پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها

word 6 MB 30968 167
1394 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۶۶,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد هنر اسلامی

  گرایش فلز

  چکیده

  چکیده حاضر با هدف شناسایی، معرفی و احیا هنر آبگینه در دوران معاصر مدون گشته است و در پژوهش حاضر این هدف با تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسانه‌ی آثار موجود در ایران معاصر و همچنین عرضه آن در بازارهای جهانی معتبر قابلیت تحقق را دارد. به طور کلی ساخت آثار آبگینه با سبک‌های مورد بررسی و معرفی شده باید دارای ویژگی‌ها و کیفیت لازم برای روبرو شدن با اقبال جهانی باشد و در جهت استفاده‌ی کاربردی در  حوزه هنر آبگینه معاصر حرکت کند. حال در پاسخ به این مسئله که بیشترین استعداد و خصوصیت مؤثر در بخش فروش زیورآلات آبگینه ایران در بازارهای جهانی چیست و چگونه می‌توان جایگاه ویژه‌ای را برای این هنر تاریخی در سطح جهانی ایجاد نمود، پرسشنامه‌ای مدون گشته و به جهت کمک به گردآوری اطلاعات مورد نیاز، در اختیار جامعه آماری تعریف شده‌ای قرار گرفته است. تهیه و تنظیم اطلاعات به دست آمده از این پرسشنامه‌ها در ابتدای امر به روش میدانی صورت پذیرفته و با تحلیلی تلفیق شده با مطالعات کتابخانه‌ای موجب گردآوری داده‌ها و یافته‌های پژوهش گشته است. نتایج حاصل شده از این یافته‌ها حاکی از آن است که در وهله‌ی نخست با احیاء مهره‌های شیشه‌ای گذشته و اعمال کیفیت و خلاقیت در ساخت مجدد این نوع آثار می‌توان جایگاه ویژه‌ای را در بازار‌های جهانی هنر ساخت که به تبع آن استقبال مشتریان را نیز در پی خواهد داشت که این امر آثار را در زمرهی بهترین سوغات صنایع دستی قرار خواهد داد.

  واژگان کلیدی: زیورآلات آبگینه، جهانی شدن، بازار داخلی و جهانی هنر، الگوهای نوین

   

  مقدمه

  کیفیت هر اثر هنری در گرو محتوای ایدئولوژی، ذائقه هنری و میزان علاقمندی مخاطب به آن است. گرچه ظاهر اثر هنری نیز حائز اهمیت است؛ اما در مقایسه با محتوای معنوی آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد و به جز هدف مادی،  برآورده ساختن نیازهای معنوی یک اثر، چون کسب دانش سازنده و مخاطب و زیباشناسی نیز از ویژگی‌های خاص بازار هنر است.

  ایده‌های جدید اگر با حمایت و استقبال روبرو شوند، شانس باقی ماندن و رشد کردن را پیدا می‌کنند، حال اگر حمایت از سوی مخاطبان خاص و هنردوست صورت گیرد، منجر به رشد کیفی اثر هنری می‌شود و اگر مورد توجه مخاطب عام قرار گیرد، علاوه بر رشد کیفی، رشد کمی اثر را نیز در پی خواهد داشت؛ به طوری که مصرف کننده به صورت روزمره با آن سروکار داشته باشد و هنر را بخشی کاربردی از زندگی خود سازد و این خود راهکاری است که منجر به  تکامل اثر هنری می‌شود. از این طریق است که می‌توان مفاهیم فرهنگی و هنری را به بیان و شیوه‌ا‌ی جدید برای نسل امروز عرضه داشت و آن را به گونه‌ای منتقل کرد که خوش‌آیند باشد و مورد توجه وی قرار گیرد. این فعالیت را می‌توان حتی در عرصه‌ها‌ای چون بینال‌های (دو سالانه‌ها) داخلی و جهانی با حضوری فعال و درخشان محقق ساخت.

