پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391

word 406 KB 31929 90
1392 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش داخلی جراحی)

  خلاصه

  مقدمه: استرس واقعیتی غیر قابل انکار در زندگی بشر است. گرچه استرس بعنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش بیماری ها شناخته می شود اما مسئله مهم در این رابطه نحوه پاسخ یا واکنش به آن است که می تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی داشته باشد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان علوم پزشکی انجام شده است.

   روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بوده که درمیان 487 نفر از دانشجویان علوم پزشکی با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی سهمیه ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای سه قسمتی شامل اطلاعات فردی اجتماعی، پرسشنامه راهبرد مقابله با استرس لازاروس و ابزار استرس دانشجو می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار آماری spssنسخه 18 و با استفاده از روش های آماری از جمله کای اسکوئر، تست دقیق فیشر و رگرسیون لوجستیک چندگانه انجام شد.

  نتایج: یافته ها نشان داد که اکثریت واحدهای پژوهش مؤنث (72%) بوده ودر رشته پرستاری(9/25%) و مقطع کارشناسی(4/61%)در حال تحصیل بودند. بیشترین منبع استرس زای دانشجویان منبع استرس زای بین فردی(4/64%) بود که در میان این دسته از منابع آشنایی با دوستان جدید(7/72%) ببیشترین فراوانی را داشت ، همچنین رویارویی با مسئولیت های جدید(8/69%) ، قرار گرفتن در موقعیت های ناآشنا(63%) و سنگین شدن تکالیف درسی(1/73%) به ترتیب بیشترین فراوانی را در میان منابع استرس زای درون فردی، محیطی و آموزشی داشتند. یافته ها نشان داد که اغلب دانشجویان در رویارویی با استرس از راهبردهای مسئله مدار(7/79%) بهره می برند. تعیین راهبردهای مقابله با استرس براساس متغیرهای فردی اجتماعی، ارتباط معنی داری را بین راهبرد مقابله ای با متغیر جنس(p=0/03) وسابقه مشروطی (p=0/05)نشان داد.

  نتیجه گیری: در این پژوهش با توجه به شناسایی منابع استرس زای بین فردی بعنوان استرسور غالب در دانشجویان و درک روش های مقابله ای آنان ، مسئولان قادر خواهند بود  تا با آگاهی از نیازهای دانشجویان، راهکارهایی جهت برطرف کردن این منابع و آموزش شیوه های مناسب مقابله ای برنامه ریزی کنند.

  کلید واژه ها: فشار روانی، دانشجویان

   

  زمینه پژوهش

           امروزه استرس جزء لاینفک و مشخصه اصلی زندگی انسان ها می باشد، بطوریکه همه انسان ها در زندگی روزمره و در تمام ابعاد و حوزه های حیات خود در معرض استرس های زیادی قرار دارند(1). سلیه[1] استرس را پاسخ غیر اختصاصی بدن به هرگونه فشار وارد شده بر آن تعریف می کند (2). استرس بعنوان یک تجربه عاطفی منفی و تنش در مقابل یک عامل درونی یا بیرونی تعریف شده است(3). به طور کلی دو نوع استرس مضر و مفید وجود دارد(4). در روانشناسی واژه استرس به طور عمده، به استرس های مضر اطلاق می گردد(2).

        استرس توسط همه افراد تجربه می شود و باید توجه نمود که حدودی از آن می تواند در افزایش و بهبود عملکرد مؤثر باشد(5) اما درجات بالای آن عواقب متعددی دارد که از آن جمله می توان به بیماری های جسمی (8،7،6)، افت عملکرد تحصیلی(11،10،9،4)، بروز عوارضی از قبیل فشارخون بالا و بروز بیماری های قلبی(12،11،8)، کاهش قدرت ایمنی بدن(13،12،11) و کاهش طول عمر(11)اشاره کرد. به طور کلی تخمین زده شده است که 80 درصد از کلیه بیماری های عصر حاضر ناشی از استرس می باشند(1). همچنین استرس شدید و بلند مدت نظیر تغییرات زندگی می تواند سازگاری فرد را تحت تأثیر قرار داده، موجب افسردگی شده و ضمن آسیب به بدن،  لذت زندگی را از بین ببرد(14). مطالعات نشان داده اند که سطوح بالای استرس در دانشجویان می تواند به اختلال در فرایند تفکر، درک  و توانایی حل مسئله(15)، اختلال خواب و کاهش قدرت تصمیم گیری(16) منجر شود. از این رو مطالعه استرس در دانشجویان یکی از موضوعات مهم در سالهای اخیر می باشد(10).

