پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان

word 1 MB 31682 79
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۰,۲۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: تربیت بدنی  گرایش: فیزیولوژی ورزش

  چکیده

  هدف از انجام تحقیق، بررسی آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان بود. به این منظور تعداد 30 نفر از تکواندوکاران نوجوان با میانگین سنی 52/1±12 سال، قد 17/9 ±148 سانتی‌متر و وزن 09/10±42 کیلوگرم، با سابقه یک سال فعالیت در رشته تکواندو در شهر کوچصفهان به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت نمودند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته بر اساس برنامه تمرینی تنظیم شده به فعالیت پرداختند. قد، وزن، ترکیب بدن، انعطاف‌پذیری، سرعت، چابکی، قدرت بیشینه، توان انفجاری، درصد چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدنی قبل از شروع برنامه و پس از آن اندازه‌گیری شد. گروه تجربی به غیر از تمرینات مخصوص تکواندو به تمرینات الاستیک مقاومتی می‌پرداختند؛ اما گروه کنترل برنامه همیشگی خود را دنبال می‌کرد. برای بررسی تغییرات درون گروهی و تأثیر تمرین‌ها و مقایسه پیش و پس‌آزمون در هرگروه از آزمون t همبسته و برای بررسی تغییرات بین گروه‌ها از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد تمرینات الاستیک مقاومتی بر متغیرهای سرعت، توان انفجاری، درصد چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدنی گروه تجربی معنی‌دار نشده بود(05/0P>). ولی در متغیرهای انعطاف‌پذیری، چابکی و قدرت بیشینه، اثر معنی‌داری داشت(05/0 P≤). تفاوت معنی‌داری بین دو گروه کنترل و تجربی در متغیر انعطاف‌پذیری داشت(05/0 P≤). اما در سایر متغیرها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(05/0P>). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات الاستیک مقاومتی بر متغیرهای قدرت، انعطاف‌ پذیری و چابکی نوجوانان تکواندوکار معنی‌دار بود.

  واژه‌های کلیدی: تمرینات الاستیک مقاومتی، تکواندوکاران نوجوان، آمادگی جسمانی.

  1-1-  مقدمه

  در دنیای امروز، کارشناسان ورزش به دنبال استفاده از یافته‌های علمی برای آماده‌سازی هر چه بهتر ورزشکاران حرفه‌ای در رقابت‌های سنگین ملی، جهانی و المپیک هستند(22). چندین مورد وجود دارد که مربیان باید به آن آگاه باشند. این موارد شامل، شاخص توده بدنی، قدرت، توان، سرعت، تهویه و پیشگیری از آسیب دیدگی است(88). از این رو، به نظر می‌رسد بهره‌برداری از بهترین روش‌های تمرینی مناسب از مهم‌ترین اصولی است که رعایت آن از سوی مربیان مجرب و آگاه در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای اجتناب‌ ناپذیر است. امروزه بستر علمی گسترده‌تری درباره‌ی مطالعات مربوط به ورزشکاران فراهم شده است که به طور مستقیم در روش انجام تمرینات ورزشی بازتاب پیدا می‌کند. در بین روش‌های مختلف تمرینی، یکی از مؤثرترین آن‌ها، تمرینات الاستیک به عنوان روش‌هایی نسبتاً جدید برای بهبود توان معرفی شده‌اند(22). در سال‌های اخیر پیشنهاد شده که باندهای الاستیکی را به روش‌های سنتی برنامه‌های تمرینی مقاومتی اضافه کنند(87). توان ترکیبی از قدرت و سرعت و از عوامل موفقیت در ورزشکاران است(22). در این فصل ابتدا به بیان مسأله می‌پردازیم، سپس ضرورت و اهمیت، اهداف، فرضیه‌ها محدودیت‌ها و تعریف واژه‌های پژوهش را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  1-2- بیان مسأله

