پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی

word 3 MB 32138 122
1393 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۴,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌‌ارشد

  در رشته مهندسی برق گرایش قدرت

   

  چکیده

  محدودیت منابع سوختی فسیلی و احتمال اتمام ذخایر انرژی فسیلی، گرمایش زمین، آلودگی‌های زیست محیطی، بی‌ثباتی قیمت و همچنین نیاز روز افزون مراکز صنعتی و شهری به انرژی، مجامع بین الملل را به فکر جایگزین‌های مناسب انداخته است. انرژی هسته‌ای، خورشیدی، زمین گرمایی، بادی و امواج اقیانوسی از این قبیل می‌باشند. قیمت نسبتا زیاد تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر، عامل بازدارنده‌ای برای توسعه‌ی سامانه‌های متصل شبکه است و استفاده از این انرژی‌ها را به موقعیت‌هایی که استفاده از شبکه برق سراسری برق مقدور نبود، مانند مناطق دور افتاده محدود کرده بود. در طی سال‌های گذشته تحقیقات و بررسی‌های فراوانی بر روی انتصال سامانه‌های تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر به شبکه صورت گرفته است و پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل شده‌ است. انرژی خورشیدی در کنار انواع دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک دیگر به عنوان منبع اصلی انرژی تجدید پذیر مورد مطالعه‌ی گسترده قرارگرفته‌اند.

  بنابراین در ابتدا به ساختار سلول فتوولتائیک به صورت مختصر پرداخته شد و در ادامه با بررسی انواع مدل‌ها برای شبیه‌سازی سلول خورشیدی به مدل نمایی ساده شده رسیدیم. سپس تاثیر عوامل مختلف روی مشخصه‌های سلول خورشیدی و نتایج شکل موج به دست آمده در منحنی‌های مشخصه آورده شد. در ادامه‌ی کار با توجه به این که برای تولید ولتاژها و جریان‌های بالاتر باید ترکیبی سری و موازی از این سلول‌ها را به هم متصل کنیم بنابراین فرمول‌ها و روابط مورد استفاده جهت ترکیب‌های این سلول آورده شد. در نهایت نیز با توجه به هدف پایان‌نامه، به مطالعه‌ی روش‌های افزایش راندمان سیستم خورشیدی از طریق افزایش راندمان المان‌های سیستم پرداختیم. همچنین در فصل آخر به مقایسه‌ی روش‌های ANFIS، FLC پرداخته شده و سرعت پاسخ‌گویی این دو روش در فصل پایانی ارائه خواهد شد.

   

  واژه‌های کلیدی: سلول خورشیدی، ردیاب ماکزیمم توان، کنترل

  1-1- مقدمه

  محدودیت منابع سوختی فسیلی و احتمال اتمام ذخایر انرژی فسیلی، گرمایش زمین، آلودگی‌های زیست محیطی، بی‌ثباتی قیمت و همچنین نیاز روز افزون مراکز صنعتی و شهری به انرژی، مجامع بین الملل را به فکر جایگزین‌های مناسب انداخته است. انرژی هسته­ای، خورشیدی، زمین گرمایی، بادی و امواج اقیانوسی از این قبیل می‌باشند. قیمت نسبتا زیاد تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر، عامل بازدارنده‌ای برای توسعه‌ی سامانه‌های متصل شبکه است و استفاده از این انرژی‌ها را به موقعیت هایی که استفاده از شبکه برق سراسری برق مقدور نبود، مانند مناطق دور افتاده محدود کرده بود. در طی سال‌های گذشته تحقیقات و بررسی‌های فراوانی بر روی اتصال سامانه‌های تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر به شبکه صورت گرفته است و پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل شده است. انرژی خورشیدی در کنار انواع دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک دیگر به عنوان منبع اصلی انرژی تجدید پذیر مورد مطالعه‌ی گسترده قرارگرفته‌اند. انرژی خورشیدی به صورت جزئی و کلی بخش قابل توجه‌ی از انرژی الکتریکی مورد نیاز شبکه‌های برقی را تامین می کنند انواع منابع انرژی به کار رفته برای تولید انرژی الکتریکی و نحوه‌ی اتصال آن‌ها به شبکه دیده می‌شود.

