پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی

word 5 MB 32532 104
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی علوم خاک

  چکیده:

  امروزه ردیابی در مسائل آب و خاک در مقایسه با گذشته کاربردی بسیار گسترده­تر یافته است. بررسی ارتباط هیدرولیکی و ویژگی­های هیدرودینامیکی سفره­های آب زیرزمینی، ارزیابی منشاء و گسترش آلودگی از مهم­ترین کاربردهای این روش هستند. در کشور ما نیز همگام با فرآیند توسعه و با رشد فزآینده صنعت سدسازی و مطالعات منابع آب و خاک در حوضه­های گوناگون، روش ردیابی در  آب­های سطحی و زیر سطحی نیز افزایش یافته است. از آنجا که امکان بررسی دقیق و شناخت قسمت­های مختلف و لایه­های زیر سطحی خاک برای ما مقدور نیست. از این رو، استفاده از روش­های زود یافت کمک شایانی به تشخیص مسیر اصلی حرکت جریان آب می­نماید. استفاده از ردیاب­های جدید با اهداف اقتصادی و مقرون به صرفه بودن از یک طرف و از طرف دیگر بی­خطر بودن برای محیط زیست همواره دغدغه اصلی مهندسان و پژوهش­گران بوده است. در معرفی ردیاب­های جدید در مقیاس آزمایشگاهی قابلیت آشکار­سازی ردیاب در غلظت­های کم یک هدف مهم و اساسی است و دیگر اینکه نسبت به پارامترهای بیرونی مانند نور خورشید، دما، رطوبت و سایر عوامل اقلیمی کمترین حساسیت را داشته باشد. لذا تحقیق حاضر به دنبال ارائه و معرفی ردیاب­های جدیدی است که معایب ردیاب­های قدیمی را نداشته باشد و از نظر فنی، اقتصادی و کاربردی قابل استفاده باشند.

  در این پژوهش برای انجام آزمایش های ردیابی یک مدل آزمایشگاهی حاوی مخازن بالادست و پایین دست و یک ستون سیلندری ساخته شد. از سه نوع خاک ریزدانه، ترکیبی و درشت دانه به عنوان محیط متخلخل درون ستون استفاده گردید. از دو ردیاب رنگی پونسیو 4-آر و ویولت کوواسول به عنوان ردیاب های جدید رنگی در بحث انتقال املاح در این پژوهش استفاده  گردید. نتایج آزمایشگاهی حاصل از این پژوهش که در قالب درصد جرم بازیابی شده و منحنی های رخنه برداشته شده بود نشان داد که ردیاب پونسیو 4-آر قابلیت آشکارسازی بهتری دارد و تقریبا هیچ گونه جذبی در سه نوع خاک مورد اشاره از خود نداشت و ردیاب رنگی ویولت کوواسول مقداری جذب از خود نشان  داد و در اولویت دوم قرار گرفت.

  د

  مدل آزمایشگاهی و آزمایش ردیابی به وسیله مدل ­های Seep/W و Ctran/W عینأ مورد مدل­سازی قرار گرفت و نتایج مدل­سازی نشان داد که مدل­های فوق الذکر قادر است حرکت جریان و املاح را به خوبی شبیه سازی نماید.  

   

  کلمات کلیدی: انتقال املاح، خاک ریز دانه، ردیاب ، ضریب انتشار، منحنی رخنه 

   

  فصل اول

  مقدمه و کلیات

   

   

  1-1- مقدمه

  امروزه ردیابی در مسائل آب و خاک در مقایسه با گذشته کاربردی بسیار گسترده­تر یافته است. بررسی ارتباط هیدرولیکی و ویژگی­های هیدرودینامیکی سفره­های آب زیرزمینی، ارزیابی منشاء و گسترش آلودگی از مهم­ترین کاربردهای این روش هستند. در کشور ما نیز همگام با فرآیند توسعه و با رشد فزآینده صنعت سدسازی و مطالعات منابع آب و خاک در حوضه­های گوناگون، روش ردیابی در  آب­های سطحی و زیر سطحی نیز افزایش یافته است.

  در گذشته کاربرد عمده ردیاب­ها در آب­های زیرزمینی در پی بردن به مواردی همچون جهت، مسیر، سرعت و زمان عبور آب بوده است. امروزه با توجه به روند رو به افزایش آلودگی منابع آب­های سطحی و زیرزمینی، افزون بر موارد فوق مواردی همچون پخشیدگی و انتقال آلاینده­ها نیز مورد توجه می­باشد. به منظور شناخت و حفاظت کیفی منابع آب داشتن اطلاعات دقیق از رفتار مواد آلاینده در درون این سیستم ضروری است که به کمک روش­های ردیابی می توان این رفتار را تا حدود زیادی شبیه سازی نمود.

   

   

  1-2- کلیات پژوهش

  آزمایش­های ردیابی از جمله روش­های تکمیلی است که در مراحل پایانی مطالعات سیستماتیک منابع آب و خاک و ژئوتکنیک به کار می­رود. در این مطالعات با توجه به گسترش منطقه مورد مطالعه ممکن است از ایزوتوپ­های محیطی و ردیاب­های مصنوعی (شیمیایی، رنگی) استفاده شود. باید توجه داشت اگر عملیات ردیابی مطابق دستورالعمل و با رعایت احتیاط­های لازم انجام نگیرد،  نه تنها مفید نبوده، بلکه نتایج گمراه­کننده­ای را نیز بدنبال خواهد داشت (بی­نام، 1388).