  کسب آمادگی مطلوب از عوامل اساسی موفقیت ورزشکاران در رقابت‌های ورزشی می‌باشد. از جمله عوامل مؤثر در آمادگی جسمانی می‌توان به قدرت و توان انفجاری اشاره نمود. در سالیان اخیر برای بهبود قابلیت توان روش‌های مختلفی توسط محققین و مربیان مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به مطالعات قبلی استفاده از تمرینات با وزنه و پلایومتریک از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است(28). کسب موفقیت در بسیاری از ورزش‌ها به توان انفجاری و قدرت عضلانی ورزشکاران بستگی دارد. در پرش‌ها، پرتاب‌ها، دو و میدانی و دیگر فعالیت‌ها ورزشکاران باید قادر باشند که از قدرت و سرعت به صورت مؤثری استفاده کنند؛ چرا که افزایش توان احتمالاً عملکرد ورزشی آنان را بهبود می‌بخشد(40). توان انفجاری پا به صورت کلی و اجرای پرش عمودی به صورت ویژه به عنوان عناصر مهمی در اجرای ورزشکاران و همچنین در انجام فعالیت‌های روزانه آنان محسوب می‌شوند(80). از طرفی، در بسیاری از ورزش‌ها؛ بویژه ورزش‌های تیمی و راکتی، توانایی تغییر سریع جهت و پاسخ به محرک‌های مختلف یکی از عوامل موفقیت در اجرای ورزشکاران است(71، 84).

  ورزشکاران معمولاً از باندهای الاستیک به عنوان یک روش تمرین برای افزایش عملکرد قدرت استفاده می‌کنند(91). باندهای الاستیکی نسبتاً ارزان و ارائه عملی تمرینات آن حتی می‌تواند در برنامه‌های طراحی شده برای افراد مسن با محدودیت حرکتی در نظر گرفته شود. این روش‌های تمرینی در افزایش توان مؤثر است، اما اصل اضافه بار با محدودیت همراه است(92). از آنجایی که الگوهای متغیری از باندهای الاستیک(کشش بیشتر، مقاومت بیشتر) وجود دارد، لازم است، برای تعیین میزان و چگونگی استفاده دقیق از باند الاستیک و شدت تمرینات تحقیق و بررسی صورت گیرد(87).

   اصولاً ویژگی ذاتی این نوع تمرینات، تلفیق قدرت و سرعت برای تولید توان است. این تمرینات با درگیر کردن تعداد بیشتری از تارهای عضلانی در اثر فعال شدن دوک‌های عضلانی و بهره‌مندی از ویژگی الاستیک یا کشسانی عضلات، سازگاری‌های عملکردی مختلفی در عضلات به وجود می‌آورند که نتیجه‌ی آن عملکرد بهتر و هماهنگ‌تر عضلات(هماهنگی در به کارگیری عضلات) و ایجاد قدرت انفجاری بیشتر در عمل است. این سازگاری، بویژه در رشته‌هایی که نیازمند پرش‌های پیاپی به مدت طولانی‌اند، اهمیت بیشتری دارد(22). 

  توان عضلانی پا و اجرای پرش عمودی به عنوان عناصر مهمی در موفقیت اجرای ورزشکاران در نظر گرفته شده‌اند(78). شروع تندی و تغییر مسیر، پایه و اساس اجرای موفق در بسیاری از ورزش‌ها مانند فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز است(66، 83).

  توان، قابلیت سیستم عصبی- عضلانی برای تولید نیروی سریع است و به عنوان محصول نیروی عضلانی تولید شده در سرعت حرکت تعریف می‌شود. بنابراین بهبود در قدرت و سرعت ورزشکاران، توانایی تولید توان را در آن‌ها بهبود می‌بخشد(22). به تازگی تمرین مقاومتی به یک جزء از برنامه‌های افزایش توان تبدیل شده است(56). تا چند دهه گذشته، این نظر وجود داشت که استفاده از تمرینات قدرتی با وزنه جهت افزایش قدرت به کاهش سرعت حرکت منجر می‌شود، اما با گذشت زمان و کسب تجارب و تحقیقات مختلف مشخص شد که با اجرای برنامه‌های مختلف تمرینی می‌توان فاکتورهایی مانند توان، قدرت و یا هر دو را با هم تقویت کرد(7، 69). افزایش قدرت در تمرینات مقاومتی با کندی حرکات همراه است. از این رو، ممکن است ورزشکاری دارای توده‌ی بدون چربی عضلانی زیاد، ولی فاقد توانایی حرکات سریع و قوی باشد. برای حل این مشکل از تمرینات بالستیک(پرتابی) به روش جابه‌جایی اشیایی مانند توپ طبی، پرتاب چکش، کیسه‌های سنگین و تمرینات پلایومتریک استفاده شده است که موجب بهبود سرعت تولید نیرو(توان) می‌شود(22). این را می‌توان به عنوان غلبه بر مقاومت در برابر سرعت بالا تعریف نمود(54).

