پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

مشخص نشده 16 MB 29528 192
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی معماری
قیمت قبل:۶۹,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته مهندسی معماری

  بهمن 93

  چکیده

  آنچه باید امروزه در ارتقاء کیفیت روستاهای کشورمان مدنظر قرار گیرد ، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش کیفیت و هویت روستای موردنظر می‌باشد .

  بافتهای تاریخی روستای کندر یکی از محدودهای خاصی است که هم ماهیت مرکزیت دارد و هم ماهیت تاریخی و مذهبی ، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی ، همجوار با یکدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذکور داده است که با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می‌تواند نقش مهمی در هویت روستای کندر ایفا نماید .

  در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، از جاذبه‌های طبیعی مسیر قدیم روستای کندر جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقویت عملکرد مسیر ارتباطی روستا و در نتیجه استخوانبندی تاریخی روستا بهره گرفته شود .

  بدین منظور جهت باز زنده‌سازی محدوده امام‌زاده قدیمی روستای کندر جایگاه عناصر شاخص مذکور، بررسی شده و معیارهای ساماندهی جهت ارتقاء کیفیت بافت تاریخی لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحی محدوده تعیین شده ، استفاده شده است .

   

  واژگان کلیدی : بافت تاریخی ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان‌بندی روستا ، باززنده‌سازی

  فصل اول

   

   


  1 کلیات تحقیق

  1 1 بیان مسئله

  آنچه باید امروزه در ارتقاء کیفیت روستاهای کشورمان مدنظر قرار گیرد، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش کیفیت و هویت‌دهی به بافت روستای موردنظر می‌باشد. پیرامون مسیر ارتباطی امامزاده عبداله کندر یکی از محدود مکانهای خاصی است که هم ماهیت مذهبی و هم ماهیت تاریخی دارد، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی، همجوار با یکدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذکور داده است که با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می‌تواند نقش مهمی در هویت روستای کندر ایفا نماید.

  آنچه پیرامون امامزاده عبداله روستای کندر به عنوان یک بافت تاریخی روستایی، بیش از جنبه‌های دیگر فرسودگی نمایان است، پیچیدگی عملکردی بافت می‌باشد. در واقع علی‌رغم وجود پتانسیلهای طبیعی و تاریخی در این محدوده، عدم استفاده صحیح از پتانسیلهای مذکور، از بین رفتن فضاهای پیرامون و ساختمان‌سازی بدون توجه به ویژگیهای کالبدی محدود و عملکرد روستایی بدون در نظر گرفتن عوامل کالبدی و عملکردی موردنیاز، موجب شده است که محدوده امامزاده به عنوان استخوان‌بندی اصلی روستای کندر، عملکرد مناسبی نداشته و همچنین با توجه به وجود درصد بالایی از اراضی بایر بلااستفاده، بخصوص همجوار عناصر طبیعی همچون رودخانه در این محدوده، به عنوان بافتی ناکارآمد در روستا عمل نماید.

  با نگاهی متفاوت در این محدوده، محور رودخانه روستای کندر و کناره‌های آن یکی از فرصت‌های طبیعی ویژه روستا جهت گسترش فضاهای باز، سبز و متفاوت به شمار می‌آید، همچنین وجود جاذبه‌های تاریخی چون امامزاده عبداله طاهر بقعه متبرک امامزاده یحیا و کاربریهای عمده تفریحی چون چشمه با منظری بی‌بدیل از روستای کندر، بیانگر پتانسیلهای عمده این محدوده جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر مذکور و در نتیجه بهبود و تقویت عملکرد (ارتباطی ) روستای کندر و در نتیجه استخوانبندی روستای کندر باشد.

   

   

  1 2 اهمیت و ضرورت مساله

  از آنجا که بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا شکل می‌گیرد، لذا پرداختن به این مسئله امری اجتناب‌ناپذیر است. با نگاهی به گذشته و بافت‌های تاریخی، قدیمی و بناهای تاریخی در می‌یابیم که نقش عمده‌ای در شخصیت بخشی به روستاها و شهرها را ایفا می‌کردند. با تغییر یافتن مقیاس روستاها و تغییر شکل زندگی روستائیان تکنولوژی پرداختن به موضوع حفظ ارزش مکانها و تدوین راهکارهایی برای زنده کردن بافتهای تاریخی ضروری است. از طرفی وجود عناصر تاریخی و طبیعی در حوالی روستای کندر به طور حتم بر میزان هویت امامزاده و در نتیجه میزان تاثیرگذاری آن بر ارتقا کیفیت روستا و در نتیجه بر میزان اهمیت موضوع مورد بررسی می‌افزاید.

