پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون

word 11 MB 32272 179
1393 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۷,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق

  گرایش قدرت

  چکیده

  انرژی بادی یکی از منابع مهم برق در سیستم های آینده خواهد بود. در این کار نگاه اجمالی بر کنترل الکترونیک قدرت انرژی باد ارائه شده است و توسعه اجزای الکترونیک قدرت مدرن نیز به طور خلاصه بررسی و مرور گردیده است. کاربرد الکترونیک قدرت از جمله کنترل انواع مختلف سیستم های تولید برق توربین بادی و مزارع بادی نیز نشان داده شده است، که نشان میدهد رفتار و عملکرد توربین بادی با استفاده از قطعات الکترونیک قدرت به طور قابل توجهی بهبود یافته است که می توانند با استفاده از کنترل توان اکتیو و راکتیو به کنترل ولتاژ کمک نمایند.

  در این تحقیق, به یک سیستم قدرت ترکیبی در منابع انرژی تجدید پذیر (RES)، که به عنوان یک سیستم مستقل عمل می نماید پرداخته است. که در ان از میکرو شبکه متصل به یک مزرعه بادی استفاده شده است. که در ساختار مزرعه بادی از ترکیب ژنراتور سنکرون و ژنراتور القایی به منظور تولید توان استفاده شده است.ژنراتور سنکرون از طریق یک لینک dc به میکروشبکه متصل می شود. روش ردیابی نقطه حداکثر توان(MPPT)  برای کنترل توربین بادی استفاده می شود که بدین منظور جهت انجام تنظیم ولتاژ شبکه، از یک کنترلر مناسب جهت کنترل لینک dc استفاده میگردد که کنترلر بکار رفته از نوع کنترل برداری (SVM) می باشد. شبیه سازی به منظور بررسی کنترل ولتاژ سیستم انجام می شود.

  نتایج شبیه سازی در MATLAB / SIMULINK  نشان می دهد که پروفیل ولتاژ شبکه بطور قابل قبولی کنترل شده.

  کلمات کلیدی:  ژنراتور القایی, ژنراتور سنکرون, کنترل کننده برداری, توربین های بادی, کنترل توان راکتیو, پایداری ولتاژ, کنترل توان اکتیو.

  فصل اول

   

  مقدمه ای بر میکروشبکه ها و تولیدات پراکنده

  فصل 1-       مقدمه

  1-1-               مقدمه

  کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می گردد، چرا که از یک سو دارای منابع گسترده سوختهای فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگر دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدید پذیر از جمله باد می باشد.با توسعه نگرشهای زیست محیطی وراهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژیهای تجدید ناپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است.

     ظرفیت بکارگیری انرژی باد در جهان در هر سه سال دو برابر شده و قیمت تولیدی انرژی باد در حدود یک ششم قیمت آن در سال 1980 شده است به نظر می‌رسد که این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

       بعضی از پیش‌بینی‌های تخصصی نشان می‌دهد که تا سال 2050 میلادی رشد ظرفیت انرژی باد در حدود 25 درصد در سال خواهد بود و قیمت آن در طی این سالها بین 20 تا 40 درصد پایین خواهد آمد.

  1-1-1-                  انرژی باد

   

  انرژی باد حاصل از هوای متحرک می باشد. هنگامی که تابش خورشید بطور نامساوی به سطح ناهموار زمین می‌رسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار می گردد و در این تغییرات باد بوجود می آید.
  در بین انرژی های تجدید پذیر، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روشهای تولید برق است . که آلودگی ندارد و با توجه به تجدیدپذیر بودن آن از اهمیت بسیاری برخوردار است . با استفاده از انرژی باد آلودگی زیست محیطی کاهش می یابد به طوری که تولید هر کیلو وات انرژی الکتریکی از باد از انتشار یک کیلو گرم دی اکسید کربن در مقایسه با نیروگاههای سوخت فسیلی جلوگیری می کند.

