پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

word 623 KB 32730 267
1392 کارشناسی ارشد حقوق و فقه
قیمت قبل:۸۱,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته: فقه و مبانی حقوق

  چکیده

  اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند  لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است  با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.

  کلیدواژه: حق، حمایت، جرم، کیفر، مجازات.

   

  آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین و مقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

  می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[3] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود.

  Abstract

  From islam point of view, men and women have equal and balanced  rights. However the differences of physical the specifications and conditions between two genders impose them special duties and rights. Therefore islam necessitates the support of women ( because of their maternal role) and supports the women in different the men, It is essential to study whether they have  different punishment when committing crime, with this approach, they have considered the different punishment of women in different cases that mainly it is to extenuate their crimes: reluctance fornication, pandering and apostasy that these crimes and their punishments will be presented in detail in the final chapter of this  study.

   

  Key words: right, support, crime, punishment and penalty.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات و مفاهیم. 15

  1.1کلیات... 20

  1.1.1بیان مسئله تحقیق. 20

  1.1.2سؤالات تحقیق. 20

  1.1.3فرضیات تحقیق. 20

  1.1.4ضرورت و اهداف. 21

  1.1.5پیشینه تحقیق. 21

  1.1.6چارچوب نظری تحقیق. 22

  1.2مفاهیم. 22

  1.2.1حق. 22

  1.2.2مجازات. 23

  1.2.3جرم. 24

  1.2.4حمایت. 24

  1.2.5برابری 25

  1.2.6تخفیف. 25

  1.2.7حقوق کیفری اسلام. 25

  فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد. 26

  2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد. 27

  2.1.1زن ودیدگاه‌ها. 27

  2.1.1.1................. دیدگاه اول:تفریطی‌ها. 28

  2.1.1.2...... دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه. 32

  2.1.1.3 دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) 36

  2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند. 41

  2.1.3تفاوت عین عدالت است. 44

  2.2حقوق اختصاصی زن و مرد. 47

  2.2.1حقوق اختصاصی مردها. 48

  2.2.1.1................................... قوامیت. 48

  2.2.1.2......... سیری در قوانین مدنی ایران. 50

  2.2.1.3................................. حق تمکین. 51

  2.2.1.4................. حق انتخاب محل سکونت. 54

  2.2.1.5.................................. حق طلاق. 54

  2.2.1.6............. ادله انحصارطلاق به مرد. 55

  2.2.1.7.............................. تعدد زوجات. 57

  2.2.1.8....................... حقوق اختصاصی زن. 60

  2.2.1.9............................... اجرت رضاع. 60

  2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه. 61

  2.2.1.11حق حضانت. 63

  2.2.1.12حق جنسی زن. 64

  2.2.1.13حقوق اقتصادی 65

  2.2.1.14نفقه. 65

  2.2.1.15مهریه. 67

  2.2.1.16حق حبس. 69

  2.2.1.17حق مضاجعه. 70

  2.2.2نتیجه حقوق خاص زن. 70

  2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها 71

  2.3.1قضاوت. 71

  2.3.1.1.............................. دلایل نقلی 72

  2.3.1.1.1 قرآن................. 72

  2.3.1.1.2 روایات............. 73

  2.3.1.1.3 اجماع............ 74

  2.3.1.2.............................. دلایل عقلی 74

  2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت  75

  2.3.1.2.2 نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت. 75

  2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان  76

  2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او  76

  2.3.1.4.1 ارزیابی اصل عدم. 77

  2.3.2نتیجه. 78

  2.3.3مرجعیت. 78

  2.3.3.1............................... مذاق شارع. 79

  2.3.3.2................................... روایات. 79

  2.3.3.3........................... اولویت قطعیه. 80

  2.3.3.3.1 بررسی و نقد ادله مذکور. 80

  2.4حاکمیت... 82

  2.4.1.1.............................. بررسی ادله. 82

  2.5نتیجه فصل. 84

  فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان. 86

  3.1حمایت‌های اجتماعی.. 87

  3.1.1ادای شهادت زن ومرد. 89

  3.1.1.1.......................... در امور جزائی 89

  3.1.1.2............................... امور مدنی 90

  3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت. 92

  3.1.3جایگاه شهادت. 97

  3.1.4نتیجه. 99

  3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن. 101