  قیمت نسبتا زیاد تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی بزرگترین دغدغه‌ی محققان در راه استفاده از این نوع انرژی بوده است و بزرگترین خصوصیت منفی به حساب می‌آید. در مقابل در دسترس بودن و قابلیت اطمینان بالای سیستم‌های فتوولتائیک خصوصیت مثبت آن به حساب می‌آید.

   

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

   

  در گذشته قیمت سلول خورشیدی اصلی‌ترین عامل تعیین کننده‌ی قیمت کل سامانه‌ی فتوولتائیک بوده است. هزینه ساخت بالا، تکنولوژی ساخت غیر پیشرفته و بازده پایین محصولات تولیدی، عوامل بازدارنده استفاده از این انرژی بوده است. در گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی ساخت، شاهد کاهش قیمت‌ها و افزایش بهره‌وری در سیستم‌های خورشیدی هستیم. میزان و نرخ رشد استفاده از انرژی خورشیدی از بقیه‌ی انواع انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر است. سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در زمینه‌ی فناوری خورشیدی و تولید انبوه سلول‌های فتوولتائیک منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید یک کیلووات انرژی از آرایه‌های خورشیدی شده است. این کاهش قیمت، عامل مهمی در افزایش محبوبیت استفاده از انرژی خورشیدی به حساب می‌آید. اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه روز به روز در حال توسعه در زمینه‌های صنعتی و آزمایشگاهی هستند و همانطور که در شکل (1-2) می‌بینید طبق پیش‌بینی موسسه‌ی بین المللی اروپا تا سال 2050 این انرژی بیشترین سهم در بازار انرژی را خواهد داشت.

   

  1-2- اهمیت رشد بهینه و دقیق سیستم‌های فتوولتائیک در شبکه

  در اروپا، از سال 2009 تاکنون، سیستم‌های فتوولتائیک ، در بین سه تکنولوژی برتر مورد استفاده، انتخاب شدند (شکل 1-3). در سال 2011، سیستم‌های فتوولتائیک نسبت به دو تکنولوژی گازی و باد با GW21.9 انرژی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت و به شبکه متصل شد. مجموع ظرفیت نصب شده‌ی سیستم‌های فتوولتائیک در اروپا در پایان سال 2011 برابر با GW51.7 می‌باشد و انرژی مورد نیاز کافی برای 15میلیون خانه در اروپا را فراهم می‌کند.

  سیستم‌های فتوولتائیک ، سهم قابل توجهی از کل انرژی در اروپا را تولید می‌کند به طوری که 2درصد از کل انرژی مصرفی و 4درصد از بار پیک اروپا ناشی از این سیستم‌ها می‌باشد.

  در پایان سال 2011، ایتالیا 5درصد از کل تقاضای مشتریان و 10 درصد بار پیک کشورش را از طریق سیستم‌های فتوولتائیک تولید کرد. به طور کلی در اروپا می‌توان گفت که حدود 15 کشور 10درصد از انرژی مورد نیاز خود را از سلول‌های خورشیدی تامین می‌کنند و در قسمتی از اسپانیا[1] این عدد به 18درصد نیز می‌رسد.

