پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران)

word 2 MB 31275 179
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۳,۲۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول

  فصل اول

   کلیات تحقیق

  مقدمه

  انسان موجودی اجتماعی است که از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر می‌برد و دائما در تعامل با انسانهای دیگر می‌باشد. وی همواره باید یاد بگیرد چگونه در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید .این امر نیازمند به یکسری مهارتهای اجتماعی است که فرد در طی فرایند جامعه پذیری آن‌ها را فرا می‌گیرد و یادگیری درست آنها می‌تواند منجر به شکل گیری مسئولیت اجتماعی شود. در دهه اخیر مسئولیت اجتماعی به عنوان گسترش زمینه مطالعاتی که قبلا آموزش شهری و شهروندی نامیده می‌شد، ظهور کرده است . این مفهوم جدید بسیار وسیع‌تر است، بدین لحاظ که شامل توسعه مهارتهای اجتماعی می‌باشد که فرد و سازمان را قادر می‌سازد تا در جامعه بزرگ‌تر و اجتماع سیاسی، عضو مسئولیت پذیر و فعالی باشد (Berman, 1993). مسئولیت اجتماعی را پیروی از قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی که جامعه از فرد دارد تعریف کرده‌اند . این قوانین از نقشهای اجتماعی استنباط شده و در واقع بیانگر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است و چگونگی و میزان تعهد و التزام فرد نسبت به افراد دیگر جامعه را نشان می‌دهد(Ford, 1985). یکی از الزامات مسئولیت اجتماعی شرکتها تعهد سازمانی می باشد.  تعهد سازمانی بیانگر وابستگی به سازمان است .مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق کاری، رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشتن تفاوت‌های متعددی معادل با تعهد مورد استفاده قرارمی گیرند، به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روان شناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوه‌های متفاوتی تعریف شده است (شکرزاده،1381).

  اخیراً نگرش کلّی تعهد ­سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک، فهم و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز (نگرش) نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابه­جایی و غیبت اثر می­گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می­تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. اندیشه تعهّد، موضوعی اصلی در نوشته­های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش­های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تعهد بر مسئولیت اجتماعی است که در ادامه بررسی خواهد شد.

  1-1 بیان مسئله

  عصر جدید، شاهد انتقال دیدگاهای مدیران به فرا سوی سازمان‌ها بوده است. اگر در زمانه تیلور که او را پدر مدیریت علمی لقب داده‌اند، توصیه به مدیران این بود که کارگاههای خود را بهره ور نگه دارند و  در مکتب روابط انسانی، مدیران به ارضای نیازهای روحی و روانی خود تشویق می‌شدند، در زمانه حاضر مدیران را متوجه محیط‌های خارج از سازمان‌هایشان ساخته‌اند. منشور سنتی سازمان‌ها که تمام توجه مدیران را در بهره وری و سودآوری سازمان دید با منشوری جایگزین شد که توجه به مسائل محیطی و اجتماعی را در دستور کار مدیران قرار می‌دهد. سازمانهای امروز برای توفیق باید نه فقط به محیط بیرونی سازمان از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه کارکنان، شهروندان، همه آدمیان و همه طبیعت این کره خاکی را مشتری خود بداند . مدیران امروز باید علاوه بر مهارت‌های فنی،ادراکی و انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و محیطی نیز مجهز بوده  و مسائل جامعه را جزء اهداف سازمانی خود در نظر بگیرند. توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای لازم در سازمان‌ها و پایه گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. ایجاد باور و اعتقاد به مسئولیت اجتماعی، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است و هر گاه مدیران مسئولیت اجتماعی در سازمان خود را ضرورتی اساسی نگاشته و آن را باور داشتند، مسلماً خود در پی فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای تحقق آن خواهند شد. فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی، مسئولیت اجتماعی است که سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می‌دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق ، رشد و پایداری کسب و کار شود. البته باید توجه داشت که وابستگی کسب و کار به مسئولیت اجتماعی متناسب با نوع کار و اندازه واحد اقتصادی است.

  تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات تحقیق در روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی طی 30 سال گذشته، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر روی بازده کاری کارکنان و نیز بسیاری از رفتارهای آنان بر جای گذاشته است. تعهد سازمانی بدان معناست که فرد سازمان را معرف خود دانسته و آرزو می کند که در عضویت سازمان باقی بماند. مسئله مهمی که در رشته علمی رفتار سازمانی مطرح است، این است که به مدیران آموخته می شود که چگونه موجبات انگیزش کارکنان خود را فراهم آورند،تا آنان نسبت به سازمان و کارفرمایان خود احساس وفاداری و تعهد بیشتری نمایند و در عین حال سازمان بتواند در صحنه رقابت جهانی هم باقی بماند. یکی از راههایی که مدیران می توانند از طریق آن باعث افزایش تعهد کارکنان خود شوند داشتن مسئولیت پذیری اجتماعی است. در صورتی تعهد در سازمان در سطح پایینی باشد به دلیل هزینه های تعویض، نوآوری کم، پایین آمدن انگیزش و تعهد می تواند منجر به بدتر شدن اوضاع یک سازمان شود (Hui, Lee & Roussean, 2004). برای غلبه بر این معایب بسیاری از سازمان‌ها با استفاده مسئولیت پذیری اجتماعی به دنبال ایجاد رضایت و تعلق پذیری  در کارکنانشان هستند. ایجاد نگرش‌های مثبت نسبت به سازمان سبب قبول و پذیرش اهداف و ارزش‌های سازمانی شده و باعث می‌شود که افراد حداکثر توان خود برای سازمان استفاده کند. رویهم رفته این موارد زمانی می‌تواند عملی شود که سازمان مجموعه ای از اقدامات اجتماعی مثل بهبود شرایط محیط کار، پایین آوردن فشار روابط بین افراد، فراهم آوردن برنامه های رفاه اجتماعی و سلامتی، امنیت را انجام دهند(2011،ALshbiel & AL-Awawdeh) . در نتیجه بسیاری از محققان بر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در جهت افزایش تعهد سازمانی تاکید نموده‌اند (Caroll, 1991; Welford, 2005). سازمان مورد مطالعه تحقیق حاضر اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران است. این سازمان از مهمترین دستگاههای دولتی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی می باشد. برخی از اهداف این سازمان می توان به حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور ، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست ، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست و... اشاره نمود. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق تحلیل اثرات تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی کارکنان اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران است.

  2-1 اهمیت و ضرورت

  عدم توجه و پای بندی شرکت‌ها و مدیران به وظیفه و مسئولیت اجتماعی شان باعث شده بسیاری از دولت‌ها و حتی سازمان‌های غیر دولتی، سیاست‌هایی را در مورد مسئولیت‌ها و تعهدات شرکت‌ها وضع کنند و یا خواستار وضع آن شوند . باید به این مسئله توجه کرد، مسئولیت شرکت‌ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کالا است . شرکت‌ها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمار می‌رود و باید نسبت به حل و فصل آن‌ها همت گمارند و بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به کار گیرند. شرکت‌ها اگر به اهداف اجتماعی خود توجه نکنند و همچنان در پی بیرونی کردن هزینه های عملکردی خود باشند، آلودگی محیط، فقر و بیماری، تبعیض و نابسامانی محیطشان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دور اندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات در پایان گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت. این مسئله در کشورهای در حال توسعه می‌باید از سوی دولتمردان و سیاست گذاران بیشتر جدی گرفته شود؛ زیرا بسیاری از شرکت‌ها و حتی دولت مردان به بهانه توسعه اقتصادی این مسائل را در برهه زمانی دوران گذار کم اهمیت تلقی می‌نمایند و پرداختن به این مسائل را به بعد از دوران گذار و توسعه اقتصادی موکول می‌کنند. فضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند جاری به سوی نشانهای تجاری جهانی به پیش رفته و سازمانهای چند ملیتی با ز نجیره های تامین جهانی نیز آنرا تشدید می‌کنند.بسیاری از سازمانها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروی از این روش ،نه تنها برای امروز خود سود تولید می‌کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می‌نمایند(گروه کارشناسان ایران، 1386) نمونه های مزایای مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی برای سازمان شامل موارد زیر هستند:

  افزایش ارزش تجاری ، نشان تجاری

  دسترسی بیشتر به منابع مالی

  نیروی کار سالم‌تر و ایمن‌تر

  مدیریت ریسک و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان

  کارکنان مشتاق

  وفاداری مشتری

  ارتقای اعتماد و اطمینان طرفهای ذینفع

  تقویت وجهه عمومی(رویایی و مهردوست، 1388)

  یکی از عوامل دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، تعهد کارکنان نسبت به سازمان است. تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی‌های نامشهود است، به تعبیری می‌توان تعهد کارکنان را یک هدف(نه یک وسیله) هم تلقی کرد. سازمانی که سطوح بالاتری از تعهد کارکنان را دارد در مقایسه با سازمانی که دارای سطوح پایین‌تری از تعهد کارکنان است، محل مناسب‌تری برای کارکردن است، زیرا کارکنان بیشتر به هم کمک می‌کنند،خوشحال‌ترند، در زمان آمدن به سازمان هیجان،اشتیاق و تشریک مساعی بیشتری دارند. مطالعه حاضر در سازمان محیط زیست تهران انجام می شود سازمان محیط زیست یکی از سازمانهایی است که با مباحث مسئولیت اجتماعی بیشترین سروکار را دارد. به همین دلیل این سازمان را برای مطالعه حاضر انتخاب نمودیم. 

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است )

  4-1  اهداف تحقیق

  هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می‌گیرد. این هدف در غالب پرسش آغازی آشکار می‌شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان با تعهد کارکنان است. در واقع ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا افزایش یا کاهش تعهد کارکنان تاثیری بر  مسئولیت اجتماعی سازمان دارد یا نه؟ از جمله اهداف دیگری که این تحقیق دنبال می‌کند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.

   شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.

  ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.

  بررسی اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی

  بررسی اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی

  بررسی اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی

  بررسی اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

  5-1 فرضیات تحقیق

  5-1-1  فرضیه اصلی

  تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت اجتماعی سازمان دارد.

  5-1-2  فرضیات فرعی

  تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت اقتصادی آنها دارد

  تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت قانونی آنها دارد

  تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت ملی آنها دارد

  تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت اخلاقی آنها دارد

  6-1 ماهیت تحقیق و روش تحلیل آماری

  این تحقیق با توجه به ماهیت، از نوع تحقیق‌های کاربردی و از نظر روش توصیفی- کاربردی پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS استفاده شده است . جهت برآورد تابع از رگرسیون خطی و برای بررسی وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است . همچنین آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها به کار گرفته شده است.

  7-1 جامعه و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری

  جامعه آماری حوزه تعمیم نتایج و یافته های پژوهش است ،از این روی جامعه آماری در بر دارنده کلیه افراد مورد بررسی است که پژوهشگر از میان آنان واحدهای نمونه خود را گزینش می‌کند.لذا جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان اداری سازمان مرکزی حفاظت محیط زیست تهران که تعداد این افراد شامل 200 نفر می باشند .

  در پژوهش حاضر جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد . با توجه به حجم جامعه آماری(200 نفر) حجم نمونه 132 حاصل گردید که درنهایت 126  پرسشنامه به دست محقق رسید .

  8-1 ابزار گردآوری اطلاعات :

  برای جمع آوری اطلاعات روش‌های گوناگونی وجود دارد. انتخاب ابزار مناسب برای جمع آوری اطلاعات به ماهیت، هدف و روش تحقیق  و همچنین به آزمون‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های (سؤالات) تحقیق بستگی دارد.

  در این تحقیق جهت پاسخ به فرضیات اطلاعات به صورت زیر گردآوری گردید:

  روش کتابخانه ای:

   از این روش جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید. به این ترتیب که با مطالعه کتاب‌ها و مقالات  و تحقیقات دیگر پژوهشگران اطلاعات مورد نیاز گرداوری گردید.

