پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی

مشخص نشده 839 KB 29545 107
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی صنایع- گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

  پاییز 92

   

  چکیده:

  حرکت رو به رشد و سریع جوامع امروزی جهت کسب و بهره برداری از اطلاعات، موجب گسترش روز افزون اجرای پروژه های مختلف در زمینه فناوری اطلاعات (IT) در سطوح سازمانی و ملی شده است. با توجه به سرعت چشمگیر نوآوری های تکنولوژیکی، پروژه های فناوری اطلاعات (به خصوص پروژه های نرم افزاری) با چالشها و ریسکهای متعددی مواجه می باشند. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه وجامعه آماری، خبرگان حوزه فناوری اطلاعات می باشد. در این پژوهش با شناسایی فاکتورهای ریسک و اختیارات موجود در پروژه، رابطه میان استراتژی اتخاذ شده توسط مدیران با تجربه فناوری اطلاعات برای مدیریت ریسک های گوناگون با اختیارات حقیقی موجود در پروژه بررسی شده است. نتایج یافته ها نشان داد در اکثر موارد همبستگی قوی بین جفت ریسک- گزینه موجود وجود داشت. همچنین در این پژوهش با روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری پروژه ERP با در نظر گرفتن 2 اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه پرداخته شده است. نتایج یافته ها نشان داد که در روش اختیارات حقیقی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در مدیریت، یعنی در نظر گرفتن اختیاراتی که بتوان در پروژه اعمال کرد ارزش برآورد شده متفاوت با ارزش برآورد شده با روش DCF بدست آمد. چرا که در  تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 199.8 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود ارزش دارایی برابر با 308.6568 میلیون تومان  برآورد خواهد شد. که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگتر است در نتیجه اعمال اختیار گسترش ارزش مازادی معادل 188.85میلیون تومان به همراه خواهد داشت و همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 118.273 میلیون تومان است. در نتیجه اعمال اختیار کوچک سازی ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. بنابراین این پروژه فضایی برای کوچک سازی ندارد. در نهایت از طریق ارزش گذاری اختیار انتخاب اختیاری که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد در نظر گرفته شده نهایتاً یک نقشه راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات در نظر گرفته شده است.

  کلید واژه: اختیارات حقیقی،  سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک

  فصل اول:

  کلیات تحقیق

   

   

  1-1- مقدمه:

  حرکت رو به رشد و سریعی که جوامع امروزی جهت کسب اطلاعات هر چه بیشتر از خود نشان می دهد موجب افزایش روز افزون اجرای عملیات پروژه های مختلف در زمینه های فناوری اطلاعات در سطوح سازمانی و ملی شده است. سرمایه گذاری فناوری اطلاعات مزیت های بالقوه متعددی برای سازمان ها فراهم می سازد، با این وجود، متاسفانه دستاوردهای تولید حاصل از سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات ممکن است به دلیل ریسک بالای مربوط به پروژه های فناوری اطلاعات خنثی یا حتی منفی باشند(1994،Arthur). به طور سنتی مدیران فناوری(IT) اطلاعات از روش های کلاسیک تحلیل سرمایه‏گذاری مانند ارزش فعلی خالص[1] برای انتخاب پروژه ها استفاده می کنند. چارچوب های کلاسیک تصمیم گیری برای انتخاب پروژه های فناوری اطلاعات (IT) از مقادیر مشخص و ایستا برای تخمین هزینه‏ها و منافع پروژه استفاده می کنند و در نتیجه تأثیر عدم‏قطعیت به طور کلی نادیده انگاشته می شود. با توجه به نوآوریهای روزافزون در حوزه فناوری اطلاعات اهمیت دخیل کردن عدم‏قطعیت در تصمیم گیری های سرمایه گذاریهای این فناوری آشکار می گردد. هدف این پژوهش معرفی تحلیل RO[2] به عنوان تکنیکی برتر برای تصمیم گیری در سرمایه‏گذاری پروژه های فناوری اطلاعات است. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که از یک طرف محدویت های موجود در روشهای قبلی را ندارد و از طرف دیگر دارای انعطاف بالایی است که امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه‏گذاری قرار می‏دهد. بنابراین این تحقیق درباره کاربرد تئوری اختیارات حقیقی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقیقی را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی می نماید.

  1-2- بیان مسئله

  رشد سریع سرمایه گذاری فناوری اطلاعات (IT) فشارهایی را بر بخش مدیریتی اعمال نموده است تا ریسک ها و بازدهی های موجود در سرمایه گذاری های خود را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهند (2002،Kim &Yong). برای کاهش ریسک، باید به تصمیم گیرندگان اجازه داده شود تا هر زمان که اطلاعات جدیدی در حوزه قیمت ها، هزینه ها و سایر شرایط بازار موجود می باشد بتوانند تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری تغییر دهند. این موضوع مفهوم اصلی انعطاف پذیری در زمینه وجوه سرمایه گذاری شده است، و به موسسات اجازه می دهد تا در سرمایه گذاری IT از ارزش گذاری اختیارات حقیقی استفاده نمایند. به دلیل ماهیت بسیار نامطمئن سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، ارزیابی اختیارات حقیقی توسط محققان سیستم های اطلاعاتی(IS) پیشنهاد شده است که به عنوان روشی برای درک و تسهیل تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود (1986،Kumar).