  تا زمانی که سرعت باد ثابت نباشد تولید سالیانه انرژی الکتریکی توسط نیروگاه بادی هرگز برابر حاصل ضرب توان تولیدی نامی در مجموع ساعت کار آن در یک سال نخواهد شد. نسبت میزان توان حقیقی تولید شده توسط نیروگاه و ماکزیمم ظرفیت تولیدی نیروگاه را ضریب ظرفیت می‌نامند. یک نیروگاه بادی نصب شده در یک محل مناسب در ساحل ضریب ظرفیتی سالیانه‌ای در حدود 35٪ دارد. برعکس نیروگاه‌های سوختی ضریب ظرفیت در یک نیروگاه بادی به شدت به خصوصیات ذاتی باد وابسته است. ضریب ظرفیت در انواع دیگر نیروگاه‌ها معمولا به بهای سوخت و زمان مورد نیاز برای انجام عملیات تعمیر بستگی دارد. از آنجایی که نیروگاه‌های هسته‌ای دارای هزینه سوخت نسبتاً پایینی هستند بنابراین محدویت‌های مربوط به تامین سوخت این نیروگاه‌ها نسبتاً پایین است که این خود ضریب ظرفیت این نیروگاه‌ها را به حدود 90٪ می‌رساند. نیروگاه‌هایی که از توربین‌های گاز طبیعی برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند به علت پر هزینه بودن تامین سوخت معمولاً تنها در زمان اوج مصرف به تولید می‌پردازند. به همین دلیل ضریب ظرفیت این توربین‌ها پایین بوده و معمولا بین 5-25٪ می‌باشد

  منابع بادی، سوخت یک ایستگاه برق بادی می باشند و تنها تغییراتی اندک، اثرات بزرگی بر ارزش تجاری آن دارد.  حتی تغییرات اندک در سرعت متوسط می تواند تغییرات بزرگی در میزان کارائی ایجاد کند. به عنوان مثال اگر سرعت متوسط باد در یک مکان معین از 6 متر در ثانیه به 10 متر در ثانیه افزایش یابد، مقدار انرژی تولید شده توسط یک مزرعه بادی بیش از 130% افزایش خواهد یافت. بنابراین جزئیات و اطلاعات قابل اطمینان در مورد میزان قدرت و سمت وزش باد و اینکه چقدر باد بطور مرتب می وزد، برای هرگونه برنامه توسعه احتمالی، حیاتی و مهم می باشد.

  بطور کلی، تخمین زده شده است که منابع بادی قابل بهره گیری واقع در خشکی برای اتحادیه اروپا قادر به تولید و بازدهی 600 تراوات ساعت باشد. منبع بادی در آبهای دریایی تا 3000 تراوات ساعت ارزیابی شده است. که این به تنهایی فراتر از کل مصرف الکتریسیته کنونی اروپا خواهد بود.

     بیشتر توربینهای بادی زمانی که سرعت باد حدود 4-3 متر در ثانیه   می باشد، شروع به تولید برق می نمایند و حداکثر مجاز برق را در حدود 15 متر در ثانیه تولید می کنند و برای جلوگیری از خسارات حاصل از توفان در 25 متر در ثانیه و یا بیشتر متوقف شده و از کار  می افتند

   

  Abstract

  Wind energy is an important source of electricity in the future.In this work is presented an overview of wind energy power electronics control and development of modern power electronics components are also briefly review. Power electronics applications such as different types of control systems for power generating wind turbines and wind farms are also shown Which shows the behavior of wind turbines using power electronics components can be significantly improved by the use of active and reactive power control to help control voltage.

  In this research, a hybrid power system for renewable energy sources (RES), which acts as a stand-alone system is discussed. Where the micro wind farm is connected to a network. Wind farm in the structure of the combination of synchronous generator and induction generator is used to generate power. Synchronous generator through a dc link connected to Microgrid. Method for maximum power point tracking (MPPT) control wind turbine used for the purpose for setting voltage, an appropriate controller is used to control the dc link controller is used to control the operation (SVM) is. Simulation to evaluate the voltage control system is done.

  The simulation results in MATLAB / SIMULINK shows the voltage profiles are reasonably controlled.

  Keywords: induction generator, synchronous generator, vector control, wind turbines, reactive power control, stability, voltage, active power control.

 • فهرست:

  فهرست جدول‌ها ح‌

  فهرست شکل‌‌ها خ‌

  فصل 1-    مقدمه. 3

  1-1-     مقدمه............ 3

  1-1-1-     انرژی باد........... 3

  1-1-2-     مزایای استفاده از انرژی باد در مقایسه با سو خت های فسیلی.. 5

  1-1-3-     معایب... 6

  1-1-4-     مزایای ژنراتور القایی.. 6

  1-1-5-     معایب ژنراتور القایی.. 7

  1-2-    تولیدات پراکنده 8

  1-2-1-      مقدمه. 8

  1-2-2-     اهمیت انرژی‌های نو و دلیل گرایش به آن‌ها 11

  1-3-    تاریخچه..... 13

  1-3-1-     تاریخچه استفاده از انرژی بادی.. 13

  1-3-2-     تاریخچه میکروتوربین.. 15

  1-3-3-     تاریخچه باتری‌ها  ‌ 15

  1-3-4-     بهره‌برداری از سیستم‌های ترکیبی.. 16

  1-4-    تعریف تولید پراکنده 17

  1-4-1-     هدف به کار گیری تولیدات پراکنده 19

  1-4-2-     مکان  19

  1-4-3-     مقادیر نامی. 20

  1-4-4-     ناحیه تحویل توان.. 21

  1-4-5-     فناوری.. 22

  1-4-6-      عوامل محیطی.. 23

  1-4-7-     روش بهره برداری.. 24

  1-4-8-     مالکیت.......... 24

  1-4-9-     سهم تولید پراکنده در کل مصرف.. 24

  1-5-    فواید بالقوه تولید پراکنده 25

  1-6-    عواملی که مانع گسترش تولید پراکنده می‌شوند. 27

  1-7-    به‌کارگیری منابع انرژی پراکنده در شبکه. 28

  1-7-1-     مقدمه. 28

  1-8-    شرح مفاهیم مربوط به نیروگاه مجازی.. 29

  1-8-1-     تعریف ریز شبکه و نیروگاه مجازی.. 29

  1-8-2-     نیروگاههای مجازی و حرکت به سمت شبکه هوشمند. 32

  1-8-3-     منابع انرژی توزیع شده 36

  1-8-4-     روش‌های کنترل و بهره برداری از نیروگاه های مجازی. 38

  1-9-    ساختار گزارش.... 41

  فصل 2-   فصل دوم: 44

  2-1-     ساختمان میکروگرید : 44

  2-2-    ساختمان توربین های بادی: 46

  2-2-1-      انواع ساختار فیزیکی توربین بادی.. 49

  2-2-1-1-     توربین های بادی با محور چرخش عمودی VAWT. 50

  2-2-1-2-     توربین های بادی با محور چرخش افقی HAWT. 51

  2-2-1-3-  طبقه بندی توربین های بادی پروانه ای با محور افقی HAW.. 52

  2-2-2-      انواع ساختار عملکردی توربین های بادی.. 53

  2-2-2-1-     توربین های بادی با سرعت ثابت : 53

  2-2-2-2-     توربین های بادی با سرعت متغیر: 54

  2-3-    انواع ژنراتورهای مدرن: 57

  2-3-1-     توربین سرعت ثابت نوع A : 57

  2-3-2-      توربین سرعت متغیر با مقاومت روتور متغیر نوع B (سرعت متغیر محدود): 58

  2-3-3-     سرعت متغیر همراه با مبدل فرکانس نوع C (مبدل فرکانسی با ظرفیت کسری): 59

  2-3-4-      توربین سرعت متغیر با مبدل توان کامل نوع D (سرعت متغیر با مبدل فرکانسی با ظرفیت کامل):........ 60

  2-4-     انواع ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی: 61

  2-4-1-      ژنراتور سنکرون.. 61

  2-4-2-      ساختار  سرعت ثابت: 62

  2-4-3-      ساختار سرعت متغیر محدود: 64

  2-4-4-      ساختار سرعت متغیر با کانورتر غیر کامل: 65

  2-4-5-      ساختار سرعت متغیر کوپل مستقیم با کانورتر کامل: 67

  2-4-6-      انواع ساختار بدون گیربکسک... 72

  2-4-6-1-     ژنراتور سنکرون با روتور سیم پیچی شده 74

  2-4-6-2-     ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با شار شعاعی.. 74

  2-4-6-3-     ژنراتورهای آسنکرون (القایی) 75

  2-5-    پیکربندی مزارع بادی.. 78

  2-5-1-     لزوم اتصال شبکه. 81

  2-5-1-1-  کنترل توان اکتیو......... 82

  2-5-1-2-  کنترل توان راکتیو و پایداری ولتاژ 83

  2-5-2-     کیفیت توان  85

  2-5-3-     قابلیت کارکرد در ولتاژ پایین شبکه (FRT) 85

  2-5-4-     وضعیت و روند. 87

  2-6-    ساختار مبدل های بکار رفته در توربین بادی: 90

  2-6-1-      مبدل پشت به پشت... 90

  2-6-2-      مبدل توان غیر مستقیم.. 91

  2-6-3-      مبدل قدرت چند سطحی.. 92

  2-6-4-      مبدل های قدرت مدوله کننده 93

  2-7-     مفاهیم کنترل توان.. 93

  2-7-1-     ساختار روش های کنترلی بکار رفته در توربین های بادی.. 94

  2-7-1-1-  کنترل توان................... 95

  2-7-1-2-     کنترل مبدل................ 96

  2-7-1-3-  کنترل کننده جهت دار ولتاژ سنکرون.. 96

  2-7-1-4-  روش هیسترزیس......... 97

  2-7-2-     هماهنگ سازی شبکه. 99

  2-8-    مقایسه سیستمی توربین های بادی.. 105

  2-9-     محدودیت های قابلیت توان راکتیو. 106

  2-9-1-      کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو در نیروگاه بادی متصل بهDFIG.. 106