  به بیان دیگر این رویکرد با تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه و همراه ساختن صنایع دستی، با مفهوم هنر به معنی خلاقیت و عدم تکرارپذیری اگر چه به سختی امکان‌پذیر است؛ اما می‌توان یک اثر را با ابتکار و ادغام کردن رشته‌های دیگر همانند نقاشی، گرافیک در کنار صنایع دستی، همچنین استفاده از تکنیک‌های جواهرسازی، محصولی تکراری و عاری از خلاقیت را به اثری نو و بدیع و در عین حال جذاب مبدل ساخت. به طور مثال یک تابلویی نقاشی می‌تواند به جای نصب شدن بر روی دیوار در قالبی کاربردی‌تر به عنوان زیورآلات مورد استفاده قرار گیرد. این آثار مبتکرانه می‌توانند با موادی شفاف و در عین حال دارای پیشینه‌ای عمیق به همراه خلاقیت و نوآوری‌های به روز شده خلق شوند و در اختیار هنردوستان و زیبادوستان قرار گیرند. نحوه‌ی ارائه‌ی این آثار باید به گونه‌ای باشد که هنر و فرهنگ ملی دیرینه و معاصر ایران را بازتابانند و آن را به خارج از مرزها انتقال دهند و موجب تثبیت و گسترش این غنای فرهنگی در بازارهای جهانی گردند.

  پژوهش حاضر در چهار فصل تدوین گردیده است و در فصل اول به کلیات پژوهش که شامل ادبیات نظری، سئوالات و اهداف و مسئله تحقیق است، پرداخته شده است. فصل دوم تاریخچه‌ای از شیشه‌گری ایران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی را شامل می‌شود که جهت ورود به بحث اصلی مورد بررسی قرار گرفته است در این قسمت به منظور آشنایی با مفاهیم، تعاریف مربوط به پیشینه تحقیق در پیشینه نظری از طریق جستجوی کتابخانه‌ای، جستجوی اینترنتی و رجوع به تحقیقات و پروژه‌های انجام شده، مطالعات نسبتا گسترده‌ای صورت گرفت. شرح و ماحصل این مطالعات در فصل دوم انعکاس یافته است . از این اطلاعات مبنایی برای محورهای مصاحبه و سپس پرسشنامه بدست آمده است. در فصل دوم به سازوکار معاصر اقتصاد جهانی هنر و تحلیل مضامین جذاب هنر معاصر ایران و رابطه میان بازار هنری و اقتصاد بازار پرداخته شده که به جهت ورود و عرضه آثار به بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران انجام پذیرفته و همچنین در این فصل به ویژگی‌های بسته‌بندی مناسب جهت روبرو شدن با اقبال اقتصادی و فرهنگی و جهانی شدن پرداخته شده است  علاوه بر این پرسشنامه‌ها و آمار‌های دقیق بدست آمده از آن‌ها در این فصل مدون گشته است. در این تحقیق از پرسش نامه بعنوان اصلی ترین ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است. چرا که جمع آوری اطلاعات با این حجم و در این مدت زمان محدود با سایر ابزار های دیگر ممکن نبود. علاوه بر آن سؤالات برای تمام آزمودنیها از طریق پرسش نامه هماهنگ و یکسان است. این خود می تواند گامی در جهت دقت و اعتبار اطلاعات جمع آوری شده باشد. همانطور که ذکر شد؛ گزاره‌های مربوط به پرسش‌نامه با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه با چند تن از خبرگان بدست آمده است که در این فصل بدان پرداخته شده است. به جهت رسیدن به اهداف تحقیق حاضر فصل پایانی به بحث
  نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های پژوهش و بر مبنای پاسخ به پرسش‌های اصلی طرح اختصاص داده شده است.

