پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال

word 516 KB 31639 82
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۰,۶۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: تربیت و علوم ورزشی، گرایش: فیزیولوژی ورزشی

   

    چکیده                                                                                                    

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال بود. به این منظور در پژوهش حاضر 30 مرد میان سال با میانگین سنی (7/5±2/45 سال )در سه گروه [1]هوازی, [2]مقاومتی و[3] ترکیبی قرار گرفتند. برای هر گروه یک برنامه تمرینی 6 هفته ای  در نظر گرفت شد، گروه هوازی سه جلسه در هفته و حدودا 60 دقیقه درهر  جلسه تمرینات پیاده روی و دویدن را با60 درصد ضربان قلب آغاز و با 75 درصد ضربان قلب  به پایان می رساندند. گروه مقاومتی تمرینات خود را در 8 ایستگاه انجام دادند و برای مشخص کردن وزنه تمرینی هر آزمودنی آزمون یک تکرار بیشینه از آزمودنی ها گرفته شد. گروه ترکیبی 30 دقیقه تمرین هوازی و 30 دقیقه تمرین مقاومتی انجام دادند. در آغاز و پایان برنامه تمرینی  مشخصات آنتروپومتریک و فیزیولوژیک(قد، وزن، چربی جلدی، فشارخون، ضربان قلب، حداکثر اکسیژن مصرفی) افراد ثبت شد. یافته ها نشان داد که هر سه برنامه تمرینی موجب کاهش معنی داری در وزن مردان میان سال شد، اما در بین سه گروه تفاوت معنی دار نبود. همچنین برنامه های تمرینی هوازی و ترکیبی موجب کاهش شاخص توده بدن شده است، اما در گروه مقاومتی تغیر نداشته است. در اثر هر سه برنامه تمرینی تفاوتی در نسبت کمر به لگن مشاهده نشد. هر سه برنامه تمرینی موجب کاهش توده بدون چربی مردان میان سال شد اما تفاوت بین سه گروه معنی دار نبود. در گروه هوازی و مقاومتی  کاهش در صد چربی مشاهده شد، اما در گروه ترکیبی تغییری مشاهده نشد همچنین تغییرات بین سه گروه معنی دار بود.  در اثر سه برنامه تمرینی تفاوت معنی داری در فشار خون دیاستولی مشاهده نشد. در گروه های مقاومتی و ترکیبی  کاهش فشار خون سیستولی مشاهده شد اما در گروه هوازی تفاوتی مشاهده نشد. هر سه برنامه تمرینی موجب کاهش ضربان قلب مردان میان سال شد. همچنین تفاوت ها بین سه گروه هم معنی دار بود. همچنین بر اثر سه برنامه تمرینی، تفاوتی در حداکثر اکسیژن مصرفی مردان میان سال مشاهده نشد. در نتیجه کلی تاثیر  تمرینات در گروه ترکیبی بیشتر از دو گروه دیگر بود.                                                    

   

  فصل اول

  طرح پژوهش

   

  1– 1 مقدمه

  از پیامدهای افزایش سن کاهش فعالیت روزانه و خو گرفتن با سبک زندگی غیرفعال است.گزارش های علمی آشکار می کند که سبک زندگی کم تحرک به منزله عامل مستقل تهدیدکننده مشکلات مزمن بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی از جمله بیماری های قلبی عروقی، سندرم متابولیک دیابت، بیماری های اسکلتی عضلانی و برخی سرطان ها ست در این میان پدیده اضافه وزن وچاقی از مهم ترین دغدغه های مرتبط با حوزه بهداشت وسلامتی درجوامع بشری است (1،12).