   

  1 3 اهداف تحقیق

  از جمله اهم اهداف موردنظر در این پژوهش، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  بررسی جایگاه عناصر تاریخی طبیعی و یادگاری های ذهنی خاطره‌ای امامزاده قدیم روستای کندر در ارتقاء هویت محدوده

  ایجاد راههای دسترسی مناسب و ارتباط بخشیدن بین عناصر شاخص طبیعی و مصنوع واقع در محدوده

  تبیین معیارهای طراحی جهت ارتقاء کیفیت بافت تاریخی موجود در حوالی امامزاده روستای کندر

  تامین تحرک لازم و ارتباط ضروری بین فعالیتهای گوناگون روستایی در حداقل وقت و هزینه

  فراهم آوردن فضای لازم جهت گذراندن اوقات فراغت و ارتقای فضاهای فرهنگی روستاییان

  ایجاد کاربری های منطبق و متناسب با عملکرد فرهنگی سیاحتی مانند تجاری فرهنگی

  ارتقای کیفیت دسترسیها با استفاده از روشهای طراحی روستایی در نقاط متعدد که امامزاده عبداله در مرکز آن است.

  حفظ و ارتقای قابلیت‌های فضایی و کالبدی موجود شامل فضاهای باز ارزشمند از نظر هندسه مکانی، نشانه‌ها و گره‌ها و ساختمان‌های با ارزش تاریخی

  به کارگیری مناسب از فرصتهای بصری و ادراک محیطی و زمینه شامل ایجاد خوانایی، حس مکان، تمرکز و منظره های مطلوب بصری

  توجه به الگوی مناسب حرکات پیاده در داخل محدوده به منظور پیوند بین نقاط با اهمیت در درون محدوده و رونق فعالیتهای اطراف امام‌زاده

   

  1 4 سوالات اصلی تحقیق

  آیا می‌توان از طریق باززنده‌سازی بافت تاریخی در حوالی امامزاده عبداله روستای کندر، کیفیت فضای ارتباطی مذکور را ارتقا داد ؟

  آیا با برقراری ارتباط بین عناصر طبیعی و عناصر تاریخی هویت‌زا، می‌توان به ارتقاء هویت کالبدی روستا و باز‌زنده‌سازی بافت تاریخی کمک کرد؟

   

  1 5 قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی : به طور کلی تحقیق به بحث باز‌زنده‌سازی بافت تاریخی و ارتباط بین عناصر شاخص طبیعی و تاریخی می‌پردازد.

  قلمرو جغرافیایی : محدوده مورد مطالعه در مرکز روستای کندر و بافت تاریخی امامزاده عبداله و در محل اتصال محله‌های قدیمی، بالا (پائین ) و جدید می‌باشد.

   

  1 6 روند انجام تحقیق

  روند انجام این تحقیق مبنی بر 1. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، تحقیق میدانی و بررسی کتابخانه‌ای و 2. تجزیه و تحلیل با داده‌ها در قالب چندین جدول و 3. طراحی بر اساس اطلاعات به دست آمده در دو مرحله قبل می‌باشد.

   

  1 7 جنبه جدید بودن و نوع‌آوری

  با توجه به اینکه شهر کرج همجوار پایتخت ایران بوده و جدیده به عنوان مرکز استان البرز نیز در نظر گرفته شده است و همچنین دارای عناصر تاریخی و طبیعی عمده‌ای می‌باشد که در شرایط موجود هیچکدام از آنها در ارتقا هویت بخشیدن به فضاهای تاریخی و مذهبی تاثیر بسزایی نداشته‌اند، می‌تواند کارهای مهمی روی آن صورت گیرد که تا به امروز شاهد این امر نبوده‌ایم.

  در نتیجه با بررسی منابع متنوعی که در رابطه با استان البرز و بافت‌های تاریخی بوده‌اند و شناختی کامل از سایت روستای کندر عناصر شاخص تاریخی و قدیمی را در سایت موردنظر بررسی کرده و میزان ارتباط عناصر مذکور در جهت تقویت بافت تاریخی بهبود عملکرد و سیما و منظر روستای کندر، از جهات مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است.