  فصل اول:

  کلیات پژوهش

  -1 بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع

  توجه به هنر آبگینه با در نظر گرفتن پیشینه‌ی پر محتوای آن در ادوار گذشته و قدمت و کیفیت ساخت آن در طول تاریخ از مناظر گوناگون حائز اهمیت است و این اهمیت در پرداختن به حوزه‌ی ساخت زیورآلات آبگینه در دوران معاصر ایران با در نظر گرفتن کمبود آثار با کیفیت تشدید می‌گردد. با توجه به عدم اهمیت لازم و کافی به این هنر ارزشمند و شاخص و محدودیت پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی زیورآلات آبگینه ، شناخت این بخش از هنر آبگینه و طرح چنین مبحثی ضرورت می یافت. بدین سبب پژوهش حاضر در جهت ارائه‌ی طرحی سامان یافته برای تفسیر و شناسایی هنر زیورآلات آبگینه معاصر مدون گشته است.

  ضرورت بررسی، تحقیق و پژوهش در این زمینه، ادغام دو مقوله‌ی هنر در مفهوم عام آن و صنایع دستی در مفهوم هنری کاربردی است که منجر به خلق یک اثر مبتکرانه و منحصر به فرد می‌شود و با  ارائه راهکارهایی در زمینه‌ی شناخت بازارهای جهانی و نحوه‌ی ارائه‌ی محصول در این عرصه سعی در معرفی استعداد آبگینه ایرانی در قالب زیورآلات را دارد. همچنین در این پژوهش ضرورت احیاء فرهنگ ملی در قالب هنر صنایع دستی و یافتن جایگاهی موفق و ماندگار برای زیورآلات شیشه‌ای معاصر ایران در میان اقشار مختلف و بازارهای مصرفی متفاوت مطرح گشته است.

   

  1-2 سئوالات پژوهش

  1- بیشترین استعداد و خصوصیت مؤثر برای حضور زیورآلات آبگینه‌ی ایران در بازارهای جهانی چیست؟

  2- چگونه می‌توان جایگاه ویژه‌ای را برای زیور آلات آبگینه ایران در سطح جهانی ایجاد نمود؟

  3- چگونه می‌توان زیورآلات شیشه‌ای گذشته را با تکنیک‌ها و روش‌های جدید احیا و در جایگاه هنر امروزی ارائه کرد؟

  4- آیا می‌توان زیورآلات آبگینه معاصر را جزء بهترین سوغات صنایع دستی ایران به شمار آورد؟

   

  1-3 فرضیه‌های پژوهش

  با توجه به سوالات اساسی پژوهش فرضیاتی مطرح می‌گردد که می‌توانند پاسخی احتمالی به پرسش‌ها باشند. این فرضیات عبارتند از:

  1. موتیف‌ها و طرح‌های اسلامی و ایرانی گذشته به تازگی به عنوان نقشمایه‌هایی جهانی مطرح گشته است. این طرح‌ها و نقش مایه‌ها در قالب‌های متفاوتی چون زیور‌آلات، البسه، فرش‌ها و ... نمود یافته‌اند. استقبال جهانی تجربه شده درباره‌ی این نوع نقوش چنین تصوری را بوجود می‌آورد که ارائه‌ی زیورآلات آبگینه در قالب طرح‌ها و نقش مایه‌های ایرانی- اسلامی نیز می‌تواند با موفقیت در بازار‌های جهانی مواجه شود.

  2. ایجاد یک اثر هنری خلاقانه همراه با نقشمایه‌های مورد پسند مخاطبان هر نسل یکی از عوام مؤثر در پیدایش جایگاهی موفق در بازار جهانی است. همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته‌بندی مناسب، از جمله عواملی هستند که می‌توانند شانس روبرو شدن با اقبال جهانی را افزایش دهند.

  3. با مطابقت دادن آثار با سلایق اقشار مختلف امروزی، می‌توان به ساخت زیورآلات آبگینه پرداخت. همچنین روش‌ها و تکنیک‌های تازه‌ی امروزی و سهولت ساخت نسبت به گذشته موجب پیشبرد کیفیت و افزایش کمیت می‌گردد و مجموعاً موجب ساخت اثری می‌شود که سلیقه‌ی مخاطب خود را شناخته و محصول مورد نظر وی را به او ارائه کرده است.

