پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح

word 8 MB 31391 153
1391 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت: ۱۹,۸۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی عمران- سازه

  چکیده

   

  به منظور تخمین ظرفیت ساختمان­ ها، استفاده از روش های استاتیکی بجای روش دینامیکی افزاینده بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد بود. روش دینامیکی افزاینده هر چند جواب های دقیق تر و نزدیک تری به رفتار واقعی سازه می دهد، پر هزینه بودن و زمان مند بودن میل به استفاده از روش های استاتیکی را برای تخمین ظرفیت افزایش داده است. در روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی، مبنای روش بر این اساس است که رفتار سازه توسط مود اول کنترل می­شود و نیز شکل سازه پس از تسلیم ثابت باقی می­ماند که هر دو این فرض ها تقریبی می­باشند، روش MPA (ترکیب مودها)، با استفاده از تئوری دینامیک سازه ها، اثر مودهای بالاتر را در نظر می­گیرد. تحقیقات گذشته حاکی از این است که این روش در قیاس با روش های دیگر از جمله روش های FEMA-440، نتایج بهتری ارایه می دهد. از دیگر روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی، روش جابجایی – محور(DPA) است که اساس آن بر فرض بارگذاری توسط جابجایی استوار است. این روش نیز بدلیل استفاده از مود های بالاتر در ناحیه پس از تسلیم همپوشانی خوبی با روش دینامیکی افزاینده دارد.

  هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روش MPA و DPA در تخمین ظرفیت لرزه ای سازه های منظم و مقایسه نتایج با مقادیر حاصل از تحلیل دینامیکی افزاینده غیر خطی می باشد. برای این منظور تعدادی قاب بتنی منظم ، مورد تحلیل استاتیکی غیر خطی معادل(MPA)  و (DPA) و تحلیل دینامیکی افزاینده قرار گرفتند. در طی انجام این تحلیل ها، پاسخ های کلی و موضعی سازه ها حاصل از تحلیل های استاتیکی غیر خطی معادل و تحلیل دینامیکی افزاینده باهم مقایسه می­شوند. پاسخ ها شامل جابجایی بام، جابجایی نسبی طبقات، برش پایه، محل تشکیل مفصل پلاستیک و شاخص آسیب قاب می باشند. پس از انجام تحلیل ها، دسته بندی و ارایه نتایج آماری برای پارامتر های مختلف پاسخ سازه ها، کنترل تطابق یا عدم تطابق پاسخ تحلیل ها و تحلیل نتایج از جمله کارهایی است که برای رسیدن به نتیجه گیری انجام شده است. با توجه به پاسخ های هر یک از روش ها، می توان به این نتیجه رسید که روش مودال در پاسخ های جابجایی دقت و همبستگی بالاتری دارند حال آنکه روش جابجایی – محور در پاسخ های نیرو نتایج مطلوب تری دارد. هر دو روش در تعیین میزان خرابی و آسیب قاب با خطاهای قابل ملاحظه ای همراه است.

   

  فصل اول

  نگاهی کلی به روش های آنالیز غیر خطی و مروری بر تحقیقات انجام شده

   

   

  1-1-پیشگفتار

   

  به منظور طراحی ساختمان ها و یا ارزیابی لرزه ای ساختمان ها و سازه های موجود در برابر بار زمین­لرزه، بطور عمده از تحلیل غیر خطی برای تخمین رفتار سازه در اثر اعمال نیروی زمین لرزه احتمالی در آینده استفاده می­شود. در تحلیل های غیرخطی، دو مساله اصلی؛ نحوه مدل کردن سازه و طریقه اعمال بار زمین لرزه به مدل سازه، ازاهمیت زیادی برخوردار هستند. با توجه به شرایط و اهمیت سازه و نیز هدفی که از تحلیل وجود دارد، مهندسان محاسب، با این مسایل مواجه می باشند.

