پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره)

مشخص نشده 988 KB 29249 111
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۴,۴۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای  اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

  رشته: مدیریت آموزشی

  سال تحصیلی 1393-1394

  چکیده:

  به تازگی مفهومی جدید در مبانی نظری مدیریت مطرح شده است که از آن به بلوغ سازمانی یاد می‌کنند. بلوغ سازمانی بسان خط‌کشی است که اقدامات و فرآیند‌های سازمانی را سنجیده و در سطوح مختلف دسته‌بندی می‌کند. مدل‌‌های مختلفی برای نمایش بلوغ سازمان‌ها ارائه شده‌اند. در حالی که در سازمان­های نابالغ دستیابی به نتایج حاصل تلاش­های قهرمانه افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم و بیش به طور خودانگیخته یا خودجوش آن ها را به وجود آورده اند، بلوغ سازمانی به اندازه‌ای که یک سازمان صراحتا و بدون تناقض،  اقدامات و فرآیندهای مستند شده، مدیریت شده، اندازه‌گیری شده و کنترل شده را در سطوح مختلفی طبقه‌بندی کرده و پیوسته بهبود می‌دهد، اشاره دارد. در این تحقیق به بررسی مدل های مختلف بلوغ سازمانی و شناسایی مدل مناسب جهت پیاده سازی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق ۱۱۰ نفر از پرسنل اداره مزبور می باشند. پرسش نامه تحقیق در بین 83 نفر از کارشناسان و مدیران اداره به عنوان نمونه آماری، توزیع و با روش های آماری تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن داده های تحقیق تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مدل های بلوغ سازمانی نگرش نظام مند، منابع انسانی، مسئولیت های اجتماعی، رضایت ذی نفعان، قابلیت های رهبری و مدیریت، بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی و مدیریت دانش در نهایت مدل بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی  بهترین مدل برای پیاده سازی و بکارگیری در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی است.

  واژه های کلیدی: بلوغ سازمانی، مدل بلوغ سازمانی نگرش نظام مند، مدل بلوغ منابع انسانی، مدل بلوغ مسئولیت های اجتماعی، مدل بلوغ رضایت ذی نفعان، مدل بلوغ قابلیت های رهبری و مدیریت، مدل بلوغ بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی، مدل بلوغ مدیریت دانش

                        

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  مقدمه:

  مدیران وصاحبان شرکت ها، در بسیاری مواقع، به خصوص درمقاطع حساس از عمر شرکت نیاز یا علاقه دارند که بدانند شرکتشان از یک دیدگاه خاص (مثلاً توجه به استراتژی، یا نوآوری، یا توجه به منابع انسانی یا سیاست های بازاریابی یا…) در چه سطحی است. برای پاسخ به این نیاز، سازمان‌های مرجع، مشاوران مدیریت و دانشگاه ها، هر یک به نوعی و براساس دیدگاهی، مبادرت به توسعه مدل هایی تحت عنوان مدل های بلوغ سازمان ها نموده انداگر جستجویی تحت عنوان بلوغ سازمانی انجام دهید، به دنیایی اطلاعات در این خصوص دست خواهید یافت.

  مدل های بلوغ این امکان را به سازمان میدهند، تا خود را، فرایندها و ابزارها و روش‌هایش را با بهترین شیوه ها و فرایندها، مقایسه کند و ببیند در کجا ایستاده است؟ براساس اطلاعات و نشانه هایی ساده، سازمان درمی یابد که درچه سطحی ازبلوغ درحوزه مورد نظرش قرار دارد.

  اینکه سازمان بالغ خوب و یا بد است و یا اینکه چه سازمانی باید بالغ باشد، سوالی اساسی است؛ چرا که اگر شرایط محیطی، قوانین، نحوه و باور مدیریت و مواردی از این دست با شرایط سازمان هماهنگ نباشد، قطعا یا موسسه به زوال می گراید و یا به شکلی خنثی، راکد و بی اثر به فعالیت خود ادامه می دهد که بیشتر بروز شرایط نوع دوم را می توان انتظار داشت.

