پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون

word 1 MB 32440 84
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۰,۹۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                       رشته:مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

  چکیده

  تنش خشکی یکی­ از ­­مهم­ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در­مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالی­های اخیر، روش­های متفاوتی را در مصرف بهینه آبی می­طلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذب­های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب­ خاک و پراکنش ریشه گیاه زیتون، آزمایش مورد استفاده فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با دو فاکتور بستر کاشت در 13 سطح و دور آبیاری با دو سطح، 26 تیمار، سه تکرار، 78 پلات آزمایشی انجام شده است. برای انجام این پژوهش، رقم مانزانیلا و همچنین مقادیر مورد نیاز سوپرجاذب مصنوعی (استوکوزوب) و طبیعی (ورمی کمپوست، کمپوست زباله شهری، تفاله زیتون­، ضایعات برنج، کود دامی و زئولیت) تهیه گردید. پس از پایان آزمایش شاخص­های رشد گیاه شامل ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، کلروفیل، شاخه جانبی، قطر ساقه، غلظت­ نیتروژن و فسفر برگ اندازه­گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از بستر کاشت سوپرجاذب و آبیاری تأثیر مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد بر شاخص­های ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، کلروفیل، شاخه جانبی، قطر ساقه، نیتروژن و فسفر داشت. در واکنش متقابل  بستر کاشت و آبیاری بهترین نتایج نیز در ارتفاع گیاه، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و غلظت نیتروژن مشاهده شد. همچنین بیشترین ارتفاع گیاه و وزن خشک ریشه در تیمار سوپرجاذب 10 گرم در کیلوگرم خاک و دور آبیاری 5 روز مشاهده شد.

   

  واژگان کلیدی: زیتون، سوپرجاذب، دور آبیاری، ورمی­کمپوست

   

  فصل اول

  مقدمه و کلیات

  مقدمه

               باتوجه به این که در کشور ایران اقلیم خشک و نیمه خشک اغلب مناطق را تحت تأثیر قرار داده و به خصوص خشکسالی­ های اخیر بر این مشکل افزوده است. هریک از گیاهان به طور اعم و گیاهان باغی به طور اخص دارای یک حداقل نیاز آبی برای رشد و تولید عملکرد مطلوب هستند .در صورتی که این حداقل نیاز، به دلایلی نتواند فراهم شود، گیاه مواجه با تنش خشکی می‌شود. درصورت بروز تنش خشکی در مراحل رشدی حساس به کمبود آب، نظیر جوانه زنی بذر و گل­دهی، صدمات جبران ناپذیری به محصول وارد می­شود. کاربرد و اختلاط برخی مواد افزودنی نظیر بقایای گیاهی، کود دامی، کود ­کمپوست و مواد پلیمری سوپرجاذب می توانند مقادیر متفاوتی آب را در خود ذخیره نموده تا در مواقع کم آبی مورد استفاده گیاه قرار گیرد.

               سوپرجاذب­ها موجب جذب سریع و به مقدار قابل ملاحظه آب، در خود می­شوند. تحقیقات انجام شده روی تاثیر آنها در خاک و در شرایط کم آبی روی برخی گیاهان موفقیت آمیز بوده و این خود به دلیل مناسب بودن قیمت، سهولت ساخت و مصرف و طیف وسیع کاربرد آنها است (ظهوریان مهر، 2003). این مواد همچنین در پزشکی و در ترکیبات داروهایی که نیاز به کنترل آزاد سازی مواد موثره دارند به کار می رود (پیپاس، 1990). از موارد دیگر کاربرد آنها می توان به استفاده در پوشک بچه به عنوان جاذب رطوبت (ظهوریان مهر، 2003)، کاتالیزور برخی واکنش­ها، در ترکیب رزین­های تبادل کننده یون­ها و در اطفای حریق اشاره نمود. در کشاورزی از سوپرجاذب­ها به عنوان یک ماده افزودنی به خاک به منظور ذخیره عناصر غذایی، در تولید گیاهان داروئی و نیز به عنوان ابر ذخیره کننده آب درخاک استفاده می­شوند (کبیری، 1381).

