. قسمت عمده تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت زنجیره تامین، در خصوص عملیات خرده‌فروشی (برای نمونه، آبرناتی و دیگران، 1999؛ گراگیا و دیگران، 2001؛ هانتر و دیگران، 2002؛ کو، کینکید و براون، 2000)، استفاده از فناوری‌های نوآورانه همانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، مهندسی مجدد فرآیندها جهت افزایش سرعت و انعطاف زنجیره تامین (برای نمونه، بویر و مک درموت، 1999؛ فیشر، 1997؛ جوشی، کاتوریا و پورث، 2003) و سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری همانند شبیه‌ساز تخصیص منابع و منطق فازی که قابلیت زنجیره تامین در تخصیص منابع را مدل نموده‌اند (برای نمونه، آلتینوز، کیلداف و وینچستر، 2001) بوده‌است. ضمنا تحقیقاتی نیز برای بیان رابطه بین ساختار سازمانی و محیط سازمان انجام شده‌است (برای نمونه، دس و برد، 1984؛ مینتزبرگ، 1979؛ رابینز و دیکنزو، 2004؛ اسمیت و ریس، 1999). هرچند پشتیبانی تئوری از مدل ارتباطی مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب‌و‌کار شرکت انجام شده است، اما تحقیقی با بررسی جامع همه عوامل ذکر شده و نیز بررسی تجربی آن انجام نشده‌است؛ و این یک شکاف در تحقیقات صورت گرفته می‌باشد.

  بنابراین پژوهش حاضر درصدد آن است تا با بررسی همه این عوامل در کنار یکدیگر، این شکاف را پر نماید. باتوجه به افزایش تغییرات محیطی در سال­های گذشته و تعطیلی تعدادی از شرکت­های جامعه مورد مطالعه به دلیل عدم توجه به محیط کسب و کار و نیاز مشتریان به مقوله­هایی مانند کیفیت و هزینه در زمان کمتر، شرکت­های قطعه ساز خودرو در شرکت شهرک­های صنعتی سمنان جهت حفظ بقا و داشتن عملکرد بهتر نسبت به رقبای خود باید با یکسو کردن محیط کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین (همسویی استراتژیک) به عملکرد بهتری دست یابند.

   

  1-4- کاربردهای تحقیق  

  نتایج و یافته‌های این پژوهش هم در شرکت‌های تولیدی و هم در سازمان‌ها می‌تواند کاربرد داشته‌باشد. با شناخت این‌که هم‌ترازی بین مشخصه‌های محیطی کسب‌و‌کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین در عملکرد تاثیر دارد، شرکت‌ها به سوی انتخاب ساختار زنجیره تامین و اولویت‌های رقابتی خود با توجه به محیط کسب‌‌و‌کار منحصر به فردشان می‌روند تا هم بتوانند در محیط رقابتی بقا داشته باشند و هم عملکردشان را بهبود بخشند.

  1-5- اهداف تحقیق

  هدف اصلی:

  بررسی رابطه بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

  اهداف جانبی:

  بررسی تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب  ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.

  بررسی تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب  ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.

  بررسی تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب  ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.

  بررسی تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.

  بررسی تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.

  بررسی تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

   

  1-6- فرضیه‌های تحقیق

  فرضیه اصلی:

  همسویی بین مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار شرکت اثرگذار است.

  فرضیه‌های جانبی:

  فرضیه 1:  مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار بر عملکرد شرکت، اثرگذار است.

  فرضیه 2 :  مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار بر  اولویت های رقابتی شرکت، اثرگذار است.

  فرضیه 3: مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار بر  ساختار زنجیره تأمین شرکت، اثرگذار است.

  فرضیه 4: انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، اثرگذار است.

  فرضیه 5: انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد شرکت، اثرگذار است.

  فرضیه 6: ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت، اثرگذار است.

   

  1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

  هر پایان‌نامه در حوزه علوم اجتماعی بویژه مدیریت در واقع در زمره تحقیقات کاربردی است. با توجه به اینکه آگاهی از سازمان، گروه، قشر یا جامعه ای که در آن تحقیق صورت می‌گیرد، می‌تواند بردرک بهتر  فرایند و دستاوردهای تحقیق تاثیر دارد. از این رو تعریف و شناخت جامعه آماری ضرورت دارد (خاکی، 1386).