          دانشجویان قشر وسیعی از جمعیت فعال یک کشور را تشکیل می دهند(15). طبق آمار شهریور 1389 در ایران 3790859 دانشجو مشغول به تحصیلند که 177310 نفر از آنها در رشته های مختلف علوم پزشکی در حال تحصیل می باشند(17). تحقیقات نشان می دهند که دانشجویان علوم پزشکی در طول تحصیل خود استرس زیادی را تجربه می کنند(18، 19). مطالعات نشان داده اند که بیش از 25درصد از دانشجویان پرستاری در انگلیس رشته تحصیلی خود را ترک کرده اند که از مهم ترین علل آن استرس زیاد این رشته بوده است (20). نتایج پژوهش کومار و نانسی(2011)[2] در دهلی نو نشان داده است که 8/32 درصد از دانشجویان پرستاری استرس شدید و 4/34درصد استرس متوسط را تجربه می کنند(21). نتایج مطالعه پورقانع(1389) در دانشجویان پرستاری و مامایی شرق گیلان، نشان داد که 3/56 درصد دانشجویان استرس خفیف،24/30درصد استرس متوسط و 46/13درصد استرس شدید را تجربه می کنند(6). همچنین پژوهش اکبری(1390) در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نشان داده است که 52 درصد از دانشجویان دارای استرس زیادی بوده اند(7).

        باید توجه داشت که دانشجویان با مسائل فراوان از قبیل مشکلات مربوط به آینده شغلی  ، شیوه زندگی ، مسائل مربوط به دوستان ، خانواده ، مذهب و تصمیم گیری روبرو می شوند و می بایست با انتظارات خانوده ، اساتید ، دوستان و سایر گروه ها را کنار بیایند(22)، از این رو استرس تجربه شده توسط آنان می تواند منجر به کاهش بازده کاری شود(23). استرس برای افراد و سازمان ها خسارت و زیان های فراوانی بدنبال دارد. مطالعه ای در انگلستان نشان داده است که بیماری های مربوط به استرس در هر سال 180 میلیون ساعت کاری را از بین می برد(24). مسأله نگران کننده در مورد استرس در دانشجویان اثر آن بر یادگیری است.دانشجویان تحت استرس به نحو نامطلوبی عمل می کنند؛ آنها در حالت گوش به زنگ بوده که منجر به بروز اضطراب در آنها شده و برای پایان دادن به این وضعیت با عجله یک راه حل انتخاب می کنند(25). از طرفی در محیط آموزشی،شرایط استرس آور می تواند مانعی بر سر راه آموزش ایجاد کرده و بازده آن را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اصلی آموزش را دچار مشکل سازد(26). به همین جهت شناخت مناسب منابع استرس زا در میان دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است(27). شناخت منابع استرس زا زمانی اهمیت بیشتری می یابد که ارتباط مستقیمی بین استرس با خودکشی(28) و افسردگی(29) وجود دارد. آگاهی از منابع استرس زا در دانشجویان می تواند به محدود کردن این منابع کمک کرده و با بالا رفتن سطح آگاهی علمی و حرفه ای ، سازگاری آنها را نسبت به موقعیت های مختلف افزایش داده و محیط مناسبی برای آموزش آنان فراهم کند(30). بدیهی است که هر گونه نقص در آموزش این دانشجویان می تواند تأثیر مستقیمی بر سلامت افراد جامعه داشته باشد(31).

