پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه

word 9 MB 32547 142
1391 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۳۸,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی زیست محیطی

  چکیده:

  یکی از مشکلات زیست­محیطی دفن زباله­ ها، غلبه بر حجم بالای شیرابه­ای است که همزمان و پس از دفن زباله در نتیجه رطوبت اولیه زباله و همچنین نفوذ بارندگی در محل دفن بوجود می­آید. از آلاینده­های مهم موجود در شیرابه، فلزات سنگین محلول در آن می­باشند. کادمیم  از جمله این فلزات است که در نتیجه­ی آزاد شدن یون کادمیم از زباله­ های کادمیم­ دار وارد شیرابه می­شود. آب­های اسیدی حاصل از نزولات جوی، می­توانند عناصر موجود در زباله را حل کرده و با نفوذ به سفره­های آب­زیرزمینی، سبب آلودگی آنها گردند. آب­های زیرزمینی آلوده به فلزات سنگین نیز، دارای پتانسیل ایجاد خطر برای سلامتی انسان هستند. جهت تثبیت و نگهداری کادمیم در پی لاینر­های رسی لندفیل، معمولاً از خاک­های رسی که دارای مکان­های جذبی فراوان بوده و باعث کاهش نفوذ آن به لایه­های پایین و آب­های زیرزمینی می­شوند، استفاده می­شود. در این تحقیق خاک­های مورد مطالعه از سه منطقه­ فاقد آلودگی تهیه و آنالیزهای فیزیکو شیمیایی و مکانیکی خاک­ها برای آنها انجام شد. بمنظور ارزیابی پتانسیل جذبی خاک­ها، مطالعات جذب و واجذب کادمیم، براساس تکنیک­های بچ (Batch) بررسی شده و سپس نمونه خاک 1 به عنوان نمونه مناسب شناخته شده و آزمون­های جذب و انتشار مولکولی برای تعیین ضرایب انتشار و تأخیری بر روی این خاک انجام شد. هم­دماهای جذبی کادمیم در خاک منطقه، مورد مطالعه قرار گرفته و با دو معادله پرکاربرد فروندلیچ و لانگ­مویر برازش داده شدند. بر اساس ضرایب رگرسیون (R2) داده­های آزمایشگاهی برازش داده شده با معادلات، هر دو مدل تطابق خوبی با معادلات نشان دادند. بر طبق پارامترهای جذبی معادلات، خاک منطقه دارای بیشترین ظرفیت جذب برای یون کادمیم بود اما در تیمارهای لئوناردیت، کاهش شیب هم­دماهای جذبی و همچنین ظرفیت جذب مشاهده شد. این حالت به دلیل کاهش مقدار کانی­های رسی و آهک و همچنین کاهش pH به دلیل افزودن درصدهای مختلف لئوناردیتی با pHی اسیدی، در تیمارها حاصل شده است. نتایج آزمایش انتشار نشان داد، غلظت کادمیم در محلول منبع بالای ستون انتشار، با گذشت زمان کاهش یافت. این کاهش در خاک منطقه که فاقد لئوناردیت بود، بسیار سریعتر اتفاق افتاد. این امر به دلیل قدرت بالای خاک منطقه در مقایسه با تیمار با سطوح مختلف لئوناردیت، در جذب کادمیم در روزهای ابتدایی آزمایش و تأثیر آهسته لئوناردیت در روند جذب در طول دوره آزمایش می­تواند باشد. نتایج نشان داد خاک مورد مطالعه دارای ضریب انتشار ظاهری cm2/s 8-10×74/1 برای خاک منطقه و محدوده 8-10×87/1 تا cm2/s 8-10×3/2 برای تیمارهای مختلف با لئوناردیت است. خاک منطقه به دلیل مقادیر بالای رس، چسبندگی بهتری در حالت متراکم ایجاد کرده و در نتیجه آن تخلخل کاهش یافته و چگالی ظاهری افزایش یافت. این فاکتورها باعث شد تا محلول منبع در طول 72 روز آزمایش، در مورد ستون خاک منطقه مورد مطالعه، نتواند بیشتر از cm6 نفوذ داشته باشد و در نتیجه ضریب انتشار ظاهری در کمترین مقدار در مقایسه با تیمار با لئوناردیت، نمایان شود. مدل­سازی با این ضرایب، تأکیدی بر این نتایج بود و نشان داد در طی دوره­های زمانی 1 تا 1000 سال، خاک منطقه مورد مطالعه، کمترین یون کادمیم را به آبخوان انتقال داده است

   

  1-فصل اول : مقدمه و کلیات

  1-1-مقدمه

  بیشتر مواد زائد روی زمین در آبگیرها، گودال­ها، چاه­های تزریقی و محل­های دفن زباله ریخته شده که در حال آلوده­سازی محیط زیرسطحی هستند. در آمریکای شمالی حدود 17 میلیون تأسیسات دفن زباله وجود دارد که طبق برآوردهای موجود سالیانه 5/6 میلیارد متر مکعب انواع مایعات از آنها به داخل زمین نفوذ می­کند که می­تواند موجب آلودگی آب­های زیرزمینی آن منطقه شود]1[. اگر چه می­توان با روش­های بازیافت زباله از حجم آن کاست؛ ولی هنوز هم عمدتاً به علت سهولت اجرا، دفن زباله به عنوان روشی بهداشتی جهت دفع آنها انجام می­گیرد. آمار منتشر شده از سوی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران نشان می­دهد که ایران از نظر تولید زباله در مرتبه دهم جهان قرار دارد. بطور متوسط رطوبت اولیه زباله­های خانگی در ایران بالغ بر 60 درصد برآورد گردیده است. غلبه بر حجم بالای شیرابه یکی از مشکلات زیست­محیطی است که همزمان و پس از دفن زباله در نتیجه رطوبت اولیه زباله و همچنین نفوذ بارندگی در محل دفن بوجود می­آید. یافته­ها نشان می­دهد که شیرابه محل دفن محتوی آلاینده­های مختلفی از جمله­ فلزات سنگین است. آب­های اسیدی حاصل از نزولات جوی، می­توانند عناصر موجود در زباله را حل کرده و با نفوذ به سفره­های آب­زیرزمینی، سبب آلودگی آنها گردند. آب­های زیرزمینی آلوده به فلزات سنگین، دارای پتانسیل ایجاد خطر برای سلامتی انسان هستند. از جمله فلزات سنگین موجود در شیرابه، کادمیم (Cd) است که به عنوان خطری بزرگ در طول دوران آلودگی­های زیست­محیطی مطرح می­شود؛ چرا که تقریباً برای تمامی موجودات زنده سمی است و در هیچ یک از فرآیند­های بیولوژیکی نقش ندارد. کادمیم در بدن انسان در کلیه­ها تجمع یافته و نیمه عمر بیولوژیکی آن 10 تا 30 سال می­باشد. وقتی که این تجمع به مقادیر بالاتر از mg/Kg200 برسد، با ایجاد آسیب در قشر کلیه منجر به افزایش کلسیم در ادرار و فقدان گلوکز می­شود ]2[. منابع کادمیم موجود در شیرابه، آزاد شدن آن از زباله­های حاوی کادمیم است

