پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال

word 1 MB 31974 106
1389 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری

  گرایش مراقبت‌ های ویژه

  چکیده

  زمینه و هدف : ملاقات در بخش‌های مراقبت وی‍ژه از دیر باز محدود بوده است.محدودیت ملاقات و بالطبع جدایی بیمار و خانواده از سویی و روبرو شدن با محیط ناآشنا، ترس از ناشناخته‌ها، از سوی دیگر تنش را دو چندان می‌کند و به عنوان یک بحران برای بیمار و خانواده بوده و موجبات آشفتگی و نگرانی شدید برای آنان است. اما امروزه علاوه بر اینکه دیگر هیچ دلیل توجیه کننده ملاقات محدود در بخش های ویژه وجود ندارد، مفید بودن آن نیز محرز شده است ولی با این وجود اکثر موسسه های درمانی دارای نظام ملاقات محدود هستند. هدف این پژوهش بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در چهار بعد نگرشی، دانشی، موانع فیزیکی و موانع فرهنگی است.

  مواد و روش‌ها :این مطالعه از نوع کمی و توصیفی با سه گروه شرکت کننده، شامل پرستاران، پزشکان و مدیران ارشد شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می‌باشد. هر گروه یک پرسشنامه 40 سؤالی در مقیاس لیکرت که روایی و پایایی آن محرز گردیده است را پر کردند. سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار آماریSPSS16.0/win   تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‌ها : تعداد کل شرکت کنندگان 336 نفر، میانگین سنی شرکت کنندگان 38/35 سال و 7/66 درصد آن‌ها زن بودند. میانگین کار در بخش‌های مراقبت ویژه 47/60 ماه بود. نمره نگرش افراد شرکت کننده نسبت به اجرای نظام ملاقات آزاد 58/57 از 100 نمره و نمره دانش آن‌ها نسبت به فوائد ملاقات آزاد 43/9 از 20 نمره بود. کمبود جا و نبودن تختهای مجزا از مهمترین موانع فیزیکی و نبود آگاهی از روند بیماری و درمان و عدم کنترل احساسات نیز از مهمترین موانع فرهنگی به شمار می رود.

  نتیجه گیری: در قالب نظریه آجزن و فیش بین و مدل انتشار نوآوری راجرز نگرش مهم‌ترین دلیل برای ایجاد رفتار است. با توجه به نگرش منفی پرسنل درمانی و آگاهی اندک نسبت به فواید ملاقات آزاد آموزش و افزایش دادن دانش نسبت به مزیت‌های ملاقات آزاد مهم‌ترین راهکار برای تغییر نگرش و قبول نوآوری به شمار می‌رود. در رابطه با موانع فیزیکی کمبود فضا، زیاد بودن تخت‌ها و به دنبال آن‌ها مشکل مدیریت بخش و احتمال مورد تعدی قرار گرفتن حریم شخصی بیمار مطرح است. همچنین در رابطه با موانع فرهنگی، استرس و سراسیمگی خانواده با حضور و راهنمایی یک فرد متخصص و روانشناس می‌تواند تا حدود زیادی حل شود.

  کلمات کلیدی : ملاقات محدود، ملاقات آزاد، نگرش، نظریه عمل مبتنی بر دلیل

  فصل شامل بیان مسئله، زمینه پژوهش، اهمیت مطالعه برای دانش پرستاری و مروری بر پژوهش های انجام شده است.

  1-1 :مقدمه

   بخش مراقبت‌های ویژه[1] بخشی است که بدحال‌ترین بیماران، توسط لایق‌ترین پرسنل، تحت بهترین شرایط و مجهزترین وسایل در دسترس، تحت مراقبت و معالجه قرار می‌گیرند. به عبارتی بخش مراقبت‌های ویژه بخشی است که در آن بالاترین مراقبت مداوم از بیمار و درمان او امکان پذیراست. استفاده از روش‌های جدید جراحی و معالجه بدون وجود این بخش کامل نیست[1].