  مطالعات ردیابی آب­های زیرزمینی همیشه بعد از انجام مطالعات کلاسیک هیدروژئولوژی و انجام بررسی­های ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی معمول انجام می­پذیرد، همچنین به کارگیری ردیاب­ها در منابع آب و خاک براساس ویژگی‌های محیط و خصوصیات ردیاب صورت می­گیرد. گاهی اوقات خصوصیات هیدرولوژیکی مکان مورد استفاده محدودیت­هایی را برای استفاده از برخی ردیاب­ها به وجود می­آورد. افزون بر ویژگی­های فوق عوامل دیگری مانند اثرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نیز ممکن است بر نتایج ردیابی تأثیرگذار باشد.

  در مناطق خشک و نیمه خشک منابع آبی با کیفیت مطلوب کمیاب هستند و این منابع بیشتر به تأمین آب شهری اختصاص داده شده اند .به همین دلیل در این مناطق ممکن است به مصرف آب­های زیرزمینی با کیفیت کم، پساب زهکشی و دیگر پساب­ها روی آورده شود (بلتران[1]،1999). کاربرد پساب­ها در مزارع ممکن است منجر به بهبود و پایداری تولیدات کشاورزی شود. در عین حال، آبیاری با پساب می­تواند خطراتی برای تولیدات و محیط خاک داشته باشد.کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک ممکن است خطر شوری خاک را در این مناطق تشدید کند. زیرا آب کافی برای آبشویی نمک وجود ندارد. کیفیت پایین آب­ها و پساب­های در دسترس در این مناطق خطر فوق را باز هم شدت می­بخشد. بنابراین به منظور جلوگیری از شوری ثانویه خاک به علت آبیاری با آب با غلظت نمک بالا، نمک­های اضافه شده باید به خارج از ناحیه بالایی ریشه که در جذب آب و مواد غذایی فعا ل­تر است، شسته شوند. نمک­های حل شده در آب نفوذ عمقی یافته می­تواند در قسمت­های عمیق تر خاک تجمع یابد و از طریق زهکشی طبیعی یا سیستم­های زهکشی زیر سطحی تخلیه شود (بلتران، 1999).

  با توجه به محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، علیرغم مسئله شوری استفاده از منابع آبی با کیفیت پایین­تر امری لازم است ولی باید ضمن استفاده از منابع آبی با کیفیت پایین به آلودگی محیط زیست و حرکت املاح و مواد شیمیایی در خاک و مسئله­ی شوری خاک توجه شود و امر فوق جزء با اعمال مدیریت آبیاری صحیح امکان پذیر نمی­باشد. مدیریت آبیاری می­تواند نقش مهمی درحرکت املاح و آلاینده­ها به اعماق خاک و به طرف آب­های زیرزمینی و همچنین نقش مهمی در شوری خاک بویژه درناحیه توسعه ریشه­ی گیاهان داشته باشد، بهترین مدیریت آبیاری باید مقدار شوری در آب آبیاری، درخاک و در ناحیه ریشه­ی گیاهان و حرکت آلاینده­ها به طرف آب­های زیرزمینی را در نظر بگیرد (ذکری[2]، ۲۰۰۵).

  باتوجه به مطالب فوق بررسی حرکت املاح درخاک از لحاظ اقتصادی، اکولوژیکی و سلامتی محیط زیست  امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین حرکت آب و املاح در خاک از سال­های پیش مورد توجه بوده است. این مسئله توجه بسیاری از پژوهش­های دانشگاهی را درچند دهه­ی اخیر به خود جلب نموده است و اما از دهه­ی پنجاه قرن بیستم بطور جدی به آن پرداخته شده است. پژوهش در این خصوص در دو دهه­ی اخیر به عنوان یکی از مباحث قابل توجه مطرح بوده به طوری که اخیرًا حجم زیادی از مطالعات در زمینه­ی خاکشناسی را به خود اختصاص داده است.

  در بیشتر مطالعات انجام شده درمورد حرکت املاح و شبیه سازی آن با استفاده از مدل به عناصر سنگین از قبیل کادمیم و سرب و حرکت آفتکش­ها و علفکش­ها درخاک پرداخته شده است. این ترکیبات درخاک در معرض پدیده های تولید و تخریب و رسوب وجذب سطحی کلوئیدهای خاک قرار می­گیرند. در مطالعات دیگر به بررسی حرکت آنیون­ها درخاک، که کمتر در معرض پدیده های تولید و تخریب درخاک هستند و سریع­تر همراه آب درخاک حرکت می­کنند به ویژه کلر و برم پرداخته شده است.  از برماید به دلیل پایین بودن مقدار زمینه آن در خاک مناطق خشک و نیمه خشک نسبت به کلر، غیر فعال بودن در خاک و سادگی تعیین غلظت آن در خاک بیشتر استفاده می­شود.

