پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

word 876 KB 31963 89
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه:

  جهت دریافت دکترا

   

  چکیده

  مقدمه: بیش فعالی واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) یک سندروم عصبی-رفتاری است که با عدم توجه، تحریک پذیری، فعالیت زیاد، رفتارهای مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص می‌شود. اتیولوژی ADHD هنوز مشخص نشده است اما کاهش حجم مغز، وزن کم موقع تولد وآسیب‌های مغزی در هنگام زایمان به خصوص در بچه‌های پره ترم از جمله عوامل دخیل در ایجاد ADHD هستند.شیوع ADHD در بچه‌های با وزن تولد پایین(وزن کمتر از 2500گرم) بیشتر است.

  هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در بچه‌های با وزن تولد پایین بر حسب جنس، تغذیه‌ی دوران شیر خوارگی و سن هنگام تولد می‌باشد.

  مواد وروش‌ها:مطالعه‌ی تحلیلی به روشhistorical-cohort بر روی 120 کودک 6 ساله انجام شد، 60 کودک با وزن تولد پایین(کمتر از 2500 گرم) به عنوان گروه مواجهه و 60 کودک با وزن تولد بالای 3000 گرم به عنوان گروه غیر مواجهه انتخاب شدند.اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه‌ای که در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت جمع آوری شد.

  در پایان مطالعه فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در کودکان با وزن تولد پایین بررسی شد.

  یافته‌ها:فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در گروه مواجهه 7/26% و در گروه غیر مواجهه 3/18%به دست آمد(با P-value:0.274 معنی دار نیست).میانگین ADHD نوع مرکب در گروه مواجهه 060/5 و در گروه غیر مواجهه 400/3 به دست آمد (با P-value:0.033 معنی دار است).

  در این مطالعه فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب بر حسب جنس، تغذیه‌ی دوران شیرخوارگی وسن هنگام تولد مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به P-value حاصل معنی دار نبود البته معنی دار نبودن آن‌ها احتمالاً به علت کمی حجم نمونه بوده است.

  نتیجه گیری:فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در کودکان با وزن تولد پایین 7/26% به دست آمد اما این میزان از نظر آماری معنی دار نبود یعنی ADHD نوع مرکب ربطی به کم وزنی موقع تولد ندارد.اما از نظر پزشکی این فراوانی نسبی تقریباً 5/1 برابر گروه غیر مواجهه است.

  کلمات کلیدی:اختلال بیش فعالی و نقص توجه، وزن پایین هنگام  تولد، سن هنگام تولد، تغذیه‌ی دوران شیر خوارگی

  1-1- دوره نوزادی

  دوره نوزادی یا neonatalاگر چه از نظر تعریف به 28 روز اول زندگی گفته می‌شود اما زندگی جنینی و نوزادی یک دوره زمانی به هم پیوسته را تشکیل می‌دهد که در طی آن تکامل و رشد انسان تحت تاثیر عوامل ژنتیکی ، محیط داخل رحمی و خارج رحمی می‌باشد. دوره نوزادی دورانی بسیار آسیب پذیر برای کودک است که در طی آن بسیاری از تطابق‌های فیزیولوژیک مورد لزوم برای زندگی در محیط خارج از رحم تکامل می‌یابد.

  دوره نوزادی زمان حساسی برای یک کودک است زیرا بسیاری از مهارتهای فیزیکی لازم برای زندگی خارج رحمی در این زمان کامل می‌یابد.

  میزان بالای مرگ و میر و بیماریزایی در  این دوران شکننده بودن حیات در این دوره را نشان می‌دهد در همه موارد مرگ ومیر که در یکسال اول زندگی اتفاق می‌افتد، دو سوم موارد مربوط به دوره نوزادی است و مرگ و میر نوزادی در 24 ساعت اول ، از بیشترین میزان برخوردار است و به طور کلی 65 درصد از همه مرگ و میر شیرخواران را شامل می‌شود.

  بیماری‌های همراه با تولد قبل از موعد و وزن کم هنکام تولد و ناهنجاری‌های کشنده‌ی مادرزادی از علت‌های اصلی مرگ ومیر نوزادی می‌باشد. عوامل مختلف طبی ، اقتصادی ، و فرهنگی بر مرگ و میر پری ناتال و نوزادی تاثیر می‌گذارند. معیار‌های پیشگیرانه  مانند آموزش‌های بهداشتی، مراقبت‌های پری ناتال ، تغذیه، حمایت اجتماعی و شناخت عوامل خطرزا و مراقبت‌های مامایی به نحوی موثر میزان مرگ ومیر پری ناتال و نوزادی را کاهش می‌دهند.