  می­گردد؛ بنابراین یکی از روش­های جلوگیری از ایجاد آلودگی توسط شیرابه، پوشاندن کف لندفیل با خاک­ها یا مواد با نفوذپذیری کم و جذب بالای آلاینده­ است ]3[. جهت تثبیت و نگهداری کادمیم، در پی لاینر[1]­های رسی لندفیل، از خاک­های رسی که دارای مکان­های جذبی فراوان بوده و باعث کاهش نفوذ آن به لایه­های پایین و آب­های زیرزمینی می شوند، استفاده می­شود. در واقع عملکرد لاینر رسی کاهش انتشار شیرابه به آب­های زیرزمینی و جلوگیری از تغییر کیفیت این منابع است. جهت ارزیابی رفتار لایه­ی رسی در پی لندفیل نسبت به آلاینده­های موجود در شیرابه، نیاز به اطلاعاتی در مورد ضریب انتشار و همچنین میزان جذب توسط خاک رس است. از آنجا که از خاک رسی در لاینرهای مدفن های زباله استفاده شده و کانیهای رسی با عناصر سنگین موجود در شیرابه زباله از نظر انتشار مولکولی و جذب اندرکنش دارند، تعیین پارامترهای انتقال آلودگی مربوط به این عناصر در خاک رسی، در طراحی لاینر مناسب مدفن ضروری بوده و مورد توجه طراحان و محققین می­باشد ]4[. در مطالعات گذشته رفتار یون کلر که یونی بی­اثر در واکنش­های جذبی با اجزای خاک است، به عنوان آلاینده استفاده می­شد ]5[ و ]6[ اما در این مطالعه به خاطر سمی بودن و تحرک زیاد عنصر کادمیم در خاک و همچنین پرمصرف بودن در صنایعی مانند چرم­سازی، صنایع الکتریکی و رنگ، ضریب انتشار مولکولی و جذب این عنصر بررسی می­شود.

  1-2-طرح مسئله

  سرنوشت فلزات سنگین در محلول موجود در منافذ خاک رس (آب منفذی) بوسیله فعل ­و انفعالات فاز جامد-مایع کنترل می­شود ]7[. انتقال و زمان ماندگاری فلزها، تابع pH، پتانسیل اکسایش-کاهش و حضور جذب­کننده­هایی چون کانیهای رسی و اکسی­هیدروکسیدها است ]8[. کانی­های رسی به دلیل داشتن سطوح جذب اختصاصی­ بالا و جایگاههای پیوندی با تعداد بارهای منفی بسیار، ظرفیت بالایی در جذب فلزات سنگین دارند. هزینه­ی بالای مصالح عایق­ مصنوعی و غیراقتصادی بودن استفاده از آنها در پروژه­های بزرگ باعث شده تا مصالح طبیعی با نفوذپذیری کم و حداکثر راندمان جذب و تثبیت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. سیستم­ چند لایه رسی لندفیل­ زباله­های خانگی و صنعتی به عنوان سد ژئوشیمیایی هیدرولیکی، جهت جلوگیری از انتقال فلزات سنگین به آبخوان­های زیرین عمل می­کند. تحرک فلزات سنگین در لاینرهای رسی می­تواند با مدت زمان تحرک، که شامل فرآیندهای انتشار مولکولی و فرارفت می­باشد و بوسیله کندشدگی در طول زمان که برگشت­پذیربودن یا برگشت­ناپذیربودن تثبیت­شدگی یون­های فلزات سنگین بر روی ذرات خاک را توصیف می­کند، شرح داده شود ]4[. فرایند جذب توسط کانی­ها شامل جذب سطحی، تبادل یونی، واکنش­های کمپلکسی و رسوب عناصر بوده و ارتباط تنگاتنگ با مقدار و نوع کانی­های رسی دارد. قدرت تثبیت، اهمیت زیادی در امکان تحرک مجدد عناصر داشته و به شدت تحت تأثیر پارامتر­های غلظت، قابلیت حل، pH، Eh، کانه آرایی، سطوح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی می­باشد ]7[. براساس مطالعات، در غلظت­های پایین( کمتر از 5-10مولار) تشکیل کمپلکس­های سطحی با کلسیت و اکسیدهای آلومینیم، آهن و منگنز، ممکن است از مهمترین مکانیسم­های جذب برای کادمیم باشند. همچنین مکانیسم کنترل­کننده جذب Cd در غلظت­های بالا (بیشتر از 5-10مولار)، محتملاً یک فرآیند جذب غیراختصاصی از قبیل تبادل کاتیونی می­باشد ]9[. لذا از روش جذب­سطحی با توجه به کارایی و کاربرد آسان آن به عنوان یکی از پرکاربردترین روش­های حذف فلزات سنگین ]10[، در این مطالعه استفاده شده است.

