پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله

word 2 MB 30539 139
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش)

  چکیده

     هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه مدارس دولتی شهرستان لاهیجان به روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای و براساس جدول مورگان انتخاب شدند. میانگین سنی، قد و وزن گروه به ترتیب 702/0±07/13 سال، 070/6±70/157 سانتی متر و 877/11±92/51 کیلوگرم بود. به منظور انجام این تحقیق از آزمون ایفرد شامل آزمون­های کشش بارفیکس، دراز نشست، انعطاف پذیری و دوی 540 متر، در سنجش میزان آمادگی جسمانی استفاده شد. همچنین برای به دست آوردن BMI، WHR، کیفیت زندگی و اضطراب شرکت کنندگان، به ترتیب از تقسیم وزن بر مجذور قد،  نسبت دور کمر به دورلگن و نیز از پرسشنامه­های کیفیت زندگی(QOL) و اضطراب بک(BAI) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن داده­ها و نیز ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده گردید. تحلیل داده­ها نشان داد که بین عوامل آمادگی جسمانی با متغیر­های BMI، WHR دانش­آموزان رابطه­ی معنی داری وجود دارد(05/0 > P). اما; بین این عوامل با متغیرهای کیفیت­زندگی و اضطراب دانش­آموزان رابطه­ی معنی داری مشاهده نگردید(05/0 < P).

  نتیجه گیری: با توجه به رابطه­ی متقابل بین عوامل آمادگی جسمانی با شاخص توده­ی بدن و نسبت محیط کمر به دور لگن، تقویت کسب آمادگی جسمانی در مدارس، ضروری به نظر می­رسد.

  -1. مقدمه

      در اغلب کشورهای­جهان، نوجوانان بخش قابل­توجهی از ساختار جمعیتی را تشکیل می­دهند(104). نوجوانی، مرحله­ی حساس در زندگی است که در آن پایه و اساس سبک­زندگی آینده شکل­می­گیرد. به اعتقاد صاحب­نظران، دوره­ی نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقّی کرد. زیرا نوجوانی دوره­ای است که با ویژگی­هایی چون تغییرات سریع جسمی و روان­شناختی، جستجوی هویّت، هراس و بحران و آرمان­گرایی مشخص می­شود. از این منظر، نوجوانی از سایر دوران­های زندگی متمایز است. از طرفی، یکی از نیازها و توجهات افراطی نوجوان در این دوره، دقیق شدن در ترکیب­بدنی، تناسب اندام و سایر خصوصیات جسمی­و­ روانی خود است که به ویژه در سال­های اولیه­ی­نوجوانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

      از طرفی، چنین به نظر می­رسد که کسب آمادگی جسمانی[1] به عنوان یکی از فعالیت­های اساسی در دوران نوجوانی، به جهت برخورداری از ترکیب بدنی مطلوب و سازگاری بهتر با زندگی و محیط اجتماعی، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. چنانچه نوجوانان از نظر وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی، شرایط مساعدی نداشته باشند، معمولاً مضطرب، بدبین و منزوی شده و از تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود(80). در همین راستا، تحقیقات بسیاری نشان داده است که آمادگی جسمانی علاوه براینکه ابزار ارزشمندی برای سلامتی­جسمانی است، رابطه­ی نزدیکی با سلامتی­روانی و پیشگیری از بروز ناهنجاری­های روانی دارد. ورزش از اضطراب می­کاهد، اعتماد به نفس را افزایش می دهد و خودپنداره ­ی مثبت را تقویت می­کند(31). اگر انجام ورزش و کسب سطوح بالای قابلیت­های جسمانی، نشان دهنده­ی سلامت، توانمندی و کیفیت زندگی بالاتر است، کاهش تحرک بدنی و پایین بودن سطح آمادگی­جسمانی، بیانگر یک شیوه­ی نامناسب در زندگی می­باشد.

     رسالت اصلی ورزش و تربیت بدنی در جامعه نیز؛ سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه می­باشد(28). از این لحاظ، بحث مربوط به آمادگی جسمانی نوجوانان همیشه مورد توجه بسیاری از  متخصصان، مربیان و محققان علوم ورزشی قرار داشته است. شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان به ورزش و زندگی فعّال تأکید دارد. فعالیت بدنی منظم؛ می تواند بخشی از رسالت حفظ حیات زیستی انسان را برعهده بگیرد و یکی ­از راه­های تأمین تندرستی و افزایش کیفیت زندگی­ است.   

      به طور کلی، اهمیت تربیت بدنی و آمادگی جسمانی برای آحاد جامعه بدان حد است که تشکیلات آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل(یونسکو[2]) به سال ۱۹۷۸ در ماده­ی یک منشور خود، جایگاه آن را به‌ عنوان یکی از اصول «حقوق اساسی بشر[3]» به رسمیت شناخته است. بنابراین، تمام افراد جامعه به ویژه قشر نوجوان به منظور ارتقاء سلامت جسمی و روانی و نیز سطح مطلوب کیفیت زندگی خود نیازمند کسب و حفظ آمادگی جسمانی هستند. آمادگی جسمانی مطلوب از این جهت مهم است که تغییرات مثبت و منفی آن می­تواند بر سایر ابعاد زندگی مانند تحصیل و شغل افراد اثر بگذارد.  

