پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی

word 1 MB 31301 116
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: مدیریت مالی

  چکیده

  هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌ های ملی و پاسارگاد می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته‌ای با پایایی 86/0 استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد در شهرستان ساوه بوده و نمونه‌گیری به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انجام‌گرفته که نتایج آن شامل81 نفر از کارکنان بانک ملی و 32 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی، تحلیل عاملی و فریدمن استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری موثر بر رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که مهم‌ترین عوامل رضایت شغلی در بانک ملی به ترتیب: ارتقاء بر اساس شایسته‌سالاری،تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان، وجود عدالت و انصاف در مورد تمامی کارکنان و در بانک پاسارگاد تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان،توجه به روحیه تلاش و پشتکار و پرداخت‌ها با عنایت به شایستگی‌ها می‌باشند.

  فصل اول

  کلیات طرح

   

  1–1 مقدمه

  در دنیای پرشتاب امروز هر کس خواهان داشتن شغلی است و در واقع یکی از عوامل احساس امنیت و اعتمادبه‌نفس، داشتن شغل و فعالیت اجتماعی است.

  رضایت شغلی از مهم‌ترین نتایج یک انتخاب صحیح و مناسب در گزینش حرفه است که تطابق با کار، امکان خلاقیت، روابط رضایت‌بخش با همکاران و افزایش عزت نفس[1] را فراهم می‌آورد. برعکس ناسازگاری شغلی مسئله‌ای است که سبب تعویض مکررِ شغل، غیبت، نارضایتی از خود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری از کار می­گردد.

  منابع انسانی اصلی‌ترین و باارزش‌ترین عامل در عملکرد سازمان‌ها بشمار می‌روند. البته این ارزشمندی زمانی مشخص‌تر می‌شود که سازمان‌ها نیازهای واقعی خود، منابع انسانی متخصص و علاقه‌مند به کار را جذب کرده و برای حفظ، نگهداری و پرورش آن‌ها تلاش ورزند، در غیر این صورت همین منبع باارزش به عنوان سرباری زائد و مخل نظم در خواهد آمد (طبری،1387).

  جورج و جونز[2] (1999) رضایت شغلی را مجموعه‌ای از احساسات و باورها می‌دانند که افراد در مورد مشاغل کنونی خوددارند و معتقدند ابعاد رضایت شغلی شامل:

  1-بعد ماهیت کار: قلمرو وظایفی که کارکنان انجام می‌دهند و فرصت‌هایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت فراهم می‌سازد.

  2-بعد سرپرستی: توانایی‌های فنی و مدیریتی سرپرستان و ملاحظاتی که سرپرستان برای علایق کارکنان نشان می‌دهند.

  3-بعد حقوق و دستمزد: میزان حقوق دریافتی، برابری ادراکی در مورد حقوق و روش پرداختی.

  4-فرصت‌های ارتقاء: دسترسی به فرصت‌های واقعی برای پیشرفت

  5-همکاران: میزان دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران نشان می‌دهند (ارشادی،1388).

  1–2 بیان مسئله

  در دنیای امروز که رقابت بین سازمان‌ها افزایش چشم‌گیری یافته، پیشی گرفتن از رقبا اهمیت بسیار داشته و خواهان ابزار مناسب می‌باشد و در سازمان‌ها و مؤسسات مالی و خدماتی که مهم‌ترین سرمایه و ابزارشان برای جذب منابع و بازار و مشتریان بیشتر، منابع انسانی می‌باشد باید از منابع انسانی با شرایط مناسب بهره گرفت. از طرف دیگر رضایت شغلی کیفیتی از منابع انسانی است که اگر به طور صحیح مدیریت شود، نتایج خوبی عاید سازمان می‌کند. افزایش بهره‌وری، افزایش روحیه، تعهد سازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی و رضایت از زندگی از اثرات مثبت رضایت شغلی برای فرد و سازمان محسوب می‌شوند. در مقابل؛ غیبت، تأخیر، ترک خدمت، فرسودگی شغلی و بازنشستگی پیش از موعد به عنوان پیامدهای منفی رضایت شغلی برای فرد و سازمان به شمار می‌آیند. جورج و جونز (1999) معتقدند رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت که افراد نسبت به شغل خوددارند و البته این می‌تواند تحتت اثیر عواملی مانند حقوق و مزایا، ویژگی‌های کار، تناسب شغل و شاغل، امنیت شغلی و ... قرار گیرد.

