پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

word 686 KB 31951 55
1392 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت: ۷,۱۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی ( M D )

  چکیده:

  مقدمه:کانسر مثانه دومین بدخیمی شایع ارولوژیک و چهارمین علت مرگ ناشی از کانسر می باشد . با توجه به شیوع بالا ومیزان بالای عود تومور واز آنجایی که در کشور ما آمار و اطلاعات جامع درباره ی شیوع کانسر مثانه و عود بیماری وجود ندارد, در این مطالعه به بررسی این موضوع پرداختیم.

  روش اجرا: در این مطالعه ی گذشته نگر، پرونده 233بیمار با تشخیص کانسر مثانه که طی  سالهای 1384 تا تیرماه 1390در بیمارستان کامکار بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. بیماران تحت درمان ها ی مختلف ازجمله T.U.R ،ایمونوتراپی، کموتراپی و جراحی قرار گرفته بودند.در این مطالعه بیماران ازلحاظ سن، جنس ، مصرف سیگار ، علائم بالینی و میزان عود بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج : از 233 مورد بیمار دارای تومور مثانه، 84% مرد و 16% زن بودند. همچنین فراوانی مصرف سیگار در اقایان 74%و در خانمها 34% است؛ میانگین سنی جمعیت مبتلا63.87 سال می باشد(حداقل 19 سال و حداکثر 98 سال). شایع ترین علامت بیماری نیز هماچوری می باشد.  همچنین میزان عود کلی بیماری 61.9% بوده است، در بین کسانی که BCG  شده اند این میزان 73.6% می باشدو در بین کسانی که تحت کموتراپی بعد از TUR قرارگرفته اند،  میزان عود 75% بوده است.

  بحث و نتیجه گیری: شیوع تومورهای مثانه در مردان بیش از زنان بود. ضمن اینکه سن شیوع نیز پایین تراز گزارش های موجود می باشد . 74% مردان مبتلا سیگاری بودند که این یک رقم وهمچنین میزان عود بیماری بیش از مقادیر گزارش های جهانی است از این رو مستلزم توجه بیشتر پزشکان به اثربخشی درمان و همچنین توجه بیشتر بیماران به پیگیری مناسب بیماری،می باشد.

  کلمات کلیدی :تومور مثانه – ریسک فاکتور-TUR-BCG- کموتراپی

  مقدمه:

   تومور مثانه دومین تومور شایع دستگاه ادراری- تناسلی می باشد . بیماران مبتلا به کانسر مثانه با متوسط سنی 65 سال به طور معمول با gross hematuria  مراجعه می کنند. کانسر مثانه در بیماران مسن تر با کانسر پروستات همراهی دارد. میزان شیوع این بیماری بالا است به طوری که شیوع سالانه آن در ایالات متحده 60000 نفر و مرگ و میر سالانه ی آن 13000 نفر می باشد، همچنین در طی مطالعات انجام شده میزان عود و پیشرفت بیماری را بالا بیان کرده اند.

  انتخاب روش مناسب درمان این بیماری به stage و grade بیماری بستگی دارد. روش TUR-B به عنوان اولین روش درمانی در این بیماران به حساب می آید و کموتراپی و یا ایمونوتراپی داخل مثانه ای (Intravesicle) نیز به عنوان روش مکمل استفاده می شود.

  در طی مطالعات انجام شده در زمینه ی شیوع و عود و پیشرفت کانسر مثانه، میزان عود بیماری بعد از درمان TUR-B  در مقایسه با حالتی که از درمان مکملی Intravesicle بعد از TUR-B استفاده می شود، بیشتر می باشد که این میزان افزایش، درباره ی پیشرفت بیماری هم صدق می کند.

  از آنجاییکه در کشور ما آمار و اطلاعات جامع درباره ی شیوع کانسر مثانه و عود و پیشرفت بیماری بعد از درمان وجود ندارد، بر همین اساس با توجه به شیوع بالا و همچنین سهولت تشخیص و درمان این بیماران و با توجه به میزان بالای عود تومور، برآن شدیم که مطالعه ای روی بیمارانی که با تشخیص کنسر مثانه طی سالهای 1384 تا تیرماه 1390 در بیمارستان کامکار بستری شده اند؛ از جهت بررسی میزان عود انجام دهیم.