  اگر سازمان بالغ موفق نیست یا سودآوری آن کم است، به عواملی برمی گردد که مهمترین آن جهت دادن به این‌گونه موسسات بدون توجه به ماهیت آنهاست. بر عکس، به لحاظ روشن بودن ماموریت سازمانها و بنگاهها و نیز همراستا بودن چشم‌انداز و استراتژی آنها با ماموریت ترسیم شده، قطعا سازمان بالغ مناسب‌ترین بستر و جایگاه برای رسیدن به هدف مشروع و معقول است.کار در سازمان بلوغ یافته البته مفرح ولی مشکل است، باید آن را شناخت و متناسب با ابعاد سازمان، چگونگی اداره و هدایت آن را تعیین و ترسیم کرد.

  موفقیت یک سازمان، میزان دستیابی به اهداف از پیش طرح ریزی شده و بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است. دامنه بحث بلوغ در سطوح مختلفی از جمله اقتصاد کلان، صنعت و سازمان گسترده است.پارادایم بلوغ سازمان امروزه تا حد بسیار زیادی جایگزین موفقیت در ادبیات مدیریت سازمان ها مشاهده شده است. در واقع به نظر می رسد که موفقیت و پیشرفت یک سازمان بدون بلوغ یک موفقیت و پیشرفت موقتی خواهد بود. لذا یک سازمان بالغ سازمانی است که می تواند پیشرفت کند و این پیشرفت خود را تداوم بخشد. اما تا کنون مدل های مختلفی به منظور پیاده سازی، سنجش و ارزیابی سطح بلوغ سازمانی ارائه شده است که هر کدام از این مدل های چندگانه از یک دیدگاه خاص به بررسی مقوله بلوغ در سازمان پرداخته اند. در این میان یک سوال اساسی این است که کدام مدل بهتر می تواند در یک سازمان پیاده سازی شود؟ در این راستا هدف عمده پژوهش حاضر شناخت بهترین مدل بلوغ سازمانی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی است. در ادامه و در این فصل به بیان کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. این فصل بنیانی است جهت فصول بعدی پژوهش.

   

  1-1-     بیان مسأله

  اندیشمندان حوزه توسعه سازمان، توانسته­اند از طریق بررسی و تحلیل وضعیت سازمان ها، ابزارها و نظام های مختلفی را ارائه نمایند تا مدیران بتوانند با به کارگیری آن­ها معضلات و مشکلات سازمان خود را شناسایی و رفع نمایند. یکی از این ابزارها الگوی چرخه حیات نامیده می باشد. در الگوی چرخه حیات، دانشمندان سعی نموده­اند، برای سازمان همانند یک موجود زنده یک دوره حیات با مراحل مختلف در نظر بگیرند( آدیزس[1]، 1989).

  سازمان این مراحل را بر اساس ترتیب زمانی طی می کند و هر یک از این مراحل نیز ویژگی و خصوصیات مخصوص به خود را دارد. به این معنی که حیات و هویت سازمان با مرحله­ای به نام آغاز شروع می شود و سپس با گذشت زمان، سازمان با گذر از مراحل متعددی مانند: بلوغ، رشد، تکامل و مرگ عمر خود را سپری می کند(کوین و کمتون[2]،1983).

  در این میان برای این که سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را ارتقا دهد، نیاز است روی بلوغ در سطح فردی، فرایندی و سازمانی برنامه ریزی کرده و استراتژی های مناسبی اتخاذ نماید.موفقیت یک سازمان، میزان دستیابی به اهداف از پیش طرح ریزی شده و بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است. دامنه بحث بلوغ در سطوح مختلفی از جمله اقتصاد کلان، صنعت و سازمان گسترده است.

  پارادایم بلوغ سازمان امروزه تا حد بسیار زیادی جایگزین موفقیت در ادبیات مدیریت سازمان ها مشاهده شده است. اگر ادبیات موفق شدن سازمان به دنبال دو مفهوم هدف گذاری و عملکرد است و میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده را می سنجد، مفهوم بلوغ سازمانی سعی در یافتن پاسخ برای پرسش های زیر دارد:

  - منطق و سازوکارهای هدف گذاری در سازمان چگونه است و تا چه حد از راهبردها و اهداف کلان سازمان اقتباس یافته است؟

  - روند عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف طرح ریزی شده در طول زمان چگونه است؟ آیا این موفقیت در طول زمان ادامه دارد یا مقطعی است؟

   - دلیل حصول نتایج موفقیت آمیز و عملکردهای مثبت سازمان چیست؟ آیا موفقیت ها به دلیل اتخاذ راهبردها و رویکردهای مناسب سازمان است یا تصادفی، مقطعی و تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند؟

