پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA

word 850 KB 32422 45
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۵,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  رشته: علوم باغبانی، گرایش: گیاهان زینتی

   

  چکیده

   

      به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی و رقم بر ریشه­زایی قلمه­های گاردنیا مطالعه­ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور تنظیم کننده­ی رشد گیاهی شامل: IBA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی­گرم در لیتر) و NAA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر) و 2 رقم گاردنیا (گل ریز و گل درشت) در 3 تکرار و 96 پلات آزمایشی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر ساده سطوح مختلف تیمارها در سطح 1 یا 5 درصد آماری معنی­دار بود. همچنین اثرات متقابل رقم و تنظیم کننده­های رشد گیاهی هم در درصد ریشه­زایی، طول ریشه و طول بزرگ ­ترین ریشه معنی­دار بود. مقایسه میانگین داده­ها نشان داد که تیمار 4000 میلی­گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید با 62 درصد نسبت به تیمار بدون هورمون (23 درصد)، درصد ریشه­زایی را افزایش داد و باعث افزایش معنی­دار سایر صفات گردید. همچنین تیمار 2000 میلی­گرم در لیتر نفتالین استیک اسید با 64 درصد بهترین درصد ریشه زایی را نشان داد و ضمناً باعث افزایش وزن تر، وزن خشک، طول ریشه، و طول بلندترین ریشه گردید.

  کلیدواژگان: گاردنیا، ریشه زایی، نفتالین استیک اسید و ایندول بوتیریک اسید.

  مقدمه

   

   

                                                                                                                مقدمه  

  کلیات

      امروزه گسترش شهرها و افزایش آلاینده­های زیست محیطی باعث گردیده تا نقش گیاهان در فضاهای شهری هر روز افزایش یابد. در طراحی فضای سبز، گل­های زینتی یکساله و دایمی به علت تنوع رنگ و شکل بیشتر مورد توجه قرار می­گیرند و تأثیر بیشتری در فضای محیط دارند (مک دونالد، 2002).

      مدت زمانی است که از تنظیم کننده­های رشد برای افزایش کیفیت و کمیت گیاهان و ایجاد مقاومت به     خشکی در کشاورزی استفاده می­شود. استفاده از تنظیم کننده­های رشد به عنوان یک روش در تغییر فیزیولوژی گیاهان زراعی، همراه با سایر روش، ضروری به نظر می­رسد، زیرا در مقایسه با طولانی بودن مدت زمان اصلاح ژنتیکی گیاهان و دستکاری در ساختار ژنتیکی آنها، نتایج کاربرد تنظیم کننده­های رشد سریع تر می باشد (عباسپور، 1375).

     تولید گل و گیاهان زینتی امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تدوین برنامه­ای جامع در جهت تولید و صادرات این گیاهان، علاوه بر اشتغال زایی، درآمد سرشاری را نصیب کشورمان می­نماید. کشورمان از نظر شرایط آب و هوایی و نوری برتر­ی­های ویژه ای نسبت به تولیدکنندگان عمده جهانی دارد (محبوب خمامی، 1385).