  بعضی از اندیشمندان معتقدند مبنای رضایت شغلی به طور اساسی بر ارضای نیروهای درونی فرد در محیط کار قرار دارد. در این‌گونه نظریه‌ها فرض بر آن است که هر چه ارضای نیازهای روانی و شناخت فرد بیشتر باشد، وی راضی‌تر و مولدتر خواهد بود. مک کللند نیز در نظریه خود نیازهای: میل به پیشرفت، پیوند جویی و قدرت که جزو مهم‌ترین نیازها هستند و ارضای آن‌ها در محیط کار نقش اساسی در رضایت شغلی بازی می‌کند را مورد بحث قرار داده است (مک کللند، 1987).

  اما تعدادی از نظریه‌ها به جای آنکه برای تبیین رضایت شغلی ، تنها بر فرد متمرکز باشند برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل هستند. این گروه از نظریه‌ها به خاطر آنکه شامل فرآیندهای ساده‌ای برای آغاز، جهت‌دهی و استمرار رضایت شغلی می‌شود از اهمیت زیادی برای مدیران برخوردار است. از این نظریه‌ها می‌توان به نظریه دو عاملی هرزبرگ در تبیین رضایت شغلی اشاره کرد. هرزبرگ در تکمیل نظریه سلسله‌مراتب مزلو، به جدایی عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی از هم اعتقاد داشت و عوامل انگیزشی را که شامل کسب موفقیت، شهرت، نفس کار، مسئولیت، پیشرفت و رشد هستند از عوامل اصلی رضایت شغلی می‌دانست و عوامل بهداشتی را تنها به مثابه عوامل نا رضایی محسوب می‌کرد (هرزبرگ، 1989).

  پتمن (1970) به رابطه مشارکت و رضایت اشاره می‌کند، به اعتقاد او مشارکت فرآیندی است که در آن کارکنان به گونه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق اظهارنظرهای خود در تصمیم‌گیری‌های سازمانی که مدیریت اغلب برای خود محفوظ می‌دارد، سهم برابری به دست می‌آورند. به اعتقاد هرسی و بلانچارد (1972) مشارکت در تصمیم‌گیری به کارکنان این فرصت را می‌دهد تا احساس کنند جزئی از سازمان هستند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها عامل مهمی به حساب می‌آیند. از این رو، نیازهای پیوند جویی و عزت نفس آن‌ها برآورده شده و احساس رضایت خواهند کرد.

  دسلر (1386) رابطه جو سازمان و رضایت شغلی را می‌کاود. به اعتقاد وی جو سازمانی عبارت است از ادراکاتی که فرد از نو ع سازمانی که در آن کار می‌کند، دارد. جو سازمانی می‌تواند بر انگیزش، کارکرد و خشنودی شغلی اثر بگذارد.

  از طرف دیگر بر اساس شواهد و مدارک موجود و با توجه به مشاهدات، تجارب و مصاحبه‌های محقق با مدیران و کارکنان، مشخص گردید که رضایت شغلی در حد مطلوب نیست و بدون شک وجود این مشکلات سبب کاهش اثربخشی، کارایی و سرانجام بهره‌وری سازمانی می‌شود. با توجه به اهمیت این متغیر در عملکرد افراد و سازمان، لازم است بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بنابراین سازمان‌ها باید عوامل مؤثر بر رضایت شغلی سازمانی را شناسایی کنند و با رفع عوامل منفی و تقویت عوامل مثبت تأثیرگذار بر آن، باعث بالا رفتن میزان رضایت شغلی در سازمان شوند تا بهره‌وری فردی و سازمانی افزایش یابد. بنابراین محقق در نظر دارد با توجه به مدل سه شاخگی اهرنجانی همه عوامل موثر بر رضایت شغلی را که در سه شاخه؛ محیطی (عوامل بیرون)، ساختاری (عوامل درون سازمان)، رفتاری (عوامل فردی و...) گروه‌بندی شده است مورد مطالعه قرار دهد تا راهکارهای مناسبی با توجه به نتایج به دست آمده اتخاذ نموده و با افزایش رضایت شغل کارکنان زمینه را برای پیشرفت هر چه بیشتر سازمان فراهم آورد.

  1–3 ضرورت و اهمیت تحقیق

  به دلایل مختلف لازم است سازمان‌ها به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت دهند:

  1- مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی، سازمان را ترک می‌کنند و بیشتر استعفا می‌دهند اما افراد راضی کمتر در کار غیبت می‌کنند و کارشان را منظم و دقیق انجام می‌دهند.

  2- ثابت شده است کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می‌کنند. افراد ناراضی مستعد انواع بیماری‌ها از سردرد تا بیماری‌های قلبی و عروقی هستند.