  - آیا نتایج موفقیت آمیز سازمان در برابر عملکرد سایر سازمان های رقیب و غیر رقیب قابل تقدیر است؟

  - آیا نتایج به بخش خاصی از سازمان اشاره دارند یا دامنه نتایج در کل گستره سازمان قابل ارائه است؟

  هدف عمده این پژوهش حاضر بررسی استراتژی­ های بلوغ سازمانی و تدوین استراتژی بلوغ مناسب در سازمان مورد مطالعه با توجه به ویژگی های سازمان است. به نظر می رسد اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی(ره) در حال حاضر استراتژی مشخصی در زمینه بلوغ سازمانی ندارد. این مسئله لزوم بررسی انواع مدل های بلوغ سازمانی و ارائه مدل مناسب جهت بلوغ در اداره مزبور را نشان می دهد.

   

  1-2-     اهمیت و ضرورت تحقیق

  امروزه آموزش و پرورش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

   نظر‌به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت­های جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می‌دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیادی خود می‌گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می‌دهند.

  امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفتهای صنعتی، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است. به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است (علاقه‌مند، 1381).

  استقبال روز‌افزون جوامع گوناگون از آموزش و پرورش سبب شده که دولت­های مرکزی یا ایالتی یا محلی، سعی کنند با اتخاذ سیاست­های به خردانه، به آرمان مردم جامعه خویش که برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی است در قالب مصوبات قانونی پاسخ دهند و به این آرزوی ملی تحقق بخشند. لذا هر گونه پژوهش در زمینه بهسازی و ارتقا سطح عملکرد این سازمان ضرورتی انکارناپذیر دارد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش می کند در این مسیر گام بردارد. پژوهش می کوشد بهترین مدل به منظور پیاده سازی بلوغ سازمانی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی را شناسایی و به مدیران سازمان مزبور معرفی کند. مدل های چندی در این زمینه وجود دارد. بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتیجه تداوم رضایت ذی‌نفعان سازمان در طول زمان است. اما با توجه به خصوصیات منحصر به فرد هر سازمان بایستی مشخص کرد که چگونه می توانیم به بهترین شکل سطح بلوغ سازمان را به دست آوریم. برای مثال یک سازمان دولتی ممکن است وقتی به سطح بلوغ رسیده باشد که بر مسئولیت های اجتماعی خودش آگاه بوده و به درستی در جهت پاسخ به این مسئولیت ها گام بردارد. در حالی که یک شرکت تولیدی خصوصی وقتی بالغ است که مشتریان راضی داشته باشد و یک سازمان فناوری محور با پیاده سازی درست سیستم مدریت دانش به بلوغ برسد. در این جا ضرورت دارد که اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی مدل مناسبی به فراخور ویژگی هایش جهت سنجش بلوغ به کار گیرد.

   

  Abstract

  Recently a new concept has been proposed on theoretical grounds management that refer to organizational maturity. Organizational maturity as a ruler that measures and processes to quantify and categorize the various levels. Various models have been proposed to represent the organizational maturity.

  Organizational maturity to the extent that a clear and consistent organization, procedures and processes are documented, managed, measured and controlled at different levels, and consistently improves the classification refers. This paper reviews different models of organizational maturity and identify the best model for implementation in Bandar Imam Khomeini Education Bureau has been paid. The population of the study, 110 personnel are in this office. Questionnaire survey among 83 experts and managers to manage the distribution and the results showed that the organizational maturity model approach is systematic, human resources, social responsibility, satisfaction dioxide stakeholders, leadership ability and management, improve learning and ultimately improved model of value creation and knowledge management, learning, and value creation and applying the best model for the implementation of the education Department's Bandar Imam Khomeini

  منابع فارسی

  آذر، عادل .1392. آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران : انتشارات سمت .

  استونر جیمزفری من ادوارد (1375). مدیریت. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  استیمن رابینز.1943. تئوری سازمان.ترجمه  مهدی الوانی و حسن دانائی فرد، چاپ 35، تهران: انتشارات صفار.

  اصولی، سید حسین. 1384. بررسی مدلهای ممیزی پروژه و ارائه مدلی جامع برای ممیزی پروژه‌های پتروشیمی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه ، تهران.

