پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا

word 32 MB 31819 147
1392 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت: ۱۹,۱۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

  چکیده

  آنزیم لیپاز کربوکسیلیک استر هیدرولازی است که بر روی‌تری آسیل گلیسیرول جهت آزاد سازی اسیدهای چرب،گلیسریدها و گلیسیرول عمل می‌کند. کشف توانایی لیپاز جهت کاتالیز واکنش استریفیکاسیون، فصل گسترده‌ای را در زمینه کارایی‌های این آنزیم آغاز کرد. در این مطالعه با آگاهی از توانایی تولید آنزیم لیپاز متصل به غشا سلولی توسط گونه قارچی رایزوپوس اوریزا، منحنی رشد میکروارگانیسم جهت تعیین مدت زمان رشد لگاریتمی و تعیین زمان تولید بهینه آنزیم لیپاز رسم شد. فعالیت سنتزی و آبکافتی برای دو فرم رشد؛ غوطه ور و تثبیت یافته بر پایه سلولزی لوفا، بر حسب مدت زمان رشد محاسبه شد. فعالیت آنزیم متصل به غشا تولیدی توسط گونه تثبیت یافته پس از   به حداکثر میزان خود در طول دوره کشت خواهد رسید. سلول‌های تثبیت یافته در مدت زمان 48hr جهت کاتالیز واکنش سنز استر 1- بوتیل اولئات ، در سیستم بسته ، در حضور وعدم حضور حلال هگزان استفاده شد.  سیستم شامل هگزان با  بهبود پارامترهای انتقال جرمی و سنتیکی و  بازدهی  86%و  جهت ادامه مطالعات انتخاب شد. سپس پارامترهای موثر بر واکنش سنتز استر در حضور حلال نرمال هگزان جهت دست‌یابی به حداکثر بازده در کم‌ترین زمان، بهینه سازی شد. واکنش تعادلی سنتز استر1-‌ بوتیل اولئات در دمای 37°C و دور  250‌rpm در حضور حلال نرمال هگزان و 1/5g غربال مولکولی، در نسبت مولی1:1 واکنش دهنده‌ها با غلظت 0/3‌M به بازدهی بالای %95 رسید. هم چنین با استفاده از بیوکاتالیست برای 20 دوره متوالی افت بازده کم‌تر از 10% مشاهده شد.

   

  واژه‌های کلیدی:

   

  قارچ رایزوپوس اوریزا- آنزیم لیپاز- لوفا- استر 1- بوتیل اولئات- بهینه سازی شرایط واکنش

   

  1          مقدمه

  امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بشری تغییرات آب و هوایی زمین و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت‌های صنعتی است. رها کردن مواد شیمیایی خطرناک و فلزات سنگین ناشی از پساب کارخانه‌های شیمیایی سبب تغییر اکوسیستم می‌شود.

  شیمی سبز[1] و نیز توسعه پایدار[2] نظریاتی را پیشنهاد می‌کند که گرایش به آن‌ها تولید محصولات خطرناک و سمی را کاهش می‌دهد و یا کاملاً حذف می‌نماید و در نتیجه سبب تولید کم‌تر ضایعات و مصرف بهینه انرژی می‌شود.

  استفاده از ابزارهای مدرن از جمله علم بیوتکنولوژی در جهت گسترش فرایندهای دوستدار محیط زیست و تولید محصولات زیست شیمایی یکی از راه کارهای گرایش به شیمی سبز و توسعه پایدار است.

  استفاده بیوکاتالیست‌ها شامل آنزیم‌ها و یا کل سلول(به عنوان منبع آنزیمی و یا سیستم تولیدی آنزیم)جهت دست‌یابی به فرایندهای اقتصادی و دوست دار محیط زیست کاملاً با قوانین شیمی سبز در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی هماهنگی دارد.

        پیشینه استفاده از فرآیندهای آنزیمی را می‌توان در تمدن‌های باستانی بررسی کرد. امروز، نزدیک به 4000 آنزیم شناخته شده است، و از این تعداد، حدود 200 آنزیم در مقیاس تجاری تولید شده‌اند. اکثر آنزیم‌های صنعتی منشأ میکروبی دارند. تا دهه 1960، کل درآمد سالانه فروش آنزیم چند میلیون دلار بود، با افزایش علم در زمینه تولیدات بیو‌شیمیایی، فرآیندهای تخمیری و روش‌های بازیابی، تعداد گسترده‌ای از این آنزیم‌ها به صورت مقرون به صرفه تولیدشده‌اند. بنابراین رشد چشمگیری در بازار آنزیم تجاری مشاهده شد[1].

  گسترش علم تکنولوژی آنزیم، موفقیت مهمی در صنعت بیوتکنولوژی به شمار می‌آید. بر طبق آمار شرکت نوآزایم[3] «این شرکت در طی سال‌های متوالی% 47 سهم فروش آنزیم‌های صنعتی در سراسر جهان را دارا است و در سال 2012 با رشد % 7 نسبت به سال گذشته، فروش سالانه‌ای، تقریباً معادل با 1/984 میلیارد دلار آمریکا را گزارش کرده است»[2]، این مهم بیان گر اهمیت و کاربرد روز افزون محصولات آنزیمی در سطح جهانی است. سهم عمده‌ای از بازار آنزیم‌های صنعتی متعلق به آنزیم‌های هیدرولیتیک[4] مانند پروتئازها، آمیلازها، آمیدازها، استرازها و لیپازها است.