        مطالعات مختلف منابع متفاوتی از عوامل استرس زا را شناسایی کرده اند(32).این منابع می توانند محیطی، شغلی ، شخصیتی یا ناشی از روابط بین فردی باشند(33). بهروزیان در پژوهش خودبه امتحانات ، سنگینی حجم دروس،آینده شغلی نامعلوم و مشکلات مربوط به خوابگاه اشاره می کند(34)، در حالیکه اباذری اختلاف بین دروس تئوری و عملی و تردید در امکان فراهم بودن شرایط پیشرفت را به عنوان عوامل استرس زا در میان دانشجویان نام می برد(30). از طرفی صادقیان، تغییر در فعالیت مذهبی و مشکلات جنسی را بعنوان منابع استرس زا شناسایی می کند(25). پولیدو-مارتوس[3]، ترس از موقعیت های ناشناخته (35) و چان و همکاران[4] فقدان دانش و مهارت حرفه ای (36)را به عنوان منابع استرس زای دانشجویان معرفی کرده اند.

        نکته مهم اینکه اگرچه اجتناب از این منابع استرس زا برای دانشجویان غیر ممکن به نظر می رسد، اما توانایی آنها برای تطابق با نیازها و مقابله با این استرسورها در رسیدن به موفقیت در محیط تحصیلی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد(10). از این روست که در دهه گذشته سازه ای به نام مقابله[5] در متون روانشناسی توجه زیادی را به خود جلب کرده است(37). مقابله تلاش های فرد در زمینه های هیجانی ، شناختی و رفتاری است که هنگام رویارویی با فشار روانی برای غلبه، تحمل یا به حداقل رساندن عوارض فشار روانی به کار گرفته می شوند(38). بعبارتی مقابله رویکردی هوشیارانه است که فرد برای غلبه بر وقایع پر استرس از طریق فرایند محدود سازی به کار می بندد (39،40). نظریات زیادی درباره مقابله وجود دارد، اما لازاروس و فولکمن بیشتر مفهوم مقابله و روش های مختلف آن را بررسی کرده اند(41). از دیدگاه لازاروس مقابله به جای اینکه صرفاً مترادف با حل مسأله در نظر گرفته شود، بر فرد، محیط و شیوه های تعامل او در موقعیت های تهدید آمیز استوار است(42).

   

   

   

  Abstract

  Introduction: stress is an undeniable fact of human life. Although stress is known as one of most important causes of diseases, but the major problem is responding to it that has important role in adaptation. The present study aims to determine the sources of stress and coping strategies in medical sciences students.

  Methods: This descriptive cross sectional study was conducted on 487 medical science students who were chosen  by random stratified sampling method. Data collection instrument consisted of  a three part questionnaire including social demographic , Lazarus Coping Strategies Questionnaire and Student Stress Study .Data  were analyze  using statistical software spss 18  and statistical techniques, such as Chi-square, Fisher's exact test and Multiple Logistic Regression was done.

  Result: Results showed that 72% of sample were female and 28% of them were male and majority were studying nursing(25.9%) in undergraduate level(61.4%).Most sources of stress among students was interpersonal(64.4%) including getting acquired with new friends(72.7%).Also facing new responsibilities (8/69%), exposure to unfamiliar situations (63%), and heavy assignments (1/73%), were most common sources of stress among individual, environmental and educational sources of stress respectively. The findings showed that most students used problem – axis  approach when dealing with stress(79.7%). Results showed a significant relationship between stress coping mechanism and gender (p = 0/03) history of probation (p = 0/05).

  Conclusion: In this study with attention to identifying the sources of interpersonal stress as a major stressor in students and their perception of coping strategies, managers will be able to notes students’ needs, resources and teach strategies to properly cope with stressors.

  Key words: Psychological stress, Students

 • فهرست:

  فصل اول

  زمینه پژوهش ...............................................................................................................8

  اهداف پژوهش(اهداف کلی و ویژه) ...........................................................................12

  سؤالات پژوهش ..........................................................................................................13

  تعریف واژه های کلیدی ..............................................................................................14

  پیش فرض های پژوهش .............................................................................................16

  محدودیت های پژوهش .............................................................................................16

  فصل دوم

  چهارچوب پژوهش ...................................................................................................18

  مروری بر مطالعات ....................................................................................................29

  فصل سوم

  نوع پژوهش ...............................................................................................................39

  جامعه پژوهش ...........................................................................................................39

  نمونه پژوهش و روش نمونه گیری ...........................................................................39

  محیط پژوهش ...........................................................................................................40

  ابزار گردآوری اطلاعات ............................................................................................41

  تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ...............................................................................44

  روش گردآوری اطلاعات ...........................................................................................44