  (جداول در فایل اصلی مجود است)

  Abstract

  One of the environmental problems of waste disposal is overcome to high volume of leached which is produced during and/or after disposal waste from initial moisture of waste and also seepage (infiltration) rain full in landfill. The soluble heavy metals are the important pollution in leached. Cadmium ions as an important pollutant can be released from wastes containing cadmium into leached. Usually, application of clay soil with large amount of adsorption sites reduces the diffusion of cadmium ions into lower layers and ground water. In this study, the chemical and physical characteristics of soils of Urmia city landfill site in Nazloo region (Urmia, Iran) were examined to evaluate their cadmium sorption potential. For this purpose, three unpolluted samples were taken from selected region and physicochemical and mechanical analysis was determined. To assess the potential for soil sorption, adsorption and desorption of cadmium, based on the techniques of Batch investigated the soil sample 1 was known as a good example. Molecular diffusion and sorption tests to determine the diffusion coefficients and Retardation factor for soil 1 was performed. Adsorption isotherms of cadmium in soil was studied and widely known Freundlich and Langmuir equations were fitted. Based on the regression coefficients (R2) were fitted to experimental data with equations, both models showed good agreement with equations. The absorption parameters of equations, soil had the highest adsorption capacity for cadmium ions but for Leonardite treatments, reducing the slope of adsorption isotherms and sorption capacity was observed. This is due to lower amounts of clay minerals and carbonates and decreasing pH, in treatment because of the addition of different percentages of acid Leonardite be has been made. Molecular diffusion test results showed that the concentrations of dissolved cadmium source located at the top of the column decreased with time. The reduction in soil-free Leonardite that had happened much faster. This is due to the high power compared to soil treated with different levels Leonardite, the uptake of cadmium, early testing and impact Leonardite slow in the uptake, the experimental period could be. The results showed that the studied soil have apparent diffusion coefficient of 1.74×10-8 (cm2/s) for soil, and the range of 1.87×10-8 to 2.3×10-8 (cm2/s) for the treatment Leonardite. Soil due to high amounts of clay, better adhesion in compaction state created and thus reduce its porosity and bulk density increased. Cadmium mobility modeling showed that during periods of one to 1000 years, the soil of the study area, the lowest cadmium ions are transferred into the aquifer.

  Keywords: Molecular diffusion, absorption, cadmium, clayey soil, landfil

  \

 • فهرست:

   فصل اول : مقدمه و کلیات

  1-1- مقدمه. 1

  1-2- طرح مسئله. 2

  1-3- هدف و راهکارها 3

  1-4- موقعیت منطقه مورد مطالعه. 3

  1-5- ساختار پایان­نامه. 5

  فصل دوم : مفاهیم و بررسی منابع

  2-1- مقدمه. 6

  2-2- ساختار لندفیل.. 6

  2-2-1- لایه­های مانع انتقال آلودگی 10

  2-2-1-1- سیستم­های تک لاینری (SLS). 11

  2-2-1-2- سیستم لاینرهای کامپوزیت (CLS). 11

  2-2-1-3- سیستم­های لاینری دوتایی(DLS). 11

  2-2-2- مواد درزگیر. 12

  2-2-2-1- لاینرهای رسی متراکم (CCL). 12

  2-2-2-2- لاینرهای معدنی متناوب (AML). 13

  2-2-2-3- لاینرهای رسی-مصنوعی (GCL). 13

  2-2-2-4- لاینرهای آسفالتی (AL). 13

  2-3- شیرابه. 13

  2-4- کانیهای رسی.. 17

  2-1-1- کانی­شناسی از طریق روش XRD.. 18

  2-4-1-1-  کائولینیت... 20

  2-4-1-2- اسمکتیت... 21

  2-4-1-3- ایلیت............................................................................................................ 22

  2-4-1-4- کلریت........................................................................................................... 22

  2-4-2- توانایی جایگزینی یونی.. 23

  2-4-3- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC). 23

  2-4-4- مکانیسم فعل و انفعالات.. 24

  2-5- پدیده جذب در خاک... 26

  2-5-1- هم­دمای جذب سطحی.. 28

  2-5-2- مدل­های جذب سطحی مبتنی بر تعادل.. 30

  2-5-2-1- معادله فروندلیچ.. 30

  2-5-2-2- معادله لانگ­مویر. 31

  2-5-3-  واجذب.. 32

  2-5-4- مواد آلی.. 32

  2-5-4-1- کانی لئوناردیت... 35

  2-5-4-2- کاربردهای زیست­محیطی لئوناردیت... 36

  2-6- رفتار فلزات در خاک... 36

  2-7- شیمی محلول خاک... 37

  2-8- خواص خاک مؤثر در جذب فلزات.. 40

  2-8-1- اثر کاتیون­های رقیب... 41

  2-8-2- اثر تشکیل کمپلکس.... 41

  2-8-3- اثر pH................................................................................................................... 43