   تاریخچه تأسیس بخش مراقبت‌های ویژه به زمان جنگ جهانی دوم در سال 1940 برمی‌گردد. در آن زمان پزشکان به این نتیجه رسیدند که برای کاهش میزان مرگ و میر، مجروحین بدحال باید به طور مجزا، مداوم، و دقیق تحت درمان و مراقبت قرار گیرند، لذا در بیمارستان‌های خط مقدم اقدام به تأسیس بخش‌هایی مراقبت ویژه نمودند. برای این بخش‌ها پرستارانی انتخاب شدند که دارای مهارت و تجربه زیادی بودند. به تدریج در بیمارستان‌های شهرها، بخش‌هایی مراقبت ویژه تأسیس گردید. از سال 1970 بخش‌های تخصصی مراقبت ویژه در کنار بخش‌های عمومی مراقبت ویژه توسعه پیدا کرده است[1].

  بیمارانی که بسیار بدحال هستند و در وضعیت وخیم و بحرانی قرار دارند، قادر به انجام هیچ‌گونه مراقبتی از خود نیستند و در ضمن سیستم‌های حیاتی بدن آن‌ها مختل می‌باشد. چنین بیمارانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند. میزان مرگ و میر در این بخش‌ها معمولاً بالا می‌باشد. با این وجود بخش مراقبت‌های ویژه را نباید محلی جهت فوت بیماران قلمداد کرد. از این جهت انتخاب بیمار جهت بستری در این بخش مهم است زیرا در حفظ روحیه پرسنل درمانی اهمیت دارد. همچنین با توجه به اینکه هزینه بستری در بخش‌هایی مراقبت ویژه بسیار بالا می‌باشد باید بیمارانی جهت بستری در این بخش‌ها انتخاب شوند که واقعاً نیاز به مراقبت ویژه داشته و امید به بهبودی آن‌ها وجود داشته باشد[1].

    بخش مراقبت‌های ویژه معمولاًٌ در بیمارستان‌های بزرگ و مجهز تأسیس می‌شود و ممکن است به صورت عمومی یا تخصصی باشد. برخی از بیمارستان‌ها با توجه به نوع بیماران و اعمال جراحی ممکن است علاوه بر بخش مراقبت‌های ویژه عمومی، دارای بخش‌هایی تخصصی شامل جراحی[2]، داخلی، جراحی اعصاب، جراحی قلب، سوختگی، پیوند کلیه، نوزادان[3] و کودکان باشند[2].

   

  علاوه بر پرستاران، یک پزشک (متخصص بیهوشی یا ریه به عنوان مسئول بخش) حتماً در بخش حضور دارد. در بخش مراقبت‌های ویژه عمومی به ازاء هر یک بیمار به یک نفر پرستار نیاز می‌باشد. فیزیوتراپ و متخصص یا کارشناس تغذیه در دسترس می‌باشد تا به وضعیت تغذیه این بیمارستان رسیدگی کند. همچنین پرسنل آموزش دیده به اندازه کافی در بخش حضور دارند.
  خصوصیاتی که پرسنل این بخش باید داشته باشد این است که هر کدام دوره تخصصی در حوزه خود را سپری کرده باشند و علاوه بر آن مهربان، دلسوز، علاقمند، صبور، دارای حسن برخورد با همراهان مضطرب، ارتباط صحیح و محترمانه با همکاران باشند[2].

   

  سالیانه بیش از پنج میلیون نفر در بخش‌هایی مراقبت ویژه در سراسر ایالات متحده آمریکا پذیرش می‌شوند و حدود 10 الی 20 درصد این افراد جان خود را از دست می‌دهند. در بین این افراد بستری تنها حدود 25% از آن‌ها قادر به برقراری ارتباط و شرکت در تصمیم گیری‌ها جهت دست یافتن به اهداف درمانی هستند. در بقیه موارد این اعضای خانواده هستند که در مهم‌ترین تصمیمات درمانی به کمک تیم بهداشتی درمانی می‌آیند. به همین جهت از آن‌ها به عنوان یک عضو تیم درمان یاد می‌شود[2]. اما خانواده به علت رویارویی با یک حادثه، سانحه و یا موقعیت کاملاً نا آشنا و یک بیماری حاد برای یکی از اعضایش دچار یک بحران جدی می‌شود و این بحران تمامیت فردی، بین فردی و اجتماعی اعضای خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد و آن را دچار تنش می‌کند. ترس از آینده، ترس از دست دادن یکی از اعضای خانواده، ترس از بار مالی ناشی از بیماری، تغییر در نقش‌های خانواده، ناامیدی و تنهایی، اضطراب و افسردگی و نبود زمان کافی برای سازگاری این تنش را شدیدتر می‌سازد و اعضای خانواده را در بیش از یک سوم موارد دچار اختلالات استرس پس از سانحه[4] می‌کند. در چنین حالتی قدرت تصمیم گیری خانواده می‌تواند به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست گردد [3].

   بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی خانواده را به عنوان یک سیستم یکپارچه اجتماعی توصیف کرده‌اند که بیماری می‌تواند یکپارچگی این سیستم را به هم بزند. از آنجایی که خانواده و زندگی خانوادگی بخش اساسی از سلامت هر فردی است و اهمیت و نقش بسزایی برای بیمار دارد باید در برنامه مداخلات پرستاری و پزشکی به اندازه خود بیمار مهم تلقی گردد [4].

   امروزه محیط مراقبت شامل بیماران و خانواده است و در همین جهت به منظور دستیابی به مراقبت کامل و محیط درمانی مطلوب، مشارکت دادن فعال خانواده باید تداوم یابد و با اجرای مراقبت با دید جامع نیازهای خانواده نیز مانند نیازهای بیماران مهم تلقی شده و جدای از هم محسوب نگردد[4].

   

  Abstract

  Introduction: Visiting in intensive care units has long been limited. Restricted visiting and separation of patient and family from one hand and Faced with an unfamiliar   environment, fear of the unknown from other hand will double stress. But today, in addition to any other reason to justify the restricted visiting does not exist it also found to be useful. However, most medical institutions have a restricted visiting policy in intensive care units. The goal of this research to determine barriers of open visiting in intensive care units from the viewpoint of healthcare providers in for dimension: Attitude, Knowledge, physical and cultural.

  Materials and Method: The quantitative and descriptive study with three groups of participants, including nurses, physicians and senior managers working in hospitals of Urmia University of medical sciences. Each group fills a questionnaire with40 questions in a Likert scale that their validity has been confirmed. The data were analyzed using statistical software SPSS16.0/win.

  Results: The total number of participants was 336, mean age of participants was 35.38 and 66.7 percent were female. The average work in intensive care units was 60.47 month. Attitude of participants toward open visiting policy was released 57.58 from 100 and their knowledge scores about benefits of open visiting were 9.43 of 20. Lake of space, privacy and separated beds was the main physical barriers and Lack of knowledge about disease and the treatment process and control of emotions is the most important cultural barriers.

  Conclusion: In framework of theory of Planned Behavior and Rogers innovation diffusion model the attitude is the reason for the behavior. Due to the negative attitude of healthcare providers and low knowledge about benefits of open visiting education and increasing knowledge about its benefits can be considered as a bridge for changing attitude and meeting the innovation. In conjunction with physical barriers lack of space, lots of beds and so their management problems and possible abuses of the privacy of the patient's can be said. Also in relation to cultural barriers, stress and family scurry can mostly be resolved by guidance of a qualified psychologist.

  Keywords: open visiting, restricted visiting. Attitude, theory of Planned Behavior

 • فهرست:

   

  مقدمه         .................................................................................................2

  زمینه پژوهش   ............................................................................................6

  بیان مسئله  ..................................................................................................9

  اهمیت مطالعه برای دانش پرستاری  ..........................................................10

  مروری بر پژوهش های انجام شده ............................................................12

   

  فصل دوم : چارچوب نظری

  مقدمه.............................................................................................................18

  دیدگاه نظری  ................................................................................................18

   

  فصل سوم : روش پژوهش

  مقدمه  .........................................................................................................29

  هدف کلی  ..................................................................................................30

  اهداف اختصاصی .... ..................................................................................30

  سؤالات پژوهش    .....................................................................................31

  تعاریف واژه‌ها   ..........................................................................................32

  نوع پژوهش   ..............................................................................................35

  جامعه پژوهش  ...........................................................................................35

  مشخصات واحدهای پژوهش  ....................................................................36

  روش نمونه گیری و تعداد نمونه  ...............................................................38

  ابزار گرد آوری داده‌ها  ...............................................................................38

  تعیین روایی ابزار...........................................................................................39

  تعیین پایایی ابزار...........................................................................................39

  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  .......................................................................40

  ملاحظات اخلاقی .........................................................................................41

   

  فصل چهارم : یافته های پژوهش

  مقدمه  .........................................................................................................43

  آمار توصیفی مربوط به اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان در طرح  .....45