  2-9-1-1-     عملکرد ژنراتور القایی در سرعت ثابت... 106

  2-9-1-2-     عملکرد ژنراتور القایی در سرعت متغیر. 107

  2-9-1-3-     ژنراتور قفس سنجابی تحت سرعت متغیر. 107

  2-9-1-4-     ژنراتور روتور سیم پیچی شده تحت سرعت متغیر. 108

  2-9-2-      مدل  ژنراتور القایی DFIG.. 109

  2-9-3-      کنترل کانورتر سمت روتور 110

  2-9-4-      کنترل کانورتر سمت شبکه. 115

  فصل 3-   ساختار کنترل کننده ها 118

  3-1-    کنترل کننده خارجی (کنترل کننده جریان) 118

  3-1-1-     روش هیسترزیس.... 118

  3-1-2-     روش‌های مبتنی برتبدیل مراجع جریان به مراجع ولتاژ 123

  3-2-    انواع روشهای کنترل جریان بر اساس خطی یا غیرخطی بودن.. 130

  3-2-1-     روشهای خطی.. 130

  3-2-1-1-  PI ساکن:....................... 131

  3-2-1-2-  PI سنکرون:................. 131

  3-2-1-3-  فیدبک حالت............... 133

  3-2-2-     روشهای غیرخطی.. 134

  3-2-2-1-     هیسترزیس:.................. 134

  3-2-2-2-     شبکه عصبی و فازی: 134

  3-3-     روش های جدید کنترل ماشین های القایی.. 136

  3-3-1-     کنترلرهای اسکالر ماشین القایی.. 137

  3-3-2-      کنترل کننده های برداری ماشین القایی.. 139

  3-3-3-      مطالعه کنترل مبتنی بر میدان ماشین القایی  Decoupling. 142

  3-3-3-1-  کنترل مبتنی بر میدان به روش مستقیم. 146

  3-3-3-2-  کنترل مبتنی بر میدان به روش غیرمستقیم. 151

  فصل 4-   مدلسازی و شبیه سازی سیستم مورد مطالعه. 165

  4-1-    اتصال مستقل ژنراتور القایی به شبکه. 165

  4-1-1-      مدل توربین بکار رفته در ژنراتور القایی.. 165

  4-2-    اتصال مستقل ژنراتور سنکرون به شبکه. 172

  4-2-1-     مدل توربین بکار رفته در ژنراتور سنکرون.. 173

  4-2-2-     کنترلر موجود در اینورتر سمت ژنراتور 174

  4-2-3-     کنترلر موجود در اینورتر سمت شبکه. 176

  4-2-4-     ساختمان ژنراتور سنکرون بکار رفته. 178

  4-3-    اتصال همزمان دو ژنراتور به شبکه. 181

  4-4-     اتصال همزمان دو ژنراتور به شبکه با حضور بار محلی.. 183

  فهرست مراجع......... 192

   

  منبع:

  International Energy Outlook 2011 , Energy Information Administration (EIA) , [online]http://www.eia.doe.gov/iea.

  [[1]] Renewables 2011 GLOBAL STATUS REPORT, ren21-GSR 2011, [online] available at:http://www.ren21.net.

  [[1]] J. Kennedy, B. Fox and D. J. Morrow “Distributed generation as a balancing resource for wind generation” IET Renew. Power Gener., 2007, 1, (3) , pp. 167–174.

  [[1]] Mary Black and Goran Strbac “Value of Bulk Energy Storage for Managing Wind Power Fluctuations” IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, VOL. 22, NO. 1, MARCH 2007.

  [[1]] Ronan Doherty, Hugh Outhred, Mark O’Malley, “Establishing the Role That Wind Generation May Have in Future Generation Portfolios” IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 21, NO. 3, AUGUST 2006

  [[1]] Eko Adhi Setihavan “Concept and Controllability of Virtual Power Plant” PhD thesis, University of Cassel, defense day 27 April 2007.

  [[1]] [online] http://www.suna.org.ir/

  [[1]] Rastler, Dan, “New Demand for Energy Storage,” Electricity Perspectives.Sept/Oct, 2008.

