پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم

word 357 KB 31917 82
1393 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت: ۱۰,۶۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

  چکیده:

  مقدمه: ویروس HTLV_1 ازرتروویروس های انسانی است که در بعضی از بیماران، عامل لوسمی سلول های لنفوسیت T و میلوپاتی وابسته به HTLV-1 و بعضی از بیماری های التهابی دیگر می باشد. با توجه به اندمیک بودن خراسان نسبت به ویروس HTLV-1 و وجود مطالعات اندک درباره ارتباط این ویروس با بیماری های پریودنتال هدف از این مطالعه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد آلوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم می باشد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه موردی – شاهدی تعداد 40 بیمار با میانگین سنی 42.3 سال که آلودگی به ویروس HTLV-1 درآن ها مسجل شده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم (عج) مشهد انتخاب شدند. وضعیت پریودنتال این افراد به کمک 6 شاخص خونریزی حین پروب کردن، شاخص پلاک ، شاخص لثه ای، عمق پروب، attachment loss و میزان تحلیل لثه ای مورد بررسی قرار گرفت. گروه شاهد شامل 40 نفر از بین سایر مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم (عج) که تست HTLV-1 در مورد آن ها منفی بود و از نظر سن و جنس با گروه بیمار مطابقت داشتند انتخاب شدند. نتایج به کمک آزمون های t مستقل و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: ارتباط معناداری بین عمق پاکت، attachment loss و میزان تحلیل لثه ای مورد استفاده در مطالعه و وجود یا عدم وجود بیماری HTLV-1 وجود ندارد. البته در مورد هر سه شاخص ذکر شده، میانگین آن ها در بیماران مبتلا به ویروس HTLV-1 از افراد سالم بالاتر بود. از سوی دیگر اندکس پلاک، اندکس لثه ای و خونریزی حین پروب کردن در گروه بیماران مبتلا به HTLV-1 به طور معناداری بیشتر از افراد سالم بود.

  نتیجه گیری: بیماران مبتلا به HTLV-1 نسبت به افراد عادی دارای پلاک و التهاب بیشتری در نسوج پریودنتال می باشند. رعایت دقیق بهداشت دهانی و جرم گیری به موقع به مقدار قابل توجهی از مشکلات این بیماران خواهد کاست.

  کلمات کلیدی: شاخص های پریودنتال، HTLV-1 ، پاکت پریودنتال، attachment loss

   

  فصل اول:

   

   

   

  مروری بر متون و مقالات

   

  مقدمه:

   

  تاثیر متقابل بیماری های سیستمیک و بیماری های پریودنتال در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بیماری های سیستمیک نظیر دیابت، هیپرلیپیدمی و...می توانند بر پریودنشیوم تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مطالعات متعدد تاثیر عفونت های پریودنتال بر بیماری های قلبی (اترواسکلروز)، زایمان زودرس، COPD و غیره ثابت گردیده است.(3-1) یکی از مشکلات استان خراسان شیوع نوعی ویروس از خانواده رتروویروس ها به نام HTLV-I) Human lymphotropic virus type1) می باشد. این ویروس می تواند عامل ایجاد لوسمی ATL) Adult T cell leukemia) و نیز ایجاد اختلالات نورولوژیک گردد که این اختلال تحت عنوان HAM) HTLV-I associated myelopathy) نامیده می شود. وجود کانون های اندمیک از مشخصات اپیدمیولوژیک این ویروس است که جنوب غرب ژاپن، کارائیب، مرکز و جنوب افریقا ایتالیا و اسرائیل از این مناطق است. در ایران نیز خراسان و به خصوص شهرهای نیشابور و مشهد به عنوان کانون اندمیک با شیوع سرمی 3/2%گزارش گردیده است.(4و5) با توجه به فقدان مطالعات کافی در مورد وضعیت پریودنتال این بیماران ما در این تحقیق وضعیت ایندکس های پریودنتال را در این بیماران بررسی می‌کنیم . این یافته ها ممکن است به ما در فهم این مساله که چگونه بیماری پریودنتال ایجاد می شود و یا اینکه چگونه به وسیله سایر فاکتورهای وخیم تر می گردد، کمک نماید تا شاید بتوان با کنترل هرچه بیشتر این ویروس از سایر بیماری های مرتبط با آن جلوگیری کرد و درمان آن داناتر و تواناتر گام برداشت.