  این رشد سریع سلول‌های خورشیدی باعث جذب تعداد بسیار زیاد و حیرت‌آور سرمایه گذار و خرده‌فروش شده است. اما در واقع در سال‌های اخیر میزان توان خورشیدی مورد نیاز اروپا و میزان توسعه و رشد سیستم فتوولتائیک مورد سهل‌انگاری بوده است

 • فهرست:

  فصل 1: مقدمه. 1

  1-1- مقدمه.. 1

  1-2- اهمیت رشد بهینه و دقیق سیستم‌های فتوولتائیک در شبکه.. 3

  1-3- دسته‌بندی کلی سیستم‌های فتوولتائیک...... 5

  1-4- سیستم‌های متصل به شبکه.. 8

  1-4-1- اثر سیستم‌های فتوولتائیک بر بخش تولید... 9

  1-4-2- اثر سیستم‌های فتوولتائیک بر شبکه‌ی انتقال و فوق توزیع... 10

  1-4-3- اثر سیستم‌های فتوولتائیک بر شبکه‌ی توزیع... 11

  1-5- سیستم‌های مستقل از شبکه.. 11

  1-5-1- سیستم‌های تأمین برق مستقل از شبکه.. 12

  1-5-2- پمپاژ خورشیدی.... 12

  1-5-3- روشنایی خورشیدی.... 12

  1-5-4- سیستم تغذیه کننده قابل حمل... 13

  1-5-5- حفاظت کاتدیک...... 13

  1-5-6- یخچال‌های خورشیدی.... 13

  1-6- هزینه سیستم‌های برق خورشیدی.... 14

  1-7- محتوی.... 15

  فصل 2: مروری بر مطالعات انجام شده. 16

  2-1- مقدمه.. 16

  2-2- فناوری‌های ساخت سلول‌های خورشیدی.... 17

  2-3- مدار معادل سلول خورشیدی.... 19

  2-4- مشخصه‌های الکتریکی سلول خورشیدی.... 21

  2-5- اثر پارامترهای مختلف موجود در مدل بر مشخصه‌های الکتریکی.... 23

  2-5-1- تابش..... 23

  2-5-2- دما 25

  2-5-3- مقاومت سری.... 28

  2-5-4- مقاومت موازی.... 28

  2-5-5- جریان اشباع معکوس..... 29

  2-5-6- ضریب انتشار دیود.. 30

  2-6- ماژول و آرایه خورشیدی.... 30

  2-6-2- رشته و آرایه.. 33

  2-7- دنبال کردن نقطه توان بیشینه.. 35

  2-7-1- نیاز به دنبال کردن نقطه توان بیشینه.. 35

  2-7-2- روش تپه نوردی.... 38

  2-7-3- روش مشاهده و اغتشاش..... 40

  2-7-4- روش رسانایی افزایشی.... 42

  2-7-5- کسری از ولتاژ مدار باز 43

  2-7-6- کسری از جریان اتصال کوتاه. 44

  2-8- نتیجه.. 44

  فصل 3: روش تحقیق.. 46

  3-1- مقدمه.. 46

  3-2- معرفی سیستم فتوولتائیک و مبدل مورد استفاده. 47

  3-2-2- مبدل باک...... 49

  3-2-3- مبدل بوست..... 50

  3-2-4 مبدل بوست با ساختار Interleaved. 51

  3-2-5- مبدل‌های بوست سه سطحی.... 52

  3-2-6- مبدل بوست کسکد... 52

  3-2-7- مبدل افزایش دهنده ولتاژ با سلف تزویج شده. 54

  3-2-8- مبدل پیشنهادی.... 54

  3-2-9- بررسی مزایا و معایب مبدل... 56

  3-2-10- مدل مبدل به همراه سلول خورشیدی.... 57

  3-3- افزایش بهره عملکرد مبدل SEPIC.. 58

  3-3-1- افزایش بهره با اضافه کردن یک ضرب کننده به مدار SEPIC ساده. 59

  3-4- محاسبه بهره مبدل... 61

  3-5- روش کنترل منطق فازی.... 62

  3-5-1- سیستم PV با کنترل منطق فازی.... 66

  3-6- مفاهیم سیستم عصبی فازی تطبیقی.... 67

  3-7- کنترل کننده‌ی تطبیقی فازی-عصبی.... 68

  3-8- نتیجه.. 70

  فصل 4: نتایج... 73

  4-1- مقدمه.. 73

  4-2- خروجی آرایه‌ی خورشیدی مورد نظر.. 73

  4-3- استفاده از مبدل پیشنهادی در شبیه‌سازی.... 78

  4-3-2- محاسبه ریپل جریان ورودی و سلف‌های L1 و L2 79

  4-3-3-  محاسبه خازن سری Cs و خازن ضرب کننده Cm. 80

  4-3-4- حصول سوئیچ‌زنی نرم در لحظه روشن شدن سوئیچ مبدل... 81