  3- رضایت شغلی از کار پدیده‌ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می‌رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می‌شود و کارمند راضی، شادابی را از سازمان به خانه و جامعه منتقل می‌کند. بنابراین می‌توان با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و مقدار پولی که در سایۀ وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد، از این پدیده دفاع کرد (فروتن،1379).

  1–4 اهداف تحقیق

  هدف کلی:

  شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

   اهداف اختصاصی:

  شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

  شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

  شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

  رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

  5 سؤالات تحقیق

  سؤال اصلی:

  عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

  سؤالات فرعی:

  عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟

  عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟

  عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟

  رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه است؟

    1-6 روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها

  در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه و سؤالات بسته به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه پرداخته‌ایم. روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی با استفاده از آماره‌های نمونه و نرم‌افزارهای آماری مرتبط بوده است به طوری که در بخش آمار توصیفی،با استفاده شاخص‌هایی نظیر فراوانی، محاسبه میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و رسم جداول به تجزیه تحلیل داده پرداخته و در بخش آمار تحلیلی از تحلیل عامل تأییدی برای تأیید دسته‌بندی بر اساس مدل سه شاخگی و آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه استفاده شده است.

   

  1-7 قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)

  قلمرو موضوعی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه بر مبنای مدل سه شاخگی اهرنجانی می‌باشد. به عبارت دیگر در این تحقیق عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه بر اساس عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه‌ای شناسایی و سپس اولویت‌بندی خواهد شد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه می‌باشند و از نظر قلمرو زمانی مطالعات مقدماتی این پژوهش از اواخر اسفندماه 1391 آغازشده و کار تحقیق تا مهر 92 ادامه یافته است.

   

  1-8 چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق

  در مدل سه شاخگی اهرنجانی فرض بر این است که تمامی پدیده‌های سازمان و مدیریت، از جمله عوامل موثر بر رضایت شغلی را می‌توان بر حسب سه دسته عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای بررسی کرد. منظور از شاخه ساختاری، کلیه عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان می‌باشد و شاخه محتوا شامل انسان و روابط انسانی در سازمان می‌باشد و منظور از شاخه زمینه‌ای کلیه عوامل محیطی و برون‌سازمانی می‌باشد. بر مبنای الگوی سه شاخگی می‌توان الگوی مفهومی زیر را ارائه داد

  Comparative study of factors affecting job satisfaction of employees in national banks and Pasargadae Saveh city based on model ramifications Ahrnjany

  Abstract:

  The purpose of this study is to study of factors affect on job satisfaction of Pasargad and Meli bank employers. The present study is descriptive measurement one, in which a researcher – made questionnaire with a reliability coefficient of 0/86 was used. Statistical population included Pasargad and Meli bank employers. With reference to Morgan table and random sampling, 32 Pasargad employers and 81 meli bank employers were selected. Data were analyzed by descriptive statistics, Independent T test and Mann Whitney, s U Test and Fridman Test. Result indicates that, there is a significant difrence between Pasargad and Meli bank employers in respect to all branches (structure, content and behavior). Also, the priority of these factores is context, structure and behavior.

   

  Key words: job satisfaction, employers, bank  

 • فهرست:

  چکیده ......................................................................................................................................................1

  فصل اول. 2

  1–1 مقدمه 3

  1–2 بیان مسئله 4

  1–3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

  1–4 اهداف تحقیق. 7

  1-5 سؤالات تحقیق. 8

  1-6 روش های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 8

  1-7 قلمرو تحقیق. 9

  1-8 چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق ........................................................................................9

  1-9رابطه میان مولفه ها و سئوال های پرسشنامه ................................................................................10

  1-10تعاریف عملیاتی تحقیق ..............................................................................................................12

  فصل دوم 14

  مقدمه 15

  2-1 مبانی نظری و ادبیات تحقیق. 16

  2-1-1 مطالعات جامعه‌شناختی (1858- 1917) 16

  2-1-2 بررسی‌های روان‌شناسان. 17

  2-1-3 نظریه‌ها 18

  2-1-4 تعریف شغل. 23

  2-1-5 عوامل انتخاب شغل. 24

  2-1-6 تعریف رضایت.. 24

  2-1-7 تعریف رضایت شغلی. 25

  2-1-8 رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی. 26

  2-1-9 رضایت شغلی و تولید. 28

  2-1-10 عوامل تعیین‌کننده رضایت شغلی. 29

  2-1-11 آثار وجود رضایت شغلی. 34

  2-1-12 اندازه‌گیری رضایت شغلی. 35

  2-2 تحقیقات خارجی. 41

  2-3 تحقیقات داخلی. 49

  2-4 تاریخچه بانک ملی ....................................................................................................................51