   

  کلیات:

   

  ویروس Human T-Cell lympotropic virus type I (HTLV-I) اولین رتروویروس انسانی است که در سال 1980 در آمریکا در آزمایشگاه دکترCallo  توسط پویز کشف شد در آن تاریخ  دکتر پویز و همکارانشان روی بیماری که دچار لنفوم پوستی بود.  مشغول مطالعه بودند. ضایعه پوستی این بیمار لنفوم سلول T- Cell- lymphoma) T) یا مایکوزیس فانگویید نامیده می‌شد. در آن تاریخ در آزمایشگاه دکتر گالو به تازگی انترلوکین 2 کشف شده بود که همکاران او با استفاده از  این سایتوکاین سلول‌های بیمار فوق را مورد تکثیر قرارر دادند. دکتر پویز از روش RT برای تکثیر بیشتر سلول‌ها استفاده می‌نمودند و سپس اجزای تکثیر شده را زیر میکروسکوپ الکترونیک مورد ارزیابی قرار داد و متوجه وجود اجزای ویروس درون سلول‌های T بیمار نامبرده شد که بعد از بررسی‌های بیشتر متوجه شد ویروس از نوع تروویروس‌ها است. بالاخره بعد از کنکاش و بررسی های بیشتر گالو، اولین مقاله در این زمینه را در سال 1980 پویز و همکارانش در مجله اکادمی علوم آمریکا به چاپ رساندند و پس از آن دکتر پونر مقاله  جامع‌تری در سال 1981 در مجله nature به چاپ رساند و افتخار کشف این رتوروویروس در آزمایشگاه گالو به او تعلق یافت.(6)

  به زودی پژوهشگران متوجه شدند که ویروس HTLV-I همراه با نوعی بدخیمی از سلول T بالغین است که آن از لوسمی لنفوم سلول T بزرگسالان (ATL) نامیدند. همزمان پروفسور تاکاتسوکی و همکارانش موفق به جداسازی این ویروس از بیمار مبتلا به لوسمی شدند که این نوع سرطان خون متفاوت از سایر بدخیمی‌های خونی بود و این نوع سرطان خونی را که وابسته به ویروس HTLV-I بود نیز ATL نامیدند. دانشمندان ژاپنی با همکاری دکتر گالو موفق شدند. آنتی بادی HTLV-I را مورد ارزیابی قرار دهند و از نظر تشخیص سرولوژی این اقدام بسیار قابل توجه بود. با توجه به یافته‌های دانشمندان آمریکایی و ژاپنی بالاخره در ماه مارس 1981 اولین گردهمایی علمی درباره این ویروس در جزیره میوا در ژاپن در خارج از شهر کیوتری ژاپن برگزار شد.(6و7)

  سرانجام ژاپنی‌ها موفق به جداسازی HTLV-I P24 و آنزیم رونوشت برداری معکوس از بیماران مبتلا به ATL شدند. هم‌زمان موارد مشابهی از ATL و علایم بالینی برخی از لوسمی‌ها که به طور کامل متفاوت از سایر لوسمی‌ها بود در شهر مشهد نیز دیده شد که دکتر فرید حسینی و دکتر تابعی از شیراز در این بیماران مطالعه بیشتری نمودند و مواردی از لوسمی جدید ALT را گزارش نمودند. ولی چون هنوز آ‍زمایش سرولوژی در مشهد راه‌اندازی نشده بود نمونه را دکتر فرید به دعوت پروفسور والدمن به NIH آمریکا ارایه داد پس از مطالعه کامل نوعی لوسمی وابسته به HTLV-I و از نوع ATL تشخیص داده شد.

  نتیجه پژوهشگران دانشمندان امریکایی و ژاپنی‌ها به سرپرستی دکتر گالو در نوامبر سال 1981 در مجله Research cancer به چاپ رسید.(8)

  در گردهمایی علمی ژاپنی‌ها یکی از محققین بنام‌ هینوما مقاله‌ای در مورد رتروویروس جدیدی که روی آن کار نموده است ارایه نمود که در آن مقاله تصویر اجزای رترویروس به نمایش گذاشته شد. هینموما این ویروس جدا شده را  ATLV یا Adult T-cell leukemia virus نامید و همزمان دانشمند ژاپنی دیگری بنام میوشی در سال 1981 اجزاء ویروس را از بیمار مبتلا به سرطان خون جدا نموده و همچنین در امریکا پاپوویک در سال 1983 موفق به جداسازی اجزای رترویروس از بیماران مبتلا به نوعی سرطان خون شد. بعد از بررسی‌های علمی ژاپنی ها و گروه دکتر گالو به این نتیجه رسیدند که ATLV و HTLV هر دو ویروس یکسان هستند.