  2-8-4- اثر پتانسیل ردوکس (اکسایش-کاهش) 44

  2-9- اثرات زیست­محیطی آلودگی کادمیم بر موجودات زنده. 45

  2-9-1- مکانیسم­های اثر. 46

  2-9-1-1- مکانیسم اثر در گیاهان.. 46

  2-9-1-2- مکانیسم اثر در جانوران.. 47

  2-9-1-3-  مکانیسم اثر در انسان.. 48

  2-10- رفتار کادمیم در خاک... 49

  2-11- مکانیسم­های انتقال مایعات.. 49

  2-11-1- جریان فرارفت       50

  2-11-2- جریان انتشار. 51

   فصل سوم : مواد و روش­ها

  3-1- مقدمه. 56

  3-2- آزمایش­های شیمی خاک... 56

  3-2-1- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)(روش استات سدیم) 56

  3-2-2- اندازه­گیری pH خاک (روش CaCl2) 57

  3-2-3- مواد آلی (کربن آلی) 57

  3-2-4- کربنات کلسیم معادل (آهک) (CCE). 57

  3-3- آزمایشات مکانیک خاک... 58

  3-3-1- آزمایش دانه­بندی.. 58

  3-3-1-1- دانه­بندی با الک ( برای ذراتی با قطر بزرگتر از mm075/0) 58

  3-3-1-2- هیدرومتری به روش بایوکاس (برای ذراتی با قطرکمتر از mm075/0) 59

  3-3-1-3-  هیدرومتری به روش ASTM... 59

  3-3-2- آزمایش حدود اتربرگ... 60

  3-3-3- آزمایش چگالی ویژه. 63

  3-3-4- آزمایش تراکم.. 63

  3-4- آزمایش کانی­شناسی (XRD). 64

  3-4-1- تیمارهای مقدماتی.. 64

  3-4-1-1- حذف کربنات کلسیم (CaCO3). 64

  3-4-1-2- حذف مواد آلی.. 65

  3-4-1-3- حذف اکسیدهای آهن آزاد. 65

  3-4-2- جداسازی بخش رس... 65

  3-4-3- اشباع کمپلکس تبادلی.. 66

  3-4-3-1- اشباع با منیزیم.. 66

  3-4-3-2- تیمار با گلیسرول.. 66

  3-4-3-3- اشباع با پتاسیم.. 66

  3-4-4- تهیه اسلایدها 67

  3-5- مشخصات لئوناردیت مصرفی.. 67

  3-6- آزمایشات جذب.. 68

  3-6-1-1- تهیه محلول کادمیم برای آزمایش جذب انتخاب نمونه مناسب... 68

  3-6-1-2- تهیه محلول کادمیم برای آزمایش جذب تیمارهای مختلف لئوناردیت... 68

  3-7- آزمایش انتشار مولکولی.. 69

  3-7-1- تهیه ستون­های انتشار (مدل لاینری) 69

  3-7-1-1- تهیه محلول کادمیم.. 69

  3-7-1-2- آماده سازی خاک مورد استفاده در ستون انتشار. 70

  3-7-1-3- اضافه کردن محلول آلاینده به ستون­ها 70

  3-7-2- نحوه نمونه­برداری از محلول آلاینده. 70

  3-7-3- نحوه خارج کردن ستون­ها از قالب و قطعه­بندی.. 71

  3-7-4- دستگاه بادی استحصال آب منفذی از خاک... 71

  3-7-5- معرفی نرم­افزار POLLUTE.V7. 75

  3-7-6- معرفی نرم­افزار Sigma Plot.V12. 76

  3-1- مدل­سازی انتقال کادمیم از طریق لندفیل به آبخوان زیرین.. 77

  فصل چهارم : نتایج و بحث

  4-1- مقدمه. 78

  4-2-  انتخاب نمونه مناسب       78

  4-2-1- خصوصیات خاک... 78

  4-2-2- ویژگی­های جذبی کادمیم     81

  4-3- کانی­شناسی.. 85

  4-4- طبقه­بندی خاک مورد مطالعه در سیستم یونیفاید. 86

  4-5- خصوصیات مکانیکی خاک مختلط با سطوح مختلف لئوناردیت... 87

  4-6- برآورد ضرایب جذبی خاک در مقایسه با تیمارهای مختلف لئوناردیت... 90

  4-6-1- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری در شرایط غیر تراکمی.. 96

  4-7- انتشار مولکولی.. 97

  4-7-1- محاسبه ضریب تأخیری (R). 104

  4-7-2- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری در حالت متراکم.. 104

  4-8- مدل­سازی تحرک کادمیم در لاینر. 105

  فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

  5-1- نتیجه­گیری.. 109

  5-2- پیشنهادات.. 111

  منابع  ........... .. 112

   

  منبع:

   

  [1] R. A. Freeze and . A. Cherry, Groundwater, New Jersey: Prentice-Hall, 1979.

  [2] S. W. Tamara , Effect of Chloride Ions on The Adsorption oF Cadmium From Leachate onto Kaolinite, Montreal: Department of Civil Engineering and Applied Mechanics, McGill University, 1990.

  [3] R. A. Nordestedt, L. B. Bladwin and L. M. Rhodes, "Land Disposal of Effluent from a Sanitary Landfill," Journal of the Water Pollution Control Federation, vol. 47, pp. 1961-1970, 1975.

  [4] K. E. Roehl and K. A. Czurda, "Diffusion and solid speciation of Cd and Pb in clay liners," Applied clay science, vol. 12, pp. 387-402, 1997.

  [5] K. Badv and R. Abdolalizadeh, "A laboratory investigation on the hydraulic trap effect in minimizing chloride migration through silt," Iranian journal of science & technology, vol. 28, pp. 106-118, 2003.

  [6] R. K. Rowe and K. Badv, "Chloride migration through clayey silt underlain by fine sand or silt," Journal of Geotechnical Engineering, vol. 122, pp. 60-68, 1996.

  [7] K. A. Czurda and J. F. Wagner, "Cation transport and retardation processes in view of the toxic waste deposition problem in clay rocks and clay liner encapsulation," Engineering Geology, vol. 30, p. 103–113, 1991.

  [8] ف. مر, س. مدبری و گ. ف. تهرانی, مبانی زمین شیمی زیست محیطی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1390.

  [9] G. Brummer, J. Gerth and K. G. Tiller, "Reaction kinetics of the adsorption and desorption of Ni, Zn and Cd by goethite I. Adsorption and diffusion of metals," Soil Science Society of America Journal, vol. 39, pp. 35-52, 1988.

  [10] D. Zhou , . L. Zhang, . J. Zhou and S. Guo , "Cellulose/chitin beads for adsorption of heavy metals in aqueous solution," Water Research, vol. 38, pp. 2643-2650, 2004.

  [11] ک. بدو, “بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی-بهداشتی,” در سومین همایش ملی مدیریت پسماند, تهران, 1386.

  [12] E. Gartung and H. G. Ramke,"Toolkit landfill technology- Principles of bottom barrier systems," German Geotechnical Society (DGGT), Nurnberg,Germany, 2009.

  [13] G. M. Hughes, J. A. Schleicher and K. Cartwright, "Supplement to the final report on the Hydrogeology of Solid Waste Disposal sites of Northeastern Illinois," Environmental Geology, no. 80, p. 24, 1976.

  [14] م. اسدی, د. فائی رازی, ر. نبی زاده و م. وجدانی, مدیریت مواد زائد خطرناک, تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست, 1379.

  [15] N. Muhammad, "Hydraulic, diffusion, and retention characteristics of inorganic chemicals in bentonite," Ph.D.Thesis, p. 345, 2004.

  [16] ش. اوستان, شیمی خاک با نگرش زیست­محیطی, تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز, 1373.

  [17] S. Suzuki , A. Fujishima , K. Ueno , Y. Ichikawa, K. Kawamura, M. Shibata, H. Sato and K. Kitayama , "Microstructural Modeling of Compacted Sodium-Bentonite and Application of Unified Molecular Dynamics/Homogenization Analysis for Diffusion Process," Journal of the Clay Science Society of Japan, vol. 41, pp. 43-57, 2001.

  [18] T. Kozaki, K. Inada, S. Sato and H. Ohashi, "Diffusion Mechanism of Chloride Ions in Sodium Montmorillonite," Journal of Contaminant Hydrology, vol. 47, pp. 159-170, 2001.

  [19] G. N. Eby, Principles of environmental geochemistry, 2004.

  [20] R. E. Grim , Clay Mineralogy, 2nd ed., McGraw-Hill Book Company, 1968.

  [21] J. K. Mitchell, Fundamentals of Soil Behavior, New York: John Wiley and Sons, 1993.