   در تکواندو و بسیاری از ورزش‌های دیگر توانایی تولید حداکثر قدرت در کوتاه‌ترین زمان به عنوان به دست آوردن عملکرد ورزشی در نظر گرفته می‌شود. باندهای الاستیکی نسبتاً ارزان هستند و تمرینات آن می‌تواند در برنامه‌های ورزشی، استفاده شود. این روش‌های تمرینی در افزایش توان مؤثر است، اما اصل اضافه بار با محدودیت همراه است(54). 

  از دیگر روش‌های تمرینی با سابقه‌ی طولانی، تمرینات با وزنه است. این تمرین‌ها از لحاظ تاریخی مفهوم افزایش اندازه‌ی قدرت و عضلات را داشته‌اند. اما امروزه، افراد مختلف به منظور افزایش توان، سرعت و افزایش سفتی و تونوس عضلانی، کمک به امر توان ‌بخشی و جلوگیری از صدمات و کمک به حفظ عملکرد عضلانی در سنین کهولت، از تمرینات قدرتی استفاده می‌کنند(19). 

  «آدامز» و همکاران در سال 1992 نشان دادند که در مقایسه با تمرینات پلایومتریک و مقاومتی با وزنه، تمرین ترکیبی پلایومتریک با وزنه محرک تمرینی قدرتمندتری برای بهبود پرش عمودی است؛ در حالی که «کلاچ» و همکاران تفاوتی بین نتایج تمرین پلایومتریک در مقایسه با تمرین با وزنه و یا ترکیبی در بهبود توان انفجاری یا دیگر عوامل آمادگی جسمانی، گزارش نکردند(22). 

  «آقاعلی‌نژاد» و همکاران(1385)، در پژوهشی با عنوان توصیف و تعیین رابطه بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران، نشان دادند، تأثیر معنی‌داری بین BMI، سرعت، توان بی‌هوازی، چابکی، درصد چربی و زمان عکس‌العمل با موفقیت زنان تکواندوکار برتر وجود دارد(25).

   

  The Aim of the study was to invetstigate the effects of elastic resistance training on anthropometric and physiological factors in Taekwondo teenagers. A total of 30 participant with a mean age of 12 ± 1/52 years, height 148 ± 9/17 cm and weight 42 ± 10/09 kg, with a years experience in the field of Taekwondo Kuchsfhan on a voluntary basis for the participated in the study and randomly assigned to two experimental groups and control. speed, agility, maximum strength, explosive power, percent body fat, lean mass and BMI were measured befor and after enersise program. exercise training was 8 weeks, 3 days per week on training program set up. The program for exprimental group consisted of elastic resistance experience but control group was performed the Traditional training. paired t-test was used for within group changes from pre to post test and independent t-test was used for beatween groups defferences. Findings showed that in the experimental group, speed, explosive power, body fat percentage, lean body mass and body mass index were changed bout they were not significant (P>0/05). However, flexibility, agility and power, the maximum effect was significantly (P≤0/05). There was a Significant differences between the experimental and control groups of varying flexibility (P≤0/05). But there were no significant differences in other variables(P>0/05). According to the results of this study it can be concluded that elastic resistance training on the variables of power, flexibility and agility of youth Taekwondo was significant.

                           

  Keywords: Elastic resistance training, Taekwondo teenager, Fitness.

   

   

 • فهرست:

  چکیده.......................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول. کلیات تحقیق....................................................................................................... 2

  1-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 3

  1-2- بیان مسأله......................................................................................................................................................... 3

  1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش............................................................................................................................. 6

  1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................................................................... 8

  1-4-1- هدف کلی........................................................................................................................................................ 8

  1-4-2- اهداف اختصاصی........................................................................................................................................... 8

  1-5- فرضیه‌های پژوهش.............................................................................................................................................. 9

  1-6- محدودیت‌های پژوهش ........................................................................................................................................ 9

  1-6-1- محدودیت‌های اعمال شده توسط پژوهشگر................................................................................................ 9

  1-6-2- محدودیت‌های غیرقابل کنترل......................................................................................................................... 10

  1-7- تعریف واژه‌ها....................................................................................................................................................... 10

   فصل دوم. ادبیات و پیشینه تحقیق....................................................................................... 12

  2-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 13

  2-2- مبانی نظری......................................................................................................................................................... 13