  ردیاب­ها انواعی از ماده یا انرژی هستند که به منظور تعیین توزیع زمانی و مکانی آب و مواد آلاینده آن در منابع آب و خاک به کار می­روند.

  از جمله ویژگی­های عمده ردیاب­ها عبارتند از (بی­نام، 1388):

  − پایداری ردیاب در طول مدت عملیات ردیابی

  − بی خطر بودن برای محیط زیست حتی در غلظت کم

  − امکان استفاده توام از ردیاب­های مختلف

  − امکان آشکارسازی با دقت بالا در غلظت کم

  − انحلال پذیری در آب

  − قابلیت جدایش از محیط زیست

   

   

  1-3- ضرورت انجام پژوهش

  از آنجا که امکان بررسی دقیق و شناخت قسمت­های مختلف و لایه­های زیر سطحی خاک برای ما مقدور نیست. از این رو، استفاده از روش­های زود یافت کمک شایانی به تشخیص مسیر اصلی حرکت جریان آب می­نماید. روش­های ردیابی دقیق­ترین روش برای شناسایی جریان­های زیرسطحی می­باشند، که بر اساس اصول فیزیکی حرکت ماده ردیاب و اندازه­گیری زمان پیمایش خصوصیات جریان مانند سرعت را به دست می­دهد. در بحث تراوش جریان از لایه­های زمین­­شناسی، سدهای خاکی و انتقال املاح از مزارع کشاورزی استفاده از مواد ردیابی می­تواند نتایج سودمندی به دست آورد. استفاده از ردیاب­های جدید با اهداف اقتصادی و مقرون به صرفه بودن از یک طرف و از طرف دیگر بی­خطر بودن برای محیط زیست همواره دغدغه اصلی مهندسان و پژوهش­گران بوده است.

  در معرفی ردیاب­های جدید در مقیاس آزمایشگاهی قابلیت آشکار­سازی ردیاب در غلظت­های کم، یک هدف مهم و اساسی است و دیگر اینکه نسبت به عوامل بیرونی مانند نور خورشید، دما، رطوبت و سایر عوامل اقلیمی کمترین حساسیت را داشته باشد. لذا تحقیق حاضر به دنبال ارائه و معرفی ردیاب­های جدیدی است که معایب ردیاب­های قدیمی را نداشته باشد و از نظر فنی، اقتصادی و کاربردی قابل استفاده باشند.

  Abstract

  Today, apply tracing in water and soil is more expanded than past. The most important applications of these methods  are the survey of hydraulic connections and the hydrodynamic characteristics of underground water, source analysis and pollution extension .In our country, synchronize  with developing process, increasing of dam industry and  study the sources of water and soil in different fields, so  the tracing method of  surfacing and sub surfacing has increased too. Applying of these quickly methods help to identify the main direction of water flow, especially when the possibility of complete investigation, recognizing of different parts and the sub surface soil are not possible for us. Using of new tracers with economical purposes and to be more economic in one side and to be harmless for environment; on the other side always has been the main concerns of engineering and researchers. Laboratory scale, the detection ability of tracers in low concentrations is an important goal; the other is having the least sensitivity to external parameters such as sunlight, temperature, humidity and other climatic factors. So this study seeks to express and introduce the new tracers which don’t have the disadvantages of old tracers, and to be usable in economical, technical and practical fields.

      In this study, in order to do the experimental tracing, a laboratory model which contains of upstream and downstream reservoirs, and also cylinical column were constructed. There used three types of fine soil, coarse soil and mixed soil as porous ambiance in the column. Two colorful tracers Poanceo 4R and Violet Covassol as new colorful tracers in solute transport field were used in this study. The experimental results of this study show that the Poanceo 4R tracer had the better detection feature and almost there was not any absorption in three kinds of soils, the colorful Violet Covassol tracer had to some absorption which introduced as the second tracer. The simulation of laboratory model and tracing experiment had done by Seep/W and Ctran/W, and its results showed that the fore mention models are able to simulate flow and solute movement very well.

  Keyword: Breakthrough Curve, Conductivity, Fine Soil, Solution Transportation, Tracer

   

 • فهرست:

  1-1-مقدمه............................................................................................................................................................................................................1                  

  1-2-کلیات پژوهش.............................................................................................................................................................................................1                                                                                                      

  1-3- ضرورت انجام پژوهش..............................................................................................................................................................................3                                                                                                    

  1-4- سوالات اساسی تحقیق.............................................................................................................................................................................3                                                                                                 

  1-5- اهداف تحقیق  ..........................................................................................................................................................................................4                                                                                                      

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................................................5                                                                                                                       

  2-2- استفاده از ردیاب­ها در مطالعات حرکت املاح  .................................................................................................................................5                                                   

  2-3- انتقال املاح در خاک ...........................................................................................................................................................................13

  2-4- مدل­سازی عددی حرکت جریان و املاح..........................................................................................................................................14

  2-5- تحقیقات انجام شده پیرامون رنگ­های آرایشی و رنگ ویولت کوواسول....................................................................................15

  2-5-1- رنگ­های آرایشی...............................................................................................................................................................................15