   

  1-2. بیان مسأله

      نوجوانی، پلی بین کودکی و بزرگسالی و مرحله­ای حساس و انتقالی در زندگی است که درآن پایه­های سبک زندگی آینده­ شکل می­گیرد. به ویژه سرآغاز مرحله­ی نوجوانی که سرشار از تحوّل، پویایی و تعاملاتی است که انتظار می­رود در راستای اهداف تربیتی، نهایتاً به توسعه­ی مهارت­های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی بینجامد. در این رابطه، داشتن آمادگی­جسمانی[4] که به دارا بودن قوای­جسمانی­مطلوب برای اجرای مناسب فعالیت­های­بدنی روزمره تعریف می­شود(85)، یکی از بهترین راه­های بهبود ترکیب­بدنی[5]، کیفیت­زندگی[6] و کاهش خطر بیماری و مرگ بوده و تأثیر مثبتی بر رفع اختلالات­روانی نظیر اضطراب[7] دارد (106). اطلاعات اخیر سازمان بهداشت جهانی(2015)، حاکی از آن است که عدم فعالیت بدنی به عنوان چهارمین عامل خطر پیشرو برای مرگ و میر، علت حدود 2/3 میلیون مرگ و میر در سطح جهان شناخته شده است. از نظر این سازمان جهانی، افزایش آگاهی و درک مثبت از تأثیر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی بر سلامت، به مثابه یک مداخله­ی پیشگیرانه از مهم­ترین  مسائل مطرح در حوزه­ی سلامت می باشد. با وجود اینکه فعالیت جسمانی یکی از ابعاد مهم سبک زندگی سالم است. با این حال، به نظر می رسد که  تعداد زیادی از نوجوانان کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به مزایای مرتبط با این فعالیت، به اندازه کافی فعال نیستند.

       در رابطه ­با موضوع آمادگی جسمانی و رابطه ی آن با ترکیب بدن، کیفیت زندگی و اضطراب نوجوانان، منظور از ترکیب بدنی، شاخص توده­ی بدن[8]، و نسبت دور کمر به دور باسن[9]می­باشد. همچنین، منظور از کیفیت­زندگی؛ ابعاد سلامت جسمانی، روانشناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی است که طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، مفهومی متأثر از وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی نوجوان است. به ویژه در زمینه­ی تعریف مفهوم کیفیت­زندگی و اندازه گیری عینی آن در سه دهه­ی گذشته، تلاش زیادی صورت گرفته است. در این رابطه، برخی از محققین اعتقاد دارند که سطح پایین آمادگی­جسمانی، از مهمترین نشانه­های کیفیت­زندگی پایین است(86).

     علاوه بر مسأله­ی کیفیت­زندگی نوجوانان، نتایج تحقیقی مشابه نشان داده­اند که کاهش اضطراب نیز نه تنها از پیامدهای مستقیم و منافع هیجانی کسب آمادگی جسمانی است(61)، بلکه سطح پایین آمادگی­جسمانی، از پیش­­بینی کننده­های سطح اضطراب متوسط است(65). بنابراین، با­عنایت به اینکه اضطراب، از شایع­ترین مشکلات روانی بخصوص در دوران نوجوانی است که اگر در رفع به موقع آن تلاش نشود، تعمیم بیشتری می یابد و تحت عناوین اضطراب تحصیلی یا اضطراب امتحان، منجر به کاهش اعتماد به نفس، افت تحصیلی، فرار از مدرسه، سوءمصرف مواد، اختلال در روابط بین فردی و اختلال­اضطرابی در بزرگسالی می­گردد(67). بر این اساس، صاحب­نظران معتقدند دانش­آموزانی که به سبب فعالیت­های جسمانی­منظم، دارای آمادگی جسمانی هستند، با احتمال بیشتری دارای کیفیت زندگی بهتر در ارتباط با سلامتی­عمومی بوده و به همان میزان دارای ترس، اضطراب و خیال­پردازی منفی کمتری خواهند بود(95). در همین ارتباط، برخی تحقیقات نشان داده است که اگر نوجوانان از نظر وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی شرایط مساعدی نداشته باشند، از تعادل­روانی­مناسبی برخوردار نبوده و معمولاً مضطرب، گوشه­گیر و بدبین خواهند بود(4).

      از سویی، فقدان آمادگی­جسمانی که نتیجه­ی کاهش فعالیت­بدنی­منظم است، همچنین می­تواند بر ترکیب بدن تأثیر منفی گذاشته و افزایش وزن غیر­طبیعی را موجب شود که این روند سرآغاز بروز بسیاری از بیماری­های جسمی و روانی است(2006). یافته­های پژوهشی در این زمینه حاکی از آن است که کودکان چاق علاوه بر افزایش خطر در آینده، مشکلات تنفسی، فشار خون، علائم زودهنگام بیماری قلبی، مقاومت به انسولین و اثرات روانی[از جمله اضطراب] را هم تجربه می­کنند(35). از مؤلفه­های اصلی آمادگی­جسمانی می­توان به استقامت قلبی- تنفسی[10]، استقامت عضلانی[11]، انعطاف پذیری[12] و ترکیب بدن[13] اشاره کرد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می­دهد که افزایش قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری اثرات مثبتی بر سیستم قلبی- عروقی دارد و باعث کاهش آسیب­های عضلانی و اسکلتی می­شود. اهمیت ترکیب بدنی مناسب نیز که یکی از عوامل موثر بر تأمین تندرستی و آمادگی جسمانی است، به ویژه در آزمودنی­های در حال رشد – قشر نوجوان- قابل توجه است.

