پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون

word 1 MB 31760 140
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت: ۱۸,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو مهندسی شیمی

  چکیده

  مدل سازی  حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون

   

   

  یون کلرید موجود در میعانات گازی می تواند باعث خوردگی شدید تجهیزات و لوله ها شود. بنابراین، حذف آن از جریان میعانات گازی ضروری است. هدف این کار مدل سازی ریاضی فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی یون کلرید از میعانات گازی است. بدین منظور، مدل های بار فضایی، مدل سازی غشای الیاف توخالی، شبکه های عصبی، انفیس و روش نزدیک ترین همسایه ها به کار گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل بار فضایی برای سیستم غشایی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده که نتیجه نشان دهنده مقدار زیاد جداسازی کلرید از میعانات گازی بوده است. در بررسی الیاف توخالی، ابتدا خروجی مدل با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده که این مدل سازی هم بسیار دقیق انجام و منجر به پیش بینی جداسازی مناسب گردید. جداسازی بر حسب دبی سیال متغیر است. در مرحله بعدی کار از شبکه های عصبی استفاده شد که می تواند برای مدل های پیچیده ریاضی و حجم زیاد محاسبات استفاده شود. قابل توجه است که شبکه های عصبی مصنوعی می تواند مشکل دقت اندک سایر مدل ها را بهبود ببخشد. در نهایت، انفیس و روش نزدیک ترین همسایه ها برای مطالعه جداسازی کلرید از میعانات گازی استفاده شده است. برای مقایسه داده های آزمایشگاهی و نتایج مدل سازی تغییرات فشار، غلظت و pH بررسی شده است. تطابق خوبی بین داده های آزمایشگاهی و نتایج مدل سازی در مطالعات نظری حاصل گردید. بنابراین دقت زیاد نتایج فرایند مدل سازی و انعطاف پذیری مدل قابلیت تعمیم آن را به فرایند های مشابه فراهم می کند.

   

  کلمات کلیدی: نانوفیلتراسیون، مدل سازی، مدل بار فضایی، شبکه عصبی، یون کلرید، میعانات گازی

   

  مقدمه و مفاهیم اولیه

  1-1- مقدمه

  فیلتراسیون فرآیندی که طی آن حل‌شونده با عبور از یک محیط یا مانع نیم‌تراوا، به صورت فیزیکی جداساز‌ی می‌‌گردد. فرآیندهای غشایی، فرآیندهای فیلتراسیون پیشرفته‌ای هستند که از خواص جداسازی لایه‌های پلیمری یا غیرآلی متخلخل بهره می‌گیرند و در گستره وسیعی از فرآیندهای صنعتی به منظور جداسازی مولکول‌های زیستی، کلوئیدها، یون‌ها، حلال‌ها و همچنین گازها مورد استفاده می‌باشند. در تعریف IUPAC، نانوفیلتراسیون یک فرآیند جداسازی بر پایه غشا و با نیرو محرکه فشار است، که در آن، ذرات و مولکول‌های کوچکتر از 2 نانومتر جدا می شوند[1]. غشاها  می‌توانند در بیش‌تر فرایندهای جداسازی به کار روند و فرایندهای شیمیایی از قبیل تقطیر، استخراج و جذب را تکمیل نمایند و  یا جایگزین مناسبی برای آن‌ها باشند.

   

  مزایای جداسازی غشایی

  مصرف انرژی کمتر برای انجام جداسازی

  امکان انجام عملیات جداسازی در دمای محیط

  سهولت دستیابی به کلیه فازهای جداسازی شده

  انجام عملیات جداسازی توسط تجهیزاتی با وزن و حجم کم

  نصب و عملیات ساده

  حداقل نیاز به کنترل، بازرسی، تعمیر و نگهداری

  عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی برای جداسازی و در نتیجه عدم وجود مسائل زیست محیطی

    در گذشته بیش ترین کاربرد میکروفیلتراسیون در صنایع نوشیدنی، سترون سازی تجاری سرد برای مصارف دارویی و تامین آب خالص در فرایندهای نیمه رسانایی بود. تا سال 1960 با وجود درک اصول اساسی غشاهای مدرن صنایع مهمی در این زمینه وجود نداشت تا اینکه به تدریج با رفع برخی از معایب آنها نظیر قیمت بالا، فرایندهای کند و زمان‌بر، غیر انتخابی بودن و... غشاها از آزمایشگاه به صنعت راه یافتند. غشاها را به چند صورت می توان طبقه‌بندی کرد[2,3]:

   

  1-1-2- طبقه بندی غشاها

  دسته‌بندی بر اساس ماده سازنده:

   پلیمرهای آلی، مواد غیرآلی (اکسیدها، سرامیک ها و فلزات)، ماتریس های هیبریدی یا مواد کامپوزیت

    دسته‌بندی بر اساس سطح مقطع غشا:

  ایزوتروپیک (متقارن)، ناهمسان (نامتقارن)، دو یا چندلایه ای، لایه نازک کامپوزیت ماتریس هیبریدی

    دسته‌بندی بر اساس روش آماده سازی:

   جدایش فاز پلیمر ها، فرایند سل- ژل، واکنش سطحی، کش دهی، اکستروژن، حکاکی

    دسته‌بندی بر اساس شکل غشا:

  صفحه ای، فیبرتوخالی و کپسول توخالی

  اساس فرایند های غشایی عبور مواد از میان صافی است که این امر توسط یک نیروی رانشی صورت می‌گیرد. این رانش در فرایندهای غشایی به چهار دسته تقسم می شود و شامل:

  الف) اختلاف فشار: در فرایندهای غشایی میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس

  ب) اختلاف پتانسیل الکتریکی : نظیر الکترودیالیز و الکترولیز غشایی

  ج) اختلاف دما

  د) اختلاف غلظت

   در فرایندهای غشایی میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس نیروی رانش اختلاف فشار است اما در سایر فرایندهای غشایی همان‌گونه که اشاره شد، این نیروی رانشی می‌تواند متفاوت باشد. دامنه کاربرد و ابعاد انواع غشاهای میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس متفاوت است.

   در یک فرآیند فیلتراسیون، دوفازی که با یکدیگر در تعادل ترمودینامیکی نیستند توسط یک غشا نیمه‌تراوا جدا می شوند. غشای یاد شده مانند یک سد یا مانع فیزیکی عمل کرده و عبور یا عدم عبور مواد از یک فاز به ‌فاز دیگر را کنترل می‌کند. اسمز معکوس برای نمک‌زدایی محلول‌های آبکی، تولید آب بسیار خالص و در صنایع غذایی و شیر مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جایی که ذرات بسیار ریز به طور اجباری طی فرآیند اسمز معکوس حبس می‌شوند، روزنه‌های بسیار کوچک (کم تر از یک نانومتر) و فشارهای بالا (بیش از ۴۰ بار) برای انجام این فرآیند لازم است.

  به منظور جداسازی ذرات بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر (پلیمرها، پروتئین‌ها ، ویروس‌ها و….) از فرآیند اولترافیلتراسیون استفاده می شود[5 ,4]. در اولترافیلتراسیون، روزنه‌های غشا بزرگ‌تر از روزنه غشاهای اسمز معکوس بوده و فشارهای پایین(کم تر از ۲۰ بار) نیاز است. در دو دهه اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای دستیابی به پیشرفت‌هایی در زمینه تولید غشاهایی که دارای خواص بین دو فرآیند یاد شده یعنی فشار بالا(مشابه فرآیند اسمز معکوس) و فشارهای پایین (همچون فرآیند اولترافیلتراسیون) باشد، انجام شده که نتیجه آن، تولید نانوفیلتراسیون می‌باشد. امروزه نانوفیلتراسیون جایگاه مهمی در صنایع مختلف پیدا کرده و شکاف بین اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون را پر کرده است. اندازه روزنه‌ها در نانوغشاها بین غشاهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون(در محدوده ۲ نانومتر یا کوچک تر) بوده و بنابراین ذرات با قطر حد واسط بین اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون با یک مکانیسم غربالی جدا می‌شوند. علاوه بر این مواد مورد استفاده، در ساخت نانوغشاها باردار بوده و ذرات تحت یک مکانیسم دافعه الکتروستاتیکی نیز جدا می‌شوند[6].

   

  1-2- نانوفیلتراسیون[1]

  این تصفیه مربوط به فرایند تخصصی غشا می باشد که ذرات را در حدود اندازه‌های nm1 یا A010 دفع می کند و به همین علت نانوفیلتر نامیده می شود[7]. نانوفیلتراسیون در محدودۀ بین اولترافیلتراسیون[2]  و اسمز معکوس[3] عمل می کند. مولکول‌های آلی با وزن مولکولی بیش از 200 تا 400 را دفع می‌کند. نمک‌های محلول نیز در اندازه های 20 تا 98 درصد پس زده می شوند. نمک‌هایی که آنیون های تک ظرفیتی دارند(مانند کلرید سدیم یا کلرید کلسیم) حدوداً در اندازۀ 20 تا 80 درصد دفع می شوند. در صورتی‌که نمک‌هایی با آنیون‌های چندظرفیتی(مانند سولفات منیزیم) بیش از 90 تا 98 درصد دفع می شوند[9 , 8].

  به طور معمول جداسازی نمک‌های تک ظرفیتی، دو ظرفیتی و حل‌شده‌های غیریونی با وزن مولکولی کم تر از 2000 گرم بر مول، عامل اصلی در انتخاب غشاهای جدید با خواص و ویژگی‌های بین غشاهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون می‌باشد. امروزه نانوفیلتراسیون به صورت یک فرایند به طور کامل مجزا با خواص کاربردی ویژه به کار گرفته می‌شود و با دو فرآیند اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون اختلاف‌های اساسی دارد. به عبارتی غشاهای به کار رفته در فرایند نانوفیلتراسیون دارای ساختار متخلخل از نوع میکرو با قطر روزنه های کم تر از ۲ نانومتر بوده و از مواد پلیمری، که در بیش تر حالت‌ها دارای بار یونی می‌باشند، ساخته شدهاند.