  [[1]] Gyuk, I., Kulkarni, P., Sayer, J. H., Boyes, J. D., Corey, G. P. and Peek, G. H, “The United States Symposium of Energy Storage.” IEEE Power & Energy Magazine.March/April. 2005.

  [[1]] R. W. Wies, R. A. Johnson, A. N. Agrawal, T. J. Chubb, "simulinc model for economic analysis and environmental impacts of a pv with disel-battery system for remote villages", IEEE Trans.Power syst., vol. 20, no. 2, pp. 692-700, may 2005.

  [[1]] J. Lagorse, D. Paire, A. Miraoui. "sizing optimization of a stand-alone street lighting system powered by a hybrid system using fuek cell, pv and battery", Renew. Energy, vol.34, no. 3, pp.683-691, march 2009.

  [[1]] M. J. Khan, M. T. Iqbal, "analysis of a small wind hydrogen stand-alone hybrid energy system", Applied Energy, vol. 86, no. 11 pp.02429-2442, nov 2009.

  [[1]] X. LI, Y-G.Song, S-B. Han, "frequency control in micro-grid power system combined with electrolyzer system and fuzzy PI controler", J. Power source, vol.180 , no. 1, pp. 468-475, may 2008.

  [[1]] D. Ipsaakis, S. Vutetakis, et. Al. "power management strategies for a stand-alone power system using renewable energy sources and hydrogen storage", Int. J. Hydrogen Energy, vol. 34, no. 16 pp.7081-7095, Aug 2009.

  [[1]] M. Eroglu, E. Dursun, et. Al."a mobile renewable house using pv/wind/fuel cell hybrid power system", Int. J. Hydrogen Energy, feb 2011.

  [[1]] KeJun Qian, Chengke Zhou, Yue Yuan, Xiaodan Shi and Malcolm Allan, ''Analysis of the Environmental Benefits of Distributed Generation", EEE, 2008.

  [[1]] Sylvain Martel, Dave Turcotte, "Review of distributed generation product and interconnection standards for Canada", IEEE Electrical Power Conference, October 25-26, Montreal, Quebec, Canada, 2007.

  [[1]] Caisheng Wang, M. Hashem Nehrir, "Distributed Generation Applications of Fuel Cells", IEEE.

  [[1]] Christakis D, et. Al. "the combination of wind energy conversion systems with pumped storage systems for small isolated power production systems", Renewble energy implementation. Athens, may. 1997.

  [[1]] J.Driesen, R.Belmans. "Distributed generation: chanlenges and possible solutions ", IEEE, 2006.

  [[1]] Tony Maine, Paul Chapman," The value of solar: Prices and output from distributed photovoltaic generation in South Australia", Energy Policy pp:461-466,2007

  [[1]]Saboori, M. Mohammadi, and R. Taghe, "Virtual Power Plant (VPP), Definition, Concept, Components and Types," in Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2011 Asia-Pacific, 2011, pp. 1-4.

  [[1]]   A. G. Tsikalakis and N. D. Hatziargyriou, "Centralized Control for Optimizing Microgrids Operation," Energy Conversion, IEEE Transactions on, vol. 23, pp. 241-248, 2008.

  [[1]] H. Morais, M. Cardoso, L. Castanheira, and Z. Vale, "A decision-support simulation tool for virtual power producers," in Future Power Systems, 2005 International Conference on, 2005, pp. 6 pp.-6.

  [[1]] R. Caldon, A. R. Patria, and R. Turri, "Optimisation algorithm for a virtual power plant operation," in Universities Power Engineering Conference, 2004. UPEC 2004.39th International, 2004, pp. 1058-1062 vol. 2.

  [[1]] C. Schulz, G. Roder, and M. Kurrat, "Virtual power plants with combined heat and power micro-units," in Future Power Systems, 2005 International Conference on, 2005, pp. 5 pp.-5.

  [[1]]T. G. Werner and R. Remberg, "Technical, economical and regulatory aspects of Virtual Power Plants," in Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, 2008. DRPT 2008. Third International Conference on, 2008, pp. 2427-2433.

  [[1]]  M. Houwing, G. Papaefthymiou, P. W. Heijnen, and M. D. Ilic, "Balancing wind power with virtual power plants of micro-CHPs," in PowerTech, 2009 IEEE Bucharest, 2009, pp. 1-7.

  [[1]]C. R. D. Pudjianto, and G. Strbac, "Microgrids and virtual power plants: Concepts to support the integration of distributed energy re-sources," Proc. IMechE, Part A:J. Power and Energy, vol. 222, pp. 731–741, 2008.

