پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن

مشخص نشده 620 KB 26416 118
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی برق
قیمت: ۱۵,۳۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پايان نامه تحصيلي دوره كارشناسي مهندسي برق (قدرت)

  سال 86

   

  چكيده :

  فصل اول: در اين فصل به بررسي مقدماتي در مورد هارمونيك ها و كيفيت برق داشته و همچنين تعريفي از هارمونيك ارائه شده مي نمايد. در مورد بعضي از استانداردهاي هارمونيكي نظير THD و DIN نيز بحث مي نمايد.

  فصل دوم: در مورد منابعي كه هارمونيك ها را توليد مي نمايند بحث مي نمايند كه هارمونيك ها مي توانند از مصرف كننده هاي فشار ضعيف مانند كامپيوترها و لوازم خانگي باشند تا كوره هاي الكتريكي و مبدل هاي AC/DC بزرگ

  فصل سوم: در مورد اثرات هارمونيك ها بر روي عملكرد تغييرات و دستگاهها مي‌باشد و همچنين در مورد آثار مضر آنها بر روي خازنها، دامپرهاي روشنايي، موتورها، ترانسها، رله ها و ... بحث مي‌شود.

  همچنين بحثي نيز در مورد توان هارمونيكي نيز خواهد داشت.

  فصل چهارم: فصل نهائي اين پروژه راه كارهاي ممكن جهت حذف هارمونيك ها را ارائه مي نمايد كه مي توان از روشهاي چند پالسه، فيلترهاي فعال و غير فعال و روش تزريق جريان نام برد.

   

  مقدمه :

  با پيشرفت تكنولوژي و استفاده روز افزون از تجهيزات با تكنولوژي بالا مانند كامپيوترها و كنترل كننده هاي برنامه پذير منطقي ( PLC) كه وابستگي بيشتري به انرژي الكتريكي و كيفيت آن دارند، ديگر تنها استفاده از انرژي الكتريكي مورد پذيرش نبوده، بلكه كيفيت و خصوصيات برق تحويلي نيز مهم است. از سوي ديگر گسترش روز افزون استفاده از تجهيزاتي مانند كنترل كننده هاي سرعت، محركه هاي تغيير دهنده فركانس و خازن هايي كه براي اصلاح توان راكتيو به كار مي روند، همگي موجب كاش كيفيت برق و ايجاد مشكلات متعدد براي تجهيزات الكترونيكي مي شود. لذا با در نظر گرفتن افزايش حساسيت تجهيزات و استفاده روز افزون از تجهيزاتي كه موجب كاهش كيفيت برق مي شوند، مبحث كيفيت برق روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد.

  شبكه قدرت ايده ال شبكه اي است كه در آن انرژي الكتريكي به صورت ولتاژ و جريان سينوسي در فركانس ثابت و در سطوح ولتاژ مشخص از سوي نيروگاه ها به مراكز مصرف منتقل مي شوند. اما در عمل وجود و تجهيزات با مشخصه غير خطي و بخصوص ادوات الكترونيك قدرت در بخش هاي مختلف توليد، انتقال و مصرف انرژي الكتريكي، موجب پيدايش اعوجاجات هارمونيكي در شكل موج سينوسي جريان ولتاژ در شبكه قدرت مي شود. اين موضوع اهميت آشنايي و مطالعه هارمونيك ها در شبكه قدرت را به عنوان يك شاخه جديد در مهندسي قدرت مطرح مي نمايد.

  لذا در اين پروژه سعي بر آن داشتم كه از چگونگي توليد هارمونيك ها و اثرات آنها تا راه هاي كاهش هارمونيك ها مباحثي هر چند اندك بيان شود. اميد بر آن است كه حق مطلب ادا گرديده باشد.

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  شناخت و بررسي


  مقدماتي هارمونيك ها

  (1-1) كليات

  يكي از مسائل و مشكلات كيفيت برق در سيستم هاي توزيع و انتقال، مسئله هارمونيك ها مي باشد كه توجه زيادي را به خود جلب نموده است به طوري كه مطالب بسياري را در اين خصوص مي توان در كتب و مقالات گوناگون جستجو نمود.