  آمار توصیفی مربوط به دیدگاه کلی شرکت کنندگان در طرح نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه ...........................................48

  آمار توصیفی مربوط به تعیین میزان دانش پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه نسبت به فوائد ملاقات آزاد .....................................................................64

  آمار توصیفی مربوط به تعیین نگرش شرکت کنندگان در طرح نسبت به استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه    ........................................58

  آمار توصیفی مربوط به تعیین موانع فیزیکی در استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت ............. 62

  آمار توصیفی مربوط به تعیین موانع فرهنگی در استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت................64

  فصل پنجم : نتایج پژوهش

  مقدمه  .........................................................................................................66

  بحث و نتیجه گیری    ..................................................................................67

  کاربرد یافته‌ها   ...........................................................................................75

  محدودیت‌های پژوهش  ..............................................................................76

  پیشنهادات برای مطالعات بعدی ...................................................................78

   

  منابع  ................................................................................................ 80

  پیوست‌ها  ..........................................................................................85

  چکیده انگلیسی  ................................................................................90

   

  منبع:

  Berenson, R. A., Intensive Care Units (ICUs): Clinical Outcomes, Costs, and Decisionmaking (Health Technology Case Study 28), prepared for the Office of Technology Assessment, U.S. Congress, OTA-HCS-28, Washington, DC, November 2004.

  Russell S. An exploratory study of patients’ perceptions, memories and experiences of an intensive care unit. J Adv Nurs. 2009; 29: 783–791.

  Inouye SK, Viscoli CM, Horwitz RI, Hurst LD, Tinetti ME. A predictive model for delirium in hospitalized elderly medical patients based on admission characteristics. Ann Intern Med. 2003; 119: 474–481.

  Granberg Axell AI, Malmros CW, Bergbom IL, Lundberg DB. Intensive care unit syndrome/delirium is associated with anemia, drug therapy and duration of ventilation treatment. Acta Anaesthesiol Scand. 2002; 46: 726–731.

  Granberg A, Engberg IB, Lundberg D. Intensive care syndrome: a literature review. Intensive Crit Care Nurs. 1996; 12: 173–182.

  Hall-Lord ML, Larsson G, Bostrom I. Elderly patients’ experiences of pain and distress in intensive care: a grounded theory study. Intensive Crit Care Nurs. 2004; 10: 133–141.

  Roland P, Russell J, Richards KC, Sullivan SC. Visitation in critical care: processes and outcomes of a performance improvement initiative. J Nurs Care Qual. 2001; 15: 18–26.

  Gonzalez CE, Carroll DL, Elliott JS, Fitzgerald PA, Vallent HJ. Visiting preferences of patients in the intensive care unit and in a complex care medical unit. Am J Crit Care. 2004; 13: 194

  Ramsey P, Cathelyn J, Gugliotta B, Glenn LL. Visitor and nurse satisfaction with a visitation policy change in critical care units. Dimens Crit Care Nurs. 1999; 18: 42–48.

  Ramsey P, Cathelyn J, Gugliotta B, Glenn LL. Restricted versus open ICUs. Nurs Manage. 2000; 31: 42–44.

  Berwick DM, Kotagal M. Restricted visiting hours in ICUs: time to change. JAMA. 2004; 292: 736–737.

  Spuhler VJ. Review of literature on open visiting hours in the intensive care unit. Available at: http://www.ihi.org/IHI/Topics/Improvement/ImprovementMethods/Tools/ReviewofLiteratureonOpenVisitingHoursintheIntensiveCareUnit.htm. Accessed December 30, 2010.

  Lach V. Performance of the surface air system air samplers. J Hosp Infect. 1985; 6: 102–107.

  Emori TG, Culver DH, Horan TC, Jarvis WR, White JW, Olson DR, Banerjee S, Edwards JR, Martone WJ, Gaynes RP. National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS): description of surveillance methods. Am J Infect Control. 1991; 19: 19–35.

  Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease classification system. Crit Care Med. 1985; 13: 818–829.

  Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983; 67: 361–370.

  Richter SD, Schurmeyer TH, Schedlowski M, Hadicke A, Tewes U, Schmidt RE, Wagner TO. Time kinetics of the endocrine response to acute psychological stress. J Clin Endocrinol Metab. 1996; 81: 1956–1960.

  Van den Berghe G. Novel insights into the neuroendocrinology of critical illness. Eur J Endocrinol. 2000; 143: 1–13.