  الوانی، مهدی .1391. مدیریت عمومی . تهران: نشر نی.

  آلادپوش،حمید. 1382. مفاهیم وکلیات دانش مدیریت پروژه. انستیتو مدیریت پروژه. مرکز فرهنگی. چاپ سوم. تهران: انتشاراتی حامی.

  امیدوار، مجید.1383. خلاصه­ای از برنامه­ریزی استراتژیک و مدل برایسون.

  انسوف، ایگور اچ. و مک دانل، ادوارد جی. (1381). استقرار مدیریت راهبردی. ترجمه‌ی عبدالله زندیه. تهران: سمت.

  ایزدی یزدان آبادی، احمد. 1385. بررسی رابطه بین ویژگی­های ساختار سازمانی و سطح بلوغ کارکنان صف و ستاد دانشگاه تربیت معلم و ارائه الگوی ساختاری مناسب، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  بخشی ج، نایبی م، محمدی الیاسی ق .1385. تعیین سطح بلوغ قابلیت­های منابع انسانی شرکت­های سازنده قطعات خودرو براساس الگوی P- CMM ، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت تهران.

  برایسون، جان. ام. 1372، برنامه‌ریزی راهبردی رای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. ترجمه‌‌ی عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  بیانی، احمد (1374). نگرش و روش در پژوهش .چاپ اول. تهران: دنیای پژوهش.

  جوادی ، سید رضا .1390. مبانی سازمان مدیریت. تهران: انتشارات نگاه دانش.

  حاتم، پور فرزانه. 1389. شناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازمانی براساس مدل بالندگی توانمندی کارکنان در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های دولتی شهر اصفهان،ماهنامه تدبیر و مدیریت.

  حافظ‌نیا، محمدرضا .1383. مقدمه‌‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی .چاپ دهم، تهران: سمت.

  حنفی زاده، پیام؛ اعرابی، سیدمحمد؛علی، هاشمی.1384. برنامه­ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه­ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی، فصلنامه مدرس علوم انسانی.

  داوری، دردانه؛ شانه‌ساز، محمدحسن .1380. مدیریت راهبردی: از تئوری تا عمل. تهران: نشر آتنا.

  دیوید، فرد آر .1380. مدیریت راهبردی. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  رازینی، صالح؛ مقدس تفرشی، سید مسعود؛ بطحایی و سیدمحمدتقی. 1390. تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر سناریو برای برنامه ریزی بلند مدت تولید برق در ایران. نشریه انرژی ایران، دوره 14، شماره ۱.

  رضائیان، علی .1384. ایجاد و استقرار مدل چشم‌انداز سازمانی در پرتو چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران. کمال مدیریت، شماره‌های 8 و 9.

  رنجبران، س ؛ صبحیه، م ح. 1383. مدل بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران.

  سازمان جهانی بهداشت .1365. برنامه­ریزی کلی برای توسعه بهداشت کشور. ترجمه بیژن صدری زاده، تهران: گلکاری.

  سلطانی ،ایرج.1390. تاثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه.ماهنامه تدبیر.

  طبیبی، سید جمال الدین ؛ ملکی، محمدرضا .1382. برنامه­ریزی راهبردی، تهران: ترمه.

  علی‌احمدی، علیرضا؛ فتح‌الله، مهدی و تاج‌الدین، ایرج .1382. نگرش جامع بر مدیریت راهبردی. تهران: تولید دانش.

  غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا.1384. تفکر استراتژیک.انتشارات فرا.

  فراهانی، مجید ؛ منتظری، ایمان. 1380. مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه.چاپاول. تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریا.

  قلی‌پور، آرین .1384. جامعه‌شناسی چشم‌اندازگرا، فرهنگ گذشته‌نگر و ساختار آینده‌نگر، کمال مدیریت، شماره‌های 8 و 9.

  کاپلان، رابرت اس؛ و دیوید، پی‌نورتون .1383. سازمان راهبرد محور، ترجمه‌ی پرویز بختیاری. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

  گودرزی، غلامرضا .1389. افق جهانی، مدل مدیریت راهبردی موعودگرا. تهران: دانشگاه امام صادق و عالی دفاع ملی.

  معاونت طرح و برنامه سازمان بسیج .1382. فرهگ واژه ها و اصطلاحات اداری و مدیریتی. تهران: مدیریت نظام­ها و روش­ها.