  میان سالی با کاهش ظرفیت قلبی تنفسی، عضلانی، نورولوژیک و سوخت سازی مشخص می شود.  این روند توانایی انجام فعالیت های روزانه مثل راه رفتن، بالا رفتن از پله و .... را محدود می کند (13). کاهش عملکرد قلبی عروقی ناشی از افزایش سن با تغییرات آناتومیکی و نورولوژیکی مشخص می شود که پیامد آن کاهش ظرفیت قلبی و در نتیجه کاهش ظرفیت فعالیت ورزشی هوازی است. از اوایل سالمندی ظرفیت فعالیت هوازی معادل 7 تا 10 درصد روبه کاهش می گذارد (13). درمقایسه باکاهش ظرفیت قلبی تنفسی کاهش توان  قدرت عضلانی وابسته به آن تاثیر برجسته ای برعملکرد روزانه دارد. کاهش قدرت عضلانی وابسته به سن زودتر رخ می دهد و مقدار آن در اندام های تحتانی بیشتر از اندام های فوقانی است (13 ، 14). 

  طبق شواهد علمی، گسترش فعالیت هایی مانند دوچرخه سواری، شنا و دویدن با افزایش سن کاهش می یابد و در مقابل گرایش به پیاده روی که شایع ترین شکل فعالیت بدنی و با کم ترین موانع در هر مکان و زمان قابل اجراء است بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد .مطالعات در این بخش نشان دهنده تاثیر الگوی پیاده روی برفاکتورهای آنتروپومتریک از جمله بهبود ترکیب بدن هستند (1،12).

  امروزه در اهداف سلامتی افزودن تمرینات مقاومتی به تمرینات  استقامتی رو به افزایش است  و به این دلیل است که ورزش مقاومتی کلیدی برای کنترل وزن و سلامت عمومی به حساب می آید ( 17). اوج توده بدون چربی در دهه چهارم زندگی به دنبال افزایش سن کاهش می یابد . این کاهش در توده عضلانی همراه با ضعف، ناتوانی و عوارض است. در مقابل، وزن بدن افزایش می یابد. تا سن 60 سالگی و پس از آن 60 درصد جمعیت با کاهش وزن بدون چربی رو به رو هستند. بنابراین انباشت توده چربی در میان سالی رخ می دهد (11). نکته مهم پیری ثبات سیستم عصبی وعضلانی وحفظ ظرفیت برای انطباق در پاسخ به محرک های برنامه تمرینی است .این به خوبی اثبات شده است که افراد درمسن ممکن است افزایش قدرت عضلانی (نیروی حداکثر)  از طریق  برنامه های تکمیلی مقاومتی و رژیم حمایت شود. بنابراین در افراد مسن انجام برنامه های تمرینی مقاومتی با برای مبارزه با کاهش قابل توجه در قدرت عضلانی برای بهبود و حفظ قابلیت عملکرد کوتاهی شده است (25).  قدرت عضلانی انسان که می توان به عنوان ظرفیت تولید حداکثر نیروی یک فرد تعریف می شود، بین دهه دوم و سوم کاهش آهسته و نامحسوس را نشان می دهد، در50 سالگی وپس ازآن قدرت شروع به کاهش می کند مقدار این کاهش تا 60 سالگی حدود 12 درصد تا 15 درصد و پس از آن با شدت بیشتر ادامه می یابد (26).

   

   

   

  بیان مساله

  یکی از جدیدترین مشکلاتی که جامعه جهانی را نگران کرده چگونگی تامین مراقبت های بهداشتی(تندرستی) افراد سالمند است (16).  پیشرفت صنعت، فعالیت جسمانی را درطی چندین سال اخیر به حداقل رسانده که معضلات فراوانی نیز به همراه داشته است.  یکی از این مشکلات چاقی و کاهش کارایی قلبی عروقی و تنفسی می باشد که امروزه بسیاری از افراد با آن دست به گریبان هستند (18).

   آگاهی از روش های مختلف تمرینی به ویژه در دستگاه های حیاتی بدن مانند قلب و تنفس و سازگاری فیزیولوژیکی در این دستگاه ها، همچنین عوامل موثر بر این سازگاری از جمله مواردی اند که مربیان و ورزشکاران باید در طراحی برنامه های تمرینی به آنها توجه داشته باشند. مطالعات متعددی نشان می دهند میان انواع تمرینات ورزشی و اعضای دستگاه قلبی عروقی سازگاری وجود دارد (19). پژوهش های مبتنی بر مطالعات همه گیر شناسی نشان داده اند عواملی چون مصرف غذاهای پرچرب، شاخص توده بدن بالا و بالا بودن سن، چاقی، سیگار وسطح فعالیت بدنی با پرفشاری خون مرتبط اند وانجام فعالیت های بدنی مستمربا لیپید خون، کاهش کمر درد و همچنین آثار مثبت روانی مرتبط است (3).

