پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی

word 30 MB 31458 181
1393 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد<<مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی>>

  گرایش:سازه های هیدرولیکی

  چکیده:

  یکی از فرضیاتی که جهت ساده سازی آنالیزهای دینامیکی سد‌های بتنی وزنی موجود صورت می‌گیرد یکنواخت بودن فونداسیون به لحاظ پارامترهای فیزیکی همچون مدول الاستیسیته و میرایی است. این در حالی است که در عمل ممکن است در نواحی مختلف محدوده پی سد شرایط زمین شناسی متفاوتی حاکم بوده و گزارش‌های زمین شناسی و مکانیک سنگ پی سد را به صورت غیریکنواخت ترسیم کنند. درچنین شرایطی عموماً یا در حالتی محافظه‌کارانه پارامترهای ضعیف‌ترین ناحیه به عنوان پارامترهای پی یکنواخت در آنالیز دینامیکی سد وارد می‌شوند و یا تحت شرایطی پارامترهای حاصل از میانگین‌گیری وزنی ناحیه‌ها به عنوان پارامترهای پی یکنواخت به عنوان ورودی‌های مدل تعریف می‌شوند. رفتار لرزه ای یک سد بتنی وزنی به ارتفاع 110 متر تحت اثر غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد تحقیق قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از نرم‌افزار Abaqus یک مدل المان محدود از سیستم سد، دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است. به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن اندرکنش سد، فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزله‌ای با شتاب حداکثر  g8/0 محاسبه شده است. با مقایسه نتایج آنالیز در شرایط غیریکنواخت با نتایج آنالیز در حالت یکنواخت تاثیر این غیریکنواختی بررسی شده است. مقایسه مقادیر تنش‌ها و مقادیر تغییرمکان در تاج سد نشان می‌دهد که فرض غیریکنواختی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در مقادیر تنش‌های وارده به سد داشته باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد در فونداسیون‌های غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است.     

   

  کلمات کلیدی: سد بتنی وزنی، آنالیز دینامیکی خطی، روش المان محدود، غیریکنواختی فونداسیون ، نرم افزار Abaqus

  فصل اول

  مقدمه

  1-1- کلیات

  امروزه ساخت و احداث سدها به منظور جمع‌آوری و نگهداری آب رودخانه‌ها برای مصارف آشامیدن، آبیاری، تولید برق، جلوگیری از سیلاب، ماهی‌گیری و .... امری اجتناب ناپذیر است. با این وجود سدها، سازه‌های عظیمی هستند که خطرات بالقوه‌ای را برای جامعه پایین‌دست خود به همراه دارند و شکست آن‌ها می‌‌تواند فاجعه آمیز باشد. در واقع موضوع ایمنی سدها به دلیل مسایل اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر به دلیل بالا رفتن سن سدهای ساخته شده و همچنین ظاهر شدن خرابی در سدهایی که در ابتدا و اواسط قرن بیستم ساخته شده‌اند، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

            از تعداد سدهایی که در طول تاریخ خرابی‌هایی به بار آورده‌اند اطلاع دقیقی در دست نیست. با این وجود، گزارش های متعددی از آسیب‌های وارده بر سدها در حین زلزله‌های به وقوع پیوسته گزارش شده است. البته خطر حاصل از خرابی سدها تنها به ارتفاع سد بستگی ندارد و حجم آب ذخیره شده در پشت سد و شکل دره نیز، در خرابی آن موثر هستند.

            در طی سالیان متمادی که بشر اقدام به ساخت سدها کرده است همواره با توجه به اطلاعات در دسترس و نیز امکانات موجود، فرضیاتی را اتخاذ نموده و مدل‌هایی را برای تعریف رفتار سدها، مصالح ساخت و نیروهای اعمالی توسعه داده است که با توجه به پیشرفت‌های حاصله بسیاری از این فرضیات اعتبار خود را از دست داده‌اند. علاوه بر آن با توسعه نرم‌افزارهای پیشرفته‌، تدقیق مدل‌های رفتاری مصالح بر پایه نتایج آزمایشگاهی‌، مطالعه پاسخ‌های سدهای موجود در حین زلزله‌های رخ داده، شناخت دقیق‌تر ماهیت زلزله‌های اعمالی و نیز افزایش سرعت رایانه‌ها امکان انجام مطالعه و آنالیزهای دینامیکی غیر خطی سه بعدی دقیق‌تر بر روی رفتار سدها فراهم شده است.