  اگر چه نظریه اختیارات حقیقی یک روش امید بخش برای ارزیابی سرمایه گذاری IT می باشد، اما نداشتن دانش در مورد انتخابهای واقعی مانع این می شود تا مدیران از این روش برجسته برای ارزیابی سرمایه گذاری های خود استفاده نمایند (1997،Busby).

  این پژوهش درباره کاربرد تئوری اختیارات حقیقی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقیقی را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی می نماید. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که به دلیل انعطاف پذیری بالا امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه گذاری قرار می دهد، حتی زمانی که ارزش اقتصادی مورد انتظار کمتر از صفر است، سازمان ها مشتاقانه تصمیم به سرمایه گذاری در یک فناوری خاص می گیرند.

  -3-1 ضرورت تحقیق

  با توجه به شرایط کشور ما و در حال گذار بودن از حالت نیمه توسعه یافته به توسعه یافتگی، شرایط تحریم های  بین المللی که اوضاع طرح های کلان را بیش از پیش پیچیده و دشوار می سازد انجام این نوع تحلیل که رویکرد نوینی در سطح بین المللی برای تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل ریسک زا می باشد و آشنایی عمیق با آن برای کارشناسان بخش تحلیل اقتصادی، امری ضروری است. این نظریه در حالی موضوع قرار گرفته است که در حال حاضر در ایران به جزء چند تحقیق دانشگاهی وکارگاه آموزشی پراکنده، تلاش منسجم و سازماندهی شده ی دانشگاهی در جهت بکارگیری این نظریه ندارد. در این تحقیق، سعی شده تا حد امکان و بضاعت علمی وزمان، روحیه ایجاد نوآوری در حوزه مورد تحقیق، حفظ گردد از آنجا که نظریه اختیارات در حال ایجاد تحولی در دنیای ارزیابی اقتصادی طرح هاست کاربردی کردن آن در ارزیابی طرح های حوزه فناوری اطلاعات بسیار ضروری به نظر می رسد.

  این  پایان نامه تلاشی است در جهت این نیاز عمیق و ضمن معرفی این رویکرد و بیان برخی کاستی ها و موارد ابهام در آن و تلاش در جهت زدودن این ابهامات، سعی می کند مواردی عملی از کاربرد این رویکرد را نیز مورد توجه قرار دهد.

   -4-1هدف تحقیق

  1-4-1- اهداف کلی

  تدوین چارچوبی جهت ارزیابی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد [3]ROT می باشد که پروژه های پیاده سازی سیستمهای ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.

  1-4-2- اهداف جزئی

  1.  شناسایی ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات.

  2. شناسایی انعطاف‏پذیری ها و اختیارات حقیقی برای کاهش ریسک‌های شناسایی شده بطوریکه برای سرمایه‏گذاری ایجاد ارزش نماید.

  3. بررسی فراگیری نظریه اختیارات حقیقی وبیان آن به شیوه علمی.

  4. سازماندهی و طبقه بندی مطالعات انجام گرفته در حوزه کاربرد اختیارات حقیقی در پروژه های فناوری اطلاعات .

  -5-1 سوالات تحقیق

  1. نظریه اختیارات حقیقی که با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم بر سازمان ها و نیز انعطاف پذیری مدیریتی لازم طراحی شده اند آیا در تحلیل طرح هادر حوزه فناوری اطلاعات کارا می باشند؟

   2. چگونه بر اساس نظریه اختیارات حقیقی می توان  سرمایه گذاریهای حوزه فناوری اطلاعات را طراحی و مدیریت نمود بگونه ای که همسو با استراتژی سازمان باشد؟

  1-6- متغیرهای تحقیق:

  1-6-1- متغیر مستقل:

  متغییر مستقل فاکتورهای ریسک می باشند که مقدار هر شاخص ریسک مقدار عددی بین 0 و10 می باشد(عدد صفر به معنی عدم وجود ریسک و عدد 10 به معنی ریسک به شدت بالا).

  1-6-2- متغیر وابسته:

  متغییر وابسته در این تحقیق  گزینه ها (option ها) می باشند. اگر گزینه در یک پروژه وجود داشته باشد مقدار آن برابر 1 است و در غیر این صورت صفر می باشد.

  1-7- فرضیات تحقیق:

  این تحقیق دارای یک فرضیه می باشد:

  بین تمامی جفت ریسک- گزینه موجود در پروژه رابطه وجود دارد.

  -18- روش گرد آوری داده های تحقیق

  برای گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر از مطالعات کتابخانه ای-میدانی استفاده می شود. بخش اول، مطالعات کتابخانه ای است که شامل منابع و مراجع مرتبط، تعریف و شناسایی مفاهیم و شاخص ها و بررسی چگونگی تاثیر بین آنها با استفاده از نظریه های صاحب نظران، مقالات معتبر علمی، سایت ها و پایان نامه ها می باشد و بخش دوم میدانی است که اطلاعات مورد نیاز تحقیق با بررسی وضعیت سازمان، مصاحبه با خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات جمع آوری می گردد.