     مروری بر پیشینه­های پژوهشی نشان می دهد که داشتن آمادگی­جسمانی، موجب کاهش اضطراب می­گردد(101)، بلکه کیفیت زندگی را نیز افزایش می­دهد(72). در این رابطه، بوچارد و شپارد[14](1993) مدلی را ارائه کرده­اند که در آن آمادگی­جسمانی به عنوان متغیر­میانجی بین ورزش و سلامتی معرفی شده است. به اعتقاد آنها افرادی که در فعالیت­های ورزشی شرکت می­کنند، فکر می­کنند آمادگی­جسمانی­شان را بهبود بخشیده­اند و خودشان را آماده­تر از آنهایی می­دانند که در این برنامه­ها شرکت نمی­کنند. همین امر منجر به ادراکی می­شود که آنها از نظر ذهنی احساس کنند که داری سلامتی و کیفیت­زندگی بهتری هستند(9).

       با توجه به ویژگی­های رشد جسمانی و روان­شناختی در دوره­ی نوجوانی، روش­های مختلفی مطرح است که می توانند به طور همزمان به بهبود ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و کاهش اضطراب در نوجوانان کمک کنند. استفاده از فاکتورهای آمادگی­جسمانی یکی از روش­هایی است که به نظر می رسد می تواند این شاخص ها را تحت تأثیر قرار دهد. با عنایت به موارد فوق، اکنون این سؤال مطرح است که آیا بین آمادگی­جسمانی با ترکیب­بدنی، کیفیت­زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله ارتباط وجود دارد؟

   

  1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

        بررسی سطح آمادگی افراد به ویژه نوجوانان برای برنامه­ریزی و ارتقای کمّی و کیفی عملکرد در زندگی و ورزشی ضروری است. در این راستا، آمادگی­جسمانی، از این جهت که با زندگی روزمره افراد ارتباط دارد، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قابل توجه همه­ی اقشار جامعه از جمله افراد نوجوان می­باشد. باوجود این، اهمیت فعالیت­های­بدنی منظم و برخورداری از آمادگی­جسمانی مطلوب به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی هنوز به خوبی شناخته شده نیست(92).

      آمادگی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب از این جهت در زندگی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است که تغییرات مثبت و منفی آن می­تواند بر سایر ابعاد زندگی به ویژه کیفیت زندگی انسان اثر بگذارد. به همین دلیل، امروزه اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم مورد توجه قرارگرفته و تحقیق در آمادگی جسمانی و ارتباط آن با ترکیب بدن، کیفیت زندگی و نیز اضطراب نوجوانان از ضرورت خاصی برخوردار است. بررسی­ها نشان داده­اند اجرای منظم فعالیت بدنی مزایای معنی­دار دارد و حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگی­جسمانی درکاهش خطر امراض قلبی، فشارخون، دیابت و ناراحتی­های روحی– روانی مؤثر است. اما در جوامع امروزی که متکی بر فناوری پیشرفته می­باشند، کاهش فعالیت­جسمانی بیش از هر زمان دیگری به چشم می­خورد. در کشور ما نیز فعالیت­بدنی ناکافی به شکل یک نگرانی بزرگ خودنمایی می­کند. ماشینی­شدن زندگی و استفاده از سرگرمی­های کاذب­رایانه­ای، کاهش شدیدی را در میزان فعالیت های بدنی افراد جامعه به ویژه نوجوانان به وجود آورده است که این امر باعث بوجود آمدن نابسامانی­های فراوانی در زمینه­های جسمی، روحی و اجتماعی در جامعه شده است(24)

   

  [1] . Physical fitness

  [2] . UNESCO

  [3] . basic human right

  [4] . physical fitness

  [5] . body composition

  [6] . quality of life

  [7]. anxiety

  [8] . BMI

  [9] . WHR

  [10] . cardio respiratory endurance

  [11] . muscular endurance

  [12] . flexibility

  [13] . body composition

  [14] . Bochard & shepard

  Abstract
  The aim of this study was to determine the relationship between physical fitness with body composition (BMI and WHR), quality of life and anxiety of girls students 12 -14 years old in Lahijan city. The method of study was a Descriptive correlational. For this purpose, were selected 300 girls from the public and private secondary schools. The age, height and weight was the order of 13/07±0/702 years, 157/70±6/070 cm and 51/92±11/877 kg. To conduct this research used of tests of the superior AAHPERD.To obtain BMI, WHR, quality of life and anxiety of participants, respectively was used of  dividing weight on the square of height, ratio waist to basin, Quality of Life Questionnaire(QOL) and Beck Anxiety(BAI). For statistical analysis was used descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test to determine the normality of the data and the Pearson correlation coefficient to determine the relationship between variables. Analysis of the data indicated that there has been a significant negative relation between the factors of physical fitness and BMI, WHR of pupils(p< 0/05). But  was  no significant whit quality of life and anxiety of students(p>0/05).

  Deduction: Considering the interaction between  physical fitness and BMI and WHR, it seems to enhance physical fitness in schools is necessary.

