پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه

word 7 MB 32141 87
1393 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت: ۱۱,۳۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc)

  گرایش: قدرت

  چکیده

      پایدار ساز سیستم قدرت  به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد بود و از آنجا که تغییرات پیوسته بار باعث تغییر در مدهای نوسانی و میزان میرایی آن‌ها می‌گردد، این امر تنظیم پارامترهای  را دشوارتر خواهد نمود. در طول چند دهه اخیر روش های متعددی شامل روش های خطی و کلاسیک و روش های غیرخطی مبتنی بر الگوریتمهای هوشمند و فراابتکاری در فرایند تنظیم پارامترهای پایدارساز بکار گرفته شده است اما تاکنون در این مطالعات از الگوریتم جستجوی هارمونی استفاده نشده است. بررسی دینامیکی سیستم تک ماشینه متصل به شین بی‌نهایت، از این جهت حائز اهمیت است که یک نمونه کوچک از رفتار کل سیستم قدرت بوده و امکان تصمیم‌گیری و ارائه الگوریتم‌های جامع را برای کل سیستم قدرت فراهم می‌آورد. در مطالعات دینامیکی سیستم تک ماشینه سعی می‌گردد تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت به ازای یک نقطه غالب در سیستم صورت پذیرفته که میرایی مدهای بحرانی به ازای آن نقطه حداکثر بوده و درصدی از خطا به ازای نقاط کار دیگر پذیرفته می‌شود. در حقیقت پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود وضعیت دینامیکی و پایداری سیگنال کوچک سیستم بر روی ژنراتورها نصب می‌گردد. برای بررسی اغتشاشات فرکانس پایین در سیستم قدرت نیاز به یک مدل دقیق و جامع از سیستم وجود خواهد داشت که رفتار دینامیکی سیستم، ژنراتور و اجزاء آن را به خوبی نشان دهد. از این رو در این پایان‌نامه در ابتدا به کمک خطی‌سازی معادلات دیفرانسیلی و استفاده از بیان فضای حالت سیستم، مدل دینامیکی سیستم بدست آمده است. سپس روشی برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت و تنظیم پارامترهای آن مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی ارائه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم جستجوی هارمونی اصلاح شده در تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت تک ماشینه، کارایی تقریباً بهتری نسبت به سایر روشهای موجود دارد.

  کلیدواژه: پایدارساز سیستم قدرت، الگوریتم جستجوی هارمونی، سیستم قدرت، پایداری سیگنال کوچک، سیستم قدرت تک ماشین، معادلات فضای حالت.

   

  - پیشگفتار

       در اواخر دهه 1950 تمامی واحدهای جدیدی که به سیستم قدرت اضافه می‌شدند، مجهز به تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ بودند. با پیشرفت روز به روز صنعت برق، زمانیکه این نیروگاه‌ها سهم بزرگی از ظرفیت تولیدی را شامل شدند، مشاهده شد که عملکرد تنظیم‌کننده ولتاژ تأثیر زیان‌آوری برای پایداری دینامیکی (پایداری سیگنال کوچک) سیستم قدرت دارد. نوسانات با دامنه کم و فرکانس پایین معمولاً برای بازه‌ی زمانی زیادی ادامه داشته و در برخی حالات می‌تواند موجب ایجاد محدودیت در ظرفیت انتقال توان در سیستم قدرت گردد. پایدارسازهای سیستم قدرت[1] به منظور کمک به میرایی این نوسانات با مدولاسیون بر روی سیستم تحریک ساخته شدند. هنر و علم تنظیم پایدارسازهای سیستم قدرت در 40 سال گذشته که اولین پایدارسازها به طور گسترده بر روی شبکه آمریکا نصب شد تا به امروز، به تدریج پیشرفت کرده است. این پیشرفت شامل استفاده از روش‌های تنظیم مختلف، سیگنال‌های ورودی متفاوت و همچنین یادگیری در مورد چگونگی رفتار و برخورد با مد پیچشی شفت توربین-ژنراتور می‌باشد [1].