  دومین نشست تاریخی رتروویروس‌ها در سال 1983 به ریاست جان‌دیسی خون‌شناسی معروف انگلیسی در لندن برگزار شد و با توجه به فیلوژنی و نحوه انتقال و بیماری‌زایی این ویروس به‌نام HTLV-I نامگذاری شد.

   

  Abstract:

   

  Introduction:

  HTLVI virus is one of human's retroviruses which is the cause of T Lymphocytes Leukemia and spastic parpareseis or HTLVI associated myelopathy and some other inflammatory diseases, in some patients. Regarding that HTLVI is an endemic virus in Khorasan and the lack of studies and researches about association of this virus with periodontal disease, the aim of this study periodontal indexes in HTLV-I-infected individuals compared with healthy people are.

  Materials & Methods:

  In this case - control study of 40 patients with a mean age of 42.3 years which confirms that HTLV-1 infection was studied. Of patients admitted to Ghaem hospital were selected. With the aid of six indicators of periodontal status of bleeding on probing, plaque index, gingival index, probing depth, attachment level and gingival recession were examined. The control group consisted of 40 patients referred to Ghaem hospitals the tests were negative for HTLV-1 in terms of sex and age of the patient groups were similar in selected. The results analyzed with independent t-test and Wilcoxon tests.

  Results:

  There wasn’t correlation between probing depth, clinical attachment level and gingival recession used in the study and the presence or absence of HTLV-1 infection. However, in all three mentioned indicators, the average in patients with HTLV-1 virus was higher than normal. The plaque index, gingival index and bleeding on probing in patients with HTLV-1 were significantly higher than healthy people.

  Conclusion:

  The patients with HTLV-1 have higher plaque and inflammation, compared to the healthy individuals. To eliminate Plaque and prevent of periodontal disease, good oral hygiene is recommended.

  Key words:

  Periodontal index, HTLV1, Periodontal pocket, Attachment loss

 • فهرست:

  چکیده فارسی................................................................................................................................................1

  فصل اول: مروری بر متون و مقالات.........................................................................................................2

  فصل دوم: روش کار و مواد......................................................................................................................30

  فصل سوم: یافته ها...................................................................................................................................38

  فصل چهارم: بحث.....................................................................................................................................51

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................57

  منابع.............................................................................................................................................................60

  چکیده انگلیسی.........................................................................................................................................65

  منبع:

  Reference:

   

  فاطمی کاظم,بنی هاشم راد سیدعلی,توحیدی محمد,حسینی سیدحسین. بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد پاییز 1388; 33(3 (پیاپی 70)):241-246.

  زاده مدرس شهرزاد*,عموییان بابک,بیات موحد سعید,محمدی منصوره,شیخ الاسلامی فرشته,شیخ الاسلامی لیلا. مقایسه سلامت لثه در مادران دچار زایمان زودرس و مادران با زایمان به موقع در بیمارستان مهدیه تهران در سال های 80 -1381. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) بهار 1386; 20(1 (مسلسل 50)):53-58.

  طالقانی فریال،  صادقیان سعید، صادقی رخساره، درافشان عبدالرضا. بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و ایسکمیک قلب. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان زمستان 1386 : 19 (4)، 83 -76.

  فرید حسینی رضا,صفایی بیژن. بررسی ویروس شناسی و سرواپیدمیولوژی HTLV-1 در خراسان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1371; 35(ضمیمه شماره 39):58-61.

  Safai B, Huang J, Boeri E, Farid R, Raafat J, Schutzer P. Prevalence of HTLV1 infection in Iran: A Serological and genetic study. Aids Research and Human Retroviruses 1996; 12(12): 1185-90.

  Gallo RC. History of the discoveries of the first human retroviruses: HTLV-1 and HTLV-2. Oncogene. 2005 Sep 5; 24(39):5926-30.

  Sidi Y, Meytes D, Shohat B, Fenig E, Weisbort Y, Lee H, Pinkhas J, Rosenblatt JD. Adult T-cell lymphoma in Israeli patients of Iranian origin. Cancer. 1990 Feb 1; 65(3):590-3.

  Gallo RC: Kyoto Workshop on some specific recent advances in human tumor virology. Cancer Res 1981, 41:4738-4739.

  Achiron A, Pinhas-Hamiel O, Doll L, Djaldetti R, Chen A, Ziv I, Avni A, Frankel G, Melamed E, Shohat B .Spastic paraparesis associated with human T-lymphotropic virus type I: a clinical, serological, and genomic study in Iranian-born Mashhadi Jews. Ann Neurol. 1993 Nov; 34(5):670-5.