  2-5-1-1- انواع رنگ­های آرایشی.................................................................................................................................................................15

  2-5-1-2- ویولت کوواسول............................................................................................................................................................................18

  2-6- تحقیقات انجام شده پیرامون رنگ­های خوراکی و پانسیو 4-آر...................................................................................................20

  2-6-1- رنگ­های خوراکی..............................................................................................................................................................................20

  2-6-1-1- انواع رنگ­های خوراکی................................................................................................................................................................21

  2-6-1-1-1- رنگ­های طبیعی......................................................................................................................................................................21

  2-6-1-1-2-رنگ­های مشابه طبیعی...........................................................................................................................................................24

  2-6-1-1-3-رنگ­های شیمیایی یا سنتیک(مصنوعی).............................................................................................................................24

  2-6-1-2- پانسیو 4-آر...................................................................................................................................................................................25

  فصل سوم: مواد و روش­ها

  3-1- مقدمه  .................................................................................................................................................................................27

  3-2- تجهیزات آزمایشگاهی........................................................................................................................................................27

  3-2-1- مخزن بالا­دست  ............................................................................................................................................................27

  3-2-2- مخزن پایین­دست..........................................................................................................................................................28

  3-2-3- ستون خاک.....................................................................................................................................................................28

  3-2-4- تابلو پیزومتری  .............................................................................................................................................................29

  3-2-5- تجهیزات اسپکتروفتومتری..........................................................................................................................................29

  I

  3-3- نمونه خاک­های مورد آزمایش..........................................................................................................................................30

   

  3-3-1- آزمایش دانه بندی مصالح............................................................................................................................................31

  3-3-2- مشخصات فیزیکی خاک­های مورد استفاده..............................................................................................................32

  3-3-3- تعیین قطر متوسط ذرات   .........................................................................................................................................32

  3-3-4- تعیین تخلخل ذرات خاک  ........................................................................................................................................32

  3-3-5- تعیین هدایت هیدرولیکی خاک  ..............................................................................................................................33

  3-4- ردیاب­های رنگی مورد استفاده در این پژوهش............................................................................................................33

  3-4-1- رنگ پانسیو 4-آر...........................................................................................................................................................33

  3-4-1-1- طیف مربوط به رنگ پانسیو 4-آر.........................................................................................................................33

  3-4-1-2- رسم منحنی کالیبراسیون رنگ پانسیو 4-آر......................................................................................................33

  3-4-2- رنگ ویولت کوواسول....................................................................................................................................................34

  3-4-2-1-طیف مربوط به رنگ ویولت کوواسول.................................................................................................................. 34

  3-4-2-2- رسم منحنی کالیبراسیون رنگ ویولت کوواسول...............................................................................................34

  3-5- اجرای آزمایش­ها   .............................................................................................................................................................36

  3-5-1- آزمایش جذب ماده رنگی در نمونه خاک.................................................................................................................36

  3-5-2- اجرای آزمایش ردیابی...................................................................................................................................................36

  3-6- بازیابی جرم ردیاب­ها..........................................................................................................................................................37

  3-7- مدل­سازی عددی جریان و ردیاب  ...............................................................................................................................37

  3-7-1- معرفی مدل Seep/w..................................................................................................................................................37

  3-7-1-1- مراحل مدل­سازی در Seep/w  .........................................................................................................................38

  3-7-2- معرفی مدل Ctran/w................................................................................................................................................38

  3-7-3- معادله حاکم و شرایط مرزی.......................................................................................................................................38

  3-7-3-1-نحوه محاسبه ضریب انتشار طولی.............................................................................................................................................39

  3-7-4- اجرای مدل عددی............................................................................................................................................................................39

  فصل چهارم: بحث و نتایج

  4-1- مقدمه....................................................................................................................................................................................40

  4-2- نتایج آزمایش جذب ماده رنگی در نمونه خاک............................................................................................................40

  4-3- نتایج آزمایش­های ردیابی..................................................................................................................................................40

  4-3-1- نتایج بازیابی ماده ردیاب پانسیو4-آر .......................................................................................................................40

  4-3-1-1- نتایج بازیابی پانسیو 4-آر برای خاک ریز دانه(FS)..........................................................................................41

  4-3-1-2- نتایج بازیابی پانسیو 4-آر برای خاک درشت دانه(CS)...................................................................................41

  4-3-1-3- نتایج بازیابی پانسیو 4-آر برای خاک ترکیبی (MS)......................................................................................42

  4-3-2- منحنی­های رخنه برداشت شده پانسیو4-آر............................................................................................................42  

  4-3-2-1- منحنی­های رخنه برداشت شده در خاک ریزدانه با ماده رنگی پانسیو 4-آر...............................................42

  4-3-2-2- منحنی های رخنه برداشت شده در خاک درشت دانه با ماده رنگی پانسیو 4-آر......................................46

  II

  4-3-2-3- منحنی­های رخنه برداشت شده در خاک ترکیبی با ماده رنگی پانسیو 4-آر..............................................49

  4-3-2-4- ضریب انتشار طولی پانسیو 4-آر..........................................................................................................................53

   

  4-3-3- نتایج بازیابی ماده ردیاب ویولت کوواسول................................................................................................................53      