     پایدارسازهای سیستم قدرت به سیستم تحریک به منظور بهبود میرایی سیستم قدرت در حین نوسانات فرکانس پایین افزوده می‌شود. روش‌های متعددی برای طراحی پایدارسازها مورد استفاده قرار گرفته است. تنظیم یک سیستم کنترل ثانویه برای تحریک به منظور پایداری مدهای نوسانی سیستم، هدف اصلی اکثر مطالعات در سال‌های اخیر بوده است. به طور کلی دو روش پایه‌ای به طور موفق برای تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت مورد استفاده قرار گرفته است، یکی روش جبران فاز و دیگری روش مکان هندسی ریشه. مرسوم‌ترین روش مورد استفاده برای  در مطالعات ساختار، شامل یک فیلتر پاکساز و یک بلوک دیاگرام پس‌فاز-پیش‌فاز می‌باشد. از جمله سیگنال‌های ورودی برای  می‌توان به ولتاژ ترمینال، سرعت روتور، توان افزایشی و توان الکتریکی اشاره کرد. همچنین ترکیب خطی این سیگنال‌ها نیز به عنوان سیگنال ورودی در مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. جبران فاز شامل تنظیم پایدارساز به منظور جبران پس‌فاز ایجاد شده بین ژنراتور، سیستم تحریک و سیستم قدرت می‌باشد، به طوریکه مسیر پایدارساز موجب ایجاد تغییرات در گشتاور می‌گردد که این تغییرات با تغییرات سرعت هم‌فاز می‌باشند [2] و [3].  این روش یک روش مستقیم و قابل فهم می‌باشد که به عملاً به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی چنین هایی نیازمند تنظیم چند پارامتر برای هر ژنراتور می‌باشد. این پارامترها به طور کلی شامل بهره ثابت، ثابت زمانی مدار فیلتر پاکساز، و ثابت‌های زمانی مربوط به بلوک دیاگرام پیش‌فاز پایدارساز می‌باشد. برخی از روش‌های ترتیبی یا همزمان تنظیم این پارامترها در [4] و [5] معرفی شده‌اند. همچنین روش‌های فوق در سیستم‌های عملی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج رضایت بخشی برای میرایی نوسانات مدهای محلی بدست آمده است. هر چند ممکن است، نتایج بدست آمده بهترین نتایج ممکن نباشند. بنابراین برای حصول به بهترین نتیجه ممکن، محدودیت‌ها و فرض‌هایی را در روند طراحی پایدارساز در نظر می‌گیرند تا در حد امکان بتوان به پاسخ بهینه سراسری دست یافت [6].

     ترکیب با مکان هندسی ریشه، شامل جابجایی مقادیر ویژه مرتبط با مدهای نوسانی سیستم قدرت، با تنظیم کردن قطب‌ها و صفرهای پایدارساز، بر روی صفحه موهومی خواهد بود [7]. این روش به دلیل ارتباط مستقیم با ویژگی‌های حلقه بسته سیستم در مقابل ساختار حلقه باز روش‌های جبران فاز، یک دیدگاهِ اضافه نسبت به عملکرد سیستم ارائه می‌دهد. اما اعمال این روش بسیار پیچیده خواهد بود، به خصوص اعمال این روش برای معادلات میدان دشوار می‌باشد. علاوه بر این، عملکرد این پایدارسازها با تغییر شرایط بهره‌برداری سیستم به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

     در مطالعات صورت گرفته روش‌های ارائه شده معمولاً کارآمد و مناسب برای سیستم‌های تک ماشین متصل به شین بی‌نهایت می‌باشد. همان‌طور که اشاره شد برای تنظیم پارامترهای پایدارساز متصل به یک ژنراتور متصل به شین بی‌نهایت از روش‌های متعددی استفاده شده است، که در این مطالعه از یک روش نو مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونی استفاده شده است.