  گیاه شناسی و پراکنش اکولوژیکی گاردنیا

      گیاه گاردنیا (Gardenia jasminoides)، از خانواده Rubiaceae می­باشد. این جنس از 25 گونه مختلف، از گیاهان همیشه سبز درختچه­ای و یا درخت کوچک، تشکیل شده­است. معمولاً ارتفاع و گسترش گونه مذکور به  60 تا 120 سانتی­متر می­رسد. بومی چین می­باشد و برگ­های سبز تیره، براق و نیزه­ای دارد. گل­های آن منفرد، سفید و معطر است. گاردنیا را می­توان، در تابستان، خارج از گلخانه یا آپارتمان و در فضای باز قرار داد. این گیاه احتیاج به یک دوره خواب زمستانی دارد و باید در این مدت درجه حرارت 12 درجه سانتی­گراد باشد. برگ­های آن عمومأ دائمی، متقابل و بیضی شکل کشیده و گل های آن سفید، خوشبو که از بغل دم برگ­ها یا انتهای شاخه بیرون می­آید. این گیاه در طبیعت گونه­های مختلف دارد و گونه گاردنیا جاسمینوئیدس[1] و واریته­های آن دارای گل­های درشت سفید معطر و بوته همیشه سبز بسیار زیبا و جذابی دارد. از گونه­های دیگر آن فولگنس، ایکس هیبریدا، تری فیلا و جاسمنوئیدس که همگی دارای گل­های پرپشت سفید با برگ­های سبز تیره و عطر دلپذیر مورد توجه بسیاری قرار دارد .مشکل آن، این است که برای ظهور گل حرارت ۱۶ درجه در شب و ۲۶ درجه در روز لازم دارد. مشکل دوم، موضوع آبیاری است. چنانچه آبیاری آن بیش از حد و یا کمتر از مقدار مورد نیاز باشد، گل­های آن قبل از شکفته شدن می­ریزند. پس از ظهور گل یک حرارت یکنواحت حدود ۱۲-۱۵ درجه کافی خواهد بود و احتیاج به آب سبک دارد (آبی که سختی آن کمتر از ۳۰۰ قسمت در میلیون باشد) و بایستی دائماً سطح خاک گلدان رطوبت نسبی داشته باشد. در صورت استفاده از آب سخت، برگ­ها پیچیده و زرد شده و می­ریزد (بی نام، 1392؛ خوشخوی، 1389؛ کلمسون اکستنشن، 1999).

                                                   

   

  شرایط محیطی، کاشت و روش تکثیر

     گاردنیا به نور زیاد، حرارت بالا، آبیاری معمولی، رطوبت هوای 50 تا 70 درصد و خاک اسیدی احتیاج دارد. بهترین دما برای نگهداری در بهار و تابستان حدود 20 درجه و در زمستان حدود 10 درجه سانتی­گراد می­باشد.  حداقل دمای مورد تحمل آن 2- درجه سانتی­گراد و به یخبندان طولانی حساس بوده، در مواقع رشد و نمو کامل به آبیاری مرتب نیاز دارد ولی در مواقع دیگر به آب کمتری نیاز دارد. از اواسط تا اواخر بهار، می­توان گاردنیا را تکثیر کرد. برای این منظور، قلمه­های انتهایی ساقه را که طول 8 تا 10 سانتی­متر، با قیچی باغبانی جدا کنید و در پودر هورمون ریشه­زایی فرو می­برند. سپس هر یک را در گلدانی با قطر دهانه 9 سانتی­متر حاوی کمپوست با پایه پیت، قرار می­دهند. آنها را با کیسه پلاستیکی شفاف پوشانده و دما را حدود 18 تا 20 درجه سانتی­گراد نگه می­دارند،  باید دقت کرد که خاک به اندازه کافی مرطوب باشد. پس از دو ماه ریشه دهی انجام شده، بعد از آن، گیاه را یه گلدان با قطر دهانه 11 تا 13 سانتی متر، حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت، مناسب گیاهانی که به pH پایین احتیاج دارند، بکارید (برادشاو و جان، 1998؛ دوک و راشد، 2010).

  بیان مسئله

      افزایش رویشی از این­رو امکان پذیر است که یاخته­های زنده گیاهی در هسته خود تمام اطلاعات ژنتیکی لازم برای تولید یک گیاه کامل را دارا می­باشند. این ویژگی توانمندی[2] نامیده می شود (استوارد و گریگوریان، 1978). مزیت اصلی تکثیر غیرجنسی در این است که گیاهان حاصل از آن شبیه گیاه والد بوده و هیچ­گونه تغییر ژنتیکی در آنها پدید نمی­آید (دیواین و ییگر، 2003). البته که افزایش رویشی هم با مشکلاتی از جمله ریشه­دهی نامناسب یا با کیفیت کم توام است. ریشه­دهی نابجا به تشکیل ریشه از جاهایی غیر از محلی که در شرایط طبیعی ریشه از آنجا بوجود می­آید گفته می­شود (دیویس و همکاران، 1982). موفقیت در ریشه­زایی به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله مهم­ترین آن­ها تنظیم کننده­های رشد گیاهی می­باشد. عدم وجود این ترکیبات موجب کاهش راندمان جذب آب، پژمردگی گیاه، کاهش اندازه سلول و ریزش ارگان­هایی مثل برگ­ها می­گردد (خوشخوی، 1389؛ شیرزاد و همکاران، 2012).    

