پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

word 3 MB 31420 113
1393 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت: ۱۴,۶۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته عمران(M.Sc)

  گرایش:مدیریت پروژه و ساخت

  چکیده :

  اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازی ساختمانهای آموزشی در کشور ایران یک ضرورت تاریخی است که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی کشور که متاثر از این حادثه میگردند مسئول خواهند بود. لذا این امر منجربه تخصیص اعتبارات دربخشهای مختلف کشور به منظوربهسازی شریانهای اساسی وساختمانهای عمومی کشورازجمله طرح تخریب وبازسازی وبهسازی مدارس فرسوده کشورگردید. درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.

  این پژوهش به منظور شناسایی چالش های پیش روی این سازمان در رابطه با اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها، انجام گرفته است. در ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده پیرامون موانع و مشکلات پروژه ها و نیز عوامل موفقیت و شکست سازمان ها در دستیابی به اهداف کیفی و همچنین با توجه به نظر تعدادی از کارشناسان و خبرگان، چندعامل به عنوان چالش های اصلی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی گردید. پس از آن، از طریق پرسشنامه نظرات تعدادی از دست اندرکاران پروژه های مقاومسازی ادارات  نوسازی مدارس یزد وسایر استانها  جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سپس مشکلات اولویت بندی شده و چندین راهکاربا توجه به نظر خبرگان جهت برطرف نمودن اولویتهای اولیه  این چالش ها پیشنهاد  و ارایه گردید.

  واژگان کلیدی : مقاوم سازی، ساختمانهای آموزشی، سازمان نوسازی مدارس

   

  1        فصل اول : کلیات پژوهش

   

   

  1-1     مقدمه

  زلزله یک پدیده طبیعی است که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی بشری دارد.  متأسفانه کشور ایران در حال حاضر درصدر کشورهایی است که وقوع زمین‌لرزه در آن با تلفات بالایی همراه است. زلزله خیز بودن اکثر نقاط کشور و بالا بودن میزان خطر لرزه پذیری مناطق مختلف، مساله دیگری است که اهمیت مساله کیفیت را در ساخت و سازها دو چندان می کند.در کشور ما در فاصله زمانی هر 10 سال، یک زلزله با بزرگی بیش از 5/6 ریشتر رخ می دهد و این خود زنگ خطری برای همه دست اندرکاران ساخت و ساز می باشد.آیین نامه2800، مدارس را در زمره ساختمان های با اهمیت زیاد در نظر گرفته و ضریب ایمنی بالاتری را برای فضاهای آموزشی، نسبت به ساختمان های دیگر، اعمال می کند.[1]با توجه به حضور هزاران معلم و دانش آموز در این فضاها، توجه به استحکام سازه ای ساختمان مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.

  اجرای بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی دولت بعد از وقوع زلزله بم به شمار می­رود. این واقعه توجه دولتمردان را به این نکته جلب کرد که بهسازی ساختمانهای آموزشی در کشور ایران یک ضرورت تاریخی است که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود درمقابل نسلهای آتی کشور که متاثر از این حادثه میگردند مسئول خواهند بود. لذا این امر منجربه تخصیص اعتبارات دربخشهای مختلف کشور به منظوربهسازی شریانهای اساسی وساختمانهای عمومی کشورازجمله طرح تخریب وبازسازی وبهسازی مدارس فرسوده کشورگردید. درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشوربعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است[2]. با توجه به اهمیت بالای این موضوع , بررسی مشکلات پیش آمده در مسیر بهسازی لرزه ای(مقاومسازی) واولویت بندی کردن آنان وارائه راهکار در مورد آن از ضروریات امر می باشد که مادر این تحقیق برانیم به این مهم دست یابیم.

  1-2     اهمیت موضوع:

  از اقدامات مهم و تأثیرگذار در کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله،تخریب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای ( مقاوم‌سازی) ساختمان‌های موجود است که  چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته و با حمایت دولت  و مجلس شورای اسلامی، اعتبار مناسبی برای مقاوم‌ سازی و بازسازی مدارس خطرآفرین کشور اختصاص یافته است .تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاریخی بم علاوه بر اینکه واقعیت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را آشکار نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمک رسانی زلزله زدگان ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار گیرد.با این اوصاف بودجه ای در اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار گرفت تا برای تخریب وبازسازی ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام در سراسر کشور هزینه نمایند.