   

   

  فصل دوم

   

  ادبیات تحقیق

  2 ادبیات تحقیق

  2 1 مقدمه

  امروزه در برخی طرحهای شهری و روستایی ایران که جهت ارتقا بافت‌های فرسوده تهیه می‌شود، رشد و توسعه بدون توجه به ساختار فضایی و کلیت شهری و روستایی و همچنین انقطاع ارتباطی بین بافت قدیم و بافت‌های جدید به طور قابل توجهی مشهود می‌باشد. مداخلات مدرن، نظیر طرح های جامع و تفضیلی شهری و روستایی پروژه‌های تعریض معابر و.... پیامدهای نامطلوبی را در مقیاس استخوانبندی فضایی سازمان کالبدی شهری و روستایی شهری به همراه داشته است. از جمله این پیامدها می‌تواند به صدمه رساندن به منابع زیست محیطی نظیر تخریب اراضی مستعد کشاورزی در اثر گسترش هرز و بی‌رویه شهرها اشاره کرد که در قالب توسعه های با تراکم پایین ایجاد شده است.

  با توجه به موارد ذکر شده، در این پژوهش دسته‌ای از مداخلات روستایی در راستای تشخیص ارائه مناسب‌ترین نوع مداخله در جهت ارتقا فضاهای روستایی حاضر در کشور مورد بررسی مختصری واقع شده است. پس از بررسی دوره های مختلف مداخلات روستایی در ادامه به بحث در رابطه باز‌زنده‌سازی بافت روستایی و ابعاد کلیدی آن پرداخته شده است.

  از طرفی، امروزه بناهای تاریخی فضاهای نابساماندهی شده‌ای را در برمی‌گیرند که علاوه بر اینکه فضاهای عمومی در آنها به صورت تعریف شده وجود ندارد، مرز و محدوده مشخصی نداشته و دارای کالبد و فعالیت مناسب و تعریف شده‌ای نمی‌باشند. عدم وجود فضاهایی برای مکث و توجه ساکنین و ملاقات‌کنندگان کیفیت بصری و عملکردی را در این بخش از روستا تا حد زیادی کاهش داده است، که بدون هیچگونه نظم و ساماندهی خاصی همجوار هم قرار گرفته و منظر بصری نامطلوبی در اطراف بناهای تاریخی را تشکیل داده‌اند.

  لذا توجه به مولفه های کیفیت محیط که از فضاهای جنبی بناهای تاریخی انتظار می‌رود، در طراحی، به طور حتم راههایی را ارائه خواهد داد که می‌تواند به بهبود بخشیدن به این بخش از روستا مثمرثمر واقع شود.

  همچنین با توجه به این امر که عناصر تاریخی و طبیعی، پتانسیلهای عمده جهت ایجاد فضاهای عمومی روستایی محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد بتوان با برقراری ارتباط بین عناصر طبیعی و عناصر تاریخی هویت‌زا، به ارتقا هویت کالبدی بناهای تاریخی و باز‌زنده‌سازی عملکردی و کالبدی بافت مذکور کمک کرد، لذا در این قسمت بحث‌های اکولوژیکی در رابطه با محیط طبیعی و بحث ارتباط بین عناصر شاخص به کمک محیط طبیعی، مطرح می‌شود.

  در کل این فصل، مباحث ذیل را در برمی‌گیرد :

  1 باز زنده‌سازی بافت روستایی

  2 فضای دسترسی به امام زاده

  3 ارتباط بین عناصر روستایی محیط طبیعی به همراه بحثهای اکولوژیکی

   

  2 2 باز زنده‌سازی روستایی

  2 2 1 انواع مداخلات روستایی

  بررسی دوره های مختلف مداخلات شهری و روستایی در کشورهای توسعه یافته، تغییراتی را در تفکرات و شیوه این مداخلات گویا می‌باشد که از عدم توجه به حفاظت اماکن و بافتهای تاریخی تا توجه به حفاظت کالبدی و اجتماعی، مشارکت و ارزشهای فرهنگی اینگونه بافتها می‌گراید.

   

  2 2 2 باز زنده‌سازی در بافت‌های با ارزش روستایی

  مراکز محلات در روستاهای بومی ایران، فضاهایی واجد ارزش بسیار هستند. آن‌ها فضاهایی خوانا، قابل درک و دارای کیفیت‌های منحصر به فرد هستند. این فضاهای عمومی بسان میدانچه‌هایی، واحدهای همسایگی را به هم پیوند می دهند و مکانی در خور برای بروز فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی فراهم می‌کنند؛ به گونه‌ای که تمرکز نیروها، اتفاقات، رویدادهای مهم و با ارزش، پراکنده و سیال و غیره در این مراکز است. مراکز محلات به واسطه عوامل فیزیکی و کالبدی از یک سو و عوامل انسانی از سوی دیگر از کیفیت فضایی خاصی برخوردارند که گویی قلب تپنده روستا هستند و شور و نشاط زندگی را با شریان هایی نظیر گذرها و کوچه‌ها در کالبد روستاها تزریق می‌کنند.