  پرسشنامه

  بخشهایی مثل اکثر قسمتهای بخش سوم و چهارم و پنجم با استفاده از روش پژوهشی پیمایشی و برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق پرسشنامه کتبی استفاده شده است . این پرسشنامه حاوی 33 سوال در مورد ابعاد مسئولیت اجتماعی و 17 سوال در مورد تعهد سازمانی بوده که از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که نظراتشان را نسبت به هر سؤال اعلام دارند. تخصیص سوالات پرسشنامه به متغیرهای ابعاد مسئولیت اجتماعی تحقیق بدین شرح است که 8 سوال به بعد قانونی، 9 سوال به بعد اقتصادی،10 سوال به بعد اخلاقی و 6 سوال به بعد ملی  اختصاص داده شده است.  همچنین سوالات اختصاص یافته به تعهد سازمانی 17 سوال می باشد.

  9-1  ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی:

       اقتصادی:

  نخستین بعد مسئولیت سازمان‌ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد، می‌تواند به مسئولیتهای دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرارمی گیرد.

       قانونی:

  دومین بعد مسئولیت سازمان‌ها ، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمان‌ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان‌ها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را نیز "التزام اجتماعی" می‌گویند.

       مسئولیت ملی:

  سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها،بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاستهای مدیران عالی کشور است که انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمانها با نگرشی کلان و به منظور حفظ وحدت و انسجام ملی و رعایت مصالح کشور، تصمیمات و استراتژیهای کلی کشور را سرلوحه خود قرار دهند.

  Abstract

  To succeed in today 's organizations should not only consider the external environment of the organization to customers, but also employees , citizens , and all people know the nature of the planet Jupiter .Social issues in organizations requires the necessary structures and to establish a culture of friendship and holism .Many researchers have emphasized the importance of organizational commitment to promote social responsibility . Therefore, the main objective of this study was to investigate the impact of organizational commitment to social responsibility. The research population consisted of all personnel administrative center of Environmental Protection Tehran  are 200. was used to determine the sample size of 132 samples were obtained from Morgan. finally, 126 questionnaires to the researcher . using software SPSS, the tests were performed on the data . Correlation and regression were used to test hypotheses . The results show a significant positive impact on organizational commitment and legal responsibility ,ethical responsibility , economic responsibility and national responsibility .According to the above results, the effect of organizational commitment on CSR was adopted .

  Key words :commitment ,social responsibility ,legal responsibility ,ethical responsibility , economic responsibility , national responsibility .

   

   

 • فهرست:

  فصل اول-کلیات تحقیق

  مقدمه

  1-1بیان مسئله

  2-1 اهمیت و ضرورت

  3-1مدل مفهومی تحقیق

  4-1 اهداف تحقیق

  5-1فرضیات تحقیق

  6- 1ماهیت تحقیق و روش تحلیل آماری

  7-1 جامعه و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری

  8-1 ابزار گردآوری اطلاعات :

  9-1 ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی:

  10-1  ابعاد تعهد سازمانی

  11-1  خلاصه فصل

  فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق

   مقدمه

  1-2 تعهد سازمانی

  1-1-2اهمیت تعهد سازمانی

  2-1-2 مدل سه بخشی تعهد سازمانی

  3-1-2 ابعاد تعهد سازمانی

  4-1-2 تعاریفی دیگر از ابعاد تعهد سازمانی

  5-1-2عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

  2-2 مفهوم مسئولیت پذیری

  1-2-2سطوح مسئولیت پذیری

  2-2-2 انواع و دسته‌های مسئولیت پذیری

  3-2-2 تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

  4-2-2  مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور

  5-2-2 سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و اثرات آن

  6-2-2  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و موانع موجود

  7-2-2 عوامل تأثیرگذار بر تسهیل ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران

  8-2-2 گزینه‌های سیاست گذاری عمومی ایران در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