  [[1]] M. A. Salmani, A. Anzalchi, and S. Salmani, "Virtual Power Plant: New Solution for Managing Distributed Generations in Decentralized Power Systems," in Management and Service Science (MASS), 2010 International Conference on, 2010, pp. 1-6.

  [[1]]A. Y. Saber and G. K. Venayagamoorthy, "Resource Scheduling Under Uncertainty in a Smart Grid With Renewables and Plug-in Vehicles," Systems Journal, IEEE, vol. 6, pp. 103-109, 2012.

  [[1]]K. El Bakari and W. L. Kling, "Development and operation of virtual power plant system," in Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Europe), 2011 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on, 2011, pp. 1-5.

  [[1]]  H. Daneshi and A. K. Srivastava, "Security-constrained unit commitment with wind generation and compressed air energy storage," Generation, Transmission & Distribution, IET, vol. 6, pp. 167-175, 2012.

  [[1]]  N. D. Hatziargyriou, A. Dimeas, A. G. Tsikalakis, J. A. P. Lopes, G. Karniotakis, and J. Oyarzabal, "Management of microgrids in market environment," in Future Power Systems, 2005 International Conference on, 2005, pp. 7 pp.-7.

  [35]  L. Robertr, A. Akhil, M. Chris, S. John, D. Jeff, G. Ross, A. S. Sakis, Y. Robert and E. Joe, “Integration  of  Distributed  Energy  Resources:  The  CERTS  MicroGrid  Concept,”  U.S. Department of Energy, White Paper LBNL-50829, 2002.

  [36]  B.  A.  Robbinsy,  A.  D.  Domínguez-Garcíay,  C.  N.  Hadjicostisz,  “Control  of  distributed energy   resources for reactive power support,”North American Power Symposium (NAPS) Conference, Aug. 2011.

  [37]  P.Kundur, “Power system stability and control,” McGraw-Hill, Inc.1994.

  [38]  J.  A.  Peças  Lopes,  C.  L.  Moreira  and  A.  G.  Madureira,  “Defining  Control  Strategies  for Analysing MicroGrids Islanded Operation,” IEEE  Transactions on Power Systems,  Vol.21, May 2006.

  [39]  R. Majumder,A.Ghosh, G. Ledwich, & F. Zare,  “Enhancing the Stability of an Autonomous Microgrid  using  DSTATCOM,”International  Journal  of  Emerging  Electric  Power  Systems, (2009).

  [40]  N.  L.Soultanis,  S.  A.Papathanasiou,  N.  D.Hatziargyriou,  “A  stability  algorithm  for  the dynamic  analysis  of  inverter  dominated  unbalanced  LV  microgrids,”IEEE  Transactions onPower Systems, Vol.22,pp. 294-304.

  [41]  M. S. Zabihi, E. A. Soleimani, S.Farhangi, “Photovoltaic Manufacturing, System Design and Application  Trend  in  Iran,”  Elsevier  Science,  Renewable  Energy,  Vol.15,  No.1,  12 September 1998.

  [42]  A.  Kalirasu,  S.  Sekar  Dash,  “Simulation  of  Closed  Loop  Controlled  Boost  Converter  for Solar Instalation,” Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.7,No.1, May 2010,p.121- 130.  

  [43]  Z. Ye, R. Walling, L. Garces, R. Zhou, L.Li, and T.Wang, “Study and Development of Anti- Islanding  Control  for  Grid-Connected  Inverters,”  General  Electric  Global  Research  Center Niskayuna, New York, May 2004,p.21.

  [44]  J.  A.  Peças  Lopes,  C.  L.  Moreira,  A.  G.  Madureira,  F.  O.  Resende,  X.  Wu,  “Control    Strategies for MicroGrids Emergency Operation,” International Conference on Future Power Systems, Nov. 2005.

  [45]  R.  M.  Kamel,  A.  Chaouachi,  K.  Nagasaka,  “Detailed  Analysis  of  Micro-Grid  Stability during  Islanding  Mode  under  Different  Load  Conditions,”Engineering  journals  of  SCIRP, May 2011.

  [46]  A.  Engler,  “Control  of  parallel  operating  battery  inverters,”  in  PV  Hybrid  Power  System, Kassel, 2000, pp. 1-4.

  [47]  Frede  Blaabjerg,  Fellow,  Remus  Teodorescu,  “Over- view  of  Control  and  Grid  Synchronization  for  Distri- buted  Power  Generation  Systems”,  IEEE  Trans.  on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 5, Oct. 2006.