                امکان استفاده از ضایعات آلی کشاورزی و یا سوپرجاذب­های مصنوعی علاوه بر اثرات مثبت برخصوصیات فیزیکی خاک­ها می­تواند گامی اساسی در جلوگیری از اثرات متحمل زیست محیطی ضایعات کشاورزی باشد. سالانه میلیون­ها تن ضایعات کشاورزی، دامی و شهری در سطح کشور تولید می­شود که می­تواند سهمی در تأمین ماده آلی خاک داشته باشد ولی متاسفانه قسمت اعظم آن یا سوازنده شده و یا در گوشه­ای رها گردیده و موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می­نماید (سماوات، 1382). با توجه به کمبود آب و همچنین سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش سطح زیر کشت باغات و استفاده بهینه از آب­های موجود و جمع رواناب­ها، استفاده از شیوه­های مناسب کاشت، ارقام مقاوم و استفاده از مواد جاذب رطوبت ضروری می­باشد. لذا به نظر می­رسد در جهت استفاده مناسب از آب­های در دسترس، نیاز به برنامه­ریزی مناسب و همچنین استفاده از مواد مختلف در جهت افزایش راندمان می­باشد. معضل کمبود آب همواره و در همه حال گریبانگیر فعالیت­های کشاورزی، صنعتی و ... بوده است. با توجه به هزینه­های آب مصرفی، برق، تجهیزات آبیاری و هزینه­های کارگری در طول سال، افزایش قدرت نگه­داری آب در خاک و حفظ ذخیره رطوبتی خاک و متعاقب آن کاهش تعداد دورهای آبیاری می­تواند منجر به کاهش هزینه تولید گردد. اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری تکنیک­های پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاک و افزایش ظرفیت نگه­داری آب در خاک از جمله اقدامات مؤثر برای افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه بهبود بهره­برداری از منابع محدود آب کشور می­باشد. برای دستیابی به اهداف فوق الذکر (حفظ ذخیره رطوبتی و افزایش ظرفیت نگه­داری آب در خاک)، انجام اقداماتی نظیر استفاده از کود سبز و آلی، مالچ گیاهی و مصنوعی، ایجاد پوشش گیاهی و یا استفاده از مواد اصلاح­کننده نظیر تورب، پرلیت، پیت، لیکا، پلیمرها و مواد طبیعی غنی شده نظیر زئوپلانت میسر می­باشد.

               امکان استفاده از ضایعات آلی کشاورزی و یا سوپرجاذب­های مصنوعی علاوه بر اثرات مثبت بر خصوصیات فیزیکی خاک­ها می­تواند گامی اساسی در جلوگیری از اثرات محتمل زیست محیطی ضایعات کشاورزی باشد. سالانه میلیون­ها تن ضایعات کشاورزی، دامی و شهری در سطح کشور تولید می­شود که می­تواند سهمی در تامین ماده آلی خاک داشته باشد، ولی متأسفانه قسمت اعظم آن یا سوزانده شده و یا در گوشه­ای رها گردیده و موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می­نماید (سماوات، 1382). مواد آلی به علت تولید مواد چسبنده و ترکیبات با بار منفی سبب به هم چسبیبدن ذرات خاک شده و ساختمان خاک را بهبود می­بخشند. بنابراین، مواد آلی سبب افزایش تخلخل خاک، تهویه و نفوذپذیری آب در خاک می­شوند (ابراهیمی و همکاران، 1382).

               مواد آلی سبب کاهش تبخیر و تعرق، افزایش نگه­داری آب به ویژه در خاک­های سبک بافت، کاهش شکاف و ترک در سطح خاک به ویژه در خاک­های ریز بافت، بهبود و اصلاح خاکدانه سازی و جلوگیری از تراکم پذیری خاک­ها می­شوند (اسدی رحمانی، 1378). همچنین با توجه به تولید و عرضه مواد جاذب رطوبت به عنوان اصلاح کننده خاک، این مواد می­توانند موجب جذب رطوبت ناشی از بارش­های ناچیز در مناطق خشک، جذب بیشتر آب آبیاری و نگهداشت آنها در خاک شده و از این طریق مانع از تنش­های رطوبتی و عدم موفقیت برنامه­های آبیاری در این گونه مناطق شوند.

              

  1-1- شرایط اکولوژیکی زیتون

  زیتون درختی نسبتاً کم ‌نیاز و مخصوص منطقه مدیترانه است. این منطقه دارای زمستان‎های مرطوب و ملایم، تابستان‎های گرم و بدون باران است. البته زیتون می‎تواند آب و هوای نیمه سرد را هم تا حدودی تحمل کند، به شرط آن که حداقل درجه حرارت در زمستان از 7- درجه سانتی­گراد پائین‎تر نرود، زیرا که از سرما آسیب می‌بیند. حتی پس از برداشت محصول نیز زمانی که گیاه در حال استراحت باشد، اگر دمای منطقه به 7- درجه سانتی‌گراد برسد، نه تنها برای رقم‎های مقاوم به سرما، بلکه برای کلیه رقم‎هایی که در حال خواب هستند خطرناک خواهد بود. زیتون حداقل هفت ماه از سال به متوسط دمای 21 تا 25 درجه سانتی‌گراد نیاز دارد و گرما را تا 50 درجه سانتی گراد تحمل می‌کند و برای تولید محصول اقتصادی از 200 تا 1400 ساعت دمای بین 15-7 درجه سانتی‌گراد نیاز دارد. در مناطقی که مقدار بارندگی در حدود 400 تا 600 میلی‌متر است به صورت دیم نیز کشت می‎شود (عصمتی، 1377).

   

                                                                                                                                  

  Abstract

   

   
  Drought stress is one of the most important factors limiting plant growth in arid and semiarid regions of the world, such as Iran. The importance of water resources and development of recent droughts, water efficiency, requiring different approaches. 78 plots, done. In this way, the values needed Manzanilla and synthetic superabsorbent (Stockosorb) and natural (vermicompost, composted municipal solid waste, olive pomace, rice waste, manure and zeolite) was prepared. After the experiment, plant growth parameters such as plant height, shoot dry weight, root dry weight, root length, chlorophyll, lateral branches, stem diameter, leaf nitrogen and phosphours concentrations were measured. and P, respectively. The interactions between planting beds and irrigation best results in plant height, root dry weight, leaf dry weight and nitrogen concentration were observed. The highest plant height and root dry weight of 10 g per kg of soil and irrigation superabsorbent treatment was 5 days.                                                                                               