  9-2-2 عواملی که یک کسب و کار را به سمت CSR سوق می‌دهند

  10-2-2 حد و مرز مسئولیت‌ها

  11-2-2  مدل‌های مطرح در حوزه CSR

  3-2 افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان

  4-2 تحقیقات انجام شده

  5-2  خلاصه فصل

  فصل سوم-روش تحقیق

  مقدمه

  1-3  روش پژوهش

  2-3 جامعه آماری پژوهش

  3-3 نمونه آماری

  4-3 ابزار گردآوری اطلاعات :

  5-3 روایی و پایایی

  6-3 آزمون پایایی پژوهش

  7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :

  8-3   آمار توصیفی

  9-3  آمار استنباطی

  1-9-3 ضریب همبستگی اسپیرمن

  2-9-3 مدل رگرسیون

  3-9-3  آزمون خود همبستگی

  4-9-3  آزمون نرمال بودن خطاها:

  10-3 خلاصه فصل

  فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

   مقدمه   

  1-4 بررسی توصیفی اطلاعات

  2-4 آمار استنباطی

  1-2-4 مراحل عمومی آزمون فرض آماری

  2-2-4 آزمون فرضیات تحقیق

  3-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی

  4-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون

  5-2-4 نتایج تحلیل رگرسیون ساده

  3-4 آزمون فریدمن :

  4-4 خلاصه فصل

  فصل پنجم-تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

  مقدمه:

  1-5 تحلیل نتایج تحقیق

  2-5  نتایج حاصل از آزمون فرضیات:

  1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:

  2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:

  3-2-5نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم:

  4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم

  5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق:

  3-5 مقایسه نتیجه تحقیق با دیگر تحقیقات

  4-5 سایر یافته های تحقیق:

  5-5پیشنهادات کاربردی تحقیق:

  6-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی

  7-5 خلاصه فصل

  منابع داخلی

  منابع خارجی

  پیوست

   

  منبع:

  منابع فارسی

  استرون،حسین (1377) تعهدسازمانی . مدیریت درآموزش وپرورش . دوره پنجم،شماره مسلسل 17،ص 74-73

  اسماعیلی، کورش،(1380) تعهد سازمانی ، نشریه تدبیر 112،ص 66-69

  امیدوار، علیرضا (1387) ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تکمیل کننده و جایگزین سیاست ها و وظایف دولت (سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها)پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره 21 ،

  آذر, عادل و مومنی ، منصور,(1388). آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری) (جلد دوم). تهران: سمت.

  برادران شرکاء، حمیدرضا، نقش دولت در جهان در حال تحول، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378

  جبارزاده کنگرلوئی، سعید و بایزیدی، انور(1389)   بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، سال سوم ، شماره . 9

  حافظ نیا, محمدرضا. (1382). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

  حبیبی، علی و دیگران، توسعه پایدار در جهان در حال تحول، نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1383

  حسینی، محد سلطان(1382). بررسی رابطه بین سبک رهبرای مدیران دانشکده ها و گروه های آموزشی با کانون کنترل وتعهد سازمانی خود واعضای  هیات علمی  رشته تربیت بدنی، رساله دکتری، دانشکده ترتبیت بدنی و علوم ورزشی، تهران: دانشگاه تربیت معلم .

  خاکی، غلامرضا(1387). «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی» انتشارات بازتاب، چاپ دوم.

  خاکی، غلامرضا(1385) ، انجمن های حرفهایی، مجله مدیریت شماره 117

  خشنود، الهام(1390) بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

  خلیلی، محسن (1387) اقدام ها و ابتکارهای مدیران صنعت کشور برای ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره 21 ،

  خلیلی، محسن و ساسانی، حسین (1387) جایگاه مسئولیت اجتماعی در حاکمیت شرکتی ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره 21 ،

  دولت آبادی فراهانی،رضا،”بررسی تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی و تاثیر آن بر عملکرد شاغلین” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری،.1387

  ربیعی مندجین،محمد رضا (1377) تعهد سازمانی، نشریه اقتصاد، فرهنگ و تعاون ، - شماره 6

  رضاییان ، علی .  (1374). مدیریت رفتار سازمان . تهران : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

  رویایی، رمضانعلی؛ مهردوست، حسین(1388) بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی ،پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم،شماره سوم .