   

  Keywords: physical fitness, body composition, quality of life, anxiety, girl students

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول: (کلیات پژوهش)

  1-1. مقدمه....................................................................................................................................... 2

  1-2. بیان مسأله................................................................................................................................. 3

  1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش........................................................................................................ 6

  1-4. اهداف پژوهش......................................................................................................................... 8

  1-4-1. هدف کلی............................................................................................................................ 8

  1-4-2. اهداف فرعی........................................................................................................................ 9

  1-5. فرضیه های پژوهش.................................................................................................................. 9

  1-6. محدودیت های پژوهش.......................................................................................................... 10

  1-6-1 محدودیت های قابل کنترل................................................................................................... 10

  1-6-2. محدودیت های غیرقابل کنترل............................................................................................. 10

  1-7. تعریف واژه ها(نظری، عملیاتی)............................................................................................... 10

  فصل دوم: (ادبیات و پیشینه ی پژوهش)

  2-1. مقدمه..................................................................................................................................... 14

  2-2-0. چارچوب نظری پژوهش..................................................................................................... 15

  2-2-1. آمادگی جسمانی................................................................................................................ 16

  2-2-1-1. تاریخچه­ی آمادگی جسمانی........................................................................................... 16

  2-2-1-2. مفهوم آمادگی جسمانی.................................................................................................. 18

  2-2-1-3. آمادگی جسمانی و عملکرد بر روی دستگاه های مختلف بدن............................................ 19

  2-2-1-4. پژوهش در حوزه­ی آمادگی جسمانی............................................................................... 22

  2-2-1-5. مؤلفه های آمادگی جسمانی............................................................................................ 23

  2-2-2. آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی........................................................................................ 24

  2-2-2-1. استقامت قلبی- تنفسی................................................................................................... 25

  2-2-2-1-1. ارزیابی استقامت قلبی- تنفسی................................................................................... 26

  2-2-2-1-2. حداکثر اکسیژن مصرفی در دقیقه وآزمون­های اندازه­گیری آن......................................... 27

  2-2-2-2. استقامت عضلانی........................................................................................................... 28

  2-2-2-3. انعطاف پذیری............................................................................................................... 29

  2-2-2-3-1. ارزشیابی انعطاف پذیری............................................................................................ 32

  2-2-3. ترکیب بدنی....................................................................................................................... 34

  2-2-3-1. الگوهای ترکیب بدن....................................................................................................... 36

  2-2-3-2. روش­های تخمین ترکیبات بدن....................................................................................... 38

  2-2-4. کیفیت زندگی.................................................................................................................... 38

  2-2-4-1. تعریف کیفیت زندگی..................................................................................................... 39

  2-2-4-2. ابعاد کیفیت زندگی........................................................................................................ 40

  2-2-4-3. ارزیابی کبفیت زندگی.................................................................................................... 41

  2-2-5. تأثیر ورزش بر کیفیت زندگی.............................................................................................. 42

  2-2-6. اضطراب............................................................................................................................ 44

  2-2-6-1. نظریه های اضطراب....................................................................................................... 46

  2-2-7. ماهیت و فرایندهای بروز اضطراب....................................................................................... 52

  2-2-8. فاکتورهای مثبت اضطراب................................................................................................... 54

  2-2-9. اضطراب دوران نوجوانی..................................................................................................... 55

  2-2-10. شیوه های مقابله با اضطراب.............................................................................................. 57

  2-2-11. نقش ورزش در پیشگیری از اضطراب............................................................................... 58

  2-3. پیشینه های پژوهشی............................................................................................................... 61

  2-3-1. پژوهش­های انجام شده در داخل کشور................................................................................ 61

  2-3-2. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور........................................................................... 67

  2-4. جمع بندی تحقیقات گذشته..................................................................................................... 75

  فصل سوم: (روش پژوهش)

  3-1. مقدمه..................................................................................................................................... 77

  3-2. روش تحقیق.......................................................................................................................... 77

  3-3. جامعه آماری و روش نمونه­گیری.............................................................................................. 77

  3-3-1. جامعه آماری...................................................................................................................... 77

  3-3-2. نمونه آماری....................................................................................................................... 78

  3-3-3. متغیرهای تحقیق................................................................................................................. 78

  3-4. روش و چگونگی گردآوری اطلاعات....................................................................................... 78

  3-5. ابزار تحقیق............................................................................................................................ 79

  3-5-1. پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL)......................................................................................... 79

  3-5-2. پرسشنامه ی اضطراب بک(BAI)....................................................................................... 80

  3-6. اندازه گیری تن سنجی............................................................................................................. 81

  3-6-1. اندازه گیری قد................................................................................................................... 81

  3-6-2. اندازه گیری وزن................................................................................................................ 82

  3-6-3. اندازه گیری ترکیب بدنی..................................................................................................... 83

  3-6-3-1. اندازه گیری شاخص توده ی بدن(BMI)......................................................................... 83

  3-6-3-2. اندازه گیری نسبت دور کمر به دور لگن(WHR)............................................................ 83

  3-7. اندازه گیری تست­های منتخب آمادگی جسمانی......................................................................... 84

  3-7-1. اندازه گیری قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه(کمربند شانه ای).............................................. 84

  3-7-2. اندازه گیری استقامت عضلانی ناحیه­ی شکم.......................................................................... 84

  3-7-3. اندازه گیری انعطاف پذیری عضلات کمر و عضلات خلفی ران.............................................. 85

  3-8. اندازه گیری استقامت قلبی- تنفسی(توان هوازی)....................................................................... 86

  3-9. روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها......................................................................................... 87

   

  فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

  4-1. مقدمه..................................................................................................................................... 89

  4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده­ها، یافته­های پژوهش..................................................................... 89

  4-2-1. یافته­های توصیفی مربوط به ویژگی های تن سنجی و ترکیب بدنی ........................................ 89

  4-2-2. ویژگی­های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و سایکولوژیک شرکت کنندگان........................... 90

  4-2-3. توزیع رده های وزنی برحسب شاخص توده ی بدن(BMI).................................................. 90

  4-2-4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده­ها......................................................................................... 91

  4-3. آزمون فرضیه­ها ...................................................................................................................... 92

  4-4. خلاصه نتایج........................................................................................................................ 101