  قلمرو مکانی:  جامعه آماری در این پژوهش عبارتست از مدیران ارشد آشنا به استراتژی­ها و فعالیت­های شرکت در شرکت های صنعتی قطعه ساز خودرو استان سمنان.

  قلمرو زمانی: موضوع تحقیق حاضر به فاصله زمانی 1/2/92 تا 30/5/93 مربوط می شود که در اردیبهشت ماه 92 کار آغاز گردید و در مردادماه 93 پایان یافت.

   

  1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

  1-8-1-  مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار

  وارد و دیگران (1996) پیشنهاد می‌کنند که در تمام تحقیقات پیرامون مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات، عوامل محیطی بایستی در‌نظر گرفته‌شوند. به طور کلی، محیط کسب ‌و‌ کار متشکل از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است بوده و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

  پژوهش  چهار بعد را برای محیط درنظر گرفته است: میزان پویایی، پیچیدگی، تنوع، و حمایت ( که به صورت خصومت مورد ارزیابی قرار می­گیرد.)، که این ابعاد با توجه به تصمیم گیری استراتژیک، مهم‌ترین ابعاد مشخصه‌های محیطی می‌باشند و توسط طیف 5 گزینه­ای مورد سنجش قرار گرفته­اند..

   

  1-8-2- اولویت‌های رقابتی

  اصطلاح "اولویت های رقابتی"  به طور گسترده‌ای برای توصیف انتخاب قابلیت رقابتی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌است. شرکت‌هایی که بر هزینه به عنوان یک اولویت رقابتی تاکید دارند، بر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت و کاهش موجودی انبار تمرکز دارند.

  در پژوهش حاضر توسط مقیاس­های پنچ گزینه­ای چهار اولویت رقابتی هزینه ،کیفیت ، زمان ، انعطاف پذیری به‌عنوان عوامل حساس موفقیت (CSF)[2] مود سنجش قرار گرفته­اند..

  1-8-3- ساختار زنجیره تامین

  زنجیره تامین در صورت مدیریت فعالانه و یا عدم مدیریت فعالانه شرکت وجود دارد. در واقع، ساختار زنجیره تامین، ماهیت فعالیت‌های زنجیره تامین، کارایی و اثربخشی زنجیره تامین و رابطه با دیگر اعضای زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر پایه پژوهش‌ها، تحقیق پیرامون ساختار زنجیره تامین به طور گسترده‌ای به تحقیق در ساختار و طراحی سازمان وابسته است.

  این پژوهش سه نوع ساختار را برای زنجیره تامین تعریف می‌نماید: ناب، چابک و ترکیبی. این طبقه‌بندی، وضعیت کلی ساختار زنجیره تامین را توصیف می‌کند و با مطالعات جریان اصلی در نوع شناسی و ویژگی های زنجیره تامین نیز سازگار است (برای نمونه، نایلور و دیگران، 1999؛ فیشر، 1997؛ هانگ و دیگران، 2002).

  1-8-4- عملکرد کسب‌‌و‌کار

  سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف‌‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمان‌ها در محیط پویای امروزی کمک قابل توجهی می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد. عوامل متعددی جهت اندازه‌گیری عملکرد کسب‌‌و‌کار در تحقیقات آمده‌است، همانند ROI، ROS و ... که همگی بر اهمیت محیط کسب‌‌و‌کار، تصمیمات استراتژیک و زنجیره تامین روی عملکرد کسب‌‌و‌کار تاکید دارند.

  براساس تحقیقات گذشته، در این پژوهش، عملکرد کسب‌‌و‌کار با استفاده از ادراک مخاطب از عملکرد و در طیف پنج گزینه­ای اندازه‌گیری می‌شود.

  [1] Continuous improvement

  [2] Critical Success Factors

  Abstract

  This Study investigated the relationships between business environment characteristics, competitive priorities, supply chain structures, and firm performance in semnan industrial towns' cars parts constructor companies.

  The data was gathered via the empirical survey-based research methodology and was utilized to test the proposed theoretical model and research hypotheses. A random sample of  cars parts constructor companies in semnan industrial towns was drawn from the Company of industrial towns of Semnan. The data collection yielded 130 eligible responses.