  ساروقی، احمد(1375). بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تمایل بر ترک خدمت ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه      تهران.

  ساعتچی، محمود ؛کامکاری،کامبیز و عسکریان؛ مهناز (1389). آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش .

  سرمد، زهره ؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه، (1376) ، روش تحقیق در علوم رفتاری ، تهران ، انتشارات آگاه ، صص 82-81

  شکرزاده، صادق (1381). تعهد در سازمان های آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره هشتم، شماره 32 .

  عراقی، محمود(1377). بررسی  رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، اصفهان: دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه.

  گروه کارشناسان ایران( 1386 )."مسئولیت اجتماعی سازمان(CSR) با رویکرد مدل EFQM ،انتشارات کیفیت و مدیریت با همکاری نشرمرندیز،

  الله دادی، اسماعیل ،(1381) فرهنگ سازمانی، مجله مدیریت شماره 67

  مجیدی، عبدالله ( 1377 )، بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنا ن، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

  مطهری، مرتضی( 1368). ده گفتار، تهران : انتشارت صدرا.

  مقیمی محمد، 1386 ، سازمان ومدیریت رویکردی پژوهش ، تهران، انتشارات ترمه،

  مهدی زاده اشرفی، علی و حسینی ، سید مهدی. (1385). روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات یکان.

  هومن, حیدرعلی. (1373).   استنباط آماری در پژوهش های رفتاری. تهران: نشر پارسا.

   

  منابع لاتین

   

  Albinger HS, Freeman SJ (2000). Corporate social performance and  attractiveness as an employer to different job seeking population. J. Bus. Ethics: 28-243-253.

  Al-Hasani, Sadeq. (2003). Auditing on Social Performance in Light of American and International Revision Criteria. Administrator's Review, No. (93).

  Ali ،I, Rehman, K., Ali ,S. ., Yousaf ,J  & Zia, M (2010) Corporate social responsibility influences, employee commitment and organizational performance،African Journal of Business Management Vol. 4(12), pp. 2796-2801, Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM

  Ali, I ,. Fatima Ali, J (2012) Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation and Employee Engagement, Department of Management Sciences ,COMSATS, Institute of Information Technology Lahore, Pakistan

  Allen, N.J & Meyer, J.P. (1990) "The measurement and antccedents of affective, continueance and normative commitments to the organization". Journal of occupational psychology, vol.63 .pp: 1-18.

  ALshbiel ,S. O,.   AL-Awawdeh, W. M.(2011) Internal Social Responsibility and Its Impact on Job Commitment:Empirical Study on Jordanian Cement Manufacturing Co. International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 12، www.ccsenet.org/ijbm

  Bateman.T.S.& Stasser, S.(1984). Alongitudinal; analysis of Antecedents of organizational commitement. Academy of management Jounal,27(1),95-112

  Becker, H.S., ‘Notes on the Concept of Commitment’. American Journal of Sociology, Vol.27, 1960, PP.95-112.

  Bell. V. J, David, The role of government in advancing corporate sustainability, centre for applied sustainability, March2002.

  Berman, S.(1993). Social consciousness and the Development of Social Responsibility. Albany, NY: State University of New York Press.

  Bovens, M.A.P. (1990), "Verantwoordelijkheid en organisatie: beschouwingen over ansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid", 

  Brammer S, Millington A, Rayton B (2007). The contribution of corporation social responsibility to organizational commitment. Int. J.Hum. Res. Manag. 18 (10):1701-1719.

  Bredgaard, Thomas(2003), Corporate Social Responsibility between public policy and enterprise policy, Centre for Labour Market Research, Alborg University, Dec.

  Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the Moral Management of organisational Stakeholders. Business Horizons, 39-48. http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G

  Chang, T. & Lin, H.(2008) A Study on Service Employees’ Customer-Oriented Behaviors, Journal of American Academy of Business, Vol. 13, pp. 92-98.

  Dennis, B., Neck, C.P., and Goldsby, M. (1998), "Body shop international: An exploration of corporate social responsibility", Management Decision, 36 (10), 649-653.

