پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل)

word 11 MB 30385 158
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۲۰,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

    رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری 

  چکیده

  توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ارزشهای مذهبی و فرهنگی ، محیطی و گردشگری از آن دسته از شهرهایی است. که نمی توان بی اعتنا از کنار فرسودگی بخش های مرکزی و میانی با وسعتی حدود 536 هکتار و محجور ماندن فضاها و مجموعه های ارزشمند آن گذشت. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و پژوهشی –کتابخانه ای با طرح پرسشنامه با هدف شناسایی شاخص های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان تطبیق طرح بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که در محله عالی قاپو واقع شده است، به نتایجی دست یافته ایم که در درجه اول توجه به عنصر مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ساماندهی بافت فرسوده در جهت توسعه پایدار از ضروریت های اساسی می باشد.با تحلیل پرسشنامه و تحلیل شاخص ها با استفاده از نرم افزارهای EXELوEXPERTCHOICE مهمترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بافت فرسوده محله ی شیخ صفی(عالی قاپو) شامل موارد ذیل شد:برنامه ریزی ها مشارکتی، عدالت اجتماعی و آموزش به ساکنان در جهت ارتقای سطح اجتماعی، توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی ساکنان در برنامه ریزی ها، اشتغال زایی درجهت رفع بیکاری ساکنان محله، حس اعتماد و همکاری بین مردم و مسئولان شهری، نگرش جامع به طرح نوسازی و بهسازی، توجه به خط آسمان بافت، ساخت و سازهای جدید باید بخشی از تداوم سنت‌های شهر و محیط‌های شهری، توجه به سلسله مراتب فضاها و دسترسی‌ها، توجه به امنیت عناصر باز شهری. توجه به موارد ذکر شده می تواند ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی شیخ صفی را در راستای توسعه پایدار سوق دهد.

   

  کلید واژه : شاخص پایداری، محلات فرسوده، شهر پایدار، مشارکت مردمی ، اردبیل

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  - مقدمه

  فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری می باشد که باعث بی­سامانی، عدم تعادل و ایجاد اغتشاش منظر شهری می شود . که به زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری کمک می کند. بر این اساس ساماندهی بافت با ارزش و تاریخی شهر به دلیل ارزشهای نهفته در آن و توجه به بافت های فرسوده آن می تواند در ارتقا کیفی محیط و سرزندگی فضای شهری را که در گذشته داشته مجدداً احیا شود. افزایش شهرنشینی و بروز معضلات زیست محیطی در دهه های پایانی قرن بیستم، توسعه پایدار شهرها را پیشروی متخصصان و صابنظران مسائل شهری و معماری قرار داده است. با توسعه روزانه و شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد شده و توسعه پایدار شهر محصول نگاههای جدید به عدالت اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است.  توسعه پایدار آن است که نیازهای انسان امروز را برآورده می کند، بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را برای دستیابی به آرزوها و نیازهایشان از بین ببرد.  باید توجه داشت که پایداری مجموعه ای از وضعیت هاست که در طول زمان دوام دارد و توسعه فرایندی است که طی آن پایداری می تواند اتفاق بیفتد.  وجود رابطه و پیوند قوی میان برنامه ریزی شهری و ایجاد یک چارچوب توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی در این زمینه تأثیر بسیاری دارد. این تحقیق تلاش می کند با شناخت مسائل مربوطه به(بافت)فرسوده شهر اردبیل و محله بافت قدیم عالی قاپو و معرفی دقیق آن به زوایای پنهان وناشناخته آن پی ببرد. در ادامه با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی راهبردی و اصول و کابرد اصول توسعه پایدار، به شناخت مسائل و مشکلات این بافت پرداخته و درنهایت راه حل های منطقی را مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی و اصول توسعه پایدار برای حل این مسائل ارائه می دهد.