  اعوجاجات هارمونيكي باعث ايجاد مشكلات خاصي در شبكه هاي قدرت مي شوند. از جلمه اين مشكلات مي توان به عدم عملكرد مناسب تجهيزات و نيز كاهش عمر و پايان آمدن راندمان دستگاه ها اشاره نمود.

  در چنين حالتي مطالعه هارمونيك ها و ارائه يكسري قوائد و مقررات اجتناب ناپذير خواهد بود. محدد نمودن اعوجاج  هارمونيكي هم از نظر شركتهاي برق و هم از نظر مشتركين لازم مي باشد. شركتهاي برق بايد محدوديتهايي را ارائه نمايد تا از آسيب ديدگي تجهيزات مشتركين، اعم از مشتركين خانگي و صنعتي جلوگيري شود. از طرف ديگر با توجه به اينكه ايجاد يك موج كاملاً سينوسي از طرف شركتهاي برق  نمي تواند تضمين شود، لذا مشتركين بايد اعوجاج ها توليد شده توسط تجهيزات خود را محدود نمايند.

  مشتركين برق در صورت وجود هارمونيك ها مشكلات زيادتري از شركت هاي برق را تحمل مي كنند. مشتركين صنعتي كه از محرك هاي موتور با قابليت تنظيم سرعت، كوره‌هاي قوس الكتريكي، كوره هاي القايي و نظاير آن استفاده مي كنند، نسبت به مسائل ناشي از اعوجاج  هارمونيكي ضربه پذير از بقيه مشتركين ميباشند.

  شركتهاي برق فرض مي كنند كه موج ولتاژ سينوسي توليد شده در مراكز توليد انرژي الكتريكي، بدون هارمونيك است. در اغلب اعوجاج ولتاژ در سيستم هاي انتقال كمتر از يك درصد است. به هر حال هر چه به سمت مشتركين نزديك تر شويم، ميزان اعوجاج هارمونيكي بيشتر خواهد شد از سوي ديگر در بعضي بارها، موج جريان، كاملاً از حالت سينوسي خارج شده و داراي اعوجاج زيادي مي گردد.

  با وجود اينكه در برخي مواقع اعوجاج در سيستم به صورت تصادفي است ليكن اغلب اعوجاج ها به صورت پريروديك هستند بدين معني كه سيكل هاي متوالي تقريباً شبيه به هم بوده و ممكن است به آرامي تغيير كنند.

  اين مفهوم در اصل همان واژه هارمونيك را توصيف مي كند. وقتي كه استفاده از مبدل هاي الكترونيك قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گرديد، توجه بسياري از مهندسين در مورد توانايي پذيرش اعوجاج هارمونيكي توسط شبكه هاي قدرت را برانگيخت. پيش بيني هاي مأيوس كننده اي از سرنوشت سيستمهاي قدرت در صورت اجازه استفاده از اين تجهيزات انجام گرفت.

  در حالي كه بعضي از اين نگراني ها احتمالاً بيش از آنچه اهميت داشت مورد توجه قرار گرفت، ليكن بررسي مفهوم كيفيت برق مديون اين افراد به دليل پيگيري آنها روي اين مسأله جديد مي باشد. بررسي مسائل هارمونيك ها منجر به تحقيقاتي گرديد كه نتايج آن نقطه نظرات بسياري را در خصوص كيفيت برق ايجاد نمود. به نظر برخي از محققين، اعوجاج هارمونيكي هنوز هم مهمترين مسأله كيفيت برق مي باشد. مسائل هارمونيكي با بسياري از قوانين معمولي طراحي سيستم هاي قدرت و عملكرد آن تحت فركانس اصلي، مغاير است.

   بنابراين در اين خصوص با پديده هاي ناآشنايي روبه رو مي شويم كه نياز به ابزارهاي پيچيده و تجهيزات پيشرفته براي حل مشكلات و تحليل آنها دارد. در اينجا بايد تمايزي بين مسأله هارمونيك ها و حالتهاي گذرا قائل شد. در واقع به جاي بسياري از اعوجاج‌ها كه گذرا هستند هارمونيك ها مورد مؤاخذه قرار مي گيرند.

