پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین

word 5 MB 31297 285
1392 دکترا مدیریت
قیمت قبل:۵۴,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۴۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رساله دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

  چکیده :

      صنعت خودروی جهانی طی دهه های اخیر، رشد بسیار زیادی را نسبت به سایر صنایع داشته است. هر روز شدت رقابت در این صنعت، برای کسب سهم بازار جهانی افزایش می یابد. صنعت خودروی ایران نیز در راستای کسب سهم بازار جهانی از طریق صادرات گام های موثری برداشته است. در این راستا پژوهش حاضر با عنوان مدلی برای راهبردهای فروش به خارج در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین، تبیین گردیده است. تحقیق حاضر به طور مشخص شامل دو گام اصلی جهت ارتقا رقابت پذیری صادرات خودرو به بازارهای هدف می باشد. در گام اول، چارچوب اصلی تحقیق بر اساس شناسایی ابعاد (قدرت زنجیره تامین) و کاربردی نمودن این ابعاد، توسعه یافته است. بر این اساس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مولفه های (قدرت زنجیره تامین) و با استفاده از تحلیل مسیر اثر (قدرت زنجیره تامین) بر (مزیت های رقابتی) و (مزیت های استراتژیک زنجیره تامین در صادرات) و در نهایت (توان رقابت پذیری زنجیره تامین جهت صادرات) آزمون گردیده است. در گام دوم، بررسی عوامل اثر گذار بر صادرات و طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی بر اساس هشت معیار منتخب از شصت و یک زیر معیار شناخته شده، در اولویت پژوهش قرار گرفته است. لازم به ذکر است با توجه به نقش تعیین کننده کشورهای هدف در صادرات، سیستم پشتیبان تصمیم گیری بر اساس منتخب شصت و یک زیرمعیار از عوامل مالی، سیاسی، حقوقی، زیربنایی، کارگری و مالیاتی در برنامه متلب بر اساس منطق سوژنو طراحی و اجرا گردید.

     چارچوب نظری این تحقیق به بررسی مفاهیم رقابت پذیری، صنعت خودرو، زنجیره تامین و اثر آن در صادرات و همچنین مولفه های موثر بر رقابت پذیری این صنعت در جهان خواهد پرداخت. این مولفه ها  به کمک مصاحبه با خبرگان، مطالعات اسنادی و ثبت تجربه شرکت ایران خودرو از طریق حضور در بازاهای بین المللی جمع آوری گردیده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد که جهت تحلیل مسیر از نرم افزار لیزرل و جهت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری از نرم افزار متلب بهره برداری شده است. توزیع پرسشنامه های این تحقیق، در جامعه خبرگان صنعت خودرو در شرکت های ایران خودرو، ساپکو و ایساکو به عنوان حلقه های اصلی زنجیره تامین خودرو صورت پذیرفته است.

  نتایج تحقیق در گام اول، موید تاثیر قابل توجه فاکتورهای تولیدی بر قدرت زنجیره تامین می باشد. لازم به ذکر است که فاکتورهای تولیدی بر نقش جنبه های تکنولوژی در توسعه صنعت خودرو تاکید دارد که به اعتقاد محقق، سرمایه گذاری در فرآیند های مهندسی تولید و مهندسی محصول، به عنوان راهکار استراتژیک صنعت خودروی ایران جهت حضور در بازارهای بین المللی می باشد.

  نتایج تحقیق در گام دوم، توجه به (عوامل موثر بر صادرات) یا عوامل بیرونی می باشد. در ضمن با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری طراحی شده بر اساس (عوامل موثر بر صادرات) میتوان اولویت بازارها را نیز تعیین نمود. براساس نتایج تحقیق اولویت صادرات به بازارهایی است که دولت مقصد نگرش مثبتی نسبت به کالاهای ساخت ایران دارد یا بعبارتی رابطه سیاسی از استحکام قابل قبولی برخودار باشد. به اعتقاد محقق با توجه به زیرساختهای موجود و توان رقابت پذیری محصولات ایرانی، کشورهایی با رابطه مطلوب سیاسی در اولویت صادرات می باشند. لازم به ذکر است توجه به ظرفیت بازار هدف و زیرساختهای فروش از طریق لیزینگ نیز به عنوان راهکارهایی جهت افزایش رقابت پذیری صادرات می باشند.

  واژگان کلیدی:    رقابت پذیری- صادرات خودرو- زنجیره تامین – شرکت ایران خودرو- معادلات ساختاری- سیستم پشتیبان تصمیم گیری

  فصل اول :

   

           کلیات تحقیق

   

  1) مقدمه:

     توسعه صنعتی یکی از مولفه های اساسی رشد و توسعه کشورهاست. در دنیای رقابتی امروز، صنایع از جایگاهی استراتژیک برخوردارند چرا که پیشرفت در این زمینه علاوه بر افزایش تولید و اشتغال زایی موجب تسهیل در ارائه خدمات و افزایش بهره وری در سایر بخشها می شود.

     یکپارچگی اقتصاد جهانی در چارچوب توافق نامه های چندجانبه سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های اقتصادی منطقه ای مانند موافقت نامه نفتا و اتحادیه اروپایی فشارهایی همه جانبه بر کشورها (به ویژه کشورهای درحال توسعه) مبنی بر آزادسازی تجاری و روی‌آوری به رقابت در چارچوب بازارهای آزاد جهانی وارد می کند، بر این اساس ضرورت حرکتی یکپارچه و نظام‌مند جهت تقویت بخش‌های مختلف اقتصاد ملی، بیش از پیش مشهود است. آنچه شرکتها و سازمانهای امروزی را با دنیای چند دهه قبل آنها متمایز می کند، محیط ناپایدار و پیچیده، رقابت فزاینده، تغییرات و تحولات سریع، پیشرفتهای تکنولوژیکی، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سریع اطلاعات است. یکی از ویژگی‌های شرکت‌های موفق امروز برخورداری از توان رقابت‌پذیری است و در عین حال ویژگی بارز شرکت‌های ناموفق، عدم برخورداری از این ویژگی است.

     رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی در سازمانها و صنایع مختلف قابل تبیین و بررسی  می باشد اما حضور در محیط بین الملل نگاه ویژه ای به رقابت پذیری صنایع را می طلبد. بدون شک، شرایط حاضر در خصوص جهانی‌شدن، هر گونه برنامه‌ریزی خارج از مدار گردش اقتصاد جهانی را با عدم موفقیت اقتصادی مواجه خواهد نمود. امروزه سازماندهی صنعتی هم‌گام با تحولات سیاسی   اقتصادی بین‌المللی از آن رو حائز اهمیت است که باعث تخصیص مؤثر منابع تولیدی با توجه به استانداردهای جهانی گردیده است.( استیون وایت[1]، 1997)  در ادبیات مدیریت استراتژیک مفهوم رقابت پذیری در سه سطح ملی، صنعت و بنگاه[2] دسته بندی میشود. اصل رقابت، بی تردید در تمامی صنایع ، اصلی انکار ناپذیر محسوب میشود و صنایعی که از این اصل تبعیت نکنند، محکوم به انزوا و  فنا هستند. امروزه برای رقابت پذیری موثر توجه به مشتری مهمترین و تاثیر گذارترین عنصر محسوب میشود که باید انتظارات او را به بهترین وجه ممکن تامین کرد. ( دس و داویس[3]، 2003)

     صنعت خودروسازی از اجزای مهم و جدایی‌ناپذیر در تجارت و صنعت جهانی است. صنعت خودرو با بیشینه 120 ساله در سطح جهان به عنوان صنعت مادر یا لکوموتیو صنایع، از نقش کلیدی و اساسی در جوامع بشری برخوردار گردیده است و با وجود بیش از هفتصد میلیون دستگاه خودرو در جهان ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی بشر را دست خوش تغییرات زیربنایی و گسترده نموده و بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ساختار خودرو مجموعه ای از تکنولوژیهای فلزی، پلاستیکی، شیمیایی، چوبی، پارچه ای، عایقی، شیشه ای، الکتریکی، الکترونیکی، متالوژی، طراحی، مدیریت و سایر علوم و فنون، هنر و فرهنگ دخالت و نقش پیدا کرده اند، به طوری که میزان توسعه یافتگی هر یک از صنایع فوق تاثیر مستقیم بر کیفیت طراحی و ساخت محصول خواهد گذاشت.( بیزینس مانیتور[4]، 2011)

     صنعت خودرو سازی ایران، به عنوان یکی از صنایع مادر، دوران رشد و رونق قابل توجهی را تجربه می کند. بر اساس گزارش فصلنامه بیزینس مونیتور[5]، تولید، فروش و صادرات خودرو در ایران در سال 2011 روندی کاملا صعودی داشته گرچه صنعت خودروسازی ایران، مانند گذشته، همچنان با مشکلات و چالش هایی از جمله وابستگی به حمایتهای دولتی روبه رو است.  

  با عنایت به افزایش ظرفیت تولید، عدم وجود تقاضای بالفعل در داخل کشور و همچنین کسب قدرت چانه زنی در بازار جهانی، شرکتهای خودروسازی اقدام به برنامه ریزی فروش در بازارهای بین المللی نموده اند. هر چند که برنامه های صادراتی شرکتها سابقه ای چندین ساله دارد ولی هنوز بسیاری از این شرکتها از مشکلات عدیده ای، در زنجیره تامین خود رنج می برد. بعضی از منتقدان صادرات خودرو، به طور مشخص عدم استعداد زنجیره تامین خودرو را جهت حضور در بازار جهانی ، مشکل اصلی صادرات خودرو می دانند. بر این اساس، رقابت پذیری صنعت خودرو به میزان قابل ملاحظه ای متاثر از زنجیره تامین فعال در این حوزه است. آنها همچنین رقابت انحصاری[6] شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا را مانعی بزرگ در سر راه ورود خودروسازان ایرانی به بازار جهانی می دانند. اما بدون تردید می‌توان گفت که صنعت خودروسازی کشور دیگر بومی نیست و حتی تبلور و نماد جهانی شدن قلمداد می‌شود. طراحی های مشترک خودرو با خودروسازان بین المللی و سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته جهت ایجاد خط تولید در کشورهای دنیا را میتوان شاهدی بر این مدعا است. با عنایت به حضور دو خودروساز بزرگ در کشور و ساختاریهای بسیار مشابه در هر دو شرکت مزبور، تحقیق حاضر به طور مشخص بر شرکت ایران خودرو به عنوان شرکت برتر صنعت خودروسازی ایران تمرکز یافته است. بدیهی است نتایج حاصل از این تحقیق قابل تعمیم به کل صنعت خودروسازی ایران خواهد بود.

      در راستای استقرار شرکت ایران خودرو در بازار های بین الملل،  توجه به زنجیره تامین به عنوان منبع اصلی رقابت پذیری سازمانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کاهش هزینه‌ها، افزایش سهم بازار، روابط نزدیک با مشتریان (فرگوسن[7]، 2000)، کاهش عدم اطمینان، افزایش توان پاسخ‌گویی به واسطه‌ی هم‌افزایی فعالیت‌ها (مالونی و بنتون[8]، 2000)، افزایش جریان مواد و توسعه‌ی محصولات، بهبود انعطاف‌پذیری، کیفیت، و نوآوری (کارتر و ناراسینهام[9]، 1996) برخی مزایای بالقوه‌ای است که به ایجاد روابط یکپارچه در زنجیره‌های تأمین کسب خواهند گردید.