  در این طرح اطلاعات بیماران بستری شده که تحت عمل جراحی TUR-B (Transurethral ressection of bladder tumor ) قرار گرفته اند جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. این اطلاعات شامل: سن، جنس، علائم بالینی، اندازه ای تومور، stage وتومور می باشد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی پرونده ها، follow up  بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

  اهداف تحقیق:

  هدف اصلی طرح:

  بررسی میزان تاثیر درمان TUR-B روی بیماران با تومور مثانه

  هدف فرعی طرح:

  تعیین توزیع سنی بیماران مبتلا به سرطان مثانه

  تعیین میزان عود تومور مثانه پس از TUR-B

  تعیین شیوع علائم در بیماران مراجعه کننده با تومور مثانه

  بررسی شیوع جنسی در مبتلایان به کانسر مثانه

  بررسی میزان عود پس از درمان BCG در بیماران مبتلا به کانسر مثانه

  بررسی میزان بهبودی با داروهای شیمی درمانی در عود بعد از TUR-B در بیماران مبتلا به کانسر مثانه

   

  فصل دوم:

  داﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﭘﮋوﻫﺶ

   

   

   

  چهارچوب پنداشتی:

  کانسر مثانه دومین کانسر شایع دستگاه ادراری – تناسلی می باشد. نسبت مرد به زن در این کانسر7/2 به 1 است سن متوسط بیماران هنگام تشخیص بیماری، 65 سال است. در این زمان حدود 85% موارد محدود به مثانه هستند و 15% آنها به گرههای لنفاوی منطقه ای یا نواحی دوردست گسترش یافته اند.

  افرادی که زیاد سیگار می‌کشند، احتمال ابتلا بالاتری به سرطان مثانه دارند، به طوری که حدود ۵۰ درصد مردان سیگاری امکان ابتلا به سرطان مثانه را دارند و این مقدار در زنان سیگاری به ۳۱ می‌رسد. عوامل شغلی نیز در ابتلا به سرطان مثانه اهمیت دارد، مانند کارگران صنایع رنگ و لاستیک سازی، نقاشی،  نفت و چرم که بیشتر در معرض ابتلا هستند که علت ان وجود مواد سرطان زا در صنایع فوق الذکر می باشد، که عبارتند از: بنزیدین، بتانفتیل آمین، 4-آمینوبی فنیل، سیکلوفسفامید،  مواد شیرین کننده مصنوعی،  ترومای فیزیکی اوروتیلیوم (به دلیل عفونت، سنگ و یا دستکاری) از جمله عوامل دیگری هستند که به عنوان مسبب سرطان مثانه مطرح شده اند.

  به نظر می رسد عوامل ژنتیکی نیز در ایجاد سرطان مثانه دخالت داشته باشند که از آن جمله می توان به فقدان برخی از فاکتورها بر روی کروموزوم شماره 9، حذف کرووزوم q11، افزایش تولید پروتیین C-Ha-ras که محصول p21 می باشد و حذف کروموزوم 17p اشاره کرد. اما شایع ترین اختلال کروموزومی شناخته شده در سرطان مثانه، تغییر p23 می باشد که می تواند منجر به بروز سرطان مهاجم به عضله شود. ژن رتینوبلاستوم نیز در سرطان مثانه ارایه می شود. برای تعیین مرحله سرطان مثانه از سیستم TNM  استفاده می شود.

  Abstract:

  Introduction:

  Bladder cancer is the second most common urological malignancy and the fourth leading cause of death from cancer. Because of the high prevalence and recurrence, and since there wasn’t enough data on the incidence and recurrence of bladder cancer in IRAN, we are encouraged investigating the case.

  Methods:

   In this retrospective study, the records of 233 bladder cancer patients since Iranian calendar; 1384 to Tir 1390 admitted in Kamkar Hospital are assessed. The patients have been treated with various treatments such as: TURB, immunotherapy, chemotherapy and surgery.

  In this study the patients are categorized based on their age, sex, smoking status, and clinical relapse rates after treatment.

  Results:

  From 233 cases of bladder cancer patients, 81.5% are male and 18.5% are female. Seventy four percent of men and 34% of women are smokers. The mean age of the population was 63.87 years  ( rage 19- 98). The results indicate that Hematuria is the most common symptom and the overall recurrence rate is 61.9%. The clinical relapse for patients treated by BCG is 73.6% and for those received chemotherapy after TUR is 75%.