   

  Keywords: olive, super absorbent, irrigation period, vermicompost

 • فهرست:

  چکیده........................................................................................................................................................ ...............................1

  فصل اول: مقدمه و کلیات..................................................................................................................................2                                  مقدمه..............................................................................................................................................................................3

  1-1- شرایط اکولوژیکی زیتون................................................................................................................... ................................4

  1-2-مشخصات گیاه شناسی زیتون................................................................................................. ...............................5

  1-3- رقم مانزانیلا....................................................................................................................................... ................................6

  1-4- ازدیاد زیتون........................................................................................................................................... ............................6

  1-5-گل آذین.................................................................................................................................................. ...........................7

  1-6-گل......................................................................................................................................................... .............................8

  1-7-گلدهی.................................................................................................................................................. ............................8

  1-7-1- گل انگیزی.......................................................................................................................................... ........................8

  1-7-2- گل آغازی ................................................................................................................................. ...........................................10

  1-7-3- تمایز گل............................................................................................................................................. ........................10

  1-8- عوامل موثر بر گل انگیزی و گل آغازی.................................................................................................. .........................10

  1-8-1- نور................................................................................................................................................... .............................11

  1-8-2- دما.................................................................................................................................................... ...........................11

  1-8-3- رطوبت................................................................................................................................................. ....................11

  1-9- میوه دهی................................................................................................................................................ ....................12

  1-10- تشکیل میوه....................................................................................................................................... ......................12

  1-11- ریزش میوه............................................................................................................................................. ....................13

  1-11-1- الگوی ریزش.................................................................................................................................... ........................13

  1-11-2- الگوی رشد میوه ............................................................................................................................. .....................14

  1-12- منحنی رشد میوه............................................................................................................................... .......................14

  1-13- تغییرات شیمیایی در طول نمو............................................................................................................. ......................15

  1-14- عوامل موثر در تشکیل میوه................................................................................................................. ....................15

  1-14-1- دما.................................................................................................................................................... ......................16

  1-14-2- آب و بارش......................................................................................................................................... .......................16

  1-14-3- شوری................................................................................................................................................ .....................18

  1-14-4-گرده آفشانی و سازگاری.................................................................................................................... ...................18

  1-14-5- میزان محصول.............................................................................................................................................19

  1-14-6-اعمال مکانیکی.............................................................................................................................................20

  1-14-7- تنک میوه و هرس.......................................................................................................................................20

  1-15- ماده آلی...........................................................................................................................................................20

  1-15-1- اثرات ماده آلی ب کیفیت فیزیکی خاک......................................................................................................21

  1-16- زئولیت.............................................................................................................................................................22

  1-17- سوپرجاذب ها.................................................................................................................................................26

  1-17-1- سوپرجاذب های پایه طبیعی.......................................................................................................................28

  1-17-1-1- سوپرجاذب های پلی ساکاریدی.............................................................................................................29

  1-18- اصلاح در راستای تهیه سوپرجاذب.................................................................................................................30

  1-19- کوپلیمریزاسیون پیوندی..................................................................................................................................30

  1-20- شبکه بندی......................................................................................................................................................31

  1-21- سوپرجاذب استوکوزورب...............................................................................................................................32

  1-22- اهداف تحقیق..................................................................................................................................................33

  1-23- فرضیه­های تحقیق............................................................................................................................................34

  فصل دوم: بررسی منابع  ................................................................................................................................35                                                                                                 

  2-1- تحقیقات درباره تاثیر کاربرد سوپرجاذب ها بر رشد گیاهان.................................................................... ..................36

  2-2- جاذب های طبیعی رطوبت...................................................................................................................... ...................40

  2-3- جاذب های مصنوعی رطوبت................................................................................................................... ...................41

  فصل سوم : مواد و روش ها ..........................................................................................................................45

  3-1- ویژگیهای جغرافیایی منطقه................................................................................................................ ....................46

  3-1-1- زمان و موقیعت محل اجرای تحقیق.................................................................................................... ....................46

  3-1-2- ویژگی­های آب و هوای منطقه............................................................................................................. ...................46

  3-1-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک............................................................................................................46

  3-2- تهیه ضایعات آلی و سوپرجاذب ها........................................................................................................ .....................47

  3-2-1- کمپوست زباله شهری........................................................................................................................ ..................47

  3-2-2- ضایعات فرآوری زیتون........................................................................................................................... ..................47

  3-2-3- کاه و کلش برنج ................................................................................................................................... ...................47

  3-3- طرح آزمایش............................................................................................................................................ ...................48

  3-4- اعمال تیمارها......................................................................................................................................... ....................48

  3-5- روش کاشت......................................................................................................................................................49

  3-6- آبیاری...................................................................................................................................................... ......................49

  3-7- ارزیابی صفات.......................................................................................................................................... ....................50

  3-7-1- وزن تر ریشه، برگ و ساقه.................................................................................................................. ....................50

  3-7-2- وزن خشک ریشه، برگ و ساقه.......................................................................................................... ....................50

  3-7-3- تعداد شاخه جانبی.........................................................................................................................................50

  3-7-4- طول ساقه......................................................................................................................................................50

  3-7-5- طول ریشه.....................................................................................................................................................50