  تحلیل های غیر خطی با توجه به ویژگی مواد سازنده اعضای سازه و نیز طریقه اعمال بار زمین لرزه به دو دسته دینامیکی و استاتیکی و از جهت درجات آزادی مدل سازه به مدل با درجات آزادی زیاد، چند درجه آزادی و یک درجه آزادی تقسیم می شوند. بسیار روشن است، چنانچه مدلی داشته باشیم که خصوصیات غیرخطی اعضای آن در نظر گرفته شده باشد و بار زمین لرزه بدون تغییر و بصورت دینامیکی اعمال شود و نیز در مدل کردن سازه بیشترین درجات آزادی ممکن در نظر گرفته شود، نتایج تحلیل بیشترین دقت را خواهند داشت و هر چه در فرضیات تحلیل، ساده سازی شود، نتایج دقت کمتری خواهند داشت. اما پاره ای مشکلات وجود دارد که طراحان را وادار می کند، کمتر از روش های دینامیکی غیرخطی برای تحلیل استفاده کنند. پیچیدگی، وقت­گیر بودن و هزینه بالای این نوع تحلیل و علاوه بر آن مشکلاتی که در توجیه و تفسیر نتایج حاصله ممکن است ظاهر شود، کاربرد این نوع تحلیل را به پروژه‌های تحقیقاتی و موارد خاص محدود می­کند.

  بنابراین روش های طراحی سازه های مقاوم در برابر بار زمین لرزه در سال های اخیر در حال تغییر و بازبینی بوده اند و محققان در سالهای اخیر در تلاش بوده اند، روش جایگزینی بیابند که، مطمئن، با دقت کافی و در عین حال ساده باشد. عمده فعالیت ها در جهت روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی بوده است و تاکنون روش های متنوعی ارایه شده اند که قادرند، پاسخ های سازه را بخوبی تخمین بزنند. از جمله این روش ها می توان به روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی که در آیین نامه های نوین مثل FEMA ATC ، معرفی شده اند، اشاره کرد. و یا روشهایی که توسط محققانی همانند، Elnashai [1]، Aschhei [2] وغیره ارایه شده اند. البته هر کدام از این روش ها دارای نقاط قوت و ضعف هایی می­باشند. با این وجود، تحقیقات در این زمینه بطور گسترده ای در حال انجام می باشد.

  از زمینه های پژوهشی مرتبط با تحلیل غیرخطی، مسایلی است که در ارتباط با تحلیل سازه های نامنظم می­باشد. تحقیقات نشان داده است که اغلب روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی در تخمین نتایج سازه های منظم، دقت کافی نداشته اند. بنابراین بررسی روش­های جدید در ارتباط با سازه های منظم، می تواند به عنوان یکی از مسیر های پژوهشی قرار گیرد.

  مطالعات گذشته نشان می دهد، روش ترکیب مودها (Modal Pushover Analysis) چوپرا[3] که از روش های اخیر تحلیل استاتیکی غیر خطی است، برای قاب های منظم نتایج بسیار خوبی ارایه می کند. بدین ترتیب، هدف از این تحقیق را بررسی این روش در پیش بینی پاسخ های قاب های خمشی نامنظم قرار دادیم.

  در این متن سعی شده است، مطالب مرتبط با مسیر تحقیق به نحو مناسبی گنجانده شود. به این منظور در ادامه همین فصل، کلیاتی در ارتباط با تحلیل غیرخطی سازه ها و انواع آن بیان می شود.

   در فصل بعدی، مروری بر تحقیقات گذشته در مورد تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل سازه های منظم خواهیم داشت. در فصل سوم، کلیات تحلیل استاتیکی غیر­خطی و انواع روش های آن مورد بررسی قرار می گیرد. برای آشنایی با مدل های مورد مطالعه و نیز خصوصیات زمین لرزه های انتخاب شده، آنها را در فصل چهارم آورده ایم.

   

   

  1-2-نگاه کلی به روشهای تحلیل غیر خطی سازه ها

   

  نگرش طراحی در دو دهه اخیر از طراحی بر اساس مقاومت بدلیل مشکلاتی که در این نوع طراحی وجود دارد به سمت طراحی بر مبنای عملکرد(Performance based Design(PBD))، در حال تغییر است، در حال حاضر از این روش بیشتر در بهسازی و بازسازی ساختمان ها و سازه های موجود بهره گرفته می شود.