  Fukuda M, Hata A, Niwa S, Hiramatsu K, Honda H, Nakagome K, Iwanami A. Plasma vanillylmandelic acid level as an index of psychological stress response in normal subjects. Psychiatry Res. 1996; 63: 7–16.

  Buiatti E, Barchielli A, Marchionni N, Balzi D, Carrabba N, Valente S, Olivotto I, Landini C, Filice M, Torri M, Regoli G, Santoro GM. Determinants of treatment strategies and survival in acute myocardial infarction: a population-based study in the Florence district, Italy: results of the Acute Myocardial Infarction Florence Registry (AMI-Florence). Eur Heart J. 2003; 24: 1195–1203.

  Girou E, Oppein F. Infection control in the ICU. Intensive Care Med. 2000; 26: 131–132.

  Marco, l., Bermejillo, I., Garayalde, N. et al. Intensive Care nurses ‘beliefs and attitudes towards the effect of open visiting on patients, family and nurses. J. Nursing in Critical Care, 2006, 11(1): 33-41.

  Colleen, E.G, Diane, L.C., Jeanne, S.E. Et al. Visiting Preferences of Patients in the Intensive Care Unit and in a Complex Care Medical Unit. (AJCC) American Journal of Critical Care, 2004: 13(3); 194-8.

  Lee, L.Y.K. and Yee, L.L. Immediate needs of adult family members of adult intensive carepatients in Hong Kong. (JCN) J. Clinical Nursing 2003: 12, 490–500.

  Stayt, L.C. Nurses’ experiences of caring for families with relatives in intensive care units. J. Adv Nurs 2007: 57(6), 623–630.

  Farrell, M.E., Dayle, H.J., Donna S-B. Visiting Hours in the ICU: Finding the Balance

  among Patient, Visitor and Staff Needs. J. Nurs Forum, 2005: 40(1).

  Simon, SK., Phillips, K., Badalamenti, S. et al. Current Practices Regarding visitation policies in critical care units. (AJCC) American J. Critical Care 1997, 6: 210–217.

  Kirchhoff, K.T., Pugh, E., Calame, R.M et al. Nurses’ beliefs and attitudes toward visiting in adult critical care settings. (AJCC)American J. Critical Care 1993, 2: 238–245.

  Simpson, T., Wilson, D., Mucken, N et al. Implementation and Evaluation of a liberalized visiting policy. American J. Critical Care 1996, 5(6): 420–426.

  Bos A, Hoogstraten J, Prahl-Andersen B. The theory of reasoned action and patient compliance during orthodontic treatment. Community Dent Oral Epidemiol 2005, 33: 419–26.

  Puffer, S. and Rashidian, A. Practice nurses’ intentions to use clinical guideline. J. Adv Nurs 2004, 47(5), 500–509.

  Swanson, V. and Power, K.G. Initiation and continuation of breastfeeding: theory of planned behavior. J. Adv Nurs 2005, 50(3), 272–282

  Mckinlay, A., Couston, M., Cowan, S. Nurses' behavioural intentions towards self-poisoning patients: a theory of reasoned action, comparison of attitudes and subjective norms as predictive variables. J. Adv Nurs 2001, 34(1), 107-116.

  Mckinlay, A. and Cowan, S. Student nurses’ attitudes towards working with older patients. J. Adv Nurs 2003 43(3), 298–309

  Syrjälä, AMH, Niskanen, M.C., Knuuttila, M.L.E. The theory of reasoned action in describing tooth brushing, dental caries and diabetes adherence among diabetic patients. J Clin Periodontol 2002, 29: 427–432.

  Werner, P and Mendelsson, G.,. Nursing staff members' intentions to use physical restraints with older people: testing the theory of reasoned action. J. Adv Nurs 2001,35(5).784-791.

  Donald, I., Cooper, S.R. A facet approach to extending the normative component of the theory of reasone...The British Journal of Social Psychology; 40, Health & Medical Complete 2001, 599.

  Hogg, M.A., Vaughan, G.M., 2002. Social Psychology, Third Edition. Prentice Hall, Harlow England, London; 158.

  Giuliano, K.K., Giuliano, A.J., Bloniasz, E. et al. A quality-improvement approach to meeting the needs of critically ill patients and their families. (DCCN) J. Dimensions Critical Care Nurs 2000, 19: 30–34.