  در سال‌های اخیر، لیپاز (تری آسیل گلیسیرول آسیل هیدرولاز، 3.1.1.3EC.) به خواص چند وجهی خود که کارایی‌های گسترده در صنایع مختلف از جمله در صنایع شوینده، مواد غذایی و طعم دهنده، دارویی، آرایشی و بهداشتی، تولید مشتقات استرها و آمینو اسیدها، تولید مواد شیمیایی کشاورزی و پلیمرهای زیستی، تولید محصولات روغنی شیمایی ارزشمند، تفکیک مخلوط‌های راسمیک، ابزارهای تشخیص و سایر کاربردهای پزشکی، صنایع چرم، پارچه و کاغذ سازی، تصفیه فاضلاب و آلاینده‌های نفتی، تولید سوخت زیستی، حسگرهای زیستی و غیره، به عنوان یک آنزیم کلیدی در صنایع بیوتکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است.

  آنزیم لیپاز عضو طبقه هیدرولازها به شمار می‌رود که در محیط آبی بر روی باندهای کربوکسیلیک استری، حاضر درتری گلیسیریدها، جهت آزاد سازی اسید چرب آزاد و گلیسیرول عمل می‌کنند. سوبسترای طبیعی لیپازها تری گلیسیریدهای زنجیره بلند هستند که حلالیت اندکی در محیط آبی دارند؛ بنابراین واکنش در سطح مشترک آب و لیپید رخ می‌دهد در محیط آلی در حضور مقدار اندک آب، لیپازها توانایی یگانه‌ای را در کاتالیز واکنش عکس (واکنش‌های سنتز استر[5] و انتقال گروه‌های آلی از یک الکل، اسید، آمید و یا یک استر به استری دیگر[6]) از خود بروز می‌دهند. بنابراین با وجود عملکرد اختصاصی بالای این آنزیم به علت جایگاه فعال اختصاصی از جهت شیمیایی، فضایی و مکانی دارای گستره وسیعی از سوبستراها می‌باشد[3].

  به علت حضور گسترده لیپیدها در طبیعت، آنزیم لیپاز در اکثر جانداران به صورت طبیعی تولید می‌شود. از میان منابع حیوانی ، گیاهی و میکروارگانیسم‌ها؛ آنزیم لیپاز تولیدی توسط منابع میکروبی؛ قارچی و باکتریایی کاربرد گسترده‌ای در زمینه‌های بیوتکنولوژی و شیمی آلی از خود نشان داده‌اند [4].

  قارچ‌های رشته‌ای پتانسیل بسیار بالایی جهت تولید انواع لیپازهای خارج سلولی از خود نشان داده‌اند. آنزیم‌های خارج سلولی معمولاً به فرم خالص تهیه و استفاده می‌شوند.با این وجود کاربرد عملی این آنزیم‌ها به علت محدودیت‌های اقتصادی ناشی از پیچیدگی عملیات خالص سازی و عدم پایداری آن‌ها به صنایع خاص محدود شده است[5].از این رو لیپازهای درون سلولی(متصل به غشا سلولی) به جهت کاتالیز اختصاصی‌تر و گزینش پذیری بیشتر نسبت به نوع خارج سلولی و نیز عدم نیاز به  مراحل پیچیده بازیابی آنزیم، تخلیص و تثبیت آنزیم، توجه بیشتری را به خود جلب نموده‌اند[6].

   سادگی عملکرد و کاهش هزینه سلول‌های قارچی خشک شده سبب استفاده مستقیم آن‌ها در واکنش‌های هیدرولیز و سنتز استر است که از اهمیت ویژه در مصارف صنعتی برخوردار خواهد بود. با این وجود  به دلیل پایین بودن فعالیت ویژه استفاده از آن‌ها  همچنان محدود شده است[7]. فعالیت ویژه پایین توده زیستی را می‌توان به میزان کم آنزیم درون سلولی در مقایسه با جرم توده سلولی و یا غیر فعال شدن این آنزیم نسبت داد.

  جهت افزایش بهبود فعالیت سلول و آنزیم درون سلولی تلاش‌های زیادی جهت افزایش میزان تولید آنزیم و کاهش ترشح آن به خارج از سلول و حفظ فعالیت آن صورت گرفته است. بر طبق مطالعات صورت گرفته تولید و ترشح آنزیم تابعیت فاکتورهایی مانند زمان ،دما،سرعت شیکر، pH و نوع و مقدار سوبسترا محیط کشت سلول و همچنین مورفولوژی رشد سلول خواهد داشت[8].

   بیودیزل به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت‌های فسیلی از طریق بهبود مشکلات اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی سوخت‌های فسیلی یکی از سرفصل‌های مهم در مطالعات اخیر است.از جمله معایب بیودیزل می‌توان به ویسکوزیته بالای آن نسبت به سوخت‌های فسیلی اشاره کرد. موتورهای دیزلی جدید با سیستم سوخت رسانی تزریقی، نسبت به تغییرات ویسکوزیته سوخت حساسیت دارند از این رو کاهش ویسکوزیته سوخت یک راه حل مناسب جهت حل این مشکل است.

  در میان استرهای تجاری تولید شده 1-بوتیل-اولئات کارایی گسترده‌ای در زمینه افزودنی‌های سوخت‌های دیزلی دارد و سبب کاهش ویسکوزیته سوخت می‌شود. همچنین از سایر موارد کاربرد آن می‌توان به روان سازی پلی وینیل کلرید (PVC)[7]، عامل مقاوم در برابر آب و سایر سیال‌های هیدرولیک اشاره کرد[9].