  از جمله مشکلات روش طراحی بر اساس مقاومت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  استفاده از ضرایب کاهش نیرو و یا ضرایب شکل­پذیری در طراحی سازه­ها منجر به میزان ریسک یا خطرپذیری غیریکنواخت در آن­ها می­شود. از این روی شکل­پذیری مشخصه ضعیفی جهت نشان دادن پتانسیل آسیب­دیدگی خواهد بود. به عبارت روشن­تر اگر دو ساختمان متفاوت، بر اساس آیین­نامه­ای واحد و با ضرایب کاهش نیرو و یا ضرایب شکل­پذیری یکسان طراحی شوند، ممکن است تحت اثر زمین لرزه­ای معین، سطوح آسیب دیدگی غیر مشابهی در آنها به وجود آید.

  در اکثر ساختمان­ ها ( به خصوص در ساختمان­های بلند ) محدودیت­های تغییر مکان نسبی طبقات، بر طرح لرزه­ای حاکم خواهند بود. این موضوع علاوه بر مسأله عدم قطعیت در تعیین تغییرمکان­های نهایی، بر پیچیدگی طراحی نیز خواهد افزود چرا که فرآیند طراحی را به یک روند تکرار شونده تبدیل می­نماید.

  مسأله آسیب دیدگی برای اعضای سازه­ای و غیر سازه­ای وابسته به کرنش و تغییر مکان­های نسبی است. واضح است که در طراحی بر اساس نیرو، هیچ رابطه­ای بین مقاومت موجود و آسیب­دیدگی متناظر با آن وجود ندارد.

  برای طراحی سازه ها، ارزیابی و نیز بهسازی سازه های موجود بر مبنای روش PBD، بیشترین کاربرد را روشهای تحلیل غیر خطی دارند[5،4]. هدف از این تحلیل پیش بینی پاسخ سازه تحت لرزش زمین لرزه ای است که در آینده رخ خواهد داد. این مساله اهمیت و ارزش زیادی در طراحی بر اساس عملکرد، به عنوان روشی برای طراحی و ارزیابی زمین لرزه ای پیدا کرده است. در روش PBD از پیش بینی عملکرد سازه در زمین لرزه برای تصمیم گیری درمورد ایمنی آن در زمین لرزه استفاده می­کند. برای این هدف، PBD، مشخصات عملکردی اولیه را بصورت آسیب های پیش بینی شده در اعضای سازه ای و غیر سازه ای بیان می کند. آسیب های سازه ای دلیل بر رفتار غیر الاستیک هستند، پس شیوه های تحلیل و طراحی سنتی که از روش های الاستیک خطی استفاده می کنند تنها قادر به پیش بینی ضمنی رفتار سازه هستند، از طرف دیگر هدف روش های تحلیل غیر خطی سازه های تحت اثر نیروهای ناشی از زمین­لرزه تخمین مستقیم مقدار تغییر شکل های غیر الاستیک است. روند معمولی تحلیل غیر الاستیک شبیه شیوه های خطی رایج است که مدل سازه در معرض تعدادی زمین لرزه قرار می گیرد، شکل (1-1).

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  نتایج تحلیل، تخمین پاسخ های تقاضای مهندسی  (Engineering Demand)از مدل سازه‌ای است که این نتایج متعاقباً در قیاس با معیار های قابل قبول برای تعیین عملکرد سازه استفاده می شوند. پارامتر های تقاضای مهندسی شامل تغییر مکان هدف (roof displacement) جابجایی نسبی طبقه، برش طبقه، نیرو و تغییر شکل اعضای می­شود. چندین روش تحلیل غیر­الاستیک مبنای وجود دارند که بر اساس نوع مدل سازه و اهمیت آن روش تحلیل تعیین می­شوند. در ادامه مشخصات تحلیل غیر الاستیک و روش های متنوع آن بیان می شود.

   

  1-2-1: مدل سازی

  اولین مساله در تحلیل غیر خطی نحوه مدل کردن آن می باشد. مدل کردن سازه در تحلیل غیر الاستیک شبیه مدل کردن در تحلیل الاستیک خطی اجزای محدود است، تفاوت اولیه در مشخصات همه یا تعدادی از اعضای مدل، شامل مشخصات تغییر شکل و نیرویی پس از مرحله الاستیک علاوه بر ویژگی های الاستیک می باشد که می باید مشخص شده باشد. بطور معمول تقریب هایی وجود دارد که از نتایج آزمایشات اعضای خاص یا تحلیل های تئوری بدست آمده است. در بیشتر مواقع استفاده از پارامترهای مربوط به مشخصات ژئوتکنیکی و شالوده نیز در مدل از اهمیت برخوردار است.

