پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها

word 869 KB 30647 167
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۲۱,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

  چکیده

  بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور  کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حامل‌های انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط دولت آقای احمدی نژاد اجرایی شد. این کاهش یارانه پرداختی توسط دولت به گونه‌ای هدفمند با در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرفت. اما افزایش هزینه‌های تولید در شرایط اقتصادی باعث به وجودآمدن گمانه تضعیف مالی و کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدی گردید. اکنون با گذشت 5 سال وقت آن رسیده است این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن برای شرکت‌ها مشخص گردد و رهنمون‌های لازم برای اجرای فاز دوم مشخص گردد. به منظور ارزیابی، از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمایندگان صنعت کشور استفاده کرده‌ایم. شاخص‌های مالی مناسب برای پژوهش را از سازمان بورس جهانی به‌دست آوردیم و با استفاده از فن تحلیل عاملی تاییدی دقت آنها را برای ارزیابی عملکرد مالی تایید نمودیم، و میانگین شاخص‌های مالی 3 سال قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با استفاده از آزمون زوجی مقایسه کردیم. نتیجه این بود که هدفمندی یارانه‌ها تاثیری بر عملکرد مالی شرکت‌ها بورسی نداشته است. نتایج این تحقیق می‌تواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و به منظور اجرای صحیح تر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلمات کلیدی : هدفمندی یارانه‌ها، یارانه، ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد مالی، بورس تهران، صنعت،                     

                     شاخص‌های اقتصادی، سوبسید، شاخص‌های حسابداری 

  مقدمه

    اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه‌ها و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارند.

     در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال 1389 اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می‌نماید (اکبری و موذن جمشیدی، 1390).

     نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند 4 سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب 1368) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب 1373)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده 46)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل  نیز بر اساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب 1386) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند 16 سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.

     توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی ‌قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد حمایت‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود 26% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است. این دلایل ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دو چندان کرده بود (علیزاده، 1389).

     هدفمندی در مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه تعریف شده است:"هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک‌های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است‌، باید در توزیع این کمک‌ها، اولویت‌ها رعایت شود. منظور از هدفمندسازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمک‌های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت‌های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. بنابراین، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروه‌های هدف، شرط لازم هدفمند سازی است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388).

     قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای دو محور اساسی است، که یکی از آنها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانه‌ها) است. محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای  این سیاست‌های اقتصادی، تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به هرنحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت (علیزاده،1389).

     با توجه به مطالب بیان شده، آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در صورت‌های مالی شرکتها ببینیم. اکنون با گذشت 3 سال از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه‌ها، وقت آن رسیده است که پرسش ارزیابی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر پیشرفت صنایع پاسخ داده شود. همچنین به ارزیابی تاثیر این قانون بر عملکرد مالی و بازدهی آنها بررسی شود. بدین منظور به سراغ شرکتهای بورسی به عنوان نمایندگان شرکتهای فعال در صنایع کشور رفته و شاخص‌های عملکرد آنها را قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها اندازه گرفته‌ایم.

  1-2،   بیان و طرح مسأله‏

        چستر بارنارد، انواع سازمان‌ها را در نگاه خود از حیث هدف تشکیل اینگونه تقسیم‌بندی می‌کند:

  -

  -

  -

        همانطور که از سخنان بارنارد نیز پیداست، هدف تشکیل سازمان‌های تولیدی و بازرگانی کسب انتفاع پولی است. از طرفی افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. به عبارت دیگر انتفاع پولی که مد نظر بارنارد است را تهدید کرده است. زمان‌زاده بر این باور است که :

  "افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولید کنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بر صنایع مختلف) را افزایش داده است. در مقابل با توجه به کنترل قیمتی بسیاری از محصولات صنایع از سوی دولت، درآمد بنگاه‌های تولیدی به طور متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار داده و ممکن است با زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها، موجی از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها ایجاد کند."(زمان زاده،1390)