  3.1.5.1. علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن. 102

  3.1.5.2................... امام جماعت بودن زن. 103

  3.1.5.3................ قضای نماز پدر و مادر. 104

  3.1.6جهاد. 104

  3.1.6.1 سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان  106

  3.1.7قضاوت. 106

  3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی 109

  3.2حمایت‌های اقتصادی.. 110

  3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام. 110

  3.2.1.1........................................ ارث. 115

  3.2.1.2...................................... نفقه. 117

  3.2.1.2.1 حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده. 119

  3.2.1.2.2 بررسی فلسفه حکم نفقه. 122

  3.2.1.3........................ مهریه در اسلام. 122

  3.3حمایت‌های اخلاقی.. 129

  3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر  133

  3.3.1.1...................................... آیات. 133

  3.3.1.2................................... روایات. 135

  3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی 138

  3.3.2.1...................................... آیات. 138

  3.3.2.2................................... روایات. 140

  3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری 144

  3.3.3.1...................................... آیات. 144

  3.3.3.2................................... روایات. 144

  3.3.4حمایت‌های قانون از زنان. 147

  3.3.4.1......................... حمایت‌های جزایی. 148

  3.4نتیجه. 148

  فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن. 150

  4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا 151

  4.1.1زنای بکر و بکره. 153

  4.1.1.1.............................. نقل روایات. 154

  4.1.1.2.................... علت تبعید نشدن زن. 156

  4.1.1.2.1 بیان نظرات فقها. 156

  4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات. 158

  4.1.2زنای مجنون و صغیر. 158

  4.1.3زنای اکراهی 165

  4.1.3.1.................... تحقق اکراه در مرد. 165

  4.1.3.1.1 نظرات مخالفین: 165

  4.1.3.1.2 نظرات موافقین. 166

  4.1.3.1.3 بررسی روایات. 167

  4.2قیادت... 168

  4.2.1تعریف قیادت. 169

  4.2.2مجازات قیادت. 169

  4.2.2.1....................... بیان نظرات فقها. 170

  4.2.2.2........ حد قوادی زن از دیدگاه فقها. 171

  4.2.2.3..................... دلایل عدم مجازات. 172

  4.2.2.4............................ فلسفه قیادت. 173

  4.2.2.5............................. نتیجه قیادت. 174

  4.3محاربه. 174

  4.3.1مجازات محارب. 175

  4.3.1.1............................ مستندات حکم. 176

  4.3.1.1.1 تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات. 176

  4.3.1.2........... جرم زن محارب از نظر فقها. 176

  4.3.1.2.1 نظرات فقها‌ی اهل سنت. 178

  4.4ارتداد. 179

  4.4.1اقسام مرتد. 180

  4.4.2مجازات ارتداد. 181

  4.4.2.1...................... مجازات‌های مرتده. 183

  4.4.2.1.1 حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه  183

  4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد. 184

  4.4.3.1.1 اهل سنت و ادله آن‌ها. 185

  4.4.4نتیجه. 188

  4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان. 189

  4.5.1تازیانه. 189

  4.5.2نظرات فقها. 189

  4.5.2.1................... نظرات فقهای امامیه. 190

  4.5.2.2.......................... نظرات اهل سنت. 191

  4.6موارد پراکنده. 191

  4.6.1حد زن باردار. 192

  4.6.2مریض و مستحاضه. 194

  4.6.2.1..................................... نتیجه. 196

  نتیجه نهایی.. 197

  منابع.....................................................................................................................................................................200


   

   

  منبع:

   

  قرآن کریم . الهی قمشه ای، مهدی

  ارجمند، دانش جعفر،‌ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، چاپ اول، انتشارات اعظم بناب، 1378.

  الهیان، مجتبی، نگرش فقهی و حقوقی پیرامون احکام حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه، چاپ دوم، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ‌قم، 1372.

  امین زاده، محمد رضا،کتاب جایگاه اخص و ممتاز زن، بی جا، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1372.

  انصاریان، حسین، نظام خانواده در اسلام، چاپ سوم، قم، انتشارات ام ابیها،  1375.

  آیت اللهی، زهرا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، چاپ دوم، بی جا، انتشارات نشر معارف، 1388.

  باقری، احمد، تبیین کیفری اسلام در جریان جنسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1389.

  باقری فرد، سعیده، پاسخ به شبهات و مسائل زنان، چاپ اول، بی جا ، دفتر نشر معارف، بی تا.

  باهنر، محمد جواد، حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات قیام، بی تا.