  در جزییات مدل ها به ناچار تقریب ها و عدم قطعیت هایی اعمال می شوند. و نیز برای نتایج بدست آمده یک تخمین حد وسط و یا میانگینی زده می شود که بستگی زیادی به برداشت و تفسیر مهندسی دارد. در بعضی اوقات مهندسان مدل سازه 3 بعدی را با یک مدل چند درجه آزادی، معادل می کنند. این امر می تواند با یکسان فرض کردن ویژگی ها انجام شود که مدل“Fishbone” نامیده می شود، شکل (1-3-a). در بعضی موارد مدل بازهم ساده تر می­شود، که مدل میله ای“stick”نامیده می شود، برای مثال در صورتی که لنگر چرخشی در امتداد اعضای خمشی مثل دیوار برشی طره و یا قاب مهار بندی شده، نادیده گرفته شود، از مدل میله ای تیر خمشی شکل (1-3-b) استفاده شده است. و یا نیز زمانی که فقط رفتار و مکانیسم های برشی طبقه در نظر گرفته شود ( تیر قوی و ستون ضعیف)، تیر برشی، شکل (1-3-c)می تواند به عنوان مدل مناسبی به کارگرفته شود.

  ساده سازی دیگر در منحنی ظرفیت است، این منحنی پایه روش استاتیکی غیر خطی است که بعدا بحث خواهد شد. این منحنی از اعمال بار جانبی افزایشی بر سازه بدست می آید، شکل(1-4).

  Abstract

   

  Evaluation of Modal and Displacement-Based Pushover Analysis For Capacity Estimation of 2-D RC Frames

   

  Static analyses for estimating capacity of structures are more convenient and have less computational demand compared to incremental dynamic analysis (IDA). Although incremental dynamic analysis is more accurate and gives responses closer to the real ones, its time and computation consuming process leads to preference of using static methods over IDA.

  Nonlinear static analyses are based on two approximate assumptions; the first mode controls the response of the structure and the shape of the structure is permanent after yield. Modal pushover  method (combination of modes) considers the effect of higher-order mode shapes of the structure using the theory of structural dynamics. Previous studies show that this method gives better results compared to other methods such as FEMA-440. Displacement-based pushover analysis is another nonlinear static analysis method based on displacement load nature. Using the higher-order modes, this method gives results which have better overlap with IDA results in post-yield area.

  The goal of this research is to evaluate the accuracy of DPA and MPA methods in estimating the seismic capacity of regular structures by their results with the ones from IDA method. To persue this goal, a number of regular concrete frames were analyzed by equivalent nonlinear static analysis methods (DPA and MPA) and IDA. After analysis, local and global responses of structures, derived from equivalent nonlinear static analyses and incremental dynamic analysis, were compared. The responses include roof displacement, maximum drift ratio, base shear, plastic hinge location and damage index of structure. Afterwards, the results were sorted and a statistical presentation was prepared for the different parameters of structural response, and the compatibility of the results was controlled. Considering all the results, it can be said that MPA method gives better results, with higher correlation with IDA results, in the category of displacement responses. While DPA method gives better results with respect to force. Both methods show considerable amount of error in prediction of frame damage.

 • فهرست:

  فصل اول.. 1

  نگاهی کلی به روش های آنالیز غیر خطی و مروری بر تحقیقات انجام شده 2

  1-1-پیشگفتار 2

  1-2-نگاه کلی به روشهای تحلیل غیر خطی سازه ها 4

  1-2-1: مدل سازی.. 6

  1-2-2:مشخصات زمین لرزه 8

  1-2-3: گزینه های تحلیل غیر الاستیک... 8

  1-2-3-1: تحلیل دینامیکی غیر خطی.. 9

  1-2-3-2: تحلیل دینامیکی مدل ساده شده به چند درجه آزادی معادل (MDOF) 10

  1-2-3-3: تحلیل دینامیکی با مدل ساده شده به یک درجه آزادی معادل (SDOF) 10

  1-2-3-4: تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل(ENSP) 11

  1-2-4: تاریخچه روش های استاتیکی غیر خطی و دینامیکی افزاینده 12

  1-2-4-1:تحقیقات انجام شده بر روی روش مودال.. 13

  1-2-4-2: تحقیقات انجام شده بر روی روش جا بجایی- محور 18

  1-2-4-3:تحقیقات انجام شده بر روی روش آنالیز دینامیکی افزاینده 23

  1-2-4-4:تحقیقات انجام شده بر روی آنالیز ظرفیت... 34

  1-2-4-5: روش طیف ظرفیت (Capacity Spectrum Method) 39

  1-2-4-6: روش ضرایب... 40

  1-2-4-7: روش N2. 40

  1-2-4-8: شکل توزیع بار جانبی در ارتفاع ساختمان.. 41

  1-2-5: بررسی کلی آیین نامه های مختلف... 44

  1-2-5-1: آیین نامه FEMA356 [10] 44

  1-2-5-2: آیین نامه Eurocode 8 [12] 45

  1-2-5-3: آیین نامه ATC 40 [4] 45

  1-2-5-4: آیین نامه BSL 2000 [29] 45

  1-3: بیان مسأله و هدف تحقیق.. 46

  1-4: روند دستیابی به هدف تحقیق.. 47

  1- 5 : خلاصه فصل.. 49

  فصل دوم. 51

  تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل ودینامیکی افزاینده 52

  2-1: پیشگفتار 52

  2-2: شرح روش تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل.. 53

  2-3: روش ترکیب مودها و مبانی تئوری مسئله[15] 57

  2-3-1: مبانی تئوری مسئله. 57

  2-3-2: خلاصه روش تحلیل ترکیب مودها 58

  2-4:روش بارافزون بر اساس جا بجایی.. 60

  2-4-1:خلاصه روش جابجایی-محور 61

  2-6:  IDA و آنالیز استاتیکی غیرخطی.. 69

  2-7:روش انجام آنالیز های ظرفیت... 71

  2-8 : خلاصه فصل.. 76

  فصل سوم. 77

  مشخصات قاب های انتخاب شده برای تحلیلهای غیرخطی.. 78

  3-1: پیشگفتار 78

  3-2: رفتار قابهای خمشی.. 78

  3-3: مفصل پلاستیک در قاب های خمشی.. 80

  3-4: معرفی قابها 81

  3-4-1: سیستمهای باربر. 81

  3-4-2: مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح.. 81

  3-5: بارگذاری.. 82

  3-6: معرفی قاب ها 83

  4-6-1: ابعاد قاب ها و درصد آرماتور استفاده شده در آن ها 83

  3-7: معرفی زمین لرزه های انتخاب شده، مقیاس کردن آنها و طیف فرکانس شتابنگاشتها 84

  3-7-1: تاریخچه زمانی شتاب و شتابنگاشتها 84

  3-8: نرم افزار مناسب جهت تحلیل غیر خطیِ قاب های بتن آرمه. 83

  3-8-1:آشنایی با نرم افزار OpenSees : 83

  3-8-2 :امکانات نرم افزار OpenSees: 84

  المان تیر ستون غیر خطی (Nonlinear Beam Column) 86

  المان تیر با مفصل (Beam With Hinges Element) 86

  مقطع Fiber (Fiber Section) 86

  3-9 : خلاصه فصل.. 87

  فصل چهارم. 88

  ارائه نتایج حاصل از آنالیز های مودال و جابجایی-محور و مقایسه با نتایج انالیز دینامیکی افزاینده 89

  4-1: پیشگفتار 89

  4-2: روند انجام تحلیل‌ها و بدست آوردن نتایج.. 89

  4-2-1: طریقه محاسبه جابجایی هدف در روش ترکیب مودها 90

  4-3: بررسی نتایج جابجایی  بام. 93

  4-3-1: ضریب همبستگی نتایج.. 96

  4-3-2: تعریف خطاها 98

  4-4:بررسی نتایج نسبت جابجایی نسبی حداکثر. 100

  4-5: بررسی نتایج برش پایه: 105

  4-6 : محل تشکیل مفصل های پلاستیک... 110

  4-7 : شاخص آسیب قاب... 113

  4-8 : خلاصه فصل.. 119

  فصل پنجم.. 121

  نوآوری تحقیق،خلاصه و نتیجه گیری.. 122

  5-1: پیشگفتار 122

  5-2 : نوآوری تحقیق.. 122

  5-3: خلاصه مطالب... 123

  5-4 : نتیجه گیری.. 128

  فهرست منابع و مآخذ. 131

   

  منبع:

   

  Elnashai A. S. (2001). "Advanced inelastic static (pushover) analysis for earthquake applications." Structural Engineering and Mechanics, Vol. 12, No. 1, pp. 51-69.

