پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف

word 5 MB 31790 123
1392 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

  چکیده

  دراین تحقیق شرایط جذب بهینه برای رنگ‌های کاتیونی مورد بررسی قرار گرفته و حذف رنگ بریلیانت‌گرین[1] توسط جاذب طبیعی خاکشیر، مورد بررسی واقع شده است. ابتدا شرایط موثر در میزان حذف بریلیانت‌گرین توسط جاذب ساقه‌ی خاکشیر مورد تحقیق قرار گرفت، سپس با استفاده از روش‌ بالا به پایین(یکی از روش های تهیه نانو مواد)، اندازه‌ی قطعات جاذب استفاده‌شده به صورت ذرات نانو (نانوژل) تبدیل شد و به عنوان جاذب استفاده گردید. بعد از عملیات حذف رنگ، قابلیت جذب جاذب در هردو حالت ابعاد میکرو و ابعاد نانو بررسی و مقایسه گردید. ذرات جاذب توسط روشهای آنالیز دستگاهی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM) و روبشی(TEM) مورد ارزیابی قرار ‌گرفت. برای افزایش بازدهی فرآیند، توجه کار بر مقاومت‌های انتقال جرم معطوف شد و با استفاده از آسیاب فوق ریز کننده‌ی دیسکی، مقاومت انتقال جرم در رسیدن ماده‌ی جذب‌شونده از سطح جاذب به سایت‌های فعال، از بین رفت. فرآیند جذب با استفاده از‌ایزوترم‌های فرندلیچ، لانگمیر وتمکین بررسی شد که‌ایزوترم لانگمیر از بین‌ایزوترم‌های مورد بررسی، به‌خوبی فرآیند جذب با هردو شکل از جاذب را توصیف کرد. همچنین سنتیک جذب نیز برای جذب سطحی در‌این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که شامل مدل سنتیک شبه درجه اول، دوم، بنگهام و نفوذ درون ذره ای بود که نتیجه‌ی آن پیروی از مدل درجه‌ی دوم بود. نتایج‌این تحقیق مشخص کرد که عمل جذب در5=pH بهتر صورت می‌گیرد، زمان تماس بهینه برای جاذب خاکشیر در ابعاد میکرو25 دقیقه وبرای ابعاد نانوژل 4 دقیقه بدست آمد، و مقدار دُز جاذب در شکل میکرو و نانو تفاوتی با هم نکرد و برای ابعاد میکرو gr/lit3 و شکل نانوژل gr/lit 30 بود، غلظت بهینه‌ برای حذف نیز ppm20 و ppm25 بدست آمد. مقدار حذف رنگ برای شکل نانوژل بسیار خوب و در حدود 98% و برای ابعاد میکرو، مقدار درصد حذف درحدود 89% حاصل شد.

   

  کلید واژه‌ها: ‌ایزوترم جذب، پسماند‌ کشاورزی، جاذب ارزان، جذب سطحی، حذف رنگ، نانوژل.

   

  1-1   مقدمه

  در چند سال اخیر، توسعه‌ی پایدار و توجه به نسل‌اینده، باعث شده‌است تا محققان بر روی روش‌هایی کار کنند که به کمک آن‌ها تخریب‌های زیست محیطی را کاهش داده و گسترش آلودگی‌ها کمتر شود، اما هرچه صنایع گسترده‌تر و بزرگتر می‌شوند، آلودگی‌های ناشی از فعالیت آن‌ها محیط‌‌زیست را بیشتر تهدید می‌کند.

  رنگ‌ها یک دسته مهم از آلاینده‌ها می‌باشند که می‌تو‌اند توسط چشم انسان تشخیص داده‌شوند. هرچند که ادر منابع آب با ارزش باید اجتناب شود، با‌این حال، برای حل‌این مشکل فن آوری‌های مختلف و فرآیندهای مختلفی به کار برده می‌شوند. با‌این حال در میان روش‌های مختلفی که برای حذف رنگ وجود دارد، جذب سطحی جایگاه برجسته ای به خود گرفته‌است. تقاضا برای روش‌های کارآمد و کم هزینه برای جذب در حال رشد است و اهمیت جاذب‌های ارزان قیمت[1] برای جایگزینی با جاذب‌های گران را افزایش داده‌است[1].

   بررسی‌های جامع بر ادبیات کارهای گذشته نشان می‌دهد که جاذب‌های ارزان قیمت علاوه بر‌اینکه در دسترس باید باشند، بایستی ظرفیت جذب بالایی را نیز از خود نشان‌دهند. در کارهای گذشته بر شرایط بهینه‌ی جذب و نوع ماده‌ی جذب شده و شرایط محیط‌های مناسب برای جذب و قابلیت تبدیل شدن جاذب مورد نظر به کربن فعال، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است[1].

  انتشار آلودگی‌های رنگی به داخل آب‌های سطحی و زیر زمینی نیز مشکلات عمده ای بوجود آورده‌است. صنایع نساجی، مسئول رهاسازی رنگ‌های گوناگون به داخل منابع طبیعی آب‌ها هستند، دلیل آن را می‌توان در نبود بازدهی

   

  کافی در تکنیک‌های رنگ رزی دانست. بیش از 15% رنگ‌ها ممکن است موقع استفاده از رنگ‌های واکنشی مستقیما وارد آب شوند[2].