  معینی، علیرضا. 1384. آشنایی با استانداردهای جهانی مدیریت پروژه و معرفیPRINCE II  . دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. تهران.

  میتنزبرگ، آلستراند، لمپل.1384. جنگل استراتژی . ترجمه احمدپور داریانی محمود. انتشارات پردیس 57.

  واحدی، علی.1386. بسته آموزشی دوره مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه. تهران: مؤسسه مدیریت پروژه آریانا.

  منابع غیر فارسی

  Baricelli p., Lucas., Messina E., Mitra G.1996. A model for strategic planning under uncertainty: Sociadad Estadistica e Investingacian Operative.

  Beck p.w.1982.Corporate planning for an uncertain future: Long Range planning Vol,15.

  Belt J.E., Bashor E.2000. Mnaged care strategic planning: the reality of uncertainty: Healthcare Financial Management.

  Chadwick, P.1996. Strategic Management of Educational Development: QualityAssurance in Education, Vol. 4 No. 1, pp:5-21.

  Chang CL. 2009. A modified VIKOR method for multiple criteria analysis. Environmental Monitoring and Assessment. DOI: 10.1007/s10661-009-1117-0.

  Chang: 2010. 193–202.

  Curtis B, Hefley WE, Miller S.2003. Experiences Applying the People Capability Maturity Model [Online]. Available from: URL: http: www.crosstalkonline.org/storage/issue archives.

  Curtis,  B.,  Hefley,  W.,  &  Miler,  S. 1995.  Overview  of  the  People Capability  Maturity  Model.  Pittsburgh,  Pennsylvania:  Carnegie  Mellon University.

  Curtis, B., Hefley, W., & Miler,  S.  2001.  People Capability Maturity Model  PCMM  Version  2.0.  Pittsburgh,  Pennsylvania:  Carnegie  Mellon University.

  Curtis, B., Hefley, W., & Miler,  S.  2009.  People Capability Maturity Model PCMM Version 2.0. Pittsburgh, Pennsylvania: Carnegie Mellon University.

  Dess, Gregory ; Lumpkin, G.T. ; Eisner, Alan.2005. Strtegic Management:Creating Competetive Advantagesm, McGraw-Hill-irwin, 2nd Edition.

  Epstin J.H. Scenario planning an introduction"; The  Futurist, Vol. 32, 1998

  Fahey L.2000. Scenarios learning: Management Review, vol. March.

  Foster M.J., Kitchening J.1989. measuring the effectiveness of strategic planning: Occational paper, vol 10.

  Garud R., Ahlstrom D.1997.Technology assessment: a socio-cognitive Perspective. journal of engineering and technology management, No 4, pp 25-48.

  Hagen, R.2002. Globalisation, University Transformation and EconomicRegeneration, The International. Journal of Public Sector Management, Vol. 15No. 3, pp:204-218.

  Huang JJ, Tzeng GH and Liu HH.2009. A revised VIKOR model for multiple criteria decision making - The Perspective of Regret Theory, Y. Shi et al. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

  IPTS.2001.Strategic Policy Intelligence: Current Trends, the State of play and Perspectives.

  IPTS.2002.RTD Evaluation Toolbax.

  Ivan Klince.2004. Strategic Thinking in the Information Age and Art of Scenarion Designing: The First prague Workshop On Futures Studies Methodology CESES, Charles University: Pargue September 16-18.

  John S. Ratcliffe.2006.Challenges for corporate foresight: towards strategic prospective through scenario thinking. foresight, Vol. 8 Iss: 1, pp.39-54.

  Kerzner, H. 2001.Strategic Planning for Project Management using a Project Management Maturity Model. 1st Edition, United State of America.

  Kerzner, H. 2005.Using Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project Management. 2nd Edition, United State of America.

  Kim, D. Y, Grant, G.2010.E-government maturity model using the capability maturity model integration. Journal of Systems and Information Technology, Vol. 12, No.3,pp.17-29.

  Malhotra S, Ramesh P, Tejpal A.2007. Automation For PCMM implementation [Online]. Available from: URL: http: www.qaiindia.com/conferences/presented/sidharth_csc.

  McNulty C.1997.Scenario development for corporate planning.Futures, Vol 9, 1977.

  Mercer D.1995.  Scenarios made easy. Long Range Planning Vol.28.