  فصل پنجم: (بحث و نتیجه‌گیری)

  5-1. مقدمه.................................................................................................................................. 103

  5-2. خلاصه تحقیق...................................................................................................................... 103

  5-3. بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................. 105

  5-3-1. ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدن............................................................................... 108

  5-3-2. ارتباط آمادگی جسمانی با کیفیت زندگی و ترکیب بدن....................................................... 108

  5-4. جمع بندی کلی.................................................................................................................... 110

  5-5. پیشنهادات........................................................................................................................... 110

  5-5-1. پیشنهادات کاربردی......................................................................................................... 110

  5-5-2. پیشنهادات پژوهشی......................................................................................................... 111

  منابع فارسی.................................................................................................................................. 112

  منابع انگلیسی................................................................................................................................ 116

  پیوست......................................................................................................................................... 121

  چکیده­ی انگلیسی.......................................................................................................................... 128

   

  منبع:

   

   

  منابع فارسی

  1-آتش پور، سیدحمید(1387). اضطراب، ماهیت، انواع و درمان. مجله بهداشت جهان، شماره­ سوم.

  2- آزاد، حسین.1384. آسیب شناسی روانی، تهران: نشر بعثت.

  3- آدامز، ژان. راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی. ترجمه­ی رحمانی نیا و همکاران(1392). انتشارات حتمی. چاپ دوم.

  4- آقاعلی نژاد، حمید؛ رجبی، حمید؛ صدیق سروستانی، رحمت اله؛ امیزراده، فرزانه(1384).ارتباط میزان فعالیت، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان دختر 17-15 سال تهران. مجله علمی- پژوهشی علوم حرکتی و ورزش.شماره 6.

  5- ابوالقاسمی، عباس و همکاران(1378). اضطراب امتحان، علل، سنجش و درمان. پژوهش های روانشناختی، دوره پنجم، شماره 3 و 4.

  6- اتکینسون، ریتا ال؛ اتکینسون،ریچارد سی(1996). زمیینه ی روانشناسی. جلد اول. ترجمه ی براهنی و همکاران(1384). تهران: انتشارات رشد.

  7- احمدوند(1390). مقایسه عوامل آمادگی جسمانی وابسته به سلامت و ارتباط آن با اندازه های آنتروپومتری دانشجویان سال اول و چهارم دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی. مجله طب نظامی. شماره 6.

  8- اردستانی، عباس(1391). آمادگی جسمانی. تهران: انتشارات گویش نو. چاپ دوم.

  9- الهی، طاهره؛ آشتیانی، علی؛ فتحی بیگدلی، الیاس(1391). رابطه ی آمادگی جسمانی و سلامت روانی در کارکنان یک دانشگاه نظامی. مجله طب نظامی. دوره ی 14. شماره 3.

  10- افتخاری، الهام؛ صرامی، لیلا؛ مستحفظیان، مینا(1386). اثر شرکت در کلاس های ورزشی فصل تابستان بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی، ترکیب بدنی و خود پنداره بدنی دختران نوجوان. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نجف آباد.

  11- افضل پور و همکاران(1389) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه­ی کیفیّت زندگی، ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی اعضای هیأت علمی مرد فعّال و غیر فعّال دانشگاه بیرجند. پژوهش نامه­ی فیزیولوزی کاربردی دانشگاه بیرجند. دوره ی 6. شماره ی 12. ص 118-105.

  12- باتلر، گیلیان؛ هوب، تونی. درمان اضطراب. ترجمه ی کریمی کار کوشیار(1378). چاپ اول. تهران: انتشارات نسل نو اندیش.

  13- برک، لورا ای(2001)، روان شناسی رشد، جلد اول و دوم، ترجمه سید محمدی، یحیی(1381)، تهران: نشر ارسباران. تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001.

  14- توفیقی، اصغر؛ ترتیبیان، بختیار؛ طلوعی آذر، جواد(1391). تأثیر ترکیب بدنی و جنسیت بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان ١٩-17 ساله با استفاده از مدل رگرسیونی FFMI-FMI. مجله پزشکی ارومیه. دوره بیست و سوم. شماره ی چهارم، ص387-381.

  15- جعفری، اکرم؛ آقاعلی نژاد، حمید؛ قراخانلو، رضا؛ مرادی، محمدرضا(1385). توصیف و تعیین رابطه بین ویژگی های آنترپومتری و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران. فصلنامه المپیک، سال چهاردهم، شماره 4.

  16- حمایت طلب، رسول(1380). بررسی سلامت روانی و شادکامی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های پیام نور و تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  17- خسروی، نسیم؛ هادوی، سیده فریده؛ فراهانی، ابوالفضل(1388). ارتباط سطح فعالیت جسمی با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهرستان ساوه. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی.

  18- دادستان، پریرخ (1376)، سنجش و درمان اضطراب امتحان، مجله روانشناسی، سال اول، شماره 1.

  19- رابرگز، رابرت آ؛ رابرتس، اسکات آ(1384). اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی. ترجمه عباسعلی گایینی و ولی ا... دبیدی روشن. چاپ اول. انتشارات سمت.

  20- رحمانی نیا، فرهاد و همکاران(1386). رابطه کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی– اقتصادی دانش آموزان، نشریه علوم زیستی ورزشی. شماره 3.

  21- رحیمی گلوگاهی، علی(1381). رابطه بین آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با بهداشت روانی و زیر مقیاس های آن در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بهشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

  22- رواسی، علی اصغر(1379). آمادگی جسمانی. تهران: دفترآموزش­های فنی و حرفه­ای.