     در این پژوهش محقق قصد دارد تا با ایجاد یک مدل، عوامل موثر بر قدرت زنجیره تامین خودرو را شناسایی نموده و تاثیر ((قدرت زنجیره تامین)) را بر ((مزیتهای استراتژیک زنجیره تامین در صادرات)) و ((مزیتهای رقابتی زنجیره تامین)) بررسی و در نهایت اثر آن را بر ((توان رقابت پذیری زنجیره تامین خودرو جهت صادرات)) بررسی نماید. لازم به ذکر است که درگام دوم تحقیق، در کنار توجه به مدل مذکور که به طور مشخص بر قابلیت های درونی یک زنجیره تامین تاکید دارد، عوامل موثر بر صادرات به بازار هدف نیز به عنوان فاکتورهای اثر گذار بر زنجیره تامین (قابلیت های بیرونی) مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به طور حتم توجه به قابلیت های درونی و بیرونی زنجیره تامین، سبب همفزایی رقابت پذیری جهت ورود به بازارهای هدف خواهد گردید.

  1-1) تعریف موضوع:

     قرن بیست‌و یک، قرن تغییر الگوهای حاکم بر بازارهای سنتی است. دنیای پیش‌روی سازمان‌ها، دنیایی پر از رقابت و حاکی از عصری پرچالش است که در آن عموم پارادایم‌های اثرگذار تجاری، مورد‌شک قرار گرفته است. عوامل تاثیر گذار بر سازمانها چنان گسترده و وسیع هستند که سازمانها تنها قادر به مدیریت بخش بسیار کوچکی از آن عوامل می باشند. این عوامل بر رقابت پذیری سازمانها و  بهره وری آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذارند.

    این عوامل بر عملکرد زنجیره تامین اثر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. زنجیره تامین به عنوان یکی از اصلی ترین فاکتورها در موفقیت یا شکست سازمانی محسوب می گردد. (جافی[10]،1995) عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیتهای سایر سازمانهایی که تشکیل زنجیره تامین را میدهند، تحت تاثیر قرار می گیرد و اثر بخشی و کارایی هر سازمانی، متاثر از عملکرد و مدیریت زنجیره تامین آن است.

     موضوع این پایان نامه ((مدلی برای راهبردهای فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین )) به طور کلی مشتمل بر گامهایی در جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار بر ((توان رقابت پذیری زنجیره تامین خودرو در صادرات)) می باشد. بر این اساس محقق قصد دارد تا با بررسی ابعاد رقابت پذیری  صنعت خودرو در بازارهای جهانی، چالشهای پیش رو در زنجیره تامین خودرو که به حق یکی از بزرگترین زنجیره های تامین در کشور می باشد را بررسی نماید. ابعادی که محقق به طور مشخص در ((قدرت زنجیره تامین)) مورد بررسی قرار خواهد داد، شامل سه معیار، موقعیت منحصر به فرد زنجیره تامین، میزان عدم اطمینان در زنجیره تامین و فاکتورهای تولیدی موثر بر زنجیره تامین میباشند. مزیت های استراتژیک و مزیتهای رقابتی دو مفهوم دیگر از مدل رقابت پذیری صادرات خودرو میباشند که به عنوان متغیر میانجی اثرپذیر از معیار قدرت زنجیره تامین و اثرگذار بر رقابت پذیری صادرات می باشند.

     توجه صرف به زنجیره تامین نمیتواند موفقیت صادرات را تضمین نماید چرا که هنوز هم مرزهای کشورها، موانعی جهت حضور در بازارهای جهانی میباشند. عبور از مرزهای کشورها تابع محدودیتها و فرصتهای ویژه ای میباشد که میتواند در موفقیت شرکت و رقابت پذیری آن نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس در گام دوم تحقیق، توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی[11] جهت اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی در چارچوب عوامل موثر بر صادرات، مورد تحقق قرار خواهد گرفت که این سیستم پشتیبان تصمیم گیری، کمک شایانی به انتخاب بازارهای صادراتی و تقویت توان رقابت پذیری صنعت خودرو در صادرات به بازارهای جهانی خواهد نمود.

     لازم به ذکر است زیر معیارهای معرفی شده در هر بخش از تحقیق از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان امر صادرات جمع آوری خواهد گردید که  در نهایت با طراحی مدل رقابت پذیری و سیستم پشتیبان تصمیم گیری در امر صادارت خودرو، بدنبال ارائه راهکاری استراتژیک جهت توسعه بازارهای هدف برای این صنعت برتر کشور میباشیم.

   

  2-1) اهمیت موضوع:

     با عنایت به اقتصاد متکی به نفت کشور ایران ، هر روز بیش از گذشته گسترش صادرات، به ویژه در زمینه محصولات صنعتی احساس میگردد. دولت نیز به اهمیت صادرات در تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه و در نتیجه رفاه عمومی جامعه پی برده است و تسهیلات و جوایز تشویقی را در جهت گسترش صادرات فراهم کرده است.

     صنعت خودرو به عنوان یکی ازبزرگترین صنایع کشور میباشد که نظر بسیاری از خبرگان داخلی را در ارتباط با روند جهانی سازی و چالش ها و فرصتهای پیش رو جلب کرده است. بر این اساس نقش صادرات خودرو به عنوان یکی از مهمترین استراتژی های جهانی سازی همواره مورد تاکید بوده است که جهت تحقق این هدف ایجاد و توسعه مدلی جهت رقابت پذیری صادرات ضروری به نظر می رسد. 