        تحقیقات نشان داده­است که توانایی قلمه­ها در تشکیل ریشه با ماده گیاهی (عوامل درونی) و همچنین شرایطی که قلمه­ها در طول جریان ریشه­زایی در آن نگهداری می­شوند (عوامل بیرونی) بستگی دارد. قلمه­های بسیاری از گونه­های گیاهی به راحتی ریشه می­دهند. اگر چه بعضی دیگر حتی در شرایط مشابه ریشه نمی­دهند (سادو، 1998؛ خوشخوی، 1389). در حال حاضر اطلاعات کمی درباره علل عدم ریشه زایی بعضی قلمه ها وجود دارد، که عوامل متعددی ممکن است علت آن باشد، که از مهمترین این عوامل می توان موانع مکانیکی، عدم تعادل تغذیه ای، عوامل هورمونی نامناسب و تجمع بازدارنده ها را نام برد (سادو، 1998). اکسین­ها تاثیر مهمی در ریشه­زایی قلمه­ها دارند که در آغازش، رشد طولی و راندمان تعداد قلمه­های ریشه­دار شده موثرند و عدم استفاده از آن­ها باعث مشکلاتی در  تکثیر غیر­جنسی می­گردد (فتحی و همکاران، 1379).  

  هدف از انجام تحقیق

  به طور کلی هدف از انجام این مطالعه را می­توان در 3 بخش بیان کرد:

  بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین به خصوص نفتالین استیک اسید (NAA) و ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر ریشه زایی قلمه­های گیاه گاردنیا

  افزایش سرعت و درصد ریشه زایی و بهبود راندمان قلمه های ریشه داده شده

  معرفی بهترین تیمارها جهت تولید تجاری

  Abstract

  To investigation effect of plant growth regultors and variety on rooting of Gardenia  cuttings factorial experiment study based on CRD with PGRs treatments at 4 levels 0, 2000, 4000 and 6000 mg l-1 and variety in 32 treatments , 3 replications and 192 cuttings was carried out. Analysis of variance showed that effect of different treatment based on single effect treatment was significantly at 1 or 5% level. Also interaction effect between cultivar and PGRs in rooting percentage, root length and great root length was significantly. Mean comparison showed that 4000 mg l-1 IBA by 62% increased rooting percentage compare to control (23%) and increased other traits. Also 2000 mgl-1 NAA by 64% was the best rooting percentage and increased fresh weight, dry weight, root length and great root length. 

  Keywords: Gardenia, Rooting, IBA, NAA

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   

  احمد پور، ا. و نسب پور، م. 1390. بررسی ریشه زایی قلمه های  بنت­القنسول درمنطقه جیرفت. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. صفحه 567 تا 569.

  آزادی، ر. و حاتم زاده، ع. 1381. ازدیاد غیر جنسی چای. انتشارات فنی معاونت ترویج کشاورزی. 75 صفحه.

  بغیازی، م.، صداقت حور، ش. و محمدی ترکاشوند، ع. 1392. بررسی اثر سه جانبه NAA، IBA و بسترهای کشت بر بهبود ریشه زایی قلمه های کروتون (Codiaeum variegatum) رقم پیکتوم. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. صفحه 2509 تا 2510.

  جلیلی مرندی، ر. 1388. ازدیاد نباتات. انتشارات دانشگاه آذربایجان غربی.

  حبیبی کوتناهی، ش. 1389 . اثر غلظت های مختلف اکسین بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه خرزهره (Nerium olender) . فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی، شماره پیاپی 18، سال پنجم، شماره 2. صفحات 36 تا 46.

  حبیبی کوتناهی، ش. 1389. اثر غلظت های مختلف اکسین بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه خرزهره (Nerium oleander). فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی. 18 (5) 2: 36-46.

  خوشخوی، م. (ترجمه) 1389. گیاه افزایی(ازدیاد نباتات) مبانی و روش­ها جلد اول. انتشارات دانشگاه شیراز. 373 ص.