  1-2- نوسانات فرکانس پایین و ناپایداری سیگنال کوچک

       به دلیل وقوع تجدید ساختار در صنعت برق و بازار برق رقابتی، بهره‌برداران سیستم قدرت سعی بر آن دارند که از تمامی ظرفیت‌های شبکه قدرت (نزدیک به مرزهای آن) بهره‌برداری کنند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه سیستم قدرت یک سیستم دینامیک و پویا می‌باشد، شرایط بهره‌برداری و نقاط کار سیستم مدام در حال تغییر می‌باشد. همچنین زمانیکه یک ژنراتور به شبکه متصل می‌گردد، تأثیرات متقابل آن‌ها بر عملکرد یکدیگر می‌تواند موجب اختلال در عملکرد سیستم‌های کنترلی گردد. بنابراین، تنظیم متناسب سیستم‌های کنترلی ژنراتورها با یکدیگر، بسیار مفید خواهد بود. از سوی دیگر، تغییرات ذکر شده موجب وقوع نوسانات فرکانس پایین محلی و بین نا‌حیه‌ای می‌گردد. این نوسانات به طور مداوم در سیستم وجود دارند، اما زمانیکه میزان تغییرات بارها و تولید به نحوی باشد که موجب تغییر مکان مدهای نوسانی سیستم گشته و آن‌ها را به سمت راست محور موهومی منتقل کند، سیستم می‌تواند ناپایدار گردد. از این رو، وقوع سیستمی که بتواند میزان میرایی مدهای نوسانی را افزایش دهد، ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، از سیستم کنترلی به نام پایدارساز سیستم قدرت که میرایی اضافه را به سیستم تحریک اضافه می‌کند، استفاده می‌گردد. ها معمولاً بر روی تمامی ژنراتورها نصب نمی‌گردند، بلکه فقط بر روی ژنراتورهایی قرار می‌گیرد که بتوانند، بیشترین میزان میرایی را در سیستم و بر روی مدهای نوسانی ایجاد نمایند.

  1-3- بهبود پایداری سیگنال کوچک با استفاده از تجهیزات کنترلی

  همان‌گونه که اشاره شد، اصلی‌ترین سیستم کنترلی که برای بهبود پایداری سیگنال کوچک و افزایش میرایی نوسانات مدهای نوسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایدارساز سیستم قدرت می‌باشد. این تجهیز، میرایی اضافی را از طریق جبران پس‌فاز ایجاد شده بین ورودی سرعت و گشتاور خروجی، یا تغییرات سرعت به سیستم اضافه می‌کند. روش‌های متعددی برای طراحی پارامترهای پایدارسازها معرفی گشته است. در این پایان‌نامه از الگوریتم جستجوی هارمونی به منظور طراحی پایدارساز استفاده شده است. تنظیم پارامترهای  بر پایداری یا ناپایداری سیگنال کوچک سیستم تأثیر بسیار زیادی دارد، بنابراین چگونگی تنظیم آن‌ها بسیار مهم بوده و نیاز به دقت و شناخت کافی از ساختار و مدل دینامیکی سیستم خواهد داشت. بنابراین، پس از مدل‌سازی دقیق سیستم قدرت، طراحی مطلوب برای ها صورت خواهد گرفت. 

  1-4- اهداف پروژه

       مطالعات متفاوتی در زمینه طراحی پایدارساز برای سیستم قدرت صورت گرفته است. در این پایان‌نامه سعی شده است، به بحث طراحی  برای سیستم قدرت از منظری دیگر پرداخته شود. اهداف اصلی این پایان‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

  مدل‌سازی دینامیکی و دقیق اجزاء سیستم تک ماشین متصل به شین بی‌نهایت به منظور تحلیل پایداری سیگنال کوچک.

  بررسی تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت با روش مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی.

  بررسی تأثیر تنظیمات بدست آمده برای ها بر بهبود پایداری سیگنال کوچک.

       همان‌طور که اشاره شد هدف اصلی در اینجا تنظیم بهینه پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت برای سیستم تک ماشین متصل به شین بی‌نهایت می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است در ابتدا یک مدل دینامیکی دقیق برای ژنراتور ارائه گردد. سپس با استفاده از روش مبتنی بر جستجوی هارمونی، پایدارساز سیستم قدرت برای سیستم به منظور بهبود میرایی مدهای نوسانی طراحی می‌گردد.