     تولید جهانی خودرو طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است. بر اساس گزارش بیزنس مانیتور، تولید خودرو طی سال‌های2000 تا 2010 از رشد 12 میلیون واحدی برخوردار بوده است؛ یعنی به طور متوسط رشد صنعت خودور در هر سال حدود 5/1 میلیون دستگاه خودرو می باشد. همانطور که در جدول (1-1) ملاحظه میگردد، ایران در سال 2010 با تولید  یک میلیون پانصد و نود و نه هزار دستگاه خودرو، در رتبه سیزدهم، در میان برترین کشورهای تولید کننده خودرو در جهان قرار گرفت. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ظرفیت تولید خودروی ایران تا سال 1393 از مرز 2 میلیون دستگاه خواهد گذشت که با توجه به ظرفیت فعلی تولید، دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                   

       1) مقدمه............................................................................................................................................... 2

       1-1) تعریف موضوع............................................................................................................................... 4

       2-1) اهمیت موضوع.............................................................................................................................. 6

       3-1) گزاره های تحقیق......................................................................................................................... 8

              1-3-1) اهداف تحقیق................................................................................................................. 8

              2-3-1) پرسش های تحقیق....................................................................................................... 9

              3-3-1) فرضیه های تحقیق........................................................................................................ 9

              4-3-1) متغییر های تحقیق........................................................................................................ 10

              5-3-1) گام های انجام تحقیق................................................................................................... 10

              6-3-1) مدل مفهومی تحقیق..................................................................................................... 10

       4-1) روش تحقیق................................................................................................................................. 11

       5-1) جامعه آماری تحقیق و جمعیت اطلاع دهنده............................................................................ 13

       6-1) روش و ابزارهای گردآوری اطلاعات............................................................................................. 13

       7-1) روش تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................................... 14

       8-1) سوابق تحقیق............................................................................................................................... 15

       9-1) تعریف واژگان کلیدی................................................................................................................... 19

       10-1) محدودیتهای تحقیق................................................................................................................. 20

       11-1) قلمرو تحقیق............................................................................................................................. 21

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

       2) مقدمه................................................................................................................................................. 23

       1-2) رقابت پذیری................................................................................................................................ 25

            1-1-2) رویکردهای رقابت پذیری................................................................................................. 26

            2-1-2) سطوح رقابت پذیری........................................................................................................ 27

                الف) رقابت پذیری ملی.............................................................................................................. 28

                ب) رقابت پذیری صنعت............................................................................................................ 29

                 ج) رقابت پذیری بنگاه.............................................................................................................. 30

            3-1-2) رقابت در صنعت جهانی................................................................................................... 30

            4-1-2) استراتژی های عمومی رقابتی پورتر................................................................................ 33

        2-2) روشهای ورود به بازار.................................................................................................................. 34

            1-2-2) رقابت پذیری صادرات...................................................................................................... 37

       3-2) صنعت خودروسازی...................................................................................................................... 40

            1-3-2) تحلیل صنعت خودرو بر اساس مدل پورتر...................................................................... 45

            2-3-2) صنعت خودروسازی ایران................................................................................................. 47

            3-3-2) استراتژی رقابتی صنعت خودروی ایران ......................................................................... 49

                الف) نکاتی جهت نیل به استراتژی های جهانی شدن............................................................ 51

                  ب) شناسایی فرصت ها و تهدیدها ی شرکت ایران خودرو در صادرات .............................. 53

                 ج) شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت ایران خودرو در صادرات........................................... 54

                  د) مدل تحلیلی استراتژی های شرکت ایران خودرو در صادرات........................................... 55

            4-3-2)قیمت گذاری محصولات صادراتی..................................................................................... 57

            4-3-2) منابع مزیت صنعت خودروی ایران در رقابت جهانی...................................................... 58

            5-3-2) موانع رقابت در سطح جهانی........................................................................................... 59

  4-2) زنجیره تامین....................................................................................................................................... 64

            1-4-2) مدیریت زنجیره تامین...................................................................................................... 66

            2-4-2) زنجیره تامین خودرو......................................................................................................... 69

                 الف) تویوتا الگویی موفق در مدیریت زنجیره تامین................................................................. 71

            3-4-2) زنجیره تامین خودرو در ایران........................................................................................... 73

  5-2) قدرت زنجیره تامین............................................................................................................................ 75

                  الف) فاکتورهای منحصر به فرد موقعیتی در زنجیره تامین.................................................... 83

                 ب) عدم اطمینان در زنجیره عرضه........................................................................................... 86

                 ج) مولفه های تولید.................................................................................................................. 88

  6-2) مزیتهای استراتژیک زنجیره تامین در صادرات.................................................................................. 89

  7-2) مزیتهای رقابتی................................................................................................................................... 92

  8-2) توان رقابت پذیری صادرات................................................................................................................ 98

  9-2) مدل مفهومی تحقیق.......................................................................................................................... 99

  10-2) عوامل موثر بر صادرات به بازارهای هدف........................................................................................ 101

  11-2) مدل معادلات ساختاری.................................................................................................................. 107

          1-11-2) تعریف مدل معادلات ساختاری....................................................................................... 107

          2-11-2) ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر....................................................... 107          

          3-11-2)مراحل مدل معادلات ساختاری........................................................................................ 108

  12-2) سیستم های استنتاج فازی در برنامه متلب................................................................................... 108

  13-2) نتیجه گیری فصل دوم..................................................................................................................... 110

   

  فصل سوم: متدلوژی و روش تحقیق

            3) مقدمه.......................................................................................................................................... 112

           1-3) متدلوژی تحقیق...................................................................................................................... 112

                    1-1-3) روش تحقیق........................................................................................................... 113          

                    2-1-3) جامعه آماری.......................................................................................................... 114