  فرید حسینی رضا، پریزاده محمد جواد، غفاری جواد، میری سارا، نصیریان علی، رفعت پناه هوشنگ. بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HTLV-1 در شهرستان نیشابور. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره 83، 1383: ص 424-417.

  Abbaszadegan MR, Gholamian M, Tabatabaee A, Farid R, Houshmand M. Abbaszadegan M. Prevalence of human T-lymphotropic virus type 1 among blood donoors from Mashhad, Iran. J Clin Microbiol2003. 41(6); 2593-5.

  Arjmand B, Aghayan SH, Goodarzi P, Farzanekhah M, Mortazavi SM, Niknam MH, Jafarian A, Arjmand F, Jebellyfar S. Sreoprevalence of human T lymphtropic virus (HTLV) among tissue donors in Iranian tissue bank. Cell Tissue Bank 2009; 79 (12): 1914-20.

  Tavanai Sani A. Serologic prevalence of HTLV among blood donors in Mashhad (northeastern Iran). Arch Irn Med 2001; 4 (1): 25-26.

  Toro C, Rodes B, Aguilera A, Caballero E, Benito R, Tuset C. Clinical impact of HTLV-1 infection in spain implications for public healthand mandatory screening. J Acquir ImmuneDefic Syndr 2002; 30 (3): 366-8.

  انارکی محمدی محمدرضا، صادقی پور علیرضا، وثوق پروانه، نورمحمدی عیسی، میر ناطقی امیر مهدی. بررسی شیوع ویروس HTLV-1 در بیماران تالاسمی دریافت کننده مکرر خون در شهر تهران در سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره 47، پاییز 1384: ص 24-19.

  پورکریم محمودرضا، خمیسی پور غلامرضا، حاجیانی غلامرضا، طهماسبی رحیم، اردشیر دوانی نوشین. بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HTLV I/II در بیماران دریافت کننده مکرر خون استان بوشهر در سال 1382. فصلنامه خون، شماره 4، تابستان1384: ص 104-99.

  Flemming TF.Periodontitis. Ann Periodontal. 1999; 4(1): 32-80.

  Socransky SS, Haffajee AD, Goodson JM, Lindhe J. new concepts of destructive periodontal disease. J clin Periodontol, 1984; 11 (1): 21-32.

  Papapanou PN. Risk assessments in the diagnosis and treatment of periodontal diseases. J Dent Educ, 1998; 62 (10): 822-39.

  Newman M, Takei H,Klakkevold P,Carranza f. Carranza's clinical Periodontology. 11th ed. Philadelphia. WB Sounder: 2011. PP: 160-165.

  Geo. F. Brooks, Kareh C. Carro U, Janet S. Butel, Stephen A. morse. Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology. 24th edition. Mc Graw Hill LANGE: 2007. PP:428-51.  

  Contreras A, Slots J. Mamalian Viruses in human Periodontitis. Oral Microbial Immunol, 1996; 11(6): 381-6.

  Garlet. G p, Giozza. S P, Silveira. E M. Claudino. M, Santos .S B, Avila. M J,et al. Association of Human T Lymphotropic Virus 1 Amplification of Periodontitis Severity With Altered Cytokine Expression in Response to a Standard Periodontopathogen infection. Clin Infect Dis,(2010)50(3): 11-18

  سرگلزایی ناصر،عرب حمیدرضا،بررسی پریودنشیوم در بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک وابسته به HTLV-I مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد پائیز و زمستان 1385-241-246

  Sargolzaee N , arab HR , Moein Tghavi A , Radvar M , Evaluation of HTLV-1 in Human Subginigival Plaque of Seropositive Patients . Journal of dentistry, tehran university of medical sciences 2008: 5(30): 111-115.

  Lins L, de Carvalho VJ, de Almeida Rego FF, Azevedo R, Kashima S, Gallazi VN. Oral health profile in patients infected with HTLV-1: Clinical findings, proviral load, and molecular analysis from HTLV-1 in saliva. J Med Virol. 2012 Sep;84(9):1428-36.

  Martins FM, Casseb J, Penalva-de-Oliveira AC, de Paiva MF, Watanuki F, Ortega KL. Oral manifestations of human T-cell lymphotropic virus infection in adult patients from Brazil. Oral Dis. 2010 Mar;16(2):167-71.