  1-5- سرفصل‌های پایان‌نامه 

       با توجه به موضوع انتخابی، این پایان‌نامه در پنج فصل ارائه شده است. در فصل دوم، مروری اجمالی بر تعاریف پایداری و پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت انجام شده و به مطالعات صورت گرفته در زمینه طراحی پایدارسازهای سیستم قدت، پرداخته می‌شود. همچنین چگونگی مدل‌سازی سیستم و اجزاء آن شرح داده می‌شود. در فصل چهارم، روش پیشنهادی بر روی شبکه نمونه پیاده‌سازی شده است تا، کارآمدی روش پیشنهادی مبنی بر طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای سیستم قدرت به منظور افزایش میرایی مدهای نوسانی، بررسی گردد.

       در نهایت، در فصل پنجم به بیان نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاداتی برای ادامه کار پرداخته شده است.

   

   

   

  Abstract

      Power System Stabilizer (PSS) is used to improve power system low frequency oscillations during the small disturbances. In the large scale power systems which involving a large number of generators, PSSs parameters tuning is very difficult because of the oscillatory modes low damping ratios. So, PSS tuning procedure is a complicated trend in order to operation condition changes in the power system. Some studies have been implemented on PSS tuning procedures, but the Harmony Search algorithm is a new approach in PSS tuning procedure. In power system dynamic studies at the first step system total statues is considered and then the existed conditions are extended to the all generators and equipment. Single machine-infinite bus dynamic studies are an important issue, because this test system is a small type of the all power system which is demonstrates the system behaviors. Generators PSS parameters tuning is usually implemented based on a dominant operation point in which the damping ratio of the oscillation modes is maximized. In fact the PSSs are installed in the system to improve the small signal stability in the system. So, a detailed model of the system and it contain are required to dynamic behaviors of the system. In this study, at the first step the differential equations of the system was linearized around the operation point and the state space model was used to dynamic studies and the dynamic model of the system was explained. Then, an approach based on the Harmony Search algorithm was proposed to tune the PSS parameters.

   

  Key Words- Power System Stabilizer (PSS), Harmony Search algorithm, Power system, Small signal stability, Single machine-infinite Bus, State space model.

 • فهرست:

  چکیده .....................................................................................................................

  1

  فصل اول:مقدمه .......................................................................................................

  2

     1-1- پیشگفتار .............................................................................................................

  3

     1-2- نوسانات فرکانس پایین و ناپایداری سیگنال کوچک ..........................................

  4

     1-3- بهبود پایداری سیگنال کوچک با استفاده از تجهیزات کنترلی ............................

  5

     1-4- اهداف پروژه ......................................................................................................

  5

     1-5- سرفصل‌های پایان‌نامه .........................................................................................

  6

  فصل دوم: مروری بر ادبیات گذشته و مدل سازی سیستم .........................................

  7

     2-1- مقدمه .................................................................................................................

  8

     2-2- فرضیات و تعریف‌های اساسی ...........................................................................

  9

     2-3- طبقه‌بندی پایداری سیستم قدرت .......................................................................

  9

         2-3-1- پایداری زاویه روتور ................................................................................

  10

     2-4- روش‌های بهبود پایداری سیگنال کوچک ...........................................................

  12

        2-4-1- پایدارساز سیستم قدرت ............................................................................

  12

            2-4-1-1- روش‌های خطی طراحی پایدارساز ..................................................

  13

            2-4-1-2- روش‌های غیرخطی طراحی پایدارساز.............................................

  15

     2-5- مدل سازی سیتم قدرت .....................................................................................     

  18

         2-5-1- ژنراتور سنکرون و اجزاء آن .....................................................................

  18

         2-5-2- محاسبه ضرایب مدل هفرون فیلیپس ........................................................

  23

         2-5-3- مدل فضای حالت .....................................................................................

  23

            2-5-3-1- مدل فضای حالت سیستم تک ماشین ..............................................

  23

     2-6- مدل بار ..............................................................................................................

  24

     2-7- پایدارساز سیستم قدرت  ........................................................................

  24

     2-8- الگوریتم جستجوی هارمونی ..............................................................................

  26

         2-8-1- مقدمه .......................................................................................................

  26

          2-8-2- ساختار روش حل  .................................................................................