   در گذشته اعتقاد بر این بود که فقط تمرینات ورزشی در سنین جوانی به بالا رفتن استقامت دوران پیری کمک می کند در حالی که تحقیقات اخیر نشان می دهد ورزش برای هر فردی در هر سنی مفید است (32). اگر چه توانایی جسمانی با افزایش سن کاهش می یابد اما می توان با انجام فعالیت جسمانی و تمرین مداوم پسرفت و رکود فیزیولوژیک را تا 50% کاهش داد (11). تمرین همچنین باعث حفظ و تقویت قدرت وتوده عضلانی، ثبات و تعادل می شود (11). مطالعه رود[4]  در سال 1993و نورحبشی در سال 1386 نشان داد که افراد فعال ازنظر چربی جلدی نسبت به همتایانی کم تحرک خود برتری دارند (8).

  – 25 سال نتیجه گرفتند که فعالیت بدنی منظم باعث کاهش چربی بدنی افراد می شود. معصومی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که برنامه تمرینی منتخب، تاثیرمعنی داری بر ظرفیت های فیزیولوژیک وکاهش درصدچربی بدن و وزن چربی دارد ولی تاثیر آن بر وزن بدون چربی معنی دار نبود. نتایج مطالعه اسکینر[6] در سال 2005 تفاوت معنی داری از نظر فشار خون، ضربان قلب درزمان استراحت و بازیافت نشان داد در ضمن چربی زیر پوستی با 5 روز تمرین در هفته کاهش یافته بود (18).

   السیفر[7] و همکاران (2002) شیوع چاقی را درمردان عربستان 9/29درصد گزارش کردند.پیش داد 1996 بالا بودن شیوع چاقی بویژه اضافه وزن و پایین بودن سطح فعالیت بدنی با شدت متوسط را برای 5 روز یا بیشتر روزهای هفته یا دسته کم 20 دقیقه فعالیت ورزشی سنگین را برای 3 روز یا بیشتر روزهای هفته سفارش می کند. این عامل با توجه به رابطه معکوس سطح فعالیت بدنی و شاخص توده بدن قابل توجه است. پir

   

    Abstract 

   

  This study examined the effects of three concurrent training on anthropometric  and health indices of middle-aged men. Therefore, in this study, 30 middle-aged men with an average age 45.2±5.7. For each group, a 6-week training program was considered. aerobics group had three times per week for about 60 minutes per session started walking and running with 60% heart rate and completed it with heart rate at 75 percent.[1] Resistance group conducted their training exercises at eight stations. To determine the weight training in each subject, one maximum repetition test was taken from subjects. [2]Combination group conducted 30 minutes aerobics training and 30 minutes of resistance training. At the beginning and end of the training program, anthropometric and physiological characteristics were recorded. In analyzing the findings, a parametric test including (analysis of variance and Paired t-test) was applied and also for data normality and to ensure normal distribution of subjects, Kolmogorov Smirnov test was employed. In order to examine more closely the differences, the Post hoc Tukey test was used. The findings showed that differences on the weight of the three groups was significant, the differences in their body mass index in aerobic and combination groups was significant, but it was not significant in the resistance group. Changes in the three groups were not significant. Differences in the effect of exercise in three groups were significant on fat within groups. This difference was more remarkable in resistance group. The differences in lean body mass were significant. Vo2max WHR was not significant in three groups. The impact of exercise on heart rate in the three groups was significant. Differences in systolic blood pressure were significant only in the resistance group. The difference between the diastolic blood pressure on the exercise of three groups was not significant.