  3-7-6- کلروفیل.........................................................................................................................................................50

  3-7-7 قطر ساقه..........................................................................................................................................................50

  3-7-8- مواد معدنی برگ شامل نیتروژن و فسفر........................................................................................................50

  3-7-9- آنالیز داده ها..................................................................................................................................................51

  فصل چهارم : نتایج  و بحث............................................................................................................................ 52

  4-1- تجزیه واریانس داده­های مربوط به اثر تیمارها بر شاخص­های رشد................................................................. 53

  4-1-1- اثر تیمارها بر ارتفاع ساقه اصلی........................................................................................................ ..................53

  4-1-2- اثر تیمارها بر طول ریشه...............................................................................................................................58

  4-1-3- اثر تیمارها بر کلروفیل...................................................................................................................................59

  4-1-4- اثر تیمارها بر تعداد شاخه جانبی...................................................................................................... ....................61

  4-1-5- اثر تیمارها بر قطر ساقه................................................................................................................... .....................63  

  4-1-6- اثر تیمارها بر وزن تر ساقه.................................................................................................................. ....................64

  4-1-7- اثر تیمارها بر وزن خشک ساقه......................................................................................................... .....................65

  4-1-8- اثر تیمارها بر وزن تر ریشه.................................................................................................................. ....................66

  4-1-9- اثر تیمارها بر وزن خشک ریشه........................................................................................................ .......................67

  4-1-10- اثر تیمارها بر وزن تر برگ.................................................................................................................. .....................70

  4-1-11- اثر تیمارها بر وزن خشک برگ......................................................................................................... .....................71

  4-1-12- اثر تیمارها بر نیتروژن برگ................................................................................................................ ...................74

  4-1-13- اثر تیمارها بر فسفر برگ................................................................................................................. ....................76

  فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها.............................................................................................79

  5-1- تجزیه واریانس داده­ها................................................................................................................................. ................80

  5-2- اثر بستر کشت بر شاخص­های رشد گیاه...........................................................................................................80

  5-3- اثر متقابل بستر کشت و دور آبیاری بر شاخص­های رشد گیاه..........................................................................82

  5-4- اثر تیمارها بر کلروفیل و غلظت نیتروژن و فسفر برگ.....................................................................................83

  5-5- نتیجه­گیری.........................................................................................................................................................84

  5-6- پیشنهادها...........................................................................................................................................................85 

  منابع.........................................................................................................................................................................96

   

  منبع:

   

  1-ابراهیمی، س.،  بهرامی، ح. و ملکوتی، م. ج.  1382. نقش مواد آلی در اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک­های آهکی کشور، نشریه فنی شماره 302، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب.

  2-اسدی رحمانی، ه. 1378. مواد آلی، اهمیت و افزایش آن در خاک. نشریه فنی 42. موسسه  تحقیقات خاک و آب کشور. 

  3-اسفندیاری، آ. 1387. کلینوپتیلولیت و استفاده از آن برای رشد گیاه. اولین همایش بین المللی زئولیت ایران. دانشگاه صنعتی امیر کبیر.           

  4-اصلانی، حقیقت افشار، 1369.  تغذیه و کوددهی درختچه زیتون– انتشارات انزلی

  5-اله­دادی، ا. 1381. بررسی تأثیر کاربرد هیدروژل­های سوپرجاذب در کاهش تنش خشکی در گیاهان مجموعه مقالات دومین دوره تخصصی آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر جاذب، تهران، صفحات 33-55

    6-اله­دادی، ا.، یزدانی، ف.، اکبری، غ. و بهبهانی، م.ر. 1384. بررسی اثر مقادیر پلیمر سوپر       جاذب(Superab A200) روی رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و گره زایی سویا (.Glycine max L) تحت شرایط تنش خشکی. مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل­های سوپرجاذب. آبان 1384. کرج.

  7-اوستر، ج. د.، فولتن، ا.، ریچارد، د. و سینکر، م. ج. 1374. ترجمه غ. ح. حق­نیا. دشواری­های نفوذ آب در خاک. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 

  8-اولیایی، ح،. ر. و خادم، س. 1385. کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب در کشاورزی. زیتون، 203: 45-39

  9-بانج شفیعی، ش. 1379. تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر افزایش رطوبت خاک، بازدهی کود، رشد و استقرارگیاه پانیکوم. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.

  10- بانج شفیعی ، ش.1381.تاثیر سوپرجاذب بر افزایش رطوبت خاک، بازدهی، رشد و استقرار گیاه پانیکوم.

  11- بحرینی طوحان، م.م. و رضایی، س.ع. 1387. اثر زئولیت بر خصوصیات فیزیکی وحاصلخیزی خاک، اولین همایش بین المللی زئولیت ایران. دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

  12- ترابی و صادقی، 1364. مسایل کمبود روی در باغ های ایران. سمینار باغبانی ارومیه

  13- جندقیان، م. 1375. بررسی اثر کوپلیمرهای پلی­اکریل روی ریشه­زایی فیلودندرون (.Phylodendron scandens S  ) و رشد شمعدانی (Pelargonium hortorum L.). پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، ص 95

  14- حجتی، م،. م.زارعی، ن. سیم­کش زادهو ب. بانی نسب 1386 . تأثیر کاربرد مقادیر مختلف زئولیت طبیعی بر رشد گیاه شنبلیله. خلاصه مقالات پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شیراز.                             