  -9-1 قلمرو تحقیق

  1-9-1-  قلمرو مکانی تحقیق

  قلمرو مکانی این تحقیق شرکت طرفه نگار در استان تهران می باشد. شرکت طرفه نگار از سال 1375 با هدف نهادینه نمودن استفاده از تکنولوژی اطلاعات در روندهای شغلی گام به عرصه طراحی و تولید نرم افزار نهاد. این شرکت با مساعی کارشناسان و مدیریت قوی و علمی، توانسته ضمن فرهنگ سازی در راستای استفاده از تکنولوژی نرم افزار درعرصه ها و سطوح مختلف مشاغل و صنایع، سهم چشمگیری از بازار نرم افزار کشور را به خود اختصاص دهد.

  1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق

  انجام این تحقیق از نیمه دوم سال 91 شروع شده و در آذر 92 به اتمام رسید.                                        

  1-9-3 - قلمرو موضوعی تحقیق

  موضوع تحقیق ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی می باشد.

  -10-1 جنبه های کاربردی تحقیق

  نظریه اختیارات حقیقی کاربردهای بسیار متنوع و فراوانی دارد که به طور کلی هر جا طرحی وجود داشته باشد که نیازمند تحلیل و ارزیابی اقتصادی بوده و شرایط لازم را برای استفاده از این نظریه داشته باشد(مانند موارد عدم قطعیت، انعطاف پذیری مدیریتی، بازگشت ناپذیر بودن سرمایه و.....) می توان از این روش تحلیل بهره برد. اختیارات حقیقی کاربرد خود را بیشتر در صنایعی که با خصوصیات سرمایه گذاری گسترده، عدم قطعیت و انعطاف مشخص می شود بویژه صنایع نفت و گاز، معدن، صنایع دارویی و فناوری زیستی می یابد.

   -11-1نوآوری تحقیق

  مطالعه داخلی در خصوص مدیریت پروژه ها ی فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی تا کنون بطور جدی صورت نگرفته است بنابراین  نقاط مبهم و خاکستری زیادی در ابعاد آن وجود دارد. دراین پژوهش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات علاوه بر ویژگیهای عمومی تابعی از مختصات خاص هر کشور نیز می باشد و در تحلیل این پروژه ها شرایط خاص کشور از قبیل ضوابط تامین مالی ، قوانین و مقررات دولتی، فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات، شاخصهای آمادگی الکترونیک ...... نیز در نظر گرفته می شود و تصمیم به  ارائه روش جدید تحلیل اقتصادی با رویکرد اختیارات حقیقی با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم در زمینه های فناوری اطلاعات دارد.

  -12-1 واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها:

  فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک IT، تحلیل اختیارات حقیقی (Real Options)، سرمایه گذاری

  فناوری اطلاعات: مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار وفکرافزار است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیرمی سازد.

  مدیریت ریسک: مدیریت ریسک فرآیندی است که باید با شروع پروژه آغاز شده و تا تکمیل یا خاتمه پروژه ادامه یابد. به منظور حصول اطمینان از قبول ریسک های پروژه و تعیین اینکه به چه شخص یا بخشی مربوط می شود، مدیریت ریسک باید در طرح توجیهی لحاظ شود. بنابراین، تصویب طرح توجیهی توسط حامی پروژه با آگاهی از ریسکهای بیان شده و با پذیرش عواقب شکست در مدیریت مؤثر ریسک های شناخته شده انجام می شود. کاهش اثر منفی ریسک در سازمان و رسیدن به یک مبنای درست تصمیم گیری، دلایلی هستند که سازمان را وادار به اجرای روند مدیریت ریسک در سیستم های مبتنی بر IT می سازند.

  اختیارات حقیقی: در تحلیل RO تئوری اختیار معاملات مالی برای دارایی های غیرمالی توسعه داده شده است و روشی برای برقراری ارتباط بین امور مالی سازمان (غالباً کمی) و برنامه ریزی استراتژیک (غالباً کیفی) می باشد. فاکتورهای کمی را می توان به صورت اعداد و رقم نشان داد، در حالیکه فاکتورهای کیفی یا قابل سنجش نیستند و یا به صورت مبهم می توان آنها را مورد سنجش قرار داد. در هر دو صورت فاکتورهای انتخاب شده لزوماً فاکتورهای درست و دقیقی نیستند. تصمیم گیرندگان هم داده های کمی و هم داده های کیفی را در تصمیماتشان دخالت می‏دهند و تحلیل گزینه‏های واقعی می تواند این انواع داده ها که با یکدیگر سازگاری ندارند را در کنار هم قرار دهد تا تصویر کاملی را برای تصمیم گیری فراهم آورد. تنها زمانی Option (اختیار و نه اجبار) اعمال می شود که پروژه کاملاً سودآور باشد. تصمیم گیرندگان می توانند انواع اختیارات را در اختیار داشته باشند تا قدرت انتخاب داشته باشند. همین‏طور می توانند این اختیارات را به صورت موازی یا متوالی در تصمیم گیری استفاده کنند. گسترش، کاهش، پایان و تعویق گزینه‏های معمول در تصمیم گیری هستند که تصمیم‏گیرنده می تواند آنها را اجرا کند. این تکنیک ارزشی را بدست می دهد که هیچیک از روش های NPV سنتی، نرخ بازگشت سرمایه و یا تحلیل نسبت ایجاد نمی کنند.

  سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به انگلیسی (investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.

  1-13- جمع بندی:

  در این فصل ابتدابه بیان مقدمه، مسئله تحقیق و بررسی ضرورت تحقیق پرداخته شد. سپس اهداف تحقیق و سوالات آن مطرح گردید. در ادامه جنبه های کاربردی و نوآوری تحقیق بیان شد و در نهایت قلمرو تحقیق و فرایند انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه در فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق و در فصل سوم روش تحقیق بیان می شود، در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود و در فصل پنجم نتایج حاصل از انجام تحقیق بیان می شود.

   

   

  Abstract

  Growing and quick movement of modern societies in order to exploit information may cause increasing development in performing various projects on IT in organizational and national levels. According to fast speed of technological innovations, IT projects (especially software projects) are facing a lot of challenges and risks.The method of current research is applicable from objective point of view and tools for gathering data were questionnaires, statistic society and experts in IT. In this research by identifying risk factors and real options available in the project, the relationship among strategy took by experienced IT managers for managing different risks was investigated with real options available in the project.The results of the finding indicate that in most cases there was a strong correlation between risk couple and the option present. Also, in this research We valued project investment EPR with method of true authorities and by Considering two authorities such as improvement and minimizing. The finding results showed that in method of true authorities in which flexibility in management is considered; considering authorities which can be applied in the project, the value estimated was different with the value estimated with DCF method. Since in analyzing results of valuing development authority, current asset value is estimated 19928 million Tomans for current operation. If today`s operation is boosted, the asset value will become 308.6568 million Tomans which is much more than the asset value without imposing the right of development, as a result, imposing the right of developing added value will be 188.85million Tomans and also analysis of the valuing results in right of minimizing showed that the right for imposing minimizing operation is 118.273 by using true authorities method. As a result, imposing the right of minimizing added value will not be available for the project. Therefore, this project has no place for minimizing. Finally, through valuing the right of authority’s selection which has the maximum value for asset, a strategic map for the project is considered during one year life of authorities.

   

  Keywords: Real options, investment, IT, risk management

   

   

  منابع و ماخذ:

  الف: منابع فارسی

  حجازی،ا. سرمد،ز. ، بازرگان،ع.(1385). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ سیزدهم.

   

  سکاران،ا. . (1384) روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ سوم.

   

  سنجری، ا. .( 1388)روش های تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات عابد، مهرگان قلم.

   

  شریفی، ح. شریفی، ن.(.( 1383 روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر سخن، چاپ سوم.

   

  ظهوری، ق.(.( 1378کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران، انتشارات میر.

   

  کریم زاده،ص.(1385). روش های تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای علمی پژوهش ( پژوهش، نگارش ویرایش و انتشار(، تهران، انتشارات فرهنگ سبز.

  ب: منابع لاتین و خارجی

  Amram, M. and Kulatilaka, N. (1999).Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World, Harvard Business School Press.

   

  Amram, M, Kulatilaka, N. and Henderson, j.(1999)."Taking an Option on IT" CIO Enter prise Magazine.Investment in an Uncertain World, Harvard Business School Press.

   

  Andresen, J. (2001). “A Framework for Selecting an IT Evaluation Method - in the Context of Construction ”, PhD Thesis at Technical University of Denmark, Lyngby.

   

  ANDERSEN, L.(2002)."How Options Analysis Can Enhance Managerial Performance" European Management Journal, Vol. 20, No. 5, pp. 505–511, 2002.

   

   Avison, D.E and Powell, P.L. and Keen, P. and Klein, J.H. and Ward, S.(1995). “Addressing the need for flexibility in information systems”, Journal of Management Systems, Vol. 7, No. 2, PP. 43-60.

   

  Avadikyan, A. and P. Llerena.(2010). A real options reasoning approach to hybrid vehicle investments. Technological Forecasting and Social Change VOL 77(4): PP. 649-661.

   

  Arthur,W.B.(1994).Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, University of Michigan Press.

   

  Bachelier,L., et al.(2006).Louis Bachelier's Theory of Speculation: the Origins of Modern Finance.Princeton NJ: Princeton University Press.

   

  Balasubramanian,p.(2000).Managing information technology investments using a real-options approach, Journal of Strategic Information Systems 9,PP. 39-62.

   

  Bakos,J.Y. and Treacy,M.E.(1986).Information technology and corporate strategy: a research perspective, MIS Quarterly 10 (2) ,PP. 107– 119.

   

  Busby,J.S. and Pitts,C.G.S.(1997).Real options and capital investment decisions, Management Accounting (British) 75 (10) ,PP. 38– 39.