  2-2-1- تکواندو............................................................................................................................................................ 13

  2-2-2- تاریخچه تمرینات الاستیک.............................................................................................................................. 14

  2-2-3- انعطاف‌پذیری.................................................................................................................................................. 16

  2-2-4- چابکی............................................................................................................................................................. 18

  2-2-5- توان انفجاری................................................................................................................................................... 19

  2-2-6- قدرت بیشینه(1RM)...................................................................................................................................... 20

  2-2-7- سرعت............................................................................................................................................................. 21

  2-2-8- شاخص توده بدن............................................................................................................................................ 22

  2-3- پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................... 23

  2-4- جمع‌بندی............................................................................................................................................................. 33

  فصل سوم. روش اجرای تحقیق.............................................................................................. 36

  3-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 37

  3-2-  جامعه آماری...................................................................................................................................................... 37

  3-3- نمونه آماری .......................................................................................................................................................... 37

  3-4- متغیرهای پژوهش............................................................................................................................................... 38

  3-4-1- متغیر مستقل................................................................................................................................................ 38

  3-4-2- متغیرهای وابسته .......................................................................................................................................... 38

  3-5- وسایل و لوازم مورد استفاده در پژوهش.............................................................................................................. 38

  3-6- طرح پژوهش و روش‌های اجرای آن........................................................................................................................ 38

  3-7- برنامه کامل تمرینات گروه تجربی......................................................................................................................... 40

  3-8- روش‌های اندازه‌گیری ویژگی بدنی و آزمون‌های عملی.......................................................................................... 42

  3-8-1- اندازه‌گیری قد و وزن......................................................................................................................................... 42

  3-8-2- اندازه‌گیری توان انفجاری(تست سارجنت)...................................................................................................... 42

  3-8-3- اندازه‌گیری یک تکرار بیشینه(1RM)............................................................................................................. 43

  3-8-4- اندازه‌گیری چابکی(آزمون ایلینویز).................................................................................................................. 44

  3-8-5- اندازه‌گیری سرعت 30 متر.............................................................................................................................. 45

  3-8-6- اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری................................................................................................................................ 46

  3-8-7- اندازه‌گیری درصد چربی................................................................................................................................... 46

  3-8-8- اندازه‌گیری توده بدون چربی............................................................................................................................. 47

  3-8-9- اندازه‌گیری شاخص توده بدن ......................................................................................................................... 47

  3-9- روش‌های آماری..................................................................................................................................................... 47

  فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................ 48

  4-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 49

  4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش........................................................................................................... 49

  4-2-1- ویژگی و مشخصات آزمودنی‌ها...................................................................................................................... 49

  4-2-2- بررسی طبیعی بودن پیش و پس‌آزمون متغیرها............................................................................................. 50

  4-2-3- بررسی میانگین و انحراف استاندارد پیش و پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمون‌ها............................................................................... 52

  4-3- تجزیه تحلیل یافته‌های پژوهش............................................................................................................................. 53

  4-3-1- انعطاف‌پذیری.................................................................................................................................................. 53

  4-3-2- سرعت............................................................................................................................................................. 54

  4-3-3- توان انفجاری................................................................................................................................................... 55

  4-3-4- چابکی............................................................................................................................................................. 56

  4-3-5- قدرت بیشینه.................................................................................................................................................. 57

  4-3-6- درصدچربی....................................................................................................................................................... 58

  4-3-7- توده بدون چربی............................................................................................................................................... 59

  4-3-8.شاخص توده بدنی............................................................................................................................................ 60

  فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها................................................................................. 61

  5-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 62

  5-2- خلاصه پژوهش.................................................................................................................................................... 62

  5-3- بحث و نتیجه‌گیری.............................................................................................................................................. 63

  5-3-1- انعطاف‌پذیری.................................................................................................................................................. 63

  5-3-2- چابکی............................................................................................................................................................. 64

  5-3-3- قدرت بیشینه.................................................................................................................................................. 64

  5-3-4- سرعت............................................................................................................................................................. 65

  5-3-5- توان انفجاری................................................................................................................................................... 65

  5-3-6- درصد چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدنی........................................................................................ 66

  5-4- جمع‌بندی............................................................................................................................................................. 67

  5-5- پیشنهادهای پژوهش.......................................................................................................................................... 68

  5-5-1- پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................................................... 68

  5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی68

  فهرست منابع................................................................................................................... 69

  پیوست‌ها.......................................................................................................................... 75

   

   

   

  منبع:

   

  1. آقابابایی، زهرا. (1389). مقایسه تأثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی با وزنه بر توان انفجاری پا، قدرت عضلانی اندام تحتانی و چابکی دختران تمرین کرده. دانشگاه گیلان.