  1-1-بیان مساله

  بیش از چند دهه است که محله های قدیمی شهری به فراموشی سپرده شدهاند. بسیاری از بافتهای سنتی که زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال است که در حال فرسایش رها شدهاند. تقریباً تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ویژه محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند. تنها اندکی از بناها که به سختی به روی پا ایستادهاند به یادگار مانده اند و یادآور معماری و شهرسازی گذشته اند. هرچند که حرکت هایی پراکنده در سا لهای اخیر در بهسازی و مرمت بناهای ارزنده به چشم می خورد. اما،حساسیت ها هر چه کمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده است. طرحهای جامع،طرحهای تفضیلی، و ضوابط منطقهای در اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند. در مناطق مرکزی و محله های قدیمی شهرها، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته، بلکه با مقاومت سرسختانه این مناطق در مقابل مظاهر تجدد، عملاً هیچ گونه بهسازی و مرمتی نیز صورت نگرفته است.در نتیجه پیامدهای طراحی و، ضوابط ساختوساز به صورت مانعی بزرگ، به فرسایش روز افزون بافتهای سنتی انجامیده است(ربیع، 1382ص 102).

  فقدان مدیریتی مسئول که بتواند این بافت ها را باتغییرات سریع ساختاری و کارکردی جدید مبتنی با توسعه پایدار در شهرها هماهنگ سازد، آنها را در تنگنای عدم قابلیت و عدم انطباق با نیازهای جدید گرفتار می آورد. به همین جهت این بافت ها نه تنها جمعیت اصیل و بومی خود را از دست داده اند بلکه به دلیل عدم تمایل به سرمایه گذاری در راستای بهسازی و نوسازی آنها، زمینه را جهت استقرار مهاجرین(بویژه مهاجرین روستایی)و اقشارکم درآمدی که ناگزیر به سکونت در ارزانترین محلات شهری می باشند فراهم آورده است(رهبان، 1388،ص 4).امروزه بافت فرسوده شهری در اکثر شهرهای جهان و ایران به یکی از چالش های جدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده اند که سالانه هزینه زیادی را به شهرداری ها تحمیل می نماید. اکثر شهرهای قدیمی ایران از جمله شهر اردبیل دارای بخشهای فرسوده ای هستند که نیازمند نوسازی و بهسازی جهت کارآمد شدن می باشند.

  برای واکاوی دقیق مسأله،محله عالی قاپو شهر اردبیل را بعنوان یکی از محلات قدیمی که دارای بافت فرسوده نسبتا زیاددی می باشد به عنوان مکان مورد مطالعه انتخاب کردیم. محله بافت قدیم عالی قاپو در مرکز شهر واقع شده است . برای دستیابی به ضرورت ها، اهداف و رو شهای مناسب ساماندهی، ابتدا لازم است،که خصایص و مسائل اصلی بافت قدیم شهر که محله  عالی قاپو را دل خود دارد، موشکافی شود. این محله  با مسائلی از قبیل فرسودگی کالبدی بافت، عرض معابر کم، عدم توجه به مشارکت و همکاری ساکنین در اجرای طرح بهسازی مصوب، فرهنگ ساکنین بافت، مشکلات اقتصادی ساکنین بافت و... که زمینه ساز تعارض های دیگر شده است. بویژه برخورد نابرابر مدیریت شهری در ارائه امکانات و خدمات به فرسودگی بیشتر این بافت کمک کرده است.این تحقیق تلاش می کند با شناخت مسائل مربوطه به(بافت)فرسوده شهر اردبیل و محله بافت قدیم عالی قاپو و معرفی دقیق آن به زوایای پنهان و ناشناخته آن پی ببرد. در ادامه با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی راهبردی و اصول و کابرد اصول توسعه پایدار، به شناخت مسائل و مشکلات این بافت پرداخته و درنهایت راه حل های منطقی را مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی و اصول توسعه پایدار برای حل این مسائل ارائه می دهد.