  در سال‌های اخیر استفاده از بیوتکنولوژی در سنتز استرها با توجه به معایب روش شیمیایی، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. معایبی از جمله استفاده از کاتالیزگر های اسیدی و نیازمندی به فرایندهای بالادستی پرهزینه، زمان طولانی، دمای بالا و بازدهی پایین در روش شیمیایی قابل توجه است که با استفاده از فرایندهای بیوتکنولوژی که تحت شرایط متعادل زیستی  و با عملکرد اختصاصی بر سوبسترا رخ می‌دهند برطرف خواهند شد.با این وجود به علت هزینه بالا آنزیم‌ها و همچنین پایداری محدود آن‌ها در شرایط واکنش استفاده از آن‌ها در صنعت محدود شده است. بنابراین عمده چالش در بهینه سازی شرایط واکنش جهت پایداری آنزیم ،دست‌یابی به بازده بالا و نیز یافتن فرایندهایی جهت تولید محصولاتی با ارزش‌تر نسبت به فرایندهای سنتی شیمیایی است.

  Abstract:

  lipase is a carboxylic ester hydrolase enzyme, which acts on triglycerides to release fatty acids, monoglycerides, diglycerides and glycerol .The ability of lipase to catalyzed revers reaction ,esterification, started a vast chapter on this enzyme scientific applications. According to the ability of Rhizopus oryzae fungal cells, producing membrane-bound lipase, to estimate logarithmic duration of growth and optimize lipase production time, microbial growth curve was depicted. While growing was processed during 24-96 hour for immersed and immobilized (within loofa cellulosic matrix) cells, Synthetic and hydrolytic activity of lipase was investigated. Membrane-bound lipase activity which produced by immobilized enzyme reaches its maximum after 48 hour cultivation time. Immobilized cells after 48 hour cultivation, used as biocatalyst for 1-butyl-oleate ester synthesis in a batch system. The efficiency of system was compared in the presence of n-hexane as solvent and solvent free system. Representing 86% efficiency, n-hexane system was chosen for further studies, which improved mass transport and kinetic parameters of esterification reaction. In order to achieve maximum efficiency in minimum time, the parameters influencing ester synthesis reaction in the presence of n- hexane were optimized.

  1-butyl oleate  synthesis in the presence of1/5 g molecular sieves, 1:1 molar ratio of reactants, 0/3M; higher than 95 % efficiency was gained. Utilizing for 20 consecutive reaction cycle, less than 10 % loss, was observed in reaction yield.

   

  Key words:

  Rhizopus oryzae - Lipase - Loofa -1-butyl-oleate - Optimization of reaction conditions

 • فهرست:

  فصل اول.. 1

  1    مقدمه. 2

  فصل دوم. 7

  مروری بر مفاهیم و مطالعات انجام شده. 7

  2    پیش گفتار. 8

  2.1   آنزیم.. 8

  2.2   تاریخچه آنزیم.. 9

  2.3   آنزیم لیپاز 10

  2.4   تفاوت آنزیم لیپاز و کربوکسیل استراز 11

  2.5   علل افزایش توجه محققان به آنزیم لیپاز 11

  2.6   واکنش‌های آنزیم لیپاز 12

  2.7   ویژگی‌های آنزیم لیپاز 14

  2.7.1  خاصیت ساختاری (حضور درپوش بر جایگاه فعال) 14

  2.7.2  فعال سازی سطحی.. 15

  2.7.3  گزینش پذیری سوبسترا 16

  2.7.4  مقاومت در برابر افزایش دما  و تغییرات(pH) 19

  2.8   تولید آنزیم لیپاز 20

  2.8.1  منابع تولید آنزیم لیپاز 20

  2.8.2  مقایسه لیپازهای باکتریایی و قارچی و کاربردهای آن‌ها 22

  2.8.3  لیپازهای قارچ‌های رشته‌ای.. 23

  2.8.4  جداسازی آنزیم‌ها 24

  2.8.5  رشد میکروارگانیسم و القا آنزیم.. 26

  2.9   تثبیت سلولی.. 27

  2.9.1  مقایسه مزایا و معایب  تثبیت آنزیم و سلول.. 27

  2.9.2  کاربری آنزیم یا سلول تثبیت یافته. 29

  2.9.3  روش‌های تثبیت سلول.. 30

  2.9.4  انتخاب نگاه‌دارنده و روش به منظور تثبیت سلولی.. 36

  2.9.5  مکانیسم تراوشی و جایگاه لیپاز در سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا و اثر تثبیت بر تراوش آن.. 42