  Lee M.D, Friedenberg A.S, Mukpo D.H, Conray K, Palmisciano A, Levy M.M. Visiting hours policies in New England intensive care units: Strategies for improvement. Crit Care Med 2007, 35(2), 407-412.

  Garrouste-Orgeas M, Philippart F, Timsit J.F. Perceptions of a 24-hour visiting policy in the intensive care unit. Crit Care Med 2008, 36(1), 30-36.

  Henneman EA, Cardin S., Papillo J. Open visiting hours in the critical care setting. NTI Res Abstr 1989, 18:291–292

  Molter N.C. Needs of relatives of critically ill patients: a descriptive study. Heart and Lung, 1979, 8(2), 332–339.

  Coulter M.A. The needs of family members of patients in ICU. J. Intensive Care Nursing 1989, 5(1), 4-10.

  Wilkinson P. A qualitative study to establish the self-perceived needs of family members in a general intensive care unit. J. Intensive and Critical Care Nursing 1995, 11, 77–86.

  Robinson N. The needs of relatives of adult intensive care patients: A review of the literature. Unpublished Bachelors Degree, RCN Institute, London, 2000.

  Brown AJ. (). Effect of family visits on the blood pressure and heart rate of patients in the coronary care unit. Heart Lung; 1976, 5: 291–296.

  Hupcey J. Looking out for the patient and ourselves-The process of family integration into the ICU. Journal of Clinical Nursing 1999; 8: 253–262.

  Hickey M, Lewandowski L. Critical care nurses’ role with families: A descriptive survey. J. Heart and Lung 2008; 17: 670

  30- Holden Janet, Harrison Lynne, Johnson Martin. Families, nurses and intensive car patient: a review of the literature. Journal of Clinical Nursing 2002; 11.

  Washington GT. Family advocates: caring for families in crisis. Dimensions Crit Care Nurs 2001; 20(1):36-40.

  Verhaeghe S, Defloor T, Van Zuuren F, Duijnstee M, Grypdonck M.The needs and experiences offamily members of adult patients in an intensive care unit: a review of the literature. J Clin Nurs 2005; 14:501-509.

  Kirchhoff KT, Pugh E, Calame RM, et al: Nurses’ beliefs and attitudes toward visiting in adult critical care settings. Am J Crit Care 1993; 2:238–245

  Simpson T, Wilson D, Mucken N, et al: Implementation and evaluation of a liberalized visiting policy [see comment]. Am J Crit Care 1996; 5:420–426


موضوع پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , نمونه پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , جستجوی پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , فایل Word پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , دانلود پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , فایل PDF پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , مقاله در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , پروژه در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , پروژه درباره پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار نظام ملاقات آزاد در بخش‌ های مراقبت ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال

فصل اول 1-1 زمینه پژوهش : هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از هم نبوده و بصورت طیفی است که در یک سر آن هوشیاری کامل و در سر دیگر آن کما قرار دارد(1)؛ کما وضعیت عدم هوشیاری و عدم پاسخدهی به تحریکات است(2) در واقع کما یک وضعیت عدم هوشیاری عمیق است که در آن بیمار ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: معماري گرايش: تکنولوژي معماري بهار 1394 چکيده    با شکل گيري شهرها و توسعه شهرنيشني و اجتماعات نيازها و خواستار انسان شهر نيشي

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A) گرایش: بالینی چکیده با توجه به اینکه یکی از رایج­ترین اختلالات روان­پزشکی اعتیاد می­باشد، «شناخت­درمانی» ابزاری است که درمانگران با تأثیرگذاری بر افکار و باورها، جهت درمان کنترل و درمان اعتیاد بکار می­برند، به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پایان نامه تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد چکیده موسیقی مردم پسند به عنوان هنری روزآمد و محل تلاقی ابزارهای نوین موسیقایی، رسانه های مختلف و بازارهای فرهنگی مدرن با مخاطبانی گسترده، محملی را برای مطالعات میان رشته ای فراهم آورده است، که از خلال آن می توان به شناختی درباره جامعه، به ویژه گروه های جوان آن نائل آمد. در این رساله، محقق سعی نمود با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، ابعاد ...

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A)) رشته : روانشناسی گرایش: بالینی چکیده چکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي 93-1392 چکيده         موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پ

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

ثبت سفارش