  کمی وزن و نارسی یک شاخص اساسی مرگ و میر نوزادان است. اولین بار در سال 1919 ylppo نوزادان زیر 2500 گرم را کم وزن (LBW) نامید.LBW  و این تعریف به عنوان استاندارد پر مخاطره شیرخواران بیش از 40 سال است که توسط سازمان بهداشت جهانی مورد تایید قرار گرفته است و یکی از دلایل اصلی مرگ و میر شیرخوارگی و نوزادی می‌باشد و به همراه نا هنجاری‌ های مادرزادی (مثل قلبی، سیستم عصبی مرکزی و تنفسی) نقش بسزایی در عوارض دوران بچگی دارد.به طور کلی ، برای هر دوره‌ای از زمان حاملگی ، هر چه وزن هنگام تولد نوزاد کمتر باشد و برای هر وزنی ، هر چه دوره بارداری کوتاه تر باشد، مرگ و میر نوزادی بیشتر خواهد بود.

  بیشترین مرگ و میر نوزادی در میان نوزادانی رخ می‌دهد که وزن تولدی کمتر از 1000 گرم دارند و دوره‌ی بارداری آن‌ها کمتر از 30 هفته بوده است کمترین مرگ و میر نوزادی نیز در میان نوزادانی است که وزن تولد 3000 تا 4000 گرم و دوره‌ی بارداری 40-38 هفته داشته اند[1].

  هر چه وزن جنین از 500 گرم به 3000 گرم نزدیک می‌شود یک کاهش لگاریتمی در مرگ و میر نوزادی دیده می‌شود.در سنین حاملگی 25 تا 37 هفته به ازای افزایش هر هفته از سن حاملگی میزان مرگ و میر نوزادی تقریباً نصف می‌شود.با این حال تقریباً 40% همه‌ی مرگ ومیرهای حوالی زایمان در نوزادانی دیده می‌شود که سن حاملگی بعد از 37 هفته و وزن معادل یا بیشتر 2500 گرم دارند.

  از آن جا که اغلب مرگ و میر دوره‌ی نوزادی در نخستین ساعات و روز‌ها اتفاق می‌افتد با افزایش سن نوزاد احتمال بقای او افزایش می‌یابد. در واقع وزن تولد و سن هنگام حاملگی از شاخص‌های قوی مرگ و میر دوره نوزادی می‌باشند در واقع میزان بقاء در سن 22 هفته نزدیک 22 درصد می‌باشد و این احتمال برای 23 هفته تا 25 درصد و برای 24 هفته تا 56 درصد و برای 25 هفته تا 79 درصد افزایش می‌یابد. همچنین میزان مرگ و میر در نوزادان با وزن هنگام تولد 4000 گرم و یا بیشتر با سن حاملگی 42 هفته یا بیشتر افزایش ناگهانی پیدا می‌کند [2].

  از دلایل وزن کم هنگام تولد ، تولد پیش از موعد یا محدودیت رشد داخل رحمی[1]1 و یا هر دو می‌باشند علت اصلی وزن کم تولد در ایالات متحده، تولد پیش از موعد می‌باشد در حالیکه در کشورهای در حال توسعه علت اصلی محدودیت رشد داخل رحمی می‌باشد.

  شیوع LBW در نژاد سیاه و در جنس دختر بیش از پسر می‌باشد. همچنین چند قلویی و سن بالای مادر نیز خطر LBWرا افزایش می‌دهد.

  امروزه شانس زنده ماندن نوزادان با وزن 1501تا 2500 گرم ، 95 درصد یا بیشتر است اما میزان مرگ ومیر در آن‌هایی که وزن کمتری دارند همچنان بالاست میزان مرگ ومیر نوزاد LBW که تا زمان ترخیص از بیمارستان زنده مانده اند بیشتر از میزان مرگ ومیر نوزادان رسیده در دو سال اول عمرشان است قسمت اعظم این مرگ و میرها ناشی از عفونت هستند و لذا حداقل از نظر تئوری بسیاری از آنها قابل پیشگیری خواهند بود ناهنجاری‌های آناتومیک مادرزادی در 3 تا 7 درصد از نوزادان LBWوجود دارد.

  رشد و نمو نوزاد LBW متولد شده از مادرانی که وضعیت اقتصادی اجتماعی نامناسبی دارند نسبت به نوزادی که در دوران نوزادی محیط بهتری دارند کمتر خواهد بود.در سال 2000 ، 6/7 درصد نوزادان زنده متولد شده در ایالات متحده آمریکا وزنی کمتر از 2500 گرم داشته اند که در بین آنها سیاه پوستان دو برابر سفید پوستان بوده اند.

  نارس بودن وIUGRباعث افزایش میزان بیماری و مرگ ومیر نوزادان می‌شود.تقریباً 30 درصد نوزادان LBW در ایالات متحده دچار عقب ماندگی رشد داخل رحمی (IUGR)هستند و پس از 37 هفته حاملگی متولد می‌شوند.هنگامی که میزان LBW بیش از 10 درصد می‌گردد، درصد IUGR بیشتر ونارسی کمتر خواهد شد.در کشورهای در حال توسعه تقریباً 70 درصد نوزادان LBW مبتلا به IUGR می‌باشند و نوزادان IUGR در مقایسه با نوزادانی که متناسب با سن حاملگی رشد نمو.ده اند، دارای مرگ ومیر و عوارض بیشتری هستند.در ایران طبق بررسی‌هایی که به طور پراکنده انجام شده نسبت نوزادانی با وقفه‌ی رشد داخل رحمی کمتر از کشورهای در حال توسعه و بیشر از کشورهای توسعه یافته است.به طور دقیق می‌توان گفت علت کم وزنی هنگام تولد 30 تا 40 درصد مواقع IUGR و بقیه‌ی موارد ناشی از نارس بودن جنین و تولد زودتر از موعد[2] است میزان LBW در کل کشور 29در هزار تولد زنده می‌باشد[3].