  اندازه گيري هر پديده ممكن است شكل موج اعوجاجي به فركانس هاي بسيار بالا را نشان دهد. گر چه اعوجاج ها گذرا نيز شامل مؤلفه هاي فركانس بالا مي باشد، اما حالت هاي گذرا و هارمونيك ها پديده هاي متمايزي بوده و به صورت متفاوتي بررسي و تحليل مي گردند.

  حالتهاي گذرا، داراي فركانس هاي بالايي مي باشند و تنها لحظه اي پس از يك تغيير ناگهاني در سيستم قدرت به وجود مي آيند. اين فركانسها لزوماً فركانس هارمونيكي نيستند و به عنوان مثال مي توانند فركانس طبيعي سيستم در لحظه كليد زني باشند كه ارتباطي با فركانس مؤلفه  اصلي سيستم ندارد. طبق تعريف، هارمونيك ها در حالت ماندگار اتفاق مي افتند و مضرب صحيحي از فركانس مؤلفه اصلي مي باشند.

  موجهاي اعوجاج يافته كه داراي هارمونيك هستند، به طور پيوسته وجود داشته و يا حداقل براي چندين ثانيه باقي مي مانند. گذرا ها معمولاً در طي چندين سيكل از بين مي روند. حالت گذرا در ارتباط با يك تغيير در سيستم مانند كليد زني خازن ها رخ مي‌دهد، در حالي كه هارمونيك‌ها همراه با عملكرد پيوسته بار به وجود مي آيند. حالتي كه اين تمايز را از بين مي برد برق دار كردن ترانسفورماتور است. اين پديده گذرا به شمار مي آيد ولي موج اعوجاجي قابل ملاحظه اي را به مدت چند ثانيه توليد مي كند. مي تواند موجب ايجاد تشديد در سيستم شود. اعوجاج هارمونيكي يك پديده جديد در سيستم هاي قدرت به شمار نمي‌رود. نگراني ناشي از اعوجاج در بسياري از ادوار در شبكه هاي جريان متناوب وجود داشته و دنبال شده است. جستجوي منابع و مطالب تكنيكي دهه‌هاي قبل نشان مي دهد كه مقالات مختلفي در رابطه با اين موضوع انتشار يافته است. اولين منابع هارمونيكي شناخته شده، ترانسفورماتور ها بودند و اولين مشكل در سيستم‌هاي تلفن به وجود آمد. استفاده گروهي و به تعداد زياد از لامپهاي قوس الكتريك نيز به دليل مؤلفه هاي هارمونيكي، خود توجهات بسياري را برانگيخت ولي اهميت هيچكدام از موارد فوق به اندازه اهميت مسأله مبدل هاي الكترونيك قدرت در سالهاي اخير نبوده است. اعوجاج هاي هارمونيكي توليد شده در شبكه هاي قدرت منشأ داخلي دارند. براي مثال ژنراتورها، ترانسفورماتورها و تجهيزات تريستوري كنترل شده مانند پست هاي تبديل كه در سيستم هاي HVDC استفاده مي‌شوند مي‌توانند باعث ايجاد اعوجاج هاي هارمونيكي گردند. خوشبختانه در طي اين سالها پژوهشگران متوجه شده‌اند كه اگر سيستم انتقال به نحو مناسبي طراحي گردد. به نحوي كه بتواند مقدار توان مورد نياز بارها را به راحتي تأمين نمايد، احتمال ايجاد مشكل ناشي از هارمونيكها براي سيستم قدرت بسيار كم خواهد بود گر چه اين هارمونيك ها مي توانند موجب مسائلي در سيستمهاي مخابراتي شوند. اغلب در سيستم هاي قدرت، مشكلات زماني بروز مي كنند كه خازن هاي موجود در شبكه باعث ايجاد تشديد در يك فركانس هارمونيكي گردند. در اين شرايط اغتشاشات و اعوجاج ها، بسيار بيش از مقادير معمول خواهد بود. امكان ايجاد اي مشكلات در مورد مراكز كوچك مصرف نيز وجود دارد ولي شرايط بدتر در سيستم هاي صنعتي به دليل درجه بالايي از تشديد رخ مي دهد.