  4. با توجه به ایجاد روش‌ها‌ی خلاقانه و نو و کاربرد آن‌ها در ساخت زیور‌آلات آبگینه‌ی معاصر و همچنین در پی داشتن کیفیت همراه با منحصر به فرد بودن اثر، می‌توان چنین برداشت کرد که در سالهای اخیر با توجه به رضایتمندی خریداران، زیورآلات آبگینه را می توان جز بهترین صنایع دستی ایرانی قرار داد.

  1-4 اهداف پژوهش

  1-شناسایی، معرفی و احیا زیورآلات آبگینه گذشته در قالب زیور آلات آبگینه معاصر ایران که موجب جلوگیری از انزوا و به فراموشی سپرده شدن این هنر غنی و پر مایه می‌شود.

  2- شناسایی و ارائه عوامل مؤثر در معرفی زیورآلات آبگینه ایران معاصر در بازارهای داخلی و جهانی به صورتی که علاوه به رشد کمی رشد کیفی را نیز در پی داشته باشد.

  3- معرفی پتانسیل‌ها و ویژگی‌های خاص هویت ملی که در آثار باید وجود داشته باشد و از این طریق بتوان مفاهیم فرهنگی را انتقال داد و تأثیر وجود خلاقیت در آثار هنری را ارزیابی کرد، همچنین بررسی شرایط حضور و برخورداری از جایگاه ویژه در عرصه جهانی را مورد توجه قرار داد.

   

  1-5 پیشینه پژوهش

  از آنجایی که هنر آبگینه در ایران سابقه بسیار طولانی دارد، مقالات و متونی راجع به تاریخچه و ظروف، اشیاء، زیورها که هم اکنون در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، نگاشته شده است. اما از منظر پرداختن به مبحث زیور‌آلات آبگینه معاصر ایران، موردی یافت نشد به جز تعدادی تحقیق که تا حدودی به بخش‌هایی از موضوع مورد بحث نزدیک می‌باشد. تحقیقاتی که با موضوع این رساله نزدیک بوده است عبارتند از:

   

  - مقاله‌ای با عنوان الگوهای سنتی و مدرن طراحی زیور ایرانی (از پیش از مادها تا پهلوی) نوشته ریحانه راعی در شماره 3 از فصلنامه پژوهش هنر سال 1392:

  در این مقاله الگوهای سنتی و مدرن زیور ایرانی ذکر شده است. این تحقیق الگوها را در هر دوره از ابتدای تاریخ تا امروز، وابسته به ابزار و مصالح که با اندیشه واعتقادات رایج در هر زمان، صورت متفاوتی یافته است، می‌داند. این مقاله می‌تواند به عنوان یکی از طرح‌های بررسی شده در حوزه‌ی زیورآلات، در بخش‌های مختلف پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین فصل و مبحث کمک کننده در این رابطه، پرداختن دوره‌ای به ساخت زیورآلات است که موجب شناخت تاریخچه‌ای از الگو‌های سنتی در ساخت زیورآلات می‌گردد. تفاوت اساسی میان این مقاله و طرح پژوهشی حاضر کلی بودن مبحث زیورآلات در مقاله است که در پایان نامه این مبحث به صورت اختصاصی به زیورآلات شیشه‌ای پرداخته است.