 • فهرست:

  1مقدمه .........................................................................................................................................2

  بیان مساله......................................................................................................................................3

  3-1ضرورت اهمیت پژوهش..............................................................................................................5

  1 –4 اهداف پژوهش .........................................................................................................................6

  1 – 4 –1 هدف کلی .........................................................................................................................6

  – 4 -2اهداف جزئی.........................................................................................................................7

  – 5پیش فرض های پژوهش ...........................................................................................................7

  1– 6 فرضیه های پژوهش..................................................................................................................7

  1– 7روش پژوهش ...........................................................................................................................8

  1– 8 متغیرهای پژوهش .....................................................................................................................8

  1– 8 -1 متغیرهای مستقل .................................................................................................................8

  1– 8 – 2 متغیرهای وابسته.................................................................................................................8

  1-9 محدودیت های پژوهش .............................................................................................................9

  1 – 9 – 1  محدودیت های قابل کنترل پژوهش...........................................................................................................9

  1– 9 -2 محدودیت های غیر قابل کنترل پژوهش .............................................................................9

  1– 10تعریف واژه های......................................................................................................................9

  1 –10 -1 تمرین مقاومتی ...........................................................................................................................................9

  1– 10 –2تمرینات هوازی .................................................................................................................9

  1-10-2تمرینات ترکیبی..................................................................................................................10

   

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش                                             

  مقدمه...............................................................................................................................................12

  2– 1 تمرینات مقاومتی.....................................................................................................................13

  2– 2 – 1 متغیرهای تمرین مقاومتی .................................................................................................13

  2– 2 -2 شدت تمرین......................................................................................................................14

  2– 2 – 3سرعت انجام حرکت .......................................................................................................14

  2– 2 –4تعداد ست ها ....................................................................................................................15

  2– 2 – 5 وقفه های استراحتی ........................................................................................................15

  2– 3تمرینات هوازی ......................................................................................................................16

  2– 3 -1 عوامل موثر بر توان هوازی................................................................................................17

  2-3 -2شیوه تمرین ........................................................................................................................17

  2– 3– 3 وراثت..............................................................................................................................17

  2– 3 –4  وضعیت تمرین ...............................................................................................................18

  2–3 – 5 جنسیت.............................................................................................................................18

  2– 3 –6 اندازه و ترکیب بدن..........................................................................................................18

  2– 3– 7 سن ..................................................................................................................................18

  2-4انواع تمرین هوازی....................................................................................................................19

  2-4-1تمرین تداومی.......................................................................................................................19

  2-4-2جاگینگ................................................................................................................................19

  2-4-3 فارتلک................................................................................................................................19

  2-4-4 تمرین متناوب......................................................................................................................20

  2-4-5 تمرینات دایره ای ................................................................................................................20

  2-5 تمرینات موازی(ترکیبی)...........................................................................................................20

  2– 6خصوصیات سالمندی .............................................................................................................21

  2 – 6-1 تاثیر ورزش مقاومتی بر سالمندان......................................................................................21

  2– 6 – 2 تاثیر ورزش هوازی بر سالمندان......................................................................................22

  2– 7پیشینه تحقیق ..........................................................................................................................22

   

   

   

                                            

   

                                             فصل سوم روش پژوهش

   

  3-1 مقدمه.........................................................................................................29

  3– 2 طرح پژوهش.....................................................................................................................29

  3– 3 جامعه آماری......................................................................................................................30

  3-4 متغییرهای تحقیق وابزارهای اندازه گیری.............................................................................30

  3-4-1 متغییرهای تحقیق.....................................................................................................................................30

  3-4-2 ابزارهای اندازه گیری...............................................................................................................................30

  3–5نمونه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها............................................................................. 31

  3–6اندازه گیری مقدماتی............................................................................................................31

  3–6– 1 اندازه گیری قد.......................................................................................................................................31

  3–6– 2 اندازه گیری وزن...........................................................................................................31

  3–6–3محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)..................................................................................31

  3–6–4 محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2MAX) ..............................................................32

  3–6–5محاسبه فشارخون استراحتی و ضربان قلب.......................................................................32