  2.10 روش‌های سنجش فعالیت آنزیم لیپاز 45

  2.10.1    روش‌های سنجش فعالیت آبکافت آنزیم لیپاز 45

  2.10.2    روش‌های سنجش فعالیت سنتزی آنزیم لیپاز 46

  2.11 کاربردهای آنزیم لیپاز 47

  2.12 واکنش‌های سنتز استر. 49

  2.12.1    پارامترهای موثر بر پیشرفت واکنش سنتز استر. 51

  2.12.2    سنتز استر 1-بوتیل اولئات... 54

  فصل سوم. 62

  مواد و روش‌ها 62

  3   پیش گفتار. 63

  3.1   مواد شیمیایی.. 63

  3.2   وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده 64

  3.3   میکروارگانیسم.. 65

  3.4   شرح انجام آزمایش‌ها 66

  3.4.1  کشت جامد میکروارگانیسم.. 66

  3.4.2  تولید محلول اسپور قارچ.. 66

  3.4.3  کشت مایع میکروارگانیسم.. 68

  3.5   تهیه بیوکاتالیست سلولی.. 68

  3.5.1  اسفنج لوفا به عنوان نگاه‌دارنده سلولی.. 68

  3.5.2  تثبیت قارچ رایزوپوس اوریزا و تهیه بیوکاتالیست... 68

  3.5.3  تعیین میزان آب بیوکاتالیست سلولی.. 70

  3.6   رسم منحنی رشد میکروارگانیسم رایزوپوس اوریزا  به فرم آزاد. 70

  3.7   فعال سازی غربال‌های مولکولی.. 71

  3.8   روش کدورت سنجی سنجش اسیدهای چرب آزاد. 71

  3.8.1  تهیه محلول معرف استات مس- پیریدین.. 72

  3.8.2  رسم منحنی استاندارد جذب اسید چرب آزاد جهت سنجش فعالیت استریفیکاسیون.. 72

  3.9   سنجش فعالیت ویژه آنزیم.. 73

  3.9.1  فعالیت سنتزی سیستم آنزیمی(بیوکاتالیست سلولی)-تولید استر. 74

  3.9.2  فعالیت آبکافتی سیستم آنزیمی(بیوکاتالیست سلولی) 75

  3.10 واکنش سنتز استر 1-بوتیل اولئات... 75

  3.10.1    آنالیز جهت تعیین پیشرفت واکنش.... 76

  3.10.2    آنالیز محصول تولیدی به روش کروماتوگرافی گازی- اسپکتروسکپی جرمی.. 76

  3.11 انتخاب سیستم واکنشی سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور و عدم حضور حلال.. 77

  3.11.1    سنتز استر 1- بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان.. 77

  3.11.2    سنتز استر 1- بوتیل اولئات در عدم حضور حلال.. 78

  3.11.3    مقایسه اثر محدودیت‌های انتقال جرمی درون قطعه لوفا، بر سرعت اولیه واکنش در حضور حلال و عدم حضور حلال............. 78

  3.12 بهینه سازی شرایط واکنش سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان.. 81

  3.12.1    بررسی اثر نسبت مولی حلال به سوبسترا بر بازدهی و سرعت واکنش.... 81

  3.12.2    بررسی اثر افزایش غلظت سوبسترا الکلی.. 81

  3.12.3    سوبسترای اسیدی.. 82

  3.12.4    بررسی اثر غلظت کاتالیست بر بازدهی و سرعت اولیه واکنش.... 82

  3.12.1    بررسی اثر حذف آب بر بازده واکنش.... 83

  3.12.2    بررسی تغییرات بازده در استفاده پی‌درپی از بیوکاتالیست سلولی.. 83

  فصل چهارم. 84

  نتایج و تحلیل ها 84

  4    پیش گفتار. 85

  4.1   منحنی رشد رایزوپوس اوریزا 85

  4.2   بررسی و مقایسه فعالیت بیوکاتالیست سلولی به فرم آزاد و تثبیت یافته. 86

  4.2.1  فعالیت آبکافتی سیستم آنزیمی (بیوکاتالیست سلولی) 86

  4.2.2  فعالیت سنتزی سیستم آنزیمی (بیوکاتالیست سلولی)- تولید استر. 88

  4.3   انتخاب سیستم واکنشی سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور و عدم حضور حلال.. 89

  4.3.1  سنتز استر 1-بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان.. 89

  4.3.2  سنتز استر 1-بوتیل اولئات در عدم حضور حلال.. 91

  4.3.3  مقایسه پارامتر انتقال جرم درونی قطعه لوفا در حضور و عدم حضور حلال.. 92

  4.4   بهینه سازی شرایط واکنش سنتز استر1-بوتیل اولئات در حضور حلال هگزان.. 97

  4.4.1  بررسی اثر نسبت مولی حلال به سوبسترا بر بازدهی و سرعت واکنش.... 97

  4.4.2  بررسی اثر غلظت کاتالیست بر بازدهی و سرعت اولیه واکنش.... 99

  4.4.3  بررسی اثر افزایش غلظت سوبسترا الکلی.. 100

  4.4.4  بررسی اثر افزایش غلظت سوبسترا اسیدی.. 101

  4.4.5  بررسی اثر حذف آب بر بازده واکنش.... 103

  4.4.6   بررسی تغییرات بازده در استفاده پی‌درپی از بیوکاتالیست سلولی.. 105

  نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 107

  5    پیش‌گفتار. 108

  5.1   نتیجه‌گیری.. 108

  5.2   پیشنهادات جهت مطالعات آتی.. 111

  5.2.1  بیوکاتالیست... 111

  5.2.2  بستر واکنش.... 112

  5.2.3  شرایط واکنش.... 112

  5.2.4  محصول.. 113

  منابع و مراجع.. 114

  پیوست... 114

   

  منبع:

   

  1.Sharma, R.; Chisti,Y.; Chand,U. ; “Production, purification, characterization, and applications of lipases”,Biotechnology Advance 19, 627–662, 2001

  2.      Novozymes;page‌title: https://report2012.novozymes.com/Menu/The+Novozymes+Report+2012/Report/Company+profile

  3.Gupta,R.; Gupta,N.; Rathi, P.; “Bacterial lipases: an overview of production, purification and biochemical properties”, Applied microbiology and biotechnology  64, 763-81, 2004

  4.Yahya, Ahmad R. M.; Anderson, William A.; Murray Moo-Young; “ Ester synthesis in lipase catalyzed reactions”, Enzyme and Microbial Technology 23, 438–450, 1998

  5.Hama, S.; Sriappareddy, T. ; Takahiro, F.; Kazunori, M.;Hideki, Y.;Akihiko, K.;Hideki, F.; “Lipase localization in Rhizopus oryzae cells immobilized within biomass support particles for use as whole-cell biocatalysts in biodiesel-fuel production”, Journal of bioscience and bioengineering 101,328-333, 2006