  خوشنویس، م.، علی احمد کروری، س.، تیموری، م.، متینی زاده، .ا، رحمانی، ا. و شیروانی، ا. 1387. بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر ریشه زایی قلمه (Juniperus excelsa) فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 16 شماره 1، صفحه 167-158.

  راحمی، م. و میر سلیمانی، ع. 1385. اثرات دو نوع اکسین مصنوعی بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دورگه بادام × هلو در شرایط فضای آزاد. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 76 ، صفحه 32 تا 39. 

  رستمی، ا.ع. و شهسوار، ع. 1390. ریزافزایی زیتون (Olea europea L. cv. Mission) با استفاده از قطعات تک گره . مجموعه مقالات هفتمین کنگره ی علوم باغبانی ایران. صفحه‌ی 185 تا 188.

  زرین بال، م.، معلمی، ن. و دانشور، م. ه. 1384. اثر غلظت های مختلف اکسین ، زمان قلمه گیری و شرایط محیطی بر ریشه زایی قلمه های چوب نیمه سخت شیشه شور. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 6، شماره 3، صفحات 121 تا 134.

  زکی زاده، ه. و جهانپور، ز. 1392. بررسی اثر نفتالین استیک اسید ، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر رقم تجاری سوسن. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. صفحه 472 تا 474.

  صداقت کیش، ز.، معلمی، ن. و خالقی، ا. 1391. بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی (Duranta repens). نشریه علوم باغبانی، جلد 26، شماره 4، صفحه 425 تا 433.

  علیزاده، ا. و گریگوریان، و. 1380. بررسی ریشه زایی قلمه های نیمه چوبی دورگه هلو* بادام در شرایط مه افشان . مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 2، شماره 3 و 4، صفحه 143 تا 154.

  فتحی، ق.، اسماعیل پور، ب. و جلیلوند، پ. (ترجمه). 1379. مواد تنظیم کننده رشد گیاهی اصول و کاربرد. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 280 ص.

  فرخزاد، ع.، اصغری، م. و قاسم زاده، ر.1383. تاثیر استفاده از پلیمر پلی آکریل آمید و تیمار هورمونی اسید ایندول بوتیریک بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ماگنولیای زمستانه. (M.soulongena. cv. Violet)، 83 : 5-1.

  گرکان، م.، فولادی تالاری، خ. و نارونی، ن. (ترجمه). 1372. باغبانی تزئینی (جلد اول). انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران. 416 ص.

  محبوب خمامی، ع. 1386. تغذیه گیاهان زینتی.  چاپ اول.  انتشارات حق شناس. 220 صفحه.

  معلمی، ن. و چهرازی، م. 1382. اثر هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های برگدار بدون برگ گل کاغذی. خلاصه مقالات سومین کنگره علوم باغبانی ایران. انتشارات سنا.

  مقبلی، ا.، صالحی ساردویی، ع. و دهقان ، ا. 1392. بهبود ریشه زایی قلمه های نیمه سخت حنا توسط تنظیم کننده های رشد. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. صفحه 2607 تا 2611.

  میغانی، ح.، سلیمانی، ا. و عسگری، ن. 1388. اثر بستر کشت بر ریشه زایی قلمه­های گل کاغذی. خلاصه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. صفحات 952 تا 954.

  هاشم آبادی، د. و صداقت حور، ش. 1383.  بررسی اکسین مصنوعی (IBA,NAA) بر روی ریشه زایی قلمه های درختچه زینتی کاملیا. خلاصه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران.

   

  Abdullah G.R., Al-Khateeb A.A. and Serage M. Effect of different concentrations of growth regulators on Gardenia jasminoides cv. Veitchii micropropagation by tissue culture technique. Journal of Agriculture and marine sciences, 2003,8(1),35-40.

  Al-Absi. K. M. 2003. Rooting response of 'Nabali' and 'Improved Nabali' olive cuttings to Indole butyric acid concentration and collection season . Pakistan Journal of Biological Sciences 6:2040-2043.