  2. ابراهیمی عطری، احمد؛ صنعتی، مهدی؛ خدابخشی، محمود.(1390). رابطه بین ترکیب بدنی، شاخص توده بدنی(BMI)، توان بی‌هوازی و Vo2MAX در والیبالیست‌های نخبه دانشگاهی.

  3. بومپا، تئودور.(1382). زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش، ترجمه: حمید رجبی، حمید آقاعلی‌نژاد و معرفت سیاهکوهیان، انتشارات فر دانش پژوهان.

  4. بومپا، تئودور.(1387). نظریه و روش‌شناسی تمرین. ترجمه: دکتر محمدرضا کردی و دکتر محمد فرامرزی.

  5. پارسا، غلامرضا. (1377). تاریخچه پلایومتریک، پیک سلامتی شماره 4 و 5.

  6.دانشمندی، حمزه.(1382). تأثیر تمرینات منتخب پلایومتریک بر توان بی‌هوازی ژیمناستیک کاران پسر 13 الی 14 ساله، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  7.رادکلیف، جیمزسی؛ فارنتینوس، رابرت‌سی؛ چو،دونالد.(1379). تمرین‌های ورزشی نوین(پلایومتریک). ترجمه: مهدی طالب پور، انتشارات آستان قدس رضوی، صص 25-15.

  8. دکتر رجبی، حمید؛ دکتر گائینی، عباسعلی.(1382). آمادگی جسمانی، انتشارات سمت.

  9. رفیعی، وحید.(1381). تأثیر تمرین‌های پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر زمان واکنش و زمان حرکت و زمان اجرای چابکی دانشجویان پسر دانشگاه گیلان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.صص28-25.

  10. سخن‌گویی، یحیی.(1375). کلیات تمرین‌های اصلاحی. انتشارات کمیته ملی المپیک.

  11. سوری، رحمن؛ رضائیان، نجمه؛ خسروی، نیکو.(1390). اجرای 10 هفته تمرینات مقاومتی با وزنه بر غلظت سرمی فاکتور افزایش‌دهنده سنتز کلونی سلول‌های پیش‌ساز بتا/ ویسفاتین در زنان چاق میانسال تأثیر ندارد. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی Physiology Sport ISSN 2322-164X فصلنامه دارای رتبه علمی- پژوهشی(علوم انسانی) سال سوم، شماره12.

  12. سندگل، حسین.(1372). فیزیولوژی ورزش، انتشارات کمیته ملی المپیک.

  13. شارکی، برایان.(1374). فیزیولوزی ورزش(راهنمای مربیان). ترجمه: دکتر فرهاد رحمانی‌نیا.

  14.طاهری گندمانی، روح‌الله.(1383). بررسی و مقایسه‌ی تأثیر تمرین‌های پلایومتریک و با وزنه بر سرعت دویدن و توان انفجاری پای ورزشکاران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، صص 26- 24.

  15. فرهنگ لغت عمید.

  16. قراخانلو، رضا؛ کردی، محمدرضا؛ گائینی، عباسعلی؛ علیزاده، محمدحسین؛ واعظ موسوی، محمدکاظم؛ کاشف، مجید.(1385). آزمون‌های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی. انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

  17. دکتر قراخانلو، رضا؛ دکتر کردی، محمدرضا؛ دکتر گائینی، عباسعلی؛ دکتر علیزاده، محمدحسین؛ دکتر واعظ موسوی، محمدکاظم؛ دکتر کاشف، مجید.(1386). آزمون‌های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته‌های مختلف ورزشی.

  18. دکتر کاشف، مجید.(1382). سنجش اندازه‌گیری در تربیت بدنی.

  19. کردی، محمدرضا؛ ابراهیمی، اسماعیل؛ قراخانلو، رضا؛ گائینی، عباسعلی.(1383).  بررسی و مقایسه تأثیر تمرینی پرش‌های عمقی بر شاخص‌های الکترومایوگرافی ورزشکاران 18-16 ساله باشگاهی، سال 12 شماره 2(پیاپی 26)، صص 35-21.