  امروزه نقش مؤثر فضاهای عمومی و جمعی مراکز محلات در طراحی سکونتگاه‌های روستایی ایران رنگ باخته است و از آنجا که ارتفای کیفی فضاهای عمومی روستایی نظیر مراکز محلات، تأثیر مستقیم و اجتناب‌ناپذیری در ارتقاء کیفی سکونتگاه‌های روستایی دارد؛ این پژوهش بر آن است تا با بازشناسی مراکز محلات در بافت‌های با ارزش روستایی ایران، گاهی برای احیای مراکز محلات در روستاها بردارد و به روستایی و به دنبال آن معماری روستایی بپردازد و از منظر تغییر شکل سکونت مردم یا فقدان سکونت حقیقی روستایی، ادله‌ای را برای وضعیت نابسامان کنونی بافت‌های روستایی بیان داشته و راهکارهای خود که به نظر می‌توانند در تعیین سیاست‌ها و تدون برنامه‌های آتی، به منظور مرمت و ساخت سکونتگاههای روستایی گره‌گشا و سودمند باشند را در جهت برون رفت از وضع نابسامان موجود ارائه نماید.

   

  2 2 3 حفاظت و باز زنده‌سازی بناها و بافت‌های با ارزش روستایی

  چگونه دیدن و توجه داشتن به ارزش‌های کالبدی در روستاها و ارتباط بین ساکنان با این ارزش‌ها، که هویت فرهنگی را شکل می‌بخشد، برداشت‌هایی را در ذهن هر بیننده ایجاد می‌کند و نیاز ارزش‌های دست ساخت و یا طبیعی به تعیین حریم و حفاظت و باز زنده‌سازی را به عنوان امری ضروری و طرح می‌سازد.

  در این تعیین حریم، از یک سو ارتباط میان ارزش‌های مکانی و میراثی و صنعت گردشگری، و از سمت دیگر حفاظت و باز زنده‌سازی این ارزشها برای توسعه پایدار مدنظر است.

  ساکنان روستا، دستگاههای دولتی و خصوصی ذیربط و همچنین گردشگران به عنوان نیروی اصلی حفظ و تعیین حریم در بافت با ارزش روستاها می‌باشند که نقش تعیین‌کننده‌ای را بر عهده دارند. امروزه طرح‌های توسعه و عمران روستایی در کشور بیشتر جنبه حقوقی و تقسیم عادلانه خدمات رفاهی و زیربنایی است که در این فرآیند حفاظت و باز‌زنده‌سازی بناها و بافت‌های تاریخی با ارزش روستایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به کارشناسان و متخصصان در این زمینه واگذار نمی‌شود و به همین علت هنوز گردشگری به عنوان یک صنعت در کشور ما جایگاه خاص خود را نیافته است. همه این مشکلات و کمبودها ناشی از کمبود دانش فنی، عدم برنامه‌ریزی جامع مالی در این خصوص می‌باشد.

  رویکرد این رساله حفاظت از بناها و بافت‌های با ارزش روستایی است که برای احیاء و توسعه پایدار نگاهی به جذب گردشگر متناسب با توانمندی‌های بالقوه در ارتباط میان مکان‌های میراثی دارد. 

  منابع

  انصاری، مجتبی، 1380، ارزشهای باغ ایرانی ( صفوی اصفهان )، رساله دکتری معماری، تهران، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

  ایزدی، محمد سعید، آبان 1388، مروری تحلیلی بر سیاست های نوسازی و بهسازی شهری دراروپای غربی، سخنرانی ارائه شده در دانشگاه ترتبیت مدرس ( منتشر نشده )

  بل سیمون، 1385، عناصر طراحی بصری معماری منظر، ترجمه : احمدی نژاد، محمد، اصفهان، خاک

  بهزادفر، مصطفی، 1386، هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران، تهران، نشر شهر تهران

  بیکن، ادموند، طراحی شهرها، 1376، ترجمه: طاهری، فرزانه،  تهران، مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری ایران

  پاکزاد، جهانشاه، 1383، راهنمای طراحی فضاهای شهری درایران، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری

  پامیر، ساری، 1389، آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرینی، ترجمه: بهزادفر، مصطفی، شکیبا منش، امیر، تهران، دانشگاه علم و صنعت

  توسلی، محمود، 1381، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران، تهران، انتشارات پیام، پیوندنو

  توسلی، محمود، بنیادی، ناصر، 1371، طراحی فضای شهری 1، تهران، مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

  توسلی، محمود، بنیادی، ناصر، 1372، طراحی فضای شهری 2، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