  از سال 85  سازمان نوسازی مدارس  بعنوان متولی این امر قدم به میدان گذاشته وتاکنون ساختمانهای آموزشی زیادی رادر سطح کشور مقاوم نموده که گاها" بعلت عوامل مختلفی این امر متوقف ویا به کندی پیش رفته است.با توجه به اهمیت بالای این موضوع عنوان تحقیق بررسی مشکلات پیش آمده در این مسیر وارائه راهکار در مورد آن می باشد.   در ریشه یابی علت این مساله، عموما هر یک از طرفین درگیر در ساخت پروژه، دیگری را مقصر می داند. کارفرما و مشاور، پیمانکار را مسئول این مساله می دانند و پیمانکار آن دو را. اما برای اصلاح این وضعیت باید همه جوانب را در نظر گرفت. مسائل اساسی و بنیادینی نیز وجود دارد که از حیطه اختیارات طرفین خارج است. برای گرداوری مشکلات از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی نوسازی های مراکز استان ومسئولین وپیمانکاران دست اندرکار استفاده وبه تفسیر و ارائه راهکار جهت آن می پردازیم.

  1-3     بیان مساله

  در حال حاضر متولی اصلی طرح مقاومسازی ,تخریب بازسازی  مدارس کشور سازمان نوسازی,توسعه وتجهیز مدارس کشور به شمار میرود.در طی سالهای گذشته از سال1385فعالیتهای مختلفی در خصوص اجرای مقاومسازی توسط آن سازمان صورت پذیرفته که به صورت خلاصه در ادامه آمده است. 

  در این تحقیق برآنیم تا از ایده ونظرات مسئولین مقاومسازی ادارات نوسازی استا نها و مسئولین و پیمانکاران دست اندرکاربهره مند شده تا در مورد مشکلات این طرح ؛به طور مثال همکاری بهره برداران مدارس، عدم تخصیص بودجه، مشکلات اجرایی، عدم تجربه پیمانکاران آگاهی کاقی بدست آوریم.در این بررسی مطمئنا  مشکلات در شرایط جغرافیایی و زمانی متفاوت و برای همه مدارس یکسان نخواهد بود وحتی نوع اسکلت و اجرای طرح بهسازی لرزه­ای نیز باعث مغایرتهایی خواهد شدکه باید به آن توجه نمود.

  در ضمن در حین مراحل اجرایی پروژه از مطالعه تا اجرا نیز مسائل غیر قابل پیش بینی بوجود خواهد آمد که کل مسیر پروژه را تحت الشعاع قرار خواهد دادکه با بررسی آن می توان به برنامه ریزی دقیقی دست یافت.

  در این پژوهش سعی شده است با نگاهی جامع نگر، چالشها و مشکلات پیش روی اجرای مقاومسازی  فضاهای آموزشی در سازمان نوسازی مدارس شناسایی  واولویت بندی نماید. این پژوهش می تواند به مسئولین سازمان نوسازی مدارس کشور، ادارات کل نوسازی مدارس استانها و بخصوص اداره کل نوسازی مدارس استان یزد کمک کند تا با شناسایی و اولویت بندی مشکلات فراروی مقاومسازی و بکارگیری تمهیدات لازم، از بروز آنها پیشگیری نموده و یا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

  نتایج این پروژه همچنین می تواند به مدیران سازمانهای دولتی و غیر دولتی مانند راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و... که در آینده به سمت مقاومسازی پروژه های مهم دولتی پیش میروند ؛یاری رسانده و در راستای بالابردن کیفیت پروژه ها و دستیابی به اهداف کیفی با حداقل هزینه و در کمترین زمان، یاری رساند.