  یکی از فرضیاتی که جهت ساده سازی آنالیزهای دینامیکی سد‌های موجود صورت می‌گیرد یکنواخت بودن فونداسیون به لحاظ پارامترهای فیزیکی همچون مدول الاستیسیته و میرایی است. این در حالی است که در عمل ممکن است در نواحی مختلف محدوده پی سد شرایط زمین شناسی متفاوتی حاکم بوده و گزارش‌های زمین شناسی و مکانیک سنگ پی سد را به صورت غیریکنواخت ترسیم کنند. درچنین شرایطی عموماً یا در حالتی محافظه‌کارانه پارامترهای ضعیف‌ترین ناحیه به عنوان پارامترهای پی یکنواخت در آنالیز دینامیکی سد وارد می‌شوند و یا تحت شرایطی پارامترهای حاصل از میانگین‌گیری وزنی ناحیه‌ها به عنوان پارامترهای پی یکنواخت به عنوان ورودی‌های مدل تعریف می‌شوند.

  همان طور که اشاره شد امروزه با پیشرفت تکنولوژِی و با استفاده از روش‌های عددی امکان مدل‌ کردن شرایط پیچیده فیزیکی فراهم است. لذا با به کار گیری نرم‌افزارهایی که جهت مدل‌سازی المان محدود ارائه شده‌اند می‌توان بررسی کرد اعمال فرض غیریکنواخت بودن پی نسبت به حالت یکنواخت تا چه میزان در پاسخ لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی تاثیرگذار است.

  در این تحقیق رفتار لرزه ای یک سد بتنی وزنی به ارتفاع 110 متر تحت اثر غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد تحقیق قرار گرفته است. سد بتنی وزنی بررسی شده در این تحقیق ارتفاعی معادل 110 متر دارد. شیب بالادست و پایین‌دست این سد به ترتیب 1 به 1/0 و 1 به 85/0 (قائم به افقی) است. به این منظور با استفاده از نرم‌افزار Abaqus یک مدل المان محدود از سیستم سد، دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است. به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن اندرکنش سد، فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزله‌ای با شتاب حداکثر  g 8/0 محاسبه شده است. به منظور بررسی تاثیر غیریکنواخت بودن فونداسیون سد در پاسخ به دست آمده، رفتار این سد تحت شرایط مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای فیزیکی متفاوت برای فونداسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در همگی تحلیل‌ها رفتار مصالح سد و فونداسیون در محدوده خطی در نظر گرفته شده است.

  نتایج آنالیزها نشان می‌دهد در فونداسیون‌های غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است. به علاوه فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون تاثیر قابل ملاحظه‌ای در تنش‌های به وجود آمده در بدنه سد خواهد داشت. این در حالی است که در حالت غیریکنواخت تغییرمکان‌ها نسبت به حالت یکنواخت افزایش محسوسی نمی‌یابند.

   

     1-2- ایمنی در سد ها

  بهره برداری همراه با کنترل ایمنی دو فرایند جدانشدنی و مستمر در دوره عمر سدها می باشند. با ساخت و شروع بهره برداری از ابر سازه ای چون سد در واقع برای جامعه پایین دست شرایط بالقوه مخاطره ای آمیزی می تواند ایجاد گردد و شکست سد پدیده ی نابهنجاری است که با ایجاد سیل در پایین دست همراه بوده و  می تواند موجب خسارات مالی و جانی قابل ملاحظه ای گردد. دامنه این خسارت ها چه در بعد زمان و چه در بعد مکان بسیار گسترده بوده و حتی موجب کاهش اعتبار ملی یک کشور نیز می گردد.

   با توجه به مطالب ذکر شده در بالا موضوع ایمنی در سدها اهمیت بسیار بالایی دارد خصوصا در کشور ما که بسیاری از نقاط سد سازی در مکان هایی با لرزه خیزی بالا قرار دارند. در واقع با توجه به هزینه بالای سد سازی، عدم توجه کافی به ایمنی سدها می تواند موجب از بین رفتن سرمایه های ملی کشور نیز بشود.

   

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  (فرمول ها در فایل اصلی موجود است)

  1-3-  انواع نیروهای وارده بر سدهای بتنی وزنی

  نیروهای موجود در بحث پایداری و آنالیز تنش را می توان به دو دسته استاتیکی و دینامیکی تقسیم بندی نمود. بارهای استاتیکی شامل نیروی وزن، هیدرواستاتیک، نیروی زیرفشار، بارهای حرارتی، فشار رسوب و یخ و ... هستند و نیروی های ناشی از زمین لرزه و باد طبیعت دینامیکی دارند.