  [48]    Zhe  Chen,  Josep  M.  Guerrero,  Frede  Blaabjerg,  “A Review of the State of the Art of Power Electronics for  Wind  Turbines”,  IEEE  Trans.  on  Power  Elec- tronics, Vol. 24, No. 8, Aug. 2009.

  [49]    F.  Blaabjerg,  F.  Iov,  T.  Kerekes,  R.  Teodorescu, “Trends in Power Electronics and Control of Renew- able  Energy  Systems”,  14th  International  Power Electronics  and  Motion  Control  Conference,  EPE- PEMC 2010.

  [50]    Serim Heo et. al., “Simulation Analysis of a Renew- able  Energy  Based  Micro-grid  using  RTDS”,  KIEE Tans. Vol. 60, No. 12, December 2011.

  [51]    Eun-Sik Choi, Heung-Kwan Choi, Jin-Hong Jeon and Jong-Bo  Ahn,  “A  Study  on  Simulation  of  Dynamic Characteristic  in  Prototype  Micro-grid”,  KIEE  Tans. Vol. 59, No. 12, December 2010.

  [52]    L H Hansen et al, “Conceptual Survey of Generators and Power Electronics for Wind Turbines”, Technical Report, Riso National Lab., Denmark, 2001

  [53]    S.  Drouilhet  and  M.  Shirazi,  Wales,  Alaska  High- Penetration Wind-Diesel Hybrid Power System, NREL, NREL / TP-500-31755, May 2002.

  [54]  Xiangjun Li et al, “Control Strategy of Battery State of  Charge  for  Wind/Battery  Hybrid  Power  System”, IEEE  International  Symposium  on  Industrial  Elec- tronics (ISIE), pp. 2723-2726, July 2010.

  [55]    F.  Katiraei,  and  M.  R.  Iravani,  “Power  Management Strategies  for  a  Microgrid  with  Multiple  Distributed Generation  Units”,  IEEE  Trans.  on  Power  Systems, Vol.21, No.4, pp. 1821-1831, Nov. 2006.

  [56]  Carr  J. and McCall  L.V. ,“Divergent  Evolution  and  Resulting  Characteristics Among the World’s Distribution Systems” ، IEEE Transactions on Power Delivery ، vol.7، no. 3، pp. 1601-9، July 1992.

  [57]  D. Arabkhaburi، A. Kazemi، M.Yari، J. Aghaei، “Optimal Placement of UPFC in Power Systems Using Genetic Algorithm”، Center of Excellence for Power System Automation and Operation، Department of Electrical Engineering Iran University of Science and Technology (IUST)، Tehran، Iran.

  [58]  M.T. Bina, M.D. Eskandari، “Consequence of unbalance supplying condition on a distribution static compensator”، Power Electronics Specialists Conference، 2004. PESC 04. 2004 IEEE 35th Annual ، Volume 5 ، 20-25 June 2004 Pages:3900 - 3904 Vol.5 .

  [59]  Yuang-Shung Lee, San-Yung Sun، “STATCOM Controller Design for Power System Stabilization with Sub-Optimal Control and Strip Pole Assignment”، Elsevier 2002، Electrical and Energy Systems 24، Pages: 771-779.

  [60]  Stella Moris, P.K. Dash, K.P. Basu، “A Fuzzy Structure Controller For STATCOM”، Elsevier 2003، Electric Power Systems Research 65، Pages 23-34.

  [61]  Eun-Chul Shin, Sung-Min Park، “A Novel Current Controller to Reduce the Switching Frequency and Current Error in D-STATCOM”، the 30th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society، November 2004.

  [62]  P. Kazmierkowski, L. Malesani، “Current Control Techniques for Three-Phase Voltage-Source PWM Converters: A Survey”، IEEE Transaction on Industrial Electronics، Vol. 45، No. 5، October 1998.

  [63]  Jong-Woo Chio, Seung-Ki Sul، “Fast Current Controller in Three-Phase AC/DC Boost Converter Using d-q Axis Crosscoupling”، IEEE Transaction on Power Electronics، Vol.13، No. 1، January 1998.

  [64]  P.W. Lehn, M.R. Iravani, “ Experimental Evaluation of STATCOM Closed Loop Dynamics ”، IEEE Transaction on Power Delivery، Vol. 13، No. 4، October 1998.

  [65]  D. Shen, X. Liang, Y. Han، “A Modified Per-unit STATCOM Model and Analysis of Open Loop Response Control”، IEEE 2000 .

  [66]  Blaschke, F., “The principle of field orientation as applied to the new transvector closed loop system for rotating field machines”, Siemens Review, Vol.39, no.3, pp. 217 -220, May 1972.