  4-3-3-1- نتایج بازیابی ویولت کوواسول برای خاک ریزدانه..............................................................................................53       

  4-3-3-2- نتایج بازیابی ویولت کوواسول برای خاک درشت دانه......................................................................................53        

  4-3-3-3- نتایج بازیابی ویولت کوواسول برای خاک ترکیبی.............................................................................................54        

  4-3-4- منحنی­های رخنه برداشت شده برای ویولت کوواسول..........................................................................................54         

  4-3-4-1- منحنی­های رخنه برای خاک ریزدانه با ماده رنگی ویولت کوواسول.............................................................54           

  4-3-4-2- منحنی­های رخنه برای خاک درشت دانه با ماده رنگی ویولت کوواسول.....................................................58

  4-3-4-3- منحنی­های رخنه برای خاک ترکیبی با ماده رنگی ویولت کوواسول............................................................61           

  4-3-4-4- ضریب انتشار طولی ویولت کوواسول....................................................................................................................64      

  4-4- نتایج مدل­سازی با Ctran/w..........................................................................................................................................64

  4-4-1- نتایج مدل­سازی ردیاب پانسیو 4-آر..........................................................................................................................64     

  4-4-1-1- نتایج مدل­سازی ردیاب پانسیو 4-آر در خاک ریزدانه......................................................................................64        

  4-4-1-2- نتایج مدل­سازی ردیاب پانسیو 4-آر در خاک درشت دانه..............................................................................67         

  4-4-1-3- نتایج مدل­سازی ردیاب پونسیو 4-آر در خاک ترکیبی....................................................................................70

  4-4-2- نتایج مدلسازی ردیاب ویولت کوواسول....................................................................................................................73

  4-4-2-1- نتایج مدل­سازی ردیاب ویولت کوواسول در خاک ریزدانه...............................................................................73

  4-4-2-2- نتایج مدل­سازی ردیاب ویولت کوواسول در خاک درشت دانه.......................................................................76

  4-4-2-3- نتایج مدل­سازی ردیاب ویولت کوواسول در خاک ترکیبی..............................................................................79

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

  5-1- مقدمه....................................................................................................................................................................................82

  5-2- نتایج کلی..............................................................................................................................................................................82

  5-3- پیشنهادها.............................................................................................................................................................................83

  فهرست منابع...................................................................................................................................................................................84

   

  منبع:

  اجل لوئیان، م. 1391 . بررسی خصوصیات آبخوان­های چند لایه توسط آزمایش نمک سنجی. اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب، موسسه آب، دانشگاه تهران.

  بی­نام . 1388. راهنمای کاربرد ردیا­ب­ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه­های سد، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا وزارت نیرو .

  خانلری، غ.، م. حیدری، و م.ص. موسوند. 1358. ارزیابی هیدرولوژیکی سد گرین نهاوند با استفاده از ردیاب های رنگی. بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران، وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

  رجایی بایگی، م. و ج. علوی 1390. اثر زهکش­ها در افزایش پایداری دیوارهای شیب دار. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

  رضایی، م. و ف. بوستانی 1388. بررسی ویژگی­ های ردیاب­ها به هدف گزینش ردیاب مناسب استفاده در چشمه آبشار یاسوج. دومین کنفرانس سراسری آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.

  زارع، ع.، ع. ارومیه­ای، ح. شفاعت طلب، و م. رفیعی 1389. ارزیابی میزان نشت در تکیه گاه راست سد غازان خوی و پیشنهاد طرح آب بندی با توجه به خصوصیات زمین شناسی مهندسی. نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

  زارع، م.، ا. بذرگر، و ع. رئیسی 1381. بررسی تأثیر پدیده های انتشار، پخش، همرفت و نفوذ در شوری آب چشمه های کارستی تاقدیس رحمت. ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه باهنر کرمان.

  زارع، م.، ع. رئیسی، و م. جان پرور 1380. بررسی خصوصیات لایه آبدار حوضه آبگیر چشمه سراب با استفاده از ردیابی ماده رنگین. پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران.

  صدقی­ اصل، م.،  ا. هارتمن، م. حسنی زاده، ا. کاسیک مورالس و د. هانسن. 1389. مطالعه مشخصه­های جریان درون زهکش­های سنگریزه­ای با استفاده از تکنیک ردیابی نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

   طلائی اردکانی، ح.، م. زارع، و ع. رئیسی. 1379. بررسی مسیر حرکت آب در چشمه کارستی تنگاب فیروزآباد توسط ماده رنگی رودامین B ، چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز.

   عفیفی، س. 1385. اثر دیوار آب بند بر نشت از زیر سدهای خاکی در محیط ناهمگن، دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

  کریمی، ح.، ج. اشجاری، و م. توکلی. 1386. یررسی مسئله آبگذری از آهک های تکیه گاه راست سد پاتاق کرمانشاه، پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، تهران، پژوهشکده سوانح طبیعی.

  کمالی، م.، س. محمودی سیوند، و ا. افراسیابان.1389. بررسی حوضه آبگیر و شهاع حفاظتی چشمه آبشار مارگون شیراز با استفاده از تکنیک ردیابی، نخستین کنفرانس پژوهش های کاربردی منابع آبی ایرا، دانشگاه صنعتی کرمانشاه.