  3-1- بار های استاتیکی

  1-3-1-1- بار ناشی از وزن

  این نیرو مهترین بار در سدهای بتنی وزنی است و نقش پایدار کننده و مقاومت در برابر انواع نیروهای دیگر را بازی می کند.

  برای محاسبه این نیرو از حاصلضرب وزن مخصوص مصالح در حجم استفاده می شود.

   

  (فرمول ها در فایل اصلی موجود است)

  باید توجه شود که چون در محاسبات پایداری عرض عمود بر صفحه مونولیث (بلوک مورد نظر که محاسبات پایداری برای آن صورت می گیرد) برابر واحد فرض می شود، به جای محاسبه حجم از سطح مقطع استفاده می شود. در محاسبه نیز سطح مقطع از حفرات موجود در بدنه سد مثل گالری ها صرف نظر می شود مگر آنکه در موارد خاص (مثل سدهای کوتاه) مطابق قضاوت مهندسی تشخیص داده شود که صرف نظر از آن ها تاثیر قابل توجهی در محاسبات دارد. همچنین در مواقعی که وزن ملحقات سد مثل دریچه ها، پل ها و ... در صورتی که قابل صرف نظر کردن نباشند باید به بار مرده بدنه اضافه شوند و همچنین در صورت وجود خاکریز بر روی بدنه سد باید اثر آن را بر بار مرده افزود.

  نکته مهم دیگری که در مورد سدهای بتن غلتکی وجود دارد این است وزن مخصوص بتن غلتکی به میزان تراکم و چگالی سنگدانه هایش وابسته است. بتن غلتکی به واسطه کاهش وجود حباب های هوا و کمی حجم آب در مخلوط در قیاس با بتن حجیم معمولی با سنگ دانه های مشابه، اندکی چگال تر می باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی و یا در طراحی اولیه وزن واحد حجم بتن را می توان برابر  فرض کرد که در سیستم یکاهای دیگر مطابق جدول زیر است:

   

  Effect of non-uniform foundation in dynamic behavior of concrete gravity dams

  Abstract:

  One of the assumptions which is applied for simplifying the dynamic analysis of concrete dam is foundation uniformity according  to physical parameters such as elasticity module and damping . Practically, this is where in various parts of dam, different geological conditions are dominant and geological reports as well as stone mechanics draw dam foundation in a non- uniformity way.In such conditions, generally or conservatively, the parameters of the weakest area enter the dam dynamic analysis as dam uniformity parameters or under certain circumstances of area average as foundation uniformity parameters and model inputs are defined.A vibration reaction of a concrete dam with the height of 110 meters under the influence of model inputs has been researched. By using Abaqus software, a limited element model of dam system , lake and foundation have been made By using this model, the dam reaction considering dam interaction , foundation and lake under the influence of earthquake with the maximum 0.8 g velocity has been calculated.To compare analysis result in non- uniformity condition with the analysis result in uniformity one , the non- uniformity has been studied. The comparison of tensions figures and displacement figures in d crown shows that the non- uniformity assumption can have a considerable influence on incoming tensions figures to dam . The results indicate that tension distribution patterns in dam body in non- uniformity foundations is generally different from uniformity .

   

   

  keyword:concrete dam, linear dynamic limited element method analysis , non- uniformity coundation, Abaqus software

 • فهرست:

  چکیده فارسی..........................................................................................................................................................1

  فصل اول:مقدمه.......................................................................................................................................................2

   1-1-کلیات...................................................................................................................................................................... 2

  1-2-ایمنی در سدها............................................................................................................................................................4

  1-3-انواع نیروهای وارد بر سدهای بتنی وزنی...................................................................................................................4

  1-3-1-بارهای استاتیکی....................................................................................................................................................5

  1-3-1-1- بار ناشی از وزن..............................................................................................................................................5

  1-3-1-2-فشار هیدرواستاتیک..........................................................................................................................................7

  1-3-1-3-نیروی زیر فشار................................................................................................................................................9

  1-3-1-4-بارهای ناشی از حرارت.................................................................................................................................16

  1-3-1-5-نیروی ناشی از رسوب...................................................................................................................................16

  1-3-1-6-فشار یخ.........................................................................................................................................................16

  1-3-1-7-فشارهای زیر اتمسفری..................................................................................................................................17