  1-4     هدف

  بدلیل نیاز مبرم کشور به انجام پروژه های مقاومسازی وحجم سرمایه گذاری دولتی وخیرین در نوسازی  مدارس ؛باید به مشکلات پیشروی این سیستم واقف شده وجهت رفع آنان اهتمام بورزیم .در واقع این مورد نقش حیاتی وکلیدی  در پیشبرد پروژه های مقاومسازی آتی را به سوی موفقیت ایفا میکند.باتوجه به موارد فوق با اجرای این تحقیق می توان به موارد زیر دسترسی پیدا نمود:

  شناسایی عوامل موثر در اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی

  بررسی وشناخت چالشها ومشکلات اجرای مقاومسازی مدارس

  اولویت بندی عوامل موثر در بروز مشکلات با توجه به عوامل بیرونی ودرونی سازمانی

  ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکلات وچالشهای بوجود آمده در مقاومسازی مدارس

   

  1-5     فرضیه ها و سوالات

  این پژوهش فرضیه خاصی را مورد آزمون قرار نمی دهد و به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات تحقیق است.

  سوالات پژوهشی که در این تحقیق دنبال می شوند عبارتند از:

  مهمترین پارامترها در روند اجرای مقاومسازی  چیست؟

  مشکلات پیش روی عوامل اجرایی ، در مورد هر مرحله از اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی  کدامند؟

  اهمیت این مشکلات از نظر عوامل درگیر در این پروژه ها،  تا چه اندازه می باشد؟

  چه راهکارهایی برای کاهش یا حل این مشکلات می توان ارائه داد؟

  آیا دیدگاه عوامل بهره بردار در روند اجرا  وحل چالشها تاثیر دارد؟

  1-6     روش کار

  این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اجرای مقاومسازی  پروژه های آموزشی در سازمان نوسازی مدارس را مدنظر دارد. در طی این فرایند تلاش می شود با نگاهی همه جانبه و کل نگر، مشکلات و چالشهای پیش روی اجرای مقاومسازی، شناسایی گردد.

  اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش به دو دسته قابل تقسیم است. دسته اوّل؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیّات پژوهش بوده که با مطالعه مقاله ها و تحقیقات مختلف موجود در اینترنت و نشریه های گوناگون از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم می شود.  دسته دوّم؛ اطلاعات مربوط به آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی  است که بر اساس آن بتوان مشکلات  را اولویت بندی کرد که این اطلاعات از طریق پرسشنامه ومصاحبه و همچنین مطالعات کتابخانه ای تهیّه می­گردد.  بعبارت دیگر برای گردآوری اطلاعات، از نظرات کارشناسان مقاومسازی اداره نوسازی مدارس استانها وپیمانکاران ومسئولین در قالب مدل تجزیه و تحلیل، نقاط ضعف و قوت مراحل اجرای مقاومسازی استفاده می­گردد. سپس به بحث و بررسی اولویتها پرداخته ودلایل بوجود آمدن آنها را توضیح داده و بعد از آن به ارائه راهکار پرداخته می شود.  محدوده بررسی این تحقیق ، اداره کل نوسازی مدارس استان یزد  وتعدادی از کارشناسان مقاومسازی استانهای دیگر می باشد و پروژه ها در طول چرخه اجرایی ارزیابی می شوند، تا نحوه برخورد با مسائل، بیشتر روشن گردد. قابل ذکر است چنانچه بتوان به مشکلات اصلی دست یافت میتوان با ارائه راه حل مسیر راه پروژه های دیگر بهسازی را هموار نمود.

  1-7     تعریف واژه ها واطلاعات

  پروژه: مجموعه فعالیت های انجام شده برای ایجاد یک محصول، خدمت و یا نتیجه در یک چارچوب زمانی مشخص و به صورت موقت.

  مدیریت کیفیت پروژه: مدیریت کیفیت پروژه، شامل مجموعه فعالیت های مدیریتی است که مشخص کننده مسئولیت ها، اهداف و سیاست های کیفی،در جهت تامین نیازهایی که پروژه آنها را بر عهده گرفته است، می باشد.