   میرانی مقدم، ح و ر. اسپندار. 1388. آنالیز نشت آب از پی سد بیدواز اسفراین، ششمین همایش زمین شناسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

   نقوی، ه.، ع. حاج عباسی، و م. افیونی.1384. تأثیر کود گاوی بر برخی خصوصیات فیزیکی و ضرایب هیدرولیکی و انتقال برماید در یک خاک لوم شنی در کرمان، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره سوم، ص ص 93-102.

  نورائی نژاد، س.، م. پرویزی، م. صدقی اصل، و ا. شکرالهی. 1392. ارزیابی سیستم ابزار دقیق در سدهای خاکی مطالعه موردی- سد شاه قاسم، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

   

   

  Abba, F., E. Orlandi, and A. Rondelli 1899. Ber die Filtrationskraft des Bodens und die Fortschwemmung von Bakterien durch das Grundwasser, Z. Hyg. Infektionskrankh, 31:  66–84.

                

  Abelin, H., L. Birgersson, L. Moreno, H. Widen, T. Agren and I. Neretnieks 1991. A largescale flow and tracer experiment in granite: 2. results and Interpretation. Water Resour. Research, 27: 3119–3135.

   

  Adams, J. P., E. Von, and C. H.  Amundson 1976. Production of a betacyanine concentrate by fermentation of ret beet juice with candida utilis, Food Sci. J., 41(1), 78-81.

   

  Ahlstrom, L. H.   C. S. Eskilsson and E. Bjorklund 2005. TrAC, Trends Anal. Chem, 24 -49.

   

  American Cyanamid Company 1966. Report on Ext. D & C Violet No. 2— Three-week repeated applications to abraded guinea pig skin. Report 66-50 dated July 5. Unpublished data contained in CTFA’s FDA Masterle, (14 pages)

      

   22- Andreu, L., N.J. Jarvis, E. Moreno and G. Vachaud 1996. Simulating the impact of                 irrigation management on the water and salt balance in drained marsh soils (Marismas, Spain

  Sod bse and Munagcmenr, 12: 109-116.

   

  Ashraf, M. S., B. Izadi, and B. King 1997. Transport of bromide under interm-ittent

  and continuous ponding conditions, Journal of Environmental Quality, 26 (1): 69-75

   

  Basri Senturk, H., Ozdes, D., and C. Duran 2010. Biosorption of Rhodamine 6G from aqueous solutions onto almond shell (Prunus dulcis) as a low cost biosorbent, Desalination, 252, 81-87.

   

  Beltran, J. M 1999. Irrigation with saline water: benefits and environmental impact

        Agricultural Water  Management, 40: 183-194.

   

  26- Botcher, J., and W. H. M. Duynisveld 1996. Variability of bromide and nitrate concen        trations during solute transport in a sandy soil under field conditions, Zeitschrift für

   Kulturtechnik und Landentwicklung, 37(5): 207-213.

   

  27- Brown, C. D., D. A. Rose, J. K. Syers, and A. B. Hodgkinson 1995. Effects of preferential   flow upon the movement of pesticides and a conservative tracer from a heavy clay soil, Pesticide movement to water, Proceedings of a symposium. University of Warwick, Cov entry, UK: 93-98.     

     

  28- Bronswijk, J. J. B., W. Hamminga, and K. Oostindie 1995. Field-scale solute transport in a heavy clay soil, Water Resources Research, 31(3): 517-526.

   

  29- Busenberg, E., and L. N. Plummer  2000. Dating ground groundwater with sulfur hexa-

    fluoride: Natural and anthropogenic sources of sulfur hexafluoride, Water Resour. Research,

    36, 3011– 3030.    

                           

  30- Davis, S. N., G. M. Thompson, H. W. Bentley, and G. Stiles 1980. Ground-water tracers—A short review, Ground Water, 18, 14–23.  

  31- Ellsworth, T. R., P. J. Shouse, T. H. Skaggs, J. A. Jobes, and J. Fargerlund 1996. Solute transport in unsaturated soil: experimental design, parameter estimation  and model discrimination”, Soil Science Society of America Journal, 60 (2): 397-407

  32- Feuerstein, D. L., and R. E. Selleck, 1963. Fluorescent tracers for dispersion measurements, J. Sanit. Eng. Div. Am. Soc. Civ. Eng., 89, 1–21.

  29- Freeze, R.A., and J.A. Cherr 1979. Groundwater, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

  33- Gagliardi, L., G. Cavazzutti, A. Amato, A. Basili, and D. Tonelli 1987. Identication of cosmetic dyes by ion-pair reversed-phas e high-performanc e liquid chromatograph y. J. Chromatogr, 394:345 – 352.

  34- Gish, T. J., and C. B. Coffaman 1987. Solute transport under no-till field

  corn”, American Society of Agricultural Engineers, 30(5): 1358-1363.

  35- Ha¨gler, A, 1873. Beitrag zur Aetiologie des Typhus und zur Trinkwasserlehre,

  Dtsch. Arch. Klin. Med., 11, 237–267.