  توسلی، محمود، تابستان 1382، اصل ارتباط درطراحی شهری، تهران، نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شماره 14

  تیزدل، استیون، تنراک، هیث، تیم، زمستان 1379، به سوی احیای موفقیت آمیز محله های تاریخی شهر، مترجم: خادمی، حمید، تهران، فصل نامه هفت شهر، شماره 1، صفحات 76 64

  تیزدل، استیون، تنراک، هیث، تیم، زمستان 1379، ارزیابی مجدد کیفیت محله های تاریخی شهری، ترجمه: خادمی، حمید، فصل نامه هفت شهر، شماره 2، صفحات 16 6

  جباریان، جواد، 1374، طرح ساماندهی ورودی شهر شیراز، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

  حاتمی، ابوالقاسم، تابستان 1380، گزارش پژوهی هیئت بررسی و شناسایی آثار باستانی وفرهنگی تاریخی حوزه فرمانداری کرج، جلد دوم، کرج، شهرداری کرج

  حائری، محمدرضا، 1388، نقش فضا در معماری ایران، تهران، دفتر پژهش های فرهنگی 

  حبیبی، کیومرث، 1386، پوراحمد، احمد، مشکینی، ابوالفضل، بهسازی ونوسازی بافت های کهن شهری، سنندج، دانشگاه کردستان و سازمان عمران و بهسازی شهری ( شرکت مسکن سازان غرب )

  حبیبی، سید محسن، 1384، از شار تا شهر، تهران، انتشارات وچاپ دانشگاه تهران 

  حسینی ابری، حسین، 1379، مدیریت سنتی آب زاینده رود، بحثی دردانش بومی ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، مرکز اطلاع رسانی

  حمیدی، ملیحه، 1376، استخوان  بندی شهر تهران، جلداول، تهران، معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران

  حمیدی، ملیحه، حبیبی، محسن، 1376، استخوان بندی شهر تهران، تهران، سازمان مشاور فنی ومهندسی شهر تهران

  عالمی، مهوش، 1380، باغ های شاهی عهد صفوی، تهران، مجله معماری و شهرسازی، شماره 43، 42

  غفاری سده، علی، 1371، مبانی طراحی فضاهای متوالی در معماری شهری، صفحه، شماره 6 و 7 و 8، صفحات 17 2، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی

  سلطان زاده، حسین، 1372، فضاهای ورودی درمعماری سنتی ایران، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی

  ظاهری، مصطفی، 1380، بررسی ابعاد موثر در ترکیب منظر ورودی شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی( برنامه ریزی شهری )، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر

  کیانی، محمدیوسف، 1365، نظریه اجمالی شهرنشینی و شهرسازی در ایران، تهران، نشر جهاد دانشگاهی

  کمپفر، انگبرت، 1360، سفرنامه کمپفر، ترجمه :جهان داری، کیکاووس، تهران، انتشارات خوارزمی

  ماتلاک، جان، 1379، آشنایی با طراحی محیط ومنظر، تهران، ترجمه ونشر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران

  مجله آبادی، شماره 61، زمستان 1387

  مدنی پور، علی، 1384، طراحی فضای شهری، تهران، شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری

  مهندسین مشاور شارمند، 1376، طرح سازماندهی ورودی شهر تهران در محور دماوند، جلد اول، تهران، شهرداری تهران

  مهندسین مشاور باوند، 1386، طرح سازماندهی دنباله رود کرج، مطالعات مرحله اول، کرج، شهرداری کرج

  مهندسین مشاور توسعه وعمران، 1365، طرح جامع شهر کرج، مرحله 2، گزارش وضع موجود، تهران، سازمان برنامه

  ورجاوند، پرویز، 1374، سرزمین قزوین، تهران، انجمن آثار ومفاخر فرهنگی : راستی نو

  ویستون اسپرن، آن، 1384، زبان منظر، ترجمه : بحرینی، سید حسین وامین زاده، بهناز، تهران، دانشگاه تهران

  - Adams Rob, 2005, City Edge, (Case Studies in Contemporary Urbanism), Edited by Esther Charlesworth, Oxford, Architectural Press

  - Alexander R. Cuthbert, Ed, 2003, Desining Cities, Oxford, United Kingdom, Blackwell Publishing

  - Akkerman, Abraham, 2000. Harmomies of Urban Design and Discords of City Form, Journal of Urban Design, Vol.5, No.3, 267- 290

  - Belniak, Stanislaw, 2008, a partnership of public and private sectors as a model for the implementation of urban revitalization projects, Cracow, Cracow University of Economics Newyork, Routlege