  شهرت تجاری نانوفیلتراسیون از اوایل سال های ۱۹۸۰ آغاز شده و در سال ۱۹۸۸ اولین نانوغشاها از جنس مواد سرامیکی به صورت تجاری و کاربردی مورد استفاده قرار گرفت[11 ,10]. بعدها نانوغشاهایی از جنس مواد پلیمری آلی جهت کاربردهای خاص به بازار عرضه شد.در حال حاضر غشاهای نانو در بخش های مختلف صنایع مثل بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و کشاورزی، تولید آب آشامیدنی و حفاظت محیط زیست به طور گستردهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، می توان به جداسازی مواد معدنی از لاکتوز در صنایع شیر، بازیابی و استفاده مجدد از آب مصرفی در پساب‌های رنگی و تصفیه آب شرب در یک مقیاس بزرگ اشاره کرد[16- 12].

  ABSTRACT

  Modeling of Nanofilration for Chloride Ion Removal

  from Gas Condensate

  Chloride ion(Cl-) in gas condensates can result in serious corrosion of equipments and pipelines. Therefore, its removal from the streams is essential. The objective of  the present study is to mathematically model the nanofiltration of Cl- separation  from gas condensates. In modeling the process, Space-charge model, Hollow-fiber model, Artificiall neural networks, ANFIS and nearest neighbors thecnique were applied and examined. In the space-charge model, applied in laboratory scale, resulted in high amount of Cl-  separation from gas condensates. In examining hollow fibers, the outcome of the model was firstly compared with the exprimental data. The modeling in this case was also very accurate which again resulted in a good separation which was also varied with flowrate.In the next stage, ANN which would easily handle process with special comlexity and large amount of calculation was used. It was noted that ANN could also remedy the problem of low percision of other models. Finally, ANFIS and the nearest neighbours thecnique were used to invesigate  the separation of cl- from gas condensates. To compare the exprimental data with the model results, the variation of concentration, pressure and pH were investiging. Excellent agreement with the exprimental data were available, was obtained in all theorical studies were under taken.The  high percision of results regarding the model process and its excellent flexibility is promising which can be generelized to other similar processes.

  Keywords: Nanofiltration, Modeling, Space-Charge Model, Neural Network, Chloride Ion, Gas Codensatates

 • فهرست:

  عنوان

  صفحه

  فصل اول- مقدمه و مفاهیم اولیه

  1

  1-1- مقدمه

  2

  1-1-1- مزایای جداسازی غشایی

  2

  1-1-2- طبقه بندی غشاها

  3

  1-2- نانوفیلتراسیون

  5

  1-2-1-ویژگی ها و مشخصات اصلی نانوفیلتراسیون

  6

  1-2-2- ساختار نانوفیلتراسیون

  7

  1-2-3- کاربرد نانوفیلتراسیون

  8

  1-3- میعانات گازی

  11

  1-4-  تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق

  12

  فصل دوم- مروری بر تحقیقات گذشته

  15

  2-1- مدل های آزمایشگاهی

  16

  2-1-1- مدل  DSPM

  16

  2-1-2- مدل DSPM-DE

  17

  2-2- مدل های تئوری

  19

  2-2-1-  مدل بار ثابت

  19

  2-2-2- مدل بار فضایی

  19

  2-3- مدل‌سازی الیاف توخالی

  20

  2-4-  مدل‌سازی بر مبنای دینامیک سیالات محاسباتی

  24

  2-5-  مدل‌سازی بر مبنای هوش مصنوعی

  25

  فصل سوم- مدل سازی

  26

  3-1- مدل  DSPM-DE

  27

  3-2-  مدل بار فضایی

  30

  3-3-  مدل‌سازی الیاف توخالی

  33

  3-3-1- قسمت پوسته

  34

  3-3-2- قسمت غشا

  35

  3-3-3-  قسمت لوله

  36

  3-4- مدل‌سازی با استفاده از هوش مصنوعی

  37

  3-4-1-  شبکه های عصبی مصنوعی

  38

  3-4-2-  مدل‌های شبکه های عصبی مصنوعی

  41

  3-4-2-1- مدل نرون تک ورودی

  42

  3-4-2-2- مدل نرون چند قطبی

  46

  3-4-3-  ساختار شبکه عصبی

  48

  3-4-3-1- شبکه تک لایه

  49

  3-4-3-2- شبکه چند لایه

  49

  3-4-3-3- شبکه های پس خور یا برگشتی

  51

  3-4-4- یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی

  52

  3-4-4-1- الگوریتم یادگیری پس از انتشار خطا

  54

  3-4-5- مدل نزدیک ترین همسایه ها

  58

  فصل چهارم-روش المان محدود

  60

  4-1- مقدمه

  61

  4-2- تاریخچه روش عناصر محدود

  62

  4-3- مراحل اصلی تحلیل عناصر محدود

  63

  4-4- مدل های ریاضی

  64

  4-5- روش های مهم کلاسیک عددی

  64

  4-5-1-روش ریتز

  64

  4-5-1-1- معایب استفاده از روش تحلیل ریتز

  65

  4-5-2- روش گالرکین به عنوان یک روش باقیمانده وزن دار

  66

  4-5-3- مقایسه روش ریتز و روش گالرکین

  67

  4-6- حوزه کاربردهای روش عناصر محدود

  68

  4-7- فرآیند تحلیل عناصر محدود

  68

  4-8- ملاحظات همگرایی در تحلیل عناصر محدود

  69

  4-9- خطاهای تحلیل عناصر محدود

  70

  4-10- معیارهای همگرایی یکنوا

  70

  4-10-1- معیارهای همگرایی یکنوا- شرط سازگاری

  71

  فصل پنجم- نتایج و بحث

  72

  5-1- مدل سازی سیستم غشایی

  73

  5-1-1- مدل سازی ریاضی

  73

  5-1-2- هندسه و مش بندی

  74

  5-1-3-  نتایج مدل‌سازی برای سیستم استوانه ای

  75

  5-2- مدل سازی سازی غشای نانوفیلتراسیون الیاف توخالی

  85

  5-2-1-1- اثر دبی ورودی

  91

  5-3- مدل سازی به روش شبکه عصبی

  93

  5-4- مدل سازی با استفاده از انفیس

  97

  5-5- مدل سازی به روش نزدیک ترین همسایه‌ها

  102

  فصل ششم-نتیجه گیری و پیشنهادها

  108

  6-1- نتیجه گیری

  108

  6-2- پیشنهادات

  109

  منابع و ماخذ

  111

   

  منبع:

   

  [1] Koros, W. J., Ma, Y. H. and Shimidzu, T. (1996). “Terminology for membranes and membrane processes” IUPAC Recommendations., Vol. 68, No. 7:1479-1489.

  [2] Branch, DW., Wheeler, BC., Brewer, GJ. And Leckband, D.E. (2001). "Long-term stability of microstamped sub-strates of polylysine and grafted polyethylene glycol in cell culture conditions," J. Biomaterials., Vol.22:1035-1047.

   [3] Noble, R. D., Stern, S. A. (1995).  Membrane Separations Technology: Principles and Applications, Amsterdam: Elsevier.

  [4] Basalyga, D.M. and Latour, R.A. Jr. (2003). “Theoretical analysis of adsorption thermodynamics for charged peptide residues on SAM surfaces of varying functionality” Journal of Biomedical Materials Research., Vol.64A:120-130.

  [5] Kavitskaya, A.A. (2005). “Separation characteristics of charged ultrafiltration membranes modified with the anionic surfactant Original” Desalination., Vol. 184, No: 1–3:409-414.

   [6] Sethuraman, A., Han, M., Kane, R. S., Belfort, G. (2004). "Effect of Surface Wettability on the Adhesion of Proteins," Langmuir., Vol.20:7779-7788.

  [7] Lu, X., Bian, X. and Shi, L. (2002). “Preparation and char- acterization of NF composite membrane” J. Membr. Sci., Vol.210:3-11.

  [8] Hilal, N., Al-Zoubi, H., Darwish, N.A., Mohammad, A.W. and Arabi, M.A. (2004).  “comprehensive review of nanofiltration membranes: Treatment, retreatment, modelling, and atomic force microscopy, Desalination., Vol.170: 281–308.

  [9] Akbari, A., Remigy, J.C. and Aptel, P. (2002). “Treatment of textile dye effluent using a polyamide-based nanofiltration membrane” Chem. Eng. Proc. Vol.41: 601–609.

  [10] Conlon, W.J., and McClellan, S.A. (1989). “Membrane softening: treatment process comes of age”, J. AWWA., 81:47-51.

  [11] Schaep, J. B., Bruggen, Van der.,  Uytterhoeven, S. R., Croux, C. Vandecasteele, D., Wilms, E., Van Houtte and Vanlerberghe, F. (1998). “Removal of hardness from groundwater by nanofiltration” Desalination., Vol.119: 295-302.

  [12] Rautenbach, IL., Linn, T. and Eilers, L. (2000). “Treatment of severely contaminated waste water by a combination of RO, high-pressure RO and NF -potential and limits of the process” J. Membr. Sci., Vol.174:231-241.

   [13] Schlichter, B., Mavrov, V. and Chmiel, H. (2003). “Study of a hybrid process combination ozonation and membrane filtration of model solution”  Desalination., Vol.156:257-265.

  [14]  Hafiarle, A., Lemordant, D. and Dhahbi, M.  (2000). “Removal of hexavalent chromium by nanofiltration” Desalination., Vol.13:305-312.