  15- حسینی ابری، ع.م. کاوه، ا. و صالح پرهیزگار، م.ر. 1386. بررسی ساختار زئولیتهای طبیعی و مزایااستفاده از آنها به عنوان اصلاح کننده خاک های کشاورزی. مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی(64):11-18                        

  16- خادم، ع.، روستایی، خ.، موحدی، م. و اولیایی، ح. 1386. اثر نسبت­های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا ، مجله به­زراعی کشاورزی1: 42-33                   

  17- رستگار، ح. 1375. تاثیر محلول پاشی روی و نیتروژن دست پاش بر روی عملکرد و کیفیت پرتقال جهرمی پایان نامه کارشناسی ارشد– دانشگاه تهران.

  18-رشتبری، م. علیجانی، ح. 1390. تاثیر وکارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی. نشریه دانش کشاورزی وتولید پایدار22(2): 123- 115

  19- رضایی کلج، ی. عمادپور، م. عمرانی، آ. محمدی، ا. قره یاضی، ب. 1387. تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از زئولیتهای پوشش داده با پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی کاهوی سالادی و کلم چینی. اولین همایش بین المللی زئولیت ایران. دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

  20- روشن، ب. 1381. تاثیر مصرف سوپرجاذب استاکوزورب بر افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی. مجموعه مقالات دومین دوره تخصصی – آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل­های سوپر جاذب. بهمن 1381. کرج

  21- زرین کنش، منوچهر. 1368. حاصل­خیزی خاک و تولید – انتشارات دانشگاه تهران

  22- زمردی، ش. 1384. تاثیر نوع بسته­بندی و پرمنگنات پتاسیم بر کیفیت و عمر انبارمانی سه رقم سیب در سردخانه مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 6(24) :143-156.

  23- زنگویی نسب، ش.، امامی، ح.، آستارایی، ع. و یاری، ع. 1390. اثرات هیدروژل استاکوزورب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. 9 و10 خرداد 1391

  24- سالار، ن.،م. فرحپور و ف. بهادری. 1384. بررسی اثر پلیمر آبدوست تراکوتم بر دور آبیاری در کشت صیفی (خربزه). مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل­های سوپرجاذب. صفحه های 108 تا 124

  25- سالاردینی ، علی اکبر و مسعود مجتهدی. 1372. اصول تغذیه گیاه، انتشارات دانشگاه تهران

  26- سلمانی زاده، ج. هنرور، م.، بابادائی. 1389. مطالعه اثر زئولیت و نوع قلمه در ریشه زائی قلمه گل کاغذی. پنجمین همایش ملی ایده­های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی، بهمن ماه1389

  27- سماوات، س. 1382. مدیریت استفاده از ضایعات  کشاورزی به منظور تولید کمپوست. نشریه فنی 201، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور.   

  28- سمر، س. م.، م. ج. ملکوتی و ا. محمدی. 1377. روش­های ساده برای تبدیل زباله شهروندان کشور به کود آلی. نشریه فنی 16. مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور.

  29- سیدی، محمود. 1377. محلول پاشی روی و بور روی عملکرد و کیفیت میوه پسته – پایان نامه کارشناسی ارشد– دانشگاه تهران

  30- شریف فر، پ. حسن پور، ز. 1387. زئولیت­ها و مزایای آنها در تحقق کشاورزی پایدار همراه با افزایش بهره­وری اقتصادی. اولین همایش بین المللی زئولیت ایران. دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 12-10 اردیبهشت 1387

  31- شیخ مرادی، ف.، ارجی، ع.،  اسماعیلی، ا. و عبدوسی. 1389.  بررسی اثر دور آبیاری و پلیمرسوپرجاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت، نشریه علوم باغبانی،25(2):177-170    

  32- طباطبایی، محمد. 1374. زیتون و روغن آن – انتشارات صندوق مطالعاتی زیتون

  33- طلایی، علیرضا. 1377. فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران

  34- طلایی، علیرضا. نقش درجه حرارت در تشکیل میوه زیتون. مجموعه مقالات بررسی مسایل زیتون، گرگان1377

  35- طلایی، ع. و ع. اسدزاده. 1384. بررسی تاثیر هیدروژل­های سوپرجاذب در کاهش خشکی درختان زیتون. مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل­های سوپرجاذب. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. ص 69-58.

  36- عابدی کوپایی، ج. و ف. سهراب. 1383. ارزیابی اثر کاربرد پلیمرهای ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک. مجله علوم وتکنولوژی پلیمر،.17(3): 173-163

  37- عابدی کوپایی ج . و م . مسفروش. 1386. ارزیابی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و ذخیره عناصر غذایی در خیار گلخانه ای. اولین کارگاه فنی ارتقاء کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه­ای، 26 مهرماه، موسسه  فنی مهندسی کشاورزی کرج.