  Amri E. 2011. The effect of auxins (IBA, NAA) on vegetative propagation of medicinal plant Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr & Wiersema. Tanzania Journal of Natural and Applied Sciences . (TaJONAS), 2 (2): 359-366.

  Anand, V. K.  and  Heberlin, G.T. 1975. Seasonal changes in the effects of auxin on rooting in stem cutting of Ficus infetoria. Phys. Plant 34: 330- 334.

  Arya,S.,R. Tomar and O.P . Toky . 1994. Effect of plant age and auxin treatment on rooting response in stem cuttings of prosopis cineraria J.Arid Envi . 27 : 99-103.

  Baker,  K. F. 1984. The obliogation of the plant propagator. Proc. Inter. Plant prop. Soc. 34: 195-203.

  Bashir,  M. A., Anjum,  M. A., Chaudhry,  Z. and Rashid, H. 2009. Response of jojoba (Simmodsia chinensis) cutting to various concentration of auxin. Pak. J. Bot., 41: 2831-2840.

  Bassuk, N. L., and and Howard, B. H. 1981. Seasonal rooting changes in apple hardwood cuttings and their implications to nurserymen proc. Inter. Plant Prop. Soc. 30: 289-93.

  Bir, R.E. 1992. Growing and propagating showy native woody plants. The Univ. of NC Press, Chapel Hill, NC.

  Blakesley, D. and Chaldecott, M. A. 1993. The role of endogenous auxin in root intiation. II. Sensitiveity and evidence from studies on transgenic plant tissues. Plant Growth Reg. 13: 77- 84.

  Blazich. F. A. 1989. Mineral nutrition and adventitious rooting. In Adventitious root formation in cutting. Dioscorides Press, Portland, pp. 61- 69.

  Blythe , G., T. Denlay, and J. L Sibley. 2000. Influence of commercial auxin formulation on cuttings of Camellia cultivars . SNA Research conference, 45: 303-306.

  Blythe E.K., Sibley J.L., Ruter J.M., and Tilt K.M. 2004. Cutting propagation of foliage crops using a foliar application of auxin. Scientia Horticulturae, 103: 31-37.

  Blythe E.K., Sibley J.L., Tilt K.M., and Ruter J.M. 2007. Methods of auxin application in cutting propagation: a review of 70 years of scientific discovery and commercial practice. J. Environ. Hort, 25(3): 166-185.

  Centeno, A., and M. Gomez-Del-Campo. 2008. Effect of root promoting products in the propagation of organic olive (Olea europaea L.cv. Cronicabra) nursery plants. Hort Science 43: 2066-2069.

  Chee keong, W. 1982. Rooting Cuttings of Gardenia jasminoides, Duranta repens, and Bougainville glabra with Growth Retardants . PeItanika 5(1), 25-29.

  Davies, F. T., Lazarte, J.E. and Joiner, J. N. 1982. Initation and development of roots in juvenile and mature leaf bud cuttings of Ficus pumila. Amer. Jour. Bot. 69: 804- 811.

  Dehgan, B., M. Gooch, F. Almira, and B. Poole. 1988. Vegetative propagation of Florida native plants: Acer rubrum, Gordonia lasianthus, Magnolia virginiana, and Styrax americana. Proc. Fla. State Hort. Soc. 101:293–296.

  Deywane, L. I. and Yeager, T. H. 2003.Propagation of landscape Plants.  Institute of Food and agricultural Sciences, University of Florida, CIR. 579, 15 P.

  Dirr, M.A. and B. Brinson. 1985. Magnolia grandiflora: A propagation guide. Amer. Nurseryman 162(9):38–51.

  Duhok, M. and Rasheed, M.S. 2010. Effect of different concentrations  of  kinetin and NAA on micropropagation of Gardenia jasmonioides. Journal of Zankoy Sulaimani. 13(1) : 103-120.

  Ersoy, N. and M. Aydin.2008. The effect of some hormone and humidity levels on rooting of Mahale(PrunusMahaleb) soft wood topcutting.Suleyman Demire luniversitiesi Ziraat Fakultesi Degisi. 3(1): 32-41.