  Aschheim M. A., Tjhin T., Ỉnel M. (2003). "The significance of lateral load pattern in pushover analysis."proceeding in fifth national conference on earthquake engineering, Paper No: AE-009, Istanbul, Turkey.

  Chintanapakdee C., Chopra A. (2004). "Seismic response of vertically irregular frames: response history and modal pushover analyses." Journal of  Structural  Engineering, pp. 1363-1375.

  ATC 40 (1996). Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Applied Technology Council.

  BSSC(2000), Building Seismic Safety Council (BSSC)

  Gulkan P., Sozen M. A. (1974). "Inelastic response of RC structures to earthquake motion."  American Concrete Institute, Detroit, Michigan, pp 609-614.

  Saiidi M., Sozen M. A. (1981). "Simple nonlinear seismic analysis of R/C structures." Journal of  Structural Engineering., Vol. 107, pp. 937-952.

  Fajfar P., Fischinger M. (1988). "N2 method for nonlinear seismic analysis of regular structures." 9th World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo, Japan.

  Krawinkler H., Seneviratna G.D.P.K. (1998). "Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation." Journal of  Structural Engineering, Vol. 20, pp. 452-464.

  FEMA 356 (2000). Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings, Federal Emergency Management Agency.

  FEMA 440 (2005). Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, Federal Emergency Management Agency.

  Eurocode 8 (2001). Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1., European Committee for Standardization, Bruxelles.

  R.pinho,S.Antoniou (2006)."A displacement-based adaptive pushover for seismic assessment of steel and reinforced concrete buildings", proceeding in 8th US national conference in earthquake engineering, Paper No:1701, San Francisco, US

  Papanikolaou V., Elnashai A. S. (2005). "Limits of applicability of conventional and adaptive pushover analysis for seismic response assessment." Mid-America earthquake center, University of Illinois, Urbana.

  Chopra A.K., Goel R. (2002). "A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings. " Journal of  Structural Engineering.,. Vol. 31, pp. 561-582.

  FEMA 273 (1997). NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings, Federal Emergency Management Agency.

  Kowalsky, M. J., Priestley, M. J. N. and MacRae, G. A. (1995)."Displacement-based designof RC bridge columns in seismic regions," Earthquake Engineering and Structural Dynamics pp. 1623-1643.

  Priestley, M. J. N. (1997). "Displacement-based seismic assessment of reinforced concretebuildings," Journal of Earthquake Engineering 1(1),pp. 157-192.

  Elnashai A. S. (2001). "Advanced inelastic static (pushover) analysis for earthquake applications." Structural Engineering and Mechanics, Vol. 12, No. 1, pp. 80-110.

  Bertero VV. (1977). "Strength and deformation capacities of buildings under extreme environments." Structural Engineering and Structural Mechanics, Pister KS (ed.). Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, 211–215.

  Yun SY, Hamburger RO, Cornell CA, Foutch DA. (2002)."Seismic performance for steel moment frames." ASCE Journal of Structural Engineering (submitted).

  Vamvatsikos, D. and Cornell, C.A. (2002). "Incremental dynamic analysis." Earthquake Engineering and Structural Dynamics.

  Sang Whan Han and Anil K. Chopra (2006). " Approximate incremental dynamic analysis using the modal pushover analysis procedure" , Earthquake Engineering and Structural Dynamics ,pp.1853–1873.

  Barbara Ferracuti, Marco Savoia, Roberto Francia, Rui Pinho (2005). "Conventional and Adaptive Pushover Procedures against Dynamic Analysis " , Earthquake Engineering and Structural Dynamics.

  ATC 65 (2007). Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Applied Technology Council.

  Curt B. Haselton , Gregory G. Deierlein (2007). " Assessing Seismic Collapse Safety of Modern Reinforced Concrete Moment-Frame Buildings" , pacific earthquake engineering research center.

  Freeman S. A. (1978). "Prediction of response of concrete buildings to severe earthquake motion." American Concrete Institute, Detroit, Michigan, pp 589-605.