  روش تجزیه و تحلیل داده ها .....................................................................................45

  ملاحظات اخلاقی ......................................................................................................45

  فصل چهارم

  یافته های پژوهش(معرفی جداول) ............................................................................47

  جداول .......................................................................................................................48

   

   

   

   

  عناوین                                                                                      صفحه

  فصل پنجم

  تجزیه و تحلیل یافته ها .............................................................................................91

  نتیجه گیری نهایی ......................................................................................................97

  کاربرد یافته ها ...........................................................................................................98

  پیشنهارات براساس یافته ها ......................................................................................99

  فهرست منابع ...........................................................................................................100

   

  منبع:

   

   

   

   

   

  Refrence

  1- Zahrakar K.Stress counseling (antecedents, consequences and therapeutic strategies of sress).Tehran:BAAL;2008. [In Persian]

  2- Rezakhani S, Pasha Sharifi H, Delaware A, Shafi Abadi A.Sources of stress. Thought and Behavior.2008;3(9):7-16.[In Persian]

  3- Yuill CH , Crinson I , Duncan E.Key concepts in health studies.Los Angeles: SAGE;2010.

  4- Dehghani  H.Survey of the effect of regular exercise activity on method of coping with stress in nursing students of Guilan University of Medical Sciences 2010[dissertation]. [MSc thesis].Guilan University of Medical  Science;2011.

  5- Taghavi Larijani T, Ramezanybadr F, Khatoon AR, Monjamed Z. Comparision of stressors in the final year of nursing students of Elected Tehran University of Medical Sciences. HAYAT.2007;13(2): 61-70.[In Persian]

  6- Pourghane P, Sharifazar A, Zaersabet F, Khorsandi M.Survey the effect of religious belifes in stress reduction among students of Langroud Faculty Of Medical Sciences .  The Journal of Nursing and Midwifery Faculties Guilan Medical University .2010;20(63):10-15.[In Persian]

  7- Akbari M, Nejat AH, Dastorani SM, Rouhani A. Evaluation of stress level and related factors among students of Mashhad dental school (Iran) in academic year of 2008-2009. J Mash Dentsch.2011;35(3): 165-76.[In Persian]

  8- Raja mahmoud  J. The relationship of anxiety , coping , thinking style , life satisfaction , social support and selected demographics among young adult college students. [Doctoral dissertations]:University of Kentuky;2011.

  9- Ni ch … etal.Relationship between coping , self esteem, individual factors and mental health among Chinese nursing students:a matched case-control study. Education today.2010;30: 338-343.

  10- Seyedfatemi N , Tafreshi M , Haghani H . Experienced stressors and coping strategies among Iranian nursing students.BMC NURSING[Internet].2007Nov [ cited 2007 Nov13].  available from: http://www.biomedcentral.com/1472-6955/6/ 11.

  11- Shaban I, Kater W, Akhu-zheya L. Undergraduate nursing students, stress sources and coping behaviours during their initial period of clinical training. Nurse education in practice .2012;12(4):204-209.

  12- Shahbazi moghadam M,…etal. Survey stress level, sources and related factors among last-year dental student at Islamic Azad University in year of 2010. J Reaserch at dental science.2011;8(3):130-134.[In Persian]

  13- Assaf AM.Stress-induced immune-related diseases and health outcomes of pharmacy students:A pilot study. Saudi Pharmaceutical Journal. (forthcoming 2012)

  14- Shirbim Z, Sodani M, Shafiabadi A.Effectiveness of stress management training on enhancing students’ mental health. Thought  and Behaviour. 2008;2(8):7-18.[In Persian]

  15- Shahbazi S, Heydari M,Shaykhi RA.Effect of students' problem solving skills in stress tolerance among nursing students. JSKUMS.2010;13(2): 32-37.[In Persian]

  16- Saiful  Bahri yusoff M, Fuad  A, Jamil  M. Prevalence and sources of stress among university Sains Malayasia medical students.  Malaysian  J  Med  Sci.2010; 17(1): 30-37.