  Soto-Ramirez LE, Garcia-Vallejo F, Renjifo B, Vergara A, Borrero I, Marlink R. Human T-lymphotropic virus type I (HTLV-I)-specific antibodies and cell-free RNA in crevicular fluid-rich saliva from patients with tropical spastic paraparesis/HTLV-I-associated myelopathy. Viral Immunol. 1995;8(3):141-50.

  Poetker SK, Porto AF, Giozza SP, Muniz AL, Caskey MF, Carvalho EM. Clinical manifestations in individuals with recent diagnosis of HTLV type I infection. J Clin Virol. 2011 May;51(1):54-8.

  Caskey MF, Morgan DJ, Porto AF, et al. Clinical manifestations associated with HTLV type I infection: A cross-sectional study. AIDS Res Hum Retroviruses 2007; 23:365-371.

  Poiesz BJ, Ruscetti FW, Gazdar AF, Bunn PA, Minna JD, Gallo RC. Detection and isolation of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of patients with cutaneous T-Cell lymphoma. Proc Natl Acad Sci USA 1980; 77(12): 7415-9.

  Wong F, Staal RC, Galb RC. Htuman T-Lymphotropic retroviruses. Nature 1985; 317(3): 395-403.

  Hinuma Y, Nagata K, Hanaka M, Nakai M, Matsumoto T, Kinoshita K, Shirakawa S. Adult T-Cell Leukemia: Antigen in an ATL Cell line and detection of antibodies to the antigen in human sera. Proc Natl Acad Sc USA 1981; 78(10): 6476-80.

  Gessain A, Brain F, Vernant J, Gout O, maurs L, Calendar A. Antibodies to human T Lympho tropic Virus type 1 in patients with tropical Spastis parparesis. Lancet 1985; 24(8452): 7-10.

  Balttner WA, Kalyanaraman VS, Robbert Guroff M. The human Type – C retrovirus, HTLV1, in blacks from the Caribbean region and relationship to adult T-Cell leukemia/Limphoma. Int J Cancer 1982; 30(3): 257-64.

  Tajima K, Tominaga S, Kuroishi T. Geographical features and epidemiological approach to endemic T-Cell leukemia /Lymphoma in Japan. Jpn J Clin Oncol 1979; 9(3): 495-504.

  Hujoel PP.Destructive periodontal disease and tobacco and cannabis smoking. JAMA. 2008 Feb 6; 299(5): 574-5.

  Sznajder N, Carraro JJ, RugnaS, Sereday M. Periodontal findings in diabetic and 


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, پروژه درباره پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه: یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد. تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک بر تحریک فعالیت سلول های ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکتری عمومی رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از مشکلات شایع پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته ایجاد مشکلات پریودنتال است که به صورت ایجاد پاکت در دیستال دندان مولر دوم ، از دست رفتن اتصالات و عدم تشکیل میزان مناسبی استخوان بروز می کند . برای حل این مشکل تا کنون روش های مختلفی مثل استفاده از استخوان دمینرالیزه و PRP پیشنهاد شده است . PRF نسل دوم تکنیک های ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی چکیده فارسی مقدمه : بازسازی انساج از دست رفته پریودونشیوم هدف نهایی از درمان ایده آل پریودنتال است . تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون انساج پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی است . استفاده از لیزر کم توان یکی از روش های پیشنهادی برای تسریع تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای فرآیند ترمیم بوده است . حدود 50 سال است که از لیزر کم ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه:مشکلات دهانی و دندانی یکی از مشکلات بالقوه تهدید کننده ی حیات در بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به دیسکرازی های خونی است.این مطالعه به منظور بررسی یک راهکار جدید جهت ارتقا بهداشت در این افراد طراحی شده است. روش اجرا: ما در این کارآزمایی بالینی یک سویه کور دو گروه 16 نفری از بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی بستری در ...

دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A » گرایش : برنامه ریزی روستایی مقدمه بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده موفقیت طولانی مدت کلینیکی ایمپلنت ها وابسته به استئواینتگریشن و چسبیدن بافت های نرم و اپی تلیوم به سطوح ایمپلنت است. اندکس های مختلفی شامل: پلاک اندکس ، اندکس لثه ای ، خونریزی حین پروبینگ و تحلیل استخوان برای ارزیابی سلامت بافت های نرم اطراف ایمپلنت استفاده می شود ، تحلیل استخوان مارژینال بوسیله رادیوگرافی ارزیابی می شود و بطور ...

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

ثبت سفارش