 • فهرست:

  مقدمه.............................................................................................................................................................................. 1

   

  فصل اول: کلیات پژوهش................................................................................................ 4

  1-1 بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع......................................................................................... 5

  1-2 سئوالات پژوهش............................................................................................................................................... 5

  1-3 فرضیه‌های پژوهش........................................................................................................................................... 6

  1-4 اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 7

  1-5 پیشینه پژوهش.................................................................................................................................................. 7

  1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش....................................................................................................................... 12

  1-7 معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها.................................................................................................................... 13

  1-8 محدودیت‌های پژوهش................................................................................................................................... 14

   

  فصل دوم: تاریخچه شیشه‌گری و بررسی ساز و کار معاصر اقتصاد جهانی هنر... 15

  2-1 شناخت شیشه................................................................................................................................................. 17

  2-2 تاریخچه ی مختصری پیرامون کشف شیشه های رنگی....................................................................... 17

  2-3 تاریخچه شیشه‌گری ایران............................................................................................................................. 19

  2-3-1 شیشه گری در دنیای باستان ................................................................................................................ 19

  2-3-2 شیشه‌گری پیش از تاریخ تا دوران هخامنشی................................................................................... 21

  2-3-3 شیشه‌گری در دوران هخامنشی ........................................................................................................... 22

  2-3-4 شیشه‌گری در دوران پارت و ساسانی ................................................................................................. 23

  2-3-5 شیشه گری در دوران اسلامی................................................................................................................ 24

  2-4 زیورها و سایر اشیاء ....................................................................................................................................... 26

  2-4-1 مهره های شیشه ای قرن اول تا چهارم ق.م...................................................................................... 26

  2-4-2 مهره های شیشه ای قرن اول تا سوم میلادی................................................................................... 28

   

  2-5 سازوکار معاصر اقتصاد جهانی هنر.............................................................................................................. 35

  2-5-1 هنر و اقتصاد................................................................................................................................................ 35

  2-5-2 اقتصاد جهانی هنر...................................................................................................................................... 37

  2-5-3 هنر و جهانی شدن.................................................................................................................................... 39

  2-6  تحلیل بن‌مایه‌های جذاب هنر معاصر ایران............................................................................................. 44

  2-6-1 خاص گرایی................................................................................................................................................. 44

  2-6-2 نیوارنیتالیسم در پاسخ به توقع مخاطب غربی................................................................................... 46

  2-6-3 خودنمود در نمایش زندگی زیسته........................................................................................................ 48

  2-7 رابطه بازار هنری و اقتصاد بازار.................................................................................................................... 50

  2-7-1 ویژگی‌های بازار هنری............................................................................................................................... 50

  2-7-2 نظام تجارت مستقل.................................................................................................................................. 51

  2-7-3 وظایف بازار.................................................................................................................................................. 51

  2-7-4 ضرورت سامان بخشیدن به مدیریت بازار هنری............................................................................... 51

  2-7-5 ساختار نظام حقوقی و مدیریت بازار هنری........................................................................................ 52

  2-8 بسته‌بندی عامل مهم فروش......................................................................................................................... 52

  2-8-1 اهمیت بسته‌بندی...................................................................................................................................... 55

  2-8-2 فواید بسته‌بندی......................................................................................................................................... 56

  2-8-3 طراحی بسته‌بندی..................................................................................................................................... 56

   

   

  فصل سوم: تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی  و تجزیه و تحلیل یافته‌ها............. 58

  3-1 ساختار اثر هنری............................................................................................................................................. 59

  3-1-1 درک اهمیت شکل اثر هنری.................................................................................................................. 59

  3-1-2 نسبت شکل و معنا.................................................................................................................................... 59

  3-1-3 ساختارگرایی............................................................................................................................................... 60

  3-2 معنای زیبایی شناسی.................................................................................................................................... 60

  3-2-1 سه کانون تمرکز زیبایی شناسی............................................................................................................ 65

  3-2-2 پنج مسئله در زیبایی شناسی تحلیلی................................................................................................. 68

  3-3دسته‌بندی آثار از‌نظر تکنیک و تزئینات، تنوع فرم و‌شکل و طرح و‌تحلیل زیبایی شناسانه‌ آن‌ها 71

  3-3-1 تکنیک و تزئینات....................................................................................................................................... 71

  3-3-2 تنوع فرم و شکل........................................................................................................................................ 83

  3-3-3 تنوع طرح و نقش...................................................................................................................................... 86