      در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه عنوان شده است: "بیشترین تاثیرپذیری از  آزاد سازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی بر است که بخش اعظمی از صنایع انرژی بر را شامل می‌شود، در این بخش با توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژی، یکسری از صنایع دچار مشکلات عدیده ای شده اند."( دهقانی ومقصودی، 1390)

      به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی یکی از بخش‌های مهم و اثر‌گذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می‌روند.( همان،1390)

     از طرفی آزاد سازی قیمت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده است. (دهقانی و مقصودی،1390) با توجه به مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاه‌مدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قابل مشاهده است. از طرفی این قانون یکی از 7 طرح،  از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی کشور می‌باشد و اجرای آن ضروری می‌باشد.

     یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،1390)

    همانطور که مشاهده می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است.  با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از  طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.

  1-3،  اهداف پژوهش

       آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف

       ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

       بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع مختلف

  1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش

          عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها و کمینه‌کردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های  انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.

         ارایه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .

  1-5، سئوالات یا فرضیه­های پژوهش

  فرضیه1: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه2: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه3: میانگین  درآمد هر سهم  شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه4: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم  شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه5: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه6: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه7: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه8: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

  فرضیه9: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.

  فرضیه10: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

   

  1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش  

     به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی استفاده نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارایه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص‌های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می‌باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص‌های حسابداری و معیار مدرن را شاخص‌های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می‌دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص‌های بسیار مهمی برای  ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد .

   

   

   

  1-6-1: معیار سنتی(برمبنای شاخص‌های ارزیابی عملکرد حسابداری)

     در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص‌هایی وجود دارد که این شاخص‌ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی[1] به منظور ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده‌اند. این شاخص‌ها شامل: نرخ بازده‌داراییها [2]، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [3]،در آمد هر سهم [4]ونسبت قیمت به درآمد هر سهم[5] می‌باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص‌هاپرداخته‌شده‌است. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

     1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می‌باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می‌گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می‌باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده میزان بهره وری شرکت از داراییها به منظور ایجاد سود خالص در یک دوره مالی است، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکت‌های تولیدی – صنعتی دارد. به عبارت دیگر این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده‌است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).فرمول محاسبه نرخ بازده‌دارایی‌ها در زیر آورده‌شده:    

    (1)                                                       سود پس از کسر بهره و مالیات   :نرخ بازده دارایی‌ها

                                                                       مجموع دارایی‌ها    

      همانگونه که در فرمول نرخ بازده‌دارایی‌ها دیده‌می‌شود، بازده بالاتر به معنای عملکرد سودآوری برای یک شرکت است. نرخ بازده‌دارایی‌ها کارا بودن مدیریت در استفاده ارز دارایی‌ها به منظور خلق سود را نشان می‌دهد. این شاخص برای مقایسه عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف و رقبا مناسب خواهد بود.

   

      1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام: این شاخص نشان‌دهنده ‌میزان درصد سودآوری  سرمایه‌گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می‌باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه‌کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می‌باشند و این موضوع باید موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه‌گیری میزان بازده‌مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می‌باشد. اگر چه این نسبت از راه‌های زیادی قابل محاسبه است(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). اما یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه این نسبت در فرمول زیر بیان گردیده است:

   

  (2)                                                 سود پس از کسر بهره و مالیات : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  

                                                             حقوق صاحبان سهام

   

        به دلیل اینکه فقط حقوق صاحبان سهام در این شاخص در مخرج منظور می‌گردد، این شاخص تاثیر مستقیمی از میزان استقراض شرکت به منظور تامین مالی می‌پذیرد. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان‌دهنده‌کارایی مدیریت سرمایه و ایجاد بازده بیشتر به سهامداران خواهد بود.

       1-6-1،ج) درآمد هر سهم: درآمد هرسهم هم یکی دیگر از شاخص‌هایی است که قدرت شرکت را نشان می‌دهد.