  - Carmona, Matthew, De Magahaes, Hammond, Leo, 2008, Public Space the Management Dimention, London and Newyork, Routledge

  - Cowan, Robert, 2005, The Dictionary of Urbanism, Tisbury, Streetwise press

  - Jim Mc Cluskey, 1992, Road Form and Townscape, Oxford, Butterworth Architecture

  - Johnson Paul – Alan, 1994, the Theory of Architecutre, Newyork, Van Nostrand Reinhold

  - Kruft Hanno- Walter, 1994, a History of Architectural Theory. New York, Princepton Architectural Press

  - May, Rachel, 2006, Connectivity in Urban Rivers: Conflict and A Convergence Between Ecology and Design, Usa, Syracuse, Syracuse University

  - Paumier, CY, 2004, Creating a Vibrant City Center, Urban Design and Regeneration Principles, Washigton, Urban Land Institute

  - English Heritage, 2000, Power of Place: The Future of the Historic Environment, London, English Heritage

  - Tiesdell s.O C T. & health T. (Eds), 1996, Revitalizing Historic Urban Quarters, Oxford, Architectual Press

   

  - Abstract:

  Nowadays, what we should consider in promoting the quality of villages in our country is to determine type of suitable rural interference based on qualities and potentials of village and also suitable use of these potentials for increasing the quality and identity of targeted village is addressed.

  Historical contexts of kundur village are one of the special areas which have both central nature and historical and religious nature. Also, existence of natural and historical elements in neighbourhood of each other in this area has given special feature to the mentioned area that can play important role in identity of kundur village by using the mentioned potentials desirably.

  In this research, It has been tried to exploit natural attractions of old pathe of kundur village by descriptive-analytical method in order to provide desiralde relation between elements of area index and improve and reinforce the function of communicative path of village and as a result historical skeleton of village.

  For this reason, for restoring the area of old holyshrine in kundur village, the position of mentioned index elements were studied and organizational criteria for promting the quality of historical context was considered and their age was used for designing the determined area.

  - Key words: historical context- relation of index elements, skeleton of village- restortion.

 • فصل اول : طرح مسئله .......................................................................................................................... 1

  1 1 بیان مسئله ........................................................................................................................................... 2

  1 2 اهمیت و ضرورت مسئله ................................................................................................................ 3

  1 3 اهداف تحقیق .....................................................................................................................................    3

  1 4 سوالات اصلی تحقیق ..................................................................................................................... 4

  1 5 قلمرو تحقیق........................................................................................................................................   4

  1 6 روند انجام تحقیق ............................................................................................................................... 5

  1 7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ................................................................................................ 5

  فصل دوم : ادبیات تحقیق ...................................................................................................................... 6

  2 1 مقدمه.................................................................................................................................................... 7

  2 2 باز زنده‌سازی روستایی ................................................................................................................... 8

  2 2 1 انواع مداخلات روستایی ........................................................................................................... 8

  2 2 2 باز زنده‌سازی در بافت‌های با ارزش روستایی .................................................................. 8

  2 2 3 حفاظت و باز زنده‌سازی اماکن و بافت‌های با ارزش روستایی ................................. 9

  2 2 4 تحولات اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویکرد بازآفرینی .............................................. 10

  2 2 5 مداخله در بافت روستایی ...................................................................................................... 10

  2 2 6 تعریف باز زنده‌سازی مناطق روستایی .............................................................................. 11

  2 2 7 سطوح عملیاتی پروژه باز زنده‌سازی ................................................................................. 12

  2 2 8 روند عملیات باز زنده‌سازی .................................................................................................... 12

  2 2 8 1 درک ابعاد خاص فرسودگی ............................................................................................. 13

  2 2 8 2 شناسایی منابع موجود .................................................................................................... 14

  2 2 8 3 حس مکان کالبدی ............................................................................................................... 14

  2 2 8 4 حس مکان کارکردی ............................................................................................................ 14

  2 2 8 5 مدیریت عملیات باز زنده‌سازی ...................................................................................... 15

  2 2 8 5 1 ابعاد کلیدی مدیریت فضاهای عمومی در عملیات باز زنده‌سازی .............. 16

  تنظیم کارکردها و میزان تأثیر آنها بر هم .......................................................................................... 16

  برنامه حمایتی فیزیکی ، جریان‌های حمایتی ( ابقاء نگاه داشتن ) ......................................... 17

  سرمایه‌گذاری (سرمایه‌های جدید و منابع متداوم ) در فضاهای عمومی ............................ 17

  تناسب و هم پایگی و هماهنگی مداخله ......................................................................................... 17