  بهسازی لرزه ای: مقاوم سازی ساختمانهای موجود در برابربار جانبی ناشی از زلزله می باشدکه طبق نشریه 360 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبا رعایت ضوابط آیین نامه زلزله ایران استاندارد84-2800 صورت میگیرد بعبارتی انتظار می رود مدارس بعدازبهسازی لرزه ای چنانچه در معرض زلزله ای که احتمال وقوع آن در 50 سال آینده 10%می باشد قرار گیرد؛بمیزانی مورد خسارت واقع گردد که خسارت جانی در بر نداشته باشد.

  مقاوم سازی:در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت یک ساختمان در برابر نیروهای وارده است که امروزه این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله بکار میرود.

   

  2        فصل دوم: پیشینه تحقیق

   

  2-1     بخش اول:مبانی نظری تحقیق

  2-1-1   مقدمه

  انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت رامدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد . در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است:

   

  افزایش تعداد شهرها در نقاط مختلف که بسیاری در مناطق فعال لرزه خیز واقعند.

  گسترش و توسعه شهرها به گون های که گسل های زیادی در داخل شهرها قرار گرفته اند.

  افزایش تراکم جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله گردیده است.

  افزایش کمی وکیفی تاسیسات و امکانات مختلف شهری، که باعث افزایش سرمایه گذاری انسان در شهرها وگسترش خسارات مالی ناشی از زلزله شده است.

  پیشرفت دانش لرزه شناسی و مهندسی زلزله، که بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله های گذشته و تجزیه وتحلیل هرچه دقیق تر آن ها نموده است.

  ایران از نظر خطرلرزه خیزی در منطقه ی فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه های پرقدرت محسوب می شود. در سال های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه ای از کشور رخ داده است و درحال حاضر ایران در صدرکشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است . گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی اززلزله های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه خیزی کشور، آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی، شناسایی و مطالعه دقیق وضعیت آسیب پذیری مستحدثات (ساختمان ها، تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی و ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی آن ها، می توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزه های آتی را کاهش داد . بر همین اساس پروژه های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های مهم، تاسیسات زیر بنایی و شریان های حیاتی کشور در دستور بخش های مختلف دولت قرار گرفت. [3]

  با بررسی زلزله های سده اخیر به این نتیجه خواهیم رسید که ایران در هر ده سال با یک فاجعه انسانی روبروگردیده است که زلزله بم، منجیل، طبس، بوئین زهرا از این جمله اند. همچنین در هر2 سال ایران با یک زلزله5/6 ریشتر روبرو بوده است. که بر این اساس طبق محاسبات رایج، احتمال وقوع حداقل یک زلزله بابزرگای بیش از 5/6ریشتر در کشور در یک دوره 10 ساله نزدیک به 99 % خواهد بود. به این معنا که مسئولین امر در آیندهای نه چندان دور باید منتظر خبر جدیدی 1384 ) سیلاخور ( 1385 ) بعد از زلزله بم ( 1382 ) حاکی از صحت براورد احتمال99 درصدی زلزله در 10 سال آتی است که پیش از این محقق گردیده است. [4]

  تجربه واقعه اندوهناک زلزله شهر تاریخی بم علاوه بر اینکه واقعبت فاجعه ناشی از فرسودگی وقدمت ساختمانها را آشکار نمود؛متذکر گردید که مدارس احداثی سالهای اخیرمی تواند بعنوان پایگاه امن ومقاوم وماندگار در امر امداد وکمک رسانی زلزله زدگان ویا بازماندگان دیگر حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار گیرد با این اوصاف لایحه ای تحت عنوان تخریب وبازسازی مدارس غیر استاندارد ومقاوم سازی مدارس بدون استحکام از سوی دولت به مجلس تقدیم گردید نهایتا“در جلسه علنی 30/1/85 پس از بررسی ؛تصویب وبه دولت اجازه داده شدمبلغ 3.954.000.000دلاربمدت 4سال از سال 85- 88 از محل ذخیره ارزی برداشت ودر اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار داده تا برای تخریب وبازسازی  131935باب کلاس خطرآفرین ومقاوم سازی 126010باب کلاس بدون استحکام در سراسر کشور هزینه نمایند. [4]

  درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست اجرا را در دستور کار خود قرار داده است.