  درآمد هر سهم یکی از عمومی ترین شاخص‌هایی است که برای تعیین قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص یکی از مولفه‌های محاسبه نسبت قیمت به درآمد هر سهم نیز محسوب می‌گردد .این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل واکنش‌های سرمایه‌گذاران به ایجاد سود پیش‌بینی شده توسط شرکت، این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور محاسبه این نسبت، سود خالص در دسترس سهامداران عادی باید تقسیم بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت در همان دوره ایجاد سود گردد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

      (اگر تعداد سهام شرکت به واسطه افزایش سرمایه تغییر کرد، از میانگین وزنی برای تعیین این شاخص طی دوره باید استفاده‌شود.) فرمول محاسبه درآمد هر سهم در زیر آورده‌شده‌است .(چن و کیم،  2007) :

  (3)                                                                سود خالص سهامداران عادی : درآمد هر سهم

                                                                          تعداد سهام منتشر شده

       یکی از راه‌های مناسب برای کشف میزان رشد شرکت‌ها محاسبه این شاخص و مقایسه آن با سال‌های قبلی فعالیت آن شرکت می‌باشد. گاهی این شاخص به عنوان مهمترین شاخص برای اندازه‌گیری سودآوری شرکت‌ها نیز در نظر گرفته‌می‌شود.

      1-6-1،د) شاخص قیمت بر درآمد هر سهم: این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران مایل به پرداخت چه مبلغی در برابر دریافت هر دلار سود می‌باشند. اگرچه معیارهای زیاد دیگری برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری توسط سهامداران باید در نظر گرفته‌شود، این نسبت یکی از مشهورترین شاخص‌ها برای تحلیل عملکرد شرکت می‌باشد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011) این شاخص حاصل تقسیم قیمت بازار سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید: (ترونگ 2009)                       

  (4)                                                             قیمت بازار هر سهم : نسبت قیمت به سود هر سهم 

                                                                          سود هر سهم                                                                        

   

     سود هر سهم از صورتهای مالی منتشرشده توسط استخراج می‌گردد، در صورتیکه قیمت هر سهم جایی گزارش نمی‌شود و از منابع جدید دیگری بدست می‌آید. منطق اصلی نسبت قیمت به درآمد هر سهم بیانگر این موضوع است که بازار برای کسب سود از هر سهم تمایل به پرداخت چه مبلغی دارد.

  1-6-2، معیارهای مدرن(شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر ارزش)

      در این مدل از  چهار شاخص جدیدی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها که توسط گروه متخصصان  سازمان بورس  برای ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی _ صنعتی مشخص شده‌اند استفاده‌می‌گردد.این شاخص‌ها شامل ارزش افزوده اقتصادی[6]، ارزش افزوده بازاری[7]، بازده جریان نقد در سرمایه گذاری [8]و ارزش افزوده نقدینگی[9] را شامل می‌شود (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).

     1-6-2،الف) ارزش افزوده اقتصادی: این شاخص اولین بار توسط استرن استوارت و همکارانش مطرح شد. این شاخص نشان‌دهنده سود اقتصادی شرکت می‌باشد که با سود حسابداری تفاوتهایی نیز دارد. دردهه 90 میلادی، محبوبیت ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری عملکرد شرکتها افزایش یافت. یکی از عوامل موفقیت  این شاخص، در نظر گرفتن هزینه سرمایه‌ای و محاسبه آن در ارزیابی عملکرد است. این شاخص بیان می‌کند که تنها زمانی ارزش یک شرکت زیاد خواهد‌شد که بازده آن از هزینه سرمایه بیشتر باشد. از آنجاییکه سرمایه‌گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل‌شدن ریسک تجاری، در انتظار دریافت پاداش هستند، سود عملیاتی شرکت به منظور خلق ارزش برای سهامداران باید از هزینه سرمایه فراتر برود. (حسینی آزان آخاری و مهدوی،1387) این موضوع که فلسفه زیر بنایی ارزش افزوده اقتصادی است از طریق رابطه زیر بیان می‌شود(باسیدور و باکوییست، بوراند و سایرین، 1997) :