  3–6–6 اندازه گیری درصد چربی................................................................................................33

  3–6–6-1 اندازه گیری چین پوستی شکمی..................................................................................33

  3–6–6– 2 اندازه گیری چین پوستی سینه ای..............................................................................33

  3–6–6– 3 اندازه گیری ضخامت چین پوستی ران.......................................................................34

  3–7–1 اندازه گیری دور اندام ها..................................................................................................34

  3–7–2 اندازه گیری دور کمر ......................................................................................................34

  3–7–3 اندازه گیری دور شکم......................................................................................................34

  3–7–4 اندازه گیری دور باسن .....................................................................................................35

  3-8 برنامه تمرینی مقاومتی............................................................................................................35

  3-9 برنامه تمرینی هوازی..............................................................................................................37

  3-10 برنامه تمرینی ترکیبی...........................................................................................................38

  3-11 روش آماری........................................................................................................................40

  3-12 آزمون یک تکرار بیشینه.......................................................................................................40

   

   

  فصل چهار تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش                                   

   

  4-1مقدمه..........................................................................................................................................42       

  ۴-2 یافته­های توصیفی.....................................................................................................................................42

  ۴-3 آزمون فرضیه­ها.........................................................................................................................................46

  ۴-3-1 بررسی توزیع طبیعی داده­ها..................................................................................................................46

  ۴- 4 بررسی فرضیه ها.....................................................................................................................................49

    آزمون فرضیه اول...........................................................................................................................................49

    آزمون فرضیه دوم...........................................................................................................................................49

   آزمون فرضیه سوم...........................................................................................................................................50

   آزمون فرضیه چهارم.......................................................................................................................................50

   آزمون فرضیه پنجم...........................................................................................................................................52

   آزمون فرضیه ششم..........................................................................................................................................52

   آزمون فرضیه هفتم............................................................................................................................................53

   آزمون فرضیه هشتم...........................................................................................................................................53

  آزمون فرضیه نهم ..............................................................................................................................................55

  آزمون فرضیه دهم.............................................................................................................................................55

  آزمون فرضیه یازدهم..........................................................................................................................................56

  آزمون فرضیه دوازدهم.......................................................................................................................................56

  آزمون فرضیه سیزدهم.........................................................................................................................................58

  آزمون فرضیه چهاردهم.......................................................................................................................................58

  آزمون فرضیه پانزدهم..........................................................................................................................................59

  آزمون فرضیه شانزدهم......................................................................................................................................59

  آزمون فرضیه هفدهم.........................................................................................................................................62

  آزمون فرضیه هجدهم........................................................................................................................................62

  آزمون فرضیه نوزدهم.........................................................................................................................................63

  آزمون فرضیه بیستم...........................................................................................................................................63

  آزمون فرضیه بیست و یکم................................................................................................................................65

  آزمون فرضیه بیست و دوم.................................................................................................................................66

  آزمون فرضیه بیست وسوم................................................................................................................................66

  آزمون فرضیه بیست و چهارم.............................................................................................................................67

  آزمون فرضیه بیست و پنجم................................................................................................................................68

  آزمون فرضیه بیست و ششم...............................................................................................................................69

  آزمون فرضیه بیست و هفتم................................................................................................................................69

  آزمون فرضیه بیست و هشتم...............................................................................................................................70

  آزمون فرضیه بیست و نهم.................................................................................................................................72

  آزمون فرضیه سی...............................................................................................................................................73

  آزمون فرضیه سی و یکم....................................................................................................................................74

  آزمون فرضیه سی و دوم....................................................................................................................................74

  آزمون فرضیه سی و سوم...................................................................................................................................76

  آزمون فرضیه سی و چهارم................................................................................................................................77

  آزمون فرضیه سی و پنجم..................................................................................................................................78

  آزمون فرضیه سی و ششم..................................................................................................................................78

   

   

                                                     فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه...................................................................................................................81

  5 -2  خلاصه  پژوهش................................................................................................................................81

  5-3 بحث وبررسی..........................................................................................................................82