   

  Brennan,M.J. and Trigeorgis, L.(2000).Real options:Development and new contributions. In: Project Flexibility,Agency,and Competition:New Developments in the Theory and Application of Real Options. Oxford University Press, USA, PP. 1–9.

   

  Brennan, M.J. and E.S. Schwartz.(1985).Evaluating Natural Resource Investments. Journal of Business,58(2), PP. 135-157.

   

  Black,F Scholes,M.(1973).The pricing of options and corporate liabilities, The Journal of Political Economy 81 :PP. 637–654.

   

  Benjamin,R.(1995).Electronic markets and virtual value chains on the information superhighway, Sloan Management Review,Vol: 36 (2) :PP. 62– 72.

   

  Clemons,E.K.(1986).Information systems for sustainable competitive advantage, Information&Management Vol:11 (3):PP.131– 136.

   

  Clemons,E.K. and Kimbrough,S.O.(1986).Information systems, telecommunications, and their effects on industrial organization, Proceedings of the Seventh International  Conference on Information Systems, pp. 99– 108.

  Clemons,E.K. and Row,M.C.(1991).Sustaining IT advantage: the role of structural differences, MIS Quarterly 15 (3) :PP. 275– 292.

   

  Copeland,T.E. and Keenan,P.T.(1998).How much is flexibility worth? McKinsey Quarterly,PP.38–49.

   

  Chuan, Liang.(2008).Management of information technology investment: A framework

  based on a Real Options and Mean–Variance theory perspective,PP.122–134.

   

  Chow, J.Y.(2011). A network option portfolio management framework for adaptiv transportation planning. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol: 45(8): PP. 765-778.

   

  Dos Santos, B.(1994).“Assessing the value of strategic information technology investments, PP. 133-150.

   

  Dias,M.A.G.(2004)."Valuation of exploration and production assets: an overview of

  real options models" Journal of Petroleum Science and Engineering ,PP. 93– 114.

   

  Dixit,A.K. and R.S.Pindyck.(1994).Investment under Uncertainty Princeton University Press, Princeton.

   

  Evans, J.S.(1991).“Strategic flexibility for high technology maneuvers: a conceptual framework”, Journal of Management Studies, Vol. 28, No. 1, PP. 69-89.

   

  Garud,R.Kumaraswamy,A. and Nayyar,P.(1998).Real options or fool’s gold? Perspective makes the difference, Academy of Management Review 23 (2) :PP. 212–214.

   

  Henderson.J. and Venkatraman.N.(1999).Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations, IBM Systems Journal 32 :PP.4 – 16.

   

  Jin Kim, Yong.(2002). Strategic actions in information technology investment based on real option theory, Decision Support Systems,PP.1– 11.

   

  Jerman,B and Tekavcic.(2012).Managing the investment in information security technology by use of a quantitative modeling, Information Processing and Management 48 (6) , PP. 1031-10520.

   

  Kulatilaka, N.(1988).Valuing the Flexibility of Flexible Manufacturing System IEEE Transaction in Engineering Management,PP. 250-257.

   

  Kumar, R.L.(2002).“Managing risks in IT projects: an options perspective”, Journal of   Information & Management, Vol. 40, PP. 63-74.

   

  Kumar,R.A.(1996).note on project risk and option values of investment in information technologies, Journal of Management Information  Systems ,PP.187– 193.

   

  Kulatilaka N. Balasubramanian P. and Strock J.(1999).“Using Real Options to Frame the IT Investment Problem,” Real Options and Business Strategy: Applications to Decision-Making, Trigeorgis L. (Ed), London, ENGLAND: RISK Books.

   

  Kodukula,P, and Papudesu,Ch.(2006).Project valuation using real options-a practitioner’s guide. Ross Publishing Inc., U.S.A.

   

  Lackner, D.I.(1999).“Strategic Technology Investment Decisions in Research & Development”, Master Thesis at University of Massachusetts Institute of Technology.

   

  Munoz, C.(2006).a Real Option Strategic Scorecard Decision Framework for IT Project Selection, Doctoral Dissertation, University of Central Florida.

   

  Myers,S.(1977).Determinants of Corporate Borrowing Journal of Financial Economics,5:PP. 147-175.

   

  McDonald, R. and D. Siegel.(1986).The Value of Waiting to Invest. Quarterly Journal of Economics: PP. 707-727.

   

  Merton,R.C.(1973).Theory of Rational Option Pricing Bell Journal of Economics and Management Science,PP. 141-183.

   

  Molina, E. S.(2003).“Evaluating IT Investments: A Business Process Simulation Approach”, MIT University Master Thesis, PP. 22.

   

  Munoz, C.(2006).a Real Option Strategic Scorecard Decision Framework for IT Project Selection, Doctoral Dissertation, University of Central Florida.

   

  Porter,M.E , Millar.V.(1985).How information gives you competitive advantage, Harvard Business Review, Vol: 63 (4) :PP.149– 160.

   

  Porter,M.E.(1985).Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York, NY.