  البراشی، محمدعطیه، جایگاه زن در اسلام،‌ترجمه بهجت افراز، چاپ اول، بیجا،  انتشارات امید آزادگان، 1378.

  بروجردی، حسین، جامع احادیث شیعه، تهران، فرهنگ سبز، 1386.

  بروجردی، سید حسن، قضا و شهادت، حدود تعزیرات، جلد سی ام، تهران، فرهنگ سبز، 1387.

  بستان نجفی، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهاد‌های اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور، 1388.

  ، نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسم، جلد سوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1387.

  بهرامی‌خوشکار، محمد، شهادت و قضاوت زن در مکاتب فقهی، چاپ اول،تهران،  انتشارات سرای قلم،  1381.

  جامع مدرسین حوزه علمیه قم، المیزان، قم، دفتر نشر اسلامی، 1373.

  جمعی از پژوهشگران، حقوق و شخصیت زن«2»، چاپ اول، بی جا، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382.

  جمعی از دانشمندان و‌اندیشمندان مسلمان، حقوق و مسئولیت‌های زن در نظام اسلام،چاپ اول،بی جا، انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، 1385.

  جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، چاپ دوم،بی جا، انتشارات مرکز نشر فرهنگی رجاء،1371.

  جهانگیری، محسن، بررسی تمایز‌های فقهی زن و مرد،چاپ اول، قم، موسسه بوستان کتاب مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم، 1385.

  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388.

  حجازی قدیسه، بررسی جرائم زن در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات حقوقی قدسی،  1357.

  حسین اصفهانی عمادالدین، زنان پیغمبر، بی جا، انتشارات نشر محمد، بی تا.

  حق شناس، سید جعفر، حقوق زن و خانواده، بی جا، انتشارات چاپ و نشر بین الملل، بی تا.

  حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، بی جا، انتشارات نغمه نو‌اندیش، بی تا.

  خاتمی، ‌سید جواد، خاتمی‌، سید سمیه، امتیازات واختصاصات زنان، چاپ اول، سبزوار،  انتشارات دانشگاه‌تربیت معلم سبزوار چاپار، 1388.

  دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، جایگاه زن در قانون، تهران، انتشارات دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، تهران، 1373.

  دوست محمدی،‌هادی، شخصیت زن از دیدگاه قرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1381.

  دهقان، احمد، پرسش‌ها و پاسخ‌های روز، چاپ اول، تهران، انتشارات لاهیجی، 1380.

  زیبائی نژاد، محمد رضا، سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، جلد اول، قم،  انتشارات دارالثقلین،  1379.

  ساوجی، مریم، حقوق زن در اسلام وخانواده، تهران، چاپ اول، انتشارات مجد، 1371،

  شایان مهر، علیرضا، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران،  انتشارات کیهان، 1380.

  صالحی، صلاح الدین، زن در نظام هستی، چاپ اول، بی جا، انتشارات مولف، 1373.

  طباطبایی، محمد حسین، قم، دفتر نشر و تنظیم آثار علامه طباطبایی، 1384.

  عرب نیا، محمد صادق، بررسی مسائل حدود از کتاب مرحوم شیخ طوسی،تهران،  انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1373.

  عظیم زاده، اردبیلی فائزه، خسروی، لیلا، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب، جلد1و2و4، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1388.

  علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر(نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان وسند پکن)، چاپ اول، تهران، انتشارات روابط عمومی‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1382.

  عمید، حسن، فرهنگ لغت عمید، جلد اول، چاپ بیستم، تهران، انتشارات امیرکبیر1379.

  غفاری، محمد علی، آیات النساء، چاپ اول، بی جا، انتشارات برهان، 1364.

  فروحی، محمود رضا، بررسی تطبیقی ارتداد از نظر فقه شیعه و مذاهب اربعه، چاپ اول،  زنجان، انتشارات نیکان کتاب، 1381.

  فهیمی، ‌فاطمه، حقوق مالی زن مقایسه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، چاپ دوم، قم، انتشارات دانشگاه قم، 1385.

  قربان نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، جلد اول، چاپ اول، بی جا، انتشارات روز نو، 1384.

  کاظم زاده، علی، تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مبانی و مصادیق)، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، 1386.

  کدیور، جمیله، زن، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1375.

  کریمی، ‌حمید، حقوق زن، چاپ اول، بی جا، انتشارات کانون‌اندیشه جوان، 1383.