   

   

  EVAt = NOPAT – WACC(CAPITALt-1 )                                                                  (5)

  NOPAT : t سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره

  WACC :میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه ای

  CAPITALt-1  :( t-1 انتهای )   tمجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره

         فرمول دیگری نیز برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد. در این روش برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی در هرسال، حاصلضرب سرمایه بکارگرفته شده را در اول دوره‌ مالی در اختلاف بین نرخ بازده داراییهای سرمایه‌ای و میانگین موزون هزینه سرمایه در پایان دوره می‌باشد که این تعریف در فرمول زیر قابل مشاهده نیز هست(کرامر و پاشنر، 1997):

   

  [1] ISE : International Stock Exchange

  [2] ROA

  [3] ROE 

  [4] EPS

  5 P/E

  [6] EVA

  [7] MVA

  [8] CFROI

  [9] CVA

   

 • فهرست:

  فهرست

  فصل اول: کلیات تحقیق... 1

  1-1،  مقدمه. 2

  1-2،   بیان و طرح مسأله‏ 4

  1-3،  اهداف پژوهش... 6

  1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش... 7

  1-5، سئوالات یا فرضیههای پژوهش... 7

  1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش... 8

  1-6-1: معیار سنتی.. 9

  1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها 9

  1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام. 10

  1-6-1،ج) درآمد هر سهم: 10

  1-6-1،د) شاخص قیمت بر درآمد هر سهم: 11

  1-6-2، معیارهای مدرن. 12

  1-6-2،الف) ارزش افزوده اقتصادی.. 12

  1-6-2،ب) ارزش افزوده بازاری.. 13

  1-6-3،ج) بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده. 15

  1-6-2،د) ارزش افزوده نقدی : 17

  1-7، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته. 18

  1-8، روش انجام پژوهش: 22

  1-9،  واحد تحلیل آماری.. 23

  1-10، ابزار و روش گردآوری داده‌ها 25

  1-11، روشهای تحلیل داده‌ها 25

  فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه تحقیق... 27

  2-1، مقدمه. 28

  2-2، یارانه. 29

  2-2-1) انواع یارانه‌ها 30

  2-2-2) روشهای پرداخت یارانه. 30

  2-2-3) روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف.. 31

  نظام نقدی.. 31

  2-2-4)تاریخچه یارانه در جهان. 32

  ایران. 32

  لهستان. 35

  بلغارستان. 35

  اندونزی.. 36

  چین.. 38

  ترکیه. 39

  2-2-5، هدفمندی یارانه‌ها 42

  2-3، ارزیابی عملکرد شرکت.. 45

  2-5-1، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور. 48

  2-5-2، اهمیت ارزیابی عملکرد. 48

  2-5-3، اهداف ارزیابی عملکرد. 50

  2-5-4، انواع ارزیابی عملکرد. 51

  2-5-6، فرایند ارزیابی عملکرد. 52

  2-5-7، معیارهای ذهنی عملکرد. 53

  2-5-8، معیارهای عینی عملکرد. 53

  2-6، معیارهای ارزیابی عملکرد. 53

  2-6-1، عملکرد مالی.. 54

  2-7، مدلهای ارزیابی عملکرد مالی.. 56

  2-7-1، مدلهای حسابداری.. 57

  2-7-1،الف) سود. 58

  2-7-2،ب) سود هر سهم(EPS) 58

  2-7-2،ج) رشد سود. 59

  2-7-2،د) سود تقسیمی.. 60

  2-7-2،ه) جریانهای نقدی آزاد. 61

  2-7-2،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. 62

  2-7-2،ح) نرخ بازده داراییها 63

  مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن. 63

  2-7-3، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 64

  2-7-3،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E.. 65

  2-7-3،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام. 65

  2-7-3،ج) نسبت Q توبین.. 65

  نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری.. 67

  2-7-4، مدلهای اقتصادی.. 69

  2-7-4،الف) ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 69