   

  Samis,M.R. and Poulin,R.(1996).Valuing management flexibility byderivative asset valuation, 98thannual general meeting of thecanadianinstitute ofmining, Metallurgy and Petroleum.

   

  Salahor,G.(1998).Implications of output price risk and operating leveragefor the evaluation of petroleum development projects, The energyjournal,vol.19, PP.13-46.

   

  Sun, X. Wang, T and Tian, Y.(2006).“The ENPV Model Based on Option Theory in IT Investments”, IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, 1-4244-0148-8.

   

  Shapiro,C. and H.Varian.(1998).Information Rules:A Strategic Guide to Network Economy.Harvard Business School Press.

   

  Sol, P.d., Ghemawat, P.(1999).Strategic valuation of investment under competition.

  Interfaces, Vol. 29 (6),PP. 42–56.

   

  Svavarsson, D.(2004).“Evaluation of Strategic IT Platform Investments, Proceedings of the Americas Conference on Information Systems, August.

   

  Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., and Cule, P.(2001).“Identifying Software Project Risks: An International Delphi Study,” Journal of Management Information Systems (17:4), pp. 5–36.

   

  Schwalbe, K. (2004). Information Technology Project Management, 3rd ed., Thomson Learning – Course Technology, Park City, UT.

   

  Schwartz, E.S. and Trigeorgis, L. (2004)."Real Options and Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions", The MIT Press.

  Schwartz, E.S., and Zozaya-Gorostiza, C.(2003).“Investment under Uncertainty in Information Technology: Acquisition and Development Projects,” Management Science, January, PP. 57-70.

   

  Standish Group.(2004). "CHOAS Report", West Yarmouth, MA: The Standish Group International, Inc.

   

  Shiu,H.H and Shu,H.L.(2011). A fuzzy real option approach for investment project valuation, journal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa,PP. 15296–15302.

   

  Sullivan, K., Chalasani, P., Jha, S., and Sazawal, V.(1999). “Software Design as an Investment Activity: A Real Options Perspective,” in Real Options and Business Strategy: Applications to Decision-Making, L. Trigeorgis (ed.), Risk Books.

   

  Sun, X. Wang, T and Tian, Y.(2006). “The ENPV Model Based on Option Theory in IT Investments”, IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology.

   

  Teach, E.(2003).Will Real Options Take Root? Why Companies Have Been Slow to Adopt the Valuation Technique CFO Magazine.

   

  Taudes,A.,M.Feurstein and A.Mild.(2000).Options Analysis of Software Platform Decisions:A Case Study,.MIS Quarterly,PP.227-43.

   

  Taudes,A. Feurstein,M. and  Mild,A.(2000).Options analysis of software platform decisions: a case study, MIS Quarterly ,PP. 227– 243.

   

  Trigeorgis,L.(1999).“Real Options and Business Strategy”, Haymarket House Press, London.

  68.Taudes A., Feurstein M., and Mild A.(2000).“Options Analysis of Software Platform Decisions: A Ca MIS Quarterly, Vol. 24, No. 2, June, PP. 227-243.

   

  Taudes,A. Feurstein,A.Mild,M.(2000).Options analysis of software platform decisions: a case study, MIS Quarterly ,PP. 227– 243.

   

  Techopitayakul, D., and Johnson, B. (2001) “ASP-based Software Delivery: A Real Options Analysis,” 5th Annual Real Options Conference (Real Options Theory Meets Practice), UCLA, Los Angeles.

   

  Trigeorgis, L .(1999). “Real Options and Business Strategy”, Haymarket House Press, London.

   

  Yong Jin Kim and G. Lawrence Sanders.(2002). Strategic actions in information technology investment based on real option theory,PP. 1– 11.

   

  Ingersoll,J.and S.Ross.(1999).Waiting to Invest:Investment and Uncertainty,.Journal of       Business,PP.1,1-29.

   

  Wang, T. (2005).“Real Options "in" Projects and Systems Design- Identification of Options and Solution for Path Dependency”, PhD Thesis at University of Massachusetts Institute of Technology, May.

   

  Wang,CH and chan,N.(2012). A framework for applying real options analysis to information technology investments, International Journal of Industrial and Systems Engineering (IJISE), Vol. 10, No. 2, 2012.

   

  Wang, T.(2003).“Analysis of Real Options in Hydropower Construction Projects - A  Case Study in China”, Master Thesis at University of Massachusetts Institute of Technology.

  Wang, T.(2005).“Real Options "in" Projects and Systems Design- Identification of Options and Solution for Path Dependency”, PhD Thesis at University of Massachusetts Institute of Technology, May.

   

  Whang, S. (1992). “Contracting for Software Development,” Management Science, pp. 307-325.

   

  Zhu, K. (1999). “Evaluating Information Technology Investment: Cash Flows or Growth Options?” Proceedings of the Workshop on Information Systems Economics (WISE’99), Charlotte, NC, September.

 • فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه: 2

  1-2 بیان مسئله. 2

  1-3 ضرورت تحقیق.. 3

  1-4  هدف تحقیق.. 3

  1-4-1 اهداف کلی.. 3

  1-4-2  اهداف جزئی.. 3

  1-5  سوالات تحقیق.. 4

  1-6  متغیرهای تحقیق: 4

  1-6-1  متغیر مستقل: 4

  1-6-2 متغیر وابسته: 4

  1-7  فرضیات تحقیق: 4

  1-8  روش گرد آوری داده های تحقیق.. 4

  1-9 قلمرو تحقیق.. 5

  1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 5

  1-9-2  قلمرو زمانی تحقیق.. 5

  1-9-3  قلمرو موضوعی تحقیق.. 5

  1-10 جنبه های کاربردی تحقیق.. 5

  1-11 نوآوری تحقیق.. 5

  1-12 واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها: 5

  1-13 جمع بندی: 6

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه. 8

  2-2  نظریهی اختیارات مالی.. 8

  2-2-1  تعاریف: (1973،(Black& Scholes. 10

  2-3  تحلیل اختیارات حقیقی.. 10

  2-3-1 اختیارات حقیقی در مقابل اختیارات مالی.. 13

  2-4  انواع اختیارات: 14

  2-4-1 اختیارات ساده. 14

  2-4-2 اختیارات مرکب... 16

  2-5  روش های ارزش گذاری اختیارات حقیقی.. 16

  2-5-1 مرسوم ترین مدل های ارزش گذاری اختیارات حقیقی.. 17

  2-5-1-1 معادله Black–Scholes. 17

  2-5-1-1-1  ارزش‏گذاری خنثی نسبت به ریسک و بلک- شولز. 20

  2-5-1-2  مزایا و محدودیت‌های بلک- شولز. 20

  2-5-1-3  معادله Black – Scholes اصلاح شده. 20

  2-5-2  روش دوجمله‏ای.. 22

  2-5-2-1 مزایا و محدودیت‌های مدل دوجمله ای.. 23

  2-5-2-2 همگرایی بین مدل Black-Scholes و روش دوجمله‏ای.. 23

  2-5-3  شبیه سازی  مونت کارلو. 25

  2-6   متغییرهای ورودی و نحوه ی تخمین آن ها در ارزش گذاری اختیارات... 26

  2-6-1  ارزش دارایی مورد بررسی(S0): 26

  2-6-2  تغییر پذیری در ارزش دارایی.. 27

  2-6-2-1 تغییر پذیری چیست؟. 27

  2-6-2-1-1 روش های تخمین تغییرپذیری: 27

  2-6-3  قیمت اعمال اختیار. 27

  2-6-4  عمر اختیار. 28

  2-6-5  تعداد بازه های زمانی.. 28

  2-7  اختیارات و عدم قطعیت... 28

  2-8   مقایسه اختیارات حقیقی با  درخت تصمیم.. 31

  2-9  تحلیل اختیارات حقیقی در چه زمانی ارزشمندتر است؟. 31

  2-11 سرمایه‏گذاری.. 32

  2-12  پیچیدگی.. 33

  2-13 الگوهای اجرای پروژه‌های IT.. 33

  2-14 روش‌های سنتی ارزیابی سرمایه‏گذاری.. 35

  2-15 تحلیل ریسک سرمایه‏گذاری‏های فناوری اطلاعات... 36

  2-16 ویژگیهای خاص سرمایه‏گذاریهای فناوری اطلاعات... 37

  2-17  نواقص روشهای سنتی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات... 38

  2-18  فاکتورهای تعیین کننده ارزش اختیارات حقیقی در سرمایه گذاری IT.. 39

  2-19 الگوی اختیارات آشیانه ای: 39

  2-20 روش Real Options و تصمیمات سرمایه‏گذاری IT: 39

  2-21  نقدها و دفاع ها ROT.. 40

  2-22 پیشینه تحقیق: 41

  2-23 گزینه های بکارگرفته شده برای هریک از ریسکهای سرمایه‏گذاری IT در تحقیقات گذشته. 46

  2-24 جمع بندی : 49

  فصل سوم:روش تحقیق

  3-1  مقدمه. 51

  3-2 روش تحقیق.. 51

  3-3  هدف تحقیق.. 53

  3-3-1 اهداف کلی.. 53

  3-3-2 اهداف جزئی.. 53

  3-3-3  فرضیات تحقیق: 53

  3-5  جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 53

  3-6  روش گردآوری داده های تحقیق.. 54

  3-7  ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش: 54

  3-7-1 فرم راهنما: 54

  3-7-2 پرسشنامه: 56

  3-7-2-1مراحل طراحی پرسشنامه. 57

  3-8  مطالعات کتابخانه ای: 58

  3-9 جمع بندی: 58

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-2روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 61

  4-2-1 نتایج یافته های توصیفی: 61

  4-2-2  تحلیل رگرسیون: 63

  4-2-3  نتایج یافته های حاصل از سوال باز پرسشنامه: 65

  4-3  تکنیک مرحله ای مبتنی بر Real Options برای سرمایه‏گذاری پروژه ERP: 68

  4-3-1  ارزش یابی پروژه ERP با استفاده از مدل تحقیق: 68

  4-4 ارزش گذاری اختیارات در نظر گرفته شده در پروژه با استفاده از روش درخت دوجمله ای.. 69