  با بررسی روند موجود در بهسازی مدارس کشور و با فرض مقاومسازی1000 مدرسه در سال، تحقق هدف ایجاد مدارسی ایمن و عاری از خطر در زلزله بیش از 40 سال به طول خواهد انجامید و در این سالها مطمئنا" ملت ما رنج و محنت زلزله های زیادی را باید بر دوش کشند. اکنون ضرورت تسریع در روند بهسازی در کلیه بخشهای کشور روشن است و مطمئنا رویکردهای فعلی در مطالعات و اجرا ,توان پاسخگویی به این نیاز اساسی را ندارد.

  در این تحقیق  با مرور تحقیقات انجام شده در رابطه با عوامل موفقیت و شکست پروژه های مقاومسازی  و مشکلات و موانع پیش روی ، سعی گردید چالش های بالقوه فراروی سازمان نوسازی مدارس، در رابطه با تحقق اجرای پروژه ها را شناسایی واولویت بندی گردد و راهکارهایی برای بهبود وضع کیفی پروژه ها، پیشنهاد شود.

  2-1-2   سازمان آموزش وپرورش

  سازمان آموزش و پرورش از مهمترین و گسترده ترین سازمانهای اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و انتقال ارزشها و آداب و رسوم را به نسل آینده بر عهده دارد. این سازمان، نه تنها به طور مستقیم در رشد دانش آموزان مؤثر است، بلکه باعث افزایش میزان تولید سرانه و تولید ناخالص ملی در هر کشور می گردد. در واقع می توان آموزش و پرورش را، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه دانست.[5]

   

  Problems by strengthening project

  Educational buildings and providing solutions

  Abstract:

   

  Improvement of seismic performance of educational buildings is one of the main priorities of the Government after the earthquake in Bam. This event, the Government's attention to the fact that the construction of the educational buildings in Iran is a historical necessity if an appropriate response is not given to it in front of the country's future generation that will be affected by this accident will be responsible. Therefore, this leads to different countries in the allocation of funds for the purpose of improvement of the country's main public artery of repairing such a plan for the construction and reconstruction of damaged and worn for country schools. Industry accomplish this reconstruction the country's schools as trustee of sacred school; the school as well as the promotion of retrofitting safety factor to run schools is put on their agenda.

   

  This research in order to identify the challenges facing the Organization in relation to the implementation of educational buildings and retrofitting offer know-how to fix them, is done. In the first study done on the subject of literature and research projects, as well as problems and obstacles factors of success and failure in achieving the quality goals of the Organization as well as with regard to a number of experts and experts, several factors as the main challenges in the reconstruction of schools was identified. Then, through a questionnaire comments a number of those involved in the renovation of offices of the retrofitting projects and Yazd provinces and schools about the statistical analysis. Then prioritize problems and several experts with regard to the solution to the basic priorities challenges suggested fix and was offered.

   

  Key words : retrofit, educational buildings, reconstruction of schools

 • فهرست:

  چکیده ............................................................................................................... 1