  38- عصمتی، علی. 1377. اثر تغذیه برگی درختان مادری و محل تهیه قلمه از شاخه بر ریشه زایی قلمه‎های خشبی زیتون رقم محلی زرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  39- عمادپور، م. قره باضی، ب. رضایی کلج، ی. عمرانی، آ و محمدی ، ا. 1387. تاثیر گرانول­های جاذب هورمون اتیلن با بسترهای زئولیتی بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی میوه کیوی رقم Hayward. اولین همایش بین المللی زئولیت ایران .دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 1387

  40- غلامحسینی، م. آقا علیخانی، م. و ملکوتی، م.ج. (1387). تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی کلزای پاییزه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دوازدهم. شماره چهل و پنجم.

  41- فرهمند، ه،. ف. نظری، س. عشقی و م. خوشخوی. 1386. کاربرد مقادیر مختلف زئولایت طبیعی و اتفن بر تولید گل نرگس شیراز. خلاصه مقالات پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شیراز. 1386                     

  42- قاسمی، م.، خوشخوی،م. 1380. اثر پلیمر ابرجاذب بر دور آبیاری و رشد و نمو گیاه داودی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران .ص 82-65

  43- قیصری م.، میرلطیفی س. م.، همایی م. و اسدی م. ا. 1385. آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود آبیاری ذرت. تحقیقات مهندسی کشاورزی. 7(29): 118-101    

  44- کاضمیان، ح. 1383. مقدمه ای بر زئولیت­ها، کانی­های سحرآمیز. انتشارات بهشت. 1383

  45- کاوسی، م و حیمی، م.ر. 1382. تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد برنج. مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران .دانشگاه گیلان. 1382.

  46- کبیری، ک. 1381. مقدمه ای بر کابرد هیدروژل های سوپر جاذب آکریلی در صنایع گوناگون. مجموعه مقالات دومین دوره تخصصی- آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر جاذب، تهران، صفحات 32-1.

  47- کریمی ا. 1372. بررسی تأثیر ماده ایگیتا بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی خاک و رشد گیاه. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. ص 196.                                

  48- کلباسی، م. 1375. وضعیت مواد آلی در خاک­های ایران و نقش کود کمپوست. مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم خاک، .1375. اصفهان

  49- کیخایی ف. 1381. تأثیر کارایی سوپرجاذب در گیاهان. دومین دوره تخصصی- کاربرد کشاورز و صنعتی هیدروژل­های سوپرجاذب، بهمن 1381.                                                                  

  50- کیخانی، ف. 1384. تأثیر کارایی سوپر جاذب در گیاهان. مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل­های سوپرجاذب،. آبان 1384. کرج.    

  51- گنجی خرم دل، ن. 1378. تاثیر پلیمر جاذب رطوبت PR3005A روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

  52- گوگلانی، ا . 1382. اجرای نخستین طرح هیدروژل در باغ­های زیتون گنبد. روزنامه قدس، اول آذرماه 1382.

  53- محمدی ترکاشوند، ع. 1385. بررسی امکان استفاده از ملاس نیشکر به عنوان اصلاح کننده خاک. گزارش نهایی طرح پژوهشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 

  54- معاف، محمد. 1376. حذف فلزهای سنگین ازآب های آلوده به وسیله بنتونیت. پایانامه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت محیط، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.

  55- ملکوتی، محمد جعفر و طباطبایی سید جلال و بابک متشرع زاده. 1377. عوامل موثر در تشکیل و جلوگیری از ریزش میوه در باغهای کشور. انتشارات نشر آموزش کشاورزی.

  56- ملکوتی، م. ج. و م. همایی. ١٣٨٣. حاصلخیزی خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک، مشکلات و راه حل­ها، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  57- موسوی نیا م. و عطاپور ع. 1384. بررسی اثر ماده سوپر جاذب آ-200 روی کاهش دور آبیاری و میزان آبیاری و برخی صفات چمن اسپورت سردسیری. سومین دوره تخصصی - آموزشی - کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپر جاذب، 16 آبان 1384. تهران.

  58-Abou Aziz, A. andI.desouki, A. 1975. Effect of nitrogen fertilization on yield and fruit           oil content of Avocado. Scientia Horticulturae, 3(1): 89 – 94 

  59-Akhkha A, Boutraa T and Alhejely A, 2011. The rates of photosynthesis, chlorophyll       Content, dark respiration, proline and abscicic acid (ABA) in wheat (Triticum durum)        under water deficit conditions, Int. J. Agric. Biol. 13: 215-221.

  60-Akhter J.K., Mahmood, K.A., Malik Mardan, A.M. and Iqbal, M.M. 2004. Effects of        hydrogel amendement on water storage of sandy loam and loam Soils and seedling           growth of barley, wheat and chickpea. Plant soil Environment, 50(10): 463- 469.

  61-AL-Harbi A.R., AL-Omran, A.M., Shalaby, .A.A. and Choudhary, M.I. 1999.                    Efficacy of a hydrophilic polymer declines with time in greenhouse experiments .             Horticultural Science. 34:2.223-224.

  62-Almasiyan, F., Astayi, A., and NasiriMahallati, M. 2006. Effect of municipal leachate       and compost on yield and yield component of wheat. J Biyaban. 11:89-97.