  در عملیات جذب سطحی انتقال یک جزء از فاز گاز یا مایع به سطح جامد صورت می‌گیرد. از کاربرد‌های‌این فرایند می‌توان به رنگبری شربت قند و تصفیه روغن‌های صنعتی یا خوراکی و حذف مواد آلاینده از هوا یا مخلوط گازهای دیگر اشاره کرد. شکل 1-1. نمودار خوشه ای تقسیم بندی کلی مواد آلاینده را نشان می‌دهد.

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  واژه جذب سطحی برای تشریح‌این حقیقت بکار می‌رود که غلظت مولکول‌های جذب شده در سطح تماس جامد بیشتر از فاز گاز یا محلول است. جذب روی یک سطح جامد به علت نیروی جاذبه اتم‌ها یا مولکول‌ها در سطح آن جامد است. در عمل جذب سطحی نیروهای مختلفی اعم از فیزیکی و شیمیایی مؤثرند و مقدار آن بستگی به طبیعت ماده جذب شده و جسم جاذب دارد و به‌این دلیل می‌توان مثلا ماده ای را که در یک مخلوط وجود دارد جدا نمود[3, 4].

  چند مثال که در ادامه بیان شده‌، نمایانگر طبیعت عمومی‌جداسازی‌ها خواهد بود و کاربرد‌های اصلی آن را نشان می‌دهد. در حالت جداسازی‌های گازی از فرایند جذب، در رطوبت زدائی‌ها هوای خشک و دیگر گازها، بوزدائی و جداسازی ناخالصی‌ها از گازهای صنعتی مثل دی اکسید کربن، بازیابی حلال‌های پر ارزش از محلول رقیق آن‌ها با هوا یا گاز‌های دیگر، و جداسازی مخلوطی از هیدرو کربن‌های گازی مانند مخلوطی از متان، اتیلن، اتان، پروپیلن و پروپان استفاده می‌شود[5].

   از فرایند‌های جداسازی مایع می‌توان رطوبت زدائی بنزین، رنگ زدائی محصولات نفتی و محلول‌های آبکی قندی، بوزدائی و طعم زدائی آب، و جداسازی هیدرو کربن‌های آروماتیکی و پارافینی، را نام برد که هر کدام از‌این موارد در صنعت کاربرد وسیعی داشته و بنا به مورد و شرایط محدوده کاری از آن استفاده می‌شود. علاوه بر موارد ذکر شده، جذب رنگ در صنایع مختلفی جزو فرآیند‌های مطلوب بوده‌که کارهایی نیز در جهت افزایش انتقال رنگ از فاز محلول به سلولز انجام شده، از جمله‌ی کاربرد‌های‌این فرآیند در تولید کاغذهای رنگی و صنایع نساجی می‌توان اشاره کرد[6].

  این عملیات‌ها همه از‌این جهت مشابه هستند که در آن‌ها مخلوطی که باید تفکیک شود با یک فاز نامحلول دیگر تماس حاصل می‌نماید (مانند جذب جامد) و پخش نامساوی مواد اولیه بین فاز جذب شده روی سطح جامد و توده سیال موجب جداسازی می‌شود[7].

  Abstract:

     In this work, the removal of cationic dyes from aquous solution is conducted. The adsorption is used for the removal of a particular basic dye from an aqueous solution, known as Brilliant Green (BG), by means of a natural agricultural waste material. The natural agriculture waste used in this work was Descronia Sophia. Then the top-down methods are used for absorbent to convert in Nano scale (Nano gel). After removing process, adsorbents capability in both micro and Nano scale was studied. Adsorbent particles were evaluated by means of Fourier transform infrared device analysis (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and Transmission Electron Microscope (TEM). To increase efficient of adsorption, the attention was focused on mass transfer resistances by super disk milling machine. The mass transfer resistance in transferring the absorbent from surface of adsorbent to active sites was eliminated. Equilibrium isotherms for the adsorption of BG on DS and Nano gel of DS were analyzed by Freundlich, Langmuir and Temkin isotherm models using non-linear regression technique. Langmuir isotherm was found to best representing the data for BG adsorption on all the adsorbents. To describe the adsorption mechanism, kinetic models such as pseudo-first order, pseudo-second-order and the intra particle diffusion were applied. The pseudo-second-order diffusion model showed good fit for data. Maximum dye removal for both shape of adsorbents was at pH=5 and the best contact time in first shape of DS (micro) are 25 min and for Nano gel was 4 min, dosage of adsorbents in micro form of adsorbent was 0.3gr.lit-1 and for Nano gel form was 3gr.lit-1. The optimum dye concentration for first shape of adsorbent was 20ppm and for Nano gel form of adsorbent was 25ppm. For Nano gel form of adsorbent, the removal efficiency for Nano gel form of adsorbent was about 98% and for micro scale reached to 89%.

  Keywords: Cationic Dye, Agriculture Waste, Low Cost Adsorbent, Adsorption, Dye Removal, Nano Gel.