  1-2- عوامل مرتبط با تولد نوزاد نارس و کم وزن در زمان تولد

  جدا نمودن فاکتورهای موثر بر نارس شدن از IUGR بسیار مشکل است ، یک ارتباط بسیار قوی بین IUGR و نارس شدن از یک طرف و سطح اجتماعی اقتصادی پایین خانواده، از طرف دیگر وجود دارد. خانواده‌هایی که سطح اجتماعی اقتصادی پایین تری دارند موارد زیر در آنها بیشتر مشاهده می‌شود: سوء تغذیه مادر، کم خونی، مراقبت ناکافی در حوالی زایمان، اعتیاد، عوارض زایمانی، تاریخچه مشکلات باروری مادر( سقط، مرده زایی، تولد نوزاد نارس یا کم وزن)، داشتن تنها یک والد، بارداری مادر در سنین نوجوانی، حاملگی پی در پی و به دنیا آوردن حداقل 4 فرزند قبل از حاملگی کنونی.

  اختلاف سیستماتیک در رشد جنین به جثه مادر، دفعات زایمان، وزن برادر و خواهر، کلاس اجتماعی، سیگار کشیدن مادر و دیگر فاکتورها بستگی دارد. البته تعیین میزان اثر عوامل محیطی به عوامل وراثتی بر روی رشد جنین در جمعیت‌های مختلف مشکل به نظر می‌رسد[4].

  علت تولد پیش از موعد چند عاملی است و عبارت است از فاکتورهای جنینی، جفتی، رحمی و مادری.

  تولد نارس نوزادانی که LBW هستند در عین حال وزنشان با سن حاملگی پره ترم متناسب است به دلائل زیر می‌باشد: رحم نتواند جنین را نگهداری کند، در سیر طبیعی حاملگی مداخله شده باشد، پارگی زودرس پرده آمنیوتیک[3] یا جدا شدن زودرس جفت2، عفونت باکتریایی بی علامت یا مخفی(استرپ گروه B، لیستریا مونوسیتوژن، اوروپلاسما اورولیتیکم، مایکوپلاسما هومینیس، کلامیدیا، گاردنلا واژینالیس، تریکومونا واژینالیس و باکتریوئیدها)[5].

  مایع آمنیوتیک و پرده‌ها (کوریوآمنیونیت) می‌تواند باعث زایمان پیش از موعد شود. محصولات باکتری‌ها با تحریک تولید واسطه‌های التهابی موضعی (PG , IL-6)  باعث انقباض پیش از موعد رحم شده یا به علت پاسخ التهابی موضعی باعث پارگی موضعی پرده‌ها می‌شود. درمان با آنتی بیوتیک مناسب از عفونت جنینی کاسته و طول مدت حاملگی را افزایش می‌دهد.

  IUGR با مشکلات طبی که در جفت و گردش خون آن، رشد و نمو جنین، سلامت عمومی و تغذیه مادر تداخل ایجاد می‌کنند، همراه است. بسیاری از عوامل که باعث تولد نارس می‌شوند سبب LBW و IUGR نیز می‌گردند.  IUGR سبب کاهش فعالیت انسولین یا محصولات آن (IGF) در سطح گیرنده‌ها می‌شود. نوزادنی که نقص در گیرنده IGF-I ( فاکتور رشد شبیه انسولین)، هیپوپلازی پانکراس  یا دیابت نوزادی گذرا دارند به IUGR نیز مبتلا هستند. جهش‌های ژنتیکی که بر مکانیسم نفوذپذیری انسولین در سلول‌های جزایر پانکراس اثر می‌گذارند منجر به کاهش آزاد سازی انسولین گردیده و احتمال IUGR را بالا می‌برند[3].

  IUGR ممکن است در اثر پاسخ طبیعی جنین به کمبود اکسیژن و مواد غذایی به وجود آید بنابراین فاکتوری که باید در نظر قرار گیرد هیپوکسی یا سوء تغذیه جنین است نه IUGR. پس به دنیا آمدن پیش از موعد چه بسا راهی برای نجات جنین از محیط نامناسب داخل رحمی باشد. IUGR معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شود: یک نوع کاهش رشد متقارن (با تاثیر یکسان در دور سر، طول و وزن) و دیگری نامتقارن (با رشد نسبی سر در مقایسه با سایر اندام‌ها).