  [22] J. K. Mitchell, Fundamentals of Soil Behavior, New York: John Wiley and Sons, 1993.

  [23] W. e. Stumm, Chemistry of the Solid-Water Interface, New York: John Wiley & Sons, 1992.

  [24] D. L. Sparks, Environmental Soil Chemistry, Delaware,USA: Academic Press, 2003.

  [25] W. Stumm and J. J. Morgan, Aquatic Chemistry, New York: John Wiley & Sons, 1981.

  [26] ب. فیروزبخت, بررسی جذب سطحی بر روی مخلوط جاذب ها, تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف, 1388.

  [27] D. E. Peck, D. L. Corwin and W. J. Farmer, "Adsorption-desorption of diuron by freshwater sediments," Journal of Environmental Quality, vol. 9, pp. 101-106, 1980.

  [28] F. J. Stevenson, Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions, New York: Wiley, 1994.

  [29] D. Gondar, R. López, S. Fiol, J. M. Antelo and F. Arce, "Cadmium, lead, and copper binding to humic acid and fulvic acid extracted from an ombrotrophic peat bog," Geoderma, vol. 135, p. 196–203, 2006.

  [30] F. J. Stevenson, Organic matter-micronutrient reaction sin soil(Micronutrients in agriculture), Soil SciencE Soc of America, Madison, (USA) , 1991.

  [31] F. J. Stevenson and A. Fitch, "Interactions of soil minerals with natural organics and microbes," in Chemistry of complexation of metal ions with soil solution organics, 1986.

  [32] J. J. Lenhart and B. D. Honeyman, "sorption to hematite in the presence of humic acid," Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 63, p. 2891–2901, 1999.

  [33] E. J. LeBoeuf and W. J. Weber, "Macromolecular characteristicsof natural organic matter. 2. Sorption and desorptionbehavior," Environmental Science and Technology, vol. 34, p. 3632–3640, 2000.

  [34] J. Buffle, Complexation Reactions in Aquatic Systems, Ellis Horwood: Chichester, 1988.

  [35] L. K. Koopal, W. H. Van Riemsdijk and D. G. Kinniburgh, "Humic matter and contaminants: general aspects and modeling metal ion binding," Pure and Applied Chemistry, vol. 73, p. 2005–2016, 2001.

  [36] J. A. Jackson, J. P. Mehl and K. K. E. Neuendorf, Glossary of Geology, American Geological Institute, 2008, p. 800.

  [37] D. Odzoba, J. C. Blyth, R. F. Engler, H. Dinel and M. Schnitzer, "Humic Substances: Structures, Models and Functions," in Leonardite and humified organic matter, Royal Society of Chemistry, 2001, p. 388.

  [38] R. W. Youngs and C. M. Frost, "Humic acids from leonardite - a soil conditioner and organic fertilizer," Industrial and Engineering Chemistry, vol. 55, p. 95–99, 1963.

  [39] S. Kalaitzidis, S. Papazisimou, A. Giannouli, A. Bouzinos and K. Christanis, "Preliminary comparative analyses of two Greek leonardites," Fuel, vol. 82, pp. 859-862, 2003.

  [40] V. bouska, Geochemistry of coal, Prague: Academia, 1981, pp. 128-141.

  [41]C. Lao, Z. Zeled´on, X. Gamisans and M. Sol´e, "Sorption of Cd(II) and Pb(II) from aqueous solutions by a low-rank coal (leonardite)," Separation and Purification Technology, vol. 45, pp. 79-85, 2005.

  [42] J. E. McLean and B. E. Bledsoe, "Behavior of Metals in Soils," Ground Water Issue, no. 29, pp. 851-856, 1992.

  [43] S. V. Mattigod, G. Sposito and A. L. Page, "Factors affecting the solubilities of trace metals in soils," Chemistry in the soil environment, no. 40, pp. 2-26, 1981.

  [44] W. L. Lindsay, Chemical equilibria in soils, New York: John Wiley and Sons, 1979.

  [45] D. J. Silviera and L. E. Sommers, "Extractability of copper, zinc, cadmium, and lead in soils incubated with sewage sludge," Journal of Environmental Quality, no. 6, pp. 47-52, 1977.

  [46] J. J. Latterell, R. H. Dowdy and W. E. Larson, "Correlation of extractable metals and metal uptake of snap beans grown on soil amended with sewage sludge," Journal Environment Quality, vol. 7, pp. 435-440, 1978.

  [47] G. Sposito, The chemistry of soils, New York: Oxford University Press, 1989.

  [48] L. L. Hendrickson and R. B. Corey, "Effect of equilibrium metal concentration on apparent selectivity coefficients of soil complexes," Soil Science Society of America, vol. 131, pp. 163-171, 1981.

  [49] R. G. Lehmann and R. D. Harter, "Assessment of copper-soil bond strength by desorption kinetics," Soil Science Society of America, vol. 48, pp. 769-772, 1984.

  [50] J. Garcia-Miragaya, R. Cardenas and A. L. Page, "Surface loading effect on Cd and Zn sorption by kaolinite and montmorillonite from low concentration solutions," Water, Air, Soil Pollut, vol. 27, pp. 181-190, 1986.

  [51] G. A. O'Connor, R. S. Bowman, M. A. Elrashidi and R. Keren, Solute retention and mobility in New Mexico soils: I. characterization of solute retention reactions, NewMexico: Bulletin - Maine Agricultural Experiment Station, 1983.

  [52] G. A. O'Connor , C. O'Connor and G. R. Cline, "Sorption of cadmium by calcareous soils: influence of solution composition," Soil Science Society of America, vol. 48, pp. 1244-1247, 1984.

  [53] E. A. Forbes , A. M. Posner and J. P. Quick, "The specific adsorption of divalent Cd, Co, Pb, and Zn on goethite," Journal of Soil Science, vol. 27, pp. 154-166, 1976.

  [54] M. M. Benjamin and J. O. Leckie, "Multiple-site adsorption of Cd, Zn, and Pb on amorphous iron oxyhydroxide," Journal of Colloid and Interface Science, vol. 79, pp. 209-221, 1981.

  [55] R. W. Puls and H. L. Bohn, "Sorption of cadmium, nickel, and zinc by kaolinite and montmorillonite suspensions," journal of soil Science, vol. 52, pp. 1289-1292, 1988.

  [56] H. A. Elliott, M. R. Liberati and C. P. Huang, "Competitive adsorption of heavy metals by soils," J. Environ. Qual, vol. 15, pp. 214-219, 1986.