  مزایای ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 71

  معایب ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 72

  2-7-4،ب) ارزش افزوده بازار (MVA). 73

  2-7-4،ج) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده. 75

  مزایای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده. 76

  2-8، پیشینه پژوهش... 78

  2-8-1، پژوهش‌های خارجی.. 78

  2-8-2، پژوهش‌های داخلی.. 83

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 90

  3-1، مقدمه. 91

  3-2، روش پژوهش... 91

  3-3، جامعه آماری.. 92

  3-4،نمونه پژوهش... 92

  3-5، متغیرهای پژوهش... 94

  3-5-3، درآمد هر سهم. 94

  3-5-4، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم. 95

  3-5-5، ارزش افزوده اقتصادی.. 95

  3-5-6، ارزش افزوده بازاری.. 96

  3-5-7، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده. 96

  3-5-8، ارزش افزوده نقدی.. 97

  3-6، روش جمع آوری اطلاعات.. 98

  3-7،  روش و تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 98

  فصل چهارم : یافته‌های پژوهش.... 99

  مقدمه. 100

  4-1، توصیف داده ها 101

  4-1-1 ،   توصیف شاخص های ارزیابی عملکرد قبل  وبعداز هدفمندی یارانه ها 101

  4-2، فرضیه‏های پژوهش... 104

     فصل پنجم: یافته ها و نتیجه گیری وپیشنهادات... 119

  1-5، جمع بندی.. 120

  3-5، بحث.. 125

  4-5، محدودیت‌های پژوهش... 126

  6-5، پیشنهاد. 127

  پیوست ها 129

  پیوست 1. 129

  پیوست2. 151

  منابع.. 156

  منبع:

  منابع

  منابع فارسی

   

  1)

  2)

  3)

  جهانخانی، علی و احمد ظریف ‌فرد (1374)، " آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟ "، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره‌های 7و 8، ص‌ص. 70-48.

  5)

  6)

  راعی، رضا و علی سعیدی (1387)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

  8)

  9)

  10)

  11)

  12)

  13)

  14)

  15)

  16)

  17)

  18)

  19)

  20)

  21)

   

   

   

  منابع لاتین

  Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T. T., and A. V. Thakor (1997). " The Search for The Best Financial Performance Measure", Financial Analysts Journal, May./June., pp. 10-20.

  Bausch A. E., Barbara, W. and M. Blome (2003). " Is Market Value-Based Residual Income a Superior Performance Measure Compared to Book Value-Based Residual Income ? ",Working Paper 2003, No. 1. Justus-liebig-Universitat.

  Booth G., Kallunki, J., Martikainen, T., (1996),"Post Announcement Drift and Income Smoothing: Finnish Evidence", Journal of Business Finance and Accounting, 23: PP 197-211.

  Charles, L. B.,Sarver, L. and T. Strickland (2004). "EVA, MVA and CEO Compensation: Further Evidence", American Business Review, June, Issue 3, pp. 82-87.

  Chen , M.-H., Kim, W. G., & Chen, C.Y. ((An investigation The Mean reversion of Hospitality stock prices towards their fundamental values: The case of Taiwan )) . Hospitality management , 26(2) , (2007) , p.453-467

  Chen, S. and J. L. Dodd (2001). "Operating Income, Residual Income and EVA(TM): Which Metric Is More Value Relevant?" Journal of Managerial Issues, Spring, Vol. 13, Issue 1, pp 65-87.

  Devinney Timothy M., Pierre J. Richard, George S. Yip, Gerry Johnson ,(2004) , " Measuring Organizational Performance in Management Research: A Synthesis of Measurement Challenges and Approaches ", Australian Graduate School of Management, Presented in AOM Conference.

  Dodd, J. L. and J. Johns (1999). " EVA Reconsidered ", Business and Economic Review, April/June, Vol. 45, Issue 3, pp. 13-18.