  29

              2-8-2-1-تعیین اولیه مسئله و پارامترهای ......................................................

  29

              2-8-2-2- تعیین اولیه حافظه هارمونی ...........................................................

  31

              2-8-2-3- تولید هارمونی جدید بر اساس بداهه‌نوازی ..................................

  31

              2-8-2-4- بروز رسانی حافظه هارمونی .........................................................

  32

              2-8-2-5- بررسی ناحیه توقف ......................................................................

  32

         2-8-3- الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته  .....................................

  32

     2-9- نتیجه‌گیری ..........................................................................................................

  34

  فصل سوم: معرفی روش پیشنهادی...........................................................................

  35

     3-1- مقدمه .................................................................................................................

  36

     3-2- شماتیک کلی روش‌ پیشنهادی ............................................................................

  36

     3-3- تحلیل مدال ........................................................................................................

  38

     3-4- توابع هدف برای بهینه سازی پارامترهای پایدارساز ...........................................

  39

        3-4-1- تابع هدف پیشنهادی ..................................................................................

  42

     3-5- تعیین پارامترهای اولیه الگوریتم..........................................................................

  43

     3-6- قیود تمامی توابع هدف ......................................................................................

  43

     3-7- مفروضات مسئله ................................................................................................

  44

     3-8- معرفی سیستم مورد مطالعه ................................................................................

  44

     3-9- ابزار شبیه سازی .................................................................................................

  44

     3-10- نتیجه گیری ......................................................................................................

  45

  فصل چهارم: شبیه سازی و مطالعات عددی .............................................................

  46

     4-1- مقدمه .................................................................................................................

  47

     4-2- تحلیل پایداری سیگنال کوچک سیستم تک ماشین بدون پایدارساز ..................

  47

     4-3- تحلیل پایداری سیگنال کوچک سیستم تک ماشین با حضور پایدارساز ............

  51

     4-4- تنظیم پارامترهای سیستم قدرت 4 ماشینه  .........................................................

  58

     4-5- نتیجه‌گیری ..........................................................................................................

  64

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها .........................................................................

  65

     5-1- نتیجه‌گیری ..........................................................................................................

  66

     5-2- پیشنهادات برای ادامه کار ...................................................................................

  66

  فهرست مراجع ................................................................................................................

  68

  چکیده به زبان انگلیسی ...........................................................................................

  71

   

   

   

  منبع:

   

  [1] E.V.Larsen and D.A. Swann, “Applying power system stabilizers part- I: general concepts",    IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-100, No. 6, pp. 3017-3024, June 1981.

  [2] E.V.Larsen and D.A. Swann, “Applying power system stabilizers part- II: performance objective and tuning concepts", IEEE Trans. on Power Apparatus and Sys- tems, vol. PAS-100, No. 6, pp. 3025-3033, June 1981.

  [3] P. Kundur, M. Klein, G. J. Rogers and M. S. Zywno, “Application of power system stabilizers for enhancement of overall system stability", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 4, pp. 614-626, May 1989.

  [4] F.P. DeMello, P.J. Nolan, T.F. Laskowski and J.M. Undrill, “Co-ordinated application of stabilizers in multi-machine power systems", IEEE Trans. on Power Appa-ratus and Systems, vol. PAS-99, pp. 892-901, May/June'80.

  [5] O.H.Abdalla, S.A.Hassan and N.T.Tweig, “Co-ordinated stabilization of a multimachine power system", IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol.PAS- 103, pp. 483-494, Mar.'84.

  [6] R.J. Fleming, M.A. Mohan and K. Parvatisam, “Selection of parameters of stabilizers in multimachine power systems", IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-100, pp. 2329-2333, 1981.

  [7] K. E. Bollinger, A. Laha, R. Hamilton and T. Harras, “Power system stabilizer design using root locus methods", IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-94, pp. 1484-1488, September/October 1975.

  [8] H.Liu, L.Jin, D.Le, A.A.Chowdhury, “Impact of High Penetration of Solar Photovoltaic Generation on Power System Small Signal Stability“, IEEE International Conference on Power System Technology, 2010.