  (1-2) اعوجاج هارمونيكي

  اعوجاج هارمونيكي در شبكه  هاي قدرت ناشي از عناصر غير خطي است. عنصر غير خطي عنصري است كه جريان آن متناسب با ولتاژ اعمالي نمي باشد. افزايش چند درصدي ولتاژ ممكن است باعث شود كه جريان دو برابر شده و نيز شكل موج جريان فرم ديگري به خود بگيرد. اين حالت، مورد ساده اي از توليد اعوجاج در سيستم قدرت مي باشد.

  همانطور كه مشاهده مي شود هر شكل موج اعوجاجي پريوديك را مي توان به صورت جمع موجه اي سينوسي بيان نمود. يعني هنگامي كه شكل موج از يك سيكل به سيكل ديگر تغيير نكند، اين موج را مي توان به صورت جمع امواج سينوسي خالص كه در آن فركانس هر موج، ضريب صحيحي از فركانس اصلي موج اعوجاجي است را نمايش داد.

  اين موجهاي سينوسي كه فركانس آنها ضريب صحيحي از فركانس اصلي مي‌باشند را هارمونيك هاي مؤلفه اصلي مي نامند. جمع اين سينوسي ها به سري فوريه مربوط است، زيرا اين مفهوم رياضي اولين بار توسط فوريه رياضيدان فرانسوي مورد توجه قرار گرفت.

  مزيت اصلي استفاده از سري فوريه در نمايش شكل موجهاي هارمونيكي، سادگي به دست آوردن پاسخ سيستم به يك ورودي سينوسي است. همچنين در اين حالت تكنيكهاي معمولي حل شبكه در حالت ماندگار نيز قابل استفاده خواهد بود. در اين روش، سيستم براي هر هارمونيك جداگانه بررسي شده و سپس خروجي ها در هر فركانس تركيب مي گردند با پاسخ لازم يعني شكل موج خروجي به دست آيد.

  وقتي كه دو نيم سيكل مثبت و منفي يك موج شبيه يكديگر باشند، سري فوريه فقط شامل هارمونيك هاي فرد است. اين مطالب مطالعه روي هارمونيك ها را ساده تر مي سازد، زيرا اغلب وسايل  هارمونيك زا در برابر هر دو نيم سيكل مثبت و منفي رفتار يكساني را از خود نشان مي دهند. در حقيقت وجود هارمونيك هاي زوج اغلب نشان دهنده اشكالي در سيستم است. اين اشكال مي تواند ناشي از بار و يا ترانسديوسر (كه براي اندازه گيري استفاده مي شود) باشد. استثنائاتي در اين مورد

  مانند يكسو كننده هاي نيم موج و كوره هاي قوس الكتريك كه در آن بروز قوس به صورت اتفاقي مي باشد نيز وجود دارد.

  معمولاً، دامنه هارمونيك هاي مرتبه بالا( بالاتر از 50 ام) در سيستم هاي قدرت ناچيز مي باشند. البته اين هارمونيك ها مي توانند سبب اختلال در عملكرد وسايل الكتريكي قدرت پايين شوند، ليكن معمولاً آسيبي به سيستم هاي قدرت وارد نمي آورند.

  اگر سيستم قدرت را به عناصر سري و موازي ( همچنانكه در عمل هستند) تقسيم كنيم، بخش عمده اي از عناصر غير خطي در سيستم قدرت جزء عناصر موازي محسوب مي شوند (بارها). امپدانس هاي سري در سيستم قدرت ( امپدانس اتصال كوتاه بين منبع و بار) معمولاً خطي مي باشند. شاخه موازي ( امپدانس مغناطيس كننده ) در معادل ترانسفورماتور، منبع توليد هارمونيك مي باشد. اين جمله به اين معنا نيست كه تمام مشتركين كه اعوجاج هارمونيكي بر آنها اعمال مي شود. خود منبع توليد هارمونيك هستند بلكه بايد گفت كه اعوجاج هارمونيكي بعضي از مشتركين و يا از تركيبي از آنها معمولاً مي توانند عامل توليد هارمونيك باشد.