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و تئوری تحقیق... 1

  1-1 مقدمه. 1

  1-2  انواع جذب... 3

  1-3 طبیعت جاذب‌ها 4

  1-4  جاذب‌ها 4

  1-5 عوامل تأثیرگذار بر روی قدرت جذب یک جاذب... 5

  1-5-1 سطح تماس.... 5

  1-5-2 غلظت... 7

  1-5-3 دما 7

  1-5-4 نوع ماده جذب شده و جاذب... 7

  1-5-5 حالت ماده جذب شده و جاذب... 7

  1-6 ذغال‌های رنگ بر. 7

  1-7  کربن فعال.. 8

  1-8  روش‌های فعالسازی.. 9

  1-8-1 روش فعالسازی فیزیکی.. 9

  1-8-2 روش فعالسازی شیمیایی: 10

  1-9  تئوری رنگ‌ها و جذب رنگ... 12

  1-10   اساس کار دستگاه اسپکتروسکوپ‏... 13

  1-10-1 اسپکتروفتومتر نور مرئی.. 13

  1-10-2 اجزاء دستگاه ‏ 13

  1-10-3 طرز تعیین غلظت یک ماده توسط اسپکتروفتومتر. 15

  1-11   رنگ‌ها و خواص آن‌ها 16

  1-11-1 رنگ‌های اسیدی یا آنیونی.. 16

  1-11-2 رنگ‌های بازی یا کاتیونی.. 16

  1-11-3 رنگ‌های خنثی.. 17

  1-12   ایزوترم‌های جذب... 18

  1-12-1 ایزوترم فرندلیچ.. 18

  1-12-2 مدل‌ایزوترم لانگمیر. 19

  1-12-3 مدل‌ایزوترم BET.. 20

  1-12-4 مدل‌ایزوترم دوبین-رادوشکویچ.. 21

  1-12-5 ایزوترم تمکین.. 22

  1-12-6 مدل‌ایزوترم توس.... 22

  1-12-7 مدل‌ایزوترم سیپز. 22

  1-12-7 رادکه-پراودنیتز. 23

  1-13   تخمین پارامترهای‌ایزوترم جذب با استفاده از خطی‌سازی: 23

  1-14   تصفیه آب... 24

  1-15   جذب سطحی.. 24

  1-16   کاربرد‌های فرآیند جذب سطحی در صنعت تصفیه آب... 26

  1-17   اهداف تحقیق.. 27

  فصل دوم: مروری بر سوابق مطالعاتی و پژوهشی... 29

  2-1  مروری بر تحقیقات انجام شده در حذف آلاینده، بخصوص رنگ‌ها از محیط‌های آبی.. 29

  2-2 انواع جاذب‌ها 30

  2-2-1   استفاده از جاذب‌های سنتزی.. 30

  2-2-2   استفاده از جاذب‌های طبیعی.. 31

  2-3  حذف رنگ‌های کاتیونی و آنیونی.. 32

  2-4  روش‌های تبدیل مواد به جاذب کربنی.. 34

  2-5 نانوبیوکامپوزیت سلولز باکتریایی/سیلیکا جایگزین سلولزهای گیاهی.. 38

  2-6 استفاده از جاذب‌های گیاهی و ارزان قیمت به جای جاذب‌های گران.. 39

  فصل سوم: مواد و روش‌ها 41

  3-1 جاذب به کار رفته برای جذب در‌این تحقیق.. 41

  3-2 ترکیبات شیمیایی.. 42

  3-3 فرمول شیمیایی آلاینده‌ی رنگی به کار رفته. 42

  3-4 شکل مولکولی.. 43

  3-5  نانو فیبر سلولز. 43

  3-6 شرایط آزمایشگاه : 45

  3-7 تجهیزات و دستگاه‌ها 46

  3-8  مواد لازم. 46

  3-9 روش آماده‌سازی جاذب... 48

  3-9-1   تهیه‌ی جاذب و مش بندی آن.. 48

  3-9-2 تهیه جاذب خاکشیر در ابعاد نانو با استفاده از آسیاب فوق ریز کننده‌ی دیسکی.. 48