  IUGR متقارن زودتر شروع شده و با بیماری‌هایی که بر تعداد سلول‌های جنین به شدت اثر می‌گذارند همراه است. علل کروموزومی، ژنی، بدشکلی، عفونت‌ها، تراتوژن و افزایش شدید فشار خون مادری از دلایل IUGR متقارن هستند. این مسئله خیلی اهمیت دارد که سن حاملگی در نوزادانی که IUGR متقارن دارند به دقت بررسی شود چون تخمین نادرست سن حاملگی می‌تواند منجر به تشخیص IUGR متقارن شود. IUGR متقارن اغلب شروع دیررسی دارد و با کاهش سرعت امواج داپلری که به رگ‌های کاروتید برخورد می‌کنند تشخیص داده می‌شود. این نوع IUGR با فقر غذایی مادر و بیماری‌های عروقی حاد یا مزمن مادری ( پره اکلامپسی، افزایش مزمن فشار خون) ایجاد می‌شود[1].

  1-3- ارزیابی سن حاملگی در هنگام تولد

  نوزاد مبتلا به IUGR در قیاس با نوزادان نارسی که وزن متناسبی دارند، کم وزن تر بوده و این طور به نظر می‌رسد که سر آن‌ها به طور نامتناسبی بزرگ تر از بدنشان است. در هردو گروه چربی زیرپوستی از بین می‌رودو تکامل سیستم عصبی ( سرعت هدایت عصبی) بیشتر به سن حاملگی ارتباط دارد تا وزن جنین.

  نشانه‌های بالینی ممکن است در تخمین سن حاملگی مفید واقع شوند. سیستم امتیازدهی Ballard که معمولاً از آن استفاده می‌شود تا 2   هفته دقت دارد.

  Abstract

  Introduction:attentiondeficit hyperactivity(ADHD: attention-deficit hyperactivity disorder)is a neurological–behavioral syndrome with inattention, irritability, excessive activity, anxious and agitated behavior, these symptoms more perominant in male than female.The etiology of ADHD is unknown, but reduction in brain volume, low birth weight, brain injury during delivery  especially in premature birth increase the risk. The prevalence of ADHD in children with low birth weight (weighing less than 2500g) is higher. Purpose:  evaluation of the relative frequency of hyperactivity and attention disorders in children with low birth weight by gender, gestational age and kind of feeding.

  Materials and methods: the study wase done restropectively. we recorded the information of  60 low birth weight ( less than 2,500 grams) children born between 21 march 2007 and 20 march 2008 with use school card  as the case group. In the second phase we telephoned the parents of infant and asked them to come to clinic and complete the standard check list. A total of 60 other infants, born during same period with birth weights over 3000 grams, were included in the study as the control group and the same procedures were applied to them. Finally therelative frequency ofhyperactivity andattention disordersin childrenwithlowbirth weightwere examined.

  Results: The relative frequency of combined type ADHD exposure group7/26% and then on-exposed group,3/18%, respectively(with P-value: 0.274not significant). Postscombined type ADHD in the exposed group,060/5 and then on-exposed group,400/3respectively(with P-value: 0.033is significant). In this study the relative frequency of combined type ADHD according to sex, kind of feeding and gestational age P-value was not significant. However,  the lack of significant differenceis probably due to the small sample size.

  Conclusions: The prevalence of  low birth weight in children with ADHD Combined Type 7/26% respectively but the p-value not significant, these findings dont confirm relation between low birth weight and ADHD in this study.

  Keywords: Attention deficithyperactivity disorder, lowweightatbirth, age at birth, nutritionduringinfancy

   

   

   

 • فهرست:

  1-1- دوره نوزادی.. 2

  1-2- عوامل مرتبط با تولد نوزاد نارس و کم وزن در زمان تولد. 4

  1-3- ارزیابی سن حاملگی در هنگام تولد. 6

  1-4- گستره بیماری‌ها در نوزادن LBW.... 7

  1-5- مراقبت‌های مربوط به اتاق نوزادان.. 7

  1-6- پیش آگهی.. 8

  1-6-1- تعیین احتمال مرگ و میر نوزادی.. 10

  1-7- عوارض وزن کم تولد. 10

  1-7-1- نقایص عصبی – حسی اصلی.. 10

  1-7-2- فلج مغزی.. 12

  1-7-3- عقب ماندگی ذهنی.. 14

  1-7-4- کم شنوایی.. 15

  1-7-5- نقائص بینایی.. 16

  1-7-6- هیدروسفالی پیشرونده 17

  1-7-7- نقائص مینور 18

  1-7-8- تکامل در کی – شناختی.. 19

  1-7-9- تکامل زبان.. 20

  1-7-10- تکامل حرکتی.. 20

  1-7-11- تکامل عصبی رفتاری.. 22

  1-7-12- عملکرد مدرسه. 23

  1-7-13- خونریزی داخل بطنی-داخل جمجمه ای.. 24

  1-7-14- اختلال بیش فعالی/کمبود توجه. 25

  2-1- بیان مسئله و اهمیت آن.. 45

  2-2- عنوان طرح.. 46

  2-3- جامعه مورد بررسی.. 46

  2-4- حجم نمونه. 46

  2-5- نوع و روش مطالعه. 46

  2-6- مکان وزمان مطالعه. 46

  2-7- فرضیه. 47

  2-8- هدف کلی.. 47

  2-8-1- اهداف ویژه 47

  2-9- روش انجام کار 47

  2-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 48

  2-11- متغیرها 48

  3-1- یافته‌ها 50

  4-1- بحث... 68

  4-2- نتیجه گیری.. 71

  4-3- پیشنهادات... 71

   