  (1-3) اعوجاج ولتاژ و جريان

  كلمه هارمونيك غالب بدون هيچگونه كلمه توصيفي ديگر و به تنهايي استفاده مي شود. براي مثال، بسيار شنيده مي شود كه يك محركه موتور با قابليت تنظيم سرعت يا يك كوره القايي به دليل وجود هارمونيك ها نمي توانند به شكل مناسبي كار كنند. چرا اين مسأله پديد آمده است؟ جواب مي تواند يكي از موارد زير باشد:

  هارمونيك ولتاژ آنقدر زياد است كه سيستم كنترل زاويه آتش به خوبي عمل نمي كند.

  هارمونيك جريان زيادتر از ظرفيت بعضي از تجهيزات در شبكه تغذيه ( مانند ترانسفورماتور و موتور) است كه بايد در زير قدرت نامي خود كار كنند.

   هارمونيك ولتاژ زياد است زيرا هارمونيك جرياني ناشي از آن وسيله زياد مي باشد.

  همچنانكه اين موارد نشان مي دهد دلايل و اثرات جداگانه اي براي ولتاژ و جريان و همچنين روي بعضي روابط بين اين دو وجود دارد. بنابراين، واژه ها هارمونيك به تنهايي مبهم بوده و نمي توان به كمك آن به صورت دقيق يك مسئله را توصيف كرد.

  بارهاي غير خطي، منبع توليد هارمونيك هاي جريان هستند و باعث تزريق اين هارمونيك ها به شبكه قدرت مي شوند. براي بيشتر مطالعات، كافي است كه بارهاي توليد كننده هارمونيك در سيستم را به صورت منبع جريان مدل سازي نمود. البته استثنائاتي در اين زمينه وجود دارد كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. اعوجاج ولتاژ در اثر عبور جريان اعوجاجي از امپدانس سري و خطي سيستم انتقال مي گردد.

  گرچه در اين جا فرض شده است كه منبع فقط شامل ولتاژ با فركانس اصلي است، ليكن جريان هاي هارمونيكي عبور كننده از امپدانس سيستم باعث ايجاد افت ولتاژ براي هر هارمونيك خواهد شد. و در نتيجه باعث ايجاد ولتاژ هارمونيكي در دو سربار مي گردد. مقدار اعوجاج ولتاژ بستگي به امپدانس جريان دارد. با فرض اين كه اعوجاج شينه در حد قابل قبولي باقي بماند ( مثلاً كمتر از 5 درصد)، مقدار جريان هارمونيكي توليد شده توسط بار تقريباً براي هر سطح باري ثابت است.

  در حالي كه هارمونيك هاي جريان ايجاد شده توسط بار در نهايت باعث اعوجاج ولتاژ مي گردند. ليكن بايد اشاره نمود كه بار هيچگونه كنترلي روي اعوجاج ولتاژ ندارد. يك بار يكسان در دو محل مختلف يك سيستم قدرت دو مقدار متفاوت اعوجاج ولتاژ ايجاد مي كند. درك اين حقيقت پايه اي براي تقسيم مسئوليت ها در كنترل هارمونيك ها خواهد بود. مقدار هارمونيك جريان تزريق شده به سيستم مي بايستي در نقطه اتصال مشترك به شبكه كنترل گردد.

  با فرض اين كه  هارمونيك جريان تزريقي در حد مجاز است، اعوجاج ولتاژ را مي توان با كنترل بر روي امپدانس سيستم در حد مجاز قرار داد.