  17- Student statistics in table.Online  specialist nurses, nursing students and Tehran university [Internet],2010[updated 2010 December 6]. Available from url:                         : http://bmsunursing.blogfa.com/post/977

  18- Solimanizadeh L, Solimanizadeh F,Javadi M, Abaszadeh A.The relationship between academic stressors and mental health nursing students of Kerman university of nursing and midwifery in 2008. Iranian Journal of Medical Education.2011;11(3): 200-209.[In Persian]

  19- Bakhshi H, Mohamadi M.Source of stress among Rafsanjan university medical science students. Iranian Journal of Medical Education .2002;2(3): 24-25 .[In Persian]

  20- Por J, Barriball L, Fitzpatrick J, Roberts J.Emotional intelligence: Its relationship to stress, coping,well being and professional performance in nursing students. Nurse Education Today.2011;31: 855-860.

  21- Kumar R, Nancy. Stress and coping strategies among nursing students .Nursing and Midwifery Research Journal .2011;7(4):141-151.

  22- Samari AA, Laleefaz A, Askari AA. An investigation on supportive resources and coping strategies in university students. The Quarterly Journal of Fundamental of Medical Health.2006;8(31-32): 97-107.[In Persian]

  23- Wang  W, Wai  A, Chair  S. Relationship between job stress level and coping strategies used by Hong Kong nurses working at Iran acute surgical unite . Applied Nursing Research. 2011;24:238-245.

  24- Ghassemi A, Athar M.Intensity of job stressors in the cities of Babol, Sarry  and Behshahr. The biggest blog publishing research papers and research manager[Internet].2008[updated 2008 November 5]. Available from url:                         : http://ind-managment..blogfa.com/post-108.aspx

  25- Sadeghian E, Heidarian P.Stressors and mental health status among students of Hamedan University of Medical Sciences. HAYAT.2009;15(1): 71-80.[In Persian]

  26- Zeighami M, Zarandi N. The relationship between academic achievement , general health and coping styles among nursing, midwifery and health students in Kerman Islamic Azad University. Strides in Development of Medical Education.2011;8(1): 41-48 .[In Persian]

  27- Kai-Wen CH . Study of stress sources among college students in Taiwan. Journal of Academic and Business Ethics[Internet].available from:http://www .aabri.com / manuscripts/10471.pdf.

  28- Zhang X…etal. Stress, coping and sucide ideation in Chinese college students. Journal of adolescence.2012;35(3): 683-690.

  29- Nagase Y.Coping strategies and their correlate with depression in the Japanese general population. Psychiatery research. 2009;168: 57-66.

  30- Abazari F, Abaszadeh A, Arab M.Amount and sources of stress in nursing students. Strides in Development of Medical Education.2004;1(1): 23-31 .[In Persian]

  31- Saki M, …etal.The study of stressful factors in clinical education for trainee nursing students at Khorramabad Nursing and Midwifery College . Bimonthly Journal of Urmai Nursing and Midwifery Faculty.2012;0(2): 219-225.[In Persian]

  32- Betzabeth S, Benavete T, Siqueira costa A. Physiological and emotional responses to stress in nursing students: an integrative review of scientific literature. Acta Paul Enferm ,2011;24(4):571-576.

  33- Hariharan M, Rath R.Coping in life stress :The Indian experience. Los angeles: SAGE; 2008.

  34- بهروزیان فروزان * ,نعمت پور سرور Behroozian F , NematPour S. Stressors, coping strategies and their relation to public health, academic year 2005-2006 students Ahwaz University of Medical Sciences. Scientific Medical J. 2007;6(3): 275-283.[In Persian]

  35-Pulido- Martos  M. landa  M.A. Zafra EL . Source of stress in nursing students: a systematic  review of quantitative study. International Nursing Review.2012;59(1): 15-25.

  36- Chan C, Fong D.Hong kong baccalaureate nursing students stress and their coping strategies in clinical practice. Journal of Professional Nursing.2009;25(5):307-313.

  37- Hassanshahi MM. Relationship between optimism and coping strategies in University Students. The Quarterly Journal of Fundamental of Medical Health.2002;4(15-16):86-98.[In Persian]

  38- Rezakhani S.Students cope with stress and normal interpolation strategies questionnaire. New Idea in Education.2011;6(2): 83-103.[In Persian]

  39- Abdullah M, Elis H, Uli J, Mahyuddin R. Relationship between coping , university adjustment and academic achievement among first year undergraduates in a Malaysian public university. International Journal of Art and Sciences.2010;3(11): 379-392.