  5-4 تغییرات آنتروپومتریک.............................................................................................................82

  5-4-1 وزن و شاخص توده بدن و نسبت کمر به لگن...................................................................82

  5-4-2در صد چربی.......................................................................................................................84

  5-4-3وزن بدون چربی ..................................................................................................................85

  5-5 تغییرات فیزیولوژیکی ............................................................................................................. 85

  5-5-1 فشارخون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب....................................................................85

  5-5-2 حداکثر اکسیژن مصرفی........................................................................................................87

  5-6پیشنهاد ها..................................................................................................................................87

  5-6-1 پیشنهاد کاربردی...................................................................................................................87

  5-6-2 پیشنهاد پژوهشی...................................................................................................................88

  منابع و ماخذ.....................................................................................................................................88

   

  ندارد.

  منبع:

   

  1. ناظم، فرزاد، جلیلی، مجید، ارتباط تعداد گام روزانه با عوامل آنتروپومتریکی خطرزای بیماری های قلبی عروقی مردان میان سال همدانی ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، (1391) دوره نوزدهم شماره 3 ، 49 .

  2 . ویلمور، جک اچ، کاستیل، دیوید ال، (1381) فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی (جلد اول ) ترجمه ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا، حمید رجبی، حمید آقاعلی نژاد، فاطمه اسلامی، انتشارات مبتکران .

  3 .  دمیرچی، ارسلان، مهربانی، جواد، شیوع چاقی، اضافه وزن و پرفشاری خون و عوامل خطرزای مرتبط با آنها در مردان بزرگسال،  فصلنامه المپیک ، (1388)، شماره 3 سال هفدهم .

  4 . گرگ یراق، مجید، (1386)، گام به گام با علم تمرین، موسسه تن تاک  

  5 . ویلیام دی . مک آردل، فرانک آی، کچ، ویکتورال، کچ، (1389)، فیزیولوژی ورزشی (1)( انرژی، تغذیه، حرکات انسانی ) ترجمه  اصغر خالدان انتشارات سمت .

  6 . باقری، حسین، عبدالوهاب، مهدی، راجی، پروین، جلیلی محمود، فقیه زاده، سقراط، سلطانی، زهرا، تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر روی افزایش قدرت اندام فوقانی و تحتانی و اثر این افزایش قدرت بر فعالیتهای روزمره زندگی مردان سالمند . دانشگاه علوم پزشکی تهران، (1389) شماره 1 و 2 .

  7 . توفیقی، اصغر، دهکردی، علی، ترتیبیان، بختیار، فتح الهی شورابه، فضل اله، سینایی، مهناز  اثر سه نوع تمرین هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان ترشح هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین یک درزنان سالمند مجله دانشکده پزشکی اصفهان، (1391)، سال سی ام شماره 184 .

  8. رحمانی نیا، فرهاد، محبی، حمید، صابریان بروجنی، مصطفی قلی، اثر پیاده روی بر کیفیت، کمیت، برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در مردان سالمند . مجله علوم زیستی ورزشی، (1388)، شماره 3 .

  9.علیزاده،محمدحسین، رحیمی، علیرضا، حق وردی، روح الله، تاثیر6هفته تمرین موازی ودایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوانان پسر، فصلنامه علوم ورزشی، (1389)، سال دوم، شماره سوم.

  10.اراضی، حمید، جوربنیان، ابوذر، اصغری، احسان، مقایسه اثر یک دوره تمرینات ترکیبی(هوازی،مقاومتی)بر حداکثراکسیژن مصرفی، نیم رخ لیپیدی، قند خون و فشار خون مردان میان سال دارای عوامل خطرزای قلبی، عروقی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، (1391)، دوره20 شماره5.

  11.صادقی، حیدر، همتی نژاد، مهرعلی، باغبان، معصومه، تاثیر تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن سالمندان غیر فعال،(1388)مجله سالمند ایران،سال چهارم ،شماره یازدهم.