  4-4-1 تعریف پارامترهای ورودی.. 69

  4-4-2  محاسبه منافع و هزینه‌های سرمایه‏گذاری.. 69

  4-4-3  ارزشیابی سرمایه گذاری با روش NPV... 70

  4-5  محاسبه پارامترهای ساخت درخت دوجمله ای.. 71

  4-5-1 ساخت درخت دوجمله ای و محاسبه ارزش انتظاری در هر گره از درخت... 71

  4-5-2  ارزش گذاری اختیار گسترش: 71

  4-5-3  ارزش گذاری اختیارات... 73

  4-5-3-1 محاسبه ارزش گره با روش پسرو: 73

  4-5-4  تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش.... 74

  4-6  ارزش گذاری اختیار کوچک سازی.. 74

  4-6-1 تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی.. 77

  4-7  ارزش گذاری اختیار انتخاب... 77

  4-7-1 تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار انتخاب... 78

  4-8  مقایسه نتایج تحلیل جریان های نقدینگی تنزیل یافته و روش اختیارات حقیقی.. 79

  فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه. 82

  5-2  جمع بندی: 82

  5-3  پاسخ به سوالات تحقیق: 83

  5-4 یافته های تحقیق: 84

  5-5  محدودیت‏ و کمبودهای تحقیقات پیشین.. 84

  5-6  نوآوری‏ها و مزیت‏های اصلی پژوهش.... 85

  5-7  محدودیت‏های انجام تحقیق.. 85

  5-8 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 86

  5-8 پیشنهادات برای  شرکت طرفه نگار: 86

  منابع و ماخذ:

  منابع و ماخذ ................................................................................................................................................................... 89

  پیوست ها........................................................................................................................................................................ 95

  فهرست جداول:

  جدول2-1  چهار نوع اختیار مالی پایهAndersen ,2002)). 9

  جدول2-2  تفاوت‌های اختیارات معاملات مالی و گزینه‏های واقعی((Rivey, 2007. 12

  جدول2-3  برقراری تناظر بین متغیرهای نظریهی اختیارات و نظریهی اختیارات حقیقی (2004،Dias). 13

  جدول 2-4  فرمول بلک و شولز برای تشخیص ارزش یک اختیار خرید را نشان می‏دهد. 18

  جدول2-5  معادله Black-Scholes اصلاح شده Dos Santos. 21

  جدول2-6  مقایسه ی کارایی روش های حل مسائل اختیارات در برخورد با شرایط مختلف مسئله. 26

  جدول  2-7  اهم تحقیقات و تلاشهای انجام شده در راستای ارزیابی و ارزشیابی سرمایه‏گذاری IT. 45

  جدول  2-8 گزینه های بکارگرفته شده برای کنترل ریسکهای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات.. 47

  جدول2-9  منابع جدول. 48

  جدول3-1 فرم راهنما: شرایط لازم برای بکارگیری و استفاده از هریک از گزینه های واقعی.. 55

  جدول3-2 پرسشنامه. 57

  جدول4-1  انتخاب گزینه برای ریسک های شناسایی شده 62

  جدول4-2 رابطه فاکتورهای ریسک و گزینه های شناسایی شده 64

  جدول4-3  معرفی انواع گزینه‏ها برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات در شرکت مورد مطالعه. 66

  جدول4-4 پارامتر ورودی در مدل ارزش گذاری  اختیارت حقیقی.. 69

  جدول4-5  مفروضات لازم برای سرمایه گذاری.. 70

  جدول4-6  محاسبه NPV برای پروژهERP. 70


موضوع پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, نمونه پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, جستجوی پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, فایل Word پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, دانلود پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, فایل PDF پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد چکیده امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک از تکنولوژی‌های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی شگرف شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT) بر بهره‌وری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A) چکیده امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(MA) رشته: مديريت آموزشي گرايش:مديريت آموزشي چکيده: هدف : هدف کلي از اين تحقيق بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش تحول بهمن 1390 چکيده: از جمله مباحثي که در چند دهه اخير، کتب و مقالات زيادي را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوري اطلاعات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده امروزه علم نانو که چند دهه بیشتر از پیدایش آن نمی­گذرد در حال تبدیل شدن به انقلابی بنیادین است؛ علمی که با قابلیت های بنیادین و ماهیت بین رشته ای خود در کوتاه مدت تمام جنبه های زندگی بشری را متحول خواهد ساخت و گواه این امر سرمایه گذاری قدرت های برتر جهان در این حوزه از فناوری است. کشورمان ایران دارای جایگاه نهم در حوزۀ ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی چکیده: فناوری اطلاعات علم نوظهور و رو به پیشرفتی است که سالانه شاهد حضور این علم در عرصه های مختلف و خبرهای مهم از نفوذ این علم در زندگی بشر هستیم .حضور دانش و آموزش و پرورش نیز یکی از این عرصه ها است که خالی از تاثیر فناوری اطلاعات مخصوصا کامپیوتر و اینترنت نبوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ...

ثبت سفارش