  20. کردی، محمدرضا. (1383). بررسی و مقایسه 3 روش تمرین‌های پرش عمقی بر عملکرد و تغییرات.

  21. کردی، محمدرضا، (1385)، فیزیولوژی تمرینات پلایومتریک اثربخش یا آسیب‌زا، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، صص 70-18.

  22. کلوندی، فردین؛ توفیقی، اصغر؛ محمدزاده سلامت، خالید.(1390). اثر تمرینات الاستیک، پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی‌هوازی والیبالیست‌های نخبه استان کردستان.

  23. گائینی، عباسعلی؛ رجبی، حمید.(1383). آمادگی جسمانی، انتشارات سمت. صص 149- 122.

  24. گائینی، عباسعلی؛ محمودی، یدالله؛ مرادیان، کیوان؛ فلاحی، علی اصغر.(1389). ارتباط بین ویژگی‌های پیکری، فیزیولوژیکی.

  25. مرادی چالشتری، محمدرضا؛ جعفری، اکرم؛ آقاعلی نژاد، حمید؛ قراخانلو، رضا.(1385). توصیف و تعیین رابطه بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان.

  26. مک آردل، ویلیام دی، آی. کچ، فرانک، ال. کچ، ویکتور. (1388)، فیزیولوژی ورزشی(2)(انرژی، تغذیه و حرکات انسانی). ترجمه: دکتر اصغر خالدان، انتشارات سمت، بیولوژیکی و ترکیب بدنی تکواندوکاران نخبه‌ی مرد با موفقیت آن‌ها.

  27. معزی، آذر. (1378). آشنایی با اصول تمرین‌های پلایومتریک و اثرات توانبخشی آن در ورزشکاران، طب ورزش شماره 12 و13.

  28. هاشمی، سید ابولقاسم.(1381). بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و با وزنه روی توان انفجاری پای دانشجویان دانشگاه گیلان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

  29.Adams ,K, Oshea, J.P, Oshea, K.L, Climstein, M, (1992), The Effect of Six Weeks of Squat, Plyometric,and Squat- Plyometric Training on Power Production,Journal of Applied sport Science Research, Volume 6 , Number . 1,PP,36-41,1.

  30.American Health Assosiation, (2000), Fitness and wellness for life” human Kinctics, 4 th Edition.

  31.Anderson, Corey E; Sforzo, Gary A; Sigg, John A, (2008), The Effects of Combining Elastic and Free Weight Resistance on Strength and Power in Athletes, J Strength Cond Res. 2008Mar;22(2):567-74. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181634d1e.

  32.Beaulieu J.(1981). “Developing a stretching program”. Phys Sports Med. 9;PP:59-69.

  33.Bompa, to, (1999). “Periodization training for sport champion”. Human kinetics.

  34. Bellar, David M; Muller, Matthew D; Barkley, Jacob E; More, (2011), The Effects of Combined Elastic- and Free-Weight Tension vs. Free-Weight Tension on One-Repetition Maximum Strength in the Bench Press, Journal of Strength & Conditioning Research. 25(2):459-463, February 2011.

  35.Brown, A,G, Wells, T.J, Schade, M.L, Smith, D.L, Fehling, P.G, (2007), Effects of Plyometric Training Versus Traditional Weight on Strength, Power, and Aesthetic Jumping Ability in Female Collegiate Dancers, Journal of Dance Medicine & Science, 11, Number2.

  36Bruce-low,s,smith,D, (2007), Explosive Exercises in sport training: A Critical Review , Journal of Exercise Physiology, Volume 10 Number 1.

  37.Bullock, D, (2006), The Impact of Plyometric Training  on Meddle Distance Running , Australian Track And Field Coaches Association, Localización: Modern athlete and coach, ISSN 0047-7672, Vol. 44, Nº. 1.

  38.Carter, A.B, Kaminski, T.W, Douxe Je, A.T, Kinght,C.A, And Richards, J.G, (2007), Effects Of High Volume Upper Extremity Plyometric Training On Throwing Velocity And Fanctional Strength Ratios Of The Shoulder Rotator In Collegiat Baseball Players, Journal of Strength and Conditioning Research, 21(1), 208-215.

  39. Colado, Juan C; Triplett, N Travis, (2008), Effects of a Short-Term Resistance Program Using Elastic Bands Versus Weight Machines for Sedentary Middle-Aged Women, Journal of Strength & Conditioning Research. 22(5):1441-1448, September 2008.