  12 . سیاه کوهیان، معرفت، جوادی، ابراهیم، قرخانلو، رضا، ناظم، فرزاد، مقایسه اثرشدت تمرینات هوازی بر عامل های خطرزای قلبی عروقی در مردان بزرگسال ، فصل نامه المپیک (1382) دوره یازدهم ، شماره 1 و 2 ، صفحه 53 .

  13 . ادوارد، اندروام، جونز، ار، سی، ریچارد، دیویسون، پل دی، بروملی، توماس اچ، مرسر(1391) آزمون فیزیولوژی ورزشی و فعالیت، انتشارات سمت ورزشی ، گائینی ، عباسعلی ، آزاد ، احمد .

  14. ژن ام، آدامز، (1389) راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی، فرهاد رحمانی نیا، فرهاد، رجبی، حمید، گائینی عباسعلی، مجتهدی، حسین، تهران، عصر انتظار .

  15. حقیقی، امیرحسین، حامدی نیا، محمدرضا، تاثیر 13 هفته تمرین هوازی بر لیپتین سرم مردان چاق  فصل نامه المپیک، (1387) دوره شانزدهم ، شماره 1 ، صفحه 89

  16 . سهیلی، شهرام، گائینی، عباسعلی، سوری رحمان، تاثیر تمرین مقاومتی برشاخصهای التهابی سیستمیک در مردان مسن، فصلنامه المپیک (1388) دوره هفدهم ، شماره 4 ،صفحه 51 .

  17 . جهاندیده ، علی اکبر ، حامدی نیا ، محمدرضا ، حسینی کاخک ، سید علی رضا ، هدایتی ، مهدی ، اثر یک جلسه تمرین مقاومتی سبک و سنگین بر هورمون های گرلین ، سوماتواستاتین و گلوکاگن سرم در مردان سالم ، فصل نامه المپیک (1389) دوره هجدهم شماره 4 ، صفحه 7 .

  18.دشتی خویدگی، محمد، تاثیر برنامه ورزشی منتخب بر روی ترکیبات بدنی و ضربان قلب دانش آموزان پسر 13-11 سال (1389 ) مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان .

  19 . تاثیر چهارهفته تمرین هوازی با محدود کردن حرکت قفسه سینه بر توان هوازی و عملکرد قلبی تنفسی افراد سالم ، حمید رجبی و همکاران (1389) فصل نامه المپیک ، سال هجدهم شماره2

   

  20.Hall KS, McAuley E. Individual, social environmental and physical environmental barriers to achieving 10 000 steps per day among older women. Health Educ Res 2010; 25(3): 478–488.

  21.Richardson CR, Newton TL, Abraham JJ, Ananda S, Jimbo M, Swartz AM. A meta-analysis of pedometer-based walking interventions and weight loss. Ann Fam Med 2008;6:69-77.

   

  22.Schofield G, Schofield L, Hinckson EA, Mummery WK. Daily step counts and selected coronary heart disease risk factors in adolescent girls. J Sci Med Sport 2009;12:148-155.

   

  23Takeshima N, Roger ME, Islam MM, Yamauchi T, Watanabe E, Okada A (2004). “Effect of concurrent aerobic and resistance circuit exercise training on f itness in older adults”. Eur J Appl Physiol, 93: PP: 173-82.

   

  24.wilmor J.H , Despres J.P, Stan forth P.R , Mandel S, Rice T, Gagnon , leon A, Rao D, Skinner endurance training the heritage family study. Am J clin natr, 70:346-352.

  25. Virginia A, Walter R, Ronennr , William J, Maria A , longitudinal changes in body composition in older men and women : role of body weight change and physical activity , copyighi (2002) the geroniological society of America .

   

  26. Benjamin K. Barry and Richard GCarson , The Consequences of Resistance Training for Movement control in older Adults . Journal of Geronotology: MEDICAL SCIENCES (2004), Vol , 59A , NO , 7 ,730-754.