  Opricovic S and Tzeng GH. 2004. Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research. 156, 445˚ 455.

  Opricovic S and Tzeng GH. 2007. Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research. 178, 514˚ 529.

  Paulk,  M.,  Curtis,  B.,  Chrissis,  M.,  &  Weber,  C.  1996.  Capability Maturity Model for software version 1.1.  Pittsburgh, Pennsylvania:  Carnegi Mellon University.

  Project Management Institute.2003. Organizational Project Management Maturity Model OPM3, 1st Edition.

  Project Management Institute.2004. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd Edition.

  Quinn, R.E, Cameron, K.1983. Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence. Management Science, vol. 29, No.2,pp.50-58.

  Rahamain, Fariborz; Castka, p. & Sharp, J.M. 2005 .Towards Understandingthe Impeders of Strategy Implementation in Higher Education , Journal ofAssurance Education, Vol. 13 No. 2, pp:132-147.

  Rigsby J.A. & G, Greco. 2003. Mastering Strategy: Insight from World’sGreatest Leaders and Thinkers, McGraw-Hill-Irwin.

  Sayadi MK, Heydari M and Shahanaghi K.2009. Extension of VIKOR method for decision making problem with interval numbers. Applied Mathematical Modeling. 33, 2257˚ 2262.

  Schoemaker P.J.H.1995.Scenario planning: a tool for strategic thinking, sloan Management Review, Vol. 36 1995.

  Simpson D.G.1992.Key lessons for adopting scenario planning in diversified companies, planning Review, Vol. 20.

  Sven Hirsch, Paul Burggraf, Cornelia Daheim. 2013.Scenario planning with integrated quantification – managing uncertainty in corporate strategy building", foresight, Vol. 15 Iss: 5, pp.363 – 374.

  Tucker K.1999. Scenario planning; Association Management, Vol. 51.

  Tzeng GH and Opricovic S. 2002. A comparative analysis of the DEA-CCR model and the VIKOR method. Yugoslav Journal of Operations Research, 18, 187˚ 203.

  Tzeng GH, Teng MH, Chen JJ and Opricovic S. 2002. Multicriteria selection for a restaurant location in Taipei. International Journal of Hospitality Management. 21, 2, 171˚ 187.

  Tzeng GH, Tsaur SH, Laiw YD and Opricovic S. 2002. Multicriteria analysis of environmental quality in Taipei: Public preferences and improvement strategies. Journal of Environmental Management. 65, 2, 109˚ 120.

  UNIDO, UNIDU technology foresight manual, volume 1, 2005.

  Vahdani B, Hadipour H, Salehi Sadaghiani J and Amiri M. 2009. Extension of VIKOR method based on interval-valued fuzzy sets. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

  Van – Der- Heijden K.1996. Scenario: the art of strategic conversation; New York, NY: John Willey & Sons.

  Vecciato, Riccardo. 2012. Enviremental uncertainty, foresight and strategic decisionmaking:An integrated study, Technological Forecasting & Social Change, volume 79, pages 436-447.

  W. Bodwell, T.J. Chermack, Organizational ambidexterity: integrating deliberate and emergent strategy with scenario planning, Technol. Forecast. Soc.

  Wack p.1985. Uncharted waters ahead"; Harvard Business Review, Vol September/October.

  Wright A.D.2000. Scenario planning a continuos improvement approach to strategy; Total Quality Management, vol. 11.

  Yang YPO, Shieh HM and Tzeng GH. 2009. A VIKOR Technique with Applications Based on DEMATEL and ANP, Y. Shi et al. (Eds.): MCDM 2009, CCIS 35, pp. 780˚ 788, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

   

 • چکیده: 1

  فصل اول : کلیات پژوهش

  مقدمه: 3

  1-1-بیان مسأله. 4

  1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1- 3 -اهداف تحقیق.. 6

  1-4-سوالات تحقیق.. 6

  1-5-قلمرو تحقیق.. 8

  1-6-تعریف واژگان و اصطلاحات... 8

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1 -ماهیت برنامه ریزی استراتژیک... 11