  نتیجه‌گیری. 53

  فصل سوم 55

  مقدمه 56

  3–1 روش تحقیق. 56

  3–2 جامعه آماری. 56

  3–3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری. 57

  3–4 متغیرهای تحقیق. 58

  3–5 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 58

  3–6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

  فصل چهارم 60

  مقدمه .....................................................................................................................................................61

  4-1 توصیف یافته‌های تحقیق. 61

  4-2) نتایج استنباطی تحقیق. 73

  فصل پنجم. 88

  مقدمه 89

  5–1 خلاصه نتایج تحقیق. 89

  5-2 بحث و نتیجه‌گیری. 90

  پیشنهاد‌ها 92

  5-3-1 پیشنهاد‌ها حاصل از تحقیق. 92

  5-3-2 پیشنهاد‌ها برای محققین بعدی. 94

  5-4 محدودیت‌ها 94

  5-4-1 محدودیت‌هایی که توسط محقق تعیین می‌شوند: 94

  1-4-2) محدودیت‌های خارج از کنترل محقق. 94

  فهرست منابع. 95

  پیوست‌ها 102

   

  منبع:

  ارشادی، فاطمه (1388). بررسی رابطه میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی دبیران زن دبیرستان‌های شهرستان شبستر در سال 1388. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  ازکمپ. استوارت (1389). روان شناسی اجتماعی کاربردی. ترجمه فرهاد ماهر. مشهد: آستان قدس رضوی.

  اسدی، سید احسن (1390). بررسی الگوی ارزشیابی معلمان و رابطه آن با رضایت شغلی از دیدگاه معلمان دبیرستان‌های شهر سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  اصلان خانی، محمد علی (1375). توصیف سبک‌های رهبری و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاه های منتخب کشور. رساله دکترا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

  افشاری، آذر (1386). ارتباط بین استرس و رضایت شغلی مسئولین ورزش وزارت نیرو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  برغانی فراهانی، ایرج (1382). بررسی تطبیقی دیدگاه مدیران، اساتید و کارکنان در مورد رابطه کنترل با رضایت شغلی در دانشگاه اراک، مجتمع آموزش عالی قم، و دانشکده علوم اداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  پیری، ولی (1387). مقایسه رضایت شغلی با سلامت روانی در معلمان کودکان عادی و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر، مقطع ابتدایی شهرستان دره شهر ایلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  پیو، دی. اس؛ هیکسن، دی. جی؛ هینینگز، سی. آر. (1386). نظریه‌پردازان علم سازمان. ترجمه سید محمد میر کمالی و قاسم کبیری (1389). تهران: یسطرون.

  توسلی، غلام عباس (1375). جامعه شناسی کار و شغل. تهران: سمت.

  حسین زاده، علی اکبر (1379). بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

  خرم، سید محمد (1389). بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  خلیل زاده، نورالله (1375). بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت دانشجو معلمان دانشگاه پیام نور ارومیه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.

  دسلر گری (1386). مبانی مدیریت. جلد دوم. ترجمه داود مدنی. تهران. انتشارات آرین. چاپ اول

  دموری، داریوش (1373). بررسی عوامل تعدیل کننده رابطه میان فشارهای شغلی با رضایت شغلی و خستگی مفرط شغلی در مدیران وزارت راه و ترابری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  دیویس، کیت؛ نیو استورم، جان (1370). رفتار انسانی در کار. ترجمه محمد علی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیرت دولتی.

  رابینز، استیفن. پی (1943). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان؛ سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  رضاییان، علی (1385). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.

  رنجبر، ابوالفضل (1387). بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان قم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.

  ساروخانی، باقر (1370). دائره المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.

  ستیرز، ریچارد ام؛ پورتر، لیمان دبلیو (1991). انگیزش و رفتار در کار. ترجمه امین الله علوی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  سفیری، خدیجه (1377). جامعه شناسی اشتغال زنان. تهران: تبیان.

  شرتزر، بروس. ای (1987). بررسی و برنامه ریزی زندگی شغلی. ترجمه زندی پور (1369).

  شریفی، مینا (1386). بررسی و مقایسه عوامل مؤثر در رضایت شغلی و رضایت زناشویی در میان معلمان مدارس عادی، استثنایی و تیزهوشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  شفیع آبادی، عبدالله (1381). راهنمایی و مشاوره شغلی وحرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهران: رشد.