  1-3-2-بارهای دینامیکی.................................................................................................................................................17

  1-3-2-1-نیروی زلزله....................................................................................................................................................17

  1-3-2-2-نیروی هیدرودینامیک.....................................................................................................................................19

  1-3-2-3-فشار باد..........................................................................................................................................................19

  1-3-2-4-نیروی ناشی از امواج......................................................................................................................................20

  1-3-3-نیروی عکس العمل پی.......................................................................................................................................20

  1-3-3-1-معیارهای پایداری..........................................................................................................................................20

  1-4-ساختار پایان نامه ................................................................................................................................................. 22

  1-5-اهداف......................................................................................................................................................................22

  فرضیه ها............................................................................................................................................................................23

  کاربرد تحقیق.....................................................................................................................................................................23

  نوآوری طرح......................................................................................................................................................................24

  پیشنهادات ادامه  کار..........................................................................................................................................................24

  فصل دوم:مروری بر مطالعات پیشین.............................................................................................. ......................26

  فصل سوم:معادلات حاکم بر سیستم......................................................................................................................33

  3-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................33

  3-2-روشهای مدل سازی تاثیر فشار هیدرودینامیک دریاچه بر پاسخ سد به زلزله..........................................................33

  3-3-معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار دریاچه...................................................................................................................35

  3-4-شرایط مرزی برای حل معادله Helmholtz ....................................................................................................... 37

  3-4-1-مرز بین سد و دریاچه....................................................................................................................................... 38

  3-4-2-مرز بین دریاچه  و دیواره ی اطراف و بستر آن..................................................................................................38

  3-4-3-سطح آزاد دریاچه...............................................................................................................................................39

  3-4-4-مرز انتهای دور دریاچه.......................................................................................................................................39

  3-5-ماتریس کوپله ی سد و دریاچه...............................................................................................................................41

  3-6- مدل المان محدود دریاچه......................................................................................................................................43

  3-7-پارامترهای جابجایی و فشار در گامهای متوالی......................................................................................................47

  3-8- تکنیک …………………………………….staggered  displacement.........................................................49

  3-9- معیار خطای انرژی................................................................................................................................................50

  فصل چهارم:تشریح مدل عددی و مشخصات سیستم............................................................................................52

  4-1-مقدمه......................................................................................................................................................................52

  4-2-نرم افزار المان محدود abaqus........................................................................................................................... 53

  4-2-1- کلیات............................................................................................................................................................... 53

  4-2-2-تاریخچه............................................................................................................................................................ 54

  4-2-3- بخش های آباکوس...........................................................................................................................................54

  4-2-4-مبانی نرم افزار آباکوس......................................................................................................................................55

  4-3-مشخصات مدل......................................................................................................................................................57

  4-3-1-بدنه سد............................................................................................................................................................ 57

  4-3-2-مخزن................................................................................................................................................................ 59

  4-3-3- فونداسیون....................................................................................................................................................... 60

  4-3-4- اندرکنش سد و مخزن..................................................................................................................................... 61

  4-3-5- اندر کنش سد و فونداسیون............................................................................................................................ 61

  4-3-6-ضریب انعکاس امواج از کف دریاچه.............................................................................................................. 62

  4-3-7- انتهای دور دریاچه.......................................................................................................................................... 63

  4-3-8- نحوه اعمال رکوردهای زلزله.......................................................................................................................... 63

  4-4-حالات مختلف تحلیل دینامیکی........................................................................................................................... 64

  4-4-1-تحلیل دینامیکی مجموعه سد˓فونداسیون و مخزن در حالت یکنواخت بودن فونداسیون............................... 64

  4-4-2- تحلیل دینامیکی مجموعه سد˓فونداسیون و مخزن در حالت اول غیریکنواخت بودن فونداسیون(حالت A)..................................................................................................................................................................................65

  4-4-3- تحلیل دینامیکی مجموعه سد˓فونداسیون و مخزن در حالت دوم غیریکنواخت بودن فونداسیون(حالت B)......................................................................................................................................................................................67

  4-4-4- مقایسه سه حالت تحلیل فونداسیون..................................................................................................................69

  4-5-رکوردهای زلزله.......................................................................................................................................................72

  فصل پنجم:نتایج آنالیز مدل المان محدود............................................................................................................. 74

  5-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................74

  5-2-نتایج تحلیل های صورت گرفته با فرض یکنواخت بودن فونداسیون......................................................................74

  5-3-نتایج تحلیل های صورت گرفته در حالت اول غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالت A)......................................91 

  5-4- نتایج تحلیل های صورت گرفته در حالت  دوم غیر یکنواخت بودن فونداسیون(حالت B)................................111

  5-5- مقایسه نتایج تحلیل های صورت گرفته در حالت یکنواخت با حالت غیر یکنواخت بودن فونداسیون...............131

  فصل ششم: بررسی نتایج................................................................................................................................... 135

  پیوست ها..........................................................................................................................................................138

  مراجع و منابع....................................................................................................................................................166

  چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................