  40. Dayne, Andrea; Dayne, Andrea M; McBride, Jeffrey M; More, (2010), Effect Of Elastic Band Resistance Training During Simulated Microgravity On Neuromuscular Function , Journal of Strength & Conditioning Research. 24():1, January 2010.

  41.Dorgo, Sandor; King, George A; Candelaria, Norma G; More, (2009), Effects of Manual Resistance Training on Fitness in Adolescents , Journal of Strength & Conditioning Research. 23(8):2287-2294, November 2009.

  42.Dorgo, Sandor; King, George A; Rice, Christopher A, (2009), The Effects of Manual Resistance Training on Improving Muscular Strength and Endurance, Journal of Strength & Conditioning Research. 23(1):293-303, January 2009.

  43.Ferber R, Ostering L, Gravelle D. (2002). “Effect of PNF stretch techniques on knee flexor muscle EMG activity in older adults”. J Electromyogr Kinesiol; 12. PP:391-397.

  44.Fletcher, I.M, And Hartwell, M, (2004), Effect Of An 8-Week Combined Weights And Plyometrics Training Program On Golf Drive Performance, Jounal Of Strength And Conditioning Research, 18(1), 59-62.

  45.Fowles, J.R, Sale, D.G, and MacDougal, J. D, (2000), Reduced strength after passive stretch of the human plantarflexors, J. Appl. Physiol. 89: PP:1179-1188.

  46.Gehan Elsawy Aquatic and Combat Sports Dept., Faculty of Physical Education for Girls, Zagazig University, Egypt World Journal of Sport Sciences 3 (S): 683-686, 2010 ISSN 2078-4724. © IDOSI Publications, (2010). Effect of Functional Strength Training on Certain Physical Variables and Kick of Twimeo Chagi among Young Taekwondo Players.

  47.Godges JJ. (1989). “The effect of two stretching procedure on hip range of motion and gate economy”. J Orthop Sports Phys Ther ; 10. PP:350-365.

  48.Gordon J, Ghez C. (1991). “Muscle receptors and spinal reflexes”. In: Kandel ER, Schwartz JH, Editors. Principal of neural sciences”. 3rd ed. New York : Elsevier; PP:564-580.

  49.Hardy L. (1985). “Improving active range of hip flexion”. Res Q Exerc Sport. PP:111-114.

  50.Hart D, Rose S. (1986). “Reliability of a non-invasive method for measuring the lumbar curve”. J Orthop Sports Phys Ther 8. PP:180-186.

  51.Heller J, Peric T, Dlouha R, Kohlikova E, Melichna J, Novakova H, (1998), Physiological profiles of male and female taekwon – do (LTF) black belts. Journal of sports sciences. 16 (3). PP: 243-249.

  52.Hetzler, R K, knowlton, R G, brown D D and et al, (1989). “The effect of uolantry ventilation on acid – base responses to a Moo Dak Tkow from research for exercise”. Emd sports. 60:PP: 77-80.

  53.Ho Cif, chiang J.s, tsai, mJ, (1998), The impact of taekwondo on urine lactate, blood urine nitrogen and serum ceatine kinase, The essay, collection of 1998 international junior college coach conference.

  54.Jakubiak, N, And Saunders, D.H, ,(2008), The Feasibility And Efficacy Of Elastic Resistance Training For Improving The Velocity Of The Olympic Taekwondo Urning kick. strength and conditioning coach of the central taekwondo academy.

  55.Johnson F.E, Hamill D.V, Lemeshow S.(1972). Skinfold thickness of children6-11 years. U.S Nastional For Health Statistics, Series 11, No 120. U.S. Department of New. Washington D.C.

  56.Joy, Jordan M.; Lowery, Ryan P.; Oliveira de Souza, Eduardo; More, (2013), Elastic Bands as a Component of Periodized Resistance Training, Journal of Strength & Conditioning Research., Post Acceptance: May 9, 2013.

  57.Kazemi, M, Waalen, j, Morgan, C.R, White, A, (2006). A profile of Olympic taekwondo competitors. J of sports sci and med, CSSI, PP:114-21.

  58.kumar, deep, (2012), singh physical Instuctor Of physical education, university of kalyani, India.