  Fisscher, O., and Nijhof, A. (2005), "Implication of business ethics for quality management", The TQM ‎Magazine, 17 (2), 150-160.‎

  Ford, M. E(1985)." Social Cognition and Social Competence in Adolesence". Developmental Psychology.Vol. 18, pp. 323-340.

  French, P.A. (1984), "Collective and corporate responsibility", New York, Columbia University Press.

  Gary, johns(2002), Corporate Social Responsibility or Civil Society Regulations, institute of public policy, the Hall clough,

  Gilligan, C. (1982), "In a different voice", Cambridge, Harvard University Press.‎

  Greenberg, J & Baron, R.A (2000) "Behavior in Organizations", Prentice- Hall, Inc., 7th Ed.

  Handlon, R.L.(2009) The Departure of the Insurance Agent: The Impact Organizational Commitment, Organizational Justice, and Job Satisfaction have on Intent to Leave in the Insurance Industry, Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University. Available at:http://proquest.umi.com/login.

  Hui, C., Lee, and Rousseau, D. M. (2004). Psychological Contract and Organization Citizenship behavior.Journal of Applied Psychology, Vol. 89, p. 311. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.89.2.311

  Jamali, D & Mirshak R (2006). Corporate Social Responsibility Theory and Practice in a Developing Country Context. Journal of Business Ethics. 72:243–262.

  Lantos, GP (2001). The boundaries of strategic corporate social responsibility. Journal of Consumer Marketing, 18(2), 595-630.

  Lee, C.H., & Bruvold, N, T. (2003). Creating value for employees: investment in Training and Education. International Journal of Human Resource Management, 14(6), 981-1000. http://dx.doi.org/10.1080/0958519032000106173

  Lo, C.WH, Egri C. P., & Ralston D. A. (2008). Commitment to corporate, social, and environmental responsibilities: an insight into contrasting perspectives in China and the US. Organization Management Journal5, 83–98. http://dx.doi.org/10.1057/omj.2008.10

  Maignan, I., & Ralston, D. A. (2002). Corporate social responsibility in Europe and the US: Insights from businesses self-presentations. Journal of International Business Studies, 33(3), 497-514.

  Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (١٩٩٠). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates,and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, ١٠٨(٢), ١٧١-١٩٤.

  Mayer, R .C & Shoorman, D. F (2000): Differentiating antecedents of organizational commitment, a test of March & Simon model. Journal of organizational behavior. 19(1). 47-49.

  Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991) . A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89 .

  Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C.A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three- component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.

  Mowday, R. T. (1998). Reflections on the Study and Relevance of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 8(4), 387-401. http://dx.doi.org/10.1016/S1053-4822(99)00006-6

  Mowday,R.T.(٢٠٠٠).Chickens,Pigs,Breakfast,and Commitment .The Organizational Behavior Division:p.٣.organizational commitment. Administrative Science Quarterly, ١٧(٤), ٥٥٥-٥٧٣.

  Mowdey , R.T., porter, L.W. & steers, R.M (1982). "Employee organizational linkage: the psychology of Commitment, absenteeism, and turnover " New York: Academic press, pp: 20-30.

  Nanderam, D, R. (2010)corporate social responsibility and employee engagement: an exploratory case study, Capella University, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy

  Nanderam, D, R. (2010)corporate social responsibility and employee engagement: an exploratory case study, Capella University, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy

  O’Reilly, C. & Chatman,J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: the effects of compliance, identification, and internalization on pro-social behavior. Journal of Applied Psychology, 7,492-9.

  O'Brien, Dan. (2001). Integrating Corporate Social Responsibility with Competitive Strategy. The Center for Corporate Citizenship at Boston College.

  Peterson DK (2004). The relationship between perceptions of corporate citizenship and organizational commitment. Bus. Soc., 43:296-319.

  Porter, L.W., Crampon, W.J. and Smith, F.J. ‘Organizational Commitment and Managerial Turnover: A Longitudinal Study’ Organizational Behaviour and Human Performance, Vol.15, 1976,PP.87-98.

  Rettab, B., Brik, A, B., & Mellahi, K. (2009). A Study of Management Perceptions of the Impact of Corporate Social Responsibility on Organizational Performance in Emerging Economies: The Case of Dubai. Journal of Business Ethics, 89, 37 1–390.