  [9] S.Yuanzhang, W.Lixin, L.Guojie, L.Jin, “A Review on Analysis and Control of Small Signal         Stability of Power System with Large Scale Integration of Wind Power”, IEEE International      Conference on Power System Technology, 2010.

  [10] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, “Definition and classification of power system stability,” IEEE Transaction on Power Systems, vol. 19, no. 2, 2004.

  [11] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, “Definition and classification of power system stability,” IEEE Transaction on Power Systems, vol. 19, no. 2, 2004.

  [12] C. Taylor, Power Voltage Stability. New York: McGraw-Hill, 1994.

  [13] P. Kundur, Power System Stability and Control, The EPRI Power System Engineering Series ed. New York: McGraw- Hill, 1994. 

  [14] G. Rogers, “Demystifying power system oscillations,” IEEE Computer Applications in Power, 1996.

  [15] A number of Authors, Power System Oscillation, Kluwer Academic Publishers, 2000.

  [16] A. Doi and S. Abe, “Coordinated synthesis of power system stabilizers in multi-machine power systems,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-103, no. 6, pp. 1473-1479, 1984.

  [17] E. Z. Zhou, O. P. Malik, and G. S. Hope, “Theory and method for selection of power system stabilizer location,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 6, no. 1, pp. 170-176, 1991.

  [18] J. V. Milanovic and A. C. Serrano Duque, “The use of relative gain array for optimal placement of PSSs,” in IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, 2001, pp. 992- 996, vol. 3.

  [19] D. Yang, V. Ajjarapu, “Critical eigenvalues tracing for power system analysis via continuation of invariant subspaces and projected Arnoldi method,” IEEE General Meeting, 2007.

  [20] L. Haitao, Z. Wanhua, J. Zhang, M. Xiaobo, F. Zhao, “Modal analysis of machine tools during working process by matrix perturbation method,” ISAM IEEE conf., 2011.

  [21] H. Othman, and et al., “On the design of robust power system stabilizers,” IEEE Proc of 28th conf on Dec. & control, pp. 1853-1857, December 1989

  [22] Y. Yu, and Q. Li, “Pole-placement power system stabilizers design of an unstable nine-machine system,” IEEE Trans. Pr Sys., vol. 5, no. 2, pp.353-358, May 1990.

  [23] C. Wu, and Y. Hsu, “Design of self-tuning PID PSS for multi-machine power systems,” IEEE Trans. Power Sys., vol. 3, no. 3, pp. 1059-1064, August 1988.

  [24] M. K. El-Sherbiny, and et al., “Optimal pole shifting for power system stabilization,” EPSR 66 (2003) 253-258.

  [25] M. Nambu, and Y. Ohsawa, “Development of an advanced power system stabilizer using a strict linearization approach,” IEEE Trans. Power Sys., vol. 11, no. 2, pp. 813-818, May 1996.

  [26] V. M. Paina, and et al., “Optimal output feedback control of power systems with high-speed excitation systems,” IEEE Power App. & Sys., vol. PAS-95, no. 2, pp. 677- 686, March/April 1976.

  [27] P. S. Rao, and I. Sen, “Robust tuning of power system stabilizers using QFT,” IEEE Trans.Cont. Sys. Tech., vol. 7, no. 4, pp. 478-486, July 1999.

  [28] A. K. Sedigh, & G. Alizadeh, “Design of robust PSS using quantitive feedback theory,” IEEE contl Conf., pub. no.389, pp. 416-421, March 1994.

  [29] J. M. Ramirez, & I. Castillo, “PSS & FDS simultaneous tuning,” EPSR 68 (2004) 33-40.

  [30] C. T. Tse, & et al., “Robust PSS design by probabilistic eigenvalue sensitivity analysis,” EPSR 59 (2001) 47-54.

  [31] M. Gibbard, & D. Vowles, “Design of PSSs for a multigenerator power station,”IEEE,pp.1167-1171, 2000.

  [32] W. Gu, “System damping improvement using adaptive PSS,” IEEE Proc of Canadian conf on Elec. & computer engineering, Edmonton, Canada,pp.1245-1247,May 1999.