  کمالی دزفولی، سید علی، قرآن و مقام زن، چاپ دوم، بی جا، انتشارات‌هاد، 1373.

  کوهی، محمد رضا، آسیب شناسی شخصیت و محبوبیت زن، چاپ دوم،بی جا، انتشارات اتقان، 1384.

  محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام،‌ترجمه حدود دیات وتعزیرات، قصاص، از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مالک الافهام شهید ثانی، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1374.

  محمودی، عباسعلی، زن در اسلام، ،تهران، انتشارات نهضت زنان مسلمان، شهریور1360.

  مردانی، خیرا...، حقوق زن از نظر تاریخ ملت و اسلام، چاپ اول،بی جا،  انتشارات چاپ گوته، 1400 ه.ق.

  مرکز امور مشارکت زنان، زن و حقوق انسانی، چاپ اول، تهران،  انتشارات برگ زیتون، 1380.

  مصطفوی(خمینی)، فریده، جعفری فاطمه، زن از منظر اسلام، چاپ اول، قم بوستان کتاب، 1382.

  مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات صدرا، بی تا.

  معین، محمد، فرهنگ اصطلاحات معین، جلد 1و2و3،تهران، انتشارات امیرکبیر، 1345.

  منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران، دیدار، 1391.

  موسوی قروی، سید محمد جواد، فقه استدلالی در مسائل خلافی،تهران، انتشارات اقبال، 1377.

  مومنی عابدینی، حقوق جزای اختصاصی اسلام، چاپ اول،تهران،  انتشارات خط سوم، 1382.

  مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری(مجموعه مقالات)، چاپ نخست،تهران، انتشارات سلسبیل و سپهر نوین، 1384.

  مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی و مبانی فقهی و موازین بین المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1379.

  مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن، چاپ نخست، تهران، شرکت انتشارات علمی‌و فرهنگی، 1382.

  مهوری، محمد حسین، منابع فقه شیعه، تهران، فرهنگ سبز، 1386.

  ناظمی، غلامرضا، برابری زن و مرد در اسلام و غرب، چاپ دوم، تهران، انتشارات ضریح آفتاب، 1389.

  نوبهار، رحیم، اهداف مجازات‌ها در جرائم جنسی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.

  نورانی، مصطفی، قوانین ازدواج، جلد سوم،قم، مکتب اهل بیت،  1399.

  نوری،‌ یحیی، حدود و حقوق زن در اسلام،بی جا،  انتشارات شمس، بی تا.

  -------، زن و مرد در ابواب مختلف فقه اسلامی، تهران، موسسه مطبوعاتی فراهانی، 1343.

  وظیفه، علیرضا، جنسیت و بزهکاری، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب آوا،  1390.

  ولایتی، فاطمه، موارد تخفیف مجازات زن در حقوق کیفری ایران، چاپ اول،تهران،  انتشارات بینه، 1388.

  ولیدی، محمد صالح، حقوق و جزای اختصاصی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی‌و حقوق و تکالیف خانوادگی، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1383.

  ب) عربی

  ابن بابویه، محمد ابن علی، المقنع، قم، موسسه امام الهادی، 1415 ق.م، 1373 شمسی.

  ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام المسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، چاپ دوم، قم،  انتشارات استقلال ، 1370.

  الجبعی العاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد نهم، چاپ اول، تهران،  انتشارات المکبه العلمیه الاسلامیه، 1410.

  الجزیری، عبدالرحمان، الفقه عللی المذاهب الربعه، بیروت دارالکتاب علمیه، بی تا.

  الحرالعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه، چاپ اول، جلد بیست و هشتم، قم، انتشارات موسسه لأحیاء التراث، 1412 ه.ق.

  الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، انتشارات بنیاد فرهنگ اسلامی، 1403ه.ق.

  ----------، تهذیب الاحکام، جلد 2، بیروت،دالتعارف المطبوعات، 1401 ق.م.

  العکبری البغدادی، ابی عبدا... محمد بن النعمان (الشیخ المفید)، المقنعه، چاپ دوم، قم، انتشارات موسسه النشر الاسلامی، 1410 ه.ق.

  المرغینانی، برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر، الهدایه ، چاپ دوم، انتشارات المکتبه البشری، پاکستان، 2008 م.

  حسن بن‌یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، الجزء التاسع، الفرائض والحدود، جلد دهم، چاپ دوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم (بوستان کتاب)،1381.