  Discussion:

  This article shows that the incidence of bladder tumors in males is higher than females. Moreover, the prevalent age is lower than the one has already been reported.  In this respect, since the number of men smokers and the number of relapse rate after treatment is higher than the global rate, doctors should choose the most effective method of treatment and encourage patients to do their bests in treatment follow ups.

  Keywords: Bladder cancer - risk factors-TUR-BCG-chemotherapy

   

 • فهرست:

  معرفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….١۰

  اهداف تحقیق…………………………………………………………………….……………………………………..١١

  هدف اصلی طرح………………………………………………………….……………………………………………١١

  هدف فرعی طرح…………………………………………………….…………………………………………………١١

  داﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﭘﮋوﻫﺶ……………………………………….…………………………………………….... ١٢

  چهارچوب پنداشتی……………………………………………………….………………………………………….. ١٣

  مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………….. ٢۶

  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ٢٩

  نتایج………………………………………………………………………………………………………………………٣٢

  بحث و نتیجه گیری……………………………………….……………………………………………………………٤۷

  منابع………………………………………………………………………………………………………………………٥١

  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

  منبع:

   

  Clinical outcome of tomur recurrence for Ta, T1 non –muscle invasive bladder cancer from the data on registerd bladder cancer paitents in Japan:1999-2001 report from the Japanese Urological Association.  KikuchiE,Fujimoto H, Mizutani Y,Okajima E, Koga H, Hinotsu S, Shinohara N, Oya M, Miki T;Cancer Registration Committee of the Japanese Urological Association;2009 Mar;16(3):279-86.Epub 2009 Jan 20.

   

  Oncology- Late Recurrence and Progression in Non-muscle –invasiven Bladder cancers After 5-years Tomur-free Periods. Kazuhiro Matsumoto, Eiji Kikuchi, Yutaka Horiguchi, Nobuyuki Tanaka, Akira Miyajima, Ken Nakagawa, Jun Nakashima, and Mototsugo Oya  ;UROLOGY 75;1385-1391,2010.

   

  Comparative evaluaition of urinary bladder cancer antigen and urine cytology in the diagnosis of bladder cancer. Shoshtari MA.Soleimani M,Moslemi M.Department of Uroloy, Shaheed Hasheminejed Hospital, Iran University of Mefical Sciences, Tehran, Iran.

   

  Optimal treatment of  intermediateand high-risk, non-muscle invasive bladder cancer. van der Meijden AP. Department of Urology, Jeroen Bosch Hospital, 's-Hertogenbosch, The Netherlands. ScientificWorldJournal.2006 Mar 9;6:2611-6.

   

  Guidline for the management of non-muscle Invasive Bladder cancer(Stages Ta, T1 M. Craig Hall, Sam S. Chang, Guido Dalbangi, Raj Som Pruthi, John Derek Seigne, Elia Curlee Skinner, J. Stuart Wolf, Jr. and paul F. Schellhammer; American Urological Association Education and Research, Inc. December 2007

  Long-Term Intravesical Adjuvant Chemotherapy Further Reduces Recurrence Rate Compared with Short-Term Intravesical Chemotherapy and Short-Term Therapywith Bacillus Calmette-Gue´rin (BCG) in Patients withNon–Muscle-Invasive Bladder Carcinoma.Martin G. Friedrich a,*, Uwe Pichlmeier b, Hartwig Schwaibold a,c, Stefan Conrad a,d,.Hartwig Huland aa Department of Urology, University Hospital Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germanyb Medac GmbH, Wedel, Germanyc Department of Urology, General Hospital Reutlingen, Reutlingen, Germanyd Department of of Urology, Friederikenstift, Hannover, Germany, March 12, 2007

  حسین خانی, علی ، سقا, محسن ، انوری آذر, صمد (1380) بررسی میزان فرمهای پاتولوژیک و گریدهای بیماران مراجعه کننده با تومور مثانه دربیمارستان علوی اردبیل در اول خرداد 78 تا اول مهر 80.