  [33] J. Ritonja, & et al., “Design of an adaptive PSS,” IEEE, ISIE'99-Bled, Slovenia, pp. 1306-1311, 1999.

  [34] A. Eichmann, & et al., “A prototype self-tuning adaptive PSS for damping of active power swings,” IEEE, pp. 122- 126, 2000.

  [35] S. Deghdy, & et al., “Design of a PSS based on selftuning regulator,” IEEE, pp. 1046-1049, 1994.

  [36] Y. L. Abdel-Magid, & et al., “Power system output feedback stabilizer design via genetic algorithms,” IEEE conf. publication no. 446, pp. 56-62, September 1997.

  [37] M. A. Abido, & Y. L. Abdel-Magid, “Coordinated design of a PSS and an SVC-based controller to enhance power system stability,” EPSR 25 (2003) 695-704.

  [38] M. A. Abido, “Optimal design of PSSs using particle swarm optimization,” IEEE Trans. Energy Con., vol. 17, no. 3, pp. 406-413, September 2002.

  [39] W. Liu, and et al., “Adaptive neural network based PSS design,” IEEE, pp. 2970-2975, 2003.

  [40] Y. Lee, and et al., “Design of single-input fuzzy logic control PSS,” IEEE Proc of TENCON'02, pp.1901-1904, 2002.

  [41] D. M. Lam, & H. Yee, “A study of frequency responses of generator electrical torques for PSS design,” IEEE Trans. Power Sys.., vol. 13, no. 3, pp. 1136-1142, August 1998.

  [42] M. A. Johnson, & et al., “Prony analysis and power system stability some recent theoretical and applications research,” IEEE, pp. 1918-1923, 2000.

  [43] P. M. Anderson and A. A. Fouad, Power System Control and Stability. IEEE Press, Piscataway, NJ, 1994.

  [44] P. Sauer and M. Pai, Power System Dynamics and Stability. Prentice Hall, Upper Saddle River, Nj, 1998.

  [45] K.R. Padiyar, “Power System Dynamics Stability and Control", Interline publishing private Ltd., Bangalore, 1996.

  [46] G. Gurrala, I. Sen, “Power system stabilizers design for interconnected power systems,” IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 25, No. 2, May 2010, pp. 1042-1052.

  [47] N. Mithulananthan, M. M. A. Salama, C. A. Canizaras, and J. Reeve, “Distribution system voltage regulation and var compensation for different static load models,” IJEEE, vol. 37, no. 4, October 2000, pp. 384-395.

  [48] S. K. Wang, “A Novel Objective Function and Algorithm for Optimal PSS Parameter Design in a Multi-Machine Power System,” IEEE Trans. On Power Systems, vol. 28, No. 1, Feb. 2013.

  [49] Geem, Z.W., Kim J.H. and Loganathan G.V. (2001).A new heuristic optimization algorithm: harmony search. Simulations. 76, 60–68.

  [50] Yeniay, O. (2005). A comparative study on optimization methods for the constrained nonlinear programming problems. Mathematical Problems in Engineering. 2, 165– 173.

  [51] Lee, K. S., Geem Z.W., Lee S. H., Bae K. W. (2005). The harmony search heuristic algorithm for discrete structural optimization, Eng. Optim. 37, 663–684.

  [52] Fesanghary, M., Mahdavi, M., Minary-Jolandan, M., Alizadeh,Y. (2008). Hybridizing harmony search algorithm with sequential quadratic programming for engineering optimization problems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 197, 3080–3091.

  [53] R. Srinivasa, S. V. Narasimham, M. Ramalinga, “Optimal network reconfiguration of large scale distribution system using haramony search algorithm,” IEEE Trans. On Power System, Vol. 26, No. 3, 2011.

  [54] A. Verma, B. K. Panigrahi, P.R. Bijwe, “Harmony search for transmission network expansion planning,” Generation, Transmission, Distribution, IET, Vol. 4, No. 6, 2010.

  [55] A. Parizad, H. R. Baghaee, S. Dehghan,  “Aplication of harmony serach for transmission expansion planning considering security index and uncertainty,” Electric power and energy conference, 2009.