  3-10   تهیه‌ی محلول رنگ به عنوان پساب رنگی.. 49

  3-11   مراحل بهینه‌کردن جذب... 50

  3-12   بررسی‌های جاذب به کار رفته. 50

  3-13-1 شکل شناسی ذرات(ریخت شناسی) 50

  3-13-2 بررسی گونه‌های موجود در ساختار با استفاده از آزمون FTIR.. 51

  3-13-3 روش جداسازی رنگ بریلیانت‌گرین.. 51

  3-13-4 روش تعیین غلظت رنگ در محیط آبی.. 52

  3-13   روش محاسبه‌ی میزان حذف.. 53

  3-14بررسی و تعیین‌ایزوترم یا‌ایزوترم‌های جذبی حاکم بر فرآیند جذب... 54

  3-15   بررسی سنتیک جذب... 54

  3-16-1 مدل سنتیک شبه درجه اول.. 54

  3-16-2 مدل سنتیک شبه درجه دوم. 55

  3-16-3 مدل سنتیک نفوذ درون ذره‌ای.. 56

  3-16-4 مدل سنتیک بنگهام. 56

  فصل چهارم: نتایج آزمایشگاهی... 57

  4-1 بهینه‌کردن جاذب... 57

  4-1-1   انتخاب pH بهینه. 57

  4-1-2 زمان تماس.... 59

  4-1-3   مقدار گرم جاذب(دُز جاذب) 60

  4-1-4 غلظت اولیه‌ی محلول.. 62

  4-1-5 بررسی دما 63

  4-1-6  دور همزن.. 64

  4-1-7 اسیدی‌کردن جاذب... 65

  4-1-8   تأثیر اندازه جاذب بر میزان حذف.. 66

  4-2 ایزوترم‌های حاکم بر فرآیند جذب... 67

  4-2-1 مدل فرندلیچ.. 67

  4-2-2 مدل‌ایزوترم لانگمیر. 68

  4-2-3   ایزوترم تمکین.. 70

  4-2-4 نانوژل و جداسازی آن از محیط آبی پس از فرآیند حذف.. 71

  4-3  شکل‌‌شناسی (شکل‌شناسی یا ریخت‌شناسی جاذب) 72

  4-4  آزمایش FTIR برای بررسی گونه‌های موجود در ساختمان شیمیایی جاذب... 78

  4-5 تخمین پارامتر‌های ترمودینامیکی.. 82

  4-5-1 مدل سنتیک شبه درجه اول.. 82

  4-5-2   مدل سنتیک شبه درجه دوم. 82

  4-5-3   مدل نفوذ درون ذره‌ای.. 83

  4-5-4   مدل بنگهام. 84

  4-6 مقایسه جداسازی رنگ بریلیانت‌گرین از محلول آبی با استفاده از جاذب‌های مشابه با شرایط یکسان.. 86

  4-7 بررسی مقاومت‌های انتقال جرم. 87

  فصل پنجم: نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات... 90

  5-1 نتیجه‌گیری.. 90

  5-2 پیشنهادت... 92

  مراجع:    93

  پیوست 1. فهرست اسامی‌لاتین.. 100

  پیوست 2. کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفوتومتر. 103

  پیوست 3. شبیه سازی جذب... 104

  پیوست 4. گرمای جذب و تغییرات انرژی آزاد گیبس و تغییرات آنتروپی   105

  منبع:

   

  [1]    V. K. Gupta and Suhas, "Application of low-cost adsorbents for dye removal--a review," J Environ Manage, vol. 90, pp. 2313-42, Jun 2009.

  [2]    T. Robinson, B. Chandran, and P. Nigam, "Removal of dyes from an artificial textile dye effluent by two agricultural waste residues, corncob and barley husk," Environ Int, vol. 28, pp. 29-33, 2002.

  [3]    B. Crittenden and W. J. Thomas, Adsorption Technology & Design: Elsevier Science, 1998.

  [4]    S. D. Faust and O. M. Aly, Adsorption processes for water treatment: Butterworth, 1987.

  [5]    M. Suzuki, Adsorption engineering: Kodansha, 1990.

  [6]    T. G. M. van de Ven, K. Saint-Cyr, and M. Allix, "Adsorption of toluidine blue on pulp fibers," Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 294, pp. 1-7, 2007.

  [7]    T.-Q. Yuan and R.-C. Sun, "Chapter 7.3 - Modification of Straw for Activated Carbon Preparation and Application for the Removal of Dyes from Aqueous Solutions," in Cereal Straw as a Resource for Sustainable Biomaterials and Biofuels, ed Amsterdam: Elsevier, 2010, pp. 239-252.

  [8]    B. Bird, W. Stewart, and E. Lightfoot, Transport Phenomena, Revised 2nd Edition: John Wiley & Sons, Inc., 2006.

  [9]    Y. Matsui, N. Ando, T. Yoshida, R. Kurotobi, T. Matsushita, and K. Ohno, "Modeling high adsorption capacity and kinetics of organic macromolecules on super-powdered activated carbon," Water Res, vol. 45, pp. 1720-8, Feb 2011.

  [10]  R. E. Treybal, Mass-transfer operations: McGraw-Hill, 1980.

  [11]  M. Toor and B. Jin, "Adsorption characteristics, isotherm, kinetics, and diffusion of modified natural bentonite for removing diazo dye," Chemical Engineering Journal, vol. 187, pp. 79-88, 2012.

  [12]  H. Treviño-Cordero, L. G. Juárez-Aguilar, D. I. Mendoza-Castillo, V. Hernández-Montoya, A. Bonilla-Petriciolet, and M. A. Montes-Morán, "Synthesis and adsorption properties of activated carbons from biomass of Prunus domestica and Jacaranda mimosifolia for the removal of heavy metals and dyes from water," Industrial Crops and Products, vol. 42, pp. 315-323, 2013.

  [13]  I. Ali, M. Asim, and T. A. Khan, "Low cost adsorbents for the removal of organic pollutants from wastewater," Journal of Environmental Management, vol. 113, pp. 170-183, 2012.

  [14]  M. S. Sajab, C. H. Chia, S. Zakaria, and P. S. Khiew, "Cationic and anionic modifications of oil palm empty fruit bunch fibers for the removal of dyes from aqueous solutions," Bioresour Technol, vol. 128, pp. 571-577, 2013.

  [15]  P. S. Suchithra, L. Vazhayal, A. Peer Mohamed, and S. Ananthakumar, "Mesoporous organic-inorganic hybrid aerogels through ultrasonic assisted sol-gel intercalation of SiO2-PEG in bentonite for effective removal of dyes, volatile organic pollutants and petroleum products from aqueous solution," Chemical Engineering Journal.