  23- رولاند، توماس دبلیو(1379). فیزیولوژی ورزشی دوران رشد. ترجمه عباسعلی گایینی. تهران: انتشارات دانش افروز.

  24- رمضانی، علیرضا؛ نظریان مادوانی، عباس(1392). ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره ی دوم. شماره 2. صص 98-85.

  25- سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینیا(1387). خلاصه روانپژشکی (علوم رفتاری/ روانپژشکی بالینی). ترجمه نصرت ا... پور افکاری. تهران: نشر ارجمند.

  26- ساراسون، ایروین. جی؛ ساراسون، باربارا، آر. 1385. روانشناسی مرضی، ترجمه بهمن تجاریان، و همکاران. تهران: انتشارات رشد.

  27- سانتراک، جان (1383). زمینه ی روانشناسی. جلد اول، (ترجمه ی فیروز بخت، مهرداد). تهران: موسسه ی خدمات فرهنگی رسا (انتشار به زبان اصلی، 2003).

  28- سراج، سارا؛ اسد، محمدرضا؛ فراهانی، ابوالفضل؛ اشرفی حافظ، اصغر(1392). تاثیر تمرینات پیلاتس بر روی ترکیب بدنی و انعطاف پذیری زنان غیر ورزشکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره ی بیست و یکم، شماره ششم. صص 298-287.

  29- سلیمی آوانسر، علیرضا؛ افشاردوست، محمود؛ نظری، سعید(1393). تأثیر تمرین و رقابت بر عوامل جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه والیبال. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. شماره 24. ص76-63.

  30- شارکی، برایان؛ (1387). فیزیولوژی ورزش برای مربیان.ترجمه فرهاد رحمانی نیا و همکاران.. انتشارات بامداد کتاب. چاپ اول.

  31- شاملو، سعید(1382). بهداشت روانی. چاپ شانزدهم. تهران: انتشارات رشد.

  32- شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا. 1383. نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  33- شهیدی، فرشته؛ لطفی، غلامرضا؛ رستم زاده، ناصر(1389). رابطه ی بین آمادگی جسمانی با درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن متغیرها در دانش آموزان پسر13 ساله ی شهری و روستایی. مجله فیزیولوژی ورزشی. شماره ی 13. صص 94-77.

  34- شیخ، محمود(1386). سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی. انتشارات بامداد کتاب. چاپ سوم.

  35- ضیائی، وحید؛ فلاح، جواد؛ رضایی، ماکان؛ بیات، علیرضا(1386). ارتباط نمایه توده بدنی و آمادگی جسمانی در 513 دانشجوی پزشکی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65 ، شماره8.

  36- علی پور، فرهاد(1390). کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از کارگزاری پیس میکر. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

  37- علیرمائی، نسرین(1385). بررسی رابطه بین سلامت عمومی و شاخص توده بدنی در زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی سنندج. پنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایران. دانشگاه علوم پزشکی کردستان. سنندج.

  38- غفوری فرد، سمیه؛ رستمی نژاد، محمد؛ نصرالهی، محمد؛ دارابی، سعداله؛ سوخته زاری، سعید(1392). بررسی رابطه کیفیت زندگی و میزان فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره بیست و یکم. شماره دوم.

  39- فتحی آشتیانی، علی(1388). آزمون های روان شناختی. ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.

  40- فراهانی، ابوالفضل؛ اسد، محمدرضا؛ ژاله دوست، بهروز(1386). راهنمای آمادگی جسمانی برای زندگی سالم. انتشارات پیام نور.

  41- کاشف، مجید(1382). سنجش و اندازه­گیری در تربیت بدنی. انتشارات معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. چاپ اول.

  42- کرامر، ویلیام جی. ترجمه عباسعلی گائینی و فرهاد دریانوش(1392). فیزیولوژی ورزش. تهران: انتشارات حتمی.

  43- کوربین، چارلز بی؛ لیندزی، را(2001). مفاهیم آمادگی جسمانى. ترجمه ی غلامعلی اولیا، رضا محمد کاظمی، حمید قاسمى(1384). تهران: انتشارات بامداد کتاب.

  44- گایینی ، عباسعلی؛ رجبی، حمید(1392). آمادگی جسمانی. انتشارات سمت. چاپ نهم.

  45- گایینی، عباسعلی؛ حمایت طلب، رسول(1389). مقایسه ی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس تربیت بدنی با مدارس فاقد معلم. پایان­نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش. دانشگاه تهران.

  46- گنجی، حمزه(1386). بهداشت روانی، تهران، نشر ارسباران، چاپ سوم.

  47- مالینا، ر. بوچارد، م.(1381). نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی. ترجمه ی عباس بهرام و حسن خلجی. تهران، انتشارات امید دانش.

  48- مجد آرا، علی(1391). سلامتی و تندرستی برای همه. چاپ اول. تهران: انتشارات آوای طهور.

  49- موگان، م. رونالدجی؛ علیجانی، عیدی(1384 ) تغذیه ورزشی نوین. تهران. کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

  50- میناسیان، وازگن؛ مرندی، سید محمد؛ کلیشادی، رؤیا(1391). کودکان، چاقی و ورزش. معاونت بهداشتی. مرکز بهداشت استان تهران.

  51- نجات و همکاران(1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره 4. شماره 4.

  52- نیکبخت، حجت الله؛ جلالی، شهین؛ چنگیززاده، معصومه(1390).ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق. فصل نامه تحقیقات علوم ورزشی. سال اول. شماره 4.