  صانعی، مهدی (1382). بررسی رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی در کارکنان بانک رفاه در سال 1381. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  ضابطیان، رسول (1390). بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال لیگ برتر (لیگ دهم). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

  علاقه بند، علی (1388). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: روان.

  غلامی، محمد تقی (1388). بررسی رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبیران مرد متوسطه شهر قم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  غیشه، فرزانه (1389). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان شرکت مپنا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  فرزان، نسرین (1389). پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم مدارس دولتی شهرستان کرمان بر مبنای جو سازمانی مدرسه و رضایت شغلی معلمان: جهت ارائه راه کارهای بهینه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  فرقانی، مهرنوش (1390). بررسی ارتباط رشته تحصیلی با شغل سازمانی و میزان رضایت شغلی در بین کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران.

  فروتن، ن.، (1379). رضایت شغلی مدیران منبع روزنامه ی همشهری، سال پاتردهم شماره 4274، صفحه ی 23.

  فرهادی، علی (1388). بررسی رابطه مدیریت عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنان (مطالعه موردی کارکنان کوی دانشگاه تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  کبیر نوایی، مینا (1384). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  کرامتی، محمدرضا؛ میرکمالی، سید محمد؛ زاده غلام، زهرا (1383 و 1384). رابطه ویژگی‌های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی. ص ص 52- 69.

  کریمی تکلمی، لیلا (1386). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مربیان مراکز آمموزش کشاورزی (تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی) استان های منتخب ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

  کشانی، عباس (1377). رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران. 

  کورمن، آبراهام. ک.(1390). روان شناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن. تهران: سروش.

  الماسی، حسن (1372). پژوهش پیرامون رضایت شغلی مدیران مراکز خدمات کشاورزی استان آذربایجان شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  محبی، محسن (1378). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مدیران واحدهای آموزشی مقطع متوسطه شهرستان قم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  محمدزاده، عباس؛ مهروژان، آرمن (1375). رفتار سازمانی نگرش اقتضایی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

  محمدی، صلاح الدین (1386). بررسی رابطه بین هویت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ددر میان دبیران دوره دبیرستان شهرستان سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  مقیمی، سید محمد (1383). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: ترمه.

  مهداد؛ علی (1381). روانشناسی صنعتی و سازمانی. تهران: جنگل.

  میرشکرایی، سید مهران (1379). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد کارشناسان دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.

  میرکمالی، سیدمحمد، نارنجی ثانی، فاطمه (1387). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیآت علمی دانشگاه های تهران و صنعتی شریف. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 48. ص ص 71- 101.

  میرکمالی، سید محمد (1386). رفتار و روابط در سازمان ومدیریت. تهران: یسطرون.

  Chandan, Jits(1997). Organizational behavior. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd.

  George. M. Jennifer & Jones. R. Gareth(1999). Organizational Behavior Understanding and managing. New York: Addison Wesley.

  Hellriegel Don & Slocum John W., & Woodman Richard W., (1989). Organizational Behaviort. 5th ed. New York: West- Publishing Company.

  Herzberg, Fredrick, (1989). One more time: How do you motivate employee? In classic readings in organizational behavior?, Cole publishing company, California.

  george.m.jennifer, jones. Rgareth(1999). organizational behavior Understanding and managing (u.s.a) new York, Addison Wesley.p.74

  Leap. L. Terry & Crion. D. Michael(1989). Personal/ Human Resource Management. New York: Macmillan Publishing Company.

  M. Steers & L. W. Porter(1991). Motivation and Work Behavior. New York: McGraw- Hill.

  Mc clelland, David C., (1987), Cambridge Univerity Press, Cambridge


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, پروژه درباره پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش تحول چکیده با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل و جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این پدیده به سازمان تحمیل می کند، توجه به رضایت شغلی کارکنان سازمان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمان می باشد. با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: " تحول" چکیده در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است. لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه اند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده در زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است . حجم نمونه با ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C) گرایش: مدیریت منابع انسانی چکیده با مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران آنهاست. سطح پایین مهارتهای ارتباطی موجب ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی MA ) ) چکیده مطالعه حاضر به هدف بررسی مقایسه ای احساس خود کار آمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه سندرک در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد . 30 نفر از معلمان غیر پژوهنده و 10 نفر پژوهنده انتخاب و به سوالای پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و رضایت شغلی اسمیت ، کندال ، هیولین پاسخ دادند. داده ها با ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسی این متغیرها تحقیقی به روش توصیفی از نوع ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش: منابع انسانی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران بوده اند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. علاوه بر آن، برای گرداوری داده ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

ثبت سفارش