  1................... فصل اول : کلیات پژوهش    2

  1-1       مقدمه. 3

  1-2       اهمیت موضوع: 3

  1-3       بیان مساله. 4

  1-4       هدف... 5

  1-5       فرضیه ها و سوالات... 6

  1-6       روش کار. 6

  1-7       تعریف واژه ها واطلاعات... 7

  2................... فصل دوم: پیشینه تحقیق  8

  2-1        بخش اول:مبانی نظری تحقیق.. 9

  2-1-1    مقدمه. 9

  2-1-2 سازمان آموزش وپرورش... 10

  2-1-3 سازمان نوسازی مدارس... 11

  2-1-4 مقاوم سازی: 12

  2-1-4-1  قیمت: 12

  2-1-4-2  کاربری: 12

  2-1-4-3  زیبایی: 13

  2-1-4-4  لرزه خیزی منطقه: 13

  2-1-5 بهسازی لرزه ای.. 14

  2-1-6 مطالعات بهسازی لرزه ای.. 16

  2-1-6-1   ارزیابی آسیب پذیری.. 16

  2-1-6-2  تهیه طرح بهسازی.. 18

  2-1-6-3   اجرای طرح بهسازی لرزه ای.. 19

  2-1-7 تدوین الگوهای جدید در مقاومسازی مدارس ایران. 19

  2-1-7-1  بهسازی نسبی مدارس کشور توسط دیوار برشی.. 21

  2-1-7-2  بهسازی نسبی مدارس کشور به روش شاتکریت پیرامونی.. 21

  2-1-7-3  بهسازی نسبی مدارس کشور به روش ایجاد کلاس ایمن.. 22

  2-1-7-4  روشهای بهسازی مدارس کشور –روش تسلیح مغزه 22

  2-1-8 جمع بندی مطالب... 23

  2-2       ادبیات تحقیق.. 23

  2-2-1 مقدمه. 23

  2-2-1-1  تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای)درجهان. 24

  2-2-1-2  تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای) درایران. 24

  2-2-2 خلاصه تحقیقات انجام شده 25

  2-3       جمع بندی.. 34

  3................... فصل سوم:روش شناسی تحقیق  37

  3-1       مقدمه. 38

  3-2       روش تحقیق.. 38

  3-3       جامعه آماری.. 41

  3-4       حجم نمونه وروش اندازه گیری.. 41

  3-5       ابزارگردآوری داده ها 42

  3-6       روایی وپایایی ابزارپژوهش... 43

  3-6-1 روایی.. 43

  3-6-2 پایایی.. 43

  3-7       روشهای آماری.. 44

  4................... فصل چهارم:نتایج وبحث   45

  4-1       مقدمه. 46

  4-2       نحوه اجرای پروژه ها ی مقاومسازی در سازمان نوسازی مدارس... 46

  4-2-1 تصویب پروژه وتخصیص اعتبار. 46

  4-2-2 طراحی پروژه وتهیه براوردهای مالی.. 47

  4-2-3 انتخاب پیمانکار وانعقاد قرارداد. 47

  4-2-4 اجرای پروژه 47

  4-2-5 اتمام قراردادوتحویل پروژه 48

  4-3       استخراج  چالش ها وراهکارهابا توجه به نظرات خبرگان و مطالعه ادبیات موضوع. 48

  4-4       تحلیل وبررسی چالشهای شناسایی شده 48

  4-4-1 بررسی متغیرهای جمعیت شناختی.. 49

  4-4-1-1  مشخصات جامعه آماری از نظر سطح تحصیلات... 49

  4-4-1-2  مشخصات جامعه آماری از نظر رشته تحصیلی.. 51

  4-4-1-3  مشخصات جامعه آماری از نظر سابقه همکاری با نوسازی مدارس... 53

  4-5       آمار توصیفی مربوط به هر یک از چالش ها 55

  4-5-1 فراوانی هریک از چالش ها 57

  4-5-2 میانگین اولویتهای استان یزد. 66

  4-5-3 فراوانی چالشهای کارشناسان مقاومسازی سایر استانها 68

  4-5-4 میانگین اولویتهای کشوری.. 74

  4-6       بررسی پایایی پرسشنامه. 76

  4-6-1 آزمون نسبت برای بررسی وضعیت هر چالش... 76

  5................... فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات   82

  5-1       مقدمه. 83

  5-2       چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی.. 83

  5-2-1 عدم وجود فهرست بهای تخصصی.. 83

  5-2-2 عدم انجام آموزش پیمانکاران وناظران جهت اجرای مقاومسازی.. 84

  5-2-3 عدم  تسلط کارشناسان بر مسایل فنی.. 84

  5-2-4 عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش... 84

  5-2-5 نبود سیستم مناسب ارزیابی وانتخاب پیمانکاران. 85

  5-2-6 تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی.. 85

  5-3       جمع بندی.. 86

  5-4       پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 86

  6                    منابع وماخذ  87

  7                    پیوست   90

   

  منبع:

  آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800). (1384). مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس کشور  "گزارش مهدی زاده 1389 "تهران,ایران

  تسنیمی,عباسعلی,1379,"بهسازی ومقاومسازی لرزه ای ساختمان"مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن,تهران