   A two-step approach for Structural Equation Modeling (SEM) was utilized to analyze data and test the research hypotheses. The software packages used were SPSS 16 and Amos 20. In the first step, measurement model was tested using Confirmatory Factor Analysis (CFA) to demonstrate the satisfactory measurement model fit,  reliability, and construct validity. In the second step, path analysis was used to examine the proposed hypotheses in the structural model. The purpose was to reveal the impact of congruency between business environment characteristics, competitive priorities and supply chain structures on firm performance, the theoretical model was modified and response sample was split into high performers and low performers in terms of business performance.

  The findings support the propositions that, in the semnan industrial towns' cars parts constructor companies, business environment characteristics have a positive causal relationship with the choice of competitive priorities and the design of supply chain structures, company competitive priorities have a positive causal relationship with the design of supply chain structures, and the superior business performance derives from the congruency of business environment characteristics, competitive priorities and supply chain structures. The study concludes with implications, limitations, and directions for future studies

  Keywords:  Strategic alignment, Competitive strategy, Supply chain management, Performance management

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مساله و تبیین موضوع. 3

  1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4

  1-4- کاربردهای تحقیق.. 5

  1-5- اهداف تحقیق.. 5

  1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 6

  1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش... 6

  1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش... 7

  1-8-1-  مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار. 7

  1-8-2- اولویت‌های رقابتی.. 7

  1-8-3- ساختار زنجیره تامین.. 7

  1-8-4- عملکرد کسب‌‌و‌کار. 8

  فصل دوم. 9

  2-1- مبانی نظری.. 11

  2-1-1- محیط کسب و کار. 11

  2-1-2- اولویت­های رقابتی.. 16

  2-1-3- طراحی و ساختار سازمانی.. 20

  2-2- تئوری های طراحی سازمان. 26

  2-3- تئوری‌های اقتضایی طراحی سازمان. 28

  2-4- ساختار زنجیره تامین.. 30

  2-4-1- زنجیره تامین ناب و چابک... 34

  2-4-2- عملکرد کسب و کار شرکت... 40

  2-5- پیشینه تحقیق.. 43

  2-5-1- مطالعات داخلی.. 43

  2-5-2- مطالعات خارجی.. 44

  2-6- جمع بندی.. 46

  فصل سوم. 48

  3-1- روش تحقیق.. 49

  3-2- جامعه آماری.. 50

  3-3- نمونه آماری و روش نمونه­گیری.. 50

  3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 50

  3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار. 52

  3-4-2- ابعاد اولویت‌های رقابتی.. 52

  3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین.. 52

  3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار. 53

  3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

  3-5-1- روایی.. 53

  3-5-2- پایایی.. 54

  3-6- روش تجزیه و تحلیل‌ 55

  3-6-1- مدل‌یابی معادلات ساختاری.. 55

  3-6-1- 1- نرم افزار مورد استفاده. 56

  3-6-1-2-  شاخص های برازش در آموس... 58

  3-6-2- آزمون نرمال بودن داده­ها 60

  3-6-3- ضریب همبستگی.. 60

  فصل چهارم. 61

  4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 62

  4-1-1- آمار توصیفی سوالات.. 69

  4-2- آمار استنباطی.. 70

  4-2-1- نتایج بررسی روایی.. 71

  4-2-2- نتایج بررسی پایایی.. 76

  4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش... 77

  4-3- یافته‌های تحقیق.. 78

  4-3-1- مدل معادلات ساختاری.. 78

  4-3-2- تحلیل مدل های ساختاری.. 80

  4-3-3- بررسی فرضیه‌های اصلی تحقیق.. 82

  فصل پنجم. 85

  5-1- بحث و نتیجه گیری.. 86

  5-1-1- فرضیه اصلی.. 87

  5-1-2- فرضیه­های جانبی.. 89

  5-1-2-1- فرضیه جانبی 1. 89

  5-1-2-2- فرضیه جانبی 2. 89

  5-1-2-3- فرضیه جانبی 3. 89

  5-1-2-4- فرضیه جانبی 4. 90

  5-1-2-5- فرضیه جانبی 5. 90

  5-1-2-6- فرضیه جانبی 6. 90

  5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش... 90

  5-2-2- پیشنهاد پژوهشی.. 92

  5-3- محدودیت ها 93

  منابع ومآخذ.. 94

  منابع فارسی.. 95

  منابع انگلیسی.. 95

  پیوست ها. 100

  پرسشنامه. 101

   