                                                                                                                                               

  27.AndreaMacaluso e Giuseppe De vito , Muscle strength , power and adaptations to Resistance training in older people ,Eur J  Applphysiol (2004) 91:450 – 472 DOL

   

  28 .Anderso T AND K  earner T.T Effects of vatied weight training programs on muscular  strength and absolute and relative end aranc . Res .Q . 53:1-7 .  1982

   

  29 .Booth  F . W and Thomason D.B.molecolar and cellular adaptation of muscle in response to exercise perspectives of various models .physical , Rev , 710 541-585  1991.

   

  30 .chromia A .Josph and mulvaney R .Donald A review , the effects of combined dtrength and

  endurance training on strength development . Appl sport scires 4:55 -60 1990.

   

  31.Nagayama H, Kimura Y, Shimada M, Nakagawa N, Nishimuta M, Ohashi M, et al. Relationship between daily steps and physical fitness in community-dwelling elderly. Japanese J Phys Fitness and Sports Med 2008;57:151-162.

   

  32. Doherty, T.J. Aging and sacropenia. J ApplPhysiol, 2003, 95: 1717-1727

   

  33. Visvanathan R, Chapman I (2010). “Preventing sarcopaenia in older people”. Maturitas, 66(4): PP: 383-8.

  34. Phillips SM (2007). “Resistance exercise: good for more than just Grandma

   

  35.Kimura K, Obuchi Sh, Arai T, Nagasawa H, Shiba Y, Watanabe Sh, Kojima M (2010). “The influence of short-term strength training on health-related quality of life and executive cognitive function”. J Physiol Anthropol, 29(3): PP: 95-101

   

  36. Yarasheski KE, Pak-Loduca J, Hasten DL, Obert KA, Brown MB, Sinacore DR (1999). “Resistance exercise training increases mixed muscle protein synthesis rate in frail women and men >/=76 yr old”. Am J Physiol, 277(1 Pt 1):E118-25.

  37. Dolezal B.A and potteiger J.A (1998) concurrent resistance and endurance training influence basal metabolic rate nondieting  in dividuals. JAPPL physiol 85:695-700.

  38. Wilmore J.H , Stan forth P.R , Hud speth L.A , Gagnon J ,Daw E.W , Leon A.S  and Raochard(1998). Alteration in resting  metabolic rate as a consequence of 20 wk of endurance training: the hritage family study  amj clin nutr  68:66-71.

  39.Broeder C.A , Burrhus K.A, Svanenik L.C and Wilmore T.H (1992) the effects of either  high- intensity  resistanee or endurance training on resting metabolic rate. Am J.C in nair, 55:802-10.

  40.Agha Alinejad H, Souri R. translaters. Physiological aspects of sports training and performance. Tehran, Donyaye Harekat 2002; p 80-4. [Farsi]


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسیار خوب در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید. در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود که از این میان ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند . متغیر ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف کلی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته­ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامتر های بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال بود. نوع تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها را 36 نفر از زنان مجموعه ورزشی جشنواره منطقه 4 تهران با میانگین سنی 7/3 6/34 سال، قد 8/5 1/162 سانتیمتر و وزن 9/10 7/66 کیلو گرم تشکیل ...

پایان نامه(رساله) برای دریافت درجه... در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده کارایی و عملکرد دستگاه های مختلف بدن، در قابلیت و توانایی اجرای فعالیت های ورزشی موثر است. از اینرو، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی در ضربان قلب و فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، فاصله PR، در کارگران شرکت پارس خودرو بوده است. جهت اجرای این مطالعه، ...

(M.A)پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی و ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول تحصیلی 93-92 می باشد که حداقل 2 سال سابقه شرکت در تیم های غیر حرفه ای داشتند . نمونه آماری ...

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.A گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هایپوکسی بر غلظت اینترلوکین6 و 10 سرم در مردان جوان فعال بود. هفت مرد جوان فعال با میانگین سنی 56/1±33/23 سال، وزن 14/3±16/67 کیلوگرم و قد 76/1±176 سانتیمتر در چهار جلسه فعالیت هوازی شامل دویدن به مدت 30 دقیقه با شدت 70% ضربان قلب بیشینه در چهار ...

ثبت سفارش