  منبع:

   

  Robert M. Kliegman,Bonita F. Stanton,Joseph W. St.Geme,Nina F. Schor,Richard E. Behrman.2011,Nelson textbook of pediartrics,19:532-538

  Daniela Leone, Claudia Brogna, Daniela Ricci, Domenico M. Romeo, Giuseppina Leo, Francesca   Serrao, et al. Development of clinical signs in low risk term born infants with neonatal hyperexcitability Early Human Development,2013, 89: 65-68

  Blair Johnson, Maneesh Batra, Susan Reed. Impact of method of delivery (MOD) on neonatal outcome in low birth weight (LBW) infants. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2006;195:225

  M. Merialdi, J.H. Requejo. Low Birth Weight and Preterm Infants: Causes, Prevalence, and Prevention. Encyclopedia of Human Nutrition, 2013 ;3:100-103

  Betsy Foxman, Ai Wen, Usha Srinivasan, Deborah Goldberg, Carl F. Marrs, John Owen,et al. Mycoplasma, bacterial vaginosis–associated bacteria BVAB3, race, and risk of preterm birth in a high-risk cohort. American Journal of Obstetrics and Gynecology,2014;210: 226

  Gro C.C. Løhaugen, Silje Andreassen, Geir W. Jacobsen, Torstein Vik, Ann-Mari Brubakk, Jon Skranes,et al. Small for Gestational Age and Intrauterine Growth Restriction Decreases Cognitive Function in Young Adults. The Journal of Pediatrics,2013;163: 447-453

  Neil N. Finer, Wade Rich, Louis P. Halamek, Tina A. Leone. The Delivery Room of the Future : The Fetal and Neonatal Resuscitation and Transition Suite Clinics in Perinatology, 2012; 39: 931-939.

  Fermín García-Muñoz Rodrigo, Gloria M. Galán Henríquez, Cristina Gómez Ospina. Morbidity and Mortality among Very-Low-Birth-Weight Infants Born to Mothers with Clinical Chorioamnionitis. Pediatrics & Neonatology, In Press, Corrected Proof, Available online 16 April 2014

  Melissa A. Hull, Jeremy G. Fisher, Ivan M. Gutierrez, Brian A. Jones, Kuang Horng Kang, Michael Kenny,et al. Mortality and Management of Surgical Necrotizing Enterocolitis in Very Low Birth Weight Neonates: A Prospective Cohort Study. Journal of the American College of Surgeons, 2014 ;218(6): 1148-1155

  Lilia C. De Jesus, Athina Pappas, Seetha Shankaran, Douglas Kendrick, Abhik Das, Rosemary D. Higgins,et al. Risk Factors for Post-Neonatal Intensive Care Unit Discharge Mortality among Extremely Low Birth Weight Infants. The Journal of Pediatrics, 2012 ;161(1): 70-74

  O'Callaghan MJ1, Burns YR, Gray PH, Harvey JM, Mohay H, Rogers YM,et al.. School performance of ELBW children: a controlled study. Dev Med Child neurol 1996; 38: 917-926

  Bennett FC, Scott DT. Long term perspective on prematul infant outcome and contemporary intervention issues. Semi perinatol 1997 ; 21 : 190-201

  Lapine TR, Jackson JC , Bennett FC. Outcome of infants weighing less than 800 grams at birth : 15 years experience , Pediatrics 1995; 96: 479 -483

  Nicholas S. Wood, M.B., Ch.B., Neil Marlow, D.M., Kate Costeloe,et al. for the EPICure Study Group,. Neurologic and developmental disability after extremely preterm birth. N Engl J Med 2000 ; 343 : 378 -384

  Soleimani F, Joghataei MT. The Evaluation of Effective Risk Factors on Infant Developmental Disorders. Neuropediatrics. 2006;26:20

  Mary Jane Platt, Christine Cans, Ann Johnson,Geraldine Surman, MSc, Monica Topp,et al. Trends in cerebral palsy among infants of very low birthweight (<1500 g) or born prematurely (<32 weeks) in 16 European centres: a database study. The Lancet, 2007;369: 43-50

  RESCH, Bernhard.Risk factors and determinants of neurodevelopmental outcome in cystic periventricular leucomalacia. European journal of pediatrics, 2000, 159.9: 663-670.‏