  فهرست جداول

  جدول 2- 1- وجوه تمایز بین الگوی سازمانی ارگانیک و مکانیک... 27

  جدول 2-2- مقایسه زنجیره عرضه ناب و چابک: مشخصات متمایزکننده (میسون جونز و دیگران، 2000). 36

  جدول 2-2- مدل تحولی: خلاصه تغییرات در نوع زنجیره عرضه (جانسون، 1993). 39

  جدول 4-1- عنوان پاسخ‌دهندگان. 63

  جدول 4-2- مشخصات کسب و کار پاسخ‌دهندگان. 64

  جدول 4-3- تعداد مراحل اصلی پردازش و وضعیت یک‌پارچگی.. 64

  جدول 4-4- فعالیت‌های مرتبط با سرویس اصلی.. 65

  جدول 4-5- تعداد کارکنان در شرکت (تعداد و درصد). 65

  جدول4-6- عمر فعالیت شرکت‌های پاسخ‌دهنده. 66

  جدول 4-7- موقعیت کلی شرکت‌ها در بازارهای اصلی خود. 67

  جدول 4-8- تعداد رقبای کاری اصلی.. 67

  جدول 4-9- تعداد تامین‌کنندگان. 68

  جدول 4-10- تعداد مشتریان. 68

  جدول 4-11- آمار توصیفی متغیرهای مشاهده شده. 70

  جدول 4-12- نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول  (CFA) برای گویههای پرسش نامه. 72

  جدول 4- 14-  شاخص‌های برازش مدل های تحلیل عاملی تأییدی.. 76

  جدول4-15 - ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق.. 77

  جدول 4-16- میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها 78

  جدول4-17- شاخص‌های برازش مدل نظری تحقیق.. 80

  جدول4-18- خلاصه نتایج آزمون روابط.. 82

   

  فهرست شکل ها

  شکل2-1- تغییر در اولویت های رقابتی تولید(تینگ چی، 2006). 18

  شکل 2-2- ساختار مکانیکی در مقابل ساختار ارگانیکی (تایچی، 1997). 23

  شکل 2-3- مقایسه رویکردهای ناب و چابک در شرایط عدم قطعیت(تینگ چی، 2009). 37

  شکل 2-4-  بررسی تفاوت های ساختاری زنجیره تامین چابک و ناب (کریستوفر، 1998). 40

  شکل 2-5 – مدل تئوری پژوهش با اقتباس از مدل تینگ چی و همکاران (2009). 47

  شکل 4-1- عنوان پاسخ‌دهندگان. 63

  شکل4-2- عمر فعالیت شرکت‌های پاسخ‌دهنده. 66

  شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول تحقیق.. 71

  شکل 4-4 مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد بالا. 79

  شکل 4-5- مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد پایین.. 79

  منبع:

  منابع فارسی:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11. پنج الگوی کارساز.

  12.

   

  منابع انگلیسی

  13.Abernathy, F. h., Dunlop, J. t., Janice , H. h., & Weil, D. (1999). A Stitch in Time: Lean Retailing and the Transformation of Manufacturing-Lessons from the Apparel and Textile Industries. New York: Oxford niversity Press.

  14.Altinoz, C., Kilduff, P., & Winchester, S. (2003). A fuzzy approach to supplier selection: part1 - An examination of the issues. Journal of Textile Institute, 92(2), 128-140.

  15.Boyer, K., & McDermott, C. (1999). Strategic consensus in operation strategy. Journal of Operation Management, 17, 289-305.

  16.Burns, T., & Stalker, G. (1961). The Management of Innovation. London: Tavistock Publications.

  17.Cherrington, D., Bischoff, S., Dyer, W., Stephen, E., & Stewart, G. (2001). Organizational effectiveness. Provo: Utah.

  18.Chi, T., Kilduff, P. P., & Grageya, V. B. (2009). Alignment between business environment characteristics,competitive priorities, supply chain structures, and firm business performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 58(7), 645-669.

  19.Childerhouse, P., Aitken, J., & Towill, D. R. (2002). Analysis and designed of focused demand chains. Journal of Operation Management, 20, 675-89.

  20.Chopra, S., & Meindl, P. (2001). Supply Chain Management . NJ: Prentice Hall.