  4-3-5- حصول سوئیچ زنی نرم در لحظه خاموش شدن سوئیچ مبدل... 82

  4-3-6- افزایش بهره مبدل... 84

  4-4- نتایج شبیه‌سازی مدار سلول خورشیدی مستقل از شبکه.. 87

  4-4-1 شبیه‌سازی در تابش و دمای ثابت..... 88

  4-4-2- شبیه‌سازی در تابش و دمای متغیر.. 93

  4-5- نتیجه‌گیری.... 97

  فصل 5: بحث و نتیجه‌گیری.. 98

  5-1- مقدمه.. 98

  5-2- پیشنهادات و مطالعات آینده. 99

  فصل 6: مراجع.. 100

  فصل 7: پیوست‌ها 103

  7-1- مدل‌های مختلف استفاده شده برای سلول خورشیدی.... 103

  7-1-2- مدل ساده. 104

  7-1-3- مدل نمایی مختصر شده. 105

  7-1-4- مدل نمایی ساده. 106

  7-1-5- مدل نمایی دوبل... 107

   

   

  منبع:

   

  [1] H. Fadali, “ Fuel Cell Distributed Generation: Power Conditioning, Control, and Energy Management”, Ph.d Thesis, University of Waterloo, Ontario, Canada, 2008

  [2] A. Mellit and S. A. Kalogirou, "Neuro-fuzzy based modeling for photovoltaic power supply system," in Power and Energy Conference, 2006. PECon'06. IEEEInternational, 2006, pp. 88-93.

   

  [3] A. S. Weddell, G. V. Merrett, and B. M. Al-Hashimi, “Ultra low-power photovoltaic MPPT technique for indoor and outdoor wireless sensor nodes,” in Proc. Design, Autom. Test Europe, Grenoble, France, Mar. 14–18, 2011, pp. 905–908.

   

  [4] R. Stala, “Individual MPPT of photovoltaic arrays with use of singlephase three-level diode-clamped inverter,” 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), pp. 3456-3462, Jul. 2010.

   

  [5] E. Villanueva, P. Correa, J. Rodrigueze, and M. Pacas, “Control of a Single-Phase Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter for Grid- Connected Photovoltaic Systems,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 56, no. 11, pp. 4399-4406, Nov. 2009.

   

  [6] H. Wu and X. Tao, “Three Phase Photovoltaic Grid-connected Generation Technology with MPPT Function and voltage control”, Power Electronics and Drive System Conference, Taipei, pp. 1295– 1300, Nov. 2009.

   

  [7] P. McNutt, J Hambrick and M. Keesee, “Effects of Photovoltaics on the Distribution System Voltage Regulation,” Proc. of the 34th IEEE Photovoltaic Specialists Conf., Philadelphia, pp. 1914-1974, June 2009.

   

  [8] Uher, M.; Mišák, S.; Vramba, J.; Stuchlý, J.; Kubalík, P. "Optimization of distribution system with grid connected PV plant",  Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2014 14th International Conference on, On page(s): 334 - 338

  [9] Spertino, F.; Di Leo, P.; Cocina, V.; Tina, G.M. "Storage sizing procedure and experimental verification of stand-alone photovoltaic systems",  Energy Conference and Exhibition (ENERGYCON), 2012 IEEE International, On page(s): 464 - 468

  [10]  Duryea, S., Islam, S., Lawrance, W., “A Battery Management System For Stand-Alone Photovoltaic Energy Systems”, Industry Applications Magazine, IEEE, 3, May/June 2001, pp. 67-72.