  63-Anon. 1998. Polymer gel holds water for tree seedlings. S A Forestry, juliy / August

  64-Beltrano J and Ronco MG, 2008. Improved tolerance of wheat plant (Triticum                  aestivum L.) to drough stress and rewatering by the arbuscular mycorrhizal fungus           Glomus clariodeum: Effect on growth and cell membrane stability. Brazilian J. Plant        Physiol. 20: 29-37

  65-Bowman, R.S. (2003). Applications of surfactant-modified zeolites to environmental        remediation. Microporous Mesoporous Matemathis. 61:43-56. 

  66-Bouma J. 1989. Using soil survey data for quantitative land evaluation. Advanced.           Soil Science. 9: 177–213.

  67-Breck. D.W. (1974). “ Zeolite Molecular Sieves “ John Willy Inc , New York

  68-Brevedan, R.E., Egli, D.B., 2003. Short periods of water stress during seed filling, leaf       senescence, and Yield of soybean. Crop Sci. 43, 2083-2088.

  69-Buchholz, A and T. Garaham. 1998. Modern Superabsorbent polyer Technology,             Wiley-VCH, NewYork

  70-Chandra Babu, R., Zhang, j.,Blumc, A., Hod, T.H.D., Wue, R., Nguyenf, H.T., 2004.        HVAL, a LEA gene from barley confers dehydration tolerance in transgenic rice               (Oryza sativa L.) via cell membrane protection. Plant Sci. 166, 855-862

  71-Conttenie, A., 1980. Soil and plant testing as a basis of fertilizer reconmmendation.          FAO soil Bulletin, 38, 2, Rome

  72-Cuevas, j. Rallo L. and H.F. Rappoport. 1994. Crop load effects on floral quality in          olive .Scientia Horticulturae. 59: 123-130

  73-Cuevas, j. Rallo L. and H.F. Rappoport. 1994 . intial  fruit set in high temperature in        olive . J .of. Hortsience. 69(4) 665-672

  74-Faghihian. H. 1998. “ The use of clinoptilolite “ , J. Appl. Rad. Is. In press

  75-Ferguson, G.A., pepper, I. L., and Kneebone, W.R. 1986. Clinoptilolite zeolite sand        .Agronomy Journal, 78(6), 1095.

  76-Gottary. G., and Galli. E. 1985. “ Natural Zeolite “ Springer. Berlin

  77-Gunter, M.E., and K.A. 2000. Zanetti. Chemical and X-ray diffraction study of Cs-          exchanged clinoptilolite. In C. Collela and F.A. Mumpton, eds., Natural zeolites for          the Third Millennium. pp. 111-118.

  78-Huttermann. A., M. Zommorodi. And K.Reise. 1999. Addition of hydrogels to soil            prolonging the survival of pinus halepensis seedling subjected to drought. Soil and           Tillage Reaserch 50:259-304

  79-Hu T, Kang SH, Li F and Zhang J, 2009. Effects of partial root-zone irrigation on              nitrogen absorption and utilization of maize. Agricultural Water Management. 96:            208-214                                          

  80-Hu Y and Barker A, 2004 Effects of composts and their combinations with other              materials on nutrient accumulation in tomato leaves. Communications in soil Science.       and Plant Analysis. 35: 2809-2823

  81-Jat RS and Ahlawat IPS, 2008. Direct and residual effect of vermicompost,                        biofertilizer and phosphorus on soil nutrient dynamics and productivity of chickpea-         foder maize sequence. J. Sust. Agri. 28(1):41-54

  82-Kant C. Aydin A. and Turan M. 2008. Ameliorative effect of hydro gel Sbstrate on           groth morgante jons proline, and nitrate contents of bean under salinity stress.                   Environmenttal Studes, plant Biology. Journal of Plant Nutrition, volume 31(8):

  83-Kazemian, H. (2000). Recent research on the Iranian natural zeolite resource (a                 review). Access in nanoporous materials- II. Banff, Alberta, Canada

  84-Luic, j., and B. pank. 2005. Effect of c of compost and fertility levels on growth and         oil yield Roman chamomile:Scientia pharmaceutica, 46: 63-69

  85-Mafakheri A, Siosemardeh A, Bahramnejad B, Struik PC and Sohrabi E, 2010. Effect       of drough stress on yield, prpline and chlorophyll contents in three chickapea cultivars. Australian Journal of Crop Science 4(8):580-585

  86-Martinez, F.X., Comreras, F.and Lopez, N. 2001. Influence of polyacrylamide on             physical properties of a peat-perlite mix and on the growth of Argyranthemum                  coronopifolium. Acta Hort. 554: 59-66.

  87-Martinez, J.P., Silva, H., Ledent, J.F., Pinto, M., 2007. Effect of drought stress on the        osmotic adjustment, cell wall elasticity and cell volume of six cultivars of common           beans (Phaseolus vulgaris L.). Europ. J. Agron. 26,30-38

  88-Moseki, B., Dintwe,, K., 2011. Effect of water stress on photosynthetic characteristics       of two sorghum cultivars. Afri. J. Biotech. 5 (Special Issue 1). 89-91.                        

  89-Mumpton, F. (1999). Uses of natural zeolit in agriculture and industry.   Proc. Natl.          Acad. Sci. USA, 96:3467-3470. 