  3-3-4 موارد مورد استفاده در آثار زیورهای آبگینه معاصر.......................................................................... 91

  3-3-5 کاربرد زیورها............................................................................................................................................... 93

  3-4 آمار‌گیری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها............................................................................................................ 94

  3-4-1 روش نمونه گیری..................................................................................................................................... 102

  3-4-2 بررسی روایی پرسش‌نامه........................................................................................................................ 103

  3-4-3 بررسی پایایی پرسش‌نامه........................................................................................................................ 103

  3-4-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات............................................................................... 104

  3-4-5 تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های نمونه............................................................................................. 107

  3-4-6 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق............................................................................................................ 113

  3-4-7 نتایج استنباطی داده ها.......................................................................................................................... 118

  3-4-8 نتیجه گیری آمارها.................................................................................................................................. 137

   

   

  فصل چهارم: آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری............................................................. 140

  4-1 آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری.................................................................................................................... 141

  4-2 پیشنهادات....................................................................................................................................................... 145

  شرح پروژه عملی...................................................................................................................................................... 147

  منابع............................................................................................................................................................................. 155

   

  منبع:

  احمدی، بابک، (1383)، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز.

  اتفاق، مرتضی،(1383)، بسته‌بندی کالاهای صادراتی (قسمت چهارم و پایانی)، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 5، صص 93-104.

  اتفاق، مرتضی، (1382)، طراحی بسته بندی: روش های بسته بندی کالاهای صادراتی (قسمت دوم)، مجله بررسی‌های بازرگانی،شماره 3، صص 91-109.

  آقا زاده،هاشم و حقیقی،محمد و ابراهیمی،الهام، (1390)، بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 40، صص111- 146.

  آذر، عادل ومومنی، منصور، (1379)، آمارو کاربرد آن در مدیریت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

  بی نام، (1389)، چشم‌اندازی بر بازار تحولات آثار هنری در نیمه اول سال2010، هنر فردا، شماره 28.

  بی نام، (1337)،اقتصاد،  نامه اتاق بازرگانی، شماره 73، صص 42-45.

  بیگی، م.حسن، (1365)، مروری بر صنایع دستی ایران، تهران، انتشارات ققنوس.

  پاکباز، رویین، (1383)، دایره المعارف هنر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.

  تاملینسون، جان، (1381)، جهانی شدن و فرهنگ، مترجم محسن حکیمی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  تجویدی، زهرا، (1356)، شیشه‌گری دستی در ایران، تهران، سازمان صنایع دستی ایران.

  جاده لم، کارل، (1935)، شیشه ایرانی، موزه ملی استکهلم.

  حامی، دکتر احمد، (1373)، مصالح ساختمان،تهران، انتشارات نشر دانشگاهی.

  حسنوند، محمد کاظم و رهنورد، زهرا و برهمند، مریم، (1386)، بررسی فرم در نقاشی انتزاعی هندسی اروپا (جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم)،مجله مدرس هنر، شماره 2، صص 9-18.

  ده بزرگی، ژیلا، (1381)، چشم زخم در باور و فرهنگ ایرانیان، مجله چیستا، شماره 196، صص 457-461.

  رابرتسون، رونالد، (1380)، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، مترجم کمال پولادی، تهران، نشر ثالث.

  ژان کوک، نانسی، (1383)، «هنر در بافت جهانی شدن» ویژه نامه همایش هنر و جهانی شدن، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری معاونت امور هنری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  ژیمنز،مارک، (1387). زیبایی شناسی چیست؟، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران، انتشارات ماهی.

  ضیایی، محمد، هنر صنعت آبگینه؛ جزوه درسی کارگاه صنایع دستی (2)

  علم الهدی، سید علی، (1390)، مشاییان و نظریه ی تجرید، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره 40، صص 127- 140.

  علی اکبر زاده کرد مهینی، هلن، (1372)، مجموعه شیشه بازرگان،تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.