  40- Besharat MA, Nadali H, Azizi K . Emotional intelligence and stress coping strategies. Educational Sciences and Psychology. 2010;2(1): 33-47.[In Persian]

  41- Hasanshahi MM,Daraie M.The effect of stress coping strategies in mental health of university students. Knowledge and Research in Psychology.2005;26: 77-98.[In Persian]

  42- Nasirzadeh R, Rasoulzadeh tabatabaie K. Relationship between psychological constructs of DASS scale and coping strategies. Journal of Behavioral Sciences. 2009; 3(4): 317-324.[In Persian]

  43- Nikkhah HR,Jadidi M,Shamsai MM.Relationship between coping strategies and emotional intelligence of students with mental health. New Idea in behavioural Science.2006;1(2): 121-139.[In Persian]

  44- Goyen M, H.Anshel M. Sources of acute competitive stress and use of coping strategies as a function of age and gender. Journal of Applied Developmental P Ssychology.1998;19(3):469-486.

  45-Gibbons C ,Dempster M, Moutray M.Stress , coping and satisfaction in nursing students. Journal of Advanced Nursing.2010;67(3): 621-632.

  46- Krypel M, Henderson-king D.Stress , coping styles and optimism : are they related to meaning of education in students lives. Soc  Psycho Educ.2010;13: 409-424.

  47- Barkel H.The relationship between personality ,coping styles and stress, anxiety and depression[dissertation].[Mcs thesis]: University of Canterbury;2009.

  48- Shokri O,Moradi A,Daneshvar pour Z,Tarkhan RA. The role of gender differences in coping styles and mental health. Contemporary Psychology.2008; 3(1): 51-61.[In Persian]

  49- Shaikh B … etal. Students,stress and coping strategies: a case of Pakistani medical school. Education for Health. 2004;17(3): 346-353.

  50- Sadeghi movahed F, Narimani M, Rajabi S.Effects of coping skills training on mental health state of university students. Journal of Ardabil University of Medical Science .2008;8(3):261-269.[In Persian]

  51-Heidari J,Mahmoodi GH. Mental health.Tehran:Salemi;2008.[In Persian]

  52-Amlashi samadpoor T. Stress in nursing & coping strategy. Thran: Noor Danesh;2009 .[In Persian]

  53- Rice P. Human Development. translated by Foroughan M.Tehran :Arjmand;2009 .[In Persian]

  54- Atkinson R. Hilgard’s Introduction to Psychology. translated by Borhani MM. Tehran: Roshd;2011.[In Persian]

   55- Heidari J,Mahmoodi GH.Mental health.Tehran:Salemi;2008.[In Persian]

  56- Vaghei S,Mirzaie O,Modares gharvi M,Ebrahim zadeh S. The effect of communication skills training on coping strategies of nursing students stressor situations in practicum course. Journal of Evidence-Based Care.2011;1(1): 91-99.[In Persian]

  57-Mohtashami J,Noghni F, Shahsavand A.Mental health 1.Tehran: Salemi;2003.[In Persian]

  58-Abdi B, Mohammadi Roozbahani K,Paezy M. A qualitative assessment of stressors among Iranian applicants to the university : an exploratory study. Social and Behavioral Sciences.2010;5:1171-1174.

  59-Baradaran rezaie M. Evidence of stress in students based on lifestyle in medical students of Tabriz University . Journal of Nursing & Midwifery.2006;2(5): 54-63.

  60-Shirbim Z, Sodani M, Shafipoor A.Effectiveness of stress management training in reducing physical symptoms and anxiety students. Female Psychosocial Survey.2009; 7(3): P139-163.[In Persian]

  61- Khodayarifard M,Ghobari bonab B,Shokoohi yekta M.Stress and coping styles in university students. Psychological Research .2009; 11(3-4):27-43.[In Persian]

  62-Greenberg JS.Comperhensive stress management.translated by Dehghani M … etal .Tehran:Roshd;2008.[In Persian]

  63- Mousavinasab MH,Taghavi MR.effects of stress appraisal and coping strategies on mental health. Hormozgan University Scientific Medical Journal.2007;11(1): 83-89 .[In Persian]

  64- Palmer A,Roger S.Mindfulness, stress and coping among university students. Canadian Journal of Counselling.2009;43(3):198-212.