  53- واعظ موسوی، محمدکاظم؛ مسببی، فتح الله(1392). روانشناسی ورزشی. تهران: انتشارات سمت. چاپ ششم.

  54- وست، دبورآ.؛ بوچر، چارلز. مبانی تربیت بدنی و ورزش. ترجمه احمد آزاد(1374). انتشارات کمیته ی ملی المپیک.

  55- ویلمور. جک. اچ و کاستیل دی. ال (1994). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت های بدنی. مترجمین: ضیاء معینی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید رجبی؛ حمید آقا علی نژاد و فاطمه اسلامی(۱۳۸۶). انتشارات مبتکران.

   

   

   

  References

  56-Abu-Omar, K, et al. (2004). "Self-rated health and physical activity the Europeal Union". Ins.

  57-Amatya Diwakar Lal(2000).Body composition status of nepalese international athletes. National Association for Sports Health & Fitness.

  58- Amiri P, Ardekani E, Jalali-Farahani S. Reliability and validity of the Iranian version of the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 Generic Core Scales in adolescents. Qual Life Res2007;19:1501-8.

  59-Andersen, L.B., Harro, M., Sardinha, L.B., Froberg, K., EkelundU, Brage, S., et al. (2006). Physical activity and clusteredcardiovascular risk in children: a cross-sectional study: The European Youth Heart Study). Lancet ;368:299-04.

  60-Ara I, Moreno LA, Leiva MT, Gutin B, Casajús JA. Adiposity, physical activity, and physical fitness among children from Aragón, Spain. Obesity. 2007;15(8):1918-24.

  61- Baker J, Horton S, (2004). “A review of primary and secondary influences on sport expertise”. High ability studies,15 (2), PP: 211-228.

  62- Beck A.T; Emevy G & reenbery R.1999.Anxiety disorders and phobias Acognitive perspective, new york: Basic books.

  63- Boutchard, R, .J.S hephardT,(2003) . iscussionH: eredity,f itness, a nd health.I n C., xercise, fitnessa,n dh ealth(pp.la 7-1 53)C. hampaignIL, : Human Kinetics.

  64-Bovet, P., Auguste, R., & Burdette, H. (2007). Strong inverse association between physical fitness and overweight in adolescents a large school-based survey. Int. J.Behav .Nutr.Phys.Act ;4: 24. 14.

  65- Brown, F.W., & Moshavi, D. (2005). "Transformational Leadership and emotional intelligence: a potential pathway for an increased understanding of interpersonal influence". Journal of Organizational Behavior, 26: 867- 871.

  66- Calle, E.E., Thun, M.J., Petrelli, J.M., Rodriguez, C., & Heath, CW Jr. (1999).Body Mass Index and mortality in a retrospective cohort of US adults. N Engl J Med ; 341:1097-105.

  67- Children's Mental Health Facts. (2010). Children and adolescents with anxiety disorder. National Mental Health Information Center. http://www.mentalhealth. samhsa.gov (accessed 12/5/2010).

  68-Doliman, J., Norton. K. and Tucker, G. (2002). “Anthropometry, fitness and physical activity”, pediatr. Exerc. Sci, 14: PP:297-312.

  69-Encyclopedia of science (2005). anxiety. www.findarticles.com

  70-Eurenins,E.,and Strenstorm,C.H.(2005).Physical activity, physical fitness and general health perception among individuals          withrheumatoid arthriets .Arthritis And rheumatisem journal. Vol.53, No.1,pp:48-55.

  71-Eustice ,c , and eustice , R (2014). what is anxiety , www.abut.com.

  72-Gillison FB, Skevington SM, Sato A, Standage M, Evangelidou S. The effects of exercise interventions on quality of life in clinical and healthy populations: a meta analysis. Social science and medicine.2009;68:1700-1710.

  73- Guoss, Roche, F.A., Chumlea, C.W., Gardner, D.J., & siervogl, M.R.(1994).The predictive value of childhood body mass index values for over- weight at age 35.AM J.clin.Nutr.59(4)810- 819.

  74-Hamer M, Stamatakis E, Mishra GD. Television- and Screen-Based Activity and Mental Well-Being in Adults. Am J Prev Med. Apr;38(4). 2010.375-380.

  75- Hasel, H., & Boldsen, J.L.(1991).Childhood condition and adult height. J Biosoc Sci.23:10.

  76- Khan RS, Marlow C, Head A. Physiological and psychological responses to a 12-week BodyBalance training programme. J Sci Med Sport 2008; 11(3): 299-307.

  77- Konstantaki and et al.j sports sci.1998 apr: 16(3):251-6.

  78- Kyle UG, Genton L, Gremion G, Slosman DO, Pichard C. Aging, physical activity and heightnormalized body composition parameters. Clin Nutr. Feb;23(1). 2004.79-88.

  79-Kyle, U.G. (2011). “Physical activity and fat free mass by bioelectrical impedance”, Med sci sport exerc ; 33, PP:576-584.

  80-Lozoff.B, Jimenez. E, Wohf. Am, Long-term development outcome of infants with iron deficiency. New- England-Journal-Medicine. Sep 5, 325 1991.

  81-Marleen, H., Dorret, I., Janin, H., Willemsen, G., Eco, J. (2008). Testing causality in the association between regular exercise and symptom of anxiety and depression. Arch Gen Psychiatry. 65(8):897-905.