  6.Salleh, A. B.; Musani, R.; Basri, M.; Ampon, M.; Yunus, W.M.Z.; Razak, C.N.A; “Extra and intra-cellular lipases from a thermophilic Rhizopus oryzae and factors affecting their production”, Can. J. Microbiol. 39, 1991-1994,1993

  7.Chen, J.; Wang, J.; “Wax ester synthesis by lipase-catalyzed esterification with fungal cells immobilized on cellulose biomass support particles”,  Enzyme and Microbial Technology 20 , 615-622, 1997

  8.Nakashima, T.; Fukuda, H.; Kyotani, S.;” Culture conditions for intracellular lipase production by Rhizopus chinensis and its immobilization within biomass support particles”, Journal of Fermentation Technology 66, 441-448, 1988

  9.Baron, M.; Sarquiz, M. Inez M.; Baigori, M.; Mitchell, David, A.; kriger, N.;” A comparative study of the synthesis of n-butyl-oleate using a crude lipolytic extract of Penicillum coryophilum in water-restricted environments”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic  34, 25-32, 2005

  10.Leon, R.; fernandes, P.; Pinheiro H.K.; Cabral J.M.S.; “Whole-cell biocatalysis in organic media”, Enzyme and Microbial Technology 23, 483-500, 1998

  11.Drauz, K., &Waldmann, H.; “Enzyme Catalysis in Organic Synthesis: A Comprehensive Handbook, 2 vols” Berlin: Wiley-VCH, 2002

  12.Gilham, D.; Lehner, R.;” Techniques to measure lipase and esterase activity in vitro”, Methods (San Diego, Calif.) 36, 139-147, 2005

  13.Chahiniana, H.; Sarda, L.; “ Distinction Between Esterases and Lipases: Comparative Biochemical Properties of Sequence-Related Carboxylesterases”, Protein and Peptide Letter 16, Oct 2009

  14.Bornscheuer, T.; “Microbial carboxyl esterases : classification , properties and application in biocatalysis”, FEMS Microbiology Reviews 26, 73-81, 2002

  15.Villeneuve, P.;Muderhwab, J.M. ;Graillea, J.; Haas, M.J.; “Customizing lipases for biocatalysis: a survey of chemical, physical and molecular biological approaches”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 9,113-148 ,2000

  16.Gandhi, N.; “Applications of lipase”, Journal of the American Oil Chemists' Society 1997, 621-634, 1997

  17.Schmid, R.; Verger, R.; “Lipases Interfacial Enzymes with attractive Applications”, Angew. Chem. Int. 37, 1608-1633, 1998

  18.Kapoor, M.; Gupta, M.;” Lipase promiscuity and its biochemical applications”, Process Biochemistry 47 , 555-569, 2012

  19. Hasan, F.; Shah, A.; Hameed, A.; “Methods for detection and characterization of lipases: A comprehensive review”, Biotechnology advances 27, 782-798,2009

  20.Razak, C.N.A; Musani, R.; Basri, M.; “Characterization of membrane-bound lipase from a thermophilic Rhizopus oryzae isolated from palm oil mill effluent", Journal of the American Oil Chemists' Society 76, 171-174,1999

  21.Razak, C.N.A;  Salleh A.B.; Musani, R.; Basri, M.; “Some characteristics of lipases from thermophilic fungi isolated from palm oil mill effluent", Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 3,153-159,1997

  22.Salleh, A. B.; Musani, R.; Basri, M.; Ampon, M.; Yunus, W.M.Z.; Razak, C.N.A; “Extra and intra-cellular lipases from a thermophilic Rhizopus oryzae and factors affecting their production”, Can. J. Microbiol. 39, 1991-1994,1993

  23. Hama, S.; Tamalampudi, S.; Fukumizu, T.; Miura, K.; Yamaji, H.; Kondo, A.;  Fukuda, H.; Lipase localization in Rhizopus oryzae cells immobilized within biomass support particles for use as whole-cell biocatalysts in biodiesel-fuel production, Journal of bioscience and bioengineering 101, 328- 333, 2006

  24.Wang, D.; Xu, Y.; Shan, T.;” Effects of oils and oil-related substrates on the synthetic activity of membrane-bound lipase from Rhizopus chinensis and optimization of the lipase fermentation media”, Biochemical Engineering Journal 41, 30-37, 2008

  25.BiologyMad.com/modul2/enzymeTechnology

  26. Long, K.; Ghazali, H.; Ariff, A.; Bucke, C.;” Acidolysis of several vegetable oils by mycelium-bound lipase of Aspergillus flavus “, Journal of the American Oil Chemists' Society 74, 1121-1128, 1997

  27. Aravindan, R.; Anbumathi, P.; Viruthagiri, T.; “Lipase applications in food industry”, Indian Journal of Biotechnology 6, 141-158, 2007

  28.Liao, W.; Liu, Y.; Frear, C.; Chen, S.;  “A new approach of pellet formation of a filamentous fungus -Rhizopus oryzae.”,  Bioresource Technology 98, 3415-3423, 2007

  29.Liao, W.; Liu, Y.; Frear, C.; Chen, S.;  “Co-production of fumaric acid and chitin from a nitrogen-rich lignocellulosic material – dairy manure – using a pelletized filamentous fungus Rhizopus oryzae ATCC 20344”,  Bioresource Technology 99, 5859-5866, 2008

  30.Atkinson, B.; Black, G.M.; Lewis, P. J. S.; “Biological Particles of Given Size, Shape, and Density for Use in Biological Reactors", Biotechnology and Bioengineering XXI,  193-200, 1979