  Fajfar P., Eeri M. (2000). "A nonlinear analysis method for performance based seismic design." J. Earthquake Spectra. Vol. 16, pp. 573-592.

  BSSC(2000), Building Seismic Safety Council (BSSC)

  Opensees v. 2.4.4, open source for earthquake engineeering simulation,copyrighted at university of california at berkeley,US 2005

  Horne, R. H. (1979). "Plastic Theory of Structures," 2nd ed., Great Britain: Pergamon Press.

  FEMA 461 (2009). Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, Federal Emergency Management Agency.

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, مقاله در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, پروژه درباره پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌ های دو بعدی بتن مسلح

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران- سازه امروزه گنبد ها و قوسها به علت پوشش مناسب دهانه های بزرگ کاربردهای گسترده ای در سازه های معماری و صنعتی پیدا کرده اند. استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در سبک سازی و بهینه سازی مصرف انرژی در این نوع سازه ها از چالش های مهم پیش رو مهندسان می باشد. بنابراین لزوم بررسی رفتار لرزه ای این گونه سازه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش: سازه چکیده در ساختمان‌ های بتنی مسلح امروزی استفاده از جداگرهای میانقابی بسیار معمول می‌باشد. میانقاب‌های با مصالح بنایی عمده‌ترین نوع جداگرها می‌باشد که در این نوع ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تحقیقات پیش‌تر این جداگرهای میانقابی معمولاً تحت عنوان عناصر غیرسازه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. اما تحقیقات اخیر در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه چکیده : این پایان نامه ، نتایج یک مطالعه عددی و پارامتریک بر روی تأثیر تقویت دیوار برشی بتن مسلح با کامپوزیت FRP و بکارگیری نتایج حاصل از روش اجزاء محدود می باشد. برنامه اجزای محدود در مقابل اطلاعات تجربی مقایسه و کالیبره شده است . سپس نتایج عددی به منظورارزش گذاری ظرفیت که به کمک منحنی های غیر خطی بار- تغییر مکان ...

پايان نامه کارشناسي‌ ارشد رشته عمران گرايش سازه شهريور ماه 1392 چکيده      امروزه با پيشرفت علم در صنعت ساختمان روش هاي زيادي براي بهسازي سازه هاي بتن مسلح ارائه گرد

  پايان‌نامه براي دريافت کارشناسي‌ارشد رشته مهندسي عمران گرايش سازه اسفند 1393 چکيده گستره‌ي استفاده از مصالح FRP براي مقاوم‌سازي برشي تيرهاي بتن مسلح در سا

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی :مهندسی عمران گرایش سازه چکیده: امروزه بسیاری از سازه های بتن آرمه که در حال بهره برداری هستند، عمری بیش از 75 سال دارند و به دلیل حوادث طبیعی از قبیل زلزله و باد و یا بر اثر خستگی مصالح و یا عوامل خورنده آسیب دیده اند. نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد. با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص ...

چکیده تأسیسات زیرزمینی جزء لاینفک جامعه مدرن بوده و برای کاربردهای متعددی شامل متروها و خطوط راه آهن، بزرگراه­ها، انبار مصالح و انتقال آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می­گیرد. تأسیسات زیرزمینی ساخته شده در نواحی متأثر از فعالیت زلزله باید در برابر هر دو بارگذاری زلزله و استاتیکی مقاومت کنند. با مرور موارد تاریخی اثرات زلزله روی اینگونه سازه ها ملاحظه می­شود که نرخ خرابی آنها نسبت ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله   اسفند 1392 چکيده خاک مسلح مصالحي ويژه است که از ترکيب خاک و عضو مسلح کننده بوجود مي آيد. مسلح کننده اجزاء مقاوم در برابر ن

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی چکیده مخازن هوایی ذخیره مایعات، نه تنها برای ذخیره آب، بلکه برای ذخیره مواد شیمیایی و سمی، در اشکال مختلف بکار می‌روند. با در نظر گرفتن کاربرد این سازه­ها در عمران و شهرسازی و شبکه­های صنعتی، اهمیت آن ها، قبل و بعد از وقوع زلزله مشخص می­گردد. اهمیت این سازه­ها از آنجاست که وظیفه مهمی چون آبرسانی، به عهده این ...

  پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش سازه بهمن ماه   1393  چکيده: در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي و مقاوم

ثبت سفارش