  فرهنگی، علی اکبر، (1378) ، ارتباطات انسانی(جلد اول)، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  فروتن، آیدا، (1389)، « تلفیق خاطره و تخیل در هنر معاصر ایران»، هنر فردا، شماره 28.

  فوکائی، شینجی، (1371)، شیشه ایرانی، مترجم آرمان شیشه‌گر، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور.

  قائینی، فرزانه، (1383)، موزه آبگینه و سفالینه‌های ایرانی، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی.

  قلی زاده، پرویز و رستخیز، سارا، (1393) ، کارگاه تراش روی شیشه، تهران، انتشارات سمت.

  کالینسون، دایانه، (1385)، تجربه زیبا شناختی،مترجم: فریده فرنودفر، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.

  گروه‌نویسندگان، (1379)،‌فرهنگ، خلاقیت و بازار: گزارش جهانی‌فرهنگ، مترجم: گروه مترجمان، تهران، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران؛ مقالات:

  موهان رائو، جی«فرهنگ و توسعه اقتصادی» ص38- 35/ کانکلینی، نستور گارسیا «گزینه‌های سیاست فرهنگی در عرصه جهانی شدن» ص 253-247/ بوروفسکی، رابرت «امکانات فرهنگی» ص 91-95/ استیمپسون، کاترین؛ بابا، هامی «خلاقیت جهانی و هنرها» ص 285-300/ ژلین، الیزابت «شهرها، فرهنگ و جهانی شدن» ص 163-170.

  گل محمدی، احمد، (1381)، جهانی شدن، فرهنگ و هویت، تهران، نشر نی.

  لگنهاوسن، محمد. (1388). خدا و دین در اندیشه هگل. مترجم: منصور نصیری .مجله معرفت فلسفی، شماره 4، صص 89- 108.

  لوینسون، جرولد، (1387)، زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی شناسی جدید، مترجم فریبرز مجیدی، تهران ، انتشارات فرهنگستان هنر.

  لوسی اسمیت، ادوارد، (1385)، مفاهیم و رویکرد‌ها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، مترجم دکتر علیرضا سمیع آذر، تهران، نشر نظر.

  مالونی، فرانسیس جوزف ترنس، (1366)، صنعت شیشه، مترجم محمد رمضانی، تهران، نشر میر (گوتنبرگ).

  مریدی، محمد رضا و تقی زادگان،معصومه، (1390)، سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ: ارزیابی طرح‌های کلان رونق بخشی به بازار هنر ایران در دهه 1380، مجله مطالعات جامعه شناختی ایران، شماره 2، صص 109- 132.

  موریس، چارلز، (1384)، تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد اقتصاد خرد(جلد اول)، مترجم اکبر کمیجانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  نباتی، ابراهیم و گرامی‌نژاد، ابوالقاسم،(1382)، هنر‌تراش شیشه و آب طلاکاری روی شیشه، کریستال و سرامیک، تهران، نشر ادبستان.

  نورده، رخشاد، (1385)، نامه سرگشاده به نهادهای فرهنگی (به بهانه ی نمایشگاه رخشاد نورده در گالری طراحان آزاد)، مجله تندیس، شماره 90، ص9.

  ولف، جانت،( 1367) ، تولید اجتماعی هنر، مترجم نیره توکلی، تهران ، نشر مرکز.

  وینتس، سوزان، (1389)، «بازیابی تراژدی، معیاری فراموش شده در هنر معاصر ایران»، مترجم هلیا دارابی، هنر فردا، شماره 28.

  همتی، همایون، (1385)، معانی و پیامدهای جهانی شدن برای فرهنگ و هنر ، فصلنامه هنر، شماره 67، صص 251-270.

  فشنگچی، مینا،(1390)، روایتی از نوشته‌های کوچه بازاری و پشت کامیونی با اجرایی بسیار مجلل و چشمگیر، به روز شده در سایت:

   http://artist88.blogfa.com/cat-43.aspx (28شهریور 1390)

  Comming, Keith ;( 1997), Techniques of kiln formed glass; university of pensylvania press; London.