  31.Hashemizadeh, S.N.; Tavakoli, O.; Tabandeh, F.; Karkhane,  A.; Forghanipour,  Z.; “A Comparative Study of Immobilized-Whole Cell and Commercial Lipase as a Biocatalyst for Biodiesel Production from Soybean Oil”, World Renewable Energy Congress 2011 Sweden , 311-318

  32.Saxena, R. K.; Sheoran, A.; Giri, B.; Davidson, W. S.; Purification strategies for microbial lipases, Journal of microbiological methods 52, 1-18,2003

  33.Gliseida, B.; Melgar, Z.; Vanessa, F.; Assis, S. D.; Coutinho, L.; Fanti, S. C.; Sette, L.; Growth Curves of Filamentous Fungi for Utilization inBiocatalytic Reduction of Cyclohexanones, Global Journal of Science Frontier Research Chemistry 13, 2013

  34.Musani, R.; Basri, M.; Ampon, K.; Yunus, W. M. Z.; Razak, C. N. A.; Extra- and intra-cellular lipases from a thermophilic Rhizopus oryzae and factors affecting their production, Can. J. Microbiol  39, 1991-1994, 1993

  35.Dumitriu, S.; Chornet, E.; 2 Processes with immobilized enzymes and cells, Bioconversion of Waste Materials to Industrial Products, 1998

  36. Kourkoutas, Y.; Bekatorou, A.; Banat, I.M. M.; Marchant, R.; Koutinas, A. A.; Immobilization technologies and support materials suitable in alcohol beverages production: a review, Food Microbiology 21, 377-397, 2004

  37. Bikerstaff,G.F. ;”  Immobilization of enzyme and cell” Totawa, New Jersi Hummana Press,1997

  38.Karel S.F.;”The Immobilization of whole cells engineering principles”, Chemical engineering science vol 40 No.8; 1321-1354,1984

  39.Ogbonna, J.C.;   Liu, Ying-Chun; Liu, Yu-Kuo; Tanaka, H.; “Loofa ( Luffa cylindrica ) Sponge as a Carrier for Microbial”, Journal of fermentation and bioengineering ,78, 437-442. 1994

  40.Paglicawan, M. A.; Cabillon, M. S.; Cerbito, R. P;. Santos, E. O.; Loofah Fiber as Reinforcement Material for Composite, Philippine Journal of Science 134 (2), 113-120, Dec 2005

  41.Saeed A. ;Muhammad Iqbal;”Loofa (Luffa cylindrica) Sponge: Review of Development of the Biomatrix Tool for Biotechnological Application” Biotechnol. Prog., Vol. 29, No. 3, 2013

  42. Shen, J.; Min Xie, Y.; Huang, X.; Zhou, S.; Ruan, D.; “Mechanical properties of luffa sponge, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials” 15,141-152, 2012

  43.Cyiindricu, L.; “Characteristics of Loofa (Luffa cylindrica) Sponge as a Carrier for Plant Cell Immobilization, JOURNAL OF FERMENTATION AND BIOENGINEERING 85”, 416-421, 1998

  44.Wang, D.; Xu, Y.; Shan, T.; Effects of oils and oil-related substrates on the synthetic activity of membrane-bound lipase from Rhizopus chinensis and optimization of the lipase fermentation media, Biochemical Engineering Journal 41, 30-37, 2008

  45.Nakashima, T.; Kyotani, S.; Izumoto, E.; Fukuda, H.; “Cell aggregation as a trigger for enhancement of intracellular lipase production by a Rhizopus species”, Journal of Fermentation and Bioengineering 70, 85-89, 1990

  46.Beisson, F.; Rivière, C.; “Methods for lipase detection and assay “: a critical, Eur. J. Lipid Sci. Technol, 2000

  47.Gupta, R.; Rathi, P.; Gupta, N.; Bradoo, S.; “Lipase assays for conventional and molecular screening: an overview”, Biotechnol. Appl. Biochem. 37, 63–71, 2003

  48.Kiran, K. R.; Krishna, S. H.; Babu, C. V. S.; Karanth, N. G.; Divakar, S.; “An esterification method for determination of lipase activity”, Biotechnology Letters 22, 1511–1514, 2000

  49.Duncombe, W. G.; “The colorimetric micro-determination of long-chain fatty acids”, The Biochemical journal 88, 7-10 1963

  50.Wu, Xiao Yan; Jeiskeliiinen, S.; Linko, Yu-yen; “An investigation of crude lipases for hydrolysis , esterification , and transesterification”, Enzyme and Microbial Technology 19, 226-231, 1996

  51.Abdul Rahman, M. B.; Chaibakhsh, N.; Basri, M.; Salleh, A.; Abdul Rahman, R. N. Z. R.; “Application of artificial neural network for yield prediction of lipase-catalyzed synthesis of dioctyl adipate”, Applied biochemistry and biotechnology 158, 722-735, 2009

  52.Kwon, D. Y.; Rhee, J. S.; “A Simple and Rapid Colorimetric Method for Determination of Free Fatty Acids for Lipase Assay”, JAOCS 63, 89-92, 1986

  53. Romdhane, I. B.; Romdhane, Z. B.; Gargouri, A.; Belghith, H.; “Esterification activity and stability of Talaromyces thermophilus lipase immobilized onto chitosan”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 68, 230-239,2011

  54. Hasan, F.; Shah, A. A.; Javed, S.; Hameed, A.; “Enzymes used in detergents: Lipases”, African Journal of Biotechnology 9, 4836 -4844, Aug 2010

  55.Gandhi, N.; “Applications of lipase”, Journal of the American Oil Chemists' Society 1997, 621-634, 1997