   

  ---

  منابع و مؤاخذ :

  كيفيت توان، تأليف و ترجمه: دكتر سيد حسين حسينيان، دكتر عارف درودي

  2- بررسي هارمونيكي سيستم قدرت، تأليف: جوز آريلاگا، بروس س. اسميت، نويل ر. رواتسن، آلن ر. وود، ترجمه:  دكتر محمد علي شركت معصوم ( دانشيار دانشكده برق دانشگاه علم و صنعتي ايران)

  3- هارمونيك ها در شبكه قدرت، تأليف: دكتر سيد حسين ( حسام الدين) صادقي- استاد مهندسي برق، مهندس آرتين در ميناسيانس- كارشناس ارشد مهندسي برق، دكتر شهرام منتصر كوهساري دانشيار مهندسي برق

  4- هجدهمين كنفرانس بين المللي برق

 • فهرست

   

  عنوان

  صفحه

  چكيده............................................................................................................................ 1

  مقدمه............................................................................................................................. 2

  فصل اول: شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها................................................................................ 3

   (1-1) كليات.................................................................................................................... 4

  (1-2) اعوجاج هارمونيكي........................................................................................................ 8

  (1-3) اعوجاج ولتاژ و جريان.................................................................................................... 10

  (1-4) مقادير مؤثر و اعوجاج ها هارمونيكي كل................................................................................. 12

  (1-5) هارمونيك هاي مرتبه سه................................................................................................... 14

  فصل دوم : منابع توليد هارمونيكها................................................................................................ 17

  (2-1) مقدمه..................................................................................................................... 18

  (2-2) منابع تغذيه تك فاز....................................................................................................... 18

  (2-3) مبدل هاي قدرت سه فاز................................................................................................. 21

  ( 2-3-1 ) مبدل هاي AC/DC................................................................................................ 21

  (2-4) محرك هاي DC............................................................................................................ 23

  (2-5) محركه هاي AC............................................................................................................ 24

  (2-6) تجهيزات قوس زننده........................................................................................................ 26

  (2-6-1) كوره هاي الكتريكي.................................................................................................... 28

  (2-7) جبران كننده هاي استاتيكي توان راكتيو................................................................................... 31

  (2-8) ترانسفورمرهاي قدرت...................................................................................................... 33

  (2-8-1) اشباع ناشي از افزايش ولتاژ............................................................................................ 34

   (2-10) لامپهاي تخليه اي....................................................................................................... 35

  (2-11) ساير منابع............................................................................................................... 36

  فصل سوم: آثار هارمونيكها....................................................................................................... 37

  (3-1) مقدمه..................................................................................................................... 38

  (3-2 ) خازنها.................................................................................................................... 39

  (3-2-1) اثرات مستقيم.......................................................................................................... 39

  (3-2-2) اثرات غيرمستقيم....................................................................................................... 40

  (3-3) لامپ هاي روشنايي و المان‌هاي حرارتي................................................................................... 44

   (3-4) موتورهاي آسنكرون...................................................................................................... 45

  (3-5) ماشنيهاي سنكرون........................................................................................................ 48

  (3-6) ترانسفورماتورها............................................................................................................. 49

  (3-6-1) افزايش تلفات گردابي در هاديها........................................................................................ 49

  (3-6-2) افزايش تلفات هيسترزيس............................................................................................... 50

  (3-6-3) افزايش تلفات گردابي در هسته......................................................................................... 51

  (3-6-4) كاهش توان نامي ترانسفورماتور......................................................................................... 52

  (3-7) عملكرد رله ها............................................................................................................. 53

  ( 3-8) وسايل اندازه گيري الكتريكي............................................................................................. 56

  (3-8-1) توان حقيقي........................................................................................................... 57

  (3-8-2) توان راكتيو............................................................................................................. 58

  (3-8-3) توان ظاهري............................................................................................................ 60

  (3-9) كليدهاي فشار قوي....................................................................................................... 63

  (3-10) عايق ها................................................................................................................. 65

  (3-11) فيوزها.................................................................................................................... 65

  (3-12) سيستمهاي مخابراتي...................................................................................................... 65

  (3-13) تاثيرات ديگر هارمونيكها................................................................................................ 66

  فصل چهارم: روشهاي حذف هارمونيكها......................................................................................... 67

  (4-1) مقدمه..................................................................................................................... 68

  (4-2) روشهاي چند پالسه....................................................................................................... 69

  (4-2-1) چگونگي حذف هارمونيكها.......................................................................................... 73

  (4-2-2) ترانسفورمرهاي دو سيم پيچه........................................................................................... 76

  (4-2-3) ترانسفورمرهاي تك سيم پيچه.......................................................................................... 79