  36- Haugland, R. P, 2001. Handbook of Fluorescent Probes and Research Chemicals [CD-ROM], Molecular Probes, Inc., Eugene, Ore., (also available at http://www.probes.com

  37-Hazleton Laboratories, Inc. 1962. Acute oral administration of Ext. D & C Violet No. 2 to rats. Study dated Dec 29. Unpublished data contained in CTFA’s FDA MasterŽ le. (7 pages. )2

  38-Hazleton Laboratories, Inc. 1963. Acute oral administration of Ext. D & C Violet No. 2 to dogs. Study dated Feb 18. Unpublished data contained in CTFA’s FDA MasterŽ le. (5 pages. )2

  39-Hinton, D. M., 2000. US FDA Redbook II, immunotoxicity testing guidelines and research in immunotoxicity evaluations of food chemicals and new food proteins, Toxicol. Pathol, 28 (3), 467-478.

                                                 

  40- Hinton, M. J., Schiff, S. L. and M. C. English, 1994. Examining the contributions of glacial till water to storm runoff using 2-component and 3-component hydrograph separations. Water Resources Research, 30(4): 983-993.

  41-Hosseini, F., Habibi, N. M. B., Sadaghat, N., 2009, Effect of different packaging materials and storage conditions on the color of black cherry preserves, J Sci Food Indust, 6(1), 45-51.

  46- Hubbard, E.F., F.A. Kilpatrick, L.A.Martens and J.F. Wilson, 1982. Measurement of time of travel and dispersion in Streams by Dye Tracing: U.S. Geological Survey Techniques of Water Resources Investigations, Chapter A9, 44 p.

  47- Knop, A., U¨, 1878. Ber die hydrographischen Beziehungen zwischen der Donau und der Aachquelle im badischen Oberlande (Schluss), Neues Jahrb. Mineral. Geol. Palaeontol., 1878, 350–363.

   

  48- Kung, J. K, 1998. Use of sulfur hexafluoride and perfluorocarbon tracers in plutonium storage containers for leak detection, Rep. ANRCP 1998-4, Amarillo Natl. Resour. Cent. for Plutonium, Amarillo, Tex.

  49- Laudon, H. and O. Slaymaker, 1997. Hydrograph separation using stable isotopes, silica and electrical conductivity: an alpine example. Journal of Hydrology, 201(1-4): 82-101.

  50- Leis, A. and R. Benischke, 2004. Comparison of different stable hydrogen isotope ratio measurement techniques for tracer studies with deuterated water in the unsaturated zone in groundwater. In: Paper presented at the 7th workshop of European Society for Isotope Research (ESIR), Berichte des Institutes fu¨ r Erdwissenschaften Karl-Franzes-Universita ¨ t Graz, Seggauberg, 27 June–1 July .

  51- Malcolm, R. L., G. R. Aiken, E. M. Thurman, and P. A. Avery,1980.Hydrophilic organic solutes as tracers in groundwater recharge studies, in Contaminants and Sediments, edited by R. A. Baker, pp. 71–88, Butterworth-Heinemann, Woburn, Mass.

   

  52- Meyer-Windel, S., B. Lennartz, and P. Widmoser, 1999. Bromide and herbicide    transport under steady-state and transient flow conditions. European Journal of Soil Science, 50(1): 23-33.

   

   

  53- Mull, D. S., T. D. Liebermann, J. L. Smoot, and L. H. Woosley,1988. Application

     of dye-tracing techniques for determining sol-2-34. Flury and Wai: Dye  tracers for vadose zone hydrology 41, 1 / Revlews of    Geophysics ute transport characteristics of ground water in karst terranes, Rep. EPA904/688-001, U.S. Environ. Prot. Agency, Atlanta, Ga.     

  54- Nina, M., U. Janko, L. Alberecht , 2007.Tracing of water movement througthe    unsaturated zone of a coarse gravel aquifer by means of dye and deuterated water,   Environ Geological, 51: 1401-1412.

  55- Pratima, R., Sudershan, R. V., 2008, Risk assessment of synthetic food colors: a case study in Hyderabad, India, Journal of Food Safety, Nutri Pub Health, 1(1), 68-87.

  56- Sigman, C. C., P. A. Papa, M. K. Doeltz, L. R. Perry, A. M. Twhigg, and C. T. Helmes. 1985. A study of anthraquinon e dyes for the selection of candidates for carcinogen bioassay. J. Environ. Sci. Health A20:427 – 484.

  57- Smart, P. L.1984. A review of the toxicity of twelve fluorescent dyes used for

      water tracing, NSS Bull., 46: 21–33.

  58- Usepa, 1988. Application of Dye-Tracing techniques for determining solute-       Transport characteristrics of ground water in karst terranes. U.s. Environmentu   Protection Agency, 103 p.

  59- Wegener, J. W., J. C. Klamer, H. Govers, and U. A. T. Brinkman. 1987. Determination of organic colorants in cosmetic products by high-performance liquid chromatograph y. Chromatographia 24:865 – 875.

  60- Wenninger, J. A., R. C. Canterbery, and G. N. McEwen 2000. Jr. eds. 1  21.