  نادر پور، محمدنادر و شابدین، مچتبی. (1392). واکاوی نواقص متداول در گزارشهای مراحل مختلف مقاومسازی ساختمانهای مدارس کشور

  بختیار نصرآبادی، حسنعلی. (1385). بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس شهر اصفهان با توجه به استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، شماره21

  طبائیان، سیده مرضیه، حبیب، فرح و عابدی، احمد. (1390). دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راههای بهبود کیفیت فضای تحصیلی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره38

  تنکابنی پور، سید مهدی. (1384). اصول مقاومسازی ساختمانها"انتشارات آزاده,تهران,ایران

  تکیه خواه، سوما و محمدصائب قجر، 1391، مروری بر الگوهای بهسازی رفتار لرزه ای مدارس با مصالح بنایی و خشتی، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران،

  معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385," دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود"نشریه شماره364,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران

  معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385,"فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود"تجدیدنظر اول ,نشریه شماره251,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران  

  معاونت امورفنی وتدوین معیارها,1385," راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه های بهسازی لرزه ای ",نشریه شماره390,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,تهران,ایران

   ثنایی، پروفسور ابراهیم و بهزاد عبدی، 1381، مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح، اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها، تهران، دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، عمران،

  طایفی نصرآبادی، عباسعلی و محمد حسین رشیدی مهرآبادی،   1387 ، روش های مقاوم سازی و بهسازی سازه های بنایی و خشتی در برابر زلزله ، مجله مهندسی عمران

  شرکت   مشاوره  مهندسی فناوران نواندیش ماد  ، 1391  ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑﯽ دﻻﯾﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ  در اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن  

  صفاخواه، سروش؛ محمدحسین ثقفی و علی خیرالدین، 1388، آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

  پورقاسمیان، ناصر؛ عبدالله حسینی و اسرافیل کسرایی، 1388، ارائه مدل سود-هزینه جهت ارزیابی اقتصادی پروژههای بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موجود، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، تهران، دانشگاه تهران

  سالخورده، سالار و حسین امینی، 1390، بهسازی لرزه ای ساختمان های با مصالح بنائی، چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار، خمین

  خانزادی، مصطفی و سهیل موسوی خونساری، 1389، ارزیابی مقاومسازی ساختمانهای موجود با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، بابلسر، موسسه آموزش عالی پردیسان،

  محمدپورلیما، مهدی، 1389، بهسازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی درایران و بررسی مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آنها، سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری، خمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

  بهشتی اول، سید بهرام، 1385، مروری بر آیین نامه ها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و مقایسه کیفی آنها با دستورالعمل بهسازی ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، تهران، شرکت  روژه های مقاومسازی وتخریب بازسازی کشور

  یعقوبی، صالح وتوکلی زاده، 1388، مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران.

  سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگه

  دانایی فرد، حسن و الوانی، سید مهدی. (1388). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفار- اشراقی

  ساعی، علی. (1377). آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم افزارspss/pc+ در پژوهش های اجتماعی. موسسه نشر جهاد دانشگاهی

  پاینده، امیر تیمور؛ امیدی نجف آبادی، مریم و مسعودی فر، فهیمه. ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن 

   

  26. Tande, S. and R. M. Karad "Performance Based Inelastic Seismic Analysis of Buildings."

  27. El-Assaly, M., S. El-Kholy, et al. "Seismic Assessment of Retrofitted RC Structures Using Traditional and New Repair Techniques."