  Grether JK , Nelson KB, Walsh E, et al. Intrauterine exposure to infection and risk of cerebral palsy in very preterm infants. Arch Pediatr Adolesc Med 2003 ; 157 : 26- 32

   

  Terrie E. Inder, Simon K. Warfield, Hong Wang ,Petra S. Hüppi, Joseph J. Volpe. Abnormal Cerebral Structure Is Present at Term in Premature Infants. Pediatrics, 2005;115(2): 286-294

  Soleimani F. Motor Developmental Delay Screening in Iranian Infants. Brain & Development. 2001;23,3:156

  Saigal S, Follow-up of very low birth weight babis to adolescence. Semin Neonatol.2000; 5: 107-118

  Cristobal, R.; Oghalai, J. S. Hearing loss in children with very low birth weight: current review of epidemiology and pathophysiology. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition, 2008; 93)6(: 462-468

  K Xoinis, Y Weirather, H Mavoori, S H Shaha, L M Iwamoto. Extremely low birth weight infants are at high risk for auditory neuropathy. Journal of Perinatology, 2007, 27.11: 718-723.‏

  Barbara J. Stoll, Nellie I. Hansen, Ira Adams-Chapman, Avroy A. Fanaroff, Susan R. Hintz, Betty Vohr,.et al. Neurodevelopmental and growth impairment among extremely low-birth-weight infants with neonatal infection. Jama, 2004, 292.19: 2357-2365.‏

  Norton SJ , Gorga MP, Widen JE, et al. Identification of neonatal hearing impairment : transient evoked otoacoustic emissions during the perinatal period. Ear Hear 2000 ; 21 : 425-442

  Gilbert, Clare. Retinopathy of prematurity: a global perspective of the epidemics, population of babies at risk and implications for control. Early human development, 2008, 84.2: 77-82.‏

  Stoll, Barbara J. Neurodevelopmental and growth impairment among extremely low-birth-weight infants with neonatal infection. Jama, 2004;292(19): 2357-2365

  Judith S. Mercer,Betty R. Vohr,Margaret M. McGrath,James F. Padbury,Michael Wallach,William Oh. Delayed cord clamping in very preterm infants reduces the incidence of intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a randomized, controlled trial. Pediatrics, 2006; 117(4): 1235-1242

  Rickards AL , Kelly EA, Doyle LW , et al. Cognition , academic progress , behavior and self concept at 14 years of very low birth weight children. J Dev Behav Pediatr 2001 ; 22 : 11-18

  Hack M, Flannery DJ, Schluchter M, et al. Outcomes in young adulthood for very low birth weight infants. N Engl J Med 2002; 346 : 149-157

  Ronald E. Hoekstra, T. Bruce Ferrara, Robert J. Couser, Nathaniel R. Payne. Survival and long-term neurodevelopmental outcome of extremely premature infants born at 23–26 weeks’ gestational age at a tertiary center. Pediatrics, 2004;113(1): 1-6‏

  Jon Skranes, Gro C.C. Løhaugen, Marit Martinussen, Asta Håberg, Ann-Mari Brubakk, Anders M. Dale. Cortical surface area and IQ in very-low-birth-weight (VLBW) young adults. Cortex, 2013 ; 49(8) : 2264-2271

  Gidley Larson, Jennifer C,Baron Ida Sue, Erickson Kristine, Ahronovich, Margot Baker, Robin. Neuromotor outcomes at school age after extremely low birth weight: Early detection of subtle signs. Neuropsychology, 2011; 25(1): 66.

  S. Stolt, R. Korja, J. Matomäki, H. Lapinleimu, L. Haataja, L. Lehtonen. Early relations between language development and the quality of mother–child interaction in very-low-birth-weight children. Early Human Development, 2014 ; 90 (5) : 219-225

  Rafaela S. Moreira, Lívia C. Magalhães, Claudia R.L. Alves. Effect of preterm birth on motor development, behavior, and school performance of school‐age children: a systematic review. Jornal de Pediatria, 2014 ;90(2):  119-134.

  Jacqueline Nuysink, Ingrid C. van Haastert, Maria J.C. Eijsermans, Corine Koopman-Esseboom, Paul J.M. Helders, Linda S. de Vries,et al. Prediction of gross motor development and independent walking in infants born very preterm using the Test of Infant Motor Performance and the Alberta Infant Motor Scale. Early Human Development, 2013; 89(9) : 693-697

  Marcella Danks, Mohammad Fauzan Maideen, Yvonne R. Burns, Michael J. O'Callaghan, Peter H. Gray, Leith Poulsen,et al. The long-term predictive validity of early motor development in “apparently normal” ELBW survivors. Early Human Development, 2012 ; 88(8) : 637-641

  M. Perez-Pereira, P. Fernandez, M. Gómez-Taibo, L. Gonzalez, J.L. Trisac, J. Casares,et al. Neurobehavioral development of preterm and full term children: Biomedical and environmental influences. Early Human Development, 2013 ; 89 (6) :401-409