  مدلهای مدیریت فضاهای عمومی ................................................................................................... 18

  2 2 8 باز زنده‌سازی موفق .................................................................................................................. 20

  2 2 8 1 باز زنده‌سازی کالبدی ........................................................................................................... 20

  2 2 8 2 باز زنده‌سازی اقتصادی ..................................................................................................... 20

  2 2 9 3 باز زنده‌سازی اجتماعی ...................................................................................................... 20

  2 2 10 اصول بازآفرینی و باز زنده‌سازی موفق ........................................................................... 21

  2 2 10 1 اصل اول : بهبود تنوع کاربری (فعالیت ) ..................................................................... 21

  2 2 10 2 اصل دوم : تشویق فشردگی .......................................................................................... 23

  2 2 10 3 اصل سوم : ایجاد تراکم توسعه .................................................................................... 23

  2 2 10 4 اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسی ................................................................... 24

  2 2 10 5 اصل پنجم : آفرینش پیوندهای عملکردی .................................................................. 25

  2 2 10 6 اصل ششم : ساختن یک سامانه هویتی مثبت ........................................................ 25

  2 3 ورودی و مسیرارتباطی شهر......................................................................................................... 30

  2 3 1 اجزاء ورودی و مسیرهای دسترسی بناهای سنتی ایران ................................................. 31

  2 3 2 اصول ترکیب کالبدی ورودی بناهای سنتی ایران ........................................................... 32

  2 3 3 ورودی در بافت های قدیم ایران .......................................................................................... 33

  2 3 4 مرکزیت فضاهای جمعی ....................................................................................................... 36

  2 3 5 معیارهای کیفیت فضایی ....................................................................................................... 39

  1 4 ارتباط بین عناصر روستایی ............................................................................................................ 42

  2 4 1 مفهوم ارتباط ............................................................................................................................... 42

  2 4 2 تاریخچه بحث ارتباط در طراحی « در مقیاس گسترده » ............................................ 43

  2 4 3 مقایسه مفهوم ارتباط (ایران و غرب ) ............................................................................... 45

  2 4 4 کل و جزء                         .............................................................................................................................................47

  2 4 4 1 بکارگیری مباحث کل و جزء در آثار نظریه‌پردازان ....................................................... 47

  2 4 5 نشانه‌های طبیعی و مصنوع ................................................................................................ 52

  2 4 5 1 ترکیب و ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی ........................................................... 52

  2 4 6 محیط طبیعی و توسعه پایدار روستایی .......................................................................... 52

  2 4 6 1 ارتباط میان رودخانه و روستا ............................................................................................ 54

  طراحی الهامی و اکولوژیکی ................................................................................................................ 56

  2 5 جمع‌بندی  .......................................................................................................................................... 56

  فصل سوم : روش تحقیق (تجربیات ایران و جهان ) ..................................................... 61

  3 1 مقدمه.................................................................................................................................................... 62

  3 2 روش تحقیق .......................................................................................................................................    62

  3 3 جامعه آماری.......................................................................................................................................   62

  3 4 تجربیات مشابه (نمونه‌های ساختاری گذشته در خارج از ایران )...................................... 63

  3 4 1 ساختار طراحی شهر رم ............................................................................................................ 63

  3 4 2 ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی در پیازادل پوپولودرم ....................................... 65

  3 4 3 ساختار طراحی شهری پاریس ............................................................................................... 67

  3 4 3 1 ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس ..................................................... 70

  3 4 4 پیازادلاسینیوریا (میدان قرون وسطایی ) در فلورانس ایتالیا ................................... 72

  3 4 5 پروجا ، شهرک قرون وسطی بر فراز تپه‌های اومبریان ................................................ 74

  3 4 6 میدان سن مارکو در ونیز ایتالیا ............................................................................................ 76

  3 4 7 مجرای فضای گرنیوج ............................................................................................................... 79

  3 5 نمونه های ساختاری گذشته (ایران ) ......................................................................................... 81

  3 5 1 ساختار طراحی شهر اصفهان در دوره 2صفویه.............................................................. 81

  3 5 1 1 مادی ها در دوران صفویه ................................................................................................. 84

  3 5 1 2 چهارباغ و باغات صفوی ( ارتباط با طبیعت ) ............................................................ 85

  3 6 نمونه‌های ساختاری معاصر ( در خارج از ایران ) ................................................................... 87

  3 6 1 باز زنده‌سازی مرکز شهری ملبورن ........................................................................................ 87

  3 6 1 1 استراتژی پلان سال 1985 شهر ملبورن ........................................................................... 90