  59.KyungMo Han and Mark, D. Ricard, (2011), Effects of 4 Weeks of Elastic-Resistance Training on Ankle-Evertor Strength and Latency Journal of Sport Rehabilitation, 2011, 20, 157-173©  Human Kinetics, Inc.

  60.Lewit K, Simons D. (1984). “Myofascial pain ; relief by post isometric relxation”. Arch phys Med Rehabil; 65. PP:252-256.

  61. MacDonald, Christopher J; Lamont, Hugh S; Garner, John C, (2012), A Comparison of the Effects of 6 Weeks of Traditional Resistance Training, Plyometric Training, and Complex Training on Measures of Strength and Anthropometrics, Journal of Strength & Conditioning Research. 26(2):422-431, February 2012.

  62.MacDonald, Christopher J, Lamont, Hugh S, Garner, John C, and Jackson, Katie, (2013), A comparison of the effects of six weeks of traditional resistance training, plyometric training, and complex training on measures of power.

  63.Markovi G, Miigoj – durakovi M and trnini S, (2005). “Fitness profile of elite Croatian female taekwondo athletes”. Coll. Antropol. 29 (1): PP: 93-99.

  64.Melhim A F. (2001). “Aerobic power responces to the taekwondo”. British journal of sports medicine. 35(4). PP: 231-234.

  65.Mikesky, Alan E, Topp, Robert ,  Wigglesworth,  Janet K,  Harsha,  David M,  Edwards,  Jeffrey E,(1994), Efficacy of a home-based training program for older adults using elastic tubing, European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, Volume 69, Issue 4, pp 316-320.

  66.Miller, M,G, Herniman, J.J, Ricard, M.D, Cheatham, C.C, Michael, T.J, (2006), The Effects Of A 6-week Plyometric Training Program On Agility, Journal Of Sports Science And Medicine, 5,459-465.

  67.Moritan T. (1987). “Activity of the motor unit during concentric and eccentric contractions”,Am J Physhol; 66. PP:338-350.

  68.Murphy DR. A. (1991). “Critical look at static stretching : are we doing our patient harm?” Chiropract Sports Med


تحقیق در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, مقاله در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, پروپوزال در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, تز دکترا در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, پروژه درباره پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان, رساله دکترا در مورد پایان نامه آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌ سنجی و فیزیولوژیکی تکواندو کاران نوجوان

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی تقویت فاکتور های عملکرد ماهیچه ای در مراحل تمرینی توسعه یافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان بی تمرینی و یا آسیب دیدگی بشمار می آید. با این هدف تحقیق حاضر به بررسی تعیین و مقایسه میزان ماندگاری فاکتورهای عملکردی ماهیچه ای پس از اجرای یک دوره 10 هفته ای ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­منتخب­پلایومتریک­بر چابکی، توان­انفجاری و سرعت­بازیکنان­بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 کیلوگرم/متر2 ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­ منتخب ­پلایومتریک ­بر چابکی، توان ­انفجاری و سرعت­ بازیکنان­ بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 ...

(M.A)پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی و ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول تحصیلی 93-92 می باشد که حداقل 2 سال سابقه شرکت در تیم های غیر حرفه ای داشتند . نمونه آماری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده این تحقیق ، پژوهشی نیمه تجربی است که با هدف بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه روی فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی کبدی مردان ایران انجام شد. آزمودنی های این پژوهش شامل سی(30) نفر از کبدی کاران نخبه بزرگسال در گروه سنی 26-18 سال که بطور تصادفی انتخاب و به سه گروه ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسیار خوب در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید. در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود که از این میان ...

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی چکیده زمینه: در تمرینات پلایومتریک حرکات شبیه سازی شده با مهارت­های اصلی ورزش مورد نظر با هدف افزایش توان بازیکن بکار برده می­شوند. هدف این مطالعه، اثر سنجی 8 هفته تمرین پلایومتریک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کیفیت مهارت­های اسپک و سرویس والیبالیست­های دختر ماهر بود. روش شناسی: به روش ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی چکیده زمینه: در تمرینات پلایومتریک حرکات شبیه سازی شده با مهارت­های اصلی ورزش مورد نظر با هدف افزایش توان بازیکن بکار برده می­شوند. هدف این مطالعه، اثر سنجی 8 هفته تمرین پلایومتریک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کیفیت مهارت­های اسپک و سرویس والیبالیست­های دختر ماهر بود. روش شناسی: به روش ...

ثبت سفارش