  2-2 - لزوم برقراری برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها 14

  2-3 - الگوهای رایج برنامه ریزی استراتژیک... 16

  2-3-1-الگوی برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن.. 16

  ۲-3-۲ -الگوی برایسون. 18

  ۲-3-۳ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی بهداشت... 20

  ۲-3-۴ -الگوی گوداشتاین و همکاران. 21

  ۲-3-۵ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک دانکن و همکاران. 24

  ۲-3-۶ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک وایتمن.. 26

  ۲-3-۷ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک پیگلز و روجر. 27

  ۲-4 -تفکر استراتژیک... 29

  ۲-5-تحول رویکردهای راهبرد. 29

  ۲-6 -تفکر استراتژیک و ابعاد آن. 33

  ۲-7 -الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی.. 38

  ۲-8 -کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی.. 40

  ۲-9- رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس.... 40

  ۲-۱0 - بلوغ سازمانی.. 41

  ۲-۱1 -مفهوم بلوغ. 42

  ۲-۱2 -دیدگاه چرخه حیات... 43

  2-۱3 - رویکردهای سنجش بلوغ. 45

  2-۱4 -رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف... 46

  2- ۱4-۱ -رویکرد فرآیندگرا 46

  ۲-۱4-۲- نگرش نظام مند. 46

  2-۱4-۳ -منابع انسانی.. 47

  2-۱4-۴ -مسئولیت های اجتماعی سازمان. 47

  2-۱4-۵ - رضایت ذینفعان. 47

  2-۱4-۶ - قابلیت های رهبری و مدیریتی.. 48

  2-۱4-۷ -راهبردهای مناسب مشارکتی.. 48

  2-۱4-۸ - استفاده از سامانه های مدیریتی.. 48

  2-۱4-۹  -یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی.. 48

  2-۱4-۱۰ - مدیریت کیفیت محصول. 48

  2-۱4-۱۱-  نتایج عملکرد پایدار. 49

  2-۱5 -مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی.. 49

  ۲-۱6 -پیشینه تحقیق.. 55

  ۲-۱6-۱- تحقیقات انجام شده خارجی.. 55

  ۲-۱6-۲ -تحقیقات انجام شده داخلی.. 56

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1 -روش تحقیق.. 59

  3-2 -جامعه آماری.. 60

  3-3 -نمونه آماری.. 60

  3-4-روش گردآوری داده ها 60

  3-5 -روایی پرسشنامه. 63

  3-6 -پایایی پرسشنامه. 63

  3-7 – روش ها تجزیه و تحلیل داده ها 65

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

  4-1 -یافته‌‌های توصیفی.. 67

  4-2 -تحلیل استنباطی یافته‌ها 74

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

  5-1-مقدمه. 83

  5-2 -مروری مختصر بر بیان مسأله. 84

  ۵-۳ -بحث و نتیجه گیری.. 85

  5-4- محدودیت های تحقیق.. 86

  5-5 -پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 88

  5-6 -پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی.. 90

  منابع غیر فارسی.. 93

  پیوست... 95

  چکیده انگلیسی.. 98

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), مقاله در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), پروژه درباره پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره)

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي 93-1392 چکيده         موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پ

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : تشکیلات و روش‌ها چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی) چکیده: مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی چکیده در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو ...

)مقدمه امروزه دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمانها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک[1] (1998) دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاههای تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آوردSiakas, et al., 2010)). نخستین بار در سال 1986 ویگ[2] در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی چکیده با توجه به توسعه فضای رقابتی میان چالش جلب رضایت مشتری و ایجاد وفاداری بیشتر، تداعی می‌کند شرکت ها و سازمان ها با توسل به استراتژی های جدید بازاریابی در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان شان باشند. یکی از راهبردهای نیل به این هدف، راهبرد بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری است. موضوع کیفیت زندگی کاری و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی(M.A) گرایش: مدیریت آموزشی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت فصل اول کلیات تحقیق مقدمه تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر، منجر به تغییر در نگرش به نیروی انسانی شده است. در این شرایط نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان و یک مزیت رقابتی منحصر به فرد معرفی می شود و به تبع آن کارکنان به گردانندگان اصلی جریان کار وشرکای سازمان مبدل شده اند. بنابراین مدیران امروز علاوه بر مهارتهای ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش: استراتژيک سال تحصيلي91-90 چکيده   موضوع مهارتهاي مديريتي از جمله مسايلي است که از ابتداي تکوين مديريت تا به امروز مورد توجه بوده

ثبت سفارش