  (4-3) فيلترهاي غير فعال......................................................................................................... 79

  (4-3-1) انواع فيلترهاي غير فعال................................................................................................ 80

  (4-3-2) پارامترهاي غير فعال.................................................................................................... 81

  (4-3-3) طراحي فيلترهاي تك تنظيمه........................................................................................... 84

  (4-3-4) طراحي فيلترهاي دو تنظيمه............................................................................................ 86

  (4-3-5) طراحي فيلترهاي بالا گذر.............................................................................................. 87

  (4-3-6) طراحي بهينه فيلترهاي غير فعال........................................................................................ 89

  (4-3-7) ملاحظات لازم در طراحي و نصب فيلترهاي غير فعال................................................................ 89

  ( 4-4) فيلترهاي غير فعال........................................................................................................ 94

  ( 4-4-1) فيلترهاي فعال موازي.................................................................................................. 96

  ( 4-4-2) فيلترهاي فعال هايبريد................................................................................................. 98

  ( 4-5) ساير روشها.............................................................................................................. 103

  (4-5-1) روش ميكروپروسسوري تزريق جريان.................................................................................... 103

  ( 4-5-2) استفاده از ماشين سنكرون با مدار تحريك رزونانس................................................................... 106

  منابع و مؤاخذ..................................................................................................................... 111


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, پروژه درباره پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن

پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق- تجدید ساختار چکیده متولیان سیستم­های توزیع، به­عنوان آخرین زنجیره از زنجیره برق رسانی به مشترکین، در تصمیم گیری های بلند مدت خود با مشکلاتی روبرو هستند. توجه به بازارهای الکتریکی و نرخ­های متأثر از عملکرد بازیگران بازار­های برق، شرکت­های توزیع را که مسئول و مالک سیستم­های توزیع هستند، در تصمیم گیری­های کلان به چالش می اندازد. از طرفی، تولیدات ...

چکيده هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت کنترل دماي ديجيتالي تابلوهاي برق با استفاده از ميکروکنترولر AT M32 مي باشند. دستگاهي که طراحي و ساخته شده علاوه بر قسمت اتوماتيک داراي بخش است که مي توان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: مدیریت دولتی گرایش: تحول چکیده این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط شهرصنعتی کاوه در سال 1393 صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر ...

پایان نامه جهت دریافت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو 1-1) مقدمه رقابت­های جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتری بر کیفیت بالا، افزایش تنوع محصولات و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی بر سازمان­ها شده است که سابق بر این وجود نداشته است. در نتیجه سازمان­ها بیش از این نمی­توانند به تنهایی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه­ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط­های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهره­بردار سیستم برنامه­ی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویه­ای در یک محیط ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد چکیده: پیش بینی بار کوتاه مدت، به صورت پیش بینی بار یک ساعت تا چند روز آینده تاثیر به سزایی بر امر بهره برداری سیستم های قدرت دارد. زیرا بسیاری از تدابیر مدیریت انرژی از قبیل تنظیم برنامه مقرون به صرفه جهت استفاده از نیروگاه های موجود، برنامه ریزی خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه ها، ورود و خروج واحدها، توسعه خطوط انتقال و ترانس شبکه فوق توزیع و همچنین ...

چکيده مقاله گردآوري شده در مورد بررسي امواج الکترومغناطيسي در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تأثيرات آن: شامل قسمتهاي متنوع امواج و ميدانهاي الکترومغناطيسي، اندازه‌گيري ثابتهاي خط انتقال با استف

پايان نامه مقطع کارشناسي  رشته برق- قدرت سال 1385 مقدمه استفاده از قطارها و اتوبوسهاي برقي به سبب مزاياي مختلفي از جمله صرفه‌جويي در منابع انرژي، آلوده نکردن محيط زيست و کاهش با

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي نساجي سال 1387 مقدمه انسان از ابتداي خلقت تا کنون، تنوع پوشش خود را از برگ درخت تا منسوجات هوشمند امروزي، اختيار نموده است. در گذر زمان با فهم و

ثبت سفارش