  Fatemi, A., Desai, A. S. & Katz , J. P., ((wealth creation & managerial pay : MVA & EVA as a determinants of executive compensation.)) , Global Finance Journal, 14(2),(2003), p.159-179

  Ferguson, R. and D. Leistikow (1998). "Search for the Best Financial Performance Measure ", Financial Analysts Journal, Jan./Feb.,Vol.54, No.1, pp. 80-86.

  J.M.Bacidore , J.A.Boquist ,T.T.Mil Bourand ,A.V.Thakor  ((The Search For The Best Financial   Performance Measure)), Financial Analysis Journal ,(May / June 1997 ) , p.15.

  Kallunki ,J. ,Silvola , H. (2008). " The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing", Management Accounting Research Vol.19, pp.62–79.

   

  Kim, J. J., Ahn, J. H., &Yun, J.K., ((Economic Value Added (EVA) as a proxy for market value added (MVA) and accounting earnings : Empirical evidence from the business cycle )) , Journal of Accounting & Finance Research ,12(1) , (2004) ,p.40-48

  Kramer, J. K., &Pashner, G. (( An empirical analysis of economic Value Added as a proxy for market value added )) Financial Practice & Education, 7(1),(1997) ,p.41-49

  Krolick, Debra L. (2005). " The Relevance of Financial Statement Information for Executive Performance Evaluation", The International Journal of Accounting, Vol. 40, pp. 115-132.

  Lehn, K. and A. K. Makhija (1996). " EVA, Accounting Profits and CEO Turnover: An Empirical Examination ", Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 10, No. 2, pp. 90-97.

  Lovata, L. M. and M. L. Costigan (2002). " Empirical Analysis of Adapter Value Added ", Management Accounting Research, Vol. 13, pp. 215-228.

  Makelainen, Esa (1998). " Economic Value Added as a Management Tool "                       , [Online]. . [16 Jul. 2005].

  Moyer, R. C.,McGuigan, J. R. & Kretlow, W. J. ((Contemporary financial management. Usa : West ))

  Nese .Yalcin , Ali . Bayrakdaroglu , Cengiz Kahraman ((Application of fuzzy multi- criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries)), Expert systems with Applications ,(2011) ,p.350-364

  Ou, J. and Penman, S. (1989) "Financial Statement Analysis and the Prediction of Return", Journal of Accounting & Economics 11: PP 299 – 305.

  Pahlo Fernandez and Laura Reinoso, Shareholder Value Destroyers in USA: Year 2002, (2003), pp.1-17

  Pope, P., Inyanngete, G., (1992) "Differential Information, the Variability of UK Stock Return and Earnings Announcements ", Journal of Business Finance and Accounting. 19 PP: 603- 626.

  Stewart, G. B. (1991). The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. New York: Harper Business Publisher.

  Truong, C. ((Value investing using price earning ratio in New Zeland.)) , University of Auckland Business Review , 11(1), (2009) , p.1-7

  Worthington, A. and T. West (2004). " Australian Evidence Concerning the Information Content of Economic Value Added " Australian Journal of Management, Vol. 29, No. 2, December, pp. 201-242.

  Young, S. D. (2000). EVA & Value-Based Management: A Practical Guide to Implementation. Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill.

   

  http://WWW.codal.ir

  http://WWW.Tsetmc.Com

  http://WWW.Tse.com

  http://WWW.Irfarabourse.com

  http://WWW.rdis.com

  http://www.donya-e-eghtesad.com

  http://www.irandoc.ir

  http://www.sid.ir

  http://rc.majlis.ir

  http://www.tasnimnews.com


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, پروژه درباره پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ‌ها

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چک‍یده تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی چکیده بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت ایفا می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملکرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد مالی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ...

چکيده رونق بازار سرمايه موجب افزايش سرمايه­گذاري خصوصي و توليد ملّي مي­شود. شناسايي متغيّرهاي مؤثر بر قيمت سهام يکي از عواملي است که امکان هدايت بازار سرمايه را به وضعيت ثبات و رونق اقتصاد

ثبت سفارش