  [16]  م. سعیدی, "بررسی جذب فنل از آب آلوده به کمککربن فعال و کربن پوست بادام و گردو," علوم و تکنولوژی محیط زیست, vol. 10, زمستان 87 1387.

  [17]  F. A. Batzias and D. K. Sidiras, "Simulation of methylene blue adsorption by salts-treated beech sawdust in batch and fixed-bed systems," J Hazard Mater, vol. 149, pp. 8-17, Oct 1 2007.

  [18]  ر. ع. زاده and س. م. برقعی, "استفاده از کربن فعال گرانولی در فرآیند کربن زیستی به منظور حذف مواد آلی و رنگ پساب های صنایع نساجی," مهندسی شیمی‌ایران, vol. 2, 1387.

  [19]  C. Bauer, P. Jacques, and A. Kalt, "Photooxidation of an azo dye induced by visible light incident on the surface of TiO2," Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, vol. 140, pp. 87-92, 4/13/ 2001.

  [20]  M. Arami, N. Y. Limaee, N. M. Mahmoodi, and N. S. Tabrizi, "Equilibrium and kinetics studies for the adsorption of direct and acid dyes from aqueous solution by soy meal hull," Journal of Hazardous Materials, vol. 135, pp. 171-179, 2006.

  [21]  M. Asadullah, M. Asaduzzaman, M. S. Kabir, M. G. Mostofa, and T. Miyazawa, "Chemical and structural evaluation of activated carbon prepared from jute sticks for Brilliant Green dye removal from aqueous solution," Journal of Hazardous Materials, vol. 174, pp. 437-443, 2010.

  [22]  A. Mittal, J. Mittal, A. Malviya, and V. K. Gupta, "Adsorptive removal of hazardous anionic dye “Congo red” from wastewater using waste materials and recovery by desorption," Journal of Colloid and Interface Science, vol. 340, pp. 16-26, 2009.

  [23]  A. P. Vieira, S. A. A. Santana, C. W. B. Bezerra, H. A. S. Silva, J. A. P. Chaves, J. C. P. Melo, et al., "Removal of textile dyes from aqueous solution by babassu coconut epicarp (Orbignya speciosa)," Chemical Engineering Journal, vol. 173, pp. 334-340, 2011.

  [24]  V. V. Panic, Z. P. Madzarevic, T. Volkov-Husovic, and S. J. Velickovic, "Poly(methacrylic acid) based hydrogels as sorbents for removal of cationic dye basic yellow 28: Kinetics, equilibrium study and image analysis," Chemical Engineering Journal, vol. 217, pp. 192-204, 2013.

  [25]  ش. س and ق. ک. گ, "استفاده از فرآیند جذب سطحی در تصفیه آب," نشریه علمی فنی واجتماعی آب و محیط زیست, vol. 20, 1375.

  [26]  T. L. Bergman, F. P. Incropera, A. S. Lavine, and D. P. DeWitt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer: Wiley, 2011.

  [27]  "8-Specialised and advanced water treatment processes," in Water Supply (Fifth Edition), C. T. Alan, Bsc, Fice, Fciwem, D. R. Don, Dic, et al., Eds., ed London: Butterworth-Heinemann, 2000, pp. 370-XX.

  [28]  "استاندارد خروجی فاضلاب ها," د. م. ز. انسانی, Ed., ed.‌ایران: سازمان محیط زیست کشور-معاونت تحقیقاتی, 1373.

  [29]  I. Bazin, A. Ibn Hadj Hassine, Y. Haj Hamouda, W. Mnif, A. Bartegi, M. Lopez-Ferber, et al., "Estrogenic and anti-estrogenic activity of 23 commercial textile dyes," Ecotoxicology and Environmental Safety.

  [30]  E. Forgacs, T. Cserhati, and G. Oros, "Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review," Environ Int, vol. 30, pp. 953-71, Sep 2004.

  [31]  C. I. Pearce, J. R. Lloyd, and J. T. Guthrie, "The removal of colour from textile wastewater using whole bacterial cells: a review," Dyes and Pigments, vol. 58, pp. 179-196, 2003.

  [32]  V. Naghashi, M. Parvini, and S. H. Zavvar Mousavi Niaki, "Application of low cost Adsorbents for Cationic Dye removal, A review " The first National Conference of new technologies in chemical and chemical engineering, vol. 1, pp. 212-224, 2012.

  [33]  V. S. Mane, I. Deo Mall, and V. Chandra Srivastava, "Kinetic and equilibrium isotherm studies for the adsorptive removal of Brilliant Green dye from aqueous solution by rice husk ash," Journal of Environmental Management, vol. 84, pp. 390-400, 2007.

  [34]  J.-S. Wu, C.-H. Liu, K. H. Chu, and S.-Y. Suen, "Removal of cationic dye methyl violet 2B from water by cation exchange membranes," Journal of Membrane Science, vol. 309, pp. 239-245, 2008.

  [35]  S. Wang, H. Li, S. Xie, S. Liu, and L. Xu, "Physical and chemical regeneration of zeolitic adsorbents for dye removal in wastewater treatment," Chemosphere, vol. 65, pp. 82-87, 2006.