  [15] Zarras, P., Vogl, O. (2000). ”POLYCATIONIC SALTS. 3. SYNTHESIS, STYRENE BASED TRIALKYLAMMONIUM SALTS AND THEIR POLYMERIZATION” Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and AppliedChemistry., Vol.37: 817 - 840.

  [16] Tzannis, S. T., Hrushesky, W. J. M., Wood, P. A., Przybycien, T. M. (1997). “Adsorption of a Formulated Protein on a Drug Delivery Device Surface ” J. Colloid InterfaceSci., Vol.189:216-228.

  [17] Bowen, W.R.  and Mohammad, A.W.  (1998). “Separation of C4 and C6 isomer mixtures and alcohol—water solutions by monolith supported B-ZSM-5 membranes ” Desalination., Vol.117:257–264.

  [18] Bowen, W.R.  and Mohammad, A.W.  (1998). “Diafiltration by Nanofiltration: Prediction and Optimization” AIChE J., Vol.44:1799–1812.

  [19] Nolan, C. M., Reyes, C. D., Debord, J. D., Garcia, A. J., Lyon, L. A. (2005). “Phase Transition Behavior, Protein Adsorption, and Cell Adhesion Resistance of Poly(ethylene glycol) Cross-Linked Microgel Particles’ Biomacromolecules., Vol.6: 2032-2039.

  [20] Sun, Q., Su, Y., Ma, X., Wang, Y., Jiang, Z. (2006). “Improved antifouling property of zwitterionic ultrafiltration membrane composed of acrylonitrile and sulfobetaine copolymer” J. Membr. Sci., Vol.285: 299-305.

  [21] X. Lu, X. Bian and L. Shi. (2002). “Preparation and Characterization of NF composite membrane” Journal of Membrane Science., Vol.210: 3-11.

  [22] Al-Sofi, A. M. A. K.,  Al-Amoudi, A.,  Jamaluddin, A., Farooque, A.,  Rowaili, A., Dalvi, A.,  Kither, N., Mustafa, G. and Al-Tisan, I. (1998). “A new approach to thermal seawater desalination processes using nanofiltration membranes (part I)” Desalination., Vol.118:35-51.

  [23] Al-Sofi, M. A. K., Hassan, A., Mustafa, G., Dalvi, A. and Kither, M. (1998). “Nanofiltration as a means of achieving higher TBT of 120 degrees C in MSF” Desalination., Vol.118:123-129.

  [24] Al-Sofi, M. A. K.  (2001). “Seawater desalination-SWCC experience and vision” Desalination, Vol.135:121-139.

  [25] Hassan, A., Farooque, A., Jamaluddin, A., Al-Amoudi, A., Al-Sofi, M. A. K.,  Al-Rubaian, A., Kither, N., Al-Tisan, I. and Rowaili, A. (2000). “A demonstration plant based on the new NF-SWRO process” Desalination., Vol.131:157-171.

  [26] Hassan, A., Al-Sofi, A. K., Al-Ajlan, A. M., Al-Azzaz, A. A. and AlMohammadi, A. S. (2002). “The New NF-SWRO operation increased significantly Ummujj “SWRO Plant output and Recovery” World Congress on Desalination and Water Reuse in Manamah, Bahrain.

  [27] Eriksson, Peter., Kyburz, Markus. and Pergande, Wil. (2005). “NF membrane characteristics and evaluation for sea water processing applications,” Desalination., Vol.184:281-294.

  [28] Sombekke, H. D. M., Voorhoeve, D. K. and P. Hiemstra. (1997). “Environmental impact assessment of groundwater treatment with nanofiltration” Desalination., Vol.113:293-296.

  [29] Ruiz, P. Fu, H.,  Lozier, J., Thompson, K. and Spangenburg, v. (1995). “A pilot study on ground water natural organic removal by low pressure membranes” Desalination., Vol.102:47-56.

  [30] Khalik, A. and Praptowidodo, V. S. (2000). “Nanofiltration for drinking water production from deep well water, Desalination” Vo.132:287-292.

  [31] Gorenflo, A., Veliizquez-Padrh, D. and Frimmel, F. H., (2002). “Nanofiltration of a German ground water of high hardness and NOM content: performance and costs” Desalination., Vol.151:253-265.

  [32] Van der Bruggen, B., Everaert, K., Wilms, D. and Vandecasteele, C. (2001). “The use of nanofiltration for the removal of pesticides fom ground water: an evaluation” Water Science Technology: Water Supply., Vol.1:99-106.

  [33] Raff, O. and Wilken, R. D. (1999). “Removal of dissolved uranium by nanofiltration” Desalination., Vol.122:147-150.

  [34] Thanuttamavong, M., Yamamotob, K., Oh, J., Chood, K., and Choi, S. (2002). “Rejection characteristics of organic and inorganic pollutant by ultra low pressure nanofiltration of suface water for drinking water treatment” Desalination., Vol.145:257-264.