  Romzek, B.S. (1989). Personal consequences of employee commitment. Academy of Management Journal, 32,649-661.

  Safran, S.P & Safran, J.S(1985). "Classroom Context and Teachers Perceptions of Problem Behavior". Journal of Education Psychology.Vol.77, PP. 20-28.

  Saiful, Jan (2006). Defining Corporate Social Responsibility. Journal of Public Affairs 6: 176-184.

  Sheldon, M.E., Investments and Involvements and Mechanism Producing Commitment to Organization. Administrative Science Quarterly, Vol. 16(1), March 1971, PP.143-150.

  Sheth, hell (2006). Beyond The Game: Corporate Social Responsibility in the Sports Industry. A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill.1-128.

  Steers, R.M., & porter, L.w. (1983). "Motivation and work Behavior". Mc Grow Hill book Co, thered edition, p: 288

  Vitell, Scott john and Singhapakdi. (2008). The role of Ethics Institutionalization in Influencing Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Esprit de Corps. Journal of Business Ethics, 81:343-353.

  Welford, R. (2005). Corporate Social Responsibility in Europe and Asia: Critical Elements and Best Practice.Corporate Social Review, 13, 31– 47.

  Welford, R. (2005). Corporate Social Responsibility in Europe and Asia: Critical Elements and Best Practice.Corporate Social Review, 13, 31– 47.

  Werhane, P.H. (1985), "Persons, rights and corporations", Englewood Cliffs, Prentice-Hall,

  Zappala, Gianna, Corporate Citizenship the role of government, Information analysis and advice for the parliament


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), مقاله در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), پروژه درباره پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) چکیده مسئولیت اجتماعی سازمان با روابط بین سازمان و جامعه سر و کار دارد و به طور مشخص این مفهوم به بررسی تاثیرات فعالیت های شرکت ها بر روی افراد جامعه می پردازد. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد که گروه تولیدی پاکشو به عنوان نمونه ...

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سلامت روان انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرسنل شرکت نفت زاگرس جنوبی را شامل می شود ، جهت بررسی این روابط پرسشنامه هایی استانداردی مورد استفاده قرار گرفت که روایی آنها مورد تایید بوده است و پایایی آنها توسط محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده امروزه شرکت‌ها به طور روز‌افزونی تحت هجمه‌های جدید از سوی مشتریان ناراضی، کارکنان کج‌خلق و خلاصه هر کسی که به یک رایانه شخصی و انگیزه‌ای برای تخریب شهرت و اعتبار شرکت مجهز است، قرار دارند. و با توجه به ویژگی های خاص برند در بخش خدماتی، برندسازی در بخش بیمه به عنوان یک ویژگی خاص که ارزش قابل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی چکیده با توجه به توسعه فضای رقابتی میان چالش جلب رضایت مشتری و ایجاد وفاداری بیشتر، تداعی می‌کند شرکت ها و سازمان ها با توسل به استراتژی های جدید بازاریابی در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان شان باشند. یکی از راهبردهای نیل به این هدف، راهبرد بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری است. موضوع کیفیت زندگی کاری و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A) گرایش پژوهشگری چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که در سال 1393 در مدیریت و شعبات بانک کشاورزی مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 125 نفر به روش ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش : "بازاريابي" بهار 1391 چکيده هدف از اين تحقيق بررسي تحليلي تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعي بر جذابيت مراکز خريد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "MA " رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی) چکیده: در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم بسیار با اهمیت تلقی می شود. از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند و از طرف دیگر محیط کاری به عنوان یکی از عواملی است که در رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چکیده از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازارهای در حال اشباع باتوجه به اهداف بازاریابی ارزش محور، توسعه مفهوم مسئولیت­اجتماعی شرکت در کالبد محصولات و خدمات می­باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی شرکت بر نحوه­ی تصمیم­گیری مصرف­کنندگان در بازار درحال اشباع شرکت­های موادغذایی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی – ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده فارسی امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع ...

ثبت سفارش