  21.Christopher, M., & Towill, D. R. (2000). Marrying lean and agile paradigms. Proceedings of EUROMA, 114-121.

  22.Cohen, S., & Roussel, J. (2004). Strategic supply chain management: five disciplines for Top performance  . New York: McGrawHill.

  23.Cooper, M., Cooper, M., Lambert, D., & Pagah, J. (1997). Supply chain management: more than a name for logistics. The  Inertational  Journal  of  logistics , 8, 1-14.

  24.de Groote, X. (1994). Flexibility and marketing/manufacturing coordination. International Journal of Production Economics, 36(2), 153-167.

  25.De Kluyver, Cornelis, A., & Pearce, J. A. (2006). Strategy : A View from the Top (an Executive Perspective). N.J.: Prentice-Hall.

  26.Dess, G., & Beard, D. (1984). Dimension of organizational task environments. Administative Science Quarterly, 29(1), 52-73.

  27.Dess, G., & Beard, D. (1984). Dimensions of organizational task environments. Administrative Science Quarterly, 29, 52-73.

  28.Dicken, P. (2003). Global Shift. New York: The Guilford Press.

  29.Dickerson, K. G. (1999). Textiles and apparel in the global economy. NJ: Prentice Hall.

  30.Fine, C. (1998). Clock Speed-winning Industry Control in the Age of Temporary Advantage,. M.A.: Perseus Books, Reading.

  31.Fisher, M. (1997). What is the right supply chain for your product. Harward Business Review, 75(2), 105-116.

  32.Fredendall, L. D., & Hill, E. (2001). Basis of supply chain management. Boca Raton, Fla.: St. Lucie Press.

  33.Gordon, L., & Narayanan, V. (1984). Management accounting systems, perceived environmental uncertainty and organizational structure: an empirical investigation. Accounting, Organizations and Society, 9, 33-47.

  34.Grageya, V., Birdwell, J., & Martin, R. (2001). Challenges in building a global supply chain in the apparel industry. Forum Empresarial, 6(2), 23-45.

  35.Hambrick, D. (1983). Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles and Snow’s strategic types. Academy of Management Journal, 26(1), 5-26.

  36.Handfield, R. B., & Nichols, E. J. (1999). Introduction to supply chain management. N.J.: Prentice Hall.

  37.Harris, R. (2004). Organizational task environments: an evaluation of convergent and discriminant validity. Journal of Management Studies, 41, 857-82.

  38.Hayes, R., & Wheelwright, S. (1984). Restoring Our Competitive Edge: Competing through Manufacturing. New York: Wiley.

  39.Huang, S., Uppal, M., & Shi, J. (2002). A product driven approach to manufacturing supply chain selection. Supply Chain Management, 7(4), 189-99.

  40.Hunter, A., King, R., & Lowson, R. H. (2002). The textile/clothing pipeline and quick response management. Manchester: The Textile Institute International.

  41.Jahera, J., & Lloyd, W. (1992). Additional evidence on the validity of ROI as a measure of business performance. The Mid-Atlantic Journal of Business, 28(1), 105-20.

  42.joshi, M. P., Kathuria, R., & Porth, S. J. (2003). Allignment of strategic priorities and performance : an integration of operation and strategic management perspectives. Journal of Operation Management, 21, 353-369.

  43.KhiMetrics. (n.d.). Customer demand solutions: Competitive advantage through a focus on the customer. 2005.

  44.Ko, E., Kincade, D., & Brown, J. (2000). Impact of business strategy upon the application of Quick Response technologies: The apparel industry exprience. International Journal of Operation and Production Management, 25(2), 90-98.

  45.Lambert, D. M., & Cooper, M. C. (2000). Issues In Supply Chain Management. Industrial Marketing Management, 29, 65-83.

  46.Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2002). Management Information System: Managing the Digital Firms (7 ed.). Prentice-Hall International.

  47.Lawless, M., & Finch, L. (1989). Choice and determinism: a test of Hrebiniak and Joyce’s framework on strategy-environment fit. Strategic Management Journal, 10(4), 351-65.

  48.Mason-Jones, R., Naylor, B., & Towill, D. (1997). Engineering the leagile supply chain. International Journal of Agile Management Systems, 2(1), 54-61.

  49.Mentzer, J., DeWitt, W., Keebler, J., Min, S., Nix, N., Smith, C., et al. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business Logistics, 22(1), 1-25.