  صمد هژیر، بررسی تومورهای مثانه در مرکز آموزشی درمانی سینا ی تبریز،1380

  Cancer Facts and Figures 2007. Atlanta: American Cancer Society 2007

  Sylvester RJ, van der Meijden A, Witjes JA, Jakse G, Nonomura N, Cheng C et al: High- grade Ta urothelial carcinoma and carcinoma in situ of the bladder. Urology 2005

  Tolley DA, Parmar MK, Grigor KM, Lallemand G, Benyon LL, Fellows J et al: The effect of intravesical mitomycin C on recurrence of newly diagnosed superficial bladder cancer: a further report with 7 years of follow up. J Urol 1996; 

  Smith and Tanagho's General Urology, Eighteenth Edition (Smith's General Urology) [Paperback]

  Jack McAninch (Author), Tom F. Lue (Author)(2012)


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, پروژه درباره پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سال های ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی پلیمر چکیده : امروزه سرطان یکی از دغدغه­هایمهم دنیای پزشکی است که تا کنون درمان قطعی برای آن یافت نشده . پرتودرمانی از روش­هایی است که برای کنترل و کاهش عوارض سرطان مورد استفاده قرار می­گیرد. براکی تراپی یکی از این روش­های پرتو درمانی است که در آن منبع پرتو با روش­های متعددی در نزدیکی بافت سرطانی قرار داده می­شود. معمولا فلزاتی مثل ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته بیماری های دهان چکیده : موکوزیت یا التهاب مخاط یکی از عوارض زودرس اشعه درمانی است که می تواند علیرغم درمانهای رایج باعث بروز زخم در مخاط دهان و گاهی عدم امکان خوردن غذا شود. لذا کاربرد ترکیباتی با بو و طعم مطلوب و قابل قبول و دارای حداقل اثرات جانبی بر بافت های دهان و دندان و با هزینه ای مناسب و قابل تولید از منابع طبیعی داخل کشور ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی خلاصه فارسی عفونت دستگاه ادراری ((urinary tract infection-UTI، عبارت است از بروز عفونت در اثر ورود و رشد زیاد باکتری‌ها در هر قسمت از سیستم ادراری، شامل اعضای جمع آوری کننده و نگه دارنده و دفع کننده‌ی ادرار، یعنی کلیه‌ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه. معمولاً UTI در اثر ورود باکتری‌هایی که می‌توانند در دستگاه گوارش، مهبل (واژن) یا اطراف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده: اکسیداسیون روغن ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن ها را کاهش می دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان مضر است. برای جلوگیری از اکسیداسیون، روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن موادی به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی چکیده زمینه: عوامل رشد فیبروبلاست (FGF) و گیرنده های آنها (FGFR) نقش اساسی در سلول ایفا می کنند. عدم تنظیم در مسیرهای سیگنالینگ FGF / FGFR با بسیاری از ناهنجاری ها و گسترش سرطان همراه است. از این گروه گیرنده‏ فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع دو در مسیر پیام‏رسانی سلولی و تنظیم فرآیندهای مهم زیستی از جمله تمایز و تکثیر سلولی نقش اساسی دارد. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی (M.D) چکیده: سابقه و هدف: بی اختیاری استرسی ادراری شایع ترین شکل بی اختیاری در زنان است و به ویژه در زنان جوان شیوع زیادی دارد. با توجه به هزینه های بالایی که سالانه بیماران صرف این بیماری و بهبود کیبفیت زندگی خود می کند درمان های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است و به دلیل تاثیر بیشتر درمان های جراحی از این درمان ها استفاده می شود. مواد و ...

مقدمه ضايعات التهابي سرويسيت مزمن سرويسيت مزمن يافته‌اي بي‌نهايت شايع است كه تمايل دارد محل اتصال اپي‌تليوم سنگفرشي- استوانه‌اي را در گردن رحم گرفتار نمايد و گاهي با پرخو

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی شیمی سنگ‌کلیه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دنیا‌ است که قسمت اعظم کریستال‌های آن ‌از بلورهای اگزالات‌کلسیم تشکیل می‌شود. از این‌ رو چندی است که بررسی مواد مؤثر در کنترل این بیماری از طریق کنترل کریستال‌های اگزالات کلسیم مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر تری ‌پتاسیم ‌سیترات بر روی ساختار و شکل کریستال‌های اگزالات کلسیم ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی شیمی چکیده اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم سنگ‌ کلیه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دنیا‌ است که قسمت اعظم کریستال‌های آن ‌از بلورهای اگزالات‌کلسیم تشکیل می‌شود. از این‌ رو چندی است که بررسی مواد مؤثر در کنترل این بیماری از طریق کنترل کریستال‌های اگزالات کلسیم مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این تحقیق ...

ثبت سفارش