  [36]  G. Ji, W. Bao, G. Gao, B. An, H. Zou, and S. Gan, "Removal of Cu (II) from Aqueous Solution Using a Novel Crosslinked Alumina-Chitosan Hybrid Adsorbent," Chinese Journal of Chemical Engineering, vol. 20, pp. 641-648, 2012.

  [37]  N. M. Mahmoodi, F. Najafi, and A. Neshat, "Poly (amidoamine-co-acrylic acid) copolymer: Synthesis, characterization and dye removal ability," Industrial Crops and Products, vol. 42, pp. 119-125, 2013.

  [38]  V. Sivasankar, S. Rajkumar, S. Murugesh, and A. Darchen, "Tamarind (Tamarindus indica) fruit shell carbon: A calcium-rich promising adsorbent for fluoride removal from groundwater," Journal of Hazardous Materials, vol. 225–226, pp. 164-172, 2012.

  [39]  M. Visa, "Tailoring Fly Ash activated with Bentonite as adsorbent for Complex Wastewater treatment," Applied Surface Science.

  [40]  J. Sánchez-Martín, J. Beltrán-Heredia, and J. Gragera-Carvajal, "Caesalpinia spinosa and Castanea sativa tannins: A new source of biopolymers with adsorbent capacity. Preliminary assessment on cationic dye removal," Industrial Crops and Products, vol. 34, pp. 1238-1240, 2011.

  [41]  S. Dawood and T. K. Sen, "Removal of anionic dye Congo red from aqueous solution by raw pine and acid-treated pine cone powder as adsorbent: Equilibrium, thermodynamic, kinetics, mechanism and process design," Water Research, vol. 46, pp. 1933-1946, 2012.

  [42]  M. C. Somasekhara Reddy, L. Sivaramakrishna, and A. Varada Reddy, "The use of an agricultural waste material, Jujuba seeds for the removal of anionic dye (Congo red) from aqueous medium," Journal of Hazardous Materials, vol. 203–204, pp. 118-127, 2012.

  [43]  M. R. Perez-Gregorio, M. S. Garcia-Falcon, E. Martinez-Carballo, and J. Simal-Gandara, "Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from organic solvents by ashes wastes," J Hazard Mater, vol. 178, pp. 273-81, Jun 15 2010.

  [44]  E. Alver and A. Ü. Metin, "Anionic dye removal from aqueous solutions using modified zeolite: Adsorption kinetics and isotherm studies," Chemical Engineering Journal, vol. 200–202, pp. 59-67, 2012.

  [45]  Y. Li, B. Gao, T. Wu, B. Wang, and X. Li, "Adsorption properties of aluminum magnesium mixed hydroxide for the model anionic dye Reactive Brilliant Red K-2BP," J Hazard Mater, vol. 164, pp. 1098-104, May 30 2009.

  [46]  M. Yagub, T. Sen, and H. M. Ang, "Removal of organic contaminants by natural pine cone and pine leaves as adsorbent," 2011.

  [47]  A. S. Franca, L. S. Oliveira, and M. E. Ferreira, "Kinetics and equilibrium studies of methylene blue adsorption by spent coffee grounds," Desalination, vol. 249, pp. 267-272, 11/30/ 2009.

  [48]  G. O. El-Sayed, "Removal of methylene blue and crystal violet from aqueous solutions by palm kernel fiber," Desalination, vol. 272, pp. 225-232, 5/3/ 2011.

  [49]  Y. Bulut and H. Aydın, "A kinetics and thermodynamics study of methylene blue adsorption on wheat shells," Desalination, vol. 194, pp. 259-267, 6/10/ 2006.

  [50]  D. Kavitha and C. Namasivayam, "Experimental and kinetic studies on methylene blue adsorption by coir pith carbon," Bioresource Technology, vol. 98, pp. 14-21, 1// 2007.

  [51]  Y. C. Sharma, Uma, and S. N. Upadhyay, "Removal of a Cationic Dye from Wastewaters by Adsorption on Activated Carbon Developed from Coconut Coir," Energy & Fuels, vol. 23, pp. 2983-2988, 2009/06/18 2009.

  [52]  G. Annadurai, R.-S. Juang, and D.-J. Lee, "Use of cellulose-based wastes for adsorption of dyes from aqueous solutions," Journal of Hazardous Materials, vol. 92, pp. 263-274, 2002.

  [53]  G. McKay, G. Ramprasad, and P. Pratapa Mowli, "Equilibrium studies for the adsorption of dyestuffs from aqueous solutions by low-cost materials," Water, Air, and Soil Pollution, vol. 29, pp. 273-283, 1986/07/01 1986.

  [54]  F. Ferrero, "Dye removal by low cost adsorbents: Hazelnut shells in comparison with wood sawdust," Journal of Hazardous Materials, vol. 142, pp. 144-152, 2007.

  [55]  U. J. Etim, S. A. Umoren, and U. M. Eduok, "Coconut Coir Dust as A Low Cost Adsorbent for the Removal of Cationic Dye from Aqueous Solution," Journal of Saudi Chemical Society, 2012.

  [56]  V. S. Mane, I. D. Mall, and V. C. Srivastava, "Use of bagasse fly ash as an adsorbent for the removal of brilliant green dye from aqueous solution," Dyes and Pigments, vol. 73, pp. 269-278, 2007.

  [57]  Y. Kismir and A. Z. Aroguz, "Adsorption characteristics of the hazardous dye Brilliant Green on Saklıkent mud," Chemical Engineering Journal, vol. 172, pp. 199-206, 2011.