  [35] Vrouwenvelder, H. S.,  Van Paassen, J. A. M., Folmer, H. C.,  Hofman, M. M. Nederlof, JA. M. H. and Van der Kooij, D. (1998). “Biofouling of membranes for drinking water production” Desalination., Vol.118:157-166.

  [36] Linde, K.  and Jonsson, A. S. (1995). “Nanofiltration of salt solutions and land fill leachate” Desalination ., Vol.103: 223-232.

  [37] Kharaka, Y. K., Ambats, G., Presser, T. and Davis, v. (1996). “Removal of selenium from contaminated agricultural drainage water by nanofiltration membranes” Applied Geochemistry., Vol.11:797-802.

  [38] Bowen, W. R., Cassey, B., Jones, P., and Oatley, D. L. (2004). “Modeling the performance of membrane nanofiltration-application to an industrially relevant separation” Journal of Membrane Science, Vol.242:211-220.

  [39] Oatley, D. L., Cassey, B., Jones, P. and Bowen, W. R. (2005). “Modeling the performance of membrane nanofiltration- recovery of a high value product from a process waste stream” Chemical Engineering Science, Vol.60:1953-1964.

  [40] Wang, K. Y.,  and Chung, v. (2005). “The characterization of flat composite nanofiltration membranes and their applications in the separation of cephalexin” Journal of Membrane Science, Vol.247:37-50.

  [41] Zhu, A., Zhu, W., Wu, v. and Jing, v. (2003). “Recovery of clindamycin from fermentation wastewater with nanofiltration membranes” Water Research, Vol.37: 3718-3732.

  [42] Rosa, M. J.  and Norberta, M., Pinho, de. (1995). “The role of ultrafiltration and nanofiltration on the minimization of environmental impact of bleached pulp effluents” Journal of Membrane Science, Vol.102:209-221.

  [43] Hagg, M. B., (1998). “Membranes in chemical processing: A review of applications and novel developments” Separation and Purification Methods., Vol .27: 51-168.

  [44] Timmer, J. M. K., Speelmans, M. P. J., and Van der Horst, H. C. (1998). “Separation of amino acids by nanofiltration and ultrafiltration membranes” Separation and Purification Technology., Vol.14:133-144.

  [45] Bes-Pia, A., Mendoza-Roca, J., Roig-Alcover, L.,  Iborra-Clar, A., IborraClar, M. and Alcaina-Miranda, M. (2003). “Comparion of nanofiltration and ozanation of biologically treated textile waste water reuse for it reuse in the industry” Desalination., Vol.157:81-86.

  [46] Cassano, A., Drioli, E. and Molinari, R. (1997). “Recovery and reuse of chemicals in unhairing, degreasing and chromium tanning processes by membranes” Desalination., Vol.113:251-261.

  [47] Hafiarle, A., Lemordant, D. and Dhahbi, M. (2000). “Removal of hexavalent chromium by nanofiltration” Desalination., Vol.13:305-312.

  [48] Ahn, K. H., Cha, H. Y., Yeom, I. T. and Song, K. G. (1998). “Application of nanofiltration for recycling of paper regeneration wastewater and characterization of filtration resistance” Desalination., Vol.119:169-176.

  [49] Alkhatim, H. S., Alcaina, M. I., Soriano, E., Iborra, M. I., Lora, J. and Arnal, J. (1998). “Treatment of whey effluents from diary industries by nanofiltration membranes” Desalination, Vol.119:177-184.

  [50] Vellenga, E., and Tragardh, G. (1998). “Nanofiltration of combined salt and sugar solutions: coupling between retentions” Desalination., Vol.120:211-220.

  [51] Cartier, S., Theoleyre, M. A., and Decloux, M. (1997). “Treatment of sugar decolorizing resin regeneration waste using nanofiltration” Desalination, Vol.113: 7-17.

  [52] Timmer, J. M. K., Van der Horst, H. C., and Robbertsen, T. (1994). “Lactic acid separation from fermentation broths by reverse osmosis and nanofiltration” Journal of Membrane Science., Vol.92:185-197.

  [53] Bowen, W.R., Mohammad, A.W., Hilal, N. (1997). “Characterisation of nanofiltration membranes for predictive purposes use of salts, uncharged solutes and atomic force microscopy” Journal of Membrane Science., Vol.126:91–105.

  [54] Bowen, W.R., Mohammad, A.W. (1998). “Diafiltration by nanofiltration: Prediction and Optimisation” A.I.Ch.E. Journal, Vol.44, No.8:1799–1812.

  [55] Ali, N., Mohammad, A. W. and Ahamad, A. L. (2004). “Use of nanofiltration predictive model for membrane selection and system cost assessment” Separation and Purification Technology., Vol.41:29-37.

  [56] Bandini, S., and Vezzani, D. (2003). “Nanofiltration modeling: the role of dielectric exclusion in membrane characterization” Chemical Engineering Science, Vol.58:3303-3326.