  90-Munns, R. and R. A. James. 2003. Screening methods for salinity tolerance: a case            stud with tetraploid wheat Plant and Soil 253: 201-218. 80-93

  91-M. j. Zohurian-Mehr, A. Pourjavadi, J. Polym. Mater. 2003. In press

  92-Mumpton, F. 1999. Larocamagic: uses of natural zeolites in agriculture and industry.        Proc. Acad. Sci. USA. Vol. 96:3463-3470

  93-Nikolaeva MK, Maevskaya SN, Shugaev AG and Bukhov NG, 2010, Effect of                 drought on chlorophyll content and antioxidant enzyme activities in leaves of three           wheat cultivars varying in productivity. Russian J. Plant physiol. 57: 87-95

  94-Ostos JC, Lopez-Garrido R, Murillo JM and Lopez R, 2008. Sabstitution of peat for          municipal soild waste and sewage sludge-based compost in nursery growing media:         Effects on growth and nutrition of the native shrud Pistacia lentiscus L. Bioresource         Technology. 99. 1793-1800 

  95-Padman, D. R., B. l. Porwaland and J. c. Patell. 1994. Effect of Levels of Irrigation,           Nitrogen and Jalashaki on Growth and yield of Indian Mustard   (Brassica Juncea).           Indian Journal of Agronomy, 39:599-603

  96-Paknejad F, Nasri M and Tohidi Moghadam HR, 2007. Effect of drought stress on            chlorophyll fluorescence Parameters, chlorophyll content and grain yield of wheat            cultivars. J. Bio. Sci. 7(6): 841-847

  97-Panayiotis A., Nektarios K., Nikolopoulou A.E., and Chronopulos I. 2004. Sod                  estabilishment and turf grass growth as affected by urea-formaldehyde resin foam soil       amendment.

  98-Peppas, R. s. h. 1990. Absorbent Polymer Technology, Elsevier, Amsterdam.

  99-Rehakova, M., Cuvanova, S., Dzival, M., Rimar, J., and Gavalova, Z. 2002.                       agrochemical uses of natural Zeolite Clinoptilotite type Current Opinion  Agriculture        and Solid State and Materials Science, 8: 397-404.

  100-Rowell, D.L., 1994. Boden kunde untersuchung method und ihre anwendung. Springer          Verlag

  101-R. Po, Water-Absorbent polymers: A Patent Survay, J. Macromol. Sci.-Rev.

         Macromol. Chem. Phys., C34(4), 607(1994)

  102-Still, S.M. 1976. Growth of sunny Mandalay chrysanthemums in hardwood bark              amended media as effected by insolubilized  polyethylen oxide. Hortsciece 11: 483-484                                                                                                                                            103-Stocker,O. 1960. Physiological and morphological changes in plant due to water deficiency. Arid  Zone Res. 15:63-64                                                                                      

  104-Strivastava, S.K., Gupta, V.K., and Mohan, D. 1997. Removal of lead and   

       Chromium by Activared Slag-A Blaste-Furnace Waste, Journal of Environmental    

          Engineering, 123 (5), p.461                   

  105-Tarddieo, F. 2005. Plant tolerance to water deficit : Physical limits and possibilities for      

         progress. C.R. Geosience. 337:57-67.  

  106-Taylor, K.C. and R. G. Halfacre. 1986. The effect of hydrophilic Polymer on media    

          water retention and nutrient availability to ligustum. Hortscience, 21: 1159-1161

  107-Uma B and Malata M, 2009. Vermicompost as a soil supplement to improve growth           

       and yield  of Amaranthus species. Res.  J. Agri. And Bio. Sci. 5(6): 1054-1060

  108-Wallace, A. and Wallace, G. A. 1994. Water-soluble polymers help protect the

        environment and correct soil problems. Comm. Soil Science. Plant Anal. 25: 105-108.

  109-Wingenfelder, U., Gerhardfurrer, C., and Schulin. R. 2005. Removal of heavy metals

          from mine waters by natural zeolites. Environmental Science & Technology, 39, 4606-4613. 2005.                         


تحقیق در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, مقاله در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, پروژه درباره پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس ­(Q. brantii و Q. libania) تحت تنش خشکی چکیده جنگل­ های زاگرس حدود40 درصد از کل جنگل­های ایران را به خود اختصاص داده اند و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی- اجتماعی در کل کشور دارند. این جنگل­ها به علت دارا بودن اقلیم مدیترانه­ای دارای فصل خشک ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: علوم باغبانی، گرایش: گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­های رشد گیاهی و رقم بر ریشه­زایی قلمه­های گاردنیا مطالعه­ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور تنظیم کننده­ی رشد گیاهی شامل: IBA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی­گرم در لیتر) و NAA در 4 سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات چکیده د تنش شوری پس از تنش خشکی، دومین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهانی است. سورگوم بر اساس تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی گیاهان از نظر تحمل به تنش شوری، در کلاس نیمه‌متحمل قرار می‌گیرد و آستانه تحمل به شوری آن 9/4 تا 8/6 دسی‌زیمنس بر متر است. در مرحله رویشی و مراحل اولیه زایشی، بسیارحساس بوده در حالی که در دوره گلدهی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری چکیده در حال حاضر پخش سیلاب بر آبخوانه ا یکی از روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رود. حوزه آبخیز چناران درشمال غرب مشهد با مساحت 299624 هکتار که در موقعیت ً3/59 َ19 ْ36 تا ً8/52 َ03 ْ37 عرض شمالی و ً1/7 َ22 ْ58 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

ثبت سفارش