  65- Redhwan ….etal.Stress  and coping strategies among management and science university students: a qualitative study. IMJ.2009;8(2):11-16.

  66-Sharma M,Aa.Romas J.Theoritical foundations of health education and health promotion. Boston: Jones & Bartlett publishers;2008.

  67- Emilia Z,Hassim N.Work-related stress and coping: a survey on medical and surgical nurses in a Malaysian teaching hospital. Jabatan Kesihatan Masyarakat.2007;13(1):55-66.

  68- Sulkowski M, Dempsey J, Dempsey A.Effects of stress and coping on binge eating in female college students. Eating Behaviors.2011;12:188-191.

  69- Shakeri J, Parvizi fard AA,Sadeghi KH,Moradi R.Personality characteristics, stress, coping practices and religious attitudes of sucidial people.Iranian J of Psychology & Psychiatery.2006;12(3):244-51.[In Persian]

  70- Liminana Gras R, Corbalan Berna J, Sanchez Lopez P.Thinking styles and coping when caring for a child with severe spina bifida. J Dev Phys Disabil. 2009; 21:169-183.

  71-Amponsah M.Non UK university students stress levels and their coping strategies. Educational Research.2010;1(4):88-98.

  72- Dalband M, Farhadinasab A.survey of clinical education stressors among Hamedan dental school students. Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences and Health Services.2006;13(4):48-52.[In Persian]

  73- Hosieni S,Moghtader L.Effects of stress coping strategies training on social adjustment. Thought and Behavior.2009;3(12):66-73.[In Persian]

  74-  Roshan R, Shaeiri M. Levels and types of stress and coping strategies among college students compared to students in Shahed and non-Shahed university. Bimonthly Journal of Shahed University.2004;11(4):49-60.[In Persian]

  75- Sreeramareddy CH,…etal.Psychological morbidity, sources of stress and coping strategies among undergraguate medical students of Nepal.  BMC Medical Education[Internet].2007 [updated 2007 August 2]. Available from:                 : http://www.biomedcentral. com/1472-6920/7/26

  76- Abraham R,…etal.A report on stress among first year students in an Indian medical school. South East Asian Journal of Medical Education.2009;3(2):78-81.

  77- Nasirzadeh R,Rasoulzadeh tabatabaie K.The relationship between religious believes and coping style among university students. Ofogh Danesh.2009;15(2):36-44.[In Persian]

  78- Ghayari A, Nazifi M.Examine gender differences in the use of coping strategies in Semnan University. The first  national conference of students factors on health                                                .2009oct 4; Tehran:Iran. [In Persian]

  79- Ragabi Damavandi GH, Pushneh K, Ghobari Banab B.Relationship between personality traits and coping strategies in parents of children with autism spectrum disorders.Research in Exceptional Children.2009;9(2):133-144. [In Persian]

  80-Mousavinassab MH.Optimism-pessimism, stress appraisal and coping strategies,prediction of psychological adjustment in adolescents[dissertation]. [Mcs thesis]:Clinical Psychology Shiraz University;2005. [In Persian]

  81- Momeni KH, Shahbazirad A.Relationship of spirituality, resiliency and coping strategies with quality of life in university student.Journal of Behavioural Sciences.2012; 6(2):97-103. [In Persian]

  82- Gholamzadeh S, Sharifi F, Dehghan rad F.Sources of occupational stress and coping strategies among nurse who work in admission and emergency departments of hospitals related to Shiraz University of Medical Science. IJNMR.2011;6(1):41-46. [In Persian]

  83- Inanlu M, Baha R, Seyedfatemi N, Hossieni AF.Coping strategies among nursing students. Hayat.2012;18(3):66-75. [In Persian]

  84- Nasir M.Relationship between coping strategies and resilience with optimism in Dezful city high school students. New Result in Psychology.2011;5(16):55-68. [In Persian]

  85- Zawawi D, Son jye K. Undrestanding the stressors and coping strategies among MBA students in Malaysia. International Confrence on Business and Management.2012Sep 6-7;Thailand.

  86- Atindanbila S, Abasimi E.Depression and coping strategies among the students in university of Ghana.2011. url: http://hdl.handle.net/123456789/2175.