  [57] Szymczyk, A., Labbez, C., Fievet, P., Videonne, A., Foissy, A. and Pagetti, J. (2003). “Contribution of convection, diffusion and migration to electrolyte transport through nanofiltration membranes” Advanced in Colloid and Interface Science., Vol.103:77-94.

  [58] Fievet, P., Labbez, C., Szymczyk, A., Vidonne, A., Foissy, A. and Pagetti, J. (2002). “Electrolyte transport through amphoteric nanofiltration membranes” Chemical Engineering Science., Vol.57:2921–2931.

  [59] Tsuru, T., Urairi, M., Nakao, S., Kimura, S. (1991). “Reverse osmosis of single and mixed electrolytes with charged membranes—experiment and analysis” J. Chem. Eng. Jpn. Vol.24:518-524.

  [60] Garcia-Aleman, J., Dickson, J.M. (2004). “Mathematical modeling of nanofiltration membranes with mixed electrolyte solutions” J. Memb. Sci. Vol.235:1-13.

  [61] Geraldes, Vitor., Maria, Ana., Alves, Brites. (2008). “Computer program for simulation of mass transport in nanofiltration membranes” journal of Membrane Science Vol.321:172–182.

  [62] Meyer, K.H.  and Sievers, J.F., Helv. (1936). “Permeability of membranes. I. Theory of ionic permeability” Chim. Acta, Vol.19:64-, 665.

  [63] Morrison, Jr., and Osterle, J.F. (1965). “Electrokinetic energy conversion in ultraline capillaries” J. Chem. Phys., 43(6):2111-2116.

  [64] Gross, R.J., and Osterle, J.F. (1968). “Membrane transport characteristics of ultrafine capillaries” J. Chem. Phys., Vol.49 (1): 228-234.

  [65] Probstein, F., Sonin, A.A.  and Yung, D. (1973) “Brackish water salt rejection by porous hyper-filtration membranes” Desalination., Vol.13: 303-316.

  [66] Jacazio, G., Probstein, R.F., Sonin, A.A. and Yung, D. (1972). “Eiectrokinetic salt rejection in hyper-filtration through porous materials. Theory and experiment” J. Phys. Chem., Vol.76(26):4015-

  [67] Levine, S., JMarriott, .R., Neale, G. and Epstein, N. (1975). “Theory of electrokinetic flow in fine cylindrical capillaries at high zeta- potentials” J. Colloid Interface Sci., Vol.52(1):136-149.

  [68] Xiao-Lin, Wang., Toshinori, Tsuru., Shin-ichi, Nakao., Shoji, Kimura. (1995). “Electrolyte transport through nanofiltration membranes by the space-charge model and the comparison with Teorell-Meyer- Sievers model” Journal of Membrane Science., Vol.103:117-133.

  [69] Sengupta, A., Reed, B.W., Seibert, F. (1994). “Liquid–liquid extraction studies on semi-commercial scale using recently commercialized large membrane contactors and systems” The AIChE Annual Meeting, San Francisco., CA, 583.

  [70] Hollowfibermembrane contactors  Alan Gabelmana,    Sun-Tak Hwangb

  Journal of Membrane Science,Volume 159, Issues 1–2, 1 July 1999, Pages 61–106

  [71] Reed, B.W., Klassen, R.A., Jansen, E., Akkerhuis, J.J.,. Bult, B.A, Oesterholt, F.I.H.M. (1994). “Removal of hydrocarbons from wastewater by membrane extraction” The AIChE Spring National Meeting, Atlanta, GA, 17–21.

  [72] Basu, R., Sirkar, K. K. (1991). “Hollow fiber contained liquid membrane separation of citric acid” AIChE Journal., Vol.37(3):383–393.

  [73] Matsumura, M., Mattiasson, B., Holst, O. (1991). “Extractive Bioconversions” New York: Marcel Dekker.

  [74] Brose, D.J. (1993). “Novel Process Technology for Utilization of Fruit and Vegetable Waste” SBIR Phase I Project, Washington, DC:USDA/ CSRC.

  [75] Zhang Qi, E.L. Cussler. (1985). “Microporous hollow fibers for gas absorption: II. Mass transfer across the membrane” Journal of Membrane Science., Vol. 23(3):333–345.

  [76] Mohamed, H. Al-Marzouqi, Muftah, H. El-Naas, Sayed, A.M. Marzouk, Mohamed, Al-Zarooni, A., Nadia Abdullatif, Rami Faiz. (2008). “Modeling of CO2 absorption in membrane contactors” Separation and Purication Technology., Vol. 59: 286—293.

  [77] Wang, K.Y., Chung, Tai-Shung. (2006) “Fabrication of polybenzimidazole (PBI) nanofiltration hollow fiber membranes for removal of chromate” Journal of Membrane Science., Vol.281 (1–2):307–315.