                    3-1-3) نمونه آماری و حجم نمونه.................................................................................... 114

                    4-1-3) روشهای گردآوری داده ها...................................................................................... 115

                    5-1-3) پایایی و روایی ابزار پژوهش................................................................................... 119

                             الف) روایی (اعتبار محتوایی)..................................................................................... 119

                             ب) روایی ( اعتبار عاملی)......................................................................................... 119

                            ج) پایایی (الفای کرونباخ)......................................................................................... 120

           2-3) روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.......................................................................... 121

                   1-2-3) مدل معادلات ساختاری.......................................................................................... 122

                          الف) تعریف مدل معادلات ساختاری............................................................................ 122

                         ب) ساخت یک مدل ساختاری..................................................................................... 122

                         ج) انتخاب شاخصهای مشاهده شده برای متغییرهای مکنون..................................... 123

                         د) ارزیابی تناسب یا برازش مدل................................................................................... 124

                         ه) تفسیر مدل................................................................................................................. 126

                    2-2-3) تکنیک آنتروپی...................................................................................................... 126

                    3-2-3) سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی.................................................................. 128          

                        الف) نظریه فازی............................................................................................................... 129

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4) مقدمه....................................................................................................................................................... 135

  1-4) تحلیل داده ها..................................................................................................................................... 135

       1-1-4) توصیف داده های جمعیت شناختی...................................................................................... 135

       2-1-4) توصیف متغییرهای پژوهش.................................................................................................... 136

       3-1-4)بررسی مدل های اندازه گیری متغییرهای تحقیق................................................................. 140

            الف) مدل اندازه گیری متغییر برونزا مدل........................................................................................ 141

           ب) نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مزیت های رقابتی....................................................... 142

            ج) نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مزیت استراتژیک......................................................... 143

            د) نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول توان رقابتی................................................................... 143

       4-1-4) آزمون فرضیه های تحقیق...................................................................................................... 144

      5-1-4) سیستم پشتیبان تصمیم گیری.............................................................................................. 147          

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

  5) مقدمه....................................................................................................................................................... 162

      1-5) خلاصه تحقیق............................................................................................................................... 162

  2-5)نتایج تحقیق......................................................................................................................................... 168

       1-2-5) نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر.................................................. 168

      2-2-5) نتایج بدست آمده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی.................................................. 171

  3-5) نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 172

  4-5)  پیشنهادات برای تحقیقات آینده...................................................................................................... 183

  5-5) محدودیت های تحقیق....................................................................................................................... 184

   

  منبع:

   

  آذر، عادل و فرجی، حجت (1380)، علم مدیریت فازی، تهران: انتشارات اجتماع.

  آذر، عادل، علی محمدلو، مسلم (1386)، طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت، دوره 11 ،شماره 3.

  اصغرپور، محمدجواد (1377)، تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  امینی، امراله (1380)، وضعیت خودروی ایران، مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی، تهران شرکت ساپکو.

  الهی، شعبان، آذر، عادل (1378)، سیستم‌های هوشمند اطلاعاتی مدیریت، فصلنامه علمی‌پژوهشی مدرس‌، سال اول، شماره 1، صص 41-41.

  o       بابی، ارل(1390)، روش شناسی کاربردی متغیر در علوم انسانی ( ترجمه کامران فیضی و سید حسین رضوی)، چاپ اول، ناشر : سازمان مدیریت صنعتی.

  پورتر، مایکل (1383)، استراتژی رقابتی، ترجمه جهانگیرمجیدی و عباس مهرپویا،موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  خاکی، غلامرضا (1387)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.

  زری باف، مهدی (1382)، مدیریت بازاریابی جهانی، گسترش علوم پایه،چاپ اول.

  غضنفری، مهدی، ابن الرسول، سید اصغر  (1390)، تولید در مقیاس جهانی ضرورتی برای صنعت خودروسازی، مجله تدبیر، شماره 120 ، صص 76.

  فارسیجانی، حسن(1386) ، استراتژی کلاس جهانی درمدیریت کیفیت بازرسی، تهران: انتشارات قصیده سرا.

  کاسکو، بارت (1380)، تفکر فازی، ترجمه غفاری و مقصودپور، جمشید. تهران‌، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

  کمالی، کمال، دادخواه، محمد رضا (1384) ، بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات شهر آشوب، چاپ سوم.

  کیماسی،مسعود (1385)، بررسی عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری بنگاه در ایران،طرح پژوهشی ،موسسه مطالعات و پزوهشهای بازرگانی.

  محمدیان، ایوب، صفری، حسین(1380)، انتخاب پروژههای سیستم اطلاعاتی با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر- یک. کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

  منطقی، منوچهر (1390)، به سوی جهانی شدن در صنعت خودرو، انتشارات اطلاعات

  هومن، حیدرعلی(1384)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

   

  Ambastha A. and Momaya K. 2004, Challenges for Indian Software Firms to Sustain their Global Competitiveness, Singapore Management Review, Second half, Vol. 26, No. 2, pp. 65-77.

  Ambastha A. and Momaya K. 2004, Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, Singapore Management Review, First half, Vol.26, No.1, pp. 45-61.

  Anupindi, R., Chopra, S., Deshmukh, S.D., Mieghem, J.A.V., Zemel, E. 1999, Managing Business Process Flows, Prentice-Hall Inc, New Jersey, Chapter 2, p. 30.

  Axinn, C.N. 1988, Export performance: do managerial perceptions make a difference? , International Marketing Review, Vol. 5 No. 2, pp. 61-71.

  Ballou, R.H. 1999, Business Logistics Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain, fourth ed., Prentice-Hall.