  [67]  Marino, R., Tomei, P, and Verrelli, C., “Induction motor control design”, Textbook © Springer-Verlag London limited, 2010. 

  [68]  B. K. Bose,  “Modern Power Electronics and AC Drives”, Prentice- Hall, New Jersey, 2002.

  [69]  Abdul Wahab, H.F., and Sanusi, H., " Simulink Model of Direct Torque Control of Induction Machine", Amircan Journal of Applied Sciences, pp.1083 – 1090, 2008. 

  [70]  Cruz,M. , Gallegos, A.,  Alvarez,R., and Pazos, F., “Comparsion of several nonlinear controllers for induction motor” ,in IEEE Int’l. Power Electronics Congress (CIEP), pp.134-139, 2004.  

  [71]  Karlis, A.D., Kiriakopoulos, K., Papadopoulos, D.P., and Bibeau,E.L., " Comparison of the Field Oriented and Direct Torque Control Methods for Induction Motors used in Electric Vehicles", Democritus University of Thrace.

  [72]  I. Takahashi, T. Noguchi, “A new quick-response and high efficiency control strategy of an induction motor”, IEEE Trans. Ind. Appl.,Vol. IA-22,No. 5, pp. 820-827, 1986.

  [73]  Esmaily, G., Khodabakhshian, A., and Jamshidi, K., “ Vector Control of Induction Motors Using UPWM Voltage Source Inverter ”,Isfahan University.

  [74]  Chapuis, Y.A. and D. Roye, “Direct torque control and current limitation method  in start-up of an induction machine'', IEE Conf. Power Electronics and Variable speed Drives, pp. 451 – 455, 1998.

  [75]  Silva,  N.M.,  Martins,  A.P.,  and  Carvalho,  A.S.,  “  Torque  and  Speed  Modes  Simulation  of  A  DTC  Controlled  Induction  Motor  ”, Proceedings of the 10th IEEE Mediterranean Conference on Control Automation, MED'2002


موضوع پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, نمونه پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, جستجوی پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, فایل Word پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, دانلود پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, فایل PDF پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, تحقیق در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, مقاله در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, پروژه در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, پروپوزال در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, تز دکترا در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, پروژه درباره پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون, رساله دکترا در مورد پایان نامه کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از طرف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته برق- قدرت گرایش ماشین‌های الکتریکی چکیده در این پایان‌نامه با استفاده از مدل مشروح ژنراتور القایی با تغذیه دو سو، رفتار نیروگاه بادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبدل‌های الکترونیک قدرت نیروگاه و سیستم‌ های کنترلی آن و رفتار نیروگاه شامل قسمت‌های الکتریکی و آئرودینامیکی شبیه‌سازیمی‌شود. تغییرات سرعت باد و شرایط بهره برداری مورد مطالعه قرار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از ...

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت گرایش سیستم­های قدرت چکیده: در طی دو دهه اخیر صنعت برق دستخوش تغییرات اساسی در نحوه­ی تولید، انتقال و توزیع گشته است که تحت عنوان تجدید­ساختار از آن یاد می­شود. با تجدید ساختار در صنعت برق، توان راکتیو به عنوان یکی از مهمترین خدمات جانبی برای بهره­برداری ایمن و قابل اطمینان از شبکه قدرت معرفی شده است. در سال­های ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش قدرت چکیده سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر که به جبران سازهای FACTS[1] معروف می‌باشند به عنوان ابزاری مدرن می باشند که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه‌های قدرت بر پایه مبدلهای الکترونیک قدرت در طول دهه گذشته در سیستم های قدرت بکار رفته اند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه‌های خطوط ...

پایان‌نامه(رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت - گرایش سیستم های قدرت چکیده در راستای بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید برق از انرژی باد، به دلیل شرایط اقتصادی بهتر، بیشتر مورد توجه واقع شده است. در این پروژه پس از مقدمه ای کوتاه، تکنولوژی انرژی برق بادی، کنترل الکترونیکی آنها و مسائل اقتصادی مرتبط با آن مورد بحث واقع شده است. در ابتدا یک توربین ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده امروزه جلوگیری از ضررهای ناشی از خاموشی ها و انرژی توزیع نشده از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا ازجمله مهم‌ترین مسائل در بهره‌برداری از شبکه توزیع تجدید آرایش بار است که تأثیر بسیار زیادی در سرویس دهی دائمی به مشترکین دارد. زمانیکه در شبکه توزیع به دلیل خطا یا برنامه‌ریزی جهت تعمیرات، بخشی از شبکه بی برق شود، تمام یا قسمتی از این ...

ثبت سفارش