  Lundstrum, boyce ;( 1989), Kiln firing glass; vitreous press; U.S.A.

  Andre Breton, “Manifestes du Surrealisme”, Paris, J.J.  Pauvert, 1962, p40.


موضوع پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, نمونه پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, جستجوی پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, فایل Word پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, دانلود پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, فایل PDF پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, پروژه درباره پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌ شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی - عنوان پایان‌ نامه عملی ساخت الگوهای نوین و سنتی زیوآلات آبگینه در بستری از فلزات گرانبها

پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی گرایش فلز چکیده: هنر در قرون اولیه‌ی ورود اسلام به ایران، به دلیل ناپایداری حکومت ها، دچار رکود و افول شد. اما قرون سوم تا پنجم هجری قمری، دورانی پر بار در تمام ابعاد فرهنگی از جمله هنر اسلامی بود. این بخش از تاریخ، نقش بسزایی در شکل‌گیری، گسترش و تداوم، سبک هنری- تزیینی نوینی داشت که در قرون بعد در هنر اسلامی ایران به نهایت شکوفایی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان شهريور1393   در دوران صفويه شاه اسماعيل مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي سلسله صفوي اعلام کرد. تداوم و عمر طولاني اين سلسله و استحکام

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی گرایش پژوهش هنر های سنتی چکیده: ساخت اشیاء فلزی همواره مورد توجه تمدن­های گذشته بوده است، که از آن جمله می­توان به ساخت و تولید سلاح اشاره کرد. در بسیاری از موارد سازندگان سلاح­ها،­ سلیقه­ها، عقاید و جهان بینی مردم و فرهنگ خود را به صورت تزیینات گوناگون بر روی این ابزار آلات جنگی منعکس می­کرده­اند. در سده دهم هجری دو ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش: نقاشی فصل اول: کلیات طرح مقدمه سرعت دقیق نور ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر در ثانیه است. یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (سوره­ی سجده، آیه­ی ۵) «خدا مسائل زمین را از فضا اداره می­کند و بعدها (اوامر وی) در شبانه­روز معادل هزارسالی که شما ...

پاِیان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی پژوهش در صنایع دستی چکیده: هنر الیاف صورت تکامل یافته‌ی تاپیستری مدرن در دنیاست، در طی قرن‌ها هنرمندان ایرانی همسو با هنرمندان سایر کشور‌ها به جلال و شکوه منسوجات تولید شده در دنیا افزوده‌اند، اما اینک خود به واردکننده و مصرف‌کننده‌ی آن هنر- صنعت تبدیل شده‌اند و در طیف وسیعی شکل تجسمی آن حضوری کم‌رنگ و بی‌رونق به خود گرفته است. ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

چکیده شیشه گری یکی از هنرهای کهن ایران بوده و تولیدات آثار شیشه ای بخش قابل توجهی از صنایع دستی کشورمان محسوب می شده است. تولید شیشه های هنری در ایران، بر پایه ی با اصالت ترین روش آن یعنی شیشه گری فوتی و همچنین برخی روش های دیگر از جمله همجوشی شیشه، معرق شیشه و غیره بوده است .متاسفانه در چند سال گذشته، کارگاههای شیشه گری دچار رکود شدید شدند و بسیاری از آنها تعطیل گشتند و تولیدات ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی صنایع دستی گرایش پژوهش چکیده: کهن­الگوی گاو نر همچون دیگر نمادهای کهن در صنایع دستی باستانی ایران، مفهومی جاودانه دارد. در این پژوهش نخست تمامی اساطیر مرتبط با گاو نر در متون کهن بررسی شده است. سپس با استفاده از روش­های رایج در روانشناسی اعماق برای مطالعات اسطوره­شناختی و نماد ­شناسی، اساطیر کهن ایران و مجالس نمادین منقوش بر صنایع دستی هخامنشی ...

ثبت سفارش