  Beamon, B.M.1998, Supply chain design and analysis: Models and methods. International Journal of Production Economics Vol.55 No.3, 281–294.

  Bennett, R. 1997, Export marketing and the internet: experiences of web site use and perceptions of export barriers among UK businesses, International Marketing Review,Vol. 14 No. 5, pp. 324-44

  Bentler, P.M. 1990, Comparative fit indexes in structural models, Psychological Bulletin,Vol. 107, pp. 238-46.

  Bimal Nepal, Om P. Yadav, Alper Murat. 2010, A fuzzy-AHP approach to prioritization of CS attributes in target planning for automotive product development,  Expert Systems with Applications, vol. 37 No.10, pp. 6775-6786.

  Borsodi, R, 1999. The distribution age .New York7 D Appleton and Co.

  Bowersox, D.J., Closs, D.J. 1996, Logistical Management The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill Companies.

  Bowersox, D.J., Closs, D.J. 1996. Logistical Management The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill Companies.

  Brandeau, M.L., Chiu, S.S., 1989. An overview of representative problems in   location research. Management Science Vol. 35 No.6, pp. 645–674.

  Byrne, B.M. 1998, Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS, Lawrence Erlbaum Associates Inc, Mahwah, NJ.

  Byrne, M.B.1994, Structural equation modeling with EQS and EQS/WINDOWS, sage publications.

  Carter, P.L., S.A. Melnyk, and R.B. Handvanv.1995, Identifying the basic process strategies for time-based competition, Production and Inventory Management Journal, vol. 36, no. -70.

  Cavusgil, S.T. and Zou, S. 1994, Marketing strategy-performance relationship: an empirical investigation of the empirical link in export market ventures, Journal of Marketing, Vol. 1,pp. 1-21.

  Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R., 1998. Production and Operations Management Manufacturing and Services, eighth ed., Irwin McGraw Hill.

  Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R.. 1998, Production and Operations Management Manufacturing and Services, eighth ed., Irwin McGraw Hill.

  Christopher, M. 2005, Supply chain cost management and value-based pricing, Industrial Marketing Management, volume 34, pp.71-93.

  Christopher, M., 1992, Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London.

  Christopher, Martin. 2005. Supply chain cost management and value-based pricing, Industrial Marketing Management 34.

  Cohen, M.A., Lee, H.L., 1990. Out of touch with customer needs? Spare parts and after sales service. Sloan Management Review Vol.31 No.2, pp. 55–66.

  Crosby, Philip,1979, Quality is free, New York: McGraw_Hill

  Davis, T., 1993. Effective supply chain management. Sloan Management Review Vol.34 No.4, pp.35–46.

  Deng, J. L.1982, Control problems of grey system ,Systems and Control letters, pp. 288-294.

  Dess, G.G. and Davis, P.S. 2003, Porter’s 1980, Generic Strategies as Determinants of Strategic Group Membership and Organizational Performance, Academy of Management Journal, Vol. 27, September, pp. 467-88.

  Feldmann M, Müller S. 2003, An incentive scheme for true information providing in supplychains. OMEGA Vol.31, No.2, pp.63–73.

  Ferdows, K., 1997. Making the most of foreign factories. Harvard Business Review Vol.75 No.2, pp.73–88.

  Ferdows, kasra, and Arnoud De Meyer. 1990, Lasting improvements in manufacturing performance: in search of a new theory. Journal of operations management 9, No.2

  Ferdows, kasra, and Arnoud De Meyer.1990, Lasting improvements in manufacturing performance: in search of a new theory. Journal of operations management 9, No.2

  Feurer, R. and Chaharbaghi, K. 1994, Defining Competitiveness: a Holistic Approach, Management Decision, Vol.32 No.2, pp.49-58

  Flynn, B.B., Schroeder, R.G., Sakakibara, S., 1994. A framework for quality management research and an associated measurement instrument. Journal of Operations Management Vol.11 No.4, pp. 339–366.

  Ganeshan, R., Harrison, T.P. 1995, An introduction to supply chain management, Journal of economic, Vol. 34, pp.71-93.

  Gattorna, J.L.2003, Handbook of supply chain management, Aldershot7 Gower Publishing.

  Ghodsypour S.H., O’Brien C. 1998, A decision support system for supplier selection Using An integrating analytical hierarchy process and Linear Programming, Int. Journal of Production Economics, Vol.32, pp. 196-212.

  Gordon, J., Sohal, A.S. 2001, Assessing manufacturing plant competitiveness: an empirical field study. International Journal of Operations and Production Management Vol.21, No.1&2, pp. 233–253.

  Gunasekaran, A., Paterl, C., Tirtiroglu, E., 2001. Performance measures and metrics in a supply chain environment. International Journal of Operations and Production Management Vol. 21, pp.71–87.

  Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C., 1995. Multivariate Data Analysis with Readings, fourth ed., Prentice-Hall International Inc, New Jersey.

  Handfield, R. B., and Nichols, E. L. 1999, Introduction to Supply Chain Management. Upper Saddle River, NJ., Prentice-Hall.

  Harland, CM 1996, Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks, British Journal of Management, Vol. 7, No. Special, pp. 63-80.

  Hoejmose, S., Brammer, S., Millington, A.2012, “Green” supply chain management: The role of trust and top management in B2B and B2C markets. Industrial Marketing Management Vol. 41 . pp.609–620.

  Hoffman, J.M., Mehra, S.1996, Research issues in supply chain design and management: A panel discussion. Proceedings of the 27th Annual National Decision Sciences Institute, November, Orlando, FL, pp.1439–1441.

  Hoffman, Nicol P, 2000. An Examination of the Sustainable Competitive Advantage, Concept; Past, Present, and Future‚ Academy of Marketing Science Review, Vol.4, pp. 245-348.