  [57] R. D. Harter , "Effect soil pH on adsorption of lead, copper, zinc, and nickel," Soil Sci. Soc. Am. J. , vol. 47, pp. 47-51, 1983.

  [58] R. A. Griffin and N. F. Shimp, "Attenuation of pollutants in municipal landfill leachate by clay minerals," Environmental Protection Agency, vol. 2, no. 78, p. 157, 1978.

  [59] N. E. Korte , J. Skopp, W. H. Fuller, E. E. Niebla and B. A. Aleshii, "Trace element movement in soils: influence of soil physical and chemical properties," Soil Science Society of America, vol. 122, pp. 350-359, 1976.

  [60] M. M. Benjamin and J. O. Leckie, "Effects of complexation by Cl, SO4, and S2O3 on adsorption behavior of Cd on oxide surfaces," Environment Science Technology , vol. 16, pp. 162-170, 1982.

  [61] M. R. Overcash and D. Pal, Design of land treatment systems for industrial wastes--theory and practice, Ann Arbor Science Publishers, 1979.

  [62] S. Khan , D. Nonden and N. N. Khan, "The mobility of some heavy metals through Indian red soil," Environmental Pollution Series B, Chemical and Physical, pp. 119-125, 1982.

  [63] C. Amrhein, J. E. Strong and P. A. Mosher, "Effect of deicing salts on metal and organic matter mobility in roadside soils," Environmental Science & Technology, vol. 26, pp. 703-709, 1992.

  [64] F. M. Dunnivant, P. M. Jardine, D. L. Taylor and J. F. McCarthy, "Cotransport of cadmium and hexachlorbiphenyl by dissolved organic carbon through columns containing aquifer material," Environmental Science & Technology, vol. 26, pp. 360-368, 1992.

  [65] R. H. Neal and G. Sposito, "Effects of soluble organic matter and sewage sludge amendments on cadmium sorption by soils at low cadmium concentrations," soil science, vol. 142, pp. 164-172, 1986.

  [66] C. N. Haas and N. D. Horowitz, "Adsorption of cadmium to kaolinite in the presence of organic material," Water Air Soil Pollut, vol. 27, pp. 131-140, 1986.

  [67] M. B. McBride , "Hydrolysis and dehydration reactions of exchangeable Cu2+ on hectorite," Clays Clay Miner, vol. 30, pp. 200-206, 1982.

  [68] R. G. McLaren and D. V. Crawford, "Studies on soil copper: II. the specific adsorption of copper by soils," Soil Science, vol. 24, pp. 443-452, 1973.

  [69] J. A. Davis and J. O. Leckie, "Effect of adsorbed complexing ligands on trace metal uptake by hydrous oxides," Environmental Science & Technology , vol. 12, pp. 1309-1315, 1978.

  [70] H. Farrah and W. J. Pickering, "The adsorption of copper species by clays: II. illite and montmorillonite," Australian Journal of Chemistry, vol. 29, pp. 1649-1656, 1976.

  [71] N. Cavallaro and M. B. McBride, "Copper and cadmium adsorption characteristics of selected acid and calcareous soils," Soil Science Society of America, vol. 42, pp. 550-556, 1978.

  [72] J. Santillan-Medrano and J. J. Jurinak, " The chemistry of lead and cadmium in soils: solid phase formation," Soil Science Society of America Journal, vol. 29, pp. 851-856, 1975.

  [73] غ. ر. ثوابقی و ج. ملکوتی, “اثرات روی و کادمیوم بر غلظت عناصر و ترکیب شیمیایی دانه گندم,” مجله آب و خاک, جلد 12, شماره 9, 1369, صفحه 65-64.

  [74] M. Chorm and M. Aghaei Foroshani, "Effect of amended sewage sludge application on yield and heavy metal uptake of barley: A case study of Ahwaz sewage treatment plant," Journal of Water and Wastewater, pp. 63-57, 2007.

  [75] ب. احمدی, “بررسی نقش فلزات سنگین بر سلامتی انسان,” وزارت نیرو-شرکت آب منطقه­ای, زنجان, 1387.

  [76] C. G. Gairola, G. J. Wagner and J. N. Diana, "Tobacco: Cd and health," Journal of Smoking, vol. 3, pp. 3-6, 1992.

  [77] A. A. Moshtaghie, A. Raisi and H. A. Goodarzi, "Study of the effect cadmium toxicity on serum proteins and its relation to proteinuria in rats," Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 4, pp. 192-195, 1991.

  [78] L. Sanita di Toppi and R. Gabbrielli, "Response to cadmium in higher plants- review," Environmental and Experimental Botany, vol. 41, pp. 105-130, 1999.

  [79] I. Ramos, E. Esteban, J. J. Lucena and A. Garate, "Cadmium uptake and subcellular distribution in plants of Lactuca sp. Cd-Mn intraction," Plant Science, vol. 162, pp. 761-767, 2002.

  [80] A. Hegedus, S. Erdi and G. Horvath, "Comparative studies of H2O2 detoxifying enzymes in green and greening barley seedling under cadmium stress," Plant Science, vol. 160, pp. 1085-1093, 2001.

  [81]E. H. Larsson, F. J. Bornman and H. Asp, "Influence of UV-B radiation and Cd2+ on chlorophyll fluorescence, growth and nutrient content in Brassica napus," Experimenta Botany, vol. 49, pp. 1031-1039, 1998.

  [82] M. P. Benavides, S. M. Gallego and M. L. Tomaro, "Cadmium toxicity in plants," Journal of Plant Physiology, vol. 17, no. 1, pp. 21-34, 2005.

  [83] B. Singh and K. Myhr, "Cadmium uptake by barley as effected by Cd sources pH levels," Geoderma, vol. 84, pp. 185-194, 1998.

  [84] P. Das, S. Samantaray and G. R. Rout, "Studies of cadmium toxicity in plants-review," Environmental Pollution, vol. 98, no. 1, pp. 20-36, 1997.

  [85] M. Stoeppler, "Cadmium, in metals and their compounds in the environment," Environmental Pollution, vol. 98, no. 1, pp. 20-36, 1991.

  [86] G. Zhang, M. Fukami and H. Sekimoto, "Influence of cadmium on minral concentration and yield components in wheat genotypes differing in Cd tolerance at seedling stage," Field Crops Research, vol. 77, pp. 93-98, 2002.