  سوالات اصلی پژوهش

  مشکلات اصلی بافت فرسوده شهری محله عالی قاپوی اردبیل چیست؟

  راه حل هایی برای رفع مشکل این بافت با استفاده از رویکرد اصول توسعه پایدار برای ساماندهی بافت های فرسوده وجود دارد؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  بافت های فرسوده به علت گذشت زمان و عدم سرمایه گذاری لازم در نگهداری و از آنها با ویژگی های خاصی مواجه هستند که شامل موارد ذیل می باشد. عدم دسترسی به درون بافت، فقدان تاسیسات زیر بنایی مناسب، مشکلات زیست محیطی و بالا بودن حجم آلودگی،کمبود امکانات گذران اوقات فراغت، فقر و محرومیت، آسیب پذیری در برابر زلزله، سرانه کم خدمات، جمعیت زیاد(تراکم بالای جمعیت)،تراکم ساختمانی کم دوام، ناامنی و معضلات اجتماعی (عندلیب، 1385،ص 2 ). مراداز فرسودگی، ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارامدی سایر بافتهای شهری است(رییع،1383،ص 8). این بافت ها، به معضلی برای تصمیم گیران، مدیران و مردم شهرهای تاریخی بدل شده است. در این بافت ها،ارزش های نهفته فرهنگی و مدنی کشور، در تگنای عدم قابلیت بافت برای انطباق با نیازهای زندگی جدید قرارگرفته است(ربیع، 1383،ص 21 ).در اردیبهشت ماه سال 1385،شورایعالی شهرسازی برای شناسایی این  محدوده ها سه شاخص با مفاهیم زیر تعریف کرد. ریزدانگی: بلوکهای شهری که بیش از 50 درصد قطعات آنها مساحتی زیر200 متر داشته باشند. نفوذناپذیری: بلوکهای شهری که بیش از 50 درصد معابر آنها عرض کمتر از ششمتر را داشته باشند.ناپایداری: بلوکهای شهری که بیش از 50 درصد ابنیه آنها فاقد سیستم سازه ایمی باشند(حناچی، 1382، ص 151). با بررسی بافت فرسوده و مسئله دار شهری و وجود اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر چهار گونه مختلف از این نوع بافت ها با ماهیت کاملا متفاوت قابل تشخیص می باشد. 1- بافت قدیمی فرسوده(ارزشمند و فاقد ارزش) 2-بافت میانی فرسوده 3-بافت جدید فرسوده 4-بافت روستایی و حاشیه ای فرسوده.

  بافت فرسوده محله ی عالی قاپوی اردبیل نیز همچون سایر بافت های فرسوده موجود در کشورمان از ویژگی های ذکر شده برای بافت های فرسوده برخوردار است که نیازمند توجه با رویکردهای اساسی احیا و نوسازی بافت های فروسوده می باشد. یکی از این رویکردهای اساسی و منطقی در این زمینه توجه به رویکرد توسعه پایدار برای بهسازی و نوسازی این بافت هاست، که در این زمینه توجه به رویکردهای مانند مشارکت اجتماعی ساکنان، کیفیت و محیط زندگی، استفاده از مواد و مصالح بومی برای بهسازی و احیای این بافت ها، تونمندسازی،...از اولویت و ضرورت هاست که در این تحقیق سعی گردیده است این  شاخصه های مهم اصول توسعه پایدار بررسی گردد.

  1-4- اهداف پژوهش

  با توجه به نیازهای اساسی و ضروری در زمینه نوسازی عملکردی و فعالیتی و کالبدی  در بافت فرسوده محله عالی قاپو از یک طرف و مسائل و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و کیفی آن از سوی دیگر، محتوا و هدف اصلی این تحقیق شناخت و طبقه بندی معیارها و شاخص های اصول توسعه پایدار در بهسازی و نوسازی این بافت و تدوین پیشنهادهایی به منظور بهسازی این محله با استفاده از رویکرد ها و اصول توسعه پایدار در شهر است.

  به منظور رسیدن به این رویکرد مشخص و کاربردی، عوامل و معیارهای توسعه پایدار، عوامل مربوط به بهسازی و احیای بافت های فرسوده همچون توجه به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی ساکنان، استفاده از مواد و مصالح بومی، توجه به محیط و کیفیت زندگی و ... را بیشتر مورد توجه قرار داده است. با توجه به عوامل و شاخص ها و مطالعات نظری می توان اهداف تحقیق را به صورت زیر تدوین کرد:

  1-بررسی و شناسایی عوامل موثر بر  بهسازی و احیای بافت های فرسوده شهری با توجه به رویکردهای توسعه پایدار و کاربردی کردن این عوامل و رویکردها.