  Holweg, M. 2002. The three-day car challenge, investigating the inhibitors of responsive order fulfillment in new vehicle supply systems. PhD thesis, Cardiff Business School, University of Wales.

  IMD World Competitiveness Yearbook,2005, Research Centers (World Competitiveness  Center)

  Ireland, R., & Bruce, R. 2000, CPFR only the beginning of collaboration. Supply Chain Management Review, pp. 80– 88.

  Irina Akimova, 2000. Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian firms, European Journal of Marketing, Vol. 34, pp.1128 – 1148

  Jaffe AB, Peterson SR, Portney Paul R. 1995, Environmental regulation and the competitiveness of US manufacturing: what does the evidence tell us? J Econ Lit; No.XXXIII:132e63.

  Johnson, J.L. and Arunthanes, W. 1995, Ideal and actual product adaptation in US exporting firms: market-related determinants and impact on performance, International Marketing Review, Vol. 12 No. 3, pp. 31-46.

  Johnston, R. and Lawrense, P.R,1988. Beyond Vertical Integration – the Rise of the Value –Adding  Partnership , Harvard Bussiness Review,18, pp. 94-104

  Jorgensen DW, Wilcoxen PJ,1990. Environmental regulation and US economic growth. Rand J Econ 1990; 21:314e40.

  Jorgensen DW, Wilcoxen PJ. 1990, Environmental regulation and US economic growth. Rand Journal Economic, vol. 21, pp. 314-340.

  Julian, C.C. and Liesch, P. 2004, The impact of the internet on Australian firms export marketing performance, paper presented at The Australian and New Zealand International Business Academy (ANZIBA) Annual Meeting, Canberra.

  Khurana, A., Talbot, B. 1998, the internationalization process model through the lens of the global color picture tube industry. Journal of Operations Management Vol.16 No.(2,3), pp.215–239.

  Klein, J, (2001). A Critique of Competitive Advantage‚ Critical Management Studies Conference, Manchester.

  Krajewski, L.J., Ritzman, L.P., 1999. Operations Management: Strategy and Analysis, Addison-Wesley, Reading, MA.

  Lambert, D.M., Sharman, A., 1990. A customer-based competitive analysis for logistics decisions. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management Vol.20 No.1,pp. 17–24.

  Lee, H.L., Billington, C., 1992. Managing supply chain inventory: pitfalls and opportunities. Sloan Management Review Vol.33 No.3, pp. 65–73.

  Levy, D.L., 1995, International sourcing and supply chain stability. Journal of International Business Studies, Vol. 26 No.2, pp. 343–360.

  MacCormack, A.D., Newmann, L.J., Rosenfield, D. 1994, the new dynamics of global manufacturing site location. Sloan Management Review Vol.35 No.4, pp. 69–80.

  Madsen, T.K. 1989, Successful export marketing management: some empirical evidence, International Marketing Review, Vol. 6 No. 4, pp. 41-57.

  Maloni, M. J, and Benton, W.c, 1997, Supply chain Partnership: Opportunities for Operations Research,  European Journal of Operational Research 101 .pp. 419-429.

  Mentzer, JT, DeWitt, W, Keeber, JS, Min, S, Nix, NW, Smith, CD & Zacharia, ZG 2001, Defining supply chain management, Journal of Business Logistics, vol. 22, no. 2, pp. 1-24.

  Moberg CR, Cutler BD, Gross A, Speh TW. 2002, identifying antecedents of information exchange within supply chains. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol.32 No.9, pp.755–70.

  Neary, Peter J., 2002.Competitive versus Comparative Advantage, Lectures in the Department of Economics, University College Dublin.

  Newman, RG 1989, Single sourcing: short-term savings versus long-term problems, Journal of Purchasing & Materials Management, vol. 25, no. 2, pp. 20-25.

  Nolan, R., 1999. How to get the most from your SCM system, Bobbin. Columbia Vol.42 No.12, pp. 74–76.

  Owen, S.H., Daskin, M.S., 1998. Strategic facility location: a review. European Journal of Operational Research Vol. 111, pp. 423–447.

  Porter, M.E. 1998, On Competition, Harvard Business School Press, Boston, MA.

  Porter, M.E. 2001, Strategy and the internet, Harvard Business Review, March.

  Powell, T.C., 1995. Total quality management as competitive advantage: a review and empirical study. Strategic Management Journal Vol. 16 No.1, pp. 15–27.

  Power DJ, Sohal A, Rahman SU.2001, Critical success factorsin agile supply chain management: an empirical study. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management; Vol.31 No.4, pp.247–65.

  Rao, S.S., Raghunathan, T.S., Solis, L.E., 1997. A comparative study of quality practices and results in India, China, and Mexico.Journal of Quality Management Vol.2 No.2, pp.  235–250.

  Revelle, C.S., Laporte, G., 1996. The plant location problem: new models and research prospects. Operations Research Vo. 44 No.6, pp. 864–874.

  Rogert Becker. 2005, Supply chain management and value chain, Advanced Integrated Technologies Group, Luxembourg, Available at www. theaitgroup.com,

  Ryan, A. M., Horvath, M., & Kriska, S. D. 2005, The role of recruiting informativeness and organizational perceptions in decisions to apply. International Journal of Selection and Assessment, 4, pp. 235−249.

  Saaty T.L., Vergas L.G. 2006, Decision Making with The analytic Network Process Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, Springer Publications. Hong

  Xing Li ,1995, Fuzzy Sets and Fuzzy Decision-making, Publisher: CRC- Press; 1st edition

  Sadri, G., Lees, B. 2001. Developing Corporate Culture as a Competitive Advantage, Journal of Management Development, Vol.20 No.10, pp. 853 – 859.