  [87] L. Wang, Q. Zhou, L. Ding and Y. Sun, "Effect of cadmium toxicity on nitrogen metabolism in leaves of Solanum nigrum," Journal of Hazardous Materials, vol. 154, pp. 818-825, 2008.

  [88] J. F. Souza, H. Dolder and A. Cortelzaao, "Influence of Mn toxicity on photosynthesis in Vigna umbellate seedlings," Phptosynthetica, vol. 38, pp. 449-453, 2005.

  [89] A. Vassilev and I. Yordanov, "Reductive analysis of factors limiting growth of cadmium- treated plants –review," PlantPhysiology, vol. 23, pp. 114-133, 1997.

  [90] F. Jianpeng, S. Qinghua, W. Xiufeng and W. Min, "Silicon supplementation ameliorated the inhibition of photosynthesis and nitrate metabolism by cadmium toxicity Cucumis sativus," Science Horticulture, vol. 123, pp. 521-530, 2010.

  [91] A. Vassilev, J. Vangronsveld and I. Yordanov, "Cadmium phytoextration; present state, biological backgrounds and reaserch needs –review," Plant Physiology, vol. 28, pp. 68-95, 2002.

  [92] A. Schutzendubel and A. Polle, "Plant responses to abiotic stress: heavymetal – induced oxidative stress and protection by mycorhization," Exprimental Botany, vol. 53, pp. 1351-1365, 2002.

  [93] S. M. Galleco, M. P. Benavides and M. L. Tomaro, "Effect of heavy metal ion excess on sunflower leaves: evidence for involvement of oxidative stress," Plant Science, vol. 121, p. 151 – 159, 1996.

  [94] M. Mejare and L. Bulow, "Metal-binding proteins and peptides in bioremediation and phytoremediation of heavy metals – review," Trends in Biotechnology, vol. 19, pp. 67-72, 2001.

  [95] C. A. Grant, W. . T. Buckley, L. D. Bailey and F. Selles, "Cadmium accumulation in crops," canadian journal of plant science, vol. 78, pp. 1-17, 1997.

  [96] S. Bhagwant and M. Bhikagee, "Induction of hypochromic Macrocytic Anemia in Oreohromis hybrid (Cichlidae) exposed to 100mg/L (sub lethal dose) of Aluminum- Research Journal," Science and Technology, 2000.

  [97] S. R. Remyla, M. Ramesh, K. S. Sajwan and K. S. Kumar, "Remyla, S.R.; Ramesh, M.; Sajwan, K.S. and Kumar, K.S. 2007. Influence of zinc on cadmium induced hematological and biochemical responses in a freshwater teleost fish Catla catla Fish Physiol Biochem," Fish Physiol Biochem, vol. 34, no. 2, pp. 169-74, 2007.

  [98] R. W. Langston, Toxic effects of metals and the incidence of marine ecosystem, New York: CRC Press, 1989, pp. 128-142.

  ]99[ م. رئیسی, ا. رحیمی, "تعیین میزان سرب و کادمیوم در گوشت ماهیان صید شده از تالاب چغاخور استان چهارمحال­وبختیاری", مجله دامپزشکی ایران, جلد 4, شماره 4, 1387, صفحه 83-79.

  [100] A. W. Skillen and J. Harrison , "Serum alkaline phosphatase effect of pH and buffer on optimum substrate concentration," Clin Chem Acta, vol. 45, pp. 287-291, 1973.

  [101] م. ا. شرافت, ا. ضارب کهن, ج. قربی, ص. مظفری و م. جوان, “اثر کادمیوم بر ایجاد تحمل به اثر ضد دردی مرفین در موش صحرایی,” افق دانش؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد, جلد 14, شماره 1, 1387, صفحه 18-26.

  [102] I. A. Volchegorskii , I. B. Telesheva and V. V. Turygin , "Age-related changes in cadmium content and oxidative modification of proteins in different regions of human spinal cord," Bulletin of Experimental Biology and Medicine, vol. 137, pp. 20-44, 2004.

  [103] S. Lecoeur , C. Huynh-Delerme , A. Blais , A. Duche, D. Tome and M. Kolf-Clauw , "Implication of distinct proteins in cadmium uptake and transport by intestinal cells HT-29," Cell Biol Toxicol, vol. 18, pp. 409-23, 2002.

  [104] N. S. Alabi , P. D. Whanger and A. S. Wu , "Interactive effects of organic and inorganic selenium with cadmium and mercury on spermatozoal oxygen consumption and motility in vitro," Biology of Reproduction, vol. 83, pp. 911-919, 1985.

  [105] M. H. Bhattacharya, A. K. Wilson , M. Jonah and . S. S. Bijan, "Biochemical pathways in cadmium toxicity," in Molecular biology and toxicology of metals, London, Taylor and Francis, 2000.

  [106] T. L. Hubbs , "Cadmium, Neurotoxi, Micronutri, and Social Environ," vol. 6, pp. 97-101, 2006.

  [107] L. M. Dudley, J. E. McLean, R. C. Sims and J. J. Jurinak, "Sorption of copper and cadmium from the watersoluble fraction of an acid mine waste by two calcareous soils," Soil Sci, vol. 207, pp. 145- 214, 1988.

  [108] L. M. Dudley, J. E. McLean, T. . H. Furst and J. . J. Jurinak, "Sorption of Cd and Cu from an acid mine waste extract by two calcareous soils: column studies," Soil Sci, vol. 151, pp. 121-135, 1991.

  [109] M. G. Hickey and J. A. Kittrick, "Chemical partitioning of cadmium, copper, nickel, and zinc in soils and sediments containing high levels of heavy metals," J. Environ. Qual, vol. 13, pp. 372-376, 1984.

  [110] S. Kuo, P. E. Heilman and A. S. Baker, "Distribution and forms of copper, zinc, cadmium, iron, and manganese in soils near a copper smelter," Soil Sci, vol. 135, pp. 101-109, 1983.

  [111] A. Tessier, P. G. . C. Campbell and M. Bisson, "Trace metal speciation in the Yamaoka and St. Francois Rivers (Quebec)," Can. J. Earth Sci, vol. 17, pp. 90-105, 1980.

  [112] C. D. Shackelford, "Laboratory Diffusion Testing for Waste Disposal – A Review," Journal of Contaminant Hydrology, vol. 7, pp. 177-217, 1991.