  Flygh, G., Gromroos, R. Gulin, L., and van Amold, S. 1993. Early and late root formation in epicotyl cuttings of Pinus sylvestris  after auxin treatments. Tree Physiol.  12: 81- 92.

  Griffin, J. J., Blazich, F. A. and Ranney, T. G. 1999a. Propagation of Magnolia virginiana 'Santa Rosa' by semi-hardwood cuttings. J. Environ. Hort. 17: 47-48.

  Griffin, J. J., Blazich, F. A. and Ranney, T. G. 1999b.  Shading and IBA treatment do not improve rooting of stem cuttings of Quercus phylliraeoides 'Emerald Sential', J. Environ. Hort. 17: 123-125.

  Gupta, V.N. 1989. Effect of intermittent mist and auxins on the rooting potential of Hibiscus

  Hacisaliloglu, G. and Hart, J., 2001. Two Pieces of the Zinc effiency puzzle: Root – Zn in flux and Zn compartmentation in the shoot. Plant nutrition . foodsecurity and sustainability of agro ecosystems:192-193.

  Halcomb, M. 2002.  Maple shade tree production. Agricultural Extension Service. The University of Tennessee Press, USA. 7 p.

  Hand, P. 1994. Biochemical and molecular markers of cellular competencefor adventitious rooting. In Biology of Adventitious Root Formation. Eds. T.D. Davis and B.E.Haissig. Basic Life Sciences 62, Plenum Press, New York, pp 111–121.

  Hartmann, H.T., D.E. Kester, F.T. Davies and R.L. Geneve. 1997. Plant Propagation, Principles and Practices. Sixth edition. Prentice-Hall,Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A.

  Henrique, A, E.N. Campinhos, E. Orika, O. and S. Zambello, D. P. 2006. Effect  of plant growth  regulators in the Rooting of Pinus cutting. Brazilian Archives of Biology and technology. 49 (2): 189- 196.

  Hillaire, R. S. 2003. Propagation of catnip by terminal and single-node cuttings.  J. Environ. Hort. 21: 20-23.

  Jurasek,  A., and Martincova, J. 2004. Possibilities of influencing the rooting quality of  Norway spruce (Picca abies [L.] Karst.) cuttings . Journal of Forest Science, 10: 464 – 477.

  Kaçar O., N. Azkan, and N. Çöplü. 2009. Effects of different rooting media and indole butyric acid on rooting of stem cuttings in sage (Salvia officinalis L. and Salvia triloba L.). Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 (3): 349-352.

  Kester, D. E. 1970. Temperature and plants propagation. Proc, Inter. Plant Prop. Soc. 20: 153- 63.

  Li, X. P. 1999. Utilization of Magnoliaceae plant in environmental afforesting. Journal of Zhejiang for Science and. Technology 19 (1): 53–57.

  Liu, Z.W.C. Wang and Yan, S., 1997. Effect of hormone treatment callus formation and endogenous indole acid and polyamine content of on soybean. Botanical Bulletin of Academia sinica. 37: 171 – 176.

  Melgarejo, P., Martinez,  J., Amoros,  A. and Martinez,  R. 2000. Study of the rooting capacity of ten pomegranate clones (Punica granatum L.). Adv. Res. Tech. 1: 253-259.

  Mitra, S. K.1991. Temperate fruits Horticulture.  Allied Publishers Culcuta – India.

  Mortensen, M. & E. Stromme, 1987. Effects of light quality on some eenhouse crops, Science Hort, 33:27-36.

  Owais, S. J. 2010.  Rooting response of five pomegranate varieties to indole butyric acid concentration and cutting age. Pak. J. Biol. Sci. 13(2): 51-58.

  Pacholczak A., Szydlo W., and Lukaszewska A. 2005. The effectiveness of foliar auxin application to stock plants in rooting of stem cutting of ornamental shrubs. Propagation of Ornamental Plants, 5(2): 100-106.

  Park, N. B. 1996. Effect of temperature, scale position, and growth regulators on the bulblet formation and and management of Lilium bulbs. plants. Journal of Ornemantal Plant Propagation. 7(3):160-166.

  Puri, S. and Verma, R.C., 1996. Vegetative propagation of Dalbergia sissoo Roxb . using softwood and hardwood stem cuttings . J . Arid . Envir . 34 : 235 – 245.