  [56] Mahdavi, M., Fesanghary M. and Damangir E. (2007). An improved harmony search algorithm for solving optimization problems. Appl Math Comput. 188, 1567–1579.

  [57] R. P. Schulz, “Synchronous machine modeling,” presented at the symposim Adequacy and Philosophy of Modeling: System Dynamic Performance,” San Francisco, July 1972.

  [58] S. Q. Yuan, D. Z. Fang, “Robust PSS Parameters Design Using a Trajectory Sensitivity Approach,” IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 24, No. 2, May 2010.


تحقیق در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, مقاله در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, پروپوزال در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, تز دکترا در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, پروژه درباره پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه, رساله دکترا در مورد پایان نامه یک روش بهینه‌ سازی پارامتر های پایدارساز های سیستم قدرت تک ماشینه

پایان ‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) چکیده پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد ...

پایان ‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) چکیده پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و ...

پایان نامه دکتری مهندسی برق - قدرت چکیده جزیره‌ سازی سیستمه ای ‌‌قدرت به هم پیوسته که به جداسازی و شکستن سیستمهای قدرت نیز مشهور است آخرین خط دفاعی برای مقابله با فروپاشی سیستم و جلوگیری از وقوع حوادث سهمگین در شبکه قدرت می‌باشد. جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته به عنوان یک روش کنترل گسترده به صورت یک مساله تصمیم‌گیری جامع با جزئیات بسیار زیاد و به عنوان یک بخش مهم از ...

چکیده وظیفه اصلی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون تامین ولتاژ لازم برای سیم پیچی تحریک ژنراتور است. ولتاژ تحریک یک ولتاز dc بوده و به منظور ایجاد شار در سیم پیچی تحریک ژنراتور و به تبع آن تولید میدان مغناطیسی برای تولید انرژی الکتریکی توسط ژنراتور سنکرون استفاده می­شود. در سیستم تحریک ارائه شده ولتاژ dc خروجی یکسوساز به عنوان ورودی مرجع سیستم تحریک با سیگنال ولتاژ خروجی ژنراتور سنکرون ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. گرایش قدرت چکیده شبکه‌ های انتقال سیستم‌های قدرت مدرن بدلیل افزایش تقاضا و محدودیت در احداث خطوط جدید بطور فزآینده‌ ای در حال دگرگونی است. یکی از عواقب چنین سیستم تحت تنشی، خطر از دست دادن پایداری پس از یک اغتشاش می‌باشد. سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (facts)، تجهیزات بسیار مؤثری در یک شبکه انتقال برای استفاده بهتر از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور به کوشش هانیه محمدی ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M.Sc) رشته مهندسی برق-قدرت چکیده در این پایان نامه طراحی کنترل کننده مقاوم در برشگرهای الکترونیک قدرت و مقایسه آن با روشهای کنترل خطی مورد بررسی قرار گرفته­است. هدف اصلی تحقیق و توسعه در این زمینه، همواره یافتن مناسب­ترین روش کنترل به منظور پیاده­سازی کنترل حلقه بسته بر روی توپولوژی­های مختلف برشگر های الکترونیک قدرت می­باشد. به عبارت ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.S ) گرایش برق قدرت چکیده با گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان، توسعه شبکه های قدرت امری ضروریست. اما ایجاد خطوط انتقال جدید، مستلزم صرف زمان وهزینه های گزاف بوده ولذا درصورت امکان استفاده ازهمان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. امروزه سیستم شبکه های قدرت با مشکلاتی از قبیل ناپایداری ولتاژ با ریسک بالا و تلفات توان ...

چکیده این پایان نامه به تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم بازوهای رباتیک می‌پردازد و روش­های جدیدی مبتنی بر راهبرد کنترل ولتاژ برای تخمین عدم قطعیت ارائه می‌دهد. روش کنترل ولتاژ در مقایسه با روش مرسوم کنترل گشتاور بسیار ساده­تر است، زیرا نیازی به مدل غیر خطی پیچیده ربات ندارد. در نتیجه، حجم محاسبات کنترل کننده برای تعیین ولتاژ اعمالی به موتورها کمتر می‌شود. طبق قضیه تقریب عمومی، ...

ثبت سفارش