  2-تعیین شاخص و معیارهای رویکرد توسعه پایدار در بهسازی و احیای بافت های فرسوده در بافت فرسوده محله ی عالی قاپوی اردبیل.

  3-بررسی و سنجش معیارهای کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی در بهسازی بافت فرسوده ی محله عالی قاپوی اردبیل.

   

  Abstract

  Sustainable development of the concepts that are decades, sometimes irreversible negative impacts of development projects,Attention is placed in the global community can be said that there are many improvements and renovations to coordinate sustainable development. The Ardabil city with ancient history, having religious and cultural values​​, environment and tourism is one of those cities Can not ignore the exhaustion of central and middle parts of an area of ​​536 acres, and being incapable of valuable space and it passed. This paper aims to identify indicators of sustainable urban development and implementation of improvement plans and tissue repair wornAround the mausoleum of Sheikh Safi Ardabil is located in the neighborhood Qapu, the index is desired.

   

  Keywords: Stability Index, old localities, urban sustained, popular participation, Ardabil

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1- مقدمه............................................................................................................................... 2

  1-1-بیان مساله..................................................................................................................... 2

  1-2- سوالات اصلی پژوهش.................................................................................................. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش........................................................................................... 4

  1-4- اهداف پژوهش............................................................................................................. 5

  1-5- پیشینه پژوهش............................................................................................................. 6

  1-6 - فرضیه های پژوهش.................................................................................................... 12

  1-7- نوع و روش پژوهش.................................................................................................... 13

  1-8- محدوده مورد مطالعه..................................................................................................... 13

  1-8-1- محدوده مرکزی و تاریخی شهر اردبیل....................................................................... 13

  1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................... 18

  1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و جامعه آماری و روش نمونه گیری .............................. 19

  1-11- مفاهیم، تعاریف و واژه ها........................................................................................... 21

  1-11-1- توسعه پایدار شهری............................................................................................... 21

  1-11-2- بافت فرسوده شهری.............................................................................................. 22

  1-11-3- معیارهای پایداری شهری........................................................................................ 22

  فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

  2- مقدمه............................................................................................................................... 25

  2-1- مفاهیم، اهداف و اصول توسعه پایدار شهری و پایداری.................................................... 29

  2-1-1- پیدایش واژه توسعه پایدار......................................................................................... 33

  2-1-2- مولفه ها و شاخص های توسعه پایدار........................................................................ 33

  2-1-3-اهداف توسعه پایدار................................................................................................... 37

  2-1-4-توسعه پایدار شهری................................................................................................... 39

  2-1-5-مفهوم پایداری شهرها در اندیشه متفکرین.................................................................... 41

  2-2- فرسودگی، زمینه ها و فرایندها شکل گیری بافت های فرسوده و گونه های مداخله کننده در          بافت های فرسوده ................................................................................................................................. 42

  2-2-1-مفهوم بافت فرسوده................................................................................................... 42

  2-3- شاخصهای پایداری در بافت فرسوده محله عالی قاپوی اردبیل.......................................... 44

  2-3-1- شاخصهای کالبدی(A)............................................................................................. 44

  2-3-2- شاخص های اقتصادی(B)........................................................................................ 46

  2-3-3- شاخص های اجتماعی(C)........................................................................................ 48

  2-3-4- شاخص های زیست محیطی(D) ............................................................................. 51

  2-4-گونه های مداخله در بافت­های فرسوده............................................................................ 53

  2-4-1-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده....................................................................... 53

  2-4-2 -بهسازی   ............................................................................................................... 57

  2-4-3-  نوسازی   .............................................................................................................. 58

  2-4-4- بازسازی.................................................................................................................. 58