   

  [11] Yi-Hua Liu & Jia-Wei Huang ," A fast and low cost analog maximum power point tracking method for low power photovoltaic systems", Solar Energy, Vol. 85,pp. 2771– 2780, 13 September 2011

   

  [12] Alireza Khaligh, Omar C. Onar, “ENERGY HARVESTING Solar, Wind, and Ocean Energy Conversion Systems”  2010by Taylor and Francis Group, LL.

   

  [13] hee Wei Tan, Green, T.C., Hernandez-Aramburo, C.A., “An improved maximum power point tracking algorithm with current-mode control for photovoltaic applications” PEDS 2005, IEEE International Conf., on Vol. 1, Iss., pp. 489.494.

  [14] Abdelsalam, A.K.; Massoud, A.M.; Ahmed, S.; Enjeti, P.N.; , "High-Performance Adaptive Perturb and Observe MPPT Technique for Photovoltaic-Based Microgrids," Power Electronics, IEEE Transactions on , vol.26, no.4, pp.1010-1021, April 2011.

  [15] S. Jain andV.Agarwal, “A newalgorithm for rapid tracking of approximate maximum power point in photovoltaic systems,” IEEE Power Electron. Lett., vol. 2, no. 1, pp. 16–19, Mar. 2004.

   

  [16] N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, and M. Vitelli, “Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 20, no. 4, pp. 963–973, Jul. 2005.

   

  [17] N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, and M. Vitelli, “Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 20, no. 4, pp. 963–973, Jul. 2005.

   

  [18] L. Piegari and R. Rizzo, “Adaptive perturb and observe algorithm for photovoltaic maximum power point tracking,” IET Renew. Power Gener., 2010, vol. 4, Iss. 4, pp. 317.328.    

   

  [19] N. S. D’Souza, L. A. C. Lopes, and X. Liu, “An intelligent maximum power point tracker using peak current control,” in Proc. 36th Annu. IEEE Power Electron. Spec. Conf., 2005, pp. 172.177.

   

  [20] N. S. D’Souza, L. A. C. Lopes, and X. Liu, “An intelligent maximum power point tracker using peak current control,” in Proc. 36th Annu. IEEE Power Electron. Spec. Conf., 2005, pp. 172.177.

  [21] S. Lalounia & D. Rekiouaa & T. Rekiouaa & E. Matagne , "Fuzzy logic control of standalone photovoltaic system with battery storage" , Journal of Power Sources ,Vol.  193, pp.899–907 ,2009

  [22] Masoum, "Design, Construction and Testing of a Voltage-based Maximum Power Point Tracker (VMPPT) for Small Satellite Power Supply", 13th Annual AIAA/USU Conference on Sm all Satellite.

  [23] Adedamola Omole, "Analysis, Modelling and Simulation of Optimal Power Tracking of Multiple-Modules of Paralleled Solar Cell Systems", Master of Science Thesis, The Florida State University College of Engineering, 2006.

   

  [24]  S . Jain  andV.Agarwal, “A newalgorithm for rapid tracking of approximate maximum power point in photovoltaic systems,” IEEE Power Electron. Lett., vol. 2, no. 1, pp. 16–19, Mar. 2004.

   

  [25[ A. Saadi and A. Moussi, "Optimation of Buck Boost Converter By MPPT Technique With A Variable Reference Voltage Applied to Photovoltaic Water Pumping System Under Variable Weather Conditions,"  Asian Journal of Information Technology 6, 2007.

   

  [26[ N. Patcharaprakiti and S. Premrudeepreechacharn, "Maximum PowerPoint Tracking Using Adaptive Fuzzy Logic Control for Grid connected Photovoltaic System",  PESW2002, volume 1, PP:372-377, 002.