  56.Hasan, F.; Shah, A. A.; Hameed, A.; “Industrial applications of microbial lipases”, Enzyme and Microbial Technology 39, 235-251, 2006

  57. Jaeger, Karl. E.; Reetz, M. T.; “Microbial lipases form versatile tools for biotechnology”, Trends in biotechnology 16, 396-403, 1998

  58.Orrego, C. E.; Valencia, J. S.; Zapata, C.;” Candida rugosa Lipase Supported on High Crystallinity Chitosan as Biocatalyst for the Synthesis of 1-Butyl Oleate”, Catalysis Letters 34, 312-322, 2009

  59. Long, K.; Ghazali, H.; Ariff, A.; Bucke, C.; “Acidolysis of several vegetable oils by mycelium-bound lipase of Aspergillus flavus”, Journal of the American Oil Chemists' Society 74, 1121-1128, 1997

  60.Blain, J.; A.; Patterson, J. D. E.; Shaw, C. E. L.; Cmi, P.; Cmi, R.; “THE NATURE OF MYCELIAL LIPOLYTIC ENZYMES IN FILAMENTOUS FUNGI”, FEMS Microbiology Letters 3, 85-87, 1978

  61.Legier, V.;  Comeau L. C.; Applied Microbiology Biotechnology Continuous synthesis of esters by cell-bound fungal lipases in an organic solvent, Appl Microbiol Biotechnol  37 : 732-736, 1992

  62.Xu, Y.; Wang, D.; Mu, X. Q.; Zhao, G. A.; Zhang, K. C.; “Biosynthesis of ethyl esters of short-chain fatty acids using whole-cell lipase from Rhizopus chinesis CCTCC M201021 in non-aqueous phase”, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 18, 29-37, 2002

  63. Salah, R. B.; Ghamghui, H.; Miled, N.; Mejdoub, H.; Gargouri, Y.; Ben Salah, R.; “Production of Butyl Acetate Ester by Lipase from Novel Strain of Rhizopus oryzae”, Journal of bioscience and bioengineering 103, 368-372, 2007

  64. Yu, Y.; Wu, D.; Liu, C.; Zhao, Z.; Yang, Y.; Li, Q.; Findrik, Z.; “Pervaporation-aided enzymatic esterifications in non-conventional media”, Process Biochem,2012

  65.Romero, C. M.; Pera, L. M.; Loto, F.; Vallejos, C.; Castro, G.; Baigori, M. D.; “Purification of an organic solvent-tolerant lipase from Aspergillus niger MYA 135 and its application in ester synthesis”, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 1, 25-31,2012

  66.Kobayashi, T.; “Lipase-catalyzed syntheses of sugar esters in non-aqueous media”, Biotechnology letters 33, 1911-1919, 2011

  67.Zaks, A.; Klibanov, A. M.; “Enzyme-catalyzed processes in organic solvents”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 82, 3192-3196, 1985

  68. Ghamgui, H.; , Maha Karra-Chaˆ A.; Gargouri, Y.; “1-Butyl oleate synthesis by immobilized lipase from Rhizopus oryzae: a comparative study between n-hexane and solvent-free system”, Enzyme and Microbial Technology 35, 355-363, 2004

  69.Wang, S.; Zhang, W.; Li, Z.; Ren, Z.; Liu, H.; “ Lipase immobilized on the hydrophobic polytetrafluoroethene membrane with nonwoven fabric and its application in intensifying synthesis of butyl oleate”, Applied biochemistry and biotechnology 162, 2015-2026, 2010

  70.Habulin, M.; Knez, Z.; “Enzymatic synthesis of n-butyl oleate in a hollow fiber membrane reactor”, Journal of Membrane Science 61, 315-324, 1991

  71.Kharrat, N.; Ali, Y.; Marzouk, S.; Gargouri, Y.; Karra-Châabouni, M.;” Immobilization of Rhizopus oryzae lipase on silica aerogels by adsorption: Comparison with the free enzyme”, Process Biochemistry 46, 1083-1089, 2011

  72.Kraai, G.N.; Winkelman, J.G.M.; de Vries, J.G; Heeres, H.J.; “Kinetic studies on the Rhizomucor miehei lipase catalyzed esterification reaction of oleic acid with 1-butanol in a biphasic system”, Biochemical Engineering Journal 41, 87-94, 2008

  73.Knothe, G.;” Dependence of biodiesel fuel properties on the structure of fatty acid alkyl esters”, Fuel Processing Technology 86, 1059-1070, 2005

  74.Ribeiro, M.; Pinto, A. C.; Quintella, C. M.; Rocha, G. O.; Teixeira, L. S. G.; Guarieiro, L. N.; Rangel, C.; Veloso, C. C.; Rezende, M. J. C.; Serpa, R.; Oliveira, A. M. D.; Torres, E. A.; Andrade, J. B. D.; “The Role of Additives for Diesel and Diesel Blended ( Ethanol or Biodiesel ) Fuels” : A Review Nu, Energy & Fuels 21, 2433-2445, 2007

  75. Chang, S. W.; Shaw, J. F.; “Biocatalysis for the production of carbohydrate esters”, New biotechnology 26, 109-116, 2009

  76.Okullo, A.; Temu, A. K.; Ogwok, P.; Ntalikwa, J. W.; “Physico-Chemical Properties of Biodiesel from Jatropha and Castor Oils”, Internatinal Journal of renewable energy research, 2012

  77.Linko, Y.; La, M.; “Biodegradable products by lipase biocatalysis”, Journal of Biotechnology 66, 41–50, 1998

  78.O’Rourke .S “High Performance Ester Plasticizers” The HallStar Company,technical publication, 2001