  فصل سوم:  شناخت محدوده مورد مطالعه

  3-  محدوده و موقعیت بافت تاریخی شهر اردبیل..................................................................... 62

  3-1- جغرافیای عمومی استان اردبیل و شهر اردبیل.................................................................. 62

  3-1-2-  موقعیت شهر اردبیل................................................................................................ 62

  3-1-3-  علل و عوامل پیدایش شهر اردبیل............................................................................. 63

  3-1-4- وجه تسمیه شهر اردبیل............................................................................................. 64

  3-1-5- ویژگی های توپولوژیک شهر اردبیل........................................................................... 64

  3-2- بررسی ساختار و ویژگی های اقلیمی............................................................................. 65

  3-2-1-  اقلیم...................................................................................................................... 65

  3-1-2-  عناصر اقلیمی......................................................................................................... 66

  3-3- منابع آب و شرایط آب وهوایی و بارندگی استان اردبیل................................................... 69

  3-3-1- بارندگی سالیانه........................................................................................................ 71

  3-3-2- دمای هوا................................................................................................................. 73

  3-4- تعاملات بین بافت تاریخی و جدید شهر اردبیل.............................................................. 74

  3-4-1- تعاملات اجتماعی.................................................................................................... 74

  3-4-2-تعاملات کالبدی و ساختاری....................................................................................... 75

  3-4-3-تعاملات فرهنگی....................................................................................................... 76

  3-4-4-تعاملات اقتصادی...................................................................................................... 77

  3-5- شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر تاریخی................................................................ 78

  3-5-1- برداشت کلی کاربری اراضی و بررسی میزان پراکنش، نقش و عملکرد کاربری‌های محله‌ای شهری و فراشهری در محدوده بافت تاریخی و لبه بیرونی آن..................................................................................... 78

  3-6-بافت تاریخی................................................................................................................ 83

  3-7- مدل تحلیل سوات(SWOT)و نرم افزارEXPERT CHOICE................................... 85

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها

  4- 1- نتایج و یافته های تحقیق ............................................................................................. 91

  4-1- تحلیل پرسشنامه........................................................................................................... 97

  4-1-1-  جداول توصیفی و نمودارها...................................................................................... 97

  4-2- ویژگی های توصیفی کالبدی.......................................................................................... 120

  فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  5-  تجزیه و  تحلیل و نتیجه‌گیری .......................................................................................... 129

  5-1- فرضیه اول .................................................................................................................. 130

  5-2- فرضیه دوم ................................................................................................................. 130

  5-3- فرضیه سوم ................................................................................................................. 131

  5-4- بررسی شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی در محله عالی قاپو........ 131

  5-4-1- شاخص کالبدی ...................................................................................................... 131

  5-4-2- شاخص اقتصادی  ................................................................................................... 132

  5-4-3- شاخص اجتماعی .................................................................................................... 133

  5-4-4- شاخص زیست محیطی ........................................................................................... 134

  5-4-5- بررسی امتیازدهی هر چهار شاخص اصلی با هدف  دست یابی به توسعه پایدار ............ 134

  5-5-  راهکارهای دست یابی به توسعه پایدار.......................................................................... 135

  منابع و ماخذ.......................................................................................................................... 137

  ضمایم................................................................................................................................... 140
  چکیده انگلیسی ..................................................................................................................... 144

  منبع:

  آموزش،حلقه گمشده توسعه شهری (گفتگو با دکتر مهرداد نوابخش کارشناس توسعه شهری ) نوابخش،مهرداد( 1387 ). روزنامه جام جم. شماره 2301 (دوشنبه 30 خرداد).

  آمار. گزیده شاخصها ونماگرهای اقتصادی،اجتماعی ... سرشماری عمومی نفوس ومسکن1375-1365 –مرکز آمار ایران

  ارایه ی الگویی برای رشد اقتصادی ایران : برخی ملاحظات نهادی، رنانی، م .دلالی اصفهانی، ر. صمدی، ع. ( 1389 ).. صص.193-215 مجله ی پژوهشنام هی اقتصادی. شماره ی دوم.