  [58]  V. S. Mane and P. V. V. Babu, "Studies on the adsorption of Brilliant Green dye from aqueous solution onto low-cost NaOH treated saw dust," Desalination, vol. 273, pp. 321-329, 2011.

  [59]  S. R. Shirsath, A. P. Patil, R. Patil, J. B. Naik, P. R. Gogate, and S. H. Sonawane, "Removal of Brilliant Green from wastewater using conventional and ultrasonically prepared poly(acrylic acid) hydrogel loaded with kaolin clay: A comparative study," Ultrasonics Sonochemistry, 2012.

  [60]  M. Ghaedi, S. Hajati, B. Barazesh, F. Karimi, and G. Ghezelbash, "Saccharomyces cerevisiae for the biosorption of basic dyes from binary component systems and the high order derivative spectrophotometric method for simultaneous analysis of Brilliant green and Methylene blue," Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol. 19, pp. 227-233, 2013.

  [61]  B. K. Nandi, A. Goswami, and M. K. Purkait, "Removal of cationic dyes from aqueous solutions by kaolin: Kinetic and equilibrium studies," Applied Clay Science, vol. 42, pp. 583-590, 2009.

  [62]  Y. Khambhaty, K. Mody, and S. Basha, "Efficient removal of Brilliant Blue G (BBG) from aqueous solutions by marine Aspergillus wentii: Kinetics, equilibrium and process design," Ecological Engineering, vol. 41, pp. 74-83, 2012.

  [63]  N. Gupta, A. K. Kushwaha, and M. C. Chattopadhyaya, "Adsorption studies of cationic dyes onto Ashoka (Saraca asoca) leaf powder," Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, vol. 43, pp. 604-613, 2012.

  [64]  A. Bhatnagar and M. Sillanpää, "Utilization of agro-industrial and municipal waste materials as potential adsorbents for water treatment—A review," Chemical Engineering Journal, vol. 157, pp. 277-296, 2010.

  [65]  R. Dastjerdi and M. Montazer, "A review on the application of inorganic nano-structured materials in the modification of textiles: Focus on anti-microbial properties," Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 79, pp. 5-18, 2010.

  [66]  C. P. Poole and F. J. Owens, Introduction to Nanotechnology: John Wiley & Sons, 2003.

  [67]  ستاد, ویژه, توسعه, فناوری, and نانو, "ستاد ویژه توسعه فناوری نانو," Polymers, vol. 90, pp. 413-418, 2012, Sep.

  [68]  M. F. Abou Taleb, D. E. Hegazy, and S. A. Ismail, "Radiation synthesis, characterization and dye adsorption of alginate–organophilic montmorillonite nanocomposite," Carbohydrate Polymers, vol. 87, pp. 2263-2269, 2012.

  [69]  N. Gupta, A. K. Kushwaha, and M. C. Chattopadhyaya, "Adsorptive removal of Pb2+, Co2+ and Ni2+ by hydroxyapatite/chitosan composite from aqueous solution," Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, vol. 43, pp. 125-131, 2012.

  [70]  D. H. Yousefi, "Nano Novin Polymer Product list," Nano Novin Polymer Science base Co, Sari-Mazandaran, Iran2011.

  [71]  N. M. Mahmoodi, B. Hayati, M. Arami, and C. Lan, "Adsorption of textile dyes on Pine Cone from colored wastewater: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies," Desalination, vol. 268, pp. 117-125, 2011.

  [72]  N. M. Mahmoodi, F. Najafi, S. Khorramfar, F. Amini, and M. Arami, "Synthesis, characterization and dye removal ability of high capacity polymeric adsorbent: Polyaminoimide homopolymer," Journal of Hazardous Materials, vol. 198, pp. 87-94, 2011.

  [73]  N. M. Mahmoodi, B. Hayati, and M. Arami, "Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies of ternary system dye removal using a biopolymer," Industrial Crops and Products, vol. 35, pp. 295-301, 2012.

  [74]  N. M. Mahmoodi and F. Najafi, "Preparation of surface modified zinc oxide nanoparticle with high capacity dye removal ability," Materials Research Bulletin, vol. 47, pp. 1800-1809, 2012.

  [75]  C. P. Kaushik, R. Tuteja, N. Kaushik, and J. K. Sharma, "Minimization of organic chemical load in direct dyes effluent using low cost adsorbents," Chemical Engineering Journal, vol. 155, pp. 234-240, 2009.

  [76]  H. Ramadan, A. Ghanem, and H. El-Rassy, "Mercury removal from aqueous solutions using silica, polyacrylamide and hybrid silica-polyacrylamide aerogels," Chemical Engineering Journal, vol. 159, pp. 107-115, 2010.

  [77]  N. Kannan and M. M. Sundaram, "Kinetics and mechanism of removal of methylene blue by adsorption on various carbons—a comparative study," Dyes and pigments, vol. 51, pp. 25-40, 2001.

  [78]  V. J. P. Poots, G. McKay, and J. J. Healy, "The removal of acid dye from effluent using natural adsorbents—I peat," Water Research, vol. 10, pp. 1061-1066, 1976.