  Samson, D., Terziovski, M., 1999. the relationship between total quality management practices and operational performance. Journal of Operations Management Vol. 17 No.4,  pp. 393–409.

  Sawik, T., 2011, Supplier selection in make-to-order environment with risks. Mathematical and Computer Modeling Vol. 53 (9–10), pp. 1670–1679.

  Schmenner, R.W. 1979, Looking beyond the obvious in plant location. Harvard Business Review, Vol. 57, No.1, pp. 126–132.

  Schmenner, R.W. 1982, Making Business Location Decisions, Prentice- Hall Inc, Englewood Cliffs, NJ.

  Schmenner, R.W., 1983. Every factory has a life cycle. Harvard Business Review Vol. 61 No.2, pp. 121–129.

  Schroeder, Roger, Flynn, Barrara. 2001, high performance manufacturing (global perspective), John Wiley & Son, Inc.

  Segares A.H. 1997, Assessing the un dimensionality of measurement: a paradigm and illustration within the context of information system, International Journal of Management Science ,Vol.25, No.1.

  Sharkey, T.W., Lim, J.S. and Kim, K.I. 1989, Export Development and Perceived Export Barriers: An Empirical Analysis of Small Firms, Management International Review, Vol. 29 No. 2, pp. 33-40.

  Sharma Bishnu and Fisher Tom. 1997, Functional strategies and competitiveness: an empirical analysis using data from Australian manufacturing. Benchmarking for Quality Management & Technology. Vol. 4 No. 4. pp. 286-294

  Shurchuluu, P. 2002, National productivity and competitive strategies for the new millennium. Integrated Manufacturing Systems, pp. 408-414.

  Silver, E. A., Pyke, D. F., & Peterson, R., 1998, Inventory Management and Production Planning and Scheduling” (3 Edition). New York: John Wiley & Sons.

  Stadtler, H. 2005, Supply chain management and advanced planning basics, overview and challenges, European Journal of Operational Research. Vol. 7 No. 2. pp. 186-194

  Steven White, David A. Griffith.  1997, Combining corporate and marketing strategy for global competitiveness, Marketing Intelligence &Planning . Vol. 15/4 pp. 173–178

  Sun, H., Cheng, T.-K., 2002, Comparing reasons, practices and effects of ISO 9000 certification and TQM implementation in Norwegian SMEs and large firms. International Small Business Journal  Vol.20 No.4, pp. 421–441.

  Swamidass, P.M., 1990. A comparison of the plant location strategies of foreign and domestic manufacturers in the US. Journal of International Business Studies Vol.21 No2, pp. 310–316.

  Takeishi, A., and Cusumano M.A., 1995. What We have Learned and have to Learn from Manufacturer- Supplier relations in the Auto Industry, MIT Sloan school of Management.

  Toni, A.D., Tonchia, S., 2001. Performance measurement systems: models, characteristics, and measures. International Journal of Operations and Production Management  Vol. 21 No.(1/2),pp. 46–70.

  Tookey, D.A. 1964, Factors associated with success in exporting, The Journal of Management Studies, March, pp. 48-64.

  Udoncy Olugu,E,  Kuan Yew, Y. 2012. An expert fuzzy rule-based system for closed-loop supply chain performance assessment in the automotive industry, Expert Systems with Applications Vol.39 , pp.375–384.

  Ulgado, F.M., 1996. Location characteristics of manufacturing investments in the US: a comparison of American and foreign-based firms. Management International Review Vol.36 no. 1, pp.7–26.

  Vanteddu, G., Chinnam, R.B., Gushikin, O.2011, Supply chain focus dependent supplier selection problem. International Journal of Production Economics Vol.129  No.1, pp. 204–216.

  Varma, S, Wadhwa, S & Deshmakh, SG. 2008, evaluating petroleum supply chain performance: Application of analytical hierarchy process to balanced scorecard, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol. 20, no. 3, pp. 343-356.

  Vorst van der, JGAJ. 2000, Effective food supply chains - generating, modelling and evaluating supply chain scenarios, PhD Thesis, Wageningen University, Wageningen.

  Vrettos, S., & Stafylopatis, A. 2001, A fuzzy rule-based agent for web retrieval filtering. In Proceedings of first Asia, Pacific conference on web intelligence, pp. 448–453). Maebashi City, Japan

  Wang, C.-H. Chen, 1995, Economic statistical np-control chart designs based on fuzzy optimization, International Journal of Quality and Reliability Management 12 , pp. 88–92.

  Womack, J., & Jones, D. 1990. The machine that changed the world. Toronto7 Collier Macmillan.

  Zou, S., Taylor, C.R. and Osland, G.E. 1998,The EXPERF scale: a cross-national generalized export performance measure, Journal of International Marketing, Vol. 6 No. 3, pp. 37-58


تحقیق در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, مقاله در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, پروپوزال در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, تز دکترا در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, پروژه درباره پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین, رساله دکترا در مورد پایان نامه مدلی برای راهبرد های فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین

پايان نامه کارشناسي ارشد M.S.C رشته مهندسي صنايع  گرايش صنايع-صنايع سال تحصيلي 1392 -1389 چکيده: با افزايش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومي به موضوعات محيط زيستي, شرکت ها ب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) چکیده امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع – صنايع تابستان1393 چکيده   زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از تأمين‌کنندگان، توليدکنندگان، توزيع‌کنند

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

گروه مدیریت گرایش بازرگانی - تحول پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد چکیده مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی گرایش : استراتژیک چکیده: هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر عملکرد شرکت های صنعتی براساس استراتژی رهبری هزینه و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویکرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویکرد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: تحول چکیده اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است. روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای ...

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل) چکیده پژوهش بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. به­کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت­ها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و ...

ثبت سفارش