  28. Jagadish, K., S. Raghunath, et al. (2003). "Behaviour of masonry structures during the Bhuj earthquake of January 2001." Journal of Earth System Science 112(3): 431-440

  29. Yakut, A. (2004). "Reinforced concrete frame construction." World Housing Encyclopedia–Summary Publication: 9-1

  30. Hattis, D. and F. Krimgold (2010). Integrated  Incremental Seismic Rehabilitation: A Practical Approach to Reducing Risk in Existing Vulnerable Buildings. Improving  the Seismic Performance of Existing Buildings and Other Structures, ASCE

  31. MacRae, G. and R. Dhakal (2011).  Lessons from  the  February  2011 M6. 3   Christchurch earthquake.  6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Teherán, Irán

  32. Yekrangnia, M. and A. M. Sari "PERFORMANCE OF"   SAFE ROOM" UNDER JACK-ARCH ROOF COLLAPS.

   33. Valdebenito, G., M. Sánchez, et al. "SEISMIC VULNERABILITY OF HISTORICAL MASONRY STRUCTURES IN CHILE: A STATE-OF-THE-ART REVIEW

  34. Matsumoto, Y., S. Yamada, et al. (2012). "Damage to Steel Educational Facilities in the 2011 East Japan Earthquake: Part 1 Outline of the Reconnaissance and Damage to Major Structural Components.  15th World Conference on  Earthquake  Engineering   (15WCEE)

  35. Ghotkar, R., K. Pande, et al. "Evaluation and Study of Commercially Available Adhesives "IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSRJMCE"   ISSN: 2278-1684 Volume 2, Issue 1 (July-Aug 2012), PP 01-0729.

  36. Ravi, R. and C.Manoharan "Xperimental Studies on Characterising Of Aseismic Performance of Reinforced Concrete Frames."


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, پروژه درباره پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

  پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش سازه بهمن ماه   1393  چکيده: در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي و مقاوم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه چکیده : این پایان نامه ، نتایج یک مطالعه عددی و پارامتریک بر روی تأثیر تقویت دیوار برشی بتن مسلح با کامپوزیت FRP و بکارگیری نتایج حاصل از روش اجزاء محدود می باشد. برنامه اجزای محدود در مقابل اطلاعات تجربی مقایسه و کالیبره شده است . سپس نتایج عددی به منظورارزش گذاری ظرفیت که به کمک منحنی های غیر خطی بار- تغییر مکان ...

  پايان‌نامه براي دريافت کارشناسي‌ارشد رشته مهندسي عمران گرايش سازه اسفند 1393 چکيده گستره‌ي استفاده از مصالح FRP براي مقاوم‌سازي برشي تيرهاي بتن مسلح در سا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پايان نامه کارشناسي‌ ارشد رشته عمران گرايش سازه شهريور ماه 1392 چکيده      امروزه با پيشرفت علم در صنعت ساختمان روش هاي زيادي براي بهسازي سازه هاي بتن مسلح ارائه گرد

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی :مهندسی عمران گرایش سازه چکیده: امروزه بسیاری از سازه های بتن آرمه که در حال بهره برداری هستند، عمری بیش از 75 سال دارند و به دلیل حوادث طبیعی از قبیل زلزله و باد و یا بر اثر خستگی مصالح و یا عوامل خورنده آسیب دیده اند. نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد. با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش سازه چکیده: موضوع تحقیق حاضر بررسی سطح عملکرد و میزان دقت روش های مبتنی بر تحلیل استاتیکی غیر خطی و نیاز مقاوم سازی ساختمانهای فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی با مهاربند ضربدریو مهاربند 7 شکلهمگراطراحی شده با آیین نامه 2800 زلزله ایران(ویرایش سوم) به وسیله دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود بر اساس هدف بهسازی مورد نیاز ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه دکتری رشته ی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده ایران یکی از زلزله‌ خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب‌های فراوان دیده‌اند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض انواع سوانح طبیعی می‌باشد که هر از گاهی بخشهای مختلفی از آن را تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌باری به جای می‌گذارد. واقع شدن ایران بر روی کمربند ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی چکیده مخازن هوایی ذخیره مایعات، نه تنها برای ذخیره آب، بلکه برای ذخیره مواد شیمیایی و سمی، در اشکال مختلف بکار می‌روند. با در نظر گرفتن کاربرد این سازه­ها در عمران و شهرسازی و شبکه­های صنعتی، اهمیت آن ها، قبل و بعد از وقوع زلزله مشخص می­گردد. اهمیت این سازه­ها از آنجاست که وظیفه مهمی چون آبرسانی، به عهده این ...

ثبت سفارش