   

  منبع:

  1.Chakrabarti, P. and Chopra, A. K. (1972), Hydrodynamic pressures and response of gravity dams to vertical earthquake component. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 1: 325–335.

  2.Chakrabarti, P. and Chopra, A. K. (1973), Earthquake analysis of gravity dams including hydrodynamic interaction. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 2: 143–160.

  3.Chopra, A. K. and Chakrabarti, P. (1981), Earthquake analysis of concrete gravity dams including dam-water-foundation rock interaction. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 9: 363–383.

   4.Fenves, G. and Chopra, A. K. (1984), Earthquake analysis of concrete gravity dams including reservoir bottom absorption and dam-water-foundation rock interaction. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 12: 663–680.

  5.Vargas-Loli, L. M. and Fenves, G. L. (1989), Effects of concrete cracking on the earthquake response of gravity dams. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 18: 575–592.6

  6.Valliappan, S. and Zhao, C. (1992), Dynamic response of concrete gravity dams including dam–water–foundation interaction. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech., 16: 79–99.

  7.El-Aidi, B. and Hall, J. F. (1989), Non-linear earthquake response of concrete gravity dams part 1: Modelling. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 18: 837–851.

  8.El-Aidi, B. and Hall, J. F. (1989), Non-linear earthquake response of concrete gravity dams part 2: Behaviour. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 18: 853–865.

  9. Léger, P. and Katsouli, M. (1989), Seismic stability of concrete gravity dams. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 18: 889–902

  10.Bhattacharjee, S. S. and Léger, P. (1993), Seismic cracking and energy dissipation in concrete gravity dams. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 22: 991–1007.

  11.Chávez, J. W. and Fenves, G. L. (1995), Earthquake analysis of concrete gravity dams including base sliding. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 24: 673–686

  12.Ghrib, F. and Tinawi, R. (1995), An application of damage mechanics for seismic analysis of concrete gravity dams. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 24: 157–173.

  13. M Ghaemian, A Ghobarah. Nonlinear seismic response of concrete gravity dams with dam–reservoir interaction. Engineering Structures, Volume 21, Issue 4, April 1999, Pages 306-315.

  14. M. GHAEMIAN, A. GHOBARAH .STAGGERED SOLUTION SCHEMES FOR DAM–RESERVOIR INTERACTION.Journal of Fluids and Structures, Volume 12, Issue 7, October 1998, Pages 933-948.

  15. Wang Guanglun, O.A. Pekau, Zhang Chuhan, Wang Shaomin. Seismic fracture analysis of concrete gravity dams based on nonlinear fracture mechanicsEngineering Fracture Mechanics, Volume 65, Issue 1, 1 January 2000, Pages 67-87

   16. Zhang Chuhan, O.A. Pekau, Jin Feng, Wang Guanglun.Application of distinct element method in dynamic analysis of high rock slopes and blocky structures.Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 16, Issue 6, August 1997, Pages 385-394

  17. Yusuf Calayir, Muhammet Karaton. A continuum damage concrete model for earthquake analysis of concrete gravity dam–reservoir systems.Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 25, Issue 11, December 2005, Pages 857-869

  18.Yusuf Calayir, Muhammet Karaton .Seismic fracture analysis of concrete gravity dams including dam–reservoir interaction.Computers & Structures, Volume 83, Issues 19–20, July 2005, Pages 1595-1606

   19.Mirzabozorg, H. and Ghaemian, M. (2005), Non-linear behavior of mass concrete in three-dimensional problems using a smeared crack approach. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 34: 247–269.

  20.Omidi, O. and Lotfi, V. (2013), Earthquake response of concrete arch dams: a plastic–damage approach. Earthquake Engng. Struct. Dyn., 42: 2129–2149.