  [113] C. D. Shackelford and D. E. Daniel, "Diffusion in Saturated Soil, II: Results for Compacted Clay," Journal of Geotechnical Engineering,ASCE, vol. 117, no. 3, pp. 485-506., 1991.

  [114] W. J. Beek, K. M. Muttzall and J. W. Van Heuven, Transport Phenomena, West Sussex, England: John Wiley and Sons, 1999.

  [115] S. C. Cheung and M. N. Gray, "Mechanisms of Ionic Diffusion in Dense Bentonite," in Proceedings of Scientific Basis for Nuclear Waste Management XII symposium, Materials Research Society, Pittsburgh, Pennsylvania, 1989.

  [116] T. E. Eriksen, M. Jansson and M. Molera, "Sorption Effects on Cation Diffusion in Compacted Bentonite," Journal of Engineering Geology, vol. 54, pp. 231-236, 1999.

  [117]G. J. Foose, "Transit-Time Design for Diffusion Through Composite Liners," Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE,, vol. 128, no. 7, pp. 590-601, 2002.

  [118] C. D. Shackelford and J. M. Lee, "The Destruction Role of Diffusion on Clay Membrane Behavior," Journal of Clays and Clay Minerals, vol. 51, no. 2, pp. 186-196, 2003.

  [119] R. M. Quigley and R. K. Rowe, "Leachate Migration Through Clay Below a Domestic Waste Lanfill, Sarnia, Ontario, Canada: Chemical Interpretation and Modeling Philosophies,” Hazardous and Industrial Solid Waste Testing and Disposal," Hazardous and Industrial Solid Waste Testing and Disposal, pp. 93-103, 1986.

  [120] W. D. Kemper, D. E. Maasland and L. K. Porter, "Mobility of Water Adjacent to Mineral Surfaces," Proceedings of Soil Science Society of America, vol. 28, no. 2, pp. 164-167, 1964.

  [121]  S. R. Olsen, W. D. Kemper and . J. C. van Schaik, "Self-Difusion Coefficients of Phosphorous in Soil Measured by Transient and Steady-State Methods," Proceedings of Soil Science Society of America, vol. 29, no. 2, pp. 154- 158, 1965.

  [122] J. I. Drever, The Geochemistry of Natural Waters, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1982.

  [123] Y. J. Du and S. Hayashi, "A study on sorption properties of Cd2+ on Ariake clay for evaluating its potential use as a landfill barrier material," Applied Clay Science, vol. 32, p. 14–24, 2006.

  [124] ح. معماریان, زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک, تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 1387.

  [125] ل. افتخاریان, ا. تی تی دژ, . ب. خاکباز, ا. سارنگ, پ. صادقیان, ر. میهن روستا, م. نواری, ع. م. اسکروچی. و. م. صدیقی منش, آزمایشگاه مکانیک خاک, تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف, 1388.

  [126] ش. طاحونی, اصول مهندسی ژئوتکنیک (مکانیک خاک), تهران: پارس آئین, 1373.

  [127] D. C. Gleason, C. H. Benson and T. B. Edil, "Hydraulic conductivity and swell of non prehydrated geosynthetic clay liners permeated with multispecies inorganic solution," Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, vol. 130, no. 12, pp. 1236-1249, 2004.

  [128] T. Katsumi and R. Fukagawa, "Factors effecting the chemical compatibility and the barrier performance of GCLs," in Proceedings of the 16th International Conference on soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japan, 2005.

  [129] Earthworks in Landfill Engineering. Environment Agency, Bristol, BS32 4UD. Part 2: Methods 9.2, 9.5, 1990.

  [130] I. Katsuhiko and J. Yanai, "Sorption and desorption properties of Cadmium and Copper on soil clays in relation to charge characteristics," Soil Science and Plant Nutrition, vol. 52, no. 1, p. 5–12, 2006.

  [131] P. Srivastava, M. Gräfe, B. Singh and M. Balasubramanian, "Cadmium and Lead desorption from kaolinite," vol. 7, pp. 205-233, 2004.

  [132] E. Helios-rybicka and J. Kyziol, "Clays and clay minerals as the natural harries for heavy metals in pollution mechanisms — illustrated by Polish rivers and soils," Österreichische Geologische Gesellschaft, vol. 83, pp. 163-176, 1991.

  [133] S. Prashant , M. Gräfe, B. Singh and M. Balasubramanian, "Cadmium and Lead desorption from kaolinite," vol. 7, pp. 205-233, 2004.

  [134]P. J. Thomas, J. C. Baker and L. W. Zelazny, "An aexpansive soil index for predicting shrink-snell potential," Soil Sience Society of American Journal, vol. 64, pp. 268-274, 2000.

  [135] ت. صیادیان و ک. بدو, “بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک پیت ارومیه,” در پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران, مشهد- ایران, 1389.

  [136] ب. دولتی و S. Sözüdoğru Ok, “تاثیر لئوناردیت (Leonardite) بر سینتیک دفعی کادمیم (Cd) در خاک­های حاصله از مواد مادری متفاوت,” در دوازدهمین گنکره علوم خاک ایران, تبریز, 1390.

   


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, پروژه درباره پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه ی دفن زباله ی ارومیه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی علوم خاک چکیده: امروزه ردیابی در مسائل آب و خاک در مقایسه با گذشته کاربردی بسیار گسترده­تر یافته است. بررسی ارتباط هیدرولیکی و ویژگی­های هیدرودینامیکی سفره­های آب زیرزمینی، ارزیابی منشاء و گسترش آلودگی از مهم­ترین کاربردهای این روش هستند. در کشور ما نیز همگام با فرآیند توسعه و با رشد فزآینده صنعت سدسازی و مطالعات منابع آب و خاک در حوضه­های ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد ...

پایان‌نامه دکتری گرایش مکانیک خاک و پی چکیده در این پژوهش از روش المان مجزا برای آنالیز انتشار موج و بررسی عوامل موثر بر سرعت موج در خاکهای دانه­ای استفاده شده است. روش المان­های مجزا به سبب امکان تهیه نمونه­های کاملاً مشابه و بررسی اثر تغییرات یک پارامتر معین بر روی رفتار نمونه­ها حائز اهمیت است. همچنین این روش درکی از تغییرات رخ داده در مقیاس میکرو از مصالح دانه­ای بدست می­دهد ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته شيمي سال 1384 -1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار در طبيعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظايف بسيار حياتي

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

ثبت سفارش