   

  [27] T.R. Sumithira, A. Nirmal Kumar, R. Ramesh Kumar "An adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) based Prediction of Solar Radiation:A Case study" Journal of Applied Sciences Research, 8(1): 346-351, 2012 TSSN 1819-544X.

   

  [28] Kuei-Hsiang Chao & Meng-Huei Wang & Yu-Hsu Lee ," an extension neural network based incremental mppt method for a pv system " , International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Guilin,  10-13 July, 2011

   

  [29] Qiang Mei; Mingwei Shan; Liying Liu; Guerrero, J.M.; , "A Novel Improved Variable Step-Size Incremental-Resistance MPPT Method for PV Systems," Industrial Electronics, IEEE Transactions on , vol.58, no.6, pp.2427-2434, June 2011.

   

  [30] C. Larbes, S.M. Aıit Cheikh, T. Obeidi, and A. Zerguerras, “Genetic algorithms optimized fuzzy logic control for the maximum power point tracking in photovoltaic system,” Renewable Energy 34 (2009) 2093.2100.


موضوع پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, نمونه پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, جستجوی پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, فایل Word پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, دانلود پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, فایل PDF پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل تلفات توان و افزایش راندمان سیستم‌ های تولید توان خورشیدی متصل به شبکه خانگی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌‌ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده محدودیت منابع سوختی فسیلی و احتمال اتمام ذخایر انرژی فسیلی، گرمایش زمین، آلودگی‌های زیست محیطی، بی‌ثباتی قیمت و همچنین نیاز روز افزون مراکز صنعتی و شهری به انرژی، مجامع بین الملل را به فکر جایگزین‌های مناسب انداخته است. انرژی هسته‌ای، خورشیدی، زمین گرمایی، بادی و امواج اقیانوسی از این قبیل می‌باشند. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از طرف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای است که از تعداد زیادی گره کوچک تشکیل شده است. گره از طریق حسگرها اطلاعات محیط را دریافت می‌کند. انرژی مصرفی گره‌ها معمولاً از طریق باتری تامین می‌شود که در اکثر موارد امکان جایگزینی این باتری‌ها وجود ندارد. بنابراین توان مصرفی گره‌ها موضوع مهمی در این شبکه ها است. و استفاده از روش‌های دقیق و سریع ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.Ss) چکیده تمایل به استفاده از منابع تولیدات پراکنده (DG) به دلیل مزایای متعدد آن‌ها، به طور روزافزونی در حال گسترش است. عدم تناسب میزان بار مصرفی و توان تولیدی موجب خواهد شد که سیستم‌های قدرت در نزدیکی ظرفیت اسمی مربوطه بهره‌برداری گردد که بکارگیری ادوات کنترلی FACTS با هدف به تعویق انداختن نیاز فوری به توسعه‌ی شبکه‌ی فعلی، این مسئله را به طور جدی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"در رشته مهندسی برق قدرت گرایش فشار قوی چکیده اینورترها می توانند از یک ولتاژ dc ثابت یا متغیر،ولتاژهای ac تکفاز وسه فاز تولید نمایند.روش های گوناگونی برای کنترل ولتاژ خروجی اینورتروجود دارد که در این پایانامه از یک سیستم اینورتر با ورودی پنل خورشیدی معرفی شده است .در این سیستم ابتدا ولتاژ حاصل از پنل خورشیدی توسط یک مبدل بوست،به ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت چکیده: انرژی فوتوولتاییک یکی از انرژی های پاک و کارامد است که به سرعت در حال گسترش می باشد. با افزایش درصد نفوذ این نیروگاه ها در شبکه برق مسائلی پیش می آید که ممکن است منجر به بروز خطا و اشکالاتی در سیستم توزیع گردد. یکی از اشکالاتی که ممکن است پیش بیاید مسئله افزایش ولتاژ در نقطه اتصال و همچنین اثر گذر ابر می باشد. در این پایان نامه یک سیستم ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

ثبت سفارش