  Rifaki, N., Economou, A. and Hatzilazrrou, S. 2002.  Factors affecting vegetative propagation of juniperus excelsa Bieb by stem cutting. Propagation of Ornamental Plants.  2(2): 9-13.

  Rugini. E., A. Jacobani, and M. Luppino.1993. Role of basal darkening and exogenous putrescine treatment on in vitro rooting and on endogenous polayamines changes in difficult - to – root woody species. Scientia Horticulturae.53: 63-72.

  Sadhu, M. K. 1998.  Plant propagation. Wiley Eastern Limited: New Dehli. PP. 287

  Saffari,  M. and Saffari,  V. R. 2012.  Effects of  media and indole butyric acid (IBA) concentrations on hopbush (Dodoneae viscosa L.) cuttings in green house. Ann. For. Res. 55 (1): 61-68.

  Saroj, P. L., Awasthi, O.P.,  Bhargava , R. and Singh, U.V. 2008. Standardization of  pomegranate propagation by cutting under mist system in hot arid region. Indian J. Hort., Volume: 65, Issue: l (Abstract).

  Sauer M, Jakob A, Nordheim A, Hochholdinger F (2006). Proteomic analysis of shoot-borne root initiation in maize (Zea mays L.). Proteomics, 6: 2530-2541.

  Sebastiani. L., R. Tognetti, P. Dipaolo, and C. Vitagliano . 2002. Hydrogen peroxide and indole -٣-butyric acid effects on root induction and development in cutting of Olea europaea L.(cv. Frantoio and Gentile di Larino). Advanced Horticultural Science. 16: 7-12.

  Shamshad, M., and  Abbasi, N. 2003. Effect of  IBA on hardwood cutting of peach rootstocks under greenhouse conditions. Asian journal of Plant Sciences 2(3):265-269

  Sharifi, G. and Ebrahimzadeh, H. 2010. Interaction of IBA and NAA with enzymes in root induction of Crocus sativus (L). African Journal of Biotechnology Vol. 9 (2), pp. 217-225.

  Sharma, J., Bandyopadhyay, A, and Sen, S.K. 1989. Effect of auxinic and non-auxinic chemicals on rooting of rose apple (Syzygium jambos Alston) stem cuttings. South Indian Hort. 37:108-111.

  Shi, D. Y., Zhu, H. J., He, Z. H., Xie, C. D., and Xie, T. J. 2006. Studies on the Selection of Pavement Tree Species in Liuzhou. City. Journal of Guangxi Academy of Science 22 (2):90–93.

  Shirzad, M., Sedaghathoor, S. and Hashemabadi, D. 2012. Effect of media and different concentration of IBA on rooting of Ficus benjamina L. cuttings. Journal of  Ornamental and Horticultural Plants. 2 (1): 61-64.

  Singh, S.1992. Influence of auxins and planting time on carbohydrate and nitrogen fractions in semi-hardwood  cuttings of Callistemon lanceolatus at root emergence -II. Adv. Hort. Forestry 2:165-171.

  Stenfanic, M. and Vodnik, D. 2007. The effect of Fogging System on the Physiological Statas and Rooting Capacity of Leafy of Wood Species. Tree Structer and Function. 27: 441 – 496.

  Steward, F. C., and A. D. krikorian. 1978. Problems and potentialities of cultures plant cells In retrospect and prospect. In plant cell and tissue culture: Principles  and  applications.  Colombus Ohio : Ohio State Univ. Press, pp. 22- 62.

  Strydom D.K., and Hartmann H.T. 1960. Absorption, distribution and destruction of indoleacetic acid in plum stem cuttings. Plant physiology, 35(4): 435-442.

  Taghvaei. M, Sadeghi, H. and Baghermiri, M. 2012.  Interaction between the concentrations of growth regulators, type of cuttings and rooting media of (Capparis spinosa L.)  cutting.  International Journal of Agriculture  Research and Review. 2 (6): 783-788.

  Trewares, A. J. 1981. How do pant growth substances work? I palnt.  Cell Env, 4: 203- 228.