  Kari Anne I. Evensen, Jon Skranes, Ann-Mari Brubakk, Torstein Vik. Predictive value of early motor evaluation in preterm very low birth weight and term small for gestational age children. Early Human Development, 2009;85(8) : 511-518

  Ashley E. Darcy Mahoney, Jennifer Pinto-Martin. State of the Science: The Association Between Perinatal Brain Injury and School Performance in Very-Low-Birth-Weight Infants. Newborn and Infant Nursing Reviews, 2012 ; 12(1) :  33-39

  Jennifer Hyde.2008, Primary Care of the Premature Infant,185-190

  Toshiki Takenouchi, Jeffrey M. Perlman.2012, Neurology: Neonatology Questions and Controversies,6: 27-45

  Joel T. Nigg, Naomi Bresl AU. Prenatal Smoking Exposure, Low Birth Weight, and Disruptive Behavior Disorders. Journal of Health Economics, 2010 ;29(5): 641-656

  Wen-Hui Tsai, Yea-Shwu Hwang, Te-Yu Hung, Shih-Feng Weng, Shio-Jean Lin, Wen-Tsan Chang. Association between mechanical ventilation and neurodevelopmental disorders in a nationwide cohort of extremely low birth weight infants. Research in Developmental Disabilities, 2014 ;35(7): 1544-1550

  David Shum, Kerryn Neulinger, Michael O’Callaghan, Heather Mohay. Attentional problems in children born very preterm or with extremely low birth weight at 7–9 years. Archives of Clinical Neuropsychology, 2008 ;23(1): 103-112

  Kaplan HI,Sadock BJ.2010,Comprehensive textbook of psychiatry,9 :630-635

  V. Simon Epidemiology of adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) - first hungarian data. European Psychiatry,2011 ;26(1):2142

  Erik G. Willcutt, Rebecca S. Betjemann, Lauren M. McGrath, Nomita A. Chhabildas, Richard K. Olson, John C. DeFries,ET AL. Etiology and neuropsychology of comorbidity between RD and ADHD: The case for multiple-deficit models. Cortex, 2010 ;46(10):1345-1361

  Andrew Merwood, Philip Asherson, Henrik Larsson. Genetic associations between the ADHD symptom dimensions and Cloninger's temperament dimensions in adult twins. European Neuropsychopharmacology,2013 ;23(6): 416-425

  Robert D. Oades. 2010, Handbook of Behavioral Neuroscience, 21 :565-584

  Ju-Yu Yen, Chih-Hung Ko, Cheng-Fang Yen, Hsiu-Yueh Wu, Ming-Jen Yang.The Comorbid Psychiatric Symptoms of Internet Addiction: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), Depression, Social Phobia, and Hostility. Journal of Adolescent Health, 2007 ;41(1): 93-98

  benjamin james sadock,virginia Alcott sadock,Kaplan & sadock synopsis of sychiatry.2010,lippncott williwms & wilkins,11:1223-1231

  Ayelet Lahat, Ryan J. Van Lieshout, Saroj Saigal, Michael H. Boyle ,Louis A. Schmidt. ADHD among young adults born at extremely low birth weight: the role of fluid intelligence in childhood. Frontiers in Psychology, 2014, 5

  Kelly M. Jonesa , Patricia R. Championb , Lianne J. Woodwardc. Social competence of preschool children born very preterm.Early Human Development, , October 2013, 89 :795-802.

  Cynthia E. Rogers, Shannon N. Lenze, Joan L. Luby. Late preterm birth, maternal depression, and risk of preschool psychiatric disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2013, 52.3: 309-318

  Çak, T. H.; Gokler, B. Prematurity and preschool attention deficit hyperactivity disorder. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 2012, 60(5): 135

  Jorrit F. de Kieviet, MSc , Ruurd M. van Elburg, Harrie N. Lafeber , Jaap Oosterlaan. Attention Problems of Very Preterm Children Compared with Age-Matched Term Controls at School-Age. The Journal of Pediatrics, November 2012, Volume 161, 824-829

  I.B. Elgen, F. Holsten, M.D. Odberg. Psychiatric disorders in low birthweight young adults. Prevalence and association with assessments at 11 years. j.eurpsy.2012.06: 2

  M.H. Boyle V,Van Lieshout, L. Duncan, L.A. Schmidt, L. Hoult, N. Paneth, et al. Psychopathology in young adults born at extremely low birth weight. Psychological Medicine. 2011;41(8):1763-1774

  Elizabeth M. Westrupp, Elisabeth Northam, Lex W. Doyle, Catherine Callanan, Peter J. Anderson. Adult Psychiatric Outcomes of Very Low Birth Weight Survivors. J Psychiatry December 2011, 45 (12): 1069-1077

  Lindstrom K, lindblad F, Hjern A. "Preterm birth and attention-deficit/hyperactivity disorder in schoolchildren".pediatrics. 2011 May;127(5):858-865

  Kati Heinonen , Karti Raikkonen , Anu-Katriina Pesonen , Sture Andersson ,Eero Kajantie ,John G Eriksson et a. "Behavioural symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder in preterm and term children born small and appropriate for gestational age: A longitudinal study". BMC pediatrics. 2012;10:1-8