  21. US Army Corps of Engineers (USACE), “Roller-Compacted Concrete”, EM 1110-2-2006, 2000.

  22. US Army Corps of Engineers (USACE), “Gravity Dam Design; Chapter 4- Stability Analysis”, EM 1110-2-2200, 1995.

  23. US. Army Corps of Engineers (USACE) “Dynamic Testing and Numerical Correlation

  Studies for Folsom Dam”, August 2005.

   

  24- بیرامی،کریم. "سازه های انتقال آب"، دانشگاه صنعتی اصفهان، 138


موضوع پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, نمونه پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, جستجوی پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, فایل Word پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, دانلود پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, فایل PDF پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, پروژه درباره پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سد های بتنی وزنی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه چکیده : این پایان نامه ، نتایج یک مطالعه عددی و پارامتریک بر روی تأثیر تقویت دیوار برشی بتن مسلح با کامپوزیت FRP و بکارگیری نتایج حاصل از روش اجزاء محدود می باشد. برنامه اجزای محدود در مقابل اطلاعات تجربی مقایسه و کالیبره شده است . سپس نتایج عددی به منظورارزش گذاری ظرفیت که به کمک منحنی های غیر خطی بار- تغییر مکان ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی چکیده مخازن هوایی ذخیره مایعات، نه تنها برای ذخیره آب، بلکه برای ذخیره مواد شیمیایی و سمی، در اشکال مختلف بکار می‌روند. با در نظر گرفتن کاربرد این سازه­ها در عمران و شهرسازی و شبکه­های صنعتی، اهمیت آن ها، قبل و بعد از وقوع زلزله مشخص می­گردد. اهمیت این سازه­ها از آنجاست که وظیفه مهمی چون آبرسانی، به عهده این ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد M.SC گرایش: مهندسی آب چکیده: سدها بزرگترین سازه های ساخته شده به دست بشر هستند.طراحی آنها اغلب از طبیعت منحصر به فرد و پیآمد گسیختگی که مطمئناً بزرگتر از اثر فروریختن انواع دیگر سازه هاست، ناشی می شود. پایداری سازهای بدنه سد و پی به طرق گوناگونی قابل تحلیل و بررسی است امروزه روشهای مختلفی برای بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی وجود ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc" رشته مهندسی عمران گرایش سازه چکیده : یکی ازروش های مقاوم سازی ساختمان در مقابل بارهای جانبی استفاده از سیستم بادبندی (همگرا یا واگرا) می باشد. کاربرد روزافزون مهاربندهای فولادی برای مقابله با نیروهای زلزله ایجاب می‌کند که عملکرد لرزه‌ای این نوع سیستم‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد. شکل متداول بادبندهای همگرا مشکلات زیادی در تامین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته عمران- سازه زمستان1392 چکیده در سال های اخیر تعداد ساختمان هایی که در اثر از دست دادن اعضای باربر ثقلی خود دچار خرابی شده اند، افزایش پیدا کرده است. بنابراین طراحی سازه ها به طوری که علاوه بر اثرات زلزله در مقابل خرابی پیشرونده نیز مقاوم باشند، اهمیت پیدا کرده است. یکی از عواملی که در طراحی سازه ها در مقابل خرابی پیشرونده بسیار حائز ...

پایان ‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) چکیده پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش سازه چکیده: موضوع تحقیق حاضر بررسی سطح عملکرد و میزان دقت روش های مبتنی بر تحلیل استاتیکی غیر خطی و نیاز مقاوم سازی ساختمانهای فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی با مهاربند ضربدریو مهاربند 7 شکلهمگراطراحی شده با آیین نامه 2800 زلزله ایران(ویرایش سوم) به وسیله دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود بر اساس هدف بهسازی مورد نیاز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش زلزله چکیده: سازه‌ ی پل‌ ها تحت اثر بارگذاری‌ های متنوعی قرار می‌گیرند و با توجه به میزان خطرپذیری که برای آنها در نظر گرفته شده طراحی می‌شوند. بارگذاری انفجاری از جمله بارهاییست که سلامت پل‌ها را تهدید می‌کند. ارزیابی میزان خسارت و عملکرد پل‌ها تحت اثر این بارگذاری به علت اهمیت راهبردی آنها ضروریست. در این پایان نامه طی چهار فصل سعی شده ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای ...

پايان نامه کارشناسي‌ ارشد رشته عمران گرايش سازه شهريور ماه 1392 چکيده      امروزه با پيشرفت علم در صنعت ساختمان روش هاي زيادي براي بهسازي سازه هاي بتن مسلح ارائه گرد

ثبت سفارش