  3 6 2 بررسی موردی لبه شمالی شهر ملبورن ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه یارا         91

  3 6 3 اتصال زمینهایی پارکلند به شرق محدوده مرکزی شهر حذف موانع شهری ...... 94

  3 7 جمع‌بندی ........................................................................................................................................... 100

  فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه ................................................ 104

  4 1 شناخت و تحلیل محدوده ............................................................................................................... 105

  4 1 1 محدوده حوزه نفوذ طراحی ..................................................................................................... 105

  4 2 محدوده طراحی ............................................................................................................................... 106

  4 1 1 1 تاریخچه شهر کرج ................................................................................................................... 106

  4 1 2 روستای کندر ................................................................................................................................. 107

  4 1 2 1 شرایط فرهنگی ....................................................................................................................... 108

  4 1 2 2 شرایط اقتصادی .................................................................................................................... 108

  4 1 2 3 ویژگیهای اقلیمی ( آب و هوایی ) ................................................................................. 110

  4 1 2 3 1 توپوگرافی ......................................................................................................................... 110

  4 1 2 3 2 شرایط آب و هوایی ....................................................................................................... 111

  4 1 2 3 3 دمای هوا .......................................................................................................................... 111

  4 1 2 3 4 رطوبت نسبی ................................................................................................................... 112

  4 1 2 3 5 جریان‌های هوایی .......................................................................................................... 112

  4 1 3 ساختار فضایی محدوده .......................................................................................................... 113

  4 1 4 موقعیت عمومی محدوده حوزه نفوذ در شبکه دسترسی‌های شهری و منطقه‌ای             113

  4 1 5 برداشت جهت حرکت معابر ..................................................................................................... 113

  4 1 6 برداشت اطلاعات کلی حمل و نقل عمومی .................................................................... 116

  4 1 7 شناخت نقاط و محورهای فعالیتی در محدوده حوزه نفوذ طرح ............................. 121

  4 2 محدوده طراحی ............................................................................................................................... 125

  4 2 1 عناصر تاریخی کندر .................................................................................................................... 127

  4 3 تحلیل یکپارچه                         ...................................................................................................................................................129

  4 3 1 قوتها ............................................................................................................................................... 129

  4 3 2 فرصتها...........................................................................................................................................    129

  4 3 3 ضعفها ..........................................................................................................................................    129

  4 3 4 تهدیدها .........................................................................................................................................    130

  فصل پنجم ............................................................................................................... 131

  5 1 مقدمه ................................................................................................................................................... 132

  5 2 چشم‌انداز ............................................................................................................................................ 132

  5 3 اهداف اصلی.....................................................................................................................................   132

  5 4 راهبردها .............................................................................................................................................. 132

  5 5 ضوابط اجرایی                         ........................................................................................................................................................133

  5 5 1 اقلیم ، توپوگرافی و عوامل طبیعی ................................................................................... 133

  5 5 2 دید و منظر ....................................................................................................................................................  133

  5 5 3 امنیت ............................................................................................................................................ 135

  5 5 4 مدیریت روستایی ..................................................................................................................... 135

  5 5 5 دسترسی و پارکینگ .................................................................................................................. 136

  فصل ششم .................................................................................................................................................. 138

  6- طراحی محدوده..................................................................................................................................... 139

  6 1 آلترناتیو پیشنهادی ............................................................................................................................. 140

  6 2 طرح نهایی .........................................................................................................................................    142

  6 3 جمع بندی ........................................................................................................................................... 167

  منابع و مراجع   ........................................................................................................................................... 138


موضوع پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, نمونه پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, جستجوی پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, فایل Word پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, دانلود پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, فایل PDF پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, مقاله در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, پروژه در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, پروژه درباره پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

چکیده محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای انسانی گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده : فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش:  معماري زمستان 1393 پيشگفتار: بافت تاريخي شهر بوشهر يکي از با ارزش ترين بافت هاي تاريخي کشور بوده که در نوع خود بي نظي

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان چکیده با توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای ...

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری چکیده مطالب بعد از انتخاب موضوع و پیدا کردن سایت متناسب با موضوع وبررسی مدارس اطراف ،با توجه به وجود مدرسه دو شیفته با مشکلات زیاد وکمبود مدرسه ابتدائی (شعاع دسترسی و درصد جمعیت زیاد گروه سنی دبستان) مجاورت زمین با راهنمایی دخترانه و همچنین کاربری آموزشی در طرح تفضیلی وکاربری زمین در گذشته ،لزوم طراحی مدرسه دخترانه شهری را بیان می کند. ...

ثبت سفارش