  Chirstina M.Hultman,Anna Torrang, Catherine Tuvblad, Sven Canttingius, Janolov Larsson, Paul Lichtenstein. Birth weight and attention-deficit/hyperactivity symptoms in childhood and early adolescence: a prospective Swedish twin study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2007, 46.3: 370-377

  Adnan T. Bhutta,Mario A. Cleves,Patrick H. Casey,Mary M. Cradock,K. J. S. Anand. "Cognitive and Behavioral Outcomes of School-Aged Children Who Were Born Preterm". JAMA. 2002; 288(6):728-737

  نیوشا بهشته، گنجی کامران، ستوده مریم.شیوع نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در دانش آموزان تیز هوش دوره راهنمایی استان کهگیلویه وبویر احمد در سال 90-1389.فصلنامه افراد استثنایی، سال 1391، شماره 6، صفحات 93-61  

  صالحی بهمن، ابراهیمی سمیه، مرادی شیرین.ارتباط بین اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و اختلالات همراه در دانش آموزان ابتدایی ناحیه یک اراک.مجله پزشکی هرمزگان، سال1391، شماره1، صفحات 59-49.

  بخشی سروش، نجاتی وحید، رضایی سارا، حکمتی عیسی.شیوع اختلال نقص توجه/بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی 87-1386.مجله پژوهشی حکیم، سال1390، شماره4، صفحات 210-203

  بخشانی نورمحمد، رقیبی مهوش، بابایی سمانه.فراوانی علائم بیش فعالی و نارسایی توجه بالغین در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان.مجله تحقیقات علوم پزشکی  زاهدان، سال1390، شماره7، صفحات 22-18

  اعرابی ناهید، شفیقی فرهاد، قره خانی شاهین.شیوع اختلال کاهش تمرکز ، بیش فعالی در خانواده‌های ساکن شهرک‌های سازمانی شهر تهران در سال 1385.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال 1389، شماره3، صفحات 185-179

  عبداللهیان ابراهیم، شاکری محمد تقی، وثوق ایرج.بررسی شیوع اختلال بیش فعالی و نقص توجه در کودکان سنین قبل از دبستان در سال تحصیلی 82-1381.مجله دانشکده پزشکی دانشکاه علوم پزشکی مشهد، سال1383، شماره85، صفحه 280-275

  حبرانی پریا، علاقبندراد جواد، محمدی محمد رضا.اختلال‌های روانپزشکی در خانواده کودکان مبتلا به کمبود توجه- بیش فعالی.مجله اندیشه و رفتار، سال 1382 ، شماره 1، صفحات 19-12

  91.علیشاهی محمد جواد، ده بزرگی غلامرضا، دهقان بهرام.میزان شیوع اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شیراز.مجله طبیب شرق، سال 1382، شماره 1، صفحات67-61

   

  Still G." The Coulstonian lectures on some abnormal physical conditions in children". Lecture 1. Lancet. 1902;1008-1112(1077–1902):1163–1168

  Skrablin S, Maurac I, Banovic V. " Perinatal factors associated with the neurologic impairment of children born preterm". Int J Gynaecol Obstet. 2008;102:12–18

  Hack M, Youngstrom EA, Cartar L. " Behavioral outcomes and evidence of psychopathology among very low birth weight infants at age 20years". Pediatrics. 2004;114:932–940

  van Baar AL, Vermaas J, Knots E. "Functioning at school age of moderately preterm children born at 32 to 36weeks’ gestational age". Pediatrics. 2009;124:251–257


موضوع پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, نمونه پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, جستجوی پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, فایل Word پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, دانلود پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, فایل PDF پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, مقاله در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, پروژه در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, پروژه درباره پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان 6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پايان نامه رشته روانشناسي سال 1387 چکيده يکي از مواردي که همواره توجه روانشناسان، وحققان و دانشمندان را به خود جلب مي کند تاثير تغذيه صحيح و درست بر انواع کارکردهاي رواني مي باشد.در تحقيق حا

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش مقایسه ی اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی­ سرپرست و عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­­ ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نوجوانان بی­ سرپرست دختر و پسر شهر سمنان و شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس شهر سمنان و مدارس شهر تهران تشکیل می­دهند. 60 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری­ ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری چکیده مقدمه : امروزه با توسعه ی علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ، به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده ، به یک بیماری مزمن تبدیل شده و میزان بقاء افزایش یافته است. هدف از درمان هایی که امروزه برای کودکان سرطانی استفاده می شود ، نه تنها افزایش میزان بقاء بلکه همچنین افزایش کیفیت زندگی این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترین و پر مخاطره آمیزترین عمر آدمی بوده که اساس شخصیت روحی معنوی انسان ها در این مرحله پایه ریزی می گردد و چنانچه سالمندان در این مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگیرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا ...

ثبت سفارش