  61- Wernli, H.R, 2002. Report on Tracer Experiments at Lake Sarez, stucky Consulting Engineers.

  62- Wild A, Babiker IA, 1976. The asymmetric leaching pattern of nitrate and chloride in loamy sand under field conditions. Soil Science, 27:460–466.

  63- Wilson, J. T., L. E. Leach, M. Henson, and J. N. Jones, 1986.In situ biorestoration as a ground  water remediation technique, Ground Water Monit. Rev., 6:56–64.

   

  64- Wilson, R. D., and D. M. McKay,1993. The use of sulfur hexafluoride as a

      conservative tracer in saturated sandy media, Ground Water, 31:719–724.

  66- Yitayew, M., and M. Yousaf, 1997. Solute transport under different irrigation systems, American Society of Agricultural Engineers. No. 972112: 31-2

   

  67- Zekri, M.  2005. Management strategies to reduce salinity problems in fruit crops.     Proceeding of the Interamerican Society for Tropical Horticulture, 48: 21-25.

   

  68- Zhang, R., Y. Yang, and Z. Ye. 1996. Solute transport throuth the vadose zone: 

      A field study and stochastic analyses”, Journa of Soil Science, 161(5): 270-277.    

   


موضوع پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, نمونه پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, جستجوی پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, فایل Word پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, دانلود پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, فایل PDF پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, پروژه درباره پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و کاربرد ردیاب های جدید در بحث انتقال املاح درون خاک در مقیاس آزمایشگاهی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست چکیده هدف از این پژوهش تخمین هدایت الکتریکی آب­های طبیعی بر اساس روش­های نوین ریاضی می­باشد که برای دستیابی به این مهم، آب رودخانه­ها­ی کرج و جاجرود به عنوان موردهای خاص در نظر گرفته شده اند. بدین منظور تعداد 20 ایستگاه نمونه­گیری انتخاب گردیده و آزمایش­های مربوط به پارامتر­های درجه حرارت، قلیائیت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M . Sc . " رشته : مهندسی کشاورزی گرایش : سازه های آبی چکیده فرایند انتقال رسوب یک پدیده کاملا پیچیده، متغیر و غیر خطی می باشد. بطوریکه رفتاررودخانه درظرفیت انتقال رسوب به ازای یک دبی معین درزمان های مختلف متفاوت می باشد. بنابراین به علت پیچیده بودن مکانیزم انتقال رسوب وتعدد عوامل موثر بر آن، برآورد و پیش بینی ظرفیت حمل رسوبات و تعیین ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکاترونیک چکیده فارسی هدف از این پروژه معرفی یک رویکرد جدید برای عیب یابی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از امواج مکانیکی است که این روش بسیار ارزان تر و آسان تر از روش های دیگری است. که در حال حاضر مشغول به کار هستند. این خطوط معمولا در شرایط محیطی سخت و دور از دسترس و در مسافت های طولانی قرار دارند و استفاده از سیستم ...

پایان‌نامه دکتری گرایش مکانیک خاک و پی چکیده در این پژوهش از روش المان مجزا برای آنالیز انتشار موج و بررسی عوامل موثر بر سرعت موج در خاکهای دانه­ای استفاده شده است. روش المان­های مجزا به سبب امکان تهیه نمونه­های کاملاً مشابه و بررسی اثر تغییرات یک پارامتر معین بر روی رفتار نمونه­ها حائز اهمیت است. همچنین این روش درکی از تغییرات رخ داده در مقیاس میکرو از مصالح دانه­ای بدست می­دهد ...

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد  ) M.A  ( گرايش: مديريت منابع انساني زمستان  1391               چکيده : دانشگاه نظا

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی در این تحقیق ظرفیت باربری گروه شمع‌های مخروطی و گروه شمع‌های استوانه‌ای با حجم یکسان محاسبه شده و مورد مقایسه قرار می‌گیرند. با توجه به کم بودن بررسی‌های عددی و مدلسازی‌ها توسط نرم افزار برای شمع‌های مخروطی نسبت به آزمایش‌های آزمایشگاهی در این زمینه، در این تحقیق مدلسازی گروه شمع‌ها توسط نرم‌افزار سه بعدی2012 ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی چکیده به دلیل کمبود منابع آب شیرین کشف راه‌های جدید تولید آب از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش‌های نوین تولید آب شیرین در ظرفیت‌های پایین، استفاده از رطوبت هوا است که به عنوان سیستم تولید آب چگالشی شناخته می‌شود. در این روش، جریان هوای گرم و مرطوب به درون لوله‌های مدفون در زمین هدایت می‌شود، هوا در طول لوله به دلیل ...

پایان‏نامه دوره‏ی‏ کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی خاک و پی چکیده در این پایان‏نامه به منظور تحلیل رفتار پی ‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح از یک روش ساده‏ی فیزیکی مبتنی بر مقاومت مصالح به نام «روش مخروط» استفاده شده است که در واقع به عنوان جایگزینی برای روش‏های حل دقیق که مبتنی بر تئوری الاستودینامیک سه‏بعدی هستند، به‏کار می‏رود. روش مخروط توانایی ترکیب پیچیدگی شرایط ...

ثبت سفارش