  اندیشه های نو در فلسفه (جلد اول) , شکویی,حسین , انتشارات گیتا شناسی ,سال 1378.

  ارزیابی توسعه ی پایدار شهری استان آذربایجان غربی، سرور، ر. م. موسوی. ( 1390 ).. فصلنامه ی علمی- پژوهشی انجمن  جغرافیای ایران. سال نهم. شماره ی 28 . صص 28-7

  بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا،  پوراحمد، احمد و شماعی، علی، (1384)، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان با نگاه ویژه به بافت تاریخی شهر یزد/ نویسندگان پیروز حناچیو دیگران، ناشر:تهران : سبحان نور، 1386

  برنامه‌ریزی شهری در ایران (رشته جغرافیا)، غلامحسین مجتهدزاده،انتشارت پیام نور،تهران، ‎۱۳۸۳

  بررسی شاخصهای بهداشتی،محمدی، محمدجواد، حیدرماه، فلاح، صفاری، حسین و مهرابی، علی، 1388

  بافت های فرسوده و مشکل ساز شهری، جهان شاهی،محمد حسین، نشریه: علوم اجتماعی » جستارهای شهرسازی » بهار 1382 - شماره 4

  توسعه پایدار، زاهدی،شمس السادات( 1386 )، تهران:انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا هها(سمت)،

  توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها، علیرضا عندلیب، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، پایگاه مقالات علمی و کنفرانس ها سیویلیکا، 1385

  توسعه پایدار بهرام زاده،حسینعلی(1382)..مجله تدبیر.شماره134(تیر).

  تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور.محرم نژادف ناصر(1385). مجله ی علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره28

  جامعه شناسی توسعه،از کیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا  1382، انتشارات یکهان، تهران.

  دیدگاه های نو در جغرافیای شهری.شکوئی، حسین(1373): سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی(سمت).

  دانشنامه مدیریت شهری و روستایی (با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور). عباس سعیدی و دیگران، 1387.

  راهبرد توسعه شهر در جهت تحقق برنامه ریزی توسعه شهری (با تاکید بر برنامه راهبردی شهر کرمان)، رفیعیان مجتبی,شاهین راد مهنوش، مجله مطالعات اجتماعی ایران زمستان 1387; 2(2 (پیاپی 4- ویژه نامه شهر و محله) ص:29-6.  224-236.

  راهنمای شناسایی و مداخله در بافت های فرسوده،وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهر سازی و معماری و دبیر خانه شورای عالی شهرسازی و معماری در ایران، انتشارات ایده پردازان فن وهنر، 1384

  CDS رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویکردی تحلیلی،اشرفی، ی. 1388، فصلنامه مدیریت شهری، شماره23

  شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران، حبیبی سیدمحسن,سعیدی رضوانی هادی، نشریه هنرهای زیبا، زمستان 1384; -(24)

  شهرسازی و عدالت اجتماعی علل فرسایش بافت های سنتی، ربیع، علیرضا،1383 مجموعه مقالات همایش مسایل شهرسازی ایران (مدیریت شهری)، جلد دوم، دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری، شیراز.

  شاخص های توسعه پایدار شهری، مهدی قرخلو و هادی حسینی، مجله ی جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 8، بهار و تابستان 1385.صص177-157

  شاخص شناسی در توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز، کهن، گوئل، 1376، مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.

  ضرورت باززنده سازی بافت های قدیمی شهرهای ایران، حناچی، سیمین، همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکآرآمد تهران، 1382

  طرح جامع اردبیل- 1388- مهندسین مشاور پارسوماش

  طرح تفصیلی شهرستان اردبیل-مهندسین مشاور زیستا-1388

  فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت شهری، کلانتری خلیل آباد، حسین، پوراحمد، احمد، 1384، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

  فرایند برنامه ریزی شهری ایران،رهنمایی، محمد تقی و شاه حسینی، پروانه( 1384 )..تهران: انتشارات سمت،

  کندوکاوها و پنداشته ها :تهران، رفیع پور، فرامرز، شرکت سهامی انتشار، 1360

  کاربرداستنتاج منطق فازی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه منطقه ای،امینی فسخودی،ع . مجله ی دانش و توسعه.شماره ی17.صص61-39.

  مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست،محرم نژاد، ناصر، 1385، تهران، انتشارات میران

  مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی،حافظ نیا، محمد رضا؛، تهران: سمت، تابستان ( 1385)

  مرمت شهری، حبیبی، سیدمحسن، مقصودی، ملیحه، 1381، دانشگاه تهران.

  مهندسی مشاور زیستا(1372).طرح تفصیلی شهر اردبیل..سازمان مسکن و شهرسازی اردبیل.

  نظری اجمالی بر سر تحول خطوط اسلامی، دکتر محمد بهرام زاده، انتشارات نیکان، 1382

  نوشتارهایی درباره توسعه شهری پایدار،ویلر.اس.ام؛ بیتلی،تی( 1384 )، ترجمه کیانوش ذاکر حقیقی . تهران:انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی189-212.

  http://www.ardebilmet.ir

  http://www.wikipedia.com

  http://vista.ir

  Lui Y., D.He, S. Buchanan and J.Liu. (2009). Ecological Footprint Dynamic Of Yunnan China Journal Of Mountain Science. Vol, 6. No, 3. Pp, 286-292

  New City Sustainability Index (CSI). Journal of Enviironmental Impact Assessment Review. Pp 1-13

  Phillis Y. A., E. Grigoroudis and V. S. Kouikoglou. (2011). Sustainability Ranking and Improvement

  Phillis Y. A., E. Grigoroudis and V. S. Kouikoglou. (2011). Sustainability Ranking and Improvement Of Countries. Journal Of Ecological Economics. Vol, 70. Pp, 542-553.

  Singh R. K., H. R. Murty, S. K. Gupta and A. K. Dikshit. (2009). An Overview Of Sustaiability

  Assessment Methodologies. Journal Of Ecological Indicator. Vol, 2. Pp, 189-212

  Kouloumpis V. D., V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis. (2008). Sustainability Assessment Of.39

  Nations and Related Decision Making Using Fuzzy Logic. IEEE Systems Journal. Vol, 2. No, 2. Pp

  Habibi, S.M. et al., 2005, Civil Renovation and Rehabilitation, Tehran University Press,40second edition, No. 2601.

  Egger  stave. 2005 . determining a sustainable city model, environmental modeling anad software.41

  Maclaren,V.M.(1996)"Urban Sustaainability Reporting" ,Journal of American Planing Association.42 . Vol .62 ,

  Sustaiability Assessment Methodologies Journal Of Ecological Indicator. Vol, 2. Pp.

   Riley, J., 2001. Indicator quality for assessment of impact of multidisciplinary systems. Agr. Ecosyst.44 Environ. 87, 121–128

  Hall, Peter; Ulrich Pfeiffer, Urban Future 21. E&FN Spon, 2000 ,Asian Development Bank (2004) City Development Strategies to Reduce Poverty. Manila.

  OECD (organization for Economic Co-operation and Development. 1992. Enviromental indicators: A Preliminary Set. OECD. Paris.

  Asian Development Bank (2004) City Development Strategies to Reduce Poverty . Manila.


تحقیق در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , مقاله در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , پروپوزال در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , تز دکترا در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , پروژه درباره پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل) , رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل (مطالعه موردی محله عالی قاپو اردبیل)

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

چکیده محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای انسانی گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده : فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، ...

فصل اول:کلیات تحقیق پیشگفتار امروزه شهر ها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند.این روند مربوط به قرون اخیر و بویژه پس از انقلاب صنعتی است که رشد کالبدی و جمعیتی شهرها ، مشکلات عدیده ای را موجب گشت.در پاسخ به این مشکلات طرح های مختلفی به اجرا درآمدند که شاید مهم ترین آن ها طرح های هادی وجامع بودند،اما به دلایل متعدد این طرح ها با شکست ...

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان چکیده با توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده : بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها ...

ثبت سفارش