  [79]  V. J. P. Poots, G. McKay, and J. J. Healy, "The removal of acid dye from effluent using natural adsorbents—II Wood," Water Research, vol. 10, pp. 1067-1070, 1976.

  [80]  C. Namasivayam and N. Kanchana, "Waste banana pith as adsorbent for color removal from wastewaters," Chemosphere, vol. 25, pp. 1691-1705, 1992.

  [81]  V. K. Gupta, A. Mittal, L. Kurup, and J. Mittal, "Adsorption of a hazardous dye, erythrosine, over hen feathers," Journal of Colloid and Interface Science, vol. 304, pp. 52-57, 12/1/ 2006.

  [82]  T.-C. Hsu, C.-C. Yu, and C.-M. Yeh, "Adsorption of Cu2+ from water using raw and modified coal fly ashes," Fuel, vol. 87, pp. 1355-1359, 6// 2008.

  [83]  M. A. M. Salleh, D. K. Mahmoud, W. A. W. A. Karim, and A. Idris, "Cationic and anionic dye adsorption by agricultural solid wastes: A comprehensive review," Desalination, vol. 280, pp. 1-13, 2011.

  [84]  A. A. Paul Langan(Principal Investigator), G. Bellesia, and A. Bradbury, "Making Fuels from Plants," Los Alamos, USA, Poster2012 2012.

  [85]  D. Okuno, T. Iwase, K. Shinzawa-Itoh, S. Yoshikawa, and T. Kitagawa, "FTIR detection of protonation/deprotonation of key carboxyl side chains caused by redox change of the Cu(A)-heme a moiety and ligand dissociation from the heme a3-Cu(B) center of bovine heart cytochrome c oxidase," J Am Chem Soc, vol. 125, pp. 7209-18, Jun 18 2003.

  [86]  K. Hadjiivanov, J. Lamotte, and J.-C. Lavalley, "FTIR Study of Low-Temperature CO Adsorption on Pure and Ammonia-Precovered TiO2 (Anatase)," Langmuir, vol. 13, pp. 3374-3381, 1997/06/01 1997.

  [87]  E. Mendelovici, R. L. Frost, and J. T. Kloprogge, "Modification of Chrysotile Surface by Organosilanes: An IR-Photoacoustic Spectroscopy Study," J Colloid Interface Sci, vol. 238, pp. 273-278, Jun 15 2001.

  [88]  J. J. van Thor, N. Fisher, and P. R. Rich, "Assignments of the Pfr-Pr FTIR difference spectrum of cyanobacterial phytochrome Cph1 using 15N and 13C isotopically labeled phycocyanobilin chromophore," J Phys Chem B, vol. 109, pp. 20597-604, Nov 3 2005.

  [89]  J. M. Smith, H. Van Ness, and M. M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics: McGraw-Hill Education, 2005.

  [90]  V. C. Srivastava, M. M. Swamy, I. D. Mall, B. Prasad, and I. M. Mishra, "Adsorptive removal of phenol by bagasse fly ash and activated carbon: Equilibrium, kinetics and thermodynamics," Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 272, pp. 89-104, 2006.


تحقیق در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, مقاله در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, پروپوزال در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, تز دکترا در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, پروژه درباره پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, گزارش سمینار در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف, رساله دکترا در مورد پایان نامه استفاده از ساقه‌ ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌ های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) چکیده روش جذب سطحی از روشهای موثر در حذف فلزات و از جمله فلز نیکل می باشد. در این تحقیق از شلتوک برنج اصلاح شده بازی به عنوان ماده جاذب استفاده شده است. از آنجا که این جاذب ماده ای طبیعی با سطح تماس بالا می باشد، علاوه بر توانایی بالا در جذب فلز، ارزان قیمت و در دسترس است و عملیات جذب را مقرون به صرفه می نماید. ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: زراعت چکیده اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاک با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم از آب آشامیدنی در این پژوهش فرایند حذف کادمیوم از آب آشامیدنی به روش همرسوبی کربنات کلسیم مطالعه شد. امروزه آلودگی آب­های طبیعی با فلزات سنگین، به دلیل اثرات مخربی که بر موجودات زنده می­گذارد موجب نگرانی بسیاری از کشورهای جهان شده است. کادمیوم از طریق فاضلاب­ها و فرسایش سنگ­های معدنی و پساب­های ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc ) گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره بوده و به مقدار زیاد توسط کشاورزان استفاده می‌گردد. این سم می‌تواند به راحتی به موادغذایی نیز راه پیدا کند و اثرات سمی خود را روی انسان اعمال نماید. سم دیازینون همانند سایر سموم ارگانوفسفره موجب مهار شدن بعضی از آنزیم‌ها به ویژه استیل کولین استراز ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده: در این تحقیق به بررسی جذب رنگ متیل اورانژ که از رنگ های پر کاربرد در صنایع نساجی است توسط جاذب پلی پیرول بر مبنای پلی وینیل الکل پرداخته شده است. آزمایش ها در سیستم ناپیوسته و توسط محلول رنگی با غلظت 40ppm انجام شد. جاذب پس از سنتز توسط آنالیز اسکن میکروسکپ الکترونی وتبدیل فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرارگرفت. و در نهایت اثر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده : تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عامل محدود‌کننده رشد گیاهان زراعی است که عملکرد محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

ثبت سفارش