  روحانی، محمد صادق، الفقه الصادق، جلد 25، قم، اتشارات دارلکتاب، بی تا.

  سرخسی، شمس الدین،  المبسوط، جلد نهم و دهم، دارالمعرضه بیروت، 1406ق.م.

  طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام و بالدلایل، جلد دهم، چاپ اول، انتشارات الهادی، بیروت، 1992م 1412 ه.ق.

  عوده، عبدالقادر، التشریح الجنایی الاسلامی، جلد 2، بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا.

  مکی العاملی، ابی عبدا... شمس الدین محمدبن جمال الدین (شهید اول)، لمعه دمشقیه، جلد دوم، چاپ سوم، قم، انتشارات دارللفکر،  1374.

  موسوی خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، جلد چهارم، چاپ سیزدهم،قم،  انتشارات دفتر انتشارات اسلامی‌حوزه قم، 1375.

  نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد چهل و‌یکم، چاپ هفتم، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

  ج) مقالات و پایان‌نامه‌ها

  اسماعیلی، محسن، پایان نامه ارتداد و احکام آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی،

  ایروانی، شهین، پایان‌نامه جایگاه‌تربیتی زن در اسلام، دانشگاه‌تربیت مدرس، کارشناسی ارشد مدرسی رشته تعلیم و‌تربیت اسلامی، راهنما: دکتر احمد احمدی، مشاور: دکتر علی قائمی، 1370.

  پورمحمدی، فاطمه، بررسی فمنیسم در ایران، 1387.

  جعفر پور، جمشید، بررسی موارد برخورداری زن از تخفیف در جزای اسلامی‌و مبانی فقهی، پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی، 1369.

  سیف عارف، علی میرزا، پایان نامه بررسی مسئله ارتداد از نظر اسلام، 1376.

  فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کتاب زنان(فمنیسم)، سال هشتم، شماره 31، 1385.

  کیهانی، محمدرضا،‌ترجمه و تحقیق پیرامون بخش حدود و تعزیرات، پایان نامه ارشد، 1373و1374.

  گل محمدی ، محمد رضا، ترجمه و شرح کتاب الحدود محمد فیض کاشانی، تهران مرکز، 1378.

  موسی طلب، سید‌هاجر، پایان نامه فتوی و حکم زن در اسلام، راهنما: احمد بهشتی، مشاور: آیت ا... محمد‌هادی معرفت، مجتمع عالی‌تربیتی و قضائی قم (تربیت مدرس، حوزه علمیه قم).


موضوع پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, نمونه پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, جستجوی پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, فایل Word پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, دانلود پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, فایل PDF پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, تحقیق در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, مقاله در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, پروژه در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, پروژه درباره پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد سال1382 پايان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسي چکيده : بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غر

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلي ، مطالبي به منظور ايجاد يک چارچوب ذهني مطلوب از موضوع ، در قالب هاي زير بيان گردد : الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع ب )  اهميت موضوع و چرائي انتخاب آ

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش زنان و خانواده چکیده مقدمه شناختِ خانواده، درگیر شدن به امور مربوط به خانواده و بررسی ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اینکه به‌عنوانِ اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، ولی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. به‌طوری‌که شناختِ اهمیت، تأثیرها و کارکردهای آن، بسیار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای رشته دندان پزشکی چکیده: مقدمه و هدف: یکی از مهم­ترین تنش­های شغلی که ممکن است دندانپزشکان در حرفه خود با آن مواجه شوند شکایت بیمار است. هدف از این مطالعه ارائه تصویری از قصورهای دندانپزشکی در شهر مشهد می باشد. مواد و روش کار: پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام­پزشکی مشهد از دندانپزشکان در سالهای 90-80 که مقصر­بودن یا نبودن دندانپزشک در آن مشخص ...

چکيده: يک رفتار همواره در حوزه يک نوع خاص کنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معامله فضولي و غصب به حقوق کيفري نيز کشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات کيفر در قا

پايان­ نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي سال 1386 چکيده قرارهاي تأمين کيفري از جمله قرارهاي اعدادي هستند که در مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي مقام قضا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید . روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار چکیده: این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد. روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در ...

پيشگفتار اهميّت تربيت بدني و ورزش که لازمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزي مي‌باشد بر هيچ کس پوشيده نيست، به گونه‌اي که حتّي با غرور ملّي نيز پيوند خورده است، اما بايد دانست که ورزش جداي

ثبت سفارش