  87- Pierceall EA, Keim MC.Stress and coping strategies among community college students.2007;31(9):703-712.

  88- Brougham RR, Zail CM, Mendoza CM, Miller JR.Stress, sex differences and coping strategies among college students . Currl Psychol. 2009;28:85-97. [In Persian]

  89- Kasayira JM, Chipandambira KS, Hungwe CH.Stressors faced by university students and their coping strategies: a case study of Midland state university students in Zimbabwe.37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Confrence.2007 Oct 10-13.Milwaukee.

  90- Masoudnia E.Perceive self-efficacy and coping strategies in stressful situation.Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.2007;13(4):405-415. [In Persian]

  91- Saveghad S, Barzgar M, Balaghi T. Relationship between personality charactristics and coping strategies with dimensions of perfectionism in Azad University students .Journal of Research Sociology of Women.2011;.2(3):81-102. [In Persian]

  92- Saadati H, Lashni L.Spiritual intelligence relationship with coping strategies. Special Issue Students. 2012;12(4):75-81. [In Persian]

  93- Shahbazi rad A, Kermanshahi haghighi M. Relationship between perfectionism and coping styles in Razi University.The First National  Conference and New Characters .Sanandaj.2012.[In Persian]

  94- Mohammadzadeh,…etal.Relationship between coping strategies with mental health among Ilam University students.The Iranian Journal of Medical History.2012;4(13):54-66. [In Persian]

  95- Shirazi M, Ahmad khan M, Ali khan R.Coping strategies : a cross cultural study. The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neurosciences.2011;1(2):284-302.

  96- Mohamadzadeh J, Khosravi A.Relationship between purpose in life, coping strategies and mental health among Ilam university students. Health System Research. 2013; 8(6): 951-958. [In Persian]

  97- Mohammaninia N,…etal.Assessing stressors and coping styles in medical science students. Quartery Journal of Nursing Vision.2012; 1(1): 9-16. [in Persian]

  98-Tagharrobi,…etal. Factors influencing probation in Graduated students of Kashan Faculty of Nursing and Midwifery.Iranian Journal of Medical Education.2009; 9(1):21-28. [In Persian]

  99- Shokri A,…etal.Personality traits, academic stress and academic performance. Psychological Study.2007; 3(3):25-48. [In Persian]

  100- Benisi P, Delfan azari GHA. Relationship between coping strategies and academic achievement in 12 district yougth club members Azad University. Journal of Modern Thoughts in Education. 2010;5(2):67-79. [In Persian]


موضوع پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, نمونه پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, جستجوی پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, فایل Word پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, دانلود پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, فایل PDF پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, مقاله در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, پروژه در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, پروژه درباره پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبرد های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه چکیده مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند. هدف:هدف ...

1-1مقدمه بسياري از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و يا تحمل استرس نمي باشند و معمولاً از مقابله هاي ناکارآمد، ناسازگار و مضري استفاده مي کنند که باعث بروز استرس هاي بيشتر

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته علوم انساني سال  مقدمه : افراد جامعه کنوني بيش از پيش نسبت به استرس و پيامدهاي آن هوشيار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتي کودکان از آلودگي محيط زيست

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر رابطه­ی بین سرسختی ذهنی، راه­های مقابله با استرس و خوش ­بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان والیبالیست لیگ برتر والیبال نشسته ایران بوده است و حجم نمونه 70 نفر که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده ازسه پرسشنامه سرسختی ذهنی ...

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی- سنجش و اندازه گیری چکیده ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس هری پس از ترجمه و بررسی روایی ظاهر و محتوا با روش تحلیل عاملی بررسی شد.یک نمونه چهارصد نفری از مردم شهر تهران به روش تصادفی ساده و نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 66 سوالی H.S.I را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 39 سوال مناسب شهر تهران می باشد که هشت عامل ...

پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تعین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربتت بدنی ناجا بود. جامعه آماری تحقیق شامل 586 نفر از کارکنان تربیت بدنی ناجا است که حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه بود. ابزار اندازه گیری تحقیق دو پرسشنامه بود. پرسشنامه استرس شغلی که شامل 20 سئوال و پرسشنامه رضایت شغلی 40 ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

ثبت سفارش