  [78] Geraldes, Vitor., Semi, Viriato., de Pinho, Maria Norberta. (2001). “Flow and mass transfer modelling of nanofiltration” Journal of Membrane Science., Vol.191:  109-128.

  [79] Rahimi, M., Madaeni, S.S., Abbas, K. (2005). “CFD modeling of permeate flux in cross-flow microfiltration membrane” Journal of Membrane Science., Vol.255:23-31.

  [80] Bowen, W.R., Meirion, G., Jones, J.S., Welfoot, N.S. Yousef. (2000). “Predicting salt rejections at nanofiltration membranes using artificial neural networks” Desalination., Vol.129:147-162.

  [81] Grishma, R., Shetty, S.C. (2003). “Predicting membrane fouling during municipal drinking water nanofiltration using artificial neural networks” Journal of Membrane Science., Vol.217:69-86.

  [82] Jain, A.K., Jianchang, Mao., Mohiuddin, K.M. (1996). “Artificial neural networks: a tutorial”  IEEE(Computer)., Vol.28:417-425.

  [83] Kia S.M. (2010).  Soft Computing with Matlab(4 in 1). , Tehran :kian rayane sabz.

   [84] D.J. Nefske, J.A. Wolf Jr, L.J. Howell. (1982). “Structural-acoustic finiteelement analysis of the automobile passenger compartment: A review of current practice” Journal of Sound and Vibration. Vol.80(2):247–266.

  [85] Reddy, J. N. (2004).  Introduction to the Finite Element Method.  USA:Oxford University Press.

   [86] Al-Marzouqi, M.,  El-Naas, M.,  Marzouk, S.,  Abdullatif, N. (2008). “Modeling of chemical absorption of CO2 in membrane contactors”, Separation and Purification Technology Vol.62:499–506.

   

  [87] Boumediene, A., Abdellah L., Brahim G., and Abdessalam,  A. A. (2009). “euro-Fuzzy DC Motor Speed Control Using Particle Swarm Optimization” Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies., Vol.15:1-18.


تحقیق در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, مقاله در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, پروپوزال در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, تز دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, پروژه درباره پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون, رساله دکترا در مورد پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانو فیلتراسیون

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی نانومهندسی شیمی چکیده ساخت غشای نانوفیلتراسیون سرامیکی به منظور جداسازی یون کلرید (مطالعه موردی: میعانات گازی) در این تحقیق، جداسازی یون کلرید با استفاده از غشاء نانوفیلتراسیون دولایه آلومینا-تیتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار ابتدا غشاء دولایه آلومینا-تیتانیا بر پایه نگهدارنده غشایی آلفا آلومینا ساخته شده است. برای ساخت نگهدارنده ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی تولید کربنات کلسیم از محلول کلرید کلسیم به وسیله­ی جذب دی اکسید کربن گازهای خروجی از صنایع به کوشش امین علمداری اثر غلظت دی­اکسید­کربن بر ترسیب گونه‌های کربنات کلسیم و سینتیک ترسیب کربنات کلسیم در غلظت­های مختلف دی­اکسید­کربن گازهای خروجی از کارخانجات با جریان دورریز کلرید کلسیم واحد صنعتی سودا­­ ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه‌ های هیدرولیکی چکیده: رودخانه‌ ها از مهم‌ترین و متداول‌ترین منابع تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی به شمار می‌آیند. این منابع به علت عبور از بسترهای مختلف و ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود نوسانات کیفی زیادی دارند. از اینرو پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها که پدیده‌ای غیر قطعی، تصادفی و تأثیرپذیر از برخی عوامل طبیعی و غیر ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي مکانيک سال 1386 چکيده: در اين پروژه، ورودي‌ها و خروجي‌هاي يک سيستم چند ورودي و چند خروجي غير خطي، براي ايجاد يک مدل ديناميکيِ هوشمند، استفاد

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد «M.Sc» گرايش : خاک و پي بهمن 1393   چکيده : ظرفيت باربري مجاز يا ظرفيت باربري مطمئن عبارت از يک فشار مجازي است که محدوده اط

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کامپیوتر گرایش نرم افزار چکیده در یک شبکه حسگر که یک سیستم توزیع شده فراگیر است، یکی از موارد مورد بحث همگام‌سازی ارتباطات است. یکی از عمده وظایف همگام‌سازی فرآیند‌ها، انحصار متقابل است. الگوریتم‌های جدید ارایه شده در مقایسه با الگوریتم‌ های قدیمی با عدالت بیشتری عمل می‌نمایند. در این پایان‌نامه یک مدل با استفاده از شبکه‌های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکاترونیک چکیده فارسی هدف از این پروژه معرفی یک رویکرد جدید برای عیب یابی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از امواج مکانیکی است که این روش بسیار ارزان تر و آسان تر از روش های دیگری است. که در حال حاضر مشغول به کار هستند. این خطوط معمولا در شرایط محیطی سخت و دور از دسترس و در مسافت های طولانی قرار دارند و استفاده از سیستم ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

ثبت سفارش