  Wagner A.M. T. Fisher, J.  and A. Gerg. Fancher. 1989. Vegetatives propagation of 10- Year- old blue spruce by stem cutting In: landis, T. D: Technical Coordinator.

  Wolfgang, S. 2007. Increase of rooting success and further shoot Growth by long cutting of woody Zimmerman, P.W. 1937. Comparative effectiveness of acids, sters, and salts as growth substances and methods of evaluating Them. Contrib, Boyce Thomp, Inst. 8: 337-50. 


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, پروژه درباره پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ریشه زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون های ریشه زایی NAA و IBA

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. ) گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز به وسیله: حسین رمضانی چکیده به منظور بررسی اثر غلظت‎های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA)‎ (صفر، 1000، 2000 و 4000 میلی‎گرم در لیتر) و موقعیت قلمه (انتهایی، میانی و تحتانی) بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه گل ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) چکیده ارکیدها در میان متنوع­ترین خانواده­ی گیاهان گلدار قرار دارند. این خانواده، بیش از 800 جنس و 25000 گونه دارد. ارکیدها تنوع زیادی در اندازه، شکل و رنگ دارند. طول عمر پس از برداشت گل­های ارکید نیز زیاد است. ازدیاد در مقیاس وسیع ارکیدها با استفاده از فنون کشت بافت گیاهی، به موقعیت این گیاه به­عنوان یکی از ده گل برتر جهان کمک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده جنس Salvia متعلق به خانواده Lamiaceae است که شامل گونه­های متعددی می­باشد. در طب سنتی و در تجارت به خصوص در تولید اسانس و به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L.) مورد استفاده قرار می­گیرد. محل پراکنش این گیاه، حوزه مدیترانه و ایران معرفی شده است. اسانس یا مواد ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.SC)) گرایش: شیمی و فناوری اسانس خلاصه فارسی مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تولیدات گیاهی گرایش باغبانی چکیده به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک خوشه و تنک حبه بر خصوصیات کیفی و کمی انگور رقم عسکری، آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در پنج سطح مختلف و در چهار تکرار در سال 1391 در شهرستان کاشمر روستای نصرآباد اجرا شد. در این آزمایش تاثیر اسید جیبرلیک در غلظت های صفر، ...

تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniuculum vulgare) مقدمه: گیاه رازیانه (Foeniuculum vulgare) گیاهی علفی، پایا، معطر از خانواده چتریان است که در مناطق مختلف ایران مورد استفاده خوراکی و دارویی قرار می­گیرد. با توجه به اهمیت ترکیبات این گیاه در صنایع دارویی و غذایی هدف در این پژوهش بهینه سازی کشت بافت این گیاه تحت تیمارهای هورمونی و ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی چکیده یکی از ویژگی­های گیاهان برگ زینتی، تولید مقدار کافی برگ و شاخه جانبی برای ایجاد یک ظاهر متراکم است. در برخی از موارد لازم است ارقام غیر شاخه زا را با تنظیم کننده­های رشد تیمار کنیم تا برگ و شاخه جانبی کافی برای رسیدن به هدف فوق (ظاهر متراکم گیاه) تولید کند. پرکاربردترین عوامل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شیمی موادغذایی خلاصه فارسی ایران زیستگاه اصلی گردواست. گردوی ایرانی یک گونه مهم اقتصادی است و دارای ارزش تغذیه ای فراوان است.در این پژوهش نمونه های گردوبه صورت تصادفی از 100 درخت گردو در دو منطقه باغستان واقع در استان تهران و ارنگه واقع در استان البرز، در مهر ماه 1393 جمع آوری شدند.همچنین طبق استاندارد شماره 18 ایران مغز ...

پایان­نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی چکیده: سیب ­زمینی (Solanum tuberosum L.) مهم­ترین گیاه مغذی بعد از غلات است و پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول عمده­ی دنیا به شمار می­رود. محصول سیب­زمینی به علت دارا بودن تکثیر رویشی، مستعد آلودگی به وسیله­ی باکتری­ها، قارچ­ها، ویروس­ها و ویروئیدها می­باشد که این عوامل بیماری­زا ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

ثبت سفارش