  79.Michael andirene Ash       “Handbook of Green Chemicals Second Edition Handbook of Green Chemicals Second Edition” Compiled by Synapce Information resource INC,2004

  80.http://www.mycobank.org/

  81.Dahot, M .; Khan, M. Y.; Xu, J. H.; Rafiq, M.; “Usage of suger cane bagass as an energy source for the production of lipase byAspergillus Fumigatus”., Pak. J. Bot. 45, 279-284, 2013

  82.Jones, C. L.; Lonergan, G. T.; Mainwaring, D. E.; “The use of image analysis for spore count of white –root”, Biotechnology Technique 6,417-422, 1992

  83.Pinsirodom,P.; Kirk L. Parkin;” Current Protocols in Food Analytical Chemistry Unit c3.1 Lipase Assays” John Wiley & Sons, Inc. Published Online: 2001

  84. Oliveira A. C. D.; Watanabea F. M.F.;Vargas J.V. C.; Rodrigues M. L. F., Marianoa A.B.;” Production of methyl oleate with a lipase from an endophytic yeast isolated from castor leaves” Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 1295–300 ,2012

  85. Lowry, R. R.; Tinsley, I. J.; “Rapid colorimetric determination of free fatty acids”, Journal of the American Oil Chemists' Society 53, 470-472, 1976

  86.Shuler M.L.; Kargi F.;”Bioprocess engineering basic concepts 2nd edition” Pentic Hall of India ,2002

  87.Doran P.;” Bioprocess engineering principles”Academic Press ,1995

  88. Krishna, S. H.; Divakar, S.; Prapulla, S. G.; Karanth, N. G.; Hari Krishna, S.; "Enzymatic synthesis of isoamyl acetate using immobilized lipase from Rhizomucor miehei", Journal of biotechnology 87, 193-201, 2001

  89. Foresti, M.L.; Pedernera, M.; Bucalá, V.; Ferreira, M.L.; "Multiple effects of water on solvent-free enzymatic esterifications", Enzyme and Microbial Technology 41, 62-70, 2007

  90.Duan, Y.; Du, Z.; Yao, Y.; Li, R.; Wu, D.; Effect of molecular sieves on lipase-catalyzed esterification of rutin with stearic acid, Journal of agricultural and food chemistry 54, 6219-6225, 2006

  91.Elibol, M.; Lipase production by immobilised Rhizopus arrhizus, Process Biochemistry 36, 219–223, 2000

  92.  Bell G. ;Blain J.A.;Patterson J.E.D;”Ester and glysrides synthesis by Rhizopus Arhinius Mycelia”FEMS microbial letters 3,223-2


تحقیق در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, مقاله در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, پروپوزال در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, تز دکترا در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, پروژه درباره پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا, رساله دکترا در مورد پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc.)) گرایش:صنایع غذایی چکیده : پکتینازها گروهی از آنزیم های هیدرولیتیک هستند که مواد پکتیکی را تجزیه می کنند. اگزوپلی گالاکتوروناز(exo-p) و اندوپلی گالاکتوروناز(endo-p) دو نوع از این گروه هستند. در این پژوهش ابتدا دو گونه قارچی به نامهای آسپرژیلوس نایجر و وتریکودرماریسی که قادر به تولید پکتیناز بوده جداسازی شدند. نتایج حاصل از ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی چکیده شبیه‌سازی و بهینه‌سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول تخمیر نیمه پیوسته، روشی کارا و سودمند جهت تولید محصولات متابولیکی ارزشمند مانند سوخت های زیستی می باشد. مدلسازی ریاضی بیوراکتورهای نیمه پیوسته با توجه به طبیعت گذرا و ناپایای تخمیر و همچنین پیچیدگی متابولیسم سلولی، مسأله ای بسیار دشوار و پیچیده است. در این زمینه برخی از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی چکیده : عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل­آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل در این تحقیق روشی مستقیم و کارآمد برای تهیه مشتقات جدید 4-آریل-5-آمینو فوران از طریق واکنش تک ظرفی سه جزئی 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل، ترشری بوتیل ایزوسیانید و آلدهید های ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی چکیده یکی از ویژگی­های گیاهان برگ زینتی، تولید مقدار کافی برگ و شاخه جانبی برای ایجاد یک ظاهر متراکم است. در برخی از موارد لازم است ارقام غیر شاخه زا را با تنظیم کننده­های رشد تیمار کنیم تا برگ و شاخه جانبی کافی برای رسیدن به هدف فوق (ظاهر متراکم گیاه) تولید کند. پرکاربردترین عوامل ...

شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده چسب‌های حساس به فشار با پایه اکریلیکی پر هزینه تر از چسب‌های با پایه لاستیک هستند، اما طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی، امواج فرابنفش، حلال‌ها، نور، نرم کننده‌ها و محیط زیست دارند. اصلاح چسب‌های حساس به فشار اکریلیکی، برای بهبود خواص چسبندگی مفید است. در این پژوهش پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc ) گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره بوده و به مقدار زیاد توسط کشاورزان استفاده می‌گردد. این سم می‌تواند به راحتی به موادغذایی نیز راه پیدا کند و اثرات سمی خود را روی انسان اعمال نماید. سم دیازینون همانند سایر سموم ارگانوفسفره موجب مهار شدن بعضی از آنزیم‌ها به ویژه استیل کولین استراز ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر یک هفته مکمل یاری گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بود. نوزده مرد جوان، سالم و غیر سیگاری به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی و با الگوی دوسویه کور با گروه کنترل به دو گروه دارونما (10نفر) و گلوتامین ...

ثبت سفارش