  50.Milgrom, P., & Roberts, J. (1990). The economics of modern manufacturing: Technology, Strategy, and organization. The American Economic Review, 80(3), 511-28.

  51.Miller, J., & Vollmann, T. (1984). North American Manufacturers Survey: Summary of Survey Responses. Boston, MA.: Boston University Manufacturing Roundtable Report Series.

  52.Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations. NJ.: Prentice-Hall.

  53.Morash, E., Droge, C., & Vickery, S. (1996). Strategic logistics capabilities for competitive advantage and firm success. Journal of Business Logistics, 17, 1-22.

  54.Naylor, J., Naim, M., & Berry, D. (1999). Leagility: integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1), 107-18.

  55.Petersen, E., & Plowman, E. (1962). Business organization and management. Irwin.

  56.Randall, T., & Ulrich, K. (2001). Product variety, supply chain structure and firm performance: Analysis of the U.S. bicycle industry. Management Science, 47(12), 1588-1604.

  57.Randall, T., Morgan, R., & Morton, A. (2003). Efficient versus responsive supply chain choice: an empirical examination of influential factors. Journal of Product Innovation Management, 20, 430-43.

  58.Sarmiento, R., Knowles, G., & Byrne, M. (2008). Strategic consensus on manufacturing competitive priorities: a new methodology and proposals for research. Journal of Manufacturing Technology Management, 19(7), 830-843.

  59.Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2003). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies and case studies (2nd ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin.

  60.Skinner, W. (1974). The focused factory. Harvard Business Review, 52(3), 113-21.

  61.Smith, T., & Reece, J. (1999). The relationship of strategy fit, productivity and business performance in a service setting. Journal of Operation Management, 17(2), 145-161.

  62.Stadtler, H., & Kilger, C. (2000). Supply chain management and advanced planning: conceptsT modelsT software and case studies. Berlin, New york: Springer.

  63.Stock, G., Greis, N., & Kasarda, J. (2000). Enterprise logistics and supply chain structure:the role of fit. Journal of Operations Management, 18, 531-47.

  64.Tan, K., Lyman, S., & Wisner, J. (2002). Supply chain management: a strategic perspective. International Journal of Operations & ProductionManagement, 22(6), 614-31.

  65.Tarigan, R. (2005). An evaluation of the relationship between alignment of strategic priorities and manufacturing performance. International Journal of Management, 22(4), 586-97.

  66.Thomas, D., & Griffin, P. (1996). Coordinated Supply chain management. European Journal of Operation Research, 94, 1-15.

  67.Venkatraman, N. (1990). Performance implications of strategic coalignment: a methodological perspective. Journal of Management Studies, 27, 19-41.

  68.Vickery, S., Droge, C., & Markland, R. (1994). Strategic production competence:convergent, discriminant, and predictive validity. Production and Operations Management, 3(4), 308-18.

  69.Ward, P., & Duray, R. (2000). Manufacturing strategy in context: environment, competitive strategy and manufacturing strategy. Journal of Operations Management, 18(2), 123-38.

  70.Ward, P., Bickford, D., & Leong, G. (1996). Configurations of manufacturing strategy,business strategy, environment and structure. Journal of Management, 22, 597-627.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

چکيده :               امروزه دانش منبع اصلي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است.  &

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

رساله دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات چکیده : صنعت خودروی جهانی طی دهه های اخیر، رشد بسیار زیادی را نسبت به سایر صنایع داشته است. هر روز شدت رقابت در این صنعت، برای کسب سهم بازار جهانی افزایش می یابد. صنعت خودروی ایران نیز در راستای کسب سهم بازار جهانی از طریق صادرات گام های موثری برداشته است. در این راستا پژوهش حاضر با عنوان مدلی برای راهبردهای فروش به خارج در ایران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) چکیده امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که ...

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) چکیده یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره‌وري اسفندماه 1393   با توجه به سازماندهي مجدد و وسيع فرآيندها و ساختارهاي کسب وکار و همچنين دنياي در حال تغيير

پایان نامه جهت دریافت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو 1-1) مقدمه رقابت­های جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتری بر کیفیت بالا، افزایش تنوع محصولات و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی بر سازمان­ها شده است که سابق بر این وجود نداشته است. در نتیجه سازمان­ها بیش از این نمی­توانند به تنهایی از ...

ثبت سفارش