  82- Mc Crindle, B.W., Williams, R.V., Mital, S.; Clark, B.J., Russell, J.L., Klein, Gand Eisenmann, J.C.(2007). “Physical activity levels in children and adolescents are reduced after the fontan procedure, independent of exercise capacity and are associated with lower perceived general health, archive of diseases in childhood Vol. ,92No. 6, pp: 509/ -514.

  83- Mcdonald , A. (2001). The prevalence and effects of test anxiety in school children , Educational psychology , VOL 21 , issue 1 , P. 89.

  84- Mikkelsson LO, Nupponen H, Kaprio J, Kautiainen H, Mikkelsso M, Kujala UM. Adolescent flexibility, endurance strength, and physical activity as predictors of adult tension neck, low back pain, and knee injury: a 25-year follow up study. Br J Sports Med 2006; 40: 107- 13.

  85-Napradit P, Pantaewan P. Physical fitness and anthropometric characteristics of Royal Thai Army personnel. J Med Assoc Thai 2009; 92(1): S16-21.

  86-Nieman D C., 3.Exercise testing and prescription: a health- related approach. 2003. 5th ed. ISBN: 0- 7674-2786-6. Mc Graw.Hill. p:86-9 , 133-47.

  87-Ortega FB, Artero EG, Ruiz JR, Vicente- Rodriguez G, Bergman P, Hagströmer M, et al. Reliability of health-related physical fitness tests in European adolescents. The Helena Study. Int J Obes 2008; 32(5): S49-57.

  88-Pastor Y, Balaguer I, Pons D, Garcia-Merita M. Testing direct and indirect effects of sports participation on perceived health in Spanish adolescents between 15 and 18 years of age. Journal of Adolescence.2003;26:717-730.

  89- Physical activity and quality of life in schoolchildren aged 11–13 years of Cuenca, Spain. Scand J Med Sci Sports 2009;19: 879-84.

  90- Power, C., Lake, J.K., Cole, T.J.(1997). Measurement and long term health risks of child and adolescent fatness .International Journal Obesity Related Metabolic Disorders; 21: 507-26.

  91- Peterson, C. (2000). "The future of optimism, American Psychological Association". 55:44-55.15.

  92- Raita K., Pork k, Taimia S, Telama R, Rasanen L, Viikari J.(1994). Effect of persistent physical activity and inactivity on coronary risk factors in children and young adults Am J Epidemiol/ 140: 195-205.

  93- Sadock BJ, Sadock AV. Anexiety disorder in children. In Benjamine J Sadock, Virginia A Sadock. Comprehensive text book of psychiatry. 7th Ed, New York; Lippincott Williams & wilkins; 2000:2558.

  94- Sarason . I(1988). Anxiety , self preoccupation and attention. Routledge.

  95-Schott N, Alof V, Hultsch D, Meermann D. Physical fitness in children with developmental coordination disorder. Research Quarterly for exercise and sport. 2007;78;438-450.

  96-Slinger JD, Verstappen FT, Breda EV, Kuipers H. the effect of body build and BMI on aerobic test performance in school children (10-15 Years). Jsports Sci Med; 5. 2006. 699-706.

  97-Truter, L., Pienaar, A.E., & Du Toit D.(2010). Relationships between overweight, obesity and physicalfitness of nine- to twelve-year-old South African children SA Fam. Pract.52(3): 227-233.

  98-Tsunawake N, Tahara Y, Moji K, Muraki S, Minowa K, Yukawa K. (2003). "Body composition and physical fitness of female volleyball and basketball players of the Japan inter-high school championship teams". J Physiol Anthropol Appl Human Sci. Vol.22,No.4, pp:195–201.

  99-Twisk JW, Kemper HC, van Mechelen W. Prediction of cardiovascular disease risk factors later in life by physical activity and physical fitness in youth: general comments and conclusions. Int J Sports Med. 2002; Suppl 1:S44-9.

  100-Vegar R & et al. Factors Predicting Changes in Physical Activity Through Adolescence: The Young-HUNT Study, Norway. J Adol H.  2011; 48(6): 616-624.

  101-Van der Heijden M, Van Dooren F, Pop V, Pouwer F. Effects of exercise training on quality of life, symptoms of depression, symptoms of anxiety and emotional wellbeing in type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Diabetologia. 2013; 56(6): 1210-25.

  102- Voderholzer V, Dersch R, Dickhut HU, Herter A, Freyer T, Berger M. Physical fitness in depressive patients and impact of illness course and disability. Journal of Affective Disorders.2011;128:160-164.

  103-Williams M H,. Nutrition for health,fitness. & sport. 2005. Seventh edition. ISBN:0-07-244170-4. Mc Grow Hill.p. 392-4.

  104- Wilmore, J.H. , and Costill, D.L.. Physiolog of sport and exerciseC. hampaignI L: Human Kineticsp ublications,1994.

  105-WHO. http://www.who.int/topics/physical_activity/en/2015.

  106-World Health Organization Group(2004)."The World Healt Organization quality of life assessment: position paper from the World Healt Organization". Society Science & Medicine, 41: 1403-1409.

  107-Wu XY, Ohinmaa A, Veugelers PJ. Diet quality, physical activity, body weight and health-related quality of life among grade 5 students in Canada. Public Health Nut 2011;5:1-7.

  108-Zhang M, Kim JC, Li Y, Shapiro BB, Porszasz J, Bross R, et al. Relation Between Anxiety, Depression, and Physical Activity and Performance in Maintenance Hemodialysis Patients. Journal of Renal Nutrition. 2014.

   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, پروژه درباره پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسیار خوب در